Rapport for studietur til Portugal 6 10 oktober Dag oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for studietur til Portugal 6 10 oktober 2013. Dag 2. 7. oktober"

Transkript

1 Rapport for studietur til Portugal 6 10 oktober 2013 Dag oktober På busturen fra Faro til Dorte og Karsten Larsens gård ved Rio Guardian floden tæt ved byen Serpa i Alentejo regionen, fik vi en solid grundviden om portugisiske forhold, af vores turguide Dorte. Portugisisk landbrug har fra 1993 til 2013 været igennem en udvikling fra landbrug med en gennemsnitsstørrelse på ca 3 ha til nu under brug med et gennemsnitsareal på 20 ha. Det samlede landbrugsareal i Portugal er knap 4 mill ha. Den sydligste del af Portugal med Algarvekysten er begunstiget med 3000 soltimer årligt og er derfor rigtig velegnet til dyrkning af appelsiner. Portugisiske appelsiner er efter Dortes mening de bedste der findes. Der dyrkes appelsiner på ha. Portugal har i øjeblikket en arbejdsløshed på 18 % og en ungdomsarbejdsløshed på 40 %. Dette til trods, er jobs som frugtplukkere o.lign besat af rumænere og marrokanere og i grønsagproduktion også gæstearbejdere fra Thailand. Vi hørte om timelønninger på 2 i hånden, dvs udbetalt efter arbejdsgiver har afholdt forskellige sociale ydelser. Som vi nærmede os familien Larsens gård fik vi historien om dengang, i begyndelsen af 80erne, hvor op imod 20 danske landmænd investerede i gårde i Portugal og specielt i Alentejo regionen. En driftig ejendomsmægler arrangerede fremvisningsture og disse ture blev klogt nok afviklet i februar, hvor vinternedbøren giver landskabet et grønt og frodigt udseende. Når man så kom ud og så landbrugsjord der i fedhed lå over den Lollandske muld, så var det svært ikke at få øje på mulighederne i kombination med en gang dansk know how! På det tidspunkt var Portugal endnu ikke indtrådt i EU (kom med i 1986) så kornpriser i Portugal blev fastsat statsligt på et højt niveau, for at sikre landet bedst mulig selvforsyning. Det gik ikke de danske landmænd særlig godt de fleste måtte opgive og solgte deres gårde igen. Karsten var i 1982, som nyuddannet landmand, blevet ansat som driftleder på en danskejet går på ca 60 ha. Det var ikke med intentionen at blive fastboende i Portugal, men efter 2 år flyttede hans kæreste Dorte også til Portugal og sammen købte de halvpart i den gård, hvor Karsten arbejdede og efter yderligere nogle år kunne de købe den tidligere ejer ud. Portugals indtræden i EU gav portugisisk landbrug afsætningsmuligheder og der blev også tilskudsmuligheder fra EU s regional fonde til udvikling. Produktion af rødbeder til det engelske marked har gennem årene været en hjørnesten i Dorte og Karstens landbrug og omfatter i dag et areal på 45 ha årligt. I England vil forbrugerne have rødbeder året rundt, men den hjemlige produktion kan ikke køle opbevares så lang tid at den rækker til ny høst, så i en god månedstid i maj/juni er der afsætning for Karstens rødbeder til en supermarkedskæde i England. Produktionen er underlagt nøje kontrol fra den engelske aftagers side. Der skal føres dokumentation for alle handlinger igennem vækstsæsonen og der finder uanmeldte kontrolbesøg sted, lige som dokumentation skal fremsendes til aftager - i følge Karsten et stort papirarbejde, som han faktisk køber sig hjælp til at få gennemført. Igennem årene har der også været dyrket andre grønsagsafgrøder, som f.eks meloner. Bedriften blev udvidet for nogle år siden med tilkøb af en nærliggende ejendom på godt 200 ha og med forpagtninger er bedriftens samlede areal på 325 ha. Olivenproduktion er i dag en væsentlig del af gårdens drift, idet olivenplantager udgør 85 ha. Oliven høstes med maskine og leveres til oliemølle samme dag det høstes. Det er meget vigtigt for oliens kvalitet at der går så kort tid som muligt mellem høst og presning. Noget af Karstens olivenolie bliver aftappet på forbrugerflasker og kan bl.a købes i Coop s butikker i Danmak under navnet K.Larsen extra jumfru olivenolie se mere på Der er også kontraktavl af valmuefrø, som afsættes til medicinal industri og der dyrkes vårhvede og solsikker. Som et EU støttet skovrejsningsprojekt er der på noget af gårdens

2 marginaljord plantet pinjetræer. Planen var skovning efter 20 år, men Karsten mener ikke de når en fornuftig tykkelse på den tid. Dyrkningsmæssigt er området underlagt en årsnedbør på ca 450 mm som primært falder i vinterhalvåret, så vanding er et must med mindre man vil tage til takke med kornudbytter på ca. 2 tons pr ha. Specielt april nedbøren er afgørende for kornudbyttet, det er den tid hvor hveden skrider og kernefyldningen går i gang. Tilsåning af markerne begynder i slutningen af oktober/begyndelsen af november. Inden da har jorden ligget pløjet i 1-2 måneder. Den meget lerholdige jord skal have sol og udtørring for at den ved begyndende opfugtning bliver tjenlig til såbed. Lerindholdet skønnes at være på 50 % eller mere, men også med et stort kalkindhold, så jordens ph er neutral til basisk. Vinterhalvårets temperaturer svinger fra let nattefrost enkelte gange og op til + 20 C o. Selvom hvede sås i november, så er det vårhvedesorter man sår. Vinterhvedesorter kan ikke få kuldepåvirkning nok til at lykkes. Der vandes med indtræksmaskiner og med et centerpivot anlæg der dækker ca 50 ha. Olivenplantagerne er anlagt med drypvanding og har et vandingsbehov på ca 300 mm pr år. Dyrkning af afgrøder i sommerhalvåret kræver enorme vandmængder, op til 600 mm kunstvanding, så det tæller på omkostningssiden. Alligevel så vi en del majsmarker under centerpivot vanding, som var ved at være høstmodne i begyndelsen af oktober. De har været igennem en periode i juli/august hvor dagtemperaturen når over 40 grader og nattemperaturen ikke kommer under 30 grader. Der blev sået større arealer med majs i Portugal i forsommeren 2013 fordi kornpriserne sidste efterår/vinter var så høje. Besøget hos Dorte og Karsten Larsen sluttede med frokost på gårdens terasse bl.a med den portugisiske specialitet friturestegt klipfisk, men naturligvis også med rødbeder og olivenolie og mange andre lækkerier Alqueva dæmningen og Alqueva s Great Lake Europas største kunstige sø på 250 km 2 Dæmningsprojektet hedder Alqueva Multipurpose Project, fordi formålet er at sikre vandforsyning, give mulighed for kunstvanding af ha landbrugsjord, producere elektricitet på et 518 MW vandkraftværk og give området et turistpotentiale/arbejdspladser, ved at udvikle infrastrukturen. Helt tilbage i 1950érne, under diktator Antonio de Oliveira Salazar, blev der gjort forundersøgelser til dæmningsprojektet og i årtier blev projektet diskuteret, men først efter nellikerevolutionen i 1974 blev der taget egentlige skridt mod en realisering af projektet og endelig i midt 90 erne kunne den portugisiske regering vedtage en anlægslov så arbejdet blev påbegyndt. Selve dæmningen blev færdig i 2002 og første etape af vandkraftværket på 259 MW blev taget i brug i Først i 2010 var søen fyldt op og den anden etape af vandkraftværket blev igangsat. Kraftværket består herefter af 4 reversible turbiner på hver 129,5 MW. Når der er brug for strøm og strømprisen er høj produceres der strøm og når efterspørgslen og dermed prisen på strøm er lav, så bliver turbinerne til pumper og vand pumpes tilbage i den store sø fra et mindre reservoir neden for dæmningen. Dæmningen har 2 kæmpe sluser der kan åbnes når vandstanden i søen bliver for høj og gennemstrømningen i turbinerne ikke kan holde vandstanden nede. Disse sluser var første gang i brug i vinteren 12/13. Strategisk sikring af vandforsyning i området beror på at kapaciteten i søen kan forsyne området med vand i mindst 3 på hinanden følgende tørkeår.

3 Udbygningen af det netværk af vandkanaler og rørledninger der skal skabe mulighed for fremføring af vand til vandforsyning og til kunstvanding er i den afsluttende fase og vi så f.eks at nedgravning af rør på Dorte og Karstens gård var i gang.

4

5

6

7

8 Tirsdag den 8. oktober By og kirkegård Efter morgenmaden på Hotel Bejense i Beja var der lige tid til en kort byvandring med vores guide Dorte inden vi kl. 10 skulle besøge Vale da Rosa. Bejas centrum er en smuk renoveret gågade, men grundet såvel krise og ikke mindst et nærliggende indkøbscenter er butikkerne i centrum hårdt ramt. Mange er lukkede og forfaldet i byens gamle centrum breder sig. Fraflytningen er stor og huslejeregler bevirker at der ofte ikke er penge til renovering. Bl.a. må huslejen ikke stige med mere end inflationen + 10 % - hvilket skal ses i lyses af en længere periode hvor huslejen først var helt fastfrosset og senere kun måtte stige med inflationen. Så der er et stort efterslæb på vedligehold. Typisk for området boede godsejerne tidligere i byen, hvor de nød bylivets glæder mens landarbejderne tog sig af det hårde arbejde og området er derfor ikke så præget af store smukke landsteder. Vi besøgte ligeledes byens centrale kirkegård hvor graden af jordisk gods tydeligt viste sig i størrelse af familiegravstederne. Via gravsteder søgte man at vise sin rigdom. Et familiegravsted på 1½m 2 koster ca kr. Efter gamle traditioner forventes det at en enke går i sort indtil et evt. nyt giftermål og når ens forældre dør er det ikke ualmindeligt med en sørgeperiode på 2-3 år i sort. Begravelsesceremonien er kortvarig og uhøjtidelig, men efter 5 dage afholdes en kirkelig mindehøjtidelighed. Uden for byen ligger en større lufthavn som dog ligger nærmest øde hen uden flytrafik. Det tyske luftvåben har tidligere trænet flyvninger under radarhøjde i området, da det er et af få områder i Europa hvor det er tilladt, men da portugiserne satte prisen op forlod tyskerne området. Vale da Rosa Vale da Rosa i Alentejo regionen er storproducent af vindruer med og uden kerne. På rundvisningen blev vi guidet af Ricardo som arbejder med marketing og distribution. Inden vi kunne bevæge os rundt måtte vi dog iklædes hårnet og plastkittel ligesom vi måtte underskrive et dokument hvor vi garanterede at vi ikke havde Kolera, influenza, diarre, hoste mv. da det var et krav afledt af en af de mange certificeringer virksomheden var omfattet af. Vale da Rosa en af de største drueproducenter til konsum. Der dyrkes 230 ha, hvoraf de 100 er med kernefrie typer. I alt dyrkes 12 druevarianter hvoraf 6 er kernefri. For hele tiden at være på forkant med sorterne og strække sæsonen er der 70 typer i test. Firmaet er et gammelt familiefirma med ca. 100 år på bagen og med et afsæt i Brasilien under revolutionen. I 1973 lykkedes det at blive leverandør til Marks & Spencer i England en status der tillige i sig selv er et kvalitetsstempel. Vale da Rosa anser sig da også som markedsledende i kvalitet. Virksomheden sælger for ca. 7,5 mil. Euro med en målsætning om salg for 10 mil. Euro i Drueproduktionen er på 5500 tons årligt med et potentiale på 6000 tons. 35 % af produktionen eksporteres til 12 EU lande samt Kina og Vietnam. Da plukkearbejdet er meget arbejdskrævende er der i højsæsonen ansat 750 mod ca. 350 uden for sæsonen. Grundet de mange typer druer og plastoverdækning kan sæsonen strækkes over 5½ måned. Arbejdsstyrken er hovedsagelig ufaglært og virksomheden prioriterer portugisisk arbejdskraft også af PR-grunde. Kun 18 % er udlændinge. Drueplukkeren har egen id og kan spores frem til forsendelsen, hvilket sikre at de enkelte plukkere ikke kan snyde med kvaliteten uden følger.

9 En plukker aflønnes med Euro pr. måned. Årlige lønomkostninger er ca. 4 mil. Euro. Arbejdstiden er normalt fra Anvendelse af kernefrie druer er relativ nyt i Portugal og Vale da Rosa er eneste producent på området der udvider. Da kernefrie druer også har et noget lavere udbytte vil prisen være højere da en kernefri drue er mindre. Kernefrie druer er ikke fremavlet via genetisk manipulation som mange antager, men har været kendt i hundrede af år. Selv kender vi dem også fra f.eks. rosiner. Via diverse gødningstiltag m.v. kan kernens vækst også mindskes. Dyrkningsteknisk reduceres vinstokkens ca. 80 klaser til 50 og klaserne trimmes løbende for at sikre en høj kvalitet. Da man i Portugal primært har erfaring fra vindyrkning har man søgt teknisk bistand fra bl.a. Israel og Chile. Indlagringen sker senest 2 timer efter plukningen. Her køles druerne ned til 2-5 graders C. Druer til eksport udsættes for termisk kuldechok ved nedkøling til 1 grad C over 8-10 timer. Druernes holdbarhed er herefter i lukket atmosfære op til dage og sikre at de kan eksporteres med skib til bl.a. Kina og Vietnam. Investeringen i kølerum med kapacitet til 250 tons har været på ca. 1 mil Euro. Etableringen af 1 ha druer koster ca Euro og efter 3 år kan høstes 5 tons pr. ha. Det maksimale potentiale, der nås efter år, er på 35 tons pr. ha for alm. druer og 25 tons pr. ha for de kernefrie typer. Plukningen sker ad 2 omgange for at sikre optimal kvalitet. Ukrudtsbekæmpelsen sker primært pr. håndkraft får vi oplyst. Druerne kunstvandes via drypslanger med ca. 300 mm/år og gødes med flydende gødning via samme system. Overdækningen med plast holder ca. 3 år. Nyeste tiltag er eksperimenter med ringning af vinstokken, idet forsøg har vist at der derved bliver mere næring i toppen til gavn for drueproduktionen. Efter et næsten 3 timers meget interessant besøg på Vale da Rosa tog vi væsentlige klogere på drueproduktion afsked med vores rundviser Ricardo og modtog en meget flot pose med PR-materiale og en bakke meget flotte stenfrie druer. Ref. Per Skodborg Nielsen

10 Tirsdag den 8/10 eftermiddag - besøg hos portugisisk landmand der driver ekstensivt landbrug. Næste besøg gav os en rigtig god ide om, hvilke forhold mange landmænd i Portugal producerer under. Landmanden vores besøgsvært skulle faktisk selv havde vist rund men blev forhindret, da han ifølge konen skulle bruger tiden på, at servere i restauranten hvor vi indtog frokost forinden. En spændende volumenmæssig stor frokost med forret. Egnsspecifik hovedret af svinekød ( sorte svin ) med muslinger og kartofler. Desserten var velsmagen, men meget voluminøs nærmest en stor budding som lignende en chokolademousse de færreste kunne spise op. Landmanden og konen havde en hyggelig veldrevet og velbesøgt restaurant ( Alternia ) i byen Grandola, hvor vi indtog en dejlig frokost. Her lod man mærke til den portugisiske iver med at server og opvarte gæster. Det forlød at det var en bedre forretning for landmanden, at servere for kunder end at drive landbrug. I alt fald passede han landbrug om dagen og gæster om eftermiddagen/aftenen. Restauranten gav også et vidnesbyrd om, at man var optaget af kork i denne egn. Der var mange flotte udskæringer i korkdekorationer, som for øvrigt var hans hobby. I bussen gav landmanden et kort oplæg til vores besøg på ejendommen, hvor han ikke mindst undskyldte, at han ikke kunne afse tid til at vise os rundt, da han skulle servere - tjeneren havde ferie. Desuden gav han udtryk for, at han var lidt flov over ejendommens vedligeholdelse og at vi skulle tage udgangspunkt i, at det jo var et meget ekstensiv landbrug og ikke måtte sammenlignes med nogle af de moderne produktionssteder, vi havde set eller skulle se. Det vigtigste for ham var dog, at stedet fungerede som det var! Ejendommen er på ca 270 ha. Der er 100 køer og 70 får hvor lam beholdes og sælges efter opfedning til slagt. Tyrekalve sælges som små, da foderpris for opfedning er for stor til, at det er rentabelt. Ejendommen har desuden en produktion af kork. Ejendomme er ejet gennem flere generationer og i øjeblikket er det den ældre moder der beboer ejendommen. Ejendommen var udsat for udfordringer i forbindelsen med revolutionen i 1974 man fik på daværende tidspunkt lov til, at beholde jord og blive boende, hvorimod alle dyr herunder kvæg og grise blev konfiskeret. På ejendommen har der de senere år været forsøgt, at opstarte en besætning af malkegeder på 200 dyr med osteproduktion for øje. Dette er imidlertid stoppet pga sygdom i besætningen. Ejendommen vi blev vel modtaget af Raun landmandens søn. En mørkglødet portugiser med lyst til at fortælle om ejendommen. Han bruger dog mest sin tid på olivenbrug andre steder, da det er dette han er uddannet i. Han fortæller - kun en lille del af ejendommens arealer kan vandes. Arealer er meget ekstensive drevet og består for en stor dels vedkommende af græssteppe med spredt bevoksning af korkeg, steneg og fyrskov ( ca 130 ha ). Mange af træerne er over 200 år gamle der gættes ligefrem på at nogle kan være år. Agern fra korkeg/steneg ædes af kvæg, når nødder falder på jorden og er et vigtig supplement til foder. Andre steder så vi Sorte grise på friland, hvor fødeemnet var agern efter sigende skulle sådanne

11 svin have en tilvækst på op til 1 kg om dagen. Produktionsformen er, at smågrise af sorte grise nærmere bestemt en portugisisk race, bliver sluppet fri på arealer med landbrugsproduktion og træer og skal så finder de fødeemner der er tilbage efter høst. De vejer typisk 3o-40 kg når de bliver sat til at søge føde. Slagtevægt er typisk op til 160 kg. Kødet som vi fik lejlighed til at smage flere gange var fast, smagfuldt og mørkt lidt hen af vildsvin. Klimatisk er ejendommen udsat for en lang tørkeperiode, da det typisk ikke regner fra midt i juni til midt i september. De stenede muldfattige arealer hvor udgangspunktet er sand, og hvor der ikke er langt til klippegrund er således udsat for kraftig tørke, som begrænser plantevækst. Temperaturer i denne periode kommer ofte op på grader cencius. Der er etableret en kunstig sø, som opsamler regnvand i vinterperioden. Dette kan i nogen grad bruges som vand til afgrøderne. Der rådes således over en cirkelvander, hvilket vi også så. Der er dog kun en mindre del af arealerne, der kan vandes herved. Her prioriteres avl af foder til dyr ensilage/grøntfoder. Hvor der kan vandes avles 1-2 slæt kløvergræs. Alternativ shorgun, rajgræs evt. iblandet triticale/havre. Der avles ikke majs, da vandforbruget er for stort. Græsarealer med træer som ikke kan vandes er del op i 9 større folde, så der kan skiftes mellem arealer. Hvor der ikke er så mange træer, kan der til tider laves lidt høslæt. Økonomien i kvægproduktion? Tidligere fik man EU for en slagteko nu er prisen nede på 500 EU så det var ikke med overvældende begejstring, at Raun fortalte om dette emne. Han gav dog udtryk for, at de modtog ca Euro fra EU i årlig tilskud på hele ejendommen. Der var også en del regler at skulle leve op til, bl.a. regler med øremærker m.m. Kork dette var et af hovedemnerne på dette besøg. Vi fik en god beskrivelse af fremgangsmåden, når korkeg skulle afbarkes for kork. Moderne plantager med korkeg laves sådan, at der kan afbarkes med maskine. Dette er både billiger og nemmere men kvaliteten er oftest dårligere. Her er der tale om gamle træer som står spredt i landskabet. Korken afbarkes på den rigtige årstid. Det sker typisk i forsommeren inden det bliver for varmt. Juli og august er for varme måneder her kan barken ikke slippe træet. Hvis der sker afbarkninger her, vil træet risikere at dehydrere og tage skade. Korktræet skal være mindst 40 cm i omkreds 1 gang der afbarkes. Arbejdskraften består typisk af 2-3 mand som har dette arbejdsområde som speciale og som rejser rundt for at afbarke korktræer. På ældre træer arbejdes der med at lave tre-fire flager af bark. Typisk op i en højde af 2-3 meter hvor træet et tilstrækkeligt tykt. Der bruges intet sikkerhedsudstyr og det foregår med en speciel håndøkse. Håndværket er oldgammelt og er udviklet gennem tiden. Øksen består af et skaft af steneg som kan absorbere stød, og øksehovedet er specielt formet med en spids i enden, som kan bruges til at brække flagerne af når de er løsnet. Man må ikke gå for hård ind i træet, idet det giver skader som kan ses og som efterfølgende giver dårlig vækst af ny kork. Korkeg må højest afbarkes hver 9-10 år, da træet ellers ikke kan klare den hårde medfart. Alle træer fik således påført årstal for sidste afbarkning. Fx betød 9 på et træ at der var afbarket i 2009.

12 To mand kan, hvis der går godt, lave 35 til 40 kg kork om dagen. Det tager ca 1 time for 2 mand pr. træ. Prisen på kork varierer efter kvalitet. Topkvalitet bruges til vinpropper som presses/skæres ud af en barkside i rigtig kvalitet og tykkelse. Dårlig kvalitet bruges til fx skosåler, isolering, gulv o.lign. Korken koges og moses hvorefter de formes til det som anvendelsen kræver. Lidt ringere kvalitet kan godt indbringe 30 Euro for 15 kg kork. Kvaliteten af kork er også nøje forbundet med træets tilstand. Hvor der er ringe vækstforhold, dårlig JB-kvalitet, mangel på vand og næringsstoffer bliver kvaliteten af kork oftest for dårlig. Kork er en vigtig indtægt for ejendommen. Priser er dog for nedadgående, da mange vinflasker produceres med plastik eller skruelåg. En god vin skal ifølge en portugiser altid være med korkprop ellers er den ikke værd at drikke! Landbruget har endvidere ca. 50 ha med eukalyptusskov- træart som er indført fra Australien. Primært med tømmer som formål. Træer skal opnå en alder på år inden de kan skoves. De rodskyder igen og kan herefter høstes på ny. Anvendelse til træ, træpæle og papir. Eukalyptus bliver mest dyrket på meget kuperede arealer. Nye skud kan også bruges til bolcher. Besøget på denne ejendom gav os en ide om de forskelligheder der er på landbrug i EU. Fx fra Danmark til Portugal. Da Raun blev spurgt, hvordan han ser fremtiden på dette brug, var han meget realistisk han håbede, at der var en fremtid, men var klar over at det vil blive vanskeligt. Han mente, at det var den mest skånsomme landbrugsproduktion de praktiserede i forhold til naturen, men at det måske ikke ville være rentabelt i fremtiden. Han vil dog ønske at denne produktionsform vil kunne fortsætte som tidligere generationer har gjort dog med mere moderne maskiner. For de jagt- og hundeinteresseret var ejendommen et eksempel på Portugisernes interesse for jagt på stenhøns og stående hunde. Store marker med spredt vegetation og hønsefugle kræver hurtigt søgende hønsehunde. På denne ejendom kunne man bl.a. se Breton og sætter som netop er specialister i opsøgende jagt på store vider efter hønsefugle. Disse hunde sås en del steder. Fx havde Dorte og Karsten også Breton incl. en uimodståelig 8 ugers hvalp. På tilbagevejen til Beja gav Dorte os en spændende informationer i bussen. Bl.a. kørte vi forbi lavbundsarealer langs floder, hvor der blev dyrket ris. Ris udsås først når temperaturer er over 26 grader C. Herefter lukkes vand ind på arealer. Vand virker som et termisk materiale, der holder temperaturen konstant ellers vil risen ikke kunne gro. Der tilføres gødning med traktor eller fly, hvis arealer står under vand. Det er en forholdsmæssig dyr driftsform, men udbytter er høje 7-8 tons. Alt ris skal tørres på tørreri. Af kulturelle indslag gav Dorte en malerisk beskrivelse af portugisisk tyrefægtning. Specielle tyre bliver udvalg som små og passes og plejes så de kan bruges i tyrefægtningen som ca 5 årige dyr. I modsætning til Spanien bliver tyren ikke dræbt under forestillingen, men får sat nogle flag i nakken. Til slut skal tyren fanges af en flok unge svende, som er iklædte farverige dragter. Første

13 mand i rækken skal se om ham kan holde tyren og skal nærmest springe op til hovedet af tyren. Ganske farlig underholdning, men en kultur som er ældgammel og som portugisere ønsker bevaret. Aftenen sluttede af i en gammel restaurant med møre bøffer og lokal vin. I sandhed en ny god dag i Portugal. Ref. : Michael Fleng

14 Onsdag den 9. okt (ved Torben B. Hansen og Martin Ringsing, Agri Nord): Besøg på landbrug med vinproduktion og olivenpresseri: Dagen startede med besøg på et 300 ha stort landbrug med produktionsmæssig hovedvægt på vin- og olivenolieproduktion. På bedriften var foretaget store investeringer i egen vinfabrik og olivenoliepresseri. Produktionen i marken var stærkt afhængig af kunstvanding fra 40 vandboringer. Vinhøsten var netop begyndt, mens olivenhøsten først starter op til november. Gennem rundvisning i mark og bygninger fik vi en grundig orientering om de to produktioner. Bedriften beskæftigede i alt 30 medarbejdere. Landbruget havde fået tildelt adskillige priser for både sin vin- og olivenolieproduktion. Olivenolieproduktionen: Nyplantninger bærer frugt efter to år. For at få den optimale produktion er det nødvendigt med beskæring af de unge træer. Dette sikrer optimale mængde lys for olivenproduktionen. Under træerne var udsået kløver af hensyn til kvælstofforsyningen og for at forbedre jordens bæreevne i forbindelse med høsten, som strækker sig over 2-3 måneder med opstart i november. Indtil træerne er 5-6 år håndplukkes træerne. Herefter foregår høsten maskinelt. Helt gamle træer med stor stamme er ikke velegnede for maskinel høst. Høstmaskine blev fremvist (foto 1). Foto 1: Maskine til høst af oliven Høstmaskinerne består af en klo, der klemmes om stammen samt af en stor presenning monteret på vinger som slås ud umiddelbart inden træet rystes. Ved hjælp af presenningen opsamles olivenfrugterne og hældes derfra over i en vogn. Af hensyn til kvaliteten er det meget vigtigt at olivenfrugterne høstes rettidigt. Overmodne oliven giver et for produktionen uhensigtsmæssigt højt syretal. I alt rådes over fem høstmaskiner på bedriften. For at sikre den rette kvalitet er det vigtig at olien presses af frugterne straks (og senest 24 timer) efter bærhøsten. Inden der koldpresses fjernes grene og blade, og frugterne vaskes (maskineri hertil fremgår af foto 2). Herefter knuses frugterne, og der opstår en olivenpasta med indhold af

15 både frugtkød og sten. Pastaen koldpresses således at olie og vand frigives. I separationstank skilles olie fra vand. Olien fra den denne første presning er den olie der betegnes jomfru olivenolie. Olien med det laveste syreindhold er den fineste olivenolie og betegnes ekstra jomfru olivenolie Foto 2: Anlæg til Modtagelse, vask m.m af nyhøstede olivenfrugter Det udskilte frugtvand føres som gødning tilbage på markerne, mens olivestenene anvendes til opvarmning. Pr. træ høstes ca. 60 kg olivenfrugter, hvilket svarer til at der pr. ha kan høstes tons frugt. Til produktion af 1 liter olie medgår 6-7 kg olivenfrugter. Pr. ha produceres således l olie. På gårdens presseri produceredes i 2012 i alt 6,5 mill. kg olie, og der blev således presset olivenfrugter fra også mange andre landbrug. Rundvisningen vedr. olivenolieproduktionen sluttede af i tapperiet. 40 % af den producerede olie i presseriet blev hældt på flasker langt det meste på mørke flasker for at beskytte mod sollys, som kan forringe oliens kvalitet. Vinproduktionen Vi var i marken for at se vinhøster i funktion - en helt ny New Holland til en pris af Euro. Det var den første af sin art i Portugal. Maskinens kapacitet er ca. 1 ha/time. Maskinen er i stand til at afribbe kun de gode bær klasestilkene med evt. indtørrede overmodne druer høstes ikke med, men bliver siddende tilbage på vinstokken (foto 3). Ca. to måneder efter høst afklippes klaserester manuelt. Den videre forarbejdning til vin påbegyndes straks efter druerne er høstet. Druerne fyldes i pressetanke, hvor de - ved produktion af rødvin - henstår i 5-6 dage. Det er den røde farve fra druernes skind, som i løbet af denne proces giver rødvinen sin karakteristiske røde farve.

16 En del af vinen lagres på egetræfade i ca. et år. Dette er et omkostningstungt led i produktionen, idet et egetræsfad koster Euro i indkøb. De amerikanske fade er de billigste. Efter lagringen på egetræsfade lagres vinen på flasker i typisk fire-fem år. Foto 3: Netop afhøstet vinstok. Klasestilke med de for vinproduktionen uønskede overmodne druer sidder tilbage. Byvandring i Beja Under byvandring i Beja så vi landbrugskongen Denices borg fra 1400-tallet. Borgen lå højt placeret i Beja, hvorfor der var en fantastisk udsigt ud over det omkringliggende flade landskab. Under Denice var korkproduktionen opfundet og han tog initiativ til at plante kork- og stenege. Mange af disse træer indgår stadig i produktionen. Beja er en af de meget gamle byer i Portugal. Dvs. der bl.a. kunne findes ruiner og spor fra bl.a. romertiden. Over en udgravning, var der opført et museum med glas i gulvet der gav et godt indtryk af indretning af et romersk bad. Ved besøg i 2 torvehaller fik vi et indtryk af hvorledes der tidligere har været en livlig handel med bl.a. fisk og grøntsager. Denne torvehandel er dog under afvikling da handelen efterhånden flytter til nyopførte supermarkeder. Om efter middagen kørte vi til Odimeradalen ved Portugals Vestkyst. Her besøgte vi en stor grøntsags- og rullegræsproducent. Som mange af de andre store landbrugsbedrifter var denne også ejet af udlændinge. Afgrøderne blev dyrket på meget grovsandet jord sand. Men med mulighed for vanding og regelmæssig tilførsel af gødning var der mulighed for flere afgrøder om året. Bla. var omdriftstiden for rullegræs nede på 6 mdr. Sandflugt var et problem og i nogle kulturer blev der etableret dækafgrøde for at modvirke dette.

17 Venstre: Selleri på sand med nedvisnet vårbyg som dækafgrøde Under: Nyetableret græs til rullegræs

18 Portugal Torsdag den 10. Oktober 2013 Intet er umuligt. Det er den filosofi, som er grundlaget for virksomheden Frupor. Det gennemsyrer strukturen i virksomheden og dens dedikerede team af fagfolk. Beliggende i den smukke sydvestlige Alentejo, ikke langt fra Vicentina kysten, har Frupor vokset sig fra en ide af sin norske grundlægger til en moderne og blomstrende virksomhed, hvor drevet og pionerånden er til stede, som ved dens grundlæggelse. Jordtypen på bedriften er hovedsagelig sandjord, og der vandes med både indtrækningsmaskiner og cirkelvander. For at undgå sandflugt, er der etableret læhegn. Arealer med lerjord andrager ca. 11 ha. Med sine 120 multinationale ansatte, og om sommeren op til 200, producerer og eksporterer Frupor kinakål, snack-gulerødder, store gulerødder og pyntegrønt til flere europæiske lande men især til England og de nordiske lande, fortæller den erfarne driftsleder gennem 23 år Carsten Jensen. Virksomheden er underlagt flere certificeringssystemer der sikre en høj kvalitet, og produkter der er produceret under etiske produktionsmetoder.

19 Kinakål Kinakål, som er een af virksomhedens kerneprodukter, bliver produceret på 75 ha stort areal. Kålene bliver sået i væksthuse, hvor planterne bliver sprøjtet en gang om ugen mod skadedyr, for efter tre uger at blive plantet på friland med en plantetæthed på pr. ha. Før udplantning bliver der jordbehandlet i kombination med Glyphosatbehandling. Efter udplantning er der udover vanding også fokus på svampesygdomme. Som et forholdsvist nyt tiltag, bliver der også produceret økologiske kinakål. Der anvendes hvert år 1-2 tons kalk pr. ha. Pyntegrønt Pyntegrønt som også er en af Frupors hovedafgrøder, bliver produceret til frisk levering til store dele af nordeuropa. Leatherleaf ferns Tree ferns Aspidistra

20 Sprengeri Eucalyptus Foxtail ferns Året rundt bliver disse pyntegrønttyper til blomsterbuketter dyrket i skyggehuse som dækker et areal på 40 ha. Driftsleder Carsten Jensen fortalte, at disse kulturer var forholdsvis lette at dyrke. Mange af typerne kan passe sig selv, med deres frodige vækst. Den første bregnekultur blev plantet i Bregner under skygge

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015

Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015 Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015 Dette unikke sted udlejes normalt fra marts til og med november. Til max. 2 personer i min. 1 uge. Huset er på 38 m2. Lille stue, soveværelse, køkken og bad.

Læs mere

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Cabernet Sauvignon. Alkohol 13.0% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Cabernet Sauvignon. Alkohol 13.0% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER Producent Finca las Moras Land Argentina Område Tulum Valley Årgang 2016 Druetype(r) Cabernet Sauvignon Lagring 5 år Alkohol 13.0% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL Rødt kød Svinekød KUN 79,00 SMAGSVARIANTER

Læs mere

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Chardonnay. Alkohol 12.5% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER. Lukning.

Producent Finca las Moras. Årgang 2016 Druetype(r) Chardonnay. Alkohol 12.5% PASSER GODT TIL SMAGSVARIANTER OPSKRIFTER. Lukning. Producent Finca las Moras Land Argentina Område Tulum Valley Årgang 2016 Druetype(r) Chardonnay Lagring 2 år Alkohol 12.5% Volume 75 cl. PASSER GODT TIL Fed fisk Fjerkræ, kylling Pastaretter KUN 79,00

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH Spis bæredygtigt mad til eftertanke NOAH INDLEDNING På vej mod bæredygtighed Denne guide handler om mad og miljø, men også om penge og politik. Guiden giver gode råd om, hvordan du ved at gøre en lille

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Inviter klimaet med på middag

Inviter klimaet med på middag Inviter klimaet med på middag TEKNIK OG MILJØ Inviter klimaet med på middag Tænk på klimaet, når du planlægger og køber ind til aftensmaden Spis mindre kød Tag en dag om ugen uden kød og spar miljøet for

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Quinta do Judeu Herning Vin Center Herning Vin Center er en lille familie drevet virksomhed vi er en af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende på

Læs mere

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN.

HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. Optimering af management af dyrene i naturplejen Specialkonsulent Per Spleth Kødproduktion, SEGES HVORDAN GØR VI DYRENE KLAR TIL SLAGTNING FOR AT SIKRE SPISEKVALITETEN. PUNKTER DER VIGTIGE Kategori af

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Isefjordens Jule og Nytårsvine 2013

Isefjordens Jule og Nytårsvine 2013 Isefjordens Jule og Nytårsvine 2013 Så nærmer vi os igen den dejlige højtid, med hygge i familiens og venners gode selskab, efterfulgt af dejlig Julemad,hvortil jeg har fundet nogle Vine/hedvine og lækre

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE

TIL GAVN FOR GARTNERE Grønsagsproducenter skal. Have flair for markedet Være konkurrencesindet Være tilpasningsvillig Være en dygtig arbejdsgiver og planlægger Have flair for maskiner Have meget høje kvalitetskrav Have grønne

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Herning Vin Center Herning Vin Center er en lille familie drevet virksomhed vi er en af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service

Læs mere

REJSEBREV 6. FORÅR 2013.

REJSEBREV 6. FORÅR 2013. REJSEBREV 6. FORÅR 2013. Mandag den 1. april. Campingplads i Evora. Pladsen er ikke noget at skrive hjem om. Til gengæld er prisen høj. Og sådan er det jo mange gange. Hvis kunderne kommer alligevel, er

Læs mere

Domaine De La Presidente

Domaine De La Presidente Domaine De La Presidente Herning Vin Center Herning Vin Center er en lille familie drevet virksomhed - vi er en af de ældste vin butikker i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11

18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11 18. søndag efter trin. Joh. 15,1-11 729, 730, 750, 728 / 368, 477, 11 Ørslev, høst Som vintræsgrene til Kristus bundet, af Kristus brugt, skal vi i hverdagens nærkamp bære Guds nådes frugt! Amen Hver stubbet

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 Dato: fredag d. 22. april til søndag d. 24. april 2016 Fredag d. 22.4.2016 Kl. 09:00 Direkte fly fra Billund med charter fly mod Bratislava /* Kl. 10:45 Ankomst til

Læs mere

Alaska september 2012

Alaska september 2012 Alaska september 2012 Indianer slik (tørret og røget laks i strimler med skind på bagsiden) serveret med æble både og appelsinstykker møjsommeligt pillet af Joe. Man gnaver laksen af skindet, mens man

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Alle de ting, du kan købe i butikkerne, har en historie eller en rygsæk.

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Slottet i Smørmosen 2016

Slottet i Smørmosen 2016 Oktober-nyheder fra Slottet i Smørmosen 2016 Selvforsyning til husbehov Sensommer i september Jeg bliver nød til at sige det lige ud, september er en skøn måned. Regn til haven, og dejligt vejr ind i mellem.

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller Gødning Gødning med et PLUS! Organisk CO 2 -neutral Også til økologiske arealer Fri for tungmetaller Indholdsfortegnelse Side Indhold 2 Indholdsfortegnelse 3 Om ECOstyle og gødningsplan 4-5 Om ECOstyle

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Baron Kirmann Herning Vin Center Herning Vin Center er en lille familie drevet virksomhed vi er en af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Produkter og beskrivelser. www.hippiehouse.dk

Produkter og beskrivelser. www.hippiehouse.dk Produkter og beskrivelser Paprika Røget paprika Røget paprika fremstilles ved at male røde peberfrugter, som er tørret på enten egetræ eller den meget hårde sten-eg. Den foregår i La Veda-området nord

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Deller fra Vinter suppe Hakkebøf med Dampet Orangemarineret ovnen med med super søde sure løg sejfilet med

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

EN GOD FEST KRÆVER GOD FORBEREDELSE

EN GOD FEST KRÆVER GOD FORBEREDELSE EN GOD FEST KRÆVER GOD FORBEREDELSE Der er mange muligheder, når du afholder din fest på Hotel Saxkjøbing. Skal menuen være 3 eller 5-retter, hvad er dine livretter og hvilke vine passer sammen med maden?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Kostpolitik ved egenproduktion

Kostpolitik ved egenproduktion Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik ved egenproduktion Foreløbigt gældende for Vuggestuen Smaaland, D.I.I. Villekulla, Vuggestuen Vimmerby Kostpolitik ved egenproduktion for Dagtilbud Ø-gaderne: Vuggestuen

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

PRODUKTER OG BESKRIVELSER S MA G FU LD E VI NE F R A QUATRO RAYAS. www.hippiehouse.dk

PRODUKTER OG BESKRIVELSER S MA G FU LD E VI NE F R A QUATRO RAYAS. www.hippiehouse.dk PRODUKTER OG BESKRIVELSER S MA G FU LD E VI NE F R A QUATRO RAYAS OM VINENE PRODUCENTEN Vingården har rødder tilbage til 1935. 80 års historie og en masse dedikeret arbejde har gjort Cuatro Rayas til det

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

REGNSKOVEN KORT FORTALT

REGNSKOVEN KORT FORTALT REGNSKOVEN KORT FORTALT Verdens regnskove Den tropiske regnskov er et af verdens ældste økosystemer, og man mener, at der har eksisteret regnskov på Jorden i 60 80 millioner år. Verdens regnskove ligger

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Retterne skal ikke ses som en samlet menu, men bruges enkeltvis. Oktober 2013 I denne måned har kokketeamet sat fokus på braisering, braiseringsretter og valg af drikkervarer

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

KROGAGERGÅRD. Slagterbutik Gårdbutik Webshop Vareudbringning Besøgsgård Husdyr Marker Oplevelser Markedsdage Naturoplevelser

KROGAGERGÅRD. Slagterbutik Gårdbutik Webshop Vareudbringning Besøgsgård Husdyr Marker Oplevelser Markedsdage Naturoplevelser KROGAGERGÅRD Slagterbutik Gårdbutik Webshop Vareudbringning Besøgsgård Husdyr Marker Oplevelser Markedsdage Naturoplevelser Sådan gør vi Vi har siden 1995 drevet Krogagergård økologisk. Vi er økologer

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Denne gang kan du læse om følgende: Tidligt forår og så frost driller Til røget ål drikker man Pinot Gris

Denne gang kan du læse om følgende: Tidligt forår og så frost driller Til røget ål drikker man Pinot Gris April 2012 Side 1 Denne gang kan du læse om følgende: Tidligt forår og så frost driller Til røget ål drikker man Pinot Gris Årets første tapning Cremánt 2009 er ved at være klar Kulinariske perler Tidligt

Læs mere

Jagter det gode liv på landet

Jagter det gode liv på landet 36 INTERVIEWS Jagter det gode liv på landet Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltidslandbruget i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde i deltidslandmandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 6, juli 2010 Sæson 2011 Appelsiner, appelsiner, appelsiner... I begyndelsen af året købte vi en mark med oliven og nu har vi så suppleret med endnu to marker.

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere