Det Blå Blad. Nr Sikkerhed Den Store Sammenhæng. Medlemsmøder. Ikke alle bryder sig om faglige møder. Den røde tråd? Sikkerhed og evakuering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Blå Blad. Nr 3. 2013. Sikkerhed Den Store Sammenhæng. Medlemsmøder. Ikke alle bryder sig om faglige møder. Den røde tråd? Sikkerhed og evakuering"

Transkript

1 Det Blå Blad Nr Sikkerhed Den Store Sammenhæng Medlemsmøder Ikke alle bryder sig om faglige møder Den røde tråd? Sikkerhed og evakuering Redaktørens klumme Lokal nyt På tur med LPO Kh Bagsiden Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

2 # side 2 Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Redaktør: Peter Kanstrup Henvendelse til Det Blå Blad: Ansvarshavende redaktør Søren Max Kristensen Bernstorffsgade 20, 3. sal. vær København V Skribenter: Jesper Rodkjær Pedersen Søren Max Kristensen Hans Schøn Merstrand Redigering: Jørn Weiss LEDER Af: Søren Max Kristensen, Indlæg til næste nummer indsendes på senest onsdag d. 9. oktober 2013 ISSN X Sikkerhed Den Store Sammenhæng I lederen i det sidste nummer af Det Blå Blad forsøgte LPO DSB, endnu engang at råbe DSB op i forhold til det mangelfulde sikkerhedsarbejde. Lederen blev fulgt op i samarbejdsudvalgene i Togdrift og i Operation & Strategi (tidligere Fjern & Regionaltog). Desværre udviste ledelsen endnu engang fuldkommen mangel på interesse for at inddrage lokomotivpersonalet i sikkerhedsarbejdet. I slutningen af juni skulle IFO aftalens afsnit om øget enmandsbetjening indføres. LPO DSB havde igennem de sidste 14 dage gjort opmærksom på, at forholdene i Nordjylland ikke var i orden. Ledelsen i Togdrift meddelte, at forholdene ville blive bragt i orden inden ikrafttrædelse, ellers ville der blive iværksat en nødplan, således at der ville være personale til at hjælpe med afgangsproceduren. Forholdene var ikke i orden, og ledelsen glimrede med deres totale fravær og manglende evne til at leve op til deres sikkerhedsansvar. Dette er nærmere beskrevet i LPO s medlemsinformation nr. 14. Da LPO overfor ledelsen efterlyste nødplanen, meddelte DSB Sikkerhed, at de intet kendte til en nødplan. Nødplanen måtte være noget som ledelsen i Togdrift selv havde fundet på. Ledelsen i Togdrift meddelte efterfølgende, at når DSB Sikkerhed havde godkendt Nordjylland til enmandsbetjening, så kunne de ledelsesmæssigt ikke gøre mere. Her er det meget svært at se Den Store Sammenhæng. LPO DSB må herefter konstatere, at ledelsen i Togdrift ikke mener, at de har et ledelsesansvar i forbindelse med deres medarbejderes vigtigste arbejdsopgave, nemlig sikkerheden. Frustrationerne i medlemskredsen blev større og større. Det medførte, at flere lokomotivførere i starten af juli valgte at holde faglige møder på flere tjenestesteder. Den direkte årsag var ledelsens manglende evne til at indgå i dialog med lokomotivpersonalet LPO DSB skal selvfølgelig, som faglig organisation, bede alle medlemmer om at overholde fredspligten. Det gjorde de lokale tillidsmænd på dagen, og det er hermed også gjort her fra lederpladsen i Det Blå Blad. De faglige møder havde dog den virkning, at ledelsen nu tilsyneladende har opdaget, at når LPO, med saglige argumenter, gør opmærksom på et problem, så skal det tages alvorligt. Når LPO gør opmærksom på, at lokomotivpersonalet er dybt frustrerede, så er det ikke, fordi det er noget, vi finder på. Så er det fordi vi blot videregiver de oplysninger, som vi modtager fra medlemmerne. De faglige møder blev selvfølgelig en sag i pressen. Direktør for Operation & Strategi, Anders Egehus var hurtigt ude og meddele, at DSB tog sikkerheden meget alvorligt. Ingen tiltag blev indført i DSB, før sikkerheden var i orden. Det gjaldt også enmandsbetjeningen i Nordjylland. Tekstforslag: Artikler, mv. er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller områdegruppens holdning, med mindre der er gjort opmærksom herpå. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler og læserbreve. Det vil - hvis muligt - ske i samarbejde med skribenten.

3 LPO DSB er overbevist om, at Anders Egehus var åben og ærlig i denne udmelding, og udtalte sig i forhold til de meldinger, han må have modtaget fra ledelsen i Togdrift og fra DSB Sikkerhed. Der må derfor være nogle meget store ledelsesmæssige problemer i DSB. Efter endnu et strækningseftersyn i Nordjylland, hvor DJ meddelte DSB, at de deltog, har DSB nu indført nødplanen. Det er altså en tilståelsessag. Sikkerheden var ikke i orden, på trods af at DSB Sikkerhed havde sagt god for enmandsbetjeningen og oven i købet udgivet et cirkulære (143/13), der beskrev alle de unormale forhold, som lokomotivpersonalet nu var ansvarlige for, at der blev taget højde for. En anden reaktion på de faglige møder var, at Transportministeren og Trafikstyrelsen meddelte, at de ikke havde kendskab til, at der skulle være sikkerhedsproblemer i DSB. DJ er i skrivende stund ved at samle dokumentation for den dårlige sikkerhedskultur i DSB. Vi må gå ud fra, at DSB af egen drift har indberettet sig selv til Trafikstyrelsen i forhold til det dårlige sikkerhedsarbejde i Nordjylland. På dagen, hvor de faglige møder blev afholdt, blev LPO kontaktet af Anders Egehus, som meddelte, at han ikke var tilfreds med situationen og derfor snarest efter sommerferien vil indkalde LPO til et møde med henblik på at genoprette dialogen. LPO er selvfølgelig altid parat til at indgå i en dialog og et ligeværdigt samarbejde med ledelsen i DSB. Vi ser derfor frem til at høre fra ledelsen. DSB er i øvrigt i gang med at starte sager op i Tjenestemandsretten vedrørende de kollegaer, der deltog i de faglige møder. De faglige møder var den direkte årsag til, at DSB tog de dårlige sikkerhedsmæssige forhold i Nordjylland alvorligt. DSB har anerkendt, at der var sikkerhedsmæssige problemer. Der er nu indført en nødprocedure. De kollegaer, der deltog i de faglige møder, er altså den direkte årsag til at risikoen for ulykker og personskader i Nordjylland er minimeret. Her var en belønning for at udvise rettidig omhu på sin plads. Men desværre er den ledelsesmæssige reaktion endnu engang pisk og trusler. Måske ledelsen i DSB burde se sikkerhedsarbejdet og personaleledelse i Den Store Sammenhæng. Til tiden? I bestræbelserne på at sikre flest mulig tog til tiden har DSB investeret i nye radiostyrede ure til lokomotivpersonalet Hvert sekund tæller? Nu er spørgsmålet bare hvilket sekund?

4 LPO DSB Medlemsmøder Af: Hans Schøn Mer!rand og Peter Kan!rup, LPO DSB dagli" ledelse Daglig ledelse i LPO DSB havde sidst i juni måned efterhånden fået en fornemmelse af, at der var så store frustrationer og spirende utilfredshed blandt vore kollegaer i forbindelse med alt det, som er sket i, og som til en vis grad fortsat sker i DSB at områdegruppens daglige ledelse besluttede at afholde medlemsmøder medio august på landets 4 største tjenestesteder, uagtet at møderækken vil finde sted midt i ferietiden. LPO DSB s daglige ledelse ville meget gerne have afholdt medlemsmøder på alle tjenestesteder, men pga. tidsnød, flytning af områdegruppekontoret, sommerferie, mv. var vi tvunget til en lidt slankere udgave af en landsdækkende turné. Med afsæt i at møderne blev afholdt i højsommerperioden, vil vi godt takke for meget tilfredsstillende fremmøde. Knap et par hundrede mødedeltagere må siges at være meget tilfredsstillende. Møder blev indledt af områdegruppeformand, Søren Max Kristensen, som havde et mindre Rigtig mange kollegaer indlæg på godt 20 minutter, hvor Søren berørte rigets tilstand lige nu, og gav på møderne udtryk lokomotivførerne største udfordringer for for at de følte sig som fremtiden. Søren kom naturligvis også ind på jaget vildt den gennemførte effektiviseringsproces (IFO af vittige sjæle kaldet Indgående Fjendtlighed over for Organisationerne), som DSB har gennemført, og hvor driftspersonalet har betalt en rigtig høj pris for de gennemførte effektiviseringer. Faktisk var der på alle møderne store frustrationer, og utilfredshed over de forringelser, som lokomotivpersonalet primært i forbindelse med bortfald af kollektiv UA optjening og øget enmandsbetjening oplever i forbindelse med effektiviseringsaftalen. Der var dog overordnet opbakning til den faglige organisation, og til de resultater som man trods alt kunne opnå. For som det blev sagt på et par møder, så må vi nok erkende, at det ikke er alle effektiviseringsønsker fra DSB, som er lige gennemtænkte. Også samarbejdskulturen i DSB (eller mangel på samme) var et stort tema. Mange havde en fornemmelse af, at det samarbejde der tidligere var mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i de forskellige samarbejdsudvalg, var noget nedkølet for tiden. Mange af de verserende konflikter og en del af de forringelser personalet oplever, er udsprunget af samarbejdsvanskelighederne i samarbejdsudvalgene. Det var den overordnede opfattelse, at medarbejderrepræsentanterne gør, hvad der er muligt, for at holde DSB på sporet af sammenhængende virksomhed, selv om det er lidt op af bakke for tiden.

5 Rigtig mange kollegaer gav på møderne udtryk for at de følte sig som jaget vildt. Der var i nærheden af ingen forståelse for, at man skal vurderes, måles og vejes på en lang række områder. Det er tæt på at være i strid med ånden i lokomotivførerjobbet, som jo ellers historisk har været kendetegnet ved selvstændighed og frihed under ansvar. Krydret med de stærkt omdiskuterede sikkerhedsbreve, som blev udsendt tilbage i april måned hvor lokomotivførerne enten er kommet i et hvidt, orange, gult eller rødt felt, på baggrund af sikkerhedsmæssige hændelser som er begået for op til 5 år siden er utrygheden og vreden efterhånden åbenlys. Flere fremførte på møderne, at lokomotivpersonalet lige har været igennem en mindre vellykket proces omkring kvalifikationslønstillæg, og trods det lægger DSB op til yderligere vurderinger i forbindelse med MUSV (Medarbejder udviklingssamtaler med vurderinger), hvor flere lokomotivførere havde fået den opfattelse, at en del af vurderingen skal ske på baggrund af udskrifter fra Greenspeed, samtidig med at man på de enkelte tjenester bliver målt af både Banedanmark og DSB i forhold til bl.a. rettidighed. Der var desuden flere steder en udtalt bekymring for, at de mange vurderinger og fokus på rettighed, Greenspeed, mv. fjerner fokus fra det man er ansat til, nemlig at fremfører togene sikkerhedsmæssig forsvarligt, uden at skulle spekulere over og forholde sig til alle mulige ledelsesmæssige tiltag, alene begrundet i et eller modeflip i de højere management kredse. Også lokale problemstillinger og forespørgsler blev rejst og naturligvis blev den senere tids uro på arbejdspladsen, herunder ikke mindst juli måneds faglige møder, naturligvis også drøftet. De mange interessante spørgsmål og den vedkommende og konstruktive debat gjorde, at det hurtigt stod klart, at den afsatte tid ikke rakte. Flere af møderne varede helt op til 3 timer. Daglig ledelse vil gerne slutte af med, endnu en gang, at takke rigtig mange gange for jeres engagement på møderne og det før omtalte meget tilfredsstillende fremmøde. Foto:Creative Commons 3,0 Frank Behnsen FFM Jacobiweiher Speakers-Corner

6 Ledelsen i DSB har besluttet at ændre lidt på virksomhedens farver. Det kan der naturligvis være gode grunde til, om end det ikke virker umiddelbart indlysende at skifte fra håbet lyse grønne farve, en farve som i jernbaneterminologi signalerer "afgang" / "kør" og i offentligheden "rent miljø", til blodets farve, rød, som i enhver sammenhæng signalerer Af: Peter Kan!rup, LPO daglig ledelse "stop". Den røde tråd? Men måske er det ikke signalværdien, der er tænkt på? Måske synes man bare, at den røde farve er smuk. Og det er den da også, ikke mindst den første dag i maj. Nå, det er jo nok heller ikke fagbevægelsen og rød front, der er tænkt på? Måske er det bare et ønske om at vende tilbage til rødderne. De røde lokomotiver og vogne, fra før de blev blå. 70'erne og 80'ernes røde intercitytog. Men det er jo nostalgi. Noget bagstræberisk. Noget det var engang, så måske er det... Nå, lige meget. Rødt skal det være, og den røde farve på togenes indgangspartier, DSB logo og brevpapir, mv. skal naturligvis også følges op med røde farver på uniformen. Og minsandten om ikke der var penge til at omdele to slips / tørklæder med røde nuancer til det uniformerede personale. Uheldigvis må disse slips og tørklæder have været frygtelig dyre, for tilsyneladende har det knebet med at finde penge til at udskifte personalets poloshirts. Her skulle den røde tråd ellers være helt bogstavelig, idet de mørke polo med grønne striber på krave og ærmer blev bandlyst til fordel for en tilsvarende model med røde striber, samtidig med at de lyseblå polo-shirts blev sendt til de evige tekstilmarker. Tiltaget havde højeste prioritet. Og da smålige hensyn til tidligere bestillinger af f.eks. polo med grønne striber kunne virke obstruerende på processen, udsendte man i stedet blot et forbud mod at bruge udrangerede polo modeller efter d. 17. juni. Mange havde imidlertid kun de bandlyste farver, og ingen uniformspoint, eller måske rettere ingen lyst til at brænde yderligere uniformspoint af på nye polo-shirts, når man få måneder forinden havde købt poloer, men altså i det som viste sig at være det gale design. Det kunne man i ledelsen godt se var lidt svært at håndtere, og et par bud på nogle midlertidige løsninger blev introduceret, både til hjælp for de, der ikke have uniformspoint, og for de der kun havde "fejlfarver". Poloen med de forbudte grønne striber måtte nu alligevel godt bæres efter d. 17. juni, dog under forudsætning af, at det skete under uniformsjakken. Hva'ba! Skulle man lyne / knappe uniformsjakken helt op i halsen i sommerheden for at skjule den grønne stribe på poloens krave? Så bliver det vist heller ikke meget mere teoretisk. Imidlertid kom uniformscenteret lokomotivpersonalet til undsætning, da det omkring 1. juli viste sig, at poloen med "den røde tråd" var gået i restordre. Al det ståhej, blot for at finde ud af, at den planlagte ændring af uniformens udseende slet ikke var planlagt, eller i hvert fald ikke koordineret med leverandøren. De kunne dog meddele at man "allerede" ved udgangen af august (vist nok 2013) forventede at kunne levere igen i fuldt omfang. Og så var vi tilbage ved udgangspunktet og de bandlyste polo igen lovlige i hvert fald for en tid... Der tales meget om Den Store Sammenhæng. Sammenhænge er godt, men det kan ind imellem være vanskeligt for den almindelige medarbejder at finde den røde tråd. Hvorfor leverer man rask væk to slips / tørklæder til alle, men ingen poloshirt i de nye farver. Når nu ændringen ikke kan gennemføres, således det følger tilskrivning af uniformspoint, hvorfor så ikke udskyde implementeringen til 2014?

7 Mere tråd! Hvordan pokker kan man få sig selv til at mene, at de point, man netop har brugt på at købe nye polo-shirts, er tabt kort tid efter indkøbet, fordi farve / design ikke længere passer? Medarbejderen har ansvaret for at bestille uniformsgenstande på en sådan måde, at det gældende uniformsreglement kan opfyldes. Men det kræver vel, at man ved bestillingen ved, hvilke uniformsgenstande der kan / må bæres? Mon virksomheden i den almindelige forvirring har glemt baggrunden for uniformspointene og reglerne for bestilling? Vil virksomheden indføre ny uniformering, er det naturligvis helt legitimt. I så fald må man - i lighed med, hvad er tidligere har været praksis - levere de nødvendige genstand i forhold til den ønskede udskiftning, det der ofte omtales som en førstegangslevering. En ekstraordinær levering som er medarbejderens årlige uniformsbestilling og aftalte tilskrivning af uniformspoint uvedkommende. "NB! Det meddeles netop nu, at farcen tilsyneladende fortsætter. De svigtende leverencer varer ved til og med begyndelsen af oktober..."

8 #Ikke alle bryder sig om faglige møder# Flere steder i dette nummer af Det Blå Blad er der referencer til de faglige møder lokomotivpersonalet i DSB afholdt flere steder i landet onsdag d. 10. juli. Faglige møder er bestemt ikke hverdagskost. Lokomotivpersonalet i DSB har i nyere tid hverken strejket eller afholdt faglige møder, et faktum nedenstående skribent måske ikke er helt opmærksom på. Indlægget er tilsendt fra en opmærksom lokomotivfører og har været bragt i Sjællandske Nyheder / Nordvestnyt d. 15. juli og kan desuden læses på MF Bertel Haarders (V) hjemmeside Tog-aktionen må ikke lykkes Det er aldeles afgørende, at lokomotivførernes fagforening ikke får noget ud af deres gidseltagning 10. juli. I flere timer måtte sagesløse passagerer stå og vente, medens lokoførerne holdt fagligt møde. Som om de ikke kunne mødes på andre tidspunkter og meddele sig på anden måde. Det var ren chikane over for passagererne. Hensigten var at komme i medierne midt i agurketiden. Det var som at komme tilbage til 1970'erne, hvor Sømændenes Forbund og buschauffører gang på gang generede det arbejdende folk og ferietrafikanter på de mest ømtålelige tidspunkter. Vi vil gøre alt for, at passagererne kan komme på arbejde og ferie til tiden, udtaler formanden for Dansk Jernbaneforbund. Mage til hykleri! Det var ynkeligt at høre Radio 24/ 7 og andre viderebringe de flove budskaber fra de aktionerende ganske ukritisk. Til gengæld var det velgørende at høre transportministeren afvise alle argumenterne med henvisning til DSB's sikkerhedskontrol og erfaringerne med at køre tog på samme måde på andre strækninger. Han bad om konkrete eksempler på manglende sikkerhed. Selvfølgelig skal der forhandles om alle spørgsmål, der ligger de ansatte på sinde. Men det må aldrig accepteres, at trafikanterne tages som gidsler. Som undervisningsminister var jeg førstehåndsvidne til lokoførernes fagforenings halsstarrige fastholdelse af helt urimelige uddannelseskrav (om matematisk studentereksamen), som alene havde det formål at begrænse adgangen til erhvervet. Af Bertel Haarder, tidligere undervisningsminister (V)

9 Læserbrev: Ny togskandale under opsejling Af: Preben W Jensen, lokomotivfører (K), Aalborg Denne overskrift, synes jeg, er dækkende for artiklen, der blev bragt i Nordjyske den 27.juli Jeg skal her forsøge at underbygge min påstand. DSB tilbyder de nordjyske rejsende langt flere tog i Nordjylland. Det vil være til glæde for mange og kun til besvær for få. I artiklen skønner Nordjyske Jernbaner, at de vil miste passagerer på årsbasis. Hvordan man kommer frem til det tal, henstår i det uvisse. DSB s skøn over forventet passagernedgang er langt mindre, og de der får glæde af flere tog er større. Alligevel er skønnet fra Nordjyske Jernbaner begrundelsen for at sige nej tak til DSB s tilbud. Jeg synes, at det er skandaløst at fratage de rejsende i Nordjylland en bedre togbetjening på så løst et grundlag. Jeg har meget svært ved at se perspektiverne i de nordjyske politikers ønsker om at lade hovedparten af togdriften overgå til Nordjyske Jernbaner, og jeg har derfor stille den politisk ansvarlige Regionsformand Ulla Astman, følgende spørgsmål, som jeg foreslår blive besvaret gennem Nordjyske. Hvordan skal indkøb af nyt togmateriel finansieres? Der vil være tale om et trecifret millionbeløb, som vi som skatteydere har krav på at få mere kendskab til. Planen er at Nordjyske Jernbaner skal begynde kørslen i Der er truffet en god politisk beslutning om, at hovedstrækningerne, herunder strækningen til Frederikshavn, skal elektrificeres og være færdig senest Aarhus Aalborg allerede Skal nordjyderne fratages den røgfrie og støjsvage eldrevne togdrift og lade Nordjyske Jernbaner køre med diesel under el-ledningerne? Alternativt så skal Nordjyske Jernbaner efter 4 år udskifte de nyindkøbte dieseltog med eldrevne. Er investeringen tjent hjem på så få år? Var det ikke langt bedre, at DSB og Nordjyske Jernbaner, NT samt Transportministeriet satte sig sammen, tog udgangspunkt i den af DSB udarbejdede plan og fik den tilpasset, hvor det var muligt? Så kunne IC2/IC4, Desiro og IC3 danner rammen for de nordjyske togpassagerer indtil eldriften er gennemført. De sparede millioner, kunne så evt. bruges på el-drift til Skagen og Hirtshals, så den del af landet også fik røgfri og støjsvag togdrift. Samtidig kunne skatteyderne glæde sig over flere tog i Nordjylland til glæde for de mange. Disse spørgsmål er stillet af mig som privatperson og skatteyder. Artiklen kan i en forkortet internet udgave læses her: (red.)

10 Redaktørens klumme Til glæde for hvem? Økonomer og virksomhedsledere taler ofte om driftsmidler. I de kredse endda ofte med en form for ærefrygt, da driftsmidlerne og deres tilstand sammen med medarbejdernes viden, er fundamentet og ofte forudsætningen for at sikre en given virksomheds indtjening og på sigt dens udvikling og dermed langsigtede overlevelse. Desværre virker det som om, at der i DSB ikke er den fornødne fokus på at sikre, at de væsentligste af vores driftsmidler, nemlig køreklare togsæt til de tog virksomheden har trafikkontrakt på, er i tilstrækkelig god stand. Men hvorfor er det sådan? Er der måske nogen som kan forestille sig? * En frisør med sløve sakse * Et tømrerfirma uden sav og hammer, eller * En vognmandsforretning med et stort antal lastbiler på værksted Men hvorfor fa... er der så tilsyneladende nogen, som kan acceptere en jernbanevirksomheden uden et bare nogenlunde minimum af køreklare tog? Stram nu op! Kom i arbejdstøjet og gør noget ved den elendige materielsituation. Og lad nu være med den sædvanlige sang om alverdens fortrædeligheder, som årsag til dette eller hint. Husk at mere af det samme gi'r... ja, netop: Mere af det samme. Ledelsen vil så gerne træde i karakter. Måske det var nærliggende at starte lige her. I modsat fald er det alt for let at få den tanke, at vi er vidne til det klassiske eksempel på ledelse med kortsigtede gevinster for øje. For hvor mærkeligt det end kan lyde, kan det faktisk give en forholdsvis stor kortsigtet økonomisk gevinst, når man ikke udviser rettidig omhu og afsætter de nødvendige penge til at vedligeholde og udvikle virksomhedens driftsmidler. I den røde skole omtales den form for virksomhedsledelse ofte som profitmaksimering, og selv om maksimering jo egentlig er et plus ord, er det bestemt ikke positivt ment. At samme tankesæt så også ofte er den indledende tilgang i forbindelse med en selskabstømning, gør jo heller ikke tingene bedre, om end en sådan næppe kan komme på tale i en statsejet virksomhed. Ja, det skulle da lige være, hvis der var et politisk ønske om ikke at tømme men at forringe virksomhedens værdi. Nå tilbage fra tankespindets overdrev. Hvem har så glæde af kortsigtede gevinster? Tja, måske én eller nogen som bare er på gennemrejse. Som måske bare er på jagt efter en fuldført opgave mere til eget CV, f.eks. en sparet mia. (eller mere) inden år 20XX! I så fald er det interessante spørgsmål. Er det mon den samme dagsorden, at DSB's ejere - altså samfundet / os alle sammen og medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg har? Indtil videre blafrer svaret i vinden

11 Lokal nyt fra Fredericia Palle Dahl Nu er sommeren ved at være slut for denne gang, dog er der stadig nogle kollegaer, som endnu ikke har holdt ferie. De må så nyde det sidste gode vejr, der er tilbage. Sommeren i Fredericia har været ekstra varm, da der sommeren igennem har været en del sporarbejde både på stationen og på strækningen ind til Fredericia. Det har medført en del ændringer i kørslen for personalet, og forsinkelser har ikke helt kunne undgås. Mange mener, at det kunne være gjort mere smidigt, men det gik jo alligevel, da alle lokomotivførerne har kæmpet hårdt for at komme frem til tiden. Faglige møder Noget vanskeligere har kampen for at overbevise ledelsen om en række sikkerhedsmæssige problemer været. Ledelsen ville have togpersonalet ud af regionaltogene, selvom der ikke alle steder var gjort klar til, at lokomotivføreren kunne overvåge alle døre fra førerrummet. Det medførte mange frustrationer, da vi jo sætter sikkerheden i højsædet, når vi fremfører tog. Flere advarsler fra lokomotivpersonalet er blevet negligeret, og tit har svaret været, om man havde et problem med at fremføre toget? En tidlig morgen først i juli mente et antal kollegaer, at der var behov for at få talt tingene igennem, hvilket resulterede i faglige møder, både her i byen og flere andre steder i landet. Møderne fik desværre en del trafikale konsekvenser. Lidt trist at der skulle så drastiske midler til at råbe ledelsen op. Medlemsmøde Vores daglige ledelse i LPO har også været på besøg i byen for at fortælle lidt om tingenes tilstand. Desværre havde kun knap 20 lokomotivførere og en håndfuld lokomotivinstruktører afsat tid til at møde dem. De som ville ofre lidt tid fik til gengæld en del af vide. Mange ting blev belyst herunder fremtiden i DSB, og det som optager os alle, nemlig personalesituationen for lokomotivpersonalet. Der var også rig lejlighed til for de fremmødte at stille spørgsmål til Søren, Peter og Jan, hvorimod Hans holdt sig lidt i baggrunden, men han skal jo også passe godt på pengene. Ferievalg Der blev på årets Generalforsamling besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle se på en anden måde at søge og afholde ferie på i Fredericia. Dette er blevet gjort, og resultatet skulle gerne blive sendt ud til alle medlemmer af LPO Fredericia ca. medio september til gennemsyn. Derefter vil der blive afholdt en urafstemning omkring forslaget. Så det bliver spændende at se om vi skal have et nyt feriesystem. Pas godt på Jer selv derude, og kør forsigtigt.

12 Lokal nyt fra København Af: Ebbe L. L. Drö"müller Faglige møder Den 10. juli blev lokalgruppeformanden tidlig morgen, vækket af LPO DSB s formand, og bedt om at tage ind på arbejdspladsen for at opfordre lokomotivførerne til at gå i arbejde. Lokomotivførerne i København havde i lighed med lokomotivførere fra andre depoter, valgt at gå til fagligt møde denne morgen. Lokomotivførerne gav ved brev til ledelsen udtryk for en større og større frustration over den måde som virksomheden bliver ledet på, både hvad angår sikkerhed, men også hvad angår samarbejde. Lokalgruppen deler denne frustration og håber, at lokomotivførernes opråb vil føre til forbedret samarbejde og en tilbagevenden til tidligere tiders dialog, når nødvendige ændringer stod for døren. Lokomotivførerne er altid klar til at tage ansvar. Det ser man hver eneste dag, hvor togene kører til trods for et stigende antal fejlbehæftede planer og pludselige ændringer i ture og produktion. Uden denne ansvarsfølelse fra lokomotivførerne er lokalskribenten overbevist om, at toggangen ville køre knap så gnidningsløst, som tilfældet er i dag. Vi rejser os da op for vores kunder! Denne melding stod at læse på DSB s intranet fredag den 19. juli. Umiddelbart en uskyldig melding som de fleste vel kan støtte op om. Men det rejser desværre en række spørgsmål. Hvorfor er det lige, at et så lille problem skal rejses på intranettet. Det udstiller jo nærmest den uniformerede del af personalet som nogen der er dovne og ikke har blik for service overfor vores passagerer. Intet kan være mere forkert. Ud over ovennævnte betragtning rejser sig spørgsmålene. Rejste de pågældende medarbejdere på frikort eller havde de købt billet? Var de på beordret pass-rejse, eller havde de fri? Dette har man selvfølgelig undersøgt, inden man melder sådan noget ud til en bredere kreds? At man på den måde udstiller de efterhånden færre og færre uniformerede medarbejdere i togene, er ikke noget der tjener ledelsen til ære. En DSB ansat der køber billet, er vel rejsende på lige fod med alle andre rejsende, uniform eller ej? Eller er vi nået dertil, at medarbejdere i uniform er jaget vildt og kun kan tage toget, når de rejser i civil? Ovenpå forårets og sommeren tiltagende gnidninger er dette bestemt ikke noget der fremmer respekten for det øvre ledelses lag. Medlemsmøde LPO DSB havde indbudt til medlemsmøder i København den 15. august. Der var til de 2 møder i København dukket omkring 35 lokomotivførere op for at høre LPO DSB s vinkel på den sidste tids mange sager. Lokalgruppen vil godt sige tak til LPO DSB for at have taget sig tid til disse medlemsmøder. Vi kunne dog godt tænke os et lidt større fremmøde næste gang, der afholdes sådanne medlemsmøder. For de kollegaer der havde taget sig tid til at komme, var der i hvert fald emner nok at høre om. Faktaboks: Der er i perioden udsendt følgende LPO medlemsinformationer: LPO medlemsinformation nr. 13 vedr. enmandsbetjening LPO medlemsinformation nr. 14 enmandsbetjening, igen... LPO medlemsinformation nr. 15 vedr. medlemsmøder LPO medlemsinformation nr. 16 Ny adresse LPO DSB Medlemsinformationerne kan læses på

13 Lokal nyt fra Kalundborg Af: Maiken Tomlinson Sporarbejdet på Nordvestbanen Nu, hvor sommeren så småt er begyndt at gå på hæld, nærmer også tiden sig, hvor vi fra Kalundborg igen bliver lukket ud øst for Holbæk. Det har igen i år været lidt af en oplevelse at være spærret inde i vores egen lille osteklokke her i Kalundborg. Igen i år har vi haft nogle udfordringer med MR-togsættene, som jo alle hver især har deres egne finurligheder og fejl. Heller ikke i år har passagererne ikke været specielt påvirkede af MR-situationen, men her på depotet har vi ofte knoklet r. ud af bukserne for at få tingene til at hænge sammen. Tit har vi været nede på kun at have 2-3 køreklare sæt ud af 9- til rådighed (ingen kritik overhovedet af værkstedsfolkene, som vitterligt har knoklet, når de har været her, men bare har haft svært ved at følge med!). Dertil kommer, at stationsbetjentene i år var sendt til Holbæk, for at hjælpe passagererne med at finde vej fra toget til bussen og omvendt. Det gjorde, at der kun var én stationsbetjent på pladsen i dagtimerne. Resten af døgnet, og i de fleste af weekenderne har vi været overladt til os selv, og til tider virkelig manglet, at der var nogen tilstede med det store overblik. ER uddannelse Henover sommeren har vi alle, eller i hvert fald de af os som ikke havde uddannelsen i forvejen, været på ER uddannelse i København. Laaange dage, men også OK med lidt afveksling midt i al MRvirvaren. Nye fælles lokaler 1.august flyttede Kalundborgs togførere så officielt ind hos os, og det har unægtelig givet en del mere liv og snak på depotet! Det er mit umiddelbare indtryk, at de fleste, både lokomotivførere og togførere, synes, at det er rigtig hyggeligt! Personligt er jeg meget taknemmelig over, at togpersonalet havde en skopudsermaskine med, så vi nu ikke længere behøver at tage hele vejen til København for at få pudset sko!! Lokal nyt fra Struer Af: Niels Haun!rup Ch$!ensen Solen står højt på himlen. Det er varmt, meget varmt. Vinden blæser ind fra vest, en stiv pelikan som sædvanligt Men der er noget anderledes denne sommer, der er ikke en vind der rører sig, hvilket medfører at den blå røg fra diverse litra ligger som en tyk dyne over stationen. Måske det der er årsagen til, at der hverken ses litra MG eller MP nogen steder på stationen? Hvem ved? Imens jeg står og spejder efter ukendte for Struer litra, ser jeg, at der pludselig er monteret, ca. 60 meter riste mellem spor 1 og 2. Det har vi alle savnet efter at have gået oven på kabelkasser, med et meget tyndt lag skærver over, i meget lang tid. Snuble og faldulykker kan forhåbentlig undgås i fremtiden. Man må sige, bedre sent end aldrig Sommer i Struer! Direktørbesøg. Underdirektør Anette Haugaard var d. 7. juni på besøg i Struer. Hun brugte det meste af formiddagen på depotet, hvor den stod på rundstykker og wienerbrød. Snakken gik over morgenbordet, hvor der blev vendt diverse emner, blandt andet de store problemer der er med de nye tjenesteure, som Anette Haugaard mente var et selvmål af rang. Snakken gik endvidere på ændringer omkring uniformen og manglende omstillingsanlæg i Struer. Alle var mætte og måske en lille smule klogere kl , hvor Anette Haugaard drog videre mod Aarhus.

14 Siden etableringen af den faste jernbaneforbindelse over Storebælt i 1997 har der hvert år været afholdt forskellige øvelser omkring brand, evakuering, redning, mv. i Storebæltstunnellen. Der er tillige løbende blevet skabt et efteruddannelsesprogram for tog- og lokomotivpersonale, seneste optimeret med egentlig ophold og øvelser på Brandskolen i Korsør, hvor man er i besiddelse af en fuldskala model af den rigtige tunnel. Uddannelsens kvalitet er henover årene bestemt højnet, og umiddelbart er indtrykket, at beredskabsøvelserne i Storebæltstunnellen medvirker positivt til forbedring af sikkerheden, hvis ulykken skulle ske. Sikkerhed er en grundforudsætning, 1. del den komplicerede og risikable evakuering Umiddelbart er der ikke grund til bekymring, men i kølvandet på sommerens megen fokus på jernbanesikkerhed i almindelighed og sikkerheden i DSB i særdeleshed, er der måske alligevel grund til panderynken. I henhold til Det Blå Blads oplysninger er det fælles for beredskabsøvelserne og personalets efteruddannelse, at der ikke trænes i fuldskala øvelser, hvor det/de værst(e) tænkelige scenarie efterprøves. Desuden lægger fokus i udtalt grad på tunnel delen af den faste forbindelse, trods det at f.eks. en brand med en efterfølgende evakuering bestemt vil være en alvorlig udfordring Her følger et tænkt, men ikke utænkeligt eksempel. Scenarie: Der er udbrudt brand i en B-motor i et MF togsæt midt i toget. Branden er antændt af kraftigt oliespild (hvilket bestemt ikke er et tænkt eksempel), og breder sig hastigt i undervognen i begge retninger. Branden har desuden antændt udstødningen og breder sig herfra til tagudrustningen og dermed klima- og friskluftsanlægget og der står flammer op imod køreledningsanlægget oven over toget. Toget består ud over MF togsættet med den brændende B- motor af yderligere et MF togsæt og dertil 2 ER. Det er en mørk, blæsende og kold vintermorgen i morgenmyldretiden. Antallet af passagerer i toget er knap 800, heraf 75 i vognen med den antændte B- motor. SIN(Ø) Instruks Den evakueringsansvarlige skal i togsæt være placeret i bageste togsæt... Hændelsesforløb: Midt på Vestbroen bemærker en passagerer den tiltagende røgudvikling som breder sig i kupeen via klimaanlægget, og beslutter efter samtale med de omkringsiddende passagerer at trække i nødbremsen. Lokomotivføreren overstropper som foreskrevet nødbremsen for at komme væk fra Vestbroen til landfæstet på Sprogø, men kort efter har ilden fået fat i bremseudrustningen.toget taber luften og tvangsbremses til stilstand. Ilden bredder sig fortsat ikke mindst pga. den kraftige blæst. Lokomotivføreren forsøger at komme i kontakt med evakueringslederen, som er placeret bagerst i toget i henhold til reglerne for kørsel på Storebælt. Men den interne telefon forbindelse er afbrudt som følge af smeltede ledninger omkring brandstedet.

15 Lokomotivføreren åbner begge sidevinduer og ser ned langs toget. Pga. Vestbroens svage krumning, kan han se ilden midt i toget, og ved nu at der skal slås alarm via FC, nabospor skal spærres, toget skal rømmes, først og fremmest der, hvor det brænder og hvor der jo så i øvrigt også kan være tilskadekomne. I værst tænkelige tilfælde skal samtlige 800 passagerer føres ud på jernbanebroen og formentlig videre over på motorvejsbroen, via de spinkle passager, hvilket i sig selv kan være farefuldt i mørke, ikke mindst hvis panikken breder sig blandt togets passagerer. Det er ikke muligt at passere brandstedet pga. røg- og varmeudvikling og det er ikke muligt at opholde sig ret længe på broen i stærk blæst, 5 graders varme og en chillfaktor på minus 20 grader. Efter nogle minutter er det heller ikke længere muligt at afkoble de elektriske togsæt og køre disse væk, da varmen fra branden har beskadiget køreledningsanlægget og afbrudt kørestrømmen. Sidst men ikke mindst lokomotivføreren har fortsat ikke fået kontakt til evakueringslederen, men FC arbejder hårdt på at finde hans mobiltelefonnummer... Det er vanskeligt at vide, hvordan et sådant scenarier vil ende, men det kræver en god portion optimisme at tro, at alle 800 ville slippe derfra med livet og førligheden i behold. Det er derfor også bekymrende, hvis/når et sådant eller lignende meget alvorlig scenarier aldrig har været trænet. Kun træning sikrer, at risici og faremomenter afdækkes. Ingen uddannelse, øvelse, procedure, etc. er stærkere end det svageste led. Det er først når man tænker, at ulykken ikke kan ske, at det bliver rigtig farligt. Husk på hvad alle sikkerhedsspecialister sagde omkring det værst tænkelige scenarie i Kanaltunnellen mellem England og Frankrig inden der i 1996 udbrød brand i et tunnelrør. Det ville ske én gang for hver million år. Problemet var, at udtalelsen var begrundet i en statistisk beregningsmodel. Den hændelse, der ikke kunne ske, kendte imidlertid ikke til statistik og beregningsmodeller, og indtraf allerede det første år efter åbningen, og gentog sig i øvrigt i Brandene i Kanaltunnellen kostede gudskelov ikke menneskeliv, men de kostede, som følge af månedlange spærringer, operatørerne millioner af kroner og forsikringsselskaberne måtte punge ud med op imod 5 mia. kr. Sidstnævnte er naturligvis ikke et spørgsmål om sikkerhed, kun økonomisk ruin Af: Peter Kanstrup, Redaktør Foto: Sund og Bælt og Palle Dahl Fa.

16 Lokal nyt fra Næstved Af: Jan Sejr Lund!røm Sporombygning Sensommeren har her i Næstved - ud over det varme sommervejr - været præget af sporombygning på Lille Syd mellem Næstved og Køge samt på Næstved station. Når dette skrives, er vi kun et par uger inde i den otte uger lange periode, der har meget stor indflydelse på vore tjenester. Depotsporene i Næstved er også under ombygning, så MR-togene holder i stedet i Roskilde, mens forsyning og rengøring sker i spor 1 i Næstved. Desværre er forholdene i Roskilde ikke som forventet. Først passede stikkene ikke til MR-tog, og det har siden vist sig, at den belysning, der er sat op, lyser alt for lidt og i for kort tid. Desuden har vi problemer med graffitimalere, der mange nætter overmaler vores MR-tog og gør arbejdsdagen utryg for os, der skal færdes der. Efter planerne kom på plads har Banedanmark også sat en låge op fra perron 1, en låge som vi ikke har nøgle til Stort set alle vore tjenester er ændret. Vi har meget pass-kørsel til og fra Roskilde og størstedelen af vore pauser holder vi i Roskilde. Det mest positive man kan sige om pauselokalerne i Roskilde er nok, at det er svært at komme op og slås om, hvad man skal se i fjernsynet der er stort set kun DR-kanalerne! Vi har også en del taxakørsel til og fra Roskilde, og her forsøgte DSB desværre at være lidt for kreative, idet varigheden af disse taxature blev filet til, så vores tjenester ikke blev for lange! Heldigvis blev det rettet, og vi har nu den tid, Taxa i Næstved siger det tager at køre fra bygrænse til bygrænse Der bliver trukket store veksler på reserven, idet der visse dage er flere ekstra nattjenester med at flytte MR-tog frem og tilbage mellem Roskilde og Næstved, samt forsyning. Heldigvis kan vi i nogen udstrækning få hjælp fra vore kollegaer i Nykøbing F. Ny kollega Vi byder Karsten Jepsen velkommen (tilbage) til Næstved. Karsten Jepsen begyndte i Næstved den 1. juli. Karsten blev ansat i DSB i 1978, og kørte fra depotet i Næstved i 18 år fra 1983 til 2001, hvorefter han kørte to år i Helsingør efterfulgt af ti år i København. Vi ønsker Karsten velkommen på depotet, og ser frem til et godt samarbejde! Foto: Jan Sejr Lundstrøm

17 Lokal nyt Aalborg og Frederikshavn Af: Lars Rolving Jensen Når der fra redaktøren af Det Blå Blad kommer en opfordring til at sende et indlæg fra Aalborg / Frederikshavn depot, begynder jeg at tænke over emner som kunne være af interesse, både for depotet, og for kolleger fra de andre depoter. Og hold da op, hvor var der mange emner, jeg kunne komme i tanke om, men De emner som er mest hotte i tiden, hvad kan jeg komme med af fakta om dem? Fakta som jeg er helt sikker på. Enmandsbetjeningen på strækning 24 og 25, hvad med den? Ja, den er jo foreløbig aflyst. Den kommer igen, men hvornår vides ikke. Hvad skal der laves om inden det kommer igen? Ja, det vides heller ikke med bestemthed. Der snakkes om flere monitorer ligesom belysningsforholdene på nogle stationer skal forbedres væsentlig. På nogle måske helt fornyes. Hvad er tidsrammerne for sådanne tiltag? Hvad med de monitorer som vender direkte mod solen, kommer der en løsning på det problem? Og sådan kan jeg blive ved, men jeg ved ikke noget med sikkerhed. Trafikbetjening Nordjylland Betjeningen i Nordjylland fra 2015, hvad sker der dér? Ja, ifølge regionsformanden for region Nordjylland er den sag afgjort. Nordjyske Jernbaner overtager driften og kommer tilsyneladende til at køre dieseldrevne tog under de samme køreledninger, vi andre skal køre eldrevne tog under. Finansieringen er tilsyneladende på plads, man vil sågar bygge en ny station eller trinbræt ved Hjørring Øst, og er nu på jagt efter nye tog. Dog vil de nye tog først være køreklare fra 2016, hvorimod planen for den nye station er på plads. Man tager et antal 4x4 tømmer og banker i jorden, laver en perron på dem og så er den skid slået. Gad vide hvad TEN (Trans europæiske net) siger til det? Jeg mener at vide, at nye stationer på TEN-strækninger skal holde en vis standard (de såkaldte TSI er, red.). Betonperroner, handicapvenlige adgangsforhold osv. Med hensyn til finansieringen så er jeg spændt på om de 400 millioner kroner holder. Fortiden har jo vist, at de beregninger der kommer fra det offentlige har en tendens til at skride, og her kommer så min største forundring: Hvis region Nordjylland vi investere i omegnen af en halv milliard, ville der så ikke være andre område for den investering som ville give flere arbejdspladser og vækst til regionen end et område hvor DSB har ekspertisen, togene og personalet for ikke at tale om organisationen bagved i forvejen. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange Hvorvidt den politiske rævekage er bagt og stillet til afkøling står hen i det uvisse. Bestyrelsen holder møde med Rasmus Prehn (medlem af Trafikudvalget for Socialdemokraterne, red.) engang i september. Så må vi se, om vi alle bliver klogere. Uvished er det værste, man kan udsætte medarbejdere for. Det kan nemt udvikle sig til frygt, og frygtsomme mennesker har en tendens til at handle irrationelt, når de er blevet trætte af at være bange Med hensyn til at blive klogere, så må vi konstatere at vore naboer mod syd er blevet væsentligt klogere her på det sidste. Som en konsekvens af tidligere politisk sparekrav, er der nu opstået en manko på ikke mindre end 800 lokomotivførere, og sjovt nok er det de samme politikere, som oprindeligt fremsatte sparekravet, der nu forlanger handling og forbedringer i det kaos, der er opstået. Vi må håbe at vores egne politiske ledere og vores ledere i øvrigt kigger mod syd og forhåbentlig tager ved lære af de kolossale fejl der er blevet begået hos DB. Jeg håber, at jeg næste gang kan skrive et lidt mere positivt indlæg. Vi får se, om der til den tid blæser mildere vinde

18 Lokal nyt fra Tinglev Sommeren er ved at være forbi, og vi Af: Jesper R Pedersen kan så småt begynde at se frem mod et turvalg og en ny køreplan. I forbindelse med det kommende turvalg indbyder turgruppen i Tinglev til et turmøde med efterfølgende bowling og spisning. Vi får besøg af Kent Larsen Jensen fra turplanlægningen, og han vil gøre sit bedste for at besvare vores mere eller mindre snedige spørgsmål til tjenesterne i K14. Da lokalgruppeformand Errol V. Vestergaard efter flere års tro tjeneste ønsker at forlade formandsposten, så vil der forud for turmødet blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling i lokalgruppen. Den ekstraordinære generalforsamling og turmødet bliver afholdt den 16. september klokken Så skulle man jo synes, at det var rigeligt til én dag, men nej. Vi er nemlig også i den glædelige situation, at lokalgruppe Tinglev har fået en ny fane, og den vil vi gerne starte dagen med at indvie. Faneindvielsen vil starte klokken Her kan I se, hvordan vores nye fane ser ud. Vi vil se, om vi ikke kan få taget et rigtigt billede af den til næste udgave af Det Blå Blad. Slankekuren i DSB og salget af Sølvgade har haft det positive udfald, at der er blevet en kaffeautomat i overskud til både Tinglev depot og til pauselokalet i Kolding. Vores lokale kaffeautomat blev taget ud af drift efter, at der blev fundet en død mus i den. Ikke overraskende vurderede den sagkyndige på kaffeautomatområdet, at automaten pga. dens meget høje alder ikke ville kunne holde til en grundig rensning, og da Teknisk Museum ønskede ikke at modtage den, er den nu kørt til storskrald. Nu må vi så se, om vi kan undgå at brygge musebouillon i den nye kaffeautomat.

19 Lokal nyt fra Nykøbing F Af: Per Malik Heinesen Nye i bestyrelsen Som så mange andre steder rundt om i landet, og i systemet, har der også i Nykøbing F været udskiftninger i bestyrelsen. Anders Bech Pedersen valgte at trække sig fra posten som formand af private årsager. Anders er dog stadig til støtte for bestyrelsen, og har da også meldt ud, at han sandsynligvis ikke er færdig med det faglige arbejde. Undertegnede blev valgt som ny formand, og Brian Mattsson blev valgt som ny mand i bestyrelsen Lokalgruppens 50 års jubilæum D. 18. juni var det 50 år siden, at det der i dag hedder LPO DSB, lokalgruppe Nykøbing Falster, blev stiftet ved det hedengangne Maskindepot Rødby Færge. I den anledning afholdt vi et arrangement omkring det nuværende mødedepot for nuværende og tidligere kolleger og andre med interesse for depotet. Jeg håber, at dem der havde mulighed for at deltage, deler mit synspunkt, nemlig at dagen var en succes. Afsked To af vores kolleger står i nær fremtid overfor at skulle indlede deres otium. I praksis har E.K.S. Laursen fremført sit sidste tog, hvilket mange, både danske og tyske, kolleger valgte at være med til at markere på dagen. Den anden, vi skal sige farvel til, er F.J. Frederiksen. Begge har gennem tiden påtaget sig forskellige opgaver til gavn for deres kolleger. Tak for indsatsen og må i få glæde af jeres pension i mange år! Kommende uddannelse? Det var med stor interesse, at jeg kunne læse, at man i Kalundborg nu skulle i gang med uddannelse til en litra, der ikke fremføres fra det lokale depot. Selvom vi p.t. har nok at se til i Nykøbing, med BR605, MF, ME, ABS og MR i turene, åbner det måske nogle muligheder for tiden frem mod en kommende elektrificering af Sydbanen. UA Også i Nykøbing har debatten om UA-tid fyldt meget. Meningerne er noget delte, men de fleste er dog enige om, at den nu afskaffede ordning, var langt at foretrække. Nu skal vi så til at følge statens regler, der tager udgangspunkt i det, efter min mening, noget forældede princip om, at det er ideelt at arbejde i tidsrummet 7:00-15:00. Vi har fra lokalbestyrelsen spurgt ind til, om dette vil have indflydelse på valg af tur. Ud fra de svar vi har fået, har vi valgt indtil videre at arbejde på et tursæt, der ikke er anderledes end det, vi kører i nu. Situationen vil dog blive fulgt nøje, og vi er åbne for, at det måske vil være nødvendigt at foreslå ændringer i de kommende år.

20 Lokal nyt fra Odense Af: Mo&en Kruse Jør"nsen Materielsituationen i den fynske regionaltrafik Hen over sommeren har vi haft store problemer med vores materiel på Svendborgbanen og på Vestfyn. Rigtig mange MQ togsæt har været ude grundet reparation, med den konsekvens, at der har kørt uhensigtsmæssigt mange MR, samt tog med en række defekter, bl.a. MQ med defekte klimaanlæg, selv om DSB ved enhver given lejlighed har gjort opmærksom på, at klimaanlægget af sikkerhedsmæssige årsager altid skal virke i betjente førerrum. Helt grotesk var det i weekenden juli. På et tidspunkt lørdag d. 6. juli var der så store problemer, at man følte sig hensat til 1980'erne, med samtidig indsættelse af 3 MR togsæt på Vestfyn og Svendborgbanen. Trods dette nostalgiske tiltag blev der samme weekend foretaget aflysninger pga. materielmangel! Foto: Simon Martin Knoth. 2 MR togsæt i spor 6 og 7 på Odense station d. 6. juli 2013 Der har desuden flere dage været kørt med flere samtidige MF togsæt på Svendborgbanen. Ikke at der er noget teknisk galt med MF, måske bortset fra, at Svendborgbanens lave perroner gør dem meget vanskelige at komme ind for vores gangbesværede kunder og for passagerer med cykler, mv. Lidt det samme gør sig gældende for MR, men i modsætning til meget andet materiel ved DSB, er MR jo faktisk rimeligt driftsstabilt. Svaret på udfordringerne for jernbanen anno 2013 er de snart 35 år gamle MR-tog dog ikke, hverken i forhold til regularitet eller passagerkomfort. Alt det har lokalgruppen indtil videre uden synderligt held søgt at gøre ledelsen i virksomheden opmærksom på. Vi håber det lykkes, i modsat fald må vi jo tage andre metoder i brug. Jernbanesikkerhed og faglige møder En anden problemstilling omkring den vanskelige materielsituation er de sikkerhedsbrist, den kan medføre. Der er ikke intern kameraovervågning på hverken MF eller MR. Al overvågning af indstigningsdøre ved gangsætning skal derfor ske ved hjælp af de monitorer og spejle, som er placeret på perronerne, hvilket kan være lidt af en udfordring, pga. defekte skærme, solindfald, underbelysning, mv. Yderligere er der den problemstilling, at der heller ikke er automatisk højttalerudkald. Dette blev ellers i sin tid indført bl.a. for at lokomotivføreren skulle holde fokus på

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 5. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 5. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 5. 2013 Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB LEDER Det Blå Blad Samarbejde og dialog - igen, igen Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Indledning Igen et ganske turbulent år i områdegruppen, et par faglige sager, og lidt forhandling af diverse aftaler mm. Ligeledes en trist afsked med 10 kollegaer,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Samarbejdsudvalg. Punkt 1: Orientering fra værkstedet. Dato: 28. august 2014. Mødedeltagere:

Samarbejdsudvalg. Punkt 1: Orientering fra værkstedet. Dato: 28. august 2014. Mødedeltagere: Dato: 28. august 2014 Mødedeltagere: Bjarne, Frank, Johnny, Christian, Lars, Morten & Hans Henrik Fraværende: Emne Punkt 1: Orientering fra værkstedet Beslutning Martin fortalte at de årlige syn af vognparken

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Side 3 Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Ny struktur i LPO Farvel til Preben Det nye Blå Blad Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Hvad tror du

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Juni 2013 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere