Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock"

Transkript

1 Appendix Board meeting 07 30th of July, 16:15 o clock

2 Messages: Time schedule According to plan, we expect the house to be ready to move in week 41 and 42 which means that week 43 probably will be the opening week.

3 Committee minutes: Arkitektudvalgs møde 12/7 '13 Dagsorden - Opdatering fra møde med arkitekten + nyt møde - Fordeling af rum - Kælderen - Bar Har vi nogle specifikke krav? Hvad med fredagsbaren? - Inventar til huset Referat Tilstede: Natasja, Elisabeth, Anders og Ziyad Solidaritetsbar vil gerne sponcorere en udendøres bålplads til huset. Udvalget synes det er en rigtig god idé, og vil vende det med reste af bestyrelse og arkitekten (for at tjekke om det er lovligt). Det blev på mødet diskuteret hvordan vi kan tænke ud af boksen og få skaffet inventar til huset. Service til køkkenet: er der en pulje på ruc som vi kan få dem fra? Ellers vil IKEA være en mulighed. Fadøls anlæg: gennem fredagsbaren. Det blev diskuteret at der bør laves et møde med arkitekten + fredagsbar + SH, hvor specifikke krav til baren gennemgås. Dette vil Elisabeth arrangere (hendes mail er Kaffemaskine: Er det noget kan give (til køkkenet ovenpå)? Ellers snakkes der om at spørge Neslé eller andre kaffe producenter. Angående kaffeautomater skal det huskes at de er besværlige at rengøre, så det skal overvejes. Desuden blev det diskuteret om vi kan få nogle til at sponsorere kaffe til huse, måske bare i første omgang. Øl automater: Gennem Carlsberg! Det skal overvejes ved samarbejde med Carlsberg. Bordfodbold: Det skal overvejes om fagforeningerne evt vil sponsorere dem. Lyd- og lysanlæg: Den nye musical gruppe har snakket om at de vil købe noget lydudstyr som skal kunne stå i studenterhuset. Dette vil være transportabelt og musical gruppen vil skulle bruge det i en lang periode. Derfor er udvalget enige om at vi skal have vores eget nede i huset. Tuborg fonden er et godt bud på hvor det kan søges. Kælder: Det diskuteres o kælderen skal være åben for alle eller vores egen. Der er enighed om at vi i højest mulig grad skal holde den lukkede del af kælderen for os selv og fredagsbaren. Det skal dog huskes at der skal findes et sted til Øl-lauget og sport. Der tænkes der at den åbne del af kælderen kan bruges. Derudover overvejes muligheden for at have pengeskabe i kælderen. Nøgler: Det blev diskuteret at det er en god idé at have forskellige nøgler til de forskellige rum (så SR har til deres kontor, Frit Forum til deres, vi til vores osv.). Der er dog behov for en "masterkey" som kan åbne alle døre, hvilke vi skal have. Dette skal diskuteres med de rette personer (arkitekt, nøglekontor?). Radioen vil gerne have en kort lås til deres studie, og er villige til at betaale for det selv. Derudover blev det diskuteret hvornår og hvem der skal have adgang til huset. Der var delte meninger om hvorvidt studerende skal kunne komme ind Der var dog stemning for at der skal være åbent hele døgnet, og så må vi se om de studerende kan finde ud af det. Kan de ikke det, så må vi tænke over det igen. Dette skal diskuteres med resten af bestyrelsen. Der er enighed om at de penge der fås fra fredagsbarens overskud skal gå til vigtige ting før de bruges på nice-to-have ting. Lokalisering af rum: Vi vil gerne have 3 rum til de studerende, som skal være multirum for de studerende. Vi vil have en workshop hvor de studerende skal fortælle os hvad de vil med dem. Denne er tænkt at ligge under

4 studenter hus ugen. Vi vil have to møderum, et stort og et lille. Vi har lavet et udkast :D Til bestyrelsesmødet: Rumfordelingen skal godkendes af bestyrelsen, hvorefter vi vil informere de forskellige organisationer og hører om de har nogle indvendinger. Ting der skal søges sponsorater om: Service til køkkenet: IKEA Kaffemaskine: Neslé, eller andre. + gratis kaffe pulver. Bordfodbold: Fagforeninger Lyd- og lysanlæg: Tuborg fonden Natasja skal huske: Husk morten! Cykler, gerne overdækket?nøgler

5 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas Jonas, Asger, Natasja, Theis, Anders, Astrid, Mads Rasmus 19. juli :15 Teorilokalet, Bygn. 01, Dansk / Danish: Opsummering af referatet / Shot summation of the minute På orienterede formandskabet og de forskellige udvalg om deres arbejde. Byggeplanerne er blevet godkendt og arkitekt udvalget venter på arkitektens videre plan. Eventudvalget har arbejdet med hvad der skal ske i Rusperioden og er i gang med at færdiggøre planen for hvad der skal ske. Barudvalget har snakket med juristen og hun siger at vi ikke skal forhandle med bar før og har indgået en aftale. Det vigtigste i denne sammenhæng er at vi får underskrevet kontrakten inden starten af september så bar kan åbne når det nye semester starter. Det blev diskuteret hvorvidt vi skal indsende vedtægtsændringer til bars generalforsamling. Kompromiset blev at vi forslår et blødt ændringsforslag som lyder at arbejde hen imod at bar bliver en del af studenterhuset.. Det blev besluttet at vi indstiller Anders til bars bestyrelse. I forhandlingerne med bar tager vi udgangspunkt i model 2. Fra Appendixet. Det bliver Anders og Theis der tager sig af forhandlingerne. Engelsk / English:

6 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Dansk / Danish: Referat / Minute Engelsk / English: Referatet er godkendt. The minute is approved Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Approve Agenda Kommentarer / Commets: Den er godkendt. Dansk / Danish: The agenda is approved Engelsk / English: Ændringer / Changes

7 Orienteringer / Orientations The Chairmanship Dansk / Danish: Engelsk / English: - Det gik rigtig godt på tour de se de andre studenterhuse. Der kom meget brugbart ud af turen. - Byggeplanerne er blevet godkendt. - Asger vil gerne have lov at sige noget omkring barudvalget. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Architect Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Vi venter på arkitektens videre planer. Huset skal tømmes. Der kommer til at gå et stykke tid før vi får kælderen. Dette skyldes at vi skal have Humtekkerne til at flyttere deres ting fra bygning 14. Anders indskød at ham og hans rusgruppe gerne vil have lov at holde en fest i planlægningsperioden i kælderen. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

8 The Event Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Der bliver handlet videre med hvad der skal ske med rusvejledningen. Jonas har haft møde med Rusformandskabet. De sagde at vores plan omkring at være en del af Tour de var en dårlig ide. Men de synes i stedet vi skulle være en del af oplægsbørsen. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline The Communication Committee Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline Andre orienteringer / Other orientations Dansk / Danish: Bar orientering: Asger har snakket med juristen. Hun sagde at det er vigtigt at vi ikke begynder at forhandle med bar før og studenterhuset har indgået en aftale. Det burde dog ikke være et problem at åbne bar til sommer. Det vigtigste er at vi får Engelsk / English:

9 underskrevet kontrakten inden 2 september. Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

10 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Diskussion af vedtægtsændringer for bar: Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Diskussion af vedtægtsændringer for bar: Engelsk / English: Der var uenighed om hvorvidt vi skal stille ændringsforslag til bar vedtægter. Kompromiset blev at vi forslår et blødt ændringsforslag. Formuleringen skal lyde: at arbejde hen imod at bar bliver en del af studenterhuset.. Samtidig blev det besluttet at vi fremsender ændringsforslag 3 i appendixet. Samtidig blev det nævnt at vi bliver nød til i fremtiden at have en snak, om hvordan vi i bestyrelsen forholder os, hvis bar om et år ikke har lyst til at være en del af Studenterhus. Det blev også besluttet at vi indstiller Anders til bars bestyrelse. Samtidig var der enighed om at den person fra vores bestyrelse som sidder i bars bestyrelse ikke må modtage frynsegoder i form af klippekort til baren med videre. Dog må personen gerne modtage forplejning under møder, kurser mm. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Tidsfrist / Person responsible Deadline Vi skal have sendt vedtægtsændringerne til bars bestyrelse. Theis. Fredag

11 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Kontrakten med bar Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Engelsk / English: Det bliver forslået at en fra formandskabet og en fra barudvalget går i forhandling med ledelsen. Så længe vi ikke er en del af bar bestyrrelse kan vi ikke diskutere de specifikke tal Der bliver snakket om beløb i budgette. De specifikke tal kan vi først diskutere så længe vi ikke er blevet en del af RBs bestyrrelse. Der bliver forslået at vi skal vælge en af de to modeller som er forhandlingsudganspunkt. Det er besluttet at vi som udgangspunkt bruger model to som udgangspunkt i forhandlinger med bar. Det er derudover besluttet at Theis og Anders tager sig af forhandlingerne med bar omkring kontrakten. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

12 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Arbejdsplan og håndbog Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Dansk / Danish: Engelsk / English: Der er delte meninger omkring hvorvidt vi skal være en del af oplægsbørsen under rusvejledningen. Vi skal have lavet plakater som kan hænge i alle husene. Det blev besluttet at vi laver en præsentationsvideo i stedet for at være en del af oplægsbørsen. Eventgruppen tager sig at at finde ud af hvordan dette skal se ud. Det blev nævnt at vi skal samarbejde med innovation under gruppedannelsen. De studerende skal kunne komme ned hos os og se projektideer. Det blev diskuteret om vi skal være en del af SR håndbogen. Det blev argumenteret at vi ikke skal være en del af en bog som har politisk afsender. Det er besluttet at vi ikke er en del af studenterhåndbogen og vi beder dem om ikke at skrive noget om os. Vi vil generelt ikke have at politiske organisationer spinder guld på os. Det blev nævnt at vi skal huske at de politiske organisationer bringer liv huset. Derfor skal vi også gøre brug af dem Eventudvalget undersøger en pris på at lave en A4 side til brevet til de nye studerende. Planen for tiden efter rusperioden. Blev godkendt. Det blev nævnt at vi ikke laver noget under årsfesten. Konklusioner / Conclusions: Dansk / Danish: Engelsk / English:

13 Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Lave en præsentationsvideo til ruslingene under rusperioden. Eventudvalg. Tidsfrist / Deadline

14 Evt. / AOB Dansk / Danish: Sical: De spiller skatteøen. De har lavet et budget. De vil gerne ind under os. De køber nok en masse udstyr. Derfor ville de gerne have at vi administrere deres udstyr. De vil gerne være et udvalg under vores hos. På den måde vil vores pr udvalg kunne lave pr osv. Gimle og Roskilde festival: Theis har styr på det. Engelsk / English: Handlingspunkter / Items of action Ansvarsperson / Person responsible Tidsfrist / Deadline

15 Mediekontrakt Aftale indgået den XX/ mellem og Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Produkt Aftalen indbefatter udarbejdelse af: Hjemmeside Hjemmesiden skal indebære de funktioner, som Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen og Kommunikationsudvalget aftalte på deres indledende møde den Referat af dette møde er vedlagt som bilag til denne kontrakt. Engelsk version af hjemmeside Skal kunne håndtere det samme som den danske udgave. Genereringen af en engelsk version af hjemmesiden indebærer en ekstra udgift. Dette skyldes ekstra opsætningsarbejde, programmeringsarbejde, designarbejde samt udarbejdelsen af nye div- bokse og ny CSS styling. Prisen er udarbejdet på baggrund af et overslag i forhold til antal arbejdstimer. Domæne ruc.dk Studenterhusruc.dk Registreringsperioden er på et år. Side 1 af 3

16 Prisramme, betaling og ophavsret Som en ekstraordinær service udarbejder Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen skitser til hjemmesiden, som ikke indgår i prisen. Forslagene må kun benyttes med Jesper Møller Madsens/Dina Mølgaard Hemmingsens tilladelse. Hjemmeside Tillæg(engelsk) Domæne , ,- 420,- Samlet pris DKK ,- Ved manglende overholdelse af endelig deadline eller ved manglende fuldendelse af de af parterne aftalte hjemmesidefunktioner kan kræve en prisnedsættelse. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen er ligeledes berettiget til at kræve betaling, hvis vilkårene for arbejdet ændres, således at arbejdsbyrden øges som resultat af en aftale med efter kontraktens indgåelse. Ligeledes er Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen berettiget til at kræve ekstra betaling, hvis ikke overholder leveringsfrister, der kan påvirke den endelige deadline markant. Det endelige beløb opgøres, når arbejdet er udført. Betalingsbetingelser: Netto X 1 dage fra færdiggørelse af produktet. Ellers tilskrives renter jf. gældende Dansk Lovgivning og 250 DKK,- i gebyr pr fremsendte rykker. Den samlede betaling skal foregå som honorar. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen har intet ansvar for, at lovgivning overholdes (fx ophavsret). s udarbejdede designmanual skal overholdes, således at primære farver på hjemmesiden er i overensstemmelse med denne. Ligeledes skal logoet benyttes i overensstemmelse med manualen. De af Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen udviklede koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, domæner m.m. er Jesper Møller Madsens/Dina Mølgaard Hemmingsens ejendom, indtil endelig betaling af alle ydelser er foretaget. Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen udfører ved endt arbejde en mundtlig og til dels skriftlig overlevering i forbindelse med administreringen af hjemmesiden. Dette skal 1 Betalingsfristen skal udspecificeres, og dette bliver gjort inden 1. august. Side 2 af 3

17 sikre, at selvstændigt kan arbejde videre med hjemmesiden, når denne er færdiglavet. Korrektur og leveringstidspunkter Kommunikationen foregår fortrinsvis via mail. Det er en fordel, hvis begge parter løbende tilbagemelder/orienterer hinanden vedrørende modtage- og afleveringsfrister samt utilfredsheder. Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen har intet ansvar for fejl, som ikke skriftligt har rettet i korrektur. Ligeledes hæfter ikke for korrektionsfejl begået af Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Tidshorisont Den 29/ : Midlertidig hjemmeside med Podios logo. Den 29/ : Tre forsideskitser leveres af Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Den 30/ : har valgt hvilken sideskitse, der skal arbejdes videre med. Den 15/ : Første prototype fremvises, og der afholdes et statusmøde. Den 15/ : Alt tekst til hjemmesiden skal afleveres til Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Denne dato må ikke overskrides. Den 30/ : Den endelige prototype vises på et møde mellem og Jesper Møller Madsen/Dina Mølgaard Hemmingsen. Den 10/ : Hjemmesiden er klar til overlevering. ved formand, Theis Lykkegaard Jesper Møller Madsen Dina Mølgaard Hemmingsen Dato: Dato: Side 3 af 3

18 Bilag Referat af indledende møde om udarbejdelse af hjemmeside 20. juni 2013 Til stede: - Fra : Kommunikationsudvalget bestående af Signe Rørup, Sidsel Hjartdal Ørhøj og Signe Gjerding Jensen. - Jesper Møller Madsen og Dina Mølgaard Hemmingsen. Forsiden Forslag til opsætning: - Logo foroven (rektangulært). - Menulinje nedenunder logo. - Højre side: Boks med kommende arrangementer. - På størstedelen af siden skal der være en strøm af skiftende nyheder. - Nederst skal der være links til de mest brugte funktioner ("Sign up", "Kontakt" m.m.).

19 Vi er blevet enige om, at forsiden skal kunne overskues uden at scrolle ned. Hjemmesidens funktioner Midlertidige menupunkter: - "Arrangementer". - "Om ". - "Cafe og bar". - "Faciliteter". - "Frivillig". Arrangementer: - Udførlig kalender over alle arrangementer. Om : - Information om (hvad kan det bruges til, hvilke udvalg er der, hvem sidder i bestyrelsen, referater, vedtægter m.m.). Faciliteter: - Information om brugen af huset (hvad kan man, hvilke rum er der, hvem holder til i huset m.m.). Cafe og bar: - Åbningstider. - Sortiment. Frivillig: - Hvordan, hvad, hvorfor. Foruden nævnte menupunkter skal siden ydermere indeholde lokalereservation, mødekalender, feedbackfunktion, nyhedsmail, betalingsfunktion samt facebook- interaktion. Måske vagtplan.

20 Der skal udarbejdes både en dansk og en engelsk side (opdelt via flag). Design Hjemmesiden skal være forholdsvist enkelt designet, både i farver og funktioner. I designet vil vi gerne til dels videreføre kassekonceptet fra 's hjemmeside, så der dannes associationer. s udarbejdede designmanual skal overholdes.

21 Appendix IV: Cooperation Policy Preface Recommendation The Chairman recommend that the board make a respond to the hearing. Additional comments to appendix Mail from s Chief Legal Advisor, Kirsten Dybvad Høring om forslag til policy for samarbejde ml. og s studenterorganisationer Kære Studenterorganisationer har i mange år samarbejdet med sine studenterorganisationer om bl.a. RUS-arrangementer, Fredagsbar og andre fortrinsvis studentersociale aktiviteter. Samarbejdsaftalerne er hidtil blevet beskrevet og reguleret på grundlag af konkrete aftaler ml. og den pågældende studenterorganisation. Flere studerende har på det seneste efterspurgt nogle generelle retningslinjer for, på hvilket grundlag og vilkår indgår aftaler med studenterorganisationerne, og hvordan man kommer i betragtning til en opgave. På dette grundlag har rektoratet nu udarbejdet et forslag til policy/retningslinjer, som vedhæftes og herved sendes i høring. Forslaget er formuleret på grundlag af den praksis, der forudgående har udviklet sig på. Evt. bemærkninger til rektoratets forslag til policy bedes venligst fremsendt til Rektorsekretariatet v/kirsten Dybvad Mikkelsen senest 23. september 2013 kl Efter høringsfristens udløb vil sagen blive forelagt til drøftelse i AR og HSU.

22 ROSKILDE UNIVERSITET Rektorsekretariatet Notat Forslag Principper for s indgåelse af samarbejdsaftaler med s studenterorganisationer 1. Rektoratet vurderer konkrete muligheder for at indgå samarbejdsaftaler med s studerende om løsning af egnede opgaver fortrinsvis vedr. sociale og andre trivselsfremmende tiltag overfor s studerende. 2. Samarbejdsaftaler kan indgås med etablerede studenterorganisationer på. Etablerede studenterforeninger eller lignende på kan også komme i betragtning. 3. Det er et krav, at den samarbejdende studenterorganisation eller -forening er repræsentativ for et vist antal studerende på. For at sikre dette defineres en potentiel samarbejdspart/ studenterorganisation som en organisationen, der er repræsenteret i Akademisk Råd og/eller bestyrelsen. Foreninger og lignende skal have en opbakning hos de studerende, der har en tilsvarende vægt. 4. Studenterorganisationerne kan evt. når det udtrykkeligt fremgår af aftalen med rektoratet delegere den konkrete opgaveløsning under sit ansvar. I aftalen med rektoratet skal det fremgå, hvem delegation konkret må ske til og på hvilke nærmere vilkår. 5. Når en relevant opgave skal løses eller en aftale om løbende opgavevaretagelse udløber og skal genforhandles, orienterer de AR-repræsenterede studenterorganisationer med henblik på at give de pågældende organisationer mulighed for at ytre deres evt. interesse for en aftale om opgavens løsning. 6. Aftaler med samarbejdende organisationer, der mister deres repræsentation i Akademisk Råd under aftalens løbetid, opsiges af universitetet med det varsel der er aftalt. 7. Studenterorganisationer, -foreninger mm, der indgår aftale om opgavevaretagelse modtager et tilskud til foreningsdrift og aftalte studentersociale aktiviteter. De nærmere principper for tildeling af tilskud fremgår af de indgåede aftaler. Tilskud ydes med hjemmel i universitetsloven, og den overordnede økonomiske ramme fastlægges som led i universitetets budgetproces. 8. Studenterorganisationer, der påtager sig opgaver i medfør af aftale med, pålægges at overholde alle gældende regler for herunder interne og administrative regler om fx regnkabsaflæggelse mv. 9. Ved misligholdelse af en aftale og/eller dens grundlæggende forudsætninger opsiges aftalen. Rammer for indgåelse af samarbejde med stud-organisationer Side 1 af 1

23 Appendix V: Allocation of rooms Preface After long discussion, the work group have agreed upon a solution. Recommendation The work group recommend that the board decide this allocation as a point of departure.

24

25 Logo, design and graphical appearance - Design manual

26 LOGO - big 1 2 Firstly the triangle symbolize the roof of a house. But more philosophical, the triangle symbolize the divine number three. It symbolize the tension bestween two oppositions that together create something new - the third. in the astrology, the triangle symbolize the most posivtive of all aspects, the trigon. Lastly the triangle is a ancient symbol of progress, comfort and healt. 3 The Square Root are both a brand for and the campus, but also indicates the geographical location of the Student House, namely just at the intrance next to the big square root. 4

27 LOGO - big

28 LOGO - small 1 2 The Square Root are both a brand for and the campus, but also indicates the geographical location of the Student House, namely just at the intrance next to the big square root. 3

29 LOGO - small

30 Colours Many colours, many variation and many different expressions! is not a brand with one expression, we are a melting pot for students with all kinds of taste, interest and expressions. Therefore our graphical appearence should express this chaotic and colourful look - within some frames. The intention is to embrace as many expressions as possible and to insure that our appereance will vary and not stay in one or two frozen colours. The 10 colours plus black and white can be used in ALL thinkable combinations. The following is just examples.

31 Colours Light Dark Text C: 0 % M: 99 % Y: 100 % K: 0 % R: 237 G: 31 B: 36 # ed1f24 Text C: 33 % M: 100 % Y: 92 % K: 52 % R: 100 G: 9 B: 16 # Text C: 0 % M: 98 % Y: 19 % K: 0 % R: 237 G: 26 B: 122 # ed1a7a Text C: 66 % M: 99 % Y: 36 % K: 29 % R: 91 G: 28 B: 83 # 5b1c53 Text C: 57 % M: 0 % Y: 17 % K: 0 % R: 94 G: 199 B: 213 # 5ec7d5 Text C: 100 % M: 98 % Y: 2 % K: 4 % R: 43 G: 49 B: 139 # 2b318b Text C: 66 % M: 0 % Y: 100 % K: 0 % R: 96 G: 187 B: 70 # 60bb46 Text C: 89 % M: 31 % Y: 100 % K: 24 % R: 8 G: 109 B: 56 # 086d38 Text C: 12 % M: 0 % Y: 95 % K: 0 % R: 232 G: 230 B: 38 # e8e626 Text C: 7 % M: 37 % Y: 100 % K: 0 % R: 233 G: 167 B: 34 # e9a722

32 Colours

33 Colours

34 Colours

35 Colours

36 Colours

37 Colours

38 Themes/facebook

39 Themes/facebook

40 Themes/facebook

41 Themes/facebook l Ha lo we n e

42 Themes/facebook

43 Fonts and text

44 Fonts and text Headlines: Agency FB, Regular Horizontal Scale: 166,5 % Sub headlines: Calibri, Bold Text: Calibri, Regular

45 Headlines / Signs

46 Headlines / Signs Meeting Room Toilet Copy Room

47 Headlines / Signs HalloweenParty Tuesdays Jazz International Wednesday

48 Posters, flyers etc. Templates for posters, flyers etc. has its advantage since it is both easy, fast and streamlined. But templates also have some disadvantage. First it removes an oppotunity for people to create ownership, since they cannot give the poster or the event their own personal touch. Second, templates does not deliver any new and when it is used a number of times, it will drown in its own monotony. Therefore this manual does not entail any templates for poster, flyers etc. Poster, flyers etc. can be as diffferent and vary as much as the fantasy allow them to, as long they are kept within the frames of colours and fonts.

49 Merhandise

50 Merchandise Front Back

51 Merchandise Front Back Bartender

52 Merchandise

53 Merchandise

54 Appendix VII: Meeting plan for board members Preface Meeting plan for board meeting, autumn semester 2013 Recommendation The Chairman recommend that the board approve the meeting plan All meetings will take place at. o Board meeting th of July, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting th of August, Monday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 09 4 th of September, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting nd of October, Friday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 07 6 th of November, Wednesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting) o Board meeting 07 3 rd of December, Tuesday, at 16:00 20:00 (ordinary board meeting)

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE!

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE! Agenda 1) Formalities 16:00 16:15 I. Choice of moderator II. Choice of minute taker (Sidsel) III. Approve minute from board meeting 10 (appendix I) IV. Approve agenda 2) Orientations (appendix II) 16:15

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Carsten Rune Jensen,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015 Til stede Den 2/3: Nicolas, Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jonas, Joyce, Jacob og Daniel (referent) Den 16/3: Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jacob & Daniel (referent)

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 10-04- 15 Mødedato: Emne: 9. april 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob S.

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Referat, Generalforsamling

Referat, Generalforsamling Referat, Generalforsamling Landemærket, 08.11.13 Dagsorden 1. Reception 2. Velkomst v/formanden for Cphbusiness Students 3. Valg af ordstyrer 4. Valg af referent 5. Cphbusiness and the student organisation

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere