AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1"

Transkript

1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

2 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: Kontortid: Mandag: kl Website: Havnefoged: Bent Hall Weilbrecht Redaktion: Sekretær og næstformand Forside og illustrationer: Gunnar Munk Jørgensen og Michael Bondo Andersen INDHOLD Side 1 Side 2 Forside Indholdsfortegnelse Side 3 Oversigt over bestyrelsen Side 4 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 20 - Formandens beretning Kassererens beretning Sekretærens beretning Beretning fra Uddannelse og Sejlerskole Beretning fra Fartøjsinspektøren Beretning fra Junior- og Jollelederen Beretning fra Sejladslederen Beretning fra Husinspektøren Beretning fra Aktivitetslederen Orientering om ANF Året i billeder

3 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 33 Bestyrelsen i Aalborg Sejlklub, marts marts 2015 Formand Luc Ghysels Egholm Færgevej 9, lejl. 24 DK-9000 Aalborg Mobil: Kasserer Peder N. Andersen Mobil: Sekretær Michael Bondo Andersen Snehvidevej Nørresundby Næstformand, Junior- og Jolleleder Gunnar Munk Jørgensen Gustav Holms Vej 17, DK-9210 Aalborg Mobil: Fartøjsinspektør Palle Klith Skydebanevej 30, lejl. 21 DK-9000 Aalborg Mobil: Uddannelse og sejladsudvalg Hans Jørgen Simoni Vestre Havnepromenade 3, 1.tv. DK-9000 Aalborg Mobil: Kapsejlads Søren Gunni Knudsen Elmelunden Gistrup Mobil: Aktivitetsleder Sonja Henriksen Gravenstenvej 33, DK-9000 Aalborg Mobil: Husinspektør Henrik Nielsen Mobil:

4 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 4 Beretning fra formanden Luc Ghysels Bestyrelsen har i 2014 bestræbt sig på at leve op til medlemmernes forventninger om en attraktiv og velfungerende klub, som kan stå imod de nye udfordringer, sejlsporten er stillet overfor med et faldende medlemstal over hele landet som resultat. Sammen med udvalgene og en lang række frivillige medlemmer er der gennemført større opretningsprojekter, og der er taget initiativ til nye tiltag. Detaljerne vil fremgå af de enkelte udvalgsberetninger. Orienteringsmøder Som noget nyt forsøgte vi os med orienteringsmøder og Cafe- og debatmøde, og det viste sig at have medlemmernes interesse, således at der på selve generalforsamlingen om foråret ikke skal bruges samme indsats med at briefe medlemmerne. Relevante emner er debateret på efterårsmødet, og bestyrelsen kan på dette grundlag gå videre med realiseringen af de nye tanker, som lanceredes på medlemsmøderne. Det vil vi fortsætte med, for eksempel planlægges der et nyt efterårsmøde i november i år. Cafémødet i november gav en god inspiration til bestyrelsen vedrørende nye tiltag, som kan være med til at få flere nye medlemmer samt holde på de nuværende medlemmer. Emner som kaffeautomat, sofagruppe, nyt fjernsyn i klubhuset, nyt PR-udvalg, intromøder for nye medlemmer, overdækning af grillplads, mm. er med på bestyrelsens prioriteringsliste for projekter, som ønskes gennemført i Renovering af klubhuset Klubhuset, som i år bliver 30 år gammelt, trængte efterhånden til en kærlig hånd, og den store gruppe af frivillige på onsdagsholdet er pt. sammen med havnefogeden i gang med at gennemføre en gennemgående renovering af gulve, installationer og vægflader. Ved hjælp af de mange frivillige er det en overkommelig økonomisk byrde, og resultaterne er til at føle på. Udover klubhusrenoveringen har der i foråret været brugt store ressourcer på at rydde op på opstillingspladserne, som efter års brug og med tilgroende beplantninger rummede lidt af hvert som affald og efterladenskaber. Kommunen kunne ikke komme til på grund af stativerne, de mange faste stativer var i vejen for renhold af pladsbelægningerne og ukrudtet stod meterhøjt. Mobile stativer Renoveringen af liften med en gennemgribende opretning af de vigtigste funktioner gav os muligheden for at satse på et alternativt transportsystem på land, de såkaldte mobile stativer. Foto: Michael Bondo Andersen

5 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 5 Projektet, som har medført en del debat, har givet et overbevisende godt resultat efter den første prøveperiode med bådoptagning i år. Alle kan nu se, at det var nødvendigt af hensyn til at sikre medlemmerne en velfungerende havn med tidssvarende optagningssystemer, ligesom det er gennemført i en lang række andre havne i landet. Liften kan ved korrekt brug og begrænset kørsel sikkert levetidsforlænges i så mange år, at vi kan genvinde de store investeringer, den kostede i reparationer de foregående år. Bestyrelsen håber at kunne trække på medlemmernes velvilje ved at lægge kørselsreglerne om, så planen med levetidsforlængelsen kan fastholdes. Forskellige reglementer er tilrettet i tråd med det nye optagningssytem, og langt de fleste medlemmer har taget godt imod de nye regler, selv om der forventes nogle tilpasninger, som bestyrelsen arbejder videre med på grundlag af de erfaringer, der er gjort i Dansk Sejlunion Bestyrelsens repræsentant (Aktivitetsleder) og et medlem af Aktivitetsudvalget deltog også i år i DS-klubkonferencen i efteråret, og dermed følger vi med i, hvad der sker på denne front. Det ser ud til, at det er gået op for DS, at bredden i dansk sejlsport skal prioriteres højere, hvis ikke medlemstallet skal fortsætte med at styrtdykke som i de sidste 5 år. Der tages initiativer i retning af at gøre sejlsporten mere synlig gennem landsdækkende arrangementer, som kaldes VILD MED VAND, hvor en årlig ÅBEN HAVN-dag skal være hovedpunktet med fuld pressedækning. AS kunne benytte lejligheden til at invitere byens borgere indenfor og evt. en tur med ud på fjorden? I år afløses den årlige Aalborgregatta af Tall Ships Races i august, og der skal også vi prøve at gøre os synlige med evt. udstilling af både og foldere med information om klubben. ANF I Aalborg Nørresundby Fritidshavne (ANF) som vi er Medlemsklub af, har vi i det forløbne efterår arbejdet i et Vedtægtsudvalg og været med i nogle Forhandlingsmøder (Formandsmøder) og prøvet at finde en bedre samarbejdsform mellem klubberne. Nøgleordene har været mere demokratiske og mere åbne forhold mellem klubberne og mere retfærdige afregningsformer for klubbernes bidrag til den fælles kasse. Der har været mange knaster, som skulle vurderes, og pt. (februar) er Udvalget/Formandsgruppen ved at lægge sidste hånd på et udkast, som så skal til vurdering/godkendelse i samtlige klubbers bestyrelser. I 2014 indførte vi individuel afregning af forbrugsafgifter i klubberne, hvilket medførte nogen større omkostninger ved tilretning af installationerne, men til gengæld medførte et kraftigt fald i forbruget! Foto: Micaael Bondo Andersen Landarealerne Vedligeholdelsen af de store grønne områder i Marina Fjordparken og de offentlige vejes belysning og befæstelser lider under en manglende opmærksomhed fra kommunens side.

6 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 6 Vores opråb vedrørende faldefærdige asfaltbelægninger og tilgroede flisestier har endnu ikke haft den store effekt, men vi fortsætter med at gøre opmærksom på problemerne og regner med, at det nok skal lykkes at få niveauet for vedligehold skruet en tak op. Havnefoged Bestyrelsen har efter 1,5 år med Bent Weilbrecht som Havnefoged lavet en kritisk gennemgang af funktionen, delvis efter en del kritik fra medlemmerne, og vi er kommet til den konklusion, at samarbejdet skulle stoppe med udgangen af marts Vi forsøger at finde en kandidat med endnu bedre tekniske kundskaber på kørselsområdet, som er af største betydning for samarbejdet med medlemmerne under optagning og søsætning af bådene. Vi regner med at kunne præsentere en ny havnefoged pr Nyt PR-udvalg Det nye PR-udvalg, som foreløbigt består af 3 bestyrelsesmedlemmer og et menigt medlem, har holdt det første møde, og der er allerede kastet en del nye projekter på bordet: Ny hovedsponsoraftale, nye klubbåde, formidling af erfaringer til nye bådfællesskaber såvel til familiesejlads som til kapsejlads, nye events til fremme af AS-image i det omgivende samfund. Intromøder for nye medlemmer i foråret og en del andre emner er lagt ind i arbejdslisten for udvalget, som vil supplere med ad hoc grupper til gennemførelse af projekterne. Jollehusene Byggemæssigt er det kun projektet med nye Jollehuse vest for Grejhusene, som fik en byggetilladelse. De nye bådhaller kan først bygges, når der er lavet en ny lokalplan for området, og foreløbigt ser det ud til at tage et år mere. Vi kæmper videre for at få det klar inden næste vinter. Fremtiden Bestyrelsens ambitioner for det kommende år er at styrke klubbens aktiviteter og at udbrede kendskabet til de gode faciliteter, vi råder over i forhold til prisen. Vores priser ligger nu meget tæt på vores naboklubbers, bare med meget mere service for pengene og mange flere arrangementer, der tilbydes medlemmerne. Vi takker alle for et fantastisk bidrag med at gøre klubbens omgivelser pænere og med at respektere, at det er det niveau, vi forestiller os, kan bibeholdes fremover. God sejlsæson Luc Ghysels Foto: Michael Bondo Andersen

7 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 7 Beretning fra kasserer Peder N. Andersen Stadig sund økonomi Trods store investeringer de sidste par år har vi stadig en sund økonomi i klubben, og 2014 blev et år med store økonomiske udfordringer gav et lille overskud på kr ,00. Den samlede kontantbeholdning er nu på kr ,00, og vi har et tilgodehavende på kr ,00. Der er også blevet arbejdet for at gøre klubben konkurrencedygtig over for vore naboklubber, og det er nu lykkedes. Da vi tilbyder mere til medlemmerne her i AS, vil det nok også altid være lidt dyrere at være medlem af AS. I 2012 var kontingentet kommet helt op i kr , hvor vores naboklubber havde et kontingent på kr Her for 2015 forventer vi et kontingent på kr. 900, og en pladsleje på kr. 186 pr. kvm. båd. Det betyder, at prisen for at have en gennemsnitsbåd liggende i Aalborg Sejlklub er tilbage til 2007 priser. Medregner vi brugsretten til et mobilstativ, er prisen på en gennemsnitsbåd lavere end 2008-priser. I forbindelse med omlægningen af udregningsmodellen på vandpladslejen og overgangen til mobile stativer er der medlemmer, der har valgt at flytte til andre havne. Vi har fået en del nye bådejere, men det er generelt mindre både, så i alt har vi i dag 325 stk. bådejere mod 331 i Nye mobile stativer en stor succes Overgangen til de nye stativer er blevet en stor succes og langt over forventning. Der er købt løftevogn og stativer for kr eks. moms. En stor del af stativerne er leaset, så her pr. 1/ er forpligtelsen til leasingselskabet kr eks. moms. Beløbet forrentes og afdrages over de næste 5 år med kr pr. år. Liften stadig dyr Vedligeholdelsen på liften har igen i år kostet en del, kr eks. moms. I budgettet for 2015 er der afsat kr til vedligeholdelse af liften. For at det kan holde, må vi spare og ændre på den måde, vi bruger liften. Liften skal gerne holde de næste 5 til 10 år, så vi kan begynde at spare op til et andet optagesystem, når vi er færdige med at betale på leasingkontrakten. Medlemskartoteket Jeg må gentage fra sidste år. Medlemskartoteket er en vigtig del. Det er ud fra de oplysninger, der står her, at opkrævninger bliver sendt ud. Det er også ud fra medlemskartoteket orientering udsendes til medlemmerne, derfor er det vigtigt, at oplysningerne er korrekte, og at vi har jeres mailadresse. Fra i år sendes alt ud via mail. Foto: Michael Bondo Andersen

8 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 8 Skifter I telefonnummer, adresse eller mail så send en mail til og I vil blive oprettet, så I fremover modtager orientering fra klubben. For de enkelte personer, som ikke har , vil orienteringen være fremlagt i klubben. Ret selv oplysninger mv. I kan nu via klubbens hjemmeside login til Min side se og rette de oplysninger, vi har på jer i systemet. Det er også muligt at se, hvad I har betalt til klubben gennem årene. Det er planen, at det senere vil blive muligt at betale til klubben via login. Adgangen er: Brugernavn: (jeres medlemsnummer), Kode: (jeres efternavn). Lykkes det ikke, kan det være, at I er oprettet forkert i systemet, så kontakt kassereren. Efter login kan i rette jeres kode (password) i det nederste felt. De, som ikke har computer, kan via klubbens computer ved cashloderen tilgå klubbens hjemmeside. Peder N. Andersen Beretning fra Sekretær og web-ansvarlig Michael Bondo Andersen Med efterhånden mange års medlemskab i Aalborg Sejlklub var det med stor spænding jeg indtrådte i bestyrelsen i Aalborg Sejlklub i foråret Rollerne i bestyrelsen blev hurtigt fordelt, og jeg overtog sekretær- og webansvaret efter Bo. Og så var det blot at komme i gang, og der er altså et højt aktivitetsniveau i bestyrelsen. Der er ikke så mange i klubben, der kender mig, men de fleste har set min pram den er blå, fylder for tre og hedder Fartbølle. Jeg sejler meget, når jeg ellers kan finde tid til det fra mit arbejde. Hvad er så egentligt opgaven for en sekretær og web-ansvarlig? Tja, tjo, det vigtige er at sikre information til medlemmerne, både den aktuelle, men også at gemme div. gamle referater mm., så de er sikret for fremtiden. Til dette formål er vores hjemmeside, jo meget vigtig. Foto: Michael Bondo Andersen Samtidig arvede jeg den struktur og det webredigeringssystem, som Bo har brugt meget tid på at opbygge. Det er både godt og skidt. Godt fordi det rent faktisk virker, og fordi det er skræddersyet til lige præcist Aalborg Sejlklub. Derudover er det nemt at bruge. Man kan godt mærke, at der er brugt meget tid på at opbygge en basisstruktur, der er god og effektiv. Det mindre gode er så, at den som det hedder i fagsproget - er proprietær, dvs. udvikling og vedligehold kan stort set kun varetages

9 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 9 af den, der har udviklet systemet, og det er ikke hensigtsmæssigt på den lange bane og slet ikke i en klub, hvor det er frivillige, der driver værket. Dette blev for alvor tydeligt for os alle ved et nedbrud her i efteråret. Det varede næsten en uge, før vi var oppe at køre igen med hjemmesiden. Den anden problemstilling er, at ingen andre i bestyrelsen kan lægge noget på hjemmesiden, dvs. alt skal omkring undertegnede, og det tager tid og kan give misforståelser. Vores aktivitetsleder, Sonja, har dog tilkæmpet sig direkte adgang (godt ikke alle er IT-ignoranter :-) Jeg har brugt noget tid på at sætte mig ind i, hvad vi rent faktisk har af behov i Aalborg Sejlklub, men lige så vigtigt at sikre, at brugerne kan få den information, de skal have, men også at de, der rent faktisk genererer informationen, kan komme af med den på en nem og hensigtsmæssig måde, og specielt det sidste er ikke trivielt. Det er jo sådan med hjemmesider, at rigtigt mange har en mening om det, men også at disse meninger sjældent stemmer overens, så det er vigtigt med en konsensussøgende tilgang til dette arbejde. Følgende tiltag er i gang: 1. Fuld digitalisering Det er vigtigt, at vi kan kommunikere med alle vores medlemmer, og det sker nu engang elektronisk, altså via hjemmeside og , derfor er det vigtigt, at vi har din . Det offentlige i Danmark er jo gået foran og har krævet, at alle er digitale. Dette er også en balancegang, sender vi for få mails ud, mangler der information, sender vi for meget ud, bliver det ofte betragtet som spam. 2. Redigeringssystem Skift af hjemmesideredigeringssystem fra det nuværende til Word- Press, som er et af de mest anvendte i verden, og ganske mange sejlklubber i Danmark bruger dette. Dette skulle gerne betyde et mere moderne layout, mulighed for at ændre layout og fremfor alt nemt at lægge information ind, f.eks. fra bestyrelsen. Min personlige vision er at overflødiggøre mig selv, således at jeg ikke er direkte involveret i at lægge nyt på hjemmesiden. 3. Integration Vi vil gerne foretage en fuld integration imellem medlemsdatabasen og vores web-system således, at medlemmer selv kan opdatere deres medlemsoplysninger. Dette er gennemført for de basale informationer. 4. Kalenderfunktion Oprettelse af kalenderfunktioner, bemærk flertalsformen. Ideen er, at vi skal have selvstændige kalendere for de forskellige funktioner, vi har i klubben, såsom aktiviteter, bestyrelse, klublokale og vigtigst af alt: Fredagsbaren. Foto: Michael Bondo Andersen 5. Tilmeldingssystem En funktion, der gør det muligt, at man kan melde sig til div. aktiviteter, men også til f.eks. bådoptagning og isætning.

10 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 10 Det er håbet, at de tre første ting sker på denne side af sæsonstart, og punkt fire og fem kommer på, når vore leverandør er klar med et stabilt system det skal jo kobles op på vores administrative løsning der hedder Winkas. Om vi når helt i mål, må så vise sig Sidst men ikke mindst vil jeg meget opfordre frivillige til at melde sig under fanerne også i IT-sammenhæng. Hvis der sidder nogen medlemmer derude, der vil og kan noget inden for faget, vil jeg meget gerne i kontakt med dem f.eks. WordPress. Tro mig, det er sjovt og underholdende, og det er faktisk helt rart at være med til at sætte en dagsorden! Med håb om god og lang sejlsæson 2015 Michael Bondo Andersen Beretning fra sejlerskole og undervisning Hans Jørgen Simoni Sejlerskolen Vi kan se tilbage på en vellykket sæson Mille lever til fulde op til vore elevers og instruktørers forventninger, hvad sejlegenskaber angår. Med den meget fine sommer vi havde i fjor, har der kun været ganske få aflysninger på grund af vejrliget, og der har ikke været havarier eller uheld af nævneværdig art. Desuden har Mille deltaget i onsdagssejladserne, hvilket også er planen for den kommende sæson. Vi har allerede modtaget 20 forhåndstilmeldinger til den kommende sæson, og med max. 24 elever tyder det på, at vi får udsolgt. Der skal fra klubbens side lyde en stor tak til vores dygtige og engagerede instruktører, Martin Romanius, Jens Juhl, Jacob Gaarn, Klaus Guse og Michael Bondo Andersen. Vi håber I er med igen i Uddannelse Forrige vinter gennemførte 18 elever kurset til Yachtskipper 3, under ledelse af Peter Ribe med afsluttende eksamen i marts I oktober startede vi et hold på 19 elever op til Duelighedsprøven under ledelse af Andreas Fink Mejlgaard. Undervisningen fortsætter frem til medio marts, hvor der afsluttes med eksamen. Vi forsøger til efteråret at gentage succesen med opstart af et nyt hold. Hans Jørgen Simoni Foto: Michael Bondo Andersen

11 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 11 Beretning fra fartøjsinspektøren Palle Klith Nye stativer og oprydning på landpladser. Der har igen været mange forandringer på havnen i Med overgang til nye stativer, oprydning på landpladserne og nye landpladser til alle. En stor tak til medlemmer for den store opbakning til indførelse af de nye stativer, det er gået over al forventning. Det var et større puslespil med nye og gamle stativer, når både med gamle stativer skulle op, før man kunne sætte de nye stativer. Men det har kørt fint. Vi var så heldige at have ekstra hjælp til klargøring af stativerne i havnefogedassistent Lennart og de arbejdsfrie, så det gik fint. Vi havde Havnens dag den 27. maj med en fin tilslutning, hvor der blev lavet mange ting - afslutning med grillpølser og øl. Tak til de fremmødte. Uden de frivillige hjælpere gik det ikke. Det gælder både de arbejdsfrie og havneudvalget. Så jeg håber, at medlemmerne sætter pris på den oprydning, der er sket på landpladserne, så vi kan være her alle sammen, det gør hverdagen lettere for havnefogeden i hans arbejde. Havnefoged Bent stopper til marts, jeg takker for samarbejdet i den tid, Bent har været her. Jeg vil slutte af med en tak til de arbejdsfrie og havneudvalget for deres indsats og håber, at de er friske på en ny sæson. - Palle Klith Foto: Gunnar Munk Jørgensen

12 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 12 Beretning fra Junior- og Jollelederen Grejet 2014 startede godt med legater fra Spar Nord Fonden og Lind Fonden under SIFA. I et samarbejde med Handicapidræt fik vi en ny 25 hk motor på vores ældste ribbåd. På denne måde blev det muligt at udskifte alle vore totaktsmotorer til moderne og støjsvage 4-taktsmotorer. Nu har vi kun 1 påhængsmotor med håndstart. Det betød et stort løft til sikkerheden omkring træning og afvikling af stævner, og juniorlederens blodtryk blev atter normalt. Onsdagsholdet lavede ny dørk i den ældste Kegnæsjolle, og den anden er blevet sat på værft her i efteråret for at få en hovedrenovering af skroget hen over vinteren og foråret Vintertræning Vore vintersamlinger var vel besøgt med sejlere fra Glyngøre, Skive, Sunds, Århus mv. og gav vore egne jollesejlere god sparring som start på den nye sæson. Vejret var flot i marts og faktisk bedre end senere på året f.eks. i august. Tak til Lasse Juhl for god ledelse og træning på vinterholdet. Juniortræningen Stor tak til vore flittige trænere: Christian Nør Larsen, Laust Castor Lund og Kirsten A. Juhl. Der er stor ros til trænerteamet fra forældrene til vore begyndere fra ind- og udland. Særligt fra de, hvis børn af en eller anden grund vælger at stoppe igen. For det er ingen hemmelighed, at interessen for at prøve at sejle er nogenlunde usvækket, men lysten til at blive ved er aftagende. Ændrede vilkår for børnefamilierne er en væsentlig faktor, men vi vil også se på, om vi tilbyder det rigtige produkt. En større grad af hyggesejlads for begyndere er under overvejelse. Mere herom til sæsonstart. Jeg overvejer også at hæve aldersgrænsen for at begynde at sejle Optimistjolle. I hvert fald for børn, der ikke er sejlerbørn. Vi har set flere tilfælde af frafald efter små hændelser som pludselige kæntringer i forbindelse med byger. Den forskrækkelse, det giver, kan muligvis først bearbejdes og overvindes, når man er omkring 10 år og ældre. Med godt 55 år i jollesejlads er det i hvert fald et mønster jeg tit har oplevet, også blandt voksne, der begyndte at sejle jolle. Træning tirsdag og torsdag har været pænt besøgt gennem året. Vi vil i 2015 prøve noget mere med andre former for træning. En mulighed er, at torsdagstræningen bliver mere tursejlads og leg med forældrene i ledsagebådene. Sommerlejren 2014 gennemført med stor succes Takket være Jan Skall Sørensens jernvilje blev der sommerlejr igen i år i samarbejde med Dansk Sejlunion, der støttede med annoncering og økonomisk tilskud. Foto: Jan Skall Sørensen

13 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 13 Godt 20 juniorsejlere og en håndfuld trænere satte klubhuset og jollepladsen på den anden ende i 4 dage i slutningen af juni måned. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på arrangementet, og Jan har lovet at søge arrangementet gentaget i Torsdagssejladserne Torsdagssejladserne for joller er derimod truet af lukning. Hvis vi fortsat skal kunne bede baneleder Jens Juhl, dommerassistent Anne Nør Larsen og baneudlægger Finn Holst Andersen om at stille op til det store show med bøjer, flag og truthorn hver torsdag, må jollesejlerne i Aalborg til at vise større deltagelse. Vi har bl.a. stærkt brug for at få en Lasersejler mere, så vi har 2 af hver jolletype om torsdagen. Vi har rigeligt med pølser og brød til de to årlige afslutninger på torsdagssejladserne, så kom nu på banen, rent ud sagt. Nordjysk Mesterskab for joller Desværre måtte vi aflyse de årlige mesterskaber på grund af for lille tilmelding. Det skyldes muligvis, at vi flyttede begivenheden fra juni til august på grund af for mange opgaver i juni og afvikling af Aalborg Regatta med bl.a. den traditionelle match-race i bymidten. I stedet valgte vi (Anne) at lave et lokalt stævne, som vi kaldte Sen- SommerSejlads. Det blev afviklet på 1 dag i skiftende vejr og havde pæn lokal deltagelse af Optimistjoller og Zoom8-joller. Flere aspiranter fulgte sejladsen sammen med Claus Østergaard, der havde samlet en lille begynderklasse med en Kegnæsjolle som base. Gaver Desværre mistede vi en VHF-telefon under stævnet. Jeg måtte derfor ud på markedet for at finde en ny på Juniorafdelingens regning. Jeg valgte at handle lokalt hos POLARIS Electronics her i Aalborg. Da jeg modtog fakturaen, stod der kun nuller i kolonnerne. Derfor skal der endnu engang lyde en stor tak til Klavs Torp, indehaver af POLARIS Electronics og SIRIUS Aalborg ApS, for støtte til Juniorafdelingen. Fremgang i 505-jollesejladsen Vi har nu 3 kampklare 505-joller i klubben, alle med gode besætninger. Det tegner godt for den kommende sæson. Jeg håber, det vil kunne lokke flere til jollesejladsen i AS. Det er altid sjovest, hvis der kan blive lidt klumpstart en gang imellem, og 505-jollen er både en krævende og sjov jolle at sejle. Ude i verden er det overvejende voksne, der sejler denne jolletype, og flere sejler i jollen til de er højt oppe i årene, så der må da ligge et potentiale i Aalborg Sejlklub? Mads og Mikkel Christiansen samt Lars og Rasmus Norre Andersen var i Kiel til WM for 505-joller i midten af august. Der var 152 deltagere fra hele verden og Mads og Mikkel sluttede på en flot 36. plads. Lars og Rasmus sluttede lidt længere nede, da de var lidt plaget af uheld og måtte udgå i et par sejladser. Gunnar Munk Jørgensen Foto: Gunnar Munk Jørgensen Mads og Mikkel

14 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 14 Beretning fra sejladsleder Søren Gunni Knudsen Ny mand i bestyrelsen samme folk på posterne i sejladsudvalget Søren Knudsen Jan Kondrup Jacob Svendsen Lars Jørgensen Ad hoc (Mogens Tomra, Michael Nielsen) Sæsonen startede lidt utraditionelt med tune-up sejlads til standerhejsningen, så alle kunne få fundet trimmet inden onsdagssejladserne skulle begynde i Maj. Trods tilmeldte både i onsdagssejladserne og et særskilt løb til turbåde var det Tordenskjolds soldater på banerne gennem hele sæsonen, bortset fra et par enkelte onsdage, hvor der var en enkelt eller to medløbere. Vi savner nye ansigter, og alle er velkomne i 2015 tur/kap, med/uden målebrev, vi skal nok finde en løsning (også til dig som mangler en gast eller et godt råd) Derfor lægger vi ud med d. 25/3 2015, sammen med Elvstrøm Sejl, at arrangere et trimforedrag, som alle kan drage nytte af, lær hvordan du trimmer sejl og mast (og hvorfor) og få mere sejlglæde. Dette følges op af en workshop på vandet d. 9/5, hvor Elvstrøm Sejl stiller op med nogle kyndige gutter, som vil med på vandet og give gode råd på netop DIN båd Juni startede med Mors Cup (Mors Rundt), hvor AS var fint repræsenteret i alle klasser og på præmiepodiet. Senere på måneden var AS rigt repræsenteret ifm. Aalborg Regatta, hvor der var sejlture for interesserede, skolebåden blev vist frem og så selvfølgeligt en kapsejlads. Denne blev dog grundet vejret lidt svagt besøgt. Men for tilskuerne på kajen var der action til stregen. Også skolebåden kom på banen denne dag. Jens Juhl og hans trofaste dommerbådskusk mente godt, at de kunne klare starterne selv, og så sprang Lars Jørgensen (onsdagsdommer) og Martin fra Sejlerskolen i skolebåden for at deltage i sejladserne. Vi lånte op til regattaen 4 matchracebåde fra Match Racing Danmark. Dette resulterede i et hastigt arrangeret match race-arrangement, med 40 deltagere fra alle afskygninger af klubben. Stor hygge på havnefronten med Steen Frederiksen som grillmester og et lille spilerkip til kongeskibet. Foto: Gunnar Munk Jørgensen

15 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 15 Efter sommerferien fortsatte onsdagssejladsernes 2. serie med intens kamp om pladserne både på banen, men ikke mindst også i klubben bagefter, hvor Hanne, Jessie og deres hjælpere diskede op med kulinariske oplevelser. September bød traditionen tro på AS Hovedkap, som blev afviklet i perfekt sejlervejr. Vi startede på respit, langsomste både først. Og der var i bogstaveligste forstand kamp til stregen, også bådklasserne imellem. Den sidste onsdagssejlads blev som vanligt holdt en lørdag formiddag med efterfølgende mad i Klubben. Pernille havde stillet det helt store middagsmåltid op. 50 personer til spisning hold da helt op. Stor tak til alle dem, som har givet en hånd med ved at afvikle sejladser, lægge bøjer ud, lave mad og komme med gode ideer. Og særligt tak til vore præmiesponsorer: Nordjysk Marine, Pandekagehuset og Elvstrøm Sejl - de gjorde det lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen Søren Beretning for Husinspektør Henrik Nielsen Henrik har ønsket at udtræde af bestyrelsen med udgangen af Desværre har Henrik ikke ønsket at aflægge beretning for sin sidste periode i bestyrelsen. Henrik har været medlem af bestyrelsen siden 2008 og fra 2010 husinspektør. Henrik har i de senere år stået for en omfattende renovering af klubhusets køkken, og i 2014 har vi på Henriks initiativ fået indført et nyt låsesystem, der gør sikkerheden omkring klubhuset væsentlig større. Bl.a. vil vi i fremtiden have styr på klubnøglerne og kunne sikre, at udmeldte ikke længere har adgang til klubbens bygninger. Systemet gør det også muligt at skræddersy et medlems adgang til klubbens lokaler. Bestyrelsen vil på dette sted gerne takke Henrik for en stor arbejdsindsats for klubben gennem årene. Gunnar Munk Jørgensen Foto: Michael Bondo Andersen

16 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 16 Beretning fra aktivitetslederen Sonja Henriksen Et godt år med stor aktivitet I løbet af det sidste trekvarte år er der kommet nye sejlere til, som også deltager i vores arrangementer. Som så mange andre steder falder nogen meget hurtigt til, medens andre lige skal kikke stedet an. Det er ikke noget nyt. For nogen har det været med en undrende oplevelse at komme i klubben. Jeg håber, at alle vil komme og byde ind med eventuelle ideer, samt hjælpe med det, som man er bedst til. Jeg byder jer velkommen og håber, at vi vil se jer til vores arrangementer. Hjælpes folk ad, går mange ting meget lettere, og alting bliver lettere, sjovere og billigere. Jeg husker tydeligt en af de første bemærkninger, jeg fik som aktivitetsleder, da jeg spurgte en lille gruppe, om de ikke ville være søde at samle nogle tallerkner sammen efter en fest. Her fik jeg det svar fra en person, at de havde betalt for maden, så må det være det. Jeg har lært, at det ikke er den generelle holdning i klubben. Folk er generelt rigtig god til at tilbyde deres hjælp. Vi har været en del, der hjælpes ad med at dække bord samt klare afrydningen, inden folk går hjem. Selv søndag morgen har der været hjælp. Det tager en brøkdel af tidligere tideres forbrug til borddækning samt afrydning. Stor tak. Standerhejsning og afriggerfest I de sidste par år har der været tradition for, at vi ved standerhejsningen har været en pæn flok, som har spist morgenmad sammen. I år kunne vi hylde Steen Frederiksen, da han havde fødselsdag samme dag. Denne dag er godt besøgt. Flere købte en løfter til deres mast. Andre fik en sludder med Søren fra Tursejleren. Andre igen fik gjort en anden god handel. Dagen blev afsluttet med en fest til ud på de små timer. Ved vores afriggerfest havde vi besøg af Dronning Margrethe, som kom med et humoristisk indslag efter spisningen. Igen i år havde vi på kraftig opfordring Ole Vendelbo til at komme og spille. Fredagsbar og fredagsspisning Der er rigtig mange, der har stået i fredagsbaren i mange år - nogen over 20 år. Dem er der forsat brug for. Det bevirker, at det ikke er så mange gange, man har vagten. Foto: Gunnar Munk Jørgensen Antallet af aftener, hvor der sker noget, er stigende, især om fredagen. Fredage, hvor der er fredagsspisning, er populære. Ind imellem høres bemærkninger om, at folk er nødt til at skulle noget andet fx familiefødselsdag eller lignende, altså de har haft et tvunget fravalg. Der er også mange, der nyder ikke at skulle hjem og lave aftensmaden efter

17 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 17 en travl uge. Dette har medvirket, at vi har måttet have nye ind til at hjælpe med at passe fredagsbaren, da flere af dem, der laver maden på maddagene om fredagen også står i fredagsbaren. Nye folk er fortsat velkomne til at give deres hjælp med i såvel fredagsbaren som ved madlavningen. I december kom der 2 og tilbød deres evner til at lave maden. Det er bare super. Banko og viseaften Vi har haft banko en sidste fredag i november, hvor hovedgevinsten var fine ænder fra slagteren i Hasseris. Derudover var vi heldige med gode sponsorgaver fra mange, både fra dem klubben handler med men også fra andre erhvervsdrivende. Især Søren havde lagt et stort arbejde i at skaffe en del af gaverne. Her er der måske flere i klubben, som kunne give en hånd med. I december måned havde vi lidt julehygge, idet der blev serveret juleøl, gløgg og æbleskiver om fredagen. En aften havde vi visesangeren Hanne Bøgh Andersen, der sang nogle sange og fik folk til at synge med. Sct. Hans aften er også en af de aftener, hvor mange kommer forbi sejlklubben. Igen i år havde vi spisning før bålet. Vi havde også lejet hoppeborg og sumobryderudstyr, hvor man kunne få brugt lidt kræfter, men disse ting var ikke de store tilløbsstykker. Foredrag Udover vores hyggeaftner har vi haft nogle foredrag, som absolut var værd at komme til. Jonna og Jørgen Fristrup har fortalt meget inspirerende om Kanaløerne. I samarbejde med Folkeuniversitet havde vi en aften, hvor seniorklimatolog John Cappelen fra DMI kom og fortalte om meteorologi for sejlere. Der blev givet hint om, hvor man skulle sejle ved bestemte vinde. Fra GateHouse har vi haft Lars, som fortalte om AIS. Her fik vi live viden om AIS. Lars kom ind på, hvad AIS er, hvad bruger myndighederne det til, hvad gør de store skibe, og hvad kan du bruge det til. Lars Lys kom samme aften og viste instrumenter til båden. Efter ønske kommer Lars igen d. 3. marts. Her vil Ole Hansen blive koblet på, således vi vil få en aften med kommunikation for sejlere, se hjemmesiden. Vores Cafémøde/medlemsmøde er velbesøgt og helt sikkert noget, som vi bør arbejde videre med. Ved sidste møde fik bestyrelsen rigtig mange gode input med ideer, hvor 5 er basis for indsatsområder, og de vil derfor blive arbejdet videre med. Til udførelse af ideerne er det vigtigt, at man giver et nap med for at få disse udført. Alt sammen skulle gerne være medvirkende til, at vi får en langt hyggeligere sejlklub, billigst mulig og med bedst mulig service. Sonja Henriksen Foto: Michael Bondo Andersen

18 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 18 Beretning om ANF ved Næstformanden På generalforsamlingen sidste år fik bestyrelsen mandat til at bringe samarbejdet med ANF til ophør, hvis ikke kursen i ANF kunne lægges om, så ANF alene beskæftiger sig med de kerneområder, som ANF blev dannet til at varetage. Et andet ankepunkt var/er et ønske om ens regler for afregning for bådepladser til ANF. Aalborg Sejlklubs bestyrelse besluttede i foråret at tilbageholde et beløb svarende til for meget opkrævet forbrugsafgifter over de seneste 3 år. Det var beløb, som var fremkommet ved den skæve afregningsmodel, som ANF havde indført for år tilbage og som eksempelvis resulterede i, at Aalborg Sejlklubs medlemmer betalte for gæstesejlernes strømforbrug i Vestre bådehavn, medens sejlklubberne i de andre havne stak gæstelejen i egen lomme. Blot et af mange eksempler. Tilbageholdelsen af dette beløb førte til, at ANF fik en advokat til at skrive et incassobrev til Aalborg Sejlklub. Nu er det sådan i vedtægterne for ANF, at man ikke kan slæbe hinanden i retten, men at uoverensstemmelser skal løses ved forhandling eller ved Voldgift. Vi fik så en advokat til at se på vores sag. Dels hvordan er vi stillet i vores påstand om for meget opkrævet afgift, dels hvordan forholder det sig med de vedtægter, der gælder for ANF og de senere ændringer heri. Vores advokat kom til den konklusion, at det alene er Overenskomsten fra 1992, der er gældende, og at de senere vedtægtsændringer er ugyldige, da de ikke er godkendt i klubbernes bestyrelser ved alle bestyrelsesmedlemmers personlige underskrift, som vil være nødvendig for at ændre den oprindelige Overenskomst. Det betød så, at ANF slet ikke havde ret til at opkræve de beløb, hvoraf vi nu tilbageholdt en mindre del. Ligeledes var optagelsen af Fiskerklyngen som medlem af ANF ulovlig eller ugyldig. På denne måde var vi bestemt ikke kommet en løsning nærmere. Det viste så også et møde, hvor de to advokater var til stede. Kursen mod en voldgift til flere hundrede tusinde kroner var sat. En større voldgift om vedtægternes gyldighed og om afregningsformer ville lamme ANF i årevis. Det lykkedes på denne baggrund at få en kontakt til modparten og få drøftet alternativer. Udgangspunktet var De 9 bud om samarbejde i ANF, fra Aalborg Sejlklub Med udsigten til voldgift var disse retningslinjer måske ikke helt uspiselige. Det stod vist klart for alle, at det var nødvendigt at se på vedtægterne, og i denne sammenhæng få åbnet ANF noget mere mod klubberne og få skabt et egentligt demokrati i ledelsen af ANF. I oktober sidste år kunne bestyrelsen i ANF og undertegnede så mødes om et oplæg til nye regler for samarbejdet og oplæg til nye vedtægter. Siden har Jan Stage og Luc Ghysels skrevet på vedtægtsrevisioner i et omfang, så vi nu er nået til 10. gennemskrivning. Foto: Gunnar Munk Jørgensen

19 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 19 De andre klubber i ANF krævede, at vi indbetalte det beløb, vi holdt tilbage, for at de ville fortsætte forhandlingerne. Det gjorde vi så, men kravet er opretholdt. Hovedindholdet i de nye vedtægter er indførelsen af et repræsentantskab, bestående af alle bestyrelsesmedlemmer i klubberne under ANF. Dette repræsentantskab skal sikre, at det, der foregår i ANF, bringes ud til alle bestyrelsesmedlemmer i Medlemsklubberne. Disse skal så tage stilling til alle større planer og sager vedrørende ANF og give sin formand mandat til at stemme på klubbens vegne. I denne sammenhæng er der uenighed om stemmeprocenterne i sager af forskellig betydning. Hvis der kun kræves almindelig stemmeflerhed i større beslutninger, vil 2 klubber (og her skal ikke nævnes navne) kunne køre hele butikken uden om de 3 andre. Hvis der kræves 2/3 flertal i større beslutninger, vil 1 klub kunne blokere for en beslutning. Men her er det så, at reglen om, at alle større beslutninger skal tages i enighed, bliver bragt på banen. I sådanne tilfælde må man forhandle sig på plads med den klub, der er modstander (altså skabe konsensus). Næste gang er det måske vetoklubben, der har brug for de andres støtte i en anden sag, og på denne måde vil modellen alligevel kunne fungere, da man ved at bruge sit veto risikerer, at andre vil gøre det samme mod ens egne ønsker i andre spørgsmål. Klubberne har brug for hinanden, men klubberne skal også respektere hinanden. Derfor kan modellen med 2/3 flertal godt fungere. Det er også det, der står i ANF s nuværende (men ugyldige) vedtægter, beslutninger skal så vidt muligt tages i enighed. Et andet krav er fuldkommen åbenhed også i klubregnskaber, der vedrører ANF. Det er et ønske, at der indføres regelmæssige kasserermøder, f.eks. halvårlige møder, hvor intet er hemmeligt. Hvad har Aalborg Sejlklub så fået ud af det hele? Forbrugsafgifterne er nu lagt ud til de enkelte klubber. På denne måde behøver vi ikke længere bekymre os om, at de i andre klubber leverer gratis strøm til denne og hin. Det betaler de selv fremover. Vi har fået de andre klubber til at fremlægge tal for deres bådpladser og vandarealer mv. Det er et stort fremskridt. Hvis man skal tro tallene, så er der klubber, der har ligget for dyrt i forhold til den model, som Aalborg Sejlklub har foreslået på det seneste (afregning efter bådens areal), men de tal har ændret sig flere gange. Det er åbenbart ikke nogen eksakt videnskab :-) Vi har fået indført regelmæssige (halvårlige) kasserermøder, hvor der er mulighed for at få oplysninger fra hinanden og fra ANF s kasserer i et fælles forum. Det kommer også med i vedtægten. Vi har med baggrund i beslutningen på generalforsamlingen sidste år spurgt rådmanden for By- og Landskab, om Aalborg Sejlklub kan få en parallel aftale med kommunen om drift af Marina Fjordparken og dermed udtræden af ANF. Rådmanden har svaret, at kommunen ønsker at bevare ANF, med alle medlemsklubber, men at man absolut ikke er ligeglad med, om ANF fungerer på demokratisk vis. Det er derfor vort håb, at den forvaltning, som har kontakten til ANF, nu sætter sig for bordenden i forhandlingerne om den nye vedtægt for at sikre, at det demokrati, som er alt afgørende for en fornuftig funktion i ANF, bliver indarbejdet i de nye vedtægter. Foto: Michael Bondo Andersen Gunnar Munk Jørgensen

20 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 20

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: 9810-2575 www.aalborg-sejlklub.dk

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: 9810-2575 www.aalborg-sejlklub.dk Aalborg d 18. april 2014 Kære medlem i Aalborg Sejlklub Velkommen til en ny sæson i Aalborg Sejlklub i året 2014 Vandet har jo skiftet konsistens fra hårdt til blødt - vi kan starte sejl sæsonen og når

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 9 april 2014 Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 1 Dagsorden: 1. Godkendelse referater: BS-møde 13.03.14 + konstituering, GF 11.03.14 (notat vedr. valgperiode) 2. Indkommen post-

Læs mere

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær Bestyrelses møde d 4 juni 2015 v3 Deltagere: Alle minus Palle (Ferie) og Christian (Afbud) I det følgende: AS = Aalborg Sejlklub, BS = Bestyrelse, GF = General forsamling 1 Godkendelse af dagsorden OK

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Diskussion af om der er yderligere investeringer. Peder havde nogle betragtninger (KDKK = tusinde Danske KR):

Diskussion af om der er yderligere investeringer. Peder havde nogle betragtninger (KDKK = tusinde Danske KR): AS BS møde d 16 dec 2015 kl 17.00 v2 Dagsorden Følgende dagsorden er udsendt: 1) Godkendelse af ref. møde den 23.11 2015 2) Budget 2016 V 1 udkast PNA (udsendes inden mødet) 3) Nyt medlemsmøde /infomøde

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

1 Bestyrelses møde d 19 jan. 2015 v3

1 Bestyrelses møde d 19 jan. 2015 v3 1 Bestyrelses møde d 19 jan. 2015 v3 Deltagere: Alle 1.1 Dagsorden: Fra formanden (Luc): 1. Referater: godkendelse 17. Nov. (BS-møde) + 1. december (BS-seminar) 2. Post formand 3. Orientering: Udvalg sekretær-kasserer-

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Indkommen post formand 3. Orientering - skriftlige indlæg? 4. ANF status opgaver forhandlingsoplæg mm 5. Indkomne forslag / drøftelser

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1 AS BS møde d 8 feb. 2016 kl 18.00. 2 Dagsorden. 3 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden forslag

1 AS BS møde d 8 feb. 2016 kl 18.00. 2 Dagsorden. 3 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden forslag 1 AS BS møde d 8 feb. 2016 kl 18.00 2 Dagsorden Dagsorden forslag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af ref. fra møde den 19.01.16 3. Orientering fra udvalgene: 1. Junior/ Jolle 2. Aktivitetsudvalg/fredagsbar

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Bestyrelses møde d 5. maj 2014 v3. 1 Referat fra sidste BS. 2 Indkommen post: 3 Orientering. Alle deltog, bortset fra Simoni

Bestyrelses møde d 5. maj 2014 v3. 1 Referat fra sidste BS. 2 Indkommen post: 3 Orientering. Alle deltog, bortset fra Simoni Bestyrelses møde d 5. maj 2014 v3 Alle deltog, bortset fra Simoni 1 Referat fra sidste BS Er godkendt, men fremover undlader vi at gentage dagsorden i referatet. Derudover forsøges det at korte det ned

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset 1 Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Indhold side: 2. Dagsorden Bilag til Generalforsamlingen: 3. Bilag 1: Regnskab for det forløbne år 2014 15.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 18 maj 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3

Referat af Bestyrelsesmøde d 18 maj 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3 Referat af Bestyrelsesmøde d 18 maj 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3 1 Godkendelse Dagsorden godkendt som udsendt af Luc Luc: tilføjelse: Evaluering af Udlån af Klublokaler til Freja Husk at sende evt. forslag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 9 sept 2015 kl 19.30 i BS lokalet v1.1. 1 Referat af møde 04 juni 2015 godkendt

Referat af Bestyrelsesmøde d 9 sept 2015 kl 19.30 i BS lokalet v1.1. 1 Referat af møde 04 juni 2015 godkendt Referat af Bestyrelsesmøde d 9 sept 2015 kl 19.30 i BS lokalet v1.1 1 Referat af møde 04 juni 2015 godkendt 2 Dagsorden Dagorden : 1. Referater : 2. Godkendelse af dagsorden 3. Orientering stående udvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Forårsmøde i Aalborg Sejlklub, maj 2016 kl 19.00 v2

Forårsmøde i Aalborg Sejlklub, maj 2016 kl 19.00 v2 Forårsmøde i Aalborg Sejlklub, maj 2016 kl 19.00 v2 Luc byder velkommen til medlemsmødet. Der er ca. 65 deltagere plus bestyrelsen: Luc, Peder, Hans Jørgen, Sonja og Michael (afbud fra Palle, Per, Søren

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændringer til beslutning på generalforsamlingen den 15. marts 2016.

Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændringer til beslutning på generalforsamlingen den 15. marts 2016. 1. februar 2016 Til bestyrelsen i Aalborg Sejlklub Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændringer til beslutning på generalforsamlingen den 15. marts 2016. Denne tekst er fremsendt i pdf-format. Samme

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2 1 Referat fra 1 feb. 2015 Godkendt 2 Dagsorden Godkendelse af dagsorden: OK med følgende udvidelser: 6.11 Ansøgning fra sportshøjskolen 6.12 Fælles regler

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 3. & 4. 11. 24. & 25. 2. 15. 16. 22. 5. & 6. 19. 26. 7. KLUBKALENDER: SEPTEMBER 2016 Maritim Weekend i Rudkøbing. Fjordens Dag. Arbejdsweekend.*

Læs mere