Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008"

Transkript

1 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Formandens beretning. Formandens fuldstændige beretning kan ses i Bilag 1 til dette referat. Nogle stikord fra beretningen er: - Generalforsamlingen i 2007 resulterede i 4 nye bestyrelsesmedlemmer. - Restancer fra forrige sæson er nu ude af verden. - Bridge-Mate er købt og indkørt og fungerer nu fint. - Klubbens hjemmeside er forbedret. - Kortblandemaskinen kan ikke klare de nyindkøbte kort og skal måske udskiftes. - Lynkursus for nybegyndere blev afholdt over 4 dage i august Klubben deltog i Kulturnatten i august 2007 og vil gøre det igen til august. - Den nye tilmeldingsprocedure har været en succes. - Klubben har investeret i støvsuger, komfur og kaffeautomat. - Nye kontormøbler fra Danfoss er næsten gratis. - Fremtiden for klubbens lokaler ser lysere ud. - Fælles afslutning med præmieoverrækkelse for alle klubturneringerne var en succes. - Nye tiltag for Tirsdagsklubben mangler at blive gennemført. - Mandag hold og par bliver ikke sammenlagt. - Nye klubturneringer forsøges gennemført mandag formiddag og onsdag aften. - Torsdagsklubberne mangler TL til den kommende sæson. - Et forsøg på samarbejde med Ældresagen om deling af lokaler er strandet på økonomien. - De åbne turneringer har været sløje. - Sønderborgturneringen var et flop. Karen Gregers Jensen foreslog, at Sønderborgturneringen flyttes tidsmæssigt, så den ikke falder sammen med andre store turneringer i området. Med dette forslag blev beretningen godkendt.

2 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 2 af 5 3. Aflæggelse af årsregnskab. Balance og årsregnskab blev udleveret, hvorefter kassereren gennemgik tallene. Regnskabsåret er ændret, så det slutter den 31. marts. Dette medfører at enkelte af tallene er blevet korrigeret i år. Praktisk talt alle restancer fra forrige sæson er blevet indbetalt. Ca kr. i restance er blevet afskrevet af forskellige grunde. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 4. Forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. Valg af formand. Søren Homann blev genvalgt med akklamation. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Steen Christensen, Jan Frøhlich, Karl Bo Jensen, Jørgen Kaad og Find Rotvel. Alle blev genvalgt uden debat. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Flemming Kock blev genvalgt som revisor. Thomas Hansen (fraværende) blev genvalgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Inger Christensen rejste et personspørgsmål. Søren meddelte, at vedkommende havde fået et års karantæne. Flemming Kock spurgte til begrundelsen. Søren Homann henviste til, at sager om karantæne ikke var egnet til diskussion på en generalforsamling. Flemming Kock sluttede herefter med at rose bestyrelsen for dens handlekraft. (Referent: Find Rotvel)

3 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 3 af 5 Bilag 1: Formandens beretning Kære medlemmer af Enigheden. Sommeren står for døren, og en endnu bridgesæson er forbi. Nu ser vi frem til de lyse tider, med en drop in i ny og næ, forhåbentlig et par dage i Vingsted i starten af Juli, og ellers opladning til den nye sæson i sensommeren. Forrige sæson sluttede med en meget spændende Generalforsamling, hvor vi skiftede fire medlemmer ud i bestyrelsen. Vi havde en god og givtig debat, og jeg synes vi formåede at få vendt de emner der var på dagsordenen på en god og pæn måde, så vi alle gik derfra med en følelse af at være klar til de nye udfordringer i den nye bestyrelse. Den første hurdle der skulle klares, var det store restancebeløb vi havde i klubben. Allerede over sommeren fik vi de ting bragt på plads, og fik dermed ro på den økonomiske side. Der var heldigvis ikke ro i klubben hver mandag, hvor drop- in kunne spore en god fremgang i forhold til tidligere år. Ikke Åbenrå eller Gråsten tilstande, men et skridt i den rigtige retning. Drop in blev også brugt til at øve brugen af de nyindkøbte Bridge-Mate. De er nu fuldt integrerede i vores klub, og en kæmpe hjælp til os turneringsledere. Vi har selvfølgelig skulle lære det nye at kende, både som spillere og som TL, men nu kører det næsten problemfrit alle dage. Opdateringen til internettet går som en (meget langsom) leg, og resultater kan følges på vores hjemmeside, som takket være Finds indsats er blevet kraftigt forbedret. Her kan man bl.a. også læse mødereferater fra vores bestyrelsesmøder, hvis man en sen aften skulle mangle lidt at falde i søvn på. Den teknologiske udvikling går stærk, og vores kortblandemaskine er allerede ved at være forældet. I hvert fald i forhold til de nye kort vi har fået tilsendt fra DBF. De kan ikke bruges til vores maskine! Vi håber de finder en løsning inden de gamle kort er slidt op. Ellers må vi nok desværre acceptere, at vi skal ud og investere i en ny kortblandemaskine. Vi forventer at forbundet giver en god byttepris, hvis det skulle blive nødvendigt. Nye initiativer blev hurtigt sat i gang i den nye bestyrelse. Der blev arrangeret et lyn kursus for nybegyndere over 4 aftener i august med over 30 deltagere, og mange af disse fortsatte på et torsdagshold. Vi tilmeldte os også kulturnatten i Sønderborg, og på en dejlig Augustaften, spillede vi bykamp mod Gråsten, lavede konkurrencer og serverede lidt vin, samtidig med der blev snakket bridge i vores lille telt på havnekajen. Det var en meget stor succes, og vi er allerede i gang med forberedelserne til næste kulturnat. Vi havde i øvrigt søgt DBF s medlemsfond om penge til arrangementet, så det kostede os ikke noget. Vores deltagelse gav naturligvis en masse sønderborgborgere en smagsprøve på bridgens fortræffeligheder, men lige så vigtigt var det at se de mange eksisterende medlemmer af klubben, der kom forbi og så gejsten hos de mange der hjalp til. Rigtig mange har allerede spurgt om de må hjælpe til næste gang, og vi bestiller et større telt! Den nye sæson gav selvfølgelig de sædvanlige kabalekvaler for at få det hele til at gå op, og endnu engang tak til de der hjalp til med at fylde de halve borde. Vi havde ny tilmeldingsprocedure, og var naturligvis spændte på, hvordan det ville forløbe. Det gik helt fantastisk. At få alle tilmeldinger ind ad den samme kanal minimerede risikoen for fejl, og betalingen ved tilmeldingen, gjorde at restancebeløb nu hører fortiden til. Derfor kunne vi starte sæsonen med en rigtig sund økonomi.

4 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 4 af 5 Penge har der også været brug for i den forløbne sæson, med investeringer i bl.a. ny støvsuger og komfur, samt den helt store investeringspost i dette års regnskab, nemlig den nye kaffemaskine. Først en model der ikke kunne klare de kaffehungrendes massive forbrug, og siden vidunderet der står henne i hjørnet. Vi havde længe haft et ønske om nye kontormøbler, og da Danfoss skulle skifte møbler i en hel afdeling, var der nogle der tænkte hurtigt, og på en meget lang søndag i marts fik vi skiftet hele inventaret stort set gratis. De gratis glæder har vi også kunnet nyde hele året i form af skiftende kunst på væggene. Et kæmpe plus der har været med til at give vores lidt trist udseende lokaler et løft. Når talen falder på lokaler, så har vi længe stået i komplet uvished om vores fremtid her i bygningen. Talen om busterminal har spøgt i aviserne, men nu ser det ud til, at planerne er skrinlagt, og vi kan måske tillade os at se lidt længere ind i fremtiden, boende i denne bygning. Det åbner selvfølgelig op for nogle tanker omkring forbedringer. Nye lamper Nye gardiner Maling osv. Kommunen er endnu ikke helt på plads endnu, og vi vil søge at få en eller anden form for garanti fra kommunen, inden vi kaster os ud i større investeringer. Det vigtigste af alt har selvfølgelig været bridge og den er der som sædvanlig blevet spillet masser af. Sæsonen blev afsluttet forrige fredag med fælles præmieoverrækkelse for alle dage et arrangement der er kommet for at blive. Der var god opbakning med ca. 60 fremmødte, og 11 borde til den efterfølgende bridge. Vi havde en rigtig hyggelig aften med masser af klapsalver og hyggelig, temmelig useriøs bridge for mit eget vedkommende i hvert fald. De enkelte dage har kørt efter bedste evne, det er et stort stykke arbejde at stå for en aften, og desværre har man ikke altid tiden og overskuddet til at gøre alt det man gerne vil. Jeg skal personligt beklage, at jeg ikke har haft tid nok til at hjælpe tirsdagsklubben med at få de tiltag sat i gang, jeg stod her og lovede for et år siden. Vi kan kun lære af vores fejl og gøre det bedre til næste år. For at imødegå flere medlemmers ønsker, har vi allerede på nuværende tidspunkt den kommende sæsons foreløbige program på nettet. Mit ønske om en sammenlægning af Mandag par og Hold er endeligt blevet skrinlagt. Hold er for så mange i denne klub et fy-ord, at en sammenlægning af disse to turneringsformer, ikke vil føre noget godt med sig på nuværende tidspunkt. Nye tiltag i programmet er for det første en genoptagelse af fast onsdagsundervisning for nybegyndere. Efter et kort dyk, har vi igen mærket en stor lyst til at lære at spille bridge i Sønderborg, så derfor satser vi noget mere på undervisning. Vi kan ikke nå det hele, og står derfor på nuværende tidspunkt og mangler TL til Torsdagsklubberne, så hvis der er nogle interesserede, vil vi meget gerne uddanne jer i løbet af sommerferien, og naturligvis hjælpe til i opstartsfasen. Mange af vores medlemmer spiller i ældresagen, hvor man for forholdsvis få penge, kan komme til at spille formiddagsbridge på biblioteket. Det kan måske undre nogle, hvorfor de ikke bare kan spille i vores lokaler, da det jo ville være noget nemmere for dem. Vi har forsøgt at finde en model der kunne komme til gavn for begge klubber, men det er hver gang strandet på økonomien. Vi har en husleje, og de mange brugere af huset slider, så der er en del slitage på vores ting. Den pris vi har kunnet tilbyde, og

5 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 5 af 5 som står i et rimeligt forhold til den pris vores egne medlemmer betaler for at spille i klubben, har desværre været for høj til at ældresagen har kunnet takke ja. Personligt håber jeg på, at Sønderborg kommune ved at reducere, eller fjerne vores husleje, vil kunne åbne op for et fælles bridgehus i byen, hvor begge klubber kan være. Det glæder mig, at ældresagen har så stor succes med deres bridge, og jeg ser dem ikke som en direkte konkurrent, men snarere som et godt alternativ. Noget af deres succes skal nok begrundes i manges lyst til at spille tidligere på dagen end aften, og derfor vil vi i år forsøge os med et formiddagshold her i klubben. Det kan måske hjælpe nogle af de desperate bridgespillere der står på deres venteliste. Vores åbne turneringer har (som sædvanligt) været sløje. Lysten til at komme ud af huset og møde andre bridgespillere i semifinaler, distriktsfinaler er åbenbart ikke voldsomt stor i vores klub, og ofte oplever vi, at de kvalificerede melder fra, og vi må derfor gå langt ned ad listen for at finde nogle der har lyst, eller ringe til distriktet og meddele at vi ikke kan stille med par. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og vi har besluttet at gøre noget ved det. Fra næste sæson har vi lovet os selv, massivt at reklamere for de enkelte turneringer, for det er faktisk sjovt og frem for alt lærerigt at være en flok af sted. Det vil give et løft i klubben at folk er mere ude og blive inspireret andre steder. Årets flop var den aflyste Sønderborgturnering. Den fejlede allerede tidligt i forløbet, da annonceringendeadlinen til distriktsbladet glippede. Det betød, at der ikke kunnet blive spillet om sølvpoint. Nødplanen var så at sende indbydelse ud til klubbernes opslagstavler og prøve at søge dispensation. Det viste sig dog hurtigt, at tilmeldingen internt i klubben var så lille, at turneringen under alle omstændigheder skulle aflyses. det en OM`er, som de siger i Ølreklamen, og vi vil gøre det bedre til næste år. Og det var så året på godt og ondt. Personligt har det været en fornøjelse at se de nye kræfter i bestyrelsen komme med en gejst og et engagement. Det har givet en masse nye tiltag i klubben. Fælles oplevelser, som for eksempel vores kulturnatarrangement, og vores fælles afslutning forrige fredag, er det der gør det ekstra sjovt at udføre et stykke bestyrelsesarbejde. At se glade medlemmer more sig sammen, hvor det hele ikke kun handler om at være (i) slem eller ej. Jeg håber at vi mødes en gang imellem sommeren over til drop in, og så sandelig til dagene i Vingsted, hvor jeg for første gang skal op og opleve den fest, som bl.a. Tage og Karl Bo er med til at skabe for over 3000 bridgespillere. Med ønsket om en god sommer, slutter jeg hermed min beretning. Søren Homann

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2015-2016 Velkommen til sæsonen 2015-2016 Sommerferien står for døren, og for mange betyder det en pause i bridgen, men sommeren byder på masser af muligheder

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 1. Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere