OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG."

Transkript

1 Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget grisene vejer på et givent tidspunkt. Dette kan være en hjælp hvis man skal behandle grisene med antibiotika. INSTITUTION: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION FORFATTER: KAREN BACH-MOSE ELISABETH OKHOLM NIELSEN PER TYBIRK MICHAEL GROES CHRISTIANSEN UDGIVET: 09. DECEMBER 2013 Dyregruppe: Fagområde: Smågrise Management / Veterinært Sammendrag Behovet for antibiotika-behandling i vand eller foder ligger ofte i vægtintervallet 7 kg til 30 kg. For at få en korrekt behandling af smågrise er der brug for metoder til en bedre bestemmelse (estimering) af grisenes vægt, end det øjemål som oftest anvendes i den praktiske hverdag. Regelmæssig vejning af alle grisene i smågrisestalden praktiseres ikke i mange besætninger. Ofte har man kun en 1

2 indgangsvægt og en udgangsvægt. Notatet beskriver brug af vejehold i vægtintervallet 7 kg til 30 kg. I notatet er der desuden en række tabeller, der kan bruges som opslagsværk til hjælp i besætninger hvor man har E-kontrol, men vejehold ikke kan praktiseres. Når man kender grisenes daglig tilvækst og deres indgangsvægt kan tabellerne støtte til en mere præcis vægtestimering af grisene i forskellige uger efter indsættelse. TILSKUD Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har aktivitetsnr: samt journalnr.: 3663-D Baggrund Hovedparten af antibiotikaforbruget i den danske svineproduktion ligger hos smågrisene. I 2012 blev ca. 41 % af den samlede mængde antibiotika forbrugt til svin, ordineret til grise i vægtintervallet 7 kg til 30 kg [1]. Hos grise i denne størrelse er det især diarreproblemer, som kræver antibiotika-behandling af mange dyr i enten drikkevand eller foder. Det er 88 % af den samlede mængde antibiotika målt i kilo aktivt stof [1],der bliver ordineret til behandling via foder eller vand. Oftest til alle grise i en sti eller i en sektion. Det er ønskeligt at reducere antibiotikaforbruget uden at gå på kompromis med dyrevelfærden. Derfor er det relevant at optimere antibiotikatildelingen, så man bruger så lidt som muligt, men alligevel nok til at syge dyr bliver behandlet optimalt. En vigtig del af optimal behandling med medicin er at få bestemt (estimeret) vægten på grisene korrekt, da antibiotika altid bliver ordineret i forhold til dyrets vægt. Det kan i den praktiske hverdag være temmelig besværligt, da det drejer sig om mange dyr. I det følgende beskrives brug af vejehold. Desuden er der en række tabeller, der ud fra alder og indsættelsesvægt kan hjælpe til en mere præcis vægtbestemmelse end det almindelige øjemål. Endelig er der i appendiks 1 en billedserie med eksempler på brug af tabellerne i en besætning. Materiale og metode Videncenter for svineproduktion (VSP) har udviklet et regneark, der ud fra indsættelsesvægt og daglig tilvækst i smågrisestalden, kan beregne hvor meget grisene vejer på et givent tidspunkt. Regnearket tager udgangspunkt i Gompertz vækstkurver for grise i vægtklassen 7 til 30 kg [2]. 2

3 Billeder af smågrise 1 til 7 uger efter indsættelse er vist i Appendix 1. Resultater og diskussion Forskellige måder til bestemmelse af vægt. Erfaringen viser, at det kan være svært, at bestemme vægten på et hold grise på et givent tidspunkt. Fra udvejning af slagtesvin, ved vi at øjemål giver meget stor spredning og er et usikkert managementsredskab. Se billedserie af smågrise, uge for uge i Appendix 1. Vejehold Den bedste måde at bestemme grisenes vægt på er selvfølgelig at veje dem alle. Alternativt kan man veje en del af dem for at få et estimat for den samlede vægt af grisene, der skal behandles. Vejehold praktiseres i flere slagtesvinebesætninger, hvor man ønsker at have overblik over tilvæksten, så man kan optimere fodertildelingen og foderforbruget [3]. Modellen med vejehold kan med succes også bruges i vægtintervallet fra 7 kg til 30 kg. Rent praktisk vejes grisene i udvalgte stier (f.eks. sti nr. 4 og 8) i en sektion på en fast ugedag (f.eks. hver tirsdag). Ud fra disse vejninger fås et godt estimat for vægten på grisene i hele sektionen. Disse data kan også bruges i den situation, hvor man må behandle grisene pga. sygdom. Bestemmelse af vægt ud fra kendt indsættelsesvægt og daglig tilvækst. Ud fra indsættelsesvægt og daglig tilvækst i smågrisestalden, kan det beregnes hvor meget grisene vejer på et givent tidspunkt. Dette kan bruges som hjælp til at bestemme grisenes vægt i forbindelse med udregning af den mængde antibiotika, der skal bruges i til behandling af grisene. Det er vigtigt at man har vejet alle, eller vejer en stor stikprøve af grisene, så man får en præcis vægt ved indsættelse. En skønnet indsættelsesvægt giver en usikkerhed på den estimerede vægt. Ligeledes bør der ligge data til grund for den daglige tilvækst f.eks. fra E-kontrollen. I tabel 1 til 4 er givet eksempler på vægtudviklingen hos smågrisene ved forskellige indsættelsesvægte og forskellig daglig tilvækst. Tabel 1. viser vægten dage efter indsættelse som en funktion af indsættelsesvægt: 400 gram tilvækst/dag 7 30 kg. Dage efter indsættelse kg 6,6 8,4 10,6 13,1 16,1 19,4 23,0 27,1 Indvægt 7 kg 7,7 9,6 12,0 14,8 18,0 21,5 25,4 29,6 8 kg 8,8 10,9 13,5 16,5 19,8 23,5 27,6 32,1 9 kg 9,9 12,1 14,9 18,1 21,6 25,5 29,8 34,4 3

4 Tabel 2. viser vægten dage efter indsættelse som en funktion af indsættelsesvægt: 450 gram tilvækst/dag 7 30 kg. Dage efter indsættelse kg 6,7 8,8 11,4 14,5 18,1 22,1 26,7 31,7 Indvægt 7 kg 7,8 10,1 12,9 16,3 20,1 24,4 29,2 34,5 8 kg 8,9 11,3 14,4 18,0 22,1 26,6 31,6 37,1 9 kg 10,0 12,6 15,9 19,7 24,0 28,7 33,9 39,5 Tabel 3. viser vægten dage efter indsættelse som en funktion af indsættelsesvægt: 500 gram tilvækst/dag 7 30 kg. Dage efter indsættelse kg 6,8 9,2 12,2 15,9 20,2 25,1 30,6 36,7 Indvægt 7 kg 7,9 10,5 13,9 17,8 22,4 27,6 33,3 39,6 8 kg 9,0 11,8 15,4 19,6 24,5 29,6 35,9 42,4 9 kg 10,1 13,1 16,9 21,4 26,5 32,1 38,3 45,0 Tabel 4. viser vægten dage efter indsættelse som en funktion af indsættelsesvægt: 550 gram tilvækst/dag 7 30 kg. Dage efter indsættelse kg 6,9 9,6 13,1 17,4 22,5 28,3 34,8 42,0 Indvægt 7 kg 8,0 11,0 14,8 19,4 24,8 30,9 37,7 45,1 8 kg 9,1 12,3 16,4 21,3 27,0 33,4 40,4 48,0 9 kg 10,2 13,6 18,0 23,2 29,1 35,7 42,9 50,7 Vejeholdene giver det mest præcise estimat for grisenes vægt. Estimering af grisenes vægt ved hjælp af tabel 1-4 forudsætter at man kender indsættesvægt og grisenes tilvækst. Usikkerheden ved tabelmetoden bliver større i slutningen af vækstperioden, da fejlestimationens betydning vokser med tid. Dette er illusteret i figur 1. 4

5 kg dage efter fravænning. 400 g/dag 450 g/dgl 500 g/dgl 550 g/dgl Figur 1. Vækstkurver for grise med forskellig tilvækst. Indsættelsesvægt er 7 kg. To regneeksempler på fejlbedømmelse af vægt. En sektion med 300 grise skal behandles med antibiotika. Grisene vejer reelt 22 kg, men de vurderes til 20 kg. Dette er et fejlskøn på 2 kg pr gris, på sektionsniveau bliver der skønnet 600 kg for lidt. Det betyder at alle grise i sektionen bliver underbehandlet, men for at anskueliggøre det, svarer det til at 27 af de 300 grise overhovedet ikke bliver behandlet. Dette er en underdosering på 9 %. Endnu et eksempel med 300 grise i en sektion, der skal behandles med antibiotika. Grisene vurderes til 15 kg, men vejer i virkeligheden 13 kg. Igen et fejlskøn på 2 kg pr gris, og på sektionsniveau sker der en overvurdering på 600 kg. Fejlskønnet svarer til, at man for den mængde antibiotika man bruger ved behandlingen, reelt kunne behandle 46 grise mere ved korrekt dosering. Dette er en overdosering på 15 %. Konklusion Det almindelige øjemål er ikke en sikker metode til at bestemme vægten på en flok grise ved antibiotikabehandling. Vejehold, hvor man ugentlig vejer grisene i bestemte stier giver et godt estimat for den reelle gennemsnitsvægt. Tabellerne i dette notat kan også være en hjælp til mere præcis vægtestimering af grisene i de besætninger, hvor det ikke er muligt at praktisere vejehold. En korrekt vægtbestemmelse er grundlaget for korrekt dosering af antibiotika ved alle sygdomsbehandlinger. Ved behandlinger af store flokke kan en eventuel fejlbestemmelse af vægten betyde et for stort forbrug af antibiotika, eller en utilstrækkelig behandling med for lav dosis. 5

6 Referencer [1] Personlig oplysning Erik Jacobsen, VETSTAT data for 2012 [2] Whittemore C. (1993): The science and practice of pig production. Longman Scientictic & Technical. Longman Group UK LTD, ISBN [3] Kappel, K.; Pedersen, J.: VSP-seminar 2013: Succes med slagtesvin, Vejehold og dagligstyring. Dansk Svineproduktion. Afprøvning nr.: 1163 //PB// 6

7 Appendiks Appendiks 1 Et eksempel på vægtestimering og størrelsen på grisene. De følgende billeder er taget i en besætning, hvor grisene er indsat med en gennemsnitsvægt på 7,2 kg og en daglig tilvækst på 490 g. Alle billeder er taget den samme dag (Foto Winie Larsen, VSP). Grise 7,2 kg. 1 dag efter fravænning. 40 grise pr sti. Grise 8,1 kg 1 uge efter fravænning. 40 grise pr sti. 7

8 Grise 10,7 kg. 2 uger efter fravænning. 33 grise pr sti. Grise 14,0 kg. 3 uger efter fravænning. 33 grise pr sti. Grise 17,9 kg. 4 uger efter fravænning. 33 grise pr sti. 8

9 Grise 22,3 kg. 5 uger efter fravænning. 33 grise pr sti. Grise 27,4 kg. 6 uger efter fravænning. 30 grise pr sti. Grise 33,0 kg. 7 uger efter fravænning. 30 grise pr sti. 9

10 Tlf.: Fax: en del af Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse. Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Videncenter for Svineproduktion er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. 10

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1 SUNDHEDSTILSTAND FOR ØKOLOGISK OPDRÆTTEDE SLAGTESVIN OG FRILANDSSLAGTESVIN I FORHOLD TIL KONVENTIONELLE SLAGTESVIN VURDERET UD FRA KØDKONTROLMÆSSIGE FUND NOTAT NR.1518 L&F og SEGES har udført en analyse

Læs mere

HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN

HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN LENE J. PEDERSEN, METTE S. HERSKIN OG BJØRN FORKMAN DCA RAPPORT NR. 030 SEPTEMBER 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere