Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *"

Transkript

1 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,54 203,54 203,54 203,54 228,00 * Sækketømning - ugetømning 1.512, , , , ,00 * 80 l beholder - 14 dgs tømning 486,00 486,00 486,00 486,00 585,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,62-205,62-205,62-205,62-248,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,85 130,85 130,85 130,85 158,00 * 120 l beholder - 14 dgs tømning 648,00 648,00 648,00 648,00 780,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,15-274,15-274,15-274,15-330,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,46 174,46 174,46 174,46 210,00 * 140 l beholder - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,54 203,54 203,54 203,54 245,00 * 180 l beholder - 14 dgs tømning 1.026, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,08-434,08-434,08-434,08-523,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,23 276,23 276,23 276,23 332,00 * 240 l beholder - 14 dgs tømning 1.296, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,31-548,31-548,31-548,31-660,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,92 348,92 348,92 348,92 420,00 * 240 l beholder - ugetømning 2.592, , , , ,00 * 360 l beholder - 14 dgs tømning 1.944, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,46-822,46-822,46-822,46-990,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,38 523,38 523,38 523,38 630,00 * 360 l beholder - ugetømning 3.888, , , , ,00 * 400 l beholder - 14 dgs tømning 2.160, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge ,85-913,85-913,85-913, ,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,54 581,54 581,54 581,54 699,00 * 400 l beholder - ugetømning 4.320, , , , , l beholder - 14 dgs tømning 3.240, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge , , , , ,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,31 872,31 872,31 872, ,00 * 600 l beholder - ugetømning 6.480, , , , ,00 * 660 l beholder - 14 dgs tømning 3.564, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge , , , , ,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge ,54 959,54 959,54 959, ,00 * 660 l beholder - ugetømning 7.128, , , , ,00 * 760 l beholder - 14 dgs tømning 4.104, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge , , , , ,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge , , , , ,00 * 760 l beholder - ugetømning 8.208, , , , ,00 * 800 l beholder - 14 dgs tømning 4.320, , , , ,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge , , , , ,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge , , , , ,00 * 800 l beholder - ugetømning 8.640, , , , ,00 * Mærkater ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Ombytningsgebyr 216,00 250,00 250,00 250,00 301,00 * Ombytningsgebyr ved selvaflevering 52,00 52,00 56,00 * Lån af lås inkl. 2 nøgler affaldsbeh. 200,00 200,00 200,00 200,00 220,00 * Kompostbeholdere (Aabenraa og Bov) 240,00 240,00 240,00 240,00 260,00 * 1,3 m³ molok - 14 dgs tømning 6.318, , , , ,00 *

2 1,3 m³ molok - ugetømning , , , , ,00 * 1,5 m³ molok - 14 dgs tømning 7.290, , , , ,00 * 1,5 m³ molok - ugetømning , , , , ,00 * 3,0 m³ molok - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 3,0 m³ molok - ugetømning , , , , ,00 * 5,0 m³ molok - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 5,0 m³ molok - ugetømning , , , , ,00 * Genbrugstakst, private Genbrugstakst - 1 lejl./parcelhus 1.408, , , , ,00 * Genbrugstakst - > 8 lejl. (etage) 704,00 704,00 584,00 584,00 622,00 * Genbrugstakst - lejl. u/36 m 2 704,00 704,00 584,00 584,00 622,00 * Genbrugstakst - sommerhus 704,00 704,00 584,00 584,00 622,00 * Genbrugstakst - kolonihavelod 352,00 292,00 292,00 311,00 * Genbrugstakst - kolonihavelod uden genbrugsbeholder 233,60 280,00 * Gebyr for afhentning af grene (nyt) 320,00 * Genbrugstakst, erhverv, meldeordning Deponiaffald pr. aflevering 1.000,00 750,00 750,00 750,00 * Brændbart affald pr. aflevering 350,00 260,00 260,00 260,00 * Bygningsaffald, beton og tegl samt grene pr. aflevering 170,00 125,00 125,00 125,00 * Metal samt rent pap, papir, flamingo og plastfolie 0,00 0,00 0,00 Genbrugeligt affald pr. aflevering af affald der er omfattet af producent ansvar (weee og batterier) pr. aflevering 100,00 75,00 75,00 75,00 * Farligt affald fra erhverv efterfølgende pr. kg (maks. 20 kg pr. gang og maks. 100 kg. pr. år) 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 * Årsgebyr for erhvervsaffald 220,00 220,00 220,00 220,00 * Øvrige købsydelser afregnes kostpris. Ombygning af beholder lydsvag beholder Tilkøb af beholder med låg-i-låg Tilkøb af beholder med fodpedal Tilkøb af fodpedal selvmontering Erstatning af ødelagt beholder

3 Deponi (Taksterne er inkl. statsafgift) Brændbart affald mellemdeponi 800,00 700,00 640,00 630,00 630,00 * Brændbart affald nedknusning 1.000,00 900,00 840,00 840,00 840,00 * Dagrenovation direkte forbrænding 500,00 500,00 * Affald direkte forbrænding 835,00 675,00 615,00 620,00 620,00 * Affald deponi, hvor en væsentlig del er genbrugeligt eller brændbart affald og hvor det ikke brændbare affald kan frasorteres 1.930, , , , ,00 * Affald deponering 1.025, , , , ,00 * Usorteret bygningsaffald 1.930, , , , ,00 * Rene læs rå- og muldjord (kl. 1 jord) efter aftale med Aabenraa Kommune 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 * Erstatningskort 250,00 250,00 *

4 Spildevand Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidrag 26,00 31,00 31,00 32,25 39,95 * Vejafvandingsbidrag 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% * Fast bidrag (pr. stikledning) 250,00 250,00 250,00 540,00# 540,00 * Trappebetalingsmodel (for erhvervsejendomme der er meldt ordningen) Ordningen lovbunden Vandforbrug m³ ,25 39,95 * Vandforbrug m³ -4% -8% 30,96 36,75 * 1 Vandforbrug over m³ -12% -24% 28,38 30,36 * 1 Tilslutningsbidrag ** Standardslutningsbidrag for 1 boligenhed ** , , , , ,00 * 1 Standardslutningsbidrag for 1 boligenhed, der kun afleder spildevand og ikke regnvand (60% af standardbidraget) ** , , , , ,00 * 1 Standardslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m² grundareal ** , , , , ,00 * 1 **Standardslutningsbidragene reguleres i forhold udviklingen i et vægtet prisindeks, der er fastsat i prisloftsbekendtgørelsen. Basisindeks udgør 109,09 for 2.kvt Index for 2.kvt er 175,06. Tømning af bundfældningstank, der ikke ledes offentlig kloak Tømning af bundfældningstank 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 * Tillæg pr. m³ ved tankstørrelser over 3 m³ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * Ekstra tømning 877, , , , ,00 * Ekstra bidrag for manglende tømning på grund af gængelighedsforhold 877, , ,00 585,00# 585,00 * # Takstændring godkendt af Byrådet Aflevering af slam på renseanlæg pr. m³ 125,00 128,50 128,50 128,50 135,00 * Statsafgift af spildevand Mekanisk - biologisk 1,60 1,60 1,60 1,60 2,40 1 Ejendomme med godkendt nedsivningsanlæg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 1 Ejendomme med samletank 1,40 1,40 1,40 1,40 2,10 1 Ejendomme med bundfældningstank 3,80 3,80 3,80 3,80 5,70 1 Vandmålere aflæses én gang årligt Arwos. Aflæsningen foretages af forbrugeren. Er aflæsningen ikke modtaget rettidigt udsendes rykker med et gebyr Er aflæsningen ikke modtaget 14 dage efter 1. rykker ansættes efter skøn. Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 257,50 300,00 300,00 300,00 300, , ,00 Gebyr for direkte fakturering af lejere pr. lejemål pr. år 50,00 50,00 *

5 Vandforsyning Forbrugsbidrag ekskl. statsafgift Vand husholdning og erhverv 6,15 6,15 6,15 6,50 6,50 * Byggevand 6,15 6,15 6,15 6,50 6,50 * Afgifter Statsafgift 5,00 5,23 5,46 5,46 5,86 * 1 Drikkevandsbidrag 0,67 0,67 0,67 0,67 * 1 Statsafg. for enkeltbrugere med egen vandboring Ejendomme beregnes ud fra et vandforbrug på 170 m³/år 1.062, , , , ,25 1 Drikkevandsbidrag 170 m³ x 0,67 113,90 113,90 113,90 113,90 * 1 Sommerhuse beregnes ud fra et vandforbrug på 70 m³/år 437,50 457,63 477,75 477,75 512,75 1 Drikkevandsbidrag 70 m³ x 0,67 46,90 46,90 46,90 46,90 * 1 Vandslutning = slutningsbidrag + bidrag Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget forfalder ved etablering af stik på grund Etablering af byggevandsslutning erhverv 2.000, , , , ,00 * Parcelhuse og sommerhuse , , , , ,00 * Rækkehuse, andelslejligheder, ejerlejligheder i én etage 9.740, , , , ,00 * Etageboliger (pr. lejlighed) 8.600, , , , ,00 * Kollegier, ældreboliger og klublejligheder 6.330, , , , ,00 * Ènfamiliehuse i landzone inden for 100 m for vandforsyningsnettet , , , , ,00 * Ènfamiliehuse i landzone uden for 100 m for vandforsyningsnettet ,00 * For andre forbrugsgrupper end boliger fastsættes slutningsbidraget efter et forventet årsforbrug, som reguleres på grundlag af et konstateret årsforbrug 2 år efter færdigmelding Årsforbrug på m³/år , ,00 * Årsforbrug på m³/år , ,00 * Årsforbrug på m³/år , ,00 * Årsforbrug på over m³/år * Stikledningsbidrag Ind 40 mm 4.105, , , , ,00 * Over 40 mm Efter regn. Efter regn. Efter regn. Efter regn. Efter regn. * Etablering af sprinkleranlæg en fast årlig afgift * Fast bidrag 2,5-5 m³ måler 450,00 450,00 450,00 410,00# 410,00 * 2,5-5 m³ fjernaflæsningsmåler 600,00 600,00 600,00 560,00# 560,00 * 6-10 m³ måler 500,00 500,00 500,00 535,00# 535,00 *

6 6-10 m³ fjernaflæsningsmåler 800,00 800,00 800,00 685,00# 685,00 * m³ måler 700,00 700,00 700,00 860,00# 860,00 * m³ fjernaflæsning 1.350, , , ,00# 1.010,00 * m³ måler ,00# 1.960,00 * m³ fjernaflæsningsmåler ,00# 2.110,00 * Hydrant måler 2.500, , , ,00# 2.460,00 * # Takstændring godkendt af Byrådet Årligt bidrag for sprinkleranlæg u/måler Ø mm 1.148, , , , ,00 * Ø 110 mm 1.720, , , , ,00 * Ø 160 mm 2.292, , , , ,00 * Ø 200 mm 2.866, , , , ,00 * Målerservice Målerkontrol på akkrediteret værksted, hvor måler overholder lovgivningen 1.500, , , ,00 * Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler 1.500, , , ,00 * Vandmålere aflæses én gang årligt. Aflæsningen foretages af forbrugeren. Er aflæsningen ikke modtaget rettidigt udsendes rykker med et gebyr 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 Er aflæsningen ikke modtaget 14 dage efter 1. rykker ansættes efter skøn. 257,50 300,00 300,00 300,00 300,00 Ved manglende aflæsning i 3 år bliver Vandmåleren aflæst 1.250, ,00 Gebyr for lukning af vand 1.250, ,00 Genåbningsgebyr 1.250, , , , ,00 * Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning m.v , ,00

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme. TAKSTBLAD 2015 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.dk TILSLUTNINGSBIDRAG: Investeringsbidrag Afgiftspligtigt bolig-

Læs mere