RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009"

Transkript

1 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND BRUGERUNDERSØGELSEN MÅLGRUPPE FORM DATAFANGST GENNEMGANG AF RESULTATERNE FYSISK INDRETNING Om fysisk indretning i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion LÆSEPLADSER Om læsepladser i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion ÅBNINGSTID Om åbningstid i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion FORPLEJNING Om forplejning i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion IT FACILITETER Om it udstyr i undersøgelsen Resultater Konklusion INFORMATION & SKILTNING Om information & skiltning i undersøgelsen Resultater Konklusion PERSONALE Om personale i undersøgelsen Resultater Konklusion KONKLUSION...16 BILAG Bilag 1 Spørgeskema til net brugere Bilag 2 Spørgeskema til ikke brugere Bilag 3 Spørgsmål til fremmødte brugere Bilag 4 Svar fra nettet Bilag 5 Svar fra ikke brugere Bilag 6 Svar fra fremmødte brugere 2

3 1. BAGGRUND Projekt Summende Aktivitet har til opgave at sikre 'summende aktivitet på Statsbiblioteket. Dette skal gøres ved udarbejdelse af oplæg vedrørende f.eks. justeret åbningstid og aktiviteter, der understøtter Statsbibliotekets vision om at skabe attraktive rum, forbedret studiemiljø m.v. Statsbiblioteket skal være det naturlige biblioteksvalg for studerende og forskere tilknyttet Aarhus Universitet og dermed medvirke til en positiv udvikling i Statsbibliotekets markedsandel. Med disse mål for øje udarbejdede og gennemførte projektgruppen i maj 2009 en brugerundersøgelse for at inddrage brugere og ikke brugere, og for at undersøge deres holdning til Statsbiblioteket som en attraktiv studie og arbejdsplads. 2. BRUGERUNDERSØGELSEN 2.1 MÅLGRUPPE Undersøgelsen har dækket såvel brugere på hjemmesiden, den fremmødte bruger og ikkebrugere fundet på et par kollegier. Det skal påpeges, at brugerundersøgelsens ikke brugere repræsenterer en meget smal gruppe, da de adspurgte 17 respondenter primært er mænd i alderen år, der enten læser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller Det Humanistiske Fakultet. 2.2 FORM Brugerundersøgelsen retter sig mod tre forskellige grupper: brugere på nettet, fremmødte brugere og ikke brugere. Netundersøgelse En spørgeundersøgelse i Survey Xact lå på Statsbibliotekets hjemmeside i perioden 2. juni til 16. juni Hver bruger blev kun præsenteret for undersøgelsen én gang i løbet af denne periode. I undersøgelsen på nettet var det muligt at komme med kommentarer til følgende tre åbne spørgsmål: Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? (angiv de to vigtigste ting) Svarene på disse spørgsmål er behandlet og kategoriseret. På flere af spørgsmålene i netundersøgelsen var det desuden muligt at sætte flere krydser. 3

4 Interview med fremmødte brugere 19 fremmødte brugere blev adspurgt på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og interviewet om deres brug af Statsbibliotekets fysiske faciliteter. De adspurgte benyttede forskellige lokaliteter. Dette for at differentiere billedet. Spørgeundersøgelse blandt ikke brugere 17 ikke brugere svarede på uddelte spørgeskemaer. Undersøgelsen foregik på Skjoldhøj og Børglum Kollegierne. Blandt alle besvarelserne på nettet og ikke brugerne blev der trukket lod om fem gavekort á 200 kr. til Bog & Idé. De fremmødte brugere fik et stykke chokolade som tak for hjælpen. 3. DATAFANGST Der kom mange besvarelser på brugerundersøgelsen, og svarene fordeler sig således: 3270 besvarelser via netundersøgelsen, 19 svar fra fremmødte brugere og 17 ikke brugere. I undersøgelsen på nettet blev der spurgt til forskellige emner. Gennemgangen af svarene er delt op i emner, men procenterne bygger alle på det samlede antal svar indenfor hvert spørgsmål. Ved de åbne spørgsmål ser fordelingen af kommentarer således ud: Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? 816 kommentarer Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? 2557 kommentarer Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? 2065 kommentarer Svarene til de åbne spørgsmål er opstillet i prioriteret rækkefølge efter hvilke områder/emner, der har fået flest kommentarer. På flere spørgsmål kunne respondenterne sætte flere krydser, der er derfor steder med flere svar end respondenter. For hvert afsnit er i øvrigt udvalgt guldkorn, der kan inspirere, og som er udvalgt blandt svarene på de åbne spørgsmål. 4. GENNEMGANG AF RESULTATERNE Respondenternes svar er for overblikkets skyld blevet opdelt i syv afsnit; fysisk indretning, læsepladser, åbningstid, forplejning, it faciliteter, information & skiltning samt personale. Dette afsnit gennemgår de væsentligste output under nævnte overskrifter. 4

5 4.1 FYSISK INDRETNING Om fysisk indretning i brugerundersøgelsen I brugerundersøgelsen lå en stor del af vægten på indretning. Formålet var at afkode såvel brugeres som ikke brugeres ønsker til det fysiske rum, primært i forbindelse med studiemiljø og arbejdspladser Resultater I netundersøgelsen stilles spørgsmålet: Hvilke services benytter du, når du er på Statsbiblioteket? Her har 2269 svaret. Størstedelen svarede, at de kommer for at hente og aflevere materiale (2138) og for at bestille bøger i biblioteksbasen (1246). Til samme spørgsmål relaterer følgende svar sig til den fysiske indretning: 1041 kommer for at arbejde alene (46 %) 468 kommer for at arbejde i grupper (20 %) 538 kommer for at mødes socialt (24 %) 493 kommer for at læse aviser og få nyheder (22 %) På spørgsmålet: Hvilke services har betydning for dig, når du benytter Statsbiblioteket? har 2261 svaret. Herunder er udtrukket de svar, der retter sig mod emnet indretning: 1623 svarer arbejdsro (72 %) 1375 svarer god atmosfære (61 %) 632 svarer, at de bruger Statsbiblioteket som mødested (28 %) 425 svarer muligheden for at reservere grupperum (19 %) 370 svarer muligheden for at reservere pladser (16 %) Til spørgsmålet: Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? har 2557 en kommentar. Nedenstående er de vigtigste kommentarer i prioriteret rækkefølge: indbydende atmosfære arbejdsro god læsesal godt med forskellige typer arbejdspladser godt socialt og neutralt mødested i Universitetsparken På spørgsmålet: Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? svarer 2065: mere arbejdsro loungeområder med bløde stole opdeling i klare zoner (stillearbejde/gruppearbejde/mobil) bedre forhold ved avisscannere Blandt svarene var desuden disse forslag. Der er tale om udvalgte forslag, der har relevans for indretningen af og komforten ved brug af Statsbiblioteket. dankortautomat ved køb i opstillede automater udenfor kantinens åbningstid bedre parkeringsforhold for cykler og biler 5

6 mulighed for at låse computeren fast ved læsepladsen opbevaringsbokse el. lign. ved læsepladser kaffeautomat på 2. sal justerbare borde og stole et rum til fysisk udfoldelse hvilepladser forbedret indgang for handicappede Derudover er der en del kommentarer, der går på generelt bedre indeklima, udluftning og bedre lysforhold i Statsbibliotekets forhal. Fra de tre undersøgelser er der i alt 816 konkrete forslag til forbedringer, der kan gøre Statsbiblioteket bedre som arbejds /studiested og sted for socialt netværk. Topscorer blandt besvarelserne, der har med indretningen at gøre, ses nedenfor: flere læsepladser flere gruppearbejdspladser og grupperum klar og synlig opdeling i stille og gruppezoner loungeområde med bløde study lounge møbler flere garderobeskabe til udlån Derudover er der følgende, interessante kommentarer, der er relateret til indretningen og det fysiske rum: mulighed for at reservere læsepladser via hjemmesiden opbevaringsbokse i nærheden af læsepladser bedre borde og stole med indstillingsmulighed indretning af kun læse zone på Læsesalen, hvor computer ikke er tilladt mere ro og bedre lysforhold ved avisscannere flere borde i kantinegården bedre borde, stole og lysforhold på Læsesalen handicapparkering ved Ringgadeindgangen De 17 ikke brugere, der svarer på spørgsmålet: Hvad betyder mest for dig, når du arbejder? prioriterer således: 15 prioriterer arbejdsro 8 prioriterer gode fysiske forhold 7 prioriterer godt miljø 6 prioriterer mulighed for netværk med andre 2 prioriterer en sofa eller god stol 2 prioriterer trådløst netværk De 17 ikke brugere, der svarer på spørgsmålet: Hvilken type arbejdsplads/studieplads foretrækker du? prioriterer således: 9 prioriterer enkeltbord i sammenhæng med andre borde, men med fleksibel privatsfære 8 prioriterer meget stille læsesal 6

7 5 prioriterer bord i åbent rum til gruppearbejde, men med fleksibel privatsfære 4 prioriterer mindre stille læsesal 4 prioriterer enkeltbord i sammenhæng med andre borde 2 prioriterer sofaarrangement 1 prioriterer grupperum Konklusion Undersøgelsen blandt ikke brugerne giver en god indikation af, at Statsbiblioteket faktisk er på rette vej. At disse studerende ikke bruger Statsbiblioteket, skyldes derfor formentlig ikke de fysiske forhold, men snarere markedsføring eller mangel på samme. En anden forklaring kan være, at behovet opfyldes af eget studiested eller lignende. At kun 324 foretrækker sofaarrangement kan skyldes, at der på Statsbiblioteket i maj 2009 ikke var mange bløde møbler af den slags til rådighed, hvilket tydeligt indikerer et ønske om flere lounge områder. Øvrige guldkorn blandt kommentarerne Flyt kantinen til 17. etage og indret læsepladser i kantinen! 4.2 LÆSEPLADSER Om læsepladser i brugerundersøgelsen Både i undersøgelsen på nettet og i den til de fremmødte brugere er der spurgt direkte om, hvordan brugerne foretrækker, at deres læsepladser er indrettet. Mange af besvarelserne af de åbne spørgsmål omhandler læsepladserne Resultater I Netundersøgelsen er der to spørgsmål, der direkte omhandler arbejdspladser. I begge tilfælde har 2269 svaret. Følgende spørgsmål er besvaret således: Hvis du bruger Statsbiblioteket som arbejdssted, hvordan arbejder du så? 2051 arbejder alene (90,4 %) 591 arbejder i grupper (26 %) Her skal det bemærkes, at 373 dermed arbejder både alene og i grupper. Hvilken type arbejdsplads / studieplads foretrækker du? 486 ønsker grupperum (21,4 %) 274 ønsker åbent rum til gruppearbejde (12,1 %) 715 ønsker åbent rum til gruppearbejde, men med privatsfære (31,5 %) 324 efterspørger sofaarrangement (14,3 %) 364 ønsker enkeltbord i sammenhæng med andre borde (16 %) 1410 Enkeltbord i sammenhæng med andre borde, men med privatsfære (62,1 %) Igen er der flere, der foretrækker at arbejde både alene og i grupper, hvis det er muligt. 7

8 Det kan desuden anføres, at interviews med fremmødte brugere bekræfter denne tendens. Af kommentarerne ses det i øvrigt, at størstedelen af respondenterne ønsker tydelig opdeling i zoner, fx stillearbejde/gruppearbejde/mobilfri zone, således at der er en form for afgrænsning, der kan skabe velegnede rammer, alt efter arbejdsform. Herunder ses de svar, der forekommer oftest blandt svarene på de åbne spørgsmål. Svarene er opstillet efter, hvad brugerne har prioriteret højest. Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? læsepladser gruppepladser arbejdsro en læsesal med ro, mulighed for at medbringe vand og tasker Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? mulighed for arbejdsro læsesalen forskellige typer læsepladser Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? flere læsepladser flere gruppearbejdspladser Konklusion Svarene viser, at respondenterne sætter stor pris på Statsbiblioteket som studiested. Det er især de forskellige muligheder, der spænder lige fra den helt stille læsesal over rolige steder til gruppearbejdspladser. Fælles for alle besvarelserne er, at brugerne ønsker flere læsepladser af alle slags. Fordelingen af, hvad respondenterne vælger som arbejdssted, fordeler sig med fire gange så mange på individuelle pladser, som på gruppepladser, hvorimod lige mange foretrækker at arbejde individuelt og i grupper. Derfor konkluderes det, at hvis Statsbiblioteket tilbyder flere gruppearbejdspladser, vil de være eftertragtede. Brugerne sætter stor pris på, at der er mulighed for flere forskellige former for arbejdspladser, dvs. at der er mulighed for differentieret arbejdsro. De ønsker en klar opdeling i zoner (stillearbejde / gruppearbejde / mobiltelefon) samtidig med, at de ønsker flere arbejdspladser, gruppearbejdspladser gerne med mulighed for reservation, og bedre stole og borde med indstillingsmuligheder. Brugernes besvarelser på de tre åbne spørgsmål giver stort set det samme billede af ønsker. Mange sætter også stor pris på læsepladser med mulighed for at medbringe vand og egne tasker. 8

9 Øvrige guldkorn blandt kommentarerne: Skab bedre/flere grupperum eller arbejdsområder, som er tydeligt adskilt fra de sociale områder Det kan af og til være svært at finde et egnet sted for et gruppemøde der er for meget larm i kantinen, og grupperummet er ofte reserveret. Så flere muligheder for grupperum, tak. Det gør ikke noget, at de er åbne for flere grupper samtidigt bare de er gode at arbejde i, (med privatsfære) Mindsk gruppearbejdsdelen på 1.sal, således at samtlige læsepladser omkring disse borde ikke bliver generet af gruppearbejdet. Gør alle borde til enkeltborde, da det klart er det, der er mest kamp om, når man møder om morgenen. Bogreolerne mellem læsepladserne er et hit de giver ro og privatsfære Det nederste rum kunne gøres mindre rodet, hvis der kom nogle firkantede borde i stedet for de runde, der i øvrigt ofte vipper 4.3 ÅBNINGSTID Om åbningstid i brugerundersøgelsen Mange respondenter har kommenteret på Statsbibliotekets åbningstid, som noget der kunne ændres. Derfor fremhæves disse besvarelser også. I de tre undersøgelser spørges brugerne ikke direkte om, hvordan åbningstiden skal være på Statsbiblioteket. Brugerne har i forbindelse med de åbne spørgsmål på eget initiativ kommenteret åbningstiden og er kommet med forslag Resultater Herunder ses de svar, der forekommer oftest blandt svarene på de åbne spørgsmål. Svarene er opstillet efter, hvad brugerne har prioriteret højest. Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? Respondenterne savner følgende mest: udvidet åbningstid weekendåbent morgenåbent (kl. 8 på hverdage) Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? Respondenternes forslag til forbedringer i prioriteret rækkefølge: udvidet åbningstid morgenåbent (fra kl. 8 på hverdage) weekendåbent + åbent på helligdage længere åbent på hverdage adgangskort til Statsbiblioteket, så man altid kan komme ind 9

10 Desuden er der kommet følgende konkrete forslag i forbindelse med åbningstiden: holde ekstra åbent i begrænsede områder, fx på læsesalen holde ekstra åbent omkring eksamensperioder anvende et personligt adgangskort for at have adgang til læsesalen mulighed for at afhente bøgerne udenfor åbningstid længere åbningstid for læsepladser (ikke for betjening) studerende ansættes til at varetage betjeningen i ydertidspunkterne Konklusion Der ses blandt respondenterne et stort ønske om udvidet åbningstid for at forbedre Statsbiblioteket som arbejdssted. Ønsket om udvidet åbningstid går hovedsagligt på at åbne tidligere om morgenen på hverdage (kl. 8), længere åbningstid om aftenen i hverdagen, weekendåbent eller åbent på helligdage. Samtidigt behøver en udvidet åbningstid ikke nødvendigvis at betyde, at betjeningen følger med. Endvidere mener mange, at en udvidelse af åbningstiderne på Statsbiblioteket både vil tilgodese de studerende, men også folk udenfor Campus. Det skal påpeges, at 40 respondenter uopfordret forslår, at Statsbiblioteket udvider åbningstiden. Øvrige guldkorn blandt kommentarerne Støt forskningen hold åbent! Åbningstiderne er håbløst indskrænkede. Da jeg læste i England benyttede jeg ofte biblioteket om aftenen og i weekenderne Til hverdag er mange studerende indstillet på at arbejde fra kl Måske længere åbningstid i læseferierne Længere åbningstider og længere åbningstider Anden åbningstid for "det arbejdende folk" f.eks. et par aftener og søndag eftermiddag 4.4 FORPLEJNING Om forplejning i brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen havde ingen spørgsmål specifikt rettet mod kantinen. Respondenterne har dog kommenteret i stor stil, og de mange udsagn og tilkendegivelser er opstået på brugernes eget initiativ. Der kommenteres både på mad, kantine og automater Resultater Svarene på de åbne spørgsmål fordeler sig på nogle få hovedkategorier. Under rubrikkerne Hvad savner du mest og Konkrete forslag til Statsbiblioteket som arbejdssted er følgende tilkendegivelser markante. Svarene er opstillet efter hvad brugerne har prioriteret højest: længere åbningstid i kantinen andet/bedre/sundere mad i kantinen for høje priser i kantinen 10

11 at kunne medbringe drikkevarer på læsesalen Under rubrikken Hvad synes du, er det bedste ved Statsbiblioteket fik kantinen og forplejning specifikke tilkendegivelser, svarene er opstillet efter hvad brugerne har prioriteret højest: kantinen kagerne adgang til mad og drikke kantinepersonalet Øvrige guldkorn blandt kommentarerne: Minikantine eller café med mindre udvalg i yder tiderne Flytte kantinen op i tårnet, så man kan nyde udsigten Aftensmad Mulighed for næringsrigtig mad efter lukketid i automater f.eks. Gratis varmt vand til kaffe Vandautomater Gratis frugt Gratis kaffe Kokken er et dejligt farverigt indslag Overraske med [gratis] kage i eksamenstiden Konklusion Det er en forudsætning for at tiltrække og ikke mindst fastholde brugere, at der er adgang til forplejning, og svarene viser, at der er et udbredt ønske om ændrede forhold vedrørende kantinen, herunder åbningstid, udbud og priser. Endvidere ønskes et sundere alternativ i automaterne i forhallen, ligesom der også generelt ønskes flere automater. I forhold til forplejning udtrykker mange også et ønske om muligheden for at medbringe vand på læsesalen. Det skal understreges, at på trods af, at der ikke spørges direkte til kantinen, går 105 af samtlige kommentarer på ønsket om længere åbningstid i kantinen, ligesom 70 af kommentarerne går på ønsket om bedre og sundere mad i kantinen. 4.5 IT FACILITETER Om it udstyr i undersøgelsen Undersøgelsens spørgsmål om it udstyr dækker: Statsbibliotekets computere, printmuligheder, kopiering, trådløst netværk og internetressourcer. Der er ikke spurgt direkte til kvaliteten af it udstyret men mere kvantitativt om, hvor meget brugeren anvender de forskellige muligheder. Dog har 104 uopfordret skrevet, at de ønsker en 11

12 mere overskuelig og stabil hjemmeside, mens 23 ønsker flere forsider og indholdsfortegnelser i posterne i søgegrænsefladen Resultater Som udgangspunkt er der stor anvendelse af it udstyr på Statsbiblioteket, hvilket ikke er nogen overraskelse: over 40 % af respondenterne tilkendegiver, at de bruger bibliotekets internetadgang bl.a. til bestilling af materialer i databasen over 30 % af respondenterne anvender bibliotekets adgang til elektroniske tidsskrifter og databaser over 35 % benytter sig af print og kopieringsmulighed, når de er på biblioteket Når brugerne spørges, om de anvender Statsbibliotekets egne stationære computere eller medbringer egen bærbar, ses det tydeligt, at de private bærbare computere er populære. Dog svarer over 30 % af de adspurgte, at de anvender Statsbibliotekets computere. Til spørgsmålet om: Har du konkrete forslag til, hvad der kan forbedre Statsbiblioteket som arbejdssted og sted for socialt netværk? er der 816 besvarelser. En del af disse besvarelser fokuserer på it udstyr, og udsagn og ønsker går på: bedre computere og internet (hastighed) bedre trådløst netværk mulighed for tekstbehandling flere printere og kopimaskiner mulighed for skanning Svar fra ikke brugere Et par ikke brugere påpeger, at det er vigtigt med trådløst netværk, der hvor de studerer. Desuden er adgang til og mulighed for print/kopi/skanning en vigtig faktor, hvis de skal benytte Statsbiblioteket i fremtiden. Svar fra de fremmødte brugere I interviewene med de fremmødte brugere er der kun ganske lidt fokus på it udstyret, der må ses som en nødvendighed i forhold til studieforberedelse. En påpeger, at grunden til, at vedkommende kommer og arbejder på Statsbiblioteket, er adgangen til computere, og en anden hæfter sig ved vigtigheden af det trådløse net. To adspurgte brugere påpeger også problemer ved, at Officepakken ikke er installeret, og en enkelt ser et problem i ikke at kunne anvende sit USB memorystik på Statsbiblioteket. Øvrige guldkorn blandt besvarelserne: Man er nødt til at printe andre steder, fordi printet ser forkert ud på Statsbiblioteket. [Da Statsbiblioteket ikke har Officepakken installeret på bruger pc er] computere på læsesal samt grupperum, [kan] reserveres online. 12

13 .. dejligt med nogle af de der nymodens skærme til læsning af e bøger [Fordi det trætter øjnene at læse for meget på en almindelig skærm] Konklusion It udstyret på Statsbiblioteket var langt fra det vigtigste område i undersøgelsen. Da biblioteket i høj grad er afhængig af netadgang i forhold til de forskellige services, biblioteket giver brugerne adgang til, er det relevant at vide, hvor meget de anvender it udstyret, og hvordan det opfattes. 40 % af de fremmødte brugere anvender internettet og 30 % bibliotekets adgang til elektroniske tidsskrifter og andre databaser. Disse funktioner er afhængige af hurtige computere og et godt og stabilt netværk. Specielt Fagsalen har de seneste år haft problemer med forældet hardware, der ikke kan følge med i forhold til visning af elektroniske tidsskrifter og databaser. Det gælder også almindelige internettjenester og vores egen søgedatabase. Disse problemer ses også tydeligt i besvarelserne, hvor kvaliteten af pc erne og netværket kommenteres og bemærkes af respondenterne. Trådløst internet er også en væsentlig faktor for mange af brugerne, hvilket hænger sammen med den store brug af bærbare computere, og trådløst netværk er en af de services, der har rigtig stor betydning i mange af besvarelserne. It ressourcerne og udstyret er som udgangspunkt meget vigtige for et bibliotek, derfor er det væsentligt, at maskinerne er opdaterede, hurtige og har de funktioner, som brugerne efterspørger. 4.6 INFORMATION & SKILTNING Om information & skiltning i undersøgelsen I brugerundersøgelsen er der kun ét spørgsmål, der direkte angår brugerens benyttelse af informationskanaler. Til gengæld er brugerne blevet spurgt mere indirekte om deres brug: De er dels blevet spurgt, om de har tilstrækkelig viden om Statsbibliotekets services, og de er blevet spurgt om deres kontakt til personalet. Svarene på disse spørgsmål er også en indikator på vores evne til at formidle væsentlig information til brugerne Resultater Over 90 % benytter statsbiblioteket.dk, hvilket gør det til den primære informationskanal for de brugere, der har besvaret spørgsmål på nettet. Man kan ikke sige, at dette er overraskende, da brugerne jo netop har fundet undersøgelsen på vores web. På spørgsmålet Hvor finder du information om Statsbibliotekets services? svarer 2582 personer har fundet information om Statsbiblioteket på statsbiblioteket.dk (94,1 %) 774 oplyser, at de har spurgt Statsbibliotekets personale (30 %) 762 har fået information via andre (mund til mund) (29,5 %) 420 oplyser, at de har brugt bibliotekets info skærme (16,3 %) 13

14 81 mener ikke, at de har haft brug for at søge info (3,1 %) 79 peger på nyhedsbreve fra biblioteket (3 %) Et andet spørgsmål, der har relation til, hvor oplyste brugerne er, er spørgsmålet; Hvordan vil du vurdere dit kendskab til Statsbibliotekets services? De adspurgte kunne svare i tre kategorier, og personer svarer. 299 finder det fuldt tilstrækkeligt; (11,6 %) finder det tilstrækkeligt (58,6 %) 765 ikke fuldt tilstrækkeligt (29 %) På spørgsmålet Det savner jeg mest efterlyser 121 mere information om service til brugerne Konklusion Man kan roligt konstatere, at her skal vi selv finde de vises sten; brugerne har ikke særlig mange input til dette punkt. Nettet er vores primære kanal. Derfor skal der naturligvis være et godt serviceniveau på statsbiblioteket.dk. Det faktum, at ingen andre kanaler (dvs. skiltning, personale m.v.) genererer over 30 % af adspurgte brugere, er mere tankevækkende, men dette kan ligeledes skyldes, at mange netop kun er netbrugere uden det store behov for at benytte f.eks. infoskærme, når de møder op og afhenter /leverer materialer fysisk. Det kan være svært at få en entydig opklaring af dette spørgsmål, da brugerne ikke er blevet bedt om at forholde sig til, hvad netbrugen betyder for deres benyttelse af det fysiske bibliotek. Knap 30 % svarer, at de ikke selv føler, at de har tilstrækkeligt kendskab til vores services. At møde dette behov og dermed markedsføre sig yderligere må være et klart potentiale. For når en bruger fx ønsker rum med klaver så noder, der ikke kan hjemlånes, kan gennemgås, så er der jo reelt tale om, at vedkommende ikke er bekendt med alle stedets faciliteter. Nogle af de få adspurgte ikke brugere peger på Facebook som en oplagt informationskanal. 4.7 PERSONALE Om personale i undersøgelsen Både i undersøgelsen på nettet og i spørgsmålene til ikke brugerne, spørges der direkte om personalets betydning for brugerens oplevelse, når de benytter Statsbiblioteket. I det ene af de tre åbne spørgsmål i netundersøgelsen, kommer en del brugere af sig selv ind på personalet og den service, der ydes. I netundersøgelsen spørges der til hvilke servicetilbud, brugerne benytter og hvilke tilbud, der har betydning for dem, når de kommer på Statsbiblioteket. Der spørges desuden til, hvilke af bibliotekets funktioner og typer af medarbejdere, brugerne benytter. 14

15 I spørgsmålene til ikke brugere spørges der til, hvilke servicetilbud, der ville have betydning for deres benyttelse af Statsbiblioteket Resultater I netundersøgelsen svarer 37 % af de adspurgte (841 brugere), at de benytter muligheden for at få vejledning hos personalet (i informationssøgning m.m.). For 56 % (1276 brugere) har muligheden for at få vejledning betydning. For 13 % (287 brugere) har tilbuddet om opgavevejledning / coaching betydning. Det er også disse to tilbud, der ville have betydning for de brugere, der ellers kun benytter Statsbiblioteket via internettet. Her svarer 26 % (176 brugere), at muligheden for vejledning er vigtig og 12 % (80 brugere), at tilbuddet om opgavevejledning / coaching ville have betydning, hvis de skulle vælge at benytte Statsbiblioteket. Netundersøgelsen gav brugerne mulighed for at krydse af, hvilke funktioner / medarbejdere, de benytter: 1582 benytter serviceområdet (afhentning/aflevering) (64 %) 1070 benytter Informationen (43 %) 821 bruger Faglig vejledning (33 %) 319 benytter Læsesalen (13 %) I netundersøgelsen svarer 18 % (442 brugere), at de ikke benytter Statsbibliotekets medarbejdere: 71 % (279 brugeres) føler ikke, at de har brug for hjælp, 24 % (94 brugere) ved ikke, hvad de skal spørge om og 9 % (37 brugere) oplever, at det er svært at vide, hvem de skal spørge. I det åbne spørgsmål Hvad synes du, er det bedste ved Statsbiblioteket? omhandler 14 % af svarene personalet. De er fordelt på følgende måde: 221 omtaler personalet som venligt og dygtigt 138 nævner fag referenterne og nem adgang til vejledning Ikke brugere I undersøgelsen af ikke brugere anfører to, at muligheden for vejledning (studie, projekt, materiale etc.) vil have betydning, hvis de skulle benytte Statsbiblioteket. Tilbud om opgavevejledning / coaching anføres også af betydning for en enkelt ikke bruger. Øvrige guldkorn blandt besvarelserne: Det bedste er selvfølgelig tilgangen til viden. Det er afgørende, at bibliotekets medarbejdere er professionelle og serviceorienterede. At de er glade for at arbejde med viden og tilgang til viden og at de bringer den glæde ud til brugerne. Personalet frem for alt den venlige og tålmodige service fra personalet og den faglige dygtighed. Imødekommenhed og varme. Det er et godt sted at komme. Det faglige niveau højt både med hensyn til materialer og udformning af de nye internetsider. Storsind. Det handler om at gøre viden tilgængelig, ikke om at opkræve bøder og vifte om sig med forbud, og det er dejligt. Faglig atmosfære med søde og kompetente medarbejdere, der signalerer, at det er deres job at hjælpe. 15

16 Det er så sejt at have sådan en service udenlandske kolleger er ved at dø, når de ser vores forhold, så thumbs up!!! Konklusion Brugerne udtrykker helt overordnet stor tilfredshed med personalet på Statsbiblioteket. Som det fremgår af 361 svar i netundersøgelsen, nævnes personalet som det bedste ved Statsbiblioteket. Det høje serviceniveau fremhæves i brugernes kommentarer, og medarbejderne beskrives som imødekommende, engagerede og kompetente. Det er let og hurtigt at spørge om hjælp og få kvalificeret, faglig vejledning både fra bibliotekarer og fagreferenter, og det foregår i en professionel atmosfære. 5. KONKLUSION Undersøgelsen viser, at Statsbiblioteket har engagerede brugere, der gerne involverer sig aktivt, når vi spørger dem om den service og de rammer, vi tilbyder. Rigtig mange har svaret. Det er også værd at hæfte sig ved, at de få ikke brugere, der er blevet spurgt, efterspørger services, som vi rent faktisk allerede tilbyder. Dette gælder også en del brugere, hvilket bekræfter, at vi selv aktivt har et kort at spille i forhold til øget markedsføring. Størstedelen af brugernes ønsker fra undersøgelsen kan opsummeres i nedenstående, men se i øvrigt de enkelte afsnit for mere specifikke detaljer under hvert punkt. Fysisk indretning Områder med loungemøbler Indeklimaet skal forbedres Forbedrede lys og lydforhold i Forhallen Læsepladser Øget antal læsepladser (både individuelle og grupper) Mulighed for at medbringe tasker i læsesalen Åbningstid Udvidet åbningstid (ikke nødvendigvis med bemanding i kundeservicearealet) Forplejning Tillade vand på læsesalen Ændrede forhold i Kantinen, herunder udvidet åbningstid, andet og sundere sortiment Flere automater med sundere udvalg Kaffe og vand på 2. sal It faciliteter Forbedre it udstyret, som minimum med Officepakken og mulighed for brug af USB stick Gode muligheder for print, skanning og kopiering Stabilt og hurtigt trådløst netværk 16

17 Information & skiltning Bedre markedsføring. Både overfor brugere og ikke brugere Tydelig opdeling af zoner (stille, gruppe og mobilzoner) Markedsføring via Facebook Personale Sikre en fortsat høj grad af faglighed og professionalisme blandt medarbejderne Prioritering og annoncering af faglig vejledning / coaching i informationssøgning og opgaveskrivning fra fagreferenter og vejledningspersonale Andre forslag Server gratis kaffe Overrask ved at servere gratis kage en dag i eksamenstiden Århus d. 24. september 2009 Ulla Eltang Sylvestersen Projektleder 17

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Der er flere muligheder, end du tror Seminar den 26. oktober 2010 Flemming Munch 1 SB s vision 2010 Statsbiblioteket vil være en markant aktør i

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Indledning I løbet af foråret 2014 er der på Tønder Gymnasium gennemført en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø omfattende det fysiske,

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Dette idékatalog er et bilag til studiemiljøudvalgets afsluttende rapport. Idékataloget består af en række enkeltstående forslag. Formålet med idékataloget

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

10 biblioteker 02egaa. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv kommentar. Alder?: Under 18 Køn?: Mand Hvilken : Studerende

10 biblioteker 02egaa. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv kommentar. Alder?: Under 18 Køn?: Mand Hvilken : Studerende Brugerundersøgelser 2002 Spørgsmål: 4 Hvor tit bruger du biblioteket? Respondentens svar: 1-2 gange om ugen og somme tider hver dag Alder?: 41-60 Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv Respondentens svar: 1-2

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk ledelse, MPG-uddannelsen, F11 Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere