Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus"

Transkript

1 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj årgang Nr Tema Gammelt og nyt Det gamle Sognets Hus fjernes Salen i det nye Sognets Hus s tale ved indvielsen af det nye Sognets Hus:»Et identitetshus med holdning og tro og håb«sogneindsamling 13. marts - side 3 Forårets konfirmander - side 8 Ikonudstilling Skærtorsdag - side 9

2 Indvielsestale Et identitetshus med holdning og tro og håb»man har altid haft samlingssteder for menigheden ved siden af selve kirkerummet. Kirken var Guds hus og et helligt sted, men den skulle også være hver mands hus og hjemsted, som man sagde. Huset er udtryk for, at man har en fælles identitet. I gamle dage havde man store klosteranlæg, som var bygget sammen med kirken, som både blev brugt til skoler universiteter og asyler; steder, hvor man viste barmhjertighed og tog sig af de syge og fattige. Uddrag af sognepræst s tale ved indvielsen af Sognets Hus: Når de nyere kirker har bygget mødelokaler sammen med kirkerummet, og når der bliver bygget sognegårde i mange sogne med gamle kirker, som her hos os, så udtrykker det, at man gerne vil fastholde, at kirken stadig er hver mands hus og hjemsted. Nogle moderne kirkebyggerier og sognegårde griber arkitektonisk tilbage til klostertraditionen men det har vi bevidst ikke valgt, da vi skulle finde en vinder ved arkitektkonkurrencen. For vi ville ikke have en klostergård, der lukker verden ude, men vi ville have et byggeri, der åbner sig ud imod lokalsamfundet, og hvor man kan komme frit på kirkepladsen og i fortællehaven, der ligger flettet ind i byggeriet som igen, arkitektonisk, kommer til at ligge i naturlig forbindelse med kirkemuren, med sine hvide flader, der folder sig ind og ud og rundt. Hviler på traditioner Historisk set hviler nutidens sognegårde og menighedshuse på traditionerne fra det forrige århundrede. Folk organiserede sig i foreninger og bevægelser: andelsbevægelsen, politiske bevægelser og religiøse vækkelser. Man var ikke bare tavse og uden identitet, - hver forening og hvert fællesskab manifesterede sig i form af bekendelser, bevægelser, virksomheder og huse fordi det var så velgørende og vigtigt, at have en identitet. Huset var det synlige udtryk for den fælles identitet; stedet hvor man samles om det, man er fælles om: bekendelse, holdning og sag. Huset er ikke bare en neutral ramme, som et beboer- eller aktivitetshus. Nej; dette hus er et identitets-hus! Her er der holdning, og tro og håb! Her, i Sognets Hus skal sammenhængen mellem kirke og folk udfolde sig. I dag er de fleste fællesskabshuse lukket eller omdannet til selskabslokaler eller kroer, og det er kun de færreste forsamlingshuse, der har bevaret funktionen som lokalt kulturcenter og skaber af folkelig identitet. Men den kulturelle aktivitet og foredragsvirksomheden er ikke sjældent flyttet hen i det nye sognehus ved kirken. Det skal dette hus også bruges til. Samtidig med, at det skal være det lokale centrum for kirkens undervisning og diakoni: altså omsorg for medmennesket. Ja, og så skal det jo også være den daglige ramme og arbejdsplads for kirkens medarbejdere. Derfor vil jeg ønske, - og bede om, at Sognets Hus må blive brugt af sognets beboere til dette formål, mange generationer frem i tiden!«2

3 Fastelavnsgudstjeneste ved fastelavns søndag 6. marts kl i Fløng Kirke Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i det fri. Årets kattekonge og kattedronning kåres på de to tønder. Det foregår i Sognets Hus med fastelavnsboller, varm kakao og kaffe til de voksne. Tilmelding ikke nødvendig. Husk sogneindsamling søndag den 13. marts Denne søndag»stemmes der dørklokker«, når frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp er på gaden med indsamlingsbøsser over hele landet. Igen i år er det kampen mod sulten, der er i fokus. Der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Ud fra Fløng Kirke har vi i mange år haft god tradition for at give en hjælpende hånd med årets sogneindsamling. Mange frivillige er trofaste indsamlere år efter år, men også i år har vi behov for indsamlere, der ikke har været med tidligere. Ring til Arne Kristiansen på tlf , eller send en mail til Fløng Kirkekontor, og vi vil kontakte dig. Igen i år er målet mindst kr. her fra Fløng. Musikgudstjeneste onsdag den 13. april kl i Fløng Kirke Vi synger påsken ind. Efter gudstjenesten er der kaffebord og lotteri i Sognets Hus ved lotterikredsen. Aftengudstjeneste m/ nadver Skærtorsdag den 21. april kl Forud for gudstjenesten: Fællesspisning kl i Sognets Hus. Tilmelding senest torsdag den 14. april til kirkekontoret tlf Sangaften - Højskolesangbogen onsdag den 4. maj kl i Sognets Hus Ost og rødvin a 25 kr. pr. person kan købes. Gerne tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 2. maj. 3

4 Sogneeftermiddage foregår onsdage kl i Sognets Hus 9. marts: Peer Faurskov Lund: Tyrkiet eventyr, religion og hverdag. Tyrkiet er nutid og historie. Landets mange regioner har gennem tiderne skiftet fra den ene kultur til den anden. Tyrkiet er både Europa og Asien i en fascinerende blanding. Det er stadig»tusind og et nats eventyr«, men samtidig et velfungerende moderne land på mange måder. Islam dominerer Tyrkiet med de mange moskeer og den traditionsbundne livsstil, men dog almindeligvis med stor tolerance for andre religioner. Dette til trods for den voksende fundamentalisme. I dag er Tyrkiet en moderne stat. Atatürk det nye Tyrkiets grundlægger reformerede landet i 1930-erne og indførte mange normer fra den vestlige verden. Men den lange og spændende historie sætter stadig sit præg på landet, som man sjældent oplever det andre steder i verden. 27. april: Tidl. viceskoleinspektør Fritz Ole Jensenius: Fra Katharinaklostret til toppen af Moses Bjerg. Den 15. september 1762 stod Carsten Niebuhr og von Haven foran murene til Catharinaklostret ved foden af Moses bjerg. De blev ikke lukket ind. Carsten Niebuhr nåede heller ikke toppen af bjerget, hans førere nægtede at gå op ad de sidste 1000 trin. Ved dette billedforedrag kommer vi dog både til solopgang på toppen og ind i klosteret, hvor vi skal se og høre om nogle af dets skatte. Koncerter foregår søndage kl i Fløng Kirke 4 De 10 bud i musikalsk fortolkning Søndag den 20. marts: Tine K. Skau og Kai Stensgaard er aktuelle med»de 10 bud«, der turnerer hele året. Programkoncerten byder på både holdning, følelser og provokationer.»de 10 bud«er en ældgammel lovtekst, alle kan citere fra. Sammenholdt med det fascinerende og almenmenneskelige budskab blev Kain Stensgaard og Tine K. Skau inspireret til at skrive en programkoncert over budene.»vi har gennem mange samtaler, Luthers Lille Katekismus og uvurderlig sparring med sognepræst Carsten Olav Christensen fundet et tonesprog, der beskriver, leger med, udfordrer og formidler dette årtusindgamle moralkodex«, fortæller Tine K. Skau. Duoen er opmærksom på, at de gammeltestamentlige jødiske stammer var strengt patriarkalske, og at budene oprindeligt blev formuleret til den mandlige del af det vandrende jødiske folk. Budene beskyttede de svage i datidens samfund: børn, gamle og kvinder.»det er tankevækkende, at det i vid udstrækning netop er de bud, der udgør en mere end 4500 år gammel ledetråd i dansk sociallovgivning og kriminalret«, påpeger Tine K. Skau. Der er gratis adgang til koncerten.

5 Højskoleaftener Sæsonens sidste højskoleaften - Tema: Sorg og glæde Onsdag 30. marts kl : Globetrotter, freelancejournalist Anders Kofoed Pedersen: Alle har et liv, der er værd at leve! På baggrund af 13 års arbejde med børn og unge fortæller Anders Kofoed Pedersen på sin uhøjtidelige, men samtidig engagerede måde, om det at gribe muligheden i livet at vælge til i stedet for fra. I dag handler ALT om hvad man kan præstere, og om at ramme en topplacering i sit lokale hierarki. Din og min værdi måles efter, hvad vi kan præstere, men det er et pres, som for mange bliver uudholdeligt. Derfor kommer livet ofte til at handle mere om at overleve end om at leve. Vi vildledes til at tro på myten om det grønnere græs, og for mange ikke mindst unge resulterer det i lavt selvværd. Foredraget sætter fokus på vores selvopfattelse og vores værdi som menneske. Du er også velkommen til at deltage i spisning i Sognets Hus kl forud for foredraget. Husk tilmelding til kirkekontoret tlf senest torsdag den 24. marts. Pris: kr. 35,- inkl. en øl/vin eller vand. Selve foredraget koster kr. 35,- Nye skjortebluser til Ungdomskoret Støttekredsen for arbejdet blandt Fløng Kirkes børn og unge har holdt lotteri og julesalg i Sognets Hus efter»de 9 læsninger«i december, og det indbragte et beløb på kr. I forbindelse med indvielsen af Sognets Hus blev der af de tidligere indkomne beløb bevilget kr. til Ungdomskoret og kr. til Juniorkonfirmanderne og Juniorklubben til anvendelse efter eget valg. Ungdomskoret har nu anvendt nogle af pengene til nye skjortebluser. Familiegudstjeneste og Sjov Søndag med Tante Andantes Workshop søndag den 10. april kl i Fløng Kirke Tante Andante og de dejlige samarbejdspartnere kommer og synger, danser og spiller sammen med jer. Glæd jer til en dejlig oplevelse i Sognets Hus. Husk at tilmelde dig kirkefrokost efter gudstjenesten senest torsdag den 7. april. Det koster: 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tante Andante underholder kl og der er gratis adgang til workshoppen for alle børn. 5

6 Historien om Sognets Hus Af tidligere viceskoleinspektør og menighedsrådsformand Fritz Ole Jensenius hurtigt for lille, så man i 1909 måtte opføre en forskole til de yngste klasser, og igen en ekstra bygning i 1916 til de mellemste klasser. Den gamle skole i Fløng Det begyndte i 1898, da den nye skole stod færdig. Ja egentlig begyndte det et par år før, da den gamle skole af bindingsværk med degnebolig, skolestue, udhuse med bl.a. grisesti og tilhørende kålgård blev nedrevet, og undervisningen midlertidigt henlagt til lejede lokaler i Doktorhuset (også kaldet Lindebo). Det viste sig, at det gamle tømmer i bl.a. bindingsværket var så godt, at en køber genopførte huset i Hedehusene, hvor det endnu står lidt gemt bag butikkerne på nordsiden af Hovedgaden. Fløngs første skoler Nåh, ja, rent faktisk begyndte det 200 år tidligere, da kongen udsendte en forordning om, at der overalt i landet skulle oprettes skoler, så også landbobørnene kunne lære at læse, skrive og regne. Skolen skulle indrettes i den eksisterende 6 degnebolig og degnen skulle stå for undervisningen. Denne skole i Fløng begyndte så at fungere i Men nu stod den nye skole altså der med skolestue i sydenden og bolig for læreren i nordenden. Den første lærer, der flyttede ind der, var lærer Lynge, der ligesom børnene fulgte med fra den gamle skole. Men der var nu sket noget forinden, for den nye skole blev Fløng Skole 1904 Og sådan fungerede det så i mange år, indtil der kom en ny forordning, som i 1957 forvandlede landsbyskolen til en købstadsordnet skole, og der blev ansat en inspektør i stedet for førstelæreren, og nye bygninger stod parat til at modtage eleverne. Der var dog i 1957 slet ikke plads til alle klasserne i de nye bygninger, så først i 1963 forlod de sidste elever den gamle skolestue, som straks blev lavet om til lærerbolig for en ugift lærer. Allerede i 1958 var loftet på førstesalen blevet indrettet til lærerbolig, så nu var der 3 lærerboliger i den»gamle«skole.

7 Fra skole til sognehus I 1979 fik huset sit tredje liv. Menighedsrådet købte huset af kommunen. Inden købet havde man valgt at kalde det ved det neutrale»den grå bygning«, men straks efter købet omdøbte man det til»sognets Hus«. Samme år var sognet blevet selvstændigt, og man havde ansat en præst. Præstefamilien Bruun flyttede ind i huset, hvor de boede i 2½ år under idelig flytten rundt, medens huset blev ombygget til brug for undervisning af konfirmander samt til møder og kontorer. Sådan så Sognets Hus ud, da Menighedsrådet købte huset i 79 Præsten flyttede til egen bolig, men i den gamle skole fortsatte man med ombygninger og omflytninger for bedst muligt at tilpasse huset til nye krav og aktiviteter. Sidste ombygning fandt sted så sent som i 2009, da Taarnkærgaard blev nedre- vet og der skulle skaffes plads til graveren i Sognets Hus. Denne glorværdige og omtumlede tilværelse slutter så her i foråret Og kære læser, når du ser dette, findes den gamle bygning ikke længere. Historien Lidt historie Af Orla Roed Jensen Som bekendt ligger det nye Sognets Hus på den grund, hvor en af Fløngs gamle gårde, Tårnkærgård lå. Man mener, at Fløngs første præst efter Reformationen, Hans Albretsøn, der døde i 1569, har boet på gården. Ligeledes har hans efterfølger Knud Sørensen formentlig boet her. Efter hans død i 1627 var det bestemt, at Fløng Kirke skulle betjenes af præsten i Hvedstrup. Gården var i gammel tid en såkaldt»mensalgård«.»mensa«er det latinske ord for»bord«, og en mensalgård er en gård, der skaffer»kost og tæring«til den gejstliges bord. Senere kom forpligtelsen over for kirken til at bestå i, at den skulle stille staldplads til rådighed for præstens hest, når han kom fra Hvedstrup til Fløng for at forrette kirkelige handlinger. Tidligere graver Knud Christiansen, Soderup fortæller, at hans far som ganske ung af og til var kusk for præsten. Og på vej til Fløng skete det engang, at der kom en»væltepeder«imod dem, og hesten blev så bange, at de nær var kørt i grøften. Af Hvedstrup-Fløng Sogneråds protokol fra mødet den 9. december 1890 fremgår, at sognerådet fik forelagt en ny bestemmelse om, at»velocipederryttere, og hvad der står i forbindelse hermed, forbydes at køre, når de møder kørende eller ridende, men at de i en afstand af 50 alen (ca. 30 m.) fra hinanden står af Velocipederen eller lignende Køretøj og holder sig i Vejrabatten«. 7

8 Konfirmationer i Fløng Kirke foråret 2011 Fløng Kirke ved søndag den 15. maj kl Kristian Møller Madsen Patrick Buhr Adrian Lasse Just Benjamin Hansen Maria Tolstrup Andersen Sebastian Hansen Johanne Emilie Wünsche Oldenburg Lucas Ziebell Rav Hansen Silke Buchardt Nicolai Federico Ortiz Heilmann Würtz Simon Lydeking Jensen Cecilie Quindecimus Bertelsen Fløng Kirke ved Finn Risum søndag den 20. maj kl Sofie Rose Braune Caroline Lander Brun Frederikke Bournonville Jensen Sebastian Baagøe Jensen Magnus Hedegaard Larsen Simon Mathisen Fløng Kirke ved Finn Risum søndag den 20. maj kl Martin Meulengracht Leiling Casper Halkier Rod Løyche Mathias Vad Pedersen Oliver Pröll Karoline Benedikte Aagaard Roskvist Niklas Vejlby Schjoldager Cecilia Vig Fløng Kirke ved søndag den 22. maj kl Marius Enghoff Jensen Jesper Andrä Møllebro Alle har et liv - der er værd at leve Tirsdag den 22. marts kl en fed aften for konfirmander, forældre, søskende og andre interesserede! Et sjovt og afslappet foredrag for unge om unges selvopfattelse og om vores værdi som menneske. Globetrotter og Robinson-deltager Anders Kofoed Pedersen, fortæller ved hjælp af musikvideoer og jordnære eksempler, som alle kan forstå.»kristendommens budskab er også at ethvert menneske er værdifuldt uanset evner«, siger Anders. Han kommmer til Fløng to gang i marts måned, først tirsdag den 22. marts, hvor det er for konfirmanderne og igen onsdag den 30. marts, hvor det er et almindeligt foredrag ved en Højskoleaften. Vidste du at konfirmation 8 betyder»bekræftelse«. I konfirmationen bekræfter Gud sin tilsigelse i dåben til den troende om syndernes forladelse og genfødslen ved vand og Helligånden til et evigt liv. Konfirmation forudsætter et undervisningsforløb i kirken ved præsten eller en konfirmandlærer. Mange opfatter konfirmationen som det unge menneskes egen bekræftelse af sin dåb. Dette er dog ikke sagen det er Gud, der bekræfter! Hvad konfirmanden til gengæld bekræfter og bekender er, at han/hun vil bede Gud lade sit Ord og sin Ånd blive levende og frelsende virkelighed i hans/hendes liv.

9 Velkommen og arrangementer i 2011 Af Inge Jacobsen, formand for Fløng Menighedsråd Formandens Hjørne: Velkommen til gudstjenester Vi har nu fantastiske rammer og et flot nyt SOGNETS HUS. Nu er det op til os selv med flid og engagement at skabe indholdet. Det gælder personale, Menighedsråd og alle i Fløng Sogn. Den 28. december holdt vi julefest i Sognets Hus, en rigtig dejlig dag hvor 78 personer havde tilmeldt sig. Foldevægen til lille sal måtte skydes til side for at gøre plads. Dejligt med så mange deltagere! Det viser, at sognet har taget huset til sig, og menighedsrådet kan med glæde konstatere, at vores ønske om et større hus var rigtigt. Jeg håber, at vi fortsat vil se rigtig mange til vores arrangementer og at huset må summe af liv og finde anvendelse til rigtig meget. Ikonudstilling i Sognets hus 30. marts til 26. april Interessen for ikoner og ikonmaling er støt voksende i Danmark. Det var derfor naturligt, at Fløng Menighedsråd i vinteren tog initiativet til at starte et kursus i ikonmaling. Med billedkunstner Kirsten Hansson Brøns, Ågerup, som instruktør fandt det første kursus på 25 timer sted i Sognets Hus 2 weekender i februar Interessen var overvældende: 12 deltagere var med på kurset, og under Kirstens kyndige vejledning blev der under dyb koncentration gået til den vanskelige opgave. I de efterfølgende vintre blev kurset fulgt op, og i dette forår mødes de dygtige ikonmalere en gang månedlig i Sognets Hus. Ikonmalerne og Kirsten Hansson Brøns har fundet det naturligt at fremvise en del af den meget smukke produktion. Det sker ved en udstilling i foyer en i Sognets Hus i perioden 30. marts 26. april. Litteratur kredsen mødes den 3. onsdag i hver måned kl fra januar til maj. Der er udflugt den 18. maj. Henv. til Bente Gormsen, tlf Ikon skrevet af Kirsten Hansson Brøns Der er fernisering på udstillingen onsdag den 30. marts kl forud for højskoleaftenen, der finder sted samme aften. Udstillingen er åben hverdage kl samt i påsken Skærtorsdag kl Lykke Sønberg fra ikonmalerholdet 9

10 Kaffe efter gudstjenesten Hidtil har der været»kirkekaffe«efter gudstjenesten den første søndag i måneden i Sognets Hus, hvor der samtidig har været mulighed for at stille spørgsmål til præsten om søndagens prædiken. Denne ordning fortsætter i det nye Sognets Hus. Og der vil denne søndag stadig være kirkebil til rådighed for gangbesværede. Men derudover har kirkegængerne nu hver søndag efter gudstjenesten mulighed for at få en kop kaffe, te, eller chokolade m.m. ved cafébordene i foyeren i Sognets Hus, hvor der er installeret en kaffeautomat. Ordningen er indtil videre gratis. Kom og syng med! Den anden mandag i måneden kl mødes omkring 40 sangglade mennesker i Sognets Hus i Fløng og synger efter højskolesangbogen. Kom og syng med eftermiddagene i Fløng har eksisteret siden januar Initiativet blev taget af Jytte og Gunnar Kaspersen som et samarbejde mellem Ældre Sagen i Høje Taastrup og Fløng Menighedsråd. Tilslutningen til disse eftermiddage, der nu foregår i det nye Sognets Hus, er i årenes løb blevet større og større. Undervejs i programmet er der pause med kaffe og kage, som kun koster 15 kr. pr. person. Det giver livsglæde og livsmod at synge sammen - sangen og fortællingerne om sangene er med til at skabe sammenhæng og fællesskab. De næste gange der er Kom og syng med! er 14. marts og 11. april. Tilmelding er ikke nødvendig - du er meget velkommen til at være med. Evt. henvendelse til Arne Kristiansen tlf og endvidere velkommen til sangaften 4. maj kl , se side Fælles højskoleuge for Fløng, Sengeløse, Rønnevang og Ishøj Sogne Sommerglæder et kursus for aktive ældre En uge i det smukke Sønderjylland med musik, kunst, litteratur, natur og historie på Løgumkloster Højskole den juni Højskolen har sammensat et program, som gerne skulle være lyst og let som en smuk junidag. Vi bevæger os ved kyndige foredragsholderes hjælp rundt i litteratur, kunst, musik og historie og ikke mindst i den smukke natur, som egnen byder på. Vi skal besøge den smukke by Christiansfeld og Noldes museum i Neukirchen, ligesom vi skal ud i marsk og vadehav og på tur til Ballum og Randerup, hvor salmedigteren Brorson blev født. I Ballum skal vi se»sorg Agre stenen«, som vi introduceres til gennem foredrag om Karen Blixens fortælling Sorg Agre. Kurset er i samarbejde med Ishøj, Sengeløse og Rønnevang sogne, men er åbent for alle. Udførligt program fås i Sognets Hus eller det kan ses på: ww.lkhojskole.dk Kursuslærer Annemarie Morris. Kursuspris: kr. ved ophold på dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: kr. 600,- Tilmel ding kan ske direkte til Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster. tlf ,

11 Billedkavalkade Indvielsen af Sognets hus den 28. december 2010» Mel.: Et jævnt og muntert virksomt liv på jord Et hus er bygget på historisk grund. Historiens vingesus i dag må virke. Det er som byen vågner af et blund. Nyt møder grammelt bag den hvide kirke. Og huset åbnes nu for første gang, mens jorden her for fællesskabet gødes, «og ønsket formes, at dets tid bli r lang, at mange under dette tag må mødes. Første vers af indvielsessangen, skrevet af Orla Roed Jensen. Hele sangen kan ses på kirkens hjemmeside Fotos venligst udlånt af Thomas Hvass, Triarc 11

12 Gudstjenester Marts Søndag 6. marts kl Fastelavns søndag Familiegudstjeneste Tøndeslagning, kirkekaffe Søndag 13. marts kl søn. i fasten. Finn Risum Sogneindsamling, kirkekaffe og suppe Søndag 20. marts kl søn. i fasten Søndag 27. marts kl søn. i fasten April Søndag 3. april kl Bemærk tidspunktet! Midfaste Steffen Ringgaard Andresen Kirkekaffe Søndag 10. april kl Mariæ bebudelses dag Familiegudstjeneste Kirkefrokost og Sjov Søndag Onsdag 13. april kl Musikgudstjenesten»Vi synger påsken ind«kaffebord og lotteri i Sognets Hus Palmesøndag 17. april kl Finn Risum Skærtorsdag 21. april kl Aftengudstjeneste m/ nadver Fællesspisning i Sognets Hus kl Langfredag 22. april kl Finn Risum Søndag 24. april kl Påskedag. Festgudstjeneste Mandag 25. april kl påskedag. Finn Risum Maj Søndag 1. maj kl søn. e. påske. Finn Risum Kirkekaffe Søndag 8. maj kl søn. e. påske. Finn Risum Søndag 15. maj kl søn. e. påske. Konfirmation ved Fredag 20. maj kl Bededag. Konfirmation ved Finn Risum Søndag 22. maj kl søn. e. påske. Konfirmation ved Søndag 29. maj kl søn. e. påske Nyt fra Fløng Kirke Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene. Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen, tlf , Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf Layout & tryk: Team Lynderup, tlf / Videbæk Bogtrykkeri A S Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande. Kommende udgivelsesdatoer: 1/ og 1/ Deadline: 18/ Kirkelig vejviser Fløng Kirkes kontor Kordegn: Lone Eddau Øgaard Sørensen Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffetid: mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognepræst, kbf. Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl , samt efter aftale. Sognepræst Finn Risum Ejbytoften 7, 2600 Glostrup privat, tlf Sognets Hus tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl , samt efter aftale. Sognemedhjælper Trine May Knutzen Fløng Byvej 16, Fløng tlf Træffetid: Torsdag kl Graver Lisbet Jensen Graverkontoret, Fløng Byvej 14 tlf Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl Organist og korleder Carl Viggo Jespersen Fløng Byvej 16, Fløng tlf / mobil: Formand for menighedsrådet Inge Jacobsen Fyrrevang 11, Fløng tlf Kirkeværge Preben Stub Stjernedalen 15, Fløng tlf / mobil: Fløng Kirkes hjemmeside:

Læs om præstens»usynlige«arbejde

Læs om præstens»usynlige«arbejde Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar 2011 5. årgang Nr. 4 2010 Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012

Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012 Se navne på årets konfirmander inde i bladet Information om konfirmation 2013 Fra 2014 skifter konfirmationen fra 7. klasse til 8. klasse i

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter Ansgarkirkens folder - Arrangementer og øvrige aktiviteter Program Januar-marts 2014 Arrangementer i Ansgarkirken Januar-marts 2014 Der er gratis adgang til samtlige arrangementer, medmindre andet er beskrevet

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Forår 2014. Lokalblad

Forår 2014. Lokalblad Forår 2014 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad BEBOERFORENINGEN Fællesspisning og film Torsdag den 27. marts kl. 18.30-21.00 i Sognehuset. Prisen er 25 kr. pr person (børn under 6 halv pris) Vi mødes

Læs mere

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2014 Personalenyt Ny graver Jens Holger Madsen har besluttet sig for at gå på pension medio april 2014. Jens Holger har været graver ved Hårslev Kirke siden 1999. Som afløser

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER KONFIRMATIONER PÅSKE SUPPE & BRØD PINSE PÅ ESTERHØJ KIRKEFILM I VIG BIO KIRKEFROKOST FORÅRSSANGAFTEN

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER KONFIRMATIONER PÅSKE SUPPE & BRØD PINSE PÅ ESTERHØJ KIRKEFILM I VIG BIO KIRKEFROKOST FORÅRSSANGAFTEN VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER MAR. APR. MAJ 2015 57. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE KONFIRMATIONER PÅSKE SUPPE & BRØD PINSE PÅ ESTERHØJ KIRKEFILM I VIG BIO KIRKEFROKOST FORÅRSSANGAFTEN

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

KIRKEBLAD VOR FRUE & VINDINGE SOGNES INDSAMLING

KIRKEBLAD VOR FRUE & VINDINGE SOGNES INDSAMLING VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD JANUAR - MARTS 2015 / 39. ÅRGANG NR. 1 INDSAMLING til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 8. marts Pengene går blandt andet til kvinder i Nepal. læs mere s. 3 Fotograf:

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2011 48. årg. Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling Må livet gøre ondt? - om det moderne

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Personalenyt Organisten har barselsorlov Vores organist Kirsten Lübker venter sit tredje barn og skal have barselsorlov fra den 1. marts. Under Kirstens sidste barselsorlov

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Fløng Kirke. September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014

Fløng Kirke. September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014 Nyt fra Fløng Kirke September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014 Skolereform og konfirmander Aktiv menighedsrådsformand fylder 70 Årsprogram»Dig og mig og Bibelen«- årets tema for højskoleaftnerne

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2013 Nyt fra menighedsrådet Det nyvalgte As-Klakring-Juelsminde menighedsråd Bageste række: Carsten Nørgaard; Jørn Blume Schmidt; Birgith Kruse; Christian

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere