Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling"

Transkript

1 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014

2 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder g ffentlige myndigheder 5 3. Sanktiner ved frsinket betaling Rykkergebyrer Mrarenter Kmpensatinsbeløb Hvrnår kan der pkræves et kmpensatinsbeløb Kmpensatinsgebyrets størrelse Opfølgning på myndigheders betaling af mrarenter g gebyrer 9 4. Gd prces fr rettidig betaling af fakturaen Ordreafsendelse Varemdtagelse Fakturamdtagelse Mere infrmatin m det gældende regelsæt 14

3 Side 3 af Indledning Denne vejledning handler m de gældende regler fr betalingsfrister samt pkrævning af mrarenter g gebyrer ved frsinket betaling. Reglerne er blevet skærpet efter implementering af EU s betalingsdirektiv (det såkaldte Late Payment Directive) den 1. marts Frmålet med de skærpede regler i EU s betalingsdirektiv er at bekæmpe frsinkede betalinger blandt andet ved at pkræve højere mrarenter g et fast kmpensatinsgebyr, der indtræder så snart fakturaens betalingsfrist er verskredet. Det er derfr vigtigt, at ffentlige myndigheder betaler til tiden både fr at undgå pkrævning af gebyrer g mrarenter g fr ikke at påføre sig det ekstra kmpensatinsgebyr. Hvis der freligger en pkrævning ved frsinket betaling, g den ffentlige myndighed er enig i, at betalingen er sket fr sent, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale pkrævningen til leverandøren. De gældende regler medfører gså, at ffentlige myndigheder ikke kan aftale en betalingsfrist på mere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage sikrer en rimelig behandlingstid af fakturaen hs den ffentlige myndighed, g leverandøren ved, hvrnår der kan frventes betaling. Dette gælder gså allerede indgåede kntrakter. I dag er der en række ffentlige kntraktaftaler med standardbetingelser, der er mfattet af undtagelsesbestemmelsen g derfr afviger fra en kredittid på 30 dage dg sådan at kredittiden kan være krtere men ikke længere end 30 dage. Fx indehlder ffentlige kntrakter, sm følger AB92 på bygge- g anlægsmrådet g ABT93 fr ttalentreprise, en krtere betalingsfrist på 15 dage fra mdtagelse af en faktura fr igangværende bygge- eller anlægsarbejde på en byggeplads. Tjenesteydelseskntrakter, der følger ABService2003, fastsætter, at det er den aftalte betalingsfrist, der gælder. IT standardkntrakterne (K01, K02 g K03) indehlder en betalingsbestemmelse m, at debitren tidligst 30 dage efter mdtagelse af en fyldestgørende faktura er frpligtet til at betale. Med ændringen af rentelven er denne bestemmelse ikke længere gældende, da der nu højest må gælde en betalingsfrist på 30 dage. Fr at synliggøre mfanget af fr sent betalte fakturaer g fr at Finansministeriet kan følge p på de ffentlige myndigheders verhldelse af aftalte betalingsfrister, er der i statens kntplan fra januar 2014 prettet en særskilt knt til bgføring af gebyrer g mrarenter af fakturagælden til leverandører.

4 Side 4 af 15 Retningslinjer fr kntering af gebyrer g mrarenter beskrives i frlængelse af gennemgangen af reglerne fr pkrævning af mrarenter g kmpensatinsgebyr. Betaling af en faktura er ikke en isleret prces, men det sidste led i indkøbsprcessen. Det er derfr vigtig at have alle trin i indkøbet fr øje. Derfr gennemgås afslutningsvis prcessen fr indkøb g fakturahåndtering med fkus på rettidighed g med henblik på at sikre, at den ffentlige myndighed undgår rykkergebyrer, mrarenter g kmpensatinsbeløb.

5 Side 5 af Regler fr betalingsfrister Betalingsfrister er nget, der aftales mellem parterne. Men det gældende regelsæt sætter lft ver betalingsfristerne g sndrer mellem aftaler indgået mellem t virksmheder g aftaler mellem en virksmhed g en ffentlig myndighed. Sm udgangspunkt gælder der i dag en betalingsfrist på maksimalt 30 dage i alle kntraktfrhld, uanset m aftalen er mellem t virksmheder eller mellem en virksmhed g en ffentlig myndighed. Betalingsfristen regnes fra det tidspunkt, kreditr fremsætter anmdning m betaling. 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder Ved kntraktfrhld mellem t virksmheder gælder kravet m den maksimale betalingsfrist på 30 dage dg ikke, såfremt kreditr ved aftale udtrykkeligt har gdkendt en længere betalingsfrist, g denne længere betalingsfrist ikke er urimelig ver fr kreditr. Myndigheder, der er defineret sm ffentlige virksmheder ifølge transparensdirektivets artikel 2, litra b, har ligeledes mulighed fr at aftale en længere betalingsfrist end 30 dage, hvis leverandøren udtrykkeligt gdkender den. Offentlige virksmheder er ifølge transparensdirektivet (2006/111/EF) artikel 2, litra b 1, defineret ved virksmheder, hvr ffentlige myndigheder enten direkte eller indirekte har en dminerende indflydelse i relatin til, at myndigheden besidder majriteten af virksmhedens tegnede kapital, at myndigheden råder ver mere end halvdelen af de stemmer, sm er knyttet til andele, sm virksmheden har udstedt, eller når myndigheden kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksmhedens bestyrelse, direktin eller tilsynsråd. Sm eksempler på ffentlige virksmheder kan nævnes DONG, Pst Danmark, g TV2, sm ligesm de private virksmheder knkurrerer på markedsvilkår. 2.2 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder g ffentlige myndigheder Er debitr derimd en ffentlig myndighed, kan myndigheden ikke indgå aftale med en leverandør m en betalingsfrist på mere end 30 dage. En betalingsfrist på 1 Transparensdirektiv 2006/111/EF af 16. nvember 2006 handler m gennemskueligheden af de øknmiske frbindelser mellem medlemsstaterne g de ffentlige virksmheder g m den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksmheder.

6 Side 6 af dage er abslut maksimal, regnet fra det tidspunkt, leverandøren anmder m betaling. Det betyder i praksis, at 30 dage regnes fra den angivne fakturadat, sm i de fleste tilfælde vil være den samme sm mdtagelsesdat hs den ffentlige myndighed. En elektrnisk faktura vil umiddelbart kunne indlæses i myndighedens indkøbs- g fakturahåndteringssystem, når fakturaen pfylder såvel de frmelle krav, jf. bekendtgørelsen m elektrnisk fakturering med ffentlige myndigheder, sm de tekniske krav, jf. bekendtgørelsen m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder. Sender leverandøren en papirbaseret faktura til et Læs-Ind bureau, der knverterer fakturaen til en elektrnisk fil, således de tekniske krav pfyldes, regnes en 30 dages betalingsfrist fra den dag, den ffentlige myndighed mdtager fakturaen elektrnisk. Hvis der ved aftaleindgåelse ikke er aftalt en kredittid, er det sm udgangspunkt leverandørens betalingsbetingelser, der er gældende dg max 30 dage. Den ffentlige myndighed kan efterfølgende ikke med rette hævde, at infrmatin m myndighedens kreditplitik, herunder hvilke betalingsfrister myndigheden nrmalt accepterer, er tilgængelig på fx deres hjemmeside g dermed gældende. Freligger der en aftale m ratevis betaling, hvr den enkelte rates frfaldstid er fastsat i en betalingsplan, g denne er udtrykkeligt gdkendt af kreditr, så er hver rate mfattet af en betalingsfrist på maksimalt 30 dage. Dette kan fx være tilfældet ved entreprisekntrakter. Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på: At myndigheden ikke kan aftale en betalingsfrist, der er længere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage er maksimal g gælder fra den dag, leverandøren fremsender elektrnisk faktura. Hvis der ved aftaleindgåelse ikke er aftalt en betalingsfrist, er det leverandørens betalingsbetingelser, der er gældende. En ffentlig myndighed kan ikke med rette hævde, at plysninger m deres kreditplitik er ffentligt tilgængelige på fx deres hjemmeside g dermed er gældende.

7 Side 7 af Sanktiner ved frsinket betaling Ved frsinket betaling gælder det i dag, at den ffentlige myndighed kan kmme til at betale rykkergebyrer, mrarenter g et fast kmpensatinsbeløb til leverandøren. Den ffentlige myndighed er først frpligtet til at betale, når der er enighed m, at fakturaen er betalt fr sent, g leverandøren har sendt en pkrævning. 3.1 Rykkergebyrer Når betalingsfristen på fakturaen verskrides, kan leverandøren rykke den ffentlige myndighed fr betaling af fakturaen, jf. reglerne i rentelven. Leverandøren kan sende en rykker med et rykkergebyr på højst 100 kr. Er fakturaen frtsat ubetalt, kan leverandøren sende 3 rykkerskrivelser med gebyr med mindst 10 dages mellemrum vedrørende samme faktura. Rykker leverandøren, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale rykkeren g kan således ikke afvise at betale hverken selve kravet eller gebyrerne. 3.2 Mrarenter Tillægget til referencerenten er blevet frhøjet med 1 prcentpint fra 7% til 8% pr. 1. marts Det vil sige, at myndigheder i mra skal betale 8% plus referencerenten. Referencerente svarer til Natinalbankens fficielle udlånsrente, der pr. 1. januar 2014 er fastsat til 0,20%. Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på, at mrarenterne påløber, når den sidste rettidige betalingsdat, der fremgår af fakturaen, verskrides, g frtsætter med at påløbe, indtil myndigheden betaler fakturaen. Myndigheden kan ikke afvise betaling af de påløbne mrarenter, men er frpligtet til at betale mrarenterne, når leverandøren pkræver dem. Mrarentesatsen i rentelvens 5, stk. 1 må heller ikke fraviges til skade fr leverandøren, g den ffentlige myndighed kan heller ikke aftale en krtere peride fr frrentning end den gældende. 3.3 Kmpensatinsbeløb Ved frsinket betaling har leverandøren i dag mulighed fr at pkræve et fast kmpensatinsbeløb, der er uafhængigt af fakturagældens størrelse. Den ffent-

8 Side 8 af 15 lige myndighed er frpligtet til at betale kmpensatinsbeløbet, hvis leverandøren sender en pkrævning. Hvis leverandøren ikke sender en pkrævning, er der ikke et krav m, at den ffentlige myndighed af egen drift skal betale kmpensatinsbeløbet, når fakturaens betalingsfrist verskrides Hvrnår kan der pkræves et kmpensatinsbeløb Leverandøren er berettiget til et kmpensatinsbeløb, når den sidste rettidige betalingsdat, der fremgår af fakturaen, verskrides, under frudsætning af, at leverandøren sender en pkrævning herpå. Opkrævning af kmpensatinsbeløbet har ingen indflydelse på rykkergebyrer, dvs. kmpensatinsbeløbet kan pkræves ved siden af rykkergebyrer g kan ikke mdregnes i rykkergebyrerne Kmpensatinsgebyrets størrelse Kmpensatinsbeløbet er pr. 1. januar 2014 fastsat til 310 kr. i ændringsbekendtgørelsen m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling. Kmpensatinsbeløbet er fast g uafhængigt af betalingskravets størrelse g skal betales, hvis det pkræves af leverandøren. Ved en ffentlig myndigheds fristverskridelse af en fakturas betalingsfrist kan leverandøren pålægge myndigheden krav m: Betaling af rykkere: Leverandøren kan sende p til tre rykkerskrivelser med rykkergebyr på højst 100 kr. med mindst 10 dages mellemrum. Myndigheden er frpligtet til at betale den senest fremsendte rykker. Betaling af de påløbne mrarenter: Mrarenten er i dag på 8% plus referencerenten, der svarer til Natinalbankens udlånsrente, der pr. 1. januar 2014 er fastsat til 0,20%, jf. rentelvens 5, stk. 1. Myndigheden er frpligtet til at betale, når leverandøren pkræver mrarenter fr den ubetalte faktura, g skal være pmærksm på, at mrarenter påløber, indtil fakturaen bliver betalt. Betaling af kmpensatinsbeløbet: Myndigheden skal betale kmpensatinsbeløbet på 310 kr., jf. ændringsbekendtgørelsen m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling, såfremt leverandøren sender en pkrævning af dette gebyr. Det er ikke et krav, at myndigheden skal betale gebyret, hvis leverandøren ikke selv anmder m betaling af sådan et gebyr. Gebyret er uafhængigt af fakturagældens størrelse.

9 Side 9 af Opfølgning på myndigheders betaling af mrarenter g gebyrer Fr at synliggøre mfanget af fr sent betalte fakturaer g fr at følge p på, at de statslige myndigheder rent faktisk betaler mrarenter g gebyrer, når leverandøren sender pkrævning, er der fra januar 2014 prettet en særskilt regnskabsknt i statens kntplan til bgføring af gebyrer g mrarenter af fakturagælden til private leverandører. Hvis der pstår krav m mrarenter g gebyrer mellem ffentlige myndigheder, skal disse bgføres på den regnskabsknt, sm hidtil er blevet anvendt i statens kntplan, jf. knteringseksempel 1 nedenfr. Knteringseksempel 1 kntering af mrarenter g gebyrer Mrarenter g gebyrer vedrørende fakturagæld til andre ffentlige myndigheder udgiftsføres på regnskabsknt Mrarenter g gebyrer til andre ffentlige myndigheder. Resultatpgørelse Mrarenter g gebyrer til andre ffentlige myndigheder Balance SKB FF7 Finansieringsknt Mrarenter g gebyrer vedrørende fakturagæld til leverandører udgiftsføres på regnskabsknt Mrarenter g gebyrer til private leverandører. Mrarenter g gebyrer til private leverandører SKB FF7 Finansieringsknt

10 Side 10 af Gd prces fr rettidig betaling af fakturaen Fr at de ffentlige myndigheder kan betale fakturaen rettidigt g dermed undgå at blive frpligtet til at betaler mrarenter g rykkere, er det vigtigt, at hele prcessen fr håndtering af indkøb g fakturaer frløber effektivt. En rettidig betaling af fakturaen hs den ffentlige myndighed frudsætter, at prcesserne frinden, allerede fra myndighedens rdreafsendelse, er frløbet prblemfrit g rettidigt. En gd prces kræver gså en rettidig mhu fra leverandørens side. Figur 1 nedenfr viser den gde g digitaliserede prces fr indkøb g fakturahåndtering, hvr rækkefølgen i figuren samtidig illustrerer afhængigheden mellem prcesserne. Figur 1. Overrdnet prces fr indkøb, fakturahåndtering, bgføring g betaling 1. Aftale - indgåelse Leverandør: Mdtager rdre, behandler denne, sender varerne, g udsteder faktura 6. Bgføring 2. Rekvisitin 3. Ordreafsendelse 4. Vare- mdtagelse 5. Faktura - mdtagelse 7. Betaling Kilde: Best practice prcesser fr digital indkøbs- g fakturahåndtering (nvember 2013) Kerneprcesserne i figur 1 er rdreafsendelse, varemdtagelse g fakturamdtagelse, sm gennemgås nedenfr. 4.1 Ordreafsendelse En rettidig håndtering af fakturaer frudsætter, at rdren fra den ffentlige myndighed indehlder de krrekte plysninger, da de angivne plysninger danner grundlag fr en fyldestgørende faktura hs leverandøren. Oplysninger, sm den ffentlige myndighed sm minimum skal angive i rdren, er de frmelle krav, der fremgår af 4 i bekendtgørelsen m elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder. Oplysningspligten i bekendtgørelsen blev skærpet i frlængelse af rapprten m sikring af rettidig betaling, således at myndigheden i frbindelse med rdreafsendelse skal plyse sin plitik vedrøren-

11 Side 11 af 15 de kredittid. Med de nugældende regler m lft ver betalingsfrister, kan de ffentlige myndigheder ikke længere plyse en betalingsfrist, der er længere ende 30 dage. Når leverandøren mdtager rdren, skal leverandøren være pmærksm på, m den ffentlige myndighed har angivet plysninger, der danner grundlag fr en fyldestgørende faktura. Ved manglende plysninger skal leverandøren kntakte den ffentlige myndighed, før en faktura udstedes. Krav til ffentlig myndighed ved rdreafsendelse: Ordren skal indehlde plysninger svarende til de frmelle krav, der er fastsat i 4 i bekendtgørelsen m elektrnisk afregning: EAN-lkatinsnummer Persnreference eller anden reference Myndighedens plitik vedrørende kredittider. Offentlig myndighed skal være pmærksm på, at myndigheden ikke længere kan plyse en betalingsfrist, der er længere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage er maksimal g regnes fra det tidspunkt leverandøren fremsender elektrnisk faktura. Evt. rdre- g rekvisitinsnummer Evt. kntstreng Leverandørens pligter ved mdtagelse af en rdre Leverandøren skal kntakte den ffentlige myndighed ved mdtagelse af rdrer, hvr plysningerne er ufuldstændige g mangelfulde. Leverandøren skal sm minimum sikre sig, at rdren indehlder: EAN-lkatinsnummer Persnreference eller anden reference Den aftalte betalingsfrist 4.2 Varemdtagelse En rettidig håndtering g betaling af fakturaen frudsætter ligeledes en kntrl af de leverede varer i frhld til de bestilte varer. En varemdtagelseskntrl er essentiel g sikrer, at den ffentlige myndighed alene betaler fr varer, der er bestilt g leveret i rette mængde g kvalitet. Såfremt de leverede varer ikke svarer til det bestilte, skal leverandøren tidligst muligt kntaktes med henblik på en krrektin af leverancen. Fakturaen kan først sendes til betaling, når der freligger en fyldestgørende vareleverance, sm samtidig er blevet kntrlleret g registreret i et indkøbs- g fakturahåndteringssystem.

12 Side 12 af 15 Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på: At vareleverancen skal afstemmes med det bestilte At hvis vareleverancen er mangelfuld, skal leverandøren kntaktes med henblik på en fyldestgørende leverance At når der freligger en vareleverance i den rette mængde g kvalitet, kan vareleverancen registreres sm mdtaget i indkøbssystemet At varemdtagelseskntrl g - registrering er frudsætning fr den endelige gdkendelse g betaling af fakturaen 4.3 Fakturamdtagelse Efter varekntrllen er fretaget, g varerne er registreret i et indkøbs- g fakturahåndteringssystem, skal den ffentlige myndighed kntrllere, m fakturaen indehlder de plysninger, der er nødvendige i frbindelse med behandling g betaling af fakturaen. Myndigheden skal sikre, at fakturaen både pfylder de tekniske såvel sm de frmelle krav, der fremgår af henhldsvis bekendtgørelsen m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder g bekendtgørelsen m elektrniske afregning med ffentlige myndigheder. Er fakturaen mangelfuld, skal den ffentlige myndighed kntakte leverandøren med henblik på en fyldestgørende faktura. Dette skal ske hurtigst muligt efter mdtagelse af fakturaen, således at betaling så vidt muligt kan ske inden fr 30 dage fra mdtagelsen af den prindelige faktura. Det kan gså frekmme, at betalingsfristen allerede er verskredet, fx frdi der er sket en fejl, eller fremsendelsen er blevet frsinket af at skulle frbi et Læs-Ind bureau. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at den ffentlige myndighed kntakter leverandøren med henblik på at aftale en krrekt frist, så fakturaen kan nå at blive behandlet hs den ffentlige myndighed g betalt rettidigt. Det er vigtigt, at både den ffentlige myndighed g leverandør er pmærksmme på, m de angivne plysninger er ufuldstændige, da begge parter har en fælles interesse i, at rdren g efterfølgende fakturaen er rigtig g fyldestgørende allerede fra starten af frløbet. Opmærksmheden bidrager til at sikre en effektiv håndtering g dermed rettidig betaling af fakturaen.

13 Side 13 af 15 Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - g fremsendelse af faktura Ved fremsendelse af fakturaer skal leverandøren sikre sig: At fakturaen udfyldes med de plysninger, der følger af myndighedens rdre, så fakturaen umiddelbart kan indlæses i myndighedens fakturahåndteringssystem At leverandøren i tilfælde af mangelfulde eller ufuldstændige plysninger kntakter myndigheden med henblik på en krrekt udfyldelse af fakturaen. Myndighedens pligter ved mdtagelse af faktura Ved mdtagelse af fakturaer skal myndigheden så hurtigt sm muligt kntrllere, at fakturaen pfylder de frmelle krav, der fremgår af bekendtgørelsen m elektrnisk afregning samt de tekniske krav, så fakturaen umiddelbart kan indlæses i myndighedens indkøbs- g fakturahåndteringssystem. Er fakturaen mangelfuld, skal myndigheden tage kntakt til leverandøren med henblik på at få rettet fejlene eller med henblik på fremsendelse af en ny faktura således, at betalingen så vidt muligt kan finde sted inden fr 30 dage. Er fakturaen fristverskredet ved mdtagelse, skal leverandøren kntaktes hurtigst muligt, så fejlen kan blive berigtiget g leverandøren ikke uberettiget fremsender pkrævning af kmpensatinsgebyr g renter. Sammenfattende kan det siges, at ansvaret fr rettidig mhu i prcessen fr indkøb g fakturahåndtering ligger både hs den ffentlige myndighed g leverandøren. Med de gældende regler m leverandørens ret til at pkræve mrarenter g kmpensatinsgebyr er det vigtigt fr den ffentlige myndighed at kntakte leverandøren, hvis fejl fra leverandørens side hindrer en rettidig færdigbehandling g betaling af fakturaen. Fakturaen kan gså være fristverskredet ved mdtagelse g fr at undgå pkrævning af kmpensatinsgebyr g mrarenter, skal myndigheden hurtigst muligt kntakte leverandøren, så fejlen kan blive berigtiget. Når pkrævning af mrarenter g gebyrer freligger, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale. De statslige myndigheder skal fra januar 2014 bgføre disse udgifter på en særskilt knt, der særligt er prettet til dette frmål. En særskilt kntering vil synliggøre mfanget af de sene betalinger, g m de statslige myndigheder reelt betaler de gebyrer g mrarenter, sm leverandørerne pkræver ved frsinket betaling.

14 Side 14 af Mere infrmatin m det gældende regelsæt Læs mere m de gældende regler på BEK nr. 206 af 11/03/ Gældende Bekendtgørelse m elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder BEK nr. 354 af 26/03/ Gældende Bekendtgørelse m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder LBK nr. 743 af 04/09/ Gældende Bekendtgørelse af lv m renter ved frsinket betaling m.v. (Rentelven) LOV nr af 18/12/ Gældende Lv m ændring af lv m renter ved frsinket betaling m.v., lv m erstatningsansvar g lv m frsikringsaftaler (Gennemførelse af direktiv m bekæmpelse af frsinket betaling i handelstransaktiner g ændring af rentesatsen i visse frmueretlige lve) BEK nr. 896 af 21/12/ Gældende Bekendtgørelse m ændring af mrarentesatsen i lv m renter ved frsinket betaling, frsikringsaftalelven m.v. BEK nr 105 af 31/01/ Gældende Bekendtgørelse m ændring af bekendtgørelse m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling Læs mere m den gde prces fr indkøb g fakturahåndtering på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside Best Practice prcesser fr digital indkøbs- g fakturahåndtering Rapprt m sikring af rettidig betaling Quickguide m Vejen til rettidige betalinger Flder m Vejen til rettidige betalinger

15

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Håndtering af farligt affald

Håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m Håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Vejledning om fortegnelse

Vejledning om fortegnelse Vejledning m frtegnelse Januar 2018 0/20 31. januar 2018 Vejledning m frtegnelse Indhld 1. Frrd 2 2. Frtegnelser ver behandlingsaktiviteter 3 2.1. Intrduktin 3 2.2. Frmål 3 2.3. Hvem skal føre frtegnelser?

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Byggesagsbehandling Visioner og mål

Byggesagsbehandling Visioner og mål Rev. kt. 2015 Side 1 af 15 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning.... 3 1.1. Frmål... 3 1.2. Organisatin... 4 1.3. Visin g Målsætninger... 4 1.4. Service... 5 1.5. Orienteringer til udvalg... 5 1.6. Udvalgs-

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 /ABT93 46 Praksis ved sagkyndige beslutninger Det Danske Selskab fr Byggeret 14. september 2016 Civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning Frdeling på typer (min

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald

Aftale. mellem. Interessentkommunerne. I/S Norfors. håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

Lov om rekonstruering og afvikling af visse finansielle virksomheder. PWC s Bankseminar november 2016 Vicedirektør Jens Verner Andersen

Lov om rekonstruering og afvikling af visse finansielle virksomheder. PWC s Bankseminar november 2016 Vicedirektør Jens Verner Andersen Lv m reknstruering g afvikling af visse finansielle virksmheder PWC s Bankseminar 2016 24. nvember 2016 Vicedirektør Jens Verner Andersen Oversigt Krt m Finansiel Stabilitet Restrukturering g afvikling

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 46 Temamøde 14 juni 2016 - Selskab fr syn g skøn under IDA Civ.Ing. Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 (G-sager) 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger Spørgsmål g svar til Ringsted Kmmune vedr. tilbudsindhentning af bankfrretninger 1. Betalingskrt I nævner et behv fr ca. 100 betalingskrt det være sig visa/dankrt eller mastercard. Da der er prisfrskel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere