KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80"

Transkript

1 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse Dokumentets originalsprog er svensk

2 Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner 5. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder 5. Risici 5.3 Eludstyr 5.4 Autorisationskrav 5.5 Mærkater 5 3 Installation 6 3. Aflæsning/transport Håndtering med truck Håndtering med kran 6 3. Opstilling Installationsprincipper Højdetilpasning til GOLD/vandlås Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX, størrelse Tilslutning til GOLD-aggregat, CoolDX størrelse Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX størrelse Fritstående COOL DX Indblæsningsfilter 4 Eltilslutning 3 4. Strømtilslutning 3 4. Tilslutning af kommunikationskabel 3 5 Idriftsætning 4 5. Forberedelser Inden første opstart Opstart Trykføler Fasefølgevagt Afhjælpning af forkert fasefølge 4 6 Alarm 4 7 Vedligeholdelse 5 7. Rengøring 5 7. Håndtering af kølemedie Årlig kontrol Service 5 8 Fejl- og lækagesøgning 6 8. Fejlsøgningsskema 6 8. lækagesøgning 6 9 Mål 7 0 Generelle tekniske data 8 Eludstyr 9 Internt strømskema. COOL DX størrelse 08 effektvariant. COOL DX størrelse 08 effektvariant og 3, størrelse og 0 alle effektvarianter og størrelse 30 effektvariant.3 COOL DX størrelse 30 effektvariant og 3, størrelse 40 alle effektvarianter og størrelse 60 effektvariant og 3.4 COOL DX størrelse 60 effektvariant 3 og størrelse 80 effektvariant 4.5 COOL DX størrelse 80 effektvariant 5.6 COOL DX størrelse 80 effektvariant Opstartsrapport 7 Forbehold for ændringer.

3 . Oversigt.. Generelt Kølemaskine CoolDX CoolDX er en komplet kølemaskine til komfortkøling i luftbehandlingssystemer. Alle komponenter er køleteknisk og elektrisk færdigkoblet og samlet i et fælles kabinet. Paneler i sandwich-konstruktion bestående af galvaniseret yderplade (0,7 mm), synlige dele malet (NCS S005- Y30R), inderplade ( mm) i aluzink og mellemliggende isolering (50 mm) af ekspanderet polyuretan. Køleflade og kondensator er opbygget af kobberrør og profilerede aluminiumslameller, kabinettet er udført i varmforzinket stålplade. Maskinerne er prøvekørt før levering. COOL DX fås i 9 effektvarianter fordelt på syv fysiske størrelser, passende til GOLD størrelse Kompressorer Kompressoren i kølemaskinen COOL DX er af typen scrollkompressor og/eller rotationskompressor. 00% direkte virkende system CoolDX har et 00% direkte virkende system. På den kolde side er der en fordampningsflade til direkte fordampning af kølemediet, og på den varme side er der en kondensatorflade. Kølemedie CoolDX har to kølemediekredse, der er adskilt fra hinanden. Kølemediet er R40A. Kølemediekredsene er fyldt ved levering. Dette kølemedie har ifølge den aktuelle viden ingen indflydelse på ozonlaget, og der er på nuværende tidspunkt ingen kendte nært forestående restriktioner. Kølemediemængde Se afsnit 9, Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er rapporteringspligt til den lokale tilsynsmyndighed, hvis den samlede påfyldningsmængde overstiger 0 kg. Årlig kontrol Årlig kontrol ved et godkendt kontrolorgan er påkrævet, hvis kølemediemængden i kølemaskinen overstiger 3 kg. Årlig kontrol skal udføres for samtlige CoolDX, undtagen størrelse 08, effektvariant. Kvalitetssystem ISO 900 og miljøstyringssystem ISO 400 Swegon arbejder seriøst med et certificeret kvalitetssystem ifølge ISO 900 og et certificeret miljøstyringssystem ifølge ISO 400. Forbehold for ændringer. 3

4 . Funktionsprincip FD IPL VET FD IPL VET COND Kondensator VSH Overtryksbeskyttelse VSH Overtryksbeskyttelse B- Højtryksføler B- Lavtryksføler B- Højtryksføler B- Lavtryksføler BP- Højtrykspressostat, alarmgivende BP- Højtrykspressostat, alarmgivende M Kompressor M Kompressor M3 Kompressor (kun str. 80 eff.var. 3) VSL Lavtryksbeskyttelse VSL Lavtryksbeskyttelse EVAP Fordamper VET Ekspansionsventil med termostat VET Ekspansionsventil med termostat IPL Skueglas, kølemediekreds IPL Skueglas, kølemediekreds FD Filtertørrer FD Filtertørrer Funktion I kølemaskinen er der to kølemediekredse. Kredsene er adskilt fra hinanden. Kredsene er forsynet med hver sin kondensator af lameltypen, fordamper af lameltypen og kompressor. De to kompressorer har forskellig kapacitet, hvilket giver mulighed for regulering i 3 trin. Det gasformige kølemedie komprimeres af kompressor M og M og føres derefter til kondensator COND, hvor det køles ned af udsugningsluften og kondenseres til væskeform. 4 COND EVAP VSH M VSL HP BP- HP B- LP VSH B- VSL M HPBP- HP B- M3 LP B- Det væskeformige kølemedie føres gennem ekspansionsventil VET og VET, trykket og temperaturen reduceres. Fra ekspansionsventilerne fortsætter kølemediet videre til fordamper EVAP, hvor det fordamper og afkøler friskluften. Efter fordamper EVAP føres det fordampede kølemedie videre til sugesiden af kompressorerne for at blive komprimeret igen. Regulering Køleeffekten reguleres i tre trin binært, ved at en eller to kompressorer er i drift. Kølekompressorer styres fra GOLD-aggregatet via relæer på IQnomic Plus-modulet monteret i CoolDX. Trin : Ved kølebehov starter kompressor M. Trin : Ved yderligere kølebehov starter kompressor M, samtidig med at kompressor M standser. Indstillelig tidsforsinkelse (trintid 300 sekunder) sikrer, at kompressor M ikke starter før, kompressor M giver fuld kapacitet. Trin 3: Ved yderligere kølebehov genstartes kompressor M og køres samtidig med kompressor M. Dette tredje køletrin forsinkes også af den indstillede tidsforsinkelse, og genstartstiden (300 sekunder) for kompressor M skal endvidere være udløbet. Ved reduceret kølebehov med efterfølgende trinvis reduktion forekommer der ingen forsinkelse mellem kompressorerne. Genstartstid (300 sekunder) for kompressor M skal være udløbet, hvis den skal kunne starte igen på trin efter at have kørt på trin 3. Når en af kompressorerne har været stoppet, skal genstartstiden udløbe, inden genstart kan ske. Genstartstiden regnes fra en start til næste start. Lav-/højtryksføler B/B måler systemets tryk for at styresystemet kan sikre, at disse er inden for de fastlagte grænser. Hvis trykket i kølekredsen bliver for lavt, eller hvis trykket i kondensatorkredsen bliver for højt, standses kompressoren, og teksten TRYKBEGRÆNSNING vises i GOLD-aggregatets håndterminal. Når genstartstiden er udløbet, forsøger kompressoren at genstarte. Hvis trykket stiger yderligere, udløses højtrykspressostat BP- henholdsvis BP- og standser GOLD-aggregatet og kølemaskinen CoolDX. Alarm 64 og 65 vises i GOLD-aggregatets håndterminal. Pressostaterne BP- og BP- tilbagestilles manuelt ved at trykke på den knap, der er placeret under beskyttelseskappen på pressostatens overside. Dette er muligt uden at afmontere beskyttelseskappen. Forbehold for ændringer.

5 Sikkerhedsinstruktioner. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Sikkerhedsafbryderen er placeret på kølemaskinens inspektionsside. Sikkerhedsafbryderen må ikke bruges til start eller stop af kølemaskinen. Sørg for, at CoolDX er slukket ved at stoppe luftbehandlingsaggregatet eller ved midlertidigt at slukke for kølemaskinen via håndterminalen, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Når dette er gjort, kan strømmen afbrydes på sikkerhedsafbryderen. For at det skal være muligt at åbne inspektionsdøren, skal sikkerhedsafbryderen være slukket. Bemærk! Slå altid fra på sikkerhedsafbryderen ved servicearbejde, medmindre andet angives i den pågældende instruktion.. Risici Advarsel Advarsel Maskinens inspektionsdør må ikke åbnes, når GOLDaggregatet er i drift. Døren kan springe op og forårsage personskade. (For at det skal være muligt at åbne maskinens inspektionsdør skal sikkerhedsafbryderen på COOL DX være slukket)..3 Eludstyr Maskinens eludstyr er monteret i et separat elskab inden for en af inspektionsdørene..4 Autorisationskrav Elinstallationen af maskinen må kun foretages af en autoriseret elektriker. Indgreb i eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et godkendt kølefirma. Andre indgreb i maskinen bør kun udføres af servicepersonale uddannet af Swegon..5 Mærkater Typeskilt med typebetegnelse, serienummer, kølemediemængde m.v. sidder på maskinens dør. Ved indgreb: Kontroller, at spændingen til kølemaskinen er afbrudt. Typebetegnelse: GOLD-størrelse COOL DX-aa-D-c-d-e-f-g Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikke-autoriseret personale, når der er gas under højt tryk i kredsen. Effektvariant Risikoområder ifm. kølemediet Risikoområdet ifm. kølemediet er i princippet i hele kølemaskinen. For håndtering ved lækage, se afsnit 7.. Anvendt kølemedie er R 40A. Forbehold for ændringer. 5

6 3 Installation 3. Aflæsning/transport Bemærk! Al transport skal ske med kølemaskinen i horisontal position. 3.. Håndtering med truck 3. Opstilling Kølemaskinen COOL DX placeres et passende sted. Der skal være tilstrækkelig plads ved sikkerhedsafbryderen/hovedafbryderen, så de kan betjenes i henhold til gældende elforskrifter. Maskinen kan stilles med bagsiden mod en væg, men for at lette eventuel service af den bageste kompressor anbefales en afstand på ca. meter. Advarsel Højt tyngdepunkt! Løft kølemaskinen forsigtigt. 3.. Håndtering med kran Anbring to tovspredere på kølemaskinens overside og to på undersiden af pallen eller under kølemaskinen, og løft i pallen (eller i kølemaskinen hvis pallen ikke skal medfølge). Se skitsen. 6 Forbehold for ændringer.

7 3.3 Installationsprincipper Kølemaskine COOL DX placeres mod GOLD-aggregatets friskluft- og afkastside, se skitsen. COOL DX kan også installeres fritstående. Hvis dette er tilfældet, skal COOL DX bestilles som variant med tilslutningsgavle. Kølemaskine CoolDX er tilpasset i dimensioner og kapacitet for tilslutning til luftbehandlingsaggregat GOLD størrelse For en fortegnelse over effektstørrelser af kølemaskiner, der er tilpasset til den enkelte aggregatstørrelse, se afsnit 0, Generelle tekniske data. CoolDX 08 Højreudførelse Venstreudførelse CoolDX -80 Højreudførelse Køleflade nedre plan/gold ventilatorplacering Køleflade øvre plan/gold ventilatorplacering Venstreudførelse Køleflade øvre plan/gold ventilatorplacering Køleflade nedre plan/gold ventilatorplacering Udluft Tilluft Fraluft Afkastluft Forbehold for ændringer. 7

8 3.3. Højdetilpasning til GOLD/vandlås CoolDX størrelse 08 I kombination med GOLD RX 08 Konstruktionen af GOLD-aggregatet gør det nødvendigt at placere det på et stativ eller en form for fundament for at kunne åbne inspektionsdørene. Stativ fås som tilbehør. Et tilsvarende stativ fås også som tilbehør til CoolDX. Stativerne er højdetilpasset til hinanden og giver også mulighed for evt. vandlås i nedre plan (højreudførelse). I kombination med GOLD PX 08 Luftbehandlingsaggregatet leveres på et 80 mm højt fundament. Et tilsvarende fundament fås også som tilbehør til CoolDX. Fundamenterne er højdetilpasset til hinanden og giver også mulighed for evt. vandlås i nedre plan (højreudførelse). CoolDX størrelse -40 Luftbehandlingsaggregat GOLD og kølemaskine CoolDX leveres med en 00 mm høj bundbjælke. Gælder ved køleflade i nedre plan: Ved vandlås (tilbehør) skal GOLD-aggregatet og kølemaskinen hæves mindst 50 mm for at give plads til vandlåsen. Dette gøres nemt med tilbehørets justerbare støttefødder. CoolDX størrelse Luftbehandlingsaggregat GOLD og kølemaskine CoolDX leveres med en 00 mm høj bundbjælke og 00 mm høje støttefødder. Støttefødderne kan fjernes eller bibeholdes. Gælder ved køleflade i nedre plan: Ved vandlås (tilbehør) skal GOLD-aggregatet og kølemaskine CoolDX hæves mindst 50 mm - ud over bundbjælken - for at give plads til vandlåsen. Dette gøres nemt ved at lade de fabriksmonterede støttefødder blive siddende. Man kan også fjerne dem og montere justerbare støttefødder (tilbehør). 8 Forbehold for ændringer.

9 3.3. Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX, størrelse 08- Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen tilsluttes direkte til aggregat ved hjælp af medfølgende skrue + formonteret nittemøtrik og stk. ekspanderlåse, se figur. Kølemaskinen låses til aggregatet fra aggregatets inspektionslåge. Det kan være nødvendigt at afmontere ventilatorindsats eller filterkassetter for at få adgang til ekspanderlås. Ekspanderlås Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af skrue og formonteret nittemøtrik. Forbehold for ændringer. 9

10 3.3.3 Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX str Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen kobles direkte til GOLD-aggregatet ved hjælp af medfølgende skruer (4 stk.) + formonterede nittemøtrikker. Alternativ Hvis der er plads til at arbejde fra anlæggets bagside, er det lettest at låse kølemaskinen til GOLD-aggregatet i bagkanten via udvendig montering, se skitse. I forkanten låses kølemaskinen fra GOLD-aggregatets inspektionslåge, se skitse 3. Alternativ Kølemaskinen låses til GOLD-aggregatet i bagkanten via indvendig montering, se skitse. Afmontering af ventilatorindsats og filterkassetter er påkrævet. Låsning i bagkanten Alternativ, udvendig montering Skitse I forkanten låses kølemaskinen fra GOLD-aggregatets inspektionslåge, se skitse 3. GOLD-aggregatet, bagside Dæksel og isolering afmonteres, kølemaskinen låses til GOLD-aggregatet ved hjælp af den medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik. Dæksel og isolering genmonteres. Kølemaskine COOL DX, bagside Alternativ, indvendig montering Skitse Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. Låsning i forkanten Skitse 3 Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. 0 Forbehold for ændringer.

11 3.3.4 Tilslutning til GOLD-aggregat, COOL DX størrelse Tætningslister er monteret fra fabrikken. Kølemaskinen kobles direkte til GOLD-aggregatet ved hjælp af medfølgende skruer (4 stk.) + formonteret nittemøtrik, se skitse. Det kan være nødvendigt at afmontere filterkassetter. Kølemaskine COOL DX Her foretages fastgørelse ved hjælp af medfølgende skrue og formonteret nittemøtrik i forborede huller. Forbehold for ændringer.

12 3.3.5 Fritstående COOL DX Variant med tilslutningsgavl skal vælges. Kanaler tilsluttes mellem GOLD-aggregatet og COOL DXaggregatet, se afsnit 3.3 Installationsprincip. Nipler i mellemplan Samlenippel Blå slange Hvid slange Afhængigt af afstanden mellem GOLD-aggregatet og COOL DX-aggregatet kan det være nødvendigt at forlænge kommunikationskabel og slanger (indgår ikke i leverancen). Trykføler CoolDX GOLD Udsugningsventilator Eksisterende slanger til måling af filtertrykfald i GOLD Indblæsningsfilter Tilluftfilter i GOLD-aggregatet skal afmonteres og flyttes til kølemaskine COOL DX. Slanger til måling af lufttrykfaldet over indblæsningsfilteret i CoolDX leveres sammen med kølemaskinen. De er tilsluttet i CoolDX fra fabrikken. De skal dog tilsluttes til GOLD-aggregatets filterslanger til trykfaldsmåling over indblæsningsfilteret. Træk slanger fra COOL DX til GOLD-aggregatets fraluftventilator. Afmonter eksisterende slanger til måling af filtertrykfald fra niplerne i GOLD-aggregatets mellemplan. For at forhindre lækage skal niplerne tætnes i mellemplan på en hensigtsmæssig måde. OBS! Afmonter ikke slangerne på trykføleren. Niplerne på trykføleren kan blive beskadiget. Saml den blå slange fra CoolDX med den blå slange fra GOLD-aggregatets trykføler ved hjælp af de medleverede samlenipler. Gør det samme med de hvide slanger. Se skitsen. OBS! Der findes andre varianter end den, der er vist på skitsen, se afsnit 3.3 Installationsprincip. Anbring slangerne på en sikker måde ved hjælp af f.eks. kabelbånd. Forbehold for ændringer.

13 4 Eltilslutning Bemærk! Der kræves en autoriseret elektriker til installationen. 4. Strømtilslutning Indgående strømforsyning skal være 4-ledersystem (størrelse 60-3, 80- og 80-3) eller 5-ledersystem (øvrige størrelser), 400 V. Ved dimensioneringen af kablet til strømforsyning skal der tages hensyn til den omgivende temperatur, og hvordan kablet skal lægges. Størrelse 08-40, 60-/ Åbn inspektionsdøren foran el-skabet. Åbn el-skabets dør. Indgående kabel til strømforsyning trækkes gennem forboret hul på kølemaskinens dækpanel (medfølgende kabelgennemføring monteres), gennem kompressorrum og kabelgennemføring til el-skabet. Kablet lægges på en sikker måde. Sørg for, at kablet ikke berører kompressorer eller andre dele, da overflader kan være varme eller vibrere. 4. Tilslutning af kommunikationskabel Der kræves kun en kommunikationsledning for at overføre information mellem CoolDX- og GOLD-styreenhederne. Driftsstatus og øvrig information indhentes i GOLD-aggregatets håndterminal. Kommunikationskabel er tilsluttet i COOL-DK-maskinens el-udstyr og trukket til COOL-DX-maskinens yderside, hvor det er fast rullet sammen. Anbring kommunikationskablet på en sikker måde fra CoolDX til GOLD-aggregats tilslutningspanel. Installation Gold Kommunikationskablet skal tilsluttes til et af busstikkene på styreenheden, se indringet område på skitsen. Indgående strømforsyning tilsluttes på sikkerhedsafbryderen i el-skabet, se illustration. Klemmen til indgående jord sidder lige i nærheden af sikkerhedsafbryderen. Se afsnit 0 Tekniske data. Størrelse 60-3, 80 Afmonter dækslet på den udvendige sikkerhedsafbryder. Anvend et af hullerne i den aflange gummibeklædte kabelgennemføring på bagsiden af styreskabets tilslutningspanel for at føre kablet ind til styreenheden, se skitsen. Indgående strømforsyning tilsluttes på sikkerhedsafbryderen, se skitse. Klemmen til indgående jord sidder lige i nærheden af sikkerhedsafbryderen. Se afsnit 0 Tekniske data. Sikkerhedsafbryderens blok. Her foretages strømtilslutning Skub lidt til kabelgennemføringen, så kommunikationskablet kan komme igennem. Tilslut kablet til et valgfrit busstik på styreenheden. Justér kabellængden i styreskabet og tilpas kablet i gennemføringen. Sæt gennemføringen i korrekt position igen. Temperaturfølere for funktionerne udekompensation, køletrinblokering, køleforcering, sommernatskøling, COOL DX komfortstyring og pumpestyring for varmeflade er monteret som standard Fabriksmonterede kabler Forbehold for ændringer. 3

14 0 P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 5 Idriftsætning 5. Forberedelser 5.. Inden første opstart Strømforsyningen skal være tilsluttet. Kommunikationskablet til GOLD-aggregatet skal være tilsluttet en af de tilslutninger, der er mærket Internal EIA-485. Kontroller, at alle sikringer og motorafbrydere er slået til. Kontroller, at funktionsomskifteren på IQnomic Plusmodulet er indstillet i henhold til afsnit 3. Opstartsprotokol. GOLD-aggregatets styresystem har en forprogrammeret fabriksindstilling, så kølemaskinen er køreklar, når grundindstillingerne er foretaget. Funktion for CoolDX skal aktiveres, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning for håndtering af menuer i håndterminalen. 5.. Opstart Kontrollér, at lysdiode L på IQnomic Plus-modulet lyser med fast lys (strømforsyning 4 V), og at lysdiode L blinker (kommunikation). Kontroller i GOLD-aggregatets håndterminal, at aggregatets kølefunktion (under driftstilstand) er indstillet på autodrift, og at kølereguleringen er indstillet på CoolDX økonomi eller CoolDX komfort. Gå via GOLD-aggregatets håndterminal til manuel testmenu, se GOLD-aggregatets drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Navigér til CoolDX. Kontrol: Start én kompressor ad gangen. Hvis en kompressor ikke starter, udløses en alarm. For COOL DX er rotationsretningen for kompressorer vigtig, se afsnit 5..4 Fasefølgevagt. Sæt kompressorerne til 0 (stop). Gå tilbage til hovedmenuen. CoolDX er nu driftsklar og vil starte ved kuldebehov Trykføler Kølemaskinen har to trykfølere i hver kølekreds, en til lavtryk og en til højtryk. Når driftstrykket i én af kredsene ligger uden for grænseværdien, standses den pågældende kompressor. Teksten CoolDX TRYKBEGRÆNSNING vises i håndterminalen, indtil trykket er kommet indenfor grænseværdien igen. Kompressoren aktiveres igen, når genstartstiden er udløbet. Indstillinger for trykføler: Værdi Indstillingsområde Fabriksindstilling Kompressor Lavtryk begrænsning -0 bar 7 bar Lavtryk alarmgrænse -0 bar 3,5 bar Højtryk begrænsning 5-50 bar 37 bar Højtryk alarmgrænse 5-50 bar 40 bar 4 Kompressor Lavtryk begrænsning -0 bar 7 bar Lavtryk alarmgrænse -0 bar 3,5 bar Højtryk begrænsning 5-50 bar 37 bar Højtryk alarmgrænse 5-50 bar 40 bar 5..4 Fasefølgevagt COOL DX er udstyret med en fasefølgevagt for kompressorer (ikke størrelse 08 effektvariant ). Fasefølgevagten er monteret i el-boksen, se skitse. Ved forkert fasefølge udløses alarm Afhjælpning af forkert fasefølge Advarsel Må kun udføres af en autoriseret elektriker eller uddannet servicepersonale. Stop CoolDX ved at vælge LUKKET i menuen INDSTIL- LINGER. Sæt sikkerhedsafbryderen i position OFF på CoolDX. Afbryd strømforsyningen til CoolDX. Bemærk! L-L-L3 Kontroller ved måling, at den indgående strømforsyning til CoolDX er afbrudt. Byt om på to faser på det indgående forsyningskabel for at få korrekt fasefølge (rotationsretning). Tilslut strømforsyningen til CoolDX. Sæt sikkerhedsafbryderen i position ON. Start CoolDX som opstart, se afsnit Alarm For alarmbeskrivelse, se GOLD drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Når lysdiode lyser, er fasefølgen korrekt. Når lysdiode lyser, er spændingen tilsluttet. L-L-L3 Forbehold for ændringer.

15 7 vedligeholdelse 7. Rengøring Indvendig rengøring af maskinen udføres ved behov med støvsuger og en fugtig klud. Kontrol bør ske mindst to gange om året. 7. Håndtering af kølemedie Anvendt kølemedie er R 40A. Ved levering er kølemediekredsen færdigfyldt. Advarsel Kølemediekredsen må under ingen omstændigheder åbnes af ikke-autoriseret personale, når der er gas under højt tryk i kredsen. Indgreb i eller reparation af kølemediekredsen må kun udføres af et godkendt kølefirma. CoolDX er forsynet med en sikkerhedsventil mod højt tryk ved høj temperatur forårsaget af f.eks. brand. Bemærk! Påfyldning af kølemedie skal ske i overensstemmelse med kølemedieproducentens anbefalinger. Undgå direkte hudkontakt med kølemedie og smøreolie. Brug tætsluttende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker samt dækkende arbejdsbeklædning. Sørg for ventilation/punktudsugning. Ved øjenkontakt Skyl øjet med øjenbruser (eller med lunkent vand) i 0 minutter. Søg læge. Ved hudkontakt Vask omhyggeligt med sæbe og lunkent vand. Ved frostskade Søg læge. Bemærk! Ved eventuel lækage af kølemediet, kontakt Swegon Service. Advarsel Hvis kølemediet kommer i kontakt med ild eller på anden måde opvarmes kraftigt, kan der dannes giftige gasser. 7.3 Årlig kontrol Årlig kontrol ved et godkendt kontrolorgan er påkrævet, hvis kølemediemængden i kølemaskinen overstiger 3 kg, se afsnit 0. Generelle tekniske data. Rapporteringspligt Der er kun rapporteringspligt til den lokale tilsynsmyndighed, hvis den samlede påfyldningsmængde i virksomheden overstiger 0 kg. 7.4 Service Kun servicepersonale uddannet af Swegon bør udføre indgreb i maskinen. Forbehold for ændringer. 5

16 8 FEJL- OG LÆKAGESØGNING 8. Fejlsøgningsskema Symptom Mulig årsag Handling Kompressor ikke i drift For lav køleeffekt Kompressor afbryder, fordi lavtryksføler måler en for lav værdi Kompressor afbryder, fordi højtryksføler måler en for høj værdi Kraftig rimdannelse på fordamperen. Spændingen er afbrudt. Forkert fasefølge. Kompressoren er afbrudt på sikkerhedskredsen. Defekt kompressor. Spændingen er afbrudt. Forkert fasefølge. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Termostat/reguleringsanordning forkert indstillet eller defekt. For lidt kølemedium. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Ekspansionsventil defekt Lavtryksføler defekt. Ingen eller for lille luftmængde over kondensator. For høj afkastlufttemperatur. Højtryksføler defekt. Defekt eller forkert indstillet ekspansionsventil. Ingen eller for lille luftmængde over fordamper. Kontrollér styre-/driftsafbryderen. Kontrollér sikringer. Kontrollér og skift fasefølge. Kontrollér og nulstil, hvis det er nødvendigt. Udskift kompressoren. Kontrollér styre-/driftsafbryderen. Kontrollér sikringer. Kontrollér og skift fasefølge. Kontrollér luftmængden. JJustér indstillingen eller udskift defekte komponenter. Anlægget lækker. Tætn det, og påfyld kølemedium. Kontrollér luftmængden. Kontrollér, udskift. Kontrollér, udskift. Kontrollér luftmængden. Kontrollér temperatur på afkastluften. Kontrollér, udskift. Kontrollér, justér eller udskift. Kontrollér luftmængden. 8. Lækagesøgning Der bør foretages forebyggende lækagesøgning på anlægget mindst én gang årligt. Lækagesøgningen skal dokumenteres. Hvis køleanlægget lækker, viser dette sig i første omgang i form af forringet køleeffekt, eller ved større lækager ved at anlægget slet ikke fungerer. Ved mistanke om lækage af kølemedium skal kølemediestanden kontrolleres via skueglasset, som sidder i kølemaskinens væskeledning. Hvis det bobler kontinuerligt og kraftigt i skueglasset, og kølemaskinen giver en mærkbart lavere effekt, er det sandsynligt, at der er en lækage. Bobler ved opstart, drift ved reduceret effekt eller normal drift behøver ikke at være tegn på, at der er for lidt kølemedium. Hvis der er bobler i skueglasset, og anlægget giver en mærkbart lavere effekt, skal du tilkalde relevant service. OBS! Indgreb i kølemediesystemet må kun udføres af et godkendt kontrolorgan (virksomhed med relevant godkendelse). 6 Forbehold for ændringer.

17 9 mål COOL DX 08 ) ) M Størrelse L B H M Kanaltilslutning ) Ø 400 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 6 ) Tilslutningsgavl valgfri. COOL DX ) ) M Størrelse L B H K M Kanaltilslutning ) Ø 500 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 6 50 K ) Tilslutningsgavl valgfri. 50 COOL DX 0, 30, 40, 60, 80 ) ) M Størrelse L B H K M Kanaltilslutning ) x x x x x 000 ) For placering af kanaltilslutninger, se tilsvarende GOLD-aggregat 50 K ) Tilslutningsgavl valgfri. 50 Størrelse 60 og 80: Leveres med 00 mm høje stilleskruer. Kan fjernes eller bibeholdes, når aggregatet er monteret. Der findes udtag til justerbar stilleskrue. Forbehold for ændringer. 7

18 0 Generelle tekniske data Kølesystem CoolDX COOL DX Nom. luftmængde Min. luftmængde Nom. køleeffekt Nom. effektbehov Kølemedium (kg) Vægt ekskl. tilsl. Vægt af evt. tilslutningsgavl Størrelse Effektvariant (m 3 /s) (m 3 /s) ) (kw) (kw) Kreds Kreds Strømforsyning gavl (kg) 3) (kg) 08 0,55 0, 9,8,39,9,33 3-faset, 400 V, 6 A ,70 0,3 3,9 4,33,9,33 3-faset, 400 V, 0 A 5 8 0,85 0,35 5,4 3,95,5,80 3-faset, 400 V, 0 A 60 0,05 0,4 0,9 6,53,5,80 3-faset, 400 V, 3 A , 0,45 5,4 4,06,8,80 3-faset, 400 V, 5 A 43 0/3,3 0,5 3,3 5,73,8,57 3-faset, 400 V, 3 A 83 0/3 3,6 0,6 3,0 9,5,5,80 3-faset, 400 V, 40 A 34 0/3 30,8 0,7 5,0 6,33,80,45 3-faset, 400 V, 3 A 3 /7,0 0,8 35,8 9,34 3,48 3,74 3-faset, 400 V, 3 A 374 /7 3,4,0 46, 3,5 3,48 3,85 3-faset, 400 V, 50 A 44 /7 40,9, 38,6 8,40 3,34 4,5 3-faset, 400 V, 3 A 468 8/ 3,,3 48,4,3 3,40 4,7 3-faset, 400 V, 50 A 476 8/ 3 3,6,5 67,0 7,5 5,85 5,08 3-faset, 400 V, 63 A 59 8/ ,9 4, 5,0,5,6,0 56, 66,7 97,5,8 7, 6,3 5,4 5,38 ) 6,60 6,03 6,30 ) 8, 3-faset, 400 V, 50 A 3-faset, 400 V, 63 A 3-faset, 400 V, 80 A , 6,0 7,0,0,4,8 67,0 96,5 34,0 3,3 4,8 36,4 6,60 ) 6,49 ) 9, 8, ) 9,00 ),84 3-faset, 400 V, 50 A 3-faset, 400 V, 80 A 3-faset, 400V, 0 A ) Ved udetemperatur på 6 C 50% RH (effektvariant ), 7 C 50% RH (effektvariant ) eller 8 C 50% RH (effektvariant 3), og fralufttemperatur 6 C. ) Foreløbige data. 3) Den første vægt gælder for en lille tilslutningsgavl, den anden vægt gælder for en stor tilslutningsgavl. COOL DX kan leveres helt uden tilslutningsgavle eller med maks. små og store tilslutningsgavle afhængigt af den valgte variant. Dimensionering Mange faktorer indvirker på, hvilken størrelse kølemaskine der er påkrævet. CoolDX er konstrueret til mange forskellige forhold. For korrekt dimensionering henvises til aggregatvalgsprogrammet ProUnit. 8 Forbehold for ændringer.

19 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 Eludstyr Eludstyret i CoolDX er placeret inde bag inspektionsdøren. For skematisk beskrivelse, se skitsen. Størrelse 08, effektvariant Størrelse 08 effektvariant, størrelse, 0 samtlige effektvarianter og størrelse 30 effektvariant 3 4 L-L-L Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. IQnomic Plus, styreenhed. 4. Sikringer kompressor. 5. Sikringer kompressor. 6. Styresikring. 7. Sikkerhedsafbryder.. Fasefølgevagt.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. IQnomic Plus, styreenhed. 5. Motorafbryder, kompressor 6. Sikringer kompressor. 7. Styresikring. 8. Sikkerhedsafbryder. Størrelse 30 effektvariant og 3, størrelse 40 samtlige effektvarianter, størrelse 60 effektvariant og, størrelse 80 effektvariant Størrelse 60 effektvariant 3, størrelse 80 effektvariant 4 6 L-L-L3 5 3 L-L-L Fasefølgevagt.. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. IQnomic Plus, styreenhed. 5. Motorafbryder, kompressor 6. Motorafbryder, kompressor 7. Styresikring. 8. Sikkerhedsafbryder (ikke str. 60-/ og 80-).. Transformer.. Styresikring. 3. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 4. Fasefølgevagt. 5. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 6. IQnomic Plus, styreenhed. 7. Motorafbryder, kompressor 8. Motorafbryder, kompressor 9. Sikringer kompressor. Forbehold for ændringer. 9

20 0 P 0 P DK.COOLDX.IN.D.5 Størrelse 80 effektvariant 3 7 L-L-L Transformer.. Tidsrelæ. 3. Fasefølgevagt. 4. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 5. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor. 6. Kontaktor med hjælpekontakt til kompressor IQnomic Plus, styreenhed. 8. Motorafbryder, kompressor. 9. Motorafbryder, kompressor. 0. Motorafbryder, kompressor 3.. Styresikring. 0 Forbehold for ændringer.

Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507

Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507 Kølemaskine COOL DXS Installations- og vedligeholdelsesvejledning Str. 12-80 DK.COOLDXS.INS.100507 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt... 3 1.1. Generelt... 3 1.2 Funktionsprincip... 4 1.3 Regulering... 5

Læs mere

KØLEMASKINE COOL DX version F, COOL DX Top version E, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80

KØLEMASKINE COOL DX version F, COOL DX Top version E, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80 DK.COOLDX.IN.F.5089 KØLEMASKINE COOL DX version F, COOL DX Top version E, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80 COOL DX COOL DX Top Dokumentets originalsprog er svensk DK.COOLDX.IN.F.5089

Læs mere

KØLEMASKINE COOL DX version E, COOL DX Top version D, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80

KØLEMASKINE COOL DX version E, COOL DX Top version D, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80 DK.COOLDX.IN.E.08 KØLEMASKINE COOL DX version E, COOL DX Top version D, Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 05-80 COOL DX COOL DX Top Dokumentets originalsprog er svensk DK.COOLDX.IN.E.08

Læs mere

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 011-030 GOLD RX/HC Dokumentets originalsprog er svensk 1. Sikkerhedsinstruktioner...3 1.1 Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder...3

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD 1. Generelt Kabeladapter 32611101 bruges til at koble et tilluftaggregat og et fraluftaggregat sammen med en fælles styreenhed placeret i et af aggregaterne.

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Recirkulationsdelen benyttes i to forskellige driftssituationer. 1. For at cirkulere returluft uden tilskud af friskluft.

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Indledning... 2 Hvad er et køleanlæg... 2 Anlægskomponenter... 3 Kompressor... 3 Skueglas... 4 Filter... 4 Manometer... 4 Pressostater... 4 Drøvleventil / Indsprøjtningsventil...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. nstallationsvejledning Shuntarrangement TBXZ--, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand-/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Montering af kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering af kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering af kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering af kanaltilbehør 1.1 Generelt enne vejledning behandler montering af kanaltilbehør i kanalsystemer. For mere detaljerede oplysninger som f.eks.

Læs mere

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Indeluftens kuldioxidindhold er en effektiv indikator for rummets belægningsgrad og ventilationsgrad. Ventilationsstyning baseret

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport... 3 1.3

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport... 3 1.3

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Indhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Betjening...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com OVERSIGT TM & COMPACTTM Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater www.swegon.com & COMPACT Luftbehandlingsaggregater med uovertrufne fordele Spar plads Swegons luftbehandlingsaggregater

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere