Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling"

Transkript

1 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014

2 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder g ffentlige myndigheder 5 3. Sanktiner ved frsinket betaling Rykkergebyrer Mrarenter Kmpensatinsbeløb Hvrnår kan der pkræves et kmpensatinsbeløb Kmpensatinsgebyrets størrelse Opfølgning på myndigheders betaling af mrarenter g gebyrer 9 4. Gd prces fr rettidig betaling af fakturaen Ordreafsendelse Varemdtagelse Fakturamdtagelse Mere infrmatin m det gældende regelsæt 14

3 Side 3 af Indledning Denne vejledning handler m de gældende regler fr betalingsfrister samt pkrævning af mrarenter g gebyrer ved frsinket betaling. Reglerne er blevet skærpet efter implementering af EU s betalingsdirektiv (det såkaldte Late Payment Directive) den 1. marts Frmålet med de skærpede regler i EU s betalingsdirektiv er at bekæmpe frsinkede betalinger blandt andet ved at pkræve højere mrarenter g et fast kmpensatinsgebyr, der indtræder så snart fakturaens betalingsfrist er verskredet. Det er derfr vigtigt, at ffentlige myndigheder betaler til tiden både fr at undgå pkrævning af gebyrer g mrarenter g fr ikke at påføre sig det ekstra kmpensatinsgebyr. Hvis der freligger en pkrævning ved frsinket betaling, g den ffentlige myndighed er enig i, at betalingen er sket fr sent, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale pkrævningen til leverandøren. De gældende regler medfører gså, at ffentlige myndigheder ikke kan aftale en betalingsfrist på mere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage sikrer en rimelig behandlingstid af fakturaen hs den ffentlige myndighed, g leverandøren ved, hvrnår der kan frventes betaling. Dette gælder gså allerede indgåede kntrakter. I dag er der en række ffentlige kntraktaftaler med standardbetingelser, der er mfattet af undtagelsesbestemmelsen g derfr afviger fra en kredittid på 30 dage dg sådan at kredittiden kan være krtere men ikke længere end 30 dage. Fx indehlder ffentlige kntrakter, sm følger AB92 på bygge- g anlægsmrådet g ABT93 fr ttalentreprise, en krtere betalingsfrist på 15 dage fra mdtagelse af en faktura fr igangværende bygge- eller anlægsarbejde på en byggeplads. Tjenesteydelseskntrakter, der følger ABService2003, fastsætter, at det er den aftalte betalingsfrist, der gælder. IT standardkntrakterne (K01, K02 g K03) indehlder en betalingsbestemmelse m, at debitren tidligst 30 dage efter mdtagelse af en fyldestgørende faktura er frpligtet til at betale. Med ændringen af rentelven er denne bestemmelse ikke længere gældende, da der nu højest må gælde en betalingsfrist på 30 dage. Fr at synliggøre mfanget af fr sent betalte fakturaer g fr at Finansministeriet kan følge p på de ffentlige myndigheders verhldelse af aftalte betalingsfrister, er der i statens kntplan fra januar 2014 prettet en særskilt knt til bgføring af gebyrer g mrarenter af fakturagælden til leverandører.

4 Side 4 af 15 Retningslinjer fr kntering af gebyrer g mrarenter beskrives i frlængelse af gennemgangen af reglerne fr pkrævning af mrarenter g kmpensatinsgebyr. Betaling af en faktura er ikke en isleret prces, men det sidste led i indkøbsprcessen. Det er derfr vigtig at have alle trin i indkøbet fr øje. Derfr gennemgås afslutningsvis prcessen fr indkøb g fakturahåndtering med fkus på rettidighed g med henblik på at sikre, at den ffentlige myndighed undgår rykkergebyrer, mrarenter g kmpensatinsbeløb.

5 Side 5 af Regler fr betalingsfrister Betalingsfrister er nget, der aftales mellem parterne. Men det gældende regelsæt sætter lft ver betalingsfristerne g sndrer mellem aftaler indgået mellem t virksmheder g aftaler mellem en virksmhed g en ffentlig myndighed. Sm udgangspunkt gælder der i dag en betalingsfrist på maksimalt 30 dage i alle kntraktfrhld, uanset m aftalen er mellem t virksmheder eller mellem en virksmhed g en ffentlig myndighed. Betalingsfristen regnes fra det tidspunkt, kreditr fremsætter anmdning m betaling. 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder Ved kntraktfrhld mellem t virksmheder gælder kravet m den maksimale betalingsfrist på 30 dage dg ikke, såfremt kreditr ved aftale udtrykkeligt har gdkendt en længere betalingsfrist, g denne længere betalingsfrist ikke er urimelig ver fr kreditr. Myndigheder, der er defineret sm ffentlige virksmheder ifølge transparensdirektivets artikel 2, litra b, har ligeledes mulighed fr at aftale en længere betalingsfrist end 30 dage, hvis leverandøren udtrykkeligt gdkender den. Offentlige virksmheder er ifølge transparensdirektivet (2006/111/EF) artikel 2, litra b 1, defineret ved virksmheder, hvr ffentlige myndigheder enten direkte eller indirekte har en dminerende indflydelse i relatin til, at myndigheden besidder majriteten af virksmhedens tegnede kapital, at myndigheden råder ver mere end halvdelen af de stemmer, sm er knyttet til andele, sm virksmheden har udstedt, eller når myndigheden kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksmhedens bestyrelse, direktin eller tilsynsråd. Sm eksempler på ffentlige virksmheder kan nævnes DONG, Pst Danmark, g TV2, sm ligesm de private virksmheder knkurrerer på markedsvilkår. 2.2 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder g ffentlige myndigheder Er debitr derimd en ffentlig myndighed, kan myndigheden ikke indgå aftale med en leverandør m en betalingsfrist på mere end 30 dage. En betalingsfrist på 1 Transparensdirektiv 2006/111/EF af 16. nvember 2006 handler m gennemskueligheden af de øknmiske frbindelser mellem medlemsstaterne g de ffentlige virksmheder g m den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksmheder.

6 Side 6 af dage er abslut maksimal, regnet fra det tidspunkt, leverandøren anmder m betaling. Det betyder i praksis, at 30 dage regnes fra den angivne fakturadat, sm i de fleste tilfælde vil være den samme sm mdtagelsesdat hs den ffentlige myndighed. En elektrnisk faktura vil umiddelbart kunne indlæses i myndighedens indkøbs- g fakturahåndteringssystem, når fakturaen pfylder såvel de frmelle krav, jf. bekendtgørelsen m elektrnisk fakturering med ffentlige myndigheder, sm de tekniske krav, jf. bekendtgørelsen m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder. Sender leverandøren en papirbaseret faktura til et Læs-Ind bureau, der knverterer fakturaen til en elektrnisk fil, således de tekniske krav pfyldes, regnes en 30 dages betalingsfrist fra den dag, den ffentlige myndighed mdtager fakturaen elektrnisk. Hvis der ved aftaleindgåelse ikke er aftalt en kredittid, er det sm udgangspunkt leverandørens betalingsbetingelser, der er gældende dg max 30 dage. Den ffentlige myndighed kan efterfølgende ikke med rette hævde, at infrmatin m myndighedens kreditplitik, herunder hvilke betalingsfrister myndigheden nrmalt accepterer, er tilgængelig på fx deres hjemmeside g dermed gældende. Freligger der en aftale m ratevis betaling, hvr den enkelte rates frfaldstid er fastsat i en betalingsplan, g denne er udtrykkeligt gdkendt af kreditr, så er hver rate mfattet af en betalingsfrist på maksimalt 30 dage. Dette kan fx være tilfældet ved entreprisekntrakter. Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på: At myndigheden ikke kan aftale en betalingsfrist, der er længere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage er maksimal g gælder fra den dag, leverandøren fremsender elektrnisk faktura. Hvis der ved aftaleindgåelse ikke er aftalt en betalingsfrist, er det leverandørens betalingsbetingelser, der er gældende. En ffentlig myndighed kan ikke med rette hævde, at plysninger m deres kreditplitik er ffentligt tilgængelige på fx deres hjemmeside g dermed er gældende.

7 Side 7 af Sanktiner ved frsinket betaling Ved frsinket betaling gælder det i dag, at den ffentlige myndighed kan kmme til at betale rykkergebyrer, mrarenter g et fast kmpensatinsbeløb til leverandøren. Den ffentlige myndighed er først frpligtet til at betale, når der er enighed m, at fakturaen er betalt fr sent, g leverandøren har sendt en pkrævning. 3.1 Rykkergebyrer Når betalingsfristen på fakturaen verskrides, kan leverandøren rykke den ffentlige myndighed fr betaling af fakturaen, jf. reglerne i rentelven. Leverandøren kan sende en rykker med et rykkergebyr på højst 100 kr. Er fakturaen frtsat ubetalt, kan leverandøren sende 3 rykkerskrivelser med gebyr med mindst 10 dages mellemrum vedrørende samme faktura. Rykker leverandøren, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale rykkeren g kan således ikke afvise at betale hverken selve kravet eller gebyrerne. 3.2 Mrarenter Tillægget til referencerenten er blevet frhøjet med 1 prcentpint fra 7% til 8% pr. 1. marts Det vil sige, at myndigheder i mra skal betale 8% plus referencerenten. Referencerente svarer til Natinalbankens fficielle udlånsrente, der pr. 1. januar 2014 er fastsat til 0,20%. Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på, at mrarenterne påløber, når den sidste rettidige betalingsdat, der fremgår af fakturaen, verskrides, g frtsætter med at påløbe, indtil myndigheden betaler fakturaen. Myndigheden kan ikke afvise betaling af de påløbne mrarenter, men er frpligtet til at betale mrarenterne, når leverandøren pkræver dem. Mrarentesatsen i rentelvens 5, stk. 1 må heller ikke fraviges til skade fr leverandøren, g den ffentlige myndighed kan heller ikke aftale en krtere peride fr frrentning end den gældende. 3.3 Kmpensatinsbeløb Ved frsinket betaling har leverandøren i dag mulighed fr at pkræve et fast kmpensatinsbeløb, der er uafhængigt af fakturagældens størrelse. Den ffent-

8 Side 8 af 15 lige myndighed er frpligtet til at betale kmpensatinsbeløbet, hvis leverandøren sender en pkrævning. Hvis leverandøren ikke sender en pkrævning, er der ikke et krav m, at den ffentlige myndighed af egen drift skal betale kmpensatinsbeløbet, når fakturaens betalingsfrist verskrides Hvrnår kan der pkræves et kmpensatinsbeløb Leverandøren er berettiget til et kmpensatinsbeløb, når den sidste rettidige betalingsdat, der fremgår af fakturaen, verskrides, under frudsætning af, at leverandøren sender en pkrævning herpå. Opkrævning af kmpensatinsbeløbet har ingen indflydelse på rykkergebyrer, dvs. kmpensatinsbeløbet kan pkræves ved siden af rykkergebyrer g kan ikke mdregnes i rykkergebyrerne Kmpensatinsgebyrets størrelse Kmpensatinsbeløbet er pr. 1. januar 2014 fastsat til 310 kr. i ændringsbekendtgørelsen m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling. Kmpensatinsbeløbet er fast g uafhængigt af betalingskravets størrelse g skal betales, hvis det pkræves af leverandøren. Ved en ffentlig myndigheds fristverskridelse af en fakturas betalingsfrist kan leverandøren pålægge myndigheden krav m: Betaling af rykkere: Leverandøren kan sende p til tre rykkerskrivelser med rykkergebyr på højst 100 kr. med mindst 10 dages mellemrum. Myndigheden er frpligtet til at betale den senest fremsendte rykker. Betaling af de påløbne mrarenter: Mrarenten er i dag på 8% plus referencerenten, der svarer til Natinalbankens udlånsrente, der pr. 1. januar 2014 er fastsat til 0,20%, jf. rentelvens 5, stk. 1. Myndigheden er frpligtet til at betale, når leverandøren pkræver mrarenter fr den ubetalte faktura, g skal være pmærksm på, at mrarenter påløber, indtil fakturaen bliver betalt. Betaling af kmpensatinsbeløbet: Myndigheden skal betale kmpensatinsbeløbet på 310 kr., jf. ændringsbekendtgørelsen m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling, såfremt leverandøren sender en pkrævning af dette gebyr. Det er ikke et krav, at myndigheden skal betale gebyret, hvis leverandøren ikke selv anmder m betaling af sådan et gebyr. Gebyret er uafhængigt af fakturagældens størrelse.

9 Side 9 af Opfølgning på myndigheders betaling af mrarenter g gebyrer Fr at synliggøre mfanget af fr sent betalte fakturaer g fr at følge p på, at de statslige myndigheder rent faktisk betaler mrarenter g gebyrer, når leverandøren sender pkrævning, er der fra januar 2014 prettet en særskilt regnskabsknt i statens kntplan til bgføring af gebyrer g mrarenter af fakturagælden til private leverandører. Hvis der pstår krav m mrarenter g gebyrer mellem ffentlige myndigheder, skal disse bgføres på den regnskabsknt, sm hidtil er blevet anvendt i statens kntplan, jf. knteringseksempel 1 nedenfr. Knteringseksempel 1 kntering af mrarenter g gebyrer Mrarenter g gebyrer vedrørende fakturagæld til andre ffentlige myndigheder udgiftsføres på regnskabsknt Mrarenter g gebyrer til andre ffentlige myndigheder. Resultatpgørelse Mrarenter g gebyrer til andre ffentlige myndigheder Balance SKB FF7 Finansieringsknt Mrarenter g gebyrer vedrørende fakturagæld til leverandører udgiftsføres på regnskabsknt Mrarenter g gebyrer til private leverandører. Mrarenter g gebyrer til private leverandører SKB FF7 Finansieringsknt

10 Side 10 af Gd prces fr rettidig betaling af fakturaen Fr at de ffentlige myndigheder kan betale fakturaen rettidigt g dermed undgå at blive frpligtet til at betaler mrarenter g rykkere, er det vigtigt, at hele prcessen fr håndtering af indkøb g fakturaer frløber effektivt. En rettidig betaling af fakturaen hs den ffentlige myndighed frudsætter, at prcesserne frinden, allerede fra myndighedens rdreafsendelse, er frløbet prblemfrit g rettidigt. En gd prces kræver gså en rettidig mhu fra leverandørens side. Figur 1 nedenfr viser den gde g digitaliserede prces fr indkøb g fakturahåndtering, hvr rækkefølgen i figuren samtidig illustrerer afhængigheden mellem prcesserne. Figur 1. Overrdnet prces fr indkøb, fakturahåndtering, bgføring g betaling 1. Aftale - indgåelse Leverandør: Mdtager rdre, behandler denne, sender varerne, g udsteder faktura 6. Bgføring 2. Rekvisitin 3. Ordreafsendelse 4. Vare- mdtagelse 5. Faktura - mdtagelse 7. Betaling Kilde: Best practice prcesser fr digital indkøbs- g fakturahåndtering (nvember 2013) Kerneprcesserne i figur 1 er rdreafsendelse, varemdtagelse g fakturamdtagelse, sm gennemgås nedenfr. 4.1 Ordreafsendelse En rettidig håndtering af fakturaer frudsætter, at rdren fra den ffentlige myndighed indehlder de krrekte plysninger, da de angivne plysninger danner grundlag fr en fyldestgørende faktura hs leverandøren. Oplysninger, sm den ffentlige myndighed sm minimum skal angive i rdren, er de frmelle krav, der fremgår af 4 i bekendtgørelsen m elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder. Oplysningspligten i bekendtgørelsen blev skærpet i frlængelse af rapprten m sikring af rettidig betaling, således at myndigheden i frbindelse med rdreafsendelse skal plyse sin plitik vedrøren-

11 Side 11 af 15 de kredittid. Med de nugældende regler m lft ver betalingsfrister, kan de ffentlige myndigheder ikke længere plyse en betalingsfrist, der er længere ende 30 dage. Når leverandøren mdtager rdren, skal leverandøren være pmærksm på, m den ffentlige myndighed har angivet plysninger, der danner grundlag fr en fyldestgørende faktura. Ved manglende plysninger skal leverandøren kntakte den ffentlige myndighed, før en faktura udstedes. Krav til ffentlig myndighed ved rdreafsendelse: Ordren skal indehlde plysninger svarende til de frmelle krav, der er fastsat i 4 i bekendtgørelsen m elektrnisk afregning: EAN-lkatinsnummer Persnreference eller anden reference Myndighedens plitik vedrørende kredittider. Offentlig myndighed skal være pmærksm på, at myndigheden ikke længere kan plyse en betalingsfrist, der er længere end 30 dage. En betalingsfrist på 30 dage er maksimal g regnes fra det tidspunkt leverandøren fremsender elektrnisk faktura. Evt. rdre- g rekvisitinsnummer Evt. kntstreng Leverandørens pligter ved mdtagelse af en rdre Leverandøren skal kntakte den ffentlige myndighed ved mdtagelse af rdrer, hvr plysningerne er ufuldstændige g mangelfulde. Leverandøren skal sm minimum sikre sig, at rdren indehlder: EAN-lkatinsnummer Persnreference eller anden reference Den aftalte betalingsfrist 4.2 Varemdtagelse En rettidig håndtering g betaling af fakturaen frudsætter ligeledes en kntrl af de leverede varer i frhld til de bestilte varer. En varemdtagelseskntrl er essentiel g sikrer, at den ffentlige myndighed alene betaler fr varer, der er bestilt g leveret i rette mængde g kvalitet. Såfremt de leverede varer ikke svarer til det bestilte, skal leverandøren tidligst muligt kntaktes med henblik på en krrektin af leverancen. Fakturaen kan først sendes til betaling, når der freligger en fyldestgørende vareleverance, sm samtidig er blevet kntrlleret g registreret i et indkøbs- g fakturahåndteringssystem.

12 Side 12 af 15 Den ffentlige myndighed skal være pmærksm på: At vareleverancen skal afstemmes med det bestilte At hvis vareleverancen er mangelfuld, skal leverandøren kntaktes med henblik på en fyldestgørende leverance At når der freligger en vareleverance i den rette mængde g kvalitet, kan vareleverancen registreres sm mdtaget i indkøbssystemet At varemdtagelseskntrl g - registrering er frudsætning fr den endelige gdkendelse g betaling af fakturaen 4.3 Fakturamdtagelse Efter varekntrllen er fretaget, g varerne er registreret i et indkøbs- g fakturahåndteringssystem, skal den ffentlige myndighed kntrllere, m fakturaen indehlder de plysninger, der er nødvendige i frbindelse med behandling g betaling af fakturaen. Myndigheden skal sikre, at fakturaen både pfylder de tekniske såvel sm de frmelle krav, der fremgår af henhldsvis bekendtgørelsen m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder g bekendtgørelsen m elektrniske afregning med ffentlige myndigheder. Er fakturaen mangelfuld, skal den ffentlige myndighed kntakte leverandøren med henblik på en fyldestgørende faktura. Dette skal ske hurtigst muligt efter mdtagelse af fakturaen, således at betaling så vidt muligt kan ske inden fr 30 dage fra mdtagelsen af den prindelige faktura. Det kan gså frekmme, at betalingsfristen allerede er verskredet, fx frdi der er sket en fejl, eller fremsendelsen er blevet frsinket af at skulle frbi et Læs-Ind bureau. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at den ffentlige myndighed kntakter leverandøren med henblik på at aftale en krrekt frist, så fakturaen kan nå at blive behandlet hs den ffentlige myndighed g betalt rettidigt. Det er vigtigt, at både den ffentlige myndighed g leverandør er pmærksmme på, m de angivne plysninger er ufuldstændige, da begge parter har en fælles interesse i, at rdren g efterfølgende fakturaen er rigtig g fyldestgørende allerede fra starten af frløbet. Opmærksmheden bidrager til at sikre en effektiv håndtering g dermed rettidig betaling af fakturaen.

13 Side 13 af 15 Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - g fremsendelse af faktura Ved fremsendelse af fakturaer skal leverandøren sikre sig: At fakturaen udfyldes med de plysninger, der følger af myndighedens rdre, så fakturaen umiddelbart kan indlæses i myndighedens fakturahåndteringssystem At leverandøren i tilfælde af mangelfulde eller ufuldstændige plysninger kntakter myndigheden med henblik på en krrekt udfyldelse af fakturaen. Myndighedens pligter ved mdtagelse af faktura Ved mdtagelse af fakturaer skal myndigheden så hurtigt sm muligt kntrllere, at fakturaen pfylder de frmelle krav, der fremgår af bekendtgørelsen m elektrnisk afregning samt de tekniske krav, så fakturaen umiddelbart kan indlæses i myndighedens indkøbs- g fakturahåndteringssystem. Er fakturaen mangelfuld, skal myndigheden tage kntakt til leverandøren med henblik på at få rettet fejlene eller med henblik på fremsendelse af en ny faktura således, at betalingen så vidt muligt kan finde sted inden fr 30 dage. Er fakturaen fristverskredet ved mdtagelse, skal leverandøren kntaktes hurtigst muligt, så fejlen kan blive berigtiget g leverandøren ikke uberettiget fremsender pkrævning af kmpensatinsgebyr g renter. Sammenfattende kan det siges, at ansvaret fr rettidig mhu i prcessen fr indkøb g fakturahåndtering ligger både hs den ffentlige myndighed g leverandøren. Med de gældende regler m leverandørens ret til at pkræve mrarenter g kmpensatinsgebyr er det vigtigt fr den ffentlige myndighed at kntakte leverandøren, hvis fejl fra leverandørens side hindrer en rettidig færdigbehandling g betaling af fakturaen. Fakturaen kan gså være fristverskredet ved mdtagelse g fr at undgå pkrævning af kmpensatinsgebyr g mrarenter, skal myndigheden hurtigst muligt kntakte leverandøren, så fejlen kan blive berigtiget. Når pkrævning af mrarenter g gebyrer freligger, er den ffentlige myndighed frpligtet til at betale. De statslige myndigheder skal fra januar 2014 bgføre disse udgifter på en særskilt knt, der særligt er prettet til dette frmål. En særskilt kntering vil synliggøre mfanget af de sene betalinger, g m de statslige myndigheder reelt betaler de gebyrer g mrarenter, sm leverandørerne pkræver ved frsinket betaling.

14 Side 14 af Mere infrmatin m det gældende regelsæt Læs mere m de gældende regler på BEK nr. 206 af 11/03/ Gældende Bekendtgørelse m elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder BEK nr. 354 af 26/03/ Gældende Bekendtgørelse m infrmatin i g transprt af OIOUBL elektrnisk regning til brug fr elektrnisk afregning med ffentlige myndigheder LBK nr. 743 af 04/09/ Gældende Bekendtgørelse af lv m renter ved frsinket betaling m.v. (Rentelven) LOV nr af 18/12/ Gældende Lv m ændring af lv m renter ved frsinket betaling m.v., lv m erstatningsansvar g lv m frsikringsaftaler (Gennemførelse af direktiv m bekæmpelse af frsinket betaling i handelstransaktiner g ændring af rentesatsen i visse frmueretlige lve) BEK nr. 896 af 21/12/ Gældende Bekendtgørelse m ændring af mrarentesatsen i lv m renter ved frsinket betaling, frsikringsaftalelven m.v. BEK nr 105 af 31/01/ Gældende Bekendtgørelse m ændring af bekendtgørelse m udenretlige inddrivelsesmkstninger i anledning af frsinket betaling Læs mere m den gde prces fr indkøb g fakturahåndtering på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside Best Practice prcesser fr digital indkøbs- g fakturahåndtering Rapprt m sikring af rettidig betaling Quickguide m Vejen til rettidige betalinger Flder m Vejen til rettidige betalinger

15

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse Att.: Chefknsulent Susanne Beck Petersen Hlbergsgade 6 1057 København K Statsfrvaltningen har den 11. juli 2014 mdtaget Min i- steriet fr Sundhed g Frebyggelses høringsbrev

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere