SOGNEBLADET SEPTEMBER - DECEMBER 2013 NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLADET SEPTEMBER - DECEMBER 2013 NR. 3 45. ÅRGANG"

Transkript

1 SOGNEBLADET SEPTEMBER - DECEMBER 2013 NR ÅRGANG ALLESØ - NÆSBYHOVED BROBY - KIRKENDRUP - SKOVS HØJRUP Den kære rug var gæsten, som gjorde hvert et barn så spændt; se, Far han lægger vesten og sér så indadvendt: En skælven i et ydmygt sind, en bøn til altets Skaber, før avlen bringes ind. Jeppe Aakjær

2 SOGNEBLADET Adresser Sognepræst Sanne S. Johansen, kbf. Løvstikkevej 2, Kirkendrup, 5270 Odense N Tlf Mail: Ugentlig fridag: Fredag. Sognepræst Jonas Bak Weisenberg Tlf Mail: Ugentlig fridag: Mandag Organist Mikkel Dons Burchardt tlf Kirkesanger Pernelle B. Østerhaab Rasmussen Tlf Kirkekontoret Sekretær Anna Madsen, Chr. Lehns Vænge 5, 5270 Odense N, tlf Tirsdag kl , torsdag kl Ændringer i kontortid lægges på hjemmesiden. Allesø/Næsbyhoved Broby kirker Menighedsrådsformand Knud Erik Pedersen Broby Kirkevej 27, tlf Mail: Næstformand Kirsten Bendtsen Fredskovvej 130, tlf Mail: Kirkeværge ved Allesø kirke Sven Erik Hansen Æbleskivegyden 33, tlf Graver Anne Gahrn Olsen, tlf Mail: Fridag: Mandag Kirkeværge ved Næsbyhoved Broby kirke Ingo Larsen, Chr. Lehns Vænge 7, tlf Graver Jytte Gudmundsson, tlf Mail: Fridag: Mandag Redaktion Sognebladet udgives af menighedsrådet. Sanne S. Johansen (ansvarshavende redaktør) Kirsten Bendtsen, Fredskovvej 130 Jeremy Dean, Beldringevej 130 Laila Foldager Scharff, Chr. Lehns Vænge 32 Pia Pettersson, Beldringevej 105 Esther Sørensen, Chr. Lehns Vænge 19 Opsætning: Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19 tlf Næste nr. medio december, indlæg senest 8. nov. Se kirkens hjemmeside eller Kirkelig VEJVISER Gudstjenestelisten Af gudstjenestelisten på bagsiden af bladet fremgår det, hvilken af præsterne, der har tjeneste de enkelte søndage. Kirkelige handlinger som vielse og begravelse eller bisættelse varetages i ugen op til søndag af den præst, der gør tjeneste ved søndagens gudstjenester. Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelsen, som udleveres på sygehuset, samt forældrenes personlige attester indleveres til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivning Man henvender sig til kirkekontoret eller præsten inden 6 måneder efter barnets fødsel. Anmodning om dåb sker ved henvendelse til kirkekontoret senest 14 dage før. Bryllup / vielse Der skal bruges en prøvelsesattest, der udstedes af borgmesterkontoret i bopælskommunen. Man henvender sig først på borgmesterkontoret, hvor man medbringer sit personnummerbevis, sin dåbsattest og eventuelle andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m. Begravelse / bisættelse Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand om de praktiske spørgsmål. 2

3 Drengen med de fem ønsker En dreng var på vej hjem fra skole. Han var skuffet og ked af det. Han var ikke tilfreds med livet. Pludselig stod der en god fe foran drengen og gav ham fem ønskesten - dem kunne han bruge til at ønske hvad han ville. Drengen takkede, tog sine sten og puttede dem i lommen. Så fortsatte han sin vej hjem. Han syntes det var meget kedeligt og hårdt i skolen. Alle de prøver og lektier, som hele tiden var over ham! Ikke eet minut kunne han slappe af med god samvittighed. Tænk, hvis skolen bare var ovre, tænkte han. Så kunne jeg sætte mig foran fjernsynet uden at have nogen lektier, der ventede. Så tog han den første ønskesten frem og med ét stod han der: 20 år gammel. Skolen var ovre. Han havde arbejde og egen lejlighed. Nu kunne livet endelig begynde! Med det blev alligevel ikke rigtig til noget. For efter et stykke tid blev det ret ensomt hjemme i lejligheden. Drengen længtes efter en pige, han kunne kramme. Men han var lidt genert og vidste ikke rigtigt hvordan man bar sig ad med at få fat i en pige. Så tog han den anden sten frem og med ét stod han der: 30 år gammel, med kone og tre skrigende unger. Nu, endelig, skulle livet trods alt begynde. Men nej. Ikke rigtig. For hver eftermiddag, når han kom hjem fra arbejde, stod konen dér på trappen. Så måtte han gå i gang med at gøre rent og lave mad. Og midt om natten kunne han blive vækket, for at han skulle skifte ble eller give sutteflaske. - Det her er jo vanvittigt! tænkte han. Aldrig får man lov at sidde ned et minut og bare slappe af. Livet kan da ikke kun handle om arbejde og krav. Tænk, når børnene er flyttet hjemmefra og der endelig bliver lidt ro og fred i huset! Så tog han sin tredje ønskesten frem og nu stod han der: 50 år gammel. Børnene var fløjet fra reden. Med god samvittighed kunne han sætte sig foran fjernsynet og se de programmer han selv ville. Endelig, nu skulle livet for alvor begynde. Og så dog for hver morgen kl. kvart over 6 ringede vækkeuret. Halvt bevidstløs var han nødt til at slæbe sig på arbejde og når han om aftenen kom hjem igen, orkede han ikke mere den dag. Det kan ikke være sandt, tænkte han. Livet må da være mere end arbejde. Fem ugers sommerferie og så er der elleve måneders slid igen. Jeg ser frem til at blive pensionist! Og så tog han sin fjerde ønskesten frem. Og med ét stod han der - 65 år gammel og nybagt pensionist. NU skulle livet endelig til at begynde! Men det han ikke havde regnet med var, at nu kom alle dårligdommene. Han kunne ikke så meget som før. Pengene rakte ikke til alle de rejser, han havde drømt om, og han kunne ikke koncentrere sig om alle de bøger, han gerne ville have læst. Nu var der kun een ønskesten tilbage. Han tog den frem og ønskede sig tilbage til dér, hvor han begyndte - til drengen, der var på vej hjem fra skole. Når dette sogneblad kommer på gaden, står høstgudstjenesterne i vore kirker for døren. Og høstgudstjenesterne handler ikke kun om at sige tak for årets høst, men for det liv Gud hver dag på ny stiller til vores rådighed. Desværre glemmer vi alt for ofte taknemmeligheden over livet og fokuserer i stedet på alt det, der ikke bliver som vi ønsker os, på skuffelser og nederlag. Drengen i historien fik lært, at livet er en gave, selvom det aldrig bliver perfekt eller frit for problemer. Så husk at glæde dig over livet. Så banalt det end måtte lyde: Livet er ikke så meget et spørgsmål om, hvordan man har det, som om hvordan man ta r det! Sanne S. Johansen 3

4 Nyt fra menighedsrådene Møder Menighedsrådet holder møder tirsdag 24. september kl , tirsdag 29. oktober kl og tirsdag 26. november kl Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside. Nye perlesten på kirkestien På mødet 16. april 2013 vedtog Bygnings- og Kirkegårdsudvalget at udlægge et nyt lag perlesten på stien mellem Chr. Lehns Vænge og Brobyvej. Selv om stien ikke ejes af Menighedsrådet, ønsker udvalget at fastholde stiens status som historisk og bevaringsværdig kirkesti til glæde for borgerne i sognet. Lys på kirkerne Ligesom i de forrige år vil begge kirker være belyst i de mørke vintermåneder december, januar og februar. Årsberetningen for vore sogne vil blive givet af menighedsrådets formand efter høstgudstjenesten 22. september. Velkommen i Therese-Klubben! Vi er en social klub, der holder åbent i Sognegården, Chr. Lehns Vænge 5, hver mandag fra kl med flere forskellige aktiviteter - den er for alle ældre og lettere handicappede i Odense N. Om formiddagen er der forskellige aktiviteter og fællesspisning med madpakker kl. 12. Om eftermiddagen strikker vi tæpper og voksen/børnetøj i alle størrelser. Garnet får du gratis mod at aflevere strikketøjet til foreningen, der videregiver det til gadepræsten i Odense, børnehjem i Vest-Rumænien og fattige familier dernede. Der er mulighed for at tage med til Rumænien og se strikketøjet blive afleveret til børnene. Om eftermiddagen serveres der kaffe og hjemmebagt brød til 15 kr. Et medlemskab koster 100 kr. halvårlig. Der bliver arrangeret jule- og påskefrokoster, fastelavn, teatertur, sommerudflugt og andet. Vi har gode lokaleforhold i stueplan, hvor alle kan komme ind, også med kørestole. Vi har det hyggeligt sammen, snakken går livligt om stort og småt. Vi arbejder på at oprette IT-undervisning til efteråret om formiddagen til billige penge, alle kan komme og deltage i undervisningen uden at skulle være medlemmer. Yderligere oplysning om klubben kan du få ved at ringe til Karen Skovhøi Bagger, tlf Børnehjemmet i Lougoj Børn på hjemmet Lageret i Danmark 4

5 Kirkelige handlinger 19. maj august 2013 Allesø Døbte William Spange-Nielsen Frederik Elgaard Knudsen Mateo Albrechtsen Hyldtoft Døde, begravede, bisatte Verner Larsen Inger Gerda Larsen Kurt Flemming Hansen Ærtebjerghaven Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Tirsdag kl Sanne S. Johansen Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Tirsdag kl Sanne S. Johansen Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Tirsdag kl Sanne S. Johansen Tirsdag kl Jonas Bak Weisenberg Julegudstjeneste efter aftale Næsbyhoved Broby Døbte Marcus Martin O. Ebersbach Bertram Laust Svensson Isabella Roth R. Christensen Emily L. Køhl Kildeholm Lauritz P. Amind Jeppesen Lucas Iskov Bøndergaard Maja K. Holm Knudsen Jonathan Slott Jensen Viede Christina Maria Svensson og Peter Svensson Carina Højgaard Fuglsang og Søren Højgaard Fuglsang Therese Knudsen og René Holm Hansen Døde, begravede, bisatte Anna Marie Knudsen Evald Dines N. Thomsen Vibeke Helle Birkholm Bent Ejner Erbe Kirsten Vest Kay Britta Lillian Andreasen Sigrid Bakmand Hansen Reimer Mathias Perksen Kirsten T. Steenberg-Hansen Udlejning af Sognegården sker efter regulativ, der udleveres på kirkekontoret. Henvendelse til Conny Gade, tlf Kirketaxa kan af sognets beboere bestilles på kirkekontoret (se telefonnr. side 2) eller hos den pågældende præst senest lørdag middag. Den kan også benyttes til vore arrangementer om lørdagen i Sognegården Onsdagsklubben kl Barn i Det Tredje Rige ved Gabrielle Guldborg kl Banko kl Skovbylejren ved Palle Pedersen kl Banko kl Generalforsamling med smørrebrød husk drikkevarer! kl Banko kl Juleafslutning Kom og vær med i vore hyggelige møder! Vi mødes hveranden onsdag kl i Sognegården, Chr. Lehns Vænge 5. Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Allesø, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, Søhus og Skovshøjrup er velkomne! Nærmere oplysninger hos formanden, Sven Hansen, tlf

6 Vi ønsker Spurvelundskolen tillykke med de 50 år Jørgen Okkels kom til Spurvelundskolen som dens første skoleleder i oktober Året efter begyndte hans hustru Karen som lærer på skolen. Her fortæller hun erindringsglimt fra skolens første år. Da Sanne har bedt mig om at fortælle noget om Spurvelundskolens start, og dermed også Jørgens og min, vil jeg gøre mit bedste med den hukommelse jeg har i øjeblikket! I august 1962 begyndte den ikke færdigbyggede skole med førstelærer Ulrikkeholm som konstitueret leder, og derfor er det ham, der leder morgensangen på det billede, som er anvendt i anledning af jubilæet. 1. oktober samme år begyndte Jørgen som leder med 2 lærere fra Næsbyhoved Broby og 4 fra Allesø. Jeg havde orlov det år og begyndte først på skolen i august Men for at vende tilbage til vores ankomst hertil: Der var ingen gadebelysning, ingen affaldstømning og kloaksystemet var meget ringe. På skolens område var der dog mange udendørslamper, så den lå som en oplyst ø midt i mørket, og ved lederboligen var der heldigvis en skraldespand, som blev tømt! Jørgen med Jesper. Karen med Helle. I den lille by var der en Brugs og en købmand. En gang om ugen kom de handlende kørende til husene; der var en slagter, en brødbil, og så brugsmanden - mælkemanden kom naturligvis hver dag. Kommunekontoret lå i Næsby, og dér måtte vi ned og hente vores løn, som var kontanter i en lille pose. Posthuset lå også dér, så vi blev nødt til at anskaffe os en bil. Skolens adresse var Allesø-Næsbyhoved Broby Centralskole, Næsbyhoved Broby per Næsby. Vi lærere indså, at den måtte have et navn. Vi valgte Spurvelundskolen og senere fik den også et logo, tegnet af lærer John Kapper. Det var jo to skoler, der var blevet forenet, og Jørgen arbejdede meget på at blande eleverne i klasserne fremover. Han fik også skabt et skolenævn (nu skolebestyrelse), som vi arbejdede godt sammen med. Vi havde også en forældrekreds, der i alle årene bakkede godt op om skolen, hvilket også er tilfældet i dag, efter hvad jeg har set. Jeg husker for eksempel, at vi holdt fastelavnsfest med både elever og forældre, og mange af forældrene mødte også udklædte op. Der var tøndeslagning for børnene i gymnastiksalen og for forældrene i aulaen med dans bagefter - stadig adskilt. I løbet af få år blev skolen 2-sporet, og det var den ikke bygget til. Jeg fik klasseværelse i skolekøkkenet, i fysiklokalet og i Hytten, som vores embedsbolig blev døbt, efter vi var fraflyttet den. Det ville min kære mand ikke byde de andre lærere! Med disse få linjer har jeg forsøgt at skildre starten på vores tilværelse her på stedet. 8 Den nye skole i LEGO.

7 Den nye førsteklasse 1962 synger morgensang under ledelse af førstelærer Ulrikkesholm. Skolens første tid Skolens graviditetsperiode var næsten 12 måneder. Helt op til indvielsen den 13. august 1963 var der hektisk aktivitet, aftenen før blev der plantet træer og buske i skolegården og gartneren kunne først aflevere plantekummerne til aulaen om morgenen. Det viste sig nu, at der stod en halv meter vand under gymnastiksalen og kælderen var ofte oversvømmet, så der måtte ekstra dræning til. Skolen havde egen vandboring, men den måtte lukkes, da der kom mere sand end vand ud af bruserne. Det medførte dog, at der nu kom vandværksvand til Broby og det til en rimelig pris. Sportspladsfirmaet gik desværre konkurs, sportspladsen blev først brugbar , for på det tidspunkt var skolens udendørsbelysning den eneste ordentlige gadebelysning, der fandtes i Broby. Det, mente mange, var det rene fråds! Centralskolen var nu en realitet. Der forestod nu et arbejde med at få den til at blive en fælles skole for lærere, elever og forældre. Det gavnede just ikke, at man havde en ren Allesø-klasse og en ren Broby-klasse. Skolekommissionen pålagde derfor skolen, at klassedannelsen i centralskolen ikke må ske efter geografiske kriterier. Skolen navngives Allesø-Næsbyhovedbroby Centralskole eller ABC-skolen var dens navn i startfasen. Men som et sognerådsmedlem lakonisk bemærkede: De lærer vel også andet end ABC en på den skole! og dermed var vejen banet for en omdåb. Valget kom til at stå mellem Viemoseskolen og Spurvelundskolen. Det var af stor psykologisk betydning, at man fandt et neutralt navn, det er måske vanskeligt at forstå idag, hvor ingen tænker på Viemoserenden som en grænseflod. Jørgen Okkels Og her det nye kuld: O. klasses første skoledag i

8 Børneklubben Sommerlejr når den er bedst! Vi havde solskin hele ugen! I uge 27 var mange af børneklubbens børn med på sommerlejr på Skåstrup Strand. En hel uge med bibeltimer, leg og løb, hygge og skæg. Børnene gik op i fællesaktiviteter som bålaftener med snobrød, sketch og fællessang; på posteløb kom bl.a. Batman, Ninja Turtles, Hr. Skæg, Emilie de Forest, Shrek, Mickey Mouse forbi og på natløbet hjalp børnene regnbuens vogter. Der blev også tid til krabbefiskeri, strandtur, godnathistorie, slik og hyggesnak. Alt i alt en god uge med mange gode oplevelser for store og små. På fællesbilledet er alle børnene fra vore sogne. Fotos: Maria Knudsen og Karin Boll. Velkommen i Børneklubben hver torsdag kl i Sognegården, Chr. Lehns Vænge 5. Vi synger, leger og hører spændende historier fra Bibelen. Du må meget gerne tage en ven med. 10

9 En god ramme om din næste fest! Allesø Forsamlingshus Huset har opdækning til 110 personer i den store sal og i den lille sal til 30 personer. Huset udlejes samlet eller delt efter behov. Nye polstrede stole, nye borde, opvaskemaskine samt 2 nye varmluftsovne, kørestolsrampe Vedrørende udlejning tlf Næsbyhoved Broby Forsamlingshus Efterårsfest med levende musik lørdag 28. september kl Entré 150 kr. for mad, kaffe og musik Koncertaften fredag den 25. oktober kl Entré 125 kr. for snitter og koncert med Handplugged. Madaften onsdag den 20. november kl Juletræsfest søndag 15. december kl , entré 50 kr. pr. barn for godtepose. Tilmelding, helst 14 dage før, til Marie Nielsen, tlf Alle er velkommen! På bestyrelsens vegne Erling Pedersen Velkommen til HØSTGUDSTJENESTE I år er der høstgudstjeneste i begge kirker og vi opfordrer jer til at medbringe noget af årets høst til pynt i kirken. Efter gudstjenesten i Næsbyhoved Broby søndag den 22. september har vi frokost i Sognegården, her vil også være udendørslege for børnene. Efter frokosten holder vi traditionen tro den fornøjelige auktion over jeres afgrøder, hvor hele indtægten går til menighedsplejen. BORGERMØDE Husk at sætte X i kalenderen onsdag den 6. november! Borgerforeningen og Sikker-skolevej-udvalget afholder borgermøde på Spurvelundskolen kl Håber på pænt fremmøde, da det omhandler områdets ve og vel. 11

10 Gudstjenester DATO søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis Alle Helgensdag søndag efter Trinitatis søndag efter Trinitatis Sidste søndag i kirkeåret søndag i Advent søndag i Advent søndag i Advent søndag i Advent ALLESØ Fælles med Næsbyhoved Broby Høstgudstjeneste 9.00 Jonas Bak Weisenberg Jonas Bak Weisenberg Stillegudstjeneste Weisenberg/Johansen 9.00 Jonas Bak Weisenberg 9.00 Jonas Bak Weisenberg Fælles med Næsbyhoved Broby 9.00 Jonas Bak Weisenberg NÆSBYHOVED BROBY Børne/familiehøstgudstjeneste 9.00 Sanne S. Johansen 9.00 Sanne S. Johansen 9.00 Sanne S. Johansen Weisenberg/Johansen Sanne S. Johansen Stillegudstjeneste Sanne S. Johansen Børne/familiegudstjeneste 9.00 Sanne S. Johansen Indsamlinger Alle Trinitatis-søndage: Det Danske Bibelselskab. Allehelgens søndag: Danske Sømands- og Udlandskirker. Adventstiden: Menighedsplejen.

SOGNEBLADET DECEMBER 2011 - MARTS 2012 NR. 4 42. ÅRGANG ALLESØ - NÆSBYHOVED BROBY - KIRKENDRUP - SKOVS HØJRUP

SOGNEBLADET DECEMBER 2011 - MARTS 2012 NR. 4 42. ÅRGANG ALLESØ - NÆSBYHOVED BROBY - KIRKENDRUP - SKOVS HØJRUP SOGNEBLADET DECEMBER 2011 - MARTS 2012 NR. 4 42. ÅRGANG ALLESØ - NÆSBYHOVED BROBY - KIRKENDRUP - SKOVS HØJRUP Englene sang den først for markens hyrder, skønt fra sjæl til sjæl det lød: Fred over Jorden!

Læs mere

SOGNEBLADET MARTS-JUNI 2012 NR. 1 43. ÅRGANG

SOGNEBLADET MARTS-JUNI 2012 NR. 1 43. ÅRGANG SOGNEBLADET MARTS-JUNI 2012 NR. 1 43. ÅRGANG ALLESØ - NÆSBYHOVED BROBY - KIRKENDRUP - SKOVS HØJRUP Du danske, friske strand med vilde svaners rede, I grønne øer, mit hjertes hjem hernede! Dig elsker jeg!

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september - november 2013 45. årgang nr. 3 Vil du gi en hånd med? Kirken den er et gammelt hus sådan lyder titlen på en gammel salme fra 1836 af Grundtvig, og det er jo meget

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere