Grundvandet i Hillerød. Lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundvandet i Hillerød. Lærervejledning"

Transkript

1 Grundvandet i Hillerød Lærervejledning 1

2 Grundvandet i Hillerød Lærervejledning med kopiark Denne samling består af tre elevhæfter og en lærervejledning. De tre elevhæfter dækker: klasse klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse klasse Lærervejledningen støtter de enkelte opslag i de tre hæfter. I nogle af lærervejledningsafsnittene er der faktuelle oplysninger og didaktiske overvejelser. Det er meningen, at man først kigger det pågældende opslag igennem for det klassetrin, man skal arbejde med, og derefter orienterer sig i lærerhæftet. Informationerne er let tilgængelige og kortfattede. Nogle af opslagene er gengivet i lærervejledningen, så det er nemmere at gå til. 2

3 Strølille Vandværk Hillerød vandværker St. Lyngby Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk Alsønderup Vandværk Meløse Vandværk Harløse Vandværk Vandet i Hillerød Gørløse Vandværk Gadevang Vandværk Ullerød Vandværk Nyhuse Vandværk Nødebo Vandværk Stenholt Vandværk Frederiksgade Vandværk Signaturforklaring Lærervejledning klasse Vandet i Hillerød Borgerne i Hillerød Kommune forsynes med vand fra 15 private vandværker, fra Hillerød Forsyning, der har tre vandværker, og fra private boringer og brønde. I Hillerød Kommune indvindes også vand til hovedstadsområdets kommuner. Dette materiale er udfærdiget af Hillerød Grundvandssamarbejde og Hillerød Kommunes skolevæsen. Kontakt dit vandværk Klima/Miljoe/Drikkevand/Kontakt_dit_vandvaerk.aspx Der gives et eksempel på et vandværk i elevens hæfte, nemlig Frederiksgade Vandværk. Vandværket har gennemgået en ombygning i 2011, hvor det grå iltningstårn ved vandværket er blevet ombygget for at forbedre sikkerheden mod indtrængning af uønskede partikler til grundvandet under iltningsprocessen. Iltningsprocessen er første led i omdannelsen af grundvand til drikkevand. Samtidig med ombygningen installeredes et kulfilter i iltningstårnet, som skulle være med til at nedsætte lugtgener i området. Lugtgenerne kommer fra den svovlbrinte, der bliver frigivet under iltningsprocessen. Det, vi ønsker i dette opslag, er, at eleverne skal blive opmærksomme på, at vandet bliver pumpet op af jorden og kommer ind på vandværket. Inde på vandværket sker der en proces med vandet, inden det kommer ud til forbrugerne. Vi gør eleverne opmærksomme på, at der sker noget, men vender først tilbage til processen i et senere opslag. Det handler i første omgang om at give eleverne en grundlæggende vandforståelse. Eleverne skal tegne en tegning med noget, som de kan lide ved vand. Det kan fx være tegninger af en strand, et svømmebassin eller det, at man drikker vand, altså tegninger af et glas vand eller en vandhane osv. Hele arbejdet med vand bygger på en glæde ved og et behov for rent vand. Her i de yngste klasser er det yderst vigtigt, at vand bliver opfattet som noget godt, der er stor glæde ved, og samtidig føle sig heldig over, at man har vand til rådighed af en god kvalitet. Gadevang Vandværk Nødebo Vandværk Sigerslevøster Vandværk Kort & Matrikelstyrelsen Strøvang Vandværk Nr. Herlev-Freerslev Vandværk Uvelse-Lystrup Vandværk Målforhold 1: Dato 8/ Vandværker Alsønderup Vandværk Stenholt Vandværk Tegn en tegning, der viser, hvad I synes, der er det bedste ved vand. Det kan være noget, I har oplevet, hvor I har haft med vand at gøre, eller noget I kan lide med vand. Hæng tegningerne op i klassen, så I kan se på dem, mens I arbejder med vand. Ullerød Vandværk 4 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse St. Lyngby Vandværk Meløse Vandværk Nyhuse Vandværk Harløse Vandværk Frederiksgade Vandværk Skævinge Vandværk Strølille Vandværk Strø Vandværk Nr. Herlev-Freerslev Vandværk Sigerslevøster Vandværk Strøvang Vandværk Gørløse Vandværk Uvelse-Lystrup Vandværk Målforhold Vandværker 1: Dato 8/ Signaturforklaring Kort & Matrikelstyrelsen 3

4 så spørg en anden eller Hvor findes vandet? Kopiark 1 Kopiark 1: En mor med en stor mave: Tekst: Kan du selv tegne en baby, der ligger i vand i sin mors mave? Kopiark 2: Et stykke papir med 10 linjer og overskriften. 10 ting, der er vand i Eleverne skal nævne alle de ting, de kan komme i tanker om, som vand er godt eller nyttigt til. Tingene skrives først på papir. Det kan være: Drikke, Bade, Saftevand, Planter, osv. Kan du selv tegne en baby, der ligger i vand i sin mors mave? Alle ordene skal nu skrives hulter til bulter på tavlen. Til sidst tages der et billede af tavlen via smartboard, mobiltelefon eller digitalkamera. 5 Grundvandet i Hillerød Kopiark klasse Vi får ordene stavet rigtigt, når de skrives på tavlen. Hvis nogle elever har skrevet det samme ord, er det nok, at skrive ordet på tavlen én gang. 10 ting, der er vand i I 1. klasse kan øvelsen med at skrive de 10 ord udelades, og der skrives måske kun ét ord. På den måde kan vi nå at hjælpe alle eleverne indenfor den samme time. Tag et billede af alle ordene og hæng evt. en kopi op i klassen. Det er vigtigt, at vi i klassen får en snak om, hvor vandet findes. Det findes jo alle steder. Man kunne dele vands tilstedeværelse op i vand i naturen, vand i mennesket, vand i ting, som mennesket omgiver sig med, osv. 6 Hvor findes vandet? Grundvandet i Hillerød Kopiark klasse Er der elever, der har husdyr, ja, så der vand i dem. Der er også vand i den mad, vi spiser, og vand i den jord, vi går på. Der er vand alle vegne! Læs op i klassen: Du startede med at svømme, ligesom en delfin, i din mors store mave, som var rund og fin. Der er nogle ting, der er vand i. Brug din fantasi. Kan du komme i tanke om nogen ting, der er vand i? På et stykke papir, du får af din lærer, skal du tegne og skrive 10 ting, der er vand i. Kan du ikke stave til ordet Vi skal også snakke om, hvad der så ikke er vand i. Her kan man fx arbejde med begreberne organisk og uorganisk. En sten er en tydelig uorganisk ting, og en banan er en organisk. Der er nogle ting, der ikke er vand i. skriv ordet, som du tror, det staves. Alle ordene skal nu skrives hulter til bulter på tavlen. Din lærer hjælper dig at stave rigtigt, når du skriver ordet på tavlen. Nævn alle de ting I kan komme i tanke om, som vand er godt eller nyttigt til. Skriv det hele på tavlen. Til sidst tager jeres lærer et billede af tavlen eller et billede af smartboardtavlen. 5 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse 4

5 Kopiark 1 Kan du selv tegne en baby, der ligger i vand i sin mors mave? 5

6 10 ting, der er vand i Kopiark 2 6

7 Vand igen og igen Læs op i klassen: Måske har du hørt, at vandet bliver brugt igen og igen, og det er også rigtigt. Det vand, du drikker i dag, er det samme vand som dinosaurerne drak og tissede ud for mange millioner år siden. Prøv at følge vandet på tegningen herunder. En slurk vand, du drikker, har været på en lang rejse. På tegningen kan du se, hvor rejsen er gået hen. Vand igen og igen I skal lave en lille historie, som fortæller noget om Vanddråbens rejse. I skal hjælpes ad med historien og digte den sammen, og jeres lærer skriver den op på tavlen, imens I laver den. Historien skal starte med: Der var en gang en lille dråbe vand, den løb ned gennem halsen på Kevin Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse De næste 7 sider er forskellige kopiark med tegninger af: Vandboring Vandværk Vandtårn Huse med kloak under Renseanlæg Havet med solen over (fordampning) Regnvejr over land med vandboring under Snak om, hvad der sker med vandet på de forskellige steder på tegningen Lav et sæt kopier og lav rækkefølgen med eleverne i klassen, hvor det er en elev, der holder hvert billede op i den rigtige rækkefølge. Bagefter hænges billederne op på væggen i den rigtige rækkefølge. 6 Luk elevhæftet og lav den rigtige rækkefølge på tegningerne, læreren har med. Hvorfra? Den næste opgave lyder således i elevhæftet: I skal lave en lille historie, som fortæller noget om vanddråbens rejse. I skal hjælpes ad med historien og digte den sammen, og jeres lærer skriver den op på tavlen, imens I digter den. Historien skal starte med: Der var en gang en lille dråbe vand. Den løb ned gennem halsen på Kevin... Hvad sker der med vandet på vandværket: Vandværket henter grundvand op fra undergrunden fra vandboringer, der ligger i meters dybde. Råvandet iltes og filtreres på vandværket, før det sendes videre til forbrugerne som drikkevand. Ved iltningen afgives svovlbrinte og visse steder også methan. Desuden iltes vandet for at give det en frisk smag og for at fjerne og omdanne råvandets naturlige indhold af blandt andet jern, mangan og ammonium. Det iltede vand løber til filteranlægget, der normalt består af både en forfiltrering og en efterfiltrering. I filtrene frafiltreres jern- og manganoxider, og ammonium fjernes ved biologiske processer således, at det er rent drikkevand, der forlader efterfiltrene. Efter filtreringen løber drikkevandet videre til en stor rentvandsbeholder, hvor det opbevares, indtil det bliver pumpet ud til forbrugerne. Det indlysende her er selvfølgelig, at eleverne skal få en sikker fornemmelse af vandets kredsløb og blive opmærksomme på, at der findes et kredsløb, der er centreret omkring vores brug af vand og så vandets kredsløb i naturen. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Vand og damp Der er vanddamp, vi ikke kan se, overalt. Fugten i luften kan måles med et hygrometer. Det kan vise, hvor meget vanddamp, der er i luften i forhold til, hvad der er plads til ved en bestemt temperatur. Er luftfugtigheden høj, kan det være svært at komme af med sveden fra kroppen. Tag evt. et hygrometer med i klassen og mål fugtighed en række dage. En kogle er en god indikator for fugtighed, hvis man kan få fat i en sådan. Damp er vand i gasform. Damp er Læs op i klassen: Vand og damp Et lille forsøg I kan lave: I kan bruge én tallerken eller én tallerken til hver gruppe. Bland en spiseskefuld salt i en tallerken fyldt med vand, rør rundt til det meste eller det hele er opløst. Stil tallerkenen i vinduet nogle dage. Hvor forsvinder vandet hen, saltet blev der jo? en farveløs gas (helt usynlig), men ordet bruges udenfor fagkredse også (ukorrekt) om fx de vanddråber, der ses, når vanddampen fortættes over en Snak om, hvor I har set vanddamp henne? Når der er vand på noget eller i noget, er det vådt. Når det tørrer helt, er det tørt. Vand kan være varmt og vand kan være koldt, så vand er en fantastisk ting, og vand kan ændre sig, hvis vi udsætter det for forskellige temperaturer. Hvis vi sætter et glas vand et sted, hvor temperaturen er under nul grader, bliver vandet til is, og hvis vi opvarmer det, bliver vandet til damp. Man siger, at man tilfører vandet energi, når man tilfører varme eller kulde til vandet. Hvor har I set vanddamp? Nogle gange kan man ikke se vanddamp, fx ved du måske, at man kan tørre tøj på en tørresnor. Når tøjet hænger på snoren, forsvinder vandet ikke, det bliver bare til damp. Det fordamper, siger vi. Faktisk er det næsten som at trylle, når man sætter en gryde med vand på komfuret. Når vandet koger, bliver vandet til damp, og hvis du har vinduet lukket i køkkenet, bliver dampen igen til flydende vand, når den rammer vinduet. Vi kalder det at dampen fortætter. På samme måde som vand fordamper fra en kedel, kan vand fordampe fra store have. Vandet trækkes op og bliver til skyer, og når det derefter regner over land, rammer vandet jorden og siver ned gennem jordlagene. Her bliver det til grundvand. 7 Prøv at gå hen til vinduet i klassen og ånd på det. Hvad sker der? Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse Dette opslag kan I med fordel lave sammen med et andet opslag i samme time. Eleverne skal bruge kroppen for at få forståelsen for, at når man har bevæget sig, så skal kroppen have tilført vand og at vand er bedre end sodavand til at opretholde væskebalancen. Der bliver bedt om at eleverne løber og bevæger sig i alt ca. 15 minutter i starten af en time. Eleverne har godt af at bevæge sig, og de må gerne få sved på panden. Langt den største del af kroppen består af ilt, brint og kulstof. Først og fremmest fordi vand som bekedeltud eller i skyerne. Ved normalt tryk på 1,013 bar koger vand ved 100 C. Et kg vand bliver til 1,7003 m³ vanddamp. Der er angivet et lille enkelt forsøg, som viser, hvordan vand forsvinder. Der skal bruges tallerkener, vand og salt. Tallerkener fyldes med vand og en spsk. salt og står i vindueskarmen. Vandet fordamper og saltet bliver tilbage. Tal evt. i klassen gennem de 8 opslag også om: tilstandsform, fast form is, væskeform vand, gasform damp, fryse, smelte, koge, fordampe, frysepunkt, kogepunkt, temperatur, grader, flyde, synke, vandoverflade, overfladespænding. Vand og kroppen Læs op i klassen: Vand og kroppen Omkring 2/3 af kroppen består af sveder, tisser eller trækker vejret. Man vand, og den kan ikke klare at undvære vand i ret lang tid. Kroppen bru- drikke fra vandhanen. Her i Hillerød skal huske at få godt med vand at ger vand for at vi kan forvandle den er vandet dejligt og rent, og du kan mad, vi spiser, til energi og til at der roligt drikke alt det vand, du orker. kan komme ilt til vores muskler. Kroppen kan ikke få for meget vand, Kroppen bruger i løbet af dagen så drik du bare, når du er tørstig. vand, og vi mister vandet, når vi Hvis I er blevet tørstige, hvorfor er I så det? Hvis I ikke er tørstige, hvorfor er I så ikke det? Er det lige så godt for kroppen at drikke sodavand, eller er vand bedre? Lav en stor tegning på et stort papir med et menneske. Hæng det op på væggen i klassen og tegn ind, hvad kroppen består af. Tegn lever, hjerte etc. står af ilt og brint udgør omkring 70 pct. af kroppen, mens kulstof er et helt centralt grundstof. Derudover er det kun kvælstof, calcium og fosfor, som er grundlæggende byggesten, da de er afgørende for at opbygge protein, knogler og dna. Mange af de grundstoffer, der kun forekommer i ganske små mængder, har centrale opgaver i krop pen og er absolut nødvendige for, at vi kan overleve. Det gælder fx kalium, svovl og magnesium. Gå ud i skolegården og løb rundt i fem minutter alle sammen i starten af timen. Når I kommer ind, må I ikke drikke vand. Derimod skal I lave noget gymnastik eller danse til noget musik. I slutningen af timen skal I se, om I er blevet mere tørstige. 8 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse 97,85 % af kroppen består af følgende grundstoffer: 65 % Ilt indgår i næsten alle stoffer 18 % Kulstof indgår i næsten alle stoffer 10 % Brint indgår i næsten alle stoffer 3 % Kvælstof proteiner og dna 1,5 % Fosfor dna, knogler og tænder 0,35 % Calcium knogler, tænder og blod Tegning af krop med de vigtigste organer, set på: dk/indre-organer.htm&h=1245&w=1400&sz=111&tbnid=j05jyiyswm0t-m:&tbnh=90&tbnw=101&zoom=1&usg= 30Jl-ZtSxxk5a5g41bFJ5hPSLY- A=&docid=Orzjt5Y_sov8vM&sa=X&ei=Q2W4UYy_AonctAaHu4GABw&ved=0CCwQ9QEwAA&dur=0 ) 15

16 Det er vigtigt, at eleverne får en forståelse for, at alle kroppens organer har brug for vand. Der bliver stillet følgende opgave: Gå ud i skolegården og løb rundt i fem minutter alle sammen i starten af timen. Når I kommer ind, må I ikke drikke vand. Derimod skal I lave noget gymnastik, eller danse til noget musik. I slutningen af timen skal I se, om I er blevet mere tørstige. Der er en tegning af en dreng, der er fyldt op med 2/3 vand for at vise, hvor stor en del af os der er vand. Eleverne læser op i klassen: Omkring 2/3 af kroppen består af vand, og den kan ikke klare at undvære vand i ret lang tid. Kroppen bruger vand for at vi kan forvandle den mad, vi spiser til energi og til, at der kan komme ilt til vores muskler. Kroppen bruger i løbet af dagen vand, og vi mister vandet, når vi sveder, tisser eller trækker vejret. Man skal huske at få godt med vand at drikke fra vandhanen. Her i Hillerød er vandet dejligt og rent, og du kan roligt drikke alt det vand, du orker. Kroppen kan ikke få for meget vand, så drik du bare, når du er tørstig. Hvis I er blevet tørstige, hvorfor er I så det? Hvis I ikke er tørstige, hvorfor er I så ikke det? Er det lige så godt for kroppen at drikke soda vand, eller er vand bedre? Følgende opgave bliver stillet: Lav en stor tegning på et stort papir af et menneske. Sæt den op på væggen i klassen og tegn ind, hvad kroppen består af. Tegn lever, hjerte etc. Lad eleverne pege på tegningen, hvor organerne skal sidde, inden I tegner dem ind. Brug flere farver. Det er vigtigt, at vi her forstår to ting: For det første at det ikke kun, fordi vi er tørstige, vi drikker vand, vi bliver tørstige, fordi vores organer kræver det. For det andet er det vigtigt, at sodavand ikke erstatter vores behov for væske. Man kan godt tillade sig at sige, at vand er med til at rense kroppen. Tal også om, at man kan blive svimmel og træt, hvis man får for lidt vand. Man kan se på farven af det, man tisser, om man har fået væske nok i løbet af dagen. Bortset fra når man vågner om morgenen, betyder gult eller mørkt farvet urin, at man mangler vand, mens tis, der er næsten gennemsigtigt betyder, at vi har vand nok i kroppen. Læs op i klassen: Vi har arbejdet med det før. Kan I huske, hvor vandet kom fra? Kan I huske, hvad der skete med det på vandværket? Her kan I se, hvad der sker med vandet, inden det kommer ud af vandhanen hos dig. Læs op i klassen: Rent vand til dig fra os Kan I forklare, hvad I ser på tegningen? Når vandet bliver pumpet op af en vandboring, kommer det ind på vandværket. Først sørger vandværket for, at der kommer luft ind i vandet ved, at vandet løber gennem en såkaldt risle-bakke. Her forsvinder der nogle dampe fra vandet op i luften, så vandet kommer til at smage friskere. Prøv at lave et forsøg, hvor I skal se, om I kan smage forskel på det vand, I køber, og på vand der kommer ud af vandhanen. Vandet skal helst have samme temperatur. De fleste gange, når man laver et sådant forsøg, synes mennesker i Danmark, at vandet fra vandhanen smager bedst. Hvad synes I? Når man sådan putter luft i vandet, bliver noget af vandets indhold til små klumper, der bliver sorteret fra, når vi sier vandet. Måske kender du det, at man sier noget fra, når man laver kaffe i et kaffefilter. Det er det samme, vi gør på vandværket, bare med vand. 9 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse Rent vand til dig fra os Dette opslag arbejder med, hvad der sker med vandet, inden det kommer ud af vandhanen. Vi har i et tidligere opslag arbejdet med temaet, men her skal eleverne høre historien om, hvad der sker med vandet på vandværket. På vandværket behandles vandet på to måder en iltning og en filtrering. Ved iltningen fjernes der gasser som metan og svovlbrinte. I filteret fjernes jern, mangan og ammonium. Iltningsprocessen kan deles op i to dele. I den ene proces bliver gasserne metan og svovlbrinte i vandet fjernet fra vandet gennem en udluftning. Den anden proces producerer en kemisk reaktion mellem jern/mangan og ilt. Når grundvandet hentes op fra undergrunden, indeholder det ingen ilt. Ved at blæse luft ind i vandet, sætter ilt gang i de kemiske processer mellem jern/mangan og ilt. Det får jern og mangan til at danne bitte små fnug i vandet, som efterfølgende kan fjernes i sandfiltrene. For at fjerne det uopløste jern og mangan fra vandet, lader man vandet løbe gennem filtrene. Ammonium fjernes i filtrene ved biologiske processer. Læs mere på: 16

17 Læs op i klassen: Hvor meget vand bruger I? Vi har før snakket om, hvor dejligt vand er. Men hvad bruger man vand til, når man er en elev i en klasse? I kan hurtigt fortælle, hvad man bruger vand til på skolen, men har I tænkt på det hele? Mange indskolingsbørn og for dens sags skyld også større elever tror, at man renser vandet på et vandværk. Tag snakken om forskellen på et vandværk og et renseanlæg og repeter vandets vej fra naturen til vandværket, fra vandværk til hjemmet og dernæst via kloak over renseanlæg. Man må ofte grave dybt for at komme ned til grundvandet. Det kan være både besværligt og dyrt. Samtidig bliver der flere og flere mennesker på Jorden. Det betyder, at vi har brug for mere og mere vand til vask, madlavning og til at drikke. Af alt det vand vi har på jorden, er 97 % saltvand og kun 3 % ferskvand. Saltvand indeholder ca. 35 mg salt pr. liter (mg/l) og kan ikke drikkes uden at saltet fjernes først. Det vand, vi drikker, er ferskvand. Ferskvand har under 1 mg salt pr. liter (mg/l).»det kan teknisk set godt lade sig gøre at godt fjerne salt fra havvand, og man gør det i mange varme lande såsom de arabiske oliestater samt i Australien. Men det er en meget bekostelig og energikrævende proces, og i en verden hvor man fokuserer meget på energi, er det jo ikke altid hensigtsmæssigt,«forklarer Peter Engelund Holm. Han understreger, at når vi taler danske forhold, er grundvandet bedre end afsaltet havvand.»det vand, man får ud af en afsaltning, vil i høj grad ligne destilleret vand. Det betyder blandt andet, at det mangler en masse mineraler, som det danske grundvand har, fordi det er filtreret igennem jorden. Det danske grundvand er med andre ord bedre kvalitet end afsaltet vand,«fortæller Peter Engelund Holm. Citat er taget fra: Start om morgenen med at sætte en streg i hjørnet på tavlen, hver gang en elev i jeres klasse går på toilettet. Spørg den tekniske ejendomsleder om, hvor mange liter vand toilettet bruger, hver gang I skyller. Lav et gennemsnit af toilettets lille skyl og store skyl og regn ud, når dagen er gået, hvor meget vand I har brugt på toiletskyllene alene. I skal lave et vendespil i klassen med tegninger, der har noget med vand at gøre. Husk tegningerne skal være så små, at de kan være indenfor firkanten af det papir, læreren giver jer. 10 Skriv op på tavlen og snak i klassen om, hvad I bruger vand til på skolen. Hvor mange ting kan I komme op på? Husk at lærerne også bruger vand til at lave kaffe på lærerværelset. Tal om hvad I bruger vand til i skolen. Tal om hvad I bruger vand til derhjemme. Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse Hvor meget vand bruger I? Start om morgenen med at sætte en streg i hjørnet på tavlen, hver gang en elev i jeres klasse går på toilettet. Spørg den tekniske ejendomsleder (skolens pedel) om, hvor mange liter vand, toilettet bruger, hver gang I skyller. Lav et gennemsnit af toilettets lille skyl og store skyl og regn ud, når dagen er gået, hvor meget vand, I har brugt på toiletskyllene alene. Læs op i klassen: Vi har før snakket om, hvor dejligt vand er. Men hvad bruger man vand til, når man er elev i en klasse? I kan hurtigt fortælle, hvad man bruger vand til på skolen, men har I tænkt på det hele? Tal om, hvad I bruger vand til i skolen. Tal om, hvad I bruger vand til derhjemme. Skriv op på tavlen og snak i klassen om, hvad I bruger vand til på skolen. Hvor mange ting kan I komme op på? Husk at lærerne også bruger vand til at lave kaffe på lærerværelset. Se mere: Der er givet en opgave, der lyder sådan: I skal lave et vendespil i klassen med tegninger, der har noget med vand at gøre. Husk tegningerne skal være så små, at de kan være indenfor firkanten af det papir, læreren giver jer. (Kopiark på næste side der er gjort klar med firkanter til at tegne figurer til vendespil.) Slut evt. timen af med at tegne 120 mælkekartoner og tal om, hvor meget vand man bruger pr. person pr. dag. 17

18

19 Vandhullet Nogle gange samler vandet sig i en sø eller et vandhul. I vandhullet lever en masse smådyr, som I kan fange. I skal bruge: Sigtenet Bakker Tag på tur til et vandhul. Når I skal fange dyr med jeres sigtenet ved vandkanten, skal I prøve at fange dem mellem de planter, der står på søens bund. Mange af dyrene gemmer sig og lever her. Når I har dyrene i nettet, tager I dem forsigtigt med en ske og sætter dem op i bakken med vand. Bestemmelsesduge Lup-sæt Linsedåser I skal prøve, om I kan fange så mange forskellige dyr som muligt. Fang fem af hver slags. Bær dem hjem i en spand med låg, halvt fyldt med søvand. Hjemme i klassen kommer I dem op i et akvarium og hælder lige så meget postevand op, som der er søvand i akvariet. Der Skeer Spand med låg skal være et par sten i bunden af akvariet, som fx bugsvømmeren kan holde fast i. Stil akvariet et sted, der ikke er for varmt. Skal det stå i solen, skal I sætte papir på bagsiden af akvariet. Akvarier Vandhullet 11 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse Nogle gange samler vandet sig i en sø eller et vandhul. I vandhullet lever en masse smådyr, som I kan fange. I skal bruge: Sigtenet Bakker Bestemmelsesduge Lup-sæt Linsedåser Skeer Spand med låg Akvarier Tag på tur til et vandhul. Når I skal fange dyr med jeres sigtenet ved vandkanten, skal I prøve at fange dem mellem de planter, der står i søen, der gemmer mange af dyrene sig. Når I har dyrene i nettet, tager I dem forsigtigt med en ske og sætter dem op i bakken med vand. I skal prøve, om I kan fange så mange forskellige dyr som muligt. Fang fem af hver slags. Bær dem hjem i en spand med låg, halvt fyldt med søvand. Hjemme i klassen kommer I dem op i et akvarium og hælder lige så meget postevand op, som der er søvand i akvariet. Der skal være et par sten i bunden af akvariet, som fx bugsvømmeren kan holde fast i. Stil akvariet et sted, der ikke er for varmt. Skal det stå i solen, skal I sætte papir på bagsiden af akvariet. 19

20 Lærervejledning klasse Læs op i klassen: Vandet i Hillerød Siden 1899 har Hillerød Forsyning leveret vand til boliger i Hillerød by og omegn. Der er nu 18 vandværker i Hillerød Kommune, der giver vand til dig, men der pumpes også vand op i kommunen til borgere i hovedstadsområdet. Nogle af dem, der bor i Hillerød, har deres egen brønd eller vandboring og sørger selv for det vand, de bruger. Grundvandssamarbejdet har tre formål: Grundvandet i Hillerød Kommune er i en god kvalitet, og det skal det blive ved med at være i fremtiden. Tal med jeres egne ord om, hvad der menes med de tre formål. Hillerød vandværker St. Lyngby Vandværk Strølille Vandværk Sigerslevøster Vandværk Kort & Matrikelstyrelsen Alsønderup Vandværk Skævinge Vandværk Meløse Vandværk Strø Vandværk Strøvang Vandværk Vandforbruget er over tid steget i takt med udbygningen af byen. Det vand, der kommer ud af dine vandhaner, er hentet op fra undergrunden. Det er her grundvandet dannes. Inden vandet bliver til drikkevand og kommer ud til dig, har det først været igennem ét af vandværkerne i Kommunen. 1 Selskabet skal selv arbejde for at sikre rent grundvand 2 Selskabet skal arbejde sammen med myndighederne for at sikre rent grundvand 3 Selskabet skal gå i dialog med myndigheder for at sikre rent grundvand Hvad vil det sige at grundvandet er ca. 60 år gammelt? Harløse Vandværk I 2010 blev udført en undersøgelse af dit vand, og den viser, at grundvandet er omkring 60 år gammelt. Gadevang Vandværk Ullerød Vandværk Nr. Herlev-Freerslev Vandværk Gørløse Vandværk Kontakt dit vandværk Miljoe/Drikkevand/Kontakt_dit_vandvaerk.aspx Hillerød Forsynings hjemmeside Vandet i Hillerød 3 Nyhuse Vandværk Uvelse-Lystrup Vandværk Nødebo Vandværk Stenholt Vandværk Frederiksgade Vandværk Vandværker Målforhold 1: Dato 8/ Signaturforklaring Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4 6. klasse Tegn hver især en tegning der fortæller, hvad du ved om hvad der sker med vandet på et vandværk. Brug kasser og pile, farver og hvad du ellers har lyst til. Vandværket henter grundvand op fra undergrunden fra vandboringer, der ligger i meters dybde. Råvandet iltes og filtreres så på vandværket, før det sendes videre til forbrugerne som drikkevand. Ved iltningen afgives svovlbrinte og visse steder også methan. Desuden iltes vandet for at give det en frisk smag og for at fjerne og omdanne råvandets naturlige indhold af bl.a. jern og mangan. Jern og mangan iltes (kemisk proces) til jern- og manganoxider, der er tungtopløselige, og som kan filtreres fra i filtrene (fysisk proces).ammonium fjernes ved biologiske processer i filteranlægget. Det iltede vand løber til filteranlægget, der normalt består af både en forfiltrering og en efterfiltrering således, at det er rent drikkevand, der forlader efterfiltrene. Efter filtreringen løber drikkevandet videre til en stor rentvandsbeholder, hvor det opbevares, indtil det bliver pumpet ud til forbrugerne. 4 Vandet i Hillerød Her er et af vores vandværker. Det hedder Frederiksgade Vandværk og ligger i Frederiksgade 14, 3400 Hillerød. Læs op i klassen: Vandværket henter grundvand op fra undergrunden fra vandboringer, der ligger i meters dybde. Råvandet iltes og filtreres så på vandværket, før det sendes videre til forbrugerne som drikkevand. Ved iltningen afgives svovlbrinte og visse steder også methan. Desuden iltes vandet for at give det en frisk smag og for at fjerne og omdanne råvandets naturlige indhold af blandt andet jern, mangan og ammonium. Det iltede vand løber til filteranlægget, der normalt består af både en forfiltrering og en efterfiltrering. Det iltede jern og mangan fra råvandet filtreres fra i filtrene. Ammonium fjernes i filtrene ved biologiske processer, således at det er rent drikkevand, der forlader efterfiltrene. Efter filtreringen løber drikkevandet videre til en stor rentvandsbeholder, hvor det opbevares, indtil det bliver pumpet ud til forbrugerne. Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4 6. klasse Et lille vandkredsløb Denne opgave er af praktisk karakter. Eleverne bliver bedt om at lave følgende: I kan lave jeres eget lille vandkredsløb. I skal bruge: Et akvarium Plastfolie Små sten En klods Tape Vat En lille skål Karsefrø Vand I kan lave jeres eget lille vandkredsløb. I skal bruge: Et akvarium Plastfolie Små sten En klods Tape Vat En lille skål Karsefrø Vand Et lille vandkredsløb Læg nogle karsefrø i en lille skål med vat i, men lad være med at vande dem. Stil skålen i den ene ende af akvariet, og sæt en klods under så akvariet står skråt. Hæld vand i den anden ende. Læg folie over akvariet og luk godt til hele vejen rundt med tape. Læg nogle små sten eller lign., gerne kolde, på folien lige over skålen med karsefrø. Stil akvariet i et solrigt vindue eller sæt en lampe over. Hold øje med det hele de næste dage og en uge frem. Læg nogle karsefrø i en lille skål med vat i, men lad være med at vande dem. Stil skålen i den ene ende af akvariet og sæt en klods under, så akvariet står skråt. Hæld vand i den anden ende. Læg folie over akvariet og luk godt til hele vejen rundt med tape. Læg nogle små sten eller lign., gerne kolde, på folien lige over skålen med karsefrø. Stil akvariet i et solrigt vindue eller sæt en lampe over. Hold øje med det hele de næste dage og en uge frem. Dette forsøg er vigtigt for forståelsen af vandets kredsløb. Se filmen: Det centrale ved denne opgave er at forstå, at det er det samme vand, vi bruger igen og igen. Det er også vigtigt at se på den forskel, der er, når naturens systemer transporterer vandet, som vist i forsøget, og på den måde, vi mennesker gør det gennem rør og værker. 5 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte klasse Tal om filmen. Tal fx om kloakker før og nu og deres betydning for vandkvaliteten, og om dråbens renselse, inden den løber i havet. 20

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse

For vandnørder i 5.-6. klasse For vandnørder i 5.-6. klasse Indhold Stikord side 3 Vejen til Vandnørd side 4 Billedjagt side 5 Vandkemi side 6 Vandets overflade side 6 Vand-termometer side 7 Kan I smage forskel? side 7 Vandets kredsløb

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Vand og vandforsyning

Vand og vandforsyning Af Erland Andersen og Jens O. Mortensen Udgave: 11-10-2004 Indledning Vand og vandforsyning er det 3. undervisningsforløb i det folkeskoleprojekt Vvs-branchens uddannelsesnævn startede i efteråret 2002.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE MAX HVER DAG SPAR MERE VAND MAX 100 LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Læringsmiljøer - Rammerne - Inddragelse af andre læringsrum - Andre

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Vandets Vej. Lærervejledning

Vandets Vej. Lærervejledning Vandets Vej Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns

Læs mere

Vandets Vej. Lærervejledning

Vandets Vej. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse LÆRERVEJLEDNING

For vandnørder i 5.-6. klasse LÆRERVEJLEDNING For vandnørder i 5.-6. klasse LÆRERVEJLEDNING Vand-Akademiet Vand-Akademiet for vandnørder i 5.-6. klasse Kærer lærer Undervisningsmaterialet Vand-Akademiet for vandnørder i 5.-6. klasse er udviklet af

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch Vands kredsløb/kredsløb

Læs mere

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: VAN D 8 Vand Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: Trin 1: give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer,

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning.

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Dyreliv TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Truede dyr Tal med eleverne om truede dyr. I kan eksempelvis tale om:

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer er et tværfagligt forløb, der inddrager

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast 2. Hvad kommer der ud af forbrændingsovnen? Slagger Ild Vand 3. Hvordan renser man røg? Man vasker det

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, men det smager meget forskelligt. Fredag 10. oktober

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet.

Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. Herunder de bemærkninger og kommentarere vi har modtaget sammen med skemaet. 1. En klar forbedring, vi håber det fortsætter. 2. Vi syntes det virker fint. 3. Kan især mærke forskellen ved bad/hårvask.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Årsplan for natur og teknik i 3.a

Årsplan for natur og teknik i 3.a 33-34 Små dyr omkring skolen. Finde dyr på skolens område. Undersøge dyrene. Dyrefælder. Natek 3. Net, glas, spande, bestemmelsesdug osv. Bog fra cfu: Smådyr i kompostbunken. stille spørgsmål til planters

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere