Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2"

Transkript

1 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Maj - September 2013 Nr. 2

2 Tanker fra en strandkant Der er ingenting i verden så stille som sne. Det totale fravær af lyd, når man kigger på sne, der daler sagte ned udenfor. Men det kan være svært, at mærke denne stilhed, når sommersolen bager ned fra en skyfri himmel. Om sommeren er det nærmest modsat. Hvis man går hen og kigger nærmere efter i et blomsterbed eller bare en farverig vejkant, så er det som om, at der kommer lyd ud af blomsterne. Min datter har en børnebog, hvor der optræder nogle melodiblomster, fordi plantens blomst har form som en node. Jeg tror, at der findes sådan nogle melodiblomster i alle haver. For det er som om, at livet og Skaberkraften synger til himlen i alle verdens toner gennem havens blomster, når de er i fuldt flor. Den stille sne er afløst af de syngende blomster. Også vores eget liv har en sommer. Man kan dele livet op i forår, sommer, efterår og vinter. Som små børn er vi som foråret, der venter på at springe ud. Når vi bliver voksne med ansvar og forpligtelser er vi i vores sommer, fordi det også er dér, hvor vores drømme kan realiseres og livet folde sig ud i fuld flor. Men efter det lange voksenliv begynder man måske, især som bedsteforældre, at se sommeren bag sig. Efteråret sniger sig ind under huden, med al dens ro og eftertænksomhed og smukke farvetoner. Og til sidst står vi mennesker i vores vinter, i alderdommens sidste dage der, hvor vi ikke oplever endnu et forår Derfor oplever vi måske sommeren, som særlig intens. For det er sommeren, som vi venter på i foråret sommeren, som vi tænker tilbage på i efteråret og sommeren, som vi længes efter om vinteren. Men vi er ikke de eneste, der har det sådan. Også dyr, fugle og planter har deres tid om sommeren. For om sommeren skal hele livet nås, inden frosten sætter ind, og sætter yngel og blomst i stå. Et velkendt billede for sommer er glade børn, der leger i strandkanten. Et scenarie, der går igen lige fra kunstmalerier til tv-programmers skildringer af sommer. Men hvorfor er det egentlig det? Jeg tror, det fordi, vi i vores børns øjne ser vores fremtid og de ser deres fremtid i vores. Når vi kigger på vores børn, der griner og leger i strandkanten og nyder livet så ser vi på noget, der gør os glade, måske endda lykkelige. For en stund mærker vi dét, der fylder vores liv med mening både forår, sommer, efterår og vinter; nemlig Kærlighed! Uden Kærligheden til andre mennesker og deres Kærlighed til os, ville livet være som én lang regnfuld og kold gråvejrsdag i november. Det er Kærligheden til andre og andres Kærlighed til os der bærer os videre fra mørket til lyset, fra sorger til glæder. Og når vi kigger på vores børn, der griner højt mens de leger i vandkanten, får vi måske også glimt af noget andet. De følelser, der vækkes i os, er vel det tætteste, som vi kan komme et billede på Guds følelser for os selv! For Gud har samme Kærlighed til os, som vi har til vores børn. Han har Kærlighed til os, på trods af vores svigt og tvivl ligesom vi har Kærlighed til vores børn, uanset, hvad de end byder os. Jesu Kristi komme til vores verden og ikke mindst hans død og opstandelse viser os, hvor stor Kærlighed Gud har til os hver især. Gud gav sin søn til døden for SIDE 2

3 os. Og så stor Kærlighed til os mennesker rækker ikke kun sommeren over. Den er med os alle både forår, sommer, efterår og vinter den er med os alle vore dage, indtil verdens ende! Sommeren bringer ikke kun det bedste frem i fugle, dyr, planter og mennesker. Den minder os også om Guds Kærlighed til os. Og sommeren bør også minde om, at vi skal have Kærlighed til Gud, som vi har til vores børn for ligesom børn ser deres fremtid i deres forældre, kan vi også se vores fremtid hos Gud. Mads Zachodnik SIDE 3

4 Hvor mange pomfritter går der på en liter? Er du nysgerrig på begrebet tro? På forholdet mellem ånd og videnskab? Og på hvilken rolle den menneskelige bevidsthed spiller, når vi bekender os til religionen - eller tager afstand fra den? Der findes mængder af bøger om emnet. Et par af dem, der rager op er Tor Nørretranders' At tro på at tro og Marilynne Robinsons Åndsfraværelse. At tro på at tro tager udgangspunkt i Nørretranders personlige dilemma; på den ene side er han lunken i sit forhold til etablerede religioner som færdige pakkeløsninger, på den anden side oplever han, at hverken menneskets indre liv eller verdens ydre beskaffenhed kan forstås og formuleres udtømmende. Der vil altid være noget ekstra. Noget der ikke lader sig forklare. Her står troen centralt. "Tro er en virkelig størrelse, den handler om, at der er noget, man lader sig lede af, noget mere inden i én selv, en større kløgt og følsomhed end man kan være sig bevidst om - og at der er tilsvarende meget mere udenfor, end man kan have styr på med sin fornuft og sin videnskab. Selve den bevægelse, at man overskrider det, man kan vide, kontrollerer eller have vished om, og så bare tror på det, dét er en afgørende bevægelse i ens sind og sjæl og krop". Troen er reel for Nørretranders. Ligesom mistroen er det. I et forsøg på at forstå, hvordan begge bevægelser kan rummes i samme menneskelige bevidsthed, undersøger han begrebet tro i den moderne verden. Metoden, der bl.a. inddrager analyser fra psykologiens spilteori, Darwins evolutionsteori, filosofien og religionshistorien, ligger tæt på de (populær-)videnskabelige fremstillinger mange vil genkende fra bestsellerne Mærk verden og Verden vokser. I Marilynne Robinsons essaysamling Åndsfraværelse, der er baseret på en forelæsningsrække fra Yale University i 2010, er drivkraften også en insisteren på dette ekstra ved bevidstheden - ånden ville Robinson kalde det - om end både hendes metode og position afviger markant fra Nørretranders'. I indledningen gør Robinson sit forehavende klart; hun vil gøre op med videnskabernes reduktionistiske beskrivelser af menneskets oprindelse og natur. Meget går tabt i tidens herskende teorier om emnet. Vi er mere end materie, mere end biologi og psykologi. Vi har ånd. Hvor Nørretranders beskriver sig selv som en "slags ateist, der er professionelt optaget af at formulere verdensbilleder", så fremfører Robinson et forsvar for ånden. Hun fastholder det metafysiske i mennesket med filosofiske argumenter; at nærme sig et transcendentalt begreb som 'ånd' med naturvidenskab er utilstrækkeligt. Pointen hos Robinson er netop, at det ikke finder sin forklaring i den verdslige videnskab. Ånd er af en helt anden beskaffenhed og lader sig ikke forklare eller forstå ud fra sådanne metoder. Lidt som i: hvor mange pomfritter går der på en liter? Begge bøger er rige på perspektiv. Hvor end læserens sympati måtte være, er styrken ved både At tro på at tro og Åndsfraværelse, at deres mellemregninger formår at nuancere billedet af, hvordan vi mennesker er i verden. I sidste ende er det et trosspørgsmål. Martin Bitsch SIDE 4

5 Sommer Ved en konfirmation, jeg var til i foråret, blev der omkring bordet talt om, hvor meget folk gik ind og så kirker, når de var ude at rejse. Der var almindelig enighed om, at det var dejligt at se, hvordan de sydeuropæiske kirker stod åbne, og hvordan lokale folk kom ind, satte sig lidt tid lige så stille og forlod kirken igen. Nogle kunne berette, at de havde været i kirker, mens organisten havde øvet på orglet, og at det havde givet en hel speciel stemning. Det er ligesom, de bruger kirkerne mere sydpå, som en sagde. Af en ældre kollega og ven, lærte jeg som ung mor og præst, at der er en særlig regel for præstebørn. Den går ud på, at når man er præstebarn og på ferie, skal man have en is, for hver kirke man ser, som vel at mærke ikke er en katedral eller en domkirke. Og hvorfor det? Jo, for alle børn bliver hevet ind for at se katedraler og domkirker, når de er på ferie med deres forældre. Det hører med. Men præstebørn bliver tvangsindlagt til at se stort set alle de kirker, familien kommer forbi og det skal honoreres. En regel vi i vores familie har fulgt stort set slavisk siden. Og vi har set mange kirker, når vi har været på sommerferie. Engang kom en af vores børn til at aktivere alarmen i kirken i Åbenrå, og vi fik så urimeligt mange skæld ud af kirketjeneren. I Notre Dame i Paris var vi til bagernes årlige festgudstjeneste med flutes omkring alteret og i domkirken i Trondhjem gik mit knæ af led. I Uppsala så jeg sidste år en kollektomat ja, det hed det. Lidt som en kaffeautomat. Så kunne man spytte i kirkebøssen ved hjælp af sit kontokort og ligesom man i kaffeautomat kan vælge mellem espresso og alminelig kaffe, kunne man ved hjælp af tastaturet bestemme, om ens bidrag skulle gå til kirkens vedligeholdelse eller nødhjælp. Smart og måske en overvejelse værd. I utallige kirker har vi fundet de fire evangelisters symboler, tændt lys, set på guld og fantastiske altertavler. Så jeg er helt med på det med at gå ind og se på kirker, når man er på sommerferie. Men dér hvor jeg har de smukkeste oplevelser i kirker om sommeren, det er nu herhjemme. Ikke som turist, men som kirkegænger. En gudstjeneste en sommermorgen, hvor man kan cykle eller gå til kirke, mens fuglene synger, gå hen over kirkegården med alle blomsterne og blive mødt af en åben dør, indenfor er lysene tændt, og graver og organist og kirkesanger står klar den er svær at slå. Som præst er det så privilegiet, at man selv har valgt salmerne. At begynde sådan en morgen i kirkens lyse rum med, sammen med de andre der er kommet, at synge Nu vågne alle Guds fugle små eller Nu titte til hinanden opløfter mig nu alligevel langt mere end at sætte mig ind i en mørk katedral i Sydeuropa. Og så kan man jo altid købe en is på hjemvejen katedral eller ej. God sommer Lise Trap SIDE 5

6 Udenfor dit vindue SIDE 6

7 Min sjæl, pris Herren! Herre, min Gud, du er stor! Du spænder himlen ud som en teltdug. Du lader kilder springe frem i dalene og giver vand til de vilde dyr. Ved bredden bygger himlens fugle deres rede, på grenene sidder de og kvidrer. Jorden mættes med frugten af dit værk. Græs lader du gro til kvæget og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver mennesker glæde. Herrens træer mættes, Libanons cedertræer, som han har plantet. I dem bygger fuglene rede. I de høje bjerge holder stenbukken til, i klipperne er grævlingens skjul. Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk. Sådan lyder det fra salmisten. Som en hyldest til den Gud, der står bag og sørger for det hele. Det er én måde at tilværelsen på, når man kigger ud af vinduet en sommerdag og ser den blå himmel, fuglene i træerne og bierne, som summer omkring de velduftende blomster. Man kunne selvfølgelig se på det helt anderledes. Man kunne observere og analysere de processer, der sker med bladene og blomsterne. Man kunne beskrive den fotosyntetiske proces, som skaber ilt, vi kan indånde. Jordens hældning i forhold til solen, som skaber årstider, så vi kan nyde sommerens varme. Vi kunne med vores fornuft skille årsag fra virkning og nøgternt beskrive det, vi kalder liv. Men det er bare ikke særligt livligt. Og det er heller ikke særligt livsnært. Derfor gør vi som salmisten. Vi løfter vores øjne mod himlen og siger: Min Gud, du er stor. På grund af dig er alt det her. Alt det som er så smukt og som udfolder sig for øjnene af os lige nu og her. Når vi ser sådan på livet og på Gud, så kommer vores verden til at se anderledes ud. Den kommer helt anderledes tæt ind på livet af os. Meningen med livet er ikke, at vi skal observere verden. Vi skal leve i den og vi skal leve af den. Og selve det under at der overhovedet er noget, at der ikke bare er intet. Selve det under - det møder os hver dag: at der kan plukkes blomster og bær, slås græs og høstes, så vi kan spise og blive mætte. Uanset hvor teknologisk dygtige vi er så var der slet intet uden Gud. Det er vores tro. Og det er vores grund til at være taknemmelige. Ikke taknemmelige ud i det blå men overfor Gud. Gud er stor. Ikke blot fordi han spænder himlen ud over hele jorden og favner det hele. Men fordi han her nu, udenfor vores vindue lader sin sol skinne over os og lader træer og buske og marker briste i frugter og korn, så vi får brød og vin og glæde. For i sidste ende: Træerne er Guds, sådan som salmisten sang; havet er Guds, fuglene er Guds, jordbærrene er Guds, kornet er Guds. Vinen er givet af Gud. Vi sår, vi høster, vi lever vores liv men også vi er Guds. God sommer! Lisbeth Juhl Jørgensen SIDE 7

8 GUDSTJENESTE- TIDER KR. ESKILSTRUP SODERUP ST. TÅS 26. maj 9.00 Trap Trap Zacho Trinitatis søndag 2. juni 9.00 Zachodnik Zacho 1. s. e. trin. 9. juni Trap 9.00 Zacho 2. s. e. trin. 16. juni 9.00 Trap Trap Zacho 3. s. e. trin. Bedstemorgudstj. 23. juni Zachodnik Zacho 4. s. e. trin. 30. juni Trap 9.00 Trap Zacho 5. s. e. trin. 7. juli 9.00 Trap Trap Zacho 6. s. e. trin. 14. juli Trap Trap 7. s. e. trin. 21. juli Trap 9.00 Trap 8. s. e. trin. 28. juli 9.00 Bitsch Mikae 9. s. e. trin. 4. august Zachodnik Zacho 10. s. e. trin. 11. august 9.00 Zachodnik Zacho 11. s. e. trin. 18. august Trap 9.00 Trap Zacho 12. s. e. trin. 25. august 9.00 Trap Trap Zacho 13. s. e. trin. Somm 1. september Trap Trap 14. s. e. trin. Gudstjenester på Møllevang Onsdage: Onsdage 12. juni 3. juli 14. august Alle dage kl Der er kaffe og kage efter gudstjenesten og alle er velkomne. SIDE 8

9 TRUP TØLLØSE UGERLØSE EVANGELIE- LÆSNINGER dnik Bitsch Peter Ruge 26. maj Joh 3,1-15 dnik Jørgensen Mikaelsson 2. juni Luk 16,19-31 dnik Bitsch Mikaelsson 9. juni Luk 14,16-24 dnik Jørgensen Mikaelsson 16. juni Fællesgudstj. med Luk 15,1-10 Nyrup dnik Bitsch Mikaelsson 23. juni Luk 6,36-42 dnik Jørgensen Mikaelsson 30. juni Luk 5,1-11 dnik Jørgensen Mikaelsson 7. juli Ved Brorfelde Matt 5, Jørgensen Mikaelsson 14. juli Luk 19, Mikaelsson Mikaelsson 21. juli Matt 7,15-21 lsson Bitsch Mikaelsson 28. juli Luk 16,1-9 dnik Bitsch Mikaelsson 4. august Luk 19,41-48 dnik Bitsch 9.00 Bitsch 11. august Luk 18,9-14 dnik Jørgensen 9.00 Jørgensen 18. august Sommerfest Mark 7,31-37 dnik 9.00 Jørgensen Jørgensen 25. august erfest Luk 10, Bitsch Mikaelsson 1. september Høstgudstj. Luk 17,11-19 Gudstjenester på Tølløse Plejehjem Torsdag den 13. juni kl Torsdag den 11. juli kl Torsdag den 8. august kl SIDE 9

10 Navne og adresser: SODERUP - KR. ESKILSTRUP Kirkebil: Henv. helst senest fredag til Kr. Eskilstrup Taxi, tlf , Tølløse Taxi tlf eller Ingemanns Taxi tlf Hvis de alle er forhindrede i at køre den pågældende dag, bedes man kontakte sognepræst Lise Trap. Sognepræst: Lise Trap, Bukkerupvej 10, Soderup, 4340 Tølløse, tlf , Træffes ikke fredag. Ved præstens ferie/fridage henvises til spr. Mads Zachodnik, tlf Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker Graverkontor (Soderup): Henrik Schoubye, tlf Graverkontor (Kr. Eskilstru ): Kirsten Marstrand, tlf Menighedsrådsformand: Jørgen Larsen, Mosevej 19, Nr. Eskilstrup, 4340 Tølløse, tlf Kirkeværge (Soderup): Asta Grevsen, Dalstrøget 17, 4340 Tølløse, tlf Kirkeværge (Kr. Eskilstrup): Merete Skov-Hansen, Pilevej 73, 4340 Tølløse, tlf TØLLØSE Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Henvendelse inden fredag kl til en af sognepræsterne. Indtal gerne besked på telefonsvarerne. Sognepræst: Henriette Bitsch, Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf , adresse: Træffes ikke onsdag. Fri: 24.juni 21.juli. Der henvises til sognepræst Lisbeth Juhl Jørgensen. Fra 15.juli 21. juli henvises til Sara Mikaelsson, Ugerløse, tlf Sognepræst: Lisbeth Juhl Jørgensen, Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse tlf , adresse: Træffes ikke onsdag. Fri: juni samt 15.juli 11. august. Der henvises til sognepræst Henriette Bitsch. Fra 15.juli 21. juli henvises til Sara Mikaelsson, Ugerløse, tlf Hjemmeside: Graverkontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf Træffes bedst: Tirsdag - fredag kl Menighedsrådsformand: Bodil Schrøder Hansen, Nybyvej 48, 4340 Tølløse, tlf ST. TÅSTRUP Kirkebil: Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller arrangementer i kirken, så kontakt præsten eller menighedsrådsformanden (gerne et par dage i forvejen). Sognepræst: Mads Zachodnik, Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse, tlf Træffes bedst efter aftale. Kirkekontoret er lukket om mandagen. Fri: juli og 26.aug.-1. sept. Der henvises til sognepræst Lise Trap, Soderup kirke, Hjemmeside: Graverkontor: Pia Hansen, tlf Træffes bedst tirsdag fredag kl Menighedsrådsformand: Edith Stigaard Katholm, Banevej 49, 4370 St. Merløse, tlf Kirkeværge: Pia Krogager, Ordrupvej 46, Ordrup, 4370 St. Merløse, tlf Kasserer: Henning Bang Hansen, Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf Kirkeværge: Jørgen Leo Andersen, Peder Væversvej 12, Tølløse, tlf Ugerløse Sognepræst: Sara Mikaelsson, Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf eller mobil , Friweekend den maj. Kursus den 3-6. juni og ferie den august. Der henvises til præsterne i Tølløse. Kursus den juni, i den periode kan jeg kontaktes på min mobil eller mail. Træffes ikke fredag. Hjemmeside: Graverkontoret: tlf , manddag torsdag kl Træffes ikke fredag og lørdag Menighedsrådsformand: Niels Jørgen Englich, Hovedgaden 57, 4350 Ugerløse, tlf , Kirkeværge: Gitte Jensen, Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf , SIDE 10

11 Meddelelser SODERUP-KIRKE ESKILSTRUP Bedstemorgudstjeneste Kristendom og kirkegang er noget, der går i arv. Vis dit barnebarn eller et andet barn, hvordan det egentlig er at gå i kirke til en helt almindelig, men meget forkortet gudstjeneste. Søndag d. 16. juni kl i Soderup Kirke Konfirmander De nye konfirmander, der bor i Soderup - Kirke Eskilstrup sogne og skal gå til konfirmationsforberedelse begynder i uge 39. Der ligger tilmeldingsblanket hjemmesiden. Den skal afleveres inden 18. august. Sorggruppe En gruppe for voksne, der inden for de seneste år har mistet en nær pårørende. Nærmere oplysninger hos Lise Trap tlf eller hos Kia Starmer, tlf Sæt X Høstgudstjeneste og høstfest søndag d. 8. september Højskoledag lørdag d. 5. oktober Kirke Eskilstrup Kirkes Børnekor Koret begynder igen efter sommerferien d. 26. august, og optager alle børn fra 7 år, der har lyst til at være med. Koret mødes hver mandag kl i Kirke Eskilstrup Kirke. Koret medvirker ved omkring fire gudstjenester om året og ved to årlige koncerter. Derudover ved korstævner. I koret øver vi stemmetræning og hørelære, synger rytmiske og klassiske salmer og sange. Vi skal lære noder og med tiden skal vi synge flerstemmigt. Korsang handler også om samarbejde, om at lytte til hinanden, indordne sig og lære, at alle betyder noget for det fælles kor. Det er derfor vigtigt at komme hver gang. Tilmelding til børnekoret skal ske skriftligt til korleder Kirsten Sørensen Kirsten Sørensen kan også kontaktes på SIDE 11

12 ST. TÅSTRUP Miniudflugter Tirsdag den 11. juni Sorø Klosterkirke Torsdag den 4. juli Soderup kirke Tirsdag den 6. august Skt. Nikolai kirke, Holbæk Alle dage mødes man kl i gården ved menighedshuset, hvorefter der køres samlet i private biler. Der serveres kaffe og kage efter rundvisningerne og man afregner selv for kørsel med chaufføren (20 kr.). Tilmelding er ikke nødvendig man møder bare op og nyder en turen og oplevelsen sammen med alle andre! Sommerfest Søndag den 25. august kl Med Betty og Peter Arendt Sommeren fejres med en hyggelig eftermiddag i kirken. Efter gudstjenesten i kirken samles man til underholdning og samvær i menighedshuset. I år kommer ægteparret Betty og Peter Arendt og spiller og synger. Betty og Peter Arendt er til daglig kirkesanger og organist ved Haslev kirke, men kommer glædeligt og synger for Store Tåstrup sogn. Duoen favner bredt i den musikalske verden og vil både levere smykke soloer og spille op til fællessang. Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne til, at komme og nyde sommeren og denne særlige eftermiddag i menighedshuset. Konfirmation i 2014 Skal du konfirmeres i 2014 i Store Tåstrup kirke? -Så skal du tilmeldes konfirmandforberedelse senest 16. august. Find tilmeldingsskemaet på kirkens hjemmeside under punktet Konfirmation. Konfirmationsgudstjenesten finder sted søndag den 4. maj. Der serveres kirkekaffe i menighedshuset efter gudstjenesten den 2/6, 7/7, 4/8 og 1/9. DEN KRISTNE RADIO Kasernevej 6 D, st.th., 4300 Holbæk Tlf.: Sendetider: (frekvens: 104,7 mhz) Ons og fre kl , Tors kl , Lør kl Menighedsrådsmøder Soderup-Kr. Eskilstrup: Tirsdag den 3. september kl i konfirmandstuen. Dagsorden i våbenhusene. Store Tåstrup: Tirsdag den 4. juni kl Tirsdag den 6. august kl Tølløse: Torsdag den 20.juni kl Torsdag den 29. august kl Ugerløse: Tirsdag den 18. juni kl SIDE 12

13 tølløse Gud og Grill Mandag d. 17. juni kl Holder vi den sidste spisegudstjeneste inden sommerferien. Vi mødes som altid i kirken til en børnevenlig gudstjeneste på en halv times tid. Efter gudstjenesten tænder vi grillen. Vi håber at kunne spise udenfor, men ellers sidder vi i salen, som vi plejer. Arrangementet koster 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Tilmelding senest 13. juni til Lisbeth Juhl Jørgensen på tlf eller Børnekirke Lørdag d. 8. juni kl Aktivitetsdag for børn i alle aldre. Vi skal bl.a. snitte vandrestave og på pilgrimsfærd. Undervejs spiser vi frokost, som gives af Menighedsrådet. Kom og vær med til en spændende dag med både leg, aktiviteter, sang og historier. Tilmelding senest d. 2. juni til sognepræst Lisbeth J. Jørgensen på tlf eller Sommerfest i præstegårdshaven Søndag d. 18. august Vi begynder i kirken kl , hvorefter vi går over i haven og spiser frokost og hygger os et par timer. Frokosten vil være sammenskudsgilde, således at alle medbringer en lille ret efter eget valg. Menighedsrådet giver drikkevarer og kaffe og kage og der vil være musik og hoppepude til børnene. Festen er for alle aldersgrupper. Tilmelding til sognepræst Lisbeth J. Jørgensen senest 13. aug. Nørkleklubben Begynder igen efter sommerferien onsdag d. 4. sept. kl Nørkleklubben mødes hver 2. onsdag i præstegårdssalen. Alle kan være med, uanset alder og enhver vælger selv, om de vil strikke, sy, hækle, eller noget helt fjerde. Det, der nørkles, bliver sendt til børnehjem og hospitaler i Rumænien. Indskrivning til konfirmationsforberedelse Tilmelding til konfirmationsforberedelsen for elever med bopæl i Tølløse sogn sker ved, at man går ind på hjemmesiden for Tølløse kirke, www. toelloesekirke.dk, og udskriver en tilmeldingsblanket. Den udfyldes og sendes til sognepræst Henriette Bitsch, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse. Har man ikke adgang til internettet, kan tilmeldingsblanket fås hos præsten. Hvis man er i tvivl om eget bopælssogn, er det muligt at gå ind på hjemmesiden og slå op på siden Find dit sogn. Man indtaster sin adresse og kan så få oplysning om sit bopælssogn. Oplysningerne om eget sogn kan også fås ved henvendelse til en af præsterne. Det er muligt at gå til præst, selvom man ikke er døbt, eller hvis man er usikker på, om man ønsker at blive konfirmeret. Alle er velkomne til at se, hvad undervisningen indebærer og derefter tage stilling til, om man ønsker at blive konfirmeret eller ej. Tilmeldingen skal være præsten i hænde senest den 1. august SIDE 13

14 BØRNEPOSTEN Har du lyst til at få besked, hver gang vi laver noget særligt for børn i kirken? Så send os din mail-adresse og så sender vi dig en mail, hver gang vi laver noget spændende for dig! Mail til ugerløse Skal du konfirmeres den 4. maj 2014? Bor du i Ugerløse Kirkes sogn skal du tilmelde dig konfirmationsundervisning hos præsten i Ugerløse Kirke. Tilmeldingsblanketter finder du på kirkens hjemmeside: Du skal tilmelde dig hurtigst muligt og undervisningen begynder i september. Onsdagsmeditation I Ugerløse Kirke hver onsdag kl Ugerløse Kirke tilbyder hver onsdag en stille, meditativ stund, som giver ro i krop og tanker. Vi synger en salme, reflekterer over dagen ved hjælp af Ignatius spørgende meditationspraksis, hvorefter vi sidder i stilhed og slutter af med fadervor og en salme. Meditationen giver ro og klarhed. Alle er velkomne. Litteraturkreds Onsdag den 29. maj kl i Ugerløse Kirke Sognegård. Vi læser Profeterne fra evighedsfjorden af Kim Leine. Alle er velkomne. Rytmisk særgudstjeneste i Ugerløse Kirke kl Søndag den 2. juni kommer korleder Lina Zinglersen med medlemmer fra tre kor fra Holbæk og Omegns Musikskole, for at gøre gudstjenesten festlig og rytmisk. De tre kor er henholdsvis et rytmisk kor, et soul kor og et seniorkor. Og sangene vil være en skøn blanding af forskellige stilarter, fra viser over popmusik til soul/gospel. Ikonskrivningsgruppen En gang om måned samles gruppen i Ugerløse Kirkes sognegård og skriver klassiske ikoner, som lærer og vejleder er Finn Günther. Vi mødes kl : Onsdag den 19. juni, juli ferie, onsdag den 14. august, onsdag den 4. september Hvis du har lyst til at være med kan du få mere information og tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson. Ugerløse Kirkes Galleri og bibliotek Alle er velkomne fredag-søndag mellem til at få en kop kaffe, låne en god bog og se på spændende lokal kunst. Der er fernisering den 9. juni kl i sognegården i forbindelse med at Jørgen Løvgret udstiller. Vejkirke Ugerløse Kirke er vejkirke i perioden 23.juni til 18.august, det betyder at der alle søndage i den periode vil være en kirkevært tilstede i kirken, som kan byde alle SIDE 14

15 interesseret velkommen med en kop kaffe og lidt kage samt svare på spørgsmål om Ugerløse Kirke. Stilhed og meditation - en heldags retræte i Ugerløse Kirke lørdag den 8. juni Retræte handler om at trække sig tilbage fra dagligdagens kampe, aktivitet og støj, og i fællesskab støtte hinanden i at finde ro og stilhed. Stilhed er en rig måde til at lytte til sig selv, hvile eller reflektere over livet og Gud. Meditationen hjælper os til at finde stilhed og overskud til at navigere. Tilmeldingsfrist onsdag den 5. juni til sognepræst Sara Mikaelsson. Fællesgudstjeneste med Nyrup baptistkirke i Nyrup Søndag den 16. juni kl Vi mødes i Nyrup kirke til gudstjeneste og efterfølgende vil der være frokost i det grønne. Sommergudstjeneste på Brorfelde Søndag den 7. juli kl Igen i år mødes vi i det grønne under åben himmel på Brorfelde Observatorium, som er Sjællands 5. højeste plads, med udsigt til Lammefjorden og bakkerne i baggrun- Indre Mission i Ugerløse Maj Fr. d. 24. kl : Sangaften i missionshuset. Juni To. d. 6. kl : Sommermøde hos Grethe og Flemming Brask Hansen, Herluf Trollespark 15, Tølløse. Tale ved Hans E. Nissen, Hillerød. To. d. 13. kl : Sommermøde hos Gurli og Bent Jensen, Syrenvej 8, Stenlille. To. d. 20. kl : Sommermøde hos Stinne og Henning Nielsen, Hulebækvej 20. Tale ved Frode Leth Larsen, Herlev. August Sø. d. 11. kl : Udflugt til Grethe og Flemmings sommerhus, Diget 3, Asnæs. Tilmelding To. d. 22. kl. 9.00: Arbejdsdag i missionshuset. den. For dem der kommer lidt i god tid kan vi forhåbentlig se på Solen med en speciel kikkert. For dårligt gående vil der være mulighed for at blive kørt helt op til pladsen. Trio Martin Legène Group vil spille klaver, bas og trommer og Magnus Wassbotn vil synge under gudstjenesten. Så kom og få det hele, dejlig musik, skøn natur og fællesskab. Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage og fremvisning af Observatoriets største kikkert ved Brorfelde Vennekreds' formand Hans Jørn Fogh Olsen. Alle er velkomne. Venlig hilsen Ugerløse Kirke og Brorfeldes Vennekreds Spirituel sang og dans Søndag d. 4. august heldagsworkshop på SøtofteKur, Søtoftevej Ringsted. Vi mødes kl Deltagerpris: kr Fælles frokostbuffet, hvor alle bidrager med en ret/grønt/pålæg mv. Tilmeldingsfrist søndag den 28. juli til Maia Trayhorn Tlf.: Meditativ gudstjeneste i Ugerløse Kirke Søndag den 4. august kl Som afslutning på spirituel sang og dans workshoppen slutter vi af med gudstjeneste i Ugerløse kirke, men alle er meget velkomne til at opleve en anderledes og kreativ gudstjeneste. September Ti. d. 3. kl : Møde i missionshuset. Tale ved Jacob Østergård, Slagelse. Ti. d. 10. kl : Storkredsmøde på Havnsølejren. Tale ved Flemming Mose Lauridsen, Ølgod. Ti. d. 17. kl : Bibeltime hos Grethe og Flemming Brask Hansen, Herluf Trollespark 15, Tølløse. Fr. d 27. kl : Høstfest i missionshuset med spisning. Indsamling til missionshusets drift. Kaffestue i missionshuset 1. og 3. Torsdag i September kl Vil du vide mere om møderne, eller ønsker du transport, kan du ringe til Henning tlf Alle er Velkomne SIDE 15

16 Spirituel sanggruppe Kom og bliv løftet ud af hverdagen i et uforpligtende og intenst samvær, hvor alle kan være med. Vi synger ikke for at præstere noget. I spirituel sang er det selve fordybelsen i tonerne, klangen og processen, det drejer sig om. Tilmelding og nærmere info hos sanger og stemmeterapeut Maia Trayhorn, tlf , Høstgudstjeneste med jazz Søndag den 1. sept. Kl i Ugerløse Kirke Høstgudstjenesten i Ugerløse bliver i år en gudstjeneste med glæden som det gennemgående tema. I mellem de klassiske danske høstsalmer og -sange, vil der blive spillet og sunget glad musik i den mere rytmiske genre, f.eks. "Barnetro", og "Jubler hver en sjæl på jord". Gudstjenesten slutter med et festligt arrangement af "Marken er mejet" i en lettere jazz-udgave. Medvirkende: Rebecca Forsberg Svendsen: sang. Anders Forsberg Svendsen: orgel Niels Jørgen Englich: trompet Det vågne hjerte og centrerende bøn Retræte på Vedbygård ved præst og retræteleder Peter Ruge. Hjertet har en egen form for nærvær og opmærksomhed, som hviler i åbenhed og hengivelse uden tanker og billeder. Det er denne kvalitet ved hjertet, som kan gøre det til et mødested for Gud og menneske. Meditationens mål er at gøre sindet stille for tanker for at give plads og skabe rum for lydhørhed - en ordløs bøn. Målet for centrerende bøn er at fremme opmærksomheden på, at dette center findes og at erkende, at alt i ens liv er relateret hertil. Retræte på Vedbygård september (tilmelding senest 15. august) Fra fredag kl. 18 til søndag kl. 15. prisen for retræten er 1800 kr. inkl. ophold Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson. Nu synges der igen Gospel i Ugerløse Kirke Koret hedder nu We Got Joy og holder til i Ugerløse kirke s Sognegård. We Got Joy øver hver torsdag fra kl. 19 til kl. 21, under musikalsk ledelse af Charlotte Hacke. Én af de helt store udfordringer for koret, bliver en optræden ved Tivoli Gospelfestival i april, hvor koret sammen med 50 andre kor, som en del af festivalen, skal synge på Tivolis mange scener over en hel weekend. Derudover har koret også fået tilbud om at komme ud at synge i andre sammenhænge og det er rigtig godt for motivationen. Der bliver derfor trænet hårdt for at huske tekster, melodier, harmonier og rytmer. Koret har stiftet et forretningsudvalg der håndterer det administrative arbejde. Den sidste øvedag i forårshalvåret er torsdag den 27. juni 2013 og We Got Joy s 2. sæson starter igen torsdag den 8. august. Sæsonen afsluttes torsdag den 12. december med en julekoncert i Ugerløse kirke. Koret forventer også at have en optræden i Ugerløse Kirke enten ultimo november eller 1. søndag i advent. (Nærmere info i næste kirkeblad.) Der er løbende optagelse af nye medlemmer, så hvis du er glad for at synge i godt og sjovt selskab, kan du blot dukke op på vores øvedage. Venligst Erik Nielsen Kirkebladet udgives af de 5 menighedsråd. Red.: Henriette Bitsch Lisbeth Juhl Jørgensen Sara Mikaelsson Lise Trap Mads Zachodnik Grafisk produktion: Midtsjællands Bogtrykkeri A/S, 4340 Tølløse

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Juni - August 2014 nr. 2

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Juni - August 2014 nr. 2 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Juni - August 2014 nr. 2 Borger.dk Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Juni - August 2015 nr.2 SIDE 1 Alting har en tid Alting har en tid. Sådan siger Prædikeren i Det Gamle Testamente. Alting har en

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE 2015 26.-27. sep. VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE EN DEL AF NOGET STØRRE Det er for os, der holder af fællesskab på kryds og tværs. Program lørdag 9.30-10.00 Morgenkaffe m. check in. 10.00-10.30 Morgensang

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. September - November 2013 Nr. 3

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. September - November 2013 Nr. 3 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE September - November 2013 Nr. 3 Peter Plys taler om, at han godt kan lide at have honningdepoter. Han gemmer sin højt elskede honning

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. August - November 2014 Nr. 3

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. August - November 2014 Nr. 3 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE August - November 2014 Nr. 3 En time for lidt Her i efteråret skal vi sætte uret en time tilbage. Det gør vi hvert år. Om foråret

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep.- nov. 2014 Sommeren går på hæld Sommeren har ikke bare budt på sommer i år. Den seneste måneds tid har budt på vejr der kunne få én og anden til at

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

September i Tagensbo Kirke

September i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organistvikar:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere