ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S"

Transkript

1 ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro Aalborg Telefon Denne folder er udarbejdet august 2006 og revideret april 2011 Aalborg Forsyning Vand A/S, forbeholder sig ret til ændringer. Der tages forbehold for trykfejl. Arkiv: (H:bruger\faelles\arkiv-vand )

2 Folderen indeholder oplysninger om: Checkliste 1. Vandinstallationer 2. Generelt vedrørende vandinstallationer 3. Vandinstallationer i jord 4. Vandinstallationer i bygninger 5. Placering af stophane 6. Vandmåler 7. Rørskader Ved ansøgning og igangsættelse af byggeri Indsend ansøgning, før igangsættelse af byggeriet Oplysninger om dimension på vandstik Situationsplan / skitser, ved større byggeri Oplysninger om brandskabe/slangevinder Aftale placering af stophane med Vandforsyningen Vurdere risiko for forurening fra jord til jordledning Overholdelse af afstandskrav ved vandmåler Vurdering af risiko for forurening af vandforsyningen Ved flere enheder mulighed for individuel afregning HUSK Har du spørgsmål om tilslutning og installationer, kan du altid kontakte Aalborg Forsyning Vand A/S

3 Notater: Denne pjece henvender sig til VVS-installatører samt rådgivende ingeniører, der arbejder med vandinstallationer til alt byggeri inden for Aalborg Forsyning Vand A/S område. Her får du en kort introduktion til de krav og regler, der gælder i forbindelse med alle nye vandinstallationer, samt ved ændringer i eksisterende installationer. Vi håber, at du finder de oplysninger du har brug for i dit daglige arbejde. Du er altid velkommen til at kontakte Aalborg Forsyning Vand A/S.

4 1. Vandinstallationer Alle vandinstallationer skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings Norm DS 439, 4. udgave. I forbindelse med sikring af tilbagestrømning henvises til DS/EN Alle materialer og armaturer skal være VA godkendte. 2. Generelt om vandinstallationer Aalborg Vandforsyning etablerer 1 stophane til hver ejendom. Se leveringsbetingelser i vores gældende prisliste. VVS installatøren skal sørge for at observere følgende forhold: Hvordan er bruddet opstået. Hvor lang tid er der gået efter ejeren har konstateret bruddet, inden VVS installatøren er tilkaldt. Er der foretaget foranstaltninger for at stoppe bruddet. Er vandet fra bruddet løbet ud i jorden eller er det løbet til et afløb. Det vil i nogle tilfælde være muligt for kunden at få refusion, i forbindelse med en rørskade. Det er derfor vigtigt at DU orienterer Aalborg Forsyning Vand A/S kundeservice tlf Forsyningsledning. Skel Stikledning og stophane Jordledning Vandmåler Husinstallationer Skitsen viser hvem der er ansvarlig for ledningsnet og vandinstallationer. Vandforsyningen etablerer og vedligeholder, det der er skrevet med blå Ejeren etablerer og skal vedligeholde, det der er skrevet med rød dvs. ledningsnettet i huset og ud til stophanen

5 7. Rørskader Vi anbefaler vores kunder: At aflæse deres vandmåler jævnligt, samt checke om tælleværk og viserne på vandmåleren står helt stille når der ikke bruges vand. En utæt vandledning, f.eks. under gulvet, som får lov at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, er en dyr affære. Hvis der er et hul på et rør, gælder det om at opdage det hurtigst muligt. Det kræver ikke et ret stort hul, før pengene fosser ud: Hulstørrelse: Liter/time m 3 /uge m 3 /md 0,5 mm 20 3,36 14,4 1,0 mm 58 9,73 41,6 2,0 mm ,9 136,0 3,0 mm ,0 351,0 Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at checke hanen før og efter vandmåleren jævnligt. Hvis der er problemer, kontakt da en VVSinstallatør. Inden vandinstallationsarbejde, som er omfattet af autorisationsloven, påbegyndes, skal der indhentes tilladelse hertil fra Aalborg Forsyning Vand A/S, (iht. bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementerne). Ansøgning (blå normalblanket) afleveres til Aalborg Forsyning Vand A/S og skal indeholde følgende oplysninger: Hvilken adresse omhandler blanketten. Ejers navn, adresse samt underskrift. Aut. VVS installatørs stempel og underskrift. Forventet maks.forbrug. Ved erhvers- og etageejendomme, skal der medsendes tegninger/ skitser. Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 2001, om undtagelser fra krav om autorisation som VVSinstallatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 70 af 1. februar 2001, om undtagelse fra krav om autorisation så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Arbejder med nyanlæg samt ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til Aalborg Forsyning Vand A/S Når en kunde har en rørskade og tilkalder en VVS-installatør til at reparere den defekte installation, er det vigtigt, at give besked videre til Aalborg Forsyning Vand A/S

6 3. Vandinstallationer i jord Assistance til at finde stophanen kan rekvireres. Afregningsmålere stilles til rådighed af Aalborg Forsyning Vand A/S, og forbliver Aalborg Forsyning Vand A/S ejendom. Afregningsmålere vedligeholdes af Aalborg Forsyning Vand A/S. Aalborg Forsyning vand A/S er berettiget til, når som helst og for egen regning, at udskifte og kontrollere målere. Afregningsmålerens størrelse og type bestemmes af Aalborg Forsyning Vand A/S, ud fra de oplysninger som ejeren/vvs installatøren har givet om vandinstallationer, samt vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v. Aalborg Forsyning Vand A/S tillader ikke anvendelse af stigerørsmåler Vandmåler med puls Skitsen viser hvordan indførelsen af jordledning skal ske til huset. Ved ombygning/udstykning af en ejendom, kan Aalborg Forsyning Vand A/S forlange at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug. Afregningsmålere med puls, kan rekvireres hos Aalborg Forsyning Vand A/S, Normalt vil der leveres en vandmåler med puls 1:10 liter. For pris kontakt Aalborg Vandforsyning Målerbrønd Ved etablering af jordledning, hvor der er risiko for forurening fra omgivelserne, over eller under jordoverfladen, er det påkrævet at jordledningen sikres mod indtrængning. Kontakt Aalborg Forsyning Vand A/S for yderligere vejledning. Der kan rekvireres oplysninger/skitse hos Aalborg Forsyning Vand A/S.

7 6. Vandmåler Der skal installeres vandmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. VVS installatøren skal sørge for færdigmelding af byggeri, således at der kan monteres vandmåler, inden byggeriet tages i brug. Der skal altid monteres en kontrolerbarkontraventil efter vandmåler når måler er større end QN 2,5. Der skal etableres en ventil på hver side af måleren Ventil før måler Der må kun anbringes en afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet anden aftale med Aalborg Forsyning Vand A/S. Afregningsmåleren anbringes i bygningen, umiddelbart efter jordledningens indføring, og sådan at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. Vandmåler M Kontrolerbarkontraventil Ventil efter måler 4. Vandinstallationer i bygninger Finder Aalborg Forsyning Vand A/S, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, kan Aalborg Forsyning Vand A/S anbefale at der skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Skjulte men udskiftelige samlinger i installationsskakte mv. skal udføres efter vandnormen. Aalborg Forsyning Vand A/S anser normens krav for opfyldt, efter den viste skitse (vejledning Teknologisk Institut). Ved ikke udskiftelige installationer må der ikke forefindes mekaniske- eller loddesamlinger. Vandinstallationer skal anbringes og udformes således, at der ikke kan opstå frostskader eller ske utilsigtet opvarmning af ledninger. Vaskemaskiner, kaffeautomater, køleskabe m/vandtilslutning og andre apparater med automatisk vandpåfyldning, skal sikres mod tilbagestrømning. Hvor ovennævnte er monteret i rum uden gulvafløb, skal der desuden påmonteres sikkerhedsanordning mod utilsigtet vandudstrømning. Installationer med slangevinder I anlæg hvor der forekommer slangevinder, skal disse monteres efter måler. Umiddelbart efter afgrening fra forbrugsinstallationen til slangevinder, skal der anbringes en kontraventil. Specielle installationer Trykforøgeranlæg, sprinkleranlæg og anlæg med behandlet vand, må kun udføres efter nærmere aftale med Aalborg Forsyning Vand A/S.

8 5. Placering af stophane Eks. 4.: Huse langs vej Eks. 1.: Alm. parcelhus Eks. 2.: Flere huse/rækkehuse Eks. 5.: Industri/ med 1 boligerhverv m/bolig Signatur Vandledning Eks. 3.: Flere huse/rækkehuse Skel Stophane

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Regulativ) Udgave 22. august 2013 Forord Tekniske- & alm. bestemmelser for fjernvarmelevering fra Trustrup-Lyngby

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere