SOGNEBLADET SEPTEMBER - DECEMBER 2013 NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLADET SEPTEMBER - DECEMBER 2013 NR. 3 45. ÅRGANG"

Transkript

1 SOGNEBLADET SEPTEMBER - DECEMBER 2013 NR ÅRGANG ALLESØ - NÆSBYHOVED BROBY - KIRKENDRUP - SKOVS HØJRUP Den kære rug var gæsten, som gjorde hvert et barn så spændt; se, Far han lægger vesten og sér så indadvendt: En skælven i et ydmygt sind, en bøn til altets Skaber, før avlen bringes ind. Jeppe Aakjær

2 SOGNEBLADET Adresser Sognepræst Sanne S. Johansen, kbf. Løvstikkevej 2, Kirkendrup, 5270 Odense N Tlf Mail: Ugentlig fridag: Fredag. Sognepræst Jonas Bak Weisenberg Tlf Mail: Ugentlig fridag: Mandag Organist Mikkel Dons Burchardt tlf Kirkesanger Pernelle B. Østerhaab Rasmussen Tlf Kirkekontoret Sekretær Anna Madsen, Chr. Lehns Vænge 5, 5270 Odense N, tlf Tirsdag kl , torsdag kl Ændringer i kontortid lægges på hjemmesiden. Allesø/Næsbyhoved Broby kirker Menighedsrådsformand Knud Erik Pedersen Broby Kirkevej 27, tlf Mail: Næstformand Kirsten Bendtsen Fredskovvej 130, tlf Mail: Kirkeværge ved Allesø kirke Sven Erik Hansen Æbleskivegyden 33, tlf Graver Anne Gahrn Olsen, tlf Mail: Fridag: Mandag Kirkeværge ved Næsbyhoved Broby kirke Ingo Larsen, Chr. Lehns Vænge 7, tlf Graver Jytte Gudmundsson, tlf Mail: Fridag: Mandag Redaktion Sognebladet udgives af menighedsrådet. Sanne S. Johansen (ansvarshavende redaktør) Kirsten Bendtsen, Fredskovvej 130 Jeremy Dean, Beldringevej 130 Laila Foldager Scharff, Chr. Lehns Vænge 32 Pia Pettersson, Beldringevej 105 Esther Sørensen, Chr. Lehns Vænge 19 Opsætning: Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19 tlf Næste nr. medio december, indlæg senest 8. nov. Se kirkens hjemmeside eller Kirkelig VEJVISER Gudstjenestelisten Af gudstjenestelisten på bagsiden af bladet fremgår det, hvilken af præsterne, der har tjeneste de enkelte søndage. Kirkelige handlinger som vielse og begravelse eller bisættelse varetages i ugen op til søndag af den præst, der gør tjeneste ved søndagens gudstjenester. Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelsen, som udleveres på sygehuset, samt forældrenes personlige attester indleveres til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivning Man henvender sig til kirkekontoret eller præsten inden 6 måneder efter barnets fødsel. Anmodning om dåb sker ved henvendelse til kirkekontoret senest 14 dage før. Bryllup / vielse Der skal bruges en prøvelsesattest, der udstedes af borgmesterkontoret i bopælskommunen. Man henvender sig først på borgmesterkontoret, hvor man medbringer sit personnummerbevis, sin dåbsattest og eventuelle andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m. Begravelse / bisættelse Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand om de praktiske spørgsmål. 2

3 Drengen med de fem ønsker En dreng var på vej hjem fra skole. Han var skuffet og ked af det. Han var ikke tilfreds med livet. Pludselig stod der en god fe foran drengen og gav ham fem ønskesten - dem kunne han bruge til at ønske hvad han ville. Drengen takkede, tog sine sten og puttede dem i lommen. Så fortsatte han sin vej hjem. Han syntes det var meget kedeligt og hårdt i skolen. Alle de prøver og lektier, som hele tiden var over ham! Ikke eet minut kunne han slappe af med god samvittighed. Tænk, hvis skolen bare var ovre, tænkte han. Så kunne jeg sætte mig foran fjernsynet uden at have nogen lektier, der ventede. Så tog han den første ønskesten frem og med ét stod han der: 20 år gammel. Skolen var ovre. Han havde arbejde og egen lejlighed. Nu kunne livet endelig begynde! Med det blev alligevel ikke rigtig til noget. For efter et stykke tid blev det ret ensomt hjemme i lejligheden. Drengen længtes efter en pige, han kunne kramme. Men han var lidt genert og vidste ikke rigtigt hvordan man bar sig ad med at få fat i en pige. Så tog han den anden sten frem og med ét stod han der: 30 år gammel, med kone og tre skrigende unger. Nu, endelig, skulle livet trods alt begynde. Men nej. Ikke rigtig. For hver eftermiddag, når han kom hjem fra arbejde, stod konen dér på trappen. Så måtte han gå i gang med at gøre rent og lave mad. Og midt om natten kunne han blive vækket, for at han skulle skifte ble eller give sutteflaske. - Det her er jo vanvittigt! tænkte han. Aldrig får man lov at sidde ned et minut og bare slappe af. Livet kan da ikke kun handle om arbejde og krav. Tænk, når børnene er flyttet hjemmefra og der endelig bliver lidt ro og fred i huset! Så tog han sin tredje ønskesten frem og nu stod han der: 50 år gammel. Børnene var fløjet fra reden. Med god samvittighed kunne han sætte sig foran fjernsynet og se de programmer han selv ville. Endelig, nu skulle livet for alvor begynde. Og så dog for hver morgen kl. kvart over 6 ringede vækkeuret. Halvt bevidstløs var han nødt til at slæbe sig på arbejde og når han om aftenen kom hjem igen, orkede han ikke mere den dag. Det kan ikke være sandt, tænkte han. Livet må da være mere end arbejde. Fem ugers sommerferie og så er der elleve måneders slid igen. Jeg ser frem til at blive pensionist! Og så tog han sin fjerde ønskesten frem. Og med ét stod han der - 65 år gammel og nybagt pensionist. NU skulle livet endelig til at begynde! Men det han ikke havde regnet med var, at nu kom alle dårligdommene. Han kunne ikke så meget som før. Pengene rakte ikke til alle de rejser, han havde drømt om, og han kunne ikke koncentrere sig om alle de bøger, han gerne ville have læst. Nu var der kun een ønskesten tilbage. Han tog den frem og ønskede sig tilbage til dér, hvor han begyndte - til drengen, der var på vej hjem fra skole. Når dette sogneblad kommer på gaden, står høstgudstjenesterne i vore kirker for døren. Og høstgudstjenesterne handler ikke kun om at sige tak for årets høst, men for det liv Gud hver dag på ny stiller til vores rådighed. Desværre glemmer vi alt for ofte taknemmeligheden over livet og fokuserer i stedet på alt det, der ikke bliver som vi ønsker os, på skuffelser og nederlag. Drengen i historien fik lært, at livet er en gave, selvom det aldrig bliver perfekt eller frit for problemer. Så husk at glæde dig over livet. Så banalt det end måtte lyde: Livet er ikke så meget et spørgsmål om, hvordan man har det, som om hvordan man ta r det! Sanne S. Johansen 3

4 Nyt fra menighedsrådene Møder Menighedsrådet holder møder tirsdag 24. september kl , tirsdag 29. oktober kl og tirsdag 26. november kl Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside. Nye perlesten på kirkestien På mødet 16. april 2013 vedtog Bygnings- og Kirkegårdsudvalget at udlægge et nyt lag perlesten på stien mellem Chr. Lehns Vænge og Brobyvej. Selv om stien ikke ejes af Menighedsrådet, ønsker udvalget at fastholde stiens status som historisk og bevaringsværdig kirkesti til glæde for borgerne i sognet. Lys på kirkerne Ligesom i de forrige år vil begge kirker være belyst i de mørke vintermåneder december, januar og februar. Årsberetningen for vore sogne vil blive givet af menighedsrådets formand efter høstgudstjenesten 22. september. Velkommen i Therese-Klubben! Vi er en social klub, der holder åbent i Sognegården, Chr. Lehns Vænge 5, hver mandag fra kl med flere forskellige aktiviteter - den er for alle ældre og lettere handicappede i Odense N. Om formiddagen er der forskellige aktiviteter og fællesspisning med madpakker kl. 12. Om eftermiddagen strikker vi tæpper og voksen/børnetøj i alle størrelser. Garnet får du gratis mod at aflevere strikketøjet til foreningen, der videregiver det til gadepræsten i Odense, børnehjem i Vest-Rumænien og fattige familier dernede. Der er mulighed for at tage med til Rumænien og se strikketøjet blive afleveret til børnene. Om eftermiddagen serveres der kaffe og hjemmebagt brød til 15 kr. Et medlemskab koster 100 kr. halvårlig. Der bliver arrangeret jule- og påskefrokoster, fastelavn, teatertur, sommerudflugt og andet. Vi har gode lokaleforhold i stueplan, hvor alle kan komme ind, også med kørestole. Vi har det hyggeligt sammen, snakken går livligt om stort og småt. Vi arbejder på at oprette IT-undervisning til efteråret om formiddagen til billige penge, alle kan komme og deltage i undervisningen uden at skulle være medlemmer. Yderligere oplysning om klubben kan du få ved at ringe til Karen Skovhøi Bagger, tlf Børnehjemmet i Lougoj Børn på hjemmet Lageret i Danmark 4

5 Kirkelige handlinger 19. maj august 2013 Allesø Døbte William Spange-Nielsen Frederik Elgaard Knudsen Mateo Albrechtsen Hyldtoft Døde, begravede, bisatte Verner Larsen Inger Gerda Larsen Kurt Flemming Hansen Ærtebjerghaven Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Tirsdag kl Sanne S. Johansen Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Tirsdag kl Sanne S. Johansen Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Tirsdag kl Sanne S. Johansen Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Julegudstjeneste efter aftale Næsbyhoved Broby Døbte Marcus Martin O. Ebersbach Bertram Laust Svensson Isabella Roth R. Christensen Emily L. Køhl Kildeholm Lauritz P. Amind Jeppesen Lucas Iskov Bøndergaard Maja K. Holm Knudsen Jonathan Slott Jensen Viede Christina Maria Svensson og Peter Svensson Carina Højgaard Fuglsang og Søren Højgaard Fuglsang Therese Knudsen og René Holm Hansen Døde, begravede, bisatte Anna Marie Knudsen Evald Dines N. Thomsen Vibeke Helle Birkholm Bent Ejner Erbe Kirsten Vest Kay Britta Lillian Andreasen Sigrid Bakmand Hansen Reimer Mathias Perksen Kirsten T. Steenberg-Hansen Udlejning af Sognegården sker efter regulativ, der udleveres på kirkekontoret. Henvendelse til Conny Gade, tlf Kirketaxa kan af sognets beboere bestilles på kirkekontoret (se telefonnr. side 2) eller hos den pågældende præst senest lørdag middag. Den kan også benyttes til vore arrangementer om lørdagen i Sognegården Onsdagsklubben kl Barn i Det Tredje Rige ved Gabrielle Guldborg kl Banko kl Skovbylejren ved Palle Pedersen kl Banko kl Generalforsamling med smørrebrød husk drikkevarer! kl Banko kl Juleafslutning Kom og vær med i vore hyggelige møder! Vi mødes hveranden onsdag kl i Sognegården, Chr. Lehns Vænge 5. Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Allesø, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, Søhus og Skovshøjrup er velkomne! Nærmere oplysninger hos formanden, Sven Hansen, tlf

6 Vi ønsker Spurvelundskolen tillykke med de 50 år Jørgen Okkels kom til Spurvelundskolen som dens første skoleleder i oktober Året efter begyndte hans hustru Karen som lærer på skolen. Her fortæller hun erindringsglimt fra skolens første år. Da Sanne har bedt mig om at fortælle noget om Spurvelundskolens start, og dermed også Jørgens og min, vil jeg gøre mit bedste med den hukommelse jeg har i øjeblikket! I august 1962 begyndte den ikke færdigbyggede skole med førstelærer Ulrikkeholm som konstitueret leder, og derfor er det ham, der leder morgensangen på det billede, som er anvendt i anledning af jubilæet. 1. oktober samme år begyndte Jørgen som leder med 2 lærere fra Næsbyhoved Broby og 4 fra Allesø. Jeg havde orlov det år og begyndte først på skolen i august Men for at vende tilbage til vores ankomst hertil: Der var ingen gadebelysning, ingen affaldstømning og kloaksystemet var meget ringe. På skolens område var der dog mange udendørslamper, så den lå som en oplyst ø midt i mørket, og ved lederboligen var der heldigvis en skraldespand, som blev tømt! Jørgen med Jesper. Karen med Helle. I den lille by var der en Brugs og en købmand. En gang om ugen kom de handlende kørende til husene; der var en slagter, en brødbil, og så brugsmanden - mælkemanden kom naturligvis hver dag. Kommunekontoret lå i Næsby, og dér måtte vi ned og hente vores løn, som var kontanter i en lille pose. Posthuset lå også dér, så vi blev nødt til at anskaffe os en bil. Skolens adresse var Allesø-Næsbyhoved Broby Centralskole, Næsbyhoved Broby per Næsby. Vi lærere indså, at den måtte have et navn. Vi valgte Spurvelundskolen og senere fik den også et logo, tegnet af lærer John Kapper. Det var jo to skoler, der var blevet forenet, og Jørgen arbejdede meget på at blande eleverne i klasserne fremover. Han fik også skabt et skolenævn (nu skolebestyrelse), som vi arbejdede godt sammen med. Vi havde også en forældrekreds, der i alle årene bakkede godt op om skolen, hvilket også er tilfældet i dag, efter hvad jeg har set. Jeg husker for eksempel, at vi holdt fastelavnsfest med både elever og forældre, og mange af forældrene mødte også udklædte op. Der var tøndeslagning for børnene i gymnastiksalen og for forældrene i aulaen med dans bagefter - stadig adskilt. I løbet af få år blev skolen 2-sporet, og det var den ikke bygget til. Jeg fik klasseværelse i skolekøkkenet, i fysiklokalet og i Hytten, som vores embedsbolig blev døbt, efter vi var fraflyttet den. Det ville min kære mand ikke byde de andre lærere! Med disse få linjer har jeg forsøgt at skildre starten på vores tilværelse her på stedet. 8 Den nye skole i LEGO.

7 Den nye førsteklasse 1962 synger morgensang under ledelse af førstelærer Ulrikkesholm. Skolens første tid Skolens graviditetsperiode var næsten 12 måneder. Helt op til indvielsen den 13. august 1963 var der hektisk aktivitet, aftenen før blev der plantet træer og buske i skolegården og gartneren kunne først aflevere plantekummerne til aulaen om morgenen. Det viste sig nu, at der stod en halv meter vand under gymnastiksalen og kælderen var ofte oversvømmet, så der måtte ekstra dræning til. Skolen havde egen vandboring, men den måtte lukkes, da der kom mere sand end vand ud af bruserne. Det medførte dog, at der nu kom vandværksvand til Broby og det til en rimelig pris. Sportspladsfirmaet gik desværre konkurs, sportspladsen blev først brugbar , for på det tidspunkt var skolens udendørsbelysning den eneste ordentlige gadebelysning, der fandtes i Broby. Det, mente mange, var det rene fråds! Centralskolen var nu en realitet. Der forestod nu et arbejde med at få den til at blive en fælles skole for lærere, elever og forældre. Det gavnede just ikke, at man havde en ren Allesø-klasse og en ren Broby-klasse. Skolekommissionen pålagde derfor skolen, at klassedannelsen i centralskolen ikke må ske efter geografiske kriterier. Skolen navngives Allesø-Næsbyhovedbroby Centralskole eller ABC-skolen var dens navn i startfasen. Men som et sognerådsmedlem lakonisk bemærkede: De lærer vel også andet end ABC en på den skole! og dermed var vejen banet for en omdåb. Valget kom til at stå mellem Viemoseskolen og Spurvelundskolen. Det var af stor psykologisk betydning, at man fandt et neutralt navn, det er måske vanskeligt at forstå idag, hvor ingen tænker på Viemoserenden som en grænseflod. Jørgen Okkels Og her det nye kuld: O. klasses første skoledag i

8 Børneklubben Sommerlejr når den er bedst! Vi havde solskin hele ugen! I uge 27 var mange af børneklubbens børn med på sommerlejr på Skåstrup Strand. En hel uge med bibeltimer, leg og løb, hygge og skæg. Børnene gik op i fællesaktiviteter som bålaftener med snobrød, sketch og fællessang; på posteløb kom bl.a. Batman, Ninja Turtles, Hr. Skæg, Emilie de Forest, Shrek, Mickey Mouse forbi og på natløbet hjalp børnene regnbuens vogter. Der blev også tid til krabbefiskeri, strandtur, godnathistorie, slik og hyggesnak. Alt i alt en god uge med mange gode oplevelser for store og små. På fællesbilledet er alle børnene fra vore sogne. Fotos: Maria Knudsen og Karin Boll. Velkommen i Børneklubben hver torsdag kl i Sognegården, Chr. Lehns Vænge 5. Vi synger, leger og hører spændende historier fra Bibelen. Du må meget gerne tage en ven med. 10

9 En god ramme om din næste fest! Allesø Forsamlingshus Huset har opdækning til 110 personer i den store sal og i den lille sal til 30 personer. Huset udlejes samlet eller delt efter behov. Nye polstrede stole, nye borde, opvaskemaskine samt 2 nye varmluftsovne, kørestolsrampe Vedrørende udlejning tlf Næsbyhoved Broby Forsamlingshus Efterårsfest med levende musik lørdag 28. september kl Entré 150 kr. for mad, kaffe og musik Koncertaften fredag den 25. oktober kl Entré 125 kr. for snitter og koncert med Handplugged. Madaften onsdag den 20. november kl Juletræsfest søndag 15. december kl , entré 50 kr. pr. barn for godtepose. Tilmelding, helst 14 dage før, til Marie Nielsen, tlf Alle er velkommen! På bestyrelsens vegne Erling Pedersen Velkommen til HØSTGUDSTJENESTE I år er der høstgudstjeneste i begge kirker og vi opfordrer jer til at medbringe noget af årets høst til pynt i kirken. Efter gudstjenesten i Næsbyhoved Broby søndag den 22. september har vi frokost i Sognegården, her vil også være udendørslege for børnene. Efter frokosten holder vi traditionen tro den fornøjelige auktion over jeres afgrøder, hvor hele indtægten går til menighedsplejen. BORGERMØDE Husk at sætte X i kalenderen onsdag den 6. november! Borgerforeningen og Sikker-skolevej-udvalget afholder borgermøde på Spurvelundskolen kl Håber på pænt fremmøde, da det omhandler områdets ve og vel. 11

10 Gudstjenester DATO søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis Alle Helgensdag søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis Sidste søndag i kirkeåret søndag i Advent søndag i Advent søndag i Advent søndag i Advent ALLESØ Fælles med Næsbyhoved Broby Høstgudstjeneste 9.00 Jonas Bak Weisenberg Jonas Bak Weisenberg Stillegudstjeneste Weisenberg/Johansen 9.00 Jonas Bak Weisenberg 9.00 Jonas Bak Weisenberg Fælles med Næsbyhoved Broby 9.00 Jonas Bak Weisenberg NÆSBYHOVED BROBY Børne/familiehøstgudstjeneste 9.00 Sanne S. Johansen 9.00 Sanne S. Johansen 9.00 Sanne S. Johansen Weisenberg/Johansen Sanne S. Johansen Stillegudstjeneste Sanne S. Johansen Børne/familiegudstjeneste 9.00 Sanne S. Johansen Indsamlinger Alle Trinitatis-søndage: Det Danske Bibelselskab. Allehelgens søndag: Danske Sømands- og Udlandskirker. Adventstiden: Menighedsplejen.

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere