Læs også om. Børns brug af naturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs også om. Børns brug af naturen"

Transkript

1 1. årgang nr. 02 Læs også om Sådan bruger amerikanske børnefamilier naturen. Hvordan børn vil bruge naturen i fremtiden. Hvorfor naturoplevelser er vigtige for børn. Bål og snobrød, overnatning i det fri, huler i haven, svampetur og sporjagt er ikke kun for sjov. Alt tyder på, at den tid, børn bruger i naturen, er rigtig godt givet ud. Naturoplevelser giver ikke kun glæde og udfordringer for barnet, mens det er i naturen. Ophold i naturen giver sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Det viser en undersøgelse, Gallup har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening Børns brug af naturen oktober 2009

2 L E e D d ER e r L E e D d ER e r Det sidste barn i skoven i n d h ol s.12 forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings større kampagner 30 Abonner på DN tema wwww.dn.dk/dntema 20 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 / 2100 København Ø 10 ørns naturoplevelser forebygger livsstilssygdomme både hos naturen og hos børnene. Tlf: / E: 0 Præsident: Ella Maria Bisschop-Larsen Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen.. Derfor er det alvorligt, når en ny undersøgelse af tre generationers oplevelser i den danske natur viser, at børn i dag tilbringer langt færre timer i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde, da de var børn. Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Gallup spurgt børn, forældre og bedste- 3. g e n e r at i o n D a g e n s d o sis n at u r h o ld e r d o k t o r e n fo r dø r e n DN tema er et magasin, der udkommer i g e n e r at i o n s.10 Layout: MediaMovers 50 n æ s t e g e n e r at i o n F r e m t id e n s e r mi n d r e g r ø n ud hver dag børn s.8 B Redaktør: Mette Mørck Mortensen, 60 fo r æ l d r e Bø r n b r u g e r mi n d r e t id i n at u r e n s.4 Ansvarshavende: Claus Skovhus, 70 b e d st e fo r æ l d r e Bø r n e fa mili e r f j e r n e r si g f r a n at u r e n d Kolo f o n s.14 G r ø n n e b ø r n g iv e r g r ø n n e f o r æ ld r e s.16 N at u r e n e r v o r e s livs g r u n dl a g s.18 Den største barriere e r m a n g e l på t id s.20 N at u r e n e r e n g r ø n pill e s.22 ta g m e d n at u r k ata pult e n s.24 Fa k ta o m DN Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største organisation for beskyttelse af natur og miljø. Foreningen består af medlemmer og frivillige fordelt på 98 lokale afdelinger. forældre om deres forhold til naturen, og undersøgelsen viser entydigt, at børns dagligdag har Det daglige arbejde udføres af 60 medarbejdere i ændret sig dramatisk i løbet af de seneste tre generationer. Børnenes bedsteforældrene var J e g e r a lt id f o r b e r e d t Direktør: René la Cour Sell sekretariatet i København. ude i naturen mange gange om ugen og havde frihed og fritid til at opdage naturen på egen Kontaktpersoner i DN hånd. Men siden er der sket et voldsomt fald i den tid, børn opholder sig i naturen. De grønne Den negative udvikling skal vi vende med fokus og fællesskab. Fokus på børn, natur og bære- bedsteforældre har fået børnebørn med mange andre interesser og nuancer. dygtighed, og et fællesskab mellem fremsynede forældre, institutioner, myndigheder, medier, Ole Laursen Børn i dag kommer mindre end halvt så meget i naturen som deres bedsteforældre gjorde foreninger og organisationer. tlf som børn. Hvis den tendens fortsætter, vil der ikke gå mange generationer, før vi ser det sidste I USA har en debat om amerikanske børns manglende forhold til naturen rejst sig med udgiv- barn i skoven. Det har konsekvenser, og derfor skal vi gøre noget nu både for børnenes og for elsen af bogen Last Child in the Woods - Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Mette Mørck Mortensen naturens skyld. Debatten har spredt sig til hele landet gennem de største medier og har blandt andet ført til Projektleder dannelse af bevægelsen Children & Nature Network. Bevægelsen arbejder for at genskabe Vores børn skal klædes på, så de i fremtiden kan træffe gode, kloge og rigtige beslutninger omkring naturgrundlaget. Børnene skal ud i naturen både for deres egen og for naturens skyld. Verden forandrer sig hastigt, men naturen er stadig og vil altid være vores livsgrundlag. Et kontakten mellem børn og natur. I Danmarks Naturfredningsforening ønsker vi en lignende national opmærksomhed og debat om børnenes forhold til naturen i Danmark. Vi ønsker os institutioner, hvor børnene kommer mere ud i naturen, og som arbejder med tankerne om en bæredygtig udvikling. Vi hjælper Leder af DN Skoletjeneste Presse tlf Ella Maria Bisschop-Larsen Præsident i DN tlf Fa k ta o m u n d e r s ø g e l s e n gerne organisationer og institutionerne med konkrete materialer og aktiviteter. Natur i generationer, september 2009 Og så vil vi naturkatapultere de danske børn og børnefamilier ud i naturen med 400 forslag Udført af Gallup for Danmarks Naturfrednings- til spændende naturoplevelser, der skal inspirere og anspore forældre til at give deres børn en forening. Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson naturoplevelse hver dag. Vores børn skal klædes på, så de i fremtiden kan træffe gode, kloge og rigtige beslutninger omkring naturgrundlaget. Børnene skal ud i naturen både for deres egen og for naturens skyld. Ole Laursen livsgrundlag, vi på få årtier er blevet mange flere om at dele. Verdens befolkning er mere end fordoblet fra 1960 til 2009, og i 2050 vil vi være næsten ni milliarder mennesker, der formodentlig skal deles om færre arter, mindre rent vand, mindre frisk luft og meget mindre natur. Vi skal leve mere bæredygtigt, og derfor skal de kommende generationer ikke fjernes fra naturen. De skal have et direkte og tæt forhold til naturen som menneskets livsgrundlag. De skal vide noget om naturen, naturressourcerne og naturens kredsløb. De skal møde og lære naturen at kende og engagere sig i spørgsmål om natur og miljø. De skal både bruge naturen og passe på den. 2 o k to b e r N r. 2 N r. 2 o k to b e r

3 Børn fjerner sig fra naturen bedsteforældre, at børnene holdes inde af elektroniske medier som computer, tv og spilkonsoller. Andre grunde er, at børnene er meget i institutionerne, at forældrene mangler tid og nedprioriterer oplevelser i naturen. Desuden går nutidens børn til mange organiserede aktiviteter, og forældrene har en stigende trang til at overvåge børnene. Børn i dag kommer halvt så meget ud i naturen, som deres bedsteforældre gjorde. Til gengæld har nutidens børn flere fælles oplevelser med familien i naturen, som i dag danner ramme for picnic, strandture og spadsereture. Tidligere var naturen legeplads. Naturoplevelserne bliver både færre og kortere for hver generation, viser Danmarks Naturfredningsforenings undersøgelse af børns brug af naturen gennem generationer. Undersøgelsen strækker sig over tre generationer: børn på 5-8 år, deres forældre og bedsteforældregenerationen. Der er gennem generationerne sket et Top fem af vigtigste årsager til at børn kommer MINDRE ud i naturen nu end tidligere D e t e r b l e v e t svæ r e r e 3% at komme til naturen 9% T v, computer og elektro n i s k e spil holder børnene indendørs B ø r n e n e g å r t i l f l e r e 40% organiserede aktiviteter 27% Vi forældre tager os ikke tid 32% til at give børnene naturoplevelser 44% 67% 81% markant fald i den tid, børn bruger i naturen. Både når man ser på, hvor mange dage børnene har med naturoplevelser og hvor lang tid, de tilbringer i naturen. B ø r n e n e e r l æ n g e r e tid i institutioner 41% 52% Hyppigheden af børns besøg i naturen i sommerhalvåret ældre forældre 7% 25% 4% 4% 6% 5% 7% 12% 11% 26% 42% 59% 21% 34% 37% bedsteforældre forældre børn Hver dag flere gange om ugen ca. en gang om ugen et par gange om måneden mindre eller aldrig Flere naturoplevelser for familien Børnenes egen frie tid til leg og aktiviteter i den nære natur, hvor de bor, er i dag meget begrænset i forhold til tidligere generationer. For bedsteforældrene var naturen en legeplads. De ældre fortæller om, hvordan de legede frit ude i naturen på egen hånd. Der en helt anden tendens, når man ser på familiens fælles naturoplevelser. Strandture, skovture og andre familieudflugter er blevet mere almindelige for børn i dag, end det var for deres forældre og bedsteforældre. Børnene er indendørs Undersøgelsen giver nogle klare fingerpeg om, hvorfor børnene ikke er så meget udenfor i dag som tidligere, og hvad de bruger tiden på. Som den vigtigste årsag angiver både forældre og tekst ole Laursen Dykker vi lidt dybere ned i undersøgelsen, ser vi at faktorer som børnenes manglende lyst, dårligt vejr, mange lektier og mangel på kammerater, der vil med ud i naturen, også spiller en rolle. Mangel på spændende natur, vanskelig adgang til naturen, økonomi og forældrenes angst for at børnene kommer til skade opleves til gengæld ikke som de store barrierer. Forældrene er enige i, at deres børn skal have oplevelser i naturen, vide noget om natur, dyr og planter, blive glade for at bruge naturen som voksne og lære at passe på og værne om naturen. En travl hverdag Konklusionen er ikke til at tage fejl af: Børns hverdag er i dag mere travl, overvåget og skemalagt end tidligere, og børn vælger elektroniske medier og de organiserede aktiviteter frem for fritid til at lege i naturen. For eksempel går 77 procent af børnene i dag til sportsaktiviteter mindst en gang om ugen. Tallet var kun 50 procent for generationen af bedsteforældre. 4 oktober 2009 Nr. 2 Nr. 2 oktober

4 Bø r n s b r u g fa k ta a f n at u r e n Bø r n s b r u g Samtidig oplever børnenes forældre i høj grad, at de mangler tid til at få hverdagen til at Bedsteforældrene vil gerne ud i naturen med deres børnebørn, men afstand, børnefamiliernes hænge sammen. Forældrene giver udtryk for, at hvis der var flere timer i døgnet, ville de tage ud travlhed, deres eget arbejde samt deres børns manglende opfordringer er store barrierer. De Last Child in the Woods i naturen med deres børn. De er enige i, at deres børn skal have oplevelser i naturen, vide noget efterspørger desuden flere ideer og tilbud til gode naturoplevelser. fra 2005 har haft en stor betydning om natur, dyr og planter, blive glade for at bruge naturen som voksne og lære at passe på og for børns brug af naturen i USA. værne om naturen. Og lidt over halvdelen af de adspurgte forældre synes faktisk også, at deres Bedsteforældrenes hyppigst angivne svar på, hvad der kunne børn kommer nok ud i naturen. Bedsteforældregenerationen er mere skeptisk. Her er det kun 11 få dem til at tilbringe mere tid i naturen med børnebørnene Den amerikanske bog Den satte også gang i nogle af de tanker, Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening havde gjort sig i a f n at u r e n procent, der mener, at børn i dag kommer nok ud i naturen. forhold til danske børns brug af naturen. Hvor ofte er børn ude i naturen i dag? At b ø r n e b ø r n e n e bo e d e tæ t t e r e på m i g Hvilke barrierer er de største for Citat fra bedsteforældre børnenes naturoplevelser, og hvad kan Da jeg var barn, blev børn mindre overvåget - vi skulle være hjemme til spisetid, men strejfede ellers meget frit om i aldersintegrerede børnegrupper. Danmarks Naturfredningsforening gøre for at hjælpe børn og børnefamilier til flere naturoplevelser og mere tid i naturen? I sensommeren 2009 har Danmarks Naturfredningsforening gennemført en undersøgelse, der giver nogle af de svar, foreningen har ledt efter. At b ø r n e b ø r n e n e i k k e g i k t i l så mange organisered e akt ivit et er 37% At j e g i k k e a r b e j d e d e så meget 25% At m i n e b ø r n op fo r d r e d e m i g t i l at ta g e u d i n at u r e n s a m m e n m e d b ø r n e b ø r n e n e At d e r va r f l e r e n at u r l e g e pl a d s e r o g b e s ø g s c e n t r e m e d n at u r At j e g k u n n e få g o d e o g g r at i s i d é e r t i l n at u r opl e v e l s e r s a m m e n m e d b ø r n e n e At d e r va r f l e r e s pæ n d e n d e pl a n l a g t e aktiviteter og arrangementer 61% 22% 16% 16% 13% b e d st e fo r æ l d r e Grønt lys forude Der er også positive konklusioner at hente i undersøgelsen. Mange danske familier gør en indsats og prioriterer naturoplevelserne sammen med deres børn. 13 procent af forældrene i undersøgelsen siger, at deres børn kommer mere ud i naturen, end de selv gjorde som børn. Som hovedårsager angiver de institutionernes indsats og deres egen bevidsthed om, at det er sundt for børnene. Forældrenes hyppigst angivne svar på, hvad der kunne hjælpe familien Citat fra forældre Der er også andet, vi skal, som er vigtigt for vores barns udvikling, men det er ikke en decideret barriere, det er et bevidst valg. til at komme mere ud i naturen At fa m i l i e n f i k m i n d r e t r avlt og m ere tid sa m m en At v i fo r æ l d r e i k k e a r b e j d e d e s å m eg e t At d e r va r f l e r e n at u r l e g e pl a d s e r o g b e s ø g s c e n t r e m e d n at u r At j eg k u n n e få g o d e o g g r at i s i d e e r t i l n at u r opl e v e l s e r fo r fa m i l i e n At b ø r n e n e i k k e g i k t i l s å m a n g e organiserede aktiviteter 65% 52% 22% 19% 14% At n at u r e n va r tæ t t e r e på m i t h j e m 13% At j e g k e n dt e n at u r e n i mit nærområde bedre 13% fo r æ l d r e 6 o k to b e r N r. 2 N r. 2 o k to b e r

5 I vores tid bliver børn ofte stimuleret udefra. Der er faste rammer for, hvad de skal, der er for lidt tid til fordybelse, og pladsen i institutionerne bliver mere og mere trang. I naturen kommer de derimod i berøring med den virkelige verden og får stimuleret deres sanser på deres egne præmisser. Det vil derfor have store konsekvenser for børnene, at de kommer mindre ud i naturen, mener Jeanne Erichsen. For det er netop her, de kommer tæt på liv, død, nænsomhed, følelser og nuancer. Vi frarøver dem mulighed for at lære sig selv at kende, for at lære livet at kende og til selv at få lyst til at være nysgerrige. I naturen kommer børn ofte derud, hvor det er lidt farligt, og det er netop, når man er ude på kanten, at man lærer sig selv at kende. Erik Sigsgaard har med selvsyn set, at den lund, hvor han legede som barn, i dag er tilgroet, fordi her ikke har været et barn i årevis. Og han er trist over synet. Børnene må undvære den helt fri, uovervågede tilværelse. Det går ud over glæden ved tilværelsen, venskaberne, legen og læringen, kort sagt næsten alt. Hvis vi kalder børnene ind fra naturen og skemalægger deres tid, så går det ud over deres kreativitet. Fortsætter udviklingen i samme retning, vil vi snart se det sidste barn i skoven. Hvad børn bruger tiden på Travle forældre og computerspil er de største forhindringer for, at børn kommer ud i naturen. Færre besøg i naturen kan gå ud over børns trivsel, advarer eksperter. D er bliver længere mellem vilde børneskrig ved stranden og unger, der leger røver og soldater i skoven. Danske børn bruger nemlig markant mindre tid i naturen sammenlignet med tidligere generationer. I stedet bliver børns tid fyldt op med computerspil, tv og skemalagte fritidsaktiviter. Desuden vokser mange børn op i hjem, hvor forældrene har ringe tid til at tage deres børn med ud i naturen. Det er de væsentligste barrierer for, at børn ikke kommer ud i naturen, viser Danmarks Naturfredningsforenings undersøgelsen, af børns brug af naturen gennem tre generationer. Men den manglende tid i naturen kan være katastrofal for børns udvikling og trivsel. Det siger Erik Sigsgaard, der er en af landets mest anerkendte forskere inden for pædagogik. Han mener, at børn lærer 85 procent af det, de skal, uden for skolen, og netop naturen er et afgørende sted for børnelæring. Når børn leger i naturen, eksperimenterer de. De opstiller hypoteser og øver sig i at gøre sig forestillinger om verdenen. Her stiller man sig opgaver i modsætning til skolen, hvor man bliver stillet opgaver. Børn lærer at træffe beslutninger og at være deres egen herre. Natur stimulerer indlæring Undersøgelser viser, at når børn er ude i naturen, bliver deres indlæringsevne og deres evne til at fordybe sig stimuleret. For eksempel når de opdager en bille og får lov at røre ved den. Derfor er familieterapeut Jeanne Erichsen, der er projektkoordinator ved Familielaboratoriet, ikke i tvivl om, hvor vigtige naturoplevelser er for børn. tekst Mette Mølbak Foto Peter Sørensen I naturen kommer børn ofte derud, hvor det er lidt farligt, og det er netop, når man er ude på kanten, at man lærer sig selv at kende. Jeanne Erichsen Vi mister vores familie De skove, hvor der stadig er liv, er der, hvor Martin Spang Olsen holder kurser og laver øvelser, og han har i mange debatindlæg gjort opmærksom på sammenhængen mellem naturoplevelser og børns trivsel. I årevis har jeg talt imod computerspillene og det hjernedøde fjernsyn. I dag er vi så efterladt med en ungdom, der ikke orker at bevæge sig, og som intet forhold har til den virkelige natur. Men vi er jo for katten natur, og ved at adskille os fra dyrene og planterne omkring os mister vi vores familie med alle de sørgelige afsavn, som den slags medfører. Derfor er opfordringen fra eksperterne klar: Sørg for, at børnene kommer ud i naturen og får nogle oplevelser. Plant træer på de kedelige flade græsplæner. Tag i skoven eller til stranden hver eftermiddag om sommeren, rejs til uberørte naturområder i ferierne og lær jeres børn om zoologi, biologi og økologi. At forstå og kunne nyde naturen er et evigt projekt, som kan forfines hele livet, siger Martin Spang Olsen. Et barns hverdag anno Ud over skoletid, sove og spise, så bruger børn over tredje klasse i gennemsnit hverdagen på: TV radio musik dvd/video fritidslæsning 49 min. 46 min. 1 t. 16 min. 1 t. 36 min. 1 t. 49 min. Endvidere er der 89 procent, der bruger computeren i deres fritid af dem er der 84 procent, der bruger den til spil. Af den gruppe er der lidt over halvdelen (53 procent), der spiller en halv til en hel time om dagen. 88 procent af børnene dyrker motion de bruger i gennemsnit tre timer om ugen på det. 83 procent går til faste fritidsaktiviteter de gør det i gennemsnit tre dage om ugen. Kilde: Kulturministeriet 8 oktober 2009 Nr. 2 Nr. 2 oktober

6 Fakta 91 procent af forældrene svarer, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn får naturoplevelser. Fremtiden ser mindre grøn ud Børn i dag kommer halvt så meget ud i naturen, som deres bedsteforældre gjorde. Hvis udviklingen fortsætter i samme retning, ser det sort ud for de kommende generationer og for naturen. N æsten 60 procent af bedsteforældre-generationen kom ud i naturen hver dag i sommerhalvåret, da de var børn. Det gælder for kun 26 procent af nutidens børn, viser undersøgelsen, Børns brug af naturen gennem tre generationer. Udviklingen kommer ikke bag på Carsten Beck, der er forskningschef ved Instituttet for Fremtidsforskning. Han mener, at det er en konsekvens af, at der de sidste mange hundrede år har været en konstant bevægelse fra land til by. Landkommuner bliver mere og mere affolket, og koncentrationen af byerne bliver større. I dag bor mere end 50 procent af jordens befolkning i byer, og Carsten Beck ser ikke nogen tegn på, at bevægelsen stopper. Alt andet lige så betyder det, at vi kommer mindre ud i naturen. Selv om mange familier godt kunne bo på landet eller på en ø og arbejde hjemmefra, så vælger vi de bynære områder, fordi det er her, vi har vores sociale relationer. Man kunne godt revitalisere små landkommuner og øsamfund. Det sker bare ikke. weekenden eller bruger naturen, når den er på ferie. Personligt mener jeg, at børn går glip af nogle værdier, hvis man fjerner sig fra naturen. Det behøver dog ikke at betyde, at børn slet ikke vil se noget grønt i deres hverdag. Carsten Beck mener, at der måske vil blive mere grønt i byerne, men kontakten med den uspolerede natur vil være kraftigt reduceret. Det er svært at forestille sig, at Århus midtby skulle blive helt grøn, men man kan argumentere for, at der kommer nogle mellemløsninger, hvor byområder bliver mere grønne, for eksempel i form af parker. Men det kræver, at der er nogle politikere, der tager tèten, hvis udviklingen skal vendes. Modreaktion på vej Men selv om udviklingen viser, at nutidens børn bruger naturen mindre end før, så viser undersøgelsen paradoksalt nok også, at mange forældre gerne ville have, at deres børn var mere ude i naturen. Og det er ikke overraskende, mener Carsten Beck. Når det gælder naturen, så siger vi ofte et og gør noget andet. Det moderne liv består af en masse tilvalg, men vi glemmer, at når vi vælger ting til, så vælger vi også nogle ting fra. Sender vi børnene til en fritidsaktivitet, så kommer ungerne ikke ud i skoven, fordi der er så meget andet, siger forskningschefen ved Instituttet for Fremtidsforskning. 99 procent af menneskets liv kommer til at foregå uden for naturen. Derfor bliver forholdet til naturen mere som en del af en begivenhed. Carsten Beck Går glip af værdier Fortsætter udviklingen som i dag, hvor vi fjerner os mere og mere fra naturen, vil der ikke være meget natur i børns dagligdag, når vi kigger frem til år 2025 og procent af menneskets liv kommer til at foregå uden for naturen. Derfor bliver forholdet til naturen mere som en del af en begivenhed. For eksempel hvis familien tager på en picnic i Top fem over forældrenes grunde til, at deres børn har glæde af at være i naturen At k u n n e b r u g e k ro p p e n / 50% at røre sig: 50 procent At væ r e sa m m e n m e d fa m i l i e n 47% på e n a k t i v m å d e : 4 7 p ro c e n t at d e t e r 39% s j ov t: 3 9 p ro c e n t at samle 34% t i n g : 3 4 p ro c e n t at lege med 34% k a m m e r at e r / v e n n e r : 3 4 p ro c e n t forældre tekst Mette Mølbak Men selv om fremtiden ser ud til at blive mindre grøn, så kan der også være en modreaktion på vej. Sådan ser det i hvert fald ud, når fremtidsforsker og leder af Center for fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen, giver sit bud på udviklingen. Især i de kommende år efter finanskrisen vil familierne bruge mere tid udendørs, mener han. Der kommer meget fokus på sundhed og bevægelse og en forbrugsforskrækkelse, som gør, at vi kommer mere og mere udendørs. Men vi kommer ikke uden om, at naturen ændrer rolle i samfundet. Naturen går fra at være et sted, hvor vores bedsteforældre gravede kartofler op i efterårsferien til at være et sted, vi bruger på aktiviteter. Derfor kan man diskutere, hvor meget natur, der er tilbage. For efterhånden er det meste kunstigt skabt. 10 oktober 2009 Nr. 2 Nr. 2 oktober

7 kontakten mellem børn og natur. Da DN TEMA fanger Cheryl Charles, er hun på vej til C&NN s årlige træf i Colorado for netværkets græsrødder. I år kommer 130 for at dele inspiration, strategier og tilgange. Jeg er meget tilfreds med udviklingen. Vi lægger stor vægt på, at der ikke er én rigtig måde at gøre det på. Hver stat, hver by, hver familie finder sin måde. Det vigtige er, at vi får spredt budskabet om, hvor vigtigt og nemt det er at gøre leg i naturen til en prioritet. Netværket er vokset direkte i forlængelse af bogen Last Child in the Woods fra Forfatteren Richard Louv lægger ikke fingrene imellem; bogens undertitel er: At redde vores børn fra Nature-Deficit Disorder. I 2006 lancerede Cheryl Charles og Richard Louv kampagnen Leave No Child Inside, åbnede websitet og siden er bevægelsen kun vokset. Den største udfordring ser jeg helt klart i vores livsstil. Børnene er tykkere og tykkere, de bruger mere og mere tid med teknologi, skolerne har mere og mere fokus på at teste børn og ikke på at holde frikvarter udenfor. Og når de kommer hjem, så har børnene praktisk taget husarrest. De kommer ikke ud og leger. Folk glemmer, at udendørs leg skaber gladere, sundere og klogere børn. I Last Child in the Woods taler Richard Louv om, at leg i naturen er ligeså vigtig som søvn og næringsrigtig kost for børns udvikling. Han peger på, at stigningen af fedme blandt børn og børns brug af depressiv medicin kommer samtidig med eskaleringen af organiseret sport for børn. At røre sig fysisk er ikke det eneste, der skal til for at vende udviklingen. Louv lægger stor vægt på betydningen af at lege uorganiseret og ustruktureret i naturen. Cheryl Charles fortæller: Det er så vigtigt, at børn selv får lov til at vende hver sten, at vi ikke planlægger det hele for dem. Når de leger sammen ude, må de tage risici, de må forhandle med hinanden, de lærer selv at løse problemer og tage beslutninger. Og det stimulerer deres kreativitet, deres selvstændighed og deres evne til at fokusere. De lærer så utrolig meget af eventyr alene i vild natur. Richard Louv nævner en lang række undersøgelser, der peger på, at natur er terapeutisk og har samme effekt som medicin på symptomer på ADHD. Mange studier har slået fast, at natur virker afstressende, og at natur i nærheden af hjemmet spiller en betydelig rolle for børns psykiske velbefindende. Forskere har kortlagt, at børn, der bor tæt på natur har færre adfærdsproblemer og er mindre angste og deprimerede. Natur har en effekt på alle børns psyke og især på de mest skrøbelige. Så for Louv er tid i naturen ikke fritid, men en helt essentiel investering i vores børns sundhed. Fakta Children&Nature Network har udgivet pamfletten Nature Clubs for Families Tool Kit, der opfordrer familier til at gå sammen om at starte naturklubber. Netværket har også en mere ambitiøs Cheryl Charles, direktør for Children & Nature Network. Dagens dosis natur holder doktoren fra døren Bevægelsen Leave No Child Inside har vokset sig stor i USA. Bevægelsen vil have børnene tilbage til naturen og lege, som deres bedsteforældre gjorde det i 50 erne. For natur giver ikke bare gladere børn, det giver også mere koncentrerede, mere selvsikre og både fysisk og psykisk sundere børn. D N TEMA har talt med Cheryl Charles, direktøren for Children & Nature Network. Og meldingen fra direktøren er helt klar: Hvis bare forældre forstod, hvor vigtigt det er at få børnene udenfor, hvis de vidste, hvor stor betydning det har for børnenes fysiske, mentale og kognitive udvikling, så er jeg sikker på, at flere ville gå eller cykle til skolen om morgenen med sine børn. Det amerikanske netværk opfordrer og støtter forældre og organisationer, der vil genskabe tekst sara alfort foto Pressefoto Børnene har praktisk taget husarrest. De kommer ikke ud og leger. Folk glemmer, at udendørs leg skaber gladere, sundere og klogere børn. Cheryl Charles Vi har stor succes med at opmuntre familier til at tage mere ud. Familier mødes en gang om ugen og tager ud sammen. Der er en familie, der startede en naturklub, og nu har de 400 familier skrevet op. Det er en måde at vende udviklingen på. Men vi skal have skolerne med og lederne i byerne, så de kan mindske mængden af asfalt og undervise mere udenfor. Action Guide, der skridt for skridt lægger en plan for, hvordan den enkelte kan starte en kampagne i sit lokalsamfund. Netværket har skubbet på en række større byer og stater, der har iværksat regionale initiativer ofte under navnet Leave No Child Inside. 12 oktober 2009 Nr. 2 Nr. 2 oktober

8 Richard Louv ser en del af forklaringen på den voksende afstand mellem amerikanske børn og naturen i skolernes undervisning i globale trusler. Børn ved mere om de forsvindende regnskove og ozonlaget end om marken bag skolen, og det gør, at børn forbinder natur med dommedag og trusler, i stedet for undren og leg. Forældres frygt for at sende børnene ud alene i skoven langer han også ud efter når børn leger i naturen, vokser deres opmærksomhed, deres sanser vågner, og de får en mere balanceret fornemmelse for, hvad der kan være farligt. Forældres frygt er virkelig eskaleret de sidste 30 år, og de sidste ti år har vi fået helikopterforældre, der er så bekymrede, at de må vide, hvor deres børn er konstant. De er bange for fremmede, for bakterier, for trafik, og de er helt skrækslagne for, hvad der kan være ude i skovene. Der er så meget misinformation. Vi prøver at gå den frygt i møde ved at fortælle om, hvor sjældent der rent faktisk sker overgreb, og hvor vigtigt det er, at børn har frihed til at bevæge sig i natur. På USA-kortet på flokkes nåle i de fleste stater og byer. Hver nål fortæller om naturklubber, programmer og initiativer, der sender børn ud at lege i naturen. Sidste år samlede C&NN desuden førende forskere, der fra forskellige vinkler forsker i betydningen af natur for børns sundhed og udvikling. Så bevægelsen vokser stadig både i lovgivningen, blandt græsrødderne og ude i lokalmiljøerne. Og flere og flere børn klatrer i træer, bygger huler og undrer sig over regnormene. Jeg er altid forberedt Gina Wileman har startet en vandreklub for familier i Santa Clarita i Californien. Hendes søn elsker at lege udenfor, og Gina Wileman er også glad for at vandre i naturen. Hun er bare ikke så meget for at gå derud alene. P røv at se, der er myrer på min spade! To drenge i kasket og lyseblå t-shirt med Cub Scout Pack 40 på ryggen bøjer sig ned over spaden. De er ved at dække en vandresti med savsmuld med resten af spejdertruppen. Bjergene i naturparken Placerita Canyon nordvest for Los Angeles tårner sig op bag dem med solbrunt græs. En krydret duft fra bjergfodens lave buske fylder næseborene, mens morgenheden sætter ind. Støvskyer flyver højt mellem børnene, når de kaster spadens læs hen over stien. Conner har altid været så glad, når vi har været udenfor. Da vi gik med vandretruppen var Conner altid forrest. Han var vild med det! Conners mor, Gina Wileman, taler hurtigt og ivrigt. Hun startede gruppen Hiking Adventure Club for børn og deres forældre for et par år siden. Nu har hun startet en ny, og hun har allerede 45 familier skrevet op. De mødes jævnligt for at tage på ture i naturen. Han har det så meget bedre, når han har været ude. Folk siger, det er fordi, børnene får bevæget sig, men jeg tror, det er meget mere. Han lærer, mens han har det sjovt, hans humør tekst sara alfort foto Pressefoto og temperament ændrer sig. Jeg startede udelukkende klubben, fordi Conner elsker at være i naturen. Conner på ni år får lov til det meste, når han er ude i naturen. Han kravler på stenene, leger med pinde og smider sten i vandet. Der er kun få regler, som Gina holder fast i: Man skal altid blive på stien, undgå græsområder og altid gå i grupper. For Gina er bange for pumaerne, der lever i bjergene her. Conner på 9 år har været på rigtig mange vandreture, flere af dem på næsten 10 kilometer. Men der er en af dem, der var helt særlig. Han lærer, mens han har det sjovt, hans humør og temperament ændrer sig. Gina Wileman Vi var ude om natten engang, og damen, der skulle vise os vej, fór vild. Det var sejt. Så gik vi rundt ude i skoven i mørke, og vi måtte ikke have lommelygter med, fordi det var en måneskinstur. Men det havde min far alligevel, så vi gik alle sammen efter min fars lygte. Det var sjovt. Han tager fat i sin rive igen og fortsætter med at rive savsmuld ud over stien. Han er skuffet over ikke at skulle rigtig ud at vandre i dag. Kom, vi graver et hul, siger en lille pige, der har søgt ind i skyggen og væk fra arbejdet med spaderne. Hvis vi graver dybt nok, så kommer vi ned til vandet. Gina Wileman tager ofte sin søn Connor på 9 år med på vandretur i naturen. 14 oktober 2009 Nr. 2 Nr. 2 oktober

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TEMA. Børn og natur. Kreativitet, indlæring, koncentration, fordybelse. Naturen har positiv effekt på børn. Læs mere i temaet. skal. skal.

TEMA. Børn og natur. Kreativitet, indlæring, koncentration, fordybelse. Naturen har positiv effekt på børn. Læs mere i temaet. skal. skal. TEMA Børn og natur. Kreativitet, indlæring, koncentration, fordybelse. Naturen har positiv effekt på børn. Læs mere i temaet. skal skal skal 10 Natur & Miljø nr. 6 2011 Menneskeheden mister sig selv. Hjerneforsker

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen!

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen! SPRING UD I NATUREN Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk En quiz Fakta: Børn lærer

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere