Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt"

Transkript

1 Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

2 gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel

3 Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige regnskyl, som fylder vores kloakker op. Det resulterer flere steder i, at vores kloaksystem ikke kan håndtere de store vandmasser ved skybrud, da de er dimensioneret til helt andre forhold. Når kloakkerne ikke kan rumme mere vand, bliver vandet presset op igen på gader og i kældre. I sommeren 2010 så vi i Hovedstadsområdet, hvor slemt det kunne gå, da vi fik næsten 100 mm regn på få timer. Dette svarer til en sjettedel af, hvad der normalt falder på et helt år. Overordnet kan man sige, at der er to ting, man kan gøre i kampen mod regnmængderne. Enten skal kloaksystemet udvides, hvilket koster mange millioner, ellers skal vandet håndteres lokalt. Du kan som borger være med til at mindske oversvømmelserne ved at aflede regnvandet på egen grund. Dette kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR). I dette hæfte finder du Information om fordelene ved at håndtere regnvandet lokalt. Inspiration til forskellige LAR-løsninger du kan bruge, hvordan de fungerer etableres og vedligeholdes. Du kan læse om hvilke kriterier du skal opfylde for at få penge tilbage. Til sidst kan du læse om vores hjemmeside og facebookprofil, hvor du kan finde yderligere information om emnet, ansøgningsskemaer til nedsivning og links til andre hjemmesider, der kan hjælpe dig videre. Rigtig god fornøjelse. Få penge tilbage ved afkobling I Gladsaxe Kommune vil vi gerne have så mange borgere til at benytte sig af disse løsninger. Derfor har man som borger mulighed for at få en del af sit tilslutningsbidrag tilbage, som kan være op til kr., ved at håndtere mere end 50 procent af sit regnvand selv. Dette kan du læse mere om, side 18 i denne folder. 2

4 gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel

5 Andre fordele ved at håndtere regnvand Udover at mindske belastningen på kloakkerne, når du selv håndterer regnvand, har det også andre fordele, som du bør have med i dine overvejer, når du skal aflede regnvandet lokalt: Det er med til at øge dannelsen af grundvand. Her i Kommunen henter vi det meste af vandet fra egen undergrund. Det vil derfor være med til at skabe en mulighed for fremtidig vandindvinding i din kommune. Det giver en større biodiversitet, fordi vand tiltrækker flere insekter, dyr og et mere frodigt planteliv. Du kan skabe rekreativ værdi og dynamik i haven. Du er med til at forhindre, at urenset spildevand løber ud i små lokale vandløb, når det regner kraftigt. Når kloakken ikke kan rumme mere vand, sker der overløb til små åer, søer og andre naturområder. I fremtiden vil der i takt med de kraftigere regnvejr også komme flere tørke perioder, hvor det vil være praktisk at opsamle regnvand til. Du kan opsamle regnvandet i beholdere og så bruge det til vanding af haven og drivhuset. Man kan bruge regnvandet til at lave vandkunst i haven, som også kan skabe en beroligende vandlyd. 4 Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel

6 gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel

7 Hvilke løsninger kan jeg vælge? Når du selv skal håndtere dit regnvand, er det en fordel at undersøge hvilke metoder, der virker bedst på netop DIN grund. De geologiske forhold har betydning for, om du kan lave en løsning med nedsivning eller om du skal benytte dig af tilbageholdelse af regnvandet. De geologiske forhold kan være meget varierende fra kommune til kommune, nabo til nabo, men også fra nordenden af din have til sydenden. Hvis du vil nedsive, er det derfor vigtig at du laver en nedsivningstest, for at finde ud af hvorvidt det aktuelle sted i haven er egnet til nedsivning. Infiltrationstest Testen er nem at udføre, og giver et godt bud på jordens egnethed til nedsivning. Overordnet går det ud på, at du graver et mindre hul af en bestemt størrelse, fylder det med vand, og lader det sive i en periode på f.eks. 10 min. Herefter måler du, hvor meget vandstanden er faldet, og har dermed et mål for, hvordan nedsivningen er. Dette kan du også bruge til at finde ud af, hvor stor du skal dimensionere dine LAR-løsninger. Læs meget mere om denne test på vores hjemmeside: gladsaxe.dk/regnvand. Tilladelse til nedsivning For at kunne nedsive regnvandet, skal du søge tilladelse fra kommunens miljøafdeling. Her kigger man på, om der er forureninger, grusgrave, lokale vandboringer eller lokale vandløb i nærheden. Hvis de ikke kan give tilladelse til nedsivning, må du benytte dig af nogle af de andre LAR-løsninger, som for eksempel tilbageholdelse. LAR-løsninger Lokal Afledning af Regnvand(LAR) kan gøres på forskellige måder: Nedsivning: Faskine, Regnbede, permeable belægninger Læs mere på s Tilbageholdelse: Vandbeholdere, grønne tage, bassiner Læs mere på s Fordampning: Grønne tage Læs mere på s Transport: Render, trug Læs mere på s. 16 Disse løsninger kan fungere rigtig godt sammen og derfor bør du overveje at tænke i flere løsninger, som kan kompensere hinanden. Eksempelvis kan du sagtens lave et regnbed med overløb til en faskine og dermed kan du dimensionere begge elementer mindre. 6

8 gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Expo-net

9 Faskine Et af de mest omtalte elementer i forbindelse med at håndtere regnvandet lokalt er faskinen. Den er praktisk på den måde, at den ikke optager en masse plads, og kan have en meget stor kapacitet. Ved at kombinere faksinen med et regnbed eller et bassin, kan du skabe rekreativitet, samtidig med at faskinen ikke behøver at dimensioneres så stor. Der er nogle afstandskrav til hus, kælder og skel, som skal overholdes. Dette kan du læse mere om på gladsaxe.dk/regnvand Opbygning: En faskine blev i gamle dage lavet af en ølkasse, der blev gravet ned i jorden og fyldt med sten for at lave store hulrum. I dag laves de af plastik/bionet, som graves ned i jorden, med en fiberdug godt isolerende omkring faskinen. I forbindelse med etableringen skal du også lave et sandfang, som placeres mellem nedløbsrørets udløb og faskinen, for at opsamle en del af de småpartikler som kan være i vandet. Vedligeholdelse: Sandfanget skal renses hvert år for sand, blade, grene og andet skidt. Desuden er det en god ide at rense dine tagrender årligt for at forhindre skidt i at løbe i sandfanget og faskinen. Selvom du renser hvert år, vil der stadig være en del, som kommer ind i faskinen. Og med tiden vil faskinen miste sin effekt og skal tages op. Selve faskinen har en uendelig levetid, og kan ved tilstoppelse graves op, renses og sættes i jorden igen. 8 Foto: Expo-net

10 gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Orbicon, Rosalina W.-Torgard, Malmø og Karl Johan Gabel

11 Regnbede Regnbede ligner almindelige bede, men med den forskel at de har mulighed for at opmagasinere og nedsive en masse regnvand. Det kan være et rekreativt element i haven, som kan tiltrække mere dyreliv. Du har mulighed for at bruge et udvalg af stauder, græsser, buske og træer, som skal kunne tåle fugtige jorde, men også kunne holde til at stå tørt i perioder. Etablering: Et regnbed opbygges af grus, sand eller singels for at maksimere nedsivningen. Bedet graves ud, så det ligger cm under den omkringliggende jord. Dette gør, at bedet kan tilbageholde en del vand, før det nedsives gennem jorden. Vedligeholdelse: Vedligholdelsen af bedet er ligesom et almindeligt bed, som skal luges nogle gange om året efter behov. Derudover skal du sørge for, at jorden er porøs, og at den ikke bliver betrådt, da den ellers vil miste en del af sin porøsitet. Eksempler på hvilke planter du kan bruge: Engnellikerod, gul iris, kattehale, løvefod, hjortetrøst, akeleje, mjødurt, sødgræs, mosebunke, amerikansk blåbær, hortensia, rhododendron og solbær. 10 Foto: Karl Johan Gabel og Orbicon

12 Permable belægninger Permeable belægninger betyder, at vandet har lettere ved at sive ned mellem belægningssten via fuger og græs og dermed mindske overfladeafstrømningen, der som regel løber i kloakken. Mange ligger belægning på store arealer i haven og indkørslen, for at lette arbejdesbyrden i haven. men dette medfører, at endnu Mmere vand ledes til kloakken, fordi det ikke kan nedsives gennem belægningen. Her vil en god løsning være at lægge en permeabel belægning eller etablere græsplæne, de steder hvor det er muligt. Etablering: Man kan etablere det ved at lave større fugestørrelser i belægningen, men for at den stadig skal holde, er det nødvendigt at stenene er større (øverste billed). En anden løsning er græsarmering, som er specielle sten, hvor græsset kan vokse op mellem (nederste billed). Et tredje tiltag kunne bestå af knækkede fliser. som anlægges lidt tilfældigt. I mellem fliserne kan man plante stauder som f.eks. trædebregner og krybende timian, der kan fungere som trædepuder. Vedligeholdelse: For belægninger som på øverste billed skal du sørge for at feje/spule overfladerne for skidt nogle gange om året, for at forhindre skidtet i at sætte sig i fugerne, og dermed blokere for nedsivningen. 11 Foto: Jasmina M. Gabel

13 Vandbeholdere Ved at opsamle vandet i beholdere kan du få glæde af vandet senere ved at bruge det til vanding af køkkenhaven, drivhuset og krukker. I takt med at de kraftige regnskyl stiger, stiger antallet af tørre perioder også, derfor er det godt at gemme lidt vand til disse dage. Vandbeholdere kan fås i mange former og farver, og behøver ikke nødvendigvis af være plastiktønder. Ved at være kreativ kan man skabe nogle flotte løsninger i sin have. Hvis du køber en beholder, og ønsker at den skal skjules, kan du få slyngplanter til at vokse op af den. Det kræver dog at du hjælper dem på vej, eller at du planter nogle buske omkring, som kan skjule den. Herunder er et bud på de planter, som du kan bruge: Klatreplanter: Klematis (de findes i mange former og farver), gedeblad, klatreroser, efeu og klatre-hortensia. Buske: Buksbum, blodribs, hortensia, viburnum og laurbærkirsebær 12 Foto: Jasmina M. Gabel

14 gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel

15 Grønne tage Grønne tage er ikke blot en fryd for øjet, men besidder også mange andre kvaliteter, hvis det bliver anlagt ordentlig. Det holder vandet tilbage på taget, hvor op til 70 % af vandet kan fordampe. Det isolerer huset ved at holde på varmen om vinteren. Det skaber biodiversitet i området ved at tiltrække dyreliv til taget. Tagets holdbarhed kan være længere end andre tages. Etablering: Grønne tage skal etableres af fagfolk for at undgå fugtskader, og laves primært af sedum, som er en lav sukkulent staude med tykke blade. Det kan også etableres af større stauder og græsser. Vedligeholdelse: Ved almindeligt sedumtag er der ingen vedligeholdelse. Ønsker man større stauder som beplantning, skal vækstlaget være tykkere, derfor øges risikoen for ukrudt og dermed også graden af vedligeholdelse. Det nyeste tiltag inden for dette emne er grønne vægge, der fungerer som en lodret have, med stauder som vokser på en lodret facade. (se nederste billed til højre) 14 Foto: Jasmina M. Gabel

16 Våde og tørre bassiner Et bassin forstår man oftest som et hul med vand, men det kan også etableres til at stå tørt det meste af tiden - i de tilfælde kaldes det for tør bassin. Tør bassin: Denne har en stor kapacitet til at opbevare regnvandet, når det regner kraftigt. Man skal sørge for at etablere et overløb væk fra bassinet til en faskine eller et regnbed, hvor regnen kan løbe hen. På den måde fungerer bassinet primært som et forsinkelseselement, hvor vandet opbevares indtil faskinen eller regnbedet har plads til vandet. Bassinet fungerer kun i sammenspil med andre LAR-elementer, da vandet skal kunne forsvinde i løbet af 2-3 dage. Våd bassin: Det fungerer ligesom en sø, og derfor skal forholdene være rigtige, for at det fungerer optimalt, og vandet bliver stående som vandspejl. Hvis det kniber med at holde et vandspejl, kan man etablere en membran under søen, som hjælper med at holde på vandet. Planter til at plante ved et vådbassin: Gul iris, engkappeleje, rød hestehov, kattehale, engforglemmigej, sødgræs, dunhammer, kæruld, el og pil. 15 Foto: Jasmina M. Gabel og Rosalina W.-Torgard, Malmø

17 Render/trug Man kan bruge render og trug til at transportere regnvandet hen til de steder, hvor nedsivningen eller opbevaringen skal finde sted. De kan være dekorative og er med til at få vandet op til jordoverfladen i stedet for at gemme det i rør under jorden. Etablering: Den lette måde er at lave en lavning i græsset i den retning, hvor man ønsker, at vandet skal strømme. Man kan også lave nogle flotte tiltag ved at støbe render i beton, eller lave det i fliser. Ved at indarbejde sten eller andre forhindringer i renden, kan man skabe et spændende spil i vandet. Vedligeholdelse: Man skal sørge for, at belægningerne som giver vand til renderne, er forholdsvis rene. Det vil sige, at man skal sørge for at feje eller spule efter behov for at forhindre tilstoppelse. 16 Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel

18 gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel

19 Få penge tilbage for dit regnvand Hvis du som borger i Gladsaxe afleder mere end 50 procent af dit regnvand på egen grund, har du mulighed for at få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage. Tilbuddet gælder både parcelhuse, etageboliger, rækkehuse/klyngehuse og erhvervsejendomme. Hvor mange penge kan jeg få Man får 40 procent af det såkaldte tilslutningsbidrag tilbagebetalt som et engangsbeløb, hvis man håndterer 100 procent, som i 2011 svarer til kr. Når man håndterer mellem 50 og 100 procent af sit tag- og overfladevand selv, får man tilbagebetalt forholdsmæssigt i forhold til fuld tilbagebetaling ( kr.). Det vil sige, at hvis man afkobler 75 procent af regnvandet fra kloakken, får man tilbagebetalt 0,75 x kr. = kr. For at du kan få udbetalt en del af tilslutningsbidraget, er der nogle punkter, som skal overholdes: 1) Man skal sørge for at afkoble 50 procent eller mere af regnvandet fra kloakken 2) En autoriseret kloakmester skal lukke (afproppe) til det offentlige kloaksystem 3) Der må ikke være overløb til kloak 4) Tiltaget skal være lavet efter 1. januar ) Du skal have en tilladelse til nedsivning fra kommunens miljøafdeling, hvis det er faskiner eller regnbede, du vælger at afkoble til 6) Du skal have en kloaktegning, som skal vedlægges din ansøgning Man kan ikke få tilbagebetaling, hvis man håndterer mindre end 50 procent af regnvandet selv. Eneste undtagelse er rækkehuse, som kan have svært ved at afkoble regnvandet fra mere end én af tagfladerne. Du kan udfylde ansøgningsskemaet om tilbagebetaling, som du kan finde på vores hjemmeside og sende den til forsyningsselskabet Nordvand. Der skal vedlægges en kopi af tilladelsen til nedsivning, samt kloaktegning. 18

20 Besøg vores hjemmeside gladsaxe.dk/regnvand.dk facebook.dk/gladsaxe.regnvand På vores hjemmeside kan du læse meget mere om håndtering af regnvand, hvordan du søger om at få penge tilbage og hvilke krav du skal overholde for at få penge tilbage. Her kan du også finde links til producenter, inspirationssider og videoer om etablering af faskine, som kan hjælpe dig videre herfra. gladsaxe.dk/regnvand Vi har også oprettet en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der rører sig inden for håndtering af regnvand, få god inspiration til forskellige metoder og løbende opdateringer, når der sker noget nyt på vores hjemmeside. facebook.dk/gladsaxe.regnvand

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

tema: Genbrug dit regnvand

tema: Genbrug dit regnvand tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring Klimasikring Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm BEDRE HJEM: Mange boligejere er hårdt ramt, når regnen tonser ned og mange vil rigtig gerne gøre noget. De fleste kommuner har lavet klimaplaner,

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere