krav til brugsanvisning krav til mærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "krav til brugsanvisning krav til mærkning"

Transkript

1 beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på grund af sømme og kanter. Handskerne skal være lette at tage på og af. Materialet må ikke skade brugeren. Handskernes ph-værdi skal ligge mellem 3,5 og 9,5. Kromindholdet (VI) skal være mindre end 3 mg/kg i læderhandsker. Producenten skal angive, om handsken indeholder stoffer, som kan fremkalde allergier. Beskyttelseseffekten må ikke blive påvirket, hvis vaskeanvisningerne følges. Handskerne skal give bedst mulig fingerbevægelighed under hensyn til beskyttelsesbehovet. Størrelse Håndens omkreds (mm) Længde af hånd (mm) Handskelængde i mm min Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse i handskerne (se tabel ovenfor) Brugen af for store handsker kan øge risikoen for ulykker. Størrelsessystemet i ovenstående tabel tager udgangspunkt i håndens størrelse, dvs. omkreds og længde. Standarden indeholder også krav til, at modstand mod vandgennemtrængning, som måles efter behov. Der gælder særlige regler for antistatiske handsker. Handsker, som tilhører kategori II og III, skal desuden mærkes med: Piktogram, der viser risikotype, som handsken er testet mod. Beskyttelsesniveauerne og reference til EN-standard, f.eks. EN 388, ved siden af piktogrammet. Kode på 4 cifre ved siden af CE-mærket (gælder kun for beskyttelseshandsker i kategori III højrisiko). krav til brugsanvisning Piktogrammet viser, at en brugsanvisning medfølger i handskernes emballage. Brugsanvisningen skal opbevares tilgængeligt på arbejdspladsen og indeholde: Producentens/repræsentantens navn og adresse. Handskens varenavn og størrelse. EN-standard, som handsken er testet efter. Forklaring af piktogrammer og mærkning. Information om stoffer, som kan fremkalde allergi. Håndterings- og opbevaringsråd. Råd til hvordan handsken skal bortskaffes efter brug. Vejledning i begrænset anvendelse. Advarsler ved mekaniske, termiske risici og/eller kemiske sundhedsfarer. Oplysninger om, hvilke kemikalier der er testet og til hvilket niveau (gælder kemikaliebeskyttelseshandsker). Gælder de kemikalier, der ligger til grund for certificeringen, øvrige findes separat. krav til mærkning Hver handske skal være mærket med: Producentens navn. Varenavn, f.eks. TEGERA Størrelse. CE-mærke.

2 Håndbeskyttelse mod mekaniske risici (EN 388) Dette piktogram viser, at handsken er beregnet til at beskytte mod mekaniske risici. Får at kunne få dette piktogram skal handsken testes i henhold til standard EN 388 og godkendes af bemyndiget organ. Her testes handskens modstandsdygtighed overfor slid, gennemskæring, rivstyrke og punktering. Disse egenskaber er valgt for nogenlunde at kunne efterligne virkeligheden. Efter testen får handsken en værdi på beskyttelsesniveauet for hver enkelt af de nævnte mekaniske risici. Denne værdi består af cifrene 1-5. Bedste værdi er 4 eller 5. Handsken mærkes med cifrene på de værdier, som er opnået ved prøvningen. Cifferkoden er placeret i forbindelse med piktogrammet. Handskens beskyttelsesevne mod forskellige mekaniske risici testes på følgende måde: A. Slidstyrke Handskmaterialet udsættes for rivning med sandpapir under tryk. Man måler det antal perioder, der er nødvendige for at slide hul i materialet. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket modsvarer perioder. B. Snitbestandighed Her måler man det antal perioder, som er nødvendig for, at en roterende cirkelkniv med konstant hastighed skærer gennem handsken. Resultatet sammenlignes med et referencemateriale, og man opnår et indeks. Højeste beskyttelsesniveau er 5, hvilket modsvarer et indeks på 20. Egenskab (Maksimal ydelse) A) Slidstyrke (antal omdrejninger) (4) B) Snitbestandighed (indeks) (5) C) Rivebestandighed (Newton) (4) D) Stikbestandighed (Newton) (4) Beskyttelsesniveau A) Slidstyrke (antal omdrejninger) B) Snitbestandighed (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Rivebestandighed (Newton) D) Stikbestandighed (Newton) Af tabellen fremgår de krav, der stilles til de respektive beskyttelsesniveauer. ADVARSEL Hvis du arbejder med bevægelige maskindele, er det ekstra vigtigt at vælge en handske i den rigtige størrelse og i mindre slidstærkt materiale. Årsagen er, at handsken let kan gå i stykker, hvis du sidder fast i noget. C. Rivebestandighed Handskematerialet snittes. Derefter måler man den kraft, der er nødvendig for at rive materialet fra hinanden. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket modsvarer en kraft på 75 Newton. D. Stikbestandighed Man måler, hvor høj kraft, der er nødvendig, for at stikke hul i handsken med et søm med et bestemt mål, og en vis hastighed (10 cm/min.). Her er højeste beskyttelsesniveau 4, som svarer til en kraft på 150 Newton.

3 Disse mærkninger kan du møde på vores kemikaliebeskyttelseshandsker (EN 374) Handsker, som er godkendt i henhold til EN 374, er altid mærket med piktogrammet til venstre samt et af de tre piktogrammer til højre. Hvis produktet følger en tidligere version af standarden (1994) er piktogrammet yderst til højre med. Penetrationstest er handsken tæt? Handsker, som skal beskytte mod mikroorganismer og kemikalier skal være tætte (uden huller). På tynde engangshandsker EN 374-2:2003 kontrolleres det ved, at handsken fyldes med vand eller luft. Handsken er fejlbehæftet, hvis den lækker vand eller luft. Resultatet angives som det største antal fejlbehæftede handsker pr. hundrede, hvilket betegnes som et acceptabelt kvalitetsniveau (AQI). Niveau 2 er det laveste godkendte niveau for, at handsken kan mærkes med piktogrammet til venstre. EN 374-3:2003 EN 374 AHL Handsker, mærket med dette piktogram, angiver, at den beskytter mod tre kemikalier i tabellen List of chemicals EN 374 i mindst 30 minutter (niveau 2). I tilslutning til piktogrammet er der tre bogstaver, der angiver hvilke kemikalier, det handler om. Handsken kan også være testet for andre kemikalier end dem, der er i tabellen List of chemicals. Hvilke kemikalier, den er testet for, og hvilke gennemtrængningstider der gælder, angives i separat information. Kontakt din salgskonsulent. EN 374-3:2003 "List of Chemicals" Kodebogstav Kemikalie CAS nr. A Metanol B Acetone C Acetonenitril D Dichlormethan E Svovlkulstof F Toluen G Dietylamin Penetration AQL H Tetrahydrofuran I Ethylacetat Niveau 1 < 4,0 Niveau 2 < 1,5 Niveau 3 < 0,65 J n-heptan K Natriumhydroxid 40% L Svovlsyre 96% Permeationstest hvor hurtigt sker gennemtrængningen af kemikaliet? Handsker, som skal beskytte mod kemikalier og er mærket med et af piktogrammerne til venstre, skal først EN 374-3:2003 gennemgå en penetrationstest. Permeationen måles i gennemtrængningstid permeationen dvs. den tid det tager for et kemikalie at passere handskematerialet. For det laveste niveau, dvs. 1, er tiden mindst 10 minutter. Højeste niveau er 6, som svarer til mindst 8 timer. Dette piktogram fra EN 374:2003 betyder, at handsken ikke har bestået niveau 2 i permeationstesten for tre af kemikalierne EN 374-3:2003 i tabellen List of chemicals EN 374. Men handsken kan modstå flere kemikalier end tre eller kortere tid end 30 minutter. Handsken kan også være testet for andre kemikalier end dem, der er i tabellen List of chemicals EN 374. Hvilke kemikalier, den er testet for, og hvilke gennemtrængningstider der gælder, angives i separat information. Gennemtrængningstid Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Gennemtrængningstid > 10 min > 30 min > 60 min > 120 min > 240 min > 480 min ADVARSEL Varme og slitage påvirker handskens modstand mod kemikalier. En handske, som beskytter mod et kemikalie, kan beskytte meget dårligt mod et andet kemikalie. BEMÆRKAlle handsker skal bortskaffes (i miljøaffald, hvis krævet) efter maks. 8 timer efter første kontakt med kemikaliet.

4 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller brand) (EN 407) Standarden handler om prøvning af beskyttelseshandsker mod termiske risici. Disse risici udgøres hovedsageligt af kontakt med høj varme, frembragt gennem antændelse, stråling eller smeltet metal. Handsker, mærket med dette piktogram, viser, at handsken beskytter mod et eller flere af de termiske risici. Hvad handsken beskytter imod (A-F i højre spalte) og til hvilket beskyttelsesniveau (1-4) skal stå ved siden af piktogrammet. Handskerne skal opnå minimum beskyttelsesniveau 1 for slitage og rivstyrke i henhold til EN 388. TESTEN OMFATTER: A. Modstand mod antændelse Her måler man den tid, det tager for handskemateriale at holde op med at brænde og gløde, efter det blev udsat for en gasflamme mindre end 15 sekunder. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket betyder en efterbrænding på højst to sekunder og en efterglødetid på højst fem sekunder. Hvis handsken kan komme i kontakt med en flamme, skal den klare mindst beskyttelsesniveau 3. B. Modstand mod kontaktvarme Man måler den temperatur (100 C 500 C), som handsken beskytter imod i 15 sekunder, uden at indersiden bliver ti grader varmere. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket betyder, at handsken er modstandsdygtig ved +500 C. E. Modstand mod stænk af smeltet metal Her måler man, hvor mange dråber smeltet metal, der er nødvendigt for at øge temperaturen mellem handskemateriale og huden med 40 C. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket står for 35 dråber eller flere. F. Modstand mod smeltet metal Testen giver svar på, hvor mange gram smeltet jern der skal til for at beskadige en kunstig hud af PVC, som fæstnes på indersiden af handskematerialet. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket svarer til 200 gram flydende metal. EN Testmetoder Beskyttelsesniveau A. Antændingsmodstand (s) Efterglødetid Efterbrændetid B. Kontaktvarme (s) 20 ingen krav 100 C C C C C. Konvektionsvarme (s) D. Strålingsvarme (s) E. Små stænk af metal (antal) F. Store metalstænk ADVARSEL Handsken må ikke komme i kontakt med flammer, hvis handsken ikke består beskyttelsesniveau 3 ved test af modstand mod antændelighed. C. Modstand mod konvektionsvarme (= gradvis gennemtrængende varme) Beskyttelsen gælder den tid, handsken kan forsinke, at varmen fra en flamme trænger ind, så temperaturen på indersiden øges med 24 C. Højeste beskyttelsesniveau 4. D. Modstand mod strålingsvarme Handsken udsættes for varmestråling. Man måler den tid, det tager inden en bestemt varmemængde er trængt igennem. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket betyder, at handsken beskytter i mindst 95 sekunder.

5 Beskyttelsenshandsker mod kulde (EN 511) Hvis handsken har dette piktogram, opfylder den kravene til beskyttelse mod kulde. Det beskyttelsesniveau handsken er modstandsdygtig overfor står ved siden af piktogrammet. Beskyttelseshandsker testet mod to forskellige kuldesituationer: A, konvektionskulde (luftbåren kulde) respektive B, kontaktkulde (direkte berøring af kolde genstande). I begge tilfælde er højeste beskyttelsesniveau 4. Hvis det er relevant, kan handskens modstand mod vandgennemtrængning, C, også testes. Handskerne dyppes i vandbad og bøjes med visse intervaller. Hvis vand ikke er trængt igennem efter 5 minutter bliver resultatet 1, ellers 0. X betyder, at test ikke er udført. Grundkrav til handsker, som giver beskyttelse mod kulde, er, at de skal bestå mindst beskyttelsesniveau 1 for slitage og rivstyrke i henhold til EN 388. Kravet til mekanisk modstand er højere for handsker mod ekstrem kulde. Fra niveau 3 og opefter skal handskerne mindst klare beskyttelsesniveau 2 for slitage og rivstyrke. EN Testmetoder Beskyttelsesniveau A. Konvektionskulde (isolering ITR/m²) I<0,10 0,1<I <0,25 0,15<I <0,22 022<I <0,30 0,30<I B. Kontaktkulde (termisk modstand R/m²) R<0,025 0,025<R <0,050 0,050<R <0,100 0,100<R <0,150 0,050<R C. Vandgennemtrængning, 30 min. penetration ingen gennemtrængning

6 Handsker egnet til fødevarehåndtering I EU's hoveddirektiv for materialer i kontakt med fødemidler, EC/1935/2004, fastlægges generelle retningslinjer for alle materialer, som kan komme i kontakt med fødevarer eller f.eks. handsker. De materialer, der bruges, må ikke påvirke fødevarens bestanddele i et sådant omfang, at det kan betyde en risiko for menneskers helbred. Materialet må heller ikke forvolde nogen uacceptabel modificering af fødevareprodukternes sammensætning eller medføre, at produkternes smag og lugt bliver påvirket. Forordningen for materialer i kontakt med fødevarer Forordningen 10/2011 erstattede flere tidligere direktiver, men omfatter kun plaster. For øvrige materialer, f.eks. gummi, er der endnu ikke en forordning, men i stedet henvises til anbefalinger fra det tyske BfR, Das Bundesinstitut für Risikobewertung. Alle materialer analyseres, for at man skal kunne vurdere i hvilken grad stoffer overføres migrerer fra plastmaterialet til forskellige fødevarer. Fødevarer inddeles i fire grupper; vandholdige, syreholdige, alkoholholdige og fedtholdige. De handsker, der godkendes til fødevarehåndtering, mærkes med piktogrammet gaffel og glas. Bemærk, at en handske kan være egnet til nogle fødevaregrupper, men ikke til andre. Kontakt din salgskonsulent, hvis du ønsker mere information. Testen for fede fødevarer udføres med en simulant, der svarer til 100 procent fedt, men fødevarer kan have varierende fedtindhold. I den forbindelse divideres analyseværdierne med reduktionsfaktorerne 2 5, som svarer til forskellige fødevarer. Til håndtering af f.eks. kød gælder analyseværdien for fedtrige fødevarer, divideres med 4 (reduktionsfaktor 4). Det værdi, som man får frem, skal være under grænseværdien 10 mg/dm 2, for at en handske skal være godkendt. Testen udføres gennem en vis periode og ved en vis temperatur. For gummimaterialer er det 10 min, 40 o C. Overføringen fra handskematerialet til fødevaresimulanten må ikke overstige 10 mg/dm materiale. Specifikke grænseværdier findes for særlige stoffer og tilsætninger i materiale, som kommer i berøring med fødevarer. I forordningen 10/2011 er der flere grupper. En simulant, som skal efterlignede de respektive fødevaregrupper, anvendes ved migrationsanalysen. Et handskemateriale kan testes mod en eller flere grupper. Fødevaregrupper Simulator Eksempler på fødevarer Vandholdige Destilleret vand Grøntsager, drikke med ph >4,5 Syreholdige 3% eddikesyre Juice, frugtstykker, sovs, dressing osv. med ph<4,5 Alkoholholdige 10% alkohol Vin, vineddike Fedtholdige Olivenolie eller anden modsvarende simulator Smør, ost, kød, fisk, fjerkræ, chokolade, osv. Specifikke såkaldte reduktionsfaktorer gælder for forskellige fødevarer

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum Bliv klog på din krop med Napo Første Del. (7 9 år) Lærer vejledning Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere