BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGE GUIDEN. Brugermanual"

Transkript

1 BRYGGE GUIDEN Brugermanual

2 Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer Mix og ølgær. The Beer Mix pulveret består af tørret malt- og humle-ekstrakt uden tilsætningsstoffer. Gæren omdanner sukkerstofferne til alkohol og i forbindelse med den proces udvikles der naturligt CO2 (kulsyre). Da The Beer Machine er en helt lukket beholder, bevares kulsyren i beholderen og optages efterfølgende i øllet. Derved forenkles brygningen af dit eget øl i forhold de normale procedurer. Du har dermed også en tappemaskine. Før du begynder at bruge The Beer Machine, beder vi dig gennemlæse instruktions manualen nedenfor igennem. Der er nogle vigtige forhold der gør sig gældende for at din brygning bliver succesfuld. Denne guide er udfærdiget til brug for dem der er nye og ikke tidligere har erfaring med brygning af øl på The Beer Machine. Kender du i forvejen The Beer Machine og kravene til brygning, kan du benytte nedenstående quick guide. Vi anbefaler dig at registrere produktet på så du kan modtage relevante nyhedsinformationer og lignende. Her vil du også kunne hente gode råd. Rigtig god fornøjelse. Vi håber du får glæde af The Beer Machine i mange år. MODEL 2000 MED TRYKINDIKATOR Model 2000 er udstyret med en trykmåler. Trykket I tanken måles i PSI. Det meste af gæringsperioden vil foregå I det grønne område ved aflæsning af måleren. Det vil sige typisk mellem psi. Når The Beer Machine placeres i køleskabet eller andet koldt sted vil trykket aftage ned til det blå område (5-10 psi) og i det gule område, hvis der er mellem 0-3 grader. Normalt vil et tryk på mellem 3-5 psi være tilstrækkelig ved tapning men dette er helt efter eget ønske og eksperimentering. Dog skal tryk svarende til det røde område undgås. SAMLING The Beer Machine er et fuldstændig lukket brygge system, som er designet til at optage den naturlige CO2 som udvikles under gæringen. Derved reduceres bryggetiden og yderligere undgår man at fylde øllet på flasker. Det er derfor vigtigt at bruge tid på at samle The BeerMachine korrekt. Følg nedenstående anvisning nøje. Side 2

3 TAPPEHANE & FLYDER Tappehanen monteres i det nederste hul på The Beer Machine. Sørg for at pakningerne er korrekt monteret ifølge tegningen. Tappehanen skrues derpå fast og efterspændes med hænderne. Inden den fastspændes skal man lige sikre sig at tappehanen vender korrekt nedad. Der må ikke benyttes værktøj, da man så kan risikere at ødelægge gevindet. Monter flyderen på gummirøret og isæt gummirøret på tappehanens indvendige side. Vil du skifte tappe holderen, skrues toppen af tappehanen af hvorefter man kan fjerne den nuværende holder. Tryk med tommelfingeren på lukkemekanismen for at løfte låsen til holderen. Derved kan den nuværende fjernes og en anden monteres. VIGTIGT: Skift aldrig holderen på The Beer Machine så længe den indeholder øl. Det vil resultere i, at øllet vil løbe ud. KULSYRE (CO2) REGULATOREN Kulsyre regulatoren skal samles ifølge tegningen. Den monteres i det øverste hul på The Beer Machine. Sørg for at pakningerne er korrekt monteret ifølge tegningen. Tappehanen skrues derpå fast og efterspændes hårdt med hænderne. Der må ikke benyttes værktøj, da man så kan risikere at ødelægge gevindet. CO2 patronen indsættes i regulatoren med spidsen nedad. Skru holderen helt i bund på regulatoren. Derved punkteres CO2 patronen og gør den klar til brug. Bemærk, at holderen skal være skruet helt i bund. CO2 patronen er under højt tryk. Vær derfor forsigtig. Brug kun de ordinære 8 grams patroner der er beregnet til madvarer/drikkevarer. Kulsyre regulatoren bruges først efter at gæringsprocessen er færdig og brygningen har været nedkølet i minimum 3 dage. Den har det formål at bevare smagen og holdbarheden samt tilføre øllet ekstra kulsyre og tryk i beholderen så det er muligt at tappe. Øllet optager kulsyren når det er koldt. Man kan tilføre nogle få tryk for at øge indholdet af kulsyre, hvis ønsket. Bemærk, at kulsyre patronen kraftigt nedkøles under brug, hvilket kan forårsage, at regulatoren fryser til. Vent derfor 2-3 minutter inden man fortsætter. CO2 har også den fordel, at det beskytter det tomrum der er i The Beer Machine. CO2 er tungere end luft og vil derfor danne beskyttelse til øllet så man undgår øllet får smag af den ilt der findes i beholderen. Endelig modvirker den, at der dannes undertryk i beholderen under tapning. Sker dette kan øllet på et tidspunkt ikke tappes før der igen er et overtryk. Undlad at tilføre for meget CO2 på en gang og kun i små korte doser. Ventilen i toppen af The Beer Machine er konstrueret til at udløse, hvis der er for højt tryk i beholderen. Normalt vil 2-3 CO2 patroner være nok til en brygning. Men det afhænger lidt af hvor meget kulsyre man vil have i øllet samt hvor længe brygningen opbevares. Side 3

4 TRYK-KONTROL VENTIL OG AFSKUMNINGSKOP Tryk kontrol ventilen samles som vist på figuren til højre. Vær sikker på, at gummiventilen ikke sidder skævt eller på anden måde ikke sidder korrekt. Den har den funktion at sikre der ikke bliver for højt tryk i beholderen under gæringsprocessen. Afskumningskoppen og afskumningsdisken er vigtige dele af trykkontrol systemet i The Beer Machine. Koppen opsamler evt. skum der dannes under gæringen og afskumningsdisken beskytter ventilen mod at blive tilstoppet og derved risikere for højt tryk. Hvis der er varmt under gæringen dannes der mere skum. Afskumningsdisken monteres ved forsigtigt at skubbe den ind over spidsen inde i koppen. Afskumningsdisken skal skiftes ved hver brygning. Under gæringen kan man hælde en smule vand over ventilen (øverste del af låget). Så længe gæringen er i gang vil man kunne se at det bobler. HOVED PAKNINGEN Denne pakning gør det muligt at holde de to dele af selve beholderen tæt. Tag forsigtigt pakningen ud af beskyttelsesetuiet. Monter et hjørne først. Vær sikker på, at hjørnet er trykket godt ned i falsen. Tag derefter det modsatte hjørne og pres ned i falsen. Dernæst de to sidste hjørner. Når alle hjørner er monteret og trykket godt ned, presses forsigtigt alle fire sider ned i falsen med tommelfingeren. Det gøres nemmest ved at starte fra et hjørne og trykke med tommefingeren samtidig med at man fører denne langs med pakningen. Vær omhyggelig med at få pakningen til at sidde ordentlig og pas på ikke at bukke vingerne på pakningen. LÅSE SKINNER Model 2000 har låseskinner omkring hele maskinen. Hver låseskinne har en overside (glat) og en underside. Skinnerne består af 2 låseskinner til enderne og 4 skinner til siderne. Når de 2 dele af The Beer Machine er samlet med pakningen imellem, monteres de 2 låseskinner i enderne ved at skubbe dem ind fra siden. Det vil være nødvendigt at trykke overdel og underdel sammen, for at kunne skubbe skinnen på plads. Dernæst monteres de 4 skinner i siden på samme måde. Side 4

5 TRYK TESTEN Denne er vigtig for at sikre The Beer Machine kan holde til trykket under gæringen. Fyld The Beer Machine op til markeringslinien med frisk kold vand fra vandhanen. Skru låget til. Tør evt. spildt vand væk. Lav evt. en kop vand med sæbe i og påfør samlinger og skruelåg en smule af sæben. Montér en kulsyrepatron og tilfør 2-3 små tryk. Læg nu mærke til om der kommer vand ud af samlingerne. Dvs. samlingen midtpå og ved tappehanen. Bemærk om der dannes sæbebobler ved kulsyre patronen og skruelåget. Hæld lidt vand i skruelåget, således ventilen i midten netop er dækket med vand. Fremkommer en utæthed, vil det være nødvendigt at skille The Beer Machine ad igen, få strammet skruerne og få den samlet igen, hvorefter tryktesten startes forfra. Hvis der ikke var problemer med vandlækage eller umiddelbare utætheder, tilføres yderligere korte tryk af kulsyre. Tryk måleren skal op på ca. 20 psi, vent 1-2 minutter og se efter om der kommer bobler op fra ventilen. Om nødvendigt tilføres yderligere et tryk med kulsyre patronen. Afvent igen 1-2 minutter. Når det konstateres, at det begynder at boble fra ventilen tages trykket af ved at tappe vandet ud fra tappehanen indtil trykket er forsvundet. Hvis trykprøven er forløbet tilfredsstillende tømmes vandet ud af beholderen og man kan nu fortsætte til steriliseringen. Hvis ventilen begynder at boble allerede ved lavt tryk (12 psi og derunder), skal man tjekke om ventil koppen er ordentlig fastgjort. Tryk forsigtigt selve gummiventilen ud af koppen. Smør lidt alm. madolie omkring de områder hvor gummiventilen fastgøres til koppen. Hvis der er utætheder eller lyde af udslippene luft andre steder end fra ventilen, er det vigtigt man finder årsagen og får den løst, da man ellers risikerer at få problemer senere. STERILISERING AF THE BEER MACHINE Bryggeprocessen er en helt normal biologisk proces. Men den er også meget følsom overfor omgivelser og renhed. Nøglen til en succesfuld brygning er absolut renhed af materialerne. Dette starter allerede ved at vaske hænderne. Hæld ca. 3 liter koldt vand og 3 cl klorin i The Beer Machine. (bemærk, at en evt. afskumningsdisk ikke må være monteret i koppen. Skru låget fast, løft The Beer Machine og ryst forsigtigt indholdet rundt I alle hjørner for at sterilisere maskinen. Pas på ved brug af klorin, da det affarver tøj. Sæt The Beer Machine på et bord og hæld lidt af vandet ud i en kop eller lign via tappe hanen. Dette steriliserer tappehanen. Skru låget af, tøm koppen for evt. vand og placer koppen et sted hvor der er absolut rent. Hæld hele indholdet ud og skyl med en smule rent koldt vand. Nu kan der monteres en afskumningsdisk i koppen. IGANGSÆTNING AF BRYGNINGEN Tilfør ca. 1/3 del vand i The Beer Machine. Tilfør hele indholdet af The Beer Mix I posen. Endeligt tilføres indholdet af den lille pose gær som ligger i posen med The Beer Mix. Tilfør det resterende vand op til linien og luk for The Beer Machine. For at opnå det bedste resultat, skal The Beer Machine holdes ved en konstant temperatur på mellem grader varme de første 3-5 dage (gæringen) samt undgå at forstyrre den. Den må helst ikke overstige en temperatur over 25 grader i denne periode. Ej heller udsættes for direkte sollys. Som en ekstra sikkerhed anbefales det at placere The Beer Machine på en bakke eller lignende, således en evt. lækage ikke ødelægger det omkringliggende. Der må ikke tilføres CO2 fra kulsyrepatronen på dette tidspunkt! Side 5

6 Ved at hælde en smule vand på toppen af skruelåget, kan man følge med I hvor langt gæringsprocessen er. Bemærk: det er ikke usædvanligt at trykmåleren når op i det røde felt ved gæringen, dvs. mellem psi. Efter gæringen er afsluttet (dvs. når boblerne ophører eller indenfor ca. 3-5 dage), bør man foretage en smagsprøve. Er bryggen sødlig skal man lade den stå endnu timer. Herefter placeres The Beer Machine i et køleskab eller tilsvarende koldt sted. Om muligt gerne mellem 0-3 graders varme. Her skal den stå de næste 4-5 dage for klaring af øllet. Den naturlige kulsyre der er produceret under gæringen, vil nu blive absorberet I øllet og trykket vil langsomt aftage. Efter 7-10 dage kan man tappe en prøve af øllet for at se hvor meget skumdannelse der dannes i øllet. Om nødvendigt kan man på nuværende tidspunkt tilføre lidt ekstra kulsyre via kulsyre regulatoren, således trykket i The Beer Machine når op på 15 psi. Ligeledes under servering. Dit ølbrygning er nu klar. God fornøjelse skål TYPISKE SPØRGSMÅL Kan man bruge vand fra private boringer? Ja, det kan man. Hvis vandet ikke er tilpas bakterie fri kræver det dog at man koger vandet og afkøler det inden brug. Kan man hælde øllet på flasker? Ja, det kan man. Der findes special udstyr til dette formål. Kan man bruge andre øl mixes? Det kan man godt, men det kræver nøje tilpasning af mixturen Hvor lang tid holder øllet i The Beer Machine? Så længe man beholder øllet i køleskabet eller lign. koldt sted, kan det holde sig ca. 3 mdr. Blot man tilfører lidt kulsyre i løbet af perioden og derved opretholder et tryk i maskinen. GODE RÅD Bryggeprocessen er en helt naturlig biologisk proces, men også meget følsom overfor det miljø det omgiver sig med. Renhed i de indledende faser er nødvendigt. Selv på udsøgte bryggerier, forløber gæringen ikke som forventet. Selvom The Beer Machine er designet til at beskytte den delikate gæringsproces, kan det ske, at det ikke lykkes. Oftest vil resultatet i så fald lægge sig indenfor følgende 4 kategorier: -sødhed, -manglende kulsyre, - doven smag eller -sur smag. Sødhed - The Beer Mix indeholder Malt. Malten gør indholdet sødligt, indtil gæringsprocessen har omdannet sukkeret til alkohol og kulsyre. En sødme i øllet efter gæringsprocessen er stoppet, skyldes typisk, at gær indholdet har været for lavt. Gæringsprocessen går i stå hvis der ikke er gær nok eller når det meste af sukkeret er omdannet. Vær derfor sikker på, at al indholdet i gærposen er tilført. Det kan også gå i stå hvis der bliver for koldt (mindre end 20 grader) de første dage. Ligeledes hvis The Beer Machine sættes i køleskabet før tid. KULSYREN - I The Beer Machine dannes kulsyren ud fra to kilder. Gæringsprocessen producerer helt naturligt CO2 (kulsyre) og ventilen i toppen, som holder trykket i beholderen sikrer, at kulsyren optages i øllet. Den anden og mere umiddelbare kilde er den vedlagte kulsyrepatron. Hvis øllet virker lidt fladt og smager sødt, så ligger problemet i, at gæringsprocessen ikke er fuldendt. Hvis øllet blot føles flad/doven, kan det skyldes, at kulsyren er sivet ud af beholderen under gæringen, f.eks. pga. En lækage et sted på maskinen (derfor vigtigt at trykteste). Sker dette under selve brygningen kan man forsøge at finde lækagen og få den lukket i det omfang det er muligt uden at åbne maskinen. Lykkes dette kan man tilføre kulsyren ved hjælp fra kulsyrepatroner. FØR BRUG AF KULSYREN Øllet skal helst køles ned før tilsætning af kulsyren. Derved sikres den bedste optagelse. DOVEN SMAG Dette skyldes enten at der stadig er aktivt gær tilbage i beholderen eller nogle uhensigtsmæssige bakterier. Fabrikken har gjort ekstra meget ud af at udvikle Beer Mixes på en måde således sandsynligheden for dette mindskes. Så sandsynligheden vil nærmere være mangel på at gæren virker effektivt Side 6

7 nok. Det kaldes også flocculation (gæren klumper) og det er en proces der tager tid, samt kræver kølige temperaturer. Løsningen her er at færdiggøre gæringen og efterfølgende en kølig opbevaring. SURHED Dette skyldes bakterier som udvikler syre I øllet. Hvis øllet smager lidt eddikeagtigt, skyldes det med sikkerhed bakterier. Sådanne forhold sker hvis øllet opbevares for længe, specielt i varme omgivelser. Det sker også hvis The Beer Machine ikke er blevet renset godt nok. Sørger man for at rengøre The Beer Machine med rent vand og klorin og generelt er omhyggelig, vil man undgå dette. Visse andre ting kan dog også forårsage problemer. * Benyttede man det vedlagte gær? * Er vandet rent og uden for mange bakterier? Er man ikke sikker på vandets kvalitet, kan man med fordel koge vandet og lade det afkøle. * Fik man ikke lukket låget ordentligt? * Blev der brugt et ikke steriliseret værktøj til at røre rundt i mixturen. Vand er hoved ingrediensen I øl. Har man en privat vand boring anbefaler vi, at man koger vandet i 5 minutter og nedkøler det inden brygning igangsættes. Urenset vand indeholder bakterier og de vil beskadige øllet. Generelt kan vandet i de danske vandhaner bruges. Vigtigt: Overtryk kan ske hvis ventilen tilstoppes under gæringen. Hvis rumtemperaturen overstiger 25 grader under gæringen, produceres mere skum, hvilket i værste fald sætter sig fast i ventilen. FORTSÆTTELSE AF BRYGGE PROCESSEN Det er faktisk muligt at fortsætte sin øl favorit brygning pga. designet af The Beer Machine. Det skyldes at The Beer Machine er et helt lukket system. Det er dog vigtigt at man er forsigtig ved åbning af skruelåget, så man ikke får bakterier eller for den sags skyld andre gærceller fra omgivelserne med ned i The Beer Machine. Det er dermed heller ikke nødvendigt at rengøre The Beer Machine inden, da miljøet forhåbentlig allerede er perfekt fra den forrige brygning. Der skal simpelthen blot tilføres en ny mængde The Beer Mix og vand som tidligere beskrevet. Men I modsætning til normalt, skal man ikke tilsætte gær! Det findes allerede i beholderen. Efter 3-4 fortsatte brygninger er det nødvendigt at fjerne cirka halvdelen af bundfaldet fra de forrige brygninger. Der er før rapporteret om op til 15 fortsatte brygninger. Dog anbefales ikke flere end 5-6 fortsatte brygninger, da gærens egen udvikling af celler kan give smagsændringer. Det kræver tillige at det er samme bryg der laves. Man kan ikke mikse forskellige øltyper uden det påvirker smagen betydeligt. TAPNING OG SERVERING AF DIT ØL The Beer Machine er, som tidligere nævnt, en lukket beholder der fungerer under tryk. Det beskytter øllet mod udefra kommende smagsforstyrrelser. Du kan tappe den friske øl direkte hvorfra bryggen er startet, så den er så smagsfuld som mulig. Ved forsigtig brug af tappehanen, kan man justere hvor meget skum man vil have. En lille åbning øger skumdannelsen. Prøv at eksperimentere lidt for at finde din præference. Efter 5 dage kan man undersøge om gæringen er færdig, ved at tappe en lille smule øl i et glas og smage på det. Smager det sødt er gæringen ikke færdig endnu, hvorfor man skal lade den stå endnu timer. Når man tapper en test, skal den gerne komme ud med et rimeligt tryk. Side 7

8 Når gæringen er færdig efter 3-5 dage, skal beholderen i placeres køligt, gerne et køleskab. Den kolde temperatur vil være med til at klare øllet, samt optage den naturlige udviklede kulsyre der er opstået under gæringen. Om muligt gerne ned til ca. 0-5 grader. Det fremmer udviklingen. Efter den 10. dag kan man tilføre den eksterne CO2 via en af de medleverede patroner efter behov hvorefter øllet er klar til at drikke. RENSNING EFTER BRYGNING Når man har tømt The Beer Machine for øl, bør man rengøre den så den er klar til næste brygning, medmindre man vil igangsætte en brygning med samme øltype som den tidligere. I så fald se afsnittet Fortsættelse af bryggeprocessen Inden man åbner for The Beer Machine kan man aftage evt. tryk ved brug af tappehanen. Åben for skruelåget i toppen og skyl den med varmt vand. Lad gerne maskinen stå et stykke tid med varmt vand for at opløse gær rester. Undlad at bruge kogende varmt vand. Tøm maskinen for vand og adskil den ved at afmontere låse skinnerne. Åben maskinen og afmonter kulsyre regulatoren og tappehanen. Nu er det meste klar til at blive vasket grundigt af. Bemærk, at delene ikke må vaskes op i en opvaskemaskine! Brug kun varmt vand. Vær sikker på at alle gær rester og skum er helt væk. Ellers risikerer man bakterier i næste brygning. Skyl The Beer Machine grundigt i en opløsning af vand og klor. Ligeledes adskilles tappehanen og lægges i blød i varmt vand. Selve kulsyre regulatoren må ikke komme i vand. Hvis det er nødvendigt at rengøre gummiventilen, trykkes den forsigtigt ud af låget på den flade side og lægges i blød i varmt vand. Ved montering trykkes den flade side op igennem fra bunden af låget. Den runde ende af ventilen skal vende nedad (se figuren tidligere i manualen) og den flade side opad. Ventilen skal være komplet rund efter montering. Brug ikke slibemidler eller andre opløsningsmidler ved rengøring. INDTAGELSE AF ALKOHOL Alkoholprocenten i ølbrygningerne varierer fra 3 til 8 procent. Der henvises til de anbefalinger som er udstedt af sundhedsstyrelsen: Mænd bør max indtage 21 genstande om ugen og kvinder max 14 genstande om ugen. Enhver sammensætning af alkohol og bilkørsel frarådes. SIKKERHED Vær opmærksom på, at The Beer Machine under gæringen opererer under tryk. Den er designet til at være sikker under normale forhold, men uheld er mulige. Hold den væk fra børn og dyr, specielt under gæringsprocessen. Vær også opmærksom på, at tryk kontrol ventilen ikke bliver tilstoppet. Hvis trykket overstiger 20 psi, kan det skyldes, at gæringen er usædvanlig aktiv eller, at ventilen er tilstoppet. Afskumningsdisken vil dog normalt sikre, at skum ikke når ventilen. Man kan forsigtigt lytte sig til om der kommer luft ud af ventilen eller evt. hælde lidt vand ovenpå. Bobler det ikke og overstiger trykket 25 psi, bør man forsigtigt åbne skruelåget i toppen, så trykket falder en smule og så lukke det igen. Vær opmærksom på om trykket fortsætter med at stige. Løft aldrig The Beer Machine i tappehanen eller i kulsyre regulatoren! SPØRGSMÅL Hvis du har spørgsmål til samlingen eller undervejs i bryggeprocessen er du velkommen til at skrive til: info@beermachine.dk eller kigge på Side 8

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Guld Øl til 20 liter, ca. 7% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god Guldøl. (Skal den være rigtig stærk skal du "nøjes" med at brygge 17-18 liter) Sættet indeholder følgende:

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Chili Øl til 20 liter, ca. 5 % alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god chili øl. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons 500 gram valset maltblandning

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Pilsner til 20 liter, ca. 4,5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en Pilsnerøl. Sættet indeholder følgende: 2½ kg Spraymalt fra Muntons 500 gram valset maltblandning 100 gram

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TAURUS 3 1

MONTERINGSVEJLEDNING TAURUS 3 1 MONTERINGSVEJLEDNING TAURUS 3 1 1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist. 2. Monter 5 slanger i.h.t. farvekoden, uden brug af værktøj. Monter 2 gevindstænger. 3. Monter vandhanen med den store omløber

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS Alt vores øl er brygget ud fra egne opskrifter af udvalgte kvalitets råvarer, blandt andet malt fra Sophus Fuglsang i Haderslev, special malte fra Castle Malting i Belgien

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TAURUS 4 1

MONTERINGSVEJLEDNING TAURUS 4 1 MONTERINGSVEJLEDNING TAURUS 4 1 1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist. 2. Monter 5 slanger i.h.t. farvekoden, uden brug af værktøj. Monter 2 gevindstænger. 3. Monter vandhanen med den store omløber

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen IPA til 20 liter, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god humlet Indian Pale Ale. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons. 500 gram

Læs mere

Hurtig referencevejledning 9200

Hurtig referencevejledning 9200 Hurtig referencevejledning 9200 1 U0562DA00 Almindelig og grundig rengøring Åbn døren. Fjern den nederste drypbakke og den øverste plade, og rengør delene med en klud, der er blevet sprayet med rengøringsmiddel..

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Energi Til Livet Nu -Sundhed i en travl hverdag. Kombucha guide

Energi Til Livet Nu -Sundhed i en travl hverdag. Kombucha guide Dette skal du bruge Kombucha guide (Til 2 liter kombucha lavet på ActiGreen Grøn te ekstrakt Udstyr: Stort patentglas på 2 liter 1 stk. viskestykke klippet ud 2 elastikker 1 plastik si (scoby kan IKKE

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 1225 DK Brugsanvisning TRYKKOGER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye trykkoger, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager trykkogeren i brug. Vi anbefaler dig

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

AFSNIT 6: BADEVÆRELSE

AFSNIT 6: BADEVÆRELSE AFSNIT 6: BADEVÆRELSE Den 23.04.2018 47 Badeværelset i din lejlighed er en såkaldt badekabine, der leveres nøglefærdigt på byggepladsen og monteres samtidig med facader og vægge. Væggene er lavet af krydsarmeret

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Qufora IrriSedo Minisystem

Qufora IrriSedo Minisystem Qufora IrriSedo Minisystem Naturlig og nænsom rektal irrigation NYHED Coated engangskonus Kom godt i gang med irrigation Irrigation den naturlige løsning Vejledning til dig, der skal bruge Qufora IrriSedo

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

FODBOLDBORD SAMLEVEJLEDNING. Lomax A/S. Elsenbakken Frederikssund. Tlf.:

FODBOLDBORD SAMLEVEJLEDNING. Lomax A/S. Elsenbakken Frederikssund. Tlf.: FODBOLDBORD SAMLEVEJLEDNING Lomax A/S Elsenbakken 37 3600 Frederikssund Tlf.: 47 36 80 00 E-mail: salg@lomax.dk www.lomax.dk 1 IDENTIFIKATION AF DELE (reel størrelse kan variere) Beskrivelse Antal 1/4

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01 TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: 12052 DK montagevejledning 2015/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Gær, gærstartere, og genbrug af gær. Christian Rye Iversen

Gær, gærstartere, og genbrug af gær. Christian Rye Iversen Gær, gærstartere, og genbrug af gær Christian Rye Iversen Aalborg Håndbrygger laug, November 2011 Agenda Hvor får vi gær fra? Hvor meget gær skal man bruge? Anvendelse af tørgær Gærstarter Hvorfor og hvordan?

Læs mere

Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING

Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt et af vores produkter. Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige service, og vi beder dig læse denne vejledning omhyggeligt før installation.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS KØKKEN EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Qufora IrriSedo Ballonsystem

Qufora IrriSedo Ballonsystem Qufora IrriSedo Ballonsystem Naturlig og nænsom rektal irrigation NYHED Coated engangskateter Kom godt i gang med irrigation Irrigation den naturlige løsning Research viser, at hver 10. af os har problemer

Læs mere

Det bedste vand kommer fra hanen

Det bedste vand kommer fra hanen Det bedste vand kommer fra hanen Hvor kommer vandet fra? Vand er i konstant bevægelse. Den måde, det bevæger sig på, hedder vandets kredsløb. Når det regner eller sner, kommer der vand på jorden. Vandet

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Register your product and get support at SCF780 SCF782

Register your product and get support at   SCF780 SCF782 Register your product and get support at www.philips.com/avent SCF780 SCF782 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 DA Vigtige sikkerhedsinstruktioner Før ibrugtagning skal alle dele adskilles og vaskes grundigt. Kontroller

Læs mere

For at få det bedste ud af produktet er det en god ide at bruge nogle få minutter på at læse denne brochure igennem.

For at få det bedste ud af produktet er det en god ide at bruge nogle få minutter på at læse denne brochure igennem. INSTRUKTIONSBOG Tillykke med din nye kulsyremaskine fra Aarke. For at få det bedste ud af produktet er det en god ide at bruge nogle få minutter på at læse denne brochure igennem. Det er nemt, billigt

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Popcorngryde til grillen

Popcorngryde til grillen Popcorngryde til grillen Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90421AS2X3VII 2016-12 340 225 Kære kunde! Din nye popcorngryde med emaljebelægning gør det nemt at lave lækre popcorn på grillen

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

KARISMA 2 ESPRESSO CAPPUCCINO. Beholderlåse. Beholdere Beholderspjæld. Dørlås Touchskærm. Dyser Dyser håndtag. Væskeopsamlingsbeholder

KARISMA 2 ESPRESSO CAPPUCCINO. Beholderlåse. Beholdere Beholderspjæld. Dørlås Touchskærm. Dyser Dyser håndtag. Væskeopsamlingsbeholder PPUINO I det følgende kan du læse nogle enkle instruktioner til påfyldning af produkter og rengøring af dit apparat. DVRSLER eholderlåse eholdere eholderspjæld Dørlås Touchskærm Dampknap Varmtvandsknap

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Mantenga las instrucciones. Bedieningshandleiding. Инструкция по эксплуатации Гастрономические дозаторы с насосом

Mantenga las instrucciones. Bedieningshandleiding. Инструкция по эксплуатации Гастрономические дозаторы с насосом Bedienungsanleitung Pumpstationen Instruction manual Pump sauce dispenser Mode d emploi Pompe à sauces Manuale di utilizzo Dosatori per alimenti Mantenga las instrucciones Dispensador gastronómico Manual

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Qufora IrriSedo Ballonsystem

Qufora IrriSedo Ballonsystem Qufora IrriSedo Ballonsystem Naturlig og nænsom rektal irrigation NYHED Coated engangskateter Kom godt i gang med irrigation Irrigation den naturlige løsning Vejledning til dig, der skal bruge Qufora IrriSedo

Læs mere

BRUGSANVISNING GROHE BLUE KØKKEN

BRUGSANVISNING GROHE BLUE KØKKEN BRUGSANVISNING GROHE BLUE KØKKEN GROHE BLUE BRUGERVEJLEDNING Tillykke med din nye GROHE Blue. For at få størst udbytte af din GROHE Blue er der nogle få ting, du skal vide. GROHE Blue Vandet 5 Filteret

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 16 GÆRING OG LAGRING 16.1 Procesidentifikation Denne procedure omhandler gæring og lagring af øl i konventionelle tanke og i cylindrokoniske tanke (CCTer). 16.2 Teknologi- og designbeskrivelse 16.2.1 Formål

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans

Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans Hej Torben, Du er hermed tilmeldt som nr. 16 på håndbryggerlisten. Vi ved ikke hvordan det går med listen, men du skal nok ikke regne med at komme inde i "varmen"

Læs mere

KORINTO PRIME ES CAPPUCCINO. Afbryder ON/OFF (TIL/FRA) Vælgerknapper. Dør. Drypbakke. Mælkedyse Dyseholder. Mælkerør. Advarsker.

KORINTO PRIME ES CAPPUCCINO. Afbryder ON/OFF (TIL/FRA) Vælgerknapper. Dør. Drypbakke. Mælkedyse Dyseholder. Mælkerør. Advarsker. PPUINO dvarsker fbryder ON/OFF (TIL/FR) isplay Vælgerknapper ørlås ør rypbakke Kaffegrumsbeholder Rist Flydekontakt Toppanel Låg til beholder til instantpulver eholder til instantpulver Kaffebønnebeholder

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Fra æble til cider. Sådan gør du!

Fra æble til cider. Sådan gør du! Fra æble til cider Sådan gør du! Indhold Klik dig frem til det, du har brug for! 1. En lille orientering inden du starter. 2. Brygningens logbog 3. Æbler til ciderfremstilling. Hvad kan jeg bruge? 4. Plukning

Læs mere

Anvendelse af Renastart til børn med nyresygdom. Navamedic 2016

Anvendelse af Renastart til børn med nyresygdom. Navamedic 2016 Anvendelse af Renastart til børn med nyresygdom Navamedic 2016 Renastart Tilberedningsanvisning Standardopløsning 20%: Opblanding af 1 måleske (7 gram) og 30 ml vand 1. Vask hænderne grundigt 2. Kog frisk

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 AF 10 LÆRERVEJLEDNING Lærervejledningen består af: 1. Introduktion til materialet 2. Introduktion til praktisk øvelse i brygning af øl 3. Introduktion til elevopgaverne 1. INTRODUKTION

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Produkter der fungerer. Produkter der holder. Det professionelle valg, siden 1983 SERVICEVEJLEDNING

Produkter der fungerer. Produkter der holder. Det professionelle valg, siden 1983 SERVICEVEJLEDNING Produkter der fungerer Produkter der holder Det professionelle valg, siden 1983 SERVICEVEJLEDNING BRUGSANVISNING SIS440 Nådden skal være ren og tør. Det omgivende træ skal indeholde mindre end 12% fugt.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TROLLA ATV Sprøjte Artikel nr.: DK montagevejledning 2012/01

TROLLA ATV Sprøjte Artikel nr.: DK montagevejledning 2012/01 TROLLA ATV Sprøjte Artikel nr.: 12023 DK montagevejledning 2012/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. 3N1 NeoTank. Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C)

Monterings- og brugsvejledning. 3N1 NeoTank. Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C) Monterings- og brugsvejledning 3N1 NeoTank Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C) Hvad du bør vide, inden du begynder For sikker installation og brug af din nye NeoTank til din kogende vandhane (98 C), beder

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

LUXOR - RUSTFRIT STÅL HÅNDKLÆDETØRRRER TEKNISKE DETALJER HÅNDKLÆDETØRRER.DK P R O D U K T B L A D

LUXOR - RUSTFRIT STÅL HÅNDKLÆDETØRRRER TEKNISKE DETALJER HÅNDKLÆDETØRRER.DK P R O D U K T B L A D LUXO - USTFIT STÅL E TENISE ALJE P O U T B L A E. 1. 3. 2. Funktionsbeskrivelse: Nr. 1 : ontrollamper for drift af el-patron. Når disse lampe lyser, varmer el-patronen for at opnår den ønskede temperatur.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053255 Centrifugalspreder, 23 liter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Håndspreder - Varenr. 9053255 Beskrivelse: Centrifugalspreder

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING

UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING UNICA BRUSELØSNING TILLYKKE MED DIN NYE UNICA BRUSELØSNING Når du har valgt en UNICA løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne desing og kvalitet. Vi er sikre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version

SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version 0418-01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Superroof produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Superroof produkt indeholder mange små dele, gem

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen

Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen Gode råd til rensning og vedligeholdelse af haglgeværet efter sæsonen Thorkild Ellerbæk/positivskydning.dk Hvis du står med sådan en samling dele skal du være ret sikker på din tekniske kunnen. Så mange

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn udmalket modermælk, og/eller modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere