Årets gang i Grundejerforeningen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets gang i Grundejerforeningen 2014"

Transkript

1 Oversigt over fredskov & friareal: Årets gang i Grundejerforeningen Kan ses og hentes på

2 Formanden har ordet Ebbe Bruun Laursen var hovedpersonen i etableringen af Bredballe Villapark i begyndelsen af 1970 erne. I et brev stilet til grundejerforeningen i 1994 skriver Ebbe Bruun Laursen blandt andet: Må jeg i øvrigt benytte lejligheden til at fremføre nogle historiske betragtninger vedr. tilblivelsen af Bredballe Villapark og i særdeleshed fri- og fællesarealerne. Da vi i købte området var der tale om landbrugsjord, der efter endt planlægning og godkendt byplanvedtægt blev overført til byzonejord. Teknisk Udvalg Teknisk udvalg har ikke haft mange henvendelser i årets løb. Udvalget har henvendt sig til kommunen vedr. den dårlige tilstand af belægningen på stier og stikveje. Desværre har Vejle Kommune stadig et efterslæb fra tidligere års underskud fra vinterbekæmpelse. Vi fik dog lovning på større lapper end hidtil. Mht. udsigtsforholdene ud til cykelstien langs Storager, kan det med glæde konstateres at disse nu er bragt i orden. Tak til de respektive husejere. 2 For mig var der ingen tvivl om, at vi beskæftigede os med en del af Danmarks smukkeste natur overhovedet, hvor vi måtte tage meget store hensyn for at undgå at ødelægge denne og samtidig drage omsorg for, at denne natur blev hver mands eje. Derfor undlod vi at inddrage de smukkeste arealer til bebyggelse, for at man - uanset hvor man bor i området har ret til at færdes på disse arealer uden at skulle spørge nogen om lov. Derfor blev disse rettigheder tinglyst på hver parcel og gik således forud for økonomi. Det er mig da også en utrolig stor glæde, når jeg ser børn og voksne benytte disse arealer, hvad enten det er til vintersport, Sct. Hansbål, traveture eller boldspil på banerne. Jeg mener, at de kvaliteter, der ligger, ikke blot i fri- og fællearealerne, men også i vores stisystemer og grønne lommer er med til at skabe rammer for et område, som er godt at bo i. Jeg kender ingen områder med vore faciliteter, der kan blive holdt for kr. 300 om året pr hustand. Tak for det. Afslutningsvis et lille hjertesuk. Jeg ville ønske bestyrelsen ville gøre alle medlemmerne opmærksom på de rettigheder og den adgang man som grundejer har til vore fri- og fællesfaciliteter. Der kommer mange nye i området over årene, og jeg er ikke sikker på, at alle er bekendt med hvad man er medejer af. Desværre ser vi flere og flere træhegn blive sat op i området, hvilket mindsker det grønne præg som vores område generelt er kendetegnet ved. Bestyrelsen ønsker derfor at gøre opmærksom på de tinglyste deklarationer på alle ejendommene, der siger: at der på parcellerne i en bredde af 3 meter fra hoved- og samlestier, boligveje og torve ikke må etableres nogen form for hegn, bortset fra spredt busk- og træbevoksning. Evt. hegn mod fordelings- og stamveje skal være levende og koordineres således, at samme plantetype anvendes i hele vejsidens længde. Bestyrelsen ønsker Bredballe Villaparks medlemmer en Glædelig jul samt et Godt Nytår! På gensyn til den ordinære Generalforsamling i marts Anna K. Kjeldsen Bjarne Andersen Charlotte Munk Thaasti Jens Nielsen Martin Degn Vendelbo Mogens Svanum Pia Christensen 11

3 Hjemmesideudvalg Hjemmesiden er nu i luften og det anbefales at medlemmer går på opdagelse her: Det har været en stor mundfuld og udvalget har brugt mange timer på at få den nye hjemmeside udviklet. Udvalget har arbejdet med kortlægning af de tekniske krav og ønsker, design og udseende, udarbejdelse af indhold, udbud og valg af leverandør, skoling i og indtastning af indhold på hjemmesidens CMS system. Der skal lyde en stor tak for indsatsen. Rent teknisk har det bl.a. været et krav, at hjemmesiden tilpasses både smartphones og tablets på en sådan måde, at man får en læsevenlig side - også når man er på farten. Indholdet er stort set det samme som på den gamle side, dog er der et par nyheder. På siden vil der løbende blive postet nyheder. Det kan være oplysninger om igangsætning af arbejder, invitationer til aktiviteter, besked om udskiftning i bestyrelsen, mm. Det er også muligt, at få tilsendt en mail med denne info ved at tilmelde sig Nyhedsmail, som er at finde i den øverste bjælke på siden. Her skal man opgive navn, postadresse og e- mailadresse, og efter bekræftelse af en godkendelses , modtager man automatisk fremadrettet en der oplyser om den seneste nyhed postet på hjemmesiden. Det er til enhver tid muligt at afmelde nyhedsmails. Det er tilstræbt, at siden virker enkel, indbydende og levende. Heldigvis bor vi i en naturskøn egn, hvor der kan tages en masse gode billeder, som smukt præsenterer området. Forhåbentligt bliver siden til gavn for både "gamle" medlemmer, nytilflyttere og potentielle tilflyttere. Anna K. Kjeldsen Formand Hjemmesideudvalg Med dette uddrag fra Ebbe Bruun Larusen s brev fra 1994 samt den udarbejdede oversigt over stier og bænke i fredskoven/friarealet på infohæftets bagside, håber jeg hermed at have afhjulpet Ebbe Bruun Laursen s lille og 20 år gammelt hjertesuk. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Ebbe Bruun Laursen s meget store glæde for stisystemerne, de grønne lommer og fri & fællesarealerne, og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke Ebbe Bruun Laursen for hans store fremsynethed og kvalitetsforståelse i tilblivelsen af Bredballe Villapark. Mogens Svanum Formand Grønt Udvalg Vi har i årets løb fået ca. 35 henvendelser fra beboere i området. De fleste af henvendelserne har været vedrørende manglende eller dårlig græsklipning på de arealer grundejerforeningen skal pleje og vedligeholde. Der har været nogle misforståelser mellem vores gartner OCKanlæg og Vejle Kommune omkring hvem der skulle klippe hvad, da kommunen har skiftet entreprenør. Vi har nu fået styr på hvilke områder grundejerforeningen holder, og hvilke områder kommunen holder, og ser frem til en sommer 2015 uden disse problemer. Da vækstsæsonen har været ret lang i år, har Grundejerforeningen klippet alle græsområder 2 gange ekstra i år. Kommunen slår græsset i tidsrummet fra medio april og frem til medio september. Ligeledes klippes boldbanerne og legepladserne hver uge i sommerferien. 10 3

4 Ligeledes har der været nogle henvendelser vedrørende manglende oprydning af grene og trærødder i forbindelse med fældning af træer ved Prangerager og Overager. Gartneren har nu bragt disse forhold i orden. Arbejdet med opstilling af i alt 13 stk. bænke er nu tilendebragt og vi kan med glæde konstatere, at de bliver brugt flittigt. Vejle Kommune har i 2013 opstillet 10 skraldespande i vores område og har bevilliget 3 nye skraldespande til opstilling i januar Det er Grundejerforeningen der betaler for tømningen, udført af OCK-anlæg. I april måned deltog 11 personer i Grønt Forums affaldsindsamling i vores område. Vi fik på 2 timer indsamlet 11 sække affald samt 1 sæk dåser. Vi planlægger at deltage igen til næste år. De 6 træer Vejle Kommune har plantet på Storager er nu i god vækst og Grundejerforeningen forestår selv, via vores gartner, for vandingen af disse. Vi har fældet nogle buske og træer ved udkørslen fra stien mellem Majsvangen og Overager, så der nu er frit udsyn for gående og cyklister. Vi har fået et par henvendelser om høje træer i det nordlige område. Vejle Kommune har været og besigtige området og vil i løbet af vinteren nedklippe nogle af de største grene, der rager ind i beboernes haver. Vi mangler at få lagt stabilgrus på stien ved fårefolden syd for Nederager, arbejdet forventes færdiggjort inden årsskiftet. De historier kan vi spejle os i, fordi vi selv er små. Hellere lille og vågen end stor og doven. Dengang jeg var dreng var der et udtryk i sporten, som hed en halv sejr. Det var før vi fik professionel fodbold. Vi tabte altid, når vi spillede landskampe. Men hvis vi spillede mod f.eks. England, og vi kun tabte med to eller tre mål, så kaldte vi det for en halv sejr. Måske kan I huske udtrykket? Vi er jo sådan et lille land. Og vi havde jo faktisk spillet lige så godt som dem, selv om de lavede flest mål. Så nederlaget var en halv sejr. Ligesom ved Dybbøl Mølle i Og det er også noget som er typisk dansk. Jeg tror ikke, der er ret mange spanske fodboldspillere, som synes de har vundet en halv sejr i Brasilien. Vi er et lille folk, og vi vil hinanden det godt. Lad os gå hjem og klippe fyrre centimeter af vores bøgehække, sådan i en overført betydning. Når vi falder i snak med vores nabo, så finder vi ud af at han er god nok. Vi kan godt leve side om side uden at føle os truet af hinanden. Jeg tænker, at vi har en national kultur og en national identitet der er så stærk, at vi også kan tåle og rumme dem der er anderledes end os selv. I mange år var tyskerne vores fjender. Men nu i 2014 er der unge mennesker både nord og syd for grænsen som hævder, at man kan være både dansk og tysk på samme tid. De taler dansk når de er i skole og tysk, når de er hjemme. Eller omvendt. Og de er ikke nogen trussel imod os. Tværtimod. Jeg håber lyset fra Skt. Hans bålet vil brænde sig fast i os, så vi kan blive ved med at se hinanden og blive ved med at mødes her i det fælles areal. Hav en god sommer alle sammen. Pia Christensen Formand Festudvalg Indsats området i år har været den sydlige del af området (syd for Bredballe Byvej plus Underager). 4 9

5 Vi elsker vort land, skal vi synge bagefter. Vi elsker vores fred med hinanden. Men 2014 er et år der minder os om nogle af de krige, som vi har været med i tidligere. Det er 200 år siden, at vi mistede Norge efter Napoleons krigene. Det er 150 år siden, at vi tabte til Preussen og Østrig ved Danevirke og Dybbøl Mølle. Og det er 100 år siden, at 1. Verdenskrig brød ud. Det er tre begivenheder, som har gjort Danmark til det land, det er i dag. De har bestemt hvor grænserne skal ligge, og de har også formet vores identitet og hvad det betyder at være dansk. Krigen i 1864 var et totalt nederlag rent militært. Vi mistede halvdelen af vores territorium, da grænsen blev flyttet op til Kongeåen. Danevirke blev rømmet uden kamp i januar De danske soldater flygtede nordpå, og så var der ingen bevogtning af grænsen. Men ved Dybbøl Mølle, der var der nogle tusinde mænd, som forskansede sig. Og det lykkedes dem at holde stand i deres skyttegrave indtil d. 18. april. Og i vores nationale mytologi, der er det blevet til en historie om fædrelandskærlighed og selvopofrelse. Den 18. april faldt forsvarsværkerne ved Dybbøl Banke. Alt var kaos, og de danske soldater flygtede i panik mod Als. Men så stoppede 8. kolonne op. De vendte sig om og gik til modangreb mod preusserne. Og det forsinkede preusserne så meget, at kammeraterne nåede i sikkerhed. Det er en historie, som vi elsker at høre. 8. kolonne dem var der noget ved. Man kan næsten se for sig, hvordan de gik og sang Dengang jeg drog afsted. Sangen handler om de danske mænd, der drager i krig med smil og sang for at beskytte de danske piger, kongen og sproget. Nu var Danmark for første gang nogen sinde blevet til et land, hvor alle taler det samme sprog. Vi blev til et lille land med en fælles kultur. Vi stod sammen imod fjenden fra syd. Vi arbejdede hårdt med at opdyrke heden, for at vinde indadtil hvad vi havde tabt udadtil. Vi elsker det, der er småt. Det er noget typisk dansk. Vi elsker, når den lille nogen gange kan drille den store. Vi fryder os med Lille Klaus, når han besejrer Store Klaus og stikker af med alle hans heste. Vi godter os, når Klods Hans løber med prinsessen og kongeriget for øjnene af de kloge storebrødre. I 2015 bliver indsats området den nordlige del af området Bredager, Overager, Smalager og Bjerreager. Jens Nielsen Formand Grønt Udvalg Legepladsudvalg Legepladsudvalget har i 2014 gennemgået og kortlagt områdets 8 legepladser med henblik på sikkerhed, tilstand, vedligehold og udarbejdelse af bestyrelseshåndbog. Ved gennemgangen af legepladserne i foråret kunne der desværre konstateres råd i nogle af overlæggerne på det høje trælegeredskab ved legepladsen ved Tirsbækvej. Efter nogen forhandling lykkedes det at gøre halv skade med leverandøren, og overlæggerne er nu blevet udskiftet. Tilmed er alle legeredskaberne af træ blevet malet af nogle ivrige fodboldspillere fra BIF og der er udarbejdet et vedligeholdelseskoncept, der fremadrettet skal gennemføres årligt. Der er også udført småreparationer på legepladsen på Prangerager, samt udskiftet gynger på flere legepladser. Samtlige faldunderlag er blevet luftet og renset en gang. Det glæder os meget at vores legepladser er velbesøgte, vi arbejder stadig på at tilføre legepladserne nye oplevelser, herunder en karrusel for den vigtige rotationsbevægelse inden årets udgang. Martin Degn Vendelbo Formand Legepladsudvalg 8 5

6 Skovudvalg Starten af året gik med at få ryddet op efter skaderne fra den sidste storm i december 2013 samt fældning af tre træer ved Vange- og Skovager, der blev vurderet til at udgøre en sikkerhedsrisiko for de tæt ved liggende huse. I foråret og sommeren har skovudvalget arbejdet på ajourføring af bestyrelseshåndbogen så den omhandler hele skoven, samt udarbejdelse af kortmateriale over stier og udsigtspunkter. Hundeskoven har fået en tredje låge ned til bækken i det syd-østlige hjørne, grænsende op mod Tirsbæk skov. Den årlige gennemgang af skoven sammen med Grundejerforeningens rådgiver fra Skovdyrkerforeningen fandt sted i september. Gennemgangen viste, at bortset fra træerne i hundeskoven, der trænger til en udtynding, fremtræder skoven velplejet, sund og i god vækst. Skellet til fredskov blev gennemgået og den sundhedsmæssige tilstand på træer, der kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for det omkringliggende huse, blev vurderet. Som noget nyt vil Skovudvalget forsøge mekanisk rydning med slaglermaskine af uønskede gevækster såsom tidsler, brændenælder, brombær mm. langs stien ved Vange- og Skovager. Desværre har bundforholdene været for bløde, hvorfor opgaven nu bliver løst med buskrydder for at undgå skade på skovbunden. Der er blevet ryddet med buskrydder rundt om fokustræerne. bevare skoven, som et dejligt naturområde at færdes og opholde sig i. Charlotte Munk Thaasti Formand Skovudvalg Festudvalg Der var ca. 150 besøgende til årets Skt. Hans fest, der desværre var noget kold og regnfuld. FDF sørgede for salg af øl/ vand og båltalen blev holdt af Bredballes sognepræst Henrik Johannessen. Pga. den dårlige lyd kunne talen desværre ikke høres af alle gæster. Vi har valgt på opfordring at gengive den her: Nu er det ved at være den tid på året, hvor vi skal have klippet vores bøgehække. Det hører med til sommerens opgaver, uanset om vi kan lide det eller ej. Hækkene står rundt om vores haver og markerer grænsen mellem vores grund og naboens grund. De markerer det territorium, som er vores. Når vi klipper vores hæk, så kan det ske, at vi kommer til at kigge hen over den. Og måske får vi endda øje på vores nabo. Men når vi sidder på terrasserne, så er vi usynlige for hinanden. Men i aften er det Skt. Hans. Nu mødes vi her ude på fællesarealet, og om lidt skal vi tænde et stort bål. Bålene lyser fra bakketop til bakketop ud over hele landet. Og bålene fortæller, at vi vil hinanden det godt. 6 I november/december vil der blive genplantet fokustræer i fredskoven for enden af Skov- og Vangeager, som erstatning for de træer, der er blevet fældet. Desværre er der i flere tilfælde igennem de sidste år blevet deponeret haveaffald mm. i skoven. Dette er selvfølgelig ikke i orden og blandt andet derfor har Skovudvalget udarbejdet og omdelt en pjece til alle naboer til fredskoven, for at Det kan godt være, at dem der bor på den anden side af bøgehækken ikke er ligesom os. Nogle gange hører de noget musik, som ikke lige er vores smag. Men hvis vi tænker på borgerkrigene i Syrien eller Irak, hvor befolkningsgrupper nedslagter hinanden, ja så er det småting, der adskiller os. Vi vil i bund og grund hinanden det godt. Det minder Skt. Hans bålet os om. Måske skulle vi overveje at klippe fyrre centimeter af bøgehækkene i år og begynde at se hinanden lidt oftere, end vi gør. 7

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag d.13. marts 2013 i Sognegården, Kirkebakken.

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag d.13. marts 2013 i Sognegården, Kirkebakken. Bestyrelsen. Bestyrelsesformand Henrik K. Sivertsen, Skovager 1, 7120 Vejle Ø Mobil 26 27 79 31 E-mail: siv_218@hotmail.com Næstformand Poul Steen, Nederager 12, 7120 Vejle Ø Tlf. 48 26 84 48 E-mail: fam5steen@hotmail.com

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nr. 2 september 2006 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Fra bestyrelsen: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther Oplysning til nye beboere Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nyt fra hjemmeside/webmaster

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegård 40 år 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegårds Jubilæumsskrift 2014 Redaktion: Kurt O. S. Hansen og Mogens Hansen Layout: Kurt O. S. Hansen og Pernille S. Rasmussen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere