Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation)"

Transkript

1 Verdens Dykker Forbundet WWF (World Underwater Federation) C.M.A.S. Standarder & Krav Dykker & Instruktør 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 4 MÅLENE FOR DET INTERNATIONALE CMAS DYKKER CERTIFIKAT SYSTEM... 4 DEFINITION AF DYKKER- OG INSTRUKTØRGRADER STJERNET DYKKER STJERNET DYKKER STJERNET DYKKER STJERNET DYKKER STJERNET INSTRUKTØR STJERNET INSTRUKTØR STJERNET INSTRUKTØR... 5 UDFORMNINGEN AF CMAS INTERNATIONALE DYKKERCERTIFIKATER... 5 PROCEDURER FOR AT OPNÅ TILSVARENDE GRADER PÅ GRUNDLAG AF NATIONALE KVALIFIKATIONER... 6 PROCEDURE FOR UDSTEDELSE AF INTERNATIONALE CERTIFIKATER... 6 LÆGEUNDERSØGELSER... 7 VURDERING OG EVALUERING... 7 DYKKER LOGBØGER... 8 GYLDIGHED AF INTERNATIONALE CERTIFIKATER... 8 HVORDAN FÅR MAN ET CMAS INTERNATIONALT DYKKERCERTIFIKAT... 8 CMAS 1-STJERNET DYKKER... 9 a) Definition... 9 b) Adgangskrav... 9 c) Kursusindhold... 9 Viden... 9 Færdigheder... 9 d) Vurdering... 9 CMAS 2-STJERNET DYKKER a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering

3 CMAS 3-STJERNET DYKKER a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering CMAS 4-STJERNET DYKKER a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold d) Vurdering CMAS 1-STJERNET INSTRUKTØR a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering Færdigheder CMAS 2-STJERNET INSTRUKTØR a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering Færdigheder CMAS 3-STJERNET INSTRUKTØR a) Definition b) Adgangskrav c) Kursusindhold Viden Færdigheder d) Vurdering Færdigheder

4 INTRODUKTION Det internationale CMAS Dykker Certifikat system eksisterer med det formål at give dykkere, som er trænet efter CMAS standarder, tilladelse til, at deres kvalifikationer kan anerkendes i alle de lande i verden, som er en del af CMAS dykkerfamilien. Det Internationale CMAS Dykker Certifikat kan erhverves på to måder: 1. En dykker som har en dykkerkvalifikation tildelt af et nationalt forbund, som er medlem af CMAS Tekniske Komite, og hvis kvalifikationer er blevet godkendt af den Tekniske Komite, kan erhverve et Internationalt CMAS Dykkercertifikat, som er anerkendt som ligeværdigt med det nationale certifikat. I nogle lande gives det Internationale CMAS Dykkercertifikat i stedet for et nationalt certifikat. 2. En dykker, som er trænet på en dykkerskole eller center som er anerkendt af CMAS, vil blive tildelt det internationale CMAS Dykkercertifikat svarende til den opnåede standard. MÅLENE FOR DET INTERNATIONALE CMAS DYKKER CERTIFIKAT SYSTEM Det er målet at, uanset hvor i verden en dykker modtager træning, han eller hun vil være i stand til at besøge andre områder og blive accepteret som en dykker med en kompetence og erfaring, der står mål med de kvalifikationer, vedkommende har opnået. Det Internationale CMAS Dykkercertifikat er bevis på, at indehaveren har modtaget træning op til det minimumsniveau, der er defineret for hver certifikatgrad. Indehaveren af et internationalt dykkercertifikat skal dermed have tilladelse til at medvirke i dykkeraktiviteter af samme omfang som en person, der er indehaver af det nationale dykkercertifikat. Det er ikke målet med systemet, at indehaveren af et Internationalt CMAS Dykkercertifikat skal tildeles det tilsvarende nationale certifikat. Udstedte internationale CMAS Dykkercertifikater skal imidlertid accepteres og kan begynde træning til det næste højere niveau. Principperne for det internationale CMAS Instruktørcertifikat er nøjagtigt de samme. DEFINITIONER AF DYKKER- OG INSTRUKTØR GRADER Systemet består af fire niveauer af dykkerkvalifikationer og tre niveauer af instruktørkvalifikationer. I alle tilfælde bliver højere kompetence og erfaring markeret med et højere antal stjerner i udformningen af emblemet/certifikatet. 1-STJERNET DYKKER En dykker som er kompetent og sikker i brugen af al relevant scuba dykkerudstyr beregnet til dykning på åbent hav, hvor den aktuelle dykning foregår i beskyttet åbentvandsområde, og som er klar til at opnå erfaring ved dykning i åbent hav sammen med en erfaren dykker. 2-STJERNET DYKKER En dykker, som har opnået nogen dykkererfaring på åbent hav, og som er klar til at dykke sammen med en anden dykker af mindst samme grad som ham selv. En 2-stjernet dykker kan dykke med en 1-stjernet dykker i beskyttede åbentvandsområder med ringe dybde. 4

5 3-STJERNET DYKKER En fuldstændigt uddannet, erfaren og ansvarlig dykker, der vurderes at være i stand til at lede andre dykkere på ethvert niveau under dyk i åbent hav. 4-STJERNET DYKKER En 3-stjernet dykker, som har opnået en viden og formåen der er højere end gennemsnittet, dette suppleret med en bred erfaring. Han vil være kompetent til at kunne bruge dykkere og dykning til dels at løse større dykkeropgaver og dels til at løse projekter. 1-STJERNET INSTRUKTØR En 3-stjernet dykker, som kender dykkerinstruktionsteknikker, og som er en kompetent underviser. Han er kvalificeret til at lede et CMAS 1-stjernet dykkerkursus ligesom han er kvalificeret til at certificere CMAS 1-stjernede dykkere. 2-STJERNET INSTRUKTØR En øvet 1-stjernet instruktør, som har den viden, de færdigheder og den erfaring, der kræves for at kunne undervise en gruppe dykkere både i klasselokalet, i poolen og på åbent hav, og som ligeledes kan assistere i uddannelsen af 1-stjernede instruktører. Han er kvalificeret til at lede og certificere alle CMAS dykkerniveauer og alle CMAS snorkeldykkerinstruktørniveauer. 3-STJERNET INSTRUKTØR En erfaren 2-stjernet instruktør, som har kompetence til at træne alle grader af dykkere og instruktører og til at være ansvarlig leder af dykkerskoler, centre, specielle træningsseancer samt andre dykkerrelaterede begivenheder. UDFORMNINGEN AF CMAS INTERNATIONALE DYKKERCERTIFI- KATER Til dykkere og instruktører på alle niveauer udarbejder CMAS: a. Et dobbeltsidet plastikkort Forsiden udfyldes af CMAS med: - et tredimensionelt CMAS hologram - den dykker- eller instruktørgrad, personen har erhvervet På dykkernes kort er denne side rød og på instruktørernes er den blå. Bagsiden udfyldes af dykkerforbundet eller dykkercenteret med: - på den øverste ¼ af kortet: Forbundets navn og logo - efternavn, fornavn og land på kortets ejermand - kortnummer (se nedenfor om CMAS nummersystem) - kortets udløbsdato (instruktørkort udløber 5 år efter udstedelsesdatoen) 5

6 b. Et rundt plastik- eller stofmærke, til at sætte på våddragten c. Et diplom PROCEDURER FOR OPNÅELSE AF ANERKENDELSE AF NATIONALE KVALIFIKATIONER Et hvert dykkerforbund, der ønsker anerkendelse af deres nationale certifikater på lige fod med de internationale certifikater, skal opfylde visse regler: 1. Forbundet skal være tilknyttet CMAS Tekniske Komité 2. For alle grader, der ønskes anerkendt, skal CMAS Tekniske Komité kende detaljerne i et komplet trænings-, vurderings- og certificeringssystem. Alternativt skal Forbundet følge det system, der tilbydes af CMAS. 3. Det certifikat, der ønskes anerkendt på lige fod som det internationale certifikat, skal først forelægges til godkendelse af CMAS Executiv Bureau. Hvis en del af det nationale system kræver ændringer eller yderligere klarhed, kan det være nødvendigt, at en udpeget observatør overværer trænings- eller vurderingsproceduren i praksis, før end anerkendelsen gives. PROCEDURE FOR UDSTEDELSE AF INTERNATIONALE CERTIFI- KATER Fra 1. januar 2003 skal alle CMAS certifikater bestilles hos CMAS. De kan bestilles af tilknyttede forbund, dykkercentre (CDC s) med samarbejdsaftaler med CMAS eller enkeltpersoner. Forbund og CDC s skal bruge CMAS rekvisitioner, som kan udfyldes direkte på CMAS hjemmesiden Med undtagelse af personlige bestillinger, er det forbundet eller CDC`et, der har ansvaret for den korrekte udfyldelse af personlige oplysninger om kortets ejermand. Hvert kvartal skal Forbundet eller CDC et sende en liste over udstedte kort til CMAS hovedkvarter. Listen skal indeholde følgende oplysninger: Efternavn Fornavn Nationalitet Fuldstændig adresse på kortets ejermand Kortets CMAS nummerkode CMAS nummereringssystem Alle kort skal nummereres som følger: XXX = Y = XXX/Y00/ZZ/99/888888, hvor Initialord for det land, Forbundet eller CDC hører hjemme (DEN) F for Forbund (F) O for CDC 00 = CMAS nummerkode (00) ZZ = Kortets niveau (P1, P2, P3, P4, M1, M2, M3) 99 = Udstedelsesår med 2 cifre (05) = Nummer med 6 cifre, hvor det er obligatorisk at starte med nr hvert år 1. januar 6

7 Eks. 1: Eks. 2: ESP/F00/M3/02/ er det 25. kort udstedt i 2002 af det spanske dykkerforbund, og kortets ejermand er en 3-stjernet instruktør. Hvis det 168. kort, udstedt i 2003 af det italienske dykkerforbund er til en 3-stjernet dykker, ser nr. således ud: ITA/F00/P3/03/ LÆGEUNDERSØGELSER Nationale regler vil som regel anbefale en lægeundersøgelse for at fastlægge en elevs egnethed til at dykke, før han/hun får udstedt det første internationale certifikat. Periodiske undersøgelser af læger med specialviden om krav til dykning anbefales også stærkt. En passende lægeundersøgelsesblanket kan om ønsket rekvireres hos CMAS, og endvidere kan assistance fra den Medicinske Kommission også rekvireres. VURDERING OG EVALUERING Der bruges 2 metoder til løbende at vurdere dykkernes og instruktørernes færdigheder og evner under træningen. I det traditionelle system efterfølges en træningsperiode som regel af en eksamen, hvor alle krævede færdigheder og viden vurderes. Denne metode er som regel mere psykisk krævende og kan forårsage stress og bekymring hos eleven. Metoden er dog anvendelig, når ovenstående faktorer tages i betragtning på passende måde. I det andet mere moderne system bliver den studerendes øgede færdigheder og evner vurderet løbende, og den fart hvormed kravene øges, justeres derefter. Hvis instruktøren kan vurdere den studerendes færdigheder og viden med jævne mellemrum under træningsprogrammet, og medens han/hun får mere dykkertræning, får instruktøren en mere regulær viden om den studerendes styrker og svagheder, og kan så justere træningsprogrammet derefter. På den måde vil eleven ved afslutningen af træningsperioden således have opnået de krævede færdigheder, og det vil ikke være nødvendigt med en afsluttende eksamen. Selvom det sidst beskrevne system er det bedste når det drejer sig om at undervise fritidsdykkere, bruges dele fra begge systemer som regel i de fleste nationale systemer. Instruktøren må anse en færdighed for opnået, hvis den studerende har udført denne en eller flere gange under realistiske betingelser i løbet af kurset - på et eller flere dyk. Der er ikke noget bestemt system, der beskriver, hvornår en færdighed betragtes som opnået. Hver gang et element i træningsprogrammet er udført korrekt, noteres dette på elevens uddannelsespapir. Træningsprogrammet er fleksibelt, man behøver ikke at følge det i kronologisk orden. Visse elementer fra sidste del af træningsprogrammet kan udføres før tidligere elementer af programmet. Dette gør det dels muligt at se, hvor lærenem eleven er og dels kan man udnytte trænings- og dykker faciliteterne optimalt. Alle elementer af træningsprogrammet skal selvfølgelig udføres, før certifikatet kan udstedes. Man kan ikke erhverve et certifikat til et højere niveau, før man har erhvervet certifikater til de lavere niveauer. 7

8 Når man skal vurdere sværhedsgraden af et dyk, er det ikke kun vanddybden, der betyder noget også elementer som vandets temperatur og sigt er vigtig. Anbefalede dybdeintervaller til hvert certifikat, er angivet i afsnittet Adgangskrav. 8

9 DYKKER LOGBØGER Det er obligatorisk for alle dykkere at opretholde et register over deres dykker- og træningserfaring. Alle dyk noteres i en dykker-log-bog. Udover de nationale logbøger, i hvilke alle erhvervede kvalifikationer, samt dyk, skal noteres, kan man også købe en logbog fra CMAS. GYLDIGHED AF INTERNATIONALE CERTIFIKATER Gyldigheden af Internationale Dykkercertifikater udstedt af CMAS er den samme som det Nationale Certifikat. Internationale Instruktørcertifikater udløber 5 år efter udstedelsesdatoen. HVORDAN FÅR MAN ET INTERNATIONALT CMAS DYKKER- CERTIFIKAT Alle dykkere, der ønsker at få et Internationalt CMAS Dykkercertifikat, skal opfylde følgende krav: 1. De skal: a. være medlem af et dykkerforbund der er medlem af CMAS tekniske komité, eller b. være studerende på en dykkerskole, der er anerkendt af CMAS 2. I tilfælde af 1.a. ovenfor skal de have et dykkercertifikat fra det nationale forbund, som er anerkendt af den internationale certifikat kommission som værende lige så godt som et CMAS Internationalt Certifikat. 3. Det anbefales at have en lægeerklæring, der bekræfter at den fysiske form er god nok til at dykke. 4. Alle betingelser, der er nævnt i det næste afsnit, skal være opfyldt. 5. De skal kende CMAS internationale dykkersignaler samt CMAS Code of Conduct altså CMAS regler for god dykkeropførsel på f.eks. koralrev og vrag. Detaljerede betingelser og det anbefalede træningsindhold for hvert certifikatniveau kan findes i CMAS publikationen CMAS Træningsprogram og Standarder. Nedenfor følger en sammenfatning af indholdet i denne publikation. 9

10 CMAS 1 STJERNET DYKKER a. Definition En dykker som er kompetent og sikker i brugen af al relevant scuba dykkerudstyr beregnet til dykning på åbent hav, hvor den aktuelle dykning foregår i beskyttet åbentvandsområde, og som er klar til at opnå erfaring ved dykning i åbent hav sammen med en erfaren dykker. b. Adgangskrav 1. Skal være mindst 14 år gammel. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse af: Forholdet mellem tryk/volumen og dettes virkning på dykkeren og hans udstyr. Hvad kroppen behøver for at opretholde livet og de komplikationer, der kan opstå som følge af ophold under vandet. Formålet med, funktionen af og egenskaberne ved det sportsdykkerudstyr, der bruges på kurset samt korrekt brug af dette. Reglerne for sikker dykning, selvhjælp og elementære redningsprocedurer. Teknikken i ikke-dekompressionsdykning. Færdigheder Skal kunne klargøre, vedligeholde og bruge sportsdykkerudstyr, skal kunne justere sin opdrift, skal kunne holde luftvejene fri for vand på en sikker og kompetent måde. Være i stand til på en kontrolleret måde, at bevæge sig i vand i alle retninger, til at svømme og samtidig bruge svømmefinner effektivt og økonomisk samt være i stand til at komme ned i og op af vandet sikkert. Være i stand til at redde sig selv og kende elementær makkerredningsteknik. Være i stand til at agere som del af et overvåget dykkerteam og udvise fornøden disciplin. Ifølge CMAS Generalforsamling (skal) en CMAS 1-stjernet dykker have haft mindst 5 åbentvandsdyk. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter i løbet af kurset, og et certifikat vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkeren har opnået den ønskede standard. For at opnå CMAS 1-stjernet dykkerniveau skal elever i løbet af kurset demonstrere følgende i et beskyttet vandområde: 1. Hoppe eller springe ned i vandet og svømme mindst 100 m uden brug af udstyr (svømmestilen frivillig). 2. Klargøre og teste dykkerudstyr, inkl. flaske (tank), regulator, redningsvest / BCD, maske, svømmefinner, vægt bælte, snorkel, andet tilbehør, samt den type dykkerdragt, der passer til de givne betingelser. 10

11 3. Demonstrere hvordan man kommer ned i og op af vandet under forskellige forhold: en mole, en dykkerbåd (en kutter), en lille båd (gummibåd) og stranden. 4. Demonstrere hvordan man dykker ned fra overfladen, og hvordan man foretager en kontrolleret opstigning til overfladen. 5. Demonstrere at man kan holde sig i overfladen med og uden brug af maske og regulator. 6. Af- og påtage masken under vand og tømme den samt tage mundstykket på regulatoren ud og ind i munden og tømme den. 7. Demonstrere kendskab til alternative luftkilder og/eller delt åndedrætsteknik (buddybreathing), hvordan det bruges i en katastrofesituation sammen med tilhørende sikkerhedssignaler. 8. Demonstrere afballancering under vand samt hvordan man sikrer god opdrift ved overfladen. En skriftlig eller mundtlig prøve kan bruges til at vurdere, om dykkerens viden matcher den Viden, der kræves ovenfor. Vurderingen vil normalt blive foretaget i overensstemmelse med reglerne i det nationale dykkerforbund, men hvis vurderingen foretages direkte på en CMAS dykkerskole, skal den foretages af mindst en 1-stjenet CMAS instruktør. 11

12 CMAS 2-STJERNET DYKKER a. Definition En dykker, som har opnået nogen dykkererfaring i åbent hav, og som er klar til at dykke sammen med en anden dykker af mindst samme grad som ham selv. En 2-stjernet dykker kan dykke med en 1-stjernet dykker i beskyttede åbentvandsområder med ringe dybde. b. Adgangskrav 1. Skal være mindst 15 år gammel. 2. Skal have et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat eller tilsvarende. 3. Der kræves ikke noget specifikt antal dyk før kursusstart. 4. Skal ved opnåelse af certifikatet have foretaget mindst 20 dyk på åbent hav, og mindst 10 af dem på dybder mellem m. Et dyk skal vare mindst 20 min. og man kan kun have max. 2 dyk om dagen. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse af: Dykkerfysik og fysiologi, årsager til og følger af dykkerrelaterede sygdomme. Grundlæggende førstehjælp, genoplivningsteknikker. De problemer, der kan være forbundet med dykning på større dybder, beregning af luftbehov, korrekt brug af dekompressionstabeller. Udvælgelse af steder til dykning og principperne i at planlægge et dyk. Principperne i undervandsnavigation. Færdigheder Kompetent i brug af maske, svømmefinner og snorkel. Være i stand til at svømme i overfladen iført fuldt dykkerudstyr, men ved brug af snorkel. Have fuldt kendskab til brug af dykkerudstyr på middelstore dybder. Være kompetent i brug af redningsteknikker til at redde sig selv og andre på dybder mellem 10 og 30 m. Have kendskab til udstyr til justering af opdriften. Kompetent i brug af dekompressionstabeller ved et enkelt dyk og flere på hinanden følgende dyk (multidyk). Bruge undervandsnavigation på en kompetent måde. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter i løbet af kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkeren har opnået den ønskede standard. For at opnå CMAS 2-stjernet dykkerniveau skal de studerende i løbet af kurset demonstrere, at de er i stand til følgende i løbet af et dyk: 1. Demonstrere hvordan man bruger maske, svømmefinner og snorkel, mens man svømmer 800 m og ved brug af maske finner og snorkeldykke ned til 5 m dybde og derefter svømme 10 m nede på denne dybde. 12

13 2. Være i stand til at svømme mindst 500 m i overfladen iført fuldt dykkerudstyr, ved brug af snorkel og ligeledes kunne svømme 100 m på ryggen uden brug af snorkel eller regulator. 3. Demonstrere rutineret brug af udstyr ved dyk på m, mens der skiftes maske og regulator mundstykke. 4. Demonstrere hvordan man redder sig selv og andre på m dybde efterfulgt af bugsering af forulykket dykker i overfladen. 5. Demonstrere evnen til at hjælpe en dykkermakker, der er løbet tør for luft ved hjælp af alternative luftkilder eller ved hjælp af buddy-breathing metoden, samtidig med at der vendes sikkert tilbage til overfladen. 6. Demonstrere brugen af og kontrol af opdriftsudstyr uden brug af katastrofe-lufttilførsel. 7. Demonstrere brugen af dekompressionstabeller ved enkelt dyk og flere på hinanden følgende dyk. 8. Være i stand til at være en del af et dykkerteam både under vandet og i overfladen under forberedelserne til dykket. 9. Demonstrere evnen til at navigere under vandet over en distance på 50 m med og uden brug af kompas. En skriftlig eller mundtlig prøve kan bruges til at vurdere, om dykkerens viden matcher den Viden, der er nævnt ovenfor. Vurderingen vil normalt blive foretaget i overensstemmelse med reglerne i det nationale dykkerforbund, men hvis vurderingen foretages direkte på en CMAS dykkerskole, skal den foretages af mindst en 2-stjenet CMAS instruktør. 13

14 CMAS 3-STJERNET DYKKER a. Definition En fuldstændigt uddannet, erfaren og ansvarlig dykker, der vurderes at være i stand til at lede andre dykkere på ethvert niveau under dyk i åbent hav. b. Adgangskrav 1. Skal være mindst 16 år. 2. Skal have et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat eller tilsvarende. 3. Der kræves ikke et bestemt antal dyk for at begynde på kurset. 4. Skal ved opnåelse af certifikatet have udført mindst 50 dyk, hvoraf 20 dyk skal være i 30 m dybdeintervallet. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse af: Dykkerfysik og fysiologi, årsager til og følger af dykkerrelaterede sygdomme og behandlingen af dem. Grundlæggende førstehjælp, genoplivelsesteknikker. De problemer, der kan være forbundet med dykning på mere end 30 m dybde, beregning af luftbehov, korrekt brug af dekompressionstabeller. Udvælgelse af steder til dykning, principperne i at planlægge et dyk og udvælgelse og vurdering af dykkere. Principperne i undervandsnavigation. Grundlæggende principper i godt sømandskab og håndtering af små både. Farer ved det lokale plante- og dyreliv samt ved lokale vejrforhold. Kendskab til love, med relevans for dykkere. Færdigheder Være fuldt kompetent og vant til brug af sportsdykkerudstyr på alle dybder. Kunne organisere dykkeraktiviteter for grupper af dykkere både fra land og fra både. Kunne rede sig selv og andre på dybder mellem m og kunne tage sig af evt. ofre. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkerne har opnået den ønskede standard. For at opnå CMAS 3-stjerne dykkerniveau skal de studerende i løbet af kurset demonstrere, at de er i stand til følgende under et dyk: 1. Demonstrere hvordan man bruger maske, svømmefinner og snorkel, mens man svømmer 1500 m efterfulgt af et 10 m snorkeldyk for at finde et objekt. 2. Demonstrere evnen til at kunne holde sig selv og/eller et offer oppe efter 100 m hurtig svømning i overfladen og et dyk under vand i 20 sek., et ophold i overfladen på max. 10 sek. efterfulgt af et snorkeldyk til 3 m dybde for at redde en dukke på 1,5 kg, som derefter skal bjærges 50 m i overfladen. 3. Svømme 1000 m i overfladen ved brug af snorkel og iført fuldt udstyr. 14

15 4. Kunne redde sig selv og andre på dybder mellem m efterfulgt af bugsering af offeret i overfladen. 5. Demonstrere evnen til at navigere under vandet med og uden kompas under dykning.. 6. Demonstrere evnen til at håndtere reb og binde knuder under vandet. 7. Være i stand til at deltage i den normale håndtering/styring af en dykkerbåd. 8. Være i stand til at lede en gruppe under vand, opretholde kontrollen, følge en dykkerplan og rute og vende tilbage til overfladen på forsvarlig måde fra enhver dybde. 9. Demonstrere evnen til at bruge søkort og tidevandstabeller i forbindelse med udvælgelse og valg af dykkersteder. En skriftlig eller mundtlig prøve kan bruges til at vurdere, om dykkerens viden matcher den Viden, der er nævnt ovenfor. Vurderingen vil normalt blive foretaget i overensstemmelse med reglerne i det nationale dykkerforbund, men hvis vurderingen foretages direkte på en CMAS dykkerskole, skal den foretages af mindst en 2-stjernet instruktør og bekræftes af den ansvarlige Nationale Tekniske komité. 15

16 CMAS 4-STJERNET DYKKER a. Definition En 3-stjerne dykker, som har opnået viden og færdigheder over gennemsnittet sammen med bred erfaring. Han vil være kompetent i brugen af dykkere og dykning til at løse store opgaver eller opnå projektmål. b. Adgangskrav 1. Skal have haft et 3-stjernet dykkercertifikat i mindst 2 år. 2. Skal have været medlem af sit forbund i mindst 5 år. 3. Skal have foretaget mindst 100 dyk, under varierende forhold, siden opnåelsen af det 3- stjernede certifikat. c. Kursusindhold Dette niveau nås ikke ved at følge et kursus med et fast indhold, men mere ved hjælp af den erfaring, man får over en længere periode, omfattende en bred vifte af betingelser og krav. d. Vurdering Dykkeren skal være i stand til at vise sine evner til at organisere dykkerekspeditioner og andre dykkeraktiviteter med speciel vægt på sikkerheds- og nødprocedurer og vise evner indenfor et givent specialområde eller en videnskabelig disciplin. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af 3-stjernede instruktører og blive bekræftet af den ansvarlige Nationale Tekniske komité. 16

17 CMAS 1-STJERNET INSTRUKTØR a. Definition En 3-stjernet dykker, som kender teknikken i dykkerinstruktion og som har evnen til praktisk undervisning: han er kvalificeret til at styre og certificere et CMAS 1-stjernet dykkerkursus. b. Adgangskrav 1. Skal have et 3-stjernet dykkercertifikat. 2. Skal være mindst 18 år gammel. c. Kursusindhold Viden Skal have grundlæggende forståelse for: Principperne i det at undervise. Indlæringsprocessen. Instruktionsmetoder der egner sig til sportsdykning. Udstyr der bruges til dykkerinstruktion. Færdigheder Være i stand til at kontrollere og lede en gruppe studerende i et beskyttet åbentvandsområde. Være i stand til at instruere en gruppe studerende i et beskyttet åbentvandsområde. Være i stand til at undervise en gruppe elever i indholdet af et 1-stjernet dykkerkursus enten i klasselokalet, i svømmehallen eller i åbent hav. Være i stand til hele tiden at kommunikere effektivt med de studerende. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkerne har opnået den ønskede standard. Hvis testsystemet bruges, skal den endelige vurdering vise instruktørens evne til at udføre følgende under dyk i et beskyttet åbentvandområde: Færdigheder 1. Være i stand til at kontrollere og lede en gruppe elever i beskyttet åbent vand. 2. Være i stand til at instruere en gruppe studerende i beskyttet åbent vand. 3. Være i stand til at undervise en gruppe studerende i indholdet af et 1-stjernet dykkerkursus enten i klasselokalet, i svømmehallen eller på åbent hav. 4. Være i stand til hele tiden at kommunikere effektivt med eleverne. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af 2-stjernede og 3- stjernede instruktører. 17

18 CMAS 2-STJERNET INSTRUKTØR a. Definition En erfaren 1-stjernet instruktør, som har den viden og erfaring der skal til for at undervise grupper af dykkere i et klasselokale, i en pool eller i åbent hav og som kan hjælpe med træningen af en 1-stjernet instruktør. Han er kvalificeret til at styre og certificere alle CMAS dykkerniveauer og alle CMAS snorkeldykkerniveauer. b. Adgangskrav 1. Skal have et 1-stjernet instruktørcertifikat. 2. Skal være mindst 19 år. 3. Skal have samlet mere praktisk erfaring siden opnåelsen af 1-stjerne instruktørcertifikatet. c. Kursusindhold Viden Skal have fuldstændig forståelse af: Principperne i det at undervise. Indlæringsprocessen. Instruktionsmetoder der egner sig til sportsdykning. Udstyr der bruges til dykkerinstruktion. Færdigheder Være i stand til at kontrollere og lede en gruppe dykkere under varierende dykkerforhold. Være i stand til at instruere en gruppe elever i åbent vand. Være i stand til at undervise en gruppe elever i indholdet af 1-, 2- og 3-stjernede dykkerkurserne enten i klasselokalet eller på åbent hav. Være i stand til hele tiden at kommunikere effektivt med de studerende. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at dykkerne har opnået den ønskede standard. Hvis testsystemet bruges, skal den endelige vurdering vise instruktørens evne til at udføre følgende under dyk i et beskyttet vandområde. Færdigheder 1. Demonstrere evne til at kontrollere og lede en gruppe elever under dyk i åbent hav. 2. Demonstrere evne til at instruere en gruppe elever i udvalgte dykkerteknikker i et beskyttet åbentvandområde og i åbent hav. 3. Demonstrere kendskab til indholdet i 1-, 2- og 3- stjernede dykkerkurser og evnen til at kunne undervise en gruppe elever i et klasselokale og i åbent hav. 4. Demonstrere evne til hele tiden at kunne kommunikere effektivt med de studerende. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af 3-stjernede instruktører. 18

19 CMAS 3-STJERNET INSTRUKTØR a. Definition En meget erfaren 2-stjernet instruktør, der kan træne alle niveauer af dykkere og instruktører, og kan forestå specialkurser samt tage ansvar for ledelsen af dykkerskoler. b. Adgangskrav 1. Skal have et 2-stjernet instruktørcertifikat. 2. Skal være mindst 20 år. 3. Skal have samlet en del undervisningserfaring siden erhvervelsen af 2-stjernet instruktørcertifikatet, og gerne erfaring på regionalt eller nationalt niveau. c. Kursusindhold Dette niveau nås ikke ved at følge et kursus med et fast indhold, men mere ved hjælp af den erfaring, man får over en længere periode omfattende en bred vifte af betingelser og krav. Instruktøren skal have meget stor viden om alle emner i samtlige dykker- og instruktørniveauer op til dette niveau, og må være fuldstændig kompetent til at undervise i alle teoretiske og praktiske aspekter af disse kurser. Derudover skal han være i stand til at anvende undervisningsfærdigheder og erfaring fra lignende emner, der ikke er en del af et standardkursus. d. Vurdering Under den løbende vurdering vil ovenstående viden og færdigheder blive vurderet på bestemte tidspunkter på kurset, og certifikatet vil kun blive udstedt, hvis det vurderes, at instruktøren har opnået den ønskede standard. Hvis testsystemet anvendes, skal den endelige vurdering vise instruktørens evne til at udføre følgende under alle dykkerforhold: Færdigheder 1. Demonstrere evne til at kontrollere og lede en gruppe elever under et dyk, der er planlagt til at finde sted i åbent hav. 2. Demonstrere evne til at instruere en gruppe elever i udvalgte dykkerteknikker både i et beskyttet åbentvandområde og i åbent hav. 3. Demonstrere kendskab til hele spektret af dykker- og instruktørkurser og evnen til at undervise grupper af studerende i et klasselokale, i svømmehal og i åbent hav. 4. Demonstrere evne til hele tiden at kunne kommunikere med elever eller andre tilhørere. 5. Demonstrere evne til at sammensætte et træningsprogram, der passer til ethvert krav, sted eller situation. Vurderingen vil blive foretaget på nationalt niveau af et panel bestående af udvalgte 3-stjernede instruktører, der er udpeget af den ansvarlige Nationale Tekniske Komité. 19

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Amisol Travel Grupperejser & Dykkerture Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Velkommen til en verden med Amisol Over 20 års erfaring Mere end 300 000 gæster Amisol Travel AS er et norsk ejet rejsebureau med

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk Dato: 12. december 2000 Rapport vedrørende

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

www.diving2000.dk - Copyright Diving 2000 A/S 2008

www.diving2000.dk - Copyright Diving 2000 A/S 2008 Forord...2 Hvorfor dykker jeg?...3 Holdninger....3 Lidt historie....3 Dyknings discipliner...5 Snorkling... 5 Fridykning... 5 Rekreativ Scubadykning.... 5 Teknisk dykning... 5 Erhvervsdykning.... 6 Sikkerhed...

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt:

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt: Distance resultat generalprøve: Begynder ved juleafslutning Svømme hundesvømning m. støtte B0 Crawlbenspark med støtte B0,B1 Crawl 2 Rygsvømningsben på kanten B0,B1 Rygsvømn. 2-7 Munden i vandet B0,B1

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Hvordan bliver jeg livredder?

Hvordan bliver jeg livredder? Hvordan bliver jeg livredder? Bliv livredder med Den Kompetencegivende Bassinprøve Hvordan vurderes din jobansøgning til livredderjobbet? Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Velkommen til en ny tilgang indenfor rehabilitering - skab, brug og evaluér!

Velkommen til en ny tilgang indenfor rehabilitering - skab, brug og evaluér! DANSK Velkommen til en ny tilgang indenfor rehabilitering - skab, brug og evaluér! Forstil dig en terapeutisk træningsenhed der hjælper dig med at lave nye spændende øvelser. Mens I bruger den får I direkte

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Træningsprogram til KMD 4:18:4

Træningsprogram til KMD 4:18:4 Træningsprogram til KMD 4:18:4 Triatlon er en sport bestående af tre discipliner, hvilket giver nogle fantastiske muligheder for sjov og varierende træning. Som de fl est ved, så er det svært at være lige

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre Januar Info Til alle Karate Ka er samt Forældre Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. 2010 har været et super godt år for klubben. Vi har igen i år fået meget stor tilstrømning

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

Info om babysvømning: Babysvømning er kun for børn ( 0-3 år). Det er ikke tilladt at tage større børn med.

Info om babysvømning: Babysvømning er kun for børn ( 0-3 år). Det er ikke tilladt at tage større børn med. Info om babysvømning: Babysvømning er kun for børn ( 0-3 år). Det er ikke tilladt at tage større børn med. Vandet i varmtvandsbassin er 34 g. varmt. Babysvømning kræver ikke tilmelding. Der er ikke instruktør

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 7. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere