AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1"

Transkript

1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

2 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: Kontortid: Mandag: kl Website: Havnefoged: Bent Hall Weilbrecht Redaktion: Sekretær og næstformand Forside og illustrationer: Gunnar Munk Jørgensen og Michael Bondo Andersen INDHOLD Side 1 Side 2 Forside Indholdsfortegnelse Side 3 Oversigt over bestyrelsen Side 4 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 20 - Formandens beretning Kassererens beretning Sekretærens beretning Beretning fra Uddannelse og Sejlerskole Beretning fra Fartøjsinspektøren Beretning fra Junior- og Jollelederen Beretning fra Sejladslederen Beretning fra Husinspektøren Beretning fra Aktivitetslederen Orientering om ANF Året i billeder

3 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 33 Bestyrelsen i Aalborg Sejlklub, marts marts 2015 Formand Luc Ghysels Egholm Færgevej 9, lejl. 24 DK-9000 Aalborg Mobil: Kasserer Peder N. Andersen Mobil: Sekretær Michael Bondo Andersen Snehvidevej Nørresundby Næstformand, Junior- og Jolleleder Gunnar Munk Jørgensen Gustav Holms Vej 17, DK-9210 Aalborg Mobil: Fartøjsinspektør Palle Klith Skydebanevej 30, lejl. 21 DK-9000 Aalborg Mobil: Uddannelse og sejladsudvalg Hans Jørgen Simoni Vestre Havnepromenade 3, 1.tv. DK-9000 Aalborg Mobil: Kapsejlads Søren Gunni Knudsen Elmelunden Gistrup Mobil: Aktivitetsleder Sonja Henriksen Gravenstenvej 33, DK-9000 Aalborg Mobil: Husinspektør Henrik Nielsen Mobil:

4 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 4 Beretning fra formanden Luc Ghysels Bestyrelsen har i 2014 bestræbt sig på at leve op til medlemmernes forventninger om en attraktiv og velfungerende klub, som kan stå imod de nye udfordringer, sejlsporten er stillet overfor med et faldende medlemstal over hele landet som resultat. Sammen med udvalgene og en lang række frivillige medlemmer er der gennemført større opretningsprojekter, og der er taget initiativ til nye tiltag. Detaljerne vil fremgå af de enkelte udvalgsberetninger. Orienteringsmøder Som noget nyt forsøgte vi os med orienteringsmøder og Cafe- og debatmøde, og det viste sig at have medlemmernes interesse, således at der på selve generalforsamlingen om foråret ikke skal bruges samme indsats med at briefe medlemmerne. Relevante emner er debateret på efterårsmødet, og bestyrelsen kan på dette grundlag gå videre med realiseringen af de nye tanker, som lanceredes på medlemsmøderne. Det vil vi fortsætte med, for eksempel planlægges der et nyt efterårsmøde i november i år. Cafémødet i november gav en god inspiration til bestyrelsen vedrørende nye tiltag, som kan være med til at få flere nye medlemmer samt holde på de nuværende medlemmer. Emner som kaffeautomat, sofagruppe, nyt fjernsyn i klubhuset, nyt PR-udvalg, intromøder for nye medlemmer, overdækning af grillplads, mm. er med på bestyrelsens prioriteringsliste for projekter, som ønskes gennemført i Renovering af klubhuset Klubhuset, som i år bliver 30 år gammelt, trængte efterhånden til en kærlig hånd, og den store gruppe af frivillige på onsdagsholdet er pt. sammen med havnefogeden i gang med at gennemføre en gennemgående renovering af gulve, installationer og vægflader. Ved hjælp af de mange frivillige er det en overkommelig økonomisk byrde, og resultaterne er til at føle på. Udover klubhusrenoveringen har der i foråret været brugt store ressourcer på at rydde op på opstillingspladserne, som efter års brug og med tilgroende beplantninger rummede lidt af hvert som affald og efterladenskaber. Kommunen kunne ikke komme til på grund af stativerne, de mange faste stativer var i vejen for renhold af pladsbelægningerne og ukrudtet stod meterhøjt. Mobile stativer Renoveringen af liften med en gennemgribende opretning af de vigtigste funktioner gav os muligheden for at satse på et alternativt transportsystem på land, de såkaldte mobile stativer. Foto: Michael Bondo Andersen

5 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 5 Projektet, som har medført en del debat, har givet et overbevisende godt resultat efter den første prøveperiode med bådoptagning i år. Alle kan nu se, at det var nødvendigt af hensyn til at sikre medlemmerne en velfungerende havn med tidssvarende optagningssystemer, ligesom det er gennemført i en lang række andre havne i landet. Liften kan ved korrekt brug og begrænset kørsel sikkert levetidsforlænges i så mange år, at vi kan genvinde de store investeringer, den kostede i reparationer de foregående år. Bestyrelsen håber at kunne trække på medlemmernes velvilje ved at lægge kørselsreglerne om, så planen med levetidsforlængelsen kan fastholdes. Forskellige reglementer er tilrettet i tråd med det nye optagningssytem, og langt de fleste medlemmer har taget godt imod de nye regler, selv om der forventes nogle tilpasninger, som bestyrelsen arbejder videre med på grundlag af de erfaringer, der er gjort i Dansk Sejlunion Bestyrelsens repræsentant (Aktivitetsleder) og et medlem af Aktivitetsudvalget deltog også i år i DS-klubkonferencen i efteråret, og dermed følger vi med i, hvad der sker på denne front. Det ser ud til, at det er gået op for DS, at bredden i dansk sejlsport skal prioriteres højere, hvis ikke medlemstallet skal fortsætte med at styrtdykke som i de sidste 5 år. Der tages initiativer i retning af at gøre sejlsporten mere synlig gennem landsdækkende arrangementer, som kaldes VILD MED VAND, hvor en årlig ÅBEN HAVN-dag skal være hovedpunktet med fuld pressedækning. AS kunne benytte lejligheden til at invitere byens borgere indenfor og evt. en tur med ud på fjorden? I år afløses den årlige Aalborgregatta af Tall Ships Races i august, og der skal også vi prøve at gøre os synlige med evt. udstilling af både og foldere med information om klubben. ANF I Aalborg Nørresundby Fritidshavne (ANF) som vi er Medlemsklub af, har vi i det forløbne efterår arbejdet i et Vedtægtsudvalg og været med i nogle Forhandlingsmøder (Formandsmøder) og prøvet at finde en bedre samarbejdsform mellem klubberne. Nøgleordene har været mere demokratiske og mere åbne forhold mellem klubberne og mere retfærdige afregningsformer for klubbernes bidrag til den fælles kasse. Der har været mange knaster, som skulle vurderes, og pt. (februar) er Udvalget/Formandsgruppen ved at lægge sidste hånd på et udkast, som så skal til vurdering/godkendelse i samtlige klubbers bestyrelser. I 2014 indførte vi individuel afregning af forbrugsafgifter i klubberne, hvilket medførte nogen større omkostninger ved tilretning af installationerne, men til gengæld medførte et kraftigt fald i forbruget! Foto: Micaael Bondo Andersen Landarealerne Vedligeholdelsen af de store grønne områder i Marina Fjordparken og de offentlige vejes belysning og befæstelser lider under en manglende opmærksomhed fra kommunens side.

6 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 6 Vores opråb vedrørende faldefærdige asfaltbelægninger og tilgroede flisestier har endnu ikke haft den store effekt, men vi fortsætter med at gøre opmærksom på problemerne og regner med, at det nok skal lykkes at få niveauet for vedligehold skruet en tak op. Havnefoged Bestyrelsen har efter 1,5 år med Bent Weilbrecht som Havnefoged lavet en kritisk gennemgang af funktionen, delvis efter en del kritik fra medlemmerne, og vi er kommet til den konklusion, at samarbejdet skulle stoppe med udgangen af marts Vi forsøger at finde en kandidat med endnu bedre tekniske kundskaber på kørselsområdet, som er af største betydning for samarbejdet med medlemmerne under optagning og søsætning af bådene. Vi regner med at kunne præsentere en ny havnefoged pr Nyt PR-udvalg Det nye PR-udvalg, som foreløbigt består af 3 bestyrelsesmedlemmer og et menigt medlem, har holdt det første møde, og der er allerede kastet en del nye projekter på bordet: Ny hovedsponsoraftale, nye klubbåde, formidling af erfaringer til nye bådfællesskaber såvel til familiesejlads som til kapsejlads, nye events til fremme af AS-image i det omgivende samfund. Intromøder for nye medlemmer i foråret og en del andre emner er lagt ind i arbejdslisten for udvalget, som vil supplere med ad hoc grupper til gennemførelse af projekterne. Jollehusene Byggemæssigt er det kun projektet med nye Jollehuse vest for Grejhusene, som fik en byggetilladelse. De nye bådhaller kan først bygges, når der er lavet en ny lokalplan for området, og foreløbigt ser det ud til at tage et år mere. Vi kæmper videre for at få det klar inden næste vinter. Fremtiden Bestyrelsens ambitioner for det kommende år er at styrke klubbens aktiviteter og at udbrede kendskabet til de gode faciliteter, vi råder over i forhold til prisen. Vores priser ligger nu meget tæt på vores naboklubbers, bare med meget mere service for pengene og mange flere arrangementer, der tilbydes medlemmerne. Vi takker alle for et fantastisk bidrag med at gøre klubbens omgivelser pænere og med at respektere, at det er det niveau, vi forestiller os, kan bibeholdes fremover. God sejlsæson Luc Ghysels Foto: Michael Bondo Andersen

7 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 7 Beretning fra kasserer Peder N. Andersen Stadig sund økonomi Trods store investeringer de sidste par år har vi stadig en sund økonomi i klubben, og 2014 blev et år med store økonomiske udfordringer gav et lille overskud på kr ,00. Den samlede kontantbeholdning er nu på kr ,00, og vi har et tilgodehavende på kr ,00. Der er også blevet arbejdet for at gøre klubben konkurrencedygtig over for vore naboklubber, og det er nu lykkedes. Da vi tilbyder mere til medlemmerne her i AS, vil det nok også altid være lidt dyrere at være medlem af AS. I 2012 var kontingentet kommet helt op i kr , hvor vores naboklubber havde et kontingent på kr Her for 2015 forventer vi et kontingent på kr. 900, og en pladsleje på kr. 186 pr. kvm. båd. Det betyder, at prisen for at have en gennemsnitsbåd liggende i Aalborg Sejlklub er tilbage til 2007 priser. Medregner vi brugsretten til et mobilstativ, er prisen på en gennemsnitsbåd lavere end 2008-priser. I forbindelse med omlægningen af udregningsmodellen på vandpladslejen og overgangen til mobile stativer er der medlemmer, der har valgt at flytte til andre havne. Vi har fået en del nye bådejere, men det er generelt mindre både, så i alt har vi i dag 325 stk. bådejere mod 331 i Nye mobile stativer en stor succes Overgangen til de nye stativer er blevet en stor succes og langt over forventning. Der er købt løftevogn og stativer for kr eks. moms. En stor del af stativerne er leaset, så her pr. 1/ er forpligtelsen til leasingselskabet kr eks. moms. Beløbet forrentes og afdrages over de næste 5 år med kr pr. år. Liften stadig dyr Vedligeholdelsen på liften har igen i år kostet en del, kr eks. moms. I budgettet for 2015 er der afsat kr til vedligeholdelse af liften. For at det kan holde, må vi spare og ændre på den måde, vi bruger liften. Liften skal gerne holde de næste 5 til 10 år, så vi kan begynde at spare op til et andet optagesystem, når vi er færdige med at betale på leasingkontrakten. Medlemskartoteket Jeg må gentage fra sidste år. Medlemskartoteket er en vigtig del. Det er ud fra de oplysninger, der står her, at opkrævninger bliver sendt ud. Det er også ud fra medlemskartoteket orientering udsendes til medlemmerne, derfor er det vigtigt, at oplysningerne er korrekte, og at vi har jeres mailadresse. Fra i år sendes alt ud via mail. Foto: Michael Bondo Andersen

8 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 8 Skifter I telefonnummer, adresse eller mail så send en mail til og I vil blive oprettet, så I fremover modtager orientering fra klubben. For de enkelte personer, som ikke har , vil orienteringen være fremlagt i klubben. Ret selv oplysninger mv. I kan nu via klubbens hjemmeside login til Min side se og rette de oplysninger, vi har på jer i systemet. Det er også muligt at se, hvad I har betalt til klubben gennem årene. Det er planen, at det senere vil blive muligt at betale til klubben via login. Adgangen er: Brugernavn: (jeres medlemsnummer), Kode: (jeres efternavn). Lykkes det ikke, kan det være, at I er oprettet forkert i systemet, så kontakt kassereren. Efter login kan i rette jeres kode (password) i det nederste felt. De, som ikke har computer, kan via klubbens computer ved cashloderen tilgå klubbens hjemmeside. Peder N. Andersen Beretning fra Sekretær og web-ansvarlig Michael Bondo Andersen Med efterhånden mange års medlemskab i Aalborg Sejlklub var det med stor spænding jeg indtrådte i bestyrelsen i Aalborg Sejlklub i foråret Rollerne i bestyrelsen blev hurtigt fordelt, og jeg overtog sekretær- og webansvaret efter Bo. Og så var det blot at komme i gang, og der er altså et højt aktivitetsniveau i bestyrelsen. Der er ikke så mange i klubben, der kender mig, men de fleste har set min pram den er blå, fylder for tre og hedder Fartbølle. Jeg sejler meget, når jeg ellers kan finde tid til det fra mit arbejde. Hvad er så egentligt opgaven for en sekretær og web-ansvarlig? Tja, tjo, det vigtige er at sikre information til medlemmerne, både den aktuelle, men også at gemme div. gamle referater mm., så de er sikret for fremtiden. Til dette formål er vores hjemmeside, jo meget vigtig. Foto: Michael Bondo Andersen Samtidig arvede jeg den struktur og det webredigeringssystem, som Bo har brugt meget tid på at opbygge. Det er både godt og skidt. Godt fordi det rent faktisk virker, og fordi det er skræddersyet til lige præcist Aalborg Sejlklub. Derudover er det nemt at bruge. Man kan godt mærke, at der er brugt meget tid på at opbygge en basisstruktur, der er god og effektiv. Det mindre gode er så, at den som det hedder i fagsproget - er proprietær, dvs. udvikling og vedligehold kan stort set kun varetages

9 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 9 af den, der har udviklet systemet, og det er ikke hensigtsmæssigt på den lange bane og slet ikke i en klub, hvor det er frivillige, der driver værket. Dette blev for alvor tydeligt for os alle ved et nedbrud her i efteråret. Det varede næsten en uge, før vi var oppe at køre igen med hjemmesiden. Den anden problemstilling er, at ingen andre i bestyrelsen kan lægge noget på hjemmesiden, dvs. alt skal omkring undertegnede, og det tager tid og kan give misforståelser. Vores aktivitetsleder, Sonja, har dog tilkæmpet sig direkte adgang (godt ikke alle er IT-ignoranter :-) Jeg har brugt noget tid på at sætte mig ind i, hvad vi rent faktisk har af behov i Aalborg Sejlklub, men lige så vigtigt at sikre, at brugerne kan få den information, de skal have, men også at de, der rent faktisk genererer informationen, kan komme af med den på en nem og hensigtsmæssig måde, og specielt det sidste er ikke trivielt. Det er jo sådan med hjemmesider, at rigtigt mange har en mening om det, men også at disse meninger sjældent stemmer overens, så det er vigtigt med en konsensussøgende tilgang til dette arbejde. Følgende tiltag er i gang: 1. Fuld digitalisering Det er vigtigt, at vi kan kommunikere med alle vores medlemmer, og det sker nu engang elektronisk, altså via hjemmeside og , derfor er det vigtigt, at vi har din . Det offentlige i Danmark er jo gået foran og har krævet, at alle er digitale. Dette er også en balancegang, sender vi for få mails ud, mangler der information, sender vi for meget ud, bliver det ofte betragtet som spam. 2. Redigeringssystem Skift af hjemmesideredigeringssystem fra det nuværende til Word- Press, som er et af de mest anvendte i verden, og ganske mange sejlklubber i Danmark bruger dette. Dette skulle gerne betyde et mere moderne layout, mulighed for at ændre layout og fremfor alt nemt at lægge information ind, f.eks. fra bestyrelsen. Min personlige vision er at overflødiggøre mig selv, således at jeg ikke er direkte involveret i at lægge nyt på hjemmesiden. 3. Integration Vi vil gerne foretage en fuld integration imellem medlemsdatabasen og vores web-system således, at medlemmer selv kan opdatere deres medlemsoplysninger. Dette er gennemført for de basale informationer. 4. Kalenderfunktion Oprettelse af kalenderfunktioner, bemærk flertalsformen. Ideen er, at vi skal have selvstændige kalendere for de forskellige funktioner, vi har i klubben, såsom aktiviteter, bestyrelse, klublokale og vigtigst af alt: Fredagsbaren. Foto: Michael Bondo Andersen 5. Tilmeldingssystem En funktion, der gør det muligt, at man kan melde sig til div. aktiviteter, men også til f.eks. bådoptagning og isætning.

10 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 10 Det er håbet, at de tre første ting sker på denne side af sæsonstart, og punkt fire og fem kommer på, når vore leverandør er klar med et stabilt system det skal jo kobles op på vores administrative løsning der hedder Winkas. Om vi når helt i mål, må så vise sig Sidst men ikke mindst vil jeg meget opfordre frivillige til at melde sig under fanerne også i IT-sammenhæng. Hvis der sidder nogen medlemmer derude, der vil og kan noget inden for faget, vil jeg meget gerne i kontakt med dem f.eks. WordPress. Tro mig, det er sjovt og underholdende, og det er faktisk helt rart at være med til at sætte en dagsorden! Med håb om god og lang sejlsæson 2015 Michael Bondo Andersen Beretning fra sejlerskole og undervisning Hans Jørgen Simoni Sejlerskolen Vi kan se tilbage på en vellykket sæson Mille lever til fulde op til vore elevers og instruktørers forventninger, hvad sejlegenskaber angår. Med den meget fine sommer vi havde i fjor, har der kun været ganske få aflysninger på grund af vejrliget, og der har ikke været havarier eller uheld af nævneværdig art. Desuden har Mille deltaget i onsdagssejladserne, hvilket også er planen for den kommende sæson. Vi har allerede modtaget 20 forhåndstilmeldinger til den kommende sæson, og med max. 24 elever tyder det på, at vi får udsolgt. Der skal fra klubbens side lyde en stor tak til vores dygtige og engagerede instruktører, Martin Romanius, Jens Juhl, Jacob Gaarn, Klaus Guse og Michael Bondo Andersen. Vi håber I er med igen i Uddannelse Forrige vinter gennemførte 18 elever kurset til Yachtskipper 3, under ledelse af Peter Ribe med afsluttende eksamen i marts I oktober startede vi et hold på 19 elever op til Duelighedsprøven under ledelse af Andreas Fink Mejlgaard. Undervisningen fortsætter frem til medio marts, hvor der afsluttes med eksamen. Vi forsøger til efteråret at gentage succesen med opstart af et nyt hold. Hans Jørgen Simoni Foto: Michael Bondo Andersen

11 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 11 Beretning fra fartøjsinspektøren Palle Klith Nye stativer og oprydning på landpladser. Der har igen været mange forandringer på havnen i Med overgang til nye stativer, oprydning på landpladserne og nye landpladser til alle. En stor tak til medlemmer for den store opbakning til indførelse af de nye stativer, det er gået over al forventning. Det var et større puslespil med nye og gamle stativer, når både med gamle stativer skulle op, før man kunne sætte de nye stativer. Men det har kørt fint. Vi var så heldige at have ekstra hjælp til klargøring af stativerne i havnefogedassistent Lennart og de arbejdsfrie, så det gik fint. Vi havde Havnens dag den 27. maj med en fin tilslutning, hvor der blev lavet mange ting - afslutning med grillpølser og øl. Tak til de fremmødte. Uden de frivillige hjælpere gik det ikke. Det gælder både de arbejdsfrie og havneudvalget. Så jeg håber, at medlemmerne sætter pris på den oprydning, der er sket på landpladserne, så vi kan være her alle sammen, det gør hverdagen lettere for havnefogeden i hans arbejde. Havnefoged Bent stopper til marts, jeg takker for samarbejdet i den tid, Bent har været her. Jeg vil slutte af med en tak til de arbejdsfrie og havneudvalget for deres indsats og håber, at de er friske på en ny sæson. - Palle Klith Foto: Gunnar Munk Jørgensen

12 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 12 Beretning fra Junior- og Jollelederen Grejet 2014 startede godt med legater fra Spar Nord Fonden og Lind Fonden under SIFA. I et samarbejde med Handicapidræt fik vi en ny 25 hk motor på vores ældste ribbåd. På denne måde blev det muligt at udskifte alle vore totaktsmotorer til moderne og støjsvage 4-taktsmotorer. Nu har vi kun 1 påhængsmotor med håndstart. Det betød et stort løft til sikkerheden omkring træning og afvikling af stævner, og juniorlederens blodtryk blev atter normalt. Onsdagsholdet lavede ny dørk i den ældste Kegnæsjolle, og den anden er blevet sat på værft her i efteråret for at få en hovedrenovering af skroget hen over vinteren og foråret Vintertræning Vore vintersamlinger var vel besøgt med sejlere fra Glyngøre, Skive, Sunds, Århus mv. og gav vore egne jollesejlere god sparring som start på den nye sæson. Vejret var flot i marts og faktisk bedre end senere på året f.eks. i august. Tak til Lasse Juhl for god ledelse og træning på vinterholdet. Juniortræningen Stor tak til vore flittige trænere: Christian Nør Larsen, Laust Castor Lund og Kirsten A. Juhl. Der er stor ros til trænerteamet fra forældrene til vore begyndere fra ind- og udland. Særligt fra de, hvis børn af en eller anden grund vælger at stoppe igen. For det er ingen hemmelighed, at interessen for at prøve at sejle er nogenlunde usvækket, men lysten til at blive ved er aftagende. Ændrede vilkår for børnefamilierne er en væsentlig faktor, men vi vil også se på, om vi tilbyder det rigtige produkt. En større grad af hyggesejlads for begyndere er under overvejelse. Mere herom til sæsonstart. Jeg overvejer også at hæve aldersgrænsen for at begynde at sejle Optimistjolle. I hvert fald for børn, der ikke er sejlerbørn. Vi har set flere tilfælde af frafald efter små hændelser som pludselige kæntringer i forbindelse med byger. Den forskrækkelse, det giver, kan muligvis først bearbejdes og overvindes, når man er omkring 10 år og ældre. Med godt 55 år i jollesejlads er det i hvert fald et mønster jeg tit har oplevet, også blandt voksne, der begyndte at sejle jolle. Træning tirsdag og torsdag har været pænt besøgt gennem året. Vi vil i 2015 prøve noget mere med andre former for træning. En mulighed er, at torsdagstræningen bliver mere tursejlads og leg med forældrene i ledsagebådene. Sommerlejren 2014 gennemført med stor succes Takket være Jan Skall Sørensens jernvilje blev der sommerlejr igen i år i samarbejde med Dansk Sejlunion, der støttede med annoncering og økonomisk tilskud. Foto: Jan Skall Sørensen

13 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 13 Godt 20 juniorsejlere og en håndfuld trænere satte klubhuset og jollepladsen på den anden ende i 4 dage i slutningen af juni måned. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på arrangementet, og Jan har lovet at søge arrangementet gentaget i Torsdagssejladserne Torsdagssejladserne for joller er derimod truet af lukning. Hvis vi fortsat skal kunne bede baneleder Jens Juhl, dommerassistent Anne Nør Larsen og baneudlægger Finn Holst Andersen om at stille op til det store show med bøjer, flag og truthorn hver torsdag, må jollesejlerne i Aalborg til at vise større deltagelse. Vi har bl.a. stærkt brug for at få en Lasersejler mere, så vi har 2 af hver jolletype om torsdagen. Vi har rigeligt med pølser og brød til de to årlige afslutninger på torsdagssejladserne, så kom nu på banen, rent ud sagt. Nordjysk Mesterskab for joller Desværre måtte vi aflyse de årlige mesterskaber på grund af for lille tilmelding. Det skyldes muligvis, at vi flyttede begivenheden fra juni til august på grund af for mange opgaver i juni og afvikling af Aalborg Regatta med bl.a. den traditionelle match-race i bymidten. I stedet valgte vi (Anne) at lave et lokalt stævne, som vi kaldte Sen- SommerSejlads. Det blev afviklet på 1 dag i skiftende vejr og havde pæn lokal deltagelse af Optimistjoller og Zoom8-joller. Flere aspiranter fulgte sejladsen sammen med Claus Østergaard, der havde samlet en lille begynderklasse med en Kegnæsjolle som base. Gaver Desværre mistede vi en VHF-telefon under stævnet. Jeg måtte derfor ud på markedet for at finde en ny på Juniorafdelingens regning. Jeg valgte at handle lokalt hos POLARIS Electronics her i Aalborg. Da jeg modtog fakturaen, stod der kun nuller i kolonnerne. Derfor skal der endnu engang lyde en stor tak til Klavs Torp, indehaver af POLARIS Electronics og SIRIUS Aalborg ApS, for støtte til Juniorafdelingen. Fremgang i 505-jollesejladsen Vi har nu 3 kampklare 505-joller i klubben, alle med gode besætninger. Det tegner godt for den kommende sæson. Jeg håber, det vil kunne lokke flere til jollesejladsen i AS. Det er altid sjovest, hvis der kan blive lidt klumpstart en gang imellem, og 505-jollen er både en krævende og sjov jolle at sejle. Ude i verden er det overvejende voksne, der sejler denne jolletype, og flere sejler i jollen til de er højt oppe i årene, så der må da ligge et potentiale i Aalborg Sejlklub? Mads og Mikkel Christiansen samt Lars og Rasmus Norre Andersen var i Kiel til WM for 505-joller i midten af august. Der var 152 deltagere fra hele verden og Mads og Mikkel sluttede på en flot 36. plads. Lars og Rasmus sluttede lidt længere nede, da de var lidt plaget af uheld og måtte udgå i et par sejladser. Gunnar Munk Jørgensen Foto: Gunnar Munk Jørgensen Mads og Mikkel

14 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 14 Beretning fra sejladsleder Søren Gunni Knudsen Ny mand i bestyrelsen samme folk på posterne i sejladsudvalget Søren Knudsen Jan Kondrup Jacob Svendsen Lars Jørgensen Ad hoc (Mogens Tomra, Michael Nielsen) Sæsonen startede lidt utraditionelt med tune-up sejlads til standerhejsningen, så alle kunne få fundet trimmet inden onsdagssejladserne skulle begynde i Maj. Trods tilmeldte både i onsdagssejladserne og et særskilt løb til turbåde var det Tordenskjolds soldater på banerne gennem hele sæsonen, bortset fra et par enkelte onsdage, hvor der var en enkelt eller to medløbere. Vi savner nye ansigter, og alle er velkomne i 2015 tur/kap, med/uden målebrev, vi skal nok finde en løsning (også til dig som mangler en gast eller et godt råd) Derfor lægger vi ud med d. 25/3 2015, sammen med Elvstrøm Sejl, at arrangere et trimforedrag, som alle kan drage nytte af, lær hvordan du trimmer sejl og mast (og hvorfor) og få mere sejlglæde. Dette følges op af en workshop på vandet d. 9/5, hvor Elvstrøm Sejl stiller op med nogle kyndige gutter, som vil med på vandet og give gode råd på netop DIN båd Juni startede med Mors Cup (Mors Rundt), hvor AS var fint repræsenteret i alle klasser og på præmiepodiet. Senere på måneden var AS rigt repræsenteret ifm. Aalborg Regatta, hvor der var sejlture for interesserede, skolebåden blev vist frem og så selvfølgeligt en kapsejlads. Denne blev dog grundet vejret lidt svagt besøgt. Men for tilskuerne på kajen var der action til stregen. Også skolebåden kom på banen denne dag. Jens Juhl og hans trofaste dommerbådskusk mente godt, at de kunne klare starterne selv, og så sprang Lars Jørgensen (onsdagsdommer) og Martin fra Sejlerskolen i skolebåden for at deltage i sejladserne. Vi lånte op til regattaen 4 matchracebåde fra Match Racing Danmark. Dette resulterede i et hastigt arrangeret match race-arrangement, med 40 deltagere fra alle afskygninger af klubben. Stor hygge på havnefronten med Steen Frederiksen som grillmester og et lille spilerkip til kongeskibet. Foto: Gunnar Munk Jørgensen

15 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 15 Efter sommerferien fortsatte onsdagssejladsernes 2. serie med intens kamp om pladserne både på banen, men ikke mindst også i klubben bagefter, hvor Hanne, Jessie og deres hjælpere diskede op med kulinariske oplevelser. September bød traditionen tro på AS Hovedkap, som blev afviklet i perfekt sejlervejr. Vi startede på respit, langsomste både først. Og der var i bogstaveligste forstand kamp til stregen, også bådklasserne imellem. Den sidste onsdagssejlads blev som vanligt holdt en lørdag formiddag med efterfølgende mad i Klubben. Pernille havde stillet det helt store middagsmåltid op. 50 personer til spisning hold da helt op. Stor tak til alle dem, som har givet en hånd med ved at afvikle sejladser, lægge bøjer ud, lave mad og komme med gode ideer. Og særligt tak til vore præmiesponsorer: Nordjysk Marine, Pandekagehuset og Elvstrøm Sejl - de gjorde det lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen Søren Beretning for Husinspektør Henrik Nielsen Henrik har ønsket at udtræde af bestyrelsen med udgangen af Desværre har Henrik ikke ønsket at aflægge beretning for sin sidste periode i bestyrelsen. Henrik har været medlem af bestyrelsen siden 2008 og fra 2010 husinspektør. Henrik har i de senere år stået for en omfattende renovering af klubhusets køkken, og i 2014 har vi på Henriks initiativ fået indført et nyt låsesystem, der gør sikkerheden omkring klubhuset væsentlig større. Bl.a. vil vi i fremtiden have styr på klubnøglerne og kunne sikre, at udmeldte ikke længere har adgang til klubbens bygninger. Systemet gør det også muligt at skræddersy et medlems adgang til klubbens lokaler. Bestyrelsen vil på dette sted gerne takke Henrik for en stor arbejdsindsats for klubben gennem årene. Gunnar Munk Jørgensen Foto: Michael Bondo Andersen

16 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 16 Beretning fra aktivitetslederen Sonja Henriksen Et godt år med stor aktivitet I løbet af det sidste trekvarte år er der kommet nye sejlere til, som også deltager i vores arrangementer. Som så mange andre steder falder nogen meget hurtigt til, medens andre lige skal kikke stedet an. Det er ikke noget nyt. For nogen har det været med en undrende oplevelse at komme i klubben. Jeg håber, at alle vil komme og byde ind med eventuelle ideer, samt hjælpe med det, som man er bedst til. Jeg byder jer velkommen og håber, at vi vil se jer til vores arrangementer. Hjælpes folk ad, går mange ting meget lettere, og alting bliver lettere, sjovere og billigere. Jeg husker tydeligt en af de første bemærkninger, jeg fik som aktivitetsleder, da jeg spurgte en lille gruppe, om de ikke ville være søde at samle nogle tallerkner sammen efter en fest. Her fik jeg det svar fra en person, at de havde betalt for maden, så må det være det. Jeg har lært, at det ikke er den generelle holdning i klubben. Folk er generelt rigtig god til at tilbyde deres hjælp. Vi har været en del, der hjælpes ad med at dække bord samt klare afrydningen, inden folk går hjem. Selv søndag morgen har der været hjælp. Det tager en brøkdel af tidligere tideres forbrug til borddækning samt afrydning. Stor tak. Standerhejsning og afriggerfest I de sidste par år har der været tradition for, at vi ved standerhejsningen har været en pæn flok, som har spist morgenmad sammen. I år kunne vi hylde Steen Frederiksen, da han havde fødselsdag samme dag. Denne dag er godt besøgt. Flere købte en løfter til deres mast. Andre fik en sludder med Søren fra Tursejleren. Andre igen fik gjort en anden god handel. Dagen blev afsluttet med en fest til ud på de små timer. Ved vores afriggerfest havde vi besøg af Dronning Margrethe, som kom med et humoristisk indslag efter spisningen. Igen i år havde vi på kraftig opfordring Ole Vendelbo til at komme og spille. Fredagsbar og fredagsspisning Der er rigtig mange, der har stået i fredagsbaren i mange år - nogen over 20 år. Dem er der forsat brug for. Det bevirker, at det ikke er så mange gange, man har vagten. Foto: Gunnar Munk Jørgensen Antallet af aftener, hvor der sker noget, er stigende, især om fredagen. Fredage, hvor der er fredagsspisning, er populære. Ind imellem høres bemærkninger om, at folk er nødt til at skulle noget andet fx familiefødselsdag eller lignende, altså de har haft et tvunget fravalg. Der er også mange, der nyder ikke at skulle hjem og lave aftensmaden efter

17 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 17 en travl uge. Dette har medvirket, at vi har måttet have nye ind til at hjælpe med at passe fredagsbaren, da flere af dem, der laver maden på maddagene om fredagen også står i fredagsbaren. Nye folk er fortsat velkomne til at give deres hjælp med i såvel fredagsbaren som ved madlavningen. I december kom der 2 og tilbød deres evner til at lave maden. Det er bare super. Banko og viseaften Vi har haft banko en sidste fredag i november, hvor hovedgevinsten var fine ænder fra slagteren i Hasseris. Derudover var vi heldige med gode sponsorgaver fra mange, både fra dem klubben handler med men også fra andre erhvervsdrivende. Især Søren havde lagt et stort arbejde i at skaffe en del af gaverne. Her er der måske flere i klubben, som kunne give en hånd med. I december måned havde vi lidt julehygge, idet der blev serveret juleøl, gløgg og æbleskiver om fredagen. En aften havde vi visesangeren Hanne Bøgh Andersen, der sang nogle sange og fik folk til at synge med. Sct. Hans aften er også en af de aftener, hvor mange kommer forbi sejlklubben. Igen i år havde vi spisning før bålet. Vi havde også lejet hoppeborg og sumobryderudstyr, hvor man kunne få brugt lidt kræfter, men disse ting var ikke de store tilløbsstykker. Foredrag Udover vores hyggeaftner har vi haft nogle foredrag, som absolut var værd at komme til. Jonna og Jørgen Fristrup har fortalt meget inspirerende om Kanaløerne. I samarbejde med Folkeuniversitet havde vi en aften, hvor seniorklimatolog John Cappelen fra DMI kom og fortalte om meteorologi for sejlere. Der blev givet hint om, hvor man skulle sejle ved bestemte vinde. Fra GateHouse har vi haft Lars, som fortalte om AIS. Her fik vi live viden om AIS. Lars kom ind på, hvad AIS er, hvad bruger myndighederne det til, hvad gør de store skibe, og hvad kan du bruge det til. Lars Lys kom samme aften og viste instrumenter til båden. Efter ønske kommer Lars igen d. 3. marts. Her vil Ole Hansen blive koblet på, således vi vil få en aften med kommunikation for sejlere, se hjemmesiden. Vores Cafémøde/medlemsmøde er velbesøgt og helt sikkert noget, som vi bør arbejde videre med. Ved sidste møde fik bestyrelsen rigtig mange gode input med ideer, hvor 5 er basis for indsatsområder, og de vil derfor blive arbejdet videre med. Til udførelse af ideerne er det vigtigt, at man giver et nap med for at få disse udført. Alt sammen skulle gerne være medvirkende til, at vi får en langt hyggeligere sejlklub, billigst mulig og med bedst mulig service. Sonja Henriksen Foto: Michael Bondo Andersen

18 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 18 Beretning om ANF ved Næstformanden På generalforsamlingen sidste år fik bestyrelsen mandat til at bringe samarbejdet med ANF til ophør, hvis ikke kursen i ANF kunne lægges om, så ANF alene beskæftiger sig med de kerneområder, som ANF blev dannet til at varetage. Et andet ankepunkt var/er et ønske om ens regler for afregning for bådepladser til ANF. Aalborg Sejlklubs bestyrelse besluttede i foråret at tilbageholde et beløb svarende til for meget opkrævet forbrugsafgifter over de seneste 3 år. Det var beløb, som var fremkommet ved den skæve afregningsmodel, som ANF havde indført for år tilbage og som eksempelvis resulterede i, at Aalborg Sejlklubs medlemmer betalte for gæstesejlernes strømforbrug i Vestre bådehavn, medens sejlklubberne i de andre havne stak gæstelejen i egen lomme. Blot et af mange eksempler. Tilbageholdelsen af dette beløb førte til, at ANF fik en advokat til at skrive et incassobrev til Aalborg Sejlklub. Nu er det sådan i vedtægterne for ANF, at man ikke kan slæbe hinanden i retten, men at uoverensstemmelser skal løses ved forhandling eller ved Voldgift. Vi fik så en advokat til at se på vores sag. Dels hvordan er vi stillet i vores påstand om for meget opkrævet afgift, dels hvordan forholder det sig med de vedtægter, der gælder for ANF og de senere ændringer heri. Vores advokat kom til den konklusion, at det alene er Overenskomsten fra 1992, der er gældende, og at de senere vedtægtsændringer er ugyldige, da de ikke er godkendt i klubbernes bestyrelser ved alle bestyrelsesmedlemmers personlige underskrift, som vil være nødvendig for at ændre den oprindelige Overenskomst. Det betød så, at ANF slet ikke havde ret til at opkræve de beløb, hvoraf vi nu tilbageholdt en mindre del. Ligeledes var optagelsen af Fiskerklyngen som medlem af ANF ulovlig eller ugyldig. På denne måde var vi bestemt ikke kommet en løsning nærmere. Det viste så også et møde, hvor de to advokater var til stede. Kursen mod en voldgift til flere hundrede tusinde kroner var sat. En større voldgift om vedtægternes gyldighed og om afregningsformer ville lamme ANF i årevis. Det lykkedes på denne baggrund at få en kontakt til modparten og få drøftet alternativer. Udgangspunktet var De 9 bud om samarbejde i ANF, fra Aalborg Sejlklub Med udsigten til voldgift var disse retningslinjer måske ikke helt uspiselige. Det stod vist klart for alle, at det var nødvendigt at se på vedtægterne, og i denne sammenhæng få åbnet ANF noget mere mod klubberne og få skabt et egentligt demokrati i ledelsen af ANF. I oktober sidste år kunne bestyrelsen i ANF og undertegnede så mødes om et oplæg til nye regler for samarbejdet og oplæg til nye vedtægter. Siden har Jan Stage og Luc Ghysels skrevet på vedtægtsrevisioner i et omfang, så vi nu er nået til 10. gennemskrivning. Foto: Gunnar Munk Jørgensen

19 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 19 De andre klubber i ANF krævede, at vi indbetalte det beløb, vi holdt tilbage, for at de ville fortsætte forhandlingerne. Det gjorde vi så, men kravet er opretholdt. Hovedindholdet i de nye vedtægter er indførelsen af et repræsentantskab, bestående af alle bestyrelsesmedlemmer i klubberne under ANF. Dette repræsentantskab skal sikre, at det, der foregår i ANF, bringes ud til alle bestyrelsesmedlemmer i Medlemsklubberne. Disse skal så tage stilling til alle større planer og sager vedrørende ANF og give sin formand mandat til at stemme på klubbens vegne. I denne sammenhæng er der uenighed om stemmeprocenterne i sager af forskellig betydning. Hvis der kun kræves almindelig stemmeflerhed i større beslutninger, vil 2 klubber (og her skal ikke nævnes navne) kunne køre hele butikken uden om de 3 andre. Hvis der kræves 2/3 flertal i større beslutninger, vil 1 klub kunne blokere for en beslutning. Men her er det så, at reglen om, at alle større beslutninger skal tages i enighed, bliver bragt på banen. I sådanne tilfælde må man forhandle sig på plads med den klub, der er modstander (altså skabe konsensus). Næste gang er det måske vetoklubben, der har brug for de andres støtte i en anden sag, og på denne måde vil modellen alligevel kunne fungere, da man ved at bruge sit veto risikerer, at andre vil gøre det samme mod ens egne ønsker i andre spørgsmål. Klubberne har brug for hinanden, men klubberne skal også respektere hinanden. Derfor kan modellen med 2/3 flertal godt fungere. Det er også det, der står i ANF s nuværende (men ugyldige) vedtægter, beslutninger skal så vidt muligt tages i enighed. Et andet krav er fuldkommen åbenhed også i klubregnskaber, der vedrører ANF. Det er et ønske, at der indføres regelmæssige kasserermøder, f.eks. halvårlige møder, hvor intet er hemmeligt. Hvad har Aalborg Sejlklub så fået ud af det hele? Forbrugsafgifterne er nu lagt ud til de enkelte klubber. På denne måde behøver vi ikke længere bekymre os om, at de i andre klubber leverer gratis strøm til denne og hin. Det betaler de selv fremover. Vi har fået de andre klubber til at fremlægge tal for deres bådpladser og vandarealer mv. Det er et stort fremskridt. Hvis man skal tro tallene, så er der klubber, der har ligget for dyrt i forhold til den model, som Aalborg Sejlklub har foreslået på det seneste (afregning efter bådens areal), men de tal har ændret sig flere gange. Det er åbenbart ikke nogen eksakt videnskab :-) Vi har fået indført regelmæssige (halvårlige) kasserermøder, hvor der er mulighed for at få oplysninger fra hinanden og fra ANF s kasserer i et fælles forum. Det kommer også med i vedtægten. Vi har med baggrund i beslutningen på generalforsamlingen sidste år spurgt rådmanden for By- og Landskab, om Aalborg Sejlklub kan få en parallel aftale med kommunen om drift af Marina Fjordparken og dermed udtræden af ANF. Rådmanden har svaret, at kommunen ønsker at bevare ANF, med alle medlemsklubber, men at man absolut ikke er ligeglad med, om ANF fungerer på demokratisk vis. Det er derfor vort håb, at den forvaltning, som har kontakten til ANF, nu sætter sig for bordenden i forhandlingerne om den nye vedtægt for at sikre, at det demokrati, som er alt afgørende for en fornuftig funktion i ANF, bliver indarbejdet i de nye vedtægter. Foto: Michael Bondo Andersen Gunnar Munk Jørgensen

20 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 20

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 9 april 2014 Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 1 Dagsorden: 1. Godkendelse referater: BS-møde 13.03.14 + konstituering, GF 11.03.14 (notat vedr. valgperiode) 2. Indkommen post-

Læs mere

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær Bestyrelses møde d 4 juni 2015 v3 Deltagere: Alle minus Palle (Ferie) og Christian (Afbud) I det følgende: AS = Aalborg Sejlklub, BS = Bestyrelse, GF = General forsamling 1 Godkendelse af dagsorden OK

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Indkommen post formand 3. Orientering - skriftlige indlæg? 4. ANF status opgaver forhandlingsoplæg mm 5. Indkomne forslag / drøftelser

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset 1 Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Indhold side: 2. Dagsorden Bilag til Generalforsamlingen: 3. Bilag 1: Regnskab for det forløbne år 2014 15.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 9 sept 2015 kl 19.30 i BS lokalet v1.1. 1 Referat af møde 04 juni 2015 godkendt

Referat af Bestyrelsesmøde d 9 sept 2015 kl 19.30 i BS lokalet v1.1. 1 Referat af møde 04 juni 2015 godkendt Referat af Bestyrelsesmøde d 9 sept 2015 kl 19.30 i BS lokalet v1.1 1 Referat af møde 04 juni 2015 godkendt 2 Dagsorden Dagorden : 1. Referater : 2. Godkendelse af dagsorden 3. Orientering stående udvalg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2 1 Referat fra 1 feb. 2015 Godkendt 2 Dagsorden Godkendelse af dagsorden: OK med følgende udvidelser: 6.11 Ansøgning fra sportshøjskolen 6.12 Fælles regler

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

2 Formand velkomst og generel orientering

2 Formand velkomst og generel orientering 1 Medlemsmøde d 15 nov. 2014 v1 Ordstyrer: Peter Jacobsen blev valgt Ca 85 deltagere til mødet, lidt færre til sidste del Referent: Michael Bondo Andersen 2 Formand velkomst og generel orientering Formanden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forfattet og redigeret af Junior- og Jolleleder Gunnar Munk Jørgensen, november 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forfattet og redigeret af Junior- og Jolleleder Gunnar Munk Jørgensen, november 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsidecollage, året i fotos side 1 Konstitueringen side 3 Mødet med juniorudvalget side 3 Mine mål side 3 Afdelingens økonomi side 3 Fritidsklubprojekt side 4 Sæsonens stævner

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere