BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense"

Transkript

1 BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense 1. Præsentation af Socialstyrelsens ønskede løsning 1.1 Overordnet beskrivelse Socialstyrelsen (herefter benævnt Ordregiver) udbyder hermed mødeforplejning og kantinedrift til Ordregivers adresser i Odense. Nedenfor er angivet adresse samt opstartstidspunkt for opgaven: Edisonsvej 18, 1 og Forventet opstart 1. oktober Skibhusvej 52 B 1. sal ogskibhusvej 25 B 3. Sal Ordregiver ønsker en mødeforplejnings- og kantinedrift med et sundt, ernæringsrigtigt og varierende sortiment med en høj kvalitet. Det forventes ligeledes at maden fremstår indbydende og præsenteres på en spændende måde. Der skal tilbydes et sortimenter der i månedens løb tilgodese alle typer (unge, ældre, vegetarer, dem der er til traditionelt mad og de som ønsker mere eksperimenterende mad). Sortimentet skal ligeledes tilpasses årstidens og tidens sunde råvarer. Leverandøren skal endvidere tilstræbe en sund linje med brug af grove grønsager, groft mel samt i videst muligt omfang bruge hjemmelavede produkter og økologiske råvarer. Nøgleordene for cateringordningen er alsidighed, høj service og spændende præsentation af maden med fokus på sanseoplevelser, sundhed og ikke mindst de gode råvarer. Ordregiver er positiv overfor økologiske varer, men først og fremmest kommer råvarernes kvalitet og disse er gerne danske i et bredt udsnit så Leverandøren forventes at stille krav til underleverandørernes råvarer. Maden, der serveres, skal i videst muligt omfang være egenproduktion. Der skal være en stor bredde og fornyelse i menuerne, og leverandørens professionelle personale skal såvel formå at lægge innovation og nytænkning ind i de lidt mere traditionelle retter, som også gerne må forekomme. Leverandørens personale forventes at brænde for og være stolte af deres fag og de præsenterer maden flot og farverigt. Kundegrundlagt svarer til cirka 190 medarbejdere i Odense, men kan variere afhængigt af tjenesterejser, ferie mv. Årligt ekspederes, i forhold til ordregivers personale, omkring ekspeditioner i Odense, svarende til gennemsnitligt 38 ekspeditioner pr. dag i Odense. Der har derudover gennemsnitligt været afholdt ca. 700 møder i Odense med cirka 4500 deltagere. Side 1

2 Der har hidtidigt været en årlig omsætning på cirka kr ex moms. Heraf har mødeforplejning genereret cirka 72 % af omsætningen. 1.2 De fysiske rammer Socialstyrelsen i Odense er placeret i 2 nabohuse på Skibhusvej og Edisonsvej. Ordregiver har til huse på hhv. 1. og 3. sal på Skibhusvej 52 B (hvor kantinen og det centrale produktionskøkken er placeret på 3. sal) og på 1. sal på Edisonsvej 18 (hvor mødecentret og anretterkøkken er placeret). På hver etage/lokation er der desuden tekøkkener, hvor personalet kan stille deres brugte porcelæn. På Skibhusvej 1. sal og Edisonsvej er der mulighed for at anvende opvaskemaskine i tekøkkener og anretterkøkken. Mødecentret omfatter 8 mødelokaler A, B, C, D, E, F, G og et AV projektrum på Edisonsvej. Mødelokalerne har forskellige størrelser. På Skibhusvej har Ordregiver et stort mødelokale 1 på 1. sal med plads til max. 40 mødedeltagere, og møderum 9 med plads til 8-10 mødedeltagere. På 3. sal er der 8 mødelokaler med plads til mellem 8 og 32 personer, ligesom Kantinen med plads til ca mødedeltagere kan bookes udenfor frokostperioden fra Der afholdes primært møder med forplejning i mødecentret og mødelokalerne på Skibhusvej 1. og 3. sal, men det kan forekomme at møder med forplejning finder sted på kontorer med mødeborde(f.eks. på direktørens kontor) på Skibhusvej og Edisonsvej. I mødelokalerne forefindes reoler med service, bestik, salt og peber mm. Leverandøren sørger for løbende opfyldning af disse. Der forventes ligeledes både opdækning og hurtig afrydning ved møder afholdt på Direktørens kontor. Kantinen rummer plads til ca. 60 personer ad gangen. Kantinen er primært en medarbejderkantine. Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt, der stilles til rådighed, forbliver udlejers eller statens ejendom, og vedligeholdes for udlejers eller Ordregiver regning Generelt for lokationen Indkøb af supplerende udstyr og af relevante arbejdsredskaber skal forelægges Ordregiver, der efter godkendelse afholder udgifter hertil. Reparationer som følge af almindelig slidtage iværksættes af Ordregiver, som ligeledes afholder udgifter hertil. Udgifter i forbindelse med reparation af skader på inventar, maskiner, bygninger mv., der er forvoldt af leverandørens personale, afholdes af leverandøren. Affaldscontainer er opstillet i gården i Odense. Ordregiver afholder udgiften til fjernelse af affald, når dette er sorteret og anbragt i de opstillede containere af leverandøren. Der er Side 2

3 endvidere en række personalekøkkener fordelt i huset. Her har medarbejderne adgang til køleskab, kaffemaskine, bestik og service mv. 1.3 Møder og andre arrangementer Der vil hyppigt forekomme gæstebesøg og interne møder. Mødeaktiviteten varierer en del fra uge til uge afhængig af ferieperioder, aktiviteter i huset mv. Gæsterne fordeler sig oftest på grupper fra 3-4 pers. op til 25 pers., hvor leverandøren typisk vil skulle levere kaffe, te og drikkevarer, frugt, chokolade og kage/brød samt morgenmad og frokost mv. Gæster bespises i de forskellige møderum i huset, i kontorerne samt eventuelt i kantinen. Hertil kommer receptioner og jubilæer (25- og 40-års), som leverandøren ligeledes kan stå for. Ved særarrangementer forbeholder Socialstyrelsen sig ret til at få mad og servering leveret fra andet cateringfirma efter eget valg. Kantinen benyttes i øvrigt til andre arrangementer såsom fælles møder, foredrag, fredagsbar, fester, o.lign, som arrangeres af Ordregivers medarbejdere. Ordregiver er ved sådanne lejligheder berettiget til at benytte en anden leverandør. 2. Opgaven Kravspecifikation Kundegrundlagt svarer til cirka 190 medarbejdere i Odense. Hvis ordregivers daglige behov ændres f.eks. som følge af større nyansættelser eller nedskæringer, giver Ordregiver besked herom til Leverandøren hurtigst muligt. Det daglige antal kuverter kan variere som følge af ferie, konferencer eller ved møder. Ordregiver kan ikke garantere, at antallet af kuverter vil være på samme niveau gennem hele aftaleperioden. Det skyldes, at antallet af medarbejdere kan stige og falde samt at antallet af medarbejdere der ønsker at benytte kantineordningen kan ændre sig over tid. 2.1 Ordregivers ydelser og ansvar Ordregiver stiller følgende til rådighed for Leverandøren: Myndighedsgodkendte salgs- og produktionslokalersamt aflåselige lagre inkl. Lokale med PC til køkkenets leder, og opbevaringsrum til personalet. Driftsudstyr og porcelæn. Salt og peber, askebægre, servietbeholdere, vaser, lysestager. Køkkenmaskiner og udstyr i øvrigt. Rulleborde til mødeservering. Ordregiver sørger selv for afrydning på rulleborde ved sene møder(efter kl. 14), som stilles uden for mødelokaler eller køres til nærmeste tekøkken. Buffetfaciliteter. Side 3

4 El, varme, vand og ventilation på adressen. Bestillingssystem til mødeservicering via Microsoft Outlook eller evt alternativt system leveret af leverandøren. Containere til bortskaffelse af dagligt affald inkl. madaffald. Netværksforbindelse til kasse og dankortterminal i salgsområdet. Rengøring af køkkenpersonalets garderobefaciliteter. 1 computer med internetadgang,. Herved vil det være muligt at annoncere menuplaner mm. på Ordregivers intranet FORUM /Podio. Rengøring af kantinelokalerne (spise- og gangarealer) frem til disken. Vedligeholdelse og reparation af det tekniske udstyr, såsom f.eks. køleskabe, frysere, brød- og pålægsmaskiner, ovne m.v. Løbende, nødvendige udgifter i forbindelse med indkøb af driftsudstyr og porcelæn efter aftale med Ordregiver. Affaldsposer, opvaskemidler, rengøringsmidler og linned(dog ikke karklude) stilles til rådighed af Ordregiver. 2.2 Leverandørens ydelser og ansvar Leverandørens ydelser omfatter foruden ledelse og fordeling af arbejdet samt kontrol/tilsyn med arbejdets udførelse, følgende: Produktion af mad og drikkevarer til de daglige brugere af kantineordningen samt til møder og diverse arrangementer Opstilling af kasse og dankortterminal samt netstik. Det forventes, at Leverandøren på kvartalsmøder og evt. særlig opfordring kan fremvise data over afsætning/salg pr. varegruppe i valgte tidsperioder. Se ligeledes pkt. 3.7 nedenfor om betalingsform. Indgåelse af aftale med NETS for egen regning. Stille mobiltelefon til rådighed for den daglige leder, som Leverandøren selv har anskaffet og betaler udgifterne til. Afholde udgifter i forbindelse med reparation af skader på inventar, maskiner, bygninger m.v., der er forvoldt af leverandørenspersonale. Leverandøren sørger for kaffebrygning morgen (inden kl. 8:00) og efter middag (kl. 12:30) Leverandøren står for opfyldning af kaffe/te poser en gang om ugen i køkkener på alle etager eller efter behov. Side 4

5 Leverandøren forestår opfyldning med kaffebønner mv. og mælk om morgen og den løbende hovedrens af kaffeautomater efter gældende rengøringsvejledning. Medarbejderne står efterfølgende selv for den løbende opfyldning i løbet af dagen af kaffe, kakao, og mælk, samt tømning af grums. Leverandøren skal sørge for opvask og opfyldning med rent service i tekøkkenerne på alle etager samt i alle mødelokalerne(også efter interne møder) om morgen og efter frokost i personalekøkkenerne. Ved møder efter kl. 14 sætter mødeholderne servicen på rulleborde og leverandøren vasker op efterfølgende dag. Det gælder for såvel interne som eksterne møder. Leverandøren skal være særligt opmærksom på møder hvor der er bestilt forplejning op til weekender og/eller ferier, således der ikke står uopvasket service over flere dage. Sådanne møder afsluttes senest kl (eller porcelænet mv. stilles uden for mødelokalet på det tidspunkt), så afrydning og opvask kan forekomme inden kl samme dag. Leverandøren forestår afkalkning af kaffemaskiner i personalekøkkenerne efter behov. Leverandøren sørger for at stille rulleborde med mødeforplejning og drikkevarer foran mødelokalerne i rimelig tid inden mødets afholdelse. Ved heldagsmøder, leveres frokosten og evt eftermiddags kaffe/-kage på et rullebord foran mødelokalet til det aftalte tidspunkt. Efter mødets afslutning skal rullebordene, hvor mødelederen har sørget for at stille brugt service, afhentes. Ved møder i direktionens kontorer forventes opdækning og hurtig afrydning. Leverandøren skal sørge for at der er en af leverandørens medarbejdere til rådighed i tidsrummet mellem kl. 8:00 og kl. 14:00 Leverandøren sørger for at der dagligt inden kl. 9, stilles en frugtkurv i hvert af personalekøkkenerne med frugt stykker fordelt på mindst 4 forskellige slags. Leverandøren skal sørge for at levering af mælk i hvert køkken på alle etager 2 gange om ugen (mandag og onsdag) eller efter behov inden kl. 9. Leverandøren er ansvarlig for rengøring af køkken- og lagerområdet, herunder maskiner, gulve, inventar m.v. Leverandøren skal dagligt aftørre borde i kantinen, ved tekøkkenerne samt i mødelokalerne. Leverandøren afholder selv udgifter til de klude der benyttes hertil. Leverandøren skal foretage de nødvendige daglige indkøb og indkøb til varelager, herunder sodavand, salt, peber, servietter mm. Udgifter hertil skal afholdes af leverandøren Leverandøren skal foretage de daglige indkøb af forbrugsvarer, dog ikke opvaskemidler, rengøringsmidler og leje/vask af linned. Udgifter hertil skal afholdes af Ordregiver. Leverandøren er ansvarlig for rengøring af salgs- og produktionslokalerne (herunder også buffeter og salgsdiske inkl. forkant). Side 5

6 Leverandøren skal jævnligt fylde salt og peber og servietbeholdere. Service og bestik mv. skal vaskes op. Leverandøren skal levere og renholde arbejdsbeklædning til dennes personale. Leverandøren skal sortere affald og anbringe det i de opstillede containere. Leverandøren skal elektronisk håndtere og fakturere mødeservicering til økonomiafdelingen (afklares konkret med Socialstyrelsen) hos Ordregiver med angivelse af relevant bestillingsnummer. Leverandøren skal ved opstart af kontrakten foretage en optælling af inventar og maskiner og give et eventuelt overslag på ønsket porcelæn og andet der skal præsenteres for Ordregiver og godkendes af denne. Leverandøren skal løbende præsentere mangellister for Ordregiver, og der opnås enighed om dette, inden indkøb igangsættes. Såfremt Leverandørens medarbejdere konstaterer, at der er mangler eller defekter på inventar/ lokaler/ maskiner, f.eks. defekte ovne, gryder og køleskabe skal dette meddeles til Ordregiver. Ordregiver forventer, at Leverandøren står for forplejning og anden service i forbindelse med arrangementer, som Ordregiver ønsker, at Leverandøren skal være ansvarlig for. 2.3 Leverandørens kvalitetssikring, kvalitet og egenkontrol Den ansvarlige leder af ydelsen skal: Sikre sig arbejdets korrekte udførelse. Udføre kontrol med såvel råvarers som færdigvarers friskhed og kvalitet, jf. Fødevarestyrelsens regler og lovgivning. Sikre at samtlige varer altid bliver omhyggeligt behandlet og opfylder de, til enhver tid, gældende regler og lovgivning. Det forventes, at Leverandøren til enhver tid kan fremlægge dokumentation for udført egenkontrol. Ved ydelsens påbegyndelse skal der foreligge en konkret beskrivelse af Leverandørens egenkontrolsystem. Driften forventes at være miljømæssig forsvarlig med hensyn til indkøb samt energi- og materialevalg. 2.4 Fejl og mangler i serviceleverancen Det kan få økonomiske og samarbejdsmæssige konsekvenser, hvis leverandøren ikke lever op til den fastlagte servicekvalitet eller aftalte mængde kuverter. Konstaterede svigt skal rettes op straks efter påtale og senest i henhold til aftale med kontaktpersonen Økonomisk konsekvens Leverandøren udsteder kreditnota i forhold til type af svigt og længden af den periode, svigtet har fundet sted. Rapport fra uvildig konsulent kan udløse økonomisk krav til leverandøren. Omfanget af fejl og mangler vil afhænge af konsulentens vurdering. Side 6

7 2.4.2 Samarbejdsmæssig konsekvens Opsigelse af samarbejde i henhold til misligholdsbeskrivelsen (min. 2 skriftlige advarsler før opsigelse kan foretages). Ved væsentlig misligholdelse kan samarbejdet opsiges øjeblikkeligt uden skriftlig advarsel (dette afgøres eventuelt af uvildig 3. person). Rapport fra en uvildig konsulent kan være dokumentation for skriftlig advarsel. 2.5 Eventuelle påbud/forbud fra Fødevarestyrelsen Såfremt der skulle komme påbud/forbud fra Fødevarestyrelsen skal dette meddeles Ordregiver omgående. Der skal endvidere udarbejdes en redegørelse for, og handlingsplan på de påtænkte omlægninger og aktiviteter i denne forbindelse, som umiddelbart herefter forelægges Ordregiver til godkendelse. 3. Særlige forhold omkring Ordregivers mødeforplejnings- og kantineordning 3.1 Udvalget i kantinen for ordregivers medarbejdere Sortimentet skal som tidligere nævnt være sundt og ernæringsrigtigt, og løbende tilpasses årstidens og tidens sunde råvarer. Der skal i videst muligt omfang benyttes økologiske basisfødevarer. Ved sammensætning af sortimentet skal der lægges vægt kvalitet frem for kvantitet. Sortimentet skal desuden være varieret, og det vægtes, at der indgår utraditionelle retter, fiskeretter og vegetarretter såvel som traditionelle klassikere i ny og næ. Ordregiver ønsker følgende daglige udvalg, hvor kundens medarbejdere vælger et af følgende tilbud: Buffet indeholdende: o Løst pålæg i skiver til smør-selv brød, ca. 3 varianter, herunder 1 slags fiskepålæg o Dagens lune ret (mindre ret, men dog gerne inspirerende og kreativ) o Bland-selv salat (5-10 varianter som skal varierer hen over ugen, gerne med kød- og/eller pastafyld). o Mørkt og lyst brød o Et lille udvalg af færdigblandesalater Lille eller stor blandselv salat (5-10 varianter som skal varierer hen over ugen, gerne med kød- og/eller pastafyld). Dertil evt.: o Mørkt og lyst brød o Et lille udvalg af færdigblandesalater Drikkevarer udover postevand (fx sodavand, juice, saft) Side 7

8 Herudover skal der to gange om ugen, stilles en frugtkurv i hvert af personalekøkkenerne fordelt på mindst 4 forskellige slags. Endvidere skal der gives en option på salg af boller i personalekøkkenerne. jf. nedenfor i Pkt. 6. Vedlagt tilbuddet ønskes kreative forslag til 2-4 ugers menuer varieret efter sæson og baseret på ovenstående sortiment. Se salgspriser nedenfor i pkt Buffeten skiltes på en måde, folk med allergener kan se hvad maden indeholder. Hver fredag offentliggøres den kommende uges menu rundt om i te-køkkenerne. 3.2 Udvalget i forhold til mødeforplejning Ordregiver ønsker følgende udvalg i forhold til mødeforplejning: Bolle/Rundstykke m. smør, ost/pålæg og marmelade Hjemmebagt kage Skål med udvalg af chokolade 1 skål (50g) blandede nødder Skåret frugt/helfrugt Grøntsagssticks blandede grønsager Smørrebrød Hjemmelavede sandwichs med forskelligt fyld (minimum2 varianter) Frokostplatte VIP Platte (med 4 slags tapas/min. 1 slags fisk/dessert/ost) Kande med vand Kaffe/The Sodavand Juice Saftevand 3.3 Åbningstider Åbningstider for kantinen: Mandag fredag kl Åben ca. 220 dage om året 3.4 Ferier/Lukkedage Der er ferielukket i følgende perioder: Juli måned (Sommerferie) Mellem jul og nytår (inklusiv d. 24 og 1. januar) Fredag efter kr. Himmelfart Side 8

9 De 3 dage op til påske Ordregiver har normalt lukket i ovennævnte perioder. Herudover kan der forekomme nedenstående perioder hvor en stor del af Ordregivers ansatte, på de to adresser afvikler deres ferie: Vinterferien Påskeferien Efterårsferien Samt omkring helligdage Her vil kundegrundlaget være reduceret. Det er muligt efter nærmere aftale at sætte kantineordningen på stand by i nogle ferieperioder, mens mødeforplejningen og opvask kun undtagelsesvist og efter aftale kan udgå. Ved afholdelse af kurser hvor alle leverandørens medarbejdere deltager, skal det gøres på de dage Ordregiver har varslet, at der holdes lukket og derfor ikke har behov for forplejning kantineordningen eller til mødeforplejning og ej heller at der bliver vasket op. Er det ikke muligt at afholde kurser for leverandørens medarbejdere på en af disse dage, skal det varsles min. 4 uger før og leverandøren skal på dagen, opretholde mødeforplejning (i begrænset form) samt sikre at der vaskes op. 3.5 Priser Ordregiver har fastlagt de priser, som brugerne betaler for det ønskede sortiment nedenfor: Sortiment - for ordregivers medarbejdere Pris 1. stk. hjemmelavede sandwichs med forskelligt fyld Kr. 22 Buffet Kr. 25 Lille salat 200 g m. brød Kr. 15 Stor salat 350 g m. brød Kr. 20 Færdigblandet salat 200 g Kr stk. mørkt eller lyst brød Kr stk. bolle Kr. 5 Sodavand 0,50 liters Kr. 15 Sodavand 0,25 liters Kr glas juice 0,5 liters Kr glas saftevand 0,5 liter Kr. 10 Sortiment - mødeforplejning Pris 1 stk. Bolle/rundstykke m. smør, ost/pålæg og marmelade Kr. 29 Kage pr. stk. Kr. 13 Side 9

10 Skål med udvalg af chokolade Kr. 21 Skåret frugt pr. stk. Kr. 15 Hel frugt pr. stk. Kr. 5 Grønsagssticks kr. 15 Skål blandede nødder kr. 20 kr. Croissant kr. 13 Smørrebrød pr. stk. Kr. 22 Hjemmelavede sandwichs med forskelligt fyld Kr. 32 Platte Kr. 75 VIP platte 95 kr. Buffet kr. 85 Vand i Kande Kr. 0 Kaffe/The Kr. 8 Sodavand 0,25 liters Kr. 11 Juice 0,5 liters Kr. 13 Saftevand 0,5 liter Kr Mødeaktivitet og gæsteforplejning Leverandøren forventes at stå for produktion af mad samt klargøring, servering og oprydning i mødelokalerne i forbindelse med mødeaktiviteter, i tidsrummet mellem 8.00 og Ordregiver sørger selv for afrydning på rulleborde ved møder der slutter efter kl Op til ferieperioder afholdes de sidste møde med forplejning senest kl Bestilling af bespisning til møder kan ske via Ordregivers Microsoft Outlook, pr. eller evt. kan leverandøren anvende sit eget system. Møder bestilles med 1 dags varsel inden kl , ved møder på 1-9 personer og med 3 dages varsel inden kl. 12, ved møder med mere end 10 personer. Senere bestillinger kan dog undtagelsesvis forekomme. Møder forsøges planlagt, så der er tid til afrydning og opdækning. Almindelige kaffemøder, hvor der ikke er bestilt bespisning, serviceres af Ordregivers eget personale. Hvis der til disse møder ønskes kage eller anden bespisning, er det Ordregiver der sikrer, at bestilling finder rettidigt sted. Større arrangementer, jubilæer, receptioner og fester bestilles med et varsel på mindst 1 uge. Det forventes, at Leverandørens kantineleder og/eller souschef deltager i såvel planlægning, indkøb som det udførende arbejde ved selve afholdelsen af arrangementet. Der lægges vægt på stor fleksibilitet i forbindelse med Side 10

11 ændringer til leverancerne. Leverandøren gøres bekendt med, at Ordregiver som udgangspunkt ønsker, at al bestilling af gæsteforplejning bestilles via kantinen, men Leverandøren må acceptere, at der ved mindre arrangementer og sammenkomster i afdelingerne kan forekomme indkøb af mad, drikke o.lign. udenom leverandøren. 3.7 Betalingsform Leverandøren forventes for egen regning at opstille 1 betalingskasse inkl. Dankortterminaler i Odense. Det indgår som en del af leverandørens tilbud, at pege på hvilken form for betaling der vil være mulighed for. Ordregiver er åben overfor en tilmeldingsordning med forudbetaling, for de af ordregivers medarbejder der ønsker at gøre brug af kantineordningen, ligesom andre måder kan anvendes. Kort varsel for tilmelding til cateringordningen samt mulighed for kontant køb af mad uden forudbestilling, vil blive vægtet positivt. Der gøres opmærksom på at det er ikke muligt at trække betalingen via medarbejdernes løn. Som tidligere nævnt forventes Leverandøren at kunne forestå elektronisk fakturering af mødeservicering hos Ordregiver. 3.8 Kantineudvalg samarbejdsudvalg Ordregiver ønsker at samarbejde med den nye Leverandør i et kantineudvalg. Her forventes Leverandørens ledelse at deltage, ud over repræsentanter fra Ordregivers ansatte. I udvalget drøftes madens kvalitet, brugernes ønsker til menu mv. samt tilfredshedsmålinger nævnt under afsnit 4.2. Kantineudvalget kan, jf. pkt. 4.2., få oplysninger om menuplaner og solgte kuverter. 4. Personale samt arbejds- og miljøforhold 4.1 Personale Det forudsættes, at der ansættes kvalificeret køkken-/kantinepersonale, der skal kunne udtrykke sig på og forstå dansk samt være klart identificerbare som minimum i form af arbejdstøj med leverandørens logo samt synlig legitimationskort. Leverandørens ansatte forventes derudover at bære sikkerhedssko i henhold til de regler og krav, der måtte være for området. Det er kun personer ansat hos Leverandøren samt eventuelle underleverandører/vikarer, der må færdes eller udføre arbejde på Ordregivers adresser. Køkkenet må kun anvendes med henblik på senere salg i Ordregivers kantiner eller til brug ved arrangementer hos Ordregiver. Desuden må køkkenfaciliteterne udelukkende benyttes af Leverandørens personale. Leverandørens medarbejdere må ikke i arbejdstiden hos Ordregiver nyde eller være under indflydelse af alkohol eller andre stemningsregulerende stoffer. Derudover forventes Leverandørens personale at følge Ordregivers rygepolitik. Personalet skal endvidere være i besiddelse af en for Ordregiver tilfredsstillende straffeattest. Personale, der deltager i produktionen af mad, forventes at have det Side 11

12 obligatoriske certifikat i fødevarehygiejne (hygiejnebevis). Derudover forventes Leverandøren i høj grad at fokusere på videre- og efteruddannelse af personalet, så der sikres en fornyelse og afvekslende madoplevelse. Leverandøren forventes at afholde udgift til levering og rens af Leverandørens personales uniformer. Her forventes det, at Leverandøren sikrer sig, at alle ansatte har uniformer til rådighed, så der kan foretages skift i løbet af en arbejdsdag, så der altid bæres rene og uplettede uniformer i områder, hvor der spises af ansatte og gæster. Leverandørens personale forventes at være fortrolige med IT(Microsoft Office-pakken) og forventes derfor også at kunne servicere og opdatere Ordregivers Intranet med menuer o.a. Udskiftning af faste medarbejdere skal skriftligt meddeles Ordregiver, og Leverandøren er forpligtet til at føre en opdateret liste over det personale, der færdes på Ordregivers adresser og udlevere denne til Ordregiver på foranledning. 4.2 Arbejdstilrettelægning og opfølgning på samarbejdet Arbejdet skal ledes og kontrolleres af Leverandøren, som regelmæssigt skal sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med konditionerne i udbudsmaterialet samt ud fra gældende lovgivning. Ordregiver nedsætter i samarbejde med Leverandøren et Kantineudvalg. Der skal endvidere afholdes et kvartalsvise møde mellem Ordregivers ledelse og Leverandørens ledelse og med henblik på drøftelse af væsentlige spørgsmål i samarbejdet, herunder evaluering af det hidtidige forløb. Forud for de kvartalsvise møder skal Leverandøren fremsende menuplaner og antallet af solgte kuverter for den forudgående periode, således dette kan danne grundlag for en drøftelse af den leverede ydelse. Ordregiver kan i øvrigt efter behov indkalde til møde med Leverandøren. Ordregiver vil gennemføre en tilfredshedsmåling minimum årligt. Tilfredshedsmålingen udarbejdes i dialog med Leverandøren. 4.3 Ekstra kantinedrift Honoreres kun i det omfang, hvor der foreligger skriftlig aftale herom med Ordregiver. 4.4 Rengøringsprodukter Det forventes, at Leverandøren samarbejder med en anerkendt og professionel middel-leverandør, og at der udelukkende anvendes produkter, der generelt er parfumefrie og tager størst muligt hensyn til miljøet (evt. det nordiske miljømærke Svanen, EU blomst eller midler, der opfylder kravene hertil). Stærkt alkaliske og sure rengøringsprodukter må ikke opbevares frit tilgængeligt i bygningerne, og der skal være placeret produktmapper med brugsanvisninger og faredeklarationer på alle arbejdspladser. Side 12

13 4.6 Psykisk arbejdsmiljø Det forventes, at arbejdstilrettelægningen fra Leverandøren tager hensyn til og lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med tilfredse og engagerede medarbejdere. 4.7 Fysisk arbejdsmiljø Det forudsættes, at leverandørens personale bliver grundigt uddannet og trænet i korrekt brug af nye redskaber og maskiner med fokus på ergonomi og sikkerhed. Det er i den forbindelse Leverandørens ansvar at fremstille arbejdspladsbrugsanvisninger til maskinerne i køkkenet. 4.8 Eventuelle påbud/forbud fra Arbejdstilsynet Såfremt der skulle komme påbud/forbud fra Arbejdstilsynet vedrørende de i pkt. 4 omtalte miljøforhold, skal dette omgående meddeles Ordregiver. Der skal endvidere udarbejdes en redegørelse samt handlingsplan over påtænkte aktiviteter i denne forbindelse, som umiddelbart herefter forelægges Ordregiver for godkendelse. 5. Praktiske forhold omkring Ordregivers kantine 5.1 Alarm, adgangskort og nøgler Ved kontraktens igangsætning udleveres adgangskort/nøgler til bygningerne samt adgangskode til adgangsdøre. Adgangskort skal være synlige. Det er Leverandørens ansvar at udlevere en oversigt over adgangskort med navne til kontaktpersonerne hos Ordregiver samt at denne løbende ajourføres. Eventuelle udgifter til omstilling/udskiftning af låsecylindere på grund af bortkomne nøgler er Ordregiver uvedkommende. Leverandørens erstatningspligt ved bortkomst af nøgler og/eller adgangskort er dog begrænset til ,- kr. pr. tilfælde pr. år. Det skal præciseres, at bortkomst af nøgler og/eller adgangskort skal meddeles Ordregiver hurtigst muligt. Almindelig betjening af alarm må påregnes ved arbejdets påbegyndelse/afslutning. Der skal foretages aflåsning af døre, åbne vinduer skal lukkes, lys - som ikke er omfattet af automatisk lysstyring - skal slukkes. 5.2 Affald/kompostering Leverandørens personale sorterer selv pap og plastik samt brandbart affald, som fordeles i de opstillede containere. Der stilles krav om, at der holdes rent og ryddeligt i/ved affalds- og flaskegård. Personalet bedes parkere i de opmærkede båse på Ordregivers parkeringsareal, så der er frit foran køkkenindleveringen. Side 13

14 5.3 Soignering i kantinen Leverandørens personale forventes løbende at soignere/aftørre borde i kantinen minimum i forbindelse med frokost, herunder sætte stole op. 6. Optioner 6.1 Boller/rundstykker bragt til personalekøkkenerne Der ønskes en pris for dagligt at bringe boller/rundstykker til personalekøkkenrene. Bollerne/rundstykkerne sælges til 5 kroner stykket ved at Ordregivers medarbejdere ligger 5 kroner for hver bolle de tager. Side 14

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG B - INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BILAG B KRAVSPECIFIKATION... 2 1. Præsentation af Ankestyrelsens ønskede løsning... 2 1.1 Overordnet beskrivelse... 2 1.2 De fysiske rammer...

Læs mere

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Bilag 3 Kalkulationsoplysninger På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Kalkulation af tilbud...2 2. Virksomhedsoverdragelse...2 3. Opgavebeskrivelse...2

Læs mere

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail.

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail. Udbud af kantine på Randers HF & VUC Kantinen på Randers HF & VUC skal drives udgiftsneutralt for skolen. Det vil sige, at kantinen er en selvstændig virksomhed, at skolen ikke betaler forpagter for at

Læs mere

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Generelt Lokalerne er primært til brug for medlemmer af Lægeforeningen og udlejes derudover til lægerelateret kursusvirksomhed og møder. Læger, som er medlemmer af

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Ankomst i kantinen om morgenen kl 07.00 Brugte møde vogne køres ned i kælderen Tænde lys og låse døre op Omklædning nyt tøj hverdag (sort

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A)

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Udlejning sker i moduler af hele og halve dage. Udlejning er kun muligt på almindelige arbejdsdage mandag fredag. Udlejning

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Udbud af kantinedrift Tidsplanen for udbuddet er som følger: Udbuddet er opslået tirsdag den 11. juni 2013 (lokalerne kan besigtiges efter aftale) Tilbud skal afgives senest onsdag

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Forplejning til møder og konferencer

Forplejning til møder og konferencer Restaurant søren k serverer til jeres møde, kursus eller konference i Den Sorte Diamant! Vores ambition er at tilbyde den kendte kvalitet hele vejen igennem dit besøg hos os. Med denne menu har vi sat

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Praktisk info om kost og ernæring

Praktisk info om kost og ernæring Kostpolitik på Liselund Liselund skal for den enkelte opleves som det bedste sted: At bo. At gæste. At arbejde. For at Liselund kan være det bedste sted at bo har ernæringstilstanden stor betydning for

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1. Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver. hos. Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t

UDBUDSMATERIALE. Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1. Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver. hos. Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t UDBUDSMATERIALE Offe ntligt udbud nr. 2 0 1 5 / SI0 0 1 Udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver hos Kommune qarfik Se rme rs ooq Rådhus e t 1 Indho lds fo rte g ne ls e 1 Indledning... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden Notat; koncept for restauranten på Fælleden Direktionen forelægges i maj 2016 en indstilling vedrørende økonomi for driftsenheden på Fælleden. Herunder hører de kommunale tilskud til / indtægter fra drift

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

1 Opgaven. Intern Service Udbud af Kantinedrift Opgaven. 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den

1 Opgaven. Intern Service Udbud af Kantinedrift Opgaven. 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den 1 0 Bilagsoversigt Til opgavebeskrivelsen knytter sig følgende bilag, alle dateret den : Bilag A - København Foto af køkken og kantine samt oversigtstegning Bilag B Hedehusene Foto af køkken og kantine

Læs mere

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid.

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. Den varme mad skal leveres i kantiner/fade som passer til opvarmning i institutionernes ovne. Til rugbrødsmåltidet

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Opdateret: 18. maj 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Udbud af kantinedrift på Spørgsmål nr. Spørgsmål 1. Er de angivne maksimumspriser med eller uden moms? De angivne maksimumspriser på dagens varme måltid,

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

BESTILLINGSLISTE. Store arrangementer skal bestilles 4 dage før. Navn. Adresse. Kr. i alt. Udfyld venligst med blokbogstaver.

BESTILLINGSLISTE. Store arrangementer skal bestilles 4 dage før. Navn. Adresse. Kr. i alt. Udfyld venligst med blokbogstaver. BESTILLINGSLISTE Udfyld venligst med blokbogstaver. Navn Afdeling Stednr./afd. Adresse Telefon EAN nr. Mødetype Porcelæn (sæt x) Mødedato Antal Engangsservice Afhentes Levering Opdækning Mødelokale Kl.

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål.

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål. FredagsÅbents Styregruppe Jette Birkholm Hedevej 4 62261366/25111758 Lina Nielsen Kirkevej 10 62262715/22858239 Anne-Marie Cederberg Vævervej 4 23393233 Line Silo-Bøjstrup Haugstedvænget 8 20724395 Sabine

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Indhold 1. Indledning... 3 2. Statistik... 3 3. Ernæring og sundhed... 3 4. Emballage... 5 5. Levering... 5 6. Pris... 6 7. Bestilling og betaling...

Læs mere

Kostpolitik. for. Solgården

Kostpolitik. for. Solgården Kostpolitik for Solgården INDHOLD: 1. Formål med kostpolitikken 2. De 10 kostråd 3. Måltidsammensætning 4. Råvare 5. Indkøb 6. Spisemiljø 7. Køkkenets åbningstider 8. Køkkenet service 9. Elever i køkkenet

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Medarbejderne i køkkenet arbejder til stadighed på at give beboerne en god service, når restauranten besøges.

Medarbejderne i køkkenet arbejder til stadighed på at give beboerne en god service, når restauranten besøges. Restaurant Indholdsfortegnelse Forord... 3 Personalet i køkkenet... 3 Træffetid i køkkenet... 4 Middagsordning... 4 Gæster... 5 Frokost... 6 Smørrebrød/håndmad... 6 Luksus smørrebrød... 6 Platte... 6 Luksus

Læs mere

KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET AARHUS UNIVERSITET

KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET AARHUS UNIVERSITET KANTINEDRIFT - INCUBA KATRINEBJERG - IT-HJØRNET PROCESSEN Tidsplan Mandag den 11. september 2017 Offentliggørelse Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 14.00 Tilbudsfrist Tirsdag den 2. januar 2018 Opstart

Læs mere

Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal

Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal Aftale leje af Selskabslokale, Nyborggade 11, 1. sal Lejer: Adresse: Lejemåls nr.: Lejeperiodens start: Gælder fra udlevering af nøgle i ejendomskontorets åbningstid. Lejeperiode slut: Leje kr. plus depositum

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009 Handlingsplan. Generelt Bemærkninger Gennemført - ønske om opsætning af håndsprit / flere salt og peber sæt.

Brugerundersøgelse 2009 Handlingsplan. Generelt Bemærkninger Gennemført - ønske om opsætning af håndsprit / flere salt og peber sæt. Generelt Bemærkninger Gennemført - ønske om opsætning af håndsprit / flere salt og peber sæt. Håndsprit er opsat. Der er 2 sæt salt og peber på hvert bord i kantinen, og hvis det skulle mangle kontakt

Læs mere

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter Allerød Kommune Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet for Mad og måltider på plejecenter, tager afsæt i Allerød Kommunes Kost- og måltidspolitik på ældreområdet, samt

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren NOTAT Projekt Udbud af madservice Kunde Odder Kommune Dato -10-04 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odder Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Udbudsbetingelser 5.3 DDM kan ikke deltage

Læs mere

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det?

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det? 1 Møllelundgården 2017 Hvornår kan man leje og til hvad? Sognegården Møllelundgaard (salen) kan udlejes til følgende formål: Receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i og fra pastoratets tre

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg Mad hjem til dig- Plejecentre Madservice Viborg Velkommen og velbekomme Vi er glade for at kunne byde dig indenfor i Madservice Viborg. Velkommen til et køkken med gamle dyder, friske råvarer og mange

Læs mere

Konklusioner på punkter ved møde med kantinen i Asylgade den 6. oktober 2009 (og den 16. marts 2010)

Konklusioner på punkter ved møde med kantinen i Asylgade den 6. oktober 2009 (og den 16. marts 2010) Konklusioner på punkter ved møde med kantinen i Asylgade den 6. oktober 2009 (og den 16. marts 2010) Mødedeltagere: Christian Christiansen, Christian Jansson, Ole Østergaard, Kirsten Hillman og Lene Rausner

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Indholdsfortegnelse Forord...3 Kravspecifikation...3 1. Formål...3 2. Beskrivelse af tjenesteydelsen...4 2.1 Kantineforhold og kundegrundlag...4

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører

SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Guide til god SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Guide til god SAMHANDEL med CP Aps og CP Pavilloner A/S Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold Præludium

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard.

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Side 1 Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Priserne dækker såvel faglige arrangementer, som arrangementer for og af KU s personale. Denne prisliste omfatter: Dagsmøder... alt inklusive...2

Læs mere

KONFERENCER & MØDER DANSK ARKITEKTUR CENTER / DANISH ARCHITECTURE CENTRE. T E W dac.dk/meeting

KONFERENCER & MØDER DANSK ARKITEKTUR CENTER / DANISH ARCHITECTURE CENTRE. T E W dac.dk/meeting KONFERENCER & MØDER 26 INFORMATION ARIKITEKTUR I BLOX Dansk Arkitektur Center ligger i hjertet af København i første parket til Københavns Havn og i gåafstand til byens mange seværdigheder. Dansk Arkitektur

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Referat Kantineudvalgsmøde

Referat Kantineudvalgsmøde Referat Kantineudvalgsmøde Mødedato: onsdag den 24. november 2010 Starttidspunkt: kl. 13.45 Sluttidspunkt: kl. 15.15 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005

SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005 SELLING FORSAMLINGSHUS LEJEPRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2005 Lokale incl. El og varme Medlem Ikke medlem Sal (155 m 2 ) Kr..1.345,00 Kr..1.345,00 Kuvertpris Medlem Ikke medlem Kuvertpris 1 pr. kuvert

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuild ing- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus Event - Seminar Interviews Generalforsamlig eralforsamlig

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus Universitet udbyder

Læs mere

Mødelokaler i Grenaa Sundhedshus. Mødelokaler

Mødelokaler i Grenaa Sundhedshus. Mødelokaler Mødelokaler Betingelser for leje af konference- og mødelokaler Grenaa Sundhedshus råder over konference- og mødelokaler i forskellige størrelser, der giver mulighed for at afholde såvel mindre møder som

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Forplejning til møder og konferencer. Heldagspakke

Forplejning til møder og konferencer. Heldagspakke Restaurant søren k servicerer til jeres møde, kursus eller konference i Den Sorte Diamant! Vores ambition er at tilbyde den kendte kvalitet hele vejen igennem dit besøg hos os. Med denne menu har vi sat

Læs mere

Mødelokaler. Mødelokale. Andre behov? 1/2 dag formiddag kl /2 dag eftermiddag kl Aftentillæg efter kl. 17.

Mødelokaler. Mødelokale. Andre behov? 1/2 dag formiddag kl /2 dag eftermiddag kl Aftentillæg efter kl. 17. r 26092016 r Barcelona London Milano Seoul Sevilla Amsterdam Hong Kong New York Seattle Beijing Santiago Vancouver Paris Kapacitet 4 pers. 8 pers. 10 pers. 1 1 20 pers. 24 pers. 3 150 pers. 1/2 dag formiddag

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Kvalitetsstandard for forplejningspakken

Kvalitetsstandard for forplejningspakken Kvalitetsstandard for forplejningspakken 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 Hvad står der i serviceloven?... 2 Hvad er forplejningspakken, og hvad består

Læs mere

Uddrag af Retningslinier for leje af Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C

Uddrag af Retningslinier for leje af Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Kultur Kulturmaskinen Farvergården 7 Postboks 1169 5000 Odense C www.odense.dk www.kulturmaskinen.com Tlf. 65512828 Fax E-mail kulturmaskinen@odense.dk Uddrag af Retningslinier

Læs mere

Vi har lokaler med plads til op til 200 personer og i hallen er der plads til hele 1300 siddende gæster. Vi har også mindre lokaler, der passer til

Vi har lokaler med plads til op til 200 personer og i hallen er der plads til hele 1300 siddende gæster. Vi har også mindre lokaler, der passer til Vi har lokaler med plads til op til 200 personer og i hallen er der plads til hele 1300 siddende gæster. Vi har også mindre lokaler, der passer til mindre kurser og arrangementer Dagskursus Kaffe/the med

Læs mere

Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Bilag 3 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgiver skal ud for mindstekrav angive et JA eller NEJ om denne opfylder betingelsen. Tilbudsgiver skal i feltet tilbudsgivers løsningsbeskrivelse, beskrive

Læs mere

TILBUDSRUNDE RENGØRING

TILBUDSRUNDE RENGØRING VUC Lyngby Oktober 2015 TILBUDSRUNDE RENGØRING Tilbudsbeskrivelse for rengøring ved VUC Lyngby Indhold Generelle forhold vedrørende tilbudsrunden... 2 Tavshedspligt og åbning af tilbuddene... 2 Tilbudsfrist...

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed OPLÆG Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed Formelle krav til Nyttejob: Information om tavshedspligt Ren straffeattest (som kandidaten medbringer til første samtale) Udfyldelse

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere