Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg"

Transkript

1 Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

2 Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens funktioner...7 Etablere et opkald...7 Etablere et eksternt opkald...7 Etablere et internt opkald...7 Besvare et opkald...7 Indstil telefonens svarfunktion Omstille en samtale Til lokalnummer...8 Til lokalnummer som findes på lystast...8 Til optagetlokalnummer...8 Opsamling af samtale....9 Banke på ved samtale...9 Samtale på HOLD...9 Viderestilling...10 Forstyrikke Alle kald...12 Kortnummer...12 Gemme og ændre kortnumre Anvende kortnumre...12 Andre tegn i etkortnummer parts konference...13 Etablering af 3-parts konference...13 Gå ud af en konference...13 Gå tilbage til en konference...13 Afslutte konferencen Øvrige funktioner...14 Ændre ringesignal...14 Baggrundsmusik...14 Medhør Vælg en speciel linje eller linjegruppe...14 Genkald af senest anvendte telefonnummer

3 Vælg dine egne tastefunktioner...15 Programmere en lystast...15 Slette en lystast...15 Lystastkoder...15 Alle kald Kortnummer...15 Viderestilling Baggrundsmusik...16 Opsamling afsamtale Samtale i vent/banke på...16 Funktionstasten KORTNR Funktionstasten KONF Funktionstasten BESKED Funktionstasten DND/FLYT Funktionstasten MIKROFON Funktionstasten GENKALD Programmering fra hovedapparat...17 Indstilling afdato og tid...17 Ændre dato format...17 Ændre formatetfor tid...17 Natstilling...17 Lagre systemkortnumre...17 Vækning...18 Indtaling afsystembeskeder GDK-digitaltelefon Billeder af forskellige typer digitaltelefoner GDK-LKD LKD-8 Digitalt systemapparat med højttaler, seks faste og otte fleksible lystaster. LKD-30 Digitalt systemapparat med display og højttaler, 12 faste og 30 fleksible lystaster samt Banke På-lystast. LKD-8 LKD

4 Beskrivelse af de forskellige taster 1 k o r t n r. besked k o n f e r e n c e r-e x t m i k r o f o n Lystaster På højre side af telefonen findes et antal lystaster. Disse taster tilpasses efter kundens ønsker for indgående og udgående bylinjer, lokalnumre samt forskellige systemfunktioner. Funktion: Indtast Udtast Lokalnummertast Systemfunktionstast Til indgående samtaler Til udgående samtaler Til opkald eller viderestilling til specielt lokalnummer Valgfri funktion på en af funktionstasterne Kortnummertast Anvendes ved opkald til eksternt nummer, navnevalg, et lagret nummer eller sidst indtastede nummer. Omstillingstast Anvendes til omstilling af et eksternt opkald til andet lokalnummer og til programmering. Beskedtast* Anvendes til at afgive, besvare og aflytte beskeder. Konferencetast* Anvendes til etablering af konference. Forstyr Ikke-tast (Do Not Disturb) Anvendes, når telefonen skal spærres for indgående opkald. en anvendes også til viderestilling af lokalnummer. R-tast Anvendes ved visse specialfunktioner (f.eks. Udvidet Omstilling). Mikrofontast Anvendes, når mikrofonen skal frakobles, så samtale kan føres i rummet, uden den høres i telefonen. Digitaltelefonens funktioner Etablere et opkald Etablere et eksternt opkald: (eller tast 0/lystast) (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes) Tryk på en ledig lystast eller på den af taltasterne, lystast der svarer til et linjevalg (normalt 0) 0 el. Afvent klartone tone Indtast telefonnummer på taltaster telefonnummer (Se også kortnummer, sidst indtastede og gemt telefonnummer) Etablere et internt opkald: (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes) Indtast lokalnummeret på taltasterne, eller anvend l o k a l n r. en lystast x x x el. Du vil nu høre: A. Ringetone. Afvent svar fra det kaldte lokalnummer B. Tre toner. Begynd samtalen efter de tre toner Hvis du vil anvende telefonen på medhør, så løfter du ikke røret. Højttaleren kobles til, og lampen i tasten TIL/FRA tænder. til/f r a g e n k a l d l o k a l t volumen s Højttalertast Anvendes til ind- og udkobling af højttalerfunktion/headsetfunktion. Holdtast Anvendes til parkering af en samtale samt til programmering. Genkaldstast* Anvendes til automatisk genopkald til eksternt nummer. Lokaltast* Anvendes til genoptagelse af parkerede lokalsamtaler. Volumentast Anvendes til individuel justering af lydstyrke i højttalere og rør samt ringesignal. Besvare et opkald, eller tryk på TIL/FRA-tasten el. Hvis telefonrøret er programmeret til lystast Tryk på lystast eller den tast, der blinker el. til/f r a lystast blinkende tast J K L Taltaster 5 Disse taster anvendes til indtastning af telefonnumre og til indlægning af visse koder til egne tastfunktioner. *Enkelte modeller af systemtelefoner mangler en tast til denne funktion. 6 7

5 Indstille telefonens svarfunktion Opsamling af samtale Tryk på OMST/PROG-tasten, og tast 49 på taltasterne 4 9 Vælg 1 for Højttalerfunktion tovejs (H) Vælg 2 for Normal Ringning (T) Vælg 3 for Privatfunktion som punkt 1, dog kun envejstale (P) Omstilling Til lokalnummer: Tryk på tasten OMST/PROG lokalnummer X X X Afvent svar fra det kaldte lokalnummer, eller læg telefonrøret på Hvis der ikke bliver svaret på det kaldte lokalnummer, kan samtalen tages tilbage ved at trykke på den blinkende linjetast. Til lokalnummer, som findes på lystast: Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er lystast programmeret Samtalen stilles automatisk på Hold. Du kan vælge mellem at vente, til der svares på lokalnummeret, eller lægge telefonrøret på, inden der svares på lokalnummeret. BANKE PÅ * når optagettonen høres Afvent svar Behandling af Banke På signal: Når du selvmodtager et Banke På signal ringer din telefon og lampen i funktionstasten HOLD/GEM blinker. Du kan nu vælge atafslutte din igangværende samtale eller midlertidigtafbryde den. Skift mellem igangværende samtaler: Internt opkald Ved et internt opkald viser displayet XXXXXXXXX. Du får nu den nye samtale ind og den oprindelige samtale er blevet sat på hold. For at komme tilbage til den oprindelige samtale trykkes på den blinkende lystast. Eksternt opkald * Tryk på lystasten som blinker lystast For atgenoptage den oprindelige samtale, gentag ovenstående og vælg den linje som skal besvares. Samtale på HOLD Til optaget lokalnummer: Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er programmeret lystast (eller OMST/PROG, og tast lokalnummeret på taltasterne) el. X X X Læg røret på Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, stilles samtalen automatisk på Hold, når du lægger telefonrøret på. Et eksternt opkald: Tryk på funktionstasten HOLD/GEM Hente en samtale på HOLD: Tryk på den blinkende interne-/lystast lystast 8 9

6 Viderestilling Viderestilling Viderestilling til andet svarsted: Tryk på DND/FLYT, eller tast 54 el. 5 4 Vælg viderestillingstype 1. Direkte. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 2. Ved optaget. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 3. Ved ubesvaret. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 1 X X X 2 X X X 3 X X X Aflytning af voic * Besked lampe blinker og display viser: BESKED: DVU (x) (x= antal beskeder) Løft rør besked Tryk BESKED tasten for at aflytte el. 5 7 hvis BESKED tasten ikke findes, løft rør og tast 57 Underaflytning kan følgende tasterbenyttes: HOLD/GEM gem og gå til næste besked 4. Ved optaget og ubesvaret. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 5. Eksternt. efter at5 er tastetangives positionen på det kortnummer hvor deteksterne nummer er programmeret. F.eks hvor 01 er kortnummer positionen Note: Ekstern viderestilling begrænses af sikkerhedsmæssige årsager af en timer, som gør at en samtale kan være opkoblet i maksimalt 10 minutter. Denne timer kan indstilles fra ingen begrænsning til 1-99 minutter. Kontakt den systemansvarlige. 4 X X X 5 X X BESKED aflytbeskeden igen KONF sletbesked og gå til næste * Kræver at voic (DVIB) korter installeret. Annullering af viderestilling: Tryk på tasten DND/FLYT eller løftrøretog tast 54# el. 5 4 # Viderestilling til voic * Inden voic en kan bruges, skal der indtales en besked. Forstyr Ikke (Do Not Disturb) Løftrøret 54 og 7 (hvis der allerede findes en besked afspilles den) * for atslette beskeden * # for at indtale en ny besked # Indtal beskeden efter tonen besked Din systemtelefon skal have denne funktion programmeret Tryk på tasten DND/FLYT DND/FLYT-tastens lampe skal nu lyse Annullering af funktionen: Tryk på tasten DND/FLYT Note: Telefonisten kan ikke anvende funktionen Forstyr Ikke da dette er natindstilingsfunktionen. Hvis DND/FLYT TASTEN ikke findes, løft røret og tast 53 * Kræver atvoic (DVIB) korter installeret

7 Alle kald 3-parts konference Alle kald via interne zoner: For intern zone nummer 1 tast # 1 # 1 For intern zone nummer 2 tast # 2 # 2 For alle zoner tast # 0 # 0 Kortnumre Etablering af 3-parts konference: Deter muligt at etablere op til 3 interne eller 2 eksterne og 1 intern deltager i en konference. Kald den første deltager Tryk på tasten KONF Kald den næste deltager Tryk på tasten KONF to gange Konferencefunktionen er etableret k o n f k o n f k o n f Gemme og ændre kortnumre: Tryk på tasten OMST/PROG Gå ud af en konference: Tryk på tasten KONF, og læg røret på k o n f Tryk på tasten KORTNR, og angiv den position, som k o r t n r kortnummeret skal gemmes på Egne kortnumre og systemkortnumre X X Gå tilbage til en konference: Gælder kun den, som har etableret konferencen Indtast telefonnummeret telefonnummer Tryk på HOLD/GEM Angiv evt. tekst på kortnummeret tekst Tryk på HOLD/GEM Note: kun telefonisten kan gemme systemkortnumre (21-99) Tryk på tasten KONF Afslut en konferencen: Læg røret på k o n f Anvende kortnumre: Egne kortnumre 01-20/ Systemkortnumre Tryk på KORTNR k o r t n r Indtast det ønskede kortnummer (01-99) X X Ud over tal kan et kortnummer indeholde *, # og en pause (P). Hvis * angives som første tegn i et kortnummer indebærer det at nummeret skjules. For at lægge *21* ind skal der angives **21* Ved pause tryk på tasten BESKED og der kommer en pause på 3 sekunder. Bruges hvis det indtastede nummer er direkte indvalg, hvor der skal tastes et lokalnummer efter en klartone

8 Øvrige funktioner Vælg dine egne tastefunktioner Ændre ringesignal: Tryk på OMST/PROG, og tast Vælg ringesignal (1-4) X Baggrundsmusik, intern: Det er ikke den musik, kunden hører Tryk på OMST/PROG, og tast Annullere baggrundsmusik: Tryk på OMST/PROG, og tast Medhør: Tryk på TIL/FRA, og læg røret på Annullere baggrundsmusik: Vælge en speciel linje eller linjegruppe: til/f r a Vælg en speciel linje tast 88 samt linjenummeret 8 8 X Vælg en speciel linjegruppe tast 8 samt linjegruppenummeret 8 X Programmere en lystast Tryk på tasten OMST/PROG Tryk på den lystast, du vil anvende lystast den ønskede lystastkode (se nedenfor) X X X el. + X X Slette en lystast Tryk på tasten OMST/PROG Tryk på den lystast, du vil slette Lystastkoder lokalnummer: lystast X X X Alle kald: # 0 Intern gruppe 1: # 1 Intern gruppe x: # 2 k o r t n r Kortnummer: 0 1 Genkald til senest indtastede telefonnummer: Tryk på tasten GENKALD Hvis GENKALD tasten ikke findes, løft røret og TAST 52. g e n k a l d Viderestilling: Direkte: Ved optaget: Ved ubesvaret: Ved optaget/ubesvaret: Ekstern: Voic 7 1 destination 2 destination 3 destination 4 destination 5 destination Hvis DND/FLYT tasten ikke findes, tastes 54 + TYPE + DESTINATION

9 Baggrundsmusik: 7 3 Programmering fra hovedapparat Opsamling af samtale: 6 6 Banke På: 8 5 Funktionstasten KORTNR: 9 0 Funktionstasten KONFERENCE: 9 1 Funktionstasten BESKED: 9 2 Funktionstasten DND/FLYT: 9 3 Funktionstasten MIKROFON: 9 5 Funktionstasten GENKALD: 9 7 Indstille dato og tid: Tryk på tasten OMST/PROG, og tast # og 1 # 1 Indtast dato i formatet MMDDÅÅ og afslut med HOLD/GEM MMDDÅÅ Indtasttid i formatet TTMM og afslutmed HOLD/GEM TTMM Bemærk: Det indtastede kan førstses i displayet efter der er trykket på HOLD/GEM. Vinter- og sommertid For at stille anlægget til vintertid (- 1 time) OMST/PROG og tast* og 1 * 1 For at stille anlægget til sommertid (+ 1 time) * 2 OMST/PROG og tast* og 2 Ændre datoformat: Formatet for dato, som vises i displayet, kan ændres fra DDMMÅÅ til MMDDÅÅ eller omvendt Tryk på OMST/PROG, og tast * og 5 * 5 Ændre formatet for tid: Formatet for tid, som vises i displayet, kan ændres fra 24 timer til 12 timer eller omvendt Tryk på OMST/PROG, og tast * og 6 * 6 Natstilling: Natstilling udføres på hovedapparatet. Aktivering og deaktivering sker med samme tast Tryk på tasten DND/FLYT Lagre systemkortnumre: Systemet har 80 systemkortnumre, som kan anvendes af alle brugere i hele systemet. Men det er kun telefonisten som kan lagre eller slette systemkortnumre. Systemkortnumre lagres som almindelige kortnumre, se side

10 Register Vækning: Vækning kan indstilles centralt for flere telefoner i systemet. Vækning kan sættes til at ringe i et enkelt tilfælde eller kan gentages hver dag. Tryk på tasten OMST/PROG, og tast 41 på taltasterne 4 1 lokalnummer på taltasterne X X X X X X Eksempelvis for et enkelt lokalnummer og for lokalnummer , eller # og HOLD/GEM, hvis vækningen skal gentages hver dag Efter kvitteringstonen er funktionen aktiveret, og en * blinker til venstre for tiden el. # Slette vækning: Tryk på tasten OMST/PROG, og tast lokalnummer X X X X X X Eksempelvis for et enkelt lokalnummer og for lokalnummer Indtaling af systembeskeder* Tryk OMST/PROG og # og 4 # 4 Tryk 1 1 Tryk besked nr. 01 til til 1 9 Tryk 2 (for indtaling fra apparat) 2 Tryk# (for at starte indtaling) # Tryk HOLD/GEM (gemmer det indtalte) * Kræver voic (DVIB) korter installeret. System Besked 1 Til Voice Response / DISAI Dagstilling System Besked 2 Til Voice Response / DISAI Natstilling System Besked 3 Til Circular & Terminal Søge Grupper System Besked 4 Til UCD Grupper. Første Besked System Besked 5 Til UCD Grupper. Anden Besked System Besked 6 Til Ringe Grupper System Besked 7 Bruges ikke System Besked 8 Til Analog lokal nr. Indikation når du har fået en voic System Besked 9 Til Viderestillede kald ud afhuset System Besked 10 Til overflowfra gruppe til DVU (DROP) System Besked Til Voice Response Besked 1-9 A Alle kald 12 B Banke på 9 Besked tast 6 Besvare et opkald 7 Besvare banke på signal 9 E Etablering af 3-parts konference 13 F Forstyr ikke 11 Forstyr ikke-tast 6 G Genopkald sidstindtastede telefonnummer 14 Genopkaldstast 6 H Hente en samtale på HOLD 9 HOLDtast 6 Højttalertast 6 I Intern tast 6 Indstille dato og tid 17 Indstille telefonens svarfunktion 8 Indtaling afsystembeskeder 18 K Konference tast 6 Kortnummer 12 Kortnummer tast6 L Lagre systemkortnumre 17 Lydstyrke 6 Lystaster 15 Lystast-koder 15 M Mikrofon tast 6 N Natstilling 17 O Omstilling af samtale 8 Opsamling afsamtale 9 P Programmering fra hovedapparat17 Programmere lystaster 15 R R-tast 6 Ringe eksternt 7 Ringe internt 7 S Svarfunktion 8 Sætte et eksternt opkald på HOLD 9 V Vækning 18 Vælg egne tastefunktioner 15 Vælg en speciel linje eller linjegruppe 14 Viderestille til andetsvar sted 10 Æ Ændring af dato format 17 Ændring af formatet for tid

11 Kontakt Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S: Salg & Service: Salg: Support: Connection A/S Lokesvej Hillerød Telefon Fax

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax Artikel-nr. CallPilot Brugervejledning til Fax Brugervejledning til CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2003. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tak fordi du valgte Telefoni I denne vejledning kan du se, hvordan du anvender de forskellige tjenester, der tilbydes sammen med Telefoni.

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere