Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock"

Transkript

1 Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock

2 Messages: Time schedule According to plan, we expect the house to be ready to move in week 41 and 42 which means that week 43 probably will be the opening week.

3 Committee minutes: Arkitektudvalgs møde 12/7 '13 Dagsorden - Opdatering fra møde med arkitekten + nyt møde - Fordeling af rum - Kælderen - Bar Har vi nogle specifikke krav? Hvad med fredagsbaren? - Inventar til huset Referat Tilstede: Natasja, Elisabeth, Anders og Ziyad Solidaritetsbar vil gerne sponcorere en udendøres bålplads til huset. Udvalget synes det er en rigtig god idé, og vil vende det med reste af bestyrelse og arkitekten (for at tjekke om det er lovligt). Det blev på mødet diskuteret hvordan vi kan tænke ud af boksen og få skaffet inventar til huset. Service til køkkenet: er der en pulje på ruc som vi kan få dem fra? Ellers vil IKEA være en mulighed. Fadøls anlæg: gennem fredagsbaren. Det blev diskuteret at der bør laves et møde med arkitekten + fredagsbar + SH, hvor specifikke krav til baren gennemgås. Dette vil Elisabeth arrangere (hendes mail er Kaffemaskine: Er det noget kan give (til køkkenet ovenpå)? Ellers snakkes der om at spørge Neslé eller andre kaffe producenter. Angående kaffeautomater skal det huskes at de er besværlige at rengøre, så det skal overvejes. Desuden blev det diskuteret om vi kan få nogle til at sponsorere kaffe til huse, måske bare i første omgang. Øl automater: Gennem Carlsberg! Det skal overvejes ved samarbejde med Carlsberg. Bordfodbold: Det skal overvejes om fagforeningerne evt vil sponsorere dem. Lyd- og lysanlæg: Den nye musical gruppe har snakket om at de vil købe noget lydudstyr som skal kunne stå i studenterhuset. Dette vil være transportabelt og musical gruppen vil skulle bruge det i en lang periode. Derfor er udvalget enige om at vi skal have vores eget nede i huset. Tuborg fonden er et godt bud på hvor det kan søges. Kælder: Det diskuteres o kælderen skal være åben for alle eller vores egen. Der er enighed om at vi i højest mulig grad skal holde den lukkede del af kælderen for os selv og fredagsbaren. Det skal dog huskes at der skal findes et sted til Øl-lauget og sport. Der tænkes der at den åbne del af kælderen kan bruges. Derudover overvejes muligheden for at have pengeskabe i kælderen. Nøgler: Det blev diskuteret at det er en god idé at have forskellige nøgler til de forskellige rum (så SR har til deres kontor, Frit Forum til deres, vi til vores osv.). Der er dog behov for en "masterkey" som kan åbne alle døre, hvilke vi skal have. Dette skal diskuteres med de rette personer (arkitekt, nøglekontor?). Radioen vil gerne have en kort lås til deres studie, og er villige til at betaale for det selv. Derudover blev det diskuteret hvornår og hvem der skal have adgang til huset. Der var delte meninger om hvorvidt studerende skal kunne komme ind Der var dog stemning for at der skal være åbent hele døgnet, og så må vi se om de studerende kan finde ud af det. Kan de ikke det, så må vi tænke over det igen. Dette skal diskuteres med resten af bestyrelsen. Der er enighed om at de penge der fås fra fredagsbarens overskud skal gå til vigtige ting før de bruges på nice-to-have ting. Lokalisering af rum: Vi vil gerne have 3 rum til de studerende, som skal være multirum for de studerende. Vi vil have en workshop hvor de studerende skal fortælle os hvad de vil med dem. Denne er tænkt at ligge under

4 studenter hus ugen. Vi vil have to møderum, et stort og et lille. Vi har lavet et udkast :D Til bestyrelsesmødet: Rumfordelingen skal godkendes af bestyrelsen, hvorefter vi vil informere de forskellige organisationer og hører om de har nogle indvendinger. Ting der skal søges sponsorater om: Service til køkkenet: IKEA Kaffemaskine: Neslé, eller andre. + gratis kaffe pulver. Bordfodbold: Fagforeninger Lyd- og lysanlæg: Tuborg fonden Natasja skal huske: Husk morten! Cykler, gerne overdækket?nøgler

5 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas Jonas, Asger, Natasja, Theis, Anders, Astrid, Mads Rasmus 19. juli :15 Teorilokalet, Bygn. 01, Dansk / Danish: Opsummering af referatet / Shot summation of the minute På orienterede formandskabet og de forskellige udvalg om deres arbejde. Byggeplanerne er blevet godkendt og arkitekt udvalget venter på arkitektens videre plan. Eventudvalget har arbejdet med hvad der skal ske i Rusperioden og er i gang med at færdiggøre planen for hvad der skal ske. Barudvalget har snakket med juristen og hun siger at vi ikke skal forhandle med bar før og har indgået en aftale. Det vigtigste i denne sammenhæng er at vi får underskrevet kontrakten inden starten af september så bar kan åbne når det nye semester starter. Det blev diskuteret hvorvidt vi skal indsende vedtægtsændringer til bars generalforsamling. Kompromiset blev at vi forslår et blødt ændringsforslag som lyder at arbejde hen imod at bar bliver en del af studenterhuset.. Det blev besluttet at vi indstiller Anders til bars bestyrelse. I forhandlingerne med bar tager vi udgangspunkt i model 2. Fra Appendixet. Det bliver Anders og Theis der tager sig af forhandlingerne. Engelsk / English:

6 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Dansk / Danish: Referat / Minute Engelsk / English: Referatet er godkendt. The minute is approved Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Approve Agenda Kommentarer / Commets: Den er godkendt. Dansk / Danish: The agenda is approved Engelsk / English: Ændringer / Changes

7 Orienteringer / Orientations The Chairmanship Dansk / Danish: Engelsk / English: - Det gik rigtig godt på tour de se de andre studenterhuse. Der kom meget brugbart ud af turen. - Byggeplanerne er blevet godkendt. - Asger vil gerne have lov at sige noget omkring barudvalget. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Architect Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Vi venter på arkitektens videre planer. Huset skal tømmes. Der kommer til at gå et stykke tid før vi får kælderen. Dette skyldes at vi skal have Humtekkerne til at flyttere deres ting fra bygning 14. Anders indskød at ham og hans rusgruppe gerne vil have lov at holde en fest i planlægningsperioden i kælderen. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

8 The Event Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Der bliver handlet videre med hvad der skal ske med rusvejledningen. Jonas har haft møde med Rusformandskabet. De sagde at vores plan omkring at være en del af Tour de var en dårlig ide. Men de synes i stedet vi skulle være en del af oplægsbørsen. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Communication Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Andre orienteringer / Other orientations Dansk / Danish: Bar orientering: Asger har snakket med juristen. Hun sagde at det er vigtigt at vi ikke begynder at forhandle med bar før og studenterhuset har indgået en aftale. Det burde dog ikke være et problem at åbne bar til sommer. Det vigtigste er at vi får Engelsk / English:

9 underskrevet kontrakten inden 2 september. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

10 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Diskussion af vedtægtsændringer for bar: Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Diskussion af vedtægtsændringer for bar: Engelsk / English: Der var uenighed om hvorvidt vi skal stille ændringsforslag til bar vedtægter. Kompromiset blev at vi forslår et blødt ændringsforslag. Formuleringen skal lyde: at arbejde hen imod at bar bliver en del af studenterhuset.. Samtidig blev det besluttet at vi fremsender ændringsforslag 3 i appendixet. Samtidig blev det nævnt at vi bliver nød til i fremtiden at have en snak, om hvordan vi i bestyrelsen forholder os, hvis bar om et år ikke har lyst til at være en del af Studenterhus. Det blev også besluttet at vi indstiller Anders til bars bestyrelse. Samtidig var der enighed om at den person fra vores bestyrelse som sidder i bars bestyrelse ikke må modtage frynsegoder i form af klippekort til baren med videre. Dog må personen gerne modtage forplejning under møder, kurser mm. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Vi skal have sendt vedtægtsændringerne til bars bestyrelse. Theis. Fredag

11 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Kontrakten med bar Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Engelsk / English: Det bliver forslået at en fra formandskabet og en fra barudvalget går i forhandling med ledelsen. Så længe vi ikke er en del af bar bestyrrelse kan vi ikke diskutere de specifikke tal Der bliver snakket om beløb i budgette. De specifikke tal kan vi først diskutere så længe vi ikke er blevet en del af RBs bestyrrelse. Der bliver forslået at vi skal vælge en af de to modeller som er forhandlingsudganspunkt. Det er besluttet at vi som udgangspunkt bruger model to som udgangspunkt i forhandlinger med bar. Det er derudover besluttet at Theis og Anders tager sig af forhandlingerne med bar omkring kontrakten. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

12 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Arbejdsplan og håndbog Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Engelsk / English: Der er delte meninger omkring hvorvidt vi skal være en del af oplægsbørsen under rusvejledningen. Vi skal have lavet plakater som kan hænge i alle husene. Det blev besluttet at vi laver en præsentationsvideo i stedet for at være en del af oplægsbørsen. Eventgruppen tager sig at at finde ud af hvordan dette skal se ud. Det blev nævnt at vi skal samarbejde med innovation under gruppedannelsen. De studerende skal kunne komme ned hos os og se projektideer. Det blev diskuteret om vi skal være en del af SR håndbogen. Det blev argumenteret at vi ikke skal være en del af en bog som har politisk afsender. Det er besluttet at vi ikke er en del af studenterhåndbogen og vi beder dem om ikke at skrive noget om os. Vi vil generelt ikke have at politiske organisationer spinder guld på os. Det blev nævnt at vi skal huske at de politiske organisationer bringer liv huset. Derfor skal vi også gøre brug af dem Eventudvalget undersøger en pris på at lave en A4 side til brevet til de nye studerende. Planen for tiden efter rusperioden. Blev godkendt. Det blev nævnt at vi ikke laver noget under årsfesten. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English:

13 Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Lave en præsentationsvideo til ruslingene under rusperioden. Eventudvalg. Tidsfrist / Deadline

14 Evt. / AOB Dansk / Danish: Sical: De spiller skatteøen. De har lavet et budget. De vil gerne ind under os. De køber nok en masse udstyr. Derfor ville de gerne have at vi administrere deres udstyr. De vil gerne være et udvalg under vores hos. På den måde vil vores pr udvalg kunne lave pr osv. Gimle og Roskilde festival: Theis har styr på det. Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

15 Mediekontrakt Aftale indgået den XX/ mellem og Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Produkt Aftalen indbefatter udarbejdelse af: Hjemmeside Hjemmesiden skal indebære de funktioner, som Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen og Kommunikationsudvalget aftalte på deres indledende møde den Referat af dette møde er vedlagt som bilag til denne kontrakt. Engelsk version af hjemmeside Skal kunne håndtere det samme som den danske udgave. Genereringen af en engelsk version af hjemmesiden indebærer en ekstra udgift. Dette skyldes ekstra opsætningsarbejde, programmeringsarbejde, designarbejde samt udarbejdelsen af nye div- bokse og ny CSS styling. Prisen er udarbejdet på baggrund af et overslag i forhold til antal arbejdstimer. Domæne ruc.dk Studenterhusruc.dk Registreringsperioden er på et år. Side 1 af 3

16 Prisramme, betaling og ophavsret Som en ekstraordinær service udarbejder Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen skitser til hjemmesiden, som ikke indgår i prisen. Forslagene må kun benyttes med Jesper Møller Madsens/Dina Mølgaard Hemmingsens tilladelse. Hjemmeside Tillæg(engelsk) Domæne , ,- 420,- Samlet pris DKK ,- Ved manglende overholdelse af endelig deadline eller ved manglende fuldendelse af de af parterne aftalte hjemmesidefunktioner kan kræve en prisnedsættelse. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen er ligeledes berettiget til at kræve betaling, hvis vilkårene for arbejdet ændres, således at arbejdsbyrden øges som resultat af en aftale med efter kontraktens indgåelse. Ligeledes er Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen berettiget til at kræve ekstra betaling, hvis ikke overholder leveringsfrister, der kan påvirke den endelige deadline markant. Det endelige beløb opgøres, når arbejdet er udført. Betalingsbetingelser: Netto X 1 dage fra færdiggørelse af produktet. Ellers tilskrives renter jf. gældende Dansk Lovgivning og 250 DKK,- i gebyr pr fremsendte rykker. Den samlede betaling skal foregå som honorar. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen har intet ansvar for, at lovgivning overholdes (fx ophavsret). s udarbejdede designmanual skal overholdes, således at primære farver på hjemmesiden er i overensstemmelse med denne. Ligeledes skal logoet benyttes i overensstemmelse med manualen. De af Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen udviklede koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, domæner m.m. er Jesper Møller Madsens/Dina Mølgaard Hemmingsens ejendom, indtil endelig betaling af alle ydelser er foretaget. Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen udfører ved endt arbejde en mundtlig og til dels skriftlig overlevering i forbindelse med administreringen af hjemmesiden. Dette skal 1 Betalingsfristen skal udspecificeres, og dette bliver gjort inden 1. august. Side 2 af 3

17 sikre, at selvstændigt kan arbejde videre med hjemmesiden, når denne er færdiglavet. Korrektur og leveringstidspunkter Kommunikationen foregår fortrinsvis via mail. Det er en fordel, hvis begge parter løbende tilbagemelder/orienterer hinanden vedrørende modtage- og afleveringsfrister samt utilfredsheder. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen har intet ansvar for fejl, som ikke skriftligt har rettet i korrektur. Ligeledes hæfter ikke for korrektionsfejl begået af Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Tidshorisont Den 29/ : Midlertidig hjemmeside med Podios logo. Den 29/ : Tre forsideskitser leveres af Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Den 30/ : har valgt hvilken sideskitse, der skal arbejdes videre med. Den 15/ : Første prototype fremvises, og der afholdes et statusmøde. Den 15/ : Alt tekst til hjemmesiden skal afleveres til Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Denne dato må ikke overskrides. Den 30/ : Den endelige prototype vises på et møde mellem og Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Den 10/ : Hjemmesiden er klar til overlevering. ved formand, Theis Lykkegaard Jesper Møller Madsen Dina Mølgaard Hemmingsen Dato: Dato: Side 3 af 3

18 Bilag Referat af indledende møde om udarbejdelse af hjemmeside 20. juni 2013 Til stede: - Fra : Kommunikationsudvalget bestående af Signe Rørup, Sidsel Hjartdal Ørhøj og Signe Gjerding Jensen. - Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Forsiden Forslag til opsætning: - Logo foroven (rektangulært). - Menulinje nedenunder logo. - Højre side: Boks med kommende arrangementer. - På størstedelen af siden skal der være en strøm af skiftende nyheder. - Nederst skal der være links til de mest brugte funktioner ("Sign up", "Kontakt" m.m.).

19 Vi er blevet enige om, at forsiden skal kunne overskues uden at scrolle ned. Hjemmesidens funktioner Midlertidige menupunkter: - "Arrangementer". - "Om ". - "Cafe og bar". - "Faciliteter". - "Frivillig". Arrangementer: - Udførlig kalender over alle arrangementer. Om : - Information om (hvad kan det bruges til, hvilke udvalg er der, hvem sidder i bestyrelsen, referater, vedtægter m.m.). Faciliteter: - Information om brugen af huset (hvad kan man, hvilke rum er der, hvem holder til i huset m.m.). Cafe og bar: - Åbningstider. - Sortiment. Frivillig: - Hvordan, hvad, hvorfor. Foruden nævnte menupunkter skal siden ydermere indeholde lokalereservation, mødekalender, feedbackfunktion, nyhedsmail, betalingsfunktion samt facebook- interaktion. Måske vagtplan.

20 Der skal udarbejdes både en dansk og en engelsk side (opdelt via flag). Design Hjemmesiden skal være forholdsvist enkelt designet, både i farver og funktioner. I designet vil vi gerne til dels videreføre kassekonceptet fra 's hjemmeside, så der dannes associationer. s udarbejdede designmanual skal overholdes.

21 Appendix IV: Cooperation Policy Preface Recommendation The Chairman recommend that the board make a respond to the hearing. Additional comments to appendix Mail from s Chief Legal Advisor, Kirsten Dybvad Høring om forslag til policy for samarbejde ml. og s studenterorganisationer Kære Studenterorganisationer har i mange år samarbejdet med sine studenterorganisationer om bl.a. RUS-arrangementer, Fredagsbar og andre fortrinsvis studentersociale aktiviteter. Samarbejdsaftalerne er hidtil blevet beskrevet og reguleret på grundlag af konkrete aftaler ml. og den pågældende studenterorganisation. Flere studerende har på det seneste efterspurgt nogle generelle retningslinjer for, på hvilket grundlag og vilkår indgår aftaler med studenterorganisationerne, og hvordan man kommer i betragtning til en opgave. På dette grundlag har rektoratet nu udarbejdet et forslag til policy/retningslinjer, som vedhæftes og herved sendes i høring. Forslaget er formuleret på grundlag af den praksis, der forudgående har udviklet sig på. Evt. bemærkninger til rektoratets forslag til policy bedes venligst fremsendt til Rektorsekretariatet v/kirsten Dybvad Mikkelsen senest 23. september 2013 kl Efter høringsfristens udløb vil sagen blive forelagt til drøftelse i AR og HSU.

22 ROSKILDE UNIVERSITET Rektorsekretariatet Notat Forslag Principper for s indgåelse af samarbejdsaftaler med s studenterorganisationer 1. Rektoratet vurderer konkrete muligheder for at indgå samarbejdsaftaler med s studerende om løsning af egnede opgaver fortrinsvis vedr. sociale og andre trivselsfremmende tiltag overfor s studerende. 2. Samarbejdsaftaler kan indgås med etablerede studenterorganisationer på. Etablerede studenterforeninger eller lignende på kan også komme i betragtning. 3. Det er et krav, at den samarbejdende studenterorganisation eller -forening er repræsentativ for et vist antal studerende på. For at sikre dette defineres en potentiel samarbejdspart/ studenterorganisation som en organisationen, der er repræsenteret i Akademisk Råd og/eller bestyrelsen. Foreninger og lignende skal have en opbakning hos de studerende, der har en tilsvarende vægt. 4. Studenterorganisationerne kan evt. når det udtrykkeligt fremgår af aftalen med rektoratet delegere den konkrete opgaveløsning under sit ansvar. I aftalen med rektoratet skal det fremgå, hvem delegation konkret må ske til og på hvilke nærmere vilkår. 5. Når en relevant opgave skal løses eller en aftale om løbende opgavevaretagelse udløber og skal genforhandles, orienterer de AR-repræsenterede studenterorganisationer med henblik på at give de pågældende organisationer mulighed for at ytre deres evt. interesse for en aftale om opgavens løsning. 6. Aftaler med samarbejdende organisationer, der mister deres repræsentation i Akademisk Råd under aftalens løbetid, opsiges af universitetet med det varsel der er aftalt. 7. Studenterorganisationer, -foreninger mm, der indgår aftale om opgavevaretagelse modtager et tilskud til foreningsdrift og aftalte studentersociale aktiviteter. De nærmere principper for tildeling af tilskud fremgår af de indgåede aftaler. Tilskud ydes med hjemmel i universitetsloven, og den overordnede økonomiske ramme fastlægges som led i universitetets budgetproces. 8. Studenterorganisationer, der påtager sig opgaver i medfør af aftale med, pålægges at overholde alle gældende regler for herunder interne og administrative regler om fx regnkabsaflæggelse mv. 9. Ved misligholdelse af en aftale og/eller dens grundlæggende forudsætninger opsiges aftalen. Rammer for indgåelse af samarbejde med stud-organisationer Side 1 af 1

23 Appendix V: Allocation of rooms Preface After long discussion, the work group have agreed upon a solution. Recommendation The work group recommend that the board decide this allocation as a point of departure.

24

25 Logo, design and graphical appearance - Design manual

26 LOGO - big 1 2 Firstly the triangle symbolize the roof of a house. But more philosophical, the triangle symbolize the divine number three. It symbolize the tension bestween two oppositions that together create something new - the third. in the astrology, the triangle symbolize the most posivtive of all aspects, the trigon. Lastly the triangle is a ancient symbol of progress, comfort and healt. 3 The Square Root are both a brand for and the campus, but also indicates the geographical location of the Student House, namely just at the intrance next to the big square root. 4

27 LOGO - big

28 LOGO - small 1 2 The Square Root are both a brand for and the campus, but also indicates the geographical location of the Student House, namely just at the intrance next to the big square root. 3

29 LOGO - small

30 Colours Many colours, many variation and many different expressions! is not a brand with one expression, we are a melting pot for students with all kinds of taste, interest and expressions. Therefore our graphical appearence should express this chaotic and colourful look - within some frames. The intention is to embrace as many expressions as possible and to insure that our appereance will vary and not stay in one or two frozen colours. The 10 colours plus black and white can be used in ALL thinkable combinations. The following is just examples.

31 Colours Light Dark Text C: 0 % M: 99 % Y: 100 % K: 0 % R: 237 G: 31 B: 36 # ed1f24 Text C: 33 % M: 100 % Y: 92 % K: 52 % R: 100 G: 9 B: 16 # Text C: 0 % M: 98 % Y: 19 % K: 0 % R: 237 G: 26 B: 122 # ed1a7a Text C: 66 % M: 99 % Y: 36 % K: 29 % R: 91 G: 28 B: 83 # 5b1c53 Text C: 57 % M: 0 % Y: 17 % K: 0 % R: 94 G: 199 B: 213 # 5ec7d5 Text C: 100 % M: 98 % Y: 2 % K: 4 % R: 43 G: 49 B: 139 # 2b318b Text C: 66 % M: 0 % Y: 100 % K: 0 % R: 96 G: 187 B: 70 # 60bb46 Text C: 89 % M: 31 % Y: 100 % K: 24 % R: 8 G: 109 B: 56 # 086d38 Text C: 12 % M: 0 % Y: 95 % K: 0 % R: 232 G: 230 B: 38 # e8e626 Text C: 7 % M: 37 % Y: 100 % K: 0 % R: 233 G: 167 B: 34 # e9a722

32 Colours

33 Colours

34 Colours

35 Colours

36 Colours

37 Colours

38 Themes/facebook

39 Themes/facebook

40 Themes/facebook

41 Themes/facebook l Ha lo we n e

42 Themes/facebook

43 Fonts and text

44 Fonts and text Headlines: Agency FB, Regular Horizontal Scale: 166,5 % Sub headlines: Calibri, Bold Text: Calibri, Regular

45 Headlines / Signs

46 Headlines / Signs Meeting Room Toilet Copy Room

47 Headlines / Signs HalloweenParty Tuesdays Jazz International Wednesday

48 Posters, flyers etc. Templates for posters, flyers etc. has its advantage since it is both easy, fast and streamlined. But templates also have some disadvantage. First it removes an oppotunity for people to create ownership, since they cannot give the poster or the event their own personal touch. Second, templates does not deliver any new and when it is used a number of times, it will drown in its own monotony. Therefore this manual does not entail any templates for poster, flyers etc. Poster, flyers etc. can be as diffferent and vary as much as the fantasy allow them to, as long they are kept within the frames of colours and fonts.

49 Merhandise

50 Merchandise Front Back

51 Merchandise Front Back Bartender

52 Merchandise

53 Merchandise

54 Appendix VII: Meeting plan for board members Preface Meeting plan for board meeting, autumn semester 2013 Recommendation The Chairman recommend that the board approve the meeting plan All meetings will take place at. o Board meeting th of July, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting th of August, Monday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 09 4 th of September, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting nd of October, Friday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 07 6 th of November, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 07 3 rd of December, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting)

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Jonas Mertz Asger Pedersen [11. oktober

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock

Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Appendix Board meeting 08 12th of August, 16:30 o clock Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers - Jonas Theis Natasja, Jonas, Theis,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting [6. november 2013] [16:00 20:00] Project Room, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Til stede: Sidsel, Stefan, Astrid, Therese, Pernille, Stinus, Jakob, Emil, Camilla, Julie, Michael, Nina, Mikkel, Eline, Kasper og Ask Tilhørere: Theis,

Læs mere

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE!

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE! Agenda 1) Formalities 16:00 16:15 I. Choice of moderator II. Choice of minute taker (Sidsel) III. Approve minute from board meeting 10 (appendix I) IV. Approve agenda 2) Orientations (appendix II) 16:15

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 10.02.14 16.00 Det store

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Messages: RUC s Alumne Association RUC s Alumne Association has contacted us with the purpose of building up a relationship. They

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 06 19th of June, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 06 19th of June, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 06 19th of June, 16:15 o clock Messages: Study trip to Jutland Members from the board had a very successful trip to Aalborg and Aarhus Student Houses. We heard

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Dagsorden. Josephine mangler at gennemgå om hjemmesiden kan låses op.

Dagsorden. Josephine mangler at gennemgå om hjemmesiden kan låses op. Referat 29. april 2015 kl. 16.00 I Mødelokalet Afbud eller senere ankomst til Pernille: 40 91 97 64 Dagsorden Fremmødte til bestyrelsesmøde: Maria, Sofie, Christiane, Asger, Rasmus, Thomas, Josephine,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Uddybende Dagsorden. Møde i studentersamfundets bestyrelse

Uddybende Dagsorden. Møde i studentersamfundets bestyrelse Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar 2014 klokken 17:00, Ridderlokalet/Wunderbar,. Ordinære medlemmer: Daniel Mose Thiilborg, Anne Kathrine Krushave, næstformand Kasper Gram, kasserer Philip

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat til koordinationsmøde 24. oktober 2011 Tilstede: Michelle, mikkel, ea, ea, ena, sandra, hack, kirsten, sally, mathias, natasja, mille, sidsel, bjørn, ida, christoffer og ronja

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 10. maj kl. 17, Ridderlokalet. Ordinære medlemmer: Lasse Rørbæk, formand (LR) Rasmus Lundgaard Christensen, næstformand (RL) Paw Leon Andersen, kasserer (PA) Andreas

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. :

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. : Deltagere: Simon, Miriam, Marlene, Marianne, Allan, Catharina, Claus og Troels Dirigent: Simon. Afbud: Magnus Tidligere handlingspunkter Emne Ansvarlig og deadline Emne 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere