BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense"

Transkript

1 BILAG B 1 KRAVSPECIFIKATION delaftale 1 - Odense 1. Præsentation af Socialstyrelsens ønskede løsning 1.1 Overordnet beskrivelse Socialstyrelsen (herefter benævnt Ordregiver) udbyder hermed mødeforplejning og kantinedrift til Ordregivers adresser i Odense. Nedenfor er angivet adresse samt opstartstidspunkt for opgaven: Edisonsvej 18, 1 og Forventet opstart 1. oktober Skibhusvej 52 B 1. sal ogskibhusvej 25 B 3. Sal Ordregiver ønsker en mødeforplejnings- og kantinedrift med et sundt, ernæringsrigtigt og varierende sortiment med en høj kvalitet. Det forventes ligeledes at maden fremstår indbydende og præsenteres på en spændende måde. Der skal tilbydes et sortimenter der i månedens løb tilgodese alle typer (unge, ældre, vegetarer, dem der er til traditionelt mad og de som ønsker mere eksperimenterende mad). Sortimentet skal ligeledes tilpasses årstidens og tidens sunde råvarer. Leverandøren skal endvidere tilstræbe en sund linje med brug af grove grønsager, groft mel samt i videst muligt omfang bruge hjemmelavede produkter og økologiske råvarer. Nøgleordene for cateringordningen er alsidighed, høj service og spændende præsentation af maden med fokus på sanseoplevelser, sundhed og ikke mindst de gode råvarer. Ordregiver er positiv overfor økologiske varer, men først og fremmest kommer råvarernes kvalitet og disse er gerne danske i et bredt udsnit så Leverandøren forventes at stille krav til underleverandørernes råvarer. Maden, der serveres, skal i videst muligt omfang være egenproduktion. Der skal være en stor bredde og fornyelse i menuerne, og leverandørens professionelle personale skal såvel formå at lægge innovation og nytænkning ind i de lidt mere traditionelle retter, som også gerne må forekomme. Leverandørens personale forventes at brænde for og være stolte af deres fag og de præsenterer maden flot og farverigt. Kundegrundlagt svarer til cirka 190 medarbejdere i Odense, men kan variere afhængigt af tjenesterejser, ferie mv. Årligt ekspederes, i forhold til ordregivers personale, omkring ekspeditioner i Odense, svarende til gennemsnitligt 38 ekspeditioner pr. dag i Odense. Der har derudover gennemsnitligt været afholdt ca. 700 møder i Odense med cirka 4500 deltagere. Side 1

2 Der har hidtidigt været en årlig omsætning på cirka kr ex moms. Heraf har mødeforplejning genereret cirka 72 % af omsætningen. 1.2 De fysiske rammer Socialstyrelsen i Odense er placeret i 2 nabohuse på Skibhusvej og Edisonsvej. Ordregiver har til huse på hhv. 1. og 3. sal på Skibhusvej 52 B (hvor kantinen og det centrale produktionskøkken er placeret på 3. sal) og på 1. sal på Edisonsvej 18 (hvor mødecentret og anretterkøkken er placeret). På hver etage/lokation er der desuden tekøkkener, hvor personalet kan stille deres brugte porcelæn. På Skibhusvej 1. sal og Edisonsvej er der mulighed for at anvende opvaskemaskine i tekøkkener og anretterkøkken. Mødecentret omfatter 8 mødelokaler A, B, C, D, E, F, G og et AV projektrum på Edisonsvej. Mødelokalerne har forskellige størrelser. På Skibhusvej har Ordregiver et stort mødelokale 1 på 1. sal med plads til max. 40 mødedeltagere, og møderum 9 med plads til 8-10 mødedeltagere. På 3. sal er der 8 mødelokaler med plads til mellem 8 og 32 personer, ligesom Kantinen med plads til ca mødedeltagere kan bookes udenfor frokostperioden fra Der afholdes primært møder med forplejning i mødecentret og mødelokalerne på Skibhusvej 1. og 3. sal, men det kan forekomme at møder med forplejning finder sted på kontorer med mødeborde(f.eks. på direktørens kontor) på Skibhusvej og Edisonsvej. I mødelokalerne forefindes reoler med service, bestik, salt og peber mm. Leverandøren sørger for løbende opfyldning af disse. Der forventes ligeledes både opdækning og hurtig afrydning ved møder afholdt på Direktørens kontor. Kantinen rummer plads til ca. 60 personer ad gangen. Kantinen er primært en medarbejderkantine. Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt, der stilles til rådighed, forbliver udlejers eller statens ejendom, og vedligeholdes for udlejers eller Ordregiver regning Generelt for lokationen Indkøb af supplerende udstyr og af relevante arbejdsredskaber skal forelægges Ordregiver, der efter godkendelse afholder udgifter hertil. Reparationer som følge af almindelig slidtage iværksættes af Ordregiver, som ligeledes afholder udgifter hertil. Udgifter i forbindelse med reparation af skader på inventar, maskiner, bygninger mv., der er forvoldt af leverandørens personale, afholdes af leverandøren. Affaldscontainer er opstillet i gården i Odense. Ordregiver afholder udgiften til fjernelse af affald, når dette er sorteret og anbragt i de opstillede containere af leverandøren. Der er Side 2

3 endvidere en række personalekøkkener fordelt i huset. Her har medarbejderne adgang til køleskab, kaffemaskine, bestik og service mv. 1.3 Møder og andre arrangementer Der vil hyppigt forekomme gæstebesøg og interne møder. Mødeaktiviteten varierer en del fra uge til uge afhængig af ferieperioder, aktiviteter i huset mv. Gæsterne fordeler sig oftest på grupper fra 3-4 pers. op til 25 pers., hvor leverandøren typisk vil skulle levere kaffe, te og drikkevarer, frugt, chokolade og kage/brød samt morgenmad og frokost mv. Gæster bespises i de forskellige møderum i huset, i kontorerne samt eventuelt i kantinen. Hertil kommer receptioner og jubilæer (25- og 40-års), som leverandøren ligeledes kan stå for. Ved særarrangementer forbeholder Socialstyrelsen sig ret til at få mad og servering leveret fra andet cateringfirma efter eget valg. Kantinen benyttes i øvrigt til andre arrangementer såsom fælles møder, foredrag, fredagsbar, fester, o.lign, som arrangeres af Ordregivers medarbejdere. Ordregiver er ved sådanne lejligheder berettiget til at benytte en anden leverandør. 2. Opgaven Kravspecifikation Kundegrundlagt svarer til cirka 190 medarbejdere i Odense. Hvis ordregivers daglige behov ændres f.eks. som følge af større nyansættelser eller nedskæringer, giver Ordregiver besked herom til Leverandøren hurtigst muligt. Det daglige antal kuverter kan variere som følge af ferie, konferencer eller ved møder. Ordregiver kan ikke garantere, at antallet af kuverter vil være på samme niveau gennem hele aftaleperioden. Det skyldes, at antallet af medarbejdere kan stige og falde samt at antallet af medarbejdere der ønsker at benytte kantineordningen kan ændre sig over tid. 2.1 Ordregivers ydelser og ansvar Ordregiver stiller følgende til rådighed for Leverandøren: Myndighedsgodkendte salgs- og produktionslokalersamt aflåselige lagre inkl. Lokale med PC til køkkenets leder, og opbevaringsrum til personalet. Driftsudstyr og porcelæn. Salt og peber, askebægre, servietbeholdere, vaser, lysestager. Køkkenmaskiner og udstyr i øvrigt. Rulleborde til mødeservering. Ordregiver sørger selv for afrydning på rulleborde ved sene møder(efter kl. 14), som stilles uden for mødelokaler eller køres til nærmeste tekøkken. Buffetfaciliteter. Side 3

4 El, varme, vand og ventilation på adressen. Bestillingssystem til mødeservicering via Microsoft Outlook eller evt alternativt system leveret af leverandøren. Containere til bortskaffelse af dagligt affald inkl. madaffald. Netværksforbindelse til kasse og dankortterminal i salgsområdet. Rengøring af køkkenpersonalets garderobefaciliteter. 1 computer med internetadgang,. Herved vil det være muligt at annoncere menuplaner mm. på Ordregivers intranet FORUM /Podio. Rengøring af kantinelokalerne (spise- og gangarealer) frem til disken. Vedligeholdelse og reparation af det tekniske udstyr, såsom f.eks. køleskabe, frysere, brød- og pålægsmaskiner, ovne m.v. Løbende, nødvendige udgifter i forbindelse med indkøb af driftsudstyr og porcelæn efter aftale med Ordregiver. Affaldsposer, opvaskemidler, rengøringsmidler og linned(dog ikke karklude) stilles til rådighed af Ordregiver. 2.2 Leverandørens ydelser og ansvar Leverandørens ydelser omfatter foruden ledelse og fordeling af arbejdet samt kontrol/tilsyn med arbejdets udførelse, følgende: Produktion af mad og drikkevarer til de daglige brugere af kantineordningen samt til møder og diverse arrangementer Opstilling af kasse og dankortterminal samt netstik. Det forventes, at Leverandøren på kvartalsmøder og evt. særlig opfordring kan fremvise data over afsætning/salg pr. varegruppe i valgte tidsperioder. Se ligeledes pkt. 3.7 nedenfor om betalingsform. Indgåelse af aftale med NETS for egen regning. Stille mobiltelefon til rådighed for den daglige leder, som Leverandøren selv har anskaffet og betaler udgifterne til. Afholde udgifter i forbindelse med reparation af skader på inventar, maskiner, bygninger m.v., der er forvoldt af leverandørenspersonale. Leverandøren sørger for kaffebrygning morgen (inden kl. 8:00) og efter middag (kl. 12:30) Leverandøren står for opfyldning af kaffe/te poser en gang om ugen i køkkener på alle etager eller efter behov. Side 4

5 Leverandøren forestår opfyldning med kaffebønner mv. og mælk om morgen og den løbende hovedrens af kaffeautomater efter gældende rengøringsvejledning. Medarbejderne står efterfølgende selv for den løbende opfyldning i løbet af dagen af kaffe, kakao, og mælk, samt tømning af grums. Leverandøren skal sørge for opvask og opfyldning med rent service i tekøkkenerne på alle etager samt i alle mødelokalerne(også efter interne møder) om morgen og efter frokost i personalekøkkenerne. Ved møder efter kl. 14 sætter mødeholderne servicen på rulleborde og leverandøren vasker op efterfølgende dag. Det gælder for såvel interne som eksterne møder. Leverandøren skal være særligt opmærksom på møder hvor der er bestilt forplejning op til weekender og/eller ferier, således der ikke står uopvasket service over flere dage. Sådanne møder afsluttes senest kl (eller porcelænet mv. stilles uden for mødelokalet på det tidspunkt), så afrydning og opvask kan forekomme inden kl samme dag. Leverandøren forestår afkalkning af kaffemaskiner i personalekøkkenerne efter behov. Leverandøren sørger for at stille rulleborde med mødeforplejning og drikkevarer foran mødelokalerne i rimelig tid inden mødets afholdelse. Ved heldagsmøder, leveres frokosten og evt eftermiddags kaffe/-kage på et rullebord foran mødelokalet til det aftalte tidspunkt. Efter mødets afslutning skal rullebordene, hvor mødelederen har sørget for at stille brugt service, afhentes. Ved møder i direktionens kontorer forventes opdækning og hurtig afrydning. Leverandøren skal sørge for at der er en af leverandørens medarbejdere til rådighed i tidsrummet mellem kl. 8:00 og kl. 14:00 Leverandøren sørger for at der dagligt inden kl. 9, stilles en frugtkurv i hvert af personalekøkkenerne med frugt stykker fordelt på mindst 4 forskellige slags. Leverandøren skal sørge for at levering af mælk i hvert køkken på alle etager 2 gange om ugen (mandag og onsdag) eller efter behov inden kl. 9. Leverandøren er ansvarlig for rengøring af køkken- og lagerområdet, herunder maskiner, gulve, inventar m.v. Leverandøren skal dagligt aftørre borde i kantinen, ved tekøkkenerne samt i mødelokalerne. Leverandøren afholder selv udgifter til de klude der benyttes hertil. Leverandøren skal foretage de nødvendige daglige indkøb og indkøb til varelager, herunder sodavand, salt, peber, servietter mm. Udgifter hertil skal afholdes af leverandøren Leverandøren skal foretage de daglige indkøb af forbrugsvarer, dog ikke opvaskemidler, rengøringsmidler og leje/vask af linned. Udgifter hertil skal afholdes af Ordregiver. Leverandøren er ansvarlig for rengøring af salgs- og produktionslokalerne (herunder også buffeter og salgsdiske inkl. forkant). Side 5

6 Leverandøren skal jævnligt fylde salt og peber og servietbeholdere. Service og bestik mv. skal vaskes op. Leverandøren skal levere og renholde arbejdsbeklædning til dennes personale. Leverandøren skal sortere affald og anbringe det i de opstillede containere. Leverandøren skal elektronisk håndtere og fakturere mødeservicering til økonomiafdelingen (afklares konkret med Socialstyrelsen) hos Ordregiver med angivelse af relevant bestillingsnummer. Leverandøren skal ved opstart af kontrakten foretage en optælling af inventar og maskiner og give et eventuelt overslag på ønsket porcelæn og andet der skal præsenteres for Ordregiver og godkendes af denne. Leverandøren skal løbende præsentere mangellister for Ordregiver, og der opnås enighed om dette, inden indkøb igangsættes. Såfremt Leverandørens medarbejdere konstaterer, at der er mangler eller defekter på inventar/ lokaler/ maskiner, f.eks. defekte ovne, gryder og køleskabe skal dette meddeles til Ordregiver. Ordregiver forventer, at Leverandøren står for forplejning og anden service i forbindelse med arrangementer, som Ordregiver ønsker, at Leverandøren skal være ansvarlig for. 2.3 Leverandørens kvalitetssikring, kvalitet og egenkontrol Den ansvarlige leder af ydelsen skal: Sikre sig arbejdets korrekte udførelse. Udføre kontrol med såvel råvarers som færdigvarers friskhed og kvalitet, jf. Fødevarestyrelsens regler og lovgivning. Sikre at samtlige varer altid bliver omhyggeligt behandlet og opfylder de, til enhver tid, gældende regler og lovgivning. Det forventes, at Leverandøren til enhver tid kan fremlægge dokumentation for udført egenkontrol. Ved ydelsens påbegyndelse skal der foreligge en konkret beskrivelse af Leverandørens egenkontrolsystem. Driften forventes at være miljømæssig forsvarlig med hensyn til indkøb samt energi- og materialevalg. 2.4 Fejl og mangler i serviceleverancen Det kan få økonomiske og samarbejdsmæssige konsekvenser, hvis leverandøren ikke lever op til den fastlagte servicekvalitet eller aftalte mængde kuverter. Konstaterede svigt skal rettes op straks efter påtale og senest i henhold til aftale med kontaktpersonen Økonomisk konsekvens Leverandøren udsteder kreditnota i forhold til type af svigt og længden af den periode, svigtet har fundet sted. Rapport fra uvildig konsulent kan udløse økonomisk krav til leverandøren. Omfanget af fejl og mangler vil afhænge af konsulentens vurdering. Side 6

7 2.4.2 Samarbejdsmæssig konsekvens Opsigelse af samarbejde i henhold til misligholdsbeskrivelsen (min. 2 skriftlige advarsler før opsigelse kan foretages). Ved væsentlig misligholdelse kan samarbejdet opsiges øjeblikkeligt uden skriftlig advarsel (dette afgøres eventuelt af uvildig 3. person). Rapport fra en uvildig konsulent kan være dokumentation for skriftlig advarsel. 2.5 Eventuelle påbud/forbud fra Fødevarestyrelsen Såfremt der skulle komme påbud/forbud fra Fødevarestyrelsen skal dette meddeles Ordregiver omgående. Der skal endvidere udarbejdes en redegørelse for, og handlingsplan på de påtænkte omlægninger og aktiviteter i denne forbindelse, som umiddelbart herefter forelægges Ordregiver til godkendelse. 3. Særlige forhold omkring Ordregivers mødeforplejnings- og kantineordning 3.1 Udvalget i kantinen for ordregivers medarbejdere Sortimentet skal som tidligere nævnt være sundt og ernæringsrigtigt, og løbende tilpasses årstidens og tidens sunde råvarer. Der skal i videst muligt omfang benyttes økologiske basisfødevarer. Ved sammensætning af sortimentet skal der lægges vægt kvalitet frem for kvantitet. Sortimentet skal desuden være varieret, og det vægtes, at der indgår utraditionelle retter, fiskeretter og vegetarretter såvel som traditionelle klassikere i ny og næ. Ordregiver ønsker følgende daglige udvalg, hvor kundens medarbejdere vælger et af følgende tilbud: Buffet indeholdende: o Løst pålæg i skiver til smør-selv brød, ca. 3 varianter, herunder 1 slags fiskepålæg o Dagens lune ret (mindre ret, men dog gerne inspirerende og kreativ) o Bland-selv salat (5-10 varianter som skal varierer hen over ugen, gerne med kød- og/eller pastafyld). o Mørkt og lyst brød o Et lille udvalg af færdigblandesalater Lille eller stor blandselv salat (5-10 varianter som skal varierer hen over ugen, gerne med kød- og/eller pastafyld). Dertil evt.: o Mørkt og lyst brød o Et lille udvalg af færdigblandesalater Drikkevarer udover postevand (fx sodavand, juice, saft) Side 7

8 Herudover skal der to gange om ugen, stilles en frugtkurv i hvert af personalekøkkenerne fordelt på mindst 4 forskellige slags. Endvidere skal der gives en option på salg af boller i personalekøkkenerne. jf. nedenfor i Pkt. 6. Vedlagt tilbuddet ønskes kreative forslag til 2-4 ugers menuer varieret efter sæson og baseret på ovenstående sortiment. Se salgspriser nedenfor i pkt Buffeten skiltes på en måde, folk med allergener kan se hvad maden indeholder. Hver fredag offentliggøres den kommende uges menu rundt om i te-køkkenerne. 3.2 Udvalget i forhold til mødeforplejning Ordregiver ønsker følgende udvalg i forhold til mødeforplejning: Bolle/Rundstykke m. smør, ost/pålæg og marmelade Hjemmebagt kage Skål med udvalg af chokolade 1 skål (50g) blandede nødder Skåret frugt/helfrugt Grøntsagssticks blandede grønsager Smørrebrød Hjemmelavede sandwichs med forskelligt fyld (minimum2 varianter) Frokostplatte VIP Platte (med 4 slags tapas/min. 1 slags fisk/dessert/ost) Kande med vand Kaffe/The Sodavand Juice Saftevand 3.3 Åbningstider Åbningstider for kantinen: Mandag fredag kl Åben ca. 220 dage om året 3.4 Ferier/Lukkedage Der er ferielukket i følgende perioder: Juli måned (Sommerferie) Mellem jul og nytår (inklusiv d. 24 og 1. januar) Fredag efter kr. Himmelfart Side 8

9 De 3 dage op til påske Ordregiver har normalt lukket i ovennævnte perioder. Herudover kan der forekomme nedenstående perioder hvor en stor del af Ordregivers ansatte, på de to adresser afvikler deres ferie: Vinterferien Påskeferien Efterårsferien Samt omkring helligdage Her vil kundegrundlaget være reduceret. Det er muligt efter nærmere aftale at sætte kantineordningen på stand by i nogle ferieperioder, mens mødeforplejningen og opvask kun undtagelsesvist og efter aftale kan udgå. Ved afholdelse af kurser hvor alle leverandørens medarbejdere deltager, skal det gøres på de dage Ordregiver har varslet, at der holdes lukket og derfor ikke har behov for forplejning kantineordningen eller til mødeforplejning og ej heller at der bliver vasket op. Er det ikke muligt at afholde kurser for leverandørens medarbejdere på en af disse dage, skal det varsles min. 4 uger før og leverandøren skal på dagen, opretholde mødeforplejning (i begrænset form) samt sikre at der vaskes op. 3.5 Priser Ordregiver har fastlagt de priser, som brugerne betaler for det ønskede sortiment nedenfor: Sortiment - for ordregivers medarbejdere Pris 1. stk. hjemmelavede sandwichs med forskelligt fyld Kr. 22 Buffet Kr. 25 Lille salat 200 g m. brød Kr. 15 Stor salat 350 g m. brød Kr. 20 Færdigblandet salat 200 g Kr stk. mørkt eller lyst brød Kr stk. bolle Kr. 5 Sodavand 0,50 liters Kr. 15 Sodavand 0,25 liters Kr glas juice 0,5 liters Kr glas saftevand 0,5 liter Kr. 10 Sortiment - mødeforplejning Pris 1 stk. Bolle/rundstykke m. smør, ost/pålæg og marmelade Kr. 29 Kage pr. stk. Kr. 13 Side 9

10 Skål med udvalg af chokolade Kr. 21 Skåret frugt pr. stk. Kr. 15 Hel frugt pr. stk. Kr. 5 Grønsagssticks kr. 15 Skål blandede nødder kr. 20 kr. Croissant kr. 13 Smørrebrød pr. stk. Kr. 22 Hjemmelavede sandwichs med forskelligt fyld Kr. 32 Platte Kr. 75 VIP platte 95 kr. Buffet kr. 85 Vand i Kande Kr. 0 Kaffe/The Kr. 8 Sodavand 0,25 liters Kr. 11 Juice 0,5 liters Kr. 13 Saftevand 0,5 liter Kr Mødeaktivitet og gæsteforplejning Leverandøren forventes at stå for produktion af mad samt klargøring, servering og oprydning i mødelokalerne i forbindelse med mødeaktiviteter, i tidsrummet mellem 8.00 og Ordregiver sørger selv for afrydning på rulleborde ved møder der slutter efter kl Op til ferieperioder afholdes de sidste møde med forplejning senest kl Bestilling af bespisning til møder kan ske via Ordregivers Microsoft Outlook, pr. eller evt. kan leverandøren anvende sit eget system. Møder bestilles med 1 dags varsel inden kl , ved møder på 1-9 personer og med 3 dages varsel inden kl. 12, ved møder med mere end 10 personer. Senere bestillinger kan dog undtagelsesvis forekomme. Møder forsøges planlagt, så der er tid til afrydning og opdækning. Almindelige kaffemøder, hvor der ikke er bestilt bespisning, serviceres af Ordregivers eget personale. Hvis der til disse møder ønskes kage eller anden bespisning, er det Ordregiver der sikrer, at bestilling finder rettidigt sted. Større arrangementer, jubilæer, receptioner og fester bestilles med et varsel på mindst 1 uge. Det forventes, at Leverandørens kantineleder og/eller souschef deltager i såvel planlægning, indkøb som det udførende arbejde ved selve afholdelsen af arrangementet. Der lægges vægt på stor fleksibilitet i forbindelse med Side 10

11 ændringer til leverancerne. Leverandøren gøres bekendt med, at Ordregiver som udgangspunkt ønsker, at al bestilling af gæsteforplejning bestilles via kantinen, men Leverandøren må acceptere, at der ved mindre arrangementer og sammenkomster i afdelingerne kan forekomme indkøb af mad, drikke o.lign. udenom leverandøren. 3.7 Betalingsform Leverandøren forventes for egen regning at opstille 1 betalingskasse inkl. Dankortterminaler i Odense. Det indgår som en del af leverandørens tilbud, at pege på hvilken form for betaling der vil være mulighed for. Ordregiver er åben overfor en tilmeldingsordning med forudbetaling, for de af ordregivers medarbejder der ønsker at gøre brug af kantineordningen, ligesom andre måder kan anvendes. Kort varsel for tilmelding til cateringordningen samt mulighed for kontant køb af mad uden forudbestilling, vil blive vægtet positivt. Der gøres opmærksom på at det er ikke muligt at trække betalingen via medarbejdernes løn. Som tidligere nævnt forventes Leverandøren at kunne forestå elektronisk fakturering af mødeservicering hos Ordregiver. 3.8 Kantineudvalg samarbejdsudvalg Ordregiver ønsker at samarbejde med den nye Leverandør i et kantineudvalg. Her forventes Leverandørens ledelse at deltage, ud over repræsentanter fra Ordregivers ansatte. I udvalget drøftes madens kvalitet, brugernes ønsker til menu mv. samt tilfredshedsmålinger nævnt under afsnit 4.2. Kantineudvalget kan, jf. pkt. 4.2., få oplysninger om menuplaner og solgte kuverter. 4. Personale samt arbejds- og miljøforhold 4.1 Personale Det forudsættes, at der ansættes kvalificeret køkken-/kantinepersonale, der skal kunne udtrykke sig på og forstå dansk samt være klart identificerbare som minimum i form af arbejdstøj med leverandørens logo samt synlig legitimationskort. Leverandørens ansatte forventes derudover at bære sikkerhedssko i henhold til de regler og krav, der måtte være for området. Det er kun personer ansat hos Leverandøren samt eventuelle underleverandører/vikarer, der må færdes eller udføre arbejde på Ordregivers adresser. Køkkenet må kun anvendes med henblik på senere salg i Ordregivers kantiner eller til brug ved arrangementer hos Ordregiver. Desuden må køkkenfaciliteterne udelukkende benyttes af Leverandørens personale. Leverandørens medarbejdere må ikke i arbejdstiden hos Ordregiver nyde eller være under indflydelse af alkohol eller andre stemningsregulerende stoffer. Derudover forventes Leverandørens personale at følge Ordregivers rygepolitik. Personalet skal endvidere være i besiddelse af en for Ordregiver tilfredsstillende straffeattest. Personale, der deltager i produktionen af mad, forventes at have det Side 11

12 obligatoriske certifikat i fødevarehygiejne (hygiejnebevis). Derudover forventes Leverandøren i høj grad at fokusere på videre- og efteruddannelse af personalet, så der sikres en fornyelse og afvekslende madoplevelse. Leverandøren forventes at afholde udgift til levering og rens af Leverandørens personales uniformer. Her forventes det, at Leverandøren sikrer sig, at alle ansatte har uniformer til rådighed, så der kan foretages skift i løbet af en arbejdsdag, så der altid bæres rene og uplettede uniformer i områder, hvor der spises af ansatte og gæster. Leverandørens personale forventes at være fortrolige med IT(Microsoft Office-pakken) og forventes derfor også at kunne servicere og opdatere Ordregivers Intranet med menuer o.a. Udskiftning af faste medarbejdere skal skriftligt meddeles Ordregiver, og Leverandøren er forpligtet til at føre en opdateret liste over det personale, der færdes på Ordregivers adresser og udlevere denne til Ordregiver på foranledning. 4.2 Arbejdstilrettelægning og opfølgning på samarbejdet Arbejdet skal ledes og kontrolleres af Leverandøren, som regelmæssigt skal sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med konditionerne i udbudsmaterialet samt ud fra gældende lovgivning. Ordregiver nedsætter i samarbejde med Leverandøren et Kantineudvalg. Der skal endvidere afholdes et kvartalsvise møde mellem Ordregivers ledelse og Leverandørens ledelse og med henblik på drøftelse af væsentlige spørgsmål i samarbejdet, herunder evaluering af det hidtidige forløb. Forud for de kvartalsvise møder skal Leverandøren fremsende menuplaner og antallet af solgte kuverter for den forudgående periode, således dette kan danne grundlag for en drøftelse af den leverede ydelse. Ordregiver kan i øvrigt efter behov indkalde til møde med Leverandøren. Ordregiver vil gennemføre en tilfredshedsmåling minimum årligt. Tilfredshedsmålingen udarbejdes i dialog med Leverandøren. 4.3 Ekstra kantinedrift Honoreres kun i det omfang, hvor der foreligger skriftlig aftale herom med Ordregiver. 4.4 Rengøringsprodukter Det forventes, at Leverandøren samarbejder med en anerkendt og professionel middel-leverandør, og at der udelukkende anvendes produkter, der generelt er parfumefrie og tager størst muligt hensyn til miljøet (evt. det nordiske miljømærke Svanen, EU blomst eller midler, der opfylder kravene hertil). Stærkt alkaliske og sure rengøringsprodukter må ikke opbevares frit tilgængeligt i bygningerne, og der skal være placeret produktmapper med brugsanvisninger og faredeklarationer på alle arbejdspladser. Side 12

13 4.6 Psykisk arbejdsmiljø Det forventes, at arbejdstilrettelægningen fra Leverandøren tager hensyn til og lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med tilfredse og engagerede medarbejdere. 4.7 Fysisk arbejdsmiljø Det forudsættes, at leverandørens personale bliver grundigt uddannet og trænet i korrekt brug af nye redskaber og maskiner med fokus på ergonomi og sikkerhed. Det er i den forbindelse Leverandørens ansvar at fremstille arbejdspladsbrugsanvisninger til maskinerne i køkkenet. 4.8 Eventuelle påbud/forbud fra Arbejdstilsynet Såfremt der skulle komme påbud/forbud fra Arbejdstilsynet vedrørende de i pkt. 4 omtalte miljøforhold, skal dette omgående meddeles Ordregiver. Der skal endvidere udarbejdes en redegørelse samt handlingsplan over påtænkte aktiviteter i denne forbindelse, som umiddelbart herefter forelægges Ordregiver for godkendelse. 5. Praktiske forhold omkring Ordregivers kantine 5.1 Alarm, adgangskort og nøgler Ved kontraktens igangsætning udleveres adgangskort/nøgler til bygningerne samt adgangskode til adgangsdøre. Adgangskort skal være synlige. Det er Leverandørens ansvar at udlevere en oversigt over adgangskort med navne til kontaktpersonerne hos Ordregiver samt at denne løbende ajourføres. Eventuelle udgifter til omstilling/udskiftning af låsecylindere på grund af bortkomne nøgler er Ordregiver uvedkommende. Leverandørens erstatningspligt ved bortkomst af nøgler og/eller adgangskort er dog begrænset til ,- kr. pr. tilfælde pr. år. Det skal præciseres, at bortkomst af nøgler og/eller adgangskort skal meddeles Ordregiver hurtigst muligt. Almindelig betjening af alarm må påregnes ved arbejdets påbegyndelse/afslutning. Der skal foretages aflåsning af døre, åbne vinduer skal lukkes, lys - som ikke er omfattet af automatisk lysstyring - skal slukkes. 5.2 Affald/kompostering Leverandørens personale sorterer selv pap og plastik samt brandbart affald, som fordeles i de opstillede containere. Der stilles krav om, at der holdes rent og ryddeligt i/ved affalds- og flaskegård. Personalet bedes parkere i de opmærkede båse på Ordregivers parkeringsareal, så der er frit foran køkkenindleveringen. Side 13

14 5.3 Soignering i kantinen Leverandørens personale forventes løbende at soignere/aftørre borde i kantinen minimum i forbindelse med frokost, herunder sætte stole op. 6. Optioner 6.1 Boller/rundstykker bragt til personalekøkkenerne Der ønskes en pris for dagligt at bringe boller/rundstykker til personalekøkkenrene. Bollerne/rundstykkerne sælges til 5 kroner stykket ved at Ordregivers medarbejdere ligger 5 kroner for hver bolle de tager. Side 14

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail.

For nærmere information kontakt Bent Ladegaard på tlf. 22 28 08 04 eller ben@randershfvuc.dk. Tilbud sendes til Bent Ladegaard pr. mail. Udbud af kantine på Randers HF & VUC Kantinen på Randers HF & VUC skal drives udgiftsneutralt for skolen. Det vil sige, at kantinen er en selvstændig virksomhed, at skolen ikke betaler forpagter for at

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Udbud af kantinedrift Tidsplanen for udbuddet er som følger: Udbuddet er opslået tirsdag den 11. juni 2013 (lokalerne kan besigtiges efter aftale) Tilbud skal afgives senest onsdag

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Indholdsfortegnelse Forord...3 Kravspecifikation...3 1. Formål...3 2. Beskrivelse af tjenesteydelsen...4 2.1 Kantineforhold og kundegrundlag...4

Læs mere

Referat Kantineudvalgsmøde

Referat Kantineudvalgsmøde Referat Kantineudvalgsmøde Mødedato: onsdag den 24. november 2010 Starttidspunkt: kl. 13.45 Sluttidspunkt: kl. 15.15 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed OPLÆG Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed Formelle krav til Nyttejob: Information om tavshedspligt Ren straffeattest (som kandidaten medbringer til første samtale) Udfyldelse

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Kravspecifikation for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Kravspecifikation for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Bilag 2 Kravspecifikation for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Omsætning... 3 4. Formål... 4 5. Ordregivers mindstekrav og krav...

Læs mere

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL)

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL) TBL 28. januar 2013 Vejdirektoratet Intern service Udbud af Kantinedrift Tilbudsliste (TBL) Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsdokumenter 2. Tilbudsoplysninger 3. Vederlag/samlet økonomisk tilbud 4. Tilbudssum

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby 1. Beskrivelse af opgaven Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Læs mere

FESTER På La Oficina 2015

FESTER På La Oficina 2015 FESTER På La Oficina 2015 La Oficina har til huse i Klasselotteriets gamle trækningslokaler. Centralt beliggende i København tæt på søerne og Forum Metro Station og med gode muligheder for parkering. Når

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Bilag 3 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgiver skal ud for mindstekrav angive et JA eller NEJ om denne opfylder betingelsen. Tilbudsgiver skal i feltet tilbudsgivers løsningsbeskrivelse, beskrive

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup.

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejekontrakt Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejemålet er indgået for tidsrummet: Lokalerne skal benyttes til: Lejemålet omfatter (sæt

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed.

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. 1 Frokostkompagniet s koncept Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. Vi bruger årstidens råvarer. Vores mad skal præsentere sig

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Madstronomi ApS under konkurs (Driftsinventar til storkøkken)

Madstronomi ApS under konkurs (Driftsinventar til storkøkken) 10. februar 2014 Madstronomi ApS under konkurs (Driftsinventar til storkøkken) Eftersyn: 7. februar 2014 fra kl. 14.00 til kl. 15.00 Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Budfrist: 17. februar 2014 kl. 15.00 Se

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere