-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010"

Transkript

1 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Det er det som er forskel på blå og rød stue. Den blå stue har Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Deres prioritering er, at du er din egen lykkes smed. De, der har nok, skal mere gives. Vi ser det tydeligt med de skattelettelser, der er givet. De tilgodeser dem med de store indkomster, hvorimod den helt almindelige lønmodtager har den fornøjelse at skulle betale mere i Er det retfærdigt? Præmiering er noget der har været kendetegnende for den borgerlige regering. Men det gælder lige pludselig ikke inden for sygehusverdenen. Regeringen har lavet forskellige behandlingsgarantier. Som offentligt sygehus bliver man straffet, når man har behandlet dem, der havde brug for dette. Det er fuldstændig grotesk, at fordi man udfører det som regeringen og borgerne ønsker, bliver man straffet fordi man laver mere. Nu, hvor den borgerlige regering ønsker privatisering, hvordan tror de, et privat firma ville havde reageret, når de havde produceret mere end det, som budgetterne var lagt til. Ville man straffe direktørerne? Nej, det ville man ikke. Men det er det den borgerlige regering gør. At straffe sygehusene og regionerne. For mig er det uforståeligt, at man er nødt til at afskedige læger og andre sundhedspersonaler, fordi de har lavet for meget. De skulle da snarere have en bonus for at have lavet mere en der var tænkt, men som der er behov for. Lars Løkke og Venstre melder ud at regionerne og kommunerne skal have en 0 - vækst i de kommende år. Det vil helt konkret betyde at der skal forsvinde ca. 10,000 medarbejdere om året for at man kan holde en 0 - vækst i kommuner og regioner. Hvad vil det betyde indenfor pleje- og omsorgs området? Jeg tror ikke, det er det, vi ønsker af et velfærdssamfund. På mange måder virker regeringen til, at den er ved at være udtømt for ideer til at vedligeholde og udbygge velfærdssamfundet. Hvis svaret for udbygning af velfærdssamfundet er privatisering, hvad er svaret så for de som ikke kan selv? Og hvad med efterlønnen? Venstre og Hans Christian Thoning ønsker at lempe kontrollen af landbruget, de skal have lov til at gøre hvad de vil. Jeg bliver meget bekymret, når man så kan læse og høre at der nu må lukkes 17 vandboringer i varde kommune og langt over 100 vandbrønde lukkes landet over på grund af pesticidrester i drikkevandet. Det kræver mere kontrol!!!

2 Side 2 Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Skoleelev og medlem af Varde Byråd Af Marianne Bruun Christiansen Det er mandag morgen, lidt over ni og jeg står i mit lille tekøkken og vasker op. Op af trappen kommer en elektriker slæbende med en printer i favnen. Da jeg åbner døren, spørger han tøvende Er du politikeren? og undskylder forsinkelsen med at forgæves havde ledt efter husnummeret i rækkehusene, han troede simpelthen ikke at en politiker kunne bo i en ungdomsbolig. Han er bare ét eksempel på den generelle opfattelse af et byrådsmedlem. Rundt i landets kommuner har jeg ikke mange kollegaer på 20 år og jobbeskrivelsen er derfor ikke særlig defineret. For at lære hvad det vil sige at være kommunalpolitiker og for at blive rystet sammen på rigtig efterskolemanér skulle vi på et todages ophold på Nymindegab Kro. Opholdet indeholdt en introduktion til det juridiske område og vi fik besøg af nogle matematik-nørder som vidste alt om hvordan Varde Kommune er sammensat uden nogensinde at have været i kommunen tidligere. Faktisk ser det ikke så skidt ud sagde de, for selvom de unge flytter fra kommunen vender de også hjem igen. Dette skal vi dog være helt sikre på og vi skal arbejde for en voksende tilvækst til kommunen. Det var dog ikke kun alvor, der skulle også var plads til sjov i Nymindegab. Vi legede skuespiller i rollespil som skulle forestille dagligdagen i et udvalg, bagefter underholdt 7-kanten om aftenen og vi besøgte også museet i Nymindegab. Da vi kørte hjem fredag, burde vi vide, hvad det vil sige at være kommunalpolitiker. Skal jeg være helt ærlig, er jeg glad for at drage på et tredages ophold i Vejle for grønne kommunalpolitikere. Indtil videre har mit arbejde blandt andet bestået i konstituerende udvalgsmøder, gruppemøde, nytårskur, nytårskoncert, byrådsseminar, fagmøder, bestyrelsesmøder og jeg har endda fået lov at prøve kræfter som folkeskolelærer. Det kan godt være at jobbeskrivelsen ikke er fin defineret, men jobbet skræmmer mig ikke. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet!

3 Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Side 3 De næste fire år Kjeld Anker Espersen Gruppeformand Socialdemokraterne i Varde Byråd. De næste fire år i Byrådet i Varde Kommune er med et styrket socialdemokrati som deltager. Vi havde en fremgang på 3,5% i stemmer som gav et mandat mere. Det flotte resultat er ikke kommet af sig selv. Rigtig mange - kandidater, partimedlemmer og almindelige borgere - har bidraget til dette resultat. Tusind tak til alle, der har været med til at gøre vores budskab synligt og troværdigt. Til de nye socialdemokratiske byrådsmedlemmer vil jeg sige: Glæd jer. Det er rigtig sjovt at være byrådspolitiker. Det er lidt som at starte i skole, man kikker sig omkring: er der nogen, man kan blive venner med. Mon man får mange lektier for, er læren streng, hvornår er der frikvarter? Der bliver masser af lektier - tro mig, men der bliver også masser af gode oplevelser, hårdt arbejde og resultater. Og eksamen? Ja den kommer helt af sig selv om 4 år. Jeg ved godt at Venstre stadig sidder på flertallet, men jeg er også af den overbevisning at vores fremgang, sammen med SF kom i byrådet med to mandater, og dette på trods af at vi gik fra 31 til 25 byrådsmedlemmer, har givet rigtig meget stof til eftertanke på den borgerlige fløj. Vi har store udfordringer foran os, der bliver brug for handling i de kommende år. Og hvis jeg bare skal nævne et enkelt område så er det at vi må og skal have styr på økonomien i Varde Kommune. I de sidste uger har man næsten ikke kunnet åbne en avis op uden at se store overskrifter om de meget barske tider, kommunerne og borgerne går i møde. Kommunerne skal spænde livremmen ind, og må affinde sig med nulvækst i de kommende år, lyder det fra Regeringen. En voldsom udmelding forud for forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen om økonomien i Voldsomt fordi en nulvækst reelt betyder servicenedgang. Lønninger og omkostninger stiger jo fortsat. Så hvor er det lige, vi skal skære i servicen hos borgerne? Er det færre timers hjemmehjælp til de ældre, man forestiller sig? Måske en dårligere normering i daginstitutionerne? Eller er det klassekvotienterne, der skal sættes op? Udsigterne er skræmmende og man kan konstatere, at Regeringen på ingen måde har haft ret, når de har påstået, at vi både kunne få skattelettelser og velfærd. Fortsættes på side 4!

4 Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Side 4 Fortsat fraside 3! Vi har hele tiden sagt, at der ikke var råd til begge dele. vi måtte vælge. Regeringen valgte for os. De gav skattelettelser til dem, der i forvejen har så rigeligt. Og nu skal regningen betales. For der kommer altid en regning, når man bærer sig ufornuftigt ad. Desværre lander den på vores skuldre, ude i kommunerne. Og flertallet i Varde Byråd har jo ikke i de sidste fire år lyttet til vore forslag om at sætte skatten op så det i det mindste ligner de kommuner som vi sammenligner os med. Men nej!...der er ført en politik, som har vendt ryggen til virkeligheden. Nu bliver resultatet højst sandsynligt det, jeg har beskrevet ovenfor. Vores politik er stadig, gode skoler, gode dagpasningsforhold og en anstændig ældrepleje, det er afgørende for os. Der venter os masser af arbejde. Jeg ser frem til samarbejdet i det nye byråd - og ikke mindst til samarbejdet med en ny og styrket socialdemokratisk byrådsgruppe. Sammen kan vi meget. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde kommune. Indkaldelse til Generalforsamling Onsdag d. 24 marts 2010 kl i mødelokalet hos 3 F., Ndr. Boulevard 97, Varde. Dagsorden iflg. lovene. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen. Vel mødt! Med venlig hilsen Bestyrelsen.

5 Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Side 5 Ny regering. En aktuel kommentar! Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Så har Lars Løkke dannet en ny regering og præsenteret et nyt regerings grundlag. Vil den nye regering tage ansvaret for vores velfærdssamfund. Nej det vil den ikke. De vil sætte velfærds samfund et under unødigt pres. Stik i mod den liberale tanke gang lægger man op til at flere opgaver bliver lagt over til staten eller at staten er den kontrollerende faktor. Umiddelbart skulle vi socialdemokrater være glade for at staten løser flere opgaver. Men ideen bagved den borgerlige regering er, at man vil kontrollere kommuner og regioner sådan de bliver holdt i utrolig kort snor. Den store hovedopgave regionerne og kommunerne har fået, er de skal lave forringelser på alle velfærds områder. Hvordan kan jeg sige dette? Jo, I ved at regeringen har forhindret kommunerne i at skrue på skatteskruen og kommunerne og regionerne skal holde en 0- vækst vil det automatisk betyde forringelser. For priser og lønninger står jo ikke stille. Det vil betyde der skal forsvinde ca stillinger hvert år for at kun holde en 0 vækst. Det andet jeg synes er en fejl i regerings grundlaget er at man vil støtte landbruget med omkring en 1 milliard. Man dog kan sige, det er vel ikke så galt i forhold til, hvad bankerne fik i hjælp. Der er 2 problemer i dette her, det første er at man prøver at holde liv i produktions enheder som er urentable og det andet er, at den måde de får tilskud på ved er at man udsætte afgiften på pesticider, med den betydning at endnu flere vandboringer må lukke. Jeg ved der er en families skæbne bag hvert tvangsauktion, men jeg mener ikke det er samfundets problem at løse landbrugets overinvesteringer. Gennemsnitligt skylder hver eneste landbrug ca. 40 millioner væk. Hvem har stiftet den gæld? Har jeg eller har landmanden? Hvis det er landmanden som har stiftet gælden er det vel også ham der skal tilbagebetale den. For det tredje vil de dårligste, drevne landbrug senere bukke under og derfor kan tilpasninger lige så godt ske nu og så i stedet bruge pengene til at vedligeholde velfærdssamfundet. Hele det nye regeringsgrundlag er gennemsyret af mere kontrol og mere privatisering. Privatiseringen vil have indflydelse på sygehus behandlingerne, når private hospitaler skal klare endnu flere opgaver for staten. I mit hoved kan jeg ikke se det er bedst for samfundet. De private hospitaler skal vel lave et overskud til deres ejere. Det er der ikke noget unaturligt i, men det er da unaturlig at vi som samfund skal betale mere for ydelser end de kan løses for i vores fælles sygehuse. Hvis denne tendens skal fortsætte at flere opgaver skal løses på privat hospitaler, hvor længe har vi så Sydvestjysk Sygehus? Ikke fordi befolkningsunderlaget forsvinder, nej det er lægerne der forsvinder over i privat hospitaler og dermed forsvinder specialerne for de offentlige sygehuse. Vi socialdemokrater har nok at kæmpe for, vi har alle som medlem af samfundet et ansvar for at italesætte denne skævvridning. Der er mange ting i de borgerliges regeringsgrundlag der råber til himlen.

6 Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Side 6 Generalforsamling i Varde Kredsforening! Socialdemokraterne i Kredsforeningen i Varde Kommune kalder medlemmerne ind til årets generalforsamling, som finder sted onsdag d. 24 marts 2010 kl Efter et meget heftigt og travlt år med ikke mindre end 2 valg og et fantastisk godt lokalt valgresultat til Regions og Kommunalvalget d. 17. nov Et valg hvor vi sikrede at få valgt 5 af vore kandidater ind i det nye byråd pr. 1. januar Vi er således gået fra at have 13 % til at have 20 % af pladserne Varde Byråd. På generalforsamlingen vil byrådsmedlemmerne fortælle om de store opgaver der ligger foran dem i byrådsarbejdet. Selve kredsorganisationen har heller ikke ligget på den lade side, og alle kræfter har været sat ind på de forskellige områder i organisationen, dette vil formanden redegøre yderligere for i beretningen denne aften. Der vil også blive orienteret omkring regionens arbejde, samt omkring arbejdet i menighedsrådet. Kredsens Folketingskandidat vil komme med et indlæg og give en grundig orientering omkring arbejdet nu, og op til det kommende folketingsvalg, som jo kan komme før vi aner det, især når vi ser på samfundets situationen med en voksende ledighed blandt almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere. Dette i en tid hvor den siddende Regering har pumpet milliarder af kroner ud til skattelettelser til de rigeste i vores samfund - hvorefter der ikke er råd til noget som helst, når det gælder vores alle sammens velfærd! Vi står i kredsforeningen overfor store opgaver i det kommende år og i fremtiden, og det betyder at vi har brug for alle frivillige kræfter til at løfte opgaven. Vi appellerer derfor til vore medlemmer om at møde op, og deltage i generalforsamlingen og herved være med til at tegne fremtiden for den Socialdemokratiske gruppe i kredsorganisationen i Varde kommune. Vel mødt, alle medlemmer er velkomne. Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt Varde Kredsforening vil gerne være så tæt på medlemmerne som muligt. Det er af stor betydning for organisationen at vejen er kort, når det gælder om at informere om aktuelle aktiviteter og andre ting, der sker i kommunen samt sende nyhedsbreve ud. Derfor spørger vi: har du mulighed for at modtage ? Svarer du ja vil opfordre dig til at tilmelde dig vor service på adressen: - hvis du altså ikke allerede har gjort det!

7 Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Side 7 Politiske studieture i 2010 EU hovedstaden Bruxelles og Brugge Udrejse: fredag aften den 28. maj og hjemkomst: onsdag morgen den 2. juni 2010, med tre overnatninger centralt i Bruxelles. Deltagerne får en grundig orientering og indsigt i EU s opbygning og funktioner. Besøg i Kommissionen, Ministerrådet og Europaparlamentet. Møder med parlamentsmedlemmerne Christel Schaldemose og Dan Jørgensen, repræsentanter fra KL, LO, Regionskontoret, Ambassaden og nogle danske tolke. Dagrejse og rundvisning i den historiske by Brugge. Rundtur i Bruxelles med dansk talende guide. Pris pr. deltager på db. værelse ca. kr , Sveriges hovedstad Stockholm Udrejse: fredag den 17.september og hjemkomst tirsdag den 21. september 2010, med to overnatninger i Stockholm. Deltagerne får grundig indsigt i svensk historie, politik og arbejdsmarkedsforhold. Oplev valgaften i Sverige hos Socialdemokraterne. Besøg og møder hos de svenske Socialdemokrater, Svensk LO, busrundture i den svenske hovedstad med den smukke natur. Oplev kunst, kultur og de historiske steder i byen. Pris pr. deltager i db. værelse kr ,- Nordtysklands hovedstad Hamburg Udrejse: lørdag den 9. oktober og hjemkomst tirsdag aften den 12. oktober 2010, med to overnatninger i Hamburg. Deltagerne får grundig indsigt i tysk historie, politik og arbejdsmarkedsforhold. Besøg og møder hos SPD, og repræsentanter fra bystyret på rådhuset. Møde med den faglige organisation for bygningsarbejdere (IG BAU) om de store udfordringer med den høje arbejdsløshed og tilstrømning af østeuropæisk arbejdskraft. Oplev kunst, kultur og de historiske steder i byen. Busrundtur i Hamburg med dansktalende guide Pris pr deltager i db. værelse kr ,- Yderlig information om turene I er velkommen til at kontakte tur ansvarlig Knud Egon Poulsen for yderligere information om de enkelte ture endvidere kan der læses mere om de enkelte ture på hjemmesiden

8 Socialdemokraterne - Varde Kredsforening Formand: John Knigge, Nymindegabvej Outrup, Tlf Næstformand: Poul Verner Christensen, Vænget 2, 6818 Årre Telefon: , Mobil: Kasserer: Søren Ejstrup, Sønderskovvej Varde, Tlf Medlemsregistrering: Frede S. Pedersen, Dalgaardsvej Oksbøl, Tlf: Mail: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Birger Filskov, Nr.Nebel K. Ejstrup, Varde Jakob Mikkelsen, Oksbøl Folketingskandidat: Niels Ole Beck, Revlingevej Varde, tlf , Mobil: Byrådsgruppen: Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget 1, 6800 Varde, Tlf: , Mail: Ingvard Ladefoged, Villavej 21, Næsbjerg, 6800 Varde, Tlf: Mail: Marianne Bruun Kristiansen, Hedestien Varde, Alf Vinther, Søndervang 7, 6840 Oksbøl, Tlf: Mail: Søren Laulund, Sletten Varde, tlf Vi arbejder på at udsende en ny månedsinformation, der kun skal komme pr. e-post. Få den og A-NYT pr. ! Tilmeld pr. Aktivitetskalender: Varde Kredsforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. marts kl i 3Fs lokaler, Ndr. Boulevard 97. Dagsorden iflg. Lovene. Byrådsmøder afholdes kl i Fritidscentret, Lerpøtvej 55 i Varde: 6. april 4. maj 1. juni 29. juni Åbent formøde i den socialdemokratiske gruppe, afholdes hos metal Varde kl Alle medlemmer er velkomne: Mandag ugen før! - Mød op og vær med!!! DSU: Billedtekst, som beskriver Marianne Bruun billede Kristiansen eller grafik. Hedestien 37, 6800 Varde,

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Nordfyn. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Bogø dæmningen

Nordfyn. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Bogø dæmningen Bogø dæmningen Nr. 2 april 2011 6. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1 Til vore læsere! Er foråret på vej til Nordfyn Af Kim Johansen, Gruppeformand,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

En dansk fremtid med tryghed og tillid

En dansk fremtid med tryghed og tillid Formand Kristian Thulesen Dahl s tale ved Dansk Folkepartis Årsmøde den 20. september 2014. Klausuleret til afholdelsen. - Det talte ord gælder En dansk fremtid med tryghed og tillid DEL 1: Hold da op!

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere