Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

2 Indholdsfortegnelse 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG/ELLER AFLEVERING) ANVENDER BIBLIOTEKET SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS UDLØB? SENDER BIBLIOTEKET AUTOMATISEREDE MEDDELELSER VIA SMS? ANVENDER BIBLIOTEKET SMS TIL ANDRE FORMÅL?... 4 HVIS JA, ANFØR DA HER TIL HVILKE FORMÅL HAR BIBLIOTEKET UDFØRT BRUGERUNDERSØGELSER I 2013 (FOKUSGRUPPEINTERVIEW MEDREGNES)?... 4 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HVIS MULIGT TÆLLER BIBLIOTEKET BRUG PÅ STEDET AF MATERIALER FRA ÅBNE HYLDER? KAN BIBLIOTEKET OPLYSE HVOR STOR EN PROCENTDEL AF TITLER, OPSTILLET PÅ VENTEHYLDE, SOM IKKE BLIVER AFHENTET AF LÅNERNE?... 5 HVIS JA, SÅ OPLYSES PROCENTTAL OG OPGØRELSESMETODE: HAR BIBLIOTEKET FORBEDRET STUDIEMILJØET FOR DE STUDERENDE I 2013 (CAFÉ, LOUNGE, GRUPPERUM MM.)?... 5 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE TILTAG: HAR BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES FOR FORSKERE? (SÆT GERNE FLERE KRYDS)... 6 HVIS ANDET, ANFØR DA HVILKE(T): DELTAGER BIBLIOTEKET I FORSKNINGSREGISTRERING OG VIDENSREGISTRERING FOR MODERINSTITUTIONEN?(F.EKS. PURE)... 6 HVIS JA, ANGIV DA OM DET ER: (SÆT GERNE FLERE KRYDS) MODTAGER BIBLIOTEKET AFSLUTTEDE OPGAVER FRA STUDERENDE PÅ INSTITUTIONEN( FX SPECIALER, MASTERAFHANDLINGER, HOVEDOPGAVER)? HAR BIBLIOTEKET SERVICEDEKLARATIONER?... 7 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HVIS MULIGT SPROGPOLITIK. TILSTRÆBER BIBLIOTEKET PARALLELLE HJEMMESIDER PÅ DANSK/ENGELSK/ANDRE SPROG?... 8 HVIS JA, ANGIV DA DEN PROCENTVISE MÅLOPFYLDELSE (ANSLÅET):... 8 ANGIV EVT. HVILKE: DELTAGER BIBLIOTEKET I OFFENTLIGE SOCIALE E-NETVÆRK SOM: (SÆT GERNE FLERE KRYDS)... 9 HVIS ANDRE, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HAR BIBLIOTEKET EN CHAT TJENESTE? HAR BIBLIOTEKET LOKALE NYHEDSTJENESTER (BLOGS ELLER E-NYHEDSBREVE)?... 9 HVIS JA, ANFØR DA HVILKE OG GERNE MED LINKS HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I NATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2013, HERUNDER DEFF PROJEKTER? HAR BIBLIOTEKET DELTAGET I INTERNATIONALE SAMARBEJDSPROJEKTER ELLER PARTNERSKABER I 2013? STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - TIDSSKRIFTSYSTEM TIL PUBLICERING AF TIDSSKRIFTER

3 23. STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - KONFERENCESERVICESYSTEM STILLER BIBLIOTEKET SÆRLIGE SERVICES TIL RÅDIGHED FOR BRUGERNE?: - ANDRE SÆRLIGE SERVICES HVIS JA, ANGIV DA HVILKE TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)?SÆT GERNE FLERE KRYDS TILBYDER BIBLIOTEKET KURSER, VEJLEDNING OG ANDET (F.EKS. BOOK EN BIBLIOTEKAR)?SÆT GERNE FLERE KRYDS - ANDET MEDVIRKER BIBLIOTEKET TIL UDVIKLING AF E-LÆRINGSFORLØB? HVIS JA, ANFØR DA HVILKE HAR BIBLIOTEKET EN KOMPETENCEPOLITIK? OPGØR BIBLIOTEKET HVOR MANGE TIMER DER BRUGES PÅ ANSATTES KOMPETENCEUDVIKLING? HAR BIBLIOTEKET OPGJORT ANTALLET AF FYSISKE BESØG? HAR BIBLIOTEKET OPGJORT HVOR LÆNGE DE BESØGENDE GENNEMSNITLIGT OPHOLDTE SIG PÅ BIBLIOTEKET I 2013? HVIS JA, ANGIV DA ANTAL MINUTTER FOR ET GENNEMSNITLIGT BESØG? HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN SELV EN FORMULERET OPEN ACCESS POLITIK? HVIS JA, ANGIV DA LINK HAR BIBLIOTEKET/MODERINSTITUTIONEN TAGET/GJORT TILTAG TIL AT PUBLICERE OPEN ACCESS ARTIKLER? DIGITALISERER BIBLIOTEKET MATERIALER? HVIS JA, GIV DA EN KORT BESKRIVELSE (FORMÅL, EMNEOMRÅDE MV. EVT. MED LINK TIL HJEMMESIDE) BIBLIOTEKSSYSTEM NAVN HAR BIBLIOTEKET SELV DRIFTAFVIKLING AF BIBLIOTEKSSYSTEM? HVIS NEJ, HVORLEDES HOSTES BIBLIOTEKSSYSTEMET DA? HVIS NEJ, HVORLEDES HOSTES BIBLIOTEKSSYSTEMET DA? - ANDET ANGIV HVEM DER HOSTER JERES BIBLIOTEKSSYSTEM? SPØRGSMÅL VEDR. BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE: HAR BIBLIOTEKET ET INTEGRERET SØGESYSTEM HVIS JA, ANGIV DA HVILKET: HVIS JA, ANGIV DA HVILKET: - ANDET TILBYDER BIBLIOTEKET MOBIL ADGANG (SMARTPHONE ELLER TABLET) OG/ELLER APPS TIL SØGNING, FORNYELSER, RESERVERING HAR BIBLIOTEKET TAGET RFID TAGS I ANVENDELSE PR ? HVIS NEJ, FORVENTER BIBLIOTEKET AT TAGE RFID TAGS I ANVENDELSE I LØBET AF 2014? ANVENDES RFID TIL ANDRE FORMÅL END UDLÅN OG AFLEVERING? HVIS JA, ANFØR DA HVILKE STILLER BIBLIOTEKET E-BOGSLÆSERE TIL RÅDIGHED ELLER TIL UDLÅN FOR LÅNERE?... 16

4 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og/eller aflevering) Ingen selvbetjeningsautomater 13 38,2% Mellem 1-5 automater 13 38,2% Over 5 automater 8 23,6% I alt 101 selvbetjeningsautomater ,0% 5. Anvender biblioteket som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 23 67,6% Nej 11 32,4% 6. Sender biblioteket automatiserede meddelelser via SMS? Ja 8 23,5% Nej 26 76,5% 7. Anvender biblioteket SMS til andre formål? Ja 5 14,7% Nej 29 85,3% Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. Personlig betjening, besvarelser i forbindelse med arrangementer i Students only. Meddelelse om afhentning af bestilt materiale Almindelig kommunikation Hjemkaldelser og man kan i vores skrankemodul sende sms til vores lånere 8. Har biblioteket udført brugerundersøgelser i 2013 (fokusgruppeinterview medregnes)? Ja 9 26,5% Nej 25 73,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Indretning. KUBIS brugerundersøgelse (spørgeskemaundersøgelse) Brugerundersøgelse om indretning af bibliotekets fysiske rum. Læs mere: Brugerundersøgelse om ønsker til vores kommende nye hjemmeside. Læs mere: %a5+vej+... 4

5 Samt brugerundersøgelse om vores biblioteksbase i form af fokusgruppe interviews knyttet til en workshop med konkrete øvelser i søgning i basen. Dette gøres 8 gange årligt med 200 gå-hjem-kunder. Tilfredshedsundersøgelse af nyt bibliotek (survey) Evaluering af brobygning (survey) Fokusgruppe om fremtidige services Forsker- og projektstøtte ved UCL Biblioteket https://bib.ucl.dk/sites/default/files/forsker-_og_projektstoette.pdf Brugerundersøgelse af nyt mobilsite til biblioteket Mail + fokusgruppeinterviews Der er udført focusgruppeinterview i forbindelse med undersøgelse af forskeres kendskab til Open Access 9. Tæller biblioteket brug på stedet af materialer fra åbne hylder? Ja 5 14,7% Ja - som en stikprøve 1 2,9% Nej 26 76,5% Nej, men planlægger at gøre 2 5,9% 10. Kan biblioteket oplyse hvor stor en procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Ja 4 11,8% Opgøres ikke 30 88,2% Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode: 10. Fuldstændig optælling for 2013, i procent 1 bibliotek 49,0 % 1 bibliotek 21,5 % I alt 2 biblioteker Repræsentativ stikprøve for 2013, i procent 1 bibliotek 15,0 % 1 bibliotek 15,0 % I alt 2 biblioteker Har biblioteket forbedret studiemiljøet for de studerende i 2013 (café, lounge, grupperum mm.)? Ja 17 50,0% Nej 17 50,0%

6 Hvis ja, anfør da hvilke tiltag: Gruppebesøg med forskningsopgaver i længere forløb Nedlæggelse af samlinger som at givet os et nyt undervisningslokale og skabt plads til flere arbejdspladser Vi har kaffe og forbedret WiFi forbindelse og udvidet åbningstider i vores Studiesal i Herlev. Vi har digitaliseret materialer og lagt dem online på vores nye hjemmeside. Vi har forbedret adgangsforhold. Støjafskærmning, nye møbler, kaffeautomat - Selvbetjenings-trykkeri - Event- og udstillingsområde - Caféområde - Interessent POC Walls (Point Of Contact) - Rec room - Media Lab Ny læsesal Det ene af vores 2 biblioteker er flyttet og i den forbindelse er der blevet oprettet en 'hyggekrog' og åbningstiden er blevet udvidet til 24/7. Desuden har vi opstillet et flygel. flere studiepladser Bibliotekets fagsal er ommøbleret, så der er flere studiepladser, skranken er flyttet ud i receptionen, så der er mere ro på fagsalen Nyt grupperum og nye gruppearbejdspladser med it-apparatur Nyindrettet biblioteket, læsesal og pauseareal. Grupperum og 24/7-zoner Nyindretning af 2 biblioteker med flere forskellige typer af studiepladser. Flere arbejdspladser Studiepladser Åbent ny afdeling på Nordkraft i Aalborg. Kombination af studiearbejdspladser, lounge samt område dedikeret til undervisning. 5 afdelinger har indført flydende åbningstider 24/7 1 afdeling har oprettet flere studiepladser 12. Har biblioteket særlige services for forskere? (Sæt gerne flere kryds) Bibliometriske analyser 11 33,3% Publiceringsvejledning 14 42,4% Vejledning om ophavsret 18 54,5% Informationssøgning 29 87,9% Referencehåndtering 22 66,7% Pensumlister 8 24,2% Ved ikke 0 0,0% Andet 15 45,5% Hvis andet, anfør da hvilke(t): De enkelte institutter har tilknyttet deres personlige kontaktbibliotekar, som tager sig af validering til forskningsregistreringen samt vejledning i diverse andre spørgsmål knyttet til forskernes brug af bibliotekets services. Andet: Pensumlister ift. e-læring. Informationssøgning Informationssøgning 13. Deltager biblioteket i forskningsregistrering og vidensregistrering for moderinstitutionen?(f.eks. PURE) Ja 27 79,4% Nej 7 20,6% 6

7 Hvis ja, angiv da om det er: (sæt gerne flere kryds) Registrering af publicering 19 70,4% Registrering af primære forskningsdata 7 25,9% Validering af registrering af publicering 18 66,7% Andet 0 0,0% I alt ,0% 14. Modtager biblioteket afsluttede opgaver fra studerende på institutionen( fx specialer, masterafhandlinger, hovedopgaver)? Ja, i papir 5 14,7% Ja, både i papir og elektronisk 6 17,6% Ja, kun elektronisk 12 35,3% Nej 11 32,4% 15. Har biblioteket servicedeklarationer? Ja 12 35,3% Nej 22 64,7% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Kan ikke anføres, da servicemål nyligt er revideret og endnu ikke lagt offentligt frem. Vi har en liste over hvilke ydelser vi tilbyder inkl. en spørgetjeneste, der garanterer svar inden for 24 timer. -bibliotek.dk -Bøger til døren -Øresundsuniversitetet -Udlån til andre biblioteker -Pris- og gebyrliste Fjernlån. https://bib.ucl.dk/da/page/institutionelle-laanere https://bib.ucl.dk/da/page/personlige-eksterne-laanere Institutionelle lånere: https://www.ucnbib.dk/da/page/institutionelle-laanere Personlige eksterne lånere: https://www.ucnbib.dk/da/page/personlige-eksterne-laanere https://biblioteket.ucsj.dk/da/page/servicedeklaration https://bibliotekerne.viauc.dk/da/page/servicedeklaration https://www.phbibliotek.dk/da/page/servicedeklaration https://www.phbibliotek.dk/da/node/151

8 16. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? Ja 25 73,5% Nej 9 26,5% Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse (anslået): Under 50% 9 36,0% Over 50 % 14 56,0% Ved ikke 2 8,0% I alt ,0% 17. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal: Ingen arrangementer 13 38,2% Mellem 1-5 arrangementer 11 32,4% Mellem 5-90 arrangementer 10 29,4% I alt 371 arrangementer ,0% 17. Afholder biblioteket udstillinger? Angiv antal: Ingen udstillinger 16 38,2% Mellem 1-8 udstillinger 13 32,4% Mellem udstillinger 5 29,4% I alt 136 udstillinger ,0% Angiv evt. hvilke: Udstillinger på lokalbiblioteket og i moderinstitutionen. Arrangementer sammen med forskningsselskabet og moderinstitutionen. Månedens anskuelses tavler og Spot on!. Mange bl.a. Library Lunch Talks Vi har afholdt 10 interne koncerter på biblioteket i Aalborg og haft 2 udstillinger på biblioteket i Aarhus 44 koncerter, 46 foredrag mv., 6 større udstillinger, 22 mindre aktualitetsudstillinger Arrangementer: Kulturnat, bogreceptioner, foredrag mm. Udstillinger: Studieprojekter, foto, plakater, tekstil, keramik, stole, modeller, afgangsprojekter mm. Et udpluk: 4 arrangementer - Vækstlaget - hvor nyudklækkede kandidater og ph.d.'ere præsenterer deres forskning Årskonference med 150 deltagere i samarbejde med Foreningen for kønsforskning Fagligt kvindehistorisk symposium Fagligt symposium i øresundsnetværket for kønshistorikere Golden Days arrangement om kvindelige filosoffer Arrangement med Katrine Kielos og Ove K. Petersen om økonomernes menneskesyn Årsmöte för nordiska bibliotekarier i vår brugergruppe Workshop om e-resurser för Japan-forskare 8

9 Udstilling med foton från Indonesisk valkampanj Udstilling af plakat fra den kinesiske kulturrevolution Fredags bar for alle instituttets ansatte besøg af grupper, f.eks Bibliotekshistorisk Selskab, Kunstudstillinger med billedkunst, keramik, skulptur mv. men kun for instituttets ansatte. Mindre biblioteksrelaterede udstillinger Kunstudstillinger Åbent hus (fødselsdag) Rundvisninger Fjernarrangementer Fx: åbent hus Temaudstillinger og studenterudstillinger Tag en bog og byt en bog 18. Deltager biblioteket i offentlige sociale e-netværk som: (sæt gerne flere kryds) Facebook 20 60,6% Twitter 4 12,1% YouTube 8 24,2% Andre 4 12,1% Nej, biblioteket deltager ikke i offentlige sociale e-netværk 12 36,4% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links Mendeley, hvis den kan betragtes som social chat Vimeo : LinkedIn 19. Har biblioteket en CHAT tjeneste? Ja 8 24,2% Nej 25 75,8% Ved ikke 0 0,0% 20. Har biblioteket lokale nyhedstjenester (blogs eller e-nyhedsbreve)? Ja 15 45,5% Nej 18 54,5% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links xxx Nyt fra Skole 200 år, Nyhedsbrev Orientering om nye materialer i biblioteket Intranet og internt meddelelsesblad Blandt andet en række nyhedsbreve fra Kulturafdelingen og fra enkelte samlinger m.m. buechereitondern.wordpress.com;buechereitingleff.wordpress.com;buechereisonderburg.wordpress. com samarbejde med andre parlamentsbiblioteker

10 Biblioteket udsender nyhedsbrev hver anden måned.eks. på nyhedsbrev: D2F38AC4859C/ 9 forskellige bogklubber Nyhedsbreve til udvalgte medarbejdergrupper Nyhedsbreve Ikke tilgængelige for eksterne brugere blog.aub.aau.dk/operation/ Ugentlig, bred nyhedsservice rettet mod Metropols ledelse, men tilbydes på lokalt netværk til alle 21. Har biblioteket deltaget i nationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2013, herunder DEFF projekter? Ja 23 69,7% Nej 10 30,3% 22. Har biblioteket deltaget i internationale samarbejdsprojekter eller partnerskaber i 2013? Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Tidsskriftsystem til publicering af tidsskrifter Ja 9 27,3% Nej 24 72,7% Ved ikke 0 0,0% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Konferenceservicesystem Ja 1 3,2% Nej 30 96,8% Ved ikke 0 0,0% I alt ,0% 23. Stiller biblioteket særlige services til rådighed for brugerne?: - Andre særlige services Ja 6 20,7% Nej 20 69,0% Ved ikke 3 10,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da hvilke tidsskrift.dk 10

11 OJS samt. Phd. afhandlinger på AAU - fra indberetning til publicering. AUB understøtter og supporterer hele processen og er procesansvarlig og systemansvarlig. DDPB - arkiv samt portal Plagiatscanning af stud. projekter. 24. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)?sæt gerne flere kryds Ja - det er frivilligt for de studerende om de vil tage imod tilbuddet 22 66,7% Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del af studieordningerne. Aktiviteten eller dele af den planlægges og afholdes i tæt samarbejde med moderinstitutionens lærere 9 27,3% 13 39,4% Ja - der tilbydes også kurser målrettet undervisere 15 45,5% Nej - biblioteket tilbyder ikke kurser 1 3,0% Andet 5 15,2% 24. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)?sæt gerne flere kryds - Andet kurser i brug af tablets, notebooks og e-bogslæsere kurser for alle ansatte Kurser on demand Book1bibiotekar 25. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? Ja 7 21,2% Nej 26 78,8% Hvis ja, anfør da hvilke The art of making case analysis I DEFF-projektregi og gennem support til Moodle e-læringsplatform. BINKO 2.0 Better Thesis xx Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen i Viborg PHBiblioteket deltager i et DEFF-projekt om dette 26. Har biblioteket en kompetencepolitik? (Kompetenceudvikling defineres her som planlagt undervisning som kan være afholdt internt eller eksternt, hvor underviseren kan være en ansat eller en udefra kommende konsulent; "brugsrelateret træning (demonstration)", såsom sidemandsoplæring, følordning, brugsrelateret demonstration og lignende uformelle træningsseancer er ikke omfattet af opgørelsen) Ja 11 34,4% Nej 20 62,5%

12 Ved ikke 1 3,1% 27. Opgør biblioteket hvor mange timer der bruges på ansattes kompetenceudvikling? Ja 9 27,3% Nej 24 72,7% 28. Har biblioteket opgjort antallet af fysiske besøg? Ja 18 54,5% Nej 15 45,5% 28. Antallet af fysiske besøg har desværre ikke været muligt at opgøre på baggrund af de indberettede tal. Yderligere oplysninger kan ses på Danmarks Statistik. 29. Har biblioteket opgjort hvor længe de besøgende gennemsnitligt opholdte sig på biblioteket i 2013? Ja 3 9,4% Nej 29 90,6% 29. Hvis ja, angiv da antal minutter for et gennemsnitligt besøg? Mellem 0 og 35 minutter 1 Mellem 35 og 56 minutter 1 Mellem 56 og 180 minutter Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? Ja 10 31,2% Nej 22 68,8% Hvis ja, angiv da link https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0cd 8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fmedarbejdere.au.dk%2Ffileadmin%2Fwww.medarbejdere.au.dk%2F Kommunikation%2Foversigt%2FPURE%2Fopen-access-folder_september-2010_tryk_blaa-tilkant_ny.pdf&ei=xN2IU- 12

13 uan4fa4qsmhihaba&usg=afqjcng6khgcyowbgj2irotxfq5jbnt81a&sig2=6t3vquiaqcmbraj5qvkd RA Det Kongelige Biblioteks side om open access: Folketinget har et åbne data projhekt Politikken er ikke tilgængelig på web, kun intra Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? Ja 16 50,0% Nej 16 50,0% 32. Digitaliserer biblioteket materialer? Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% Hvis ja, giv da en kort beskrivelse (formål, emneområde mv. evt. med link til hjemmeside) Fotos, gamle tryksager, arkiv Anskuelsestavler Biblioteket digitaliserer arkitekturtegninger, kataloger, fotografier og arkitekturmodeller. Digitalisering af koncertoptagelser og koncertprogrammer som bl.a. er en del af institutionens uddannelser til inspiration og læring samt dokumentation af institutionens virke og historie. Til formidling af Nationalbibliotekets bøger, håndskrifter, billeder, kort, noder &c. folketingstidende Digitalisering af diassamlinger, som tidligere blev benyttet til undervisning og forskning. Unikt materiale som kulturarv fra Arkitektskolen. Emnerne er arkitektur, landskab, design. Biblioteket har i samarbejde med Statsbiblioteket bl.a. digitaliseret historisk kildemateriale og kvindebevægelsens tidsskrifter. I 2014 udvides samarbejdet til også at omfatte Dansk Kvindesamfunds protokoller Se fx Nota er et rent digitalt bibliotek Som nationalbibliotek med særligt ansvar for den visuelle kulturarv digitaliserer Statsbiblioteket løbende danske lyd- og billedoptagelser. Formålet er primært bevaring. En del efterspurgt materiale digitaliseres i forbindelse med efterspørgsel, hvis rettighedsforholdende tillader det. Alle digitaliserede materialer kan anvendes til formidling i relevant sammenhæng. Derudover digitaliseres der 32 mio. avissider. Tidsskriftsnyheds-service til ansatte undervisere skanner tekster til studienet Digitalisering af eksamensopgaver Enkelte artikler og tekster 33. Bibliotekssystem Navn

14 Aleph 20 Integra 6 Reindex 2 DDE Libra 1 Biber Portal 1 Symphony 1 Vubis Smart 1 I alt Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? Ja 13 40,6% Nej 19 59,4% Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? Andet bibliotek som selvstændig base 12 63,2% Andet bibliotek som del af fælles base 2 10,5% Hos anden ekstern leverandør 4 21,1% Andet 1 5,3% I alt ,0% Hvis nej, hvorledes hostes bibliotekssystemet da? - Andet Administrativ base hos os selv, bibliografisk base hos os leverandør. 34. Angiv hvem der hoster jeres bibliotekssystem? Det Kongelige Bibliotek 5 Statsbiblioteket 7 DBC 4 Det Administrative Bibliotek, Minibib 3 I alt Spørgsmål vedr. bibliotekets hjemmeside: Hjemmesiden hostes af biblioteket selv 6 18,8% Hostes hos moderinstitutionen, men særskilt 3 9,4% Hjemmesiden er en underside til moderinstitutionens hjemmeside 16 50,0% Hjemmesiden er integreret med andre biblioteker 2 6,2% Hjemmesiden hostes hos andre 5 15,6% Andet 0 0,0% 14

15 36. Har biblioteket et integreret søgesystem Ja 24 75,0% Nej 8 25,0% Hvis ja, angiv da hvilket: Primo 9 37,5% Summa 1 4,2% Artesis 6 25,0% Andet 8 33,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da hvilket: - Andet Findit Biber Portal 2000 Vubis Smart Summon Summen Search Summon Summon Search 37. Tilbyder biblioteket mobil adgang (smartphone eller tablet) og/eller APPS til søgning, fornyelser, reservering Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% 38. Har biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr ? Ja 14 43,8% Nej 18 56,2% Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2014? Ja 3 16,7% Nej 15 83,3% I alt ,0% 39.Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? Ja 4 25,0% Nej 12 75,0% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke Tyverisikring af alle genstande

16 tyverisikring Tyverisikring Overvågningskameraer Tyverisikring 40. Stiller biblioteket E-bogslæsere til rådighed eller til udlån for lånere? (http://dfdf.dk/dmdocuments/barometer2012.pdf) Ja 4 12,5% Nej 28 87,5% 16

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 GENEREL SERVICE...3 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG AFLEVERING)?...3 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale.

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. - Det følgende er et forsøg på at kvalificere begrebet vidensomsætning. - IKKE at præsentere en endegyldig løsning eller model for hvordan det

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker 5. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal. 6. Antallet af kopimaskiner, skannere og printere i publikumsområdet 7. Anvender biblioteket

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling

Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Meget mere end møbler Organisations- og serviceudvikling Der er flere muligheder, end du tror Seminar den 26. oktober 2010 Flemming Munch 1 SB s vision 2010 Statsbiblioteket vil være en markant aktør i

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 11 21,2 % Gennemført 41 78,8 % I alt 52 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel service... 4 4. Antal af selvbetjeningsautomater

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2006 har været et aktivt år præget af nye projekter, nye medarbejdere og nye roller. Da biblioteksleder Tina Andersen i februar 2006

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi!

Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi! Digitalisering og fremtidsperspektiver på digital innovation i kommunalt regi! Afdelingschef Kim Gulvad Svendsen Natur og Miljø Baggrund og udfordringer! Der er i Aarhus kommune fokus på at inddrage og

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Intelligent Materiale Styring

Intelligent Materiale Styring Intelligent Materiale Styring Hindsgavl 29. maj 2015 Special konsulent Britta Bitsch, Borgerservice og biblioteker, Aarhus Aarhus Kommunes Biblioteker Hovedbibliotek 18 Lokalbiblioteker Udvikling af bibliotekerne

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

FØDEKÆDEN INFORMATION, KUNDESERVICE OG REKRUTTERING

FØDEKÆDEN INFORMATION, KUNDESERVICE OG REKRUTTERING FØDEKÆDEN INFORMATION, KUNDESERVICE OG REKRUTTERING Marketing Web Markedsføring PR Netværk: Events, messer m.v. Direkte kontakt Telefonsalg Rundvisning Opfølgning på tilmelding Kurset Information Personale

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 SmartLibrary Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 Husk at: 1000 tak for invitationen. SmartLibrary er en læreproces

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 89 biblioteker hvoraf 64 har besvaret undersøgelsen 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering)

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Arbejdsgruppen. Startet foråret 2011 7 biblioteker fra regionen med (samme) udfordrende geografi Inspirerende udviklende - netværksskabende

Arbejdsgruppen. Startet foråret 2011 7 biblioteker fra regionen med (samme) udfordrende geografi Inspirerende udviklende - netværksskabende Arbejdsgruppen Startet foråret 2011 7 biblioteker fra regionen med (samme) udfordrende geografi Inspirerende udviklende - netværksskabende Fleksible biblioteker - lokalsamfundets aktive arena Hvordan kan

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Marts 2017

AARHUS UNIVERSITET Marts 2017 BILAG 4: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AARHUS UNIVERSITET Marts 2017 Præambel - Denne SLA er et tillæg til Rammeaftalen vedrørende biblioteksdrift ved Aarhus Universitet SLA en beskriver Det Kgl. Biblioteks

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Årsberetning KUBIS Samf 2009

Årsberetning KUBIS Samf 2009 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BIBLIOTEK OG INFORMATIONSSERVICE KUBIS SAMF BIBLOTEKERNE Årsberetning KUBIS Samf 2009 Generelt har 2009 været et meget travlt år med åbning af fakultetsbibliotek, flytninger af

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere