Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

2 Indholdsfortegnelse 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG/ELLER AFLEVERING) ANVENDER BIBLIOTEKET SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS UDLØB? SENDER BIBLIOTEKET AUTOMATISEREDE MEDDELELSER VIA SMS? ANVENDER BIBLIOTEKET SMS TIL ANDRE FORMÅL?... 4 HVIS JA, ANFØR DA HER TIL HVILKE FORMÅL HAR BIBLIOTEKET UDFØRT BRUGERUNDERSØGELSER I 2013 (FOKUSGRUPPEINTERVIEW MEDREGNES)?... 4 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HVIS MULIGT TÆLLER BIBLIOTEKET BRUG PÅ STEDET AF MATERIALER FRA ÅBNE HYLDER? KAN BIBLIOTEKET OPLYSE HVOR STOR EN PROCENTDEL AF TITLER, OPSTILLET PÅ VENTEHYLDE, SOM IKKE BLIVER AFHENTET AF LÅNERNE?... 5 HVIS JA, SÅ OPLYSES PROCENTTAL OG OPGØRELSESMETODE: HAR BIBLIOTEKET FORBEDRET STUDIEMILJØET FOR DE STUDERENDE I 2013 (CAFÉ, LOUNGE, GRUPPERUM MM.)?... 5 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE TILTAG: HAR BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES FOR FORSKERE? (SÆT GERNE FLERE KRYDS)... 6 HVIS ANDET, ANFØR DA HVILKE(T): DELTAGER BIBLIOTEKET I FORSKNINGSREGISTRERING OG VIDENSREGISTRERING FOR MODERINSTITUTIONEN?(F.EKS. PURE)... 6 HVIS JA, ANGIV DA OM DET ER: (SÆT GERNE FLERE KRYDS) MODTAGER BIBLIOTEKET AFSLUTTEDE OPGAVER FRA STUDERENDE PÅ INSTITUTIONEN( FX SPECIALER, MASTERAFHANDLINGER, HOVEDOPGAVER)? HAR BIBLIOTEKET SERVICEDEKLARATIONER?... 7 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HVIS MULIGT SPROGPOLITIK. TILSTRÆBER BIBLIOTEKET PARALLELLE HJEMMESIDER PÅ DANSK/ENGELSK/ANDRE SPROG?... 8 HVIS JA, ANGIV DA DEN PROCENTVISE MÅLOPFYLDELSE (ANSLÅET):... 8 ANGIV EVT. HVILKE: DELTAGER BIBLIOTEKET I OFFENTLIGE SOCIALE E-NETVÆRK SOM: (SÆT GERNE FLERE KRYDS)... 9 HVIS ANDRE, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HAR BIBLIOTEKET EN CHAT TJENESTE? HAR BIBLIOTEKET LOKALE NYHEDSTJENESTER (BLOGS ELLER E-NYHEDSBREVE)?... 9 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I NATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2013, HERUNDER DEFF PROJEKTER? HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I INTERNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2013? STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - TIDSSKRIFTSYSTEM TIL PUBLICERING AF TIDSSKRIFTER

3 23. STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - KONFERENCESERVICESYSTEM STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - ANDRE SÆRLIGE SERVICES HVIS JA, ANGIV DA HVILKE TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)?SÆT GERNE FLERE KRYDS TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)?SÆT GERNE FLERE KRYDS - ANDET MEDVIRKER BIBLIOTEKET TIL UDVIKLING AF E-LÆRINGSFORLØB? HVIS JA, ANFØR DA HVILKE HAR BIBLIOTEKET EN KOMPETENCEPOLITIK? OPGØR BIBLIOTEKET HVOR MANGE TIMER DER BRUGES PÅ ANSATTES KOMPETENCEUDVIKLING? HAR BIBLIOTEKET OPGJORT ANTALLET AF FYSISKE BESØG? HAR BIBLIOTEKET OPGJORT HVOR LÆNGE DE BESØGENDE GENNEMSNITLIGT OPHOLDTE SIG PÅ BIBLIOTEKET I 2013? HVIS JA, ANGIV DA ANTAL MINUTTER FOR ET GENNEMSNITLIGT BESØG? HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN SELV EN FORMULERET OPEN ACCESS POLITIK? HVIS JA, ANGIV DA LINK HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN TAGET/GJORT TILTAG TIL AT PUBLICERE OPEN ACCESS ARTIKLER? DIGITALISERER BIBLIOTEKET MATERIALER? HVIS JA, GIV DA EN KORT BESKRIVELSE (FORMÅL, EMNEOMRÅDE MV. EVT. MED LINK TIL HJEMMESIDE) BIBLIOTEKSSYSTEM NAVN HAR BIBLIOTEKET SELV DRIFTAFVIKLING AF BIBLIOTEKSSYSTEM? HVIS NEJ, HVORLEDES HOSTES BIBLIOTEKSSYSTEMET DA? HVIS NEJ, HVORLEDES HOSTES BIBLIOTEKSSYSTEMET DA? - ANDET ANGIV HVEM DER HOSTER JERES BIBLIOTEKSSYSTEM? SPØRGSMÅL VEDR. BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE: HAR BIBLIOTEKET ET INTEGRERET SØGESYSTEM HVIS JA, ANGIV DA HVILKET: HVIS JA, ANGIV DA HVILKET: - ANDET TILBYDER BIBLIOTEKET MOBIL ADGANG (SMARTPHONE ELLER TABLET) OG/ELLER APPS TIL SØGNING, FORNYELSER, RESERVERING HAR BIBLIOTEKET TAGET RFID TAGS I ANVENDELSE PR ? HVIS NEJ, FORVENTER BIBLIOTEKET AT TAGE RFID TAGS I ANVENDELSE I LØBET AF 2014? ANVENDES RFID TIL ANDRE FORMÅL END UDLÅN OG AFLEVERING? HVIS JA, ANFØR DA HVILKE STILLER BIBLIOTEKET E-BOGSLÆSERE TIL RÅDIGHED ELLER TIL UDLÅN FOR LÅNERE?... 16

4 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og/eller aflevering) Ingen selvbetjeningsautomater 13 38,2% Mellem 1-5 automater 13 38,2% Over 5 automater 8 23,6% I alt 101 selvbetjeningsautomater ,0% 5. Anvender biblioteket som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 23 67,6% Nej 11 32,4% 6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? Ja 8 23,5% Nej 26 76,5% 7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? Ja 5 14,7% Nej 29 85,3% Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. Personlig betjening, besvarelser i forbindelse med arrangementer i Students only. Meddelelse om afhentning af bestilt materiale Almindelig kommunikation Hjemkaldelser og man kan i vores skrankemodul sende sms til vores lånere 8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2013 (fokusgruppeinterview medregnes)? Ja 9 26,5% Nej 25 73,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Indretning. KUBIS brugerundersøgelse (spørgeskemaundersøgelse) Brugerundersøgelse om indretning af bibliotekets fysiske rum. Læs mere: Brugerundersøgelse om ønsker til vores kommende nye hjemmeside. Læs mere: %a5+vej+... 4

5 Samt brugerundersøgelse om vores biblioteksbase i form af fokusgruppe interviews knyttet til en workshop med konkrete øvelser i søgning i basen. Dette gøres 8 gange årligt med 200 gå-hjem-kunder. Tilfredshedsundersøgelse af nyt bibliotek (survey) Evaluering af brobygning (survey) Fokusgruppe om fremtidige services Forsker- og projektstøtte ved UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/forsker-_og_projektstoette.pdf Brugerundersøgelse af nyt mobilsite til biblioteket Mail + fokusgruppeinterviews Der er udført focusgruppeinterview i forbindelse med undersøgelse af forskeres kendskab til Open Access 9. Tæller biblioteket brug på stedet af materialer fra åbne hylder? Ja 5 14,7% Ja - som en stikprøve 1 2,9% Nej 26 76,5% Nej, men planlægger at gøre 2 5,9% 10. Kan biblioteket oplyse hvor stor en procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Ja 4 11,8% Opgøres ikke 30 88,2% Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode: 10. Fuldstændig optælling for 2013, i procent 1 bibliotek 49,0 % 1 bibliotek 21,5 % I alt 2 biblioteker Repræsentativ stikprøve for 2013, i procent 1 bibliotek 15,0 % 1 bibliotek 15,0 % I alt 2 biblioteker Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende i 2013 (café, lounge, grupperum mm.)? Ja 17 50,0% Nej 17 50,0%

6 Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: Gruppebesøg med forskningsopgaver i længere forløb Nedlæggelse af samlinger som at givet os et nyt undervisningslokale og skabt plads til flere arbejdspladser Vi har kaffe og forbedret WiFi forbindelse og udvidet åbningstider i vores Studiesal i Herlev. Vi har digitaliseret materialer og lagt dem online på vores nye hjemmeside. Vi har forbedret adgangsforhold. Støjafskærmning, nye møbler, kaffeautomat - Selvbetjenings-trykkeri - Event- og udstillingsområde - Caféområde - Interessent POC Walls (Point Of Contact) - Rec room - Media Lab Ny læsesal Det ene af vores 2 biblioteker er flyttet og i den forbindelse er der blevet oprettet en 'hyggekrog' og åbningstiden er blevet udvidet til 24/7. Desuden har vi opstillet et flygel. flere studiepladser Bibliotekets fagsal er ommøbleret, så der er flere studiepladser, skranken er flyttet ud i receptionen, så der er mere ro på fagsalen Nyt grupperum og nye gruppearbejdspladser med it-apparatur Nyindrettet biblioteket, læsesal og pauseareal. Grupperum og 24/7-zoner Nyindretning af 2 biblioteker med flere forskellige typer af studiepladser. Flere arbejdspladser Studiepladser Åbent ny afdeling på Nordkraft i Aalborg. Kombination af studiearbejdspladser, lounge samt område dedikeret til undervisning. 5 afdelinger har indført flydende åbningstider 24/7 1 afdeling har oprettet flere studiepladser 12. Har biblioteket særlige services for forskere? (Sæt gerne flere kryds) Bibliometriske analyser 11 33,3% Publiceringsvejledning 14 42,4% Vejledning om ophavsret 18 54,5% Informationssøgning 29 87,9% Referencehåndtering 22 66,7% Pensumlister 8 24,2% Ved ikke 0 0,0% Andet 15 45,5% Hvis andet, anfør da hvilke(t): De enkelte institutter har tilknyttet deres personlige kontaktbibliotekar, som tager sig af validering til forskningsregistreringen samt vejledning i diverse andre spørgsmål knyttet til forskernes brug af bibliotekets services. Andet: Pensumlister ift. e-læring. Informationssøgning Informationssøgning 13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen?(f.eks. PURE) Ja 27 79,4% Nej 7 20,6% 6

7 Hvis ja, angiv da om det er: (sæt gerne flere kryds) Registrering af publicering 19 70,4% Registrering af primære forskningsdata 7 25,9% Validering af registrering af publicering 18 66,7% Andet 0 0,0% I alt ,0% 14. Modtager biblioteket afsluttede opgaver fra studerende på institutionen( fx specialer, masterafhandlinger, hovedopgaver)? Ja, i papir 5 14,7% Ja, både i papir og elektronisk 6 17,6% Ja, kun elektronisk 12 35,3% Nej 11 32,4% 15. Har biblioteket servicedeklarationer? Ja 12 35,3% Nej 22 64,7% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Kan ikke anføres, da servicemål nyligt er revideret og endnu ikke lagt offentligt frem. Vi har en liste over hvilke ydelser vi tilbyder inkl. en spørgetjeneste, der garanterer svar inden for 24 timer. -bibliotek.dk -Bøger til døren -Øresundsuniversitetet -Udlån til andre biblioteker -Pris- og gebyrliste Fjernlån. https://bib.ucl.dk/da/page/institutionelle-laanere https://bib.ucl.dk/da/page/personlige-eksterne-laanere Institutionelle lånere: https://www.ucnbib.dk/da/page/institutionelle-laanere Personlige eksterne lånere: https://www.ucnbib.dk/da/page/personlige-eksterne-laanere https://biblioteket.ucsj.dk/da/page/servicedeklaration https://bibliotekerne.viauc.dk/da/page/servicedeklaration https://www.phbibliotek.dk/da/page/servicedeklaration https://www.phbibliotek.dk/da/node/151

8 16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? Ja 25 73,5% Nej 9 26,5% Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse (anslået): Under 50% 9 36,0% Over 50 % 14 56,0% Ved ikke 2 8,0% I alt ,0% 17. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal: Ingen arrangementer 13 38,2% Mellem 1-5 arrangementer 11 32,4% Mellem 5-90 arrangementer 10 29,4% I alt 371 arrangementer ,0% 17. Afholder biblioteket udstillinger? Angiv antal: Ingen udstillinger 16 38,2% Mellem 1-8 udstillinger 13 32,4% Mellem udstillinger 5 29,4% I alt 136 udstillinger ,0% Angiv evt. hvilke: Udstillinger på lokalbiblioteket og i moderinstitutionen. Arrangementer sammen med forskningsselskabet og moderinstitutionen. Månedens anskuelses tavler og Spot on!. Mange bl.a. Library Lunch Talks Vi har afholdt 10 interne koncerter på biblioteket i Aalborg og haft 2 udstillinger på biblioteket i Aarhus 44 koncerter, 46 foredrag mv., 6 større udstillinger, 22 mindre aktualitetsudstillinger Arrangementer: Kulturnat, bogreceptioner, foredrag mm. Udstillinger: Studieprojekter, foto, plakater, tekstil, keramik, stole, modeller, afgangsprojekter mm. Et udpluk: 4 arrangementer - Vækstlaget - hvor nyudklækkede kandidater og ph.d.'ere præsenterer deres forskning Årskonference med 150 deltagere i samarbejde med Foreningen for kønsforskning Fagligt kvindehistorisk symposium Fagligt symposium i øresundsnetværket for kønshistorikere Golden Days arrangement om kvindelige filosoffer Arrangement med Katrine Kielos og Ove K. Petersen om økonomernes menneskesyn Årsmöte för nordiska bibliotekarier i vår brugergruppe Workshop om e-resurser för Japan-forskare 8

9 Udstilling med foton från Indonesisk valkampanj Udstilling af plakat fra den kinesiske kulturrevolution Fredags bar for alle instituttets ansatte besøg af grupper, f.eks Bibliotekshistorisk Selskab, Kunstudstillinger med billedkunst, keramik, skulptur mv. men kun for instituttets ansatte. Mindre biblioteksrelaterede udstillinger Kunstudstillinger Åbent hus (fødselsdag) Rundvisninger Fjernarrangementer Fx: åbent hus Temaudstillinger og studenterudstillinger Tag en bog og byt en bog 18. Deltager biblioteket i offentlige sociale e-netværk som: (sæt gerne flere kryds) Facebook 20 60,6% Twitter 4 12,1% YouTube 8 24,2% Andre 4 12,1% Nej, biblioteket deltager ikke i offentlige sociale e-netværk 12 36,4% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links Mendeley, hvis den kan betragtes som social chat Vimeo : LinkedIn 19. Har biblioteket en CHAT tjeneste? Ja 8 24,2% Nej 25 75,8% Ved ikke 0 0,0% 20. Har biblioteket lokale nyhedstjenester (blogs eller e-nyhedsbreve)? Ja 15 45,5% Nej 18 54,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links xxx Nyt fra Skole 200 år, Nyhedsbrev Orientering om nye materialer i biblioteket Intranet og internt meddelelsesblad Blandt andet en række nyhedsbreve fra Kulturafdelingen og fra enkelte samlinger m.m. buechereitondern.wordpress.com;buechereitingleff.wordpress.com;buechereisonderburg.wordpress. com samarbejde med andre parlamentsbiblioteker

10 Biblioteket udsender nyhedsbrev hver anden måned.eks. på nyhedsbrev: D2F38AC4859C/ 9 forskellige bogklubber Nyhedsbreve til udvalgte medarbejdergrupper Nyhedsbreve Ikke tilgængelige for eksterne brugere blog.aub.aau.dk/operation/ Ugentlig, bred nyhedsservice rettet mod Metropols ledelse, men tilbydes på lokalt netværk til alle 21. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2013, herunder DEFF projekter? Ja 23 69,7% Nej 10 30,3% 22. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2013? Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Tidsskriftsystem til publicering af tidsskrifter Ja 9 27,3% Nej 24 72,7% Ved ikke 0 0,0% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Konferenceservicesystem Ja 1 3,2% Nej 30 96,8% Ved ikke 0 0,0% I alt ,0% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Andre særlige services Ja 6 20,7% Nej 20 69,0% Ved ikke 3 10,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da hvilke tidsskrift.dk 10

11 OJS samt. Phd. afhandlinger på AAU - fra indberetning til publicering. AUB understøtter og supporterer hele processen og er procesansvarlig og systemansvarlig. DDPB - arkiv samt portal Plagiatscanning af stud. projekter. 24. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)?sæt gerne flere kryds Ja - det er frivilligt for de studerende om de vil tage imod tilbuddet 22 66,7% Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne. Aktiviteten eller dele af den planlægges og afholdes i tæt samarbejde med moderinstitutionens lærere 9 27,3% 13 39,4% Ja - der tilbydes også kurser målrettet undervisere 15 45,5% Nej - biblioteket tilbyder ikke kurser 1 3,0% Andet 5 15,2% 24. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)?sæt gerne flere kryds - Andet kurser i brug af tablets, notebooks og e-bogslæsere kurser for alle ansatte Kurser on demand Book1bibiotekar 25. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? Ja 7 21,2% Nej 26 78,8% Hvis ja, anfør da hvilke The art of making case analysis I DEFF-projektregi og gennem support til Moodle e-læringsplatform. BINKO 2.0 Better Thesis xx Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen i Viborg PHBiblioteket deltager i et DEFF-projekt om dette 26. Har biblioteket en kompetencepolitik? (Kompetenceudvikling defineres her som planlagt undervisning som kan være afholdt internt eller eksternt, hvor underviseren kan være en ansat eller en udefra kommende konsulent; "brugsrelateret træning (demonstration)", såsom sidemandsoplæring, følordning, brugsrelateret demonstration og lignende uformelle træningsseancer er ikke omfattet af opgørelsen) Ja 11 34,4% Nej 20 62,5%

12 Ved ikke 1 3,1% 27. Opgør biblioteket hvor mange timer der bruges på ansattes kompetenceudvikling? Ja 9 27,3% Nej 24 72,7% 28. Har biblioteket opgjort antallet af fysiske besøg? Ja 18 54,5% Nej 15 45,5% 28. Antallet af fysiske besøg har desværre ikke været muligt at opgøre på baggrund af de indberettede tal. Yderligere oplysninger kan ses på Danmarks Statistik. 29. Har biblioteket opgjort hvor længe de besøgende gennemsnitligt opholdte sig på biblioteket i 2013? Ja 3 9,4% Nej 29 90,6% 29. Hvis ja, angiv da antal minutter for et gennemsnitligt besøg? Mellem 0 og 35 minutter 1 Mellem 35 og 56 minutter 1 Mellem 56 og 180 minutter Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? Ja 10 31,2% Nej 22 68,8% Hvis ja, angiv da link https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0cd 8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fmedarbejdere.au.dk%2Ffileadmin%2Fwww.medarbejdere.au.dk%2F Kommunikation%2Foversigt%2FPURE%2Fopen-access-folder_september-2010_tryk_blaa-tilkant_ny.pdf&ei=xN2IU- 12

13 uan4fa4qsmhihaba&usg=afqjcng6khgcyowbgj2irotxfq5jbnt81a&sig2=6t3vquiaqcmbraj5qvkd RA Det Kongelige Biblioteks side om open access: Folketinget har et åbne data projhekt Politikken er ikke tilgængelig på web, kun intra Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? Ja 16 50,0% Nej 16 50,0% 32. Digitaliserer biblioteket materialer? Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% Hvis ja, giv da en kort beskrivelse (formål, emneområde mv. evt. med link til hjemmeside) Fotos, gamle tryksager, arkiv Anskuelsestavler Biblioteket digitaliserer arkitekturtegninger, kataloger, fotografier og arkitekturmodeller. Digitalisering af koncertoptagelser og koncertprogrammer som bl.a. er en del af institutionens uddannelser til inspiration og læring samt dokumentation af institutionens virke og historie. Til formidling af Nationalbibliotekets bøger, håndskrifter, billeder, kort, noder &c. folketingstidende Digitalisering af diassamlinger, som tidligere blev benyttet til undervisning og forskning. Unikt materiale som kulturarv fra Arkitektskolen. Emnerne er arkitektur, landskab, design. Biblioteket har i samarbejde med Statsbiblioteket bl.a. digitaliseret historisk kildemateriale og kvindebevægelsens tidsskrifter. I 2014 udvides samarbejdet til også at omfatte Dansk Kvindesamfunds protokoller Se fx Nota er et rent digitalt bibliotek Som nationalbibliotek med særligt ansvar for den visuelle kulturarv digitaliserer Statsbiblioteket løbende danske lyd- og billedoptagelser. Formålet er primært bevaring. En del efterspurgt materiale digitaliseres i forbindelse med efterspørgsel, hvis rettighedsforholdende tillader det. Alle digitaliserede materialer kan anvendes til formidling i relevant sammenhæng. Derudover digitaliseres der 32 mio. avissider. Tidsskriftsnyheds-service til ansatte undervisere skanner tekster til studienet Digitalisering af eksamensopgaver Enkelte artikler og tekster 33. Bibliotekssystem Navn

14 Aleph 20 Integra 6 Reindex 2 DDE Libra 1 Biber Portal 1 Symphony 1 Vubis Smart 1 I alt Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? Ja 13 40,6% Nej 19 59,4% Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? Andet bibliotek som selvstændig base 12 63,2% Andet bibliotek som del af fælles base 2 10,5% Hos anden ekstern leverandør 4 21,1% Andet 1 5,3% I alt ,0% Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? - Andet Administrativ base hos os selv, bibliografisk base hos os leverandør. 34. Angiv hvem der hoster jeres bibliotekssystem? Det Kongelige Bibliotek 5 Statsbiblioteket 7 DBC 4 Det Administrative Bibliotek, Minibib 3 I alt Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: Hjemmesiden hostes af biblioteket selv 6 18,8% Hostes hos moderinstitutionen, men særskilt 3 9,4% Hjemmesiden er en underside til moderinstitutionens hjemmeside 16 50,0% Hjemmesiden er integreret med andre biblioteker 2 6,2% Hjemmesiden hostes hos andre 5 15,6% Andet 0 0,0% 14

15 36. Har biblioteket et integreret søgesystem Ja 24 75,0% Nej 8 25,0% Hvis ja, angiv da hvilket: Primo 9 37,5% Summa 1 4,2% Artesis 6 25,0% Andet 8 33,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da hvilket: - Andet Findit Biber Portal 2000 Vubis Smart Summon Summen Search Summon Summon Search 37. Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) og/eller APPS til søgning, fornyelser, reservering Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% 38. Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr ? Ja 14 43,8% Nej 18 56,2% Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2014? Ja 3 16,7% Nej 15 83,3% I alt ,0% 39.Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? Ja 4 25,0% Nej 12 75,0% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke Tyverisikring af alle genstande

16 tyverisikring Tyverisikring Overvågningskameraer Tyverisikring 40. Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? (http://dfdf.dk/dmdocuments/barometer2012.pdf) Ja 4 12,5% Nej 28 87,5% 16

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 GENEREL SERVICE...3 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG AFLEVERING)?...3 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker 5. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal. 6. Antallet af kopimaskiner, skannere og printere i publikumsområdet 7. Anvender biblioteket

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Intelligent Materiale Styring

Intelligent Materiale Styring Intelligent Materiale Styring Hindsgavl 29. maj 2015 Special konsulent Britta Bitsch, Borgerservice og biblioteker, Aarhus Aarhus Kommunes Biblioteker Hovedbibliotek 18 Lokalbiblioteker Udvikling af bibliotekerne

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 89 biblioteker hvoraf 64 har besvaret undersøgelsen 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering)

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007. Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007

Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007. Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007 Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007 2 Indledning Årsberetning 2007 beskriver Danmarks Designskoles Biblioteks generelle arbejde og personalemæssige ændringer i 2007 Overordnet bidrager Danmarks

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 1 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet Biblioteks

Læs mere

i4i INFORMATION FOR INNOVATION

i4i INFORMATION FOR INNOVATION i4i INFORMATION FOR INNOVATION Rapport til DEFF i4i Information for Innovation et forprojekt til analyse af forretningsmodeller et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU INDHOLD Resumé... 2 Undersøgelse

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Tips & Tricks IntraNote Portal Server

Tips & Tricks IntraNote Portal Server The Magic Duo Møller & Mortensen Tips & Tricks IntraNote Portal Server #idag14 Giv jeres videndeling handle kraft TIPS & TRICKS KATALOGET I-DAG 2014 GOODIES & OLDIES (Husker du?) SMARTESTE FUNKTIONER (

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Lektier Online nu og i fremtiden

Lektier Online nu og i fremtiden Lektier Online nu og i fremtiden 1-1 kontakt i realtid Chat Webcam / Headset Digital whiteboard Google Docs filesharing De oplevede styrker Lektier Online dedikeret lektiehjælp 1-1 kontakt via skærmen

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Brugerundersøgelse?????????????????????? Foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere