Rapport for studietur til Portugal 6 10 oktober Dag oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for studietur til Portugal 6 10 oktober 2013. Dag 2. 7. oktober"

Transkript

1 Rapport for studietur til Portugal 6 10 oktober 2013 Dag oktober På busturen fra Faro til Dorte og Karsten Larsens gård ved Rio Guardian floden tæt ved byen Serpa i Alentejo regionen, fik vi en solid grundviden om portugisiske forhold, af vores turguide Dorte. Portugisisk landbrug har fra 1993 til 2013 været igennem en udvikling fra landbrug med en gennemsnitsstørrelse på ca 3 ha til nu under brug med et gennemsnitsareal på 20 ha. Det samlede landbrugsareal i Portugal er knap 4 mill ha. Den sydligste del af Portugal med Algarvekysten er begunstiget med 3000 soltimer årligt og er derfor rigtig velegnet til dyrkning af appelsiner. Portugisiske appelsiner er efter Dortes mening de bedste der findes. Der dyrkes appelsiner på ha. Portugal har i øjeblikket en arbejdsløshed på 18 % og en ungdomsarbejdsløshed på 40 %. Dette til trods, er jobs som frugtplukkere o.lign besat af rumænere og marrokanere og i grønsagproduktion også gæstearbejdere fra Thailand. Vi hørte om timelønninger på 2 i hånden, dvs udbetalt efter arbejdsgiver har afholdt forskellige sociale ydelser. Som vi nærmede os familien Larsens gård fik vi historien om dengang, i begyndelsen af 80erne, hvor op imod 20 danske landmænd investerede i gårde i Portugal og specielt i Alentejo regionen. En driftig ejendomsmægler arrangerede fremvisningsture og disse ture blev klogt nok afviklet i februar, hvor vinternedbøren giver landskabet et grønt og frodigt udseende. Når man så kom ud og så landbrugsjord der i fedhed lå over den Lollandske muld, så var det svært ikke at få øje på mulighederne i kombination med en gang dansk know how! På det tidspunkt var Portugal endnu ikke indtrådt i EU (kom med i 1986) så kornpriser i Portugal blev fastsat statsligt på et højt niveau, for at sikre landet bedst mulig selvforsyning. Det gik ikke de danske landmænd særlig godt de fleste måtte opgive og solgte deres gårde igen. Karsten var i 1982, som nyuddannet landmand, blevet ansat som driftleder på en danskejet går på ca 60 ha. Det var ikke med intentionen at blive fastboende i Portugal, men efter 2 år flyttede hans kæreste Dorte også til Portugal og sammen købte de halvpart i den gård, hvor Karsten arbejdede og efter yderligere nogle år kunne de købe den tidligere ejer ud. Portugals indtræden i EU gav portugisisk landbrug afsætningsmuligheder og der blev også tilskudsmuligheder fra EU s regional fonde til udvikling. Produktion af rødbeder til det engelske marked har gennem årene været en hjørnesten i Dorte og Karstens landbrug og omfatter i dag et areal på 45 ha årligt. I England vil forbrugerne have rødbeder året rundt, men den hjemlige produktion kan ikke køle opbevares så lang tid at den rækker til ny høst, så i en god månedstid i maj/juni er der afsætning for Karstens rødbeder til en supermarkedskæde i England. Produktionen er underlagt nøje kontrol fra den engelske aftagers side. Der skal føres dokumentation for alle handlinger igennem vækstsæsonen og der finder uanmeldte kontrolbesøg sted, lige som dokumentation skal fremsendes til aftager - i følge Karsten et stort papirarbejde, som han faktisk køber sig hjælp til at få gennemført. Igennem årene har der også været dyrket andre grønsagsafgrøder, som f.eks meloner. Bedriften blev udvidet for nogle år siden med tilkøb af en nærliggende ejendom på godt 200 ha og med forpagtninger er bedriftens samlede areal på 325 ha. Olivenproduktion er i dag en væsentlig del af gårdens drift, idet olivenplantager udgør 85 ha. Oliven høstes med maskine og leveres til oliemølle samme dag det høstes. Det er meget vigtigt for oliens kvalitet at der går så kort tid som muligt mellem høst og presning. Noget af Karstens olivenolie bliver aftappet på forbrugerflasker og kan bl.a købes i Coop s butikker i Danmak under navnet K.Larsen extra jumfru olivenolie se mere på Der er også kontraktavl af valmuefrø, som afsættes til medicinal industri og der dyrkes vårhvede og solsikker. Som et EU støttet skovrejsningsprojekt er der på noget af gårdens

2 marginaljord plantet pinjetræer. Planen var skovning efter 20 år, men Karsten mener ikke de når en fornuftig tykkelse på den tid. Dyrkningsmæssigt er området underlagt en årsnedbør på ca 450 mm som primært falder i vinterhalvåret, så vanding er et must med mindre man vil tage til takke med kornudbytter på ca. 2 tons pr ha. Specielt april nedbøren er afgørende for kornudbyttet, det er den tid hvor hveden skrider og kernefyldningen går i gang. Tilsåning af markerne begynder i slutningen af oktober/begyndelsen af november. Inden da har jorden ligget pløjet i 1-2 måneder. Den meget lerholdige jord skal have sol og udtørring for at den ved begyndende opfugtning bliver tjenlig til såbed. Lerindholdet skønnes at være på 50 % eller mere, men også med et stort kalkindhold, så jordens ph er neutral til basisk. Vinterhalvårets temperaturer svinger fra let nattefrost enkelte gange og op til + 20 C o. Selvom hvede sås i november, så er det vårhvedesorter man sår. Vinterhvedesorter kan ikke få kuldepåvirkning nok til at lykkes. Der vandes med indtræksmaskiner og med et centerpivot anlæg der dækker ca 50 ha. Olivenplantagerne er anlagt med drypvanding og har et vandingsbehov på ca 300 mm pr år. Dyrkning af afgrøder i sommerhalvåret kræver enorme vandmængder, op til 600 mm kunstvanding, så det tæller på omkostningssiden. Alligevel så vi en del majsmarker under centerpivot vanding, som var ved at være høstmodne i begyndelsen af oktober. De har været igennem en periode i juli/august hvor dagtemperaturen når over 40 grader og nattemperaturen ikke kommer under 30 grader. Der blev sået større arealer med majs i Portugal i forsommeren 2013 fordi kornpriserne sidste efterår/vinter var så høje. Besøget hos Dorte og Karsten Larsen sluttede med frokost på gårdens terasse bl.a med den portugisiske specialitet friturestegt klipfisk, men naturligvis også med rødbeder og olivenolie og mange andre lækkerier Alqueva dæmningen og Alqueva s Great Lake Europas største kunstige sø på 250 km 2 Dæmningsprojektet hedder Alqueva Multipurpose Project, fordi formålet er at sikre vandforsyning, give mulighed for kunstvanding af ha landbrugsjord, producere elektricitet på et 518 MW vandkraftværk og give området et turistpotentiale/arbejdspladser, ved at udvikle infrastrukturen. Helt tilbage i 1950érne, under diktator Antonio de Oliveira Salazar, blev der gjort forundersøgelser til dæmningsprojektet og i årtier blev projektet diskuteret, men først efter nellikerevolutionen i 1974 blev der taget egentlige skridt mod en realisering af projektet og endelig i midt 90 erne kunne den portugisiske regering vedtage en anlægslov så arbejdet blev påbegyndt. Selve dæmningen blev færdig i 2002 og første etape af vandkraftværket på 259 MW blev taget i brug i Først i 2010 var søen fyldt op og den anden etape af vandkraftværket blev igangsat. Kraftværket består herefter af 4 reversible turbiner på hver 129,5 MW. Når der er brug for strøm og strømprisen er høj produceres der strøm og når efterspørgslen og dermed prisen på strøm er lav, så bliver turbinerne til pumper og vand pumpes tilbage i den store sø fra et mindre reservoir neden for dæmningen. Dæmningen har 2 kæmpe sluser der kan åbnes når vandstanden i søen bliver for høj og gennemstrømningen i turbinerne ikke kan holde vandstanden nede. Disse sluser var første gang i brug i vinteren 12/13. Strategisk sikring af vandforsyning i området beror på at kapaciteten i søen kan forsyne området med vand i mindst 3 på hinanden følgende tørkeår.

3 Udbygningen af det netværk af vandkanaler og rørledninger der skal skabe mulighed for fremføring af vand til vandforsyning og til kunstvanding er i den afsluttende fase og vi så f.eks at nedgravning af rør på Dorte og Karstens gård var i gang.

4

5

6

7

8 Tirsdag den 8. oktober By og kirkegård Efter morgenmaden på Hotel Bejense i Beja var der lige tid til en kort byvandring med vores guide Dorte inden vi kl. 10 skulle besøge Vale da Rosa. Bejas centrum er en smuk renoveret gågade, men grundet såvel krise og ikke mindst et nærliggende indkøbscenter er butikkerne i centrum hårdt ramt. Mange er lukkede og forfaldet i byens gamle centrum breder sig. Fraflytningen er stor og huslejeregler bevirker at der ofte ikke er penge til renovering. Bl.a. må huslejen ikke stige med mere end inflationen + 10 % - hvilket skal ses i lyses af en længere periode hvor huslejen først var helt fastfrosset og senere kun måtte stige med inflationen. Så der er et stort efterslæb på vedligehold. Typisk for området boede godsejerne tidligere i byen, hvor de nød bylivets glæder mens landarbejderne tog sig af det hårde arbejde og området er derfor ikke så præget af store smukke landsteder. Vi besøgte ligeledes byens centrale kirkegård hvor graden af jordisk gods tydeligt viste sig i størrelse af familiegravstederne. Via gravsteder søgte man at vise sin rigdom. Et familiegravsted på 1½m 2 koster ca kr. Efter gamle traditioner forventes det at en enke går i sort indtil et evt. nyt giftermål og når ens forældre dør er det ikke ualmindeligt med en sørgeperiode på 2-3 år i sort. Begravelsesceremonien er kortvarig og uhøjtidelig, men efter 5 dage afholdes en kirkelig mindehøjtidelighed. Uden for byen ligger en større lufthavn som dog ligger nærmest øde hen uden flytrafik. Det tyske luftvåben har tidligere trænet flyvninger under radarhøjde i området, da det er et af få områder i Europa hvor det er tilladt, men da portugiserne satte prisen op forlod tyskerne området. Vale da Rosa Vale da Rosa i Alentejo regionen er storproducent af vindruer med og uden kerne. På rundvisningen blev vi guidet af Ricardo som arbejder med marketing og distribution. Inden vi kunne bevæge os rundt måtte vi dog iklædes hårnet og plastkittel ligesom vi måtte underskrive et dokument hvor vi garanterede at vi ikke havde Kolera, influenza, diarre, hoste mv. da det var et krav afledt af en af de mange certificeringer virksomheden var omfattet af. Vale da Rosa en af de største drueproducenter til konsum. Der dyrkes 230 ha, hvoraf de 100 er med kernefrie typer. I alt dyrkes 12 druevarianter hvoraf 6 er kernefri. For hele tiden at være på forkant med sorterne og strække sæsonen er der 70 typer i test. Firmaet er et gammelt familiefirma med ca. 100 år på bagen og med et afsæt i Brasilien under revolutionen. I 1973 lykkedes det at blive leverandør til Marks & Spencer i England en status der tillige i sig selv er et kvalitetsstempel. Vale da Rosa anser sig da også som markedsledende i kvalitet. Virksomheden sælger for ca. 7,5 mil. Euro med en målsætning om salg for 10 mil. Euro i Drueproduktionen er på 5500 tons årligt med et potentiale på 6000 tons. 35 % af produktionen eksporteres til 12 EU lande samt Kina og Vietnam. Da plukkearbejdet er meget arbejdskrævende er der i højsæsonen ansat 750 mod ca. 350 uden for sæsonen. Grundet de mange typer druer og plastoverdækning kan sæsonen strækkes over 5½ måned. Arbejdsstyrken er hovedsagelig ufaglært og virksomheden prioriterer portugisisk arbejdskraft også af PR-grunde. Kun 18 % er udlændinge. Drueplukkeren har egen id og kan spores frem til forsendelsen, hvilket sikre at de enkelte plukkere ikke kan snyde med kvaliteten uden følger.

9 En plukker aflønnes med Euro pr. måned. Årlige lønomkostninger er ca. 4 mil. Euro. Arbejdstiden er normalt fra Anvendelse af kernefrie druer er relativ nyt i Portugal og Vale da Rosa er eneste producent på området der udvider. Da kernefrie druer også har et noget lavere udbytte vil prisen være højere da en kernefri drue er mindre. Kernefrie druer er ikke fremavlet via genetisk manipulation som mange antager, men har været kendt i hundrede af år. Selv kender vi dem også fra f.eks. rosiner. Via diverse gødningstiltag m.v. kan kernens vækst også mindskes. Dyrkningsteknisk reduceres vinstokkens ca. 80 klaser til 50 og klaserne trimmes løbende for at sikre en høj kvalitet. Da man i Portugal primært har erfaring fra vindyrkning har man søgt teknisk bistand fra bl.a. Israel og Chile. Indlagringen sker senest 2 timer efter plukningen. Her køles druerne ned til 2-5 graders C. Druer til eksport udsættes for termisk kuldechok ved nedkøling til 1 grad C over 8-10 timer. Druernes holdbarhed er herefter i lukket atmosfære op til dage og sikre at de kan eksporteres med skib til bl.a. Kina og Vietnam. Investeringen i kølerum med kapacitet til 250 tons har været på ca. 1 mil Euro. Etableringen af 1 ha druer koster ca Euro og efter 3 år kan høstes 5 tons pr. ha. Det maksimale potentiale, der nås efter år, er på 35 tons pr. ha for alm. druer og 25 tons pr. ha for de kernefrie typer. Plukningen sker ad 2 omgange for at sikre optimal kvalitet. Ukrudtsbekæmpelsen sker primært pr. håndkraft får vi oplyst. Druerne kunstvandes via drypslanger med ca. 300 mm/år og gødes med flydende gødning via samme system. Overdækningen med plast holder ca. 3 år. Nyeste tiltag er eksperimenter med ringning af vinstokken, idet forsøg har vist at der derved bliver mere næring i toppen til gavn for drueproduktionen. Efter et næsten 3 timers meget interessant besøg på Vale da Rosa tog vi væsentlige klogere på drueproduktion afsked med vores rundviser Ricardo og modtog en meget flot pose med PR-materiale og en bakke meget flotte stenfrie druer. Ref. Per Skodborg Nielsen

10 Tirsdag den 8/10 eftermiddag - besøg hos portugisisk landmand der driver ekstensivt landbrug. Næste besøg gav os en rigtig god ide om, hvilke forhold mange landmænd i Portugal producerer under. Landmanden vores besøgsvært skulle faktisk selv havde vist rund men blev forhindret, da han ifølge konen skulle bruger tiden på, at servere i restauranten hvor vi indtog frokost forinden. En spændende volumenmæssig stor frokost med forret. Egnsspecifik hovedret af svinekød ( sorte svin ) med muslinger og kartofler. Desserten var velsmagen, men meget voluminøs nærmest en stor budding som lignende en chokolademousse de færreste kunne spise op. Landmanden og konen havde en hyggelig veldrevet og velbesøgt restaurant ( Alternia ) i byen Grandola, hvor vi indtog en dejlig frokost. Her lod man mærke til den portugisiske iver med at server og opvarte gæster. Det forlød at det var en bedre forretning for landmanden, at servere for kunder end at drive landbrug. I alt fald passede han landbrug om dagen og gæster om eftermiddagen/aftenen. Restauranten gav også et vidnesbyrd om, at man var optaget af kork i denne egn. Der var mange flotte udskæringer i korkdekorationer, som for øvrigt var hans hobby. I bussen gav landmanden et kort oplæg til vores besøg på ejendommen, hvor han ikke mindst undskyldte, at han ikke kunne afse tid til at vise os rundt, da han skulle servere - tjeneren havde ferie. Desuden gav han udtryk for, at han var lidt flov over ejendommens vedligeholdelse og at vi skulle tage udgangspunkt i, at det jo var et meget ekstensiv landbrug og ikke måtte sammenlignes med nogle af de moderne produktionssteder, vi havde set eller skulle se. Det vigtigste for ham var dog, at stedet fungerede som det var! Ejendommen er på ca 270 ha. Der er 100 køer og 70 får hvor lam beholdes og sælges efter opfedning til slagt. Tyrekalve sælges som små, da foderpris for opfedning er for stor til, at det er rentabelt. Ejendommen har desuden en produktion af kork. Ejendomme er ejet gennem flere generationer og i øjeblikket er det den ældre moder der beboer ejendommen. Ejendommen var udsat for udfordringer i forbindelsen med revolutionen i 1974 man fik på daværende tidspunkt lov til, at beholde jord og blive boende, hvorimod alle dyr herunder kvæg og grise blev konfiskeret. På ejendommen har der de senere år været forsøgt, at opstarte en besætning af malkegeder på 200 dyr med osteproduktion for øje. Dette er imidlertid stoppet pga sygdom i besætningen. Ejendommen vi blev vel modtaget af Raun landmandens søn. En mørkglødet portugiser med lyst til at fortælle om ejendommen. Han bruger dog mest sin tid på olivenbrug andre steder, da det er dette han er uddannet i. Han fortæller - kun en lille del af ejendommens arealer kan vandes. Arealer er meget ekstensive drevet og består for en stor dels vedkommende af græssteppe med spredt bevoksning af korkeg, steneg og fyrskov ( ca 130 ha ). Mange af træerne er over 200 år gamle der gættes ligefrem på at nogle kan være år. Agern fra korkeg/steneg ædes af kvæg, når nødder falder på jorden og er et vigtig supplement til foder. Andre steder så vi Sorte grise på friland, hvor fødeemnet var agern efter sigende skulle sådanne

11 svin have en tilvækst på op til 1 kg om dagen. Produktionsformen er, at smågrise af sorte grise nærmere bestemt en portugisisk race, bliver sluppet fri på arealer med landbrugsproduktion og træer og skal så finder de fødeemner der er tilbage efter høst. De vejer typisk 3o-40 kg når de bliver sat til at søge føde. Slagtevægt er typisk op til 160 kg. Kødet som vi fik lejlighed til at smage flere gange var fast, smagfuldt og mørkt lidt hen af vildsvin. Klimatisk er ejendommen udsat for en lang tørkeperiode, da det typisk ikke regner fra midt i juni til midt i september. De stenede muldfattige arealer hvor udgangspunktet er sand, og hvor der ikke er langt til klippegrund er således udsat for kraftig tørke, som begrænser plantevækst. Temperaturer i denne periode kommer ofte op på grader cencius. Der er etableret en kunstig sø, som opsamler regnvand i vinterperioden. Dette kan i nogen grad bruges som vand til afgrøderne. Der rådes således over en cirkelvander, hvilket vi også så. Der er dog kun en mindre del af arealerne, der kan vandes herved. Her prioriteres avl af foder til dyr ensilage/grøntfoder. Hvor der kan vandes avles 1-2 slæt kløvergræs. Alternativ shorgun, rajgræs evt. iblandet triticale/havre. Der avles ikke majs, da vandforbruget er for stort. Græsarealer med træer som ikke kan vandes er del op i 9 større folde, så der kan skiftes mellem arealer. Hvor der ikke er så mange træer, kan der til tider laves lidt høslæt. Økonomien i kvægproduktion? Tidligere fik man EU for en slagteko nu er prisen nede på 500 EU så det var ikke med overvældende begejstring, at Raun fortalte om dette emne. Han gav dog udtryk for, at de modtog ca Euro fra EU i årlig tilskud på hele ejendommen. Der var også en del regler at skulle leve op til, bl.a. regler med øremærker m.m. Kork dette var et af hovedemnerne på dette besøg. Vi fik en god beskrivelse af fremgangsmåden, når korkeg skulle afbarkes for kork. Moderne plantager med korkeg laves sådan, at der kan afbarkes med maskine. Dette er både billiger og nemmere men kvaliteten er oftest dårligere. Her er der tale om gamle træer som står spredt i landskabet. Korken afbarkes på den rigtige årstid. Det sker typisk i forsommeren inden det bliver for varmt. Juli og august er for varme måneder her kan barken ikke slippe træet. Hvis der sker afbarkninger her, vil træet risikere at dehydrere og tage skade. Korktræet skal være mindst 40 cm i omkreds 1 gang der afbarkes. Arbejdskraften består typisk af 2-3 mand som har dette arbejdsområde som speciale og som rejser rundt for at afbarke korktræer. På ældre træer arbejdes der med at lave tre-fire flager af bark. Typisk op i en højde af 2-3 meter hvor træet et tilstrækkeligt tykt. Der bruges intet sikkerhedsudstyr og det foregår med en speciel håndøkse. Håndværket er oldgammelt og er udviklet gennem tiden. Øksen består af et skaft af steneg som kan absorbere stød, og øksehovedet er specielt formet med en spids i enden, som kan bruges til at brække flagerne af når de er løsnet. Man må ikke gå for hård ind i træet, idet det giver skader som kan ses og som efterfølgende giver dårlig vækst af ny kork. Korkeg må højest afbarkes hver 9-10 år, da træet ellers ikke kan klare den hårde medfart. Alle træer fik således påført årstal for sidste afbarkning. Fx betød 9 på et træ at der var afbarket i 2009.

12 To mand kan, hvis der går godt, lave 35 til 40 kg kork om dagen. Det tager ca 1 time for 2 mand pr. træ. Prisen på kork varierer efter kvalitet. Topkvalitet bruges til vinpropper som presses/skæres ud af en barkside i rigtig kvalitet og tykkelse. Dårlig kvalitet bruges til fx skosåler, isolering, gulv o.lign. Korken koges og moses hvorefter de formes til det som anvendelsen kræver. Lidt ringere kvalitet kan godt indbringe 30 Euro for 15 kg kork. Kvaliteten af kork er også nøje forbundet med træets tilstand. Hvor der er ringe vækstforhold, dårlig JB-kvalitet, mangel på vand og næringsstoffer bliver kvaliteten af kork oftest for dårlig. Kork er en vigtig indtægt for ejendommen. Priser er dog for nedadgående, da mange vinflasker produceres med plastik eller skruelåg. En god vin skal ifølge en portugiser altid være med korkprop ellers er den ikke værd at drikke! Landbruget har endvidere ca. 50 ha med eukalyptusskov- træart som er indført fra Australien. Primært med tømmer som formål. Træer skal opnå en alder på år inden de kan skoves. De rodskyder igen og kan herefter høstes på ny. Anvendelse til træ, træpæle og papir. Eukalyptus bliver mest dyrket på meget kuperede arealer. Nye skud kan også bruges til bolcher. Besøget på denne ejendom gav os en ide om de forskelligheder der er på landbrug i EU. Fx fra Danmark til Portugal. Da Raun blev spurgt, hvordan han ser fremtiden på dette brug, var han meget realistisk han håbede, at der var en fremtid, men var klar over at det vil blive vanskeligt. Han mente, at det var den mest skånsomme landbrugsproduktion de praktiserede i forhold til naturen, men at det måske ikke ville være rentabelt i fremtiden. Han vil dog ønske at denne produktionsform vil kunne fortsætte som tidligere generationer har gjort dog med mere moderne maskiner. For de jagt- og hundeinteresseret var ejendommen et eksempel på Portugisernes interesse for jagt på stenhøns og stående hunde. Store marker med spredt vegetation og hønsefugle kræver hurtigt søgende hønsehunde. På denne ejendom kunne man bl.a. se Breton og sætter som netop er specialister i opsøgende jagt på store vider efter hønsefugle. Disse hunde sås en del steder. Fx havde Dorte og Karsten også Breton incl. en uimodståelig 8 ugers hvalp. På tilbagevejen til Beja gav Dorte os en spændende informationer i bussen. Bl.a. kørte vi forbi lavbundsarealer langs floder, hvor der blev dyrket ris. Ris udsås først når temperaturer er over 26 grader C. Herefter lukkes vand ind på arealer. Vand virker som et termisk materiale, der holder temperaturen konstant ellers vil risen ikke kunne gro. Der tilføres gødning med traktor eller fly, hvis arealer står under vand. Det er en forholdsmæssig dyr driftsform, men udbytter er høje 7-8 tons. Alt ris skal tørres på tørreri. Af kulturelle indslag gav Dorte en malerisk beskrivelse af portugisisk tyrefægtning. Specielle tyre bliver udvalg som små og passes og plejes så de kan bruges i tyrefægtningen som ca 5 årige dyr. I modsætning til Spanien bliver tyren ikke dræbt under forestillingen, men får sat nogle flag i nakken. Til slut skal tyren fanges af en flok unge svende, som er iklædte farverige dragter. Første

13 mand i rækken skal se om ham kan holde tyren og skal nærmest springe op til hovedet af tyren. Ganske farlig underholdning, men en kultur som er ældgammel og som portugisere ønsker bevaret. Aftenen sluttede af i en gammel restaurant med møre bøffer og lokal vin. I sandhed en ny god dag i Portugal. Ref. : Michael Fleng

14 Onsdag den 9. okt (ved Torben B. Hansen og Martin Ringsing, Agri Nord): Besøg på landbrug med vinproduktion og olivenpresseri: Dagen startede med besøg på et 300 ha stort landbrug med produktionsmæssig hovedvægt på vin- og olivenolieproduktion. På bedriften var foretaget store investeringer i egen vinfabrik og olivenoliepresseri. Produktionen i marken var stærkt afhængig af kunstvanding fra 40 vandboringer. Vinhøsten var netop begyndt, mens olivenhøsten først starter op til november. Gennem rundvisning i mark og bygninger fik vi en grundig orientering om de to produktioner. Bedriften beskæftigede i alt 30 medarbejdere. Landbruget havde fået tildelt adskillige priser for både sin vin- og olivenolieproduktion. Olivenolieproduktionen: Nyplantninger bærer frugt efter to år. For at få den optimale produktion er det nødvendigt med beskæring af de unge træer. Dette sikrer optimale mængde lys for olivenproduktionen. Under træerne var udsået kløver af hensyn til kvælstofforsyningen og for at forbedre jordens bæreevne i forbindelse med høsten, som strækker sig over 2-3 måneder med opstart i november. Indtil træerne er 5-6 år håndplukkes træerne. Herefter foregår høsten maskinelt. Helt gamle træer med stor stamme er ikke velegnede for maskinel høst. Høstmaskine blev fremvist (foto 1). Foto 1: Maskine til høst af oliven Høstmaskinerne består af en klo, der klemmes om stammen samt af en stor presenning monteret på vinger som slås ud umiddelbart inden træet rystes. Ved hjælp af presenningen opsamles olivenfrugterne og hældes derfra over i en vogn. Af hensyn til kvaliteten er det meget vigtigt at olivenfrugterne høstes rettidigt. Overmodne oliven giver et for produktionen uhensigtsmæssigt højt syretal. I alt rådes over fem høstmaskiner på bedriften. For at sikre den rette kvalitet er det vigtig at olien presses af frugterne straks (og senest 24 timer) efter bærhøsten. Inden der koldpresses fjernes grene og blade, og frugterne vaskes (maskineri hertil fremgår af foto 2). Herefter knuses frugterne, og der opstår en olivenpasta med indhold af

15 både frugtkød og sten. Pastaen koldpresses således at olie og vand frigives. I separationstank skilles olie fra vand. Olien fra den denne første presning er den olie der betegnes jomfru olivenolie. Olien med det laveste syreindhold er den fineste olivenolie og betegnes ekstra jomfru olivenolie Foto 2: Anlæg til Modtagelse, vask m.m af nyhøstede olivenfrugter Det udskilte frugtvand føres som gødning tilbage på markerne, mens olivestenene anvendes til opvarmning. Pr. træ høstes ca. 60 kg olivenfrugter, hvilket svarer til at der pr. ha kan høstes tons frugt. Til produktion af 1 liter olie medgår 6-7 kg olivenfrugter. Pr. ha produceres således l olie. På gårdens presseri produceredes i 2012 i alt 6,5 mill. kg olie, og der blev således presset olivenfrugter fra også mange andre landbrug. Rundvisningen vedr. olivenolieproduktionen sluttede af i tapperiet. 40 % af den producerede olie i presseriet blev hældt på flasker langt det meste på mørke flasker for at beskytte mod sollys, som kan forringe oliens kvalitet. Vinproduktionen Vi var i marken for at se vinhøster i funktion - en helt ny New Holland til en pris af Euro. Det var den første af sin art i Portugal. Maskinens kapacitet er ca. 1 ha/time. Maskinen er i stand til at afribbe kun de gode bær klasestilkene med evt. indtørrede overmodne druer høstes ikke med, men bliver siddende tilbage på vinstokken (foto 3). Ca. to måneder efter høst afklippes klaserester manuelt. Den videre forarbejdning til vin påbegyndes straks efter druerne er høstet. Druerne fyldes i pressetanke, hvor de - ved produktion af rødvin - henstår i 5-6 dage. Det er den røde farve fra druernes skind, som i løbet af denne proces giver rødvinen sin karakteristiske røde farve.

16 En del af vinen lagres på egetræfade i ca. et år. Dette er et omkostningstungt led i produktionen, idet et egetræsfad koster Euro i indkøb. De amerikanske fade er de billigste. Efter lagringen på egetræsfade lagres vinen på flasker i typisk fire-fem år. Foto 3: Netop afhøstet vinstok. Klasestilke med de for vinproduktionen uønskede overmodne druer sidder tilbage. Byvandring i Beja Under byvandring i Beja så vi landbrugskongen Denices borg fra 1400-tallet. Borgen lå højt placeret i Beja, hvorfor der var en fantastisk udsigt ud over det omkringliggende flade landskab. Under Denice var korkproduktionen opfundet og han tog initiativ til at plante kork- og stenege. Mange af disse træer indgår stadig i produktionen. Beja er en af de meget gamle byer i Portugal. Dvs. der bl.a. kunne findes ruiner og spor fra bl.a. romertiden. Over en udgravning, var der opført et museum med glas i gulvet der gav et godt indtryk af indretning af et romersk bad. Ved besøg i 2 torvehaller fik vi et indtryk af hvorledes der tidligere har været en livlig handel med bl.a. fisk og grøntsager. Denne torvehandel er dog under afvikling da handelen efterhånden flytter til nyopførte supermarkeder. Om efter middagen kørte vi til Odimeradalen ved Portugals Vestkyst. Her besøgte vi en stor grøntsags- og rullegræsproducent. Som mange af de andre store landbrugsbedrifter var denne også ejet af udlændinge. Afgrøderne blev dyrket på meget grovsandet jord sand. Men med mulighed for vanding og regelmæssig tilførsel af gødning var der mulighed for flere afgrøder om året. Bla. var omdriftstiden for rullegræs nede på 6 mdr. Sandflugt var et problem og i nogle kulturer blev der etableret dækafgrøde for at modvirke dette.

17 Venstre: Selleri på sand med nedvisnet vårbyg som dækafgrøde Under: Nyetableret græs til rullegræs

18 Portugal Torsdag den 10. Oktober 2013 Intet er umuligt. Det er den filosofi, som er grundlaget for virksomheden Frupor. Det gennemsyrer strukturen i virksomheden og dens dedikerede team af fagfolk. Beliggende i den smukke sydvestlige Alentejo, ikke langt fra Vicentina kysten, har Frupor vokset sig fra en ide af sin norske grundlægger til en moderne og blomstrende virksomhed, hvor drevet og pionerånden er til stede, som ved dens grundlæggelse. Jordtypen på bedriften er hovedsagelig sandjord, og der vandes med både indtrækningsmaskiner og cirkelvander. For at undgå sandflugt, er der etableret læhegn. Arealer med lerjord andrager ca. 11 ha. Med sine 120 multinationale ansatte, og om sommeren op til 200, producerer og eksporterer Frupor kinakål, snack-gulerødder, store gulerødder og pyntegrønt til flere europæiske lande men især til England og de nordiske lande, fortæller den erfarne driftsleder gennem 23 år Carsten Jensen. Virksomheden er underlagt flere certificeringssystemer der sikre en høj kvalitet, og produkter der er produceret under etiske produktionsmetoder.

19 Kinakål Kinakål, som er een af virksomhedens kerneprodukter, bliver produceret på 75 ha stort areal. Kålene bliver sået i væksthuse, hvor planterne bliver sprøjtet en gang om ugen mod skadedyr, for efter tre uger at blive plantet på friland med en plantetæthed på pr. ha. Før udplantning bliver der jordbehandlet i kombination med Glyphosatbehandling. Efter udplantning er der udover vanding også fokus på svampesygdomme. Som et forholdsvist nyt tiltag, bliver der også produceret økologiske kinakål. Der anvendes hvert år 1-2 tons kalk pr. ha. Pyntegrønt Pyntegrønt som også er en af Frupors hovedafgrøder, bliver produceret til frisk levering til store dele af nordeuropa. Leatherleaf ferns Tree ferns Aspidistra

20 Sprengeri Eucalyptus Foxtail ferns Året rundt bliver disse pyntegrønttyper til blomsterbuketter dyrket i skyggehuse som dækker et areal på 40 ha. Driftsleder Carsten Jensen fortalte, at disse kulturer var forholdsvis lette at dyrke. Mange af typerne kan passe sig selv, med deres frodige vækst. Den første bregnekultur blev plantet i Bregner under skygge

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Så er det lige før det hele går løs, og vi håber og tror på, at Julebasaren på lørdag, endnu engang bliver alt det store arbejde værd! I løbet af ugen bliver der arbejdet flittigt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 6, juli 2010 Sæson 2011 Appelsiner, appelsiner, appelsiner... I begyndelsen af året købte vi en mark med oliven og nu har vi så suppleret med endnu to marker.

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP NYHEDER OG TILBUD MAJ/JUNI 2014 ØKOLOGISK HAVTORN Køb 2 varianter og få 5% rabat Køb 4 varianter og få 10% rabat Nyd et glas vin lavet af havtorn og ikke andet. Havtorn vin har en frisk smag Nyd den kold,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Velkommen til Umbrien

Velkommen til Umbrien Velkommen til Umbrien Hermed en række nyttige informationer. Området. Svømmebad. Nærmeste offentlige svømmehal ligger i Montecchio, til venstre lige inden man kører op i byen. Seværdigheder. Domkirken

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

VINSMAGNING. Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00

VINSMAGNING. Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00 VINSMAGNING Onsdag den 4. september 2013 Kl. 18.00 Vintner s Reserve Riesling Kendall-Jackson Vintner s Reserve serien repræsenterer Kendall- Jacksons engagement og dedikation til Jackson Estate vinene.

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup

Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup Der er langt ned til Europas sydvestlige hjørne, men med fly kombineret med en organiseret tur eller leje-mc fra firmaet Motocadia kan det på en

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

NYHED. chok tilbud Gælder KUN d. 1-7 April. vind ½ års forbrug af royal canin foder. Vær med i konkurrencen, læs mere på side 2.

NYHED. chok tilbud Gælder KUN d. 1-7 April. vind ½ års forbrug af royal canin foder. Vær med i konkurrencen, læs mere på side 2. PLANTESÆK Normal pris 5 stk. 64,95 NYHED 39 95 Ta 5 stk. 7,99 stk. pris v/5 stk. SPAR 25 KR. chok tilbud Gælder KUN d. 1-7 April vind ½ års forbrug af royal canin foder. Vær med i konkurrencen, læs mere

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere