Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg"

Transkript

1 R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 28. maj 2014, kl Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale E Carsten Heilmann (Dansk Pædiatrisk Selskab), Birthe Høgh (Dansk Pædiatrisk Selskab), Jørgen Clausen (Lægemiddelindustriforeningen), Niels Ulrich Holm (Praktiserende Lægers Organisation), Johan Ludvig Reventlow (Dansk Selskab for Almen Medicin), Peter Andersen (Statens Serum Institut), Palle Valentiner-Branth (Statens Serum Institut), Tyra Grove Krause (Statens Serum Institut), Mette Touborg Heydenreich (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse), Anne-Marie Plesner (Sundhedsstyrelsen) Marianne Orholm (Sundhedsstyrelsen), Doris Stenver (Sundhedsstyrelsen), Lisbeth Høeg-Jensen (Sundhedsstyrelsen), Bolette Søborg (Sundhedsstyrelsen), Tove Rønne (Sundhedsstyrelsen), Stine Jacobsen (Sundhedsstyrelsen) Sagsnr /1/ Reference SUJA T E Punkt 1. Punkt 2. Velkomst, referat og dagsorden Meddelelser og orientering a) Status på tilslutning til børnevaccinationsprogrammet efter indførelse af den midlertidige ændring i børnevaccinationsprogrammet I. Status for tilslutning til programmet v/ssi Der er, efter indførelse af den midlertidige ændring i børnevaccinationsprogrammet i uge 4 med indførelse af DiTe- KiPolHibHepB-vaccinen, Infanrix hexa, udleveret det forventede antal vacciner fra SSI. Det er endnu for tidligt at vurdere vaccinationstilslutningen gennem det Danske Vaccinationsregister, som baseres på ydelseskoder fra de praktiserende læger. For nuværende er der ingen forventning om lavere tilslutning til børnevaccinationsprogrammet som følge af den midlertidige ændring, som løber indtil efteråret De, der er startet med DiTeKiPolHibHepB, er på forhånd sikret, at de gratis kan blive færdigvaccineret mod hepatitis B-infektion. Status for indberetning af bivirkninger v/sst Der har været to indberetninger på ikke-alvorlige bivirkninger på Infanrix hexa efter indførelsen af den midlertidige

2 ændring i programmet. b) HPV-vaccinen I. Status for tilslutning til programmet v/ssi I På baggrund af ydelseskoder fra de praktiserende læger, foreligger en flot tilslutning til HPVvaccinationsprogrammet. I børnevaccinationsprogrammet er dækningen for de årgange, som har fået tilbudt vaccination som 12-årige henholdsvis 89 %, 85 % og 80 % for første, anden og tredje dosis (opgjort december 2013). For årgangene er tallene hhv. 74 %, 70 % og 65 %. For de unge kvinder født i årgangene 85-92, som blev tilbudt vaccination under det midlertidige HPVvaccinationstilbud gælder, at der er blevet givet næsten en halv mio. doser til disse årgange. Status for indberetning af bivirkninger v/sst Siden 2009 er der kommet lidt over 1000 indberetninger. Ca. halvdelen af disse er kommet i 2013, hvor der har været stort fokus på bivirkninger til vaccinen, blandt andet som følge af udførlig medieomtale af sygehistorier. Siden påbegyndt vaccination i 2009 er alle indberetninger om bivirkninger blevet offentliggjort i starten på styrelsens hjemmeside, siden i det månedlige nyhedsbrev Nyt om Bivirkninger. På mødet blev den seneste opgørelse gennemgået. Der henvises desuden til Nyt om Bivirkninger fra maj I perioden 1. december 2013 til 31. marts 2014 blev der indberettet 32 alvorlige bivirkninger, heraf 2 POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome). Oplysningerne om POTS er overgivet til EU s bivirkningskomité, EMEA. Ændring til to-dosis for piger 9-13 år v/sst EU-kommissionen har netop godkendt en ændring i indikationen til HPV-vaccinen, der medfører, at piger i alderen fra 9 år og indtil de fylder 14 år fremover kan nøjes med et to-dosis program. Hvis de får første dosis, før de fylder 14 år, kan de også færdiggøre vaccinationsprogrammet med i alt 2 doser. Det er påvist, at niveauet af HPV-antistoffer hos piger, der kun har fået to doser, ikke er forskelligt fra niveauet hos årige kvinder, der har fået tre. To-dosis-programmet forventes implementeret i løbet af efteråret Side 2

3 c) Influenzavaccination v/ssi Status for tilslutningen til det gratis tilbud til risikogrupper Der er givet ca vacciner til risikogrupper, hvilket er mere end sidste år. Der er sket en stigning af vaccinationsdækningen både blandt kronisk syge og gravide i 2. og 3. trimester for de gravide er der tale om næsten en fordobling. For de +65-årige er vaccinationsdækningen på ca. 47 %. Det understreges, at mange ældre også er kronikere. Det påpeges, at det med fordel kan meldes ud fra centralt hold, at kronikere +65 først bør kodes i henhold til deres kroniske lidelse og ikke deres alder. Fra 1. januar 2015 er der pligt til at indberette vaccinationer til Det Danske Vaccinationsregister (DDV). I. Overgang fra tre- til fire-valente inaktiverede influenzavacciner Alle vaccinefabrikker skifter i løbet af 2015/16 til vacciner med 2 A- og 2 B-vira. De tre-valente udfases hermed. Det forventes, at der vil være en prisstigning i forbindelse med indførelse af de nye fire-valente vacciner. På baggrund af en tysk model anslås det at ca. 11 % af influenza-b-infektioner, der forekommer med den tre-valente vaccine, kan forebygges med den fire-valente vaccine. Forslag om et nordisk samarbejde i forhold til at udveksle data og holdninger og evt. i fællesskab forhandle sig til en god pris. d) Arbejdsgruppen vedr. meningokok-vaccination til risikogrupper Status for arbejdet med anbefalinger v/sst Der er tale om et pågående arbejde. Følgende spørgsmål søges besvaret: 1. Antibiotisk profylakse tilbydes nære kontakter ved kun ét tilfælde. Bør dette udvides? 2. Skal særlige risikogrupper tilbydes gratis meningokokvaccination? Ad 1. Historisk har der været meget få ophobede tilfælde, som ville kunne være blevet forhindret ved mere aggressiv brug af antibiotisk profylakse. Det konkluderes derfor, at der stadig skal være konstateret mindst to tilfælde, før man giver profylakse til en bredere kreds. Ad 2. Afventer indtil videre. Side 3

4 e) Lovændring om udsendelse af reminders til forældre vedr. børnevaccinationsprogrammet I. Status for arbejdet v/ssi Ny lov om ændring af sundhedsloven giver SSI mulighed for at bruge oplysninger fra DDV til at udsende påmindelser om manglende vaccinationer der anbefales i det danske børnevaccinationsprogram. Der udsendes påmindelser i alderen 2, 6½ og 14 år. Der genereres pt. ca breve om måneden. Årsager til manglende vaccination er typisk forsinket eller manglende registrering eller reelt manglende vaccination (typisk pga. forglemmelse). Det forventes derfor, at reminderordningen vil kunne medvirke til at øge vaccinationsdækningen i børnevaccinationsprogrammet. Det blev til mødet påpeget, at ordningen stiller store krav til de praktiserende lægers registrering/afregning af vaccinationer, idet det vil generere unødigt arbejde at besvare henvendelser fra forældre, hvis børn er vaccineret, men hvor vaccinationen er fejlregistreret, og forældrene derfor har modtaget et påmindelsesbrev. Nyt fra Nordic Vaccine Meeting i Bergen, april v/sst I Herpes zoster-vaccination er indført i England i september 2013 til 70-årige og 79-årige. Finland vil muligvis indføre varicella-vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Kighoste: Stigende forekomst især blandt unge og voksne, muligvis pga. øget opmærksomhed og forbedret diagnostik. En væsentlig årsag er imidlertid også, at ap-vaccinen har mindre og mere kortvarig immunitet end wp-vaccinen, som igen har mere kortvarig immunitet end naturlig kighoste. Influenza: Tre-valent, levende vaccine indført hos 2-3-årige i UK med succes. I Finland vaccineres børn i alderen 6-35 måneder med inaktiveret vaccine, men dækning er lav og faldende. Vaccination mod rota-virus indføres i Norge i efteråret Præsentationer fra mødet kan findes her. Polio Der er udsendt anbefalinger fra WHO om at skærpe overvågningen, idet polio nu klassificeres som et Public Health Emergency of International Concern. Danmark er klassificeret som i moderat risiko for reintroduktion af polio, da Side 4

5 Punkt 3. Punkt 4. den registrerede vaccinationstilslutning er på ca. 90 % for tredje vaccine i børnevaccinationsprogrammet. Den reelle tilslutning er dog 3-4 % højere. For at øge poliovaccinationsdækningen har Sundhedsstyrelsen sikret sig, at flygtningebørn i de danske asylcentre får evalueret deres vaccinationsdækning og ved behov poliovaccineres. Blandt danske børn forventes det, at vaccinationsdækningen vil kunne øges vha. den nye reminderordning. Der er desuden igangsat en evaluering af enterovirusovervågningen i Danmark. Næste møde Onsdag d. 19. november Evt. Side 5

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 27. september 2013, kl. 13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Søren Brostrøm, Jens Ole Nielsen, Carsten Heilmann,

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET?

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET? DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET? Tyra Grove Krause, overlæge, ph.d. Speciallæge i samfundsmedicin Afd. for Infektionsepidemiologi Statens Serum Institut tgv@ssi.dk PROGRAM Om

Læs mere

PÅMINDELSESORDNING OG BRUG AF VACCINATIONSFORLØB I DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER

PÅMINDELSESORDNING OG BRUG AF VACCINATIONSFORLØB I DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER PÅMINDELSESORDNING OG BRUG AF VACCINATIONSFORLØB I DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER Tyra Grove Krause, Afdelingschef, overlæge, ph.d. Afd. for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse Statens Serum Institut

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 18. september 2015 kl. 12-15 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere Afbud Tyra Grove Krause (Statens Serum

Læs mere

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER OG FMK-ONLINE: HVORDAN BRUGER JEG DET? HERUNDER OM PÅMINDELSESBREVE TIL IKKE- VACCINEREDE BØRN

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER OG FMK-ONLINE: HVORDAN BRUGER JEG DET? HERUNDER OM PÅMINDELSESBREVE TIL IKKE- VACCINEREDE BØRN DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER OG FMK-ONLINE: HVORDAN BRUGER JEG DET? HERUNDER OM PÅMINDELSESBREVE TIL IKKE- VACCINEREDE BØRN Tyra Grove Krause, overlæge, ph.d. Speciallæge i samfundsmedicin Afd. for

Læs mere

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER OG FMK-ONLINE: HVORDAN BRUGER JEG DET? HVORDAN OPRETTER JEG VACCINATIONSFORLØB?

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER OG FMK-ONLINE: HVORDAN BRUGER JEG DET? HVORDAN OPRETTER JEG VACCINATIONSFORLØB? DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER OG FMK-ONLINE: HVORDAN BRUGER JEG DET? HVORDAN OPRETTER JEG VACCINATIONSFORLØB? Tyra Grove Krause, overlæge, ph.d. Speciallæge i samfundsmedicin Afd. for Infektionsepidemiologi

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

HUMANT PAPILLOMAVIRUS (HPV)- VACCINATION AF DRENGE OG STATUS FOR PROGRAMMET

HUMANT PAPILLOMAVIRUS (HPV)- VACCINATION AF DRENGE OG STATUS FOR PROGRAMMET HUMANT PAPILLOMAVIRUS (HPV)- VACCINATION AF DRENGE OG STATUS FOR PROGRAMMET Palle Valentiner-Branth, Afdelingslæge, Ph.d. Speciallæge i almen medicin Leder af afsnit for vaccineforebyggelige sygdomme Afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 037-13 Ændring af børnevaccinationsprogram Statens Serum

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udsendelse af påmindelser med

Læs mere

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Overlæge Bolette Søborg Tilslutning til HPV vaccinationen - aktiviteter i Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Bredskab

Læs mere

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Applikationen Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning findes på https://statistik.ssi.dk og indeholder

Læs mere

Orientering om HPV-vaccination

Orientering om HPV-vaccination Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 18/13818 Dato: 21. februar 2019 Orientering om HPV-vaccination Der orienteres om status og udvikling vedrørende HPV-vaccinationen siden sidste orientering til

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi

ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi SSI vaccinedag 14. september 2015 USIKKERHED OM FREMTIDEN SSI s vaccinefabrik

Læs mere

Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (HISTORISK) SKIFT AF GRUNDVACCINE I BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET. MFR-VACCINATION AF VOKSNE OG AF SPÆDBØRN FØR UDLANDSREJSE. Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 15. marts 2016 kl. 12.00-15.00 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere Tyra Grove Krause (Statens Serum Institut),

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

HPV Nyhedsbrev #4. Vaccination af drenge fra 1. juli Nyhedsbrev #4 MARTS Kære alle,

HPV Nyhedsbrev #4. Vaccination af drenge fra 1. juli Nyhedsbrev #4 MARTS Kære alle, HPV Nyhedsbrev #4 Kære alle, Mens vi venter på foråret, har vi skrevet Nyhedsbrev #4 fra indsatsen Stop HPV stop livmoderhalskræft. Der er sket meget siden sidst. Først og fremmest er det blevet besluttet,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

SÆSONINFLUENZAVACCINATION

SÆSONINFLUENZAVACCINATION SÆSONINFLUENZAVACCINATION Tyra Grove Krause Afdelingschef, overlæge, ph.d. Afd. for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse Statens Serum Institut e-mail: tgv@ssi.dk SÆSON INFLUENZAVIRUS Influenza A - Inficerer

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ OPSAMLING OG BRUG AF SUNDHEDSDATA

PERSPEKTIVER PÅ OPSAMLING OG BRUG AF SUNDHEDSDATA PERSPEKTIVER PÅ OPSAMLING OG BRUG AF SUNDHEDSDATA Tyra Grove Krause, Afdelingschef, overlæge, ph.d. Infektionsepidemiologi & Forebyggelse Statens Serum Institut email:tgv@ssi.dk PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 27.februar 2013 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Medlemmer: Peter Andersen, Jørgen Clausen, Carsten Heilmann*, Birthe

Læs mere

Det danske børnevaccinationsprogram og informationsindsatsen om HPV-vaccination

Det danske børnevaccinationsprogram og informationsindsatsen om HPV-vaccination Det danske børnevaccinationsprogram og informationsindsatsen om HPV-vaccination 4. marts 2019 Bolette Søborg, overlæge og Stine Jacobsen, specialkonsulent Dagsorden Det danske børnevaccinationsprogram

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

DE MANGE SKAL BESKYTTE DE FÅ

DE MANGE SKAL BESKYTTE DE FÅ EN ENDNU STÆRKERE VACCINATIONSINDSATS: DE MANGE SKAL BESKYTTE DE FÅ Oktober 2018 INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Vaccinationsindsatsen i dag 6 HPV-vaccination til drenge 9 Nye influenzavacciner 10 Flere

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

BEDRE KONTROL MED KIGHOSTE HVILKE MULIGHEDER HAR VI?

BEDRE KONTROL MED KIGHOSTE HVILKE MULIGHEDER HAR VI? BEDRE KONTROL MED KIGHOSTE HVILKE MULIGHEDER HAR VI? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse KIGHOSTEEPIDEMI I 2016/17 SPÆDBØRN RELATIVT MINDRE

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse HISTORISK HØJ TILSLUTNING I BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET. MFR-VACCINATION AF VOKSNE OG AF SPÆDBØRN FØR UDLANDSREJSE. Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi og

Læs mere

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Applikationen Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning findes på www.ssi.dk/data og indeholder data

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning i visse distrikter betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne varierer. Der

Læs mere

Utilsigtede hændelser - Børnevaccinationsprogrammet

Utilsigtede hændelser - Børnevaccinationsprogrammet Utilsigtede hændelser - Børnevaccinationsprogrammet Amila Zekovic, farmaceut Styrelsen for Patientsikkerhed Vidensformidling og Læring Agenda Lidt om Styrelsen for Patientsikkerhed Dansk patientsikkerheds-databasen

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

PROFYLAKSEAFTALEN AFTALE VEDRØRENDE PROFYLAKTISKE HELBREDSUNDERSØGELSER AF GRAVIDE OG BØRN SAMT VACCINATIONER

PROFYLAKSEAFTALEN AFTALE VEDRØRENDE PROFYLAKTISKE HELBREDSUNDERSØGELSER AF GRAVIDE OG BØRN SAMT VACCINATIONER PROFYLAKSEAFTALEN AFTALE VEDRØRENDE PROFYLAKTISKE HELBREDSUNDERSØGELSER AF GRAVIDE OG BØRN SAMT VACCINATIONER Alle beløb i Profylakseaftalen er angivet i 01-10-2017-niveau. Aftalen er udformet på grundlag

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Hvilke børn bliver ikke vaccineret? geografiske og socioøkonomiske faktorer.

Hvilke børn bliver ikke vaccineret? geografiske og socioøkonomiske faktorer. Hvilke børn bliver ikke vaccineret? geografiske og socioøkonomiske faktorer. Vaccinedag SSI 14. September 2015 Præsentation Camilla Hiul Suppli Læge og ph.d.-studerende Afdelingen for Infektionsepidemiologi

Læs mere

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

Influenzavaccination 2015

Influenzavaccination 2015 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Influenzavaccination 2015 Dato 1. oktober 2015 Svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende vaccination mod influenza Som bekendt er influenzavaccination ikke en del

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Utilsigtede hændelser - Børnevaccinationsprogrammet. Amila Zekovic Sheikh, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser - Børnevaccinationsprogrammet. Amila Zekovic Sheikh, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser - Børnevaccinationsprogrammet Amila Zekovic Sheikh, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed Agenda Lidt om rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser og Dansk

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 041-08 Ændring af Profylakseaftalen (indførelse af HPV-vaccination)

Læs mere

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. fra Sundhedsstyregruppen 28. maj 2019 kl. 12:00 SKRIFTLIG GODKENDELSE. Sundhed. 4. juli 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Referat. fra Sundhedsstyregruppen 28. maj 2019 kl. 12:00 SKRIFTLIG GODKENDELSE. Sundhed. 4. juli 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 4. juli 2019 /SUSSOR Referat fra Sundhedsstyregruppen 28. maj 2019 kl. 12:00 SKRIFTLIG GODKENDELSE Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig godkendelse: Fælles kampagne

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lægedage Grundlæggende vaccinationsprincipper Undervisning for praksispersonale november 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen for infektionsepidemiologi Statens Seruminstitut. Program: Vaccinernes

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Bedre indblik i data kan redde ældre fra lungebetændelse

Bedre indblik i data kan redde ældre fra lungebetændelse Bedre indblik i data kan redde ældre fra lungebetændelse - En del af artikelserien: Data redder liv Fakta om lungebetændelse Hvert år rammes ca. 70.000 danskere af lungebetændelse. Ca. 15.000 bliver behandlet

Læs mere

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt HPV-klinikken En indgang, Region Midt Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Vibeke Neergaard Sørensen Diagnostisk Center Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Det

Læs mere

Tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse til ældre over 65 år

Tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse til ældre over 65 år Dato: 24.05.2019 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat horsholm.dk Tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse til ældre over 65 år Kontakt Lene Lykke Korsholm Sundhedskoordinator llk@horsholm.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

HUMANT PAPILLOMAVIRUS (HPV) OG LIVMODERHALSKRÆFT

HUMANT PAPILLOMAVIRUS (HPV) OG LIVMODERHALSKRÆFT HUMANT PAPILLOMAVIRUS (HPV) OG LIVMODERHALSKRÆFT Palle Valentiner-Branth, Afdelingslæge, Ph.d. Speciallæge i almen medicin Leder af afsnit for vaccineforebyggelige sygdomme Afdeling for Infektionsepidemiologi

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

HPV Nyhedsbrev #5. Nyeste tal fra SSI stadig flere bliver vaccineret mod HPV

HPV Nyhedsbrev #5. Nyeste tal fra SSI stadig flere bliver vaccineret mod HPV HPV Nyhedsbrev #5 Kære alle Vi håber, at I har haft en dejlig sommer og er kommet godt i gang med efterårssæsonen. Stop HPV-indsatsen har ikke stået stille hen over sommeren. Det nye tilbud til drenge

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m.

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT 56.00.6 Side 1 OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. Af 27. marts 1995 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM

ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM 2007 Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Anbefaling om indførelse

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Den 4. oktober 2007 Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Indledning Vacciner mod humant papillomavirus (HPV) er ganske nyudviklede,

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Sammen forebygger vi bedst

Sammen forebygger vi bedst Sammen forebygger vi bedst Sundhedsprofilen 2017 viser, at danskernes sundhed og trivsel er blevet dårligere. Det er et fælles ansvar. Apotekerne er, som en del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,

Læs mere

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning 1. Velkomst til møde referat fra sidste møde Ingen bemærkninger til referatet 2. Eventuelle ændringer i habilitetserklæringerne Ændringer

Læs mere

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - ENDELIGT 10. MARTS 2017 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. en styrket indsats omkring forebyggende helbredsundersøgelser

Arbejdsgruppe vedr. en styrket indsats omkring forebyggende helbredsundersøgelser Sundhed og Sammenhæng Arbejdsgruppe vedr. en styrket indsats omkring forebyggende helbredsundersøgelser for børn i almen praksis Referat fra møde d. 3. februar 2015, kl. 15.00 17.00 Mødedeltagere Joan

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Referat fra mødet 22. oktober 2012 Bystrategisk Stab Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511106 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk Dagsorden 1. Status vedr.

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen 16. maj 2011 Mål og målgrupper for indsatsen Mål defineret september 2009:

Læs mere

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler.

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Dato 30. august 2013 Sagsnr. 2013070690 hgj hgj@dkma.dk Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. 1. Indledning

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens influenzavaccinationskampagne 2013

Evaluering af Sundhedsstyrelsens influenzavaccinationskampagne 2013 Evaluering af Sundhedsstyrelsens influenzavaccinationskampagne 2013 Contents 1 s-kampagnen 2013 4 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 8 3 Kvantitative resultater 10 4 Kvalitative resultater 39 5 Om den

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn Baggrund og formål Mellemørebetændelse kaldes også otitis media. Akut otitis

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram

Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 521 Offentligt Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Sundhedsstyrelsen, maj 2007 Sammenfatning Børn vaccineres

Læs mere

Behandlinger for kondylomer

Behandlinger for kondylomer November 2018 Behandlinger for kondylomer - en seksuelt overført sygdom, der skyldes HPV-infektion 2001 2017 1. Baggrund Kondylomer er en seksuelt overført sygdom, der skyldes en infektion med humant papillomavirus

Læs mere