FS Golf klubben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FS10 2012. Golf klubben"

Transkript

1 FS Golf klubben

2 1 Klubben Hammel Golf Klub blev grundlagt i januar , Hvor mange år har klubben eksisteret i? I Hammel Golf Klub bruger de en del strøm. De bruger årligt kwh i klubhuset og 2785 kwh til at vedligeholde banerne. I Favrskov kommune koster en kwh 173 ører. 1,2 Hvor mange kroner bruger de årligt på strøm? Klubben har besluttet at de vil spare, og sætter derfor el-sparerpærer i 50 lamper. En el-sparerpære bruger 39 kwh mindre om året end en gløde pære. 1,3 Hvor meget sparer klubben i kroner, når de skifter til el-sparerpære? Klubben har besluttet at de vil skifte gulvet ud i Foyeren. 1,4 Hvor stor er arealet, de skal skifte gulv på?

3 Klubben har kigget på tre forskellige gulvtyper Tæppe Linoleum Trægulv 79,95,- pr. m2 359,- pr. m2 150,- pr. m2 1,5 Hvad ville prisen være for de forskellige typer? I butikken får klubben garanti for at gulvene kan holde i: Tæppe Linoleum Trægulv Et tæppe vil holde i 6 år Et linoleumsgulv vil holde i 15 år. Et trægulv vil holde i 10 år. 1,6 Hvilket gulv vil bedst kunne betale sig over en 30 årig periode?

4 2 Banerne Hammel golfklubs baner består af forskellige områder. 2.1 Hvor stort er arealet i alt? 2.2 Hvor stort er arealet målt i km 2 1 hm = 100m= 0,1 km 1 hm 2 = 1 ha Golf områder Greens Forgreens Teesteder størrelse 1,1 ha 1,1 ha 2,0 ha De forskellige områder på banen klippes ikke lige ofte. Områder på banen Antal Højden der klippes græsslåninger om ugen Teesteder 3 gange 12 mm. Fairway 2 gange mm Semirough 1 gang 35 mm Forgreens 3 gange 12 mm Greens 7 gange 6-3 mm Fairways Semirough 18,0 ha 10,2 ha 2.3 Hvor stort et græsareal slår græsslåmaskinerne om ugen? Banens Hul 2 ligger lige ned til klubhuset. 2.4 Se på svararket og bestem målestoksforholdet på billedet

5 3 Butikken Jens Petersen er begyndt at interessere sig for golf, og vil derfor begynde at spille i Hammel Golfklub. Dog vil han være med på moden før han begynder at spille, og vil skaffe sig noget ordentligt udstyr. 3.1 Lav ud fra vedlagte prisliste et budget hvor han får sko, vindjakke, polo, shorts, handsker og enten køllesæt med taske, eller køllesæt og taske hver for sig. Den endelige pris skal være tæt på 7000 kr., men må ikke overskride dem. Dog skal udstyret også være så godt, at det nærmer sig de 7000 relativt meget. Som medlem af golfklubben betaler man en procentdel af varerne Se til højre på prislisten. 3.2 Udregn ud fra samme budget som du har lavet, hvor meget Jens vil spare som medlem. Angiv både prisforskellen og hvor mange procent. I butikken er der forskellige slags køller. Der er 8 forskellige drivere, og 5 puttere. 3.3 Hvor mange kombinationer mellem puttere og drivere er der, hvis Jens skal have 2 drivere og 1 putter, hvor driverne ikke må være ens? I butikken er der en kaffeautomat. Omkostningerne ved kaffeautomaten er 50 øre pr. kop og 2 kr. hver gang nogen fylder en kop kaffe. Butikken sælger en kop kaffe for 8 kr. Dagligt er der 76 der køber en kop kaffe. 3.4 Lav en formel (funktionsforskrift) over butikkens indtjening og en funktionsforskrift på butikkens omkostninger 3.5 Indtegn funktionerne som en graf i et koordinatsystem.

6 4 Medlemmerne Hammel golfklub er en af de største golfklubber i danmark. Klubben blev stiftet i 1992, og siden da er medlemstallet steget stødt. De første par år var der ikke nogen elektronisk registrering af 4.1 I 2008 var der 1100 medlemmer. I år 2012 var medlemstallet steget til Hvor stor er forskellen på antallet af medlemmer i 2008 og 2012? 4.2 Af de 1202 medlemmer i klubben er kun de 902 fuldtidsmedlemmer. Hvor stor en procentdel er ikke fuldtidsmedlemmer? 4.3 Tage I. Lysken er fuldtidsmedlem i Hammel golfklub. Han blev medlem i år 2001, hvor han betalte 4000 kr. i indmeldingsgebyr. Han betaler derudover 4725 kr. om året. Det første år betalte han dermed 8725 kr. Opstil en formel (funktionsforskrift) for hans betaling til golfklubben 4.4 Lav en graf for Tage I. Lyskens betaling til golfklubben 4.5 Handicap i Hammel Golfklub: Find hyppighed, frekvens, sum. frekvens og sum. hyppighed. Find også median, typetal, størsteværdi, mindsteværdi, variationsbredden og kvartilsættet. 4.6 Fra 2009 til 2010 er medlemstallet faldet med 13,6%, Hvis denne udvikling fortsætter hvor mange medlemmer er der så i 2020? K n =K*(1-x) n (se vækstformel for negativ vækst i formelsamling)

7 5 Golfbolden Ifølge reglerne må golfbolden højst veje 1,62 ounce. 5,1 Hvor mange gram må bolden højst veje? 1 Ounce = 28,35 gram En golfbold har en diameter på 42,67 mm. 5,2 Hvor stort er boldens rumfang? I kassen, som boldene ligger i er der tre bolde. 5,3 Angiv målene på kassen. 5,4 Hvor stor en del af kassens rumfang er udfyldt af de tre bolde? Angives i procent. 5,5 Hvis en papkasse har en længde på 30,1 cm, en bredde på 12,9 cm og en højde på 12,9 cm, hvor mange kasser med tre bolde i kan der være i denne papkasse? 5,6 Lis skyder til en golfbold, bolden flyver i en bane som er Y= -0,0015 x 2 + 0,4 x. Tegn grafen for boldens bane.

8 "#$%$'()%* "#$%$'+,* -#)''$./0#1* 2+3+,* 2+34)#5* "#$%$'61$+'3+475* 830#$')%* 94#':'7;+$1$'61$+'3+475* "#$#$% 83)#)7#$%$+$'')<<$<$11$ ;%+4=$0>=)%$?$'%)+$#'$+ '()#"*+,-

9 "#$%$'()%* "#$%$'+,* -#)''$./0#1* 2+3+,* 2+34)#5* "#$%$'61$+'3+475* 830#$')%* 94#':'7;+$1$'61$+'3+475* "#$#$% 83)#)7#$%$+$'')<<$<$11$ ;%+4=$0>=)%$?$'%)+$#'$+ '()#"*+,-.)+,/

10 "#$%$'()%* "#$%$'+,* -#)''$./0#1* 2+3+,* 2+34)#5* "#$%$'61$+'3+475* 830#$')%* 94#':'7;+$1$'61$+'3+475* "#$#$% 83)#)7#$%$+$'')<<$<$11$ ;%+4=$0>=)%$?$'%)+$#'$+ '()#"*+,-

11 "#$%$'()%* "#$%$'+,* -#)''$./0#1* 2+3+,* 2+34)#5* "#$%$'61$+'3+475* 830#$')%* 94#':'7;+$1$'61$+'3+475* "#$#$% 83)#)7#$%$+$'')<<$<$11$ ;%+4=$0>=)%$?$'%)+$#'$+ '()#"*+,-

12 "#$%$'()%* "#$%$'+,* -#)''$./0#1* 2+3+,* 2+34)#5* "#$%$'61$+'3+475* 830#$')%* 94#':'7;+$1$'61$+'3+475* "#$#$% 83)#)7#$%$+$'')<<$<$11$ ;%+4=$0>=)%$?$'%)+$#'$+ A

13 Hammel Golf Klub facitliste = 20 år 2 point 1.2 ( ) * 1,73 = 80929,40 kr. ( ) * 173 = ,40 kr. 3 point * 50 * 1,73 = 3373,50 kr. 39 * 50 * 173 = ,50 kr 3 point 1.4 4,4 * 11,4 = 50,16 m2 3 * 3 = 9 m2 4,2 * 2 = 8,4 m2 1,75 * 2 * 0,5 = 1,75 m2 4 point 1.5 Tæppe: 79,95 * 69,31 = 5541,34 kr. Linoleum: 359 * 69,31 = 24882,29 kr. Trægulv: 150 *69,31 = 10396, 50 kr. (plus alle sammen) = 69,31 m2 3 point ,4 ha 3 point 2.2 0,324 km2 3 point ,2 ha 4 point til point point 3.2: ca. 864 kr. og ca. 12,35% 5 point 3.3: 120 kombinationer 6 point 3.4: Funktionsoverskrift ved kaffe: Y=X*5,5 3 point Funktionsoverskrift ved omkostninger: Y=X*2,5 3.5: Graf ved kaffe: Lineær graf ved punkterne (1;5,5), (2,11), (3;16,5) 3 point Graf ved omkostninger: Lineær graf ved punkterne (1;2,5), (2,5), (3;7,5) ca. 25 % 4.3 X* svarark 4.5 svarark ,1) 45,927g 28,35*1,62 Point: 2 5,2) 41629,76 mm 3 4/3*pi*r 3 Point: 3

14 5,3) Længde: 129mm Bredde: 43mm Højde: 43mm Længden: 42,67*3 Bredde: 42,67 Højden: 42,67 Point: 4 5,4) 47,7 % 129*43*43 = ,76*3 = = /238521*100 Point: 5 5,5) 21 Kasser 12,9/4,3 = 3 12,9/4,3 = 3 30,1/12,9 = 2,3 dvs. At der kan ligge en kasse på den anden led. Point: 4 5,6) 2,66 m Y= -(0,16)/(4*-0,0015) Point: 6

15 "# " " "" $ $" "% $" % ' % #' ( #' ($ $" ($ )* $% )* $""

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Et landbrugsemne i matematik

Et landbrugsemne i matematik Et landbrugsemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk Frank Erichsen bedre kendt som Bonderøven bor på Kastaniegården på Djursland. Her dyrker han jorden og plejer sine dyr

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst, trin 2 ISBN: 978-87-92488-05-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Banebesøg/Hjortespring. I storbyens. Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven. 82 Dansk GOLF 2012 3

Banebesøg/Hjortespring. I storbyens. Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven. 82 Dansk GOLF 2012 3 I storbyens Finurlige Hjortespring er en bynær golfbane midt ude i skoven 82 Dansk GOLF 2012 3 tekst/ Foto Thomas Vennekilde Uret i bilen viser 6.37, da jeg drejer af hovedvejen, kører ind i skoven og

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret.

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret. JG s matematikkompendium Nyttige links: http://www.eduap.com/wordmat/ - Tilføjelse til Word. Et rigtig godt hjælpeværktøj til matematikken. http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har

Læs mere

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5.

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5. Facitliste Tal og regning Tal og regning a 5 b c d 8 e 4 f g 6 h 9 a b 5 c d e f g h 7 4 a 8 b c d 6 5... 7... 0 6 og 5 7 9 cm og cm 8 a 4 b 6 c 0 d 0 e f g 4 h 9, 0 og 0 x 8 a 84 b 0 c d 56 e 44 f 5 g

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartil, boksplot og sumkurver... 2 Opgaver... 7 Side 1 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug REMA 7. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. kun til lærerbrug REMA 7. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Indhold 1. Indhold 2. Emne: Vore boliger 3. fortsat 4. Areal 5. Ligninger, divisorer 6. Start på brøker 7.

Læs mere