Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock"

Transkript

1 Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock

2 Messages: Time schedule According to plan, we expect the house to be ready to move in week 41 and 42 which means that week 43 probably will be the opening week.

3 Committee minutes: Arkitektudvalgs møde 12/7 '13 Dagsorden - Opdatering fra møde med arkitekten + nyt møde - Fordeling af rum - Kælderen - Bar Har vi nogle specifikke krav? Hvad med fredagsbaren? - Inventar til huset Referat Tilstede: Natasja, Elisabeth, Anders og Ziyad Solidaritetsbar vil gerne sponcorere en udendøres bålplads til huset. Udvalget synes det er en rigtig god idé, og vil vende det med reste af bestyrelse og arkitekten (for at tjekke om det er lovligt). Det blev på mødet diskuteret hvordan vi kan tænke ud af boksen og få skaffet inventar til huset. Service til køkkenet: er der en pulje på ruc som vi kan få dem fra? Ellers vil IKEA være en mulighed. Fadøls anlæg: gennem fredagsbaren. Det blev diskuteret at der bør laves et møde med arkitekten + fredagsbar + SH, hvor specifikke krav til baren gennemgås. Dette vil Elisabeth arrangere (hendes mail er Kaffemaskine: Er det noget kan give (til køkkenet ovenpå)? Ellers snakkes der om at spørge Neslé eller andre kaffe producenter. Angående kaffeautomater skal det huskes at de er besværlige at rengøre, så det skal overvejes. Desuden blev det diskuteret om vi kan få nogle til at sponsorere kaffe til huse, måske bare i første omgang. Øl automater: Gennem Carlsberg! Det skal overvejes ved samarbejde med Carlsberg. Bordfodbold: Det skal overvejes om fagforeningerne evt vil sponsorere dem. Lyd- og lysanlæg: Den nye musical gruppe har snakket om at de vil købe noget lydudstyr som skal kunne stå i studenterhuset. Dette vil være transportabelt og musical gruppen vil skulle bruge det i en lang periode. Derfor er udvalget enige om at vi skal have vores eget nede i huset. Tuborg fonden er et godt bud på hvor det kan søges. Kælder: Det diskuteres o kælderen skal være åben for alle eller vores egen. Der er enighed om at vi i højest mulig grad skal holde den lukkede del af kælderen for os selv og fredagsbaren. Det skal dog huskes at der skal findes et sted til Øl-lauget og sport. Der tænkes der at den åbne del af kælderen kan bruges. Derudover overvejes muligheden for at have pengeskabe i kælderen. Nøgler: Det blev diskuteret at det er en god idé at have forskellige nøgler til de forskellige rum (så SR har til deres kontor, Frit Forum til deres, vi til vores osv.). Der er dog behov for en "masterkey" som kan åbne alle døre, hvilke vi skal have. Dette skal diskuteres med de rette personer (arkitekt, nøglekontor?). Radioen vil gerne have en kort lås til deres studie, og er villige til at betaale for det selv. Derudover blev det diskuteret hvornår og hvem der skal have adgang til huset. Der var delte meninger om hvorvidt studerende skal kunne komme ind Der var dog stemning for at der skal være åbent hele døgnet, og så må vi se om de studerende kan finde ud af det. Kan de ikke det, så må vi tænke over det igen. Dette skal diskuteres med resten af bestyrelsen. Der er enighed om at de penge der fås fra fredagsbarens overskud skal gå til vigtige ting før de bruges på nice-to-have ting. Lokalisering af rum: Vi vil gerne have 3 rum til de studerende, som skal være multirum for de studerende. Vi vil have en workshop hvor de studerende skal fortælle os hvad de vil med dem. Denne er tænkt at ligge under

4 studenter hus ugen. Vi vil have to møderum, et stort og et lille. Vi har lavet et udkast :D Til bestyrelsesmødet: Rumfordelingen skal godkendes af bestyrelsen, hvorefter vi vil informere de forskellige organisationer og hører om de har nogle indvendinger. Ting der skal søges sponsorater om: Service til køkkenet: IKEA Kaffemaskine: Neslé, eller andre. + gratis kaffe pulver. Bordfodbold: Fagforeninger Lyd- og lysanlæg: Tuborg fonden Natasja skal huske: Husk morten! Cykler, gerne overdækket?nøgler

5 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas Jonas, Asger, Natasja, Theis, Anders, Astrid, Mads Rasmus 19. juli :15 Teorilokalet, Bygn. 01, Dansk / Danish: Opsummering af referatet / Shot summation of the minute På orienterede formandskabet og de forskellige udvalg om deres arbejde. Byggeplanerne er blevet godkendt og arkitekt udvalget venter på arkitektens videre plan. Eventudvalget har arbejdet med hvad der skal ske i Rusperioden og er i gang med at færdiggøre planen for hvad der skal ske. Barudvalget har snakket med juristen og hun siger at vi ikke skal forhandle med bar før og har indgået en aftale. Det vigtigste i denne sammenhæng er at vi får underskrevet kontrakten inden starten af september så bar kan åbne når det nye semester starter. Det blev diskuteret hvorvidt vi skal indsende vedtægtsændringer til bars generalforsamling. Kompromiset blev at vi forslår et blødt ændringsforslag som lyder at arbejde hen imod at bar bliver en del af studenterhuset.. Det blev besluttet at vi indstiller Anders til bars bestyrelse. I forhandlingerne med bar tager vi udgangspunkt i model 2. Fra Appendixet. Det bliver Anders og Theis der tager sig af forhandlingerne. Engelsk / English:

6 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Dansk / Danish: Referat / Minute Engelsk / English: Referatet er godkendt. The minute is approved Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Approve Agenda Kommentarer / Commets: Den er godkendt. Dansk / Danish: The agenda is approved Engelsk / English: Ændringer / Changes

7 Orienteringer / Orientations The Chairmanship Dansk / Danish: Engelsk / English: - Det gik rigtig godt på tour de se de andre studenterhuse. Der kom meget brugbart ud af turen. - Byggeplanerne er blevet godkendt. - Asger vil gerne have lov at sige noget omkring barudvalget. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Architect Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Vi venter på arkitektens videre planer. Huset skal tømmes. Der kommer til at gå et stykke tid før vi får kælderen. Dette skyldes at vi skal have Humtekkerne til at flyttere deres ting fra bygning 14. Anders indskød at ham og hans rusgruppe gerne vil have lov at holde en fest i planlægningsperioden i kælderen. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

8 The Event Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Der bliver handlet videre med hvad der skal ske med rusvejledningen. Jonas har haft møde med Rusformandskabet. De sagde at vores plan omkring at være en del af Tour de var en dårlig ide. Men de synes i stedet vi skulle være en del af oplægsbørsen. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Communication Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Andre orienteringer / Other orientations Dansk / Danish: Bar orientering: Asger har snakket med juristen. Hun sagde at det er vigtigt at vi ikke begynder at forhandle med bar før og studenterhuset har indgået en aftale. Det burde dog ikke være et problem at åbne bar til sommer. Det vigtigste er at vi får Engelsk / English:

9 underskrevet kontrakten inden 2 september. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

10 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Diskussion af vedtægtsændringer for bar: Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Diskussion af vedtægtsændringer for bar: Engelsk / English: Der var uenighed om hvorvidt vi skal stille ændringsforslag til bar vedtægter. Kompromiset blev at vi forslår et blødt ændringsforslag. Formuleringen skal lyde: at arbejde hen imod at bar bliver en del af studenterhuset.. Samtidig blev det besluttet at vi fremsender ændringsforslag 3 i appendixet. Samtidig blev det nævnt at vi bliver nød til i fremtiden at have en snak, om hvordan vi i bestyrelsen forholder os, hvis bar om et år ikke har lyst til at være en del af Studenterhus. Det blev også besluttet at vi indstiller Anders til bars bestyrelse. Samtidig var der enighed om at den person fra vores bestyrelse som sidder i bars bestyrelse ikke må modtage frynsegoder i form af klippekort til baren med videre. Dog må personen gerne modtage forplejning under møder, kurser mm. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Vi skal have sendt vedtægtsændringerne til bars bestyrelse. Theis. Fredag

11 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Kontrakten med bar Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Engelsk / English: Det bliver forslået at en fra formandskabet og en fra barudvalget går i forhandling med ledelsen. Så længe vi ikke er en del af bar bestyrrelse kan vi ikke diskutere de specifikke tal Der bliver snakket om beløb i budgette. De specifikke tal kan vi først diskutere så længe vi ikke er blevet en del af RBs bestyrrelse. Der bliver forslået at vi skal vælge en af de to modeller som er forhandlingsudganspunkt. Det er besluttet at vi som udgangspunkt bruger model to som udgangspunkt i forhandlinger med bar. Det er derudover besluttet at Theis og Anders tager sig af forhandlingerne med bar omkring kontrakten. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

12 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Arbejdsplan og håndbog Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Engelsk / English: Der er delte meninger omkring hvorvidt vi skal være en del af oplægsbørsen under rusvejledningen. Vi skal have lavet plakater som kan hænge i alle husene. Det blev besluttet at vi laver en præsentationsvideo i stedet for at være en del af oplægsbørsen. Eventgruppen tager sig at at finde ud af hvordan dette skal se ud. Det blev nævnt at vi skal samarbejde med innovation under gruppedannelsen. De studerende skal kunne komme ned hos os og se projektideer. Det blev diskuteret om vi skal være en del af SR håndbogen. Det blev argumenteret at vi ikke skal være en del af en bog som har politisk afsender. Det er besluttet at vi ikke er en del af studenterhåndbogen og vi beder dem om ikke at skrive noget om os. Vi vil generelt ikke have at politiske organisationer spinder guld på os. Det blev nævnt at vi skal huske at de politiske organisationer bringer liv huset. Derfor skal vi også gøre brug af dem Eventudvalget undersøger en pris på at lave en A4 side til brevet til de nye studerende. Planen for tiden efter rusperioden. Blev godkendt. Det blev nævnt at vi ikke laver noget under årsfesten. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English:

13 Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Lave en præsentationsvideo til ruslingene under rusperioden. Eventudvalg. Tidsfrist / Deadline

14 Evt. / AOB Dansk / Danish: Sical: De spiller skatteøen. De har lavet et budget. De vil gerne ind under os. De køber nok en masse udstyr. Derfor ville de gerne have at vi administrere deres udstyr. De vil gerne være et udvalg under vores hos. På den måde vil vores pr udvalg kunne lave pr osv. Gimle og Roskilde festival: Theis har styr på det. Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

15 Mediekontrakt Aftale indgået den XX/ mellem og Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Produkt Aftalen indbefatter udarbejdelse af: Hjemmeside Hjemmesiden skal indebære de funktioner, som Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen og Kommunikationsudvalget aftalte på deres indledende møde den Referat af dette møde er vedlagt som bilag til denne kontrakt. Engelsk version af hjemmeside Skal kunne håndtere det samme som den danske udgave. Genereringen af en engelsk version af hjemmesiden indebærer en ekstra udgift. Dette skyldes ekstra opsætningsarbejde, programmeringsarbejde, designarbejde samt udarbejdelsen af nye div- bokse og ny CSS styling. Prisen er udarbejdet på baggrund af et overslag i forhold til antal arbejdstimer. Domæne ruc.dk Studenterhusruc.dk Registreringsperioden er på et år. Side 1 af 3

16 Prisramme, betaling og ophavsret Som en ekstraordinær service udarbejder Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen skitser til hjemmesiden, som ikke indgår i prisen. Forslagene må kun benyttes med Jesper Møller Madsens/Dina Mølgaard Hemmingsens tilladelse. Hjemmeside Tillæg(engelsk) Domæne , ,- 420,- Samlet pris DKK ,- Ved manglende overholdelse af endelig deadline eller ved manglende fuldendelse af de af parterne aftalte hjemmesidefunktioner kan kræve en prisnedsættelse. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen er ligeledes berettiget til at kræve betaling, hvis vilkårene for arbejdet ændres, således at arbejdsbyrden øges som resultat af en aftale med efter kontraktens indgåelse. Ligeledes er Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen berettiget til at kræve ekstra betaling, hvis ikke overholder leveringsfrister, der kan påvirke den endelige deadline markant. Det endelige beløb opgøres, når arbejdet er udført. Betalingsbetingelser: Netto X 1 dage fra færdiggørelse af produktet. Ellers tilskrives renter jf. gældende Dansk Lovgivning og 250 DKK,- i gebyr pr fremsendte rykker. Den samlede betaling skal foregå som honorar. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen har intet ansvar for, at lovgivning overholdes (fx ophavsret). s udarbejdede designmanual skal overholdes, således at primære farver på hjemmesiden er i overensstemmelse med denne. Ligeledes skal logoet benyttes i overensstemmelse med manualen. De af Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen udviklede koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, domæner m.m. er Jesper Møller Madsens/Dina Mølgaard Hemmingsens ejendom, indtil endelig betaling af alle ydelser er foretaget. Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen udfører ved endt arbejde en mundtlig og til dels skriftlig overlevering i forbindelse med administreringen af hjemmesiden. Dette skal 1 Betalingsfristen skal udspecificeres, og dette bliver gjort inden 1. august. Side 2 af 3

17 sikre, at selvstændigt kan arbejde videre med hjemmesiden, når denne er færdiglavet. Korrektur og leveringstidspunkter Kommunikationen foregår fortrinsvis via mail. Det er en fordel, hvis begge parter løbende tilbagemelder/orienterer hinanden vedrørende modtage- og afleveringsfrister samt utilfredsheder. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen har intet ansvar for fejl, som ikke skriftligt har rettet i korrektur. Ligeledes hæfter ikke for korrektionsfejl begået af Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Tidshorisont Den 29/ : Midlertidig hjemmeside med Podios logo. Den 29/ : Tre forsideskitser leveres af Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Den 30/ : har valgt hvilken sideskitse, der skal arbejdes videre med. Den 15/ : Første prototype fremvises, og der afholdes et statusmøde. Den 15/ : Alt tekst til hjemmesiden skal afleveres til Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Denne dato må ikke overskrides. Den 30/ : Den endelige prototype vises på et møde mellem og Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Den 10/ : Hjemmesiden er klar til overlevering. ved formand, Theis Lykkegaard Jesper Møller Madsen Dina Mølgaard Hemmingsen Dato: Dato: Side 3 af 3

18 Bilag Referat af indledende møde om udarbejdelse af hjemmeside 20. juni 2013 Til stede: - Fra : Kommunikationsudvalget bestående af Signe Rørup, Sidsel Hjartdal Ørhøj og Signe Gjerding Jensen. - Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Forsiden Forslag til opsætning: - Logo foroven (rektangulært). - Menulinje nedenunder logo. - Højre side: Boks med kommende arrangementer. - På størstedelen af siden skal der være en strøm af skiftende nyheder. - Nederst skal der være links til de mest brugte funktioner ("Sign up", "Kontakt" m.m.).

19 Vi er blevet enige om, at forsiden skal kunne overskues uden at scrolle ned. Hjemmesidens funktioner Midlertidige menupunkter: - "Arrangementer". - "Om ". - "Cafe og bar". - "Faciliteter". - "Frivillig". Arrangementer: - Udførlig kalender over alle arrangementer. Om : - Information om (hvad kan det bruges til, hvilke udvalg er der, hvem sidder i bestyrelsen, referater, vedtægter m.m.). Faciliteter: - Information om brugen af huset (hvad kan man, hvilke rum er der, hvem holder til i huset m.m.). Cafe og bar: - Åbningstider. - Sortiment. Frivillig: - Hvordan, hvad, hvorfor. Foruden nævnte menupunkter skal siden ydermere indeholde lokalereservation, mødekalender, feedbackfunktion, nyhedsmail, betalingsfunktion samt facebook- interaktion. Måske vagtplan.

20 Der skal udarbejdes både en dansk og en engelsk side (opdelt via flag). Design Hjemmesiden skal være forholdsvist enkelt designet, både i farver og funktioner. I designet vil vi gerne til dels videreføre kassekonceptet fra 's hjemmeside, så der dannes associationer. s udarbejdede designmanual skal overholdes.

21 Appendix IV: Cooperation Policy Preface Recommendation The Chairman recommend that the board make a respond to the hearing. Additional comments to appendix Mail from s Chief Legal Advisor, Kirsten Dybvad Høring om forslag til policy for samarbejde ml. og s studenterorganisationer Kære Studenterorganisationer har i mange år samarbejdet med sine studenterorganisationer om bl.a. RUS-arrangementer, Fredagsbar og andre fortrinsvis studentersociale aktiviteter. Samarbejdsaftalerne er hidtil blevet beskrevet og reguleret på grundlag af konkrete aftaler ml. og den pågældende studenterorganisation. Flere studerende har på det seneste efterspurgt nogle generelle retningslinjer for, på hvilket grundlag og vilkår indgår aftaler med studenterorganisationerne, og hvordan man kommer i betragtning til en opgave. På dette grundlag har rektoratet nu udarbejdet et forslag til policy/retningslinjer, som vedhæftes og herved sendes i høring. Forslaget er formuleret på grundlag af den praksis, der forudgående har udviklet sig på. Evt. bemærkninger til rektoratets forslag til policy bedes venligst fremsendt til Rektorsekretariatet v/kirsten Dybvad Mikkelsen senest 23. september 2013 kl Efter høringsfristens udløb vil sagen blive forelagt til drøftelse i AR og HSU.

22 ROSKILDE UNIVERSITET Rektorsekretariatet Notat Forslag Principper for s indgåelse af samarbejdsaftaler med s studenterorganisationer 1. Rektoratet vurderer konkrete muligheder for at indgå samarbejdsaftaler med s studerende om løsning af egnede opgaver fortrinsvis vedr. sociale og andre trivselsfremmende tiltag overfor s studerende. 2. Samarbejdsaftaler kan indgås med etablerede studenterorganisationer på. Etablerede studenterforeninger eller lignende på kan også komme i betragtning. 3. Det er et krav, at den samarbejdende studenterorganisation eller -forening er repræsentativ for et vist antal studerende på. For at sikre dette defineres en potentiel samarbejdspart/ studenterorganisation som en organisationen, der er repræsenteret i Akademisk Råd og/eller bestyrelsen. Foreninger og lignende skal have en opbakning hos de studerende, der har en tilsvarende vægt. 4. Studenterorganisationerne kan evt. når det udtrykkeligt fremgår af aftalen med rektoratet delegere den konkrete opgaveløsning under sit ansvar. I aftalen med rektoratet skal det fremgå, hvem delegation konkret må ske til og på hvilke nærmere vilkår. 5. Når en relevant opgave skal løses eller en aftale om løbende opgavevaretagelse udløber og skal genforhandles, orienterer de AR-repræsenterede studenterorganisationer med henblik på at give de pågældende organisationer mulighed for at ytre deres evt. interesse for en aftale om opgavens løsning. 6. Aftaler med samarbejdende organisationer, der mister deres repræsentation i Akademisk Råd under aftalens løbetid, opsiges af universitetet med det varsel der er aftalt. 7. Studenterorganisationer, -foreninger mm, der indgår aftale om opgavevaretagelse modtager et tilskud til foreningsdrift og aftalte studentersociale aktiviteter. De nærmere principper for tildeling af tilskud fremgår af de indgåede aftaler. Tilskud ydes med hjemmel i universitetsloven, og den overordnede økonomiske ramme fastlægges som led i universitetets budgetproces. 8. Studenterorganisationer, der påtager sig opgaver i medfør af aftale med, pålægges at overholde alle gældende regler for herunder interne og administrative regler om fx regnkabsaflæggelse mv. 9. Ved misligholdelse af en aftale og/eller dens grundlæggende forudsætninger opsiges aftalen. Rammer for indgåelse af samarbejde med stud-organisationer Side 1 af 1

23 Appendix V: Allocation of rooms Preface After long discussion, the work group have agreed upon a solution. Recommendation The work group recommend that the board decide this allocation as a point of departure.

24

25 Logo, design and graphical appearance - Design manual

26 LOGO - big 1 2 Firstly the triangle symbolize the roof of a house. But more philosophical, the triangle symbolize the divine number three. It symbolize the tension bestween two oppositions that together create something new - the third. in the astrology, the triangle symbolize the most posivtive of all aspects, the trigon. Lastly the triangle is a ancient symbol of progress, comfort and healt. 3 The Square Root are both a brand for and the campus, but also indicates the geographical location of the Student House, namely just at the intrance next to the big square root. 4

27 LOGO - big

28 LOGO - small 1 2 The Square Root are both a brand for and the campus, but also indicates the geographical location of the Student House, namely just at the intrance next to the big square root. 3

29 LOGO - small

30 Colours Many colours, many variation and many different expressions! is not a brand with one expression, we are a melting pot for students with all kinds of taste, interest and expressions. Therefore our graphical appearence should express this chaotic and colourful look - within some frames. The intention is to embrace as many expressions as possible and to insure that our appereance will vary and not stay in one or two frozen colours. The 10 colours plus black and white can be used in ALL thinkable combinations. The following is just examples.

31 Colours Light Dark Text C: 0 % M: 99 % Y: 100 % K: 0 % R: 237 G: 31 B: 36 # ed1f24 Text C: 33 % M: 100 % Y: 92 % K: 52 % R: 100 G: 9 B: 16 # Text C: 0 % M: 98 % Y: 19 % K: 0 % R: 237 G: 26 B: 122 # ed1a7a Text C: 66 % M: 99 % Y: 36 % K: 29 % R: 91 G: 28 B: 83 # 5b1c53 Text C: 57 % M: 0 % Y: 17 % K: 0 % R: 94 G: 199 B: 213 # 5ec7d5 Text C: 100 % M: 98 % Y: 2 % K: 4 % R: 43 G: 49 B: 139 # 2b318b Text C: 66 % M: 0 % Y: 100 % K: 0 % R: 96 G: 187 B: 70 # 60bb46 Text C: 89 % M: 31 % Y: 100 % K: 24 % R: 8 G: 109 B: 56 # 086d38 Text C: 12 % M: 0 % Y: 95 % K: 0 % R: 232 G: 230 B: 38 # e8e626 Text C: 7 % M: 37 % Y: 100 % K: 0 % R: 233 G: 167 B: 34 # e9a722

32 Colours

33 Colours

34 Colours

35 Colours

36 Colours

37 Colours

38 Themes/facebook

39 Themes/facebook

40 Themes/facebook

41 Themes/facebook l Ha lo we n e

42 Themes/facebook

43 Fonts and text

44 Fonts and text Headlines: Agency FB, Regular Horizontal Scale: 166,5 % Sub headlines: Calibri, Bold Text: Calibri, Regular

45 Headlines / Signs

46 Headlines / Signs Meeting Room Toilet Copy Room

47 Headlines / Signs HalloweenParty Tuesdays Jazz International Wednesday

48 Posters, flyers etc. Templates for posters, flyers etc. has its advantage since it is both easy, fast and streamlined. But templates also have some disadvantage. First it removes an oppotunity for people to create ownership, since they cannot give the poster or the event their own personal touch. Second, templates does not deliver any new and when it is used a number of times, it will drown in its own monotony. Therefore this manual does not entail any templates for poster, flyers etc. Poster, flyers etc. can be as diffferent and vary as much as the fantasy allow them to, as long they are kept within the frames of colours and fonts.

49 Merhandise

50 Merchandise Front Back

51 Merchandise Front Back Bartender

52 Merchandise

53 Merchandise

54 Appendix VII: Meeting plan for board members Preface Meeting plan for board meeting, autumn semester 2013 Recommendation The Chairman recommend that the board approve the meeting plan All meetings will take place at. o Board meeting th of July, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting th of August, Monday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 09 4 th of September, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting nd of October, Friday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 07 6 th of November, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 07 3 rd of December, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting)

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ny intranetside for studerende på RUC

Ny intranetside for studerende på RUC Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, 46896 Flemming Damsgaard Andersen, 46912 Kasper Wandahl Fogh, 46839

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 17:15 17:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere