Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker."

Transkript

1 Kommunale kommandocentraler (KC) i region V Tilbage til forsiden. Region V: Vestsjællands og Storstrøms Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region V her. Har du flere oplysninger/billeder end i nedenstående håber vi du vil sende os en mail. Læs om det civile beredskab på kommunalt niveau her. Læs om kommandocentralerne generelt her. Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Indhold Faxe... 1 Haslev... 3 Holbæk... 4 Kalundborg... 8 Korsør Maribo Møn (Stege) Nakskov Nykøbing Falster Nykøbing-Rørvig Næstved Præstø Ringsted Rødby Sakskøbing Skælskør Slagelse Stevns Stubbekøbing Sydfalster (Gedser) Vordingborg Faxe Faxe KC lå på Præstøvej 3 i et kælderrum under Faxe gl. skole. 1

2 Tværsnit af bygningen. Grundtegning fra før ombygning, hvor korridoren (nederst) blev lagt til KC en. 2

3 Grundtegning efter ombygningen hvor korridoren blev lagt til KC en. Faxe kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Slagelse kommune. Faxe Kommune bruger efter kommunesammenlægningen Haslev KC en (se nedenunder) idet Faxe KC kun var på 55 m2. Faxe KC s lokaler er derfor returneret til bygningsejeren i Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Haslev Haslev KC ligger på Frøgårdsvej 27 under en boligblok tilhørende Lejerbo. Den er opført Bygningen er på 190 m2 og indgangspartiet er på 24 m2. 3

4 Grundtegning. Haslev kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Faxe kommune. Haslev er i god bygningsmæssig stand. Den bruges i dag til depot for Faxe Brand & Redning. Men den kan hurtig gøres klar til indsats hvis det bliver nødvendig. Faxes kommandocentral er nedlagt i Har du flere oplysninger/billeder end håber vi du vil sende os en mail. Holbæk Den første KC i Holbæk blev oprettet omkring 1940 til det Civile luftværn og indrettet i kælderen under Rådhuset. Bygningen findes stadig men er udlejet til politiet og det formodes at der er ombygget en del. Holbæks næste KC blev opført omkring 1962 og indrettet i kælderen under Teknisk skole på Absalonsvej. Den er på lidt over 200 m2. Bunkeren blev renoveret i starten af 90 erne, hvor der blev installeret en ny generator uden for KC en og der blev lavet en vandboring. 4

5 Bunkeren ligger diskret under skolen. Foto: Jakob Færch-Jensen Panserdøren beskytter i dag et stort depot. Foto: Jakob Færch-Jensen

6 Ventilationsrummet. Indsugning sker via ind en kanal, der går op over skolens tag. Foto: Jakob Færch-Jensen Ventilationsanlægget (vidvinkel). Foto: Jakob Færch-Jensen

7 Nødudgangen er kunstfærdigt blevet bemalet. Det er atypisk, at nødudgangen fører op i selve bygningen da den derved nemt bliver spærret i tilfælde af sammenstyrtning. Foto: Jakob Færch-Jensen Grundtegning KC en blev anvendt i forbindelse med undervisning af frivillige og værnepligtige i Signaltjenesten, men blev i de senere år kun anvendt nogle få gange om året ved varslingsøvelser og lignende i forbindelse med region V s kommandocentral i Slagelse (læs om den her). KC en var i brug til 1995 hvor den blev nedlagt idet beredskabslov fra 1993 ikke længere krævede en KC i kommunen og fordi skolen varslede en lejeforhøjelse. Bunkerens bruges i dag som depot. 7

8 Kalundborg Kalundborg KC er opført i KC en ligger under Rynkevangskolen. Foto Michael Bødstrup Hansen Gasslusen. Døren til højre fører ind til ventilationsanlægget og døren til venstre ind til entreen i selve KC en. Foto Michael Bødstrup Hansen

9 Entreen set fra gasslusen. Dørene til højre er til to toiletter. Lige frem ses signalrummet og bag det situationsrummet. De opmagasinerede sager på hylderne i signalrummet er signalmateriel, kasser til observationsposterne, udbrydningsmateriel, radioaktivt måleudstyr, mobiliseringspakker mv. Foto Michael Bødstrup Hansen Situationsrummet I. Vinduet der ses i venstre side fører ind til kommunikationschefen. På endevæggen hænger en skadetavle. Til højre ses en PC, hvilket er usædvanligt for en KC, da den teknologiske udvikling i KC erne ofte halter langt bag efter udviklingen i resten af samfundet. Foto Michael Bødstrup Hansen

10 Situationsrum II. På endevæggen hænger et stort kort over lokalområdet. Helt til højre ses politimesterens stol. Foto Michael Bødstrup Hansen På grund af KC ens lille størrelse har politimesteren helt ekstraordinært arbejdslokale inde i selve situationsrummet. I baggrunden ses nødudgangen. Foto Michael Bødstrup Hansen

11 Nødudgangen fører nogle meter vandret frem før man når frem til skorstenen, der fører op til det fri. Afstanden ud til den lodrette kanal skyldes, at den ikke må blive blokeret af murbrokker i tilfælde af, at skolebygningen over KC en falder sammen. Foto Michael Bødstrup Hansen Signalrummet. I baggrunden ses kommunikationschefens kontor. Foto Michael Bodstrup Hansen

12 Kommunikationschefens kontor. Døren der ses i baggrunden fører ind til situationsrummet. Helt til højre anes en telefonboks hvorfra man kan ringe delvist uforstyrret. Foto Michael Bødstrup Hansen Af pladshensyn er køkkenet placeret i ventilationsrummet. Foto Michael Bødstrup Hansen

13 Tegning over ventilationsanlægget. Det er ikke lykkedes at identificere formålet med den lange smalle gang, som indsugningsluften passerer gennem. Grundtegning. Den lange gang, der ses på foto nr. 2 er ikke med på tegningen men ligger langs den øverste væg. Den nederste væg på tegningen er ud mod det fri. Bindtarmen nederst til højre er nødudgangen. Rummet længst til højre er situationsrummet. Det er p.t. uvidst hvor KC ens nødstrømsgenerator er, men en sådan forefindes. 13

14 Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Kommunen havde ikke de nødvendige indbyggere, men i lighed med Fredericia, Frederikshavn, Grenå, Korsør og Nyborg vurderes Kalundborg at have stor strategisk betydning i kraft af byens havn. Loven blev annulleret i 2002, men kommunen har valgt at bevare bunkeren som KC, selv om disse billeder viser, at tiden er gået i stå. Foto Michael Bødstrup Hansen Korsør Korsør KC er sandsynligvis opført i slutningen af 70 erne. 14

15 KC en lå ved pilen. Tegning er fra Vejledning for tekniske installationer Hovedindgang og maste. Foto: Michael Bødstrup Hansen

16 Situationsrummet. Foto: Michael Bødstrup Hansen Signalrummet. Foto: Michael Bødstrup Hansen

17 Bunkeren var forsynet med en Bukh EV 100 enkeltcylindret 4 takst dieselmotor med en 22 KVA 3x380 V generator på 50 Hz og en 3000 L tank uden for bunkeren. Foto: Michael Bødstrup Hansen Tegning er fra Vejledning for tekniske installationer 1980 udlånt af Beredskabsinspektør Per S. Eilertsen. 17

18 Ventilationsanlægget. Tegning er fra Vejledning for tekniske installationer Bunkeren havde ikke egen rørboring, men i stedet 3 reservebeholdere á 250 liter. Nødudgang. Foto: Michael Bødstrup Hansen

19 Grundtegning. Det ses tydeligt, at der grundet kommunens størrelse var tale om en lille KC. Tegning er fra Vejledning for tekniske installationer Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Kommunen havde ikke de nødvendige indbyggere, men i lighed med Fredericia, Frederikshavn, Grenå, Kalundborg og Nyborg vurderes Korsør at have stor strategisk betydning i kraft af byens havn. Denne lov blev annulleret igen i 2002 hvorefter kravet om at opretholde en KC ikke længere var gældende. Korsør kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Slagelse kommune. Både Korsør, Skælskør og Slagelse KC er i dag nedlagte. Krisestyringsfaciliteter i den nye Slagelse kommune er etableret og henligger på Slagelse kommunes Beredskabsafdeling. Korsør KC er tømt totalt for inventar og har i en periode været brugt som depot, men er nu nedlagt grundet indbrud, hærværk og ildspåsættelse. 19

20 Bunkeren er forladt uden helt at være tømt for udstyr. Bunkeren er ikke aflåst, så det er muligt at besøge den. Foto: Michael Bødstrup Hansen Maribo Kommandocentralen i Maribo er opført i midten af 1970 erne i forbindelse med udvidelsen af byens bibliotek. Den er på ca. 200 m2. Regionsgrænserne for elementerne inden for totalforsvaret blev omlagt med virkning fra 1. april 1971, hvor region V (Vestsjælland) og region VIII (Lolland - Falster, Møn og Sydsjælland) blev lagt sammen. Det vil sige, at Maribo KC hørte under region VIII (med en Regions KC i Nykøbing Falster) før Maribo kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Lolland kommune. Lolland kommune har overvejet at fastholde en kommandocentral og vil i givet fald opgradere Maribo kommunes gamle KC, da det er denne, der er i bedst stand af kommunens tre gamle KC ere i Rødby, Nakskov og Maribo. Kommandocentralen i Maribo er nemlig intakt med ventilationsanlæg, nødstrøm m.v. Maribo KC vil i givet fald skulle have opgraderet kommunikationsudstyret for at blive egnet som KC igen. Der er endelig ikke taget endelig stilling til dette (2011). Kommunen har ikke andre umiddelbare krisestyringsfaciliteter. Har du flere oplysninger håber vi du vil sende os en mail. 20

21 Indgangspartiet. Foto: Jens Buch Møn (Stege) Møn KC er også blevet kaldt Stege KC. Møn KC lå på Skolegade 6, 4780 Stege. Møn kommune er efter kommunalreformen i 2007 sammen med Langebæk, Præstø og Vordingborg blevet en del af Vordingborg kommune. Ingen af de 3 KC ere, der lå i Møn, Præstø og Vordingborg var i brug ved sammenlægningen. Stege KC er overdraget til en ny ejer af ejendommen. Bunkeren står formentlig fyldt med vand, da grundvandspumpen blev stoppet, da kommunen afbrød for strømmen ved salget. Den nye Vordingborg Kommune har indrettet krisestyringsrum i den nye beredskabsstation. Der er ikke tale om et sikret lokale. Ud over dette råder kommunen ikke over andre faciliteter i beredskabsfaglig retning. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Nakskov Nakskov KC lå under Skovriddergården. Der har længe florerer et falsk rygte om bunkeren ligger under plejehjemmet Skovcenteret. Rygtet skyldes, at der oprindeligt var planer om at bygge ny og sikret kommando under Skovcentret. Overvejelserne om en ny KC under Skovcentret skyldes, at KC en under Skovridergården ikke er sikret (dvs. er en bunker ) 21

22 Regionsgrænserne for elementerne inden for totalforsvaret blev omlagt med virkning fra 1. april 1971, hvor region V (Vestsjælland) og region VIII (Lolland - Falster, Møn og Sydsjælland) blev lagt sammen. Det vil sige, at Nakskov KC hørte under region VIII (med en Regions KC i Nykøbing Falster) før Maribo kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Lolland kommune. Lolland kommune har overvejet at fastholde en kommandocentral og vil i givet fald opgradere Maribo kommunes gamle KC, da det er denne, der er i bedst stand af kommunens tre gamle KC ere i Rødby, Nakskov og Maribo. Maribo KC vil i givet fald skulle have opgraderet kommunikationsudstyret for at blive egnet som KC igen. Der er endelig ikke taget endelig stilling til dette (2011). Kommunen har ikke andre umiddelbare krisestyringsfaciliteter. Nakskov KC er nu tømt for udstyr da der er store problemer med indtrængende vand. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Nykøbing Falster Nykøbing Falsters oprindelige KC lå i kælderen under Ejegodskolen - Fjordvej 46. KCèn er bygget i 1963 da skolen blev opført. Indgang til KC en fra henholdsvis terræn og inde fra Ejegodskolen. Foto: Jens Buch

23 KC en er meget stor men er svagt beskyttet da den f.eks. har vinduer i flere af rummene. Foto: Jens Buch 2015 Grundtegning. KC en mistede sin funktion nogle år efter, at kommunen overtog regionsbunkeren i region VIII på Gedservej 233. Regionsgrænserne for elementerne inden for totalforsvaret blev nemlig omlagt med virkning fra 1. april 1971, hvor region V (Vestsjælland) og region VIII (Lolland - Falster, Møn og Sydsjælland) blev lagt sammen (læs mere om regionskommandocentraler i region V her). I 2007 blev bunkeren på Gedservej købt af en historieinteresseret privatperson for ½ mio. kr. og ombygget til sommerhus. Bunkeren er på 476 m2. 23

24 Maste og bunker på Gedservej 233. Foto: Henrik B Knudsen 2011 Bunkeren på Gedservej 233, som den ser ud i 2011 efter at være ombygget til sommerhus med vinduer og døre eftermonteret. Foto: Anders Knudsen i 24

25 Arbejdspladser. Foto: Anders Knudsen i I 2011 var bunkeren i medierne, da den blev udsat for omfattende hærværk. Foto: Anders Knudsen i Der har formentlig været en radiomast tilknyttet bunkeren på KFK siloen på havnen. Nykøbing-Falster kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Guldborgsund kommune. Mange kommuner blev lagt sammen, men der var KC i Stubbekøbing, Sydfalster og Nykøbing Falster. Det er i dag (2011) kun kommandocentralen i Stubbekøbing, der stadig eksisterer som facilitet under redningsberedskabet. De øvrige er tømt for redningsberedskabets udstyr. Der er de senere år oprettet to yderligere krisestyringssteder i selve Nykøbing F. Begge steder benyttes til hverdag til andre opgaver. Det ene sted er redningsberedskabets kontor- og undervisningsfaciliteter der kan omdannes til krisestyringscenter. Det andet sted er sikret og var det i forvejen, idet det drejer sig om en af Flyverhjemmeværnets luftmeldecentraler (LAVAC). KC en blev bl.a. brugt under SOK havmiljøøvelsen SWENDENGER oktober Ud over skibe fra Danmark herunder Marinehjemmeværnet, deltog skibe fra Tyskland og Sverige. På landjorden deltog personel fra politiet, beredskabsstyrelsen, det kommunale beredskab, flyverhjemmeværnet, hærhjemmeværnet, miljøvagten m.fl. i den gamle LAVAC. 25

26 Foto fra øvelsen i den nye KC. Kilde: FALSTER/Nyheder/Sider/SWNEDENGER%2029.aspx Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Nykøbing-Rørvig Nykøbing-Rørvig kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Odsherred kommune. Odsherred kommune har i dag ikke kendskab til, at der skulle have ligget en KC i Nykøbing-Rørvig, hvad forfatterne har en formodning om. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Nykøbing Sjælland Nykøbing Sjælland KC er tegnet af rådgivende ingeniørfirma Hans H. Bay & Mogens Elkjær i

27 Bunkeren ligger under boligejendommen Grønnehavestræde 14b. Foto: Anders Kristoffersen Nedgangen. Foto: Anders Kristoffersen Bunkerens kraftige dimensioner ses tydeligt. KC en kan holde til, at boligejendommen styrter sammen over den. Foto: Anders Kristoffersen Konstruktionstegning af nødudgangen. Foto: Anders Kristoffersen

28 Grundplan. Foto: Anders Kristoffersen Bunkeren er i dag (2013) ryddet og er udlejet til en tøjbutik, som bruger den som lager. Næstved Næstved havde oprindeligt en KC på Primulavej. Den nye er opført 1982 sammen med bygningen af garagen på Redningsstationen Manøvej 25. KC en ligger under brandgaragen i venstre side. I højre side er der et almindeligt sikringsrum. Bunkerens holdbarhed understreges af, at den uden problemer kan bære de tunge brandbiler. Foto: Næstved Brand & Redning. KC en var på ca. 300 m2 og havde sluser, luftrensning mv. men ikke egen brøndboring. KC en kunne også igangsætte sirener i Randers, da de var hinandens back-up i tilfælde af, at en af bunkerne blev sat ud af spillet. Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 (fortsat) skulle opretholde et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Næstveds beredskab dækkede derfor også flere af de små gamle nabo-kommuner på en række områder. Loven blev annulleret i 2002 og KC en blev nedlagt i Bunkeren ligger der stadig, men er ryddet. Den bruges i dag som opholdsrum for frivillige i brandberedskabet. Nødstrømsanlægget er bevaret, da det ligeledes forsyner brandstationen hvis det offentlige ledningsnet bryder sammen. 28

29 Grundtegning. Elektronikrummet deles med brandstationen idet bunkeren havde backup funktion for denne. Der var plads til 8 sovepladser i hvert hvilerum (Der skulle benyttes hot-bunking hvor den samme seng benyttedes af flere personer, som havde vagt på forskudte tidspunkter). I maskinrummet står en BUKH generator og en liter dieseltank. I kontorerne længst til venstre var der følgende funktioner: O=operation (planlægning af indsatser mv.), S=signal (meddelelser), P=politi, F=faglig tjeneste (logistik) og T=teknisk tjeneste. Udlån af Næstved Brand & Redning. Har du flere billeder håber vi du vil sende os en mail. Præstø KC Præstø er opført i 1965 ved Abildhøjskolen. Den var på ca m2. Præstø kommune er efter kommunalreformen i 2007 sammen med Langebæk, Møn og Vordingborg blevet en del af Vordingborg kommune. Ingen af de 3 KC ere, der lå i Møn, Præstø og Vordingborg var i brug ved sammenlægningen. KC Præstø er nedlagt i 2009 og er overdraget skolen til depot mv. Den nye Vordingborg Kommune har indrettet krisestyringsrum i den nye beredskabsstation. Der er ikke tale om et sikret lokale. Ud over dette råder kommunen ikke over andre faciliteter i beredskabsfaglig retning. 29

30 Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Aftale om fotografering kan endvidere aftales med Abildhøjskolen. Ringsted Ringsted opførte i 1953 en kommandocentral på Zahlesvej 2 i en forstærket kælder under et privat hus. I det meste af perioden var husets øvre etager beboet af byens biograf direktør Hr. Tiggaard. Fra åbningen af KC en og til den blev nedlagt i 1985 skulle politi, civilforsvaret, hjemmeværnet og militæret fra kasernen hver uge stille til mønstring i KC en samtidig med, at sirenerne blev afprøvet. De originale døre er bevaret med brevsprække. Set fra signalrum. Foto: Jan Pedersen 30

31 Kommandorummet bruges i dag til diskotek af de nye ejere. Foto: Jan Pedersen Tværsnit. Foto: Jan Pedersen 31

32 Grundplan. Foto: Jan Pedersen Midt i 80 erne blev der opført en ny på Rønnedevej 11, som stod klar til brug i 1990 som en af landets mest moderne. 32

33 Foto til venstre: bunkeren ligger under en kunstig bakke. Foto til højre: Indgangspartiet. Foto: Michael Bødstrup Hansen Stabsrummet. Foto: Michael Bødstrup Hansen

34 Signalrummet. Det vigtigste kommunikationsrum er installeret i et EMP rum, hvor det er beskyttet mod elektromagnetiske impulser fra en atomsprængning. EMP rum er standard i regerings- og regionsbunkerne men er indtil videre kun set i én anden kommunal KC (Tønder). Foto: Michael Bødstrup Hansen Moderne ventilationsanlæg og nødgenerator. Foto: Michael Bødstrup Hansen

35 Grundtegning. Foto: Michael Bødstrup Hansen KC en har ikke været benyttet i mange år og selvom den indvendig ser ganske fin ud, er der en del fugt og derfor kan den ikke umiddelbart benyttes. Centralen benyttes derfor nu kun som depot, objekt ved øvelser hvor der er brug for mørke rum osv. Kommunen har ikke fysisk oprettet andre alternative faciliteter, da en krisestab vil blive placeret ad hoc alt efter krisens art. Rødby Rødby KC er opført i 1970 i forbindelse med opførelsen af den nye kommunale administrationsbygning Fruegade 7, som KC en ligger under. Rødby kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Lolland kommune og Rådby KC en er i dag inddraget til lager. Lolland kommune har overvejet at fastholde en kommandocentral og vil i givet fald opgradere Maribo kommunes gamle KC, da det er denne, der er i bedst stand af kommunens tre gamle KC ere i Rødby, Nakskov og Maribo. Maribo KC vil i givet fald skulle have opgraderet kommunikationsudstyret for at blive egnet som KC igen. Der er endelig ikke taget endelig stilling til dette (2011). Kommunen har ikke andre umiddelbare krisestyringsfaciliteter. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. 35

36 Foto: Jens Buch Sakskøbing Sakskøbing KC ligger under forsorgshjemmet ved Nørrevang og er opført i Foto: Jens Buch

37 Bunkerens beliggenhed under forsorgshjemmet. Tærsnit af bunkeren. 37

38 Grundplan. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Skælskør Skælskør KC er bygget på Parkvej i

39 Ret utraditionelt er KC en opført under et boligbyggeri og ved siden af en børnehave. Skitse udarbejdet af Michael Bødstrup Hansen. Byggeriet tilhører Skælskør Boligselskab og kommunen lejede sig ind. Hovedindgang og maste. Foto: Michael Bødstrup Hansen

40 Foto til venstre: Når man går ned af trappen kan man enten fortsætte ligeud til generatorrummet eller dreje til højre og møde den massive indgangsdør til selve kommandocentralen, som ses her. Foto til højre: Gasslusen med bruser til afvaskning hvis man er forurenet af kampstoffer. Indgangsdøren er til højre i billedet, selve bunkeren til venstre og bag fotografen er ventilationsrummet. Foto: Michael Bødstrup Hansen Forbindelsesgangen fotograferet i hver sin retning. Foto: Michael Bødstrup Hansen Situationsrummet. Lugen i bagvæggen er den ene af to nødudgange. Denne nødudgang fører til trappeopgangen i Parkvej 17. Lugen i væggen til højre er til at række beskeder ( signaler ) frem og tilbage mellem situationsrummet og signalrummet. Døren til højre fører ud til forbindelsesgangen. Foto: Michael Bødstrup Hansen

41 Det fjerneste signalrum. Til venstre ses telefonbokse. Lige frem ses det andet signalrum, som har tilhørt sekretariatschefen, der har fungeret som bindeled mellem situationsrummet og signalrummet. Døren i den fjerneste ende af billedet fører ud til forbindelsesgangen. Foto: Michael Bødstrup Hansen KC ens køkken er gammel, men fremstår næsten som nyt, da det stort set ikke er blevet brugt. Væggene er beklædt med kunsttræ-folie. Nødudgangen fører ind til en trappeopgang i boligforeningen. Foto: Michael Bødstrup Hansen

42 Foto til venstre: Ventilationsanlægget er som det eneste sted hidtil set - malet i civilforsvarsstyrelsens (nu kaldet Beredskabsstyrelsens) farver orange og blå. Det blå aggregat er et reserveventilationssystem, som betjenes med håndkraft. På gulvet ses en sokkel hvorfra noget er fjernet. Der er tilsyneladende tale om en sokkel til en nødgenerator, som senere er flyttet uden for bunkeren af hensyn til indeklimaet. Foto til højre: Det nyeste generatorrum. Generatoren blev fjernet da KC en blev nedlagt. Der ses et kraft-stik på væggen. Før rummet blev brugt til generator har det sikkert været brugt til opbevaring. Rummet er nemlig sårbart over for eksplosioner idet en trykbølge vil kunne passere ned af trappen og direkte ind i rummet. Foto: Michael Bødstrup Hansen Skælskør kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Slagelse kommune. Både Korsør, Skælskør og Slagelse KC er i dag nedlagte. Krisestyringsfaciliteter i den nye Slagelse kommune er etableret og henligger på Slagelse kommunes Beredskabsafdeling. Ved afviklingen af Skælskør kommandocentral i 2010 var den i fuld funktionel stand. Slagelse Slagelse KC er opført under Nørrevangsskolen. Den ligger under gymnastiksalen. 42

43 Nedgang til KC en. Foto: TV2 ØST 3/ Dette apparat blev brugt til at markere hvilke områder, der var blevet udsat for bombeangreb, gas osv. Der er ikke set lignende apparater andre steder hvorfor der muligvis er tale om en prototype, som ikke kom i anvendelse. Foto: TV2 ØST 3/

44 Nødudgang. Foto: TV2 ØST 3/ KC en havde egen vandboring. Foto: TV2 ØST 3/

45 Grundtegning. Foto: TV2 ØST 3/ Nørrevangsskolen i Slagelse blev bygget til at rumme flere andre funktioner. Skolens kældre skulle både fungere som beskyttelsesrum for skolen og nærområdet, men også være evakueringssted for københavnere. Rampen er konstrueret, så de mange tusinder evakuerede hurtigt kan komme ned i de underjordiske beskyttelsesrum. Skolebiblioteket blev bygget så det hurtigt kunne omdannes til nødkøkken for de evakuerede. Foto: TV2 ØST 3/ Slagelse KC blev nedlagt i 1995, hvorefter den blev den overdraget til arkiv for Slagelse kommunale bibliotek. Hele skolen blev nedlagt sommeren Slagelse kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af den nye Slagelse kommune. Både Korsør, Skælskør og Slagelse KC er i dag nedlagte. Krisestyringsfaciliteter i den nye Slagelse kommune er etableret og henligger på Slagelse kommunes Beredskabsafdeling. 45

46 Stevns Stevns kommune havde en kommandocentral under biblioteket på Kirketorvet 2 i St. Heddinge. I 2002 blev kommandocentralen nedlagt og lokalerne overgivet til biblioteket. Det materiel som var i kommandocentralen blev tilbudt til museet i Stevns kommune. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Stubbekøbing Regionsgrænserne for elementerne inden for totalforsvaret blev omlagt med virkning fra 1. april 1971, hvor region V (Vestsjælland) og region VIII (Lolland - Falster, Møn og Sydsjælland) blev lagt sammen. Det vil sige, at Stubbekøbing KC hørte under region VIII (med en Regions KC i Nykøbing Falster) før Stubbekøbing kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Guldborgsund kommune. Mange kommuner blev lagt sammen, men der var KC i Stubbekøbing, Sydfalster og Nykøbing Falster. Det er kun kommandocentralen i Stubbekøbing, der stadig eksisterer som facilitet under redningsberedskabet. KC en ligger ved siden af vandtårnet, er i udmærket brugbar tilstand og indgår i en række af redningsberedskabets planer for krisestyring og undervisning (2011). KC en. Foto: Jens Buch

47 Betondøren i indgangspartiet (Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014). Producenten er Luwa fra Schweitz, der bl.a. også har leveret døre til den libyske diktator Gaddafis private bunker uden for Al-Baida (foto til højre). Den samme dør findes i Rudkøbing KC. Situationsrummet. IT udstyret har ikke fulgt med den teknologiske udvikling. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening,

48 I signalrummet er der billeder af regentparret. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Ud over kommandocentralen i Stubbekøbing har Guldborgsund kommune de senere år oprettet to yderligere krisestyringssteder i selve Nykøbing Falster. Begge steder benyttes til hverdag til andre opgaver. Det ene sted er redningsberedskabets kontor- og undervisningsfaciliteter der kan omdannes til krisestyringscenter. Det andet sted er sikret og var det i forvejen, idet det drejer sig om en af Flyverhjemmeværnets luftmeldecentraler (LAVAC). Sydfalster (Gedser) Ud over at tyskerne kom gennem Sønderjylland gik de 9. april 1940 også i land fra Gedserfærgen uden at møde modstand. Tyskerne havde besat færgens radiorum, så ingen kunne advare de danske tropper. På baggrund af den hændelse vidste man, at Gedser kunne være et udsat område også i en senere krig og af den grund blev der opført en KC, selv om byen ikke var stor nok til egentlig at være berettiget til det. Sydfalster KC er derfor opført i 1961 under den tidligere Østersøskolen, der ligger på Gedser Landevej

49 Indgangen. Begge døre er fra en tyskbygget bunker, som Civilforsvarsstyrelsen fik en del af dørene efter krigen. Den tykke er en type 434P01 stalddør 30 mm tyk og med en vægt på 640 kg. incl ramme. Derudover er der en tyndere dør gasdør. Der er således en gastæt sluse imellem de to døre. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Signalrum. Det ses tydeligt, at bunkeren i dag er hårdt medtaget af fugt. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening,

50 Tavle hvorfra sirener kunne sættes i gang. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Grundtegning. Foto: Morten Larsen, Folketidende

51 Forfatterne hjalp i november 2011 Folketidende med informationer om bunkeren. Før da havde det offentlige kendskab til bunkeren været ikke eksisterende. Artiklen medførte, at den tidligere chef for Sydfalsters Civilforsvar ( ), Jønss Nielsson trådte frem og fortalte om sit arbejde i Civilforsvaret og dermed i kommandocentralen. Han sagde om bunkeren til avisen: Frygten for en egentlig tredje verdenskrig var jo størst i 1960 erne og 1970 erne. Jeg tog derned [i bunkeren, red.] og indkaldte folk på eget initiativ, når der var stormvejr.. Det var mere vejret end Sovjet, der var fjenden i min tid Derudover var der en ugentlig test af luftalarmen, der blev aktiveret fra sireneskabet. Ellers blev centralen faktisk kun brugt til at koordinere øvelser fra. Regionsgrænserne for elementerne inden for totalforsvaret blev omlagt med virkning fra 1. april 1971, hvor region V (Vestsjælland) og region VIII (Lolland - Falster, Møn og Sydsjælland) blev lagt sammen. Det vil sige, at Sydfalster KC hørte under region VIII (med en Regions KC i Nykøbing Falster) før Sydfalster kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Guldborgsund kommune. Mange kommuner blev lagt sammen, men der var KC i Stubbekøbing, Sydfalster og Nykøbing Falster. Det er i dag (2011) kun kommandocentralen i Stubbekøbing, der stadig eksistere som facilitet under redningsberedskabet. De øvrige er tømt for redningsberedskabets udstyr. Der er de senere år oprettet to yderligere krisestyringssteder i selve Nykøbing F. Begge steder benyttes til hverdag til andre opgaver. Det ene sted er redningsberedskabets kontor- og undervisningsfaciliteter der kan omdannes til krisestyringscenter. Det andet sted er sikret og var det i forvejen, idet det drejer sig om en af Flyverhjemmeværnets luftmeldecentraler (LAVAC). Vordingborg Vordingborg KC ligger på Valdemarsgade 100 Den er bygget i den store bølge i midten af 1980érne efter standardtegninger fra Civilforsvarsstyrelsen. Vordingborg kommune er efter kommunalreformen i 2007 sammen med Langebæk, Præstø og Møn blevet en del af den nye Vordingborg kommune. 51

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i Region I Tilbage til forsiden. Region I svarede til Nordjyllands Amt. Læs om de regionale kommandocentraler i Region I her. Har du flere oplysninger/billeder end i nedenstående

Læs mere

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i Region II Tilbage til forsiden. Region II: Viborg, Ringkøbing og Aarhus Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region II her. Har du flere oplysninger/billeder

Læs mere

Region VI: Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region VI her.

Region VI: Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region VI her. Kommunale kommandocentraler (KC) i region VI Tilbage til forsiden. Region VI: Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015.

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015. BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den 21.09.2015. Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet.

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund:

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund: NOTAT Baggrund: Flere og flere danske kommuner vælger at vise alle kommunalbestyrelsesmøderne via webcast. Dette betyder, at ved at montere et par kameraer og noget bagvedliggende teknologi kan borgere,

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

NORD EMIL HOLMS KANAL SEGMENT 3 RØDE MELLEMVEJ VENDEPLADS OPMARCH BEREDSKABET KAJ MUNKS VEJ INGEN PASSAGE FOR TUNGE KØRETØJER KANAL

NORD EMIL HOLMS KANAL SEGMENT 3 RØDE MELLEMVEJ VENDEPLADS OPMARCH BEREDSKABET KAJ MUNKS VEJ INGEN PASSAGE FOR TUNGE KØRETØJER KANAL NORD VENDEPLADS OPMARCH BEREDSKABET KAJ MUNKS VEJ INGEN PASSAGE FOR TUNGE KØRETØJER SEGMENT 3 EMIL HOLMS KANAL KANAL RØDE MELLEMVEJ 4.STK. NØD DIESEL GENERATORER 4000 L OLIETANK K.01 FORRUM FORRUM K.02

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere