Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S"

Transkript

1 Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 68 l 32. årgang 3 Formanden har ordet 6 Sidste boring over jorden 12 Om spætmejsen 11 Stormene var slemme Faste informationer 19 Nyt varslingssystem 17 Næstformandens tanker Tirstrup kirke 26 Administration/bestyrelse FORÅR l 2014

2

3 Forår 2014 Egern-Posten Egern-Posten udgives af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Hjemmeside: Oplag: 900 eksemplarer. Bladet udkommer 2 gange årligt og udsendes til grundejere, der er tilsluttet Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S. Redaktion: Kurt Christensen Mobil fuglslevgrundogvand.dk Annoncesalg: Jens Rodevad fuglslevgrundogvand.dk Layout: Kurt Christensen Tryk: LaserTryk.dk Forsidefoto: Forårsstemning på engen Af Kurt C. Næste udgivelse: Oktober 2014 Deadline for stof og annoncer til næste nummer: 1. september 2014 Formanden har ordet Det var ikke meget vinter med sne, ski og skøjter, vi fik i år. Alligevel mærkede vi til årstidernes skiften og vejrets luner. I november og december kom der to storme, der væltede en del træer i vores område. Især birketræerne blev ramt. Der var henvendelser fra ca. 10 grundejere, hvor træer var væltet, enten naboens træer, der væltede ind på anden grund eller træer der væltede ud over veje og stier. Disse akutte henvendelser, der krævede hurtig afklaring, har givet bestyrelsen anledning til at overveje, hvordan vi hurtigst muligt kan komme i forbindelse med de berørte medlemmer. Der har været problemer med vandkvaliteten fra værket på Ebeltoftvej. Mens det blev ordnet har vi leveret vandet fra Øksenmøllevej, så det har ikke påvirket kvaliteten af det vand, der er kommet ud af hanen. Heldigt, at vi har to anlæg. Et akut problem med vandkvaliteten kræver hurtig besked til alle medlemmer. I den nye lovpligtige kvalitetssikring af vandforsyningsanlæg skal vi hurtigt kunne give besked om f.eks. et evt. kogepåbud. Dette giver også anledning til overvejelser om en effektiv henvendelse til medlemmerne. Vi vil på generalforsamlingen komme med oplæg til og diskutere, hvordan vi kan sikre en hurtig kontakt til medlemmerne, og dermed en hurtig formidling af information, eksempelvis som i de to ovennævnte tilfælde. Vi ses til generalforsamling lørdag den 24. maj 2014 kl i Tirstruphallen. Jens Rodevad 3

4 Egern-Posten Forår 2014 Fuld overvågning af vandværkerne Med henblik på at effektivisere driften af vandværkerne og dermed sikre, at der gives alarm til vandværksbestyreren ved svigt, har foreningen investeret i et overvågningssystem fra Grundfoss. Det er vigtigt, at driften af vores vandværker sker så smertefrit som muligt. Men også, at der hele tiden sker en fordeling af belastningen på vores boringer, så de kan holde så længe som muligt. Til løsning af dette, har vi fået installeret et overvågningssystem, som hele tiden holder øje med oppumpet mængde vand, vandstand i rentvandstankene. Evt. driftsforstyrelser bliver omgående rapporteret til Aage, som tager affære. Systemet adviserer Aage via sendere, så han hele tiden kan aflæse vandværkernes tilstand på den bærbare. Endvidere kan det ses, om der er unormalt stor udpumpning til ledningsnettet. Derved opnås også, at evt. lækager kan fanges i tide - inden der sker de helt store skader i området. Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger, så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet. 4

5 Klip ud og gem til opslagstavlen Forår l 2014 Egern-Posten Forår og sommer er på vej Vi hjælper gerne med: Plæneklipning Hækklipning Træfældning Flishugning Fræsning Forefaldende arbejde Fjellerup Allingåbro Glesborg Auning Grenaa Ryomgård Kolind Balle Rønde Knebel Tirstrup Ebeltoft Århus 5

6 Egern-Posten Forår 2014 Sidste vandboring hæves over jorden Nu er turen kommet til Dgu 81.74, den eneste af vores tre råvandsstationer, som endnu ligger under jordoverfladen. Den skal bringes ovenjords, efter - i mange år - at have været bare et hul i jorden. Og dermed bliver risikoen for forurening pga. snavset overfladevand og snegle m.m. helt fjernet. I mange år var det helt almindeligt, at tilslutningen til vandboringer var sænket under jordoverfladen i en mindre brønd, som så blot var afdækket med et betondæksel. Men også prøvetagning af råvand bliver nemmere for vandbestyreren, idet prøvehanen er placeret i god højde over jorden. Boring 1 - før Selvom vi - ved forurening - er sikret med alternative muligheder for vandlevering, da vi har hele tre boringer at vælge imellem, så er det problematisk at råvandsledningen ender under terræn. Boring 2 - efter Og hvad sker der i frostvejr, kunne man så spørge? Også det er der tænkt på. Der er monteret jordvarme i den nye råvandsstation. 6 Boring 1 - før Boring 2 - efter Og indbrudssikringen er også passende opgraderet, idet låget er låst med en kraftig hængelås.

7 Forår 2014 Egern-Posten Alle vandmålerne udskiftes I løbet af de næste 5-6 år bliver alle vandmålere udskiftet med en elektronisk type. Det betyder, at forbrugeren med den nye måler ikke længere skal aflæse og indberette målervisning. I 2013 blev 120 målere udskiftet og i 2014 bliver yderligere 135 målere udskiftet til målere med automatisk aflæsning. Der gives besked til de forbrugere, der får udskiftet måler. Målere på ubebyggede grunde udskiftes ikke i første omgang. Selvom vandmåleren udskiftes til den moderne type og aflæsningen sker uden grundejerens medvirken, så er det fortsat grundejerens ansvar, at kontrollere måleren med jævne mellemrum. Derved sikres også, at evt. ledningsbrud, utætheder eller sivende wc skaber et for stort vandforbrug. Aflæsningen sker så ved, at vandmand Aage kører en tur i området med sin pc - og vupti springer målerstanden ind på tavlen. Resultaterne afleveres så til Microwa på en fil til videre behandling. Bogfinkevej 21 Fuglslev 8400 Ebeltoft Tlf

8 Egern-Posten Forår 2014 Flextur - fra dør til dør i Syddjurs Syddjurs Kommune har siden den 1. august 2012 tilbudt Flextur til alle kommunens borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Du betaler altid kun for den mest direkte vej. Hvem kan bruge Flextur-ordningen? Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl (undtagen 24. og 31. december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne. Se mere på kommunens hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Flextur eller læs mere på Seniorhuset i Tirstrup Er du senior og savner en aktivitet eller bare noget samvær med jævnaldrende, så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet for dig. Besøg evt. husets hjemmeside: 123hjemmeside.dk/seniorhuset Du kan også kontakte Margit på: 8

9 Forår 2014 Egern-Posten LYNGBY ENTREPRENØRFORRETNING Er kloakken stoppet? Vi udfører alt i: Spuling Slamsugning TV inspektion Kloakrenovering Forsikringsskader ApS Gravefri kloakrenovering/ strømpeforing og punktrenovering Renovering eller nybyggeri? Vi giver gerne et uforbindende tilbud på: Jord-, kloak-, og betonarbejde Støbning af sokler Nedrivning m.m. Kristian Kristensen /

10 Egern-Posten Forår 2014 Uddrag af kommunens regler - om hæk og hegn mod vej og fortov Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage. Hvad skal grundejeren selv gøre? Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt. Se evt. hele ordlyden på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Veje og trafik > Vedligehold af Veje Pas på tyven stop ham, før han stjæler!!! Lav en aftale med naboen om tilsyn med huset, når det er forladt. Opsæt evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor også selvom en forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder. 10

11 Forår 2014 Egern-Posten Vælter - vælter ikke... - det må have være skrækscenariet hos mange grundejere ifm. de to kraftige storme, der hjemsøgte vores område i den forgangne vinter! Men ingen grundejer fik reelt lov til at bestemme, hvilke træer, der skulle væltes af stormene - og heller ikke i hvilken retning træerne da skulle falde. Det gav helt sikkert stof til eftertanke hos de direkte berørte grundejere, men helt sikkert også hos deres naboer og forbipasserende. Ret beset vil vi vel gerne selv bestemme, hvilke træer, der skal fældes og i hvilken retning. Det kunne give anledning til at tage en god snak med sig selv og med naboen: er der nogle af mine træer, der kunne være en reel trussel mod eget eller naboens hus? Nogle gange går det godt (heldigt!) og træet vælter lige ved siden af eller imellem bygningerne, men det er nok helt tilfældigt!? Vi kan ikke komme udenom det: vores træer bliver højere og højere. Og især gran og fyr, som der oprindeligt blev plantet mange af, er i dag med til at kaste skygge på grundene (også på naboens grund - mod nord). Og problemet forstærkes ved, at de ikke kaster bladene om vinteren. Så der kommer ikke en solstråle på de grunde, der har nåletræer - enten egne eller naboens - mod syd. Det medfører endnu et problem: mos! Græsset kvæles langsomt, men sikkert under det bløde mostæppe - og mos trives bedst i skygge! Derfor - overvej og vurder om nogle af dine træer kan tåle den næste storm. Kurt C. Brug vore annoncører - de støtter os 11

12 Egern-Posten Forår 2014 Er spætmejser bange for indbrud? - eller øver de sig i at mure? Når jeg spørger, er det fordi, vi sidste sommer havde fornøjelsen af spætmejser (Sitta europaea) i vores iøjnefaldende redekasse, som vi kan følge fra spisebord og terrasse. Vi fulgte med stor fornøjelse deres travlhed i og omkring redekassen og ikke mindst på birkestammen, som redekassen hænger på. Og det foregår jo med hovedet (fuglenes!) opad og i næste øjeblik nedad sjov og skøn fugl. En dag blev jeg opmærksom på, at der ofte sad en af fuglene i lang tid ad gangen og hakkede og pillede over hullet, oppe under lågets udhæng. Jeg undersøgte det nærmere og fandt en del af forklaringen: de var i gang med at mure redekassens låg fast til fronten!! Men ikke nok med det, - ovenpå låget ind mod birkestammen havde de også lavet murerarbejde en forsegling, der gjorde, at det ellers påskruede låg ikke kunne blæse af eller løftes af! Da jeg i efteråret ville rengøre redekassen, så den kunne være klar til en ny sæson, måtte jeg lægge kræfterne i, for at få låget af: det var minsandten også muret til indvendigt!! En omhyggelig fugl, den spætmejse. Jeg har læst, at de normalt bygger rede i et hult træ og netop dér har de brug for murerevnerne, idet de murer det ofte for store hul til, så det passer som indflyvningshul til deres størrelse. Konklusionen må være, at spætmejser nødvendigvis vil bruge og vedligeholde kompetencen som murere, hvad enten det er nødvendigt eller ej. Kurt C. 12

13 Forår 2014 Egern-Posten 13

14 Egern-Posten Forår 2014 FLYTNING OG/ELLER EJERSKIFTE Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal ske til: MICROWA abc aps - tlf Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/ flytning og dét koster hver gang for foreningen!! Henvendelse om VANDMÅLER, LEDNINGSBRUD m.m. skal ske til Aage E. Nielsen - tlf eller Finn Poulsen VVS - tlf LUKNING FOR VANDET Når huset forlades for en periode eks. for vinteren især er det vigtigt at kontrollere, at der er helt lukket for vandforsyningen til huset: Hanen på målerens tilgangsside lukkes, den ældre type med håndhjul drejes med uret ved lukning. Kontroller om den lukker tæt ved at lukke for hanen på den anden side af måleren, og åbne for aftapningshanen. Da må der ikke løbe vand, for så lukker den ikke og bør eventuelt udskiftes til en kuglehane. Ved lukning til vinteren: luk først for tilgangshanen -> (se pilen på siden af måleren) luk op for aftapningshanen. Derefter åbnes for alle haner i huset og toiletcisternen tømmes (hæld evt. lidt kølervæske i klosettet). Når der så ikke kommer mere vand ud af aftapningshanen, lukkes den igen - samt hanen ind til huset, sådan at alle haner i målerbrønden er lukket; da der ellers kan stå og løbe vand igennem, som vil tælle på måleren eller give tab på ledningsnettet. Specielt ved vinterlukning Som en ekstra god sikring for at undgå frostsprængning af vandmåleren, vil det være en god ide at lægge en isoleringsmåtte ned over måleren. Der har de sidste vintre været flere frostsprængte målere, og det er dyrt for forbrugeren, som selv skal betale for udskiftning af måleren.

15 Forår 2014 Egern-Posten Nogle huskeregler for området: Hunde skal ALTID føres i snor - og hunde-høm-hømmer skal fjernes af hundeejeren Brug af åben ild er FORBUDT det gælder afbrænding af bål og haveaffald, affyring af fyrværkeri og henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere m.m. vedtægterne 10.A Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode - vedtægterne 10 Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen og heller ikke på naboens grund Kantbede/rabat fra skel til vej skal holdes ryddet: Græsset skal klippes og evt. buske og træer skal beskæres/fældes se anvisningen side 10 Maksimalt 20 km/t. må der køres på grusvejene! Altså - kør stille og roligt og undgå derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at informere lejere og gæster om dette. holder dig opdateret med nyheder og meddelelser - dér finder du også ældre udgaver af Egern-Posten regnskaber/årsrapporter og budgetter takstblad vedtægter den seneste analyserapport nyttige links med tips om vand og andet (eks. webkort.syddjurs.dk) kontaktinformation til administrationen (Microwa abc) bestyrelsesmedlemmerne flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse anvisning på vinterlukning af vandforsyning indberetning af vandmålerstand (menupunktet Min side) facebook (planlagt) vedligeholdelse af forbrugers kontaktoplysninger (Min side) 15

16 Egern-Posten Forår 2014 Rosmus Entreprenørservice ApS Brdr. Kejser Remshøjevej 7, Rosmus 8444 Balle Jørgen: Jens: Specialer: o Nedsivningsanlæg o Ansøgning til nedsivningsanlæg o Separering af kloakker Dræningsarbejde og styrbar underboring udføres

17 Forår 2014 Egern-Posten Tanker til overvejelse fra næstformanden Der er nu snart gået et år, siden jeg trådte ind i bestyrelsen og i det efterfølgende nummer af Egern-Posten gav udtryk for nogle værdier omkring fællesskab og respekt for forskellighed. Det gav positive tilbagemeldinger fra flere af jer... Tak for det. Jeg har nu lyst til at lufte nye tanker, om hvilke muligheder der er for, at de af os der har lyst til det og ikke allerede har et fællesskab eller et aftalt samarbejde får det etableret og derved får udvidet naboskaber til gensidig hjælp og glæde. Det kræver at hver vej eller mindre område finder en fastboende kontaktperson, som har de andres kontaktoplysninger (tlf.nr. eller mailadresse) til brug: hvis der ses tegn på indbrud, ligger betænkelig meget sne på et tag, ses at være stormskader på bygninger eller hegn, er væltet træer til gene for andre eller har ramt en bygning, aftale fælles snerydning op til weekender eller ferier. Kun fantasien sætter grænser for, hvad vej/område hjælp kan bruges til og kan udvides til. En løbegruppe. Børnepasning, hvis forældrene har lyst til en kæreste aften. Fejring af fastelavn for børn med slå katten af tønden hos en af jer. Låne/dele eller udleje havemaskiner og byggematerialer til hinanden. Stille sin viden/erfaring til rådighed og evt. bytte planter eller andet. De bedste forårshilsner fra Merete Giv os stof at arbejde med! Har du ideer og tanker, som du vil dele med medlemmerne i vores foreninger, - vandværk og grundejerforening, og som du mener kan have andres interesse, så skal du ikke holde dig tilbage. Kun ved medlemmernes medvirken kan Egern-Posten blive bedre. Ring eller skriv til et bestyrelsesmedlem og fluks kan der komme en og være behjælpelig med udformning af en artikel evt. med foto. Emnerne kan være selve områdets trivsel, foreningernes historie, naturen omkring os eller aktiviteter, der kan deltages i eller seværdigheder, der kan besøges... så kom bare ud af busken!! Redaktionen 17

18 Egern-Posten Forår 2014 Brug vore annoncører - de støtter os Århusvej 44 Tirstrup ÅBEN ALLE DAGE KL

19 Forår 2014 Egern-Posten Nyt varslingssystem - VIGTIGT Det viste sig ifm. de sidste to storme, at det var meget svært - og i et enkelt tilfælde umuligt - at få kontakt med de berørte grundejere. Dette skyldtes, at vi ikke havde den nødvendige kontaktinformation på alle medlemmer! Bestyrelsen har konstateret, at det netop er meget vigtigt, at der nemt kan tilgå den enkelte grundejer hurtig besked ved eks. skader forårsaget af væltede træer - eller ved vandforurening (evt. med kogepåbud), ledningsbrud eller planlagte reparationer af ledningsnettet. Vi har derfor undersøgt markedet for varslingssystemer. Og vi har nu valgt at indgå aftale med Microwa abc om et sådant varslingssystem. Da vi i forvejen benytter Microwa til administration og regnskab, er det nemt at koble denne ekstra-service på. NÅR du er tilmeldt, vil du modtage informationen som talebesked til din fastnettelefon eller din mobiltelefon. Du kan også modtage informationen som SMS på din mobiltelefon. Du skal SELV registrere det telefonnummer, du ønsker informationen leveret på. Det kan du gøre på to måder: 1. Gå ind på vores hjemmeside > vælg Min side - > log på med dit FORBRUGERNUMMER og din KODE - som du finder på indkaldelsen til generalforsamling! På Min side kan du også indtaste din adresse, så du via mail kan modtage besked. Du kan også se dine årsopgørelser på vandforbrug de sidste 5 år - dog kun tilbage fra eller 2. Du kan ringe på Før du ringer op, skal du finde den kode, der står på indkaldelsen til generalforsamlingen. Du bliver bedt om disse 2 tal: Værknummer 983 Kode [7 cifre] Følg vejledningen i telefonen. Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger, så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet. 19

20 Egern-Posten Forår 2014 Husk indkaldelsen til generalforsamlingen!!! I år skal vi bruge den stregkode, der er trykt på din indkaldelse. Det vil forhåbentligt betyde, at indtjekning går hurtigt - og smertefrit. Så, i din egen interesse, husk at tage indkaldelsen med - sammen med uddragene af regnskaberne - det er de hvide sider, der er hæftet omkring dette blad. Vinduer og døre efter mål Termoruder inventar terrasser Ombygning tilbygning - nybygning 20 Tlf Fax Mobil

21 Forår 2014 Egern-Posten Spor efter lastbiler og maskiner skal repareres af den, der har bestilt Det sker ofte, at der efterlades dybe og brede spor i rabatterne, når en lastbil har afleveret materialer til en beboer - eller der har været besøgende i en bulldozer eller lignende stor maskine. Vær opmærksom på, at det er modtagerens ansvar at sikre, at skader på veje og rabatter repareres bagefter - - se vedtægterne 10. Stubbe Sø er tilgængelig til fods eller på cykel - og den er bestemt et besøg værd. Find vej dertil via følgende hjemmesiderne: 21

22 Egern-Posten Forår 2014 Danmarks ældste prædikestol i Tirstrup Tirstrup kirke er i sin nuværende skikkelse opført i Kirken er opført i en enkel og stilren sengotik, med korafslutning mod øst og et stylttårn mod vest. Før den nuværende kirke, lå der sandsynligvis en lille kvadrestens-kirke på stedet. Materialerne fra den gamle kirke ses flere steder i den nuværende kirke. Vinduesoverliggere i granit og kragsten under stræbepillerne i koret. 22 Tirstrup kirke har mange klenodier, bl.a. et forgyldt alterkrucifiks i romansk stil fra Originalen hænger på Nationalmuseet, men i anledning af kirkens 500 års jubilæum i 1967, blev der ophængt en tro kopi i kirkens kor. Det var arkæolog og direktør ved Nationalmuseet P.V. Glob der sørgede for at originalen kom til museet. Man siger at Glob, da kopien var lavet, tog begge krucifikser med til Tirstrup Kirke og præsenterede dem for menighedsrådet og spurgte uden at fortælle hvad der var kopi og original hvilket af disse to eksemplarer vil i gerne have hængende i kirken? Menighedsrådet valgte kopien. Kirkens rigt udsmykkede og forgyldte altertavle er udført på den berømte Claus Bergs Værksted i Odense, med en ca. datering til Den overdådige altertavle er skænket af Birgitte Thott Rosenkrantz som votivgave for hendes mand Niels Rosenkrantz, der døde i 1516.

23 Forår 2014 Egern-Posten Højmarks Tømrer- & Snedkerfirma Prædikestolen stammer sandsynligvis fra 1300-tallet, og den anses som Danmarks ældste prædikestol. Prædikestolen i Tirstrup kirke er smukt udført i Gotlandsk kalksten i et helt stykke, med en meget smuk blomsterroset på fronten. Mange døbefonte i de danske middelalderkirker kom fra Gotland, der havde stor ekspertise i produktion af emner i kalksten. Udover ovenstående findes der kalkmalerier, ligsten og epitafier og endnu et krucifiks, et senmiddelalderligt korbuekrucifiks i gotisk stil. I den gamle indgang, våbenhuset mod nord, er der bevaret et hul i ydermure der førhen blev brugt til at hælde indviet vand i, for at det kunne forblive på hellig grund. Tirstrup Kirke er bestemt et besøg værd. Jens Ombygning tilbygning nybygning - vinduer og døre fra eget værksted Indretning inventar terrasser - pavilloner Højmarksvej Højbjerg Tlf Mobil Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev 23

24 Egern-Posten Forår 2014 En hønefuld hveps eller to... For et par somre siden så vi for første gang et meget underligt syn i haven på Egernvej: I blomsterne på en orkidelignende plante, sad der adskillige sløve hvepse med toppe af pollen på hovederne beretter Inge Bentzen. Det undrede vi os noget over, men større blev overraskelsen, da vi så hvepsenes forsøg på at flyve. Det så helt grotesk ud, når de stadig med de store gule kalotter tumlede afsted. De fløj lidt op og ned, faldt flere gange til jorden, blev væk i græsset, kæmpede sig op igen - forsøgte at flyve videre... Inge fortæller videre, at de var heldige at finde flere af de samme planter på grunden. De fulgte med undren hvepsenes besynderlige adfærd. Det viste sig, at hvepsene ganske enkelt havde drukket sig fra sans og samling. Forklaringen fik de, da deres svigersøn tjekkede planten på internettet. Det var ganske rigtigt en orkide, som de først gættede på, nærmere betegnet Skov- Hullæbe (Epipactis helleborine). Blomsterne har en helt speciel nektar, som indeholder alkohol. Så når hvepsene besøger blomsterne drikker de sig fulde og tumler rundt på må og få - samtidig med, at de bestøver dem. Hvordan hvepsene har det dagen derpå er uvist! Læs mere om den fredede orkide på 24 Få din bolig helt solgt Få din bolig helt solgt Jeg vil fortælle jer hvordan... Vi vil være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. Det kommer ikke af sig selv: vi viser hver dag vores kunder, at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver lidt ekstra at ringe til kunden og sige, at vi fortsat ikke har solgt huset. Det gør vi - og det kalder vi attention. danbolig Ebeltoft Jernbanegade Ebeltoft Jeg vil fotælle dig hvordan... Tlf Mobil Vi vil gerne være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi hver dag viser vores kunder, at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver Lars Blach - indehaver - Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE

25 Forår 2014 Egern-Posten 25

26 Administration - flytteopgørelser MICROWA abc aps Sverigesvej Hammel - årsopgørelser Tlf Fax regnskabsførelse Bestyrelsen Jens Rodevad formand Tlf Merete Rendtlew næstformand Tlf Kaj Lassen sekretær Tlf Aage E. Nielsen vandværksbestyrer bestyrelsesmedlem Tlf Kurt Christensen kasserer redaktør Tlf webmaster

27 JOHN FRANDSEN, EBELTOFT - DIN LOKALE FRITIDSBOLIG MÆGLER Salget går flyvende Vi kan også sælge din fritidsbolig Kontakt os allerede i dag og start med en gratis og uforpligtende salgsvurdering på tlf Anders Kovsted SOL GT Nytorv Ebeltoft. Tlf Vi fremviser og vurderer alle ugens 7 dage - også aften og weekend

28 viser fotos og videoer fra vores arbejdsopgaver se selv! Professionel træfældning og haveservice - topkapning - græsslåning - træfældning - havearbejde - fjernelse af rødder - forefaldende arbejde På timeløn eller til fast pris få et uforpligtende tilbud Mobil Salg af jagtudstyr og fiskegrej SønderSKOV & JAGT v/flemming Sønderskov Martins Hansens Vej Ebeltoft

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 7 Ny redaktør 8 Fugleværnsfonden 16 Faste informationer 21 Succes på Facebook 23 Varslingssystemet 30 Administration/bestyrelsen 2 DJURSLAND

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 67 32. årgang EFTERÅR 2013 3 Formanden har ordet 4 Forslag generalforsamling 2014 7 Vandværks-nyt 10 Næstformandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B INDHOLD SIDE 2 Emdrup - kun et åndehul i storbyen? (leder) SIDE 2 Ny hjemmeside SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Se inde i bladet hvad der gemmer sig bag dette spændende indgangsparti 3 2013 September Fra formanden - Hans Vedderkop Så nærmer sæsonafslutningen sig selvom

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere