BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGE GUIDEN. Brugermanual"

Transkript

1 BRYGGE GUIDEN Brugermanual

2 Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer Mix og ølgær. The Beer Mix pulveret består af tørret malt- og humle-ekstrakt uden tilsætningsstoffer. Gæren omdanner sukkerstofferne til alkohol og i forbindelse med den proces udvikles der naturligt CO2 (kulsyre). Da The Beer Machine er en helt lukket beholder, bevares kulsyren i beholderen og optages efterfølgende i øllet. Derved forenkles brygningen af dit eget øl i forhold de normale procedurer. Du har dermed også en tappemaskine. Før du begynder at bruge The Beer Machine, beder vi dig gennemlæse instruktions manualen nedenfor igennem. Der er nogle vigtige forhold der gør sig gældende for at din brygning bliver succesfuld. Denne guide er udfærdiget til brug for dem der er nye og ikke tidligere har erfaring med brygning af øl på The Beer Machine. Kender du i forvejen The Beer Machine og kravene til brygning, kan du benytte nedenstående quick guide. Vi anbefaler dig at registrere produktet på så du kan modtage relevante nyhedsinformationer og lignende. Her vil du også kunne hente gode råd. Rigtig god fornøjelse. Vi håber du får glæde af The Beer Machine i mange år. MODEL 2000 MED TRYKINDIKATOR Model 2000 er udstyret med en trykmåler. Trykket I tanken måles i PSI. Det meste af gæringsperioden vil foregå I det grønne område ved aflæsning af måleren. Det vil sige typisk mellem psi. Når The Beer Machine placeres i køleskabet eller andet koldt sted vil trykket aftage ned til det blå område (5-10 psi) og i det gule område, hvis der er mellem 0-3 grader. Normalt vil et tryk på mellem 3-5 psi være tilstrækkelig ved tapning men dette er helt efter eget ønske og eksperimentering. Dog skal tryk svarende til det røde område undgås. SAMLING The Beer Machine er et fuldstændig lukket brygge system, som er designet til at optage den naturlige CO2 som udvikles under gæringen. Derved reduceres bryggetiden og yderligere undgår man at fylde øllet på flasker. Det er derfor vigtigt at bruge tid på at samle The BeerMachine korrekt. Følg nedenstående anvisning nøje. Side 2

3 TAPPEHANE & FLYDER Tappehanen monteres i det nederste hul på The Beer Machine. Sørg for at pakningerne er korrekt monteret ifølge tegningen. Tappehanen skrues derpå fast og efterspændes med hænderne. Inden den fastspændes skal man lige sikre sig at tappehanen vender korrekt nedad. Der må ikke benyttes værktøj, da man så kan risikere at ødelægge gevindet. Monter flyderen på gummirøret og isæt gummirøret på tappehanens indvendige side. Vil du skifte tappe holderen, skrues toppen af tappehanen af hvorefter man kan fjerne den nuværende holder. Tryk med tommelfingeren på lukkemekanismen for at løfte låsen til holderen. Derved kan den nuværende fjernes og en anden monteres. VIGTIGT: Skift aldrig holderen på The Beer Machine så længe den indeholder øl. Det vil resultere i, at øllet vil løbe ud. KULSYRE (CO2) REGULATOREN Kulsyre regulatoren skal samles ifølge tegningen. Den monteres i det øverste hul på The Beer Machine. Sørg for at pakningerne er korrekt monteret ifølge tegningen. Tappehanen skrues derpå fast og efterspændes hårdt med hænderne. Der må ikke benyttes værktøj, da man så kan risikere at ødelægge gevindet. CO2 patronen indsættes i regulatoren med spidsen nedad. Skru holderen helt i bund på regulatoren. Derved punkteres CO2 patronen og gør den klar til brug. Bemærk, at holderen skal være skruet helt i bund. CO2 patronen er under højt tryk. Vær derfor forsigtig. Brug kun de ordinære 8 grams patroner der er beregnet til madvarer/drikkevarer. Kulsyre regulatoren bruges først efter at gæringsprocessen er færdig og brygningen har været nedkølet i minimum 3 dage. Den har det formål at bevare smagen og holdbarheden samt tilføre øllet ekstra kulsyre og tryk i beholderen så det er muligt at tappe. Øllet optager kulsyren når det er koldt. Man kan tilføre nogle få tryk for at øge indholdet af kulsyre, hvis ønsket. Bemærk, at kulsyre patronen kraftigt nedkøles under brug, hvilket kan forårsage, at regulatoren fryser til. Vent derfor 2-3 minutter inden man fortsætter. CO2 har også den fordel, at det beskytter det tomrum der er i The Beer Machine. CO2 er tungere end luft og vil derfor danne beskyttelse til øllet så man undgår øllet får smag af den ilt der findes i beholderen. Endelig modvirker den, at der dannes undertryk i beholderen under tapning. Sker dette kan øllet på et tidspunkt ikke tappes før der igen er et overtryk. Undlad at tilføre for meget CO2 på en gang og kun i små korte doser. Ventilen i toppen af The Beer Machine er konstrueret til at udløse, hvis der er for højt tryk i beholderen. Normalt vil 2-3 CO2 patroner være nok til en brygning. Men det afhænger lidt af hvor meget kulsyre man vil have i øllet samt hvor længe brygningen opbevares. Side 3

4 TRYK-KONTROL VENTIL OG AFSKUMNINGSKOP Tryk kontrol ventilen samles som vist på figuren til højre. Vær sikker på, at gummiventilen ikke sidder skævt eller på anden måde ikke sidder korrekt. Den har den funktion at sikre der ikke bliver for højt tryk i beholderen under gæringsprocessen. Afskumningskoppen og afskumningsdisken er vigtige dele af trykkontrol systemet i The Beer Machine. Koppen opsamler evt. skum der dannes under gæringen og afskumningsdisken beskytter ventilen mod at blive tilstoppet og derved risikere for højt tryk. Hvis der er varmt under gæringen dannes der mere skum. Afskumningsdisken monteres ved forsigtigt at skubbe den ind over spidsen inde i koppen. Afskumningsdisken skal skiftes ved hver brygning. Under gæringen kan man hælde en smule vand over ventilen (øverste del af låget). Så længe gæringen er i gang vil man kunne se at det bobler. HOVED PAKNINGEN Denne pakning gør det muligt at holde de to dele af selve beholderen tæt. Tag forsigtigt pakningen ud af beskyttelsesetuiet. Monter et hjørne først. Vær sikker på, at hjørnet er trykket godt ned i falsen. Tag derefter det modsatte hjørne og pres ned i falsen. Dernæst de to sidste hjørner. Når alle hjørner er monteret og trykket godt ned, presses forsigtigt alle fire sider ned i falsen med tommelfingeren. Det gøres nemmest ved at starte fra et hjørne og trykke med tommefingeren samtidig med at man fører denne langs med pakningen. Vær omhyggelig med at få pakningen til at sidde ordentlig og pas på ikke at bukke vingerne på pakningen. LÅSE SKINNER Model 2000 har låseskinner omkring hele maskinen. Hver låseskinne har en overside (glat) og en underside. Skinnerne består af 2 låseskinner til enderne og 4 skinner til siderne. Når de 2 dele af The Beer Machine er samlet med pakningen imellem, monteres de 2 låseskinner i enderne ved at skubbe dem ind fra siden. Det vil være nødvendigt at trykke overdel og underdel sammen, for at kunne skubbe skinnen på plads. Dernæst monteres de 4 skinner i siden på samme måde. Side 4

5 TRYK TESTEN Denne er vigtig for at sikre The Beer Machine kan holde til trykket under gæringen. Fyld The Beer Machine op til markeringslinien med frisk kold vand fra vandhanen. Skru låget til. Tør evt. spildt vand væk. Lav evt. en kop vand med sæbe i og påfør samlinger og skruelåg en smule af sæben. Montér en kulsyrepatron og tilfør 2-3 små tryk. Læg nu mærke til om der kommer vand ud af samlingerne. Dvs. samlingen midtpå og ved tappehanen. Bemærk om der dannes sæbebobler ved kulsyre patronen og skruelåget. Hæld lidt vand i skruelåget, således ventilen i midten netop er dækket med vand. Fremkommer en utæthed, vil det være nødvendigt at skille The Beer Machine ad igen, få strammet skruerne og få den samlet igen, hvorefter tryktesten startes forfra. Hvis der ikke var problemer med vandlækage eller umiddelbare utætheder, tilføres yderligere korte tryk af kulsyre. Tryk måleren skal op på ca. 20 psi, vent 1-2 minutter og se efter om der kommer bobler op fra ventilen. Om nødvendigt tilføres yderligere et tryk med kulsyre patronen. Afvent igen 1-2 minutter. Når det konstateres, at det begynder at boble fra ventilen tages trykket af ved at tappe vandet ud fra tappehanen indtil trykket er forsvundet. Hvis trykprøven er forløbet tilfredsstillende tømmes vandet ud af beholderen og man kan nu fortsætte til steriliseringen. Hvis ventilen begynder at boble allerede ved lavt tryk (12 psi og derunder), skal man tjekke om ventil koppen er ordentlig fastgjort. Tryk forsigtigt selve gummiventilen ud af koppen. Smør lidt alm. madolie omkring de områder hvor gummiventilen fastgøres til koppen. Hvis der er utætheder eller lyde af udslippene luft andre steder end fra ventilen, er det vigtigt man finder årsagen og får den løst, da man ellers risikerer at få problemer senere. STERILISERING AF THE BEER MACHINE Bryggeprocessen er en helt normal biologisk proces. Men den er også meget følsom overfor omgivelser og renhed. Nøglen til en succesfuld brygning er absolut renhed af materialerne. Dette starter allerede ved at vaske hænderne. Hæld ca. 3 liter koldt vand og 3 cl klorin i The Beer Machine. (bemærk, at en evt. afskumningsdisk ikke må være monteret i koppen. Skru låget fast, løft The Beer Machine og ryst forsigtigt indholdet rundt I alle hjørner for at sterilisere maskinen. Pas på ved brug af klorin, da det affarver tøj. Sæt The Beer Machine på et bord og hæld lidt af vandet ud i en kop eller lign via tappe hanen. Dette steriliserer tappehanen. Skru låget af, tøm koppen for evt. vand og placer koppen et sted hvor der er absolut rent. Hæld hele indholdet ud og skyl med en smule rent koldt vand. Nu kan der monteres en afskumningsdisk i koppen. IGANGSÆTNING AF BRYGNINGEN Tilfør ca. 1/3 del vand i The Beer Machine. Tilfør hele indholdet af The Beer Mix I posen. Endeligt tilføres indholdet af den lille pose gær som ligger i posen med The Beer Mix. Tilfør det resterende vand op til linien og luk for The Beer Machine. For at opnå det bedste resultat, skal The Beer Machine holdes ved en konstant temperatur på mellem grader varme de første 3-5 dage (gæringen) samt undgå at forstyrre den. Den må helst ikke overstige en temperatur over 25 grader i denne periode. Ej heller udsættes for direkte sollys. Som en ekstra sikkerhed anbefales det at placere The Beer Machine på en bakke eller lignende, således en evt. lækage ikke ødelægger det omkringliggende. Der må ikke tilføres CO2 fra kulsyrepatronen på dette tidspunkt! Side 5

6 Ved at hælde en smule vand på toppen af skruelåget, kan man følge med I hvor langt gæringsprocessen er. Bemærk: det er ikke usædvanligt at trykmåleren når op i det røde felt ved gæringen, dvs. mellem psi. Efter gæringen er afsluttet (dvs. når boblerne ophører eller indenfor ca. 3-5 dage), bør man foretage en smagsprøve. Er bryggen sødlig skal man lade den stå endnu timer. Herefter placeres The Beer Machine i et køleskab eller tilsvarende koldt sted. Om muligt gerne mellem 0-3 graders varme. Her skal den stå de næste 4-5 dage for klaring af øllet. Den naturlige kulsyre der er produceret under gæringen, vil nu blive absorberet I øllet og trykket vil langsomt aftage. Efter 7-10 dage kan man tappe en prøve af øllet for at se hvor meget skumdannelse der dannes i øllet. Om nødvendigt kan man på nuværende tidspunkt tilføre lidt ekstra kulsyre via kulsyre regulatoren, således trykket i The Beer Machine når op på 15 psi. Ligeledes under servering. Dit ølbrygning er nu klar. God fornøjelse skål TYPISKE SPØRGSMÅL Kan man bruge vand fra private boringer? Ja, det kan man. Hvis vandet ikke er tilpas bakterie fri kræver det dog at man koger vandet og afkøler det inden brug. Kan man hælde øllet på flasker? Ja, det kan man. Der findes special udstyr til dette formål. Kan man bruge andre øl mixes? Det kan man godt, men det kræver nøje tilpasning af mixturen Hvor lang tid holder øllet i The Beer Machine? Så længe man beholder øllet i køleskabet eller lign. koldt sted, kan det holde sig ca. 3 mdr. Blot man tilfører lidt kulsyre i løbet af perioden og derved opretholder et tryk i maskinen. GODE RÅD Bryggeprocessen er en helt naturlig biologisk proces, men også meget følsom overfor det miljø det omgiver sig med. Renhed i de indledende faser er nødvendigt. Selv på udsøgte bryggerier, forløber gæringen ikke som forventet. Selvom The Beer Machine er designet til at beskytte den delikate gæringsproces, kan det ske, at det ikke lykkes. Oftest vil resultatet i så fald lægge sig indenfor følgende 4 kategorier: -sødhed, -manglende kulsyre, - doven smag eller -sur smag. Sødhed - The Beer Mix indeholder Malt. Malten gør indholdet sødligt, indtil gæringsprocessen har omdannet sukkeret til alkohol og kulsyre. En sødme i øllet efter gæringsprocessen er stoppet, skyldes typisk, at gær indholdet har været for lavt. Gæringsprocessen går i stå hvis der ikke er gær nok eller når det meste af sukkeret er omdannet. Vær derfor sikker på, at al indholdet i gærposen er tilført. Det kan også gå i stå hvis der bliver for koldt (mindre end 20 grader) de første dage. Ligeledes hvis The Beer Machine sættes i køleskabet før tid. KULSYREN - I The Beer Machine dannes kulsyren ud fra to kilder. Gæringsprocessen producerer helt naturligt CO2 (kulsyre) og ventilen i toppen, som holder trykket i beholderen sikrer, at kulsyren optages i øllet. Den anden og mere umiddelbare kilde er den vedlagte kulsyrepatron. Hvis øllet virker lidt fladt og smager sødt, så ligger problemet i, at gæringsprocessen ikke er fuldendt. Hvis øllet blot føles flad/doven, kan det skyldes, at kulsyren er sivet ud af beholderen under gæringen, f.eks. pga. En lækage et sted på maskinen (derfor vigtigt at trykteste). Sker dette under selve brygningen kan man forsøge at finde lækagen og få den lukket i det omfang det er muligt uden at åbne maskinen. Lykkes dette kan man tilføre kulsyren ved hjælp fra kulsyrepatroner. FØR BRUG AF KULSYREN Øllet skal helst køles ned før tilsætning af kulsyren. Derved sikres den bedste optagelse. DOVEN SMAG Dette skyldes enten at der stadig er aktivt gær tilbage i beholderen eller nogle uhensigtsmæssige bakterier. Fabrikken har gjort ekstra meget ud af at udvikle Beer Mixes på en måde således sandsynligheden for dette mindskes. Så sandsynligheden vil nærmere være mangel på at gæren virker effektivt Side 6

7 nok. Det kaldes også flocculation (gæren klumper) og det er en proces der tager tid, samt kræver kølige temperaturer. Løsningen her er at færdiggøre gæringen og efterfølgende en kølig opbevaring. SURHED Dette skyldes bakterier som udvikler syre I øllet. Hvis øllet smager lidt eddikeagtigt, skyldes det med sikkerhed bakterier. Sådanne forhold sker hvis øllet opbevares for længe, specielt i varme omgivelser. Det sker også hvis The Beer Machine ikke er blevet renset godt nok. Sørger man for at rengøre The Beer Machine med rent vand og klorin og generelt er omhyggelig, vil man undgå dette. Visse andre ting kan dog også forårsage problemer. * Benyttede man det vedlagte gær? * Er vandet rent og uden for mange bakterier? Er man ikke sikker på vandets kvalitet, kan man med fordel koge vandet og lade det afkøle. * Fik man ikke lukket låget ordentligt? * Blev der brugt et ikke steriliseret værktøj til at røre rundt i mixturen. Vand er hoved ingrediensen I øl. Har man en privat vand boring anbefaler vi, at man koger vandet i 5 minutter og nedkøler det inden brygning igangsættes. Urenset vand indeholder bakterier og de vil beskadige øllet. Generelt kan vandet i de danske vandhaner bruges. Vigtigt: Overtryk kan ske hvis ventilen tilstoppes under gæringen. Hvis rumtemperaturen overstiger 25 grader under gæringen, produceres mere skum, hvilket i værste fald sætter sig fast i ventilen. FORTSÆTTELSE AF BRYGGE PROCESSEN Det er faktisk muligt at fortsætte sin øl favorit brygning pga. designet af The Beer Machine. Det skyldes at The Beer Machine er et helt lukket system. Det er dog vigtigt at man er forsigtig ved åbning af skruelåget, så man ikke får bakterier eller for den sags skyld andre gærceller fra omgivelserne med ned i The Beer Machine. Det er dermed heller ikke nødvendigt at rengøre The Beer Machine inden, da miljøet forhåbentlig allerede er perfekt fra den forrige brygning. Der skal simpelthen blot tilføres en ny mængde The Beer Mix og vand som tidligere beskrevet. Men I modsætning til normalt, skal man ikke tilsætte gær! Det findes allerede i beholderen. Efter 3-4 fortsatte brygninger er det nødvendigt at fjerne cirka halvdelen af bundfaldet fra de forrige brygninger. Der er før rapporteret om op til 15 fortsatte brygninger. Dog anbefales ikke flere end 5-6 fortsatte brygninger, da gærens egen udvikling af celler kan give smagsændringer. Det kræver tillige at det er samme bryg der laves. Man kan ikke mikse forskellige øltyper uden det påvirker smagen betydeligt. TAPNING OG SERVERING AF DIT ØL The Beer Machine er, som tidligere nævnt, en lukket beholder der fungerer under tryk. Det beskytter øllet mod udefra kommende smagsforstyrrelser. Du kan tappe den friske øl direkte hvorfra bryggen er startet, så den er så smagsfuld som mulig. Ved forsigtig brug af tappehanen, kan man justere hvor meget skum man vil have. En lille åbning øger skumdannelsen. Prøv at eksperimentere lidt for at finde din præference. Efter 5 dage kan man undersøge om gæringen er færdig, ved at tappe en lille smule øl i et glas og smage på det. Smager det sødt er gæringen ikke færdig endnu, hvorfor man skal lade den stå endnu timer. Når man tapper en test, skal den gerne komme ud med et rimeligt tryk. Side 7

8 Når gæringen er færdig efter 3-5 dage, skal beholderen i placeres køligt, gerne et køleskab. Den kolde temperatur vil være med til at klare øllet, samt optage den naturlige udviklede kulsyre der er opstået under gæringen. Om muligt gerne ned til ca. 0-5 grader. Det fremmer udviklingen. Efter den 10. dag kan man tilføre den eksterne CO2 via en af de medleverede patroner efter behov hvorefter øllet er klar til at drikke. RENSNING EFTER BRYGNING Når man har tømt The Beer Machine for øl, bør man rengøre den så den er klar til næste brygning, medmindre man vil igangsætte en brygning med samme øltype som den tidligere. I så fald se afsnittet Fortsættelse af bryggeprocessen Inden man åbner for The Beer Machine kan man aftage evt. tryk ved brug af tappehanen. Åben for skruelåget i toppen og skyl den med varmt vand. Lad gerne maskinen stå et stykke tid med varmt vand for at opløse gær rester. Undlad at bruge kogende varmt vand. Tøm maskinen for vand og adskil den ved at afmontere låse skinnerne. Åben maskinen og afmonter kulsyre regulatoren og tappehanen. Nu er det meste klar til at blive vasket grundigt af. Bemærk, at delene ikke må vaskes op i en opvaskemaskine! Brug kun varmt vand. Vær sikker på at alle gær rester og skum er helt væk. Ellers risikerer man bakterier i næste brygning. Skyl The Beer Machine grundigt i en opløsning af vand og klor. Ligeledes adskilles tappehanen og lægges i blød i varmt vand. Selve kulsyre regulatoren må ikke komme i vand. Hvis det er nødvendigt at rengøre gummiventilen, trykkes den forsigtigt ud af låget på den flade side og lægges i blød i varmt vand. Ved montering trykkes den flade side op igennem fra bunden af låget. Den runde ende af ventilen skal vende nedad (se figuren tidligere i manualen) og den flade side opad. Ventilen skal være komplet rund efter montering. Brug ikke slibemidler eller andre opløsningsmidler ved rengøring. INDTAGELSE AF ALKOHOL Alkoholprocenten i ølbrygningerne varierer fra 3 til 8 procent. Der henvises til de anbefalinger som er udstedt af sundhedsstyrelsen: Mænd bør max indtage 21 genstande om ugen og kvinder max 14 genstande om ugen. Enhver sammensætning af alkohol og bilkørsel frarådes. SIKKERHED Vær opmærksom på, at The Beer Machine under gæringen opererer under tryk. Den er designet til at være sikker under normale forhold, men uheld er mulige. Hold den væk fra børn og dyr, specielt under gæringsprocessen. Vær også opmærksom på, at tryk kontrol ventilen ikke bliver tilstoppet. Hvis trykket overstiger 20 psi, kan det skyldes, at gæringen er usædvanlig aktiv eller, at ventilen er tilstoppet. Afskumningsdisken vil dog normalt sikre, at skum ikke når ventilen. Man kan forsigtigt lytte sig til om der kommer luft ud af ventilen eller evt. hælde lidt vand ovenpå. Bobler det ikke og overstiger trykket 25 psi, bør man forsigtigt åbne skruelåget i toppen, så trykket falder en smule og så lukke det igen. Vær opmærksom på om trykket fortsætter med at stige. Løft aldrig The Beer Machine i tappehanen eller i kulsyre regulatoren! SPØRGSMÅL Hvis du har spørgsmål til samlingen eller undervejs i bryggeprocessen er du velkommen til at skrive til: eller kigge på Side 8

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil*

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* med AA og DHA for optimal udvikling Reflux og gylp hos børn et hyppigt problem Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* Indeholder praktiske råd Hvad er reflux? Reflux er det medicinske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 Sådan virker oppustelige redningsveste Oppustelige redningsveste har en oppustningsventil koblet til en lufttæt lunge. Denne ventil udløses enten

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

Et unik koncept og en god forretning

Et unik koncept og en god forretning Frisko Brugermanual FRISKO BRUGERMANUAL / VELKOMMEN / SIDE 1 Et unik koncept og en god forretning Frisko er kendt for sin gode smag. Men også for sit koncept, der sikrer, at dine kunder altid får den samme,

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Fakta om flaskeernæring

Fakta om flaskeernæring Fakta om flaskeernæring 1 Modermælkserstatning Modermælkserstatning indeholder alle de næringsstoffer barnet har behov for, og produkterne er sammensat sådan, at de ernæringsmæssigt er optimale for barnet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 29. september 2008 Hjemmelavede fødevarer - et godt bidrag til bedre livskvalitet. Hjemmemosteri: Egen most og vin af havens frugter 2. Frugtmøllens enkeltdele: Bærestykket Lang

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet.

Ølsommelieruddannelsen. KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Ølsommelieruddannelsen KOLD: Dét, du har lært, vil blive din guide i livet. Slip dig løs som ølsommelier Øl har en stadig stigende popularitet. I 2014 blev der for første gang i historien uddelt en Michelin

Læs mere