MED GS1 I FREMTIDEN & I HVERDAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED GS1 I FREMTIDEN & I HVERDAGEN"

Transkript

1 Denmark MED GS1 I FREMTIDEN & I HVERDAGEN GS1'S ROLLE I FREMTIDEN side 3-5 NY MED STREGKODER side 6-7 UPDATES PÅ TRACEABILITY OG GS1 DATABAR side 8-9 BREVKASSEN: KAN MAN SE PÅ EN STREGKODE, HVOR VAREN ER PRODUCERET HENNE? side 10 Nr. 3. November 2009

2 PÅ STREGEN NOVEMBER 09 2 NYHED I GS1-VERDENEN ANVENDES MANGE FORKORTELSER OG MÆRKELIGE BETEGNELSER. BESØG OG FIND DERES BETYDNING LEDER STABILITET OG UDVIKLING Erland Nielsen Umiddelbart kunne de lyde som hinandens modsætninger, begreberne Stabilitet og Udvikling, men i virkeligheden forholder det sig stik modsat - de to begreber er i virkeligheden hinandens forudsætninger. For kort tid siden fejrede stregkoden sin 35 års fødselsdag i GS1 regi, og det er en ganske pæn alder i en verden, hvor den teknologiske udvikling går med syvmileskridt. Alder - ingen hindring, fristes man til at sige, og sandheden er vel også, at selvom GS1 stregkoden bygger på en teknologi, der blev opfundet under 2. Verdenskrig, så er den i dag udbredt og anvendt i et sådant omfang, at der vil gå rigtigt mange år, før nekrologen over det lille stakit skal skrives. En sjælden stabilitet, der dog ikke har hæmmet udviklingen af andre systemer til automatisk datafangst tværtimod. I På Stregen skriver vi ofte om den 2-dimensionelle stregkode, GS1 DataMatrix, om den lille stregkode GS1 DataBar og ikke mindst om radiochippen EPC/RFID. Alle er de udviklet med erfaringerne fra den gode gamle stregkode i baghovedet, og alle er de gode bud på nye teknologier, der vil sætte deres præg på fremtiden. Ikke som den traditionelle stregkodes umiddelbare afløsere, som det ind imellem bliver spået, men som supplerende teknologier, der vil blive anvendt til formål, hvor den gamle stregkodeteknologi kommer til kort. Den teknologiske udvikling åbner flere og flere muligheder for at udvikle nye standarder og ITsystemer, som kan bruges til at skabe større effektivitet og sikkerhed i forsyningskæderne. De stadig stigende krav til at kende alle detaljer om varens vej gennem forsyningskæden (sporbarhed) kræver effektive systemer for registrering, opsamling, lagring og efterfølgende behandling af såkaldte hændelsesdata - altså data, der kan fortælle hvordan og under hvilke forhold, en vare er kommet fra A til B. Parallelt hermed forventes det, at nye forbrugerkrav om at få nem adgang til informationer om varens næringsindhold, tilsætningsstoffer, fremstillingsmetoder osv., vil blive indfriet ved en intensiv brug af mobilteknologi og de første proprietære mobilløsninger er allerede på markedet. Men hvis vi skal undgå kaos og i stedet sikre, at alle aktører i forsyningskæden får den ønskede effekt ud af de nye muligheder, bliver det nødvendigt at udvikle globalt accepterede standarder og systemer ikke mindst for at kunne skabe interaktion mellem de nuværende systemer, hvor data er lagret, og mobilteknologiens muligheder for at gøre disse data nemt tilgængelige for forbrugeren. I det arbejde vil GS1 få en ganske betydelig opgave med at sikre, at vore medlemmers behov bliver bedst muligt indarbejdet i de fremtidige løsninger. En spændende fremtid med mange nye muligheder men også faldgruber venter forude. For GS1 er det afgørende, at vi finder den rette balance mellem arbejdet med det stabile, velkendte GS1 system og vort engagement i den udvikling, der allerede er godt i gang. Ingen er interesseret i, at vi smider barnet ud med badevandet, for uanset en rivende IT-udvikling, så er det fortsat tyk, tynd, tynd, tyk -stregerne, der er rygraden og stabiliteten i GS1 organisationen globalt, regionalt og nationalt. Og når vi nu er ved de stabile ting i livet, så har vi jo en god tradition, som jeg viderefører med stor glæde: MEDARBEJDERNE I GS1 DENMARK ØNSKER ALLE LÆSERE AF PÅ STREGEN EN RIGTIG GOD JUL SAMT ET FORTRYLLENDE NYTÅR. Erland Nielsen CEO, GS1 Denmark Denmark Redaktion og produktion Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Erland Nielsen. GS1 Denmark, Hammershusgade 17, 2100 København Ø. Tlf.: Fax: Artikelredaktør: Signe Poulsen, På Stregen udsendes til medlemmer af GS1 Denmark og udkommer 3 gange årligt. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. For annoncering i På Stregen, kontakt Signe Poulsen, Design & Layout: Uldahl, Tlf.: / Tryk: Litotryk A/S / Forsidefoto: Alexander Polano. Kontakt GS1 Danmarks ServiceCenter ServiceCenteret træffes på tlf eller GS1 Denmark bestyrelse Direktør for Apotekerdivisionen Peter Lørup, Nomeco A/S (formand) Direktør advokat, Eric Bruhn, DLF (næstformand) Adm. direktør, Carsten Hänel, KIMS A/S IT-Direktør, Lars Ruben Hansen, Rema 1000 Danmark A/S IT-Direktør, Alan Jensen, Dansk Supermarked A/S IT-Direktør, Lars Kyed SuperGros A/S Direktør, Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv Direktør, Thorkil Andersen, Frode Laursen A/S IT-Direktør Lars Frahm, Coop Danmark Økonomidirektør Christian Elleby, Metro Cash & Carry Danmark, Aps DLF DI DSK DE FDG DE FDB

3 3 NOVEMBER 09 PÅ STREGEN GS1 SYSTEMET ER FREMTIDEN FOR VIRKSOMHEDERNE Det globale, unikke varenummersystem bag stregkoderne har i årenes løb udviklet sig til en række nyttige værktøjer og services, og der bliver stadig flere. Så hvad kan virksomhederne bruge GS1 til i fremtiden? Og ikke mindst: Hvordan støttes de mindre virksomheder? På Stregen interviewede to GS1-direktører på farten mellem internationale møder, nemlig danske Erland Nielsen og svenske Bo Raattamaa, der også er formand for GS1 in Europe. Af Signe Poulsen Foto: Aya Fabricius KODEORDET ER SYNLIGE INFORMATIONER Hvilken rolle får GS1 Systemet for forsyningskædens parter de næste 5-10 år? Det er oplagt, at GS1 vil få en udvidet rolle i forsyningskæden, vurderer Erland Nielsen. Kodeordet for effektivisering af fremtidens forsyningskæde er visibility : For at virksomheder kan agere hurtigt og præcist, bliver det stedse mere vigtigt at opsamle og registrere data om de hændelser, som en vare kommer ud for på sin vej gennem forsyningskæden fx tidspunkter for overdragelse af varen og varens temperatur, automatisk målt på udvalgte lokationer for at registrere, hvorvidt kølekæden er blevet brudt eller ej. Og ikke mindst drejer det sig om, at få vasket og konverteret disse rå transaktionsdata til indsigter, som virksomheder, offentlige myndigheder osv. kan handle ud fra. GS1 kan komme til at spille en rolle fx med hensyn til at gøre informationerne tilgængelige. Som en informationsportal. Bo Raattamaa nikker: Ja. Kodeordet er synlighed også i et B2C-perspektiv. Forbrugerne kræver nem adgang til flere og flere typer information, og de forlanger dokumentation om de varer, de køber. Især på tre områder vil forbrugerne vide mere i fremtiden: Varens ernæringsindhold, dens ægthed og dens CO2- regnskabet. Det stiller større krav til forsyningskædens parter, der skal registrere og give adgang til disse informationer [produktstamdata, red.] fx glutenindhold i mel og CO2-belastning ved transport. Coca Cola Research Group forventer, at hvor man i dag i gennemsnit har registreret ca. 66 informationer for hvert produkt, så vil der i fremtiden være op mod 250 informationer, der skal registreres, udveksles, vedligeholdes og på anden vis gøres tilgængelige. Hvilke opgaver og udfordringer ligger der foran? Erland Nielsen: Lad os slå fast, at vores primære opgave stadig er at supportere vores medlemsvirksomheder. Vi vil hjælpe alle, Foto: GS1 både større og mindre virksomheder, til at blive endnu bedre til at anvende GS1 Systemets redskaber, fx mærkning, elektronisk dataoverførsel, og varestamdatapoolen DADAS. Vi er overbeviste om, at GS1 Systemets grundlæggende identifikations og -mærkningsprodukter kan løse fremtidens udfordringer, bl.a. mht. ægthedskontrol af alt fra medicin til tørklæder. MOBILE DATALØSNINGER Lager Produktion Transport Service Salg PCSYS leverer alt fra en enkelt scanner til store, komplekse IT-løsninger København Århus shop.pcsys.dk

4 PÅ STREGEN NOVEMBER 09 4 Bo Raattamaa: Herudover vil nye GS1-services hjælpe vores medlemsvirksomheder med at udnytte de muligheder som den teknologiske udvikling åbner for, bl.a. på RFID- og mobiltelefoni-områderne. Ønsker man fuld visibility, så må man bygge på setup et af datafangst, databaser og dataadgang, og GS1 vil være med til at udvikle de services, der kommer til at basere sig på herpå. Er GS1 gearet til at håndtere udviklingen og nye krav? Erland Nielsen: Der er ingen reel trussel mod GS1s nummersystem. Men på serviceudviklingsområdet er der jo store spillere på banen, fx Microsoft og Google. Vi er ikke blinde for deres kompetencer, og derfor ønsker GS1 også at indgå i alliancer med dem. Sådan kan vi være med til at sikre, at der udvikles services, som opfylder vores medlemsvirksomheders behov. Vi er ikke nervøse for, at GS1-organisationen bliver opslugt af sådanne aktører. Dens setup af uafhængige, nationale medlemsorganisationer (MO er) er med til at sikre dette. Bo Raattamaa: Medlemmernes fordele ved at benytte GS1 Systemet bliver jo større, desto flere brugere der er. Derfor arbejder vi på at udbrede GS1 Systemet til nye områder. Her er sundhedssektoren og den offentlige sektor i øjeblikket i fokus og her er det også en klar fordel, at det ikke bare er i Sverige og Danmark, at man arbejder på denne front, men i MO er over hele verden. GS1-organisationen presser også på for at få GS1 Systemet med i kravspecifikationer på EU-plan, herunder i forbindelse med offentlig handel og administration. Det gælder især gennem den sammenslutning af MO er, der hedder GS1 in Europe. GS1-organisationen nyder stor troværdighed, og det er en meget vigtig faktor for at kunne lykkes. DE MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER SKAL OGSÅ MED Mindre virksomheder kan måske have svært ved at se, hvordan deres behov tilgodeses og ser det måske som en belastning at skulle imødekomme krav fra større samhandelspartnere. Hvordan hjælpes de mellemstore virksomheder med deres udvikling? Bo Raattamaa: I Sverige har vi gode erfaringer med at få de mindre leverandører med, både mht. datapools for varestamdata og elektronisk udveksling af data ligesom GS1 Denmarks web-edi-løsning Jeg mener klart, at de store virksomheder, primært de store detailkæder, har et medansvar for at hjælpe de mindre virksomheder i gang. Det er jo til deres egen fordel, og fx ICA og Coop Sverige har levet op til dette. Eksempelvis har GS1 Sweden og de store detailkæder i sammen lavet opsøgende arbejde over for leverandørerne med gode resultater. I Danmark har mindre virksomheder også taget godt imod GS1-services, og med GLN-anvendelsen går det ligefrem strygende fremad. Men mht. GS1 Denmarks varestamdata-pool, DADAS, er der stadig udfordringer, mener Erland Nielsen: Der er ingen tvivl om, at forbrugerne vil stille øgede krav til Erland Nielsen (th) og Bo Raattamaa (tv) er adm.direktører for henholdsvis GS1 Denmark og GS1 Sweden. Bo Raattamaa er samtidig formand for sammenslutningen af europæiske GS1-organisationer, GS1 in Europe.

5 5 NOVEMBER 09 PÅ STREGEN informationer. Det er både detailhandelen og producenterne klar over. Alle ved også, at datapools er en del af løsningen. Men alligevel har vi i Danmark svært ved at få flere til at melde deres varer ind i vores varestamdata-pool DADAS. Dem, der skal indmelde varerne, forestiller sig tilsyneladende, at de kun skal bære byrden, mens andre høster gevinsterne. Så vi må lægge hovederne i blød og presse på for at overbevise dem om, at systemet er til alles fordel. DE BREDE SKULDRE MÅ BÆRE Hvorfor anvender både GS1 Denmark og GS1 Sweden mange ressourcer på at deltage i det internationale GS1-samarbejde? Bo Raattamaa: I en not-for-profit-organisation må der være plads til, at man ser ud over sin egen næsetip. Men deltagelsen i det internationale GS1-arbejde giver også mening som cool business : Ligesom de store detailkæder må bidrage til at få de mindre leverandører med på toget, så må de veletablerede MO er også hjælpe deres kolleger i lande, hvor GS1 Systemet endnu ikke er så udbredt. Kæden er ikke stærkere end det svageste led. Det gælder internt i GS1-verdenen såvel som i forsyningskæden. For eksempel er de nordiske lande nok de bedste i verden til at anvende og dermed få fordelene af SSCC-koden og mærkning på transporter. Så her er et område, hvor selv fx det mægtige Kina kan lære noget af os. Det vil være til fordel for dem, men så sandelig også for de nordiske virksomheder, der modtager rigtigt mange varer fra Kina, ofte på paller eller i anden transportemballage mærket med kinesiske skrifttegn og uden stregkoder eller anden maskinlæsbar mærkning. Hvad er en MO? MO står for medlemsorganisation, dvs. en organisation som fx GS1 Denmark, der er medlem af den globale GS1-organisation. GS1 er via MO er til stede i 108 lande, men servicerer i alt 150 lande. Hvad er GS1 in Europe? GS1 in Europe er en sammenslutning af 45 GS1 medlemsorganisationer, der arbejder sammen for at sikre, at europæiske virksomheders behov for standarder og services bliver tilgodeset, fx i relation til EU-krav.

6 PÅ STREGEN NOVEMBER 09 6 DER SKAL GS1 TIL EN GOD KOP KAFFE Mokka Kompagniet har fået stregkoder på kaffeposerne. De første fire GTIN varenumre har givet virksomheden succes hos Superbests gourmetkunder. Af Journalist Karin Elrød Foto: Alexander Polano Der er ikke noget som en god kop kaffe, mener flere og flere forbrugere. Gode bønner og bryggemetoder er en klar forudsætning for at få et godt produkt i koppen. En ekstra bonus følger med i form af god samvittighed, når der også tages hensyn til kaffebøndernes indtjening og miljøbelastningen. Netop forbrugernes voksende bevidsthed om kvalitet og global sammenhæng er fundamentet for Mokka Kompagniet A/S. Virksomheden på Walgerholm i Værløse forhandler totale kaffeløsninger. Det omfatter alt fra levering af råvarer og maskiner til rådgivning om investering, rentabilitet, vedligeholdelse og sågar indretning med særlige kaffemøbler designet af køkkenfirmaet Lifa. Nicheaktiviteter for firmaet er desuden miljøvenlige drikkevandssystemer samt automater med snacks, slik og sodavand. Eneejer er iværksætter Thomas Polano, som har sørget for at have en professionel bestyrelse til at bakke sig op på vejen frem. Mokka Kompagniet blev grundlagt 1. april 2008 og er endnu i færd med at opbygge sin position på det ekspanderende kaffemarked. Men den travle stifter lægger ikke skjul på, at virksomheden har ambitioner om at vokse sig stor. Visionen er at blive nummer 1 i Skandinavien på reelt løsningssalg i såvel enheder i markedet som på omsætning og profitabilitet, fastslår han. og Fair Trade over for sine kunder; men Mokka Kompagniet er også klar med billigere løsninger efter ønske og behov. IND PÅ DETAILMARKEDET Til topklassekategorien, også prismæssigt, hører virksomhedens egen, bløde og runde Thomas Polano MILJØ, ØKOLOGI OG FAIR TRADE På Sjælland, som indtil videre er den nye virksomheds primære marked, har Thomas Polano eneforhandling af kaffeautomater fra den hollandske virksomhed Spengler. Hensynet til miljøet og klimaet er en vigtig parameter for vores virksomhed. Vi har valgt Spengler, som er kendt for sine ekstremt miljøvenlige produkter. Strømforbruget er op til 50 pct. mindre i forhold til konkurrerende systemer på markedet, og så er maskinerne 98 pct. genanvendelige. Hvad angår råvarer til kaffeautomaterne er der flere kvaliteter at vælge imellem. Selv taler Polano varmt for økologi

7 7 NOVEMBER 09 PÅ STREGEN gourmetkaffe. Den er slået godt an hos kvalitetsbevidste virksomhedskunder, og i maj skaffede den så Mokka Kompagniet firmaets første kunde i detailleddet. Det drejer sig om Superbest i Rotunden i Hellerup, et af kædens flagskibe. Her var købmand Rasmus Vejbæk interesseret i at kunne tilbyde kunderne et coffee-to-go -koncept, som var af såvel høj kvalitet som økologisk og fair trade. Gourmetkaffen sælges i dag i butikkens bagerafdeling, men findes også på hylderne i form af fire udvalgte blends. Just Coffee står der med markedsføringsrigtig nedtoning uden på de stilfulde, brune poser med organisk dyrkede bønner, håndplukket og kvalitetssorteret af peruvianske kaffebønder, der er lønnet efter fair trade princippet. Bønnerne håndristes og pakkes på et sjællandsk mikroristeri, der også sørger for at forsyne poserne med EAN-13 stregkoder. KAFFEN KAN SCANNES Den nye detailhandelskunde blev nemlig anledningen til, at Mokka Kompagniet anskaffede sig virksomhedens første fire GTIN varenumre udstedt af GS1 Denmark. Behørigt forsynet med EAN-13 stregkodelabels kan poserne scannes og passerer nemt og hurtigt gennem supermarkedets kasser. Anvendelsen af varenumrene og stregkoderne er gået problemfrit, understreger Thomas Polano. Han ser frem til den dag, hvor GS1 teknologien kan implementeres i virksomheden i større skala. Jeg kommer fra en større it-virksomhed, hvor jeg deltog i flere møder i det engelske moderfirma om implementering af stregkoder, mv. Som iværksættervirksomhed er det vigtigt at overveje, hvordan man vil styre tingene i takt med, at virksomheden bliver større. Her er stregkoderne en helt oplagt mulighed. Det er også interessant for mig at se på, hvad jeg ellers kan bruge mulighederne i GS1 Systemet til i fremtiden. Fx i forbindelse med serviceafdelingen, hvor der er brug for at holde styr på alt fra reservedele til vognbeholdninger. Eller indkøb, lagerstyring, statistikker you name it!" NYTTIGE VÆRKTØJER Mokka Kompagniet har endnu til gode at indføre andre af GS1 Systemets nyttige værktøjer og løsninger, såsom GLN lokationsnumre, opkobling til - GS1 Denmarks nemme web-ediløsning eller indmelding af varer i stamdatapoolen DADAS. Til gengæld har Thomas Polano allerede nu stor gavn af de statistiske salgsoplysninger, der opsamles via stregkodescanningen i Superbest-butikken, i sin indkøbsog salgsplanlægning. At udnytte stregkoder i andre sammenhænge fx kombinere dem med sms-teknologien i konkurrenceøjemed eller anvende dem i forbindelse med reklamesalg på kaffeautomaternes tv-skærme er andre planer, den innovative iværksætter går og pusler med. KAFFE DØGNET RUNDT Der skal to til en god kop kaffe! Sådan startede et kendt reklameslogan i 1960 erne. I dag har de fleste sikkert glemt, hvad der blev slået til lyd for. Men vi er blevet mere bevidste om, at god kaffe involverer mere og flere end de to smilende personer i reklamen, som fortsatte: De, frue og deres købmand! I dag er den søde, kittelklædte købmand, som havde tid til en snak med kunden, afløst af salgspersonale, som i højt gear ekspederer kaffen over disken eller gennem kassen. Kaffe køber vi døgnet rundt, ikke bare i supermarkedet, men også i cafeen, restauranten og kiosken, på tankstationen og hos bageren. Senest har mobilt salg fra kaffecykel fået succes i København.

8 PÅ STREGEN NOVEMBER 09 8 NYT FRA DADAS UDVEKSLING AF PRODUKTSTAMDATA MED FLERE MARKEDER I 2009 er det blevet muligt for danske leverandører at indmelde produkter i DADAS, således at udenlandske detailkæder som fx Albert Heijn og SuperUni i Holland samt Coop Switzerland kan udtrække de stamdata, som de ønsker. Dette forenkler arbejdet med at udveksle stamdata, samtidigt med at det sparer danske leverandører for udgiften til at være medlem af datapools på flere andre markeder. Der foregår i øjeblikket tests, så direkte udveksling af stamdata med det vigtige svenske marked fx ICA også bliver muligt i Udvekslingen af produktdata med udenlandske markeder er mulig, fordi DADAS er tilknyttet det globale netværk for datasynkronisering (GDSN). HVAD ER GDSN? Global Data Synchronisation Network gør det muligt at synkronisere data mellem databaser på en sikker og automatisk måde. Det vil sige, at når én samhandelspartner ændrer stamdata i den datapool, som han er tilknyttet, så bliver disse ændringer automatisk og øjeblikkeligt tilgængelige for alle de virksomheder, som man handler med - uanset hvilken GDSN-datapool de benytter. Med GDSN har samhandelspartnere dermed altid den nyeste og korrekte information i sine systemer, og samarbejdet kan derfor forløbe smidigere, hurtigere og billigere. LÆS MERE OM GDSN PÅ ER I INTERESSEREDE I SPORBARHED? Det er vi også, for vi mener at sporbarhed er det samlende begreb for tidens logistiske udfordringer. Den nye brochure Traceability What s in it for you forklarer på letforståelig vis, hvordan sporbarhed gavner jeres virksomhed og hvordan GS1s Global Traceability Standard kan hjælpe virksomheder med at levere fx fødevaresikkerhed og patientsikkerhed samt med at leve op til lovkrav. GS1s Global Traceability Standard beskriver de forretningsprocesser, der skal til, for at sporbarhed kan opnås, og den gør det uafhængigt af hvilke teknologier der anvendes, bl.a stregkoder, RFID, EDI og internettet. Den beskriver også hvilke GS1 standarder, der udgør fundamentet, fx GTINs, GLNs, SSCC og GS1-stregkoder. Find brochuren på under Vejledninger og mærkningskoncepter.

9 9 NOVEMBER 09 PÅ STREGEN GS1 DATABAR I DETAILHANDELEN I Japan holder GS1 DataBar styr på fødevarer med kort holdbarhed. I 2009 har de japanske detailkæder Bunkado og Beisha kørt vellykkede pilotimplementeringer som omhandler behandling af ekstra data ved kasseterminalen via stregkoderne GS1 DataBar Expanded og Expanded Stacked. I Japan holder forbrugerne et yderst vågent øje med varers friskhed, og derfor er mindst holdbar til -information meget vigtig. Bunkado og Beisia brugte i en pilotimplementering GS1 DataBar til at indkode denne information sammen med varens GTIN. To-tre gange om dagen tilbereder disse detailkæder take-way-måltider, som fx sushi og salater, der har en meget kort holdbarhed nogle mindre end 24 timer. Butikspersonalet tjekker produkternes friskhed, mens de er på hylden, og kan let give rabat på produkter, der nærmer sig deres holdbarhedsgrænse, ved at udstede en ny GS1 DataBar Expanded-stregkode med information om rabatten i procent eller beløb. At indkode rabatinformation i en GS1 DataBar giver en hurtigere og mere præcis databehandling ved kasseterminalen, sammenlignet med manuel indtastning af rabat. GS1 DataBar blev også brugt til at markere prisnedsættelser for produkter som fx mælk og yoghurt, der også har relativt kort self-life. Desuden havde begge detailkæder succes med at indkode en sell-by hour og samtidig konfigurere deres kasseterminaler således, at hvis et produkt blev scannet her efter dets sell-by hour, så gav kasseterminalen en alarm, og kassemedarbejderen kunne anbefale kunden at købe en friskere udgave. I begge pilotimplementeringer viste GS1 DataBar sig at være nyttig i forhold til at give forbrugerne den information og service, som de efterspørger, så deres tillid til butikkerne bevares. LÆS MERE OM GS1 DATABAR PÅ OBS Kom godt i gang med at bruge stregkoder - og find ud af, at de kan bruges til mere end at sige bip! De næste basiskurser i GS1 Systemet afholdes 3. dec og 3. marts Læs mere på OPDATER DINE BOOKMARKS! GS1 DENMARKS HJEMMESIDE HAR ÆNDRET SIG! Denmark Hammershusgade København Ø Tlf Fax

10 PÅ STREGEN NOVEMBER FÅ SVAR FRA GS1 DENMARKS SERVICECENTER KAN MAN SE PÅ EN STREGKODE, HVOR VAREN ER PRODUCERET HENNE? Hvad betyder de første cifre i et GTIN? Afslører de produktets oprindelsesland? Vi får ofte det spørgsmål, om man kan se på en EAN- 13-stregkode eller rettere: det GTIN, der står under stregkoden hvor varen er produceret. For eksempel om produkter, hvis GTIN begynder med 40, altid er produceret i Tyskland. Svaret er et klart nej. De første 2-3 cifre i et GTIN (tilsammen kaldet et GS1 Præfiks), fortæller kun, i hvilken GS1-organisation den virksomhed, der ejer det bestemte GTIN, er medlem. For eksempel får alle virksomheder, der bliver medlem af GS1 Denmark, GS1 Præfikset 57. Men i mange tilfælde får en dansk virksomhed produceret varer i andre lande og sender samtidig et dansk registreret stregkodesymbol til producenten, for at få dette trykt med emballagen. Derfor kan en vare, der er produceret i Kina, sagtens blive solgt med et GTIN, der begynder med 57 og altså ikke 690, der indikerer GTINs udstedt af GS1 Kina. Se en liste over landekoder på Læs mere om hvordan et GTIN er opbygget på Find "ejeren" af et bestemt GTIN eller GLN via GEPIR på HAR I ANDRE SPØRGSMÅL OM GS1 PRODUKTER? Så ring eller skriv til GS1 Denmarks ServiceCenter og få svar! Telefon (mandag til torsdag: 8-17, fredag 8-16) eller skriv til TILLYKKE TIL JER! I oktobermåned rundede stregkoden sit 57. år. På disse efterhånden mange år, har den velkendte lille samling af tykke og tynde streger næsten nået samme status som trafiklys: De er blevet en så allestedsnærværende løsning på en fundamental udfordring, at de næsten er blevet usynlige man glemmer halvt om halvt alle de besparelser og andre fordele, som de dagligt giver os, ikke kun i den lokale andedam, men over den ganske verden over. For eksempel: Når mennesker indtaster data, er fejlraten cirka 1 pr. 300 karakterer, der indtastes. Hvis data i stedet scannes via en stregkode minimeres fejlraten til mindre end 1 pr karakterer eller på menneskesprog: Fejlraten er næsten lig nul! Det er stort set gratis at trykke en stregkode på produktemballagen, og derigennem opnå en stort set gratis prisaflæsning i kasseapparaterne. I modsætning hertil var det en tids- og omkostningstung opgave at prismærke alle produkter i et supermarked manuelt. Der findes mange slags stregkoder, men vi tør godt sige TILLYKKE til jer med, at I har valgt at bruge GS1- stregkoder (som dog "kun" er 35 år). Ud over de generelle fordele ved teknologien, giver GS1-stregkoder jer bl.a. også garanti for, at de er både unikke og gangbare i hele verden.

11 11 NOVEMBER 09 PÅ STREGEN FINDES DJÆVELENS TEGN I ALLE STREGKODER? Så er den her igen. Med jævne mellemrum dukker den påstand op, at alle de stregkoder, vi hver dag ser på dagligvarer fra sæbe til havregryn, indeholder Djævelens tegn, 666. Men kan det nu passe? Påstanden er, at den kombination af to tynde sorte streger med en tynd hvid streg imellem, som man ser forrest, i midten og bagerst i EAN-13 stregkoder skulle betyde 6. Og at tallet 666 dermed findes i alle stregkoder. Men denne påstand bygger på en mangelfuld forståelse af teknikken bag stregkoder, udtaler Teknisk Chef i GS1 Denmark, Per Kiilsholm: En stregkode udtrykker den talrække, der identificerer det produkt, som stregkoden sidder på. Og den måde, hver enkelt stregkode er opbygget på, er derfor afhængig af de tal, der skal udtrykkes, samt deres indbyrdes afhængigheder. For eksempel kan et 6-tal udtrykkes med forskellige sort-hvid-kombinationer alt efter hvad det første ciffer i tallet under stregkoden er. Påstanden sås for nylig i TV2s GO morgen-udsendelse, d. 21/10-09, hvor forfatteren Lars Bugge bl.a. udtalte at to tynde streger, de bliver i sådan nogle stregkoder forbundet med 6-taller, og det vil sige at på alle stregkoder står der faktisk 666. Per Kiilsholm kommenterer: Det passer simpelthen ikke. Hvis man i en stregkode ser kombinationen af to tynde sorte streger med en tynd hvid imellem, så betyder det ikke nødvendigvis, at man har fundet et 6-tal. For stregerne kan ligeså vel være del af repræsentationen af et andet tal hvor nogle af de tilstødende streger altså også hører med. Og det ved den stregkodescanner, der læser stregkoden. Med hensyn til de 3 blokke af forlængede streger, som det påstås er 6-taller, så kaldes disse for grænsestreger. De bruges til at fortælle stregkodescanneren hvor talelementerne i stregkoden begynder og slutter (dvs. Virksomhedspræfiks, varens referencenr. og kontrolciffer). UÆNDREDE ÅRSAFGIFTER TIL GS1 DENMARK I 2010 GS1 Denmarks bestyrelse har besluttet, at alle årsafgifter forbliver på 2009-niveau. Hvert år i januar, når den årlige faktura dumper ind af brevsprækken hos vores ca medlemmer, modtager vi mange henvendelser om, hvad det egentlig er, der betales for. I Danmark dækker afgiften vedligehold af den danske nummerdatabase samt udvikling af nye standarder og systemer målrettet det danske marked med hensyntagen til internationale standarder. Årsafgiften støtter også GS1s internationale arbejde, der foregår i samarbejde med et netværk af 108 GS1-medlemsorganisationer over hele verden. Læs mere om hvorfor I skal betale afgift til GS1 Denmark på Betaling af årsafgiften er en forudsætning for, at den enkelte virksomhed fortsat kan benytte sit virksomhedspræfiks og/eller GLN. PRODUKT ÅRSAFGIFT EXCL. MOMS. Virksomhedspræfiks (GTIN 13, GTIN 8, pris, mængde, UPC, Kundekort, Kupon, GSRN) kr. Blok med 10 virksomhedspræfiks kr. På Stregen (ekstra abonnement) kr. GLN B kr. GLN C kr. GLN D (1-8) kr. GLN D (9-508)...30 kr. Maksimumbetaling for GLN C og GLN D kr. Valg til GS1 Denmarks bestyrelse for 2010 Som repræsentanter for GS1 Denmarks medlemmer skal der vælges to-fire bestyrelsesmedlemmer på årsmødet, 28. april Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til genvalg: Peter Lørup, direktør, Apoteksdivisionen, Nomeco A/S. Thorkil Andersen, direktør, Frode Laursen A/S. Christian Elleby, økonomidirektør, METRO Cash&Carry Danmark Aps. Eventuelle yderligere forslag til bestyrelseskandidater bedes være administrerende direktør i GS1 Denmark, Erland Nielsen, i hænde senest den 8. januar Send til eller Hammershusgade 17, 2100 København Ø. Læs mere om sammensætningen af GS1 Denmarks bestyrelse på

12 GS1 Denmark, Hammershusgade 17, 2100 København Ø Ryttermarken 2 DK-3520 Farum Tel: Fax:

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS Denmark TEMA STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS LILLE NUMMER STYRER STORT SYSTEM side 3-5 NY GS1 SERVICE: GLNDAS HOLDER DIG OPDATERET side 6-8 OPDATERING OM GS1 DATABAR side 10 Nr. 1. Marts 2009 PÅ

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

Extended Packaging og mobilbrug i detailhandlen

Extended Packaging og mobilbrug i detailhandlen Denmark Extended Packaging og mobilbrug i detailhandlen MULIGHEDER OG MUSTS I FORBRUGERNES MOBILBRUG I DETAIL side 3 HVAD ER EXTENDED PACKAGING? side 6 STANDARDERNE ER DER ALLEREDE side 14 Nr. 2. AUGUST

Læs mere

TRANSPORT OG LOGISTIK

TRANSPORT OG LOGISTIK Denmark TRANSPORT OG LOGISTIK THORKIL ANDERSEN: MULIGHEDERNE MED GS1 SYSTEMET ER FANTASTISKE! side 3 HVAD ER LE N? side 11 BREVKASSEN: UNDGÅ FEJL PÅ GS1 128-PALLELABELEN side 13 Nr. 3. November 2010 PÅ

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE

GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE Denmark GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE TEMA PÅ SPORET AF SPEGEPØLSEN side 3 GS1 DATABAR side 7 GS1 DENMARK FÅR NY HJEMMESIDE side 8 RFID/EPC ERFA-MØDE I KØBENHAVN side 9 Nr. 2. April 2008 PÅ STREGEN

Læs mere

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 Denmark Husk at opdatere jeres kontaktinformationer! Send en e-mail til info@gs1.dk FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 VÆRDIEN AF INTERN STYRING AF STAMDATA ERFARINGER FRA ØSTRIG side

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 Denmark DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ TEMA NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 nr 2. August 2007 PÅ STREGEN AUGUST 07 2 LEDER 30 ÅR OG

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

SÅ ER DER SERVERET...!

SÅ ER DER SERVERET...! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2014 GS1-PALETTEN: SÅ ER DER SERVERET...! OMNI-CHANNEL HANDEL: Er du klar til at sætte forbrugeren i centrum? side 3 RECALL: GS1 optimerer processer i forsyningskæden

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

SME'er. og brug af GS1 standarder. Et skub til de små side 3 legende let med le@n side 5 stor aktivitet i dadas side 7 sikker medicin side 8.

SME'er. og brug af GS1 standarder. Et skub til de små side 3 legende let med le@n side 5 stor aktivitet i dadas side 7 sikker medicin side 8. Denmark Tema SME'er og brug af GS1 standarder Et skub til de små side 3 legende let med le@n side 5 stor aktivitet i dadas side 7 sikker medicin side 8 nr 1. Marts 2007 på stregen ma r ts 07 2 leder Nhøj,

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT

SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT Denmark SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT TEMA STEEN RYTLIG OG DANSK ERHVERV side 3 2 GODE GS1 VÆRKTØJER: LE N & DADAS CASES side 6-7 LETTERE IT FOR SME'er side 8 NYHEDER FRA GS1 DENMARK side 10-11 Nr.

Læs mere

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen?

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2013 TEMA Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? EU Regulativ 1169 giver udfordringer og muligheder Best practice hos Arla: Hvordan kommer vi i gang med

Læs mere

GS1. fundamentet for effektiv handel og logistik

GS1. fundamentet for effektiv handel og logistik udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2014 GS1 fundamentet for effektiv handel og logistik DADAS er blevet til GS1Trade Sync side 3 Nyt om FoodSam side 4 Next Generation Product Identification: Fremtidens

Læs mere

Udvidet ansvar på byggematerialer

Udvidet ansvar på byggematerialer Udvidet ansvar på byggematerialer Trælasthandlerunionen TUN opdaterer salgs- og leveringsbetingelser til TUN12. Disse åbner op for en videregivelse at et udvidet ansvar på byggematerialer fra 1. november

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

Lovgivning skaber fremdrift for standarder i detailhandlen og sundhedssektoren

Lovgivning skaber fremdrift for standarder i detailhandlen og sundhedssektoren udgivet af gs1 denmark Nr. 2. august 2014 Lovgivning skaber fremdrift for standarder i detailhandlen og sundhedssektoren Dachser: Gennemsigtighed og systematik sikrer sporbarhed og leverancer side 3 Leverandørens

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

GS1 Denmark en organisation i udvikling se side 2. Vi skal tale med én stemme se side 3. To nye ansigter i et helt nyt ServiceCenter se side 10

GS1 Denmark en organisation i udvikling se side 2. Vi skal tale med én stemme se side 3. To nye ansigter i et helt nyt ServiceCenter se side 10 Denmark GS1 Denmark en organisation i udvikling se side 2 Vi skal tale med én stemme se side 3 To nye ansigter i et helt nyt ServiceCenter se side 10 Derfor betaler du årlig afgift se side 11 Nyt navn

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

SYNLIGHED I FORSYNINGSKÆDEN MED RFID/EPC

SYNLIGHED I FORSYNINGSKÆDEN MED RFID/EPC Denmark SYNLIGHED I FORSYNINGSKÆDEN MED RFID/EPC GRØNT LYS FOR RFID side 3 FOKUS PÅ PATIENTSIKKERHED side 7 BREVKASSEN: HVOR STOR SKAL EN STREGKODE VÆRE? side 10 Nr. 1. Marts 2010 PÅ STREGEN MARTS 10 2

Læs mere

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. APRIL 2013 TEMA Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet Sporbarhed af fødevarer - hver dag side 4 Case: Sporbarhed og forbrugertillid med GS1 Standarder i forsyningskæden

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

rette spor i sundhedssektoren

rette spor i sundhedssektoren TEMA: På rette spor i sundhedssektoren Nyt centrallager bliver hospitalernes forlængede arm side 4 Xellia: Krav om stregkoder stiger markant side 8 St. Antonius Hospital: Sporbarhed af implantater side

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces.

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk

Kunderne siger. Fakta. www.cafitesse.dk Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Kunderne siger. Fakta

Kunderne siger. Fakta Kunderne siger Vores koncept er baseret på atmosfære, omsorg og fællesskab. Cafitesse er en fremragende løsning med hensyn til hurtig levering, enkelhed, rengøring, konsekvent fleksibilitet og en rigtig

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Kompetencer: Vores ansatte har kompetencer indenfor salg, projektledelse og udvikling Største

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

111 fødevaretrends. 1. Fra Light til Semi-light. En semi-light-variant indeholder således mellem 30 og 70 procent af den klassiske variants kalorier.

111 fødevaretrends. 1. Fra Light til Semi-light. En semi-light-variant indeholder således mellem 30 og 70 procent af den klassiske variants kalorier. Den fulde version af bogen indeholder en introduktion til hovedtemaerne i de 111 fødevaretrends samt tips til, hvordan du får mest ud af at læse bogen. Her bliver du bare kastet lige ud i det... 111 fødevaretrends

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Kaffe varmer på bundlinien

Kaffe varmer på bundlinien Kaffe varmer på bundlinien Fordele ved et samarbejde Mulighed for øget indtjening Mulighed for at dække flere behov hos kunden Bredt kaffesortiment noget for enhver smag Bredt tesortiment Bredt sortiment

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide?

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Camilla Udsen, cand.techn.al., ph.d. Fødevarepolitisk medarbejder Forbrugerrådet Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Er sporbarhed et forbrugerkrav????? Eksempler

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere