BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 B2C

2 Dette symbol betyder, at apparatet ikke må behandles som almindeligt affald. Apparatet skal fjernes i henhold til europadirektiet 2002/ 96/EU (Waste Electrical and Electronics Equipments - WEEE) og den deraf følgende nationale logining, for således at forebygge de negatie følgeirkninger på miljø og mennesker. For korrekt bortskaffelse af apparatet bedes De henende Dem til forhandleren eller til ores kundeserice Al emballage skal bortskaffes på en miljømæssigt forsarlig måde. Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual eller dele heraf må herken oersættes, kopieres eller reproduceres på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wittenborg ApS. Wittenborg ApS afgier ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet af denne manual og fralægger sig udtrykkeligt ethert ansar for stiltiende indeholdte garantier. Wittenborg ApS forbeholder sig ret til uden forudgående arsel at foretage ændringer i denne manual. Udgiet af Wittenborg ApS, a company of N&W GLOBAL VENDING GROUP Seebladsgade 1-3, DK-5000 Odense C.. Del nr.: Udgiet i 2008, uge 48

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 4 Produktpræsentation Automatens komponenter Forside Betjeningspanel Automatens kabinet... 7 Betjening Kandepanel (multibryg)... 8 Rabatlås... 9 Naigationstaster Indstillingsknapper Oersigt oer menu-funktioner Genejstaster Ekstra algmuligheder Multikøb Singlekøb Rengøring og edligeholdelse Generelle anisninger Oersigt oer let rengøring Oersigt oer grundig og lejlighedsis rengøring Let rengøring Åbne døren og slukke for automaten Forberedelse til opfyldning af ingrediensbeholdere Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Udtagning af grumsbeholderen Rengøring af kopholderen Udløsning af drypbakken Rengøring af drypbakken Indendig og udendig rengøring Montering af rengjorte dele Skylning af automaten Afsluttende kontrol Grundig rengøring Hygiejnekit Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Slukke for automaten Rengøring af ingrediensspildbakken Rengøring af instantudleeringssystemets dele Rengøring af pulerfælderne Rengøring af diffusoren Rengøring af kaffepiskeren Rengøring af kaffetragten Fjerne udleeringshoedet Fjerne udleeringsslangerne Fjerne kaffegrumsslisken Rengøring af frsikbrygenheden Demontering af friskbrygenheden Montering af friskbrygenheden Tømning af grumsbeholderen Rengøring af bundbakken Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Indendig og udendig rengøring Montering af rengjorte dele Skylning og afsluttende kontrol Lejlighedsis rengøring / edligeholdelse Rengøring af instantingrediensbeholderne FB 7100 B2C i

4 Indholdsfortegnelse Rengøring af kaffebønnebeholderen Udskiftning af bryggerfilter og pakning Justering Generelle anisninger Skylning / afkalkning af bryggeren Ekstra rutiner Læsning og nulstilling af tællere Tømning af pengekassen Manuel tilførsel af ekslepenge Ændring af priser Indstilling af frikøb og nøglerabat Tidsrabat Indstilling af tidsrabat Energispareperioder Indstilling af energispareperioder Displaymeddelelser og afhjælpning af fejl Displaymeddelelser Afhjælpning af fejl ii FB 7100 B2C

5 Introduktion INDLEDNING Der kan programmeres forskellige funktioner alt efter kundens indiiduelle beho. Denne programmering foretages af en sericetekniker. Denne automat udleerer: arme friskbrygdrikke fremstillet af friskmalede bønner arme instantdrikke armt and eller arme friskbrygdrikke fremstillet af friskmalede bønner arme/kolde instantdrikke armt and Brug udelukkende friske kaffebønner, te eller instantprodukter, der er beregnet til automatbrug. Automaten kan leeres med algknapper. Al kommunikation med automaten herunder alg af drikke, skyllefunktioner, udlæsning af data og indstillinger, foretages ed hjælp af foralgsknapperne. Alle dele, der skal rengøres, er enten lyseblå (let rengøring) eller mørkeblå (grundig rengøring). Alle de dele, der skal aktieres, er grønne. His automaten anendes til andre formål, end den er bestemt for, bortfalder producentens ansar. Denne betjeningsejledning gælder for flere arianter af denne automat. Den kan derfor indeholde anisninger om betjening af funktioner, som ikke findes på Deres automat. Betjeningsejledningen er en del af autaomaten. Den skal derfor altid følge med, his automaten flyttes eller skifter ejer. Dette apparat er ikke beregnet til at blie brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale ener, nedsat følesans eller manglende erfaring og iden, medmindre de er bleet ejledt eller instrueret i apparatets anendelse af en person, der er ansarlig for deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for børns rækkeidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det FB 7100 B2C 1

6 Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før automaten installeres og tages i brug, skal Betjeningsejledningen læses grundigt igennem. Her gies igtige oplysninger edrørende sikkerheden ed installation, brug og edligeholdelse. Betjeningsejledningen omhandler påfyldning og almindelig rengøring, hor man kun har brug for dørnøglen og intet andet ærktøj. Automaten må ikke udsættes for frost, herken under opbearing, transport eller mens den er i brug. - His der er risiko for frost på det sted, hor automaten opstilles, må strøm-forsyningen til automaten ikke afbrydes. - His der er risiko for at automaten har fået frostskader, skal andtanken, slanger og entiler kontrolleres og om nødendigt udskiftes af en sericetekniker inden automaten atter tilsluttes, og der skal desuden foretages en funktionstest. Automaten må ikke opstilles udendørs. Installation og reparation af automaten må kun foretages af specielt uddannet personale, som er underist i og fortrolig med korrekt anendelse af automaten i oerensstemmelse med gældende standarder, samt med automatens elektriske sikkerhedsforanstaltninger og hygiejneforhold. Sikkerhedsanordninger må herken kortsluttes eller sættes ud af funktion. Automaten skal tilsluttes til drikkeandsog strømforsyningen i henhold til stedlige regulatier. Automaten skal stå i ater. Automaten skal tilsluttes en strømkreds med sikring. Det anbefales at der anendes fejlstrømsrelæ. Automaten skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Stedlige regulatier skal oerholdes. Efter opstilling af automaten, skal elstikket ære tilgængeligt. Rør aldrig ed el-stikket med åde hænder, og sæt aldrig el-stikket i en stikkontakt his en af delene er åd. Automaten udleerer meget arme drikke! For at undgå risiko for skoldning skal hænder (og/eller andre legemsdele) holdes æk fra udleeringsområder mens automaten fremstiller og udleerer drikke. His automatens strømforsyningskabel er beskadiget, skal det udskiftes af en sericetekniker. 2 FB 7100 B2C

7 Der må ikke fyldes flere bægre efter hinanden ed at trykke på kandeknappen. Der er risiko for tilskadekomst. Kun autoriseret og kalificeret personale må rengøre, fylde og indstille automaten. Automaten må ikke rengøres med andstråler og den må ikke opstilles på steder, hor der foretages spuling i nærheden (f.eks. ed rengøring). Brug kun originale reseredele. Stedlige regulatier skal oerholdes! Af hygiejniske og funktionsmæssige grunde skal automaten rengøres med faste interaller. Vær opmærksom på skarpe kanter når automaten rengøres. Der er risiko for tilskadekomst. Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af fødeareindustrien til rengøring af automaten. Rengør automaten indendigt og udendigt med en fugtig klud; den må ikke spules. Sørg for at samtlige dele er monteret korrekt efter rengøringen. Her maskine har et serienummer, som sidder på mærkepladen på bagsiden af maskinen. Producenten godkender kun denne mærkeplade som identifikationsplade. Maskinens tekniske data fremgår af mærkepladen. His den gule specielle nøgle isættes dørkontakten, il spændingen genetableres på maskinen. Døren kan kun lukkes, når nøglen er fjernet fra dørkontakten. Når der tændes for automaten, skal man tage sig i agt for beægelige dele og elektriske komponenter! Sikkerhedsinstruktioner Dørkontakt: En særlig kontakt sikrer at der ikke er adgang til strømførende eller beægelige dele, når døren åbnes. Enher betjening af automaten som kræer udførelse med spænding og åben dør, må kun udføres af kalificeret personale som er informeret om de specifikke risici i denne forbindelse. Kun kalificeret personale må sætte strøm til automaten ed isætning af den specielle gule nøgle i dørkontakten. Afbryd altid automaten før edligeholdelse eller reparation af strømførende eller beægelige dele FB 7100 B2C 3

8 Tekniske data TEKNISKE DATA Automatens tekniske data fremgår af mærkepladen. Automaten er kun egnet til brug indendørs. Automatens dimensioner Vægt Højde: Bredde: Dybde: min. 935 mm (uden skruefødder), max. 960 mm (med skruefødder) 450 mm 378 mm (kabinet), 475 mm (kabinet + dør) Ca. 68 kg (uden ingredienser) El-tilslutning Strømforsyning: 230V, 50 Hz Faser: 1 fase + nul + jord (IEC-standard) Brun = fase Blå = fase Gul/grøn = jord Automaten skal forsynes med jordforbindelse! Det anbefales desuden at der installeres fejlstrømsafbryder. Effektforbrug: El-kabel: Sikring: W Ca. 1,8-3,5 m (arierer, afhængigt af lokale kra). Transformator, primær: 2A Transformator, sekundær (på VMC): 8A Vandtilslutning Automaten skal tilsluttes til koldtandsforsyningen (drikkeand) Min. andtryk: uden køleanlæg: 0,8 bar (0,08 MPa) med køleanlæg: 1,5 bar (0,15 MPa) Max. statisk tryk: uden køleanlæg: 10 bar (1,0 MPa) med køleanlæg: 8 bar (0,8 MPa). Slangeforbindelse: Vandtankens kapacitet Typen af slangeforbindelse til andforsyningen er landeafhængig. His der kræes en særlig forbindelse på det pågældende installationssted, kan det ære nødendigt at bestille et oergangsstykke til tilslutningsslangen. 3,2 l 4 FB 7100 B2C

9 Tekniske data Kapacitet Grumsbeholder: ca. 9 l Drypbakke: Kaffebønnebeholder: Standard instant ingrediensbeholder: Ca. 0,4 l 6 l (2 kg) ca. 2,6 l (3 beholdere i standardautomat) Yderligere kra Omgielsestemperatur. Min. 4 C - max. 36 C (-2/+0) ed 80% relati luftfugtighed Støjemission: Det A-ægtede lydtryksnieau ligger under 70 db. Ret til ændringer forbeholdes FB 7100 B2C 5

10 Produktpræsentation Automatens komponenter Forside (fig. 1.): Kaffebønnebeholder 2 Kabinet 3 Dør Drink Strength Mocca Sugar Whitener Reklamepanel 5 Betjeningspanel Fresh Brew Coffee Black With Sugar White White and Sugar Instant Coffee 4 6 Dørlås 7 Kopholder Black With Sugar White White and Sugar Cappuccino Wiener Melange 3 8 Kandeplatform Standard Extra Sugar Standard Extra Sugar 5 Moccachoc Café au lait 6 7 Betjeningspanel (fig.2): 1 Display 2 Betalingspanel 3 Valgpanel Standard With Sugar Choco Drinks Choco Choco Cream Tea Lemontea Standard Water Cold Multibrew With Sugar Hot Kandepanel/Rabatlås 5 Optisk interface 5 6 Møntreturskål FB 7100 B2C

11 Produktpræsentation Automatens kabinet (fig. 3): 1 Afdækning for CPU 2 Udløbstude 3 Låg til blandetragt 4 Afdækning for betalingssystem / Afdækning for printkort til algpanel (SPC) 5 Holdepind for kopholder 6 Drypbakke 7 Lås for drypbakke 8 Pengekasse 9 Bundbakke 10 Dørkontakt 17 Brygger 18 Kaffetragt 19 Hoedkontakt 20 Kaffekærn 21 Skydelukke for kaffebønner 22 Kabinet 23 Kaffebønnebeholder 24 Instant ingrediensbeholdere 25 RS232 forbindelse Afdækning for andtank Grumsbeholder 13 Udleeringshoed Holder for udleeringshoed / Slisk til kaffegrums 15 Blandetragt med piskerhus 16 Diffusor / Kaffepisker FB 7100 B2C 7

12 Betjening Kandepanel (multibryg) Brygning i kande: (fig. 4) Sæt nøglen i multibryglåsen og drej nøglen med uret. Tea Multibrew Et fordefineret antal, f.eks. 4 ises i displayet. Sæt en kande på kopholderen. Lemontea Tryk på kandeknappen en eller flere gange, alt efter det ønskede antal portioner. Når der trykkes på knappen, øges ærdien i displayet med et trin op til den maksimale ærdi (15 eller derunder, indstilles af en sericetekniker). Når tælleren når den maksimale ærdi, starter den atter fra det fordefinerede antal, når kandeknappen aktieres igen. His automaten ikke er indstillet til frikøb, isættes et kort med tilstrækkeligt kreditbeløb, eller indkastes et møntbeløb sarende til ærdien af det algte antal drikke, eller en højere ærdi. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Displayet tæller et trin tilbage for her portion, der udleeres. Fjern kanden, når drikkene er bleet udleeret. 4 Drej nøglen mod uret og fjern nøglen for at afslutte kandebrygningsprocessen. En igangærende kandebrygningsproces kan standses omgående ed at trykke på fortrydeknappen. Kandesensoren er ikke altid i stand til at registrere kander af gennemsigtigt materiale, f.eks. glas. 8 FB 7100 B2C

13 Betjening Tea Multibrew Lemontea Rabatlås Brug af rabatlåsen: (fig. 5) Når rabatlåsen er aktieret, kan der udleeres drikke med en forud indstillet rabat. Rabatlåsen kan anendes både ed udleering af enkeltdrikke og kander. His en eller flere drikke skal udleeres med rabat: Sæt nøglen i rabatlåsen og drej den med uret. Drik udleeret i en kop: (fig. 6) Stil en kop på kopholderen. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Fjern koppen efter udleering. Afslut udleering med rabat ed at dreje nøglen og fjerne den. Drik udleeret i en kande: (fig. 7) Stil en kande på kandeplatformen og tryk på kandeknappen, indtil displayet iser det ønskede antal udleeringer. Tryk på algknappen for den ønskede drik. Fjern kanden efter udleering. Afslut udleering med rabat ed at dreje nøglen og fjerne den FB 7100 B2C 9

14 Betjening Sådan anendes naigationstasterne ----CASH ACTION---- *Cash collected Manual filling Denne tabel beskrier horledes de fire foralgsknapper anendes som naigationstaster. Display Foralgsknap Funktion ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på Op knap Man beæger sig op i foregående funktion, et skridt ad gangen. ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på Ned knap Man beæger sig ned i næste funktion, et skridt ad gangen. Naigationstaster De fire foralgsknapper anendes som naigationstaster til udlæsning af salgsdata, indstillinger, f.eks. priser, og aktiering af sericefunktioner (fig. 8). 8 (Se også diagrammet: Oersigt oer menufunktioner på side 13.) ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer ----SALES AUDIT---- *Total number Total turnoer Tryk på knap Man beæger sig et skridt til højre i funktionen, eller Man aktierer en funktion, f.eks. skylning. Tryk på knap Man beæger sig et skridt til enstre i funktionen, eller springer til toppen af en række, f.eks. fra Turnoer per drink eller Total turnoer. 10 FB 7100 B2C

15 Knappernes funktioner kan ariere. F.eks. knappen kan skifte til knap for at bekræfte en handling. De umiddelbare funktioner kan aflæses på den nederste linje af displayet. Alternatie funktioner på naigationstasterne: Display Foralgsknap Funktion Reset cash audit Continue? *Reset counters Betjening Tryk på knap Bekræfter aktiering af en handling, f.eks. nulstilling af tællere. Reset cash audit Continue? *Reset counters Tryk på knap Forlader en funktion uden at aktiere funktionen, f.eks. for at undgå nulstilling af tællere FB 7100 B2C 11

16 Betjening Indstillingsknapper I funktioner hor der foretages indstillinger, f.eks. prisindstillinger, kan de fire foralgsknappers funktion skifte tilsarende. Denne tabel beskrier horledes de fire foralgsknapper anendes til indtastning eller til ændring af tal. Display Foralgsknap Funktion Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Minus knap Reducerer den numeriske ærdi med en enhed ad gangen. Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Plus knap Forøger den numeriske ærdi med en enhed ad gangen. Price: [Drink] *Set price: xx.xx (-) (+) -> Tryk på Næste knap Fortsætter til næste ciffer, f.eks. i prisindstillingsfunktioner. Price: [Drink] *Set price: xx.xx Tryk på knap Gemmer ændringer til indstillinger i systemet. (-) (+) -> 12 FB 7100 B2C

17 Betjening Oersigt oer menufunktioner FB 7100 B2C Operator menu - ersion Dette diagram iser en totaloersigt oer funktionerne i Operator- og teknikermenuen (ers ) De fire foralgsknapper gier adgang til alle funktionerne. Foralgsknapperne anendes til naigering mellem menuerne. Operator og/eller teknikermenuerne er beskyttet at password for at forhindre utilsigtet og uautoriseret adgang. Afhængig af kundeønske, ligger adgang med password, - enten når man går ind i operator menuerne, - eller når man går ind i teknikermenuerne. (Se forklaringerne på de foregående sider.) Test Operator Complete selections Filling/Clean Counters Rinse Sales Audit Rinse Total Machine Rinse With Stop FB1 Rinse Water Total number, nres Total turnoer,nres Total number, res Total turnoer,res No. per drink, nres No. per drink, res Turn. p. drink,nres Turn. p. drink,res MB per drink, nres MB per drink, res No. per group, nres No. per group, res Turn. p. group,nres Turn. p. group,res Card audit No. per drink, nres No. per drink, res Turn. p. drink,nres Turn. p. drink,res Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 13

18 Betjening Diagram fortsat Cash Audit Cashless Audit Free end audit MB. discount audit Discount key audit Time Discount audit Money to tubes Money to cash box Number of tokens Collected money Manually filled Manually deliered Value oerpay Dispensed change Realued amount Total no.,nres Total no.,res No. per drink, nres No. per drink, res No. per group, nres No. per group, res MB. number, nres MB. turnoer, nres MB. number, res MB. turnoer, res D.Key number,nres D.Key turno.,nres D.Key number,res D.Key turno.,res T.Disc number,nres T.Disc turno.,nres T.Disc number,res T.Disc turno.,res Fortsættes på næste side 14 FB 7100 B2C

19 Betjening Diagram fortsat Cash action Basic operations Step prices audit Test Audit Reset Counters Printing Cash collected Dispense coins Manual filling Reset tube contents Change prices Change quantities Drink On/Off Change group SP. turnoer,nres SP. turnoer,res Test no.,nres Test no.,res No. per group, nres No. per group, res Reset sales audit Reset cash audit Reset Test audit Not Resetable Resetable Global price Price per drink Step prices Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 15

20 Betjening Diagram fortsat Serice information Machine settings Eent log book Reset log book Program ersions Show menufile er. Set Freeend,global Set Beep mode Clock on display Temp. on display Set date and time Key discount Time discount Machine Info Energy saing Set counters on/off fcheck setting Gr. counters on/off 100% discount mode Use EVA-DTS eents Set Time discount Set Day(s) Set Time Machine Code Operator Code Show Install. Date Set Install. Date Sae Energy On/Off Set Day(s) Set Time Set Temperature Set Doorlight Fortsættes på næste side 16 FB 7100 B2C

21 Betjening Diagram fortsat FB 7100 B2C Technician menu - ersion Technician Adjust system Reset relationship Change Comm. route Calibration Temperatures Lower cup sensor Cup sensor status Brewing profile Pot Sensor On/Off Cold water ale Undosed water Softener counter Ex.WaterCirculation Set Rinse Timeout Brewer assembly chk Clogged filter chk Global dr. scaling Empty Beans Detect. Closed door Opened door Set baud rate Ingredient Vale Cold water Serial XModem Serial EDDCMP IR XModem IR EDDCMP Back to terminal Terminal Mode Configurator Mode Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 17

22 Betjening Diagram fortsat Payment settings Single/Multi end Set payment type Set max credit Set max change Obligation to buy Coin inhibit Low change inhibit Audit unit Ext/Int Exact change eq. Exact change offset Keyboard inhibit Price mode Price to index Zero end mode Zero end index Realue Immediate change Currency code(auto) Currency code(man) Coin alidator Decimal point pos. Freeend count.mode Delayed Paymentmode Set Cash Sale Sess. Complete Mode Fortsættes på næste side 18 FB 7100 B2C

23 Betjening Diagram fortsat Multibrew settings Change config files Diagnostics/Test Preset alue Min alue Max alue Means of action MB Discount Optimised multibrew Set language file Set recipe file Set menu file Oerall functions Cup handling User interface Wittlink test Full dispense test Test end Sensor test Button/Key test Display test Pre. sel. led test Door light toggle Test Init.text Coin return motor Fortsættes på næste side FB 7100 B2C 19

24 Betjening Diagram fortsat Change password GSM settings DaylightSaing UP KEY Utility Water/power/heat Sigma brewer 1 GSM On/Off PIN Code Pre-Alarms Bank ID's Reset GSM relations Setup files Statistics files Water sensors Pump on/off Heater on/off Fan on/off Test whipper no. X Test all whippers Test ale no. X Test all IN ales Test IN motor no.x Test all IN motors Brewer positions Moe piston forward Moe piston back Set GSM Thresholds Reset Pre-Al. cnt 20 FB 7100 B2C

25 Genejstaster Nogle funktioner kan ælges ed hjælp af genejstaster. Ved hjælp af en genejstaste kan man ed en enkelt taste ælge ofte benyttede funktioner, som ellers ille kræe adskillige trin igennem operatormenuen at nå frem til. Genejstasterne gier adgang til følgende funktioner: Skyllefunktionen, se Skylning af automaten side 35. Testfunktionen, se Afsluttende kontrol side 36 1). Tællerfunktionen, se Læsning og nulstilling af tællere side 57. Menuerne, se Oersigt oer menufunktioner side 13. Anendelse af genejstasterne Trin Handling Display 1 Åbn og luk døren. Vent og se på displayet 2 His displayet iser følgende menu for genejstaster, så gå til trin His displayet iser følgende menu for genejstaster, så gå til trin 4. His du ønsker at.. så gå til udføre en skyllefunktion trin 5 læse tællerne trin 8 Fortsætte til menuerne trin 9 ende tilbage til salgsmode trin 6 His du ønsker at.. så gå til udføre en skyllefunktion trin 5 udføre et testkøb trin 7 læse tællerne trin 8 fortsætte tii menuerne trin SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Return 4=Menu (1) (2) (3) (4) -----SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Test 4=Menu (1) (2) (3) (4) Operation 1. Denne genej findes ikke på alle automater FB 7100 B2C 21

26 Operation Trin Handling Display 5 Tryk på 1 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen skyllefunktioner RINSE *Rinse total machine Rinse With Stop FB1 Fra denne menu kan der ælges en af de skyllefunktioner, der er til rådighed. 6 Tryk på 2 når døren er lukket, ender automaten tilbage til salgsmode. 7 Tryk på SHORTCUTS----- *(1)=Rinse 3=Counter (2)=Return 4=Menu (1) (2) (3) (4) TEST *Complete selections og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen test. Fra denne menu kan der ælges en af de testfunktioner, der er til rådighed. 8 Tryk på 3 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til menuen tællere. ----SALES AUDIT--- *Total number, nres Total turnoer,nres Fra denne menu kan de tællere aflæses, der er til rådighed. 22 FB 7100 B2C

27 Operation Trin Handling Display 9 Tryk på 4 og, his døren er åben, luk den for at gå direkte til alg af menuer. --MENU SELECTION-- *Operator Technician Fra denne menu kan en af menuerne ælges FB 7100 B2C 23

28 Betjening Ekstra algmuligheder Multikøb Automaten kan indstilles til enten multikøb eller singlekøb. Automaten kan indstilles til at tillade køb af flere drikke, den ene efter den anden, i en betalingstransaktion med mønter eller kort. Singlekøb Automaten kan indstilles til at returnere mønter / kort efter her drikudleering. 24 FB 7100 B2C

29 Generelle anisninger Rengøring og edligeholdelse Samtlige punkter i oersigterne i dette afsnit skal udføres i de følgende interaller: Let rengøring: Her gang det er nødendigt at påfylde ingredienser. Grundig rengøring: En gang om ugen. Lejlighedsis rengøring: En gang om måneden. His arbejdsopgaerne i oersigterne ikke udføres som foreskreet, il det påirke maskinens pålidelighed, og garantien på automaten bortfalder. Desuden kan der opstå HACCP-risici, for hilke leerandøren af henholdsis automaten og ingredienser ikke kan gøres ansarlig. Læs enligst de releante afsnit i denne manual, således at opgaerne kan udføres korrekt. Sørg for at samtlige komponenter monteres korrekt efter rengøringen. Brug kun rengøringsmidler, der er godkendt af fødeareindustrien eller af leerandøren af automaten. Der må ikke bruges aggressie rengøringsmidler. Udoer den ugentlige rengøring og/eller efter her udleering, skal nylonfiltret eller pakningen til metalfiltret udskiftes efter et nærmere angiet antal udleeringer, også selom de tilsyneladende stadig fungerer. Nylonfilter til kaffe: her udleering. Pakning til metalfilter: her udleering. Anend det korrekte nylonfilter til te eller kaffebrygning: - nylon tefilter har en rød pakning. - nylon kaffefilter har en neutral hid pakning. Automaten må ikke spules men udelukkende tørres af ind- og udendigt med en fugtig klud FB 7100 B2C 25

30 Rengøring og edligeholdelse Oersigt oer let rengøring Interal Arbejdets art / Kontrol Hjælpemidler Let rengøring: Her gang det er nødendigt at påfylde ingredienser. Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Fjerne og tømme grumsbeholderen Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Rengøring af automaten ind- og udendigt Montering af de rengjorte dele Skylning af automaten Afsluttende kontrol 1 spand med armt and (60-80 C) og rengøringsmiddel 1 spand med rent, armt and (min. 40 C) Bløde klude eller køkkenrulle Ingredienser 26 FB 7100 B2C

31 Oersigt oer grundig og lejlighedsis rengøring Rengøring og edligeholdelse Interal Arbejdets art / Kontrol Reseredelskit (hygiejnekit) Grundig rengøring: En gang om ugen. Åbne døren Fyldning af instantingrediensbeholderne Fyldning af kaffebønnebeholderen Afbryde strømforsyningen til automaten Rengøring af ingrediensspildbakken og komponenterne til ingrediensudleeringssystemet Rengøring af pulerfælderne Rengøring af diffusoren / kaffepiskeren Rengøring af kaffetragten Fjerne udleeringshoedet og udleeringsslangerne Fjerne kaffegrumsslisken Rengøring af friskbrygdelene Fjerne og rengøre grumsbeholderen Rengøring af bundbakken Rengøring af kopholderen Rengøring af drypbakken Rengøring af automaten ind- og udendigt (Continued) Låg til blandetragte Instantingredienspiskerenheder med piskeringer og gummiringe Pulerfælder Diffusor / Kaffepisker (option) Gummiringe til diffusor Diffusorhætte Piskeringe til kaffepisker (option) Udleeringshoed med udleeringsstudse og slanger Bryggercylinder med blandetragt, låg og entil Filter og filterpladeholder Skraber Kopholder Alle de oennænte dele samt grumsbeholderen, spild-/drypbakkerne og instantingrediensbeholderne kan askes i opaskemaskine (maksimalt 30 minutter ed 60 C, maksimalt 30 sekunder ed 80 C.) FB 7100 B2C 27

32 Rengøring og edligeholdelse Interal Arbejdets art / Kontrol Reseredelskit (hygiejnekit) Montering af rengjorte dele Skylning og afsluttende kontrol Lejlighedsis rengøring: En gang om måneden. Rengøring af instantingrediensbeholderne Rengøring af kaffebønnebeholderen Skylning / afkalkning af bryggeren 28 FB 7100 B2C

33 Let rengøring 9 10 Åbne døren og slukke for automaten Drej nøglen med uret i nøglehullet (fig. 9) og åbn døren. Spændingen til bryggermotoren/- motorerne er nu afbrudt. His der tændes for automaten, skal man tage sig i agt for beægelige dele og elektriske komponenter! Forberedelse til opfyldning af ingrediensbeholdere Træk grumsbeholderen fremad. Træk bundbakken fremad. Fyldning af instantingrediensbeholderne Kontroller ingrediensnieauet i ingrediensbeholderne dagligt. Fyld op efter beho. Instantingrediensbeholderne bør mærkes med labels for at undgå, at der hældes forkerte ingredienser i de forkerte beholdere. Skub udløbsrøret opad for at lukke den ønskede beholders udløbstud (fig. 11) FB 7100 B2C 29

34 Let rengøring Fyldning af kaffebønnebeholderen Tag fat i håndtaget på beholderen og træk den fremad (fig. 12) indtil den hænger frit i styreskinnens endestop. Beholderens låg ipper automatisk op. Om nødendigt løftes beholderen op og trækkes ud oer styreskinnens endestop. Stil beholderen på en plan og ren oerflade. Fyld beholderen op med instantingrediens, tryk låget let ned og skub beholderen tilbage på plads. Luk beholderens udløbstud op ed at skubbe udløbsrøret nedad (fig. 13). Gentag proceduren indtil det ønskede antal beholdere er bleet fyldt op. Påfyld ingrediensmængde efter forbrug. Skub låsearmen for låget op og løft låget af kaffebønnebeholderen (fig. 13). 30 FB 7100 B2C

35 Let rengøring Udtagning af grumsbeholderen Fyld beholderen med kaffebønner. Sæt låget tilbage på beholderen (fig.14). Ryst kaffegrumsslisken op og ned et par gange, så eentuelle rester af kaffegrums løsnes og falder ned i grumsspanden (fig. 15). Tag grumsbeholderen ud. Fjern plastikposen fra grumsbeholderen, og isæt en ny. Sæt bundbakken tilbage på plads. Aftør området bag spanden med en fugtig klud FB 7100 B2C 31

36 Let rengøring a b Rengøring af kopholderen Fjern kopholderen: Tag fat i kopholderen med højre hånd og fjern holdestiften bag på kopholderen med enstre hånd (fig. 16). Demonter kopholderen (fig. 17). Rengør risten (a) og drypbakken (b) i armt and tilsat rengøringsmiddel og tør delene af. Hele kopholderen kan askes i opaskemaskine. 32 FB 7100 B2C

BETJENINGSVEJLEDNING. Gallery 210 75501300 01.2005

BETJENINGSVEJLEDNING. Gallery 210 75501300 01.2005 BETJENINGSVEJLEDNING Gallery 210 75501300 01.2005 Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual eller dele heraf må herken oersættes, kopieres eller reproduceres på nogen måde uden forudgående skriftlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cafitesse 2100 / Cafitesse 3100 75534300 10.2010 -

BETJENINGSVEJLEDNING. Cafitesse 2100 / Cafitesse 3100 75534300 10.2010 - BETJENINGSVEJLEDNING Cafitesse 2100 / Cafitesse 3100 75534300 10.2010 - Dette symbol betyder, at apparatet ikke må behandles som almindeligt affald. Apparatet skal fjernes i henhold til europadirektiet

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 0601 1 75522100 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Brygger Hovedkontakt

Læs mere

Kortfattet vejledning IN 7100

Kortfattet vejledning IN 7100 Kortfattet vejledning IN 7100 08.01 1 75528900 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Udløbstud Låg for blandetragt Blandetragt Kandeplatform

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FB

BETJENINGSVEJLEDNING FB BETJENINGSVEJLEDNING FB 7100 75522200 10.2010 Dette symbol betyder, at apparatet ikke må behandles som almindeligt affald. Apparatet skal fjernes i henhold til europadirektiet 2002/ 96/EU (Waste Electrical

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 MAXI

Kortfattet vejledning FB 7100 MAXI Kortfattet vejledning FB 7100 MAXI 08.01 1 75530400 Beskrivelse af automatens komponenter Kabinet Display Dør Dørlås Koprum Kandeplatform Betjeningspanel Kopholder Brygger Diffusor / Kaffepisker Instant

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Gallery 210 ES

BETJENINGSVEJLEDNING. Gallery 210 ES BETJENINGSVEJLEDNING Gallery 210 ES 75527500 10.2010 Dette symbol betyder, at apparatet ikke må behandles som almindeligt affald. Apparatet skal fjernes i henhold til europadirektiet 2002/ 96/EU (Waste

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indstillinger bør ikke ændres uden grund. Enhver ændring af en indstilling gemmes omgående. Der findes ingen særskilt arkiveringsproces.

Indstillinger bør ikke ændres uden grund. Enhver ændring af en indstilling gemmes omgående. Der findes ingen særskilt arkiveringsproces. Programmering Generelt Afhængigt af hvilke indstillinger, der er foretaget af serviceteknikeren, kan programmeringen være spærret. Indstillinger bør ikke ændres uden grund. Enhver ændring af en indstilling

Læs mere

Udgivet af Wittenborg A/S Seebladsgade 1-3 DK-5000 Odense C. Reservedelsnr.: 75 50 09 00 (Udgivet i 2005, uge 3 )

Udgivet af Wittenborg A/S Seebladsgade 1-3 DK-5000 Odense C. Reservedelsnr.: 75 50 09 00 (Udgivet i 2005, uge 3 ) FB 5100 DK 75500900 Copyright alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke oversættes, kopieres eller reproduces i nogen form uden forudgående skriftligt tilladelse fra Wittenborg

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01 UM_DA Part No.: 1764066_01 CQUBE ME12 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Instant Kaffe automaat

Instant Kaffe automaat Instant Kaffe automaat Brugervejledning MoVeC 2000 Type: 9INA, 9IEA Revision G, Dansk Referentie: 5DUI073m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT Nederland

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

CHOCOLINO CAFÉLINO BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

CHOCOLINO CAFÉLINO BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 CHOCOLINO CAFÉLINO BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764137_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...6

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m

CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m CoEx Kaffe automat Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT Nederland

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT DK.TBPA8. INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT. Generelt Når der benyttes armebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man hae en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden)

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764048_01 CAFÉ ELITE BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764048_01 CAFÉ ELITE BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764048_01 BRUGRMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GNRLT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 OVRSIGT OVR KOMPONNTR... 6 Forsiden udvendigt...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cafitesse

BETJENINGSVEJLEDNING. Cafitesse BETJENINGSVEJLEDNING Cafitesse 3000 75508900 02.2004 Indhold INDHOLD Indledning... 4 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Tekniske data... 6 Automatens komponenter... 7 Forside... 8 Betjeningspanel... 8 Indvendigt...

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Vedligeholdelsesvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Vedligeholdelsesvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Vedligeholdelsesvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18 46 SCOTSMAN@SCOTSMAN.DK

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+ Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000UP+ og 8000AP+ Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af AquaClean Side 3 Fjernbetjening Side 4 Programmering Side 5 Åbne Service låge Side 6 Skift aktiv kulfilter

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere