Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling"

Transkript

1 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014

2 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder g ffentlige myndigheder 5 3. Sanktiner ved frsinket betaling Rykkergebyrer Mrarenter Kmpensatinsbeløb Hvrnår kan der pkræves et kmpensatinsbeløb Kmpensatinsgebyrets størrelse Opfølgning på myndigheders betaling af mrarenter g gebyrer 9 4. Gd prces fr rettidig betaling af fakturaen Ordreafsendelse Varemdtagelse Fakturamdtagelse Mere infrmatin m det gældende regelsæt 14

3 Side 3 af Indledning Denne vejledning handler m de gældende regler fr betalingsfrister samt pkrævning af mrarenter g gebyrer ved frsinket betaling. Reglerne er blevet skærpet efter implementering af EU s betalingsdirektiv (det såkaldte Late Payment Directive) den 1. marts Frmålet med de skærpede regler i EU s betalingsdirektiv er at bekæmpe frsinkede betalinger blandt andet ved at pkræve højere mrarenter g et fast kmpensatinsgebyr, der indtræder så snart fakturaens betalingsfrist er verskredet. Det er derfr vigtigt, at ffentlige myndigheder betaler til tiden både fr at undgå pkrævning af gebyrer g mrarenter g fr ikke at påføre sig det ekstra kmpensatinsgebyr. Hvis der freligger en pkrævning ved frsinket betaling, g den ffentlige myndighed er enig i, at betalingen er sket fr sent, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale pkrævningen til leverandøren. De gældende regler medfører gså, at ffentlige myndigheder ikke kan aftale en betalingsfrist på mere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage sikrer en rimelig behandlingstid af fakturaen hs den ffentlige myndighed, g leverandøren ved, hvrnår der kan frventes betaling. Dette gælder gså allerede indgåede kntrakter. I dag er der en række ffentlige kntraktaftaler med standardbetingelser, der er mfattet af undtagelsesbestemmelsen g derfr afviger fra en kredittid på 30 dage dg sådan at kredittiden kan være krtere men ikke længere end 30 dage. Fx indehlder ffentlige kntrakter, sm følger AB92 på bygge- g anlægsmrådet g ABT93 fr ttalentreprise, en krtere betalingsfrist på 15 dage fra mdtagelse af en faktura fr igangværende bygge- eller anlægsarbejde på en byggeplads. Tjenesteydelseskntrakter, der følger ABService2003, fastsætter, at det er den aftalte betalingsfrist, der gælder. IT standardkntrakterne (K01, K02 g K03) indehlder en betalingsbestemmelse m, at debitren tidligst 30 dage efter mdtagelse af en fyldestgørende faktura er frpligtet til at betale. Med ændringen af rentelven er denne bestemmelse ikke længere gældende, da der nu højest må gælde en betalingsfrist på 30 dage. Fr at synliggøre mfanget af fr sent betalte fakturaer g fr at Finansministeriet kan følge p på de ffentlige myndigheders verhldelse af aftalte betalingsfrister, er der i statens kntplan fra januar 2014 prettet en særskilt knt til bgføring af gebyrer g mrarenter af fakturagælden til leverandører.

4 Side 4 af 15 Retningslinjer fr kntering af gebyrer g mrarenter beskrives i frlængelse af gennemgangen af reglerne fr pkrævning af mrarenter g kmpensatinsgebyr. Betaling af en faktura er ikke en isleret prces, men det sidste led i indkøbsprcessen. Det er derfr vigtig at have alle trin i indkøbet fr øje. Derfr gennemgås afslutningsvis prcessen fr indkøb g fakturahåndtering med fkus på rettidighed g med henblik på at sikre, at den ffentlige myndighed undgår rykkergebyrer, mrarenter g kmpensatinsbeløb.

5 Side 5 af Regler fr betalingsfrister Betalingsfrister er nget, der aftales mellem parterne. Men det gældende regelsæt sætter lft ver betalingsfristerne g sndrer mellem aftaler indgået mellem t virksmheder g aftaler mellem en virksmhed g en ffentlig myndighed. Sm udgangspunkt gælder der i dag en betalingsfrist på maksimalt 30 dage i alle kntraktfrhld, uanset m aftalen er mellem t virksmheder eller mellem en virksmhed g en ffentlig myndighed. Betalingsfristen regnes fra det tidspunkt, kreditr fremsætter anmdning m betaling. 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder Ved kntraktfrhld mellem t virksmheder gælder kravet m den maksimale betalingsfrist på 30 dage dg ikke, såfremt kreditr ved aftale udtrykkeligt har gdkendt en længere betalingsfrist, g denne længere betalingsfrist ikke er urimelig ver fr kreditr. Myndigheder, der er defineret sm ffentlige virksmheder ifølge transparensdirektivets artikel 2, litra b, har ligeledes mulighed fr at aftale en længere betalingsfrist end 30 dage, hvis leverandøren udtrykkeligt gdkender den. Offentlige virksmheder er ifølge transparensdirektivet (2006/111/EF) artikel 2, litra b 1, defineret ved virksmheder, hvr ffentlige myndigheder enten direkte eller indirekte har en dminerende indflydelse i relatin til, at myndigheden besidder majriteten af virksmhedens tegnede kapital, at myndigheden råder ver mere end halvdelen af de stemmer, sm er knyttet til andele, sm virksmheden har udstedt, eller når myndigheden kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksmhedens bestyrelse, direktin eller tilsynsråd. Sm eksempler på ffentlige virksmheder kan nævnes DONG, Pst Danmark, g TV2, sm ligesm de private virksmheder knkurrerer på markedsvilkår. 2.2 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder g ffentlige myndigheder Er debitr derimd en ffentlig myndighed, kan myndigheden ikke indgå aftale med en leverandør m en betalingsfrist på mere end 30 dage. En betalingsfrist på 1 Transparensdirektiv 2006/111/EF af 16. nvember 2006 handler m gennemskueligheden af de øknmiske frbindelser mellem medlemsstaterne g de ffentlige virksmheder g m den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksmheder.

6 Side 6 af dage er abslut maksimal, regnet fra det tidspunkt, leverandøren anmder m betaling. Det betyder i praksis, at 30 dage regnes fra den angivne fakturadat, sm i de fleste tilfælde vil være den samme sm mdtagelsesdat hs den ffentlige myndighed. En elektrnisk faktura vil umiddelbart kunne indlæses i myndighedens indkøbs- g fakturahåndteringssystem, når fakturaen pfylder såvel de frmelle krav, jf. bekendtgørelsen m elektrnisk fakturering med ffentlige myndigheder, sm de tekniske krav, jf. bekendtgørelsen m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder. Sender leverandøren en papirbaseret faktura til et Læs-Ind bureau, der knverterer fakturaen til en elektrnisk fil, således de tekniske krav pfyldes, regnes en 30 dages betalingsfrist fra den dag, den ffentlige myndighed mdtager fakturaen elektrnisk. Hvis der ved aftaleindgåelse ikke er aftalt en kredittid, er det sm udgangspunkt leverandørens betalingsbetingelser, der er gældende dg max 30 dage. Den ffentlige myndighed kan efterfølgende ikke med rette hævde, at infrmatin m myndighedens kreditplitik, herunder hvilke betalingsfrister myndigheden nrmalt accepterer, er tilgængelig på fx deres hjemmeside g dermed gældende. Freligger der en aftale m ratevis betaling, hvr den enkelte rates frfaldstid er fastsat i en betalingsplan, g denne er udtrykkeligt gdkendt af kreditr, så er hver rate mfattet af en betalingsfrist på maksimalt 30 dage. Dette kan fx være tilfældet ved entreprisekntrakter. Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på: At myndigheden ikke kan aftale en betalingsfrist, der er længere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage er maksimal g gælder fra den dag, leverandøren fremsender elektrnisk faktura. Hvis der ved aftaleindgåelse ikke er aftalt en betalingsfrist, er det leverandørens betalingsbetingelser, der er gældende. En ffentlig myndighed kan ikke med rette hævde, at plysninger m deres kreditplitik er ffentligt tilgængelige på fx deres hjemmeside g dermed er gældende.

7 Side 7 af Sanktiner ved frsinket betaling Ved frsinket betaling gælder det i dag, at den ffentlige myndighed kan kmme til at betale rykkergebyrer, mrarenter g et fast kmpensatinsbeløb til leverandøren. Den ffentlige myndighed er først frpligtet til at betale, når der er enighed m, at fakturaen er betalt fr sent, g leverandøren har sendt en pkrævning. 3.1 Rykkergebyrer Når betalingsfristen på fakturaen verskrides, kan leverandøren rykke den ffentlige myndighed fr betaling af fakturaen, jf. reglerne i rentelven. Leverandøren kan sende en rykker med et rykkergebyr på højst 100 kr. Er fakturaen frtsat ubetalt, kan leverandøren sende 3 rykkerskrivelser med gebyr med mindst 10 dages mellemrum vedrørende samme faktura. Rykker leverandøren, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale rykkeren g kan således ikke afvise at betale hverken selve kravet eller gebyrerne. 3.2 Mrarenter Tillægget til referencerenten er blevet frhøjet med 1 prcentpint fra 7% til 8% pr. 1. marts Det vil sige, at myndigheder i mra skal betale 8% plus referencerenten. Referencerente svarer til Natinalbankens fficielle udlånsrente, der pr. 1. januar 2014 er fastsat til 0,20%. Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på, at mrarenterne påløber, når den sidste rettidige betalingsdat, der fremgår af fakturaen, verskrides, g frtsætter med at påløbe, indtil myndigheden betaler fakturaen. Myndigheden kan ikke afvise betaling af de påløbne mrarenter, men er frpligtet til at betale mrarenterne, når leverandøren pkræver dem. Mrarentesatsen i rentelvens 5, stk. 1 må heller ikke fraviges til skade fr leverandøren, g den ffentlige myndighed kan heller ikke aftale en krtere peride fr frrentning end den gældende. 3.3 Kmpensatinsbeløb Ved frsinket betaling har leverandøren i dag mulighed fr at pkræve et fast kmpensatinsbeløb, der er uafhængigt af fakturagældens størrelse. Den ffent-

8 Side 8 af 15 lige myndighed er frpligtet til at betale kmpensatinsbeløbet, hvis leverandøren sender en pkrævning. Hvis leverandøren ikke sender en pkrævning, er der ikke et krav m, at den ffentlige myndighed af egen drift skal betale kmpensatinsbeløbet, når fakturaens betalingsfrist verskrides Hvrnår kan der pkræves et kmpensatinsbeløb Leverandøren er berettiget til et kmpensatinsbeløb, når den sidste rettidige betalingsdat, der fremgår af fakturaen, verskrides, under frudsætning af, at leverandøren sender en pkrævning herpå. Opkrævning af kmpensatinsbeløbet har ingen indflydelse på rykkergebyrer, dvs. kmpensatinsbeløbet kan pkræves ved siden af rykkergebyrer g kan ikke mdregnes i rykkergebyrerne Kmpensatinsgebyrets størrelse Kmpensatinsbeløbet er pr. 1. januar 2014 fastsat til 310 kr. i ændringsbekendtgørelsen m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling. Kmpensatinsbeløbet er fast g uafhængigt af betalingskravets størrelse g skal betales, hvis det pkræves af leverandøren. Ved en ffentlig myndigheds fristverskridelse af en fakturas betalingsfrist kan leverandøren pålægge myndigheden krav m: Betaling af rykkere: Leverandøren kan sende p til tre rykkerskrivelser med rykkergebyr på højst 100 kr. med mindst 10 dages mellemrum. Myndigheden er frpligtet til at betale den senest fremsendte rykker. Betaling af de påløbne mrarenter: Mrarenten er i dag på 8% plus referencerenten, der svarer til Natinalbankens udlånsrente, der pr. 1. januar 2014 er fastsat til 0,20%, jf. rentelvens 5, stk. 1. Myndigheden er frpligtet til at betale, når leverandøren pkræver mrarenter fr den ubetalte faktura, g skal være pmærksm på, at mrarenter påløber, indtil fakturaen bliver betalt. Betaling af kmpensatinsbeløbet: Myndigheden skal betale kmpensatinsbeløbet på 310 kr., jf. ændringsbekendtgørelsen m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling, såfremt leverandøren sender en pkrævning af dette gebyr. Det er ikke et krav, at myndigheden skal betale gebyret, hvis leverandøren ikke selv anmder m betaling af sådan et gebyr. Gebyret er uafhængigt af fakturagældens størrelse.

9 Side 9 af Opfølgning på myndigheders betaling af mrarenter g gebyrer Fr at synliggøre mfanget af fr sent betalte fakturaer g fr at følge p på, at de statslige myndigheder rent faktisk betaler mrarenter g gebyrer, når leverandøren sender pkrævning, er der fra januar 2014 prettet en særskilt regnskabsknt i statens kntplan til bgføring af gebyrer g mrarenter af fakturagælden til private leverandører. Hvis der pstår krav m mrarenter g gebyrer mellem ffentlige myndigheder, skal disse bgføres på den regnskabsknt, sm hidtil er blevet anvendt i statens kntplan, jf. knteringseksempel 1 nedenfr. Knteringseksempel 1 kntering af mrarenter g gebyrer Mrarenter g gebyrer vedrørende fakturagæld til andre ffentlige myndigheder udgiftsføres på regnskabsknt Mrarenter g gebyrer til andre ffentlige myndigheder. Resultatpgørelse Mrarenter g gebyrer til andre ffentlige myndigheder Balance SKB FF7 Finansieringsknt Mrarenter g gebyrer vedrørende fakturagæld til leverandører udgiftsføres på regnskabsknt Mrarenter g gebyrer til private leverandører. Mrarenter g gebyrer til private leverandører SKB FF7 Finansieringsknt

10 Side 10 af Gd prces fr rettidig betaling af fakturaen Fr at de ffentlige myndigheder kan betale fakturaen rettidigt g dermed undgå at blive frpligtet til at betaler mrarenter g rykkere, er det vigtigt, at hele prcessen fr håndtering af indkøb g fakturaer frløber effektivt. En rettidig betaling af fakturaen hs den ffentlige myndighed frudsætter, at prcesserne frinden, allerede fra myndighedens rdreafsendelse, er frløbet prblemfrit g rettidigt. En gd prces kræver gså en rettidig mhu fra leverandørens side. Figur 1 nedenfr viser den gde g digitaliserede prces fr indkøb g fakturahåndtering, hvr rækkefølgen i figuren samtidig illustrerer afhængigheden mellem prcesserne. Figur 1. Overrdnet prces fr indkøb, fakturahåndtering, bgføring g betaling 1. Aftale - indgåelse Leverandør: Mdtager rdre, behandler denne, sender varerne, g udsteder faktura 6. Bgføring 2. Rekvisitin 3. Ordreafsendelse 4. Vare- mdtagelse 5. Faktura - mdtagelse 7. Betaling Kilde: Best practice prcesser fr digital indkøbs- g fakturahåndtering (nvember 2013) Kerneprcesserne i figur 1 er rdreafsendelse, varemdtagelse g fakturamdtagelse, sm gennemgås nedenfr. 4.1 Ordreafsendelse En rettidig håndtering af fakturaer frudsætter, at rdren fra den ffentlige myndighed indehlder de krrekte plysninger, da de angivne plysninger danner grundlag fr en fyldestgørende faktura hs leverandøren. Oplysninger, sm den ffentlige myndighed sm minimum skal angive i rdren, er de frmelle krav, der fremgår af 4 i bekendtgørelsen m elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder. Oplysningspligten i bekendtgørelsen blev skærpet i frlængelse af rapprten m sikring af rettidig betaling, således at myndigheden i frbindelse med rdreafsendelse skal plyse sin plitik vedrøren-

11 Side 11 af 15 de kredittid. Med de nugældende regler m lft ver betalingsfrister, kan de ffentlige myndigheder ikke længere plyse en betalingsfrist, der er længere ende 30 dage. Når leverandøren mdtager rdren, skal leverandøren være pmærksm på, m den ffentlige myndighed har angivet plysninger, der danner grundlag fr en fyldestgørende faktura. Ved manglende plysninger skal leverandøren kntakte den ffentlige myndighed, før en faktura udstedes. Krav til ffentlig myndighed ved rdreafsendelse: Ordren skal indehlde plysninger svarende til de frmelle krav, der er fastsat i 4 i bekendtgørelsen m elektrnisk afregning: EAN-lkatinsnummer Persnreference eller anden reference Myndighedens plitik vedrørende kredittider. Offentlig myndighed skal være pmærksm på, at myndigheden ikke længere kan plyse en betalingsfrist, der er længere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage er maksimal g regnes fra det tidspunkt leverandøren fremsender elektrnisk faktura. Evt. rdre- g rekvisitinsnummer Evt. kntstreng Leverandørens pligter ved mdtagelse af en rdre Leverandøren skal kntakte den ffentlige myndighed ved mdtagelse af rdrer, hvr plysningerne er ufuldstændige g mangelfulde. Leverandøren skal sm minimum sikre sig, at rdren indehlder: EAN-lkatinsnummer Persnreference eller anden reference Den aftalte betalingsfrist 4.2 Varemdtagelse En rettidig håndtering g betaling af fakturaen frudsætter ligeledes en kntrl af de leverede varer i frhld til de bestilte varer. En varemdtagelseskntrl er essentiel g sikrer, at den ffentlige myndighed alene betaler fr varer, der er bestilt g leveret i rette mængde g kvalitet. Såfremt de leverede varer ikke svarer til det bestilte, skal leverandøren tidligst muligt kntaktes med henblik på en krrektin af leverancen. Fakturaen kan først sendes til betaling, når der freligger en fyldestgørende vareleverance, sm samtidig er blevet kntrlleret g registreret i et indkøbs- g fakturahåndteringssystem.

12 Side 12 af 15 Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på: At vareleverancen skal afstemmes med det bestilte At hvis vareleverancen er mangelfuld, skal leverandøren kntaktes med henblik på en fyldestgørende leverance At når der freligger en vareleverance i den rette mængde g kvalitet, kan vareleverancen registreres sm mdtaget i indkøbssystemet At varemdtagelseskntrl g - registrering er frudsætning fr den endelige gdkendelse g betaling af fakturaen 4.3 Fakturamdtagelse Efter varekntrllen er fretaget, g varerne er registreret i et indkøbs- g fakturahåndteringssystem, skal den ffentlige myndighed kntrllere, m fakturaen indehlder de plysninger, der er nødvendige i frbindelse med behandling g betaling af fakturaen. Myndigheden skal sikre, at fakturaen både pfylder de tekniske såvel sm de frmelle krav, der fremgår af henhldsvis bekendtgørelsen m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder g bekendtgørelsen m elektrniske afregning med ffentlige myndigheder. Er fakturaen mangelfuld, skal den ffentlige myndighed kntakte leverandøren med henblik på en fyldestgørende faktura. Dette skal ske hurtigst muligt efter mdtagelse af fakturaen, således at betaling så vidt muligt kan ske inden fr 30 dage fra mdtagelsen af den prindelige faktura. Det kan gså frekmme, at betalingsfristen allerede er verskredet, fx frdi der er sket en fejl, eller fremsendelsen er blevet frsinket af at skulle frbi et Læs-Ind bureau. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at den ffentlige myndighed kntakter leverandøren med henblik på at aftale en krrekt frist, så fakturaen kan nå at blive behandlet hs den ffentlige myndighed g betalt rettidigt. Det er vigtigt, at både den ffentlige myndighed g leverandør er pmærksmme på, m de angivne plysninger er ufuldstændige, da begge parter har en fælles interesse i, at rdren g efterfølgende fakturaen er rigtig g fyldestgørende allerede fra starten af frløbet. Opmærksmheden bidrager til at sikre en effektiv håndtering g dermed rettidig betaling af fakturaen.

13 Side 13 af 15 Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - g fremsendelse af faktura Ved fremsendelse af fakturaer skal leverandøren sikre sig: At fakturaen udfyldes med de plysninger, der følger af myndighedens rdre, så fakturaen umiddelbart kan indlæses i myndighedens fakturahåndteringssystem At leverandøren i tilfælde af mangelfulde eller ufuldstændige plysninger kntakter myndigheden med henblik på en krrekt udfyldelse af fakturaen. Myndighedens pligter ved mdtagelse af faktura Ved mdtagelse af fakturaer skal myndigheden så hurtigt sm muligt kntrllere, at fakturaen pfylder de frmelle krav, der fremgår af bekendtgørelsen m elektrnisk afregning samt de tekniske krav, så fakturaen umiddelbart kan indlæses i myndighedens indkøbs- g fakturahåndteringssystem. Er fakturaen mangelfuld, skal myndigheden tage kntakt til leverandøren med henblik på at få rettet fejlene eller med henblik på fremsendelse af en ny faktura således, at betalingen så vidt muligt kan finde sted inden fr 30 dage. Er fakturaen fristverskredet ved mdtagelse, skal leverandøren kntaktes hurtigst muligt, så fejlen kan blive berigtiget g leverandøren ikke uberettiget fremsender pkrævning af kmpensatinsgebyr g renter. Sammenfattende kan det siges, at ansvaret fr rettidig mhu i prcessen fr indkøb g fakturahåndtering ligger både hs den ffentlige myndighed g leverandøren. Med de gældende regler m leverandørens ret til at pkræve mrarenter g kmpensatinsgebyr er det vigtigt fr den ffentlige myndighed at kntakte leverandøren, hvis fejl fra leverandørens side hindrer en rettidig færdigbehandling g betaling af fakturaen. Fakturaen kan gså være fristverskredet ved mdtagelse g fr at undgå pkrævning af kmpensatinsgebyr g mrarenter, skal myndigheden hurtigst muligt kntakte leverandøren, så fejlen kan blive berigtiget. Når pkrævning af mrarenter g gebyrer freligger, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale. De statslige myndigheder skal fra januar 2014 bgføre disse udgifter på en særskilt knt, der særligt er prettet til dette frmål. En særskilt kntering vil synliggøre mfanget af de sene betalinger, g m de statslige myndigheder reelt betaler de gebyrer g mrarenter, sm leverandørerne pkræver ved frsinket betaling.

14 Side 14 af Mere infrmatin m det gældende regelsæt Læs mere m de gældende regler på BEK nr. 206 af 11/03/ Gældende Bekendtgørelse m elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder BEK nr. 354 af 26/03/ Gældende Bekendtgørelse m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder LBK nr. 743 af 04/09/ Gældende Bekendtgørelse af lv m renter ved frsinket betaling m.v. (Rentelven) LOV nr af 18/12/ Gældende Lv m ændring af lv m renter ved frsinket betaling m.v., lv m erstatningsansvar g lv m frsikringsaftaler (Gennemførelse af direktiv m bekæmpelse af frsinket betaling i handelstransaktiner g ændring af rentesatsen i visse frmueretlige lve) BEK nr. 896 af 21/12/ Gældende Bekendtgørelse m ændring af mrarentesatsen i lv m renter ved frsinket betaling, frsikringsaftalelven m.v. BEK nr 105 af 31/01/ Gældende Bekendtgørelse m ændring af bekendtgørelse m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling Læs mere m den gde prces fr indkøb g fakturahåndtering på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside Best Practice prcesser fr digital indkøbs- g fakturahåndtering Rapprt m sikring af rettidig betaling Quickguide m Vejen til rettidige betalinger Flder m Vejen til rettidige betalinger

15

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere