Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2"

Transkript

1 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Maj - September 2013 Nr. 2

2 Tanker fra en strandkant Der er ingenting i verden så stille som sne. Det totale fravær af lyd, når man kigger på sne, der daler sagte ned udenfor. Men det kan være svært, at mærke denne stilhed, når sommersolen bager ned fra en skyfri himmel. Om sommeren er det nærmest modsat. Hvis man går hen og kigger nærmere efter i et blomsterbed eller bare en farverig vejkant, så er det som om, at der kommer lyd ud af blomsterne. Min datter har en børnebog, hvor der optræder nogle melodiblomster, fordi plantens blomst har form som en node. Jeg tror, at der findes sådan nogle melodiblomster i alle haver. For det er som om, at livet og Skaberkraften synger til himlen i alle verdens toner gennem havens blomster, når de er i fuldt flor. Den stille sne er afløst af de syngende blomster. Også vores eget liv har en sommer. Man kan dele livet op i forår, sommer, efterår og vinter. Som små børn er vi som foråret, der venter på at springe ud. Når vi bliver voksne med ansvar og forpligtelser er vi i vores sommer, fordi det også er dér, hvor vores drømme kan realiseres og livet folde sig ud i fuld flor. Men efter det lange voksenliv begynder man måske, især som bedsteforældre, at se sommeren bag sig. Efteråret sniger sig ind under huden, med al dens ro og eftertænksomhed og smukke farvetoner. Og til sidst står vi mennesker i vores vinter, i alderdommens sidste dage der, hvor vi ikke oplever endnu et forår Derfor oplever vi måske sommeren, som særlig intens. For det er sommeren, som vi venter på i foråret sommeren, som vi tænker tilbage på i efteråret og sommeren, som vi længes efter om vinteren. Men vi er ikke de eneste, der har det sådan. Også dyr, fugle og planter har deres tid om sommeren. For om sommeren skal hele livet nås, inden frosten sætter ind, og sætter yngel og blomst i stå. Et velkendt billede for sommer er glade børn, der leger i strandkanten. Et scenarie, der går igen lige fra kunstmalerier til tv-programmers skildringer af sommer. Men hvorfor er det egentlig det? Jeg tror, det fordi, vi i vores børns øjne ser vores fremtid og de ser deres fremtid i vores. Når vi kigger på vores børn, der griner og leger i strandkanten og nyder livet så ser vi på noget, der gør os glade, måske endda lykkelige. For en stund mærker vi dét, der fylder vores liv med mening både forår, sommer, efterår og vinter; nemlig Kærlighed! Uden Kærligheden til andre mennesker og deres Kærlighed til os, ville livet være som én lang regnfuld og kold gråvejrsdag i november. Det er Kærligheden til andre og andres Kærlighed til os der bærer os videre fra mørket til lyset, fra sorger til glæder. Og når vi kigger på vores børn, der griner højt mens de leger i vandkanten, får vi måske også glimt af noget andet. De følelser, der vækkes i os, er vel det tætteste, som vi kan komme et billede på Guds følelser for os selv! For Gud har samme Kærlighed til os, som vi har til vores børn. Han har Kærlighed til os, på trods af vores svigt og tvivl ligesom vi har Kærlighed til vores børn, uanset, hvad de end byder os. Jesu Kristi komme til vores verden og ikke mindst hans død og opstandelse viser os, hvor stor Kærlighed Gud har til os hver især. Gud gav sin søn til døden for SIDE 2

3 os. Og så stor Kærlighed til os mennesker rækker ikke kun sommeren over. Den er med os alle både forår, sommer, efterår og vinter den er med os alle vore dage, indtil verdens ende! Sommeren bringer ikke kun det bedste frem i fugle, dyr, planter og mennesker. Den minder os også om Guds Kærlighed til os. Og sommeren bør også minde om, at vi skal have Kærlighed til Gud, som vi har til vores børn for ligesom børn ser deres fremtid i deres forældre, kan vi også se vores fremtid hos Gud. Mads Zachodnik SIDE 3

4 Hvor mange pomfritter går der på en liter? Er du nysgerrig på begrebet tro? På forholdet mellem ånd og videnskab? Og på hvilken rolle den menneskelige bevidsthed spiller, når vi bekender os til religionen - eller tager afstand fra den? Der findes mængder af bøger om emnet. Et par af dem, der rager op er Tor Nørretranders' At tro på at tro og Marilynne Robinsons Åndsfraværelse. At tro på at tro tager udgangspunkt i Nørretranders personlige dilemma; på den ene side er han lunken i sit forhold til etablerede religioner som færdige pakkeløsninger, på den anden side oplever han, at hverken menneskets indre liv eller verdens ydre beskaffenhed kan forstås og formuleres udtømmende. Der vil altid være noget ekstra. Noget der ikke lader sig forklare. Her står troen centralt. "Tro er en virkelig størrelse, den handler om, at der er noget, man lader sig lede af, noget mere inden i én selv, en større kløgt og følsomhed end man kan være sig bevidst om - og at der er tilsvarende meget mere udenfor, end man kan have styr på med sin fornuft og sin videnskab. Selve den bevægelse, at man overskrider det, man kan vide, kontrollerer eller have vished om, og så bare tror på det, dét er en afgørende bevægelse i ens sind og sjæl og krop". Troen er reel for Nørretranders. Ligesom mistroen er det. I et forsøg på at forstå, hvordan begge bevægelser kan rummes i samme menneskelige bevidsthed, undersøger han begrebet tro i den moderne verden. Metoden, der bl.a. inddrager analyser fra psykologiens spilteori, Darwins evolutionsteori, filosofien og religionshistorien, ligger tæt på de (populær-)videnskabelige fremstillinger mange vil genkende fra bestsellerne Mærk verden og Verden vokser. I Marilynne Robinsons essaysamling Åndsfraværelse, der er baseret på en forelæsningsrække fra Yale University i 2010, er drivkraften også en insisteren på dette ekstra ved bevidstheden - ånden ville Robinson kalde det - om end både hendes metode og position afviger markant fra Nørretranders'. I indledningen gør Robinson sit forehavende klart; hun vil gøre op med videnskabernes reduktionistiske beskrivelser af menneskets oprindelse og natur. Meget går tabt i tidens herskende teorier om emnet. Vi er mere end materie, mere end biologi og psykologi. Vi har ånd. Hvor Nørretranders beskriver sig selv som en "slags ateist, der er professionelt optaget af at formulere verdensbilleder", så fremfører Robinson et forsvar for ånden. Hun fastholder det metafysiske i mennesket med filosofiske argumenter; at nærme sig et transcendentalt begreb som 'ånd' med naturvidenskab er utilstrækkeligt. Pointen hos Robinson er netop, at det ikke finder sin forklaring i den verdslige videnskab. Ånd er af en helt anden beskaffenhed og lader sig ikke forklare eller forstå ud fra sådanne metoder. Lidt som i: hvor mange pomfritter går der på en liter? Begge bøger er rige på perspektiv. Hvor end læserens sympati måtte være, er styrken ved både At tro på at tro og Åndsfraværelse, at deres mellemregninger formår at nuancere billedet af, hvordan vi mennesker er i verden. I sidste ende er det et trosspørgsmål. Martin Bitsch SIDE 4

5 Sommer Ved en konfirmation, jeg var til i foråret, blev der omkring bordet talt om, hvor meget folk gik ind og så kirker, når de var ude at rejse. Der var almindelig enighed om, at det var dejligt at se, hvordan de sydeuropæiske kirker stod åbne, og hvordan lokale folk kom ind, satte sig lidt tid lige så stille og forlod kirken igen. Nogle kunne berette, at de havde været i kirker, mens organisten havde øvet på orglet, og at det havde givet en hel speciel stemning. Det er ligesom, de bruger kirkerne mere sydpå, som en sagde. Af en ældre kollega og ven, lærte jeg som ung mor og præst, at der er en særlig regel for præstebørn. Den går ud på, at når man er præstebarn og på ferie, skal man have en is, for hver kirke man ser, som vel at mærke ikke er en katedral eller en domkirke. Og hvorfor det? Jo, for alle børn bliver hevet ind for at se katedraler og domkirker, når de er på ferie med deres forældre. Det hører med. Men præstebørn bliver tvangsindlagt til at se stort set alle de kirker, familien kommer forbi og det skal honoreres. En regel vi i vores familie har fulgt stort set slavisk siden. Og vi har set mange kirker, når vi har været på sommerferie. Engang kom en af vores børn til at aktivere alarmen i kirken i Åbenrå, og vi fik så urimeligt mange skæld ud af kirketjeneren. I Notre Dame i Paris var vi til bagernes årlige festgudstjeneste med flutes omkring alteret og i domkirken i Trondhjem gik mit knæ af led. I Uppsala så jeg sidste år en kollektomat ja, det hed det. Lidt som en kaffeautomat. Så kunne man spytte i kirkebøssen ved hjælp af sit kontokort og ligesom man i kaffeautomat kan vælge mellem espresso og alminelig kaffe, kunne man ved hjælp af tastaturet bestemme, om ens bidrag skulle gå til kirkens vedligeholdelse eller nødhjælp. Smart og måske en overvejelse værd. I utallige kirker har vi fundet de fire evangelisters symboler, tændt lys, set på guld og fantastiske altertavler. Så jeg er helt med på det med at gå ind og se på kirker, når man er på sommerferie. Men dér hvor jeg har de smukkeste oplevelser i kirker om sommeren, det er nu herhjemme. Ikke som turist, men som kirkegænger. En gudstjeneste en sommermorgen, hvor man kan cykle eller gå til kirke, mens fuglene synger, gå hen over kirkegården med alle blomsterne og blive mødt af en åben dør, indenfor er lysene tændt, og graver og organist og kirkesanger står klar den er svær at slå. Som præst er det så privilegiet, at man selv har valgt salmerne. At begynde sådan en morgen i kirkens lyse rum med, sammen med de andre der er kommet, at synge Nu vågne alle Guds fugle små eller Nu titte til hinanden opløfter mig nu alligevel langt mere end at sætte mig ind i en mørk katedral i Sydeuropa. Og så kan man jo altid købe en is på hjemvejen katedral eller ej. God sommer Lise Trap SIDE 5

6 Udenfor dit vindue SIDE 6

7 Min sjæl, pris Herren! Herre, min Gud, du er stor! Du spænder himlen ud som en teltdug. Du lader kilder springe frem i dalene og giver vand til de vilde dyr. Ved bredden bygger himlens fugle deres rede, på grenene sidder de og kvidrer. Jorden mættes med frugten af dit værk. Græs lader du gro til kvæget og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver mennesker glæde. Herrens træer mættes, Libanons cedertræer, som han har plantet. I dem bygger fuglene rede. I de høje bjerge holder stenbukken til, i klipperne er grævlingens skjul. Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk. Sådan lyder det fra salmisten. Som en hyldest til den Gud, der står bag og sørger for det hele. Det er én måde at tilværelsen på, når man kigger ud af vinduet en sommerdag og ser den blå himmel, fuglene i træerne og bierne, som summer omkring de velduftende blomster. Man kunne selvfølgelig se på det helt anderledes. Man kunne observere og analysere de processer, der sker med bladene og blomsterne. Man kunne beskrive den fotosyntetiske proces, som skaber ilt, vi kan indånde. Jordens hældning i forhold til solen, som skaber årstider, så vi kan nyde sommerens varme. Vi kunne med vores fornuft skille årsag fra virkning og nøgternt beskrive det, vi kalder liv. Men det er bare ikke særligt livligt. Og det er heller ikke særligt livsnært. Derfor gør vi som salmisten. Vi løfter vores øjne mod himlen og siger: Min Gud, du er stor. På grund af dig er alt det her. Alt det som er så smukt og som udfolder sig for øjnene af os lige nu og her. Når vi ser sådan på livet og på Gud, så kommer vores verden til at se anderledes ud. Den kommer helt anderledes tæt ind på livet af os. Meningen med livet er ikke, at vi skal observere verden. Vi skal leve i den og vi skal leve af den. Og selve det under at der overhovedet er noget, at der ikke bare er intet. Selve det under - det møder os hver dag: at der kan plukkes blomster og bær, slås græs og høstes, så vi kan spise og blive mætte. Uanset hvor teknologisk dygtige vi er så var der slet intet uden Gud. Det er vores tro. Og det er vores grund til at være taknemmelige. Ikke taknemmelige ud i det blå men overfor Gud. Gud er stor. Ikke blot fordi han spænder himlen ud over hele jorden og favner det hele. Men fordi han her nu, udenfor vores vindue lader sin sol skinne over os og lader træer og buske og marker briste i frugter og korn, så vi får brød og vin og glæde. For i sidste ende: Træerne er Guds, sådan som salmisten sang; havet er Guds, fuglene er Guds, jordbærrene er Guds, kornet er Guds. Vinen er givet af Gud. Vi sår, vi høster, vi lever vores liv men også vi er Guds. God sommer! Lisbeth Juhl Jørgensen SIDE 7

8 GUDSTJENESTE- TIDER KR. ESKILSTRUP SODERUP ST. TÅS 26. maj 9.00 Trap Trap Zacho Trinitatis søndag 2. juni 9.00 Zachodnik Zacho 1. s. e. trin. 9. juni Trap 9.00 Zacho 2. s. e. trin. 16. juni 9.00 Trap Trap Zacho 3. s. e. trin. Bedstemorgudstj. 23. juni Zachodnik Zacho 4. s. e. trin. 30. juni Trap 9.00 Trap Zacho 5. s. e. trin. 7. juli 9.00 Trap Trap Zacho 6. s. e. trin. 14. juli Trap Trap 7. s. e. trin. 21. juli Trap 9.00 Trap 8. s. e. trin. 28. juli 9.00 Bitsch Mikae 9. s. e. trin. 4. august Zachodnik Zacho 10. s. e. trin. 11. august 9.00 Zachodnik Zacho 11. s. e. trin. 18. august Trap 9.00 Trap Zacho 12. s. e. trin. 25. august 9.00 Trap Trap Zacho 13. s. e. trin. Somm 1. september Trap Trap 14. s. e. trin. Gudstjenester på Møllevang Onsdage: Onsdage 12. juni 3. juli 14. august Alle dage kl Der er kaffe og kage efter gudstjenesten og alle er velkomne. SIDE 8

9 TRUP TØLLØSE UGERLØSE EVANGELIE- LÆSNINGER dnik Bitsch Peter Ruge 26. maj Joh 3,1-15 dnik Jørgensen Mikaelsson 2. juni Luk 16,19-31 dnik Bitsch Mikaelsson 9. juni Luk 14,16-24 dnik Jørgensen Mikaelsson 16. juni Fællesgudstj. med Luk 15,1-10 Nyrup dnik Bitsch Mikaelsson 23. juni Luk 6,36-42 dnik Jørgensen Mikaelsson 30. juni Luk 5,1-11 dnik Jørgensen Mikaelsson 7. juli Ved Brorfelde Matt 5, Jørgensen Mikaelsson 14. juli Luk 19, Mikaelsson Mikaelsson 21. juli Matt 7,15-21 lsson Bitsch Mikaelsson 28. juli Luk 16,1-9 dnik Bitsch Mikaelsson 4. august Luk 19,41-48 dnik Bitsch 9.00 Bitsch 11. august Luk 18,9-14 dnik Jørgensen 9.00 Jørgensen 18. august Sommerfest Mark 7,31-37 dnik 9.00 Jørgensen Jørgensen 25. august erfest Luk 10, Bitsch Mikaelsson 1. september Høstgudstj. Luk 17,11-19 Gudstjenester på Tølløse Plejehjem Torsdag den 13. juni kl Torsdag den 11. juli kl Torsdag den 8. august kl SIDE 9

10 Navne og adresser: SODERUP - KR. ESKILSTRUP Kirkebil: Henv. helst senest fredag til Kr. Eskilstrup Taxi, tlf , Tølløse Taxi tlf eller Ingemanns Taxi tlf Hvis de alle er forhindrede i at køre den pågældende dag, bedes man kontakte sognepræst Lise Trap. Sognepræst: Lise Trap, Bukkerupvej 10, Soderup, 4340 Tølløse, tlf , Træffes ikke fredag. Ved præstens ferie/fridage henvises til spr. Mads Zachodnik, tlf Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker Graverkontor (Soderup): Henrik Schoubye, tlf Graverkontor (Kr. Eskilstru ): Kirsten Marstrand, tlf Menighedsrådsformand: Jørgen Larsen, Mosevej 19, Nr. Eskilstrup, 4340 Tølløse, tlf Kirkeværge (Soderup): Asta Grevsen, Dalstrøget 17, 4340 Tølløse, tlf Kirkeværge (Kr. Eskilstrup): Merete Skov-Hansen, Pilevej 73, 4340 Tølløse, tlf TØLLØSE Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Henvendelse inden fredag kl til en af sognepræsterne. Indtal gerne besked på telefonsvarerne. Sognepræst: Henriette Bitsch, Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf , adresse: Træffes ikke onsdag. Fri: 24.juni 21.juli. Der henvises til sognepræst Lisbeth Juhl Jørgensen. Fra 15.juli 21. juli henvises til Sara Mikaelsson, Ugerløse, tlf Sognepræst: Lisbeth Juhl Jørgensen, Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse tlf , adresse: Træffes ikke onsdag. Fri: juni samt 15.juli 11. august. Der henvises til sognepræst Henriette Bitsch. Fra 15.juli 21. juli henvises til Sara Mikaelsson, Ugerløse, tlf Hjemmeside: Graverkontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse, tlf Træffes bedst: Tirsdag - fredag kl Menighedsrådsformand: Bodil Schrøder Hansen, Nybyvej 48, 4340 Tølløse, tlf ST. TÅSTRUP Kirkebil: Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller arrangementer i kirken, så kontakt præsten eller menighedsrådsformanden (gerne et par dage i forvejen). Sognepræst: Mads Zachodnik, Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse, tlf Træffes bedst efter aftale. Kirkekontoret er lukket om mandagen. Fri: juli og 26.aug.-1. sept. Der henvises til sognepræst Lise Trap, Soderup kirke, Hjemmeside: Graverkontor: Pia Hansen, tlf Træffes bedst tirsdag fredag kl Menighedsrådsformand: Edith Stigaard Katholm, Banevej 49, 4370 St. Merløse, tlf Kirkeværge: Pia Krogager, Ordrupvej 46, Ordrup, 4370 St. Merløse, tlf Kasserer: Henning Bang Hansen, Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf Kirkeværge: Jørgen Leo Andersen, Peder Væversvej 12, Tølløse, tlf Ugerløse Sognepræst: Sara Mikaelsson, Kirkevej 3, 4350 Ugerløse, tlf eller mobil , Friweekend den maj. Kursus den 3-6. juni og ferie den august. Der henvises til præsterne i Tølløse. Kursus den juni, i den periode kan jeg kontaktes på min mobil eller mail. Træffes ikke fredag. Hjemmeside: Graverkontoret: tlf , manddag torsdag kl Træffes ikke fredag og lørdag Menighedsrådsformand: Niels Jørgen Englich, Hovedgaden 57, 4350 Ugerløse, tlf , Kirkeværge: Gitte Jensen, Abildhaven 35, 4350 Ugerløse, tlf , SIDE 10

11 Meddelelser SODERUP-KIRKE ESKILSTRUP Bedstemorgudstjeneste Kristendom og kirkegang er noget, der går i arv. Vis dit barnebarn eller et andet barn, hvordan det egentlig er at gå i kirke til en helt almindelig, men meget forkortet gudstjeneste. Søndag d. 16. juni kl i Soderup Kirke Konfirmander De nye konfirmander, der bor i Soderup - Kirke Eskilstrup sogne og skal gå til konfirmationsforberedelse begynder i uge 39. Der ligger tilmeldingsblanket hjemmesiden. Den skal afleveres inden 18. august. Sorggruppe En gruppe for voksne, der inden for de seneste år har mistet en nær pårørende. Nærmere oplysninger hos Lise Trap tlf eller hos Kia Starmer, tlf Sæt X Høstgudstjeneste og høstfest søndag d. 8. september Højskoledag lørdag d. 5. oktober Kirke Eskilstrup Kirkes Børnekor Koret begynder igen efter sommerferien d. 26. august, og optager alle børn fra 7 år, der har lyst til at være med. Koret mødes hver mandag kl i Kirke Eskilstrup Kirke. Koret medvirker ved omkring fire gudstjenester om året og ved to årlige koncerter. Derudover ved korstævner. I koret øver vi stemmetræning og hørelære, synger rytmiske og klassiske salmer og sange. Vi skal lære noder og med tiden skal vi synge flerstemmigt. Korsang handler også om samarbejde, om at lytte til hinanden, indordne sig og lære, at alle betyder noget for det fælles kor. Det er derfor vigtigt at komme hver gang. Tilmelding til børnekoret skal ske skriftligt til korleder Kirsten Sørensen Kirsten Sørensen kan også kontaktes på SIDE 11

12 ST. TÅSTRUP Miniudflugter Tirsdag den 11. juni Sorø Klosterkirke Torsdag den 4. juli Soderup kirke Tirsdag den 6. august Skt. Nikolai kirke, Holbæk Alle dage mødes man kl i gården ved menighedshuset, hvorefter der køres samlet i private biler. Der serveres kaffe og kage efter rundvisningerne og man afregner selv for kørsel med chaufføren (20 kr.). Tilmelding er ikke nødvendig man møder bare op og nyder en turen og oplevelsen sammen med alle andre! Sommerfest Søndag den 25. august kl Med Betty og Peter Arendt Sommeren fejres med en hyggelig eftermiddag i kirken. Efter gudstjenesten i kirken samles man til underholdning og samvær i menighedshuset. I år kommer ægteparret Betty og Peter Arendt og spiller og synger. Betty og Peter Arendt er til daglig kirkesanger og organist ved Haslev kirke, men kommer glædeligt og synger for Store Tåstrup sogn. Duoen favner bredt i den musikalske verden og vil både levere smykke soloer og spille op til fællessang. Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne til, at komme og nyde sommeren og denne særlige eftermiddag i menighedshuset. Konfirmation i 2014 Skal du konfirmeres i 2014 i Store Tåstrup kirke? -Så skal du tilmeldes konfirmandforberedelse senest 16. august. Find tilmeldingsskemaet på kirkens hjemmeside under punktet Konfirmation. Konfirmationsgudstjenesten finder sted søndag den 4. maj. Der serveres kirkekaffe i menighedshuset efter gudstjenesten den 2/6, 7/7, 4/8 og 1/9. DEN KRISTNE RADIO Kasernevej 6 D, st.th., 4300 Holbæk Tlf.: Sendetider: (frekvens: 104,7 mhz) Ons og fre kl , Tors kl , Lør kl Menighedsrådsmøder Soderup-Kr. Eskilstrup: Tirsdag den 3. september kl i konfirmandstuen. Dagsorden i våbenhusene. Store Tåstrup: Tirsdag den 4. juni kl Tirsdag den 6. august kl Tølløse: Torsdag den 20.juni kl Torsdag den 29. august kl Ugerløse: Tirsdag den 18. juni kl SIDE 12

13 tølløse Gud og Grill Mandag d. 17. juni kl Holder vi den sidste spisegudstjeneste inden sommerferien. Vi mødes som altid i kirken til en børnevenlig gudstjeneste på en halv times tid. Efter gudstjenesten tænder vi grillen. Vi håber at kunne spise udenfor, men ellers sidder vi i salen, som vi plejer. Arrangementet koster 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Tilmelding senest 13. juni til Lisbeth Juhl Jørgensen på tlf eller Børnekirke Lørdag d. 8. juni kl Aktivitetsdag for børn i alle aldre. Vi skal bl.a. snitte vandrestave og på pilgrimsfærd. Undervejs spiser vi frokost, som gives af Menighedsrådet. Kom og vær med til en spændende dag med både leg, aktiviteter, sang og historier. Tilmelding senest d. 2. juni til sognepræst Lisbeth J. Jørgensen på tlf eller Sommerfest i præstegårdshaven Søndag d. 18. august Vi begynder i kirken kl , hvorefter vi går over i haven og spiser frokost og hygger os et par timer. Frokosten vil være sammenskudsgilde, således at alle medbringer en lille ret efter eget valg. Menighedsrådet giver drikkevarer og kaffe og kage og der vil være musik og hoppepude til børnene. Festen er for alle aldersgrupper. Tilmelding til sognepræst Lisbeth J. Jørgensen senest 13. aug. Nørkleklubben Begynder igen efter sommerferien onsdag d. 4. sept. kl Nørkleklubben mødes hver 2. onsdag i præstegårdssalen. Alle kan være med, uanset alder og enhver vælger selv, om de vil strikke, sy, hækle, eller noget helt fjerde. Det, der nørkles, bliver sendt til børnehjem og hospitaler i Rumænien. Indskrivning til konfirmationsforberedelse Tilmelding til konfirmationsforberedelsen for elever med bopæl i Tølløse sogn sker ved, at man går ind på hjemmesiden for Tølløse kirke, www. toelloesekirke.dk, og udskriver en tilmeldingsblanket. Den udfyldes og sendes til sognepræst Henriette Bitsch, Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse. Har man ikke adgang til internettet, kan tilmeldingsblanket fås hos præsten. Hvis man er i tvivl om eget bopælssogn, er det muligt at gå ind på hjemmesiden og slå op på siden Find dit sogn. Man indtaster sin adresse og kan så få oplysning om sit bopælssogn. Oplysningerne om eget sogn kan også fås ved henvendelse til en af præsterne. Det er muligt at gå til præst, selvom man ikke er døbt, eller hvis man er usikker på, om man ønsker at blive konfirmeret. Alle er velkomne til at se, hvad undervisningen indebærer og derefter tage stilling til, om man ønsker at blive konfirmeret eller ej. Tilmeldingen skal være præsten i hænde senest den 1. august SIDE 13

14 BØRNEPOSTEN Har du lyst til at få besked, hver gang vi laver noget særligt for børn i kirken? Så send os din mail-adresse og så sender vi dig en mail, hver gang vi laver noget spændende for dig! Mail til ugerløse Skal du konfirmeres den 4. maj 2014? Bor du i Ugerløse Kirkes sogn skal du tilmelde dig konfirmationsundervisning hos præsten i Ugerløse Kirke. Tilmeldingsblanketter finder du på kirkens hjemmeside: Du skal tilmelde dig hurtigst muligt og undervisningen begynder i september. Onsdagsmeditation I Ugerløse Kirke hver onsdag kl Ugerløse Kirke tilbyder hver onsdag en stille, meditativ stund, som giver ro i krop og tanker. Vi synger en salme, reflekterer over dagen ved hjælp af Ignatius spørgende meditationspraksis, hvorefter vi sidder i stilhed og slutter af med fadervor og en salme. Meditationen giver ro og klarhed. Alle er velkomne. Litteraturkreds Onsdag den 29. maj kl i Ugerløse Kirke Sognegård. Vi læser Profeterne fra evighedsfjorden af Kim Leine. Alle er velkomne. Rytmisk særgudstjeneste i Ugerløse Kirke kl Søndag den 2. juni kommer korleder Lina Zinglersen med medlemmer fra tre kor fra Holbæk og Omegns Musikskole, for at gøre gudstjenesten festlig og rytmisk. De tre kor er henholdsvis et rytmisk kor, et soul kor og et seniorkor. Og sangene vil være en skøn blanding af forskellige stilarter, fra viser over popmusik til soul/gospel. Ikonskrivningsgruppen En gang om måned samles gruppen i Ugerløse Kirkes sognegård og skriver klassiske ikoner, som lærer og vejleder er Finn Günther. Vi mødes kl : Onsdag den 19. juni, juli ferie, onsdag den 14. august, onsdag den 4. september Hvis du har lyst til at være med kan du få mere information og tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson. Ugerløse Kirkes Galleri og bibliotek Alle er velkomne fredag-søndag mellem til at få en kop kaffe, låne en god bog og se på spændende lokal kunst. Der er fernisering den 9. juni kl i sognegården i forbindelse med at Jørgen Løvgret udstiller. Vejkirke Ugerløse Kirke er vejkirke i perioden 23.juni til 18.august, det betyder at der alle søndage i den periode vil være en kirkevært tilstede i kirken, som kan byde alle SIDE 14

15 interesseret velkommen med en kop kaffe og lidt kage samt svare på spørgsmål om Ugerløse Kirke. Stilhed og meditation - en heldags retræte i Ugerløse Kirke lørdag den 8. juni Retræte handler om at trække sig tilbage fra dagligdagens kampe, aktivitet og støj, og i fællesskab støtte hinanden i at finde ro og stilhed. Stilhed er en rig måde til at lytte til sig selv, hvile eller reflektere over livet og Gud. Meditationen hjælper os til at finde stilhed og overskud til at navigere. Tilmeldingsfrist onsdag den 5. juni til sognepræst Sara Mikaelsson. Fællesgudstjeneste med Nyrup baptistkirke i Nyrup Søndag den 16. juni kl Vi mødes i Nyrup kirke til gudstjeneste og efterfølgende vil der være frokost i det grønne. Sommergudstjeneste på Brorfelde Søndag den 7. juli kl Igen i år mødes vi i det grønne under åben himmel på Brorfelde Observatorium, som er Sjællands 5. højeste plads, med udsigt til Lammefjorden og bakkerne i baggrun- Indre Mission i Ugerløse Maj Fr. d. 24. kl : Sangaften i missionshuset. Juni To. d. 6. kl : Sommermøde hos Grethe og Flemming Brask Hansen, Herluf Trollespark 15, Tølløse. Tale ved Hans E. Nissen, Hillerød. To. d. 13. kl : Sommermøde hos Gurli og Bent Jensen, Syrenvej 8, Stenlille. To. d. 20. kl : Sommermøde hos Stinne og Henning Nielsen, Hulebækvej 20. Tale ved Frode Leth Larsen, Herlev. August Sø. d. 11. kl : Udflugt til Grethe og Flemmings sommerhus, Diget 3, Asnæs. Tilmelding To. d. 22. kl. 9.00: Arbejdsdag i missionshuset. den. For dem der kommer lidt i god tid kan vi forhåbentlig se på Solen med en speciel kikkert. For dårligt gående vil der være mulighed for at blive kørt helt op til pladsen. Trio Martin Legène Group vil spille klaver, bas og trommer og Magnus Wassbotn vil synge under gudstjenesten. Så kom og få det hele, dejlig musik, skøn natur og fællesskab. Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage og fremvisning af Observatoriets største kikkert ved Brorfelde Vennekreds' formand Hans Jørn Fogh Olsen. Alle er velkomne. Venlig hilsen Ugerløse Kirke og Brorfeldes Vennekreds Spirituel sang og dans Søndag d. 4. august heldagsworkshop på SøtofteKur, Søtoftevej Ringsted. Vi mødes kl Deltagerpris: kr Fælles frokostbuffet, hvor alle bidrager med en ret/grønt/pålæg mv. Tilmeldingsfrist søndag den 28. juli til Maia Trayhorn Tlf.: Meditativ gudstjeneste i Ugerløse Kirke Søndag den 4. august kl Som afslutning på spirituel sang og dans workshoppen slutter vi af med gudstjeneste i Ugerløse kirke, men alle er meget velkomne til at opleve en anderledes og kreativ gudstjeneste. September Ti. d. 3. kl : Møde i missionshuset. Tale ved Jacob Østergård, Slagelse. Ti. d. 10. kl : Storkredsmøde på Havnsølejren. Tale ved Flemming Mose Lauridsen, Ølgod. Ti. d. 17. kl : Bibeltime hos Grethe og Flemming Brask Hansen, Herluf Trollespark 15, Tølløse. Fr. d 27. kl : Høstfest i missionshuset med spisning. Indsamling til missionshusets drift. Kaffestue i missionshuset 1. og 3. Torsdag i September kl Vil du vide mere om møderne, eller ønsker du transport, kan du ringe til Henning tlf Alle er Velkomne SIDE 15

16 Spirituel sanggruppe Kom og bliv løftet ud af hverdagen i et uforpligtende og intenst samvær, hvor alle kan være med. Vi synger ikke for at præstere noget. I spirituel sang er det selve fordybelsen i tonerne, klangen og processen, det drejer sig om. Tilmelding og nærmere info hos sanger og stemmeterapeut Maia Trayhorn, tlf , Høstgudstjeneste med jazz Søndag den 1. sept. Kl i Ugerløse Kirke Høstgudstjenesten i Ugerløse bliver i år en gudstjeneste med glæden som det gennemgående tema. I mellem de klassiske danske høstsalmer og -sange, vil der blive spillet og sunget glad musik i den mere rytmiske genre, f.eks. "Barnetro", og "Jubler hver en sjæl på jord". Gudstjenesten slutter med et festligt arrangement af "Marken er mejet" i en lettere jazz-udgave. Medvirkende: Rebecca Forsberg Svendsen: sang. Anders Forsberg Svendsen: orgel Niels Jørgen Englich: trompet Det vågne hjerte og centrerende bøn Retræte på Vedbygård ved præst og retræteleder Peter Ruge. Hjertet har en egen form for nærvær og opmærksomhed, som hviler i åbenhed og hengivelse uden tanker og billeder. Det er denne kvalitet ved hjertet, som kan gøre det til et mødested for Gud og menneske. Meditationens mål er at gøre sindet stille for tanker for at give plads og skabe rum for lydhørhed - en ordløs bøn. Målet for centrerende bøn er at fremme opmærksomheden på, at dette center findes og at erkende, at alt i ens liv er relateret hertil. Retræte på Vedbygård september (tilmelding senest 15. august) Fra fredag kl. 18 til søndag kl. 15. prisen for retræten er 1800 kr. inkl. ophold Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson. Nu synges der igen Gospel i Ugerløse Kirke Koret hedder nu We Got Joy og holder til i Ugerløse kirke s Sognegård. We Got Joy øver hver torsdag fra kl. 19 til kl. 21, under musikalsk ledelse af Charlotte Hacke. Én af de helt store udfordringer for koret, bliver en optræden ved Tivoli Gospelfestival i april, hvor koret sammen med 50 andre kor, som en del af festivalen, skal synge på Tivolis mange scener over en hel weekend. Derudover har koret også fået tilbud om at komme ud at synge i andre sammenhænge og det er rigtig godt for motivationen. Der bliver derfor trænet hårdt for at huske tekster, melodier, harmonier og rytmer. Koret har stiftet et forretningsudvalg der håndterer det administrative arbejde. Den sidste øvedag i forårshalvåret er torsdag den 27. juni 2013 og We Got Joy s 2. sæson starter igen torsdag den 8. august. Sæsonen afsluttes torsdag den 12. december med en julekoncert i Ugerløse kirke. Koret forventer også at have en optræden i Ugerløse Kirke enten ultimo november eller 1. søndag i advent. (Nærmere info i næste kirkeblad.) Der er løbende optagelse af nye medlemmer, så hvis du er glad for at synge i godt og sjovt selskab, kan du blot dukke op på vores øvedage. Venligst Erik Nielsen Kirkebladet udgives af de 5 menighedsråd. Red.: Henriette Bitsch Lisbeth Juhl Jørgensen Sara Mikaelsson Lise Trap Mads Zachodnik Grafisk produktion: Midtsjællands Bogtrykkeri A/S, 4340 Tølløse

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Februar - Juni 2015 nr.1 SIDE 1 Ud over alle grænser Foto: freebigpictures.com! Hele livet er vi underlagt regler og love. Både

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 KIRKEBLAD BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 Konfirmation 2015 dag har jeg valgt, at vi foruden de I to tekster, der blev læst ved I konfirmanders dåb også skal høre to brudstykker

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere