Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2"

Transkript

1 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Maj - September 2013 Nr. 2

2 Tanker fra en strandkant Der er ingenting i verden så stille som sne. Det totale fravær af lyd, når man kigger på sne, der daler sagte ned udenfor. Men det kan være svært, at mærke denne stilhed, når sommersolen bager ned fra en skyfri himmel. Om sommeren er det nærmest modsat. Hvis man går hen og kigger nærmere efter i et blomsterbed eller bare en farverig vejkant, så er det som om, at der kommer lyd ud af blomsterne. Min datter har en børnebog, hvor der optræder nogle melodiblomster, fordi plantens blomst har form som en node. Jeg tror, at der findes sådan nogle melodiblomster i alle haver. For det er som om, at livet og Skaberkraften synger til himlen i alle verdens toner gennem havens blomster, når de er i fuldt flor. Den stille sne er afløst af de syngende blomster. Også vores eget liv har en sommer. Man kan dele livet op i forår, sommer, efterår og vinter. Som små børn er vi som foråret, der venter på at springe ud. Når vi bliver voksne med ansvar og forpligtelser er vi i vores sommer, fordi det også er dér, hvor vores drømme kan realiseres og livet folde sig ud i fuld flor. Men efter det lange voksenliv begynder man måske, især som bedsteforældre, at se sommeren bag sig. Efteråret sniger sig ind under huden, med al dens ro og eftertænksomhed og smukke farvetoner. Og til sidst står vi mennesker i vores vinter, i alderdommens sidste dage der, hvor vi ikke oplever endnu et forår Derfor oplever vi måske sommeren, som særlig intens. For det er sommeren, som vi venter på i foråret sommeren, som vi tænker tilbage på i efteråret og sommeren, som vi længes efter om vinteren. Men vi er ikke de eneste, der har det sådan. Også dyr, fugle og planter har deres tid om sommeren. For om sommeren skal hele livet nås, inden frosten sætter ind, og sætter yngel og blomst i stå. Et velkendt billede for sommer er glade børn, der leger i strandkanten. Et scenarie, der går igen lige fra kunstmalerier til tv-programmers skildringer af sommer. Men hvorfor er det egentlig det? Jeg tror, det fordi, vi i vores børns øjne ser vores fremtid og de ser deres fremtid i vores. Når vi kigger på vores børn, der griner og leger i strandkanten og nyder livet så ser vi på noget, der gør os glade, måske endda lykkelige. For en stund mærker vi dét, der fylder vores liv med mening både forår, sommer, efterår og vinter; nemlig Kærlighed! Uden Kærligheden til andre mennesker og deres Kærlighed til os, ville livet være som én lang regnfuld og kold gråvejrsdag i november. Det er Kærligheden til andre og andres Kærlighed til os der bærer os videre fra mørket til lyset, fra sorger til glæder. Og når vi kigger på vores børn, der griner højt mens de leger i vandkanten, får vi måske også glimt af noget andet. De følelser, der vækkes i os, er vel det tætteste, som vi kan komme et billede på Guds følelser for os selv! For Gud har samme Kærlighed til os, som vi har til vores børn. Han har Kærlighed til os, på trods af vores svigt og tvivl ligesom vi har Kærlighed til vores børn, uanset, hvad de end byder os. Jesu Kristi komme til vores verden og ikke mindst hans død og opstandelse viser os, hvor stor Kærlighed Gud har til os hver især. Gud gav sin søn til døden for SIDE 2

3 os. Og så stor Kærlighed til os mennesker rækker ikke kun sommeren over. Den er med os alle både forår, sommer, efterår og vinter den er med os alle vore dage, indtil verdens ende! Sommeren bringer ikke kun det bedste frem i fugle, dyr, planter og mennesker. Den minder os også om Guds Kærlighed til os. Og sommeren bør også minde om, at vi skal have Kærlighed til Gud, som vi har til vores børn for ligesom børn ser deres fremtid i deres forældre, kan vi også se vores fremtid hos Gud. Mads Zachodnik SIDE 3

4 Hvor mange pomfritter går der på en liter? Er du nysgerrig på begrebet tro? På forholdet mellem ånd og videnskab? Og på hvilken rolle den menneskelige bevidsthed spiller, når vi bekender os til religionen - eller tager afstand fra den? Der findes mængder af bøger om emnet. Et par af dem, der rager op er Tor Nørretranders' At tro på at tro og Marilynne Robinsons Åndsfraværelse. At tro på at tro tager udgangspunkt i Nørretranders personlige dilemma; på den ene side er han lunken i sit forhold til etablerede religioner som færdige pakkeløsninger, på den anden side oplever han, at hverken menneskets indre liv eller verdens ydre beskaffenhed kan forstås og formuleres udtømmende. Der vil altid være noget ekstra. Noget der ikke lader sig forklare. Her står troen centralt. "Tro er en virkelig størrelse, den handler om, at der er noget, man lader sig lede af, noget mere inden i én selv, en større kløgt og følsomhed end man kan være sig bevidst om - og at der er tilsvarende meget mere udenfor, end man kan have styr på med sin fornuft og sin videnskab. Selve den bevægelse, at man overskrider det, man kan vide, kontrollerer eller have vished om, og så bare tror på det, dét er en afgørende bevægelse i ens sind og sjæl og krop". Troen er reel for Nørretranders. Ligesom mistroen er det. I et forsøg på at forstå, hvordan begge bevægelser kan rummes i samme menneskelige bevidsthed, undersøger han begrebet tro i den moderne verden. Metoden, der bl.a. inddrager analyser fra psykologiens spilteori, Darwins evolutionsteori, filosofien og religionshistorien, ligger tæt på de (populær-)videnskabelige fremstillinger mange vil genkende fra bestsellerne Mærk verden og Verden vokser. I Marilynne Robinsons essaysamling Åndsfraværelse, der er baseret på en forelæsningsrække fra Yale University i 2010, er drivkraften også en insisteren på dette ekstra ved bevidstheden - ånden ville Robinson kalde det - om end både hendes metode og position afviger markant fra Nørretranders'. I indledningen gør Robinson sit forehavende klart; hun vil gøre op med videnskabernes reduktionistiske beskrivelser af menneskets oprindelse og natur. Meget går tabt i tidens herskende teorier om emnet. Vi er mere end materie, mere end biologi og psykologi. Vi har ånd. Hvor Nørretranders beskriver sig selv som en "slags ateist, der er professionelt optaget af at formulere verdensbilleder", så fremfører Robinson et forsvar for ånden. Hun fastholder det metafysiske i mennesket med filosofiske argumenter; at nærme sig et transcendentalt begreb som 'ånd' med naturvidenskab er utilstrækkeligt. Pointen hos Robinson er netop, at det ikke finder sin forklaring i den verdslige videnskab. Ånd er af en helt anden beskaffenhed og lader sig ikke forklare eller forstå ud fra sådanne metoder. Lidt som i: hvor mange pomfritter går der på en liter? Begge bøger er rige på perspektiv. Hvor end læserens sympati måtte være, er styrken ved både At tro på at tro og Åndsfraværelse, at deres mellemregninger formår at nuancere billedet af, hvordan vi mennesker er i verden. I sidste ende er det et trosspørgsmål. Martin Bitsch SIDE 4

5 Sommer Ved en konfirmation, jeg var til i foråret, blev der omkring bordet talt om, hvor meget folk gik ind og så kirker, når de var ude at rejse. Der var almindelig enighed om, at det var dejligt at se, hvordan de sydeuropæiske kirker stod åbne, og hvordan lokale folk kom ind, satte sig lidt tid lige så stille og forlod kirken igen. Nogle kunne berette, at de havde været i kirker, mens organisten havde øvet på orglet, og at det havde givet en hel speciel stemning. Det er ligesom, de bruger kirkerne mere sydpå, som en sagde. Af en ældre kollega og ven, lærte jeg som ung mor og præst, at der er en særlig regel for præstebørn. Den går ud på, at når man er præstebarn og på ferie, skal man have en is, for hver kirke man ser, som vel at mærke ikke er en katedral eller en domkirke. Og hvorfor det? Jo, for alle børn bliver hevet ind for at se katedraler og domkirker, når de er på ferie med deres forældre. Det hører med. Men præstebørn bliver tvangsindlagt til at se stort set alle de kirker, familien kommer forbi og det skal honoreres. En regel vi i vores familie har fulgt stort set slavisk siden. Og vi har set mange kirker, når vi har været på sommerferie. Engang kom en af vores børn til at aktivere alarmen i kirken i Åbenrå, og vi fik så urimeligt mange skæld ud af kirketjeneren. I Notre Dame i Paris var vi til bagernes årlige festgudstjeneste med flutes omkring alteret og i domkirken i Trondhjem gik mit knæ af led. I Uppsala så jeg sidste år en kollektomat ja, det hed det. Lidt som en kaffeautomat. Så kunne man spytte i kirkebøssen ved hjælp af sit kontokort og ligesom man i kaffeautomat kan vælge mellem espresso og alminelig kaffe, kunne man ved hjælp af tastaturet bestemme, om ens bidrag skulle gå til kirkens vedligeholdelse eller nødhjælp. Smart og måske en overvejelse værd. I utallige kirker har vi fundet de fire evangelisters symboler, tændt lys, set på guld og fantastiske altertavler. Så jeg er helt med på det med at gå ind og se på kirker, når man er på sommerferie. Men dér hvor jeg har de smukkeste oplevelser i kirker om sommeren, det er nu herhjemme. Ikke som turist, men som kirkegænger. En gudstjeneste en sommermorgen, hvor man kan cykle eller gå til kirke, mens fuglene synger, gå hen over kirkegården med alle blomsterne og blive mødt af en åben dør, indenfor er lysene tændt, og graver og organist og kirkesanger står klar den er svær at slå. Som præst er det så privilegiet, at man selv har valgt salmerne. At begynde sådan en morgen i kirkens lyse rum med, sammen med de andre der er kommet, at synge Nu vågne alle Guds fugle små eller Nu titte til hinanden opløfter mig nu alligevel langt mere end at sætte mig ind i en mørk katedral i Sydeuropa. Og så kan man jo altid købe en is på hjemvejen katedral eller ej. God sommer Lise Trap SIDE 5

6 Udenfor dit vindue SIDE 6

7 Min sjæl, pris Herren! Herre, min Gud, du er stor! Du spænder himlen ud som en teltdug. Du lader kilder springe frem i dalene og giver vand til de vilde dyr. Ved bredden bygger himlens fugle deres rede, på grenene sidder de og kvidrer. Jorden mættes med frugten af dit værk. Græs lader du gro til kvæget og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver mennesker glæde. Herrens træer mættes, Libanons cedertræer, som han har plantet. I dem bygger fuglene rede. I de høje bjerge holder stenbukken til, i klipperne er grævlingens skjul. Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk. Sådan lyder det fra salmisten. Som en hyldest til den Gud, der står bag og sørger for det hele. Det er én måde at tilværelsen på, når man kigger ud af vinduet en sommerdag og ser den blå himmel, fuglene i træerne og bierne, som summer omkring de velduftende blomster. Man kunne selvfølgelig se på det helt anderledes. Man kunne observere og analysere de processer, der sker med bladene og blomsterne. Man kunne beskrive den fotosyntetiske proces, som skaber ilt, vi kan indånde. Jordens hældning i forhold til solen, som skaber årstider, så vi kan nyde sommerens varme. Vi kunne med vores fornuft skille årsag fra virkning og nøgternt beskrive det, vi kalder liv. Men det er bare ikke særligt livligt. Og det er heller ikke særligt livsnært. Derfor gør vi som salmisten. Vi løfter vores øjne mod himlen og siger: Min Gud, du er stor. På grund af dig er alt det her. Alt det som er så smukt og som udfolder sig for øjnene af os lige nu og her. Når vi ser sådan på livet og på Gud, så kommer vores verden til at se anderledes ud. Den kommer helt anderledes tæt ind på livet af os. Meningen med livet er ikke, at vi skal observere verden. Vi skal leve i den og vi skal leve af den. Og selve det under at der overhovedet er noget, at der ikke bare er intet. Selve det under - det møder os hver dag: at der kan plukkes blomster og bær, slås græs og høstes, så vi kan spise og blive mætte. Uanset hvor teknologisk dygtige vi er så var der slet intet uden Gud. Det er vores tro. Og det er vores grund til at være taknemmelige. Ikke taknemmelige ud i det blå men overfor Gud. Gud er stor. Ikke blot fordi han spænder himlen ud over hele jorden og favner det hele. Men fordi han her nu, udenfor vores vindue lader sin sol skinne over os og lader træer og buske og marker briste i frugter og korn, så vi får brød og vin og glæde. For i sidste ende: Træerne er Guds, sådan som salmisten sang; havet er Guds, fuglene er Guds, jordbærrene er Guds, kornet er Guds. Vinen er givet af Gud. Vi sår, vi høster, vi lever vores liv men også vi er Guds. God sommer! Lisbeth Juhl Jørgensen SIDE 7

8 GUDSTJENESTE- TIDER KR. ESKILSTRUP SODERUP ST. TÅS 26. maj 9.00 Trap Trap Zacho Trinitatis søndag 2. juni 9.00 Zachodnik Zacho 1. s. e. trin. 9. juni Trap 9.00 Zacho 2. s. e. trin. 16. juni 9.00 Trap Trap Zacho 3. s. e. trin. Bedstemorgudstj. 23. juni Zachodnik Zacho 4. s. e. trin. 30. juni Trap 9.00 Trap Zacho 5. s. e. trin. 7. juli 9.00 Trap Trap Zacho 6. s. e. trin. 14. juli Trap Trap 7. s. e. trin. 21. juli Trap 9.00 Trap 8. s. e. trin. 28. juli 9.00 Bitsch Mikae 9. s. e. trin. 4. august Zachodnik Zacho 10. s. e. trin. 11. august 9.00 Zachodnik Zacho 11. s. e. trin. 18. august Trap 9.00 Trap Zacho 12. s. e. trin. 25. august 9.00 Trap Trap Zacho 13. s. e. trin. Somm 1. september Trap Trap 14. s. e. trin. Gudstjenester på Møllevang Onsdage: Onsdage 12. juni 3. juli 14. august Alle dage kl Der er kaffe og kage efter gudstjenesten og alle er velkomne. SIDE 8

9 TRUP TØLLØSE UGERLØSE EVANGELIE- LÆSNINGER dnik Bitsch Peter Ruge 26. maj Joh 3,1-15 dnik Jørgensen Mikaelsson 2. juni Luk 16,19-31 dnik Bitsch Mikaelsson 9. juni Luk 14,16-24 dnik Jørgensen Mikaelsson 16. juni Fællesgudstj. med Luk 15,1-10 Nyrup dnik Bitsch Mikaelsson 23. juni Luk 6,36-42 dnik Jørgensen Mikaelsson 30. juni Luk 5,1-11 dnik Jørgensen Mikaelsson 7. juli Ved Brorfelde Matt 5, Jørgensen Mikaelsson 14. juli Luk 19, Mikaelsson Mikaelsson 21. juli Matt 7,15-21 lsson Bitsch Mikaelsson 28. juli Luk 16,1-9 dnik Bitsch Mikaelsson 4. august Luk 19,41-48 dnik Bitsch 9.00 Bitsch 11. august Luk 18,9-14 dnik Jørgensen 9.00 Jørgensen 18. august Sommerfest Mark 7,31-37 dnik 9.00 Jørgensen Jørgensen 25. august erfest Luk 10, Bitsch Mikaelsson 1. september Høstgudstj. Luk 17,11-19 Gudstjenester på Tølløse Plejehjem Torsdag den 13. juni kl Torsdag den 11. juli kl Torsdag den 8. august kl SIDE 9

10 Navne og adresser: SODERUP - KR. ESKILSTRUP Kirkebil: Henv. helst senest fredag til Kr. Eskilstrup Taxi, tlf , Tølløse Taxi tlf eller Ingemanns Taxi tlf Hvis de alle er forhindrede i at køre den pågældende dag, bedes man kontakte sognepræst Lise Trap. Sognepræst: Lise Trap, Bukkerupvej 10, Soderup, 4340 Tølløse, tlf , Træffes ikke fredag. Ved præstens ferie/fridage henvises til spr. Mads Zachodnik, tlf Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker Graverkontor (Soderup): Henrik Schoubye, tlf Graverkontor (Kr. Eskilstru ): Kirsten Marstrand, tlf Menighedsrådsformand: Jørgen Larsen, Mosevej 19, Nr. Eskilstrup, 4340 Tølløse, tlf Kirkeværge (Soderup): Asta Grevsen, Dalstrøget 17, 4340 Tølløse, tlf Kirkeværge (Kr. Eskilstrup): Merete Skov-Hansen, Pilevej 73, 4340 Tølløse, tlf TØLLØSE Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Henvendelse inden fredag kl til en af sognepræsterne. Indtal gerne besked på telefonsvarerne. Sognepræst: Henriette Bitsch, Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf , adresse: Træffes ikke onsdag. Fri: 24.juni 21.juli. Der henvises til sognepræst Lisbeth Juhl Jørgensen. Fra 15.juli 21. juli henvises til Sara Mikaelsson, Ugerløse, tlf Sognepræst: Lisbeth Juhl Jørgensen, Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse tlf , adresse: Træffes ikke onsdag. Fri: juni samt 15.juli 11. august. Der henvises til sognepræst Henriette Bitsch. Fra 15.juli 21. juli henvises til Sara Mikaelsson, Ugerløse, tlf Hjemmeside: Graverkontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf Træffes bedst: Tirsdag - fredag kl Menighedsrådsformand: Bodil Schrøder Hansen, Nybyvej 48, 4340 Tølløse, tlf ST. TÅSTRUP Kirkebil: Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller arrangementer i kirken, så kontakt præsten eller menighedsrådsformanden (gerne et par dage i forvejen). Sognepræst: Mads Zachodnik, Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse, tlf Træffes bedst efter aftale. Kirkekontoret er lukket om mandagen. Fri: juli og 26.aug.-1. sept. Der henvises til sognepræst Lise Trap, Soderup kirke, Hjemmeside: Graverkontor: Pia Hansen, tlf Træffes bedst tirsdag fredag kl Menighedsrådsformand: Edith Stigaard Katholm, Banevej 49, 4370 St. Merløse, tlf Kirkeværge: Pia Krogager, Ordrupvej 46, Ordrup, 4370 St. Merløse, tlf Kasserer: Henning Bang Hansen, Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf Kirkeværge: Jørgen Leo Andersen, Peder Væversvej 12, Tølløse, tlf Ugerløse Sognepræst: Sara Mikaelsson, Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf eller mobil , Friweekend den maj. Kursus den 3-6. juni og ferie den august. Der henvises til præsterne i Tølløse. Kursus den juni, i den periode kan jeg kontaktes på min mobil eller mail. Træffes ikke fredag. Hjemmeside: Graverkontoret: tlf , manddag torsdag kl Træffes ikke fredag og lørdag Menighedsrådsformand: Niels Jørgen Englich, Hovedgaden 57, 4350 Ugerløse, tlf , Kirkeværge: Gitte Jensen, Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf , SIDE 10

11 Meddelelser SODERUP-KIRKE ESKILSTRUP Bedstemorgudstjeneste Kristendom og kirkegang er noget, der går i arv. Vis dit barnebarn eller et andet barn, hvordan det egentlig er at gå i kirke til en helt almindelig, men meget forkortet gudstjeneste. Søndag d. 16. juni kl i Soderup Kirke Konfirmander De nye konfirmander, der bor i Soderup - Kirke Eskilstrup sogne og skal gå til konfirmationsforberedelse begynder i uge 39. Der ligger tilmeldingsblanket hjemmesiden. Den skal afleveres inden 18. august. Sorggruppe En gruppe for voksne, der inden for de seneste år har mistet en nær pårørende. Nærmere oplysninger hos Lise Trap tlf eller hos Kia Starmer, tlf Sæt X Høstgudstjeneste og høstfest søndag d. 8. september Højskoledag lørdag d. 5. oktober Kirke Eskilstrup Kirkes Børnekor Koret begynder igen efter sommerferien d. 26. august, og optager alle børn fra 7 år, der har lyst til at være med. Koret mødes hver mandag kl i Kirke Eskilstrup Kirke. Koret medvirker ved omkring fire gudstjenester om året og ved to årlige koncerter. Derudover ved korstævner. I koret øver vi stemmetræning og hørelære, synger rytmiske og klassiske salmer og sange. Vi skal lære noder og med tiden skal vi synge flerstemmigt. Korsang handler også om samarbejde, om at lytte til hinanden, indordne sig og lære, at alle betyder noget for det fælles kor. Det er derfor vigtigt at komme hver gang. Tilmelding til børnekoret skal ske skriftligt til korleder Kirsten Sørensen Kirsten Sørensen kan også kontaktes på SIDE 11

12 ST. TÅSTRUP Miniudflugter Tirsdag den 11. juni Sorø Klosterkirke Torsdag den 4. juli Soderup kirke Tirsdag den 6. august Skt. Nikolai kirke, Holbæk Alle dage mødes man kl i gården ved menighedshuset, hvorefter der køres samlet i private biler. Der serveres kaffe og kage efter rundvisningerne og man afregner selv for kørsel med chaufføren (20 kr.). Tilmelding er ikke nødvendig man møder bare op og nyder en turen og oplevelsen sammen med alle andre! Sommerfest Søndag den 25. august kl Med Betty og Peter Arendt Sommeren fejres med en hyggelig eftermiddag i kirken. Efter gudstjenesten i kirken samles man til underholdning og samvær i menighedshuset. I år kommer ægteparret Betty og Peter Arendt og spiller og synger. Betty og Peter Arendt er til daglig kirkesanger og organist ved Haslev kirke, men kommer glædeligt og synger for Store Tåstrup sogn. Duoen favner bredt i den musikalske verden og vil både levere smykke soloer og spille op til fællessang. Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne til, at komme og nyde sommeren og denne særlige eftermiddag i menighedshuset. Konfirmation i 2014 Skal du konfirmeres i 2014 i Store Tåstrup kirke? -Så skal du tilmeldes konfirmandforberedelse senest 16. august. Find tilmeldingsskemaet på kirkens hjemmeside under punktet Konfirmation. Konfirmationsgudstjenesten finder sted søndag den 4. maj. Der serveres kirkekaffe i menighedshuset efter gudstjenesten den 2/6, 7/7, 4/8 og 1/9. DEN KRISTNE RADIO Kasernevej 6 D, st.th., 4300 Holbæk Tlf.: Sendetider: (frekvens: 104,7 mhz) Ons og fre kl , Tors kl , Lør kl Menighedsrådsmøder Soderup-Kr. Eskilstrup: Tirsdag den 3. september kl i konfirmandstuen. Dagsorden i våbenhusene. Store Tåstrup: Tirsdag den 4. juni kl Tirsdag den 6. august kl Tølløse: Torsdag den 20.juni kl Torsdag den 29. august kl Ugerløse: Tirsdag den 18. juni kl SIDE 12

13 tølløse Gud og Grill Mandag d. 17. juni kl Holder vi den sidste spisegudstjeneste inden sommerferien. Vi mødes som altid i kirken til en børnevenlig gudstjeneste på en halv times tid. Efter gudstjenesten tænder vi grillen. Vi håber at kunne spise udenfor, men ellers sidder vi i salen, som vi plejer. Arrangementet koster 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Tilmelding senest 13. juni til Lisbeth Juhl Jørgensen på tlf eller Børnekirke Lørdag d. 8. juni kl Aktivitetsdag for børn i alle aldre. Vi skal bl.a. snitte vandrestave og på pilgrimsfærd. Undervejs spiser vi frokost, som gives af Menighedsrådet. Kom og vær med til en spændende dag med både leg, aktiviteter, sang og historier. Tilmelding senest d. 2. juni til sognepræst Lisbeth J. Jørgensen på tlf eller Sommerfest i præstegårdshaven Søndag d. 18. august Vi begynder i kirken kl , hvorefter vi går over i haven og spiser frokost og hygger os et par timer. Frokosten vil være sammenskudsgilde, således at alle medbringer en lille ret efter eget valg. Menighedsrådet giver drikkevarer og kaffe og kage og der vil være musik og hoppepude til børnene. Festen er for alle aldersgrupper. Tilmelding til sognepræst Lisbeth J. Jørgensen senest 13. aug. Nørkleklubben Begynder igen efter sommerferien onsdag d. 4. sept. kl Nørkleklubben mødes hver 2. onsdag i præstegårdssalen. Alle kan være med, uanset alder og enhver vælger selv, om de vil strikke, sy, hækle, eller noget helt fjerde. Det, der nørkles, bliver sendt til børnehjem og hospitaler i Rumænien. Indskrivning til konfirmationsforberedelse Tilmelding til konfirmationsforberedelsen for elever med bopæl i Tølløse sogn sker ved, at man går ind på hjemmesiden for Tølløse kirke, www. toelloesekirke.dk, og udskriver en tilmeldingsblanket. Den udfyldes og sendes til sognepræst Henriette Bitsch, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse. Har man ikke adgang til internettet, kan tilmeldingsblanket fås hos præsten. Hvis man er i tvivl om eget bopælssogn, er det muligt at gå ind på hjemmesiden og slå op på siden Find dit sogn. Man indtaster sin adresse og kan så få oplysning om sit bopælssogn. Oplysningerne om eget sogn kan også fås ved henvendelse til en af præsterne. Det er muligt at gå til præst, selvom man ikke er døbt, eller hvis man er usikker på, om man ønsker at blive konfirmeret. Alle er velkomne til at se, hvad undervisningen indebærer og derefter tage stilling til, om man ønsker at blive konfirmeret eller ej. Tilmeldingen skal være præsten i hænde senest den 1. august SIDE 13

14 BØRNEPOSTEN Har du lyst til at få besked, hver gang vi laver noget særligt for børn i kirken? Så send os din mail-adresse og så sender vi dig en mail, hver gang vi laver noget spændende for dig! Mail til ugerløse Skal du konfirmeres den 4. maj 2014? Bor du i Ugerløse Kirkes sogn skal du tilmelde dig konfirmationsundervisning hos præsten i Ugerløse Kirke. Tilmeldingsblanketter finder du på kirkens hjemmeside: Du skal tilmelde dig hurtigst muligt og undervisningen begynder i september. Onsdagsmeditation I Ugerløse Kirke hver onsdag kl Ugerløse Kirke tilbyder hver onsdag en stille, meditativ stund, som giver ro i krop og tanker. Vi synger en salme, reflekterer over dagen ved hjælp af Ignatius spørgende meditationspraksis, hvorefter vi sidder i stilhed og slutter af med fadervor og en salme. Meditationen giver ro og klarhed. Alle er velkomne. Litteraturkreds Onsdag den 29. maj kl i Ugerløse Kirke Sognegård. Vi læser Profeterne fra evighedsfjorden af Kim Leine. Alle er velkomne. Rytmisk særgudstjeneste i Ugerløse Kirke kl Søndag den 2. juni kommer korleder Lina Zinglersen med medlemmer fra tre kor fra Holbæk og Omegns Musikskole, for at gøre gudstjenesten festlig og rytmisk. De tre kor er henholdsvis et rytmisk kor, et soul kor og et seniorkor. Og sangene vil være en skøn blanding af forskellige stilarter, fra viser over popmusik til soul/gospel. Ikonskrivningsgruppen En gang om måned samles gruppen i Ugerløse Kirkes sognegård og skriver klassiske ikoner, som lærer og vejleder er Finn Günther. Vi mødes kl : Onsdag den 19. juni, juli ferie, onsdag den 14. august, onsdag den 4. september Hvis du har lyst til at være med kan du få mere information og tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson. Ugerløse Kirkes Galleri og bibliotek Alle er velkomne fredag-søndag mellem til at få en kop kaffe, låne en god bog og se på spændende lokal kunst. Der er fernisering den 9. juni kl i sognegården i forbindelse med at Jørgen Løvgret udstiller. Vejkirke Ugerløse Kirke er vejkirke i perioden 23.juni til 18.august, det betyder at der alle søndage i den periode vil være en kirkevært tilstede i kirken, som kan byde alle SIDE 14

15 interesseret velkommen med en kop kaffe og lidt kage samt svare på spørgsmål om Ugerløse Kirke. Stilhed og meditation - en heldags retræte i Ugerløse Kirke lørdag den 8. juni Retræte handler om at trække sig tilbage fra dagligdagens kampe, aktivitet og støj, og i fællesskab støtte hinanden i at finde ro og stilhed. Stilhed er en rig måde til at lytte til sig selv, hvile eller reflektere over livet og Gud. Meditationen hjælper os til at finde stilhed og overskud til at navigere. Tilmeldingsfrist onsdag den 5. juni til sognepræst Sara Mikaelsson. Fællesgudstjeneste med Nyrup baptistkirke i Nyrup Søndag den 16. juni kl Vi mødes i Nyrup kirke til gudstjeneste og efterfølgende vil der være frokost i det grønne. Sommergudstjeneste på Brorfelde Søndag den 7. juli kl Igen i år mødes vi i det grønne under åben himmel på Brorfelde Observatorium, som er Sjællands 5. højeste plads, med udsigt til Lammefjorden og bakkerne i baggrun- Indre Mission i Ugerløse Maj Fr. d. 24. kl : Sangaften i missionshuset. Juni To. d. 6. kl : Sommermøde hos Grethe og Flemming Brask Hansen, Herluf Trollespark 15, Tølløse. Tale ved Hans E. Nissen, Hillerød. To. d. 13. kl : Sommermøde hos Gurli og Bent Jensen, Syrenvej 8, Stenlille. To. d. 20. kl : Sommermøde hos Stinne og Henning Nielsen, Hulebækvej 20. Tale ved Frode Leth Larsen, Herlev. August Sø. d. 11. kl : Udflugt til Grethe og Flemmings sommerhus, Diget 3, Asnæs. Tilmelding To. d. 22. kl. 9.00: Arbejdsdag i missionshuset. den. For dem der kommer lidt i god tid kan vi forhåbentlig se på Solen med en speciel kikkert. For dårligt gående vil der være mulighed for at blive kørt helt op til pladsen. Trio Martin Legène Group vil spille klaver, bas og trommer og Magnus Wassbotn vil synge under gudstjenesten. Så kom og få det hele, dejlig musik, skøn natur og fællesskab. Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage og fremvisning af Observatoriets største kikkert ved Brorfelde Vennekreds' formand Hans Jørn Fogh Olsen. Alle er velkomne. Venlig hilsen Ugerløse Kirke og Brorfeldes Vennekreds Spirituel sang og dans Søndag d. 4. august heldagsworkshop på SøtofteKur, Søtoftevej Ringsted. Vi mødes kl Deltagerpris: kr Fælles frokostbuffet, hvor alle bidrager med en ret/grønt/pålæg mv. Tilmeldingsfrist søndag den 28. juli til Maia Trayhorn Tlf.: Meditativ gudstjeneste i Ugerløse Kirke Søndag den 4. august kl Som afslutning på spirituel sang og dans workshoppen slutter vi af med gudstjeneste i Ugerløse kirke, men alle er meget velkomne til at opleve en anderledes og kreativ gudstjeneste. September Ti. d. 3. kl : Møde i missionshuset. Tale ved Jacob Østergård, Slagelse. Ti. d. 10. kl : Storkredsmøde på Havnsølejren. Tale ved Flemming Mose Lauridsen, Ølgod. Ti. d. 17. kl : Bibeltime hos Grethe og Flemming Brask Hansen, Herluf Trollespark 15, Tølløse. Fr. d 27. kl : Høstfest i missionshuset med spisning. Indsamling til missionshusets drift. Kaffestue i missionshuset 1. og 3. Torsdag i September kl Vil du vide mere om møderne, eller ønsker du transport, kan du ringe til Henning tlf Alle er Velkomne SIDE 15

16 Spirituel sanggruppe Kom og bliv løftet ud af hverdagen i et uforpligtende og intenst samvær, hvor alle kan være med. Vi synger ikke for at præstere noget. I spirituel sang er det selve fordybelsen i tonerne, klangen og processen, det drejer sig om. Tilmelding og nærmere info hos sanger og stemmeterapeut Maia Trayhorn, tlf , Høstgudstjeneste med jazz Søndag den 1. sept. Kl i Ugerløse Kirke Høstgudstjenesten i Ugerløse bliver i år en gudstjeneste med glæden som det gennemgående tema. I mellem de klassiske danske høstsalmer og -sange, vil der blive spillet og sunget glad musik i den mere rytmiske genre, f.eks. "Barnetro", og "Jubler hver en sjæl på jord". Gudstjenesten slutter med et festligt arrangement af "Marken er mejet" i en lettere jazz-udgave. Medvirkende: Rebecca Forsberg Svendsen: sang. Anders Forsberg Svendsen: orgel Niels Jørgen Englich: trompet Det vågne hjerte og centrerende bøn Retræte på Vedbygård ved præst og retræteleder Peter Ruge. Hjertet har en egen form for nærvær og opmærksomhed, som hviler i åbenhed og hengivelse uden tanker og billeder. Det er denne kvalitet ved hjertet, som kan gøre det til et mødested for Gud og menneske. Meditationens mål er at gøre sindet stille for tanker for at give plads og skabe rum for lydhørhed - en ordløs bøn. Målet for centrerende bøn er at fremme opmærksomheden på, at dette center findes og at erkende, at alt i ens liv er relateret hertil. Retræte på Vedbygård september (tilmelding senest 15. august) Fra fredag kl. 18 til søndag kl. 15. prisen for retræten er 1800 kr. inkl. ophold Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson. Nu synges der igen Gospel i Ugerløse Kirke Koret hedder nu We Got Joy og holder til i Ugerløse kirke s Sognegård. We Got Joy øver hver torsdag fra kl. 19 til kl. 21, under musikalsk ledelse af Charlotte Hacke. Én af de helt store udfordringer for koret, bliver en optræden ved Tivoli Gospelfestival i april, hvor koret sammen med 50 andre kor, som en del af festivalen, skal synge på Tivolis mange scener over en hel weekend. Derudover har koret også fået tilbud om at komme ud at synge i andre sammenhænge og det er rigtig godt for motivationen. Der bliver derfor trænet hårdt for at huske tekster, melodier, harmonier og rytmer. Koret har stiftet et forretningsudvalg der håndterer det administrative arbejde. Den sidste øvedag i forårshalvåret er torsdag den 27. juni 2013 og We Got Joy s 2. sæson starter igen torsdag den 8. august. Sæsonen afsluttes torsdag den 12. december med en julekoncert i Ugerløse kirke. Koret forventer også at have en optræden i Ugerløse Kirke enten ultimo november eller 1. søndag i advent. (Nærmere info i næste kirkeblad.) Der er løbende optagelse af nye medlemmer, så hvis du er glad for at synge i godt og sjovt selskab, kan du blot dukke op på vores øvedage. Venligst Erik Nielsen Kirkebladet udgives af de 5 menighedsråd. Red.: Henriette Bitsch Lisbeth Juhl Jørgensen Sara Mikaelsson Lise Trap Mads Zachodnik Grafisk produktion: Midtsjællands Bogtrykkeri A/S, 4340 Tølløse

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. November 2013 - Februar 2014 Nr. 4

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. November 2013 - Februar 2014 Nr. 4 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE November 2013 - Februar 2014 Nr. 4 Giv mig mod til at leve Der er mange forskellige grunde til, at folk går i kirke. Nogle kommer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan vor frue & vindinge sognes kirkeblad september-november 2013 / 37. årgang nr. 4 feltpræst ude og hjemme Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan Se mere på

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014 tema: kirken i krise Sommer på spring Efter nogle dage med heftig regn og masser af torden ser det i skrivende stund omsider ud til at

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Karlslunde Strandsogn

Karlslunde Strandsogn Gudstjenestekalender fortsat Butik på frivillige hænder Søndag 5. juli 1. februar blev Lisbeths Genbrug på Karlslunde Strandvej 76 overtaget af Karlslunde Strandkirke. Den tidligere ejer, Lisbeth Jensen,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere