Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

2 Indholdsfortegnelse 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG/ELLER AFLEVERING) ANVENDER BIBLIOTEKET SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS UDLØB? SENDER BIBLIOTEKET AUTOMATISEREDE MEDDELELSER VIA SMS? ANVENDER BIBLIOTEKET SMS TIL ANDRE FORMÅL?... 4 HVIS JA, ANFØR DA HER TIL HVILKE FORMÅL HAR BIBLIOTEKET UDFØRT BRUGERUNDERSØGELSER I 2013 (FOKUSGRUPPEINTERVIEW MEDREGNES)?... 4 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HVIS MULIGT TÆLLER BIBLIOTEKET BRUG PÅ STEDET AF MATERIALER FRA ÅBNE HYLDER? KAN BIBLIOTEKET OPLYSE HVOR STOR EN PROCENTDEL AF TITLER, OPSTILLET PÅ VENTEHYLDE, SOM IKKE BLIVER AFHENTET AF LÅNERNE?... 5 HVIS JA, SÅ OPLYSES PROCENTTAL OG OPGØRELSESMETODE: HAR BIBLIOTEKET FORBEDRET STUDIEMILJØET FOR DE STUDERENDE I 2013 (CAFÉ, LOUNGE, GRUPPERUM MM.)?... 5 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE TILTAG: HAR BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES FOR FORSKERE? (SÆT GERNE FLERE KRYDS)... 6 HVIS ANDET, ANFØR DA HVILKE(T): DELTAGER BIBLIOTEKET I FORSKNINGSREGISTRERING OG VIDENSREGISTRERING FOR MODERINSTITUTIONEN?(F.EKS. PURE)... 6 HVIS JA, ANGIV DA OM DET ER: (SÆT GERNE FLERE KRYDS) MODTAGER BIBLIOTEKET AFSLUTTEDE OPGAVER FRA STUDERENDE PÅ INSTITUTIONEN( FX SPECIALER, MASTERAFHANDLINGER, HOVEDOPGAVER)? HAR BIBLIOTEKET SERVICEDEKLARATIONER?... 7 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HVIS MULIGT SPROGPOLITIK. TILSTRÆBER BIBLIOTEKET PARALLELLE HJEMMESIDER PÅ DANSK/ENGELSK/ANDRE SPROG?... 8 HVIS JA, ANGIV DA DEN PROCENTVISE MÅLOPFYLDELSE (ANSLÅET):... 8 ANGIV EVT. HVILKE: DELTAGER BIBLIOTEKET I OFFENTLIGE SOCIALE E-NETVÆRK SOM: (SÆT GERNE FLERE KRYDS)... 9 HVIS ANDRE, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HAR BIBLIOTEKET EN CHAT TJENESTE? HAR BIBLIOTEKET LOKALE NYHEDSTJENESTER (BLOGS ELLER E-NYHEDSBREVE)?... 9 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I NATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2013, HERUNDER DEFF PROJEKTER? HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I INTERNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2013? STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - TIDSSKRIFTSYSTEM TIL PUBLICERING AF TIDSSKRIFTER

3 23. STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - KONFERENCESERVICESYSTEM STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - ANDRE SÆRLIGE SERVICES HVIS JA, ANGIV DA HVILKE TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)?SÆT GERNE FLERE KRYDS TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)?SÆT GERNE FLERE KRYDS - ANDET MEDVIRKER BIBLIOTEKET TIL UDVIKLING AF E-LÆRINGSFORLØB? HVIS JA, ANFØR DA HVILKE HAR BIBLIOTEKET EN KOMPETENCEPOLITIK? OPGØR BIBLIOTEKET HVOR MANGE TIMER DER BRUGES PÅ ANSATTES KOMPETENCEUDVIKLING? HAR BIBLIOTEKET OPGJORT ANTALLET AF FYSISKE BESØG? HAR BIBLIOTEKET OPGJORT HVOR LÆNGE DE BESØGENDE GENNEMSNITLIGT OPHOLDTE SIG PÅ BIBLIOTEKET I 2013? HVIS JA, ANGIV DA ANTAL MINUTTER FOR ET GENNEMSNITLIGT BESØG? HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN SELV EN FORMULERET OPEN ACCESS POLITIK? HVIS JA, ANGIV DA LINK HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN TAGET/GJORT TILTAG TIL AT PUBLICERE OPEN ACCESS ARTIKLER? DIGITALISERER BIBLIOTEKET MATERIALER? HVIS JA, GIV DA EN KORT BESKRIVELSE (FORMÅL, EMNEOMRÅDE MV. EVT. MED LINK TIL HJEMMESIDE) BIBLIOTEKSSYSTEM NAVN HAR BIBLIOTEKET SELV DRIFTAFVIKLING AF BIBLIOTEKSSYSTEM? HVIS NEJ, HVORLEDES HOSTES BIBLIOTEKSSYSTEMET DA? HVIS NEJ, HVORLEDES HOSTES BIBLIOTEKSSYSTEMET DA? - ANDET ANGIV HVEM DER HOSTER JERES BIBLIOTEKSSYSTEM? SPØRGSMÅL VEDR. BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE: HAR BIBLIOTEKET ET INTEGRERET SØGESYSTEM HVIS JA, ANGIV DA HVILKET: HVIS JA, ANGIV DA HVILKET: - ANDET TILBYDER BIBLIOTEKET MOBIL ADGANG (SMARTPHONE ELLER TABLET) OG/ELLER APPS TIL SØGNING, FORNYELSER, RESERVERING HAR BIBLIOTEKET TAGET RFID TAGS I ANVENDELSE PR ? HVIS NEJ, FORVENTER BIBLIOTEKET AT TAGE RFID TAGS I ANVENDELSE I LØBET AF 2014? ANVENDES RFID TIL ANDRE FORMÅL END UDLÅN OG AFLEVERING? HVIS JA, ANFØR DA HVILKE STILLER BIBLIOTEKET E-BOGSLÆSERE TIL RÅDIGHED ELLER TIL UDLÅN FOR LÅNERE?... 16

4 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og/eller aflevering) Ingen selvbetjeningsautomater 13 38,2% Mellem 1-5 automater 13 38,2% Over 5 automater 8 23,6% I alt 101 selvbetjeningsautomater ,0% 5. Anvender biblioteket som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 23 67,6% Nej 11 32,4% 6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? Ja 8 23,5% Nej 26 76,5% 7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? Ja 5 14,7% Nej 29 85,3% Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. Personlig betjening, besvarelser i forbindelse med arrangementer i Students only. Meddelelse om afhentning af bestilt materiale Almindelig kommunikation Hjemkaldelser og man kan i vores skrankemodul sende sms til vores lånere 8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2013 (fokusgruppeinterview medregnes)? Ja 9 26,5% Nej 25 73,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Indretning. KUBIS brugerundersøgelse (spørgeskemaundersøgelse) Brugerundersøgelse om indretning af bibliotekets fysiske rum. Læs mere: Brugerundersøgelse om ønsker til vores kommende nye hjemmeside. Læs mere: %a5+vej+... 4

5 Samt brugerundersøgelse om vores biblioteksbase i form af fokusgruppe interviews knyttet til en workshop med konkrete øvelser i søgning i basen. Dette gøres 8 gange årligt med 200 gå-hjem-kunder. Tilfredshedsundersøgelse af nyt bibliotek (survey) Evaluering af brobygning (survey) Fokusgruppe om fremtidige services Forsker- og projektstøtte ved UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/forsker-_og_projektstoette.pdf Brugerundersøgelse af nyt mobilsite til biblioteket Mail + fokusgruppeinterviews Der er udført focusgruppeinterview i forbindelse med undersøgelse af forskeres kendskab til Open Access 9. Tæller biblioteket brug på stedet af materialer fra åbne hylder? Ja 5 14,7% Ja - som en stikprøve 1 2,9% Nej 26 76,5% Nej, men planlægger at gøre 2 5,9% 10. Kan biblioteket oplyse hvor stor en procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Ja 4 11,8% Opgøres ikke 30 88,2% Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode: 10. Fuldstændig optælling for 2013, i procent 1 bibliotek 49,0 % 1 bibliotek 21,5 % I alt 2 biblioteker Repræsentativ stikprøve for 2013, i procent 1 bibliotek 15,0 % 1 bibliotek 15,0 % I alt 2 biblioteker Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende i 2013 (café, lounge, grupperum mm.)? Ja 17 50,0% Nej 17 50,0%

6 Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: Gruppebesøg med forskningsopgaver i længere forløb Nedlæggelse af samlinger som at givet os et nyt undervisningslokale og skabt plads til flere arbejdspladser Vi har kaffe og forbedret WiFi forbindelse og udvidet åbningstider i vores Studiesal i Herlev. Vi har digitaliseret materialer og lagt dem online på vores nye hjemmeside. Vi har forbedret adgangsforhold. Støjafskærmning, nye møbler, kaffeautomat - Selvbetjenings-trykkeri - Event- og udstillingsområde - Caféområde - Interessent POC Walls (Point Of Contact) - Rec room - Media Lab Ny læsesal Det ene af vores 2 biblioteker er flyttet og i den forbindelse er der blevet oprettet en 'hyggekrog' og åbningstiden er blevet udvidet til 24/7. Desuden har vi opstillet et flygel. flere studiepladser Bibliotekets fagsal er ommøbleret, så der er flere studiepladser, skranken er flyttet ud i receptionen, så der er mere ro på fagsalen Nyt grupperum og nye gruppearbejdspladser med it-apparatur Nyindrettet biblioteket, læsesal og pauseareal. Grupperum og 24/7-zoner Nyindretning af 2 biblioteker med flere forskellige typer af studiepladser. Flere arbejdspladser Studiepladser Åbent ny afdeling på Nordkraft i Aalborg. Kombination af studiearbejdspladser, lounge samt område dedikeret til undervisning. 5 afdelinger har indført flydende åbningstider 24/7 1 afdeling har oprettet flere studiepladser 12. Har biblioteket særlige services for forskere? (Sæt gerne flere kryds) Bibliometriske analyser 11 33,3% Publiceringsvejledning 14 42,4% Vejledning om ophavsret 18 54,5% Informationssøgning 29 87,9% Referencehåndtering 22 66,7% Pensumlister 8 24,2% Ved ikke 0 0,0% Andet 15 45,5% Hvis andet, anfør da hvilke(t): De enkelte institutter har tilknyttet deres personlige kontaktbibliotekar, som tager sig af validering til forskningsregistreringen samt vejledning i diverse andre spørgsmål knyttet til forskernes brug af bibliotekets services. Andet: Pensumlister ift. e-læring. Informationssøgning Informationssøgning 13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen?(f.eks. PURE) Ja 27 79,4% Nej 7 20,6% 6

7 Hvis ja, angiv da om det er: (sæt gerne flere kryds) Registrering af publicering 19 70,4% Registrering af primære forskningsdata 7 25,9% Validering af registrering af publicering 18 66,7% Andet 0 0,0% I alt ,0% 14. Modtager biblioteket afsluttede opgaver fra studerende på institutionen( fx specialer, masterafhandlinger, hovedopgaver)? Ja, i papir 5 14,7% Ja, både i papir og elektronisk 6 17,6% Ja, kun elektronisk 12 35,3% Nej 11 32,4% 15. Har biblioteket servicedeklarationer? Ja 12 35,3% Nej 22 64,7% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Kan ikke anføres, da servicemål nyligt er revideret og endnu ikke lagt offentligt frem. Vi har en liste over hvilke ydelser vi tilbyder inkl. en spørgetjeneste, der garanterer svar inden for 24 timer. -bibliotek.dk -Bøger til døren -Øresundsuniversitetet -Udlån til andre biblioteker -Pris- og gebyrliste Fjernlån. https://bib.ucl.dk/da/page/institutionelle-laanere https://bib.ucl.dk/da/page/personlige-eksterne-laanere Institutionelle lånere: https://www.ucnbib.dk/da/page/institutionelle-laanere Personlige eksterne lånere: https://www.ucnbib.dk/da/page/personlige-eksterne-laanere https://biblioteket.ucsj.dk/da/page/servicedeklaration https://bibliotekerne.viauc.dk/da/page/servicedeklaration https://www.phbibliotek.dk/da/page/servicedeklaration https://www.phbibliotek.dk/da/node/151

8 16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? Ja 25 73,5% Nej 9 26,5% Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse (anslået): Under 50% 9 36,0% Over 50 % 14 56,0% Ved ikke 2 8,0% I alt ,0% 17. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal: Ingen arrangementer 13 38,2% Mellem 1-5 arrangementer 11 32,4% Mellem 5-90 arrangementer 10 29,4% I alt 371 arrangementer ,0% 17. Afholder biblioteket udstillinger? Angiv antal: Ingen udstillinger 16 38,2% Mellem 1-8 udstillinger 13 32,4% Mellem udstillinger 5 29,4% I alt 136 udstillinger ,0% Angiv evt. hvilke: Udstillinger på lokalbiblioteket og i moderinstitutionen. Arrangementer sammen med forskningsselskabet og moderinstitutionen. Månedens anskuelses tavler og Spot on!. Mange bl.a. Library Lunch Talks Vi har afholdt 10 interne koncerter på biblioteket i Aalborg og haft 2 udstillinger på biblioteket i Aarhus 44 koncerter, 46 foredrag mv., 6 større udstillinger, 22 mindre aktualitetsudstillinger Arrangementer: Kulturnat, bogreceptioner, foredrag mm. Udstillinger: Studieprojekter, foto, plakater, tekstil, keramik, stole, modeller, afgangsprojekter mm. Et udpluk: 4 arrangementer - Vækstlaget - hvor nyudklækkede kandidater og ph.d.'ere præsenterer deres forskning Årskonference med 150 deltagere i samarbejde med Foreningen for kønsforskning Fagligt kvindehistorisk symposium Fagligt symposium i øresundsnetværket for kønshistorikere Golden Days arrangement om kvindelige filosoffer Arrangement med Katrine Kielos og Ove K. Petersen om økonomernes menneskesyn Årsmöte för nordiska bibliotekarier i vår brugergruppe Workshop om e-resurser för Japan-forskare 8

9 Udstilling med foton från Indonesisk valkampanj Udstilling af plakat fra den kinesiske kulturrevolution Fredags bar for alle instituttets ansatte besøg af grupper, f.eks Bibliotekshistorisk Selskab, Kunstudstillinger med billedkunst, keramik, skulptur mv. men kun for instituttets ansatte. Mindre biblioteksrelaterede udstillinger Kunstudstillinger Åbent hus (fødselsdag) Rundvisninger Fjernarrangementer Fx: åbent hus Temaudstillinger og studenterudstillinger Tag en bog og byt en bog 18. Deltager biblioteket i offentlige sociale e-netværk som: (sæt gerne flere kryds) Facebook 20 60,6% Twitter 4 12,1% YouTube 8 24,2% Andre 4 12,1% Nej, biblioteket deltager ikke i offentlige sociale e-netværk 12 36,4% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links Mendeley, hvis den kan betragtes som social chat Vimeo : LinkedIn 19. Har biblioteket en CHAT tjeneste? Ja 8 24,2% Nej 25 75,8% Ved ikke 0 0,0% 20. Har biblioteket lokale nyhedstjenester (blogs eller e-nyhedsbreve)? Ja 15 45,5% Nej 18 54,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links xxx Nyt fra Skole 200 år, Nyhedsbrev Orientering om nye materialer i biblioteket Intranet og internt meddelelsesblad Blandt andet en række nyhedsbreve fra Kulturafdelingen og fra enkelte samlinger m.m. buechereitondern.wordpress.com;buechereitingleff.wordpress.com;buechereisonderburg.wordpress. com samarbejde med andre parlamentsbiblioteker

10 Biblioteket udsender nyhedsbrev hver anden måned.eks. på nyhedsbrev: D2F38AC4859C/ 9 forskellige bogklubber Nyhedsbreve til udvalgte medarbejdergrupper Nyhedsbreve Ikke tilgængelige for eksterne brugere blog.aub.aau.dk/operation/ Ugentlig, bred nyhedsservice rettet mod Metropols ledelse, men tilbydes på lokalt netværk til alle 21. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2013, herunder DEFF projekter? Ja 23 69,7% Nej 10 30,3% 22. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2013? Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Tidsskriftsystem til publicering af tidsskrifter Ja 9 27,3% Nej 24 72,7% Ved ikke 0 0,0% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Konferenceservicesystem Ja 1 3,2% Nej 30 96,8% Ved ikke 0 0,0% I alt ,0% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Andre særlige services Ja 6 20,7% Nej 20 69,0% Ved ikke 3 10,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da hvilke tidsskrift.dk 10

11 OJS samt. Phd. afhandlinger på AAU - fra indberetning til publicering. AUB understøtter og supporterer hele processen og er procesansvarlig og systemansvarlig. DDPB - arkiv samt portal Plagiatscanning af stud. projekter. 24. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)?sæt gerne flere kryds Ja - det er frivilligt for de studerende om de vil tage imod tilbuddet 22 66,7% Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne. Aktiviteten eller dele af den planlægges og afholdes i tæt samarbejde med moderinstitutionens lærere 9 27,3% 13 39,4% Ja - der tilbydes også kurser målrettet undervisere 15 45,5% Nej - biblioteket tilbyder ikke kurser 1 3,0% Andet 5 15,2% 24. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)?sæt gerne flere kryds - Andet kurser i brug af tablets, notebooks og e-bogslæsere kurser for alle ansatte Kurser on demand Book1bibiotekar 25. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? Ja 7 21,2% Nej 26 78,8% Hvis ja, anfør da hvilke The art of making case analysis I DEFF-projektregi og gennem support til Moodle e-læringsplatform. BINKO 2.0 Better Thesis xx Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen i Viborg PHBiblioteket deltager i et DEFF-projekt om dette 26. Har biblioteket en kompetencepolitik? (Kompetenceudvikling defineres her som planlagt undervisning som kan være afholdt internt eller eksternt, hvor underviseren kan være en ansat eller en udefra kommende konsulent; "brugsrelateret træning (demonstration)", såsom sidemandsoplæring, følordning, brugsrelateret demonstration og lignende uformelle træningsseancer er ikke omfattet af opgørelsen) Ja 11 34,4% Nej 20 62,5%

12 Ved ikke 1 3,1% 27. Opgør biblioteket hvor mange timer der bruges på ansattes kompetenceudvikling? Ja 9 27,3% Nej 24 72,7% 28. Har biblioteket opgjort antallet af fysiske besøg? Ja 18 54,5% Nej 15 45,5% 28. Antallet af fysiske besøg har desværre ikke været muligt at opgøre på baggrund af de indberettede tal. Yderligere oplysninger kan ses på Danmarks Statistik. 29. Har biblioteket opgjort hvor længe de besøgende gennemsnitligt opholdte sig på biblioteket i 2013? Ja 3 9,4% Nej 29 90,6% 29. Hvis ja, angiv da antal minutter for et gennemsnitligt besøg? Mellem 0 og 35 minutter 1 Mellem 35 og 56 minutter 1 Mellem 56 og 180 minutter Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? Ja 10 31,2% Nej 22 68,8% Hvis ja, angiv da link https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0cd 8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fmedarbejdere.au.dk%2Ffileadmin%2Fwww.medarbejdere.au.dk%2F Kommunikation%2Foversigt%2FPURE%2Fopen-access-folder_september-2010_tryk_blaa-tilkant_ny.pdf&ei=xN2IU- 12

13 uan4fa4qsmhihaba&usg=afqjcng6khgcyowbgj2irotxfq5jbnt81a&sig2=6t3vquiaqcmbraj5qvkd RA Det Kongelige Biblioteks side om open access: Folketinget har et åbne data projhekt Politikken er ikke tilgængelig på web, kun intra Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? Ja 16 50,0% Nej 16 50,0% 32. Digitaliserer biblioteket materialer? Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% Hvis ja, giv da en kort beskrivelse (formål, emneområde mv. evt. med link til hjemmeside) Fotos, gamle tryksager, arkiv Anskuelsestavler Biblioteket digitaliserer arkitekturtegninger, kataloger, fotografier og arkitekturmodeller. Digitalisering af koncertoptagelser og koncertprogrammer som bl.a. er en del af institutionens uddannelser til inspiration og læring samt dokumentation af institutionens virke og historie. Til formidling af Nationalbibliotekets bøger, håndskrifter, billeder, kort, noder &c. folketingstidende Digitalisering af diassamlinger, som tidligere blev benyttet til undervisning og forskning. Unikt materiale som kulturarv fra Arkitektskolen. Emnerne er arkitektur, landskab, design. Biblioteket har i samarbejde med Statsbiblioteket bl.a. digitaliseret historisk kildemateriale og kvindebevægelsens tidsskrifter. I 2014 udvides samarbejdet til også at omfatte Dansk Kvindesamfunds protokoller Se fx Nota er et rent digitalt bibliotek Som nationalbibliotek med særligt ansvar for den visuelle kulturarv digitaliserer Statsbiblioteket løbende danske lyd- og billedoptagelser. Formålet er primært bevaring. En del efterspurgt materiale digitaliseres i forbindelse med efterspørgsel, hvis rettighedsforholdende tillader det. Alle digitaliserede materialer kan anvendes til formidling i relevant sammenhæng. Derudover digitaliseres der 32 mio. avissider. Tidsskriftsnyheds-service til ansatte undervisere skanner tekster til studienet Digitalisering af eksamensopgaver Enkelte artikler og tekster 33. Bibliotekssystem Navn

14 Aleph 20 Integra 6 Reindex 2 DDE Libra 1 Biber Portal 1 Symphony 1 Vubis Smart 1 I alt Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? Ja 13 40,6% Nej 19 59,4% Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? Andet bibliotek som selvstændig base 12 63,2% Andet bibliotek som del af fælles base 2 10,5% Hos anden ekstern leverandør 4 21,1% Andet 1 5,3% I alt ,0% Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? - Andet Administrativ base hos os selv, bibliografisk base hos os leverandør. 34. Angiv hvem der hoster jeres bibliotekssystem? Det Kongelige Bibliotek 5 Statsbiblioteket 7 DBC 4 Det Administrative Bibliotek, Minibib 3 I alt Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: Hjemmesiden hostes af biblioteket selv 6 18,8% Hostes hos moderinstitutionen, men særskilt 3 9,4% Hjemmesiden er en underside til moderinstitutionens hjemmeside 16 50,0% Hjemmesiden er integreret med andre biblioteker 2 6,2% Hjemmesiden hostes hos andre 5 15,6% Andet 0 0,0% 14

15 36. Har biblioteket et integreret søgesystem Ja 24 75,0% Nej 8 25,0% Hvis ja, angiv da hvilket: Primo 9 37,5% Summa 1 4,2% Artesis 6 25,0% Andet 8 33,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da hvilket: - Andet Findit Biber Portal 2000 Vubis Smart Summon Summen Search Summon Summon Search 37. Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) og/eller APPS til søgning, fornyelser, reservering Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% 38. Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr ? Ja 14 43,8% Nej 18 56,2% Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2014? Ja 3 16,7% Nej 15 83,3% I alt ,0% 39.Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? Ja 4 25,0% Nej 12 75,0% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke Tyverisikring af alle genstande

16 tyverisikring Tyverisikring Overvågningskameraer Tyverisikring 40. Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? (http://dfdf.dk/dmdocuments/barometer2012.pdf) Ja 4 12,5% Nej 28 87,5% 16

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 GENEREL SERVICE...3 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG AFLEVERING)?...3 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 1 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet Biblioteks

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Brugerundersøgelse?????????????????????? Foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2014 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

KUBIS årsplan og budget 2015

KUBIS årsplan og budget 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 19. december 2014 Sagsnr. 2009-012269 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS årsplan og budget 2015 Indhold 1. Service 2. Ressourcer 3.

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Oversigt over studiemiljøet på Aalborg Universitet foråret 2011 Indhold Indledning... 2 Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Flere studiearbejdspladser efterlyses på HUM og delvist

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere