Dagrenovationsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagrenovationsordning"

Transkript

1 Takstblad 2014 for

2 Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, er der tømning hver 14. dag Takster for husholdninger Normal afhentning 110 liters sæk 907, liters spand 1.030, liters spand 1.160, liters spand 1.291, liters container 1.897, liters container 2.474, liters container 3.051, liters sæk på øerne (uge-tømning) 1.405,00 Afhentning udenfor rute (kørsel) 205,00 Ekstra sæk/poselukker 30,00 Afstand over 25 m til renovationsbeholder, kun boligforeninger o.lign. 528,00 Nyt låg (almindelig) 100,00 Nyt låg (låg i låg) 175,00 Lås til spand/container 165,00 Ekstraordinær tømning, inkl. kørsel Tømning Kørsel 110 liters sæk 28,00 205,00 233, liters spand 32,00 205,00 237, liters spand 36,00 205,00 241, liters spand 40,00 205,00 245, liters container 59,00 205,00 264, liters container 76,00 205,00 281, liters container 94,00 205,00 299,00 Boligbidrag for private husstande * Lejlighed/parcelhus 968,50 Værelse 281,00 Sommerhus 445,50 * Boligbidrag er et kollektivt opkrævet gebyr, som dækker de administrative omkostninger, som Vand og Affald har i forbindelse med de iværksatte ordninger indenfor affaldsområdet, samt omkostninger ved borgernes brug af genbrugspladser, storskraldsordningen og miljøstationerne i Svendborg kommune. 2

3 Takster for erhverv Kr. ekskl. moms Administrationsbidrag 480,00 600,00 Genbrugsstationer Kr. ekskl. moms Klippekort 100,00 125,00 Personbil/stationcar Bygningsaffald 40,00 50,00 Haveaffald 10,00 12,50 Kassevogn/pick-up Bygningsaffald 160,00 200,00 Haveaffald 20,00 25,00 Ladbil/lille traktor + vogn Bygningsaffald 200,00 250,00 Haveaffald 30,00 37,50 Lille trailer Bygningsaffald 80,00 100,00 Haveaffald 12,50 15,63 Stor trailer Bygningsaffald 160,00 200,00 Haveaffald 40,00 50,00 Farligt affald Spildolie til genbrug 0 0 Andet farligt affald pr. kg. 4,00 5,00 Genbrug Genbrug uden andet affald 0 0 Erhverv kan aflevere dagrenovation på genbrugsstationen til 30 kr. pr. sæk. Abonnementsordning Fra 1. januar 2014 er det muligt at tilmelde sig en abonnementsordning for aflevering af affald til genbrugsstationerne. Klippekortordningen fortsætter uændret for virksomheder, der ønsker det. Kategori 1 Kr. ekskl. moms Personbil pr. år pr. bil (inkl. trailer) 1600, ,00 Kategori 2 Kassevogn pr. år pr. bil (inkl. trailer) 3300, ,00 Kategori 3 Ladbil pr. år pr. bil (inkl. trailer) 6300, ,00 Indsamling af papir og pap fra offentlige institutioner Kr. ekskl. moms Sæk 25,00 31,25 Afhentning af 10 kg pap pr. uge 52,50 65,63 Indsamling storskrald fra institutioner/børnehaver Kr. ekskl. moms Afhentning 1 gang om måneden 200,00 250,00 3

4 Vandforsyning Almindelige forbrugerpriser Variabel bidrag for vand pr. m3 Vand 12,28 Grøn afgift til staten 6,83 Drikkevandsbidrag 0,84 I alt 19,95 Fast bidrag pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 612,50 Qn ,00 Qn ,00 DN ,00 DN ,00 DN ,00 Privat brønd/boring Fast bidrag for målerinstallation i privat brønd/boring, pr. år (Prisen dækker indkøb, administration og udskiftning af vandmåler). 231,00 Ejendomme med egen brønd uden måler. Drikkevandsbidrag og grøn afgift til staten, af 170 m3 pr. år 1.303,90 Andre takster Vand aftappet fra vandkiosk inkl. grøn afgift til staten, samt drikkevandsbidrag og spildevandsbidrag - pr. m³ 58,95 Afprøvning af vandmåler på grundejerens foranledning. Pris i tilfælde af at måleren ikke viser fejl. 914,00 Byggevand (vand og kloak inkl. statsafgifter) Kr. 58,95 pr. m3 dog minimum betaling for 5 m3 294,75 Leje af brandhanemateriel ved aftapning fra brandhane 510,00 + forbrug 58,95 pr. m3 Opsætning/nedtagning af vandmåler, pr. udkørsel 510,00 Pris for ødelagt/bortkommen måler (frostsprængt) Qn 2,5 Qn 6 Qn 10 DN 50 DN 80 DN 100 til boliger 443,00 693, , , , ,00 Betaling for lukning af vand indenfor arbejdstiden 510,00 Betaling for lukning af vand udenfor arbejdstiden 765,00 Betaling for genåbning af vand indenfor arbejdstiden 510,00 Betaling for genåbning af vand udenfor arbejdstiden 765,00 Vandstik ikke i brug 612,00 4

5 Tilslutningsbidrag - Vand For vandtilslutning betales et tilslutningsbidrag, som består af et hovedbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag. Hovedbidrag Hovedbidrag til etablering og vedligeholdelse af vandværker og boringer. Hovedbidraget reguleres efter målerstørrelse. Målerstørrelse Vandstrøm Fordelingstal Qn 2,5 0,00 < qd < 0,95 1,0 Qn 6 0,95 < qd < 1,75 1,5 Qn 10 1,75 < qd < 3,50 3,0 DN 50 3,50 < qd < 5,40 5,0 DN 80 5,40 < qd < 12,0 DN ,0 Boligblok med flere lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed) Et-værelses kollegie-, ungdoms- eller ældreboliger Forsyningsledningsbidrag Forsyningsledningsbidrag til etablering og renovering af forsyningsledninger , , , ,00 Boligblok med flere lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed) 7.349,00 Et-værelses kollegie-, ungdoms- eller ældreboliger 2.939,00 For sprinklerstik gælder, at der ikke skal installeres vandmåler. Hovedbidraget og forsyningsledningsbidraget beregnes ud fra den målerstørrelse, som svarer til den dimensionsgivende vandstrøm (qd) Stikledningsbidrag Stikledningsbidrag til etablering af stikledning og stophane. 40/50 mm 63 mm , ,00 Tee-indskæring og større dimension stikledning udføres efter regning. Betingelsen for at en ejendom kan tilsluttes er, at Vand og Affald har modtaget betaling for tilslutning. 5

6 Vandmålere med puls eller analog signalgiver Nyinstallation Ved nyinstallation af vandmåler med puls- eller analog signalgiver afholdes udgiften af rekvirent eller ejer af ejendommen fratrukket katalogpris for en tilsvarende standardvandmåler. Udskiftning Ved udskiftning af en vandmåler til måler med puls/analog signal afholdes udgiften ligeledes af rekvirent eller ejer. Målerprisen fratrækkes restværdien af standardvandmåleren, idet fradragsprisen (restværdien) af den installerede vandmåler nedskrives årligt med 10% af katalogprisen på udskiftningsdatoen. Afregning for vandforbrug I tilfælde af forskel mellem målervisning målt ved puls/analog signal og visningen på målerens mekaniske tælleværk vil afregningen finde sted på basis af det mekaniske tælleværks visning. 6

7 Spildevand Kloak (vandafledningsbidrag) Variabel bidrag Kloak, variabel bidrag* pr. m3 inkl. spildevandsbidrag til staten 36,50 Klima/vandplantillæg 2,50 I alt variabelt bidrag pr. m3 39,00 Ejendomme med egen brønd uden måler sættes til standardforbrug ,00 m3 pr. år. *Ejendomme, hvor Svendborg Spildevand A/S s spildevandspumper er tilsluttet ejers el-installation (tryksatte systemer), får tilbagebetalt pr. m³ -1,34 Den variable betaling for vandafledning er ændret, idet der er indført en trappemodel, hvor opkrævningen nedsættes i forhold til forbruget, hvis dette er større end 500 m3. Betingelsen for reduktion er, at der drives erhverv fra ejendommen på markedsmæssige vilkår. Ansøgning skal sendes til Naturstyrelsen, som vandforsyningen modtager data fra. År Trin 1 til og med 500 m3 Trin 2 over 500 m m3 Trin 3 over m3 Kubikmetertaksten er Kubikmetertaksten er 2014 Ingen reduktion i bidraget 4 % lavere end trin 1 12 % lavere end trin Ingen reduktion i bidraget 8 % lavere end trin 1 24 % lavere end trin Ingen reduktion i bidraget 12 % lavere end trin 1 36 % lavere end trin Ingen reduktion i bidraget 16 % lavere end trin 1 48 % lavere end trin Ingen reduktion i bidraget 20 % lavere end trin 1 60 % lavere end trin 1 Fast bidrag pr. år Kloak fast bidrag pr. stik 204,00 Tømningsordning, pr. tømning Priser Helårsbeboelse / sommerhus pr. tank indtil 2,5 m³ og dæksel der vejer ,00 kg eller mindre. Helårsbeboelse / sommerhus pr. tank indtil 2,5 m³ og dæksel tungere end 1.466,00 30 kg. Tank større end 2,5 m³ (max. 6 m³) 1.466,00 Forgæves kørsel, pr. gang 231,00 Køb af dæksel 350,00 7

8 Spildevandsbidrag til staten for ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Priser Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering, pr. m 3 0,50 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering, pr. m 3 0,60 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning, pr. m 3 1,00 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation, pr. m 3 1,05 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning, pr. m 3 1,30 Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation, pr. m 3 1,40 Både mekanisk og biologisk rensning, pr. m 3 1,60 Både mekanisk og rensning og kemisk fældning, pr. m 3 1,90 Andre, pr. m 3 3,80 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag - boliger Tilslutningsbidrag pr. boligenhed ,00 For ejendomme hvor kun spildevand pålignes ,00 Ved anmodning fra off./privat bygherre om etablering af kloakstik skal der forelægge en garantistillelse for eller forudbetaling af tilslutningsbidraget. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag - Erhverv Kr. ekskl. moms Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² matrikulært areal , ,00 Der henvises i øvrigt til Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S. Ved anmodning fra off./privat bygherre om etablering af kloakstik skal der forelægge en garantistillelse for eller forudbetaling af tilslutningsbidraget. 8

9 Fast bidrag for målerinstallation til måling af vandforbrug Fast bidrag Fast bidrag for målerinstallation til måling af erhvervsmæssigt vandforbrug, der ikke ledes til kloak. (Prisen dækker indkøb, administration og udskiftning af vandmåler). 231,00 Fast bidrag for måler på regnvandsanlæg til registrering af mængden af afledt spildevand 231,00 Afværgevand (vandafledningsbidrag fra afværgeboringer), inkl. spildevandsbidrag til staten. Reduceret bidrag efter godkendelse af Svendborg Spildevand A/S Priser, pr. m³ Afværgevand 12,47 Spildevand leveret på renseanlæg Priser, pr. m³ Spildevand pr. m3 leveret på renseanlæg 13,15 Særbidrag for erhverv Specifikt særbidrag for specifikke behandlingsanlæg til forrensning af spildevand Hvis en virksomheds tilledning af særligt forurenet spildevand * til forsyningen giver anledning til etablering af særlige renseforanstaltninger til brug for forrensning af virksomhedens spildevand forud for tilledning til forsyningens almindelige renseforanstaltninger, betales et årligt særbidrag til dækning af de faktiske omkostninger til etablering og drift af den særlige renseforanstaltning. Bidraget, der opkræves, skal dække de dokumenterbare udgifter ved den særlige renseforanstaltning herunder udgifter til energiforbrug, behandlingsomkostninger, slambortskaffelse, vedligeholdelse, løn og afskrivninger, der hidrører fra den særlige renseløsning. Generelt særbidrag For virksomheder, der tilleder særligt forurenet spildevand til forsyningen opkræves endvidere særbidrag for tilledning af forurenende stoffer i henhold til nedenstående tabel: COD pr kg. 1,77 N pr kg. 2,70 P pr kg. 29,70 *) Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenende stoffer end husspildevand. 9

10 Gebyrer Rykkergebyr rykker 1 (momsfri) 100,00 Rykkergebyr rykker 2 (momsfri) 100,00 Rykkergebyr rykker 3 oversendelse til SKAT 0,00 Gebyr for manglende aflæsning 161,00 Restancer forrentes efter Rentelovens bestemmelse. Sikkerhedsstillelse Vand og affald er berettiget til at forlange sikkerhed for fremtidig levering af vand, når forbrugeren er registreret med restance. Undlader forbrugeren at stille sikkerhed, er Vand og Affald berettiget til at afbryde forsyningen. Eventuelle følger af en afbrydelse er Vand og Affald uvedkommende. Forbrugeren er varslet skriftlig om dagen for afbrydelsen. Sikkerhedsstillelsen forrentes ikke. 10

11 Pris-eksempler Pris, (hvis man er tilsluttet anlæg fra Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S) Priser, pr. m³ Vand 12,28 Grøn afgift på vand til staten 6,83 Drikkevandsbidrag 0,84 Kloak, variabel bidrag 39,00 I alt 58,95 Hvad en vand-krone går til for en familie, der bruger 100 m³ vand om året. Samlet årlig pris for en familie med et årsforbrug på 100 m³ 58,95 kr. = 5.895,00 + faste afgifter 816,50 kr. i alt 6.711,50 kr., heraf kr. (moms og afgifter) til staten. Vand fast bidrag 58% 9% 18% 10% Vand variabelt bidrag Grøn afgift på vand til staten Drikkevandsbidrag 1% 3% Kloak, fast bidrag Kloak, variabelt bidrag Pris (hvis man bor i hus og har en 110 l sæk til renovationstømning) Priser Boligbidrag, som dækker de administrative omkostninger ved storskrald, genbrugsstation og miljøstationer 968,50 Tømning af 110 l sæk 907,00 I alt 1.875,50 Samlet årlig omkostning for den viste familie, der er vand-, spildevands og affaldskunde, er kr, heraf er moms og afgifter til staten på kr kr. 11

12 Betalingsbetingelser Der opkræves á conto 2 gange årligt. På grundlag af selvaflæsningen pr. 31. december foretages årsafregningen samtidig med opkrævning af 1. rate for det efterfølgende år. For storforbrugere afregnes månedsvis eller kvartalsvis efter selvaflæsning. Affaldsgebyr opkræves 1 gang årligt. Ved overskridelse af forfaldsdatoen opkræves et gebyr samt rente efter rentelovens bestemmelser. OVERSIGT OVER BETALINGSFRISTER MÅNED BETALINGSFRIST KØRSELSTYPE Januar Flytteopgørelser Storforbrugere Februar Flytteopgørelser Storforbrugere Marts Særbidrag, afregning og 1. á conto-rate Årsopgørelse og 1. á conto-rate Ansøgningsfrist for fritagelse af administrationsbidrag (erhverv) Storforbrugere April Flytteopgørelser Storforbrugere Maj Flytteopgørelser Betaling af administrationsbidrag (erhverv) Storforbrugere Juni Særbidrag, 2. á conto-rate Flytteopgørelser Storforbrugere Juli Flytteopgørelser og 2. á conto-rate Storforbrugere August Flytteopgørelser Storforbrugere September Særbidrag, 3. á conto-rate Flytteopgørelser Storforbrugere Oktober Flytteopgørelser Storforbrugere November Flytteopgørelser Storforbrugere December Særbidrag, 4. á conto-rate Flytteopgørelser Storforbrugere 12

13 Ikrafttræden Dette takstblad er gyldigt fra den 1. januar 2014 og erstatter tidligere udgaver. Henvendelser Vand og affald Ryttermarken Svendborg Telefon: Fax.nr.: Afregning og flytning Telefon: Telefontider: Mandag - Torsdag Fredag Hjemmeside: 13

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere