Roskilde Vandforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Vandforsyning"

Transkript

1 Roskilde Vandforsyning Vandkvalitet I 1875 blev vandkvaliteten i byens kilder og brønde undersøgt. Kildevandet var i orden, men brøndvandets kvalitet var elendig, byen lå jo ovenpå en mødding af århundredes affald, den såkaldte kultursvamp borgere havde klaget over vandets kvalitet. Byrådet var delt, et flertal ville sætte brøndene i stand frem for at bygge et vandværk. Et overslag fra en vandinspektør viste at brøndene kunne istandsættes for 4000 kr, men han kunne ikke garantere vandets kvalitet. Derfor kunne et flertal i vandudvalget ikke anbefale at der blev anlagt et vandværk. Læge Hansen kom med en mindretalsudtalelse: Vandets indhold af fosforsyre særligt vidner om kirkegårdsindflydelse, dens indhold af ammoniak, salpetersyre og svovlsyre om forrådnelseslag og kloaktilskud, det mikoskopiske indhold om, at der i vandet lever og færdes en verden, der har sin oprindelse fra disse steder, og almindeligt anses for ikke at være overbringeren af noget godt.. Han støttede sine argumenter fra laboratorier, laboratorier og læger. Han gik i krig og argumenterede : sygdom, sundhed, indtægter, han lavede et overslag der sagde Han viste hvordan pengene kunne skaffes, og at der var vand nok til et vandværk. Han gjorde indtryk på byrådet og man besluttede at oprette og placere et vandværk for enden af Støden, tæt på Hellig Kors Kilde. Doktor Hansen havde sejret i sin enmands-krig. I 1880 blev vandværket indviet en dampmaskine pressede vandet fra boringen ud i ledningsnettet op gennem Støden og igennem næsten alle byens gader. Man holdt pumpningen i gang ca 12 timer hvert døgn til de ca 200 husstande, der var med i de første år. For at udligne forbruget i løbet af dagen og for at have vand til natten havde man brug for et vandtårn. Sct Laurenti tårn - Rådhustårnet var foreslået men var ikke nok og derfor skulle der bygges et vandtårn overfor Ting og Arresthuset. Tårnet skulle være noget i retningen af Gåsetårnet i Vordingborg. Der blev sat brandhaner op i byen- man havde ikke glemt de tidligere store bybrande og byrådet opkrævede en vandskat på 20 øre for hver 1000 kr ejedommene var forsikret for. Det var for de ejendomme, der kunne nyde godt af brandhanerne i tilfælde af brand. I 1880 var ca 200 af ca 350 husstand med i vandværket og byen havde indbyggere. Der var omkring 5,7 km vandledning. Man havde kun en taphane på husstand. Sundhedskommissionen

2 anmodede i juni 1887 om at rendestenene kunne blive skyllet med vand fra brandhanerne hver onsdag og lørdag om eftermiddagen indtil udgangen af august. Man havde ingen kloakker, alt kom i rendestenene, både husholdningsaffald og produktionsaffald. Man var meget afhængige af nogle gode kraftige vandskyl, der kunne sende det hele ud i fjorden. I 1897 blev der bygget endnu et vandtårn, så Roskilde fik et tvillingevandtårn 300 m3 og kote 62 m. I 1907 blev det tilladt at installere vandskyldende toiletter i Roskilde og man måtte sætte vandkapaciteten i vejret. DSB byggede et gult firkantet vandtårn på rangerterrænet, et tårn der i proportioner og farve svarede til stationsbygningen. Det skulle sikre, at der altid var vand til Damplokomotiverne. Tårnet er revet ned juni Sygehuset fik sin egen boring som nødforsyningsforanstaltning, ligeledes garverierne og Svineslagteriet vandtårn på Køgevej Tårnvang vandspejl m. kapacitet 200m3 Alt vandet til vandforsyningen kom fra kilderne og boringer ned i gruslaget. I 1944 borede man ned i kalken i 120 m dybde og så blev det nødvendigt med luftning og filtrering af råvandet. Vaskeriet på Maglegårdsvej havde sit eget smukke og funktionalistiske vandtårn og egen vandboring. De skulle bruge særligt blødt vand af hensyn til deres sæber. Københavns Vandforsyning anlagde et nyt stort vandværk i Lejre i 1936 og transportledningerne gik under Roskilde, Brøndgade, forbi Gasværket og videre gennem Kongebakkekvarteret.

3 Der blev lavet en aftale om Roskilde kunne aftage noget af vandet på særlige favorable vilkår og dette benyttede man sig af indtil Hornsherredværket blev taget i brug i Stationen for vandfordelingen var halvt nedgravet på Sct.Claravej- Sct Ibsvej, for foden af Byparken. Der var ikke tryk nok på vandet i Roskilde hver sommer manglede man vand i flere højtliggende lejligheder og ledningsnettet var fra starten for svagt dimensioneret, allerede i 1945 begyndte men på forstærkningsarbejder og man lavede 3 trykforøgningsanlæg, men alt sammen var ikke nok. Der skulle et nyt vandtårn til. Der skulle også være svømmehal og restaurant på toppen. Der blev udskrevet en navnekonkurrence -Den flyvende Hollænder, Himmelbaren, Kig op, Oven vandet, Paddehatten, Stormfulde Højder, Vaskefadet, men Toppen vandt og det har den heddet siden. Arbejdet blev udført af Pihl & søn. Først blev bunden støbt og da denne var hærdet, løftede 16 donkrafte ca. 60 cm om dagen og præfabrikerede betonblokke blev indstøbt i søjlerne samtidigt med at siderne blev støbt op. Hver søjle bar hvad der svarede til 15 store lokomotiver, Det hele er beskrevet Ingeniørens Ugeblad i et nummer fra Jeg var elev på Hedegårdenes Skole i 6 klasse dengang, og jeg kan huske at vi brugte en formningstime eller tegnetime, som det hed den gang, på at tegne fra selve arbejdspladsen. Ved min konfirmation i 1960 fortalte min gudfar, der var ingeniør, om hvor smart og imponerende, det var. Roskilde havde fået sit nye vartegn, og det var Ford så interesseret i,at de måtte have reklamepladsen ud til motorvejen. I dag er det Bauhaus og det nye Energitårn, der forkynder at man kommer til Roskilde. Forureningen 16.maj 1967 blev der udsted et kogepåbud, der var fundet colibakterier i drikkevandet. Det er ikke i sig selv farligt, de forekommer i millionvis i tarmsystem hos alle pattedyr, men deres tilstedeværelse kunne betyde at der også kunne være endnu værre bakterier. Prøverne fra boringerne

4 og vandindvindingsstederne ialt 11 steder viste ingen forurening, så mistanken samlede sig om Vandtårnet. Man frygtede at der kom vand ned fra toiletterne og ind i vandbeholderen. For en sikkerheds skyld drak jeg øl, og jeg var kommet i den alder, hvor jeg kunne prøve mine evner på dette område. Jeg husker en Folkesanger aften på Promenaden: Drik ej vand fra byen, hvis du vil være stor, for de skriver i pressen, det er smaskfyldt med lort... Presseoverskrifter: Hele Roskilde koger... Der blev fundet et defekt kloakafløb fra restaurant Toppen, det sivede ned gennem gulvet på toilettet, gennem et lag lecabeton og gennem vandbeholderens betonloft. 8.juni efter at alle kloakrør var fjernet kunne man stadigt finde colibakterier i vandprøverne fra ledningsnettet, så kogepåbuddet blev opretholdt. Alle indvindingsteder, boringer og ledningsnettet blev undersøgt igen, og mistanken samlede sig om nogle gamle overløbs- og tilbageløbsrør tæt på kloakrør ved en gammel samlebrønd ved Helligkors Vandværket. Det var især ved kraftige regnskyl at colibakterietallet var højt. Man havde fundet forureningskilden, og rørere blev lagt om og forureningen ophørte. Restaurant Toppen fik lavet nye afløb med underliggende tagrender, der skulle opsamle eventuelle forkerte dråber. Der blev lagt et låg ovenpå selve vandbeholderen beklædt med helsvejset linoleum, og der kom et helt nyt trappetårn som nødudgang. Toppen blev genåbnet med samme restauratør, men der skulle altså gå hele 7 år p.g.a. økonomiske problemer. Jeg boede i Dommervænget lige overfor vandtårnet, og en dag tegnede jeg det. Jeg skulle selvfølgelig også tegne det da det fik den rustne nødudgangsrør sat på. Allerede i 1938 var Roskilde lagt sammen med Sct.Jørgensbjerg kommune. Vores del af byen hørte ind under Sct. Jørgensbjergs østre del, og her blev vi forsynet med vand fra Hedegårdenes vandværk. Før kommunesammenlægningen i 1970 bestod vandforsyningen af ikke mindre end 12 kommunale vandværker og boringer, 8 private vandværker, 6 større institutions- og erhvervsanlæg plus en aftale med at få vand fra københavnernes Lejreledning. Efter sammenlægningen kom yderligere 3 kommunale fra Veddelev, Svogerslev og Himmelev. I 1974 åbnede Hornsherredværket, og de ældre vandværker og boringer taget ud af drift og vandtårnene er revet ned. Først Bakkedragets Vandtårn. Det var i drift indtil Det blev sprængt af Sjællandske Ingeniørregiment under ledelse af kaptajn Langberg mod et vederlag på 500 kr. Evt skader var regimentet uvedkommende. Der røg 3 tagsten og et vindue. Det var den 3.juli 1956 klokken 11,25, og så kom det på forsiden af Tidende. Dobbeltvandtårnene i Jernbanegade blev revet ned i 1972

5 Vandtårnet på Køgevej, der gav anledningen til gadenavnet Tårnvang blev revet ned året efter Og det er så Hornsherredværket, der leverer hovedparten af Roskildes vand. Og det er delvis min skyld! Jeg gik ud af skolen i 1963 og blev arbejdsdreng hos en Landmåler. Jeg holdt i den anden ende af målebåndet og jeg tævede skelrør i jorden med en ordentlig hammer. - Og så målte jeg vand. Alle brønde og vandboringer fra Kirke Såby i syd og til Skibby i nord skulle registres- der var godt 800 stk. Der skulle sænkes et målebånd med et tungt lod ned i brønden og dybden skulle noteres, derefter blev loddet skiftet ud med en fløjte, der var konstrueret sådan, at når fløjten ramte vandet, så kom der en fløjtende lyd og så kunne vandets højde registreres. Nu havde man så vandsøjlens størrelse. Alle brøndene blev på den måde pejlet 2 gange om året og 90 af stederne blev valgt ud så de blev pejlet 1 gang om måneden. Det stod på gennem flere år fordi der skulle skaffes dokumentation for om brøndene og boringerne løb tørre, når Roskilde begyndte at prøvepumpe. Disse oplysninger lå så til grund for den erstatning, der skulle udbetales. Efterhånden blev det mig alene, der kørte rundt på min NSU Quickly med pladestyr og med de to målebånd i cykeltaskerne, og jeg kom til at kende beboerne rigtigt godt. Jeg kunne klare de 90 målinger i løbet af en weekend, så jeg kunne fortsætte med det, da jeg begyndte at læse, og det kunne så spare mig for at tage studielån. Det var mine meget nøjagtige målinger- plejer jeg at sige- der afgjorde sagen. Med til det hørte selvfølgelig også at der var tilstrækkelig vand i undergrunden og så skulle det pumpes til Roskilde. Syd for Lyndby blev værket opført. I Norge blev fremstillet 2 meget plastvandrør på m. De blev forseglet i hver ende og så kunne de bugseres over Skagerak og Kattegat og ned gennem fjorden. Da de kom til Borrevejle Vig, så kom man vand i rørerne, og de sank lige så stille ned på bunden i den rende, man havde spulet klar til dem. Lige på midten er et af de allerdybeste huller i fjorden, så der hænger de frit svævende. Så kom vandet i specielle betonvandrør i land og videre gravet ned i Herslev, Kattinge, syd om Kattinge sø til Margrethehåb, hvor der er en stort underjordisk vandmagasin. Herfra kunne det så pumpes videre ind til Vandtårnet på Bymarken og videre ud i ledningsnettet. I 1975 flyttede jeg til Ruggårdsvej, der bag et af husene på Ledagervej lå også et vandtårn. Det blev opført i 1922 og var i drift til Det hørte under Hedegårdenes Vandværk og dette vandværk skulle nedlægges og lægges ind under Roskilde. Men den opsparede kapital skulle i hvert fald ikke direkte ind i kommunekassen, og alle interessenterne, og sådan en var jeg, blev inviteret til højt smørrebrød oppe på Håndværkeren. Indskudskapitalen skulle brændes af. Vi sad vejvis, og det var hyggeligt, det var første gang jeg hørte ordet vejfest, men der gik nogle år før det blev sat på sine egne hyggelige skinner.

6 Vandtårnet blev revet ned, jeg tror en gang sidst i halvfemserne, og jeg har slet ikke kunne finde noget billede af det. Et andet vandværk Trekronerværket, der også var en del af Hedegårdenes Vandvæk lå på Københavnsvej, der hvor Dyne-Larsen snakker Jysk. Det blev opført i Det var faktisk kun en stor cisterne, der lå på områdets højeste bakke. Det var 5-6 m højt. Her fotograferet fra Elisagårdsvej, hvor min svigerfar havde en rørvævsfabrik. Tårnet blev revet ned efteråret Bag Hedegårdenes skole ved Gammel Landevej var der også en boring med et lille udluftningsanlæg, som jeg passerede hver dag fra skole. Vandtårnet på Bymarken er i dag tomt, alt tryk på ledningsnettet klares af pumper, nu må man til at finde en god ide til hvad det skal bruges til, for det skal da ikke rives ned lige som de gamle vandtårne. Det er det for flot og særpræget til. Niels Jørgen Rasmussen okt. 2014

ISBN 87-88717-45-3 Tryk: Grønagers Grafisk Produktion AS. Tekst Forsidebillede: 1-2. Bagsidebillede: 3-9 Hellig Kors Vej Vandværk ca.

ISBN 87-88717-45-3 Tryk: Grønagers Grafisk Produktion AS. Tekst Forsidebillede: 1-2. Bagsidebillede: 3-9 Hellig Kors Vej Vandværk ca. ROSKILDE VANDFORSYNING 125 ÅR 1880-2005 ISBN 87-88717-45-3 Tryk: Grønagers Grafisk Produktion AS Tekst Forsidebillede: 1-2 Hornsherredværket 2005 Lotte Fang-Borup Foto: Jacob Jacobsen Lokalhistoriker Bagsidebillede:

Læs mere

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011 Hans Jørgen L. Larsen Hvalsø Vandværk 1961-2011 2011 Indholdsfortegnelse Forord; Claus Bo Petersen, formand for Hvalsø Vandværk s. 2 Vand og mennesket gennem tiderne s. 3 Vandets kredsløb af Mogens Underbjerg

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Jubilæumsskrift, marts 2014 Oplag: 200 stk. Layout og tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk ISBN: 978-87-997285-0-3 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget.

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget. Måske kender du Guldregn fra fjernsyn eller video, for forfatteren Anders Bodelsen har både skrevet sin historie som filmmanuskript og som roman. Historien handler om Nana, der har en hule ude i skoven,

Læs mere

Brdr. Møller. gennem 50 år

Brdr. Møller. gennem 50 år Brdr. Møller gennem 50 år 50 år er ingen alder Det hele startede i en kolonihave. Og det er med stolthed, at vi nu kan se 50 år tilbage i Brdr. Møllers historie. Rigtig mange projekter er blev løst af

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person miljøprisen -09 Kloak- og miljødoktor i én og samme person Læg en kage Lokum på bordet? historie Hvor gik man på toilettet i gamle dage? Lort på dåse Er lort kunst, blot fordi det kommer ud af en kunstners

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

Lokalhistorie midt i Nordsjælland

Lokalhistorie midt i Nordsjælland Lokalhistorie midt i Nordsjælland Vandforsyning før og nu. Læs heri om Harløse Vandværk i 50 år. Vi, Harløse Vandværks bestyrelse, (det er os på fotoet herover) indbyder forretningsforbindelser, venner

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Dagmar og Villy Rolsted's Liv

Dagmar og Villy Rolsted's Liv Dagmar og Villy Rolsted's Liv Af Richardt Rolsted. 1 Skrevet af Richardt Rolsted i 2011 og revideret i 2012. 2 Forord. Denne udgave er en forkortet erindringsudgave om mine forældres liv. Formålet, eller

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere