BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGE GUIDEN. Brugermanual"

Transkript

1 BRYGGE GUIDEN Brugermanual

2 Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer Mix og ølgær. The Beer Mix pulveret består af tørret malt- og humle-ekstrakt uden tilsætningsstoffer. Gæren omdanner sukkerstofferne til alkohol og i forbindelse med den proces udvikles der naturligt CO2 (kulsyre). Da The Beer Machine er en helt lukket beholder, bevares kulsyren i beholderen og optages efterfølgende i øllet. Derved forenkles brygningen af dit eget øl i forhold de normale procedurer. Du har dermed også en tappemaskine. Før du begynder at bruge The Beer Machine, beder vi dig gennemlæse instruktions manualen nedenfor igennem. Der er nogle vigtige forhold der gør sig gældende for at din brygning bliver succesfuld. Denne guide er udfærdiget til brug for dem der er nye og ikke tidligere har erfaring med brygning af øl på The Beer Machine. Kender du i forvejen The Beer Machine og kravene til brygning, kan du benytte nedenstående quick guide. Vi anbefaler dig at registrere produktet på så du kan modtage relevante nyhedsinformationer og lignende. Her vil du også kunne hente gode råd. Rigtig god fornøjelse. Vi håber du får glæde af The Beer Machine i mange år. MODEL 2000 MED TRYKINDIKATOR Model 2000 er udstyret med en trykmåler. Trykket I tanken måles i PSI. Det meste af gæringsperioden vil foregå I det grønne område ved aflæsning af måleren. Det vil sige typisk mellem psi. Når The Beer Machine placeres i køleskabet eller andet koldt sted vil trykket aftage ned til det blå område (5-10 psi) og i det gule område, hvis der er mellem 0-3 grader. Normalt vil et tryk på mellem 3-5 psi være tilstrækkelig ved tapning men dette er helt efter eget ønske og eksperimentering. Dog skal tryk svarende til det røde område undgås. SAMLING The Beer Machine er et fuldstændig lukket brygge system, som er designet til at optage den naturlige CO2 som udvikles under gæringen. Derved reduceres bryggetiden og yderligere undgår man at fylde øllet på flasker. Det er derfor vigtigt at bruge tid på at samle The BeerMachine korrekt. Følg nedenstående anvisning nøje. Side 2

3 TAPPEHANE & FLYDER Tappehanen monteres i det nederste hul på The Beer Machine. Sørg for at pakningerne er korrekt monteret ifølge tegningen. Tappehanen skrues derpå fast og efterspændes med hænderne. Inden den fastspændes skal man lige sikre sig at tappehanen vender korrekt nedad. Der må ikke benyttes værktøj, da man så kan risikere at ødelægge gevindet. Monter flyderen på gummirøret og isæt gummirøret på tappehanens indvendige side. Vil du skifte tappe holderen, skrues toppen af tappehanen af hvorefter man kan fjerne den nuværende holder. Tryk med tommelfingeren på lukkemekanismen for at løfte låsen til holderen. Derved kan den nuværende fjernes og en anden monteres. VIGTIGT: Skift aldrig holderen på The Beer Machine så længe den indeholder øl. Det vil resultere i, at øllet vil løbe ud. KULSYRE (CO2) REGULATOREN Kulsyre regulatoren skal samles ifølge tegningen. Den monteres i det øverste hul på The Beer Machine. Sørg for at pakningerne er korrekt monteret ifølge tegningen. Tappehanen skrues derpå fast og efterspændes hårdt med hænderne. Der må ikke benyttes værktøj, da man så kan risikere at ødelægge gevindet. CO2 patronen indsættes i regulatoren med spidsen nedad. Skru holderen helt i bund på regulatoren. Derved punkteres CO2 patronen og gør den klar til brug. Bemærk, at holderen skal være skruet helt i bund. CO2 patronen er under højt tryk. Vær derfor forsigtig. Brug kun de ordinære 8 grams patroner der er beregnet til madvarer/drikkevarer. Kulsyre regulatoren bruges først efter at gæringsprocessen er færdig og brygningen har været nedkølet i minimum 3 dage. Den har det formål at bevare smagen og holdbarheden samt tilføre øllet ekstra kulsyre og tryk i beholderen så det er muligt at tappe. Øllet optager kulsyren når det er koldt. Man kan tilføre nogle få tryk for at øge indholdet af kulsyre, hvis ønsket. Bemærk, at kulsyre patronen kraftigt nedkøles under brug, hvilket kan forårsage, at regulatoren fryser til. Vent derfor 2-3 minutter inden man fortsætter. CO2 har også den fordel, at det beskytter det tomrum der er i The Beer Machine. CO2 er tungere end luft og vil derfor danne beskyttelse til øllet så man undgår øllet får smag af den ilt der findes i beholderen. Endelig modvirker den, at der dannes undertryk i beholderen under tapning. Sker dette kan øllet på et tidspunkt ikke tappes før der igen er et overtryk. Undlad at tilføre for meget CO2 på en gang og kun i små korte doser. Ventilen i toppen af The Beer Machine er konstrueret til at udløse, hvis der er for højt tryk i beholderen. Normalt vil 2-3 CO2 patroner være nok til en brygning. Men det afhænger lidt af hvor meget kulsyre man vil have i øllet samt hvor længe brygningen opbevares. Side 3

4 TRYK-KONTROL VENTIL OG AFSKUMNINGSKOP Tryk kontrol ventilen samles som vist på figuren til højre. Vær sikker på, at gummiventilen ikke sidder skævt eller på anden måde ikke sidder korrekt. Den har den funktion at sikre der ikke bliver for højt tryk i beholderen under gæringsprocessen. Afskumningskoppen og afskumningsdisken er vigtige dele af trykkontrol systemet i The Beer Machine. Koppen opsamler evt. skum der dannes under gæringen og afskumningsdisken beskytter ventilen mod at blive tilstoppet og derved risikere for højt tryk. Hvis der er varmt under gæringen dannes der mere skum. Afskumningsdisken monteres ved forsigtigt at skubbe den ind over spidsen inde i koppen. Afskumningsdisken skal skiftes ved hver brygning. Under gæringen kan man hælde en smule vand over ventilen (øverste del af låget). Så længe gæringen er i gang vil man kunne se at det bobler. HOVED PAKNINGEN Denne pakning gør det muligt at holde de to dele af selve beholderen tæt. Tag forsigtigt pakningen ud af beskyttelsesetuiet. Monter et hjørne først. Vær sikker på, at hjørnet er trykket godt ned i falsen. Tag derefter det modsatte hjørne og pres ned i falsen. Dernæst de to sidste hjørner. Når alle hjørner er monteret og trykket godt ned, presses forsigtigt alle fire sider ned i falsen med tommelfingeren. Det gøres nemmest ved at starte fra et hjørne og trykke med tommefingeren samtidig med at man fører denne langs med pakningen. Vær omhyggelig med at få pakningen til at sidde ordentlig og pas på ikke at bukke vingerne på pakningen. LÅSE SKINNER Model 2000 har låseskinner omkring hele maskinen. Hver låseskinne har en overside (glat) og en underside. Skinnerne består af 2 låseskinner til enderne og 4 skinner til siderne. Når de 2 dele af The Beer Machine er samlet med pakningen imellem, monteres de 2 låseskinner i enderne ved at skubbe dem ind fra siden. Det vil være nødvendigt at trykke overdel og underdel sammen, for at kunne skubbe skinnen på plads. Dernæst monteres de 4 skinner i siden på samme måde. Side 4

5 TRYK TESTEN Denne er vigtig for at sikre The Beer Machine kan holde til trykket under gæringen. Fyld The Beer Machine op til markeringslinien med frisk kold vand fra vandhanen. Skru låget til. Tør evt. spildt vand væk. Lav evt. en kop vand med sæbe i og påfør samlinger og skruelåg en smule af sæben. Montér en kulsyrepatron og tilfør 2-3 små tryk. Læg nu mærke til om der kommer vand ud af samlingerne. Dvs. samlingen midtpå og ved tappehanen. Bemærk om der dannes sæbebobler ved kulsyre patronen og skruelåget. Hæld lidt vand i skruelåget, således ventilen i midten netop er dækket med vand. Fremkommer en utæthed, vil det være nødvendigt at skille The Beer Machine ad igen, få strammet skruerne og få den samlet igen, hvorefter tryktesten startes forfra. Hvis der ikke var problemer med vandlækage eller umiddelbare utætheder, tilføres yderligere korte tryk af kulsyre. Tryk måleren skal op på ca. 20 psi, vent 1-2 minutter og se efter om der kommer bobler op fra ventilen. Om nødvendigt tilføres yderligere et tryk med kulsyre patronen. Afvent igen 1-2 minutter. Når det konstateres, at det begynder at boble fra ventilen tages trykket af ved at tappe vandet ud fra tappehanen indtil trykket er forsvundet. Hvis trykprøven er forløbet tilfredsstillende tømmes vandet ud af beholderen og man kan nu fortsætte til steriliseringen. Hvis ventilen begynder at boble allerede ved lavt tryk (12 psi og derunder), skal man tjekke om ventil koppen er ordentlig fastgjort. Tryk forsigtigt selve gummiventilen ud af koppen. Smør lidt alm. madolie omkring de områder hvor gummiventilen fastgøres til koppen. Hvis der er utætheder eller lyde af udslippene luft andre steder end fra ventilen, er det vigtigt man finder årsagen og får den løst, da man ellers risikerer at få problemer senere. STERILISERING AF THE BEER MACHINE Bryggeprocessen er en helt normal biologisk proces. Men den er også meget følsom overfor omgivelser og renhed. Nøglen til en succesfuld brygning er absolut renhed af materialerne. Dette starter allerede ved at vaske hænderne. Hæld ca. 3 liter koldt vand og 3 cl klorin i The Beer Machine. (bemærk, at en evt. afskumningsdisk ikke må være monteret i koppen. Skru låget fast, løft The Beer Machine og ryst forsigtigt indholdet rundt I alle hjørner for at sterilisere maskinen. Pas på ved brug af klorin, da det affarver tøj. Sæt The Beer Machine på et bord og hæld lidt af vandet ud i en kop eller lign via tappe hanen. Dette steriliserer tappehanen. Skru låget af, tøm koppen for evt. vand og placer koppen et sted hvor der er absolut rent. Hæld hele indholdet ud og skyl med en smule rent koldt vand. Nu kan der monteres en afskumningsdisk i koppen. IGANGSÆTNING AF BRYGNINGEN Tilfør ca. 1/3 del vand i The Beer Machine. Tilfør hele indholdet af The Beer Mix I posen. Endeligt tilføres indholdet af den lille pose gær som ligger i posen med The Beer Mix. Tilfør det resterende vand op til linien og luk for The Beer Machine. For at opnå det bedste resultat, skal The Beer Machine holdes ved en konstant temperatur på mellem grader varme de første 3-5 dage (gæringen) samt undgå at forstyrre den. Den må helst ikke overstige en temperatur over 25 grader i denne periode. Ej heller udsættes for direkte sollys. Som en ekstra sikkerhed anbefales det at placere The Beer Machine på en bakke eller lignende, således en evt. lækage ikke ødelægger det omkringliggende. Der må ikke tilføres CO2 fra kulsyrepatronen på dette tidspunkt! Side 5

6 Ved at hælde en smule vand på toppen af skruelåget, kan man følge med I hvor langt gæringsprocessen er. Bemærk: det er ikke usædvanligt at trykmåleren når op i det røde felt ved gæringen, dvs. mellem psi. Efter gæringen er afsluttet (dvs. når boblerne ophører eller indenfor ca. 3-5 dage), bør man foretage en smagsprøve. Er bryggen sødlig skal man lade den stå endnu timer. Herefter placeres The Beer Machine i et køleskab eller tilsvarende koldt sted. Om muligt gerne mellem 0-3 graders varme. Her skal den stå de næste 4-5 dage for klaring af øllet. Den naturlige kulsyre der er produceret under gæringen, vil nu blive absorberet I øllet og trykket vil langsomt aftage. Efter 7-10 dage kan man tappe en prøve af øllet for at se hvor meget skumdannelse der dannes i øllet. Om nødvendigt kan man på nuværende tidspunkt tilføre lidt ekstra kulsyre via kulsyre regulatoren, således trykket i The Beer Machine når op på 15 psi. Ligeledes under servering. Dit ølbrygning er nu klar. God fornøjelse skål TYPISKE SPØRGSMÅL Kan man bruge vand fra private boringer? Ja, det kan man. Hvis vandet ikke er tilpas bakterie fri kræver det dog at man koger vandet og afkøler det inden brug. Kan man hælde øllet på flasker? Ja, det kan man. Der findes special udstyr til dette formål. Kan man bruge andre øl mixes? Det kan man godt, men det kræver nøje tilpasning af mixturen Hvor lang tid holder øllet i The Beer Machine? Så længe man beholder øllet i køleskabet eller lign. koldt sted, kan det holde sig ca. 3 mdr. Blot man tilfører lidt kulsyre i løbet af perioden og derved opretholder et tryk i maskinen. GODE RÅD Bryggeprocessen er en helt naturlig biologisk proces, men også meget følsom overfor det miljø det omgiver sig med. Renhed i de indledende faser er nødvendigt. Selv på udsøgte bryggerier, forløber gæringen ikke som forventet. Selvom The Beer Machine er designet til at beskytte den delikate gæringsproces, kan det ske, at det ikke lykkes. Oftest vil resultatet i så fald lægge sig indenfor følgende 4 kategorier: -sødhed, -manglende kulsyre, - doven smag eller -sur smag. Sødhed - The Beer Mix indeholder Malt. Malten gør indholdet sødligt, indtil gæringsprocessen har omdannet sukkeret til alkohol og kulsyre. En sødme i øllet efter gæringsprocessen er stoppet, skyldes typisk, at gær indholdet har været for lavt. Gæringsprocessen går i stå hvis der ikke er gær nok eller når det meste af sukkeret er omdannet. Vær derfor sikker på, at al indholdet i gærposen er tilført. Det kan også gå i stå hvis der bliver for koldt (mindre end 20 grader) de første dage. Ligeledes hvis The Beer Machine sættes i køleskabet før tid. KULSYREN - I The Beer Machine dannes kulsyren ud fra to kilder. Gæringsprocessen producerer helt naturligt CO2 (kulsyre) og ventilen i toppen, som holder trykket i beholderen sikrer, at kulsyren optages i øllet. Den anden og mere umiddelbare kilde er den vedlagte kulsyrepatron. Hvis øllet virker lidt fladt og smager sødt, så ligger problemet i, at gæringsprocessen ikke er fuldendt. Hvis øllet blot føles flad/doven, kan det skyldes, at kulsyren er sivet ud af beholderen under gæringen, f.eks. pga. En lækage et sted på maskinen (derfor vigtigt at trykteste). Sker dette under selve brygningen kan man forsøge at finde lækagen og få den lukket i det omfang det er muligt uden at åbne maskinen. Lykkes dette kan man tilføre kulsyren ved hjælp fra kulsyrepatroner. FØR BRUG AF KULSYREN Øllet skal helst køles ned før tilsætning af kulsyren. Derved sikres den bedste optagelse. DOVEN SMAG Dette skyldes enten at der stadig er aktivt gær tilbage i beholderen eller nogle uhensigtsmæssige bakterier. Fabrikken har gjort ekstra meget ud af at udvikle Beer Mixes på en måde således sandsynligheden for dette mindskes. Så sandsynligheden vil nærmere være mangel på at gæren virker effektivt Side 6

7 nok. Det kaldes også flocculation (gæren klumper) og det er en proces der tager tid, samt kræver kølige temperaturer. Løsningen her er at færdiggøre gæringen og efterfølgende en kølig opbevaring. SURHED Dette skyldes bakterier som udvikler syre I øllet. Hvis øllet smager lidt eddikeagtigt, skyldes det med sikkerhed bakterier. Sådanne forhold sker hvis øllet opbevares for længe, specielt i varme omgivelser. Det sker også hvis The Beer Machine ikke er blevet renset godt nok. Sørger man for at rengøre The Beer Machine med rent vand og klorin og generelt er omhyggelig, vil man undgå dette. Visse andre ting kan dog også forårsage problemer. * Benyttede man det vedlagte gær? * Er vandet rent og uden for mange bakterier? Er man ikke sikker på vandets kvalitet, kan man med fordel koge vandet og lade det afkøle. * Fik man ikke lukket låget ordentligt? * Blev der brugt et ikke steriliseret værktøj til at røre rundt i mixturen. Vand er hoved ingrediensen I øl. Har man en privat vand boring anbefaler vi, at man koger vandet i 5 minutter og nedkøler det inden brygning igangsættes. Urenset vand indeholder bakterier og de vil beskadige øllet. Generelt kan vandet i de danske vandhaner bruges. Vigtigt: Overtryk kan ske hvis ventilen tilstoppes under gæringen. Hvis rumtemperaturen overstiger 25 grader under gæringen, produceres mere skum, hvilket i værste fald sætter sig fast i ventilen. FORTSÆTTELSE AF BRYGGE PROCESSEN Det er faktisk muligt at fortsætte sin øl favorit brygning pga. designet af The Beer Machine. Det skyldes at The Beer Machine er et helt lukket system. Det er dog vigtigt at man er forsigtig ved åbning af skruelåget, så man ikke får bakterier eller for den sags skyld andre gærceller fra omgivelserne med ned i The Beer Machine. Det er dermed heller ikke nødvendigt at rengøre The Beer Machine inden, da miljøet forhåbentlig allerede er perfekt fra den forrige brygning. Der skal simpelthen blot tilføres en ny mængde The Beer Mix og vand som tidligere beskrevet. Men I modsætning til normalt, skal man ikke tilsætte gær! Det findes allerede i beholderen. Efter 3-4 fortsatte brygninger er det nødvendigt at fjerne cirka halvdelen af bundfaldet fra de forrige brygninger. Der er før rapporteret om op til 15 fortsatte brygninger. Dog anbefales ikke flere end 5-6 fortsatte brygninger, da gærens egen udvikling af celler kan give smagsændringer. Det kræver tillige at det er samme bryg der laves. Man kan ikke mikse forskellige øltyper uden det påvirker smagen betydeligt. TAPNING OG SERVERING AF DIT ØL The Beer Machine er, som tidligere nævnt, en lukket beholder der fungerer under tryk. Det beskytter øllet mod udefra kommende smagsforstyrrelser. Du kan tappe den friske øl direkte hvorfra bryggen er startet, så den er så smagsfuld som mulig. Ved forsigtig brug af tappehanen, kan man justere hvor meget skum man vil have. En lille åbning øger skumdannelsen. Prøv at eksperimentere lidt for at finde din præference. Efter 5 dage kan man undersøge om gæringen er færdig, ved at tappe en lille smule øl i et glas og smage på det. Smager det sødt er gæringen ikke færdig endnu, hvorfor man skal lade den stå endnu timer. Når man tapper en test, skal den gerne komme ud med et rimeligt tryk. Side 7

8 Når gæringen er færdig efter 3-5 dage, skal beholderen i placeres køligt, gerne et køleskab. Den kolde temperatur vil være med til at klare øllet, samt optage den naturlige udviklede kulsyre der er opstået under gæringen. Om muligt gerne ned til ca. 0-5 grader. Det fremmer udviklingen. Efter den 10. dag kan man tilføre den eksterne CO2 via en af de medleverede patroner efter behov hvorefter øllet er klar til at drikke. RENSNING EFTER BRYGNING Når man har tømt The Beer Machine for øl, bør man rengøre den så den er klar til næste brygning, medmindre man vil igangsætte en brygning med samme øltype som den tidligere. I så fald se afsnittet Fortsættelse af bryggeprocessen Inden man åbner for The Beer Machine kan man aftage evt. tryk ved brug af tappehanen. Åben for skruelåget i toppen og skyl den med varmt vand. Lad gerne maskinen stå et stykke tid med varmt vand for at opløse gær rester. Undlad at bruge kogende varmt vand. Tøm maskinen for vand og adskil den ved at afmontere låse skinnerne. Åben maskinen og afmonter kulsyre regulatoren og tappehanen. Nu er det meste klar til at blive vasket grundigt af. Bemærk, at delene ikke må vaskes op i en opvaskemaskine! Brug kun varmt vand. Vær sikker på at alle gær rester og skum er helt væk. Ellers risikerer man bakterier i næste brygning. Skyl The Beer Machine grundigt i en opløsning af vand og klor. Ligeledes adskilles tappehanen og lægges i blød i varmt vand. Selve kulsyre regulatoren må ikke komme i vand. Hvis det er nødvendigt at rengøre gummiventilen, trykkes den forsigtigt ud af låget på den flade side og lægges i blød i varmt vand. Ved montering trykkes den flade side op igennem fra bunden af låget. Den runde ende af ventilen skal vende nedad (se figuren tidligere i manualen) og den flade side opad. Ventilen skal være komplet rund efter montering. Brug ikke slibemidler eller andre opløsningsmidler ved rengøring. INDTAGELSE AF ALKOHOL Alkoholprocenten i ølbrygningerne varierer fra 3 til 8 procent. Der henvises til de anbefalinger som er udstedt af sundhedsstyrelsen: Mænd bør max indtage 21 genstande om ugen og kvinder max 14 genstande om ugen. Enhver sammensætning af alkohol og bilkørsel frarådes. SIKKERHED Vær opmærksom på, at The Beer Machine under gæringen opererer under tryk. Den er designet til at være sikker under normale forhold, men uheld er mulige. Hold den væk fra børn og dyr, specielt under gæringsprocessen. Vær også opmærksom på, at tryk kontrol ventilen ikke bliver tilstoppet. Hvis trykket overstiger 20 psi, kan det skyldes, at gæringen er usædvanlig aktiv eller, at ventilen er tilstoppet. Afskumningsdisken vil dog normalt sikre, at skum ikke når ventilen. Man kan forsigtigt lytte sig til om der kommer luft ud af ventilen eller evt. hælde lidt vand ovenpå. Bobler det ikke og overstiger trykket 25 psi, bør man forsigtigt åbne skruelåget i toppen, så trykket falder en smule og så lukke det igen. Vær opmærksom på om trykket fortsætter med at stige. Løft aldrig The Beer Machine i tappehanen eller i kulsyre regulatoren! SPØRGSMÅL Hvis du har spørgsmål til samlingen eller undervejs i bryggeprocessen er du velkommen til at skrive til: eller kigge på Side 8

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT Artisan Espresso Machine Guide to expert results Machine à espresso Artisan GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

VANDFORBRUG VED THISTED BRYGHUS A/S BACHELORPROJEKT

VANDFORBRUG VED THISTED BRYGHUS A/S BACHELORPROJEKT VANDFORBRUG VED THISTED BRYGHUS A/S BACHELORPROJEKT SØREN HOVMØLLER MORTENSEN AARHUS MASKINMESTERSKOLE 2. JUNI 2014 Titel: Vandforbrug ved Thisted Bryghus A/S Afleveringsdato 2. juni 2014 Rapport type:

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

PMG konstruktions manual

PMG konstruktions manual PMG konstruktions manual Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric - Februar 2001 kommentarer er velkomne på hugh@scoraigwind.co.uk Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Liste over materialer og værktøj 6 3. Skabeloner

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere