Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej"

Transkript

1 Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej Nr.7 årgang 1 Juli 2010

2 Indholdsfortegnelse: Månedsbrev Stormkroge Hjemmeservice Fødselsdage i juli Kalender for hus 8 Tur med Hans Hus 14 på Tunø Juli Ormemåned Tøser fra hus 12 på tur til København Sankt Hans Referat fra bestyrelsesmøde i aktivitetetsforeningen Referat fra bruger-pårørenderådsmøde Madservice til ældre Bronzealdervejs Bruger- og pårørenderåd Bronzealdervejs aktivitetsforening Kiosken vareudvalg Sidste frist for indlevering af stof til næste blad Mailadresser Kioskens åbningstider

3 Månedsbrev juli 2010 I den forgangne måned blev Bronzealdervej omtalt i medierne med flere gode historier. Jeg synes det er dejligt med positiv omtale i en tid, hvor besparelser i den offentlige sektor fylder meget for de fleste mennesker. Der har været en del artikler i de lokale aviser om maden og måltidet hos os. Interessen for de gode erfaringer vi har gjort os i forhold til at forebygge uhensigtsmæssig vægttab, er stor. TV2 Østjylland kontaktede mig en søndag formiddag, om de måtte komme med det samme og lave et indslag til aftenens TV avis om vores gode erfaringer vedrørende maden. Hus 10 sagde ja til at få besøg at fotograf og journalist, og søndag aften blev optagelsen vist i fjernsynet. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger om indslaget. Der har også været en dejlig artikel med billede i Odder Avis om den lille sø vi har, som eleverne fra Parkvejens skole forsøger at skabe liv i. De renser vandet for alger, har plantet siv og sat et par fisk ud. Eleverne har af flamingo lavet en kano og en tømmerflåde, som de sejler rundt i. Forleden da jeg var forbi, fik jeg tilbudt en sejltur, hvilket jeg godt nok takkede nej til. Men hyggeligt så det ud. Jeg vil opfordre jer til at besøge søen og se den lille oase eleverne har fået lavet. Jeg sætter stor pris på det gode fællesskab, vi har fået med skolens elever og ansatte. Sidst her til Sankt Hans, hvor vi tilsammen var ca. 100 deltagere til bålfest. Jeg vil lige vende tilbage til besparelserne, idet Byrådet har besluttet, at rengøringshjælp fra 1. juli ændres til rengøring 1 time hver 3. uge, mod tidligere 1 time hver 2. uge. Alle der er visiteret til rengøringshjælp har fået brev herom fra kommunen. I Bruger- og pårørenderådet har vi drøftet, hvordan rengøringen fremover tilrettelægges. Vi er kommet frem til, at rengøringspersonalet gør rent 1 time hver 3. uge i hver lejlighed. Plejepersonalet rengør toilet og vaskekumme i dagligdagen og swaber badeværelsesgulvet efter brusebad.

4 Beboere, familier og plejepersonale bedes drøfte yderligere behov for rengøring og i fællesskab finde en tilfredsstillende løsning. Bruger- og pårørenderådet opfordrer beboerne til at anskaffe sig fiberklude til rengøring af håndvask og toilet, som kan ligge fremme og en swaber til gulvet, så det er nemt for alle at tørre sanitet og gulv. Desuden at indkøbe en kost og et fejeblad med langt skaft, så det er ved hånden i jeres lejlighed. Ved spørgsmål til ovenstående kan formand for Bruger- og pårørenderådet Jan Kjærsgaard eller jeg kontaktes. Personalet er nu på skift i gang med at afholde deres velfortjente sommerferie. Mange gode vikarer vil, sammen med det faste personale, hjælpe os godt igennem ferieperioden. Jeg vil bede jer tage godt imod vores sommervikarer. Hanne Kofoed holder ferie uge og jeg holder ferie uge Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer. Sommerhilsner Bente Markfoged Stormkroge på terrassedøre Alle terrassedøre i lejlighederne på Bronzealdervej har fået påmonteret en stormkrog, så døren kan stå på klem om sommeren, uden at springe op. Stormkrogen kan slås fra, hvilket personalet eller pedellen er behjælpelig med, hos de beboere, der ønsker det. Med venlig hilsen Bente Markfoged

5 Hjemmeservice Som pensionist er det muligt at tilkøbe ekstra rengøringshjælp via hjemmeserviceordningen. Interesserede kan henvende sig til Borgerservice for yderligere information herom. Med venlig hilsen Bente Markfoged Tak til Aktivitetsforeningen På vegne af os alle på Bronzealdervej vil jeg gerne sige tak til Aktivitetsforeningen for jeres støtte og opbakning både menneskeligt og økonomisk. Tak for mange dejlige oplevelser og for de muligheder i skaber for socialt samvær, og tak for flisebelægning til bålpladsen og økonomisk støtte til sommerhygge i husene. Venlig hilsen Bente Markfoged

6 Fødselsdage i juli Anna Thygesen hus Edith Dahl hus Dagny Kristensen hus Helge Møller hus Henning Hamann hus Else Tofte hus Hage Sneborg Alrøe hus Ellen Rasmussen hus Bergljot Okkels hus 14

7 Kalender for aktiviteter i hus 8 i juli 1.torsdag Gudstjeneste kiosk 17. lørdag 2. fredag 18. søndag 3. lørdag 19. mandag kiosk 4. søndag 20. tirsdag Banko 5. mandag kiosk 21. onsdag Tur med Hans 6. tirsdag 22. torsdag kiosk 7. onsdag 23. fredag 8. torsdag kiosk 24. lørdag 9. fredag 25. søndag 10. lørdag 26. mandag kiosk 11. søndag 27. tirsdag 12. mandag kiosk 28. onsdag 13. tirsdag 29. torsdag kiosk 14. onsdag 30. fredag 15. torsdag Gudstjeneste kiosk 31. lørdag 16. fredag

8 Tur med Hans Bustur Det er i dag onsdag den 16 juni få dage før midsommer. Så skulle man jo tro, at vi befinder os i højsommeren eller noget der ligner. Men sådan er det ikke i år. Den sidste periode har været regnfuldt og noget køligt, dog ind imellem gode solskinsdage. Der har ikke været mange dage, hvor temperaturen har været over 20 grader. Men lige i dag ser vi vejret fra den gode side. Solskin og en skyfri himmel. Omkring grader. Perfekt for en tur ud i naturen. I dag har vi valgt at tage en tur til Mossø på den anden side af Skanderborg. Vi starter ud med at køre op til Balle og videre til Torrild. På markerne ser vi, at avlen står rimeligt. Rapsen er afblomstret. Hveden er ved at skride. Vinterbyggen er skredet og bølger i vinden. Vårbyggen har det derimod ikke lige godt alle steder. Lidt bleg og ikke særligt stor i vækst. På grund af det våde forår, blev vårbyggen sået sent. Samtidig med det kølige forår, ser det ud som om byggen har haft det svært. Træer og buske, som sidste gang stod i fuld flor med deres mange farver, er også afblomstret. Så det farvemæssige billede lige i dag er mest den grønne farve lidt varierende, alt efter hvad vi snakker om. Hveden er f.eks. meget mørke grøn contra vårbyggen der er lysegrøn. På vejen til Torrild har vi en god udsigt over lavningerne ved Fensholt. De stejle skråninger er belagt med græs. Som var til nytte for de heste og ungdyr, der gik der. Vi kunne stadig se de mange felter i kornmarkerne der var sået om. Nu kunne vi se det der minder om et skakbræt. I Torrild drejede vi af mod Assendrup. Vi kom forbi de tre store vindmøller. Tidligere har der stået 17 mindre vindmøller her. De blev for år tilbage erstattet af de tre store der nu står her. Det siges de tre producere ligeså meget strøm, som de 17 andre, der var her tidligere. Synsmæssig ser det også bedre ud med de tre end de andre 17. Vi kommer forbi en mark, hvor man har slået græsset til hø. Så må vi håbe, at vejret holder tørt mere en tre dage. Ellers kan det være svært at lave godt hø. I dag tørrer man jo ikke hø som i gammel, hvor man hængte høet op på stativer ude i marken. Her kunne det så stå og tørre også selv om der kom regn, tog det ikke skade. Derimod i dag tørre man græsset på den

9 måde, man lader græsset ligge på jorden, og så vender man det op til et par gange om dagen. Under gunstige forhold kan man presse det efter 4-5 dage. Vælger man den nemme løsning og wapper det, skal det kun vejre to til tre dage, hvorefter man pakker det ind i plastic. Efter at have svinget ud på landevejen mellem Århus og Horsens ved Assendrup ser vi en indhegning med strudser. 5 dyr var der, hvor to af dem åbenbart var legesyge. De løb i hvert fald rundt og jagede hinanden. Længere fremme kom vi til Grumstrup. En lidt større by med en del huse, gårde og virksomheder i mindre stil. Et sted i udvikling, som vi kunne se fordi der var gang i husbyggeriet. Uden for Grumstrup på vejen mod Hylke havde vi en fantastisk udsigt ud over landskaberne. Vi kunne se helt ind til Skanderborg og op til højderne ved Virring og tilbage til Torrild. Meget flot. På dette træk så det ud til, at jorden var god, for avlen stor rimeligt godt. Inden vi når Hylke kommer vi i gennem den lille by Ustrup. Den ligger på et lille plato, så dem der bor her må have en god udsigt. Hylke er en tidligere stationsby. Den er det ikke længere. Efter de små tog er afskaffet, standser de ikke længere her. Man kan jo også sige om behovet er der. Byen er ellers ganske stor, men ligger nok for tæt på Skanderborg. Efter Hylke kommer vi igennem en strækning der byder på meget forskellig natur, inden vi krydser hovedvejen Skanderborg Horsens. Vejen er noget bugtet. Væksten uden for vejen svinger mellem nåleskov, løvskov og åbne marker. Vi er i et område med kvæg, så vi ser mange majsmarker. De har det ikke godt. Vi kan godt se de mangler varme. De bedste planter er nok 30 cm høje de ringeste måske 10 cm og står meget spredt. Vi kommer tæt forbi golfbanen med Skanderborg Sø som baggrund. Meget flot. En enkelt gravhøj er der også. Efter hovedvejen fortsætter vi mod Tåning. Igen går vejen op og ned. Men stadig med meget frodighed omkring os. Da vi kommer fri af Tårning ser vi her fra højden Mossø, som ligger dernede for enden af vejen. Vi kommer igennem nogle småskove, hvor vi ser mange blomstrende gyvel. Vi ender ved møllen Fuldbro, som engang var en driftig vandmølle, men i dag kun er beboelse. Men flot vedligeholdt.

10 Umiddelbart herefter drejer vi til venstre af margeritruten, som fører os ned til Mossø. Her ved p-pladsen gør vi holdt og nyder vores medbragte kaffe. Mossø ved Skanderborg er Danmarks fjerdestørste og Jyllands næststørste sø, efter Stadil Fjord. Den er en del af Gudenåsystemet. Søen har en længde på små 10 km og en bredde på knap 2 km. Mossø er skabt under sidste istid, altså for små år siden. Dybdemæssigt er Mossø opdelt i to bassiner - et lille og lavvandet vestligt samt et stort og meget dybt østligt. De to bassiner er delt af en lavvandet tange, der fra Emborg Odde strækker sig næsten helt over til sydsiden. Mossø afvander til Gudenåen nær Klostermølle i søens vestende. Søen er omgivet af skove, enge og agerland. Og nogle steder er der store rørskove og moseområder langs søens bredder. Vi så ikke mange dyr der ude på vandet. Derimod havde vi fuglesang lige uden for bussen. Det havde vi glæde af, ved at vi havde døren i bussen åben. Samtidig kunne vi høre bølgeskvulpene nede fra vandet. Vi havde også en ide om, at man kunne bade her ved p-pladsen, for der var sand på bringerne, der godt kunne minde lidt om badestrand. Efter pausen fortsatte vi videre nordom Mossø. Vi kom igennem et større sommerhus område. Husene lå her langs med vandet inde imellem træer. Det så meget idyllisk ud. Inden vi drejede fra og ind i landet, nåede vi lige, at se der var liv i søen. Nogle svaner og ænder lå og solede sig her ved bredden. Vi kom igennem Alken. En lille stationsby på strækningen Skanderborg Silkeborg. Vi kom op i højderne igen og havde et flot syn ud over Mossø og til det landskab der var på den anden side. Vi kom til Boes. En meget lille og romantisk by, bestående af mange små bindingsværkshuse med stråtag. Man blev straks henført til de gamle danske film. Spisestedet der var meget berømt engang, er lukket. Men byen er stadig et besøg vær. Fra Boes gik turen videre mod Ry. En by i udvikling. Vi så byggeri flere steder. Mange forretninger. Både nye og gamle. En udbygget lystbådehavn. Stations by og forstad til Silkeborg. På hjemturen kom vi forbi Pressalit, toiletsædefabrikken uden for Ry. Over højderne inden Skanderborg. Forbi Skanderborg Sø med Dagmar. Rundtursbåden. Forbi gården med de nye kartofler. Forbi Torrild med mejeriet.

11 Igennem Fillerup med den nedlagte maskinfabrik Ålykke og møllen. Igennem Rathlousdal allè, som ingen ved om den skal fældes eller ej. Ind igennem Odder, forbi Rathlousskolen og museet. Op forbi Vestermarksskolen, som da den blev bygget lå ude på landet. Det gør den ikke mere. Ned igennem industrikvarteret inden vi igen var hjemme på Bronzealdervej. En ny lang tur var til ende. En tur på mange oplevelser ud i, hvordan naturen skifter fra gang til gang. Næste gang kommer vi ud til nye forandringer. Nye farver og måske med noget mere sommer. Mvh Hans Mossø Tur til Tunø med hus 14 D. 15.juni

12 Tur til Tunø med hus 14 D. 15.juni Jeg var så heldig at komme med som hjælper, da hus 14 tog på sommerudflugt til Tunø. Vejret viste sig fra sin aller bedste side og gav os strålende solskin hele dagen. Vi mødtes alle på havnen i Hou, nogle i Antonie, som var læsset med alt hvad der skulle bruges på sådan en dag,samt nogle af beboerne. Andre kom i deres private biler læsset med ekstra kørestole,samt de beboere der ikke kunne være i bussen. Under overfarten blev der serveret kaffe med endnu lune hjemmebagte boller med ost, marmelade og pålæg. Også en lille hjertestyrkning var der tænkt på. Vel ankommet til Tunø blev beboerne kørt i kørestole op til Ølykkecentret. Efter lidt at drikke gik vi en tur ad hovedgaden, hvor vi så på de fine huse og mærkede den charmerende stemning af en ø, hvor der ingen biler kører, men vi kunne gå midt på vejen og nyde roen kun afbrudt, når en traktor kommer brummende. Vi fortsatte til gadekæret hvor en enkelt blishønefamilie sørger for lidt røre i andedammen.vi gik ad grusvejen tilbage mod vores logi. Vi nyder det dejlige vejr på terrassen med lidt at drikke også en enkelt øl. Vi synger nogle sommersange og hygger os sammen, inden det er tid for frokost. Her har personalet også tænkt på alt.

13 På en medbragt engangsgrill bliver der stegt pølser og ellers er menuen dejlige stegte frikadeller med kartoffelsalat og de gode boller hjemmefra. Alle nyder maden med god appetit, der skred vist lidt mere ned end vanligt. Alle hjælper hinanden med at rydde op, nogle henter kage hos købmanden og da alle er klar går vi mod Revet. Vi kommer om ved en bod ved vejen, hvor vi køber friske asparges og nye kartofler, friskere fås det ikke. Vi går over campingpladsen og her finder vi borde og bænke, hvor alle kan være. Karin og Kirsten kan ikke stå for vandet og som to vikingekvinder smider de sig i vandet, superseje kvinder. Her er rigtig dejligt med udsigt til havnen med lystbåde og Samsø i det fjerne. Vi hygger os og synger gamle danske giro413numre indtil vi kan se færgen komme og det er tid for os at komme ned til havnen igen. Sejlturen hjem er lidt mere mat end udturen, alle er trætte efter en hel dagi solen uden middagssøvn. Afsked på havnen i Hou hvor personalet hjælper hinanden med at få beboere, kørestole og rollatorer i de forskellige biler. Jeg takker for en dejlig dag sammen med jer alle, mage til personale kender jeg ikke. Annie Rasmussen datter af Poul i hus 14.

14 JULI (ormemåned) Denne højsommermåned er navngivet efter Julius Cæsar, som blev myrdet i år. 44.f. Kr. Før den tid kaldte romerne måneden for quintilis (den femte). Det gamle danske månedsnavn er ormemåned. Det hentyder måske til, at der i julivarmen let går orm i kødet. En anden forklaring kan være, at orme, dvs. hugorme og snoge, gerne vil sole sig og derfor hyppigt ses i juli, når vejret er godt. Bondens gøremål i juli Høslætten blev fortsat i denne måned eller indledt hvis foråret havde været meget koldt. Sidst i juli kunne man ofte høste det første korn, nemlig vinterrugen. Hvis det forrige år havde givet en dårlig kornhøst, kunne denne højsommermåned være en af årets hårdeste at komme igennem, idet alt korn fra forrige høst så var spist, før den nye rug kunne høstes; en situation som kendes i mange ulande den dag i dag, og hvor det betyder hungersnød, hvis høsten svigter to år i træk. I haven skulle vinterkålen nu sås. Når der var tid til det, kørte man tørv hjem fra mosen og destillerede eventuelt snaps af den vin, hvorpå krydder- og lægeurter fra Sct. Hans havde trukket. Overtro og varsler om juli Der er få generelle vejrvarsler for juli måned. Et lyder dog: er

15 juli måned meget hed, da hvæs din le og høstfolk bed. En varm og solrig juli giver med andre ord en tidlig høst, det er faktisk indlysende Venlig hilsen Dorte Næsborg Åkjærvej 21, Falling TØSER FRA HUS 12 PÅ TUR TIL KØBENHAVN Tirsdag d. 11/ tog vi toget fra Horsens banegård kl Vi havde medbragt hjemmelavede boller, kaffe, ost og frugt. I den togvogn vi sad i, var der næsten kun kvinder der skulle til København for at se det samme os, nemlig kronprinseparrets nye bolig på Amalienborg. Der var en værre snakken i vognen i de ca. 2½ time turen varede. Da vi var kommet til hovedbanegården i København fik vi låst vores ting ind i en boks, aflagde toilettet et besøg og gik så direkte til Amalienborg. Vi gik gennem Strøget og over Kongens Nytorv til Frederik d. 8. Palæ. Der var en enorm kø af folk, som gerne ville ind og se palæet. Vi skulle nok stå i 3 timer og vente og det havde vi bestemt ikke lyst til. Vi bestemte os for at komme tilbage senere. Vi gik i stedet på Amalienborgmuseet, hvor der i anledning af dronningens fødselsdag, var udstillet nogle af hendes kjoler og legetøj. Det var sjovt at se. Derefter var vi i Marmorkirken eller Frederiks kirken, som ligger ved siden af Amalienborg. Vi var efterhånden blevet sultne og bestemte os for at spise frokost i Nyhavn og

16 fandt et hyggeligt sted, hvor vi kunne sidde udenfor, da vejret var til det. Lidt køligt, men vi fik udleveret tæpper. Så syntes Marianne at vi skulle tage på en havnerundfart og vi tog den eneste båd uden tag på. Det var en kold fornøjelse. Vi kom forbi bl.a. det nye skuespillerhus, Operaen, bådehusene som er blevet lavet til lækre lejligheder, Den sorte Diamant, gamle pakhuse, som er lavet pænt i stand, Holmen, Den lille havfrue som ikke er på sin sten, men i Japan o.m.m. Vi stod af ved Christiansborg, da vi hundefrøs. På Christiansborg så vi de Kongelige Repræsentationslokaler og Gobelinerne. Tiden var nu inde til at gå tilbage til Amalienborg for at se om køen var skrumpet ind. Det var den, så de fleste af os stillede os i kø og resten gik på en lille kaffebar der hedder Mormors kaffebar og fik dejlig chokolade og kiksekage. På vej tilbage mod banegården var vi inde i Den kongelige Porcelænsfabrik for at se på bl.a. Flora Danica stellet. Vi nåede også en kop kaffe på en kaffebar, samt at købe aftensmad til toget. Vi var hjemme ca. kl Vi havde haft en rigtig dejlig dag fyldt med indtryk og sjove oplevelser i hyggeligt samvær med hinanden

17 Sankt Hans Onsdag den 23. juni var vi inviteret til Sankt Hans fest hos naboerne på skolen, de havde lavet et flot arrangement med bål, tale og sang. Herefter grillede Kirsten og Tina pølser til os, hertil var der kold kartoffelsalat, lidt grøn salat og friskbagte boller lidt. Vi havde en rigtig hyggelig dag, og vi håber at blive inviteret igen til næste år. Båltalen. Vi vil gerne byde jer velkommen her til vores årlige Sct. Hans bål. Sct. Hans aften er en gammel hedensk skik, hvor man byder sommeren velkommen, og brænder ondskaben væk og i dette tilfælde er ondskaben en heks. Vi er glade, for de traditioner, vi har sammen med jer til Sct. Hans og til Jul. Vi er glade for, at I kunne komme og hygge jer sammen med os i dag. Vi vil godt benytte lejligheden til, at takke jer for, at have måtte låne jeres sø, i vores natur og teknik timer. Vi har sat åkander og siv og mange forskellige dyr ud, og håber, at det bliver et hyggeligt sted for jer at være. Nu syntes vi at Michael skal tænde bålet, og vi alle sammen skal synge midsommervisen. Mvh Jeff Bøgelund us2.

18 Beboere og personale på Bronzealdervej sender en stor tak til kvickly Odder, de har igen i år sponsoreret pølser til vores Sankt Hans fest. TAK.

19 Referat fra bestyrelsesmødet i Aktivitetsforeningen Onsdag d Dagsorden: 1 Godkendelse af forslag til dagsorden. 2 Godkendelse af referat fra d Meddelelser fra formanden/ Else Marie 4 Økonomi / Annie 5 Ansøgning om bevillinger 6 Medlemskontingent/ Medlemsregistrering/ 7 Annie 8 Igangværende aktiviteter / Rosa 9 Planlagte kommende aktiviteter Pjece/ Hjemmeside/ Else Marie 10 Næste bestyrelsesmøde 11 Evt. Referat: Ad 1 Godkendt Ad 2 Godkendt Ad 3 Ang møde med Bente Markfoged: Vi skal forsøge at hverve nogle flere frivillige, som skal tilknyttes de enkelte huse. De enkelte huse aftaler med de frivillige, hvad de vil og kan. Ønskeligt 3-4 frivillige pr. hus. Herudover ønskes bankohold, bowlinghold o.a. Også til enkelte arrangementer mangler vi frivillige.

20 Vi planlægger et møde med frivillige d. 29. juni kl til ca Rosa skriver til de frivillige og Else Marie sætter annonce i Odder Avis. Samtidig sætter Else Marie opslag i de enkelte huse. Ad 4 Økonomi gennemgået Ad 5 a.anmodning om hjælp til indkøb af jord til anlæg af ny have fra hus 14 Da vi sætter pris på initiativet belønner vi med 1500,00 kr b.beslutning om at ville donere hvert hus med 2500,00kr. til et særligt sommerarrangement. Gerda B. sætter seddel op i husene. c. Ansøgning om ,00kr til anlæg af af sti med fliser. Else Marie kontakter Bente og siger ja til anmodningen d. Ansøgning om økonomisk hjælp til at få flyttet drivhuset fra det tidligere plejehjem i Gylling. Vi bevilger max. 2500,00 kr Ad 6 Medlemsliste gennemgået Ad 7 Bowling Gudstjeneste 22.6: Frivillige møder ca

21 Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde den 16/ Deltagere: Hanne og Jonna, Hanne og Jette, Gudrun og Marie, Jesper og Lene, Grethe og Jan, Kirsten og Jette. Desuden deltog Else Marie Lerche Fravær: Ulla Grønkjær-Petersen 1. Planlægning af loppemarked den 20/6 Jan har fået sat annonce i Odder Avis i dag, har styr på vagtplanen og sætter skilte op ved Århusvej Bente sørger for opslag rundt i husene, mailer opslaget til muligt interesserede og beder om at få det på Oddernettet. Hanne sørger for vafler og handler ind hertil Vi sælger de øl og vand, vi har, og henter mere i Kvickly, hvis vi mangler Vi bruger kaffe fra vores kaffeautomat og betaler pr. kande 2. Bente orienterer om det videre arbejde efter det anmeldte tilsyn, hvor der fra socialudvalget var stor anerkendelse til personale og ledelse på Bronzealdervej for sidste års tilsynsrapporter. Der vil ved det uanmeldte tilsyn i år være fokus på kontaktpersonsordningen. Vil vi styrke denne funktion dels ved hjælp af kontaktpersonskursus på Social- og sundhedsskolen og dels ved at arbejde med livshistoriens mange facetter. 3. Der har været en del god presseomtale af det fleksible madtilbud, idet beboerne i de kommunale plejeboliger tager på i vægt.

22 4. Projekt Mad fra bunden tegner til at blive en succes. Den første måned har beboerne taget mellem 1 og 2 kg på, den hjemlige hygge i huset påvirkes i positiv retning og økonomien holder så godt og vel. Projektet afsluttes med udgangen af juli måned. Der vil blive lavet en evalueringsrapport over resultaterne. Servicestyrelsens blad Social Fokus har i juninummeret en artikel om projektet. Bente har sendt et link til medlemmerne af Bruger og pårørenderådet. Adressen er 5. Jan orienterer om den tunge arbejdsgang, han har oplevet for at få synliggjort Bronzealdervej på kort, GPS og med skiltning. Teknisk afdeling gør nu en ekstra indsats for at få vejen på GPS, Krak og vejkort. Skiltning ved Århusvej er ikke et kommunalt anliggende. Der kan ansøges om tilladelse til at opstille et skilt mod betaling. Vi afventer om vi skal arbejde videre hermed. MADSERVICE TIL ÆLDRE "Det er i orden, det smager af noget. Jeg kan lide alt!" Sådan siger 90-årige Dagny Kristensen, der bor i Plejeboligerne på Bronzealdervej i Odder. Her har man fokus på ernæring og livskvalitet. Alle beboerne får tilbud om ernæringsscreening, og langt de fleste tager imod det. Der eksperimenteres også med at lave maden fra bunden lokalt og inddrage beboerne i køkkenet.

23 Madservice handler ikke kun om at levere mad til ældre, der ikke længere kan tilberede deres måltider selv. Madservice har også potentiale til at forebygge og behandle undervægt og en lang række sygdomme. Social Fokus Ældre handler denne gang om mad og måltider. Se reportagen fra Odder, og hør hvad forsker Jens Kofoed siger om det gode måltid. Læs om ældres ernæring - få tips og opskrifter fra kokken Mads Nybro. Og meget mere! Bladet Social Fokus Ældre om madservice

24 Bronzealdervejs Bruger- og pårørenderåd Hus nr. 2 Personale Jonna Simonsen Kløvermarksvej 21 Tlf.: E- mail: Pårørende Hanne Mølgaard Søndervej Hundslund Tlf / Hus nr. 4 Pårørende Hanne Jacobsen Ankjær 305 Tlf: Personale Jette Storgaard Solbrinken 37 Tlf.: / Hus nr. 6 Beboer Gudrun Fig Bronzealdervej nr 6 lejl nr. 7 Personale Marie Nielsen Baneleddet Mårslet Tlf.: Hus nr. 10 Pårørende Lene Jørgensen Bakkevænget 44, Tvingstrup 8700 Horsens / Personale Jesper Elbo Christianslund 52 Tlf.:

25 Hus nr. 12 Pårørende Grete Suder Rådhusgade 47. st. tv. Tlf.: Pårørende formand Jan Kjærsgaard Smedegade 91, Ørting Tlf.: / Personale Ulla Grønkjær-Petersen Fyrrevænget 37 Tlf.: E- mail: Personale Jette Hansen Fuglsangsvej 4 Tlf.: Sekretær Leder Bente Markfoged Lærkevej 48, Hou Tlf.: er.dk Hus nr. 14 Pårørende næstformand Kirsten Dahl Rantzausgavevej 15 Tlf.:

26 Bronzealdervejs aktivitetsforening Formand Else Marie Lerche Nølev Byvej Gerda Ustrup Enghaven Økonomiansvarlig Anni Rasmussen Bymosevej Århus Revisor Gerda Bachmann Rørth Skovvej Aktivitetsansvarlig Rosa Nielsen Åparken 19, st.th Revisorsuppleant Else Schultz Rørthvej

27 Husk at besøge kiosken, vi er også altid klar til en lille snak Kom og se vores store udvalg. Ugeblade der skal bestilles Slik, Chokolade, Pastiller, Bolsjer Strikkegarn Strikkepinde El-pærer Strømpebukser Barberskum Barbergel Hygiejnebind Hårlak Hårnet Toiletartikler Hårshampoo Gele til håret Balsam Brusegel Skumklude Kort Vaseline Deodorant Tandpasta + Steradent Tandbørste Læbepomade Neglepinde Vatpinde Lommeletter Ansigtsservietter Fugtighedsservietter Intim sæbe Toiletpapir Toiletrens Toiletbørster Køkkenruller plastposer Spørg Hvis der er noget du ønsker

28 Sidste frist for indlevering af stof til næste blad 26. juli til Mailadresser Leder: Assisterende leder: Pedel : Kioskens åbningstider Mandag fra kl Torsdag fra kl

Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012

Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012 Månedsbladet Luren Nr. 5 årgang 3 Maj2012 Indholdsfortegnelse Bliv medlem af aktivitetsforeningen Månedsbrev Beboernyt Aktiviteter i hus 8 i januar Bustur med Hans Sidste nyt fra mandegruppen Alrø tur

Læs mere

Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej

Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej Månedsbladet Luren Plejeboligerne Bronzealdervej Nr.9 årgang 1 September 2010 Indholdsfortegnelse: Månedsbrev Tak til aktivitetsforeningen Livshistorie Fødselsdage Nye beboere Aktivitetskalender for september

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1

Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1 Månedsbladet Luren Nr.11 årgang 5 november 2014 1 Indhold Månedsbrev 3 Beboernyt 5 Månedskalender 6 Månedlig tur med Hans 7 Sidste nyt fra mandeklubben 9 Nyt fra Dameklubben 11 Tak til Aktivitetsforeningen

Læs mere

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1

Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1 Månedsbladet Luren Nr.2 årgang 4 februar 2013 1 Indholdsfortegnelse: 3. Månedsbrev 4. Beboernyt 5. Aktiviteter i hus 8 6. Tur med Hans 8. Kiosken har fødselsdag 9. Nyt fra Mandegruppen 10. Bliv medlem

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

NR. 1 2013 22. ÅRGANG

NR. 1 2013 22. ÅRGANG NR. 1 2013 22. ÅRGANG Indholdsfortegnelse: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Lederen Maskinafdelingen Elafdelingen og På den sjove side Butikken Kløvercaféen Væksthuset Serviceafdelingen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Nors - Tved Tidende Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10 Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Sankt Hans Fest i Parken Det er nu blevet en tradition, at vi afholder bålfest i Parken

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Frøbjerg Festspil har gennemført en tilskuerundersøgelse, hvor 636 tilskuere deltog. Der blev stillet godt 20 spørgsmål og med mange kommentarmuligheder. Disse

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe STJÆR AVIS med Storring, Høver og Søballe Nr. 36 9. årgang Februar, marts, april og halvdelen af maj 2011 Den skønneste natur er lige uden for døren - nyd den! Læs mere om ture i området på side 16-17og

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nyhedsbrev 2011 Kai Kirkeby

Nyhedsbrev 2011 Kai Kirkeby Indhold Kai Kirkeby... 2 Forældre- og venneforeningen ved Skovbjergparken.... 4 Pilegården... 5 Birkebo... 17 Fyrretoppen... 25 Egely... 30 Aktivitetscentret Afdeling 1... 43 Afdeling 2... 53 1 Nyhedsbrev

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik Kreaklub - Forsamlingshuset - Samlingshuset - Elmehøj Nummer

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere