Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation)"

Transkript

1 Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation) C.M.A.S. Standarder & Krav Dykker & Instruktør 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 4 MÅLENE FOR DET INTERNATIONALE CMAS DYKKER CERTIFIKAT SYSTEM... 4 DEFINITION AF DYKKER- OG INSTRUKTØRGRADER STJERNET DYKKER STJERNET DYKKER STJERNET DYKKER STJERNET DYKKER STJERNET INSTRUKTØR STJERNET INSTRUKTØR STJERNET INSTRUKTØR... 5 UDFORMNINGEN AF CMAS INTERNATIONALE DYKKERCERTIFIKATER... 5 PROCEDURER FOR AT OPNÅ TILSVARENDE GRADER PÅ GRUNDLAG AF NATIONALE KVALIFIKATIONER... 6 PROCEDURE FOR UDSTEDELSE AF INTERNATIONALE CERTIFIKATER... 6 LÆGEUNDERSØGELSER... 7 VURDERING OG EVALUERING... 7 DYKKER LOGBØGER... 8 GYLDIGHED AF INTERNATIONALE CERTIFIKATER... 8 HVORDAN FÅR MAN ET CMAS INTERNATIONALT DYKKERCERTIFIKAT... 8 CMAS 1-STJERNET DYKKER... 9 a) Definition... 9 b) Adgangskrav... 9 c) Kursusindhold... 9 Viden... 9 Færdigheder... 9 d) Vurdering... 9 CMAS 2-STJERNET DYKKER a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering

3 CMAS 3-STJERNET DYKKER a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering CMAS 4-STJERNET DYKKER a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold d) Vurdering CMAS 1-STJERNET INSTRUKTØR a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering Færdigheder CMAS 2-STJERNET INSTRUKTØR a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering Færdigheder CMAS 3-STJERNET INSTRUKTØR a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering Færdigheder

4 INTRODUKTION Det internationale CMAS Dykker Certifikat system eksisterer med det formål at give dykkere, som er trænet efter CMAS standarder, tilladelse til, at deres kvalifikationer kan anerkendes i alle de lande i verden, som er en del af CMAS dykkerfamilien. Det Internationale CMAS Dykker Certifikat kan erhverves på to måder: 1. En dykker som har en dykkerkvalifikation tildelt af et nationalt forbund, som er medlem af CMAS Tekniske Komite, og hvis kvalifikationer er blevet godkendt af den Tekniske Komite, kan erhverve et Internationalt CMAS Dykkercertifikat, som er anerkendt som ligeværdigt med det nationale certifikat. I nogle lande gives det Internationale CMAS Dykkercertifikat i stedet for et nationalt certifikat. 2. En dykker, som er trænet på en dykkerskole eller center som er anerkendt af CMAS, vil blive tildelt det internationale CMAS Dykkercertifikat svarende til den opnåede standard. MÅLENE FOR DET INTERNATIONALE CMAS DYKKER CERTIFIKAT SYSTEM Det er målet at, uanset hvor i verden en dykker modtager træning, han eller hun vil være i stand til at besøge andre områder og blive accepteret som en dykker med en kompetence og erfaring, der står mål med de kvalifikationer, vedkommende har opnået. Det Internationale CMAS Dykkercertifikat er bevis på, at indehaveren har modtaget træning op til det minimumsniveau, der er defineret for hver certifikatgrad. Indehaveren af et internationalt dykkercertifikat skal dermed have tilladelse til at medvirke i dykkeraktiviteter af samme omfang som en person, der er indehaver af det nationale dykkercertifikat. Det er ikke målet med systemet, at indehaveren af et Internationalt CMAS Dykkercertifikat skal tildeles det tilsvarende nationale certifikat. Udstedte internationale CMAS Dykkercertifikater skal imidlertid accepteres og kan begynde træning til det næste højere niveau. Principperne for det internationale CMAS Instruktørcertifikat er nøjagtigt de samme. DEFINITIONER AF DYKKER- OG INSTRUKTØR GRADER Systemet består af fire niveauer af dykkerkvalifikationer og tre niveauer af instruktørkvalifikationer. I alle tilfælde bliver højere kompetence og erfaring markeret med et højere antal stjerner i udformningen af emblemet/certifikatet. 1-STJERNET DYKKER En dykker som er kompetent og sikker i brugen af al relevant scuba dykkerudstyr beregnet til dykning på åbent hav, hvor den aktuelle dykning foregår i beskyttet åbentvandsområde, og som er klar til at opnå erfaring ved dykning i åbent hav sammen med en erfaren dykker. 2-STJERNET DYKKER En dykker, som har opnået nogen dykkererfaring på åbent hav, og som er klar til at dykke sammen med en anden dykker af mindst samme grad som ham selv. En 2-stjernet dykker kan dykke med en 1-stjernet dykker i beskyttede åbentvandsområder med ringe dybde. 4

5 3-STJERNET DYKKER En fuldstændigt uddannet, erfaren og ansvarlig dykker, der vurderes at være i stand til at lede andre dykkere på ethvert niveau under dyk i åbent hav. 4-STJERNET DYKKER En 3-stjernet dykker, som har opnået en viden og formåen der er højere end gennemsnittet, dette suppleret med en bred erfaring. Han vil være kompetent til at kunne bruge dykkere og dykning til dels at løse større dykkeropgaver og dels til at løse projekter. 1-STJERNET INSTRUKTØR En 3-stjernet dykker, som kender dykkerinstruktionsteknikker, og som er en kompetent underviser. Han er kvalificeret til at lede et CMAS 1-stjernet dykkerkursus ligesom han er kvalificeret til at certificere CMAS 1-stjernede dykkere. 2-STJERNET INSTRUKTØR En øvet 1-stjernet instruktør, som har den viden, de færdigheder og den erfaring, der kræves for at kunne undervise en gruppe dykkere både i klasselokalet, i poolen og på åbent hav, og som ligeledes kan assistere i uddannelsen af 1-stjernede instruktører. Han er kvalificeret til at lede og certificere alle CMAS dykkerniveauer og alle CMAS snorkeldykkerinstruktørniveauer. 3-STJERNET INSTRUKTØR En erfaren 2-stjernet instruktør, som har kompetence til at træne alle grader af dykkere og instruktører og til at være ansvarlig leder af dykkerskoler, centre, specielle træningsseancer samt andre dykkerrelaterede begivenheder. UDFORMNINGEN AF CMAS INTERNATIONALE DYKKERCERTIFI- KATER Til dykkere og instruktører på alle niveauer udarbejder CMAS: a. Et dobbeltsidet plastikkort Forsiden udfyldes af CMAS med: - et tredimensionelt CMAS hologram - den dykker- eller instruktørgrad, personen har erhvervet På dykkernes kort er denne side rød og på instruktørernes er den blå. Bagsiden udfyldes af dykkerforbundet eller dykkercenteret med: - på den øverste ¼ af kortet: Forbundets navn og logo - efternavn, fornavn og land på kortets ejermand - kortnummer (se nedenfor om CMAS nummersystem) - kortets udløbsdato (instruktørkort udløber 5 år efter udstedelsesdatoen) 5

6 b. Et rundt plastik- eller stofmærke, til at sætte på våddragten c. Et diplom PROCEDURER FOR OPNÅELSE AF ANERKENDELSE AF NATIONALE KVALIFIKATIONER Et hvert dykkerforbund, der ønsker anerkendelse af deres nationale certifikater på lige fod med de internationale certifikater, skal opfylde visse regler: 1. Forbundet skal være tilknyttet CMAS Tekniske Komité 2. For alle grader, der ønskes anerkendt, skal CMAS Tekniske Komité kende detaljerne i et komplet trænings-, vurderings- og certificeringssystem. Alternativt skal Forbundet følge det system, der tilbydes af CMAS. 3. Det certifikat, der ønskes anerkendt på lige fod som det internationale certifikat, skal først forelægges til godkendelse af CMAS Executiv Bureau. Hvis en del af det nationale system kræver ændringer eller yderligere klarhed, kan det være nødvendigt, at en udpeget observatør overværer trænings- eller vurderingsproceduren i praksis, før end anerkendelsen gives. PROCEDURE FOR UDSTEDELSE AF INTERNATIONALE CERTIFI- KATER Fra 1. januar 2003 skal alle CMAS certifikater bestilles hos CMAS. De kan bestilles af tilknyttede forbund, dykkercentre (CDC s) med samarbejdsaftaler med CMAS eller enkeltpersoner. Forbund og CDC s skal bruge CMAS rekvisitioner, som kan udfyldes direkte på CMAS hjemmesiden Med undtagelse af personlige bestillinger, er det forbundet eller CDC`et, der har ansvaret for den korrekte udfyldelse af personlige oplysninger om kortets ejermand. Hvert kvartal skal Forbundet eller CDC et sende en liste over udstedte kort til CMAS hovedkvarter. Listen skal indeholde følgende oplysninger: Efternavn Fornavn Nationalitet Fuldstændig adresse på kortets ejermand Kortets CMAS nummerkode CMAS nummereringssystem Alle kort skal nummereres som følger: XXX = Y = XXX/Y00/ZZ/99/888888, hvor Initialord for det land, Forbundet eller CDC hører hjemme (DEN) F for Forbund (F) O for CDC 00 = CMAS nummerkode (00) ZZ = Kortets niveau (P1, P2, P3, P4, M1, M2, M3) 99 = Udstedelsesår med 2 cifre (05) = Nummer med 6 cifre, hvor det er obligatorisk at starte med nr hvert år 1. januar 6

7 Eks. 1: Eks. 2: ESP/F00/M3/02/ er det 25. kort udstedt i 2002 af det spanske dykkerforbund, og kortets ejermand er en 3-stjernet instruktør. Hvis det 168. kort, udstedt i 2003 af det italienske dykkerforbund er til en 3-stjernet dykker, ser nr. således ud: ITA/F00/P3/03/ LÆGEUNDERSØGELSER Nationale regler vil som regel anbefale en lægeundersøgelse for at fastlægge en elevs egnethed til at dykke, før han/hun får udstedt det første internationale certifikat. Periodiske undersøgelser af læger med specialviden om krav til dykning anbefales også stærkt. En passende lægeundersøgelsesblanket kan om ønsket rekvireres hos CMAS, og endvidere kan assistance fra den Medicinske Kommission også rekvireres. VURDERING OG EVALUERING Der bruges 2 metoder til løbende at vurdere dykkernes og instruktørernes færdigheder og evner under træningen. I det traditionelle system efterfølges en træningsperiode som regel af en eksamen, hvor alle krævede færdigheder og viden vurderes. Denne metode er som regel mere psykisk krævende og kan forårsage stress og bekymring hos eleven. Metoden er dog anvendelig, når ovenstående faktorer tages i betragtning på passende måde. I det andet mere moderne system bliver den studerendes øgede færdigheder og evner vurderet løbende, og den fart hvormed kravene øges, justeres derefter. Hvis instruktøren kan vurdere den studerendes færdigheder og viden med jævne mellemrum under træningsprogrammet, og medens han/hun får mere dykkertræning, får instruktøren en mere regulær viden om den studerendes styrker og svagheder, og kan så justere træningsprogrammet derefter. På den måde vil eleven ved afslutningen af træningsperioden således have opnået de krævede færdigheder, og det vil ikke være nødvendigt med en afsluttende eksamen. Selvom det sidst beskrevne system er det bedste når det drejer sig om at undervise fritidsdykkere, bruges dele fra begge systemer som regel i de fleste nationale systemer. Instruktøren må anse en færdighed for opnået, hvis den studerende har udført denne en eller flere gange under realistiske betingelser i løbet af kurset - på et eller flere dyk. Der er ikke noget bestemt system, der beskriver, hvornår en færdighed betragtes som opnået. Hver gang et element i træningsprogrammet er udført korrekt, noteres dette på elevens uddannelsespapir. Træningsprogrammet er fleksibelt, man behøver ikke at følge det i kronologisk orden. Visse elementer fra sidste del af træningsprogrammet kan udføres før tidligere elementer af programmet. Dette gør det dels muligt at se, hvor lærenem eleven er og dels kan man udnytte trænings- og dykker faciliteterne optimalt. Alle elementer af træningsprogrammet skal selvfølgelig udføres, før certifikatet kan udstedes. Man kan ikke erhverve et certifikat til et højere niveau, før man har erhvervet certifikater til de lavere niveauer. 7

8 Når man skal vurdere sværhedsgraden af et dyk, er det ikke kun vanddybden, der betyder noget også elementer som vandets temperatur og sigt er vigtig. Anbefalede dybdeintervaller til hvert certifikat, er angivet i afsnittet Adgangskrav. 8

9 DYKKER LOGBØGER Det er obligatorisk for alle dykkere at opretholde et register over deres dykker- og træningserfaring. Alle dyk noteres i en dykker-log-bog. Udover de nationale logbøger, i hvilke alle erhvervede kvalifikationer, samt dyk, skal noteres, kan man også købe en logbog fra CMAS. GYLDIGHED AF INTERNATIONALE CERTIFIKATER Gyldigheden af Internationale Dykkercertifikater udstedt af CMAS er den samme som det Nationale Certifikat. Internationale Instruktørcertifikater udløber 5 år efter udstedelsesdatoen. HVORDAN FÅR MAN ET INTERNATIONALT CMAS DYKKER- CERTIFIKAT Alle dykkere, der ønsker at få et Internationalt CMAS Dykkercertifikat, skal opfylde følgende krav: 1. De skal: a. være medlem af et dykkerforbund der er medlem af CMAS tekniske komité, eller b. være studerende på en dykkerskole, der er anerkendt af CMAS 2. I tilfælde af 1.a. ovenfor skal de have et dykkercertifikat fra det nationale forbund, som er anerkendt af den internationale certifikat kommission som værende lige så godt som et CMAS Internationalt Certifikat. 3. Det anbefales at have en lægeerklæring, der bekræfter at den fysiske form er god nok til at dykke. 4. Alle betingelser, der er nævnt i det næste afsnit, skal være opfyldt. 5. De skal kende CMAS internationale dykkersignaler samt CMAS Code of Conduct altså CMAS regler for god dykkeropførsel på f.eks. koralrev og vrag. Detaljerede betingelser og det anbefalede træningsindhold for hvert certifikatniveau kan findes i CMAS publikationen CMAS Træningsprogram og Standarder. Nedenfor følger en sammenfatning af indholdet i denne publikation. 9

10 CMAS 1 STJERNET DYKKER a. Definition En dykker som er kompetent og sikker i brugen af al relevant scuba dykkerudstyr beregnet til dykning på åbent hav, hvor den aktuelle dykning foregår i beskyttet åbentvandsområde, og som er klar til at opnå erfaring ved dykning i åbent hav sammen med en erfaren dykker. b. Adgangskrav 1. Skal være mindst 14 år gammel. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse af: Forholdet mellem tryk/volumen og dettes virkning på dykkeren og hans udstyr. Hvad kroppen behøver for at opretholde livet og de komplikationer, der kan opstå som følge af ophold under vandet. Formålet med, funktionen af og egenskaberne ved det sportsdykkerudstyr, der bruges på kurset samt korrekt brug af dette. Reglerne for sikker dykning, selvhjælp og elementære redningsprocedurer. Teknikken i ikke-dekompressionsdykning. Færdigheder Skal kunne klargøre, vedligeholde og bruge sportsdykkerudstyr, skal kunne justere sin opdrift, skal kunne holde luftvejene fri for vand på en sikker og kompetent måde. Være i stand til på en kontrolleret måde, at bevæge sig i vand i alle retninger, til at svømme og samtidig bruge svømmefinner effektivt og økonomisk samt være i stand til at komme ned i og op af vandet sikkert. Være i stand til at redde sig selv og kende elementær makkerredningsteknik. Være i stand til at agere som del af et overvåget dykkerteam og udvise fornøden disciplin. Ifølge CMAS Generalforsamling (skal) en CMAS 1-stjernet dykker have haft mindst 5 åbentvandsdyk. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter i løbet af kurset, og et certifikat vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkeren har opnået den ønskede standard. For at opnå CMAS 1-stjernet dykkerniveau skal elever i løbet af kurset demonstrere følgende i et beskyttet vandområde: 1. Hoppe eller springe ned i vandet og svømme mindst 100 m uden brug af udstyr (svømmestilen frivillig). 2. Klargøre og teste dykkerudstyr, inkl. flaske (tank), regulator, redningsvest / BCD, maske, svømmefinner, vægt bælte, snorkel, andet tilbehør, samt den type dykkerdragt, der passer til de givne betingelser. 10

11 3. Demonstrere hvordan man kommer ned i og op af vandet under forskellige forhold: en mole, en dykkerbåd (en kutter), en lille båd (gummibåd) og stranden. 4. Demonstrere hvordan man dykker ned fra overfladen, og hvordan man foretager en kontrolleret opstigning til overfladen. 5. Demonstrere at man kan holde sig i overfladen med og uden brug af maske og regulator. 6. Af- og påtage masken under vand og tømme den samt tage mundstykket på regulatoren ud og ind i munden og tømme den. 7. Demonstrere kendskab til alternative luftkilder og/eller delt åndedrætsteknik (buddybreathing), hvordan det bruges i en katastrofesituation sammen med tilhørende sikkerhedssignaler. 8. Demonstrere afballancering under vand samt hvordan man sikrer god opdrift ved overfladen. En skriftlig eller mundtlig prøve kan bruges til at vurdere, om dykkerens viden matcher den Viden, der kræves ovenfor. Vurderingen vil normalt blive foretaget i overensstemmelse med reglerne i det nationale dykkerforbund, men hvis vurderingen foretages direkte på en CMAS dykkerskole, skal den foretages af mindst en 1-stjenet CMAS instruktør. 11

12 CMAS 2-STJERNET DYKKER a. Definition En dykker, som har opnået nogen dykkererfaring i åbent hav, og som er klar til at dykke sammen med en anden dykker af mindst samme grad som ham selv. En 2-stjernet dykker kan dykke med en 1-stjernet dykker i beskyttede åbentvandsområder med ringe dybde. b. Adgangskrav 1. Skal være mindst 15 år gammel. 2. Skal have et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat eller tilsvarende. 3. Der kræves ikke noget specifikt antal dyk før kursusstart. 4. Skal ved opnåelse af certifikatet have foretaget mindst 20 dyk på åbent hav, og mindst 10 af dem på dybder mellem m. Et dyk skal vare mindst 20 min. og man kan kun have max. 2 dyk om dagen. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse af: Dykkerfysik og fysiologi, årsager til og følger af dykkerrelaterede sygdomme. Grundlæggende førstehjælp, genoplivningsteknikker. De problemer, der kan være forbundet med dykning på større dybder, beregning af luftbehov, korrekt brug af dekompressionstabeller. Udvælgelse af steder til dykning og principperne i at planlægge et dyk. Principperne i undervandsnavigation. Færdigheder Kompetent i brug af maske, svømmefinner og snorkel. Være i stand til at svømme i overfladen iført fuldt dykkerudstyr, men ved brug af snorkel. Have fuldt kendskab til brug af dykkerudstyr på middelstore dybder. Være kompetent i brug af redningsteknikker til at redde sig selv og andre på dybder mellem 10 og 30 m. Have kendskab til udstyr til justering af opdriften. Kompetent i brug af dekompressionstabeller ved et enkelt dyk og flere på hinanden følgende dyk (multidyk). Bruge undervandsnavigation på en kompetent måde. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter i løbet af kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkeren har opnået den ønskede standard. For at opnå CMAS 2-stjernet dykkerniveau skal de studerende i løbet af kurset demonstrere, at de er i stand til følgende i løbet af et dyk: 1. Demonstrere hvordan man bruger maske, svømmefinner og snorkel, mens man svømmer 800 m og ved brug af maske finner og snorkeldykke ned til 5 m dybde og derefter svømme 10 m nede på denne dybde. 12

13 2. Være i stand til at svømme mindst 500 m i overfladen iført fuldt dykkerudstyr, ved brug af snorkel og ligeledes kunne svømme 100 m på ryggen uden brug af snorkel eller regulator. 3. Demonstrere rutineret brug af udstyr ved dyk på m, mens der skiftes maske og regulator mundstykke. 4. Demonstrere hvordan man redder sig selv og andre på m dybde efterfulgt af bugsering af forulykket dykker i overfladen. 5. Demonstrere evnen til at hjælpe en dykkermakker, der er løbet tør for luft ved hjælp af alternative luftkilder eller ved hjælp af buddy-breathing metoden, samtidig med at der vendes sikkert tilbage til overfladen. 6. Demonstrere brugen af og kontrol af opdriftsudstyr uden brug af katastrofe-lufttilførsel. 7. Demonstrere brugen af dekompressionstabeller ved enkelt dyk og flere på hinanden følgende dyk. 8. Være i stand til at være en del af et dykkerteam både under vandet og i overfladen under forberedelserne til dykket. 9. Demonstrere evnen til at navigere under vandet over en distance på 50 m med og uden brug af kompas. En skriftlig eller mundtlig prøve kan bruges til at vurdere, om dykkerens viden matcher den Viden, der er nævnt ovenfor. Vurderingen vil normalt blive foretaget i overensstemmelse med reglerne i det nationale dykkerforbund, men hvis vurderingen foretages direkte på en CMAS dykkerskole, skal den foretages af mindst en 2-stjenet CMAS instruktør. 13

14 CMAS 3-STJERNET DYKKER a. Definition En fuldstændigt uddannet, erfaren og ansvarlig dykker, der vurderes at være i stand til at lede andre dykkere på ethvert niveau under dyk i åbent hav. b. Adgangskrav 1. Skal være mindst 16 år. 2. Skal have et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat eller tilsvarende. 3. Der kræves ikke et bestemt antal dyk for at begynde på kurset. 4. Skal ved opnåelse af certifikatet have udført mindst 50 dyk, hvoraf 20 dyk skal være i 30 m dybdeintervallet. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse af: Dykkerfysik og fysiologi, årsager til og følger af dykkerrelaterede sygdomme og behandlingen af dem. Grundlæggende førstehjælp, genoplivelsesteknikker. De problemer, der kan være forbundet med dykning på mere end 30 m dybde, beregning af luftbehov, korrekt brug af dekompressionstabeller. Udvælgelse af steder til dykning, principperne i at planlægge et dyk og udvælgelse og vurdering af dykkere. Principperne i undervandsnavigation. Grundlæggende principper i godt sømandskab og håndtering af små både. Farer ved det lokale plante- og dyreliv samt ved lokale vejrforhold. Kendskab til love, med relevans for dykkere. Færdigheder Være fuldt kompetent og vant til brug af sportsdykkerudstyr på alle dybder. Kunne organisere dykkeraktiviteter for grupper af dykkere både fra land og fra både. Kunne rede sig selv og andre på dybder mellem m og kunne tage sig af evt. ofre. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkerne har opnået den ønskede standard. For at opnå CMAS 3-stjerne dykkerniveau skal de studerende i løbet af kurset demonstrere, at de er i stand til følgende under et dyk: 1. Demonstrere hvordan man bruger maske, svømmefinner og snorkel, mens man svømmer 1500 m efterfulgt af et 10 m snorkeldyk for at finde et objekt. 2. Demonstrere evnen til at kunne holde sig selv og/eller et offer oppe efter 100 m hurtig svømning i overfladen og et dyk under vand i 20 sek., et ophold i overfladen på max. 10 sek. efterfulgt af et snorkeldyk til 3 m dybde for at redde en dukke på 1,5 kg, som derefter skal bjærges 50 m i overfladen. 3. Svømme 1000 m i overfladen ved brug af snorkel og iført fuldt udstyr. 14

15 4. Kunne redde sig selv og andre på dybder mellem m efterfulgt af bugsering af offeret i overfladen. 5. Demonstrere evnen til at navigere under vandet med og uden kompas under dykning.. 6. Demonstrere evnen til at håndtere reb og binde knuder under vandet. 7. Være i stand til at deltage i den normale håndtering/styring af en dykkerbåd. 8. Være i stand til at lede en gruppe under vand, opretholde kontrollen, følge en dykkerplan og rute og vende tilbage til overfladen på forsvarlig måde fra enhver dybde. 9. Demonstrere evnen til at bruge søkort og tidevandstabeller i forbindelse med udvælgelse og valg af dykkersteder. En skriftlig eller mundtlig prøve kan bruges til at vurdere, om dykkerens viden matcher den Viden, der er nævnt ovenfor. Vurderingen vil normalt blive foretaget i overensstemmelse med reglerne i det nationale dykkerforbund, men hvis vurderingen foretages direkte på en CMAS dykkerskole, skal den foretages af mindst en 2-stjernet instruktør og bekræftes af den ansvarlige Nationale Tekniske komité. 15

16 CMAS 4-STJERNET DYKKER a. Definition En 3-stjerne dykker, som har opnået viden og færdigheder over gennemsnittet sammen med bred erfaring. Han vil være kompetent i brugen af dykkere og dykning til at løse store opgaver eller opnå projektmål. b. Adgangskrav 1. Skal have haft et 3-stjernet dykkercertifikat i mindst 2 år. 2. Skal have været medlem af sit forbund i mindst 5 år. 3. Skal have foretaget mindst 100 dyk, under varierende forhold, siden opnåelsen af det 3- stjernede certifikat. c. Kursusindhold Dette niveau nås ikke ved at følge et kursus med et fast indhold, men mere ved hjælp af den erfaring, man får over en længere periode, omfattende en bred vifte af betingelser og krav. d. Vurdering Dykkeren skal være i stand til at vise sine evner til at organisere dykkerekspeditioner og andre dykkeraktiviteter med speciel vægt på sikkerheds- og nødprocedurer og vise evner indenfor et givent specialområde eller en videnskabelig disciplin. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af 3-stjernede instruktører og blive bekræftet af den ansvarlige Nationale Tekniske komité. 16

17 CMAS 1-STJERNET INSTRUKTØR a. Definition En 3-stjernet dykker, som kender teknikken i dykkerinstruktion og som har evnen til praktisk undervisning: han er kvalificeret til at styre og certificere et CMAS 1-stjernet dykkerkursus. b. Adgangskrav 1. Skal have et 3-stjernet dykkercertifikat. 2. Skal være mindst 18 år gammel. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse for: Principperne i det at undervise. Indlæringsprocessen. Instruktionsmetoder der egner sig til sportsdykning. Udstyr der bruges til dykkerinstruktion. Færdigheder Være i stand til at kontrollere og lede en gruppe studerende i et beskyttet åbentvandsområde. Være i stand til at instruere en gruppe studerende i et beskyttet åbentvandsområde. Være i stand til at undervise en gruppe elever i indholdet af et 1-stjernet dykkerkursus enten i klasselokalet, i svømmehallen eller i åbent hav. Være i stand til hele tiden at kommunikere effektivt med de studerende. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkerne har opnået den ønskede standard. Hvis testsystemet bruges, skal den endelige vurdering vise instruktørens evne til at udføre følgende under dyk i et beskyttet åbentvandområde: Færdigheder 1. Være i stand til at kontrollere og lede en gruppe elever i beskyttet åbent vand. 2. Være i stand til at instruere en gruppe studerende i beskyttet åbent vand. 3. Være i stand til at undervise en gruppe studerende i indholdet af et 1-stjernet dykkerkursus enten i klasselokalet, i svømmehallen eller på åbent hav. 4. Være i stand til hele tiden at kommunikere effektivt med eleverne. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af 2-stjernede og 3- stjernede instruktører. 17

18 CMAS 2-STJERNET INSTRUKTØR a. Definition En erfaren 1-stjernet instruktør, som har den viden og erfaring der skal til for at undervise grupper af dykkere i et klasselokale, i en pool eller i åbent hav og som kan hjælpe med træningen af en 1-stjernet instruktør. Han er kvalificeret til at styre og certificere alle CMAS dykkerniveauer og alle CMAS snorkeldykkerniveauer. b. Adgangskrav 1. Skal have et 1-stjernet instruktørcertifikat. 2. Skal være mindst 19 år. 3. Skal have samlet mere praktisk erfaring siden opnåelsen af 1-stjerne instruktørcertifikatet. c. Kursusindhold Viden Skal have fuldstændig forståelse af: Principperne i det at undervise. Indlæringsprocessen. Instruktionsmetoder der egner sig til sportsdykning. Udstyr der bruges til dykkerinstruktion. Færdigheder Være i stand til at kontrollere og lede en gruppe dykkere under varierende dykkerforhold. Være i stand til at instruere en gruppe elever i åbent vand. Være i stand til at undervise en gruppe elever i indholdet af 1-, 2- og 3-stjernede dykkerkurserne enten i klasselokalet eller på åbent hav. Være i stand til hele tiden at kommunikere effektivt med de studerende. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkerne har opnået den ønskede standard. Hvis testsystemet bruges, skal den endelige vurdering vise instruktørens evne til at udføre følgende under dyk i et beskyttet vandområde. Færdigheder 1. Demonstrere evne til at kontrollere og lede en gruppe elever under dyk i åbent hav. 2. Demonstrere evne til at instruere en gruppe elever i udvalgte dykkerteknikker i et beskyttet åbentvandområde og i åbent hav. 3. Demonstrere kendskab til indholdet i 1-, 2- og 3- stjernede dykkerkurser og evnen til at kunne undervise en gruppe elever i et klasselokale og i åbent hav. 4. Demonstrere evne til hele tiden at kunne kommunikere effektivt med de studerende. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af 3-stjernede instruktører. 18

19 CMAS 3-STJERNET INSTRUKTØR a. Definition En meget erfaren 2-stjernet instruktør, der kan træne alle niveauer af dykkere og instruktører, og kan forestå specialkurser samt tage ansvar for ledelsen af dykkerskoler. b. Adgangskrav 1. Skal have et 2-stjernet instruktørcertifikat. 2. Skal være mindst 20 år. 3. Skal have samlet en del undervisningserfaring siden erhvervelsen af 2-stjernet instruktørcertifikatet, og gerne erfaring på regionalt eller nationalt niveau. c. Kursusindhold Dette niveau nås ikke ved at følge et kursus med et fast indhold, men mere ved hjælp af den erfaring, man får over en længere periode omfattende en bred vifte af betingelser og krav. Instruktøren skal have meget stor viden om alle emner i samtlige dykker- og instruktørniveauer op til dette niveau, og må være fuldstændig kompetent til at undervise i alle teoretiske og praktiske aspekter af disse kurser. Derudover skal han være i stand til at anvende undervisningsfærdigheder og erfaring fra lignende emner, der ikke er en del af et standardkursus. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at instruktøren har opnået den ønskede standard. Hvis testsystemet anvendes, skal den endelige vurdering vise instruktørens evne til at udføre følgende under alle dykkerforhold: Færdigheder 1. Demonstrere evne til at kontrollere og lede en gruppe elever under et dyk, der er planlagt til at finde sted i åbent hav. 2. Demonstrere evne til at instruere en gruppe elever i udvalgte dykkerteknikker både i et beskyttet åbentvandområde og i åbent hav. 3. Demonstrere kendskab til hele spektret af dykker- og instruktørkurser og evnen til at undervise grupper af studerende i et klasselokale, i svømmehal og i åbent hav. 4. Demonstrere evne til hele tiden at kunne kommunikere med elever eller andre tilhørere. 5. Demonstrere evne til at sammensætte et træningsprogram, der passer til ethvert krav, sted eller situation. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af udvalgte 3-stjernede instruktører, der er udpeget af den ansvarlige Nationale Tekniske Komité. 19

Vejledning til sikker dykning - Juniordykning

Vejledning til sikker dykning - Juniordykning Herlev Dykkerklub Jernlungerne Vejledning til sikker dykning - Juniordykning En anbefaling til sikker dykning Dykker-Teknisk Udvalg 14/04/2014 1 Forord For at forbedre sikkerheden omkring dykningen, har

Læs mere

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at eleven har før der udstedes et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat.

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at eleven har før der udstedes et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat. CMAS** SPORTSDYKKER BINDENDE KRAV Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at eleven har før der udstedes et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat. Dykkeren skal kunne anvende

Læs mere

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt DSF retningslinjer for juniordykning - generelt Juniordykning er ikke en integreret del af kurset for voksne. Fremgang og indhold er specifikt for juniorer. Træningsprogrammet til juniordykkere henvender

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Seneste revision: 17.04.2015 Forældretilsagn For elever under 18 år indhentes forud for deltagelse i dykkeraktiviteter under Rødkilde Gymnasium et skriftligt

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt DSF retningslinjer for juniordykning - generelt Juniordykning er ikke en integreret del af kurset for voksne. Fremgang og indhold er specifikt for juniorer. Træningsprogrammet til juniordykkere henvender

Læs mere

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2015-16. Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 25-10-2015. Jens og John

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2015-16. Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 25-10-2015. Jens og John Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2015-16 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 25-10-2015 Introduktion til uddannelse Svømmeprøve 1 (uden udstyr) og 500 m brystsvømning/crawl basisniveau 15 m længdedyk

Læs mere

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2008/09 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 26-10-2008 Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller

Læs mere

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at kursisten har før der udstedes et 3-stjernede CMAS dykkercertifikat.

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at kursisten har før der udstedes et 3-stjernede CMAS dykkercertifikat. CMAS 3-STJERNEDE SPORTS BINDENDE KRAV Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at kursisten har før der udstedes et 3-stjernede CMAS dykkercertifikat. Kursisten skal kunne

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet.

Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet. Junior dykning Hvor og hvornår Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet. Undervisningen foregår i Durup Svømmehal på onsdage fra

Læs mere

LEKTIONER LEKTIONSPLAN FOR CMAS SNORKELDYKKER. Teknisk Udvalg December 2005 Side 1 af 21. Teorilektioner Praktiklektioner. Introduktion til kursus

LEKTIONER LEKTIONSPLAN FOR CMAS SNORKELDYKKER. Teknisk Udvalg December 2005 Side 1 af 21. Teorilektioner Praktiklektioner. Introduktion til kursus SNORKEL LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 1P1 1P2 1P3 Introduktion til kursus Neddykning og uddykning Tømning af maske og snorkel 1P4 Repetition af lektion 1-3 1P5 1P6 1P7 1P8 1P9 Udspring Bronze

Læs mere

Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund

Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund A. Dykkeren 1.1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring A.1. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar A.2. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Teknisk Udvalg. B. Udstyr B1. Dyk med komplet dykkerudstyr B2. Dyk med fuldt funktionsdueligt udstyr B3. Kend dit og din makkers udstyr

Teknisk Udvalg. B. Udstyr B1. Dyk med komplet dykkerudstyr B2. Dyk med fuldt funktionsdueligt udstyr B3. Kend dit og din makkers udstyr Emne: Sikkerhedsregler for snorkeldykkere Formål: Sikkerhedsregler for snorkeldykkere Vejledning: Gældende sikkerhedsregler, samt vejledning hertil. Sikkerhedsregler A. Dykkeren A1. Planlæg dine dyk efter

Læs mere

APPARATDYKNING SIKKERHEDSREGLER FOR DSF

APPARATDYKNING SIKKERHEDSREGLER FOR DSF APPARATDYKNING A. Dykkeren A1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring A2. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar A3. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder A4. Før logbog B. Udstyr B1.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole 1. udkast d. 26/11 2012 1. Identifikation af rederen Olav Storm Forstander Ranum efterskole Mobil: + 45 23 32 05 97 Ranum efterskole Tlf: + 45 96 66 40

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2010-2011 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 24-10-2010 Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller

Læs mere

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2013-14 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 20-10-2013. Jens og John

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2013-14 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 20-10-2013. Jens og John Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2013-14 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 20-10-2013 Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) og 500 m brystsvømning/crawl basisniveau 15 m længdedyk

Læs mere

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring LOGBOG GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring National uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske A. Uddannelsen består af en teoretisk del, som udbydes nationalt. B. Uddannelsen består sideløbende

Læs mere

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person.

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. HMI Sikkerhedsinstruks! Fridykning Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at dykke sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sportsdykkerens april udgave 2015.

Sportsdykkerens april udgave 2015. Sportsdykkerens april udgave 2015. Vinderen af Tæt På konkurrencen 2014 Formanden for Dykkerklubben Bunden (til venstre i billedet), blev den heldige vinder af lodtrækningen. Tæt på konkurrencen fortsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Forslag til ændring af Skawdyk s supplerende sikkerhedsregler.

Forslag til ændring af Skawdyk s supplerende sikkerhedsregler. Til Skawdyk s bestyrelse. Forslag til ændring af Skawdyk s supplerende sikkerhedsregler. Ålbæk den 6/1 2014 Disse forslag er ikke for at forringe sikkerheden, men for at fjerne regler, som er overflødige,

Læs mere

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Amisol Travel Grupperejser & Dykkerture Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Velkommen til en verden med Amisol Over 20 års erfaring Mere end 300 000 gæster Amisol Travel AS er et norsk ejet rejsebureau med

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Gør dette. Eksperimenter med

Gør dette. Eksperimenter med Version 2010 Kom ned i kajakken. Du må gerne få hjælp. Hold balancen i kajakken uden at holde fast i noget. Se om du samtidig kan holde en bold eller pagaj. Ro fremad. At styre kajakken. At ro fremad i

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010 Til deltagerne på CMAS Avd. Nitrox Kursus Jeg har hermed den glæde, at sende dig det materiale du skal bruge på Nitrox kurset. I det følgende kan du finde oplysninger om kurset og dets gennemførelse. Afviklings

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

S-05 Funktionel styrke- bassin samt svømmeprøve

S-05 Funktionel styrke- bassin samt svømmeprøve S-05 Funktionel styrke- bassin samt svømmeprøve Funktionel Styrkeprøve (SDK 500) Formål Styrkeprøven har til formål at sikre, at aspiranten har den fornødne styrke og det generelle helbred for at påbegynde

Læs mere

En uddannelse for livet. DGI Skibet - Ocean Rescue Camp

En uddannelse for livet. DGI Skibet - Ocean Rescue Camp DGI Skibet - Ocean Rescue Camp En uddannelse for livet Kombinér uddannelse, svømning og personlig udvikling med uforglemmelige oplevelser under eksotiske himmelstrøg på DGI Skibet. peter.fuglsang@dgi.dk

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Sportsdykkerens august udgave 2013.

Sportsdykkerens august udgave 2013. Sportsdykkerens august udgave 2013. Vi tager chancer Skal vi forbedre sikkerheden blandt dykkere, bør vi fokusere på vedligeholdelse af udstyr, manglende træning og erfaring, og chancetagning. Det viser

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

C M A S ** S P O R T S D Y K K E R. 2T2 Dykkerskader 2P2 Livredning og førstehjælp. 2T3 Dekompressionstabel 2P3 Standbydykning 0-25 meter

C M A S ** S P O R T S D Y K K E R. 2T2 Dykkerskader 2P2 Livredning og førstehjælp. 2T3 Dekompressionstabel 2P3 Standbydykning 0-25 meter LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 2T1 Introduktion til kursus 2P1 Kontrol af færdigheder 2T2 Dykkerskader 2P2 Livredning og førstehjælp 2T3 Dekompressionstabel 2P3 Standbydykning 0-25 meter 2T4

Læs mere

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg).

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg). Havkajakinstruktør Arbejdspapir og uddybning til vejledende retningslinier Revideret 18 maj 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Kendt farvand: Sommerhalvåret: Aspiranten skal være bekendt med områdets specielle

Læs mere

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk Dato: 12. december 2000 Rapport vedrørende

Læs mere

Generel. vejledning. til. DGI - Bassinprøven

Generel. vejledning. til. DGI - Bassinprøven Generel vejledning til DGI - Bassinprøven Side 1 FORORD Denne vejledning er lavet for at sikre en ensartet gennemførelse af DGI - Bassinprøven. De organisationer, institutioner m.fl. der har anerkendt

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der udstedes et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat.

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der udstedes et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat. CMAS* SPORTSDYKKER BINDENDE KRAV Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der udstedes et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat. Dykkeren skal kunne anvende alt

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

Nr: 4, 2014 22. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Nr: 4, 2014 22. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad Nr: 4, 2014 22. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sportsdykkerens juni udgave 2014.

Sportsdykkerens juni udgave 2014. Sportsdykkerens juni udgave 2014. Nær ved ulykke! Involverede: Ny elev: Pige 11år. Aftenens primære instruktør: Delfin dykker Træner Aftenens sekundære instruktør: Delfin dykker Træner. 1*Snorkel dykker

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Livredningsinstruktørens. vejledning. til. DGI - Bassinprøven

Livredningsinstruktørens. vejledning. til. DGI - Bassinprøven Livredningsinstruktørens vejledning til DGI - Bassinprøven Side 1 FORORD Denne vejledning er lavet for at sikre en ensartet bedømmelse af DGI - Bassinprøven. De organisationer, institutioner m.fl. der

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

3. Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), hvis love og sikkerhedsbestemmelser er vejledende for klubbens aktive medlemmer.

3. Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), hvis love og sikkerhedsbestemmelser er vejledende for klubbens aktive medlemmer. Love & Vedtægter 1. Klubben "POLYFEMOS", der er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere i Kreds 4, jfr. 5 i DSF vedrørende organisation, er stiftet i København den 13. januar 1972, med tilholdssted

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering

Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandard for Instruktør 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Analyse af uddannelse på erhvervsdykkerområdet

Analyse af uddannelse på erhvervsdykkerområdet Projektnummer: 122604 Pulje: AMU6295 BAI udvikling af udd. og lærerudd. 2009 Sagsnr.: 141.80C.021 Analyse af uddannelse på erhvervsdykkerområdet Af Rasmus Zier Bro Marts 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund...

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

GSC Crawl Kurser Forår 2014

GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC er konkurrenceafdelingen af Gladsaxe Svøm, der er en af landets største svømmeklubber med over 2000 medlemmer. GSC tilbyder til dagligt træning, testning, udstyr og faciliteter

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele:

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele: Kursusstandard for Instruktør 2 føring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver de elementer,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Koralrevs Kursus og Koralrevs Togt med Dansk Sportsdykkerforbunds Biologiudvalg Koralrevs kursus den 5-6. oktober på RUC med besøg på Den Blå Planet. Koralrevs dykkertur 26. okt. - 2. november 2013. Liveaboard

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

3T3 Fysiologi og anatomi 3P3 Ophentning af genstande. 3T4 Snorkeldykker aktiviteter 3P4 Modul B, prøveaflæggelse

3T3 Fysiologi og anatomi 3P3 Ophentning af genstande. 3T4 Snorkeldykker aktiviteter 3P4 Modul B, prøveaflæggelse LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 3T1 Introduktion til kursus 3P1 Stranddykning 1 3T2 Fysik 3P2 Dykning fra båd 1 3T3 Fysiologi og anatomi 3P3 Ophentning af genstande 3T4 Snorkeldykker aktiviteter

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Vejledning til sikker dykning snorkeldykker

Vejledning til sikker dykning snorkeldykker Herlev Dykkerklub Jernlungerne Vejledning til sikker dykning snorkeldykker En anbefaling til sikker dykning Dykker-Teknisk Udvalg 17/08/2013 Forord For at forbedre sikkerheden omkring dykningen, har Dykker-Teknisk

Læs mere

Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole

Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole 1 Skolens ansvar Brug af trampolin er en aktivitet, der er forbundet med skærpet tilsyn og der- med også skærpet ansvar. Det er ledelsens ansvar, at

Læs mere

KURSUSPORTALEN RETNINGSLINJER

KURSUSPORTALEN RETNINGSLINJER KURSUSPORTALEN RETNINGSLINJER Indhold Indledning... 3 Kursusportalens rammer... 3 Typer af Kursus... 3 Hvad er et regionalt kursus... 3 Domæner... 3 Systemroller... 3 Katalog... 4 Personalisering... 4

Læs mere