Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsanlæg i det åbne land, samt"

Transkript

1 Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning udgave

2 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets Kvalitetskontrol, og har som formål, at samle tilgængelig viden og anvende opnåede erfaringer for udførelse af afløbsanlæg som er beskrevet i denne anvisning. Derudover beskrives kravene til dimensionering og udførelse af mindre faskiner til bortledning af regn- og overfladevand. Anvisningen beskriver endvidere hvilke arbejder der kræver autorisation som kloakmester. Derudover er der beskrivelser af kloakmestres vejledningspligt samt ansvar og hæftelse for arbejderne. Udførelse af afløbsanlæg på baggrund af denne anvisning sikrer, at gældende lovgivning og afledte funktionskrav kan overholdes på en teknisk og økonomisk acceptabel måde. BK anvisning 001, 5. udgave bør opfattes som en anvisning med gode råd, og anvendes bl.a. på efteruddannelseskurser udbudt og gennemført af Byggeriets Kvalitetskontrol.

3 Indholdsfortegnelse Arbejder der kræver autorisation som kloakmester Tilladelse til etablering af afløbsinstallationer Ansvarsforhold ved afløbsinstallationer Brugen af afvigelsesrapporter Spildevandsafledning i det åbne land Vandplaner Miljøloven CE mærkning Bundfældningstanke Mini biologiske renseanlæg (minirenseanlæg) Nedsivningsanlæg for spildevand Forundersøgelser inden nedsivning Nedsivningsanlæg - funktion og udførelse Nedsivning af spildevand fra spabad med og uden klor Regenerering af nedsivningsanlæg Biologiske Sandfilteranlæg Pilerensningsanlæg Beplantede filtre Samletank Nedsivning af regn- og overfladevand til faskine Kvalitetsstyring og -sikring Bilag: 1 Afstandskrav Skema med retningsgivende længder på faskiner

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 TERRÆN 200 MM 300 MM MIN 2 M MM FLYDELAG VSP MAX 1,5 M 12

15 13

16 TERRÆN 200 MM 300 MM MIN 2 M MM FLYDELAG VSP MAX 1,5 M 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 15,0m 1,5m 1,0m Pumpebrønd 30m 2 23

26 24 Vaskede nøddesten Korrugeret drænslange Ø 315 mm Min 1,0 m Til GVS 0,6 m Jorddækning 1,0 m 1,50 m Vaskede nøddesten 0,25 m

27 Start Min 5 x Volumen af fordelerrør Strøm Lugttæt dæksel Snapkobling m/kontraventil Alarm El installation Stigende trykledning Stop Pumpe CE mærket og godkent til Fækalieholdigt spildevand 25

28 1,50 m 0,25 m 0,6 m Vaskede nøddesten Min 1,0 m Til GVS 26

29 Terræn Min 1,0 m Til GVS Type A sand 1,50 m Råjord 0,6 m Vaskede nøddesten Muldjord 1,0 m 1 m 1 m 0,8 m Type A sand 0,6 m 2,50 m GVS Terræn Min 1,0 m Til GVS Type A sand 1,50 m Råjord 0,6 m Vaskede nøddesten Vaskede nøddesten Muldjord 27

30 1 M 3 10 M TERRÆN AFLØB FRA SPA m/klor 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34 1. Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, eller gener i øvrigt. 3. Afstanden til bygninger til beboelse eller med kælder bør mindst være 5 meter (2 meter til andre bygninger) 4. Bunden af faskinen bør mindst være 1 meter over højeste grundvandsstand Inden etablering af faskiner skal følgende forundersøgelser foretages: Søge om ledningsoplysninger i LER (www.ler.dk) Undersøgelse af om krævede afstande til skel og bygninger m.v. kan overholdes Pejling af højeste grundvandsstand Nedsivningstest for at undersøge jordens evne til nedsivning Beregning af faskinens størrelse på baggrund af jordens nedsivningsevne Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg sendes til kommunen

37 35

38 LER SAND Faskine med overløb til undergrund Overløb Singels Perforeret udløb i sandlaget Grundvand 36

39 Over højeste opstemningskote. Min 50 cm over banket for rottesikring 37

40 Afstand til Afstand fra Nedsivning af spildevand fra: Nedsivningsanlæg Pileanlæg uden membran Beplantede filtre uden membran Sandfiltre uden membran Rodzoneanlæg uden membran Nedsivningsanlæg med klorholdigt spildevand Minirenseanlæg Brønd med drikkevandskvalitet 300 meter 75 meter* Brønd uden drikkevands kvalitet 150 meter 75 meter* Vandløb, sø, havet, dræn, grøft, mose 25 meter 5 meter*** Højeste grundvandsspejl 2,5 meter 1,0 meter** Skel / vej Bygninger Nedsivningsanlæg for spildevand 5 meter 5 meter Regler for afstand til fundamenter skal holdes Placering skal vurderes i forhold til lugtgener 50 meter 10 meter***** Træer og anden bevoksning 3 6 meter Skråning over 250 promille 25 meter Tætte spildevandsanlæg: Pileanlæg med membran Beplantede filtre med membran Sandfiltre med membran Rodzoneanlæg med membran Minirenseanlæg Samletank 50 meter hvis brønd forsyner over 10 huse 30 meter hvis brønd forsyner under 10 huse 15 meter hvis brønd forsyner 1 hus 15 meter 5 meter Ingen krav 5 meter 5 meter Regler for afstand til fundamenter skal holdes Placering skal vurderes i forhold til lugtgener 2 meter Ingen krav 25 meter Faskiner for tag- og overfladevand 25 meter Ingen krav 25 meter 1,0 meter 2 meter 5 meter 2 meter **** 2 meter 3 6 meter 25 meter * Afstand kan nedsættes til 75 m, hvor de hydrogeologiske forhold er gunstige, og hvor brønden forsyner under 10 huse ** Afstand mellem bund af nedsivningsanlæg og højeste grundvandsspejl så vidt teknisk muligt mindst være 2,5 m, dog aldrig under 1,0 m *** Når tilladelsen er udstedt som en udledningstilladelse ****Hvis bygningen ikke er beboelse og er uden kælder *****Klorholdigt nedsivningsanlæg fra spabad m.v. Vejledende afstande er angivet med skrift i kursiv 38

41 39

42 Notater: 40

43 PORS TRYK ApS

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Bygge & anlæg Regnvandsfaskine Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Minimeret risiko for oversvømmelse Bedre grundvandkvalitet

Læs mere