Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej"

Transkript

1 Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej Nr.7 årgang 1 Juli 2010

2 Indholdsfortegnelse: Månedsbrev Stormkroge Hjemmeservice Fødselsdage i juli Kalender for hus 8 Tur med Hans Hus 14 på Tunø Juli Ormemåned Tøser fra hus 12 på tur til København Sankt Hans Referat fra bestyrelsesmøde i aktivitetetsforeningen Referat fra bruger-pårørenderådsmøde Madservice til ældre Bronzealdervejs Bruger- og pårørenderåd Bronzealdervejs aktivitetsforening Kiosken vareudvalg Sidste frist for indlevering af stof til næste blad Mailadresser Kioskens åbningstider

3 Månedsbrev juli 2010 I den forgangne måned blev Bronzealdervej omtalt i medierne med flere gode historier. Jeg synes det er dejligt med positiv omtale i en tid, hvor besparelser i den offentlige sektor fylder meget for de fleste mennesker. Der har været en del artikler i de lokale aviser om maden og måltidet hos os. Interessen for de gode erfaringer vi har gjort os i forhold til at forebygge uhensigtsmæssig vægttab, er stor. TV2 Østjylland kontaktede mig en søndag formiddag, om de måtte komme med det samme og lave et indslag til aftenens TV avis om vores gode erfaringer vedrørende maden. Hus 10 sagde ja til at få besøg at fotograf og journalist, og søndag aften blev optagelsen vist i fjernsynet. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger om indslaget. Der har også været en dejlig artikel med billede i Odder Avis om den lille sø vi har, som eleverne fra Parkvejens skole forsøger at skabe liv i. De renser vandet for alger, har plantet siv og sat et par fisk ud. Eleverne har af flamingo lavet en kano og en tømmerflåde, som de sejler rundt i. Forleden da jeg var forbi, fik jeg tilbudt en sejltur, hvilket jeg godt nok takkede nej til. Men hyggeligt så det ud. Jeg vil opfordre jer til at besøge søen og se den lille oase eleverne har fået lavet. Jeg sætter stor pris på det gode fællesskab, vi har fået med skolens elever og ansatte. Sidst her til Sankt Hans, hvor vi tilsammen var ca. 100 deltagere til bålfest. Jeg vil lige vende tilbage til besparelserne, idet Byrådet har besluttet, at rengøringshjælp fra 1. juli ændres til rengøring 1 time hver 3. uge, mod tidligere 1 time hver 2. uge. Alle der er visiteret til rengøringshjælp har fået brev herom fra kommunen. I Bruger- og pårørenderådet har vi drøftet, hvordan rengøringen fremover tilrettelægges. Vi er kommet frem til, at rengøringspersonalet gør rent 1 time hver 3. uge i hver lejlighed. Plejepersonalet rengør toilet og vaskekumme i dagligdagen og swaber badeværelsesgulvet efter brusebad.

4 Beboere, familier og plejepersonale bedes drøfte yderligere behov for rengøring og i fællesskab finde en tilfredsstillende løsning. Bruger- og pårørenderådet opfordrer beboerne til at anskaffe sig fiberklude til rengøring af håndvask og toilet, som kan ligge fremme og en swaber til gulvet, så det er nemt for alle at tørre sanitet og gulv. Desuden at indkøbe en kost og et fejeblad med langt skaft, så det er ved hånden i jeres lejlighed. Ved spørgsmål til ovenstående kan formand for Bruger- og pårørenderådet Jan Kjærsgaard eller jeg kontaktes. Personalet er nu på skift i gang med at afholde deres velfortjente sommerferie. Mange gode vikarer vil, sammen med det faste personale, hjælpe os godt igennem ferieperioden. Jeg vil bede jer tage godt imod vores sommervikarer. Hanne Kofoed holder ferie uge og jeg holder ferie uge Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer. Sommerhilsner Bente Markfoged Stormkroge på terrassedøre Alle terrassedøre i lejlighederne på Bronzealdervej har fået påmonteret en stormkrog, så døren kan stå på klem om sommeren, uden at springe op. Stormkrogen kan slås fra, hvilket personalet eller pedellen er behjælpelig med, hos de beboere, der ønsker det. Med venlig hilsen Bente Markfoged

5 Hjemmeservice Som pensionist er det muligt at tilkøbe ekstra rengøringshjælp via hjemmeserviceordningen. Interesserede kan henvende sig til Borgerservice for yderligere information herom. Med venlig hilsen Bente Markfoged Tak til Aktivitetsforeningen På vegne af os alle på Bronzealdervej vil jeg gerne sige tak til Aktivitetsforeningen for jeres støtte og opbakning både menneskeligt og økonomisk. Tak for mange dejlige oplevelser og for de muligheder i skaber for socialt samvær, og tak for flisebelægning til bålpladsen og økonomisk støtte til sommerhygge i husene. Venlig hilsen Bente Markfoged

6 Fødselsdage i juli Anna Thygesen hus Edith Dahl hus Dagny Kristensen hus Helge Møller hus Henning Hamann hus Else Tofte hus Hage Sneborg Alrøe hus Ellen Rasmussen hus Bergljot Okkels hus 14

7 Kalender for aktiviteter i hus 8 i juli 1.torsdag Gudstjeneste kiosk 17. lørdag 2. fredag 18. søndag 3. lørdag 19. mandag kiosk 4. søndag 20. tirsdag Banko 5. mandag kiosk 21. onsdag Tur med Hans 6. tirsdag 22. torsdag kiosk 7. onsdag 23. fredag 8. torsdag kiosk 24. lørdag 9. fredag 25. søndag 10. lørdag 26. mandag kiosk 11. søndag 27. tirsdag 12. mandag kiosk 28. onsdag 13. tirsdag 29. torsdag kiosk 14. onsdag 30. fredag 15. torsdag Gudstjeneste kiosk 31. lørdag 16. fredag

8 Tur med Hans Bustur Det er i dag onsdag den 16 juni få dage før midsommer. Så skulle man jo tro, at vi befinder os i højsommeren eller noget der ligner. Men sådan er det ikke i år. Den sidste periode har været regnfuldt og noget køligt, dog ind imellem gode solskinsdage. Der har ikke været mange dage, hvor temperaturen har været over 20 grader. Men lige i dag ser vi vejret fra den gode side. Solskin og en skyfri himmel. Omkring grader. Perfekt for en tur ud i naturen. I dag har vi valgt at tage en tur til Mossø på den anden side af Skanderborg. Vi starter ud med at køre op til Balle og videre til Torrild. På markerne ser vi, at avlen står rimeligt. Rapsen er afblomstret. Hveden er ved at skride. Vinterbyggen er skredet og bølger i vinden. Vårbyggen har det derimod ikke lige godt alle steder. Lidt bleg og ikke særligt stor i vækst. På grund af det våde forår, blev vårbyggen sået sent. Samtidig med det kølige forår, ser det ud som om byggen har haft det svært. Træer og buske, som sidste gang stod i fuld flor med deres mange farver, er også afblomstret. Så det farvemæssige billede lige i dag er mest den grønne farve lidt varierende, alt efter hvad vi snakker om. Hveden er f.eks. meget mørke grøn contra vårbyggen der er lysegrøn. På vejen til Torrild har vi en god udsigt over lavningerne ved Fensholt. De stejle skråninger er belagt med græs. Som var til nytte for de heste og ungdyr, der gik der. Vi kunne stadig se de mange felter i kornmarkerne der var sået om. Nu kunne vi se det der minder om et skakbræt. I Torrild drejede vi af mod Assendrup. Vi kom forbi de tre store vindmøller. Tidligere har der stået 17 mindre vindmøller her. De blev for år tilbage erstattet af de tre store der nu står her. Det siges de tre producere ligeså meget strøm, som de 17 andre, der var her tidligere. Synsmæssig ser det også bedre ud med de tre end de andre 17. Vi kommer forbi en mark, hvor man har slået græsset til hø. Så må vi håbe, at vejret holder tørt mere en tre dage. Ellers kan det være svært at lave godt hø. I dag tørrer man jo ikke hø som i gammel, hvor man hængte høet op på stativer ude i marken. Her kunne det så stå og tørre også selv om der kom regn, tog det ikke skade. Derimod i dag tørre man græsset på den

9 måde, man lader græsset ligge på jorden, og så vender man det op til et par gange om dagen. Under gunstige forhold kan man presse det efter 4-5 dage. Vælger man den nemme løsning og wapper det, skal det kun vejre to til tre dage, hvorefter man pakker det ind i plastic. Efter at have svinget ud på landevejen mellem Århus og Horsens ved Assendrup ser vi en indhegning med strudser. 5 dyr var der, hvor to af dem åbenbart var legesyge. De løb i hvert fald rundt og jagede hinanden. Længere fremme kom vi til Grumstrup. En lidt større by med en del huse, gårde og virksomheder i mindre stil. Et sted i udvikling, som vi kunne se fordi der var gang i husbyggeriet. Uden for Grumstrup på vejen mod Hylke havde vi en fantastisk udsigt ud over landskaberne. Vi kunne se helt ind til Skanderborg og op til højderne ved Virring og tilbage til Torrild. Meget flot. På dette træk så det ud til, at jorden var god, for avlen stor rimeligt godt. Inden vi når Hylke kommer vi i gennem den lille by Ustrup. Den ligger på et lille plato, så dem der bor her må have en god udsigt. Hylke er en tidligere stationsby. Den er det ikke længere. Efter de små tog er afskaffet, standser de ikke længere her. Man kan jo også sige om behovet er der. Byen er ellers ganske stor, men ligger nok for tæt på Skanderborg. Efter Hylke kommer vi igennem en strækning der byder på meget forskellig natur, inden vi krydser hovedvejen Skanderborg Horsens. Vejen er noget bugtet. Væksten uden for vejen svinger mellem nåleskov, løvskov og åbne marker. Vi er i et område med kvæg, så vi ser mange majsmarker. De har det ikke godt. Vi kan godt se de mangler varme. De bedste planter er nok 30 cm høje de ringeste måske 10 cm og står meget spredt. Vi kommer tæt forbi golfbanen med Skanderborg Sø som baggrund. Meget flot. En enkelt gravhøj er der også. Efter hovedvejen fortsætter vi mod Tåning. Igen går vejen op og ned. Men stadig med meget frodighed omkring os. Da vi kommer fri af Tårning ser vi her fra højden Mossø, som ligger dernede for enden af vejen. Vi kommer igennem nogle småskove, hvor vi ser mange blomstrende gyvel. Vi ender ved møllen Fuldbro, som engang var en driftig vandmølle, men i dag kun er beboelse. Men flot vedligeholdt.

10 Umiddelbart herefter drejer vi til venstre af margeritruten, som fører os ned til Mossø. Her ved p-pladsen gør vi holdt og nyder vores medbragte kaffe. Mossø ved Skanderborg er Danmarks fjerdestørste og Jyllands næststørste sø, efter Stadil Fjord. Den er en del af Gudenåsystemet. Søen har en længde på små 10 km og en bredde på knap 2 km. Mossø er skabt under sidste istid, altså for små år siden. Dybdemæssigt er Mossø opdelt i to bassiner - et lille og lavvandet vestligt samt et stort og meget dybt østligt. De to bassiner er delt af en lavvandet tange, der fra Emborg Odde strækker sig næsten helt over til sydsiden. Mossø afvander til Gudenåen nær Klostermølle i søens vestende. Søen er omgivet af skove, enge og agerland. Og nogle steder er der store rørskove og moseområder langs søens bredder. Vi så ikke mange dyr der ude på vandet. Derimod havde vi fuglesang lige uden for bussen. Det havde vi glæde af, ved at vi havde døren i bussen åben. Samtidig kunne vi høre bølgeskvulpene nede fra vandet. Vi havde også en ide om, at man kunne bade her ved p-pladsen, for der var sand på bringerne, der godt kunne minde lidt om badestrand. Efter pausen fortsatte vi videre nordom Mossø. Vi kom igennem et større sommerhus område. Husene lå her langs med vandet inde imellem træer. Det så meget idyllisk ud. Inden vi drejede fra og ind i landet, nåede vi lige, at se der var liv i søen. Nogle svaner og ænder lå og solede sig her ved bredden. Vi kom igennem Alken. En lille stationsby på strækningen Skanderborg Silkeborg. Vi kom op i højderne igen og havde et flot syn ud over Mossø og til det landskab der var på den anden side. Vi kom til Boes. En meget lille og romantisk by, bestående af mange små bindingsværkshuse med stråtag. Man blev straks henført til de gamle danske film. Spisestedet der var meget berømt engang, er lukket. Men byen er stadig et besøg vær. Fra Boes gik turen videre mod Ry. En by i udvikling. Vi så byggeri flere steder. Mange forretninger. Både nye og gamle. En udbygget lystbådehavn. Stations by og forstad til Silkeborg. På hjemturen kom vi forbi Pressalit, toiletsædefabrikken uden for Ry. Over højderne inden Skanderborg. Forbi Skanderborg Sø med Dagmar. Rundtursbåden. Forbi gården med de nye kartofler. Forbi Torrild med mejeriet.

11 Igennem Fillerup med den nedlagte maskinfabrik Ålykke og møllen. Igennem Rathlousdal allè, som ingen ved om den skal fældes eller ej. Ind igennem Odder, forbi Rathlousskolen og museet. Op forbi Vestermarksskolen, som da den blev bygget lå ude på landet. Det gør den ikke mere. Ned igennem industrikvarteret inden vi igen var hjemme på Bronzealdervej. En ny lang tur var til ende. En tur på mange oplevelser ud i, hvordan naturen skifter fra gang til gang. Næste gang kommer vi ud til nye forandringer. Nye farver og måske med noget mere sommer. Mvh Hans Mossø Tur til Tunø med hus 14 D. 15.juni

12 Tur til Tunø med hus 14 D. 15.juni Jeg var så heldig at komme med som hjælper, da hus 14 tog på sommerudflugt til Tunø. Vejret viste sig fra sin aller bedste side og gav os strålende solskin hele dagen. Vi mødtes alle på havnen i Hou, nogle i Antonie, som var læsset med alt hvad der skulle bruges på sådan en dag,samt nogle af beboerne. Andre kom i deres private biler læsset med ekstra kørestole,samt de beboere der ikke kunne være i bussen. Under overfarten blev der serveret kaffe med endnu lune hjemmebagte boller med ost, marmelade og pålæg. Også en lille hjertestyrkning var der tænkt på. Vel ankommet til Tunø blev beboerne kørt i kørestole op til Ølykkecentret. Efter lidt at drikke gik vi en tur ad hovedgaden, hvor vi så på de fine huse og mærkede den charmerende stemning af en ø, hvor der ingen biler kører, men vi kunne gå midt på vejen og nyde roen kun afbrudt, når en traktor kommer brummende. Vi fortsatte til gadekæret hvor en enkelt blishønefamilie sørger for lidt røre i andedammen.vi gik ad grusvejen tilbage mod vores logi. Vi nyder det dejlige vejr på terrassen med lidt at drikke også en enkelt øl. Vi synger nogle sommersange og hygger os sammen, inden det er tid for frokost. Her har personalet også tænkt på alt.

13 På en medbragt engangsgrill bliver der stegt pølser og ellers er menuen dejlige stegte frikadeller med kartoffelsalat og de gode boller hjemmefra. Alle nyder maden med god appetit, der skred vist lidt mere ned end vanligt. Alle hjælper hinanden med at rydde op, nogle henter kage hos købmanden og da alle er klar går vi mod Revet. Vi kommer om ved en bod ved vejen, hvor vi køber friske asparges og nye kartofler, friskere fås det ikke. Vi går over campingpladsen og her finder vi borde og bænke, hvor alle kan være. Karin og Kirsten kan ikke stå for vandet og som to vikingekvinder smider de sig i vandet, superseje kvinder. Her er rigtig dejligt med udsigt til havnen med lystbåde og Samsø i det fjerne. Vi hygger os og synger gamle danske giro413numre indtil vi kan se færgen komme og det er tid for os at komme ned til havnen igen. Sejlturen hjem er lidt mere mat end udturen, alle er trætte efter en hel dagi solen uden middagssøvn. Afsked på havnen i Hou hvor personalet hjælper hinanden med at få beboere, kørestole og rollatorer i de forskellige biler. Jeg takker for en dejlig dag sammen med jer alle, mage til personale kender jeg ikke. Annie Rasmussen datter af Poul i hus 14.

14 JULI (ormemåned) Denne højsommermåned er navngivet efter Julius Cæsar, som blev myrdet i år. 44.f. Kr. Før den tid kaldte romerne måneden for quintilis (den femte). Det gamle danske månedsnavn er ormemåned. Det hentyder måske til, at der i julivarmen let går orm i kødet. En anden forklaring kan være, at orme, dvs. hugorme og snoge, gerne vil sole sig og derfor hyppigt ses i juli, når vejret er godt. Bondens gøremål i juli Høslætten blev fortsat i denne måned eller indledt hvis foråret havde været meget koldt. Sidst i juli kunne man ofte høste det første korn, nemlig vinterrugen. Hvis det forrige år havde givet en dårlig kornhøst, kunne denne højsommermåned være en af årets hårdeste at komme igennem, idet alt korn fra forrige høst så var spist, før den nye rug kunne høstes; en situation som kendes i mange ulande den dag i dag, og hvor det betyder hungersnød, hvis høsten svigter to år i træk. I haven skulle vinterkålen nu sås. Når der var tid til det, kørte man tørv hjem fra mosen og destillerede eventuelt snaps af den vin, hvorpå krydder- og lægeurter fra Sct. Hans havde trukket. Overtro og varsler om juli Der er få generelle vejrvarsler for juli måned. Et lyder dog: er

15 juli måned meget hed, da hvæs din le og høstfolk bed. En varm og solrig juli giver med andre ord en tidlig høst, det er faktisk indlysende Venlig hilsen Dorte Næsborg Åkjærvej 21, Falling TØSER FRA HUS 12 PÅ TUR TIL KØBENHAVN Tirsdag d. 11/ tog vi toget fra Horsens banegård kl Vi havde medbragt hjemmelavede boller, kaffe, ost og frugt. I den togvogn vi sad i, var der næsten kun kvinder der skulle til København for at se det samme os, nemlig kronprinseparrets nye bolig på Amalienborg. Der var en værre snakken i vognen i de ca. 2½ time turen varede. Da vi var kommet til hovedbanegården i København fik vi låst vores ting ind i en boks, aflagde toilettet et besøg og gik så direkte til Amalienborg. Vi gik gennem Strøget og over Kongens Nytorv til Frederik d. 8. Palæ. Der var en enorm kø af folk, som gerne ville ind og se palæet. Vi skulle nok stå i 3 timer og vente og det havde vi bestemt ikke lyst til. Vi bestemte os for at komme tilbage senere. Vi gik i stedet på Amalienborgmuseet, hvor der i anledning af dronningens fødselsdag, var udstillet nogle af hendes kjoler og legetøj. Det var sjovt at se. Derefter var vi i Marmorkirken eller Frederiks kirken, som ligger ved siden af Amalienborg. Vi var efterhånden blevet sultne og bestemte os for at spise frokost i Nyhavn og

16 fandt et hyggeligt sted, hvor vi kunne sidde udenfor, da vejret var til det. Lidt køligt, men vi fik udleveret tæpper. Så syntes Marianne at vi skulle tage på en havnerundfart og vi tog den eneste båd uden tag på. Det var en kold fornøjelse. Vi kom forbi bl.a. det nye skuespillerhus, Operaen, bådehusene som er blevet lavet til lækre lejligheder, Den sorte Diamant, gamle pakhuse, som er lavet pænt i stand, Holmen, Den lille havfrue som ikke er på sin sten, men i Japan o.m.m. Vi stod af ved Christiansborg, da vi hundefrøs. På Christiansborg så vi de Kongelige Repræsentationslokaler og Gobelinerne. Tiden var nu inde til at gå tilbage til Amalienborg for at se om køen var skrumpet ind. Det var den, så de fleste af os stillede os i kø og resten gik på en lille kaffebar der hedder Mormors kaffebar og fik dejlig chokolade og kiksekage. På vej tilbage mod banegården var vi inde i Den kongelige Porcelænsfabrik for at se på bl.a. Flora Danica stellet. Vi nåede også en kop kaffe på en kaffebar, samt at købe aftensmad til toget. Vi var hjemme ca. kl Vi havde haft en rigtig dejlig dag fyldt med indtryk og sjove oplevelser i hyggeligt samvær med hinanden

17 Sankt Hans Onsdag den 23. juni var vi inviteret til Sankt Hans fest hos naboerne på skolen, de havde lavet et flot arrangement med bål, tale og sang. Herefter grillede Kirsten og Tina pølser til os, hertil var der kold kartoffelsalat, lidt grøn salat og friskbagte boller lidt. Vi havde en rigtig hyggelig dag, og vi håber at blive inviteret igen til næste år. Båltalen. Vi vil gerne byde jer velkommen her til vores årlige Sct. Hans bål. Sct. Hans aften er en gammel hedensk skik, hvor man byder sommeren velkommen, og brænder ondskaben væk og i dette tilfælde er ondskaben en heks. Vi er glade, for de traditioner, vi har sammen med jer til Sct. Hans og til Jul. Vi er glade for, at I kunne komme og hygge jer sammen med os i dag. Vi vil godt benytte lejligheden til, at takke jer for, at have måtte låne jeres sø, i vores natur og teknik timer. Vi har sat åkander og siv og mange forskellige dyr ud, og håber, at det bliver et hyggeligt sted for jer at være. Nu syntes vi at Michael skal tænde bålet, og vi alle sammen skal synge midsommervisen. Mvh Jeff Bøgelund us2.

18 Beboere og personale på Bronzealdervej sender en stor tak til kvickly Odder, de har igen i år sponsoreret pølser til vores Sankt Hans fest. TAK.

19 Referat fra bestyrelsesmødet i Aktivitetsforeningen Onsdag d Dagsorden: 1 Godkendelse af forslag til dagsorden. 2 Godkendelse af referat fra d Meddelelser fra formanden/ Else Marie 4 Økonomi / Annie 5 Ansøgning om bevillinger 6 Medlemskontingent/ Medlemsregistrering/ 7 Annie 8 Igangværende aktiviteter / Rosa 9 Planlagte kommende aktiviteter Pjece/ Hjemmeside/ Else Marie 10 Næste bestyrelsesmøde 11 Evt. Referat: Ad 1 Godkendt Ad 2 Godkendt Ad 3 Ang møde med Bente Markfoged: Vi skal forsøge at hverve nogle flere frivillige, som skal tilknyttes de enkelte huse. De enkelte huse aftaler med de frivillige, hvad de vil og kan. Ønskeligt 3-4 frivillige pr. hus. Herudover ønskes bankohold, bowlinghold o.a. Også til enkelte arrangementer mangler vi frivillige.

20 Vi planlægger et møde med frivillige d. 29. juni kl til ca Rosa skriver til de frivillige og Else Marie sætter annonce i Odder Avis. Samtidig sætter Else Marie opslag i de enkelte huse. Ad 4 Økonomi gennemgået Ad 5 a.anmodning om hjælp til indkøb af jord til anlæg af ny have fra hus 14 Da vi sætter pris på initiativet belønner vi med 1500,00 kr b.beslutning om at ville donere hvert hus med 2500,00kr. til et særligt sommerarrangement. Gerda B. sætter seddel op i husene. c. Ansøgning om ,00kr til anlæg af af sti med fliser. Else Marie kontakter Bente og siger ja til anmodningen d. Ansøgning om økonomisk hjælp til at få flyttet drivhuset fra det tidligere plejehjem i Gylling. Vi bevilger max. 2500,00 kr Ad 6 Medlemsliste gennemgået Ad 7 Bowling Gudstjeneste 22.6: Frivillige møder ca

21 Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde den 16/ Deltagere: Hanne og Jonna, Hanne og Jette, Gudrun og Marie, Jesper og Lene, Grethe og Jan, Kirsten og Jette. Desuden deltog Else Marie Lerche Fravær: Ulla Grønkjær-Petersen 1. Planlægning af loppemarked den 20/6 Jan har fået sat annonce i Odder Avis i dag, har styr på vagtplanen og sætter skilte op ved Århusvej Bente sørger for opslag rundt i husene, mailer opslaget til muligt interesserede og beder om at få det på Oddernettet. Hanne sørger for vafler og handler ind hertil Vi sælger de øl og vand, vi har, og henter mere i Kvickly, hvis vi mangler Vi bruger kaffe fra vores kaffeautomat og betaler pr. kande 2. Bente orienterer om det videre arbejde efter det anmeldte tilsyn, hvor der fra socialudvalget var stor anerkendelse til personale og ledelse på Bronzealdervej for sidste års tilsynsrapporter. Der vil ved det uanmeldte tilsyn i år være fokus på kontaktpersonsordningen. Vil vi styrke denne funktion dels ved hjælp af kontaktpersonskursus på Social- og sundhedsskolen og dels ved at arbejde med livshistoriens mange facetter. 3. Der har været en del god presseomtale af det fleksible madtilbud, idet beboerne i de kommunale plejeboliger tager på i vægt.

22 4. Projekt Mad fra bunden tegner til at blive en succes. Den første måned har beboerne taget mellem 1 og 2 kg på, den hjemlige hygge i huset påvirkes i positiv retning og økonomien holder så godt og vel. Projektet afsluttes med udgangen af juli måned. Der vil blive lavet en evalueringsrapport over resultaterne. Servicestyrelsens blad Social Fokus har i juninummeret en artikel om projektet. Bente har sendt et link til medlemmerne af Bruger og pårørenderådet. Adressen er 5. Jan orienterer om den tunge arbejdsgang, han har oplevet for at få synliggjort Bronzealdervej på kort, GPS og med skiltning. Teknisk afdeling gør nu en ekstra indsats for at få vejen på GPS, Krak og vejkort. Skiltning ved Århusvej er ikke et kommunalt anliggende. Der kan ansøges om tilladelse til at opstille et skilt mod betaling. Vi afventer om vi skal arbejde videre hermed. MADSERVICE TIL ÆLDRE "Det er i orden, det smager af noget. Jeg kan lide alt!" Sådan siger 90-årige Dagny Kristensen, der bor i Plejeboligerne på Bronzealdervej i Odder. Her har man fokus på ernæring og livskvalitet. Alle beboerne får tilbud om ernæringsscreening, og langt de fleste tager imod det. Der eksperimenteres også med at lave maden fra bunden lokalt og inddrage beboerne i køkkenet.

23 Madservice handler ikke kun om at levere mad til ældre, der ikke længere kan tilberede deres måltider selv. Madservice har også potentiale til at forebygge og behandle undervægt og en lang række sygdomme. Social Fokus Ældre handler denne gang om mad og måltider. Se reportagen fra Odder, og hør hvad forsker Jens Kofoed siger om det gode måltid. Læs om ældres ernæring - få tips og opskrifter fra kokken Mads Nybro. Og meget mere! Bladet Social Fokus Ældre om madservice

24 Bronzealdervejs Bruger- og pårørenderåd Hus nr. 2 Personale Jonna Simonsen Kløvermarksvej 21 Tlf.: E- mail: Pårørende Hanne Mølgaard Søndervej Hundslund Tlf / Hus nr. 4 Pårørende Hanne Jacobsen Ankjær 305 Tlf: Personale Jette Storgaard Solbrinken 37 Tlf.: / Hus nr. 6 Beboer Gudrun Fig Bronzealdervej nr 6 lejl nr. 7 Personale Marie Nielsen Baneleddet Mårslet Tlf.: Hus nr. 10 Pårørende Lene Jørgensen Bakkevænget 44, Tvingstrup 8700 Horsens / Personale Jesper Elbo Christianslund 52 Tlf.:

25 Hus nr. 12 Pårørende Grete Suder Rådhusgade 47. st. tv. Tlf.: Pårørende formand Jan Kjærsgaard Smedegade 91, Ørting Tlf.: / Personale Ulla Grønkjær-Petersen Fyrrevænget 37 Tlf.: E- mail: Personale Jette Hansen Fuglsangsvej 4 Tlf.: Sekretær Leder Bente Markfoged Lærkevej 48, Hou Tlf.: er.dk Hus nr. 14 Pårørende næstformand Kirsten Dahl Rantzausgavevej 15 Tlf.:

26 Bronzealdervejs aktivitetsforening Formand Else Marie Lerche Nølev Byvej Gerda Ustrup Enghaven Økonomiansvarlig Anni Rasmussen Bymosevej Århus Revisor Gerda Bachmann Rørth Skovvej Aktivitetsansvarlig Rosa Nielsen Åparken 19, st.th Revisorsuppleant Else Schultz Rørthvej

27 Husk at besøge kiosken, vi er også altid klar til en lille snak Kom og se vores store udvalg. Ugeblade der skal bestilles Slik, Chokolade, Pastiller, Bolsjer Strikkegarn Strikkepinde El-pærer Strømpebukser Barberskum Barbergel Hygiejnebind Hårlak Hårnet Toiletartikler Hårshampoo Gele til håret Balsam Brusegel Skumklude Kort Vaseline Deodorant Tandpasta + Steradent Tandbørste Læbepomade Neglepinde Vatpinde Lommeletter Ansigtsservietter Fugtighedsservietter Intim sæbe Toiletpapir Toiletrens Toiletbørster Køkkenruller plastposer Spørg Hvis der er noget du ønsker

28 Sidste frist for indlevering af stof til næste blad 26. juli til Mailadresser Leder: Assisterende leder: Pedel : Kioskens åbningstider Mandag fra kl Torsdag fra kl

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1 Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1 Indholdsfortegnelse: 3. Månedsbrev 4. Beboernyt 5. Aktiviteter i hus 8 6. Tur med Hans 8. Kiosken har fødselsdag 9. Nyt fra Mandegruppen 10. Bliv medlem

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.8 årgang 6 august 2015 1

Månedsbladet Luren Nr.8 årgang 6 august 2015 1 Månedsbladet Luren Nr.8 årgang 6 august 2015 1 Indhold Månedsbrev 3 Beboernyt 4 Månedskalender 5 Bustur med Hans 6 Sidste nyt fra mandeklubben 8 Referat Aktivitetsforeningen 10 Efterlysning 11 Invitation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1

Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1 Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1 Indhold Månedsbrev 3 Beboernyt 5 Månedskalender 6 Månedlig tur med Hans 7 Sidste nyt fra mandeklubben 9 Nyt fra Dameklubben 11 Tak til Aktivitetsforeningen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012

Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012 Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012 Indholdsfortegnelse Bliv medlem af aktivitetsforeningen Månedsbrev Beboernyt Aktiviteter i hus 8 i januar Bustur med Hans Sidste nyt fra mandegruppen Alrø tur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 3 Februar 2012

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 3 Februar 2012 Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 3 Februar 2012 Indholdsfortegnelse Månedsbrev Frivilligaften Beboernyt Aktiviteter i hus 8 Tur med Hans Sidste nyt fra mandegruppen Jul i hus 2 100 års fødselsdag i hus 6

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.5 årgang 6 Maj 2015 1

Månedsbladet Luren Nr.5 årgang 6 Maj 2015 1 Månedsbladet Luren Nr.5 årgang 6 Maj 2015 1 Indhold Månedsbrev 3 Konkurrence 4 Beboernyt 5 Månedskalender 6 Sidste nyt fra mandeklubben 7 Nyt fra Dameklubben 8 Lejerbo`s afdelingsbestyrelse 9 Medlemmer

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2

Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2 Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2 JULI 2015 Beboer nyt Fødselsdage i juli Birthe Lyng Andersen, bolig 102 Jette Olsen, bolig 106 Gerda R. Jeppesen, bolig 209 Inge Emmely Pedersen, bolig 309

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

juli 2013 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1

juli 2013 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 juli 2013 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Månedens leder Ny udgave af Lindebladet Vi har tidligere udgivet både Lindebladet og Kulturbladet.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Rolstrup Tidende. Juni 2013 54. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. Juni 2013 54. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende Juni 2013 54. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Prøv lige at se forsiden af avisen! Vores nye indgangsparti, - er det ikke blevet flot? Det pynter på facaden, og det er og bliver forhåbentlig

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere