Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013"

Transkript

1 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780 i 2009, så det er kun steget med 3 på 4 år. I 2004 var vi 637, og så steg medlemsantallet meget fra Vandforbrug Udpumpet m³ vand i kalenderåret 2012 (1/1 1/1). Vandforbruget er nu meget konstant (afvigelse på 113m³ ift. sidste år), så efter flere år hvor der blev sparet mere og mere på vandet, er det nu stabiliseret. Svinget mellem de senere år. Forbrug pr. husstand/erhverv var ca. 200 m³/år fra , hvor det nu ligger på ca. 140 m³/år pr. husstand/erhverv. I tallene er indregnet forbrug til vandspild. Desuden er der ikke skelnet mellem husstande og erhverv. Vandspild I 2012 afregnet m³ med forbrugerne, dvs. spild på 8,4 %. Det er for højt, og vi arbejder på at finde årsagen. Dog stadigvæk under det krævede maksimale spild på 10 % som staten forlanger. Hans Larsen kom tættest på med gæt sidste år selv om han var forholdsvis langt fra med gæt på 5,1% (skyldes nok dårligt stald tips) - og blev vinder i konkurrencen. Årsag til pludselig større afvigelse end hidtil kan skyldes flere ting: 1) Nye vandure viser generelt mindre end de gamle (så vores spild altid reelt har været større end vi tror) 2) Brud et eller flere steder på nettet 3) Forbrug som ikke bliver registreret Vi havde forventet at spildet ville blive mindre efter installering af de nye målere, da vores nye vandure kan måle et minimalt vandforbrug, hvilket de gamle vandure ikke kunne. Det har således ikke levet op til vores forventninger. Udførte tiltag indtil nu: Haft enkelte af de store nye målere til test for afklaring om de viste korrekt. Det gjorde de.

2 Aftalt at vi vil forsøge at lukke ned i nogle områder i byen og se om stilstandsforbruget så falder. Dette er ikke effektueret endnu, da der har været rigeligt andet at foretage sig med renovering på Vestergade og Søndervænget samt at vi har haft flere brud i år bl.a. stort brud ved Plejehjemmet, 2 på Søndervænget, brud på Vestergade). Historisk ligger vi på ca. 5 % i spild, hvis vi ser bort fra 2003 og 2007 (og nu 2012) skyldtes store renoveringsarbejder på selve vandværket, så der blev skyllet rigtigt meget. I 2007 havde vi vores berømte mus i tanken som også betød at vi måtte skylle filtre ekstra meget. Og nu har vi så igen et stort spild i Vi kan ikke sige hvor stor spildet er for 2013 endnu, idet vi først skal have måleraflæsning retur fra forbrugerne. Forventer dog at det bliver stort da vi jo reelt ikke har fundet en løsning og dette sammenholdt med at vi har haft nogle skader (som er repareret). Vandkvalitet Udover at kunne levere vand, er det jo også vigtigt at kunne levere ren vand og det kan vi. Vi har fået taget de lovkrævede vandanalyser. Prøver har generelt overholdt kravværdier, men vi har haft nogle mindre overskridelser. Det har været i form af for højt tal for Coli bakterier. Det har været en minimal overskridelse og har ikke medført nogen bemærkning fra myndighed om at der skal udføres tiltag ud over ny prøve (som viste at der ikke var problemer) Der er både taget prøver ude på vandværket og udvalgte steder ude ved forbrugere. Det var prøve på selve vandværket der viste coli bakterie i vandet, og vi har en stærk mistanke om at det skyldes at de har taget vandprøve uden at lade vandet løbe et stykke tid førend prøve er udtaget (det er vandhane vi aldrig bruger). Nu har vi indført at Peter ikke lukker dem ind på vandværket uden at han først har ladet vandet løbe forinden. Ingen klager om dårlig vandkvalitet/vandtemperatur i årets løb. Dog har der været enkelte henvendelser fra forbrugere når der har været lukket for vandet eller lidt urenheder efter lukning genåbning. Det kan ikke undgås. Bestyrelses- og anlægsaktiviteter Afholdt 4 bestyrelsesmøder. Væsentlige opgaver: På sidste generalforsamling lovede vi hvad vi ville gennemføre i 2013 det var følgende:

3 1) Solcelleanlæg 2) Renovering Vestergade 3) Renovering Søndervænget 4) Fokus på hjemmesiden Solcelleanlæg Investeret ca ,00 i solcelleanlæg og forventer at få en strømbesparelse på ca ,00 kr/år. Det bliver aldrig lige så god en investering som den lukrative ordning der var for private, da vi ikke kan komme på samme netto måler ordning. Dog stadig en god investering da den lette måde at regne det ud på er ,00 i afkast af en investering på ,00 det er bedre end de 0,6% vi pt bliver tilbudt på en højrente konto! Da vi ikke kan komme på netto måler ordningen er udfordringen at vi skal bruge så meget strøm i dagtimerne, dvs. pumpe vand ind fra boring på vandværket og skylle filtre mens solen evt. skinner, da vi altså ikke kan sælge strøm til nettet. Det er lidt den omvendte verden ift. tidligere hvor der blev opfordret til at bruge strøm om natten hvor den var billigst. I forbindelse med revision af årets regnskab, da meddeler KPMG os at der er faldet en dom her i sommer at forsyningsselskaber f.eks. varmeværker og vandværker der har solcelleanlæg nu ikke kan være skattefritaget men nu er skattepligtige og det ikke bare af el produktionen! Det betyder at vi nu skal aflægge skatteregnskab og ikke bare almindeligt regnskab. Vi har bedt vores brancheorganisation om at påklage denne afgørelse da det er yderst mærkeligt at hele produktionen er skattepligtigt blot fordi man monterer et solcellelanlæg. Renovering Vestergade Som det sikkert er bemærket af alle er ledningsnet fra krydset Horsensvej/Vestergade til Frydsvej blevet fornyet i den nordlige side. Det medførte en del trafikomlægning i en periode da der blev udført en del krydsninger af Vestergade. Afholdt nogle møder med Horsens Kommune Veje og Trafik for at få lov til denne trafikomlægning. Det lykkedes og betød at vi sparede ca ,00 ved at få lov til disse krydsninger. Det forløb dog forholdsvist smertefrit. Renovering Søndervænget Vi har en plan om at hele ledningsnettet på Søndervænget skal renoveres, da vi har en formodning om at hele området er udført af første generations pvc rør. Vi er dog ikke sikre på dette, men der hvor

4 vi har været i jorden er det netop denne type. De er ikke langtidsholdbare og sprænger ved den mindste berøring. Vi har skiftet de første 140 m og med held, men må omvendt konstatere at det har været nogle dyre meter. Derfor er vi lidt usikre på pt. hvornår og i hvilken takt vi vil udskifte ledningsnettet. Vi har tidligere sagt at vi udskifter når Hovedgård Fjernvarme udskifter deres ledninger i området for at have fordel af samgravning. Denne fordel havde vi intet af i 1. etape og nu skal vi have vurderet om vi kan have det fremadrettet: Hvis ikke kan vi ligeså godt udføre i egen takt eller evt. afvente at Horsens Kommune skal udskifte kloaksystemet i området som der tidligere har været planer om. Vi mangler at forny ca. 700 m tracé og vi budgetterer med at dette vil koste ca ,00! Ny hjemmeside Lige op til sidste generalforsamling havde vi lige fået opdateret vores hjemmeside. Nu har vi haft den kørende i ca 1 år og er blevet mere tilfredse med den. Vi har det på som et fast punkt til bestyrelsesmøder hvor vi drøfter forbedringer, statistik etc etc. Lidt statistik: - Har været i drift i ca 200 dage besøgende, dvs. ca 2 besøg/dag - Ved besøg ses der i gennemsnit 6 sider/dag, varighed 3 1/2 minut/besøg - Flest besøg én dag: 19 stk - Mest besøgte er: forside, kontakt om vandværket og meddelelser. Sjovt nok er folk ikke så interesseret i om vandet og bestyrelsen. Opgaver som ikke var planlagte/mindre opgaver 1) Skift af administration 2) Skift af styring på vandboringer 3) Øvrigt Skift af administration Randi har jo været Hovedgård Vandværks bogholder gennem 38 år og valgte at gå på pension i september Der er valgt en løsning hvor administrationen er opdelt således vi har out sourcet forbrugsafregningen og bogholderiet til eksternt firma, og ansat

5 Bjerne Bruhn til at varetage fakturering, kontering, varetagelse af forbruger henvendelser etc. etc. Skift af styring af boringer Der er investeret i nye styringer af boringer, for at optimere på strømforbrug og skåne pumper ved start/stop. Øvrigt De nye vedtægter der blev vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling sidste år er nu trykt. Fremtiden Kvalitet af vandværk Vi har et rigtigt godt og velholdt vandværk. Det siger vi hvert år til generalforsamlingen. Men vi mener det også og vi har råd til fortsat at have det. Vi har en fortsat frihedsgrad i økonomien så vi kan foretage de reparationer og vedligehold der skal til for at bevare vandværket i god stand. Vores beholdning (kassebeholdning og obligationer) var ca ,- for 3 år siden, hvilket bestyrelsen anså for at være for meget, hvis vi ikke havde en plan for hvad de skulle bruges til. Det havde vi, og nu har vi pga. førnævnte aktiviteter fået det nedbragt til ,- kr. hvilket stadigvæk er i overkanten af hvad bestyrelsen mener vi bør have, men ikke hvis vi skal forny hele ledningsnettet i Søndervænget. Der er således stadigvæk plads til at investere i forbedringer af vandværket og det vil også ske. Hvor investeringer drejer sig om ledningsarbejder i veje skal dette arbejde koordineres med Horsens Kommune således vi ikke graver veje unødigt op flere gange end højest nødvendigt. Det kan så også betyde at vi må fremrykke nogen af disse investeringer hvis f.eks. Horsens Kommune pludselig vil udføre ny asfaltbelægning på f.eks. Søndervænget. Fra 2002 til 2003 brugte vi ca. 2,0 mill på renovering af vandværket. Herefter har vi ikke kunnet nå at bruge de penge der er indgået i tilslutningsafgift. Det er så vendt igen jf. anlægsaktiviteterne i 2010/2011/2012.

6 Kommende investeringer Vi har udarbejdet investeringsoversigt over igangværende og kommende projekter og budget for dette: Tiltag vi vil i gang med indenfor de kommende 3 år: Søndervænget ,00 Skovbrynet ,00 Boring ,00 I alt er der kommende og igangværende projekter for ca ,00. Investeringer forventes udført over de næste ca. 3-4 år. Vandtakst Vandtakst : Vandtakst forløbne periode : Fast afgift : 700,- M³-afgift : 6,00 kr/m³ (+ off. afgifter) Nye takster for næste år bliver : 700,- kr i fast afgift (ingen stigning) 6,00 kr/m³ (ingen stigning) Der bliver ingen stigning i takster for 2014, dvs. vi har samme takster 9 år i træk, idet disse takster blev besluttet på generalforsamlingen i Det kan staten ikke prale af. Afgift til staten har i en årrække været 5,00 kr/m³ og var 5,00 kr/m³ så sent som 3 år siden steget til 6,13 kr/m³ pr Så nu er afgiften til staten højere end det vi tager for at pumpe vandet op, rense det, pumpe vandet ud til forbrugerne og i det hele taget drive vandværket. Lidt grotesk! Og så kommer der moms oveni! Vandværkspasning/Bestyrelse Vi har virkelig en god og velfungerende bestyrelse med et godt samarbejde. Vandværket bliver passet af Peter Skovgård til bestyrelsens store tilfredshed. Forbrugerne bliver serviceret på en venlig og korrekt måde og vandværket er altid vedligeholdt i pæn stand. Bestyrelsen er glade for Bjerne har påtaget dig hvervet som ny administrator og er sikre på at du er den rigtige til at servicere forbrugere og bestyrelse.

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere