Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013"

Transkript

1 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

2 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier ved en fejl ikke var med i udbudsbetingelserne. Der er derfor d.d. den 8. maj 2013 opdateret en ny version af udbudsbetingelserne med et nyt afsnit 1.8, som relaterer sig til de oplysninger, der efterspørges i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.1, III.2.2 og III.2.2. Der er ligeledes tilføjet udbudsbilag 1 4, som knytter sig til disse oplysninger. Der er endvidere foretaget en berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen, hvor følgende afsnit ved en fejl var faldet ud under pkt. III.2.3 vedrørende Teknisk kapacitet: Oplysning om brug af underleverandør(er). Baserer tilbudsgiveren sit tilbud på brug af underleverandører, skal tilbuddet vedlægges de under pkt. III.2.3 angivne oplysninger for de(n) pågældende underleverandør(er). 1 Er det korrekt, at nye aktører på markedet ikke skal have mulighed for at byde på den liggende sygetransport i region midt? Kravet på en omsætning på 10 mio. dkk på sygetransport området. Der er kun en udbyder i Danmark, som kan leve op til dette krav. Vi undrer os over, at jeres udbud er Udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.3) Det er korrekt, at det indgår som en betingelse i udbuddet, at tilbudsgiver skal have erfaring med persontransport, og at denne erfaring skal fremgå af den referenceliste, som tilbuddet skal vedlægges. Det fremgår endvidere af udbudsbekendtgørelsen, at der er tilknyttet et krav til nettoomsætning.

3 opbygget således, at der er få aktører, som Erfaring med persontransport indgår i den realt har mulighed for at byde. Er det et generelle egnethedsvurdering af bevidst valg fra jeres side? tilbudsgiverne. 2 Det fremgår af Vejledningens punkt 1 i Kontraktbilag 3, at tilbud kun kan afgives for den eller de delaftaler, tilbudsgiver er prækvalificeret til. Da der er tale om et offentligt udbud, er der ingen forudgående prækvalifikation. Kan Kunden bekræfte, at ovenstående punkt 1 frafaldes? 3 Under punkt 4.1 stiller Kunden krav om, at EU standard DS/EN 1789:2010+ A1. 4.udg. som minimum er opfyldt. Region Midtjylland har opstillet kravet om erfaring af en vis størrelsesorden, ud fra en vurdering af, at der er tale om en større patienttransportopgave. Region Midtjylland finder således, at opgavens karakter fordrer, at man som tilbudsgiver har en vis indsigt i og en vis erfaring med opgaver med patienttransport. Man har som tilbudsgiver mulighed for at basere sin tekniske kapacitet på en underleverandør, jf. Udbudsdirektivets art. 48. En ny virksomhed/aktør har altså mulighed for at basere sit tilbud på en anden aktørs erfaring. Der er dags dato, den 8. maj 2013, offentliggjort en tilrettet udgave af udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne. Det i udbudsbekendtgørelsen angivne minimumskrav fastholdes. Kontraktbilag 3, fanebladet Vejledning, punkt 1 Det kan bekræftes, at det nævnte punkt 1 frafaldes. Kontraktbilag 1, punkt 4.1, kravnr. 1 Der forventes udsendt svar på dette spørgsmål i uge 20 eller 21.

4 EU standarden er baseret på en defineret type A, B eller C ambulance. De i udbuddet beskrevne krav/ønsker til indretning og funktionalitet er tilnærmelses vis en type A ambulance, dog med andet udstyr end det i standarden beskrevne. a) Kan Kunden bekræfte, at standarden kun skal efterleves i forhold omkring fastspænding af udstyr og personer, radius krav til monteret udstyr samt krav til elektriske installationer? b) Alternativt kan udbyder beskrive, hvilke dele af Standarden der skal være opfyldt? 4 Det fremgår af teksten at: "Kunden stiller undervisning, undervisningslokale (i Region Midtjylland) og undervisningsmateriale til rådighed for Leverandøren i forbindelse med uddannelse af Kundens personale, inden nyt udstyr tages i brug." Kan det bekræftes, at "Kundens" i sidste sætning skal udskiftes med "Leverandørens"?, således at sætningen er formuleret: "Kunden stiller undervisning, undervisningslokale (i Region Midtjylland) og undervisningsmateriale til rådighed for Leverandøren i forbindelse med uddannelse af Leverandørens personale, inden nyt udstyr tages i brug." 5 Det fremgår, at leverandøren på anmodning skal dokumentere, at "en sådan forsikring er tegnet, og at denne ikke kan opsiges, uden at forsikringsselskabet meddeler dette til Kunden. I tilfælde af opsigelse skal Kontraktudkast, pkt. 10.u Kontraktudkast, pkt. 15 Det kan bekræftes, at der det nævnte sted skulle have stået Leverandørens frem for Kundens. Ordregiver kan acceptere, at det beskrevne kontraktvilkår i pkt. 15.a ændres, så det i stedet fremgår, at: Leverandøren skal forud for driftsstart fremsende dokumentation for, at de

5 Leverandøren samtidig med forsikringens ophør stille en anden tilsvarende forsikring til rådighed". Leverandørens erhvervs og produktansvarsforsikring dækker hele Leverandørens forretningsområde, forsikringen omfatter dermed flere kundeforhold, det vil derfor være meget byrdefuldt at pålægge, at leverandørens forsikringsselskab skal notificere Kunden, såfremt vi (eller forsikringsselskabet) opsiger aftalen, da der ikke er systemer til rådighed til at tilsikre, at denne notificering kan finde sted. Kan Kunden acceptere, at Leverandøren på anmodning fremviser behørig forsikringsdækning fra forsikringsmægler og, at det naturligvis altid påhviler Leverandøren at leve op til forsikringsbestemmelserne i kontrakten? 6 Det fremgår, at der skal være glidelagen til skånsom flytning af patient. Kan Kunden bekræfte, at der i stedet for kan anvendes "glidebræt", således at der tilføjes "eller lignende udstyr"? Således at teksten ændres til: "Glidelagen eller lignende udstyr til skånsom flytning af patient." ovennævnte forsikringer fortsat er gældende. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til i hele kontraktperioden uden ugrundet ophold at orientere Kunden om alle ændringer i forsikringsforholdene i hele kontraktperioden, herunder eventuel opsigelse. I tilfælde af, at en eller flere forsikringer opsiges, skal Leverandøren samtidig med forsikringens ophør have anden tilsvarende forsikring til rådighed, og dette skal dokumenteres overfor Kunden. Manglende orientering af Kunden om opsigelse af forsikring(er) er at betragte som en væsentlig misligholdelse, som berettiger Kunden til at opsige kontrakten og genudbyde denne på Leverandørens regning. Det ovenstående tilrettes i kontraktudkastet. Nyt kontraktudkast offentliggøres dags dato, den 8. maj Kontraktbilag 1, pkt. 4.2, kravnr. 28 Mindstekravets formulering ændres til følgende: Køretøjet skal som minimum være forsynet med følgende udstyr til transport af liggende patienter: Hovedbåre med understel til transport både i liggende og siddende stilling med fastspændingsseler. Båremadras. Glidelagen eller glidebræt til skånsom flytning af patient.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere