VANDLØSNING. Vejen til den gode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDLØSNING. Vejen til den gode"

Transkript

1 Vejen til den gode VANDLØSNING A. Højfeldt A/S Water Drilling Aut. brøndborerfirma Mads Eg Damgaards Vej Herning Tlf Fax MEDLEM AF FORENINGEN AF DANSKE BRØNDBORERE K. Sørensen & Søn A/S Aut. brøndborerfirma Sjællandsvej Frederikshavn Tlf Fax

2 Pilekvist og treben afløst af viden og teknologi Nogle mener, at de er i stand til at finde vand ved hjælp af en pilekvist. De holder en Y-formet pilekvist i Y'ets to øverste grene - og vandrer hen over den jord, de vil finde vand på. Når pilekvisten mærker vand, begynder den at ryste, hævdes det... Men vand - rent vand og i rigelige mængder - er en videnskab, og den tid er forbi, da man ved hjælp af en pilekvist ville påvise, hvor der var vand i undergrunden. En grundig uddannelse, erfaring, viden om jordlagene og avanceret teknologi leder brøndboreren til det Niels Pedersen, Ordrup, kunne i 1890'erne finde vand ved hjælp af en pilekvist. gode drikkevand, og der findes - alt efter behov - forskellige løsninger til at hente vandet i rigelige mængder og til at sikre, at alle myndighedsforskrifter overholdes. Brøndboreruddannelsen, mange års erfaring og det rigtige grej hjælper på vej. Det ved man hos A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S, som i generationer har bragt vand op til overfladen til viderebehandling i de danske vandværker - både de store og mindre. At være brøndborer i dag kræver mere end at kunne finde vand. A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S er i mange henseender samarbejdspartnere med danske vandværker. Elektronik og automatik har forlængst vundet indpas hos vandværkerne - derfor skal fremtidens brøndborerfirma også kunne levere viden om vandbehandling, vandværksopbygning, renovering, styring og dokumentation, som sikrer, at vandværket lever op til tidens krav til miljø. A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S er specialister på området - og har forlængst sendt både pilekvisten og brøndborerens træ-treben på pension. Udvidet Vandværksservice en udvidet sikkerhed for vandværker A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S indgår i et netværkssamarbejde med DVN om at levere viden, knowhow og pasningsservice til alle typer indvindingsanlæg. Udvidet Vandværksservice tilbydes f.eks. med Grundfos dataopsamling og alarmsystem. De informationer om det tekniske anlæg og data, som ikke opsamles automatisk, Vi rydder lægges ind på også»www.mitdrikkevand.dk«, op... hvor bestyrelsen og den lokale vandværks-passer let kan følge udviklingen og tilstanden. Det sker gennem et brugervenligt webbaseret informationssystem på adressen samt via vidensportalen Vi tilpasser naturligvis vores system til det, som vandværket har i forvejen og samarbejder om erfaringsudveksling med jeres lokale anlægs-passer. På den måde kan vi i et fællesskab bidrage til en øget forsyningssikkerhed samt sikre en bedre driftsøkonomi for det enkelte vandværk. Vandværkets bestyrelse vil oveni kunne få en oplevelse af bedre overblik, bedre økonomi og en mere professionel ledelse. 2

3 Vi har en plan og er klar til fremtidens vandudfordringer... Kompetence og effektivitet er nøgleord i en moderne brøndborervirksomhed. Derfor har de to gamle virksomheder A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S en plan. Firmaerne sammenlægges, men for kunderne fortsætter betjeningen som tidligere - både geografisk og mandskabssmæssigt. Og firmanavnene forbliver uændrede. Med udgangspunkt fra Herning og Frederikshavn kan vi med sammenlægningen tilbyde landets bedste service inden for brøndboring, råvandsstationer, vandforsyning, pumpeservice, vandværksservice, dykpumper, m.m. Vore medarbejdere uddannes løbende i alt inden for brøndboring. Vi har et indgående kendtil geologiske forhold overalt i Danmark, ark, og ekspertise indenfor pumpeteknik og miljørigtige ige skab løsninger. A. Højfeldt A/S drives af fjerde geneog K. Sørensen & Søn A/S af tredje generation - så vi ved noget om vand - og hvor og hvordan det kan findes i de rette mængder. Udover den ration rent faglige ge ekspertise råder vi over supermoderne boreudstyr, avanceret ance måleudstyr og en vognpark med bl.a. fem borehold, der le- ver op til nutidens krav om skånsom som miljøtek- nik. Og med sammenlægningen af de to gamle, velkendte endt brøndborerfirmaer lader vi vore kunder få del i effektivitet ekti tet og synergi - vi er klar til fremtidens udfordringer drin indenfor nf vandforsyning. nin A. Højfeldt A/S, Herning - grundlagt i K. Sørensen & Søn A/S, Frederikshavn - grundlagt i

4 GRUNDFOS HYDRO MPC BOOSTER SYSTEM FULDT INTEGRERET SYSTEM KLAR TIL AT PUMPE designet ud fra de højeste standarder, og takket vanskeligste opgaver med lethed og akkuratesse. Kort om Grundfos trykfører- og udpumpningsanlægg kontakt K. Sørensen & Søn A/S og A. Højfeldt A/S hvis du ge GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon:

5 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence GRM OVERVÅGNING SIMPEL OG EFFEKTIV PUMPEOVERVÅGNING VIA INTERNET OG GPRS. Grundfos har udviklet et nyt prisbillig, simpelt og effektivt overvågningssystem, som kan hjælpe jer med at overvåge en række vigtige parametre så som energiforbrug og døgnprofil for udpumpningen. Få overblik over om driften er normal eller om der er ændringer, fx i natforbruget. Ved hjælp af let læselige trend kurver skabes overblikket hurtigt. Fordele ved overvågning: lækage/ændring i driftsmønster. såsom tryk og flow. over for fx niveau, tryk, indbrud. strømforsyning og energiforbrug. rne vil vide mere om GRUNDFOS HYDRO MPC og GRM overvågning. 5

6 Tre fra branchen i det samme hus Tre samarbejdspartnere i samme hus - og i samme kontorlandskab. Det er dagligdagen på Mads Eg Damgaards Vej 52 i Herning, hvor også to andre branchekendinge - Midt- Jysk Vandrens A/S og el-installationsvirksomheden In- 2tek A/S - har til huse i brøndborerfirmaet A. Højfeldt A/S' domicil. Samarbejdet får rigtig mening, når der skal udføres arbejde for samme kunde. Alle arbejdsgange i forbindelse med nyinstallation eller renovering af eksempelvis et vandværk bliver nemlig koordineret. De tre indehavere og personalet er tæt på hinanden i dagligdagen og kan derfor give et bud på den rette løsning for kunden. - Og jeg har f. eks. aldrig fået så megen viden om brøndboring, pumper og installation af styresystemer som i den tid, hvor jeg har delt kontorlandskab med A. Højfeldt A/S og In2tek A/S, siger Gunnar Olsen fra Midt-Jysk Vandrens A/S. Omvendt giver Gunnar Olsen også sin mening til kende, når talen kommer ind på trykfilteranlæg, udpumpningsanlæg, SRO-styringer og projektering af vandværker, som er hans speciale. Midt-Jysk Vandrens udfører også montage, og det kræver stor fokus på hygiejne i forbindelse med drikkevand. Derfor har man installeret vandvarmere og håndvaske i servicebilerne, så montørerne kan vaske hænder, når de arbejder i risikozonerne. Rent vand til arbejdsbrug er også et must hos A. Højfeldt A/S, som altid medbringer en vandtankvogn i forbindelse med udførelse af en boring. Ved kun at anvende rent vand undgås forurening. Gunnar Olsen, Midt-Jysk Vandrens A/S, er én af tre branchemæssige samarbejdspartnere i samme hus som A. Højfeldt A/S. Aage Bonde i kontorlandskabet. Vi rydder også op... Vi rydder også op... Én ting er at etablere en ny vandboring - noget andet er at få ryddet op... Som professionelle partnere sørger brøndborerfirmaerne A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S for at sløjfning af tidligere boringer og udtørrede brønde foretages efter Miljøstyrelsens forskrifter, så der ikke sker forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner. Ved sløjfning af boringer udbygget med fore- og filterrør skal forerør fjernes til mindst en meter under terræn. Hullet over afkortede forerør skal i henhold til bestemmelserne stampes med forseglende materiale, såsom lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Er der boret i lerlag, skal lerlagets forseglende evne retableres. Opfyldningen sker langs hele borehullet. Som autoriserede brøndborere har vi forseglende materialer på lager i både Frederikshavn og Herning. For os er det også en æressag at rydde ordentlig op og medvirke til at værne om miljøet. 6

7 Overboring er et af vore specialer Med henblik på renovering af en gammel boring udfører vi overboring, som i dag er et af vore specialer. Ved overboring bores udenom den eksisterende boring. Boringen sker i en større dimension end den eksisterende boring, så der rimes op i intakt aflejring. Den udvendige opboring udføres med et arbejdsrør, som har en størrelse, der sikrer, at man kommer helt ud til den oprindelige boringsvæg. Ved udførelse af overboringen sikrer vi os, at det eksisterende forerør ikke kollapser som følge af belastning fra boremudder m.v. Når vi har omkringboret det eksisterende forerør, kan det tages op i bidder, som skæres over i passende længder, og der foretages en ny udbygning og filtersætning. Metoden kan også benyttes ved sløjfning og plombering af boring, hvor der findes skorstenseffekt. Rørboringsudstyr til renovering af gamle boringer. Råvandsstation model 850 med hætte af glasfiber. Fremstilling af råvandsstationer Vi har egen produktion af råvandsstationer i flere modeller og materialer. Råvandsstationen er en nem og miljørigtig løsning. Over vandboringen placeres en betonplade med»udskårne«huller til råvandsrør og med plads til montering af et el-konsol. Som beskyttelse monteres en hætte - enten opbygget af en grøn vind- og vejrbestandig alu-dørkplade eller i lærketræ med aftageligt tag. Råvandsstationens design giver god plads til service af boringen. Hele hætten kan nemlig tippes bagover, hvis det er nødvendigt med optimal arbejdsplads. Den mindste af vore råvandsstationer leveres med hætte af glasfiber og uretanskum som isolering. Vi har Bentonit-lageret intakt Bentonit er særdeles velegnet til lukning af brønde og forsegling af boringer. A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S er lagerførende af produktet, som er effektivt, når der skal komprimeres optimalt nede i en brønd. Bentonit er bedre end ler som forseglingsmateriale i brønde, og sikrer således mod utilsigtet nedsivning af overfladevand og mod forurening af grundvandet. Lageret af bentonit til lukning af brønde og forsegling af boringer. Effektiv serviceordning De gamle ord om, at det er bedre at forebygge end at helbrede, gælder også for vandværker. Derfor har A. Højfeldt A/S og K. Sørensen & Søn A/S etableret en serviceordning, som giver mulighed for regelmæssige eftersyn af boringer og vandværk, så man på den måde kan forebygge mod sammenbrud. Vi udfører desuden eftersyn af alle typer vandværkspumper på eget autoriseret Grundfos-værksted, ligesom vi altid har et fast lager af gængse pumper. Med en serviceordning er vandværket sikret optimal oppe-tid og hurtig udrykning og reparation, hvis uheldet alligevel indtræffer. 7

8 Viden om vand gennem generationer K. Sørensen & Søn A/S Aut. brøndborerfirma Sjællandsvej Frederikshavn Tlf Fax A. Højfeldt A/S Water Drilling Aut. brøndborerfirma Mads Eg Damgaards Vej Herning Tlf Fax

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark posten juni nr. 184 2012 vandtilstandsrapporter Sikker vandforsyning Registrering af vandværkernes ledningsnet Store heddinge Vandværk 100 år Xergi a

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars 21. marts 2014 Vandværksudstilling Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 31 11. årgang Februar 2007 Mysteriet i Malmø Tunnelboremaskiner skal have deres på det tørre, så grundvandet omkring dem skal sænkes, mens der bygges Citytunnel i Malmø. Men så begynder SRO-anlægget

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 192 2014 Stor reportage fra Roskildeudstillingen Læs også: Erfarne folk glade for kurser Vandværker: Vi kan godt lide Tethys Bliv

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Ø stjyllands statsfæ n g s e l C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som

Læs mere

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 foreningen af vandværker i danmark Vandværks Udstilling roskilde 24. januar 2014 Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Vi er din specialist på produkter til skole- og uddannelsesmarkedet

Vi er din specialist på produkter til skole- og uddannelsesmarkedet Boxcharge Parat Vi er din specialist på produkter til skole- og uddannelsesmarkedet Intec System aps Vi er morgendagens leverandør indenfor opladning, opbevaring og syncronisering. Vores sortiment består

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne.

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 194 2014 Generalforsamlinger i regionerne Fra side 9 Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO FVD om atomaffald:

Læs mere