Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø

2 Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox København V E-mai: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Teefon: Teefax: E-mai: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Bouevard København V Teefon: Teefax: E-mai: Henvendeser rettes ti partssekretariaterne. Materiaer fra Industriens Branchearbejdsmijøråd kan fås ved henvendese ti organisationer ne og kan downoades på eer de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmijø, Arbejdsmijøbutikken, tf Bestiingsnummer: Tekst: Aectia Foto: René Duevang Brandt og Aectia Nordisk Svanemærke Layout og tryk: Rosendahs-Schutz Grafisk a/s / Opag:1200 Marts 2012 ISBN

3 Vejedning om gode øsninger i aboratorier og procesindustri Denne vejedning angiver det niveau og den gode praksis, som branchens parter ønsker i aboratorier og i procesindustrien. Vejedningen kan både anvendes ved nybyggeri og ved forbedringer af eksisterende forhod. Vejedningen indehoder øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø og beskriver 19 forskeige arbejdsmijøprobemer fra 9 virksomheder. Ae øsninger fungerer i dagigdagen og angt de feste har endvidere medført øget produktivitet, igesom fere øsninger har øget kvaiteten af arbejdet. Der er tae om meget forskeigartede øsninger både i forhod ti, hvor krævende de er at indføre og deres pris. De feste af øsningerne omhander materie eer indretning, mens en håndfud behander organiseringen af arbejdet. Løsningerne sigter generet mod et højt forebyggesesniveau i forhod ti nedsidning og skader. Enkete øsninger har som hovedformå at reducere uykker. Karakteristisk for fere øsninger er, at de er tipasset den konkrete opgave. Løsningerne i vejedningen kan ikke atid direkte overføres ti andre situationer i industriens brancher, men forskeige tipasninger af øsningerne kan bidrage ti, at der skabes nye øsninger med en ordentig arbejdsmijøkvaitet. Arbejdstisynet har haft vejedningen ti gennemsyn og finder indhodet i overensstemmese med Arbejdsmijøoven. Arbejdstisynet har aene vurderet vejedningen, som den foreigger, og har ikke taget stiing ti, om den dækker samtige reevante emner inden for det pågædende område. Vejedningen indehoder føgende afsnit: 1. Gode øsninger hvornår og hvordan? Ergonomi a Simpe armstøtte afaster skuder/nakke b Afastning af nakke ved at hæve eer skråtstie emner i aboratorier c Pakning af hættegas ved et særigt konstrueret hæve/sænkebord d Uddeegering af EGA e Et kursus i ergonomi ved mikroskopering f Teknisk hjæpemidde ti øft af tunge råvarer i produktionen g Sækkemassør h Optima arbejdshøjde 2 paer i Loftkran erstatter tunge øft j Miniift ti øft af tunge byrder i opvasken k Miniift ti håndtering af tromer ved vask Miniift ombygges ti en tabeteevator, så arbejdsstiingerne forbedres Lys a Ændret yssætning og indretning gav bedre synsforhod b Ny beysning i pakkeri c God arbejdsbeysning på værkstedsmaskiner Uykkesforebyggese og risikovurdering a Håndbog i sikre arbejdsfunktioner b Adskiese af gående og kørende trafik c Afskærmning af roterende akse hindrer uykke Psykisk arbejdsmijø a. Skema ti ugentig snak om psykisk arbejdsmijø...37 Henvisninger

4 1 Gode øsninger hvornår og hvordan? Gode øsninger findes i et samarbejde meem de personer, der har den reevante kompetence: edere, brugere, eksperter m.m. Gode øsninger er ofte ettest og biigst at gennemføre fra starten. Der er såedes god mening og økonomi i, at øsningerne er gennemtænkt og vagt ved ny/ombygning eer ændring i arbejdsfunktioner. Se rapporten Arbejdsmijø set med virksomhedsøkonomiske brier udarbejdet af COWI. Omvendt er det også en kendsgerning, at den gode øsning tit først udvikes efter at fx en APV, risikovurdering eer en personskade har vist det nødvendigt at forbedre eksisterende forhod. Endeig viser erfaringen, at besøg på andre arbejdspadser, personig erfaringsudveksing, netværksmøder eer anden information om brugbare øsninger inspirerer ti at forbedre arbejdsmijøet. Yderigere inspiration ti god praksis findes b.a. i IBAR-vejedning om EBA i aboratorier. Arbejdsmijøoven stier krav ti rådgivere og producenter/everandører og støtter vag af gode øsninger. Er der tae om udstyr eer hjæpemider, har både producent, everandør og rådgiver ansvar for deres produkt/rådgivning, mens arbejdsgiveren har ansvaret for en sikker anvendese af øsningen når den er i brug. Lovgivningen sikrer, at der sties krav ti en række produkter og tekniske hjæpemider om et minimumssikkerhedsniveau og/eer en brugsanvisning (CE-mærkning og everandørbrugsanvisning). Virksomheder kan med forde indføje de vigtigste konkrete arbejdsmijøkrav i deres aftaer både ved indkøb af materie og ved indretning af okaer. Ved at bede sæger om dokumentation for CE-mærkning (enten typegodkendese eer overensstemmeseserkæring) biver det ettere at gøre everandør/producent ansvarig i forhod ti købeoven. Dokumentation i forhod ti sikkerhed og sundhed kan endvidere være et godt suppement ti fx en brugsanvisning eer et CEmærke, da disse emner erfaringsmæssigt kan rumme en række manger. Virksomhedens arbejdsmijøorganisation (AMO) spier en centra roe i panægning og ændring af arbejdets udførese samt indførese af ny teknoogi og ignende. AMO ska detage i/høres om sikkerhed og sundhed, og det vi ofte være hensigtsmæssigt, at edese og AMO inddrager reevante medarbejdere. Hvad enten øsningen ska impementeres i nye eer eksisterende omgiveser, er det afgørende at reevante arbejdsmijøforhod vurderes i forhod ti: det dagige arbejde den dagige rengøring og hovedrengøring drift og vedigehod andre aktører, fx håndværkere, chauffører, gæster, studerende m.m. Er der tae om materie (udstyr/hjæpemidde) kan dette fx gøres ved at fremstie en mode (prototype), gennemgå brugsanvisninger eer få den pågædende øsning på prøve. Betænkeige arbejdsmijøforhod ved en ændret indretning kan tydeiggøres ved en gennemgang af byggeprojektet med særig fokus på tegninger samt vurdering af fow af materie og personer. Padsforhod, funktionaitet m.m. kan endvidere karægges ved at afprøve øsningen i en mode af den færdige øsning (mockup/try storming). Denne metode anskueiggør både eventuee probemer, men motiverer også ti at gennemføre justeringer for at optimere øsningen. Se IBAR-vejedning om panægning af nye arbejdspadser. 4

5 Når en øsning ska testes, er det en god idé at foretage en systematisk gennemgang, hvor reevante aktører afprøver og udfordrer øsningen. Denne proces behøver ikke at tage ang tid eer være ressourcekrævende, man kommer angt med fx havhøje skievægge, håndterbare pader og rueborde. Processen inspirerer ti at se muigheder og forstå de forskeige aktørers vikår og udfordringer. Efter en øsning er vagt igger der et arbejde i at instruere i brugen af øsningen. Den mundtige instruktion kan med forde supperes med pancher eer skriftige vejedninger (fx i Standard Operating Procedure), som eventuet gemmes sammen med brugsvejedningen. Det er afgørende, at medarbejderen forstår og bruger øsningen som den er tænkt. Når øsningen har været i brug i en periode, er det gavnigt at evauere øsningen. Det sker desværre at for ofte, at øsningen ikke udnyttes optimat, bruges forkert eer set ikke bruges. Det kan fx være en ie ændring, der ska ti for at øsningen fungerer og benyttes. Systematisk arbejde med APV efter ibrugtagning af en øsning er med ti at sikre rigtig brug, bringe æring ind i organisationen og højne det strategiske arbejdsmijøarbejde. 2 Ergonomi Bevægese og variation i arbejdsstiinger er afgørende for, at kroppen fungerer godt. Indehoder det dagige arbejde uhensigtsmæssige arbejdsstiinger og ensidigt, gentaget arbejde samt tunge øft, skub og træk, er der risiko for akutte skader og nedsidning. 2.1 Arbejdsstiinger Beastende arbejdsstiinger og -bevægeser er fx arbejde med foroverbøjet eer drejet ryg, øftede arme, arbejde med hånded og abuer i yderstiinger. Beastningen stiger når arbejdsstiingen ska hodes i ængere tid og når bevægeser gentages hyppigere. Endvidere stiger beastningen, når der er krav om større kraftanvendese. Arbejde i beastede arbejdsstiinger medfører risiko for smerter i musker, sener og ed samt fysisk nedsidning på ængere sigt. Dårige arbejdsstiinger og akavede bevægeser hænger ofte sammen med dårig indretning eer uhensigtsmæssig tiretteægning af arbejdet. En god arbejdspads ska: have tifredsstiende padsforhod på arbejdspadsen, bag padsen og ti benene kunne indsties ti den enkete, både med hensyn ti arbejdsborde, stoe og redskaber bruges af ansatte, der har fået konkret instruktion og vejedning i arbejdsteknik Ved ængerevarende arbejde fx pipettering eer mikroskopering er det nødvendigt at arbejde tæt ved kroppen med muighed for understøttese af underarm/hånd og med muighed for at optimere synsforhodene fx ved at øfte eer skråtstie det man arbejder med. Arbejde med hænder ska fortrinsvis foregå i det normae arbejdsområde, som er 17 cm fra kroppen uden armstøtte og 29 cm med støtte. Området uden for maksimat område er ti opbevaring af ting, som ikke bruges ti den aktuee arbejdsopgave. Grænsen for det maksimae arbejdsområde er 41 cm fra kroppen i siddende og 45 cm i stående stiing. 5

6 Iustrationen viser Arbejdstisynets retningsinjer. Se At-vejedning A.1.15 om arbejdspadsens indretning og inventar. Løsninger ti at forbedre arbejdsstiingerne findes i eksempe 2.a, 2.b og 2.c. 2.2 Ensidigt, gentaget arbejde Ved ensidigt, gentaget arbejde (EGA) gentages den samme arbejdsoperation eer arbejdsbevægese med stor hyppighed en væsentig de af arbejdsdagen. EGA giver ofte anedning ti avorige fysiske og psykiske gener. Forhod eer kombinationer af forhod som gør dette arbejde særdees beastende: opgaver med korte cykustider, hvor operationer eer bevægeser gentages hyppigt faståst arbejdsstiing med anvendese af samme musker og ed ringe variation i og meem arbejdsoperationer højt og/eer styret arbejdstempo højt synskrav, fx ti at se farveforskee høje krav ti præcision, koordination, fingerfærdighed og koncentration væsentig kraftanvendese ringe indfydese på arbejdstiretteæggese og udførese I aboratorier og procesindustrien forekommer EGA fx ved pipettering, kontro og pakning. For at minimere omfanget af EGA ska arbejdet organiseres på en anden måde. Ændret organisering af arbejdet kan ske ved: jobrotation, hvor der skiftes meem job med ens kvaifikationskrav jobberigese, hvor arbejdet tiføres funktioner med andre kvaifikationskrav gruppeorganiseret arbejde, hvor et team biver mere sevstyrende Sådanne ændringer virker kun, hvis de ansatte trives med det og hvis der vekses meem arbejdsfunktioner, der reet beaster kroppen forskeigt. For at opnå ree variation kan man eksperimentere meem de job, man roterer meem. 6

7 Kan EGA ikke undgås er det nødvendigt at sikre rigtige arbejdsstiinger, indrette arbejdspadsen bedre og indføre tekniske hjæpemider. Endeig kan man skabe variation fx med øveser, der gavner kroppen. Se jobogkrop.dk Løsninger ti at reducere EGA findes i eksempe 2.d og 2.e. 2.3 Løft Manue håndtering af fx råvarer, gasvarer og kasser i aboratorier og procesindustrien kan give skader på kroppen, især ryggen. Speciet store, hyppige, uventede og angvarige beastninger af kroppen giver probemer. Ligesom beastningen af ryggen under et øft stiger med stigende vægt af byrden, såedes stiger også rygbeastningen jo ængere fra kroppen byrden hodes. Iustrationen viser Arbejdstisynets retningsinjer for øft. Mere information fås i Atvejedning D.3.1 om øft, træk og skub. Det røde område, hvor byrden er tung eer hvor byrdens afstand ti kroppen er ang, vurderes som sundhedsskadeigt, mens øft i det grønne område normat ikke vurderes som sundhedsskadeige. Det gue område igger imeem de to andre, og her er det speciet vigtigt at forhode sig ti arbejdsstiinger og højder, hyppigheden og varigheden af øftet, byrdens håndterbarhed og om der er fere personer om øftet. Man kan forebygge mange tifæde af arbejdsskader og nedsidning, hvis arbejdet panægges og udføres, så beastende øft og bæring minimeres eer undgås. Dette kan ske ved at bruge egnede tekniske hjæpemider fx vakuumsug, kraner, rueborde og miniifte. For at opnå en god ergonomisk øsning kan det være nødvendigt at optimere designet af eksisterende hjæpemider. Kan beastende arbejde ikke undgås, er det en god idé at skifte meem beastende og mindre beastende opgaver i øbet af arbejdsdagen. 7

8 At have et godt ergonomisk arbejdsmijø i aboratorier og procesindustrien, hvor medarbejderne ikke nedsides af tungt øftearbejde, EGA eer uhensigtsmæssige arbejdsstiinger, kræver, at man ser og arbejder med disse udfordringer. Her kan et kursus eer en workshop om ergonomi hjæpe med at sætte fokus på, hvike muigheder der er for at optimere forhodene og nedsætte risikoen for beastninger. Øget viden om fx arbejdsteknikker, hjæperedskaber og indretning gør medarbejderne i stand ti ettere at finde gode øsninger på de ergonomiske udfordringer de støder på i det dagige arbejde. Løsninger ti at reducere tungt arbejde og manuee øft findes i eksempe 2.f ti 2.. Henvisninger: At-vejedning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning At-vejedning A.1.15 om arbejdspadsens indretning og inventar At-vejedning D.3.1 om øft, træk og skub At-vejedning D.3.2 om ensidigt, beastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde At-vejedning D.3.4 om arbejdsreateret muske- og skeetbesvær At-meddeese nr om vurdering af arbejdsstiinger og arbejdsbevægeser IBAR-vejedning om instruktion, opæring og tisyn IBAR-vejedning om mikroskoper IBAR-vejedning om EGA og monotont arbejde IBAR-vejedning om arbejde i stinkskabe 8

9 2.a Simpe armstøtte afaster skuder/nakke Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Nakke- og skuderbeastning ved stiesiddende præcisionsarbejde Stiesiddende og præcisionskrævende arbejde fx mikroskopering eer pipettering uden understøttese af armene medfører en stor ergonomisk beastning af skuder- og nakkeregionen. Denne ergonomiske probemstiing er bandt de hyppigst forekommende i aboratoriefaget/-branchen. Løsning En særig underarmsstøtte, der et kan af- og påmonteres på bordet, giver god understøttese af underarmen og dermed afastning af skuder- og nakkeregionen. Underarmsstøtten er postret med en ie skummåtte som giver et behageigt bødt underag. Underarmsstøtten anvendes i mange brancher og er fx set benyttet af produktionsassistenter, som syner hættegas, i eektronikbranchen, hvor man odder små etaver, samt ved administrative arbejdspadser, hvor man benytter pc. For at montere armstøtten kræver det, at bordet eer paden armstøtten ska sidde på ikke er for tyk eer der ikke er nogen sarg/ramme, der fyder under bordet. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

10 2.b Afastning af nakke ved at hæve eer skråtstie emner i aboratorier Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Arbejde med øftede arme og bøjet nakke beaster nakke og skudre Præcisionskrævende arbejde i aboratorier medfører øftede arme og foroverbøjet nakke. Disse arbejdsstiinger er beastende og kan medføre smerter i skudre/arm og nakke, særigt hvis arbejdsopgaverne er tidskrævende og arbejdet ikke afvekses af andet ikke-præcisionskrævende arbejde. Løsning Ved at hæve eer skråtstie det man arbejder med er det muigt ofte med få mider at forbedre arbejdsstiingerne. Man kan fx hæve det rack reagensgassene er paceret i, såedes at man ikke behøver at sidde så foroverbøjet. Emnerne kommer samtidig tættere på ens synsfet. Man kan eksempevis bruge et ekstra reagensgasstativ ti at hæve emnerne med eer et særigt niveaubord, der kan regueres i højden. Ved at skråtstie de emner, der arbejdes med, fx reagensgas, mindskes foroverbøjning af nakken. På Panum Instituttet (Københavns Universitet) har man designet en sort hoder, som emner kan sties på. Det mest optimae er, at redskabet, der ska bruges ti skråstiing, kan regueres i hædningen, så det kan tipasses forskeige personer og emner. I mange af bedre kan man i første omgang bruge en gamme pipettehoder. Skråstiing kræver at emnerne kan tåe denne behanding. Optima indretning kræver endvidere muighed for armstøtte. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

11 2.c Pakning af hættegas ved et særigt hæve/sænkebord ti 2 personer Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Beastning af kroppen som føge af forkert arbejdshøjde I steriproduktionen stod to medarbejdere ved samme ikke-højdereguerbare bord og pukkede hættegas, hvorefter de bev agt i en æske. Dette sker i forbindese med automatisk syning af hættegas, der har ti formå at finde fej i gassene eer urenheder i medicinen. Arbejdet er en de af en procesinje. De to personer stod over for hinanden ved bordet. Den mangende muighed for reguering i højden betød mangende muighed for individue tipasning ti medarbejderne. Dette medførte uhensigtsmæssige beastninger af bevægeapparatet i form af foroverbøjning af ryg eer højt øftede arme afhængigt af personens kropsdimensioner. Derudover hindrede bordets ste fri benpads. Dette betød, at der ikke kunne arbejdes tæt på bordet, hviket medførte unødvendig ang rækkeafstand. Samtidig kunne man et støde skinnebenene på bordets tværstang. Løsning I dag benyttes et særigt todet hæve/sænkebord, så begge medarbejdere et og uafhængigt af hinanden kan indstie bordet efter ønsket arbejdshøjde. Rækkeafstanden er reduceret og der arbejdes i en mere hensigtsmæssig arbejdsstiing. Bordets ste sikrer fri benpads. Bordet er tirettet arbejdsprocessen i et samarbejde meem brugere og everandøren. Bordet evaueres øbende af brugerne for at optimere funktionaiteten både i forhod ti medarbejderne og integrationen i procesinjen. For at få det optimae ud af hæve/sænkebordets funktion instrueres brugerne i gode arbejdsstiinger og betjening af bordet. Hæve/sænkeborde er generet veegnede ti pakning af mindre emner og montagearbejde. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

12 2.d Uddeegering af EGA gennem panægning og nyindretning Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Langvarigt koncentrationskrævende arbejde beaster nakke og skudre Syning af sutembaage fx hættegas kræver, at hvert eneste gas øftes op fra en bakke, rystes forsigtigt i hånden og synes. Dette syns-, præcisions- og koncentrationskrævende arbejde medførte faståste arbejdsstiinger. Arbejdet bev udført af forhodsvis få medarbejdere, der derfor bev uhensigtsmæssigt beastet med gener i skuder/nakke ti føge. Denne mikrobioogiske overvågning foregår i virksomhedens sterie færdigvareproduktion. Her gennemføres særige test, hvor der doseres mikrobioogisk næringsmedium i sutembaagen, eksempevis hættegas. De mange gas, der kommer ud af en sådan test, inkuberes ved fastagte temperaturer/tider og synes efterføgende manuet for tegn på mikrobie vækst. Hvert gas ska synes. Løsning I dag er væsentig fere af afdeingens medarbejdere bevet trænet ti at udføre denne syning. Arbejdet er veorganiseret; ae biver i god tid varset om behovet for deres assistance. Hver enket medarbejder syner højst i 1½ time/dag og i få sammenhængende dage. Der er indrettet 4 særige syningsarbejdspadser med hæve/sænkeborde samt god og feksibe yssætning. Ae medarbejdere får 1 x årigt kontroeret deres syn. Er der behov for særige syningsbrier, biver disse anskaffet. Som en vigtig sidegevinst er risikoen for fejafæsning pga. træthed/ubehag væsentig reduceret. Denne øsning forudsætter, at fere medarbejdere uddannes ti at udføre syning, samt en ændring af arbejdets organisering. Endvidere kræver det indretning af særige arbejdspadser og årig kontro af synet af fere medarbejdere. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

13 2.e Et kursus i ergonomi ved mikroskopering Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Faståste arbejdsstiinger beaster kroppen Intensiv mikroskopering, som er synskrævende, ensformigt præcisionsarbejde og er trættende for hee kroppen, foretages i forbindese med udviking og test af produkt ti diagnosticering af brystcancer. Arbejdsstiingerne var ofte akavede og faståste. Tit bev mikroskoparbejdet supperet med andre tisvarende præcisionskrævende opgaver såsom afpipettering eer pc-arbejde. Når kroppen beastes ensidigt over ængere tid nedsides den, og der kan udvikes gener i bevægeapparatet, som kan føre ti øget sygefravær. Det intensive og koncentrerede mikroskopiarbejde medførte endvidere en større forekomst af fej samt nedsat effektivitet. Løsning For at sætte fokus på probemet bev der afhodt kurser i ergonomi og mikroskopi. Kurserne indehoder både information om ergonomi, anatomi/fysioogi, arbejdsstiinger, indretning, EGA, tekniske hjæpemider etc. men også en drøftese af muige øsninger ud fra noge konkrete bieder af medarbejdere, der mikroskoperer. For eksempe medførte kurset, at mikroskoperne bev anbragt i nærheden af aboratorierne/ kontorerne, så det er nemmere at vekse meem forskeige arbejdsopgaver. Der er bevet sat en max. tid på, hvor ænge man må mikroskopere, og der uddannes øbende fere medarbejdere, som kan varetage de kompicerede mikroskopiopgaver, såedes at arbejdet nu fordees på fere personer. Indretningen af mikroskopiarbejdspadserne er forbedret med indkøb af underarmsstøtter, så den statiske beastning af armene reduceres. Der er desuden anskaffet okuarer, der kan vippes og derved tipasses forskeige kropsdimensioner. I samarbejde med medarbejderne er mikroskopirum ændret. Overfødigt inventar er fjernet så dagsyset i højere grad kan udnyttes. Omvendt sikrer mørkægningsgardiner, at dagsyset hodes ude når det er påkrævet. Der er opsat nye beysningsarmaturer i oftet, der benyttes en god asymmetrisk ysende arbejdsampe, og væggene er bevet nymaet. En de af væggen er maet i en ys grøn pastefarve der virker roig på øjnene, når man mikroskoperer. De synsergonomiske forhod ved mikroskopiarbejdspadserne er såedes bevet væsentigt forbedret. Ergonomikurser, der tager udgangspunkt i detagernes dagige arbejdsopgaver, har givet så gode resutater, at man har vagt at konceptgøre dem og benytter dem nu ti andre arbejdsområder, fx arbejdsstiinger i produktionen. Generet er det nødvendigt med opbakning fra edesen samt motivation fra medarbejderne ti at vie forbedre det ergonomiske arbejdsmijø. Processen ska øbende evaueres, så man kan fortsætte med at tænke i forbedringer og ikke fader tibage ti game vaner. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

14 2.f Teknisk hjæpemidde ti øft af tunge råvarer i produktionen Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Løft af tunge sække beaster arme, skudre og ænderyg Tunge øft og manue håndtering på guvet af fx råvarer i kg sække forekom tidigere i den afdeing, der fremstier større mængder væsker ti brug i produktionen. Råvarer bev hædt fra en tønde ud på guvet og herefter øftedes de tunge poser op på et bord. Dette medførte beastninger særigt i arme, skudre og ænderyg. Særigt håndteringer i guvhøjde beaster ryggen. Der var desuden risiko for at tabe sækkene, når disse skue trækkes ud af embaagen. Løsning I dag benyttes et teknisk hjæpemidde i form af en vakuumøfter. Vægten der håndteres er såedes væsentigt reduceret og det tunge øft er eimineret. Håndteringerne i guvhøjde er igeedes fjernet, idet vakuumøfteren øfter sækken direkte op af embaagen uden at sækken ska vippes ud på guvet. Vakuumøfteren har fere forskeige gribeaggregater, der kan benyttes ti forskeige typer embaage, fx poser og kasser. Der er tifredshed med øsningen, der har betydet en væsentig ergonomisk forbedring og mere effektivt arbejde. Brug af vakuumøfter kræver opæring af medarbejderen så hjæpemidet indarbejdes i den dagige rutine. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

15 2.g Sækkemassør knuser hårde kumper i sække Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Beastning af kroppen ved tungt og kraftfydt arbejde Når råvaren ska afvejes eer benyttes i produktionen, er der ofte kumper i 25 kg sækkene. Tidigere måtte medarbejderne i ageret knuse indhodet med en hammer eer ignende. Metoden udgjorde en stor beastning for skudre, arme og ænd. Det var en arbejdsmetode som medarbejderne opevede som tung og bøvet med risiko for store gener i bevægeapparatet. Udover afvejninger af råvarer ti forskeige afdeinger i virksomheden er der på ageret også opbevaring af råvarer. Løsning I dag har man udviket en særig maskine, der kades sækkemassøren som mekanisk knuser kumperne i sækkene. Sækkene paceres på et transportbånd med en vakuumøfter og føres automatisk ind i maskinen, hvorefter sækkene masseres af hju, inden de igen kommer ud på et transportbånd. Medarbejderne på råvareageret er rigtig gade for øsningen. Maskinen bev udviket i tæt samarbejde med brugerne samt med LEO Pharmas ingeniører. Seve knusningen går ikke hurtigere, men afvejningerne foregår hurtigere og er mere nøjagtige. Samet set er arbejdsprocessen effektiviseret og beastningen af bevægeapparatet reduceret kraftigt, idet der ikke forekommer manuee øft ængere. For at maskinen ska knuse kumperne ordentigt ska der være god pads i sækken; den må ikke være het fydt. Herved undgås også at sækkene i værste fad går i stykker. Beært heraf er vægten i 25 kg sække reduceret ti 17,5 kg. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

16 2.h Optima arbejdshøjde 2 paer Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Lave øft beaster ryg og skudre I steriproduktionen håndteres ågene ti hættegassene i ca. 7 kg tunge pastkasser på paer, der er paceret på guvet. Når der pukkes fra de nederste kasser, foregår dette øft under knæhøjde, hviket udgør en beastning særigt for ænderyg og skuder. Denne opgave med påfydning af åg i påfydningsapparatet er en af de få manuee håndteringer i steriproduktionen. Her foretages også vask samt såve manue som automatisk syning af produkterne. Løsning For at undgå øft under knæhøjde, når der pukkes fra de nederste kasser på paerne, har man i dag sat en ekstra pae oven på den eksisterende, såedes at den nederste gribehøjde øges. Dette betyder, at øftet i dag foregår over knæhøjde, hviket anbefaes for at skåne ryggen. Den mest optimae øsning er dog at benytte en automatisk paeøfter. Derfor har afdeingen tiretteagt arbejdet såedes, at der netop benyttes en automatisk paeøfter de steder, hvor de hyppigste puk- og pakkeopgaver foregår. Denne simpe forbedring af de ergonomiske forhod er generet anvendeig på agre og i depoter i produktionsvirksomheder. Man ska sevføgeig være opmærksom på, at den ekstra pae ikke medfører, at de øverste kassers gribehøjde hæves ti over skuderhøjde, da dette medfører beastning af skudrene. Gribehøjden ska være imeem knæ og skuder. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

17 2.i Loftkran erstatter tunge øft Virksomhed og produktion Novo Nordisk A/S i Gentofte er en farmaceutisk virksomhed, der udviker og producerer ægemider. Probem: Beastning af kroppen ved håndtering af tunge og uhåndterige byrder Som en de af produktionen foregik påfydning af råvarer i tankene manuet, såedes bev sække på kg øftet og hædt op i tankene. Det var angt over den vægtgrænse man i dag tiader. Løftene medførte en stor beastning af skuder, nakke, arme og ryg. Der var stor risiko for uykker og på sigt nedsidning på grund af de tunge og uhåndterige byrder. Løsning I dag everes råvarerne i big bags med en vægt på ca. 325 kg. Fra råvareageret hentes en big bag på truck og køres hen ti en kran. Kranen øfter big bag en ti en tragt. Big bag ens studs åbnes manuet og via tragt og rørsystem gider råvarerne ned i tanken. Der arbejdes i højden på fere patforme, hvorti der er nem adgang via trapper. De tunge og uhåndterige øft er het eimineret og håndteringen foregår i gode arbejdshøjder. Brugen af big bags har effektiviseret processen og reduceret embaagemængden. En anden øsning afdeingen benytter ti fremstiingsprocessen er at suge råvaren direkte op i tanken ved hjæp af rør. Sække køres med en miniift hen ti et særigt bygget skab og sættes ind på en hoder, der er forsynet med 2 bøjer. Hoderen sikrer, at sækken ikke væter. Bøjerne er aftageige så sækken kan trækkes direkte fra miniiften ind på hoderen. Løsningen er udviket af afdeingen sev. Rørene sænkes ned i sækken hvorefter indhodet suges op. Løsningerne fordrer instruktion i brugen af truck og håndtering af studsen i big bag samt betjening af automatikken ti kran og sugeskab. Mere information: Novo Nordisk A/S Novo Aé 2880 Bagsværd &

18 2.j Miniift ti øft af tunge byrder i opvasken Virksomhed og produktion Xeia er en farmaceutisk virksomhed, der producerer ægemider og aktive farmaceutiske ingredienser (API) og har speciaiseret sig i fermenteret antibiotika og injicerbare færdigvarer. Probem: Høje tunge øft beaster skuder og ryg I Xeias serviceafdeing forekom der førhen tunge øft af bakker med gasvarer ti og fra opvaskemaskinen. Bakkerne kunne veje op ti kg. To personer i afdeingen stod for at vaske og pakke gasvarer ti forskeige aboratorier. Når opvaskemaskinen var færdig øftede man enten hee bakken over på et bord eer tog/pukkede enkete gasvarer direkte fra opvaskemaskinen. Arbejdshøjden medførte at armene skue øftes i eer over skuderhøjde, hviket er en stor beastning for særig skuder og ryg. Personaet havde tit ondt i skudrene. Der var desuden risiko for, at man kunne tabe hee bakken med gasvarer, hvis guvet eksempevis var vådt og gat. Løsning I dag benyttes en miniift så øft af opvaskebakker het undgås. Miniiften kan tipasses den enkete medarbejders højde, såedes at opvaskebakken kan trækkes ud på miniiften og regueres i højden, hvorefter der kan pukkes fra bakken i en passende højde, fx abuehøjde. Medarbejderne er bevet mere effektive og opever endvidere et forbedret psykisk arbejdsmijø, da deres probemer bev taget seriøst. Miniiften biver desuden brugt ti at pacere de tunge dunke med opvaskemidde ti opvaskemaskinerne, når der ska fydes op i de tomme behodere, så man undgår tunge øft. Mere information: Xeia Pharmaceuticas ApS Dasandsgade København S & Miniiften er meget enke at anvende. Den ades op ca. en gang ugentigt. Den er everet med transporthju, hviket betyder, at bakkerne ettere trækkes af og på. Man erfarede imidertid, at der var større risiko for at bakken fadt af ved transport. Miniiften har derfor fået påmonteret en krog, der hoder bakken fast under transport. Generet er miniift et nemt og feksibet hjæpeværktøj som kan benyttes i mange situationer i industrien. Databade med brugsanvisning ska findes ved miniiften. 18

19 2.k Miniift ti håndtering af tromer ved vask Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Tunge uhåndterige byrder beaster ryg, skudre og nakke I forbindese med produktionen anvendes b.a. store 100 iters tromer i past, som tidigere bev rengjort manuet. Tromerne bev kørt ned i vaskerummet, hvorefter de bev spuet indvendigt og udvendigt med en vandsange. Afsutningsvis bev tromerne tippet på hovedet, så vandet kunne sive ud. Tromerne vejer ca. 20 kg og er store og uhåndterige. De manuee håndteringer medførte beastninger i skuder og nakkeregion samt i ænderyggen. Der var desuden risiko for uykker ved denne håndtering. Løsning I dag benyttes en miniift med greb, der kan tage fat om tromen og dreje den 180 grader. Tromerne sættes af på en vogn, der køres direkte ind i en stor vaskemaskine. Miniiften er nem og stabi at køre med. Løsningen har betydet, at den manuee beastende håndtering og uykkesrisici i forbindese med den samede håndtering er eimineret. Løsningen fordrer instruktion af medarbejderne i brugen af miniiften. Det er en god idé, hvis brugsanvisningen er paceret på miniiften. Miniifte kan fås med en række forskeigt standardudstyr, fx ruebaner, kranarm, gaffe og drejedorn og kan derfor være en ergonomisk hjæp i ae industriens brancher. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

20 2. Miniift ombygges ti en tabeteevator, så arbejdsstiingerne forbedres Virksomhed og produktion Scanpharm A/S er en farmaceutisk virksomhed, der udviker og producerer ægemider og hesekostprodukter. Probem: Bæring og høje øft på begrænset pads beaster kroppen I en de af produktionen bev tabetter påfydt manuet ved at en sæk med ca. 7 kg bev båret fra en pae op på en patform via en trappe. Medarbejderne hædte herfra tabetterne ned i behoderen ti bisterpakkemaskinen. Denne håndtering medførte uhensigtsmæssige beastninger i form af bæring, øft over skuderhøjde og arbejde på begrænset pads, da der ikke var meget pads imeem behoderens tragt og oftet. Løsning I dag anvender man en miniift, der har gennemgået en mindre designændring. Nu skubbes tabetterne ud på miniiftens bærepade, der er i samme niveau som sækken, hvorefter miniiften køres hen ti tragten og paden hæves. Via en manuet betjent stang ved siden af miniiften skråtsties paden og tabetterne overføres ti behoderen. Ændringen er udført i samarbejde med everandøren på baggrund af medarbejdernes observationer og kravspecifikationer. Tipasninger ti specifikke opgaver kan være en god øsning i procesvirksomheder. Ændringerne af miniiften fordrer imidertid en risikovurdering i forhod ti maskindirektivet og krav ti CE-mærkning. Databade med brugsanvisning ska findes ved miniiften. Den ændrede arbejdsgang har medført, at man undgår tunge øft af sække, bæring af sække op ad trapper samt ophædning over skuderhøjde under trange padsforhod. Risiko for en arbejdsuykke og på sigt nedsidning er såedes reduceret væsentigt. Mere information: Scanpharm A/S Topstykket Birkerød &

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

BROCHURER 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROCHURER 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROCHURER 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eer sundhed, ska undgås. Hvis dette ikke er muigt, ska der træffes effektive foranstatninger

Læs mere

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI 1940-2015 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere