GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark"

Transkript

1 SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1

2 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi 2 Syddanmark NU / Ny plan mod jordforurening

3 Grundvand går foran alt andet I Region Syddanmarks forslag til ny strategi over for jordforurening får beskyttelsen af grundvandet førsteprioritet. Mest godt grundvand for pengene Regionsrådet foreslår i den fremtidige indsats over for jordforurening at prioritere: de typer af forureninger, der bevæger sig hurtigst i grundvandet, og som udgør den største risiko for nutidens og fremtidens drikkevand de områder, hvor indsatsen sikrer mest godt drikkevand for pengene beskyttelse af grundvand i områder, hvor det er vanskeligt at finde nyt godt grundvand forureninger der udgør en særlig stor eller akut risiko Forureninger, der ikke truer værdifuldt grundvand, prioriteres kun i særlige tilfælde. Kilde: Forslag til nye bærende principper for regionens indsats over for jordforurening R egionsrådet i Syddanmark ønsker, at den fremtidige indsats over for jordforurening skal sikre mest godt grundvand for pengene. Det betyder et øget fokus på de forureninger, der udgør den største trussel mod grundvandet, fortæller formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, Jørn Lehmann Petersen (S): Vi har ikke penge til at rydde op efter alle fortidens synder. Derfor bliver vi nødt til at prioritere de områder, der har særlige drikkevandsinteresser, siger han og uddyber: Det vil helt konkret sige, at vi fokuserer vores midler til de områder, hvor vi ved, at grundvandet skal anvendes til drikkevand nu eller i fremtiden. Vores drikkevand er unikt Danmark er et af de få lande i verden, der har nok godt grundvand til at forsyne borgere og virksomheder med rent drikkevand. Man skal ikke længere væk end vores europæiske naboer, før man støder på lande, der ikke har nok godt grundvand. Her må man bruge overfladevand, der skal renses med klor, før det kan drikkes. Derfor er der god grund til både at beskytte og fremhæve vores unikke situation, mener Jørn Lehmann Petersen: I Danmark har vi en kultur for og stor tillid til, at det vand, der kommer ud af hanen, er drikkeklart. Det synes jeg faktisk, vi i højere grad burde skilte med over for turister, der besøger Danmark; at de her er kommet til et land, hvor de uden risiko og bekymring kan drikke det vand, der kommer ud af vandhanen helt uden bismag af klor, siger han og fortsætter: Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi gik væk fra at importere alt det flaskevand. Der er ingen grund til at hente vand fra Syditalien, med alt hvad dertil kommer af CO 2 -udledning, når vi i stedet kan tappe vand fra hanen, der kvalitetsmæssigt er bedre. Ikke al forurening lige vigtig Forurening, der truer grundvandet, kan ødelægge drikkevandsforsyningen for mange mennesker flere generationer ud i fremtiden. Derfor mener vi fra politisk side, at grundvandet skal have højeste prioritet. Det betyder så også, at andre former for forurening får lavere prioritet fremover, siger Jørn Lehmann Petersen. Det gælder fx forurening, der truer indeklimaet i boliger, og som påvirker relativt få mennesker. Fremover vil der kun blive sat ind over for særligt kraftige forureninger af indeklimaet. Også de typer af jordforurening, som alene udgør en risiko ved direkte kontakt med den forurenede jord, bliver prioriteret lavere. Her kan risikoen som oftest fjernes eller minimeres gennem rådgivning om brugen af det forurenede areal. 3

4 GRUNDVA tal Tekst: Jørn K. Pedersen, Bergliot Pedersen og Thomas Laursen Godt vand er rent vand D anmark er et af de få lande i verden, der udelukkende bruger grundvand til drikkevand. Langt de fleste steder skal grundvandet blot iltes og filtreres, før det sendes direkte ud til forbrugerne. Der sker hverken kemisk eller biologisk rensning af vandet. Regionerne har i samarbejde med kommunerne, staten og vandforsyningerne ansvaret for at beskytte grundvandet. I Syddanmark får vi vores vand fra ca. 500 forskellige vandværker, som tilsammen har flere end vandboringer. For at blive registreret som vandværk, skal man forsyne 10 husstande eller flere. Alt herunder regnes for enkeltbrønde eller egen vandforsyning. Der er stor forskel på vandværkernes størrelse. De mindste sender omkring kubikmeter ud i hanerne om året, mens de største pumper op mod tre mio. kubikmeter vand ud til virksomheder og private årligt. Drikkevandsdybder Drikkevandet pumpes op fra sandog gruslag i Syddanmarks undergrund. Nogle steder fra over 200 meters dybde, mens det andre steder hentes blot ti meter nede. Årsagerne til de varierende dybder skyldes geologiske forskelle. Det betyder, at vi i dag henter vandet tæt ved overfladen i den østlige del af regionen, mens vi længere mod vest henter vandet fra større dybder. 0 til 15 meter 15 til 30 meter 30 til 60 meter 60 til 120 meter 120 til 240 meter 16 mio. kr. Så mange penge brugte Region Syddanmark på at beskytte grundvandet i Syddanmark NU / Ny plan mod jordforurening

5 ND I TAL Vandforbruget falder Vandets værste fjende De syddanske vandværker og landbrugets markvandingsanlæg henter hvert år omkring 120 mio. kubikmeter vand op fra undergrunden. Omregnet til liter bliver det tal til svimlende liter. Selv om 120 mia. liter vand lyder af meget, er vandforbruget i både industrien, landbruget og husholdningerne faktisk faldet støt og roligt over de seneste årtier. Årsagen til faldet er først og fremmest mindre forbrug til toiletskyl, mere effektive vaske- og opvaskemaskiner og ikke mindst det faktum, at vandprisen er steget meget i de senere år. Forurening med sprøjtegifte og opløsningsmidler er blandt de største trusler mod drikkevandet. Alene i Region Syddanmark er der pt. registreret sager, hvor en indsats er påkrævet for at sikre grundvandet over for jordforurening. Det vil sige sager, som kræver enten undersøgelse, overvågning eller oprensning af forureningskilden. 100 liter vand bruger hver dansker i gennemsnit om dagen Kilder: "Vand i tal (DANVA, november 2014), Jupiter - Danmarks geologiske og hydrogeologiske database, GEUS, JAR-databasen (Jordforureningslovens Areal Register - database med oplysninger om jordforureninger i Region Syddanmark) 5

6 aktion Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi Danmarks mest velsmagende vand Vinderen ved Dansk Vand Grand Prix anno 2014 var Arwos i Aabenraa. Også nummer to var et syddansk vandværk. D et mest velsmagende vand i Danmark findes i Aabenraa. Da Arwos, som er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab, vandt prisen for mest velsmagende vand ved Dansk Vand Grand Prix sidste år, var det langt fra nogen tilfældighed. Tværtimod var det resultatet af en fokuseret og professionel indsats. Direktør for Arwos, Christian Udby, giver her opskriften på, hvordan man får Danmarks bedst smagende drikkevand: Det velsmagende drikkevand skabes først og fremmest af den undergrund, vi hiver det op fra. Der er en bestemt mineralsammensætning fra område til område, som vil påvirke vandet. Derefter drejer det sig om at give vandet en ordentlig, seriøs og sikker behandling. Eksempelvis sørger vi for at komme meget lidt i kontakt med vandet, og vi holder temperaturen så lav som muligt for at minimere udviklingen af bakterier, siger han. Dugfrisk vand Hos Arwos, som med sønderjysk ordleg betyder vores arv, er der stor fokus på, at det vand, der kommer ud af hanen, altid skal være frisk. Eksempelvis tømmes vandbeholderne om natten, så der ikke står vand, som får en flad og trist smag. Og netop friskheden er en af grundene til, at man i højere grad bør drikke vand fra hanen end fra plastflaske, mener Christian Udby: Vand fra hanen er frisk, og det er 100 pct. rent. Undersøgelser har vist, at der er flere bakterier i flaskevand, og at selve flasken også afgiver uønskede stoffer. Når man kan få friskere og renere vand til 6,6 øre pr. liter, kan man jo godt undre sig over, at nogle mennesker vælger at betale 10 kroner for en halv liter vand af dårligere kvalitet. Alene i Aabenraa er der et bæredygtigt indvindingsgrundlag på 100 mio. kubikmeter vand, og af dem bruges kun 13 mio. Det faktum bruger Arwos også erhvervsmæssigt til at tiltrække eksempelvis fødevarevirksomheder til kommunen. 6 Syddanmark NU / Ny plan mod jordforurening

7 fremdrift Tekst: Morten Pickel Sammen om at sikre rent vand Opgaven med at sikre rent vand i hanen er en fælles opgave for kommuner, regioner, stat og vandforsyninger. For at styrke, koordinere og effektivisere den fælles grundvandsbeskyttelse har Region Syddanmark taget initiativ til at samle aktørerne omkring vandforsyningen i Odense i en partnerskabsaftale. Fakta om Dansk Vand Grand Prix Ved Dansk Vand Grand Prix kæmper vandværker fra hele landet om at have Danmarks mest velsmagende vand Hver dommer giver vandet en karakter fra 1 til 10. Det vand, der får flest point, vinder titlen som mest velsmagende vand Konkurrencen afholdes hvert fjerde år Vand fra Syddanmark fik både 1. og 2. pladsen, idet 2. pladsen gik til Trefor. D er er mange spillere på banen, når det gælder om at sikre grundvandet i Danmark. For eksempel har staten ansvaret for al lovgivning på området, mens regionerne står for kortlægning af jordforurening og oprensning af eventuelle forureningskilder, hvor forureneren ikke kan gøres ansvarlig. Vandets kvalitet og etablering af boringer hører under kommunen og det enkelte vandværk, og endelig står kommunerne for den langsigtede planlægning af kommunens drikkevandsforsyning. Derfor vil Region Syddanmark nu arbejde tættere sammen med aktørerne på området for at sikre en helhedsorienteret indsats. Når vi i regionen fjerner en forureningstrussel fra grundvandet, er det vigtigt at sikre, at andre væsentlige trusler, som kan ødelægge grundvandets værdi som drikkevand, også bliver håndteret. Problemstillinger som disse kræver, at vi alle arbejder sammen om at finde de bedste løsninger til at sikre en sammenhængende beskyttelse af vores fælles grundvand. Derfor har vi i Region Syddanmark taget initiativ til at afprøve partnerskaber som en tættere og mere effektiv samarbejdsform. Vi er rigtig glade for, at Vandcenter Syd og Odense Kommune vil være med, siger områdechef i Miljø og Råstoffer, Ida Holm Olesen. Også på vej i Jylland Partnerskabsaftalen underskrives 23. september i år. Aftalen rummer udvikling af fælles værktøjer til bestemmelse af jordlagene og grundvandets strømning. Viden om, hvordan vandet bevæger sig ned gennem jordlagene og i grundvandsmagasinerne, vil give alle parter et solidt overblik over trusler mod drikkevandet på kort og lang sigt. Regionsrådet har afsat to mio. kr. i både 2015 og 2016 til arbejdet med at udbrede forsøget med formelle partnerskabsaftaler. Odense er det første sted, hvor partnerskabet skal stå sin prøve, men erfaringerne er allerede så gode, at regionen planlægger lignende aftaler i den jyske del af regionen. 7

8 Rent vand er vores strategi Syddanmark NU er svanemærket Region Syddanmarks forslag til nye principper for indsatsen over for jordforurening er lige nu i høring. Principperne danner baggrund for den nye jordforureningsstrategi, som regionsrådet i løbet af 2016 tager endelig stilling til. Hovedvægten i principperne er på at skærpe fokus på opsporing, undersøgelse og risikovurdering i forhold til de mest grundvandstruende forureninger. Til gengæld nedprioriteres indsatsen over for de mindre truende forureninger. Læs eller download publikationen på regionsyddanmark.dk/miljo-raastoffer Næste udgave af Syddanmark NU udgives i oktober Har du spørgsmål til arbejdet med jordforureningsstrategien, kan du kontakte strategimedarbejder Mette Højby: eller på telefon: Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamaterialer om de enkelte kommuner. Her kan du også finde tidligere udgaver af Syddanmark NU. Udgivelsesdato September 2015 Udgivelse Region Syddanmark Damhaven Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Få Syddanmark NU derhjemme Syddanmark NU sendes primært til syddanske virksomheder, politikere og andre med interesse i vækst og erhvervsudvikling i Syddanmark. Magasinet er gratis. Du kan tilmelde eller afmelde dig som abonnent på magasinet her: detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikationer/syddanmark-nu Foto Hyldager Fotografi Oplag stk. ISSN ISSN (Online version) detgodeliv.regionsyddanmark.dk

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER SYDDANMARK DybbølDüppel 1864-2014 DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER Gode rødder giver vækst i fødevareerhvervet Hovedudfordringen bliver at holde på de bedste hjerner 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES FOKUS: VÆKSTCENTRET NO.13 04 / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24 Mennesker og muligheder mødes FOKUS: VÆKST 2020 NO.18 04 / Grønt Offshore Center 06 / Vækst 2020 15 / Syddanmark I TAL 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (Fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / Skraldebil

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, men det smager meget forskelligt. Fredag 10. oktober

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere