Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus"

Transkript

1 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj årgang Nr Tema Gammelt og nyt Det gamle Sognets Hus fjernes Salen i det nye Sognets Hus s tale ved indvielsen af det nye Sognets Hus:»Et identitetshus med holdning og tro og håb«sogneindsamling 13. marts - side 3 Forårets konfirmander - side 8 Ikonudstilling Skærtorsdag - side 9

2 Indvielsestale Et identitetshus med holdning og tro og håb»man har altid haft samlingssteder for menigheden ved siden af selve kirkerummet. Kirken var Guds hus og et helligt sted, men den skulle også være hver mands hus og hjemsted, som man sagde. Huset er udtryk for, at man har en fælles identitet. I gamle dage havde man store klosteranlæg, som var bygget sammen med kirken, som både blev brugt til skoler universiteter og asyler; steder, hvor man viste barmhjertighed og tog sig af de syge og fattige. Uddrag af sognepræst s tale ved indvielsen af Sognets Hus: Når de nyere kirker har bygget mødelokaler sammen med kirkerummet, og når der bliver bygget sognegårde i mange sogne med gamle kirker, som her hos os, så udtrykker det, at man gerne vil fastholde, at kirken stadig er hver mands hus og hjemsted. Nogle moderne kirkebyggerier og sognegårde griber arkitektonisk tilbage til klostertraditionen men det har vi bevidst ikke valgt, da vi skulle finde en vinder ved arkitektkonkurrencen. For vi ville ikke have en klostergård, der lukker verden ude, men vi ville have et byggeri, der åbner sig ud imod lokalsamfundet, og hvor man kan komme frit på kirkepladsen og i fortællehaven, der ligger flettet ind i byggeriet som igen, arkitektonisk, kommer til at ligge i naturlig forbindelse med kirkemuren, med sine hvide flader, der folder sig ind og ud og rundt. Hviler på traditioner Historisk set hviler nutidens sognegårde og menighedshuse på traditionerne fra det forrige århundrede. Folk organiserede sig i foreninger og bevægelser: andelsbevægelsen, politiske bevægelser og religiøse vækkelser. Man var ikke bare tavse og uden identitet, - hver forening og hvert fællesskab manifesterede sig i form af bekendelser, bevægelser, virksomheder og huse fordi det var så velgørende og vigtigt, at have en identitet. Huset var det synlige udtryk for den fælles identitet; stedet hvor man samles om det, man er fælles om: bekendelse, holdning og sag. Huset er ikke bare en neutral ramme, som et beboer- eller aktivitetshus. Nej; dette hus er et identitets-hus! Her er der holdning, og tro og håb! Her, i Sognets Hus skal sammenhængen mellem kirke og folk udfolde sig. I dag er de fleste fællesskabshuse lukket eller omdannet til selskabslokaler eller kroer, og det er kun de færreste forsamlingshuse, der har bevaret funktionen som lokalt kulturcenter og skaber af folkelig identitet. Men den kulturelle aktivitet og foredragsvirksomheden er ikke sjældent flyttet hen i det nye sognehus ved kirken. Det skal dette hus også bruges til. Samtidig med, at det skal være det lokale centrum for kirkens undervisning og diakoni: altså omsorg for medmennesket. Ja, og så skal det jo også være den daglige ramme og arbejdsplads for kirkens medarbejdere. Derfor vil jeg ønske, - og bede om, at Sognets Hus må blive brugt af sognets beboere til dette formål, mange generationer frem i tiden!«2

3 Fastelavnsgudstjeneste ved fastelavns søndag 6. marts kl i Fløng Kirke Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i det fri. Årets kattekonge og kattedronning kåres på de to tønder. Det foregår i Sognets Hus med fastelavnsboller, varm kakao og kaffe til de voksne. Tilmelding ikke nødvendig. Husk sogneindsamling søndag den 13. marts Denne søndag»stemmes der dørklokker«, når frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp er på gaden med indsamlingsbøsser over hele landet. Igen i år er det kampen mod sulten, der er i fokus. Der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Ud fra Fløng Kirke har vi i mange år haft god tradition for at give en hjælpende hånd med årets sogneindsamling. Mange frivillige er trofaste indsamlere år efter år, men også i år har vi behov for indsamlere, der ikke har været med tidligere. Ring til Arne Kristiansen på tlf , eller send en mail til Fløng Kirkekontor, og vi vil kontakte dig. Igen i år er målet mindst kr. her fra Fløng. Musikgudstjeneste onsdag den 13. april kl i Fløng Kirke Vi synger påsken ind. Efter gudstjenesten er der kaffebord og lotteri i Sognets Hus ved lotterikredsen. Aftengudstjeneste m/ nadver Skærtorsdag den 21. april kl Forud for gudstjenesten: Fællesspisning kl i Sognets Hus. Tilmelding senest torsdag den 14. april til kirkekontoret tlf Sangaften - Højskolesangbogen onsdag den 4. maj kl i Sognets Hus Ost og rødvin a 25 kr. pr. person kan købes. Gerne tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 2. maj. 3

4 Sogneeftermiddage foregår onsdage kl i Sognets Hus 9. marts: Peer Faurskov Lund: Tyrkiet eventyr, religion og hverdag. Tyrkiet er nutid og historie. Landets mange regioner har gennem tiderne skiftet fra den ene kultur til den anden. Tyrkiet er både Europa og Asien i en fascinerende blanding. Det er stadig»tusind og et nats eventyr«, men samtidig et velfungerende moderne land på mange måder. Islam dominerer Tyrkiet med de mange moskeer og den traditionsbundne livsstil, men dog almindeligvis med stor tolerance for andre religioner. Dette til trods for den voksende fundamentalisme. I dag er Tyrkiet en moderne stat. Atatürk det nye Tyrkiets grundlægger reformerede landet i 1930-erne og indførte mange normer fra den vestlige verden. Men den lange og spændende historie sætter stadig sit præg på landet, som man sjældent oplever det andre steder i verden. 27. april: Tidl. viceskoleinspektør Fritz Ole Jensenius: Fra Katharinaklostret til toppen af Moses Bjerg. Den 15. september 1762 stod Carsten Niebuhr og von Haven foran murene til Catharinaklostret ved foden af Moses bjerg. De blev ikke lukket ind. Carsten Niebuhr nåede heller ikke toppen af bjerget, hans førere nægtede at gå op ad de sidste 1000 trin. Ved dette billedforedrag kommer vi dog både til solopgang på toppen og ind i klosteret, hvor vi skal se og høre om nogle af dets skatte. Koncerter foregår søndage kl i Fløng Kirke 4 De 10 bud i musikalsk fortolkning Søndag den 20. marts: Tine K. Skau og Kai Stensgaard er aktuelle med»de 10 bud«, der turnerer hele året. Programkoncerten byder på både holdning, følelser og provokationer.»de 10 bud«er en ældgammel lovtekst, alle kan citere fra. Sammenholdt med det fascinerende og almenmenneskelige budskab blev Kain Stensgaard og Tine K. Skau inspireret til at skrive en programkoncert over budene.»vi har gennem mange samtaler, Luthers Lille Katekismus og uvurderlig sparring med sognepræst Carsten Olav Christensen fundet et tonesprog, der beskriver, leger med, udfordrer og formidler dette årtusindgamle moralkodex«, fortæller Tine K. Skau. Duoen er opmærksom på, at de gammeltestamentlige jødiske stammer var strengt patriarkalske, og at budene oprindeligt blev formuleret til den mandlige del af det vandrende jødiske folk. Budene beskyttede de svage i datidens samfund: børn, gamle og kvinder.»det er tankevækkende, at det i vid udstrækning netop er de bud, der udgør en mere end 4500 år gammel ledetråd i dansk sociallovgivning og kriminalret«, påpeger Tine K. Skau. Der er gratis adgang til koncerten.

5 Højskoleaftener Sæsonens sidste højskoleaften - Tema: Sorg og glæde Onsdag 30. marts kl : Globetrotter, freelancejournalist Anders Kofoed Pedersen: Alle har et liv, der er værd at leve! På baggrund af 13 års arbejde med børn og unge fortæller Anders Kofoed Pedersen på sin uhøjtidelige, men samtidig engagerede måde, om det at gribe muligheden i livet at vælge til i stedet for fra. I dag handler ALT om hvad man kan præstere, og om at ramme en topplacering i sit lokale hierarki. Din og min værdi måles efter, hvad vi kan præstere, men det er et pres, som for mange bliver uudholdeligt. Derfor kommer livet ofte til at handle mere om at overleve end om at leve. Vi vildledes til at tro på myten om det grønnere græs, og for mange ikke mindst unge resulterer det i lavt selvværd. Foredraget sætter fokus på vores selvopfattelse og vores værdi som menneske. Du er også velkommen til at deltage i spisning i Sognets Hus kl forud for foredraget. Husk tilmelding til kirkekontoret tlf senest torsdag den 24. marts. Pris: kr. 35,- inkl. en øl/vin eller vand. Selve foredraget koster kr. 35,- Nye skjortebluser til Ungdomskoret Støttekredsen for arbejdet blandt Fløng Kirkes børn og unge har holdt lotteri og julesalg i Sognets Hus efter»de 9 læsninger«i december, og det indbragte et beløb på kr. I forbindelse med indvielsen af Sognets Hus blev der af de tidligere indkomne beløb bevilget kr. til Ungdomskoret og kr. til Juniorkonfirmanderne og Juniorklubben til anvendelse efter eget valg. Ungdomskoret har nu anvendt nogle af pengene til nye skjortebluser. Familiegudstjeneste og Sjov Søndag med Tante Andantes Workshop søndag den 10. april kl i Fløng Kirke Tante Andante og de dejlige samarbejdspartnere kommer og synger, danser og spiller sammen med jer. Glæd jer til en dejlig oplevelse i Sognets Hus. Husk at tilmelde dig kirkefrokost efter gudstjenesten senest torsdag den 7. april. Det koster: 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tante Andante underholder kl og der er gratis adgang til workshoppen for alle børn. 5

6 Historien om Sognets Hus Af tidligere viceskoleinspektør og menighedsrådsformand Fritz Ole Jensenius hurtigt for lille, så man i 1909 måtte opføre en forskole til de yngste klasser, og igen en ekstra bygning i 1916 til de mellemste klasser. Den gamle skole i Fløng Det begyndte i 1898, da den nye skole stod færdig. Ja egentlig begyndte det et par år før, da den gamle skole af bindingsværk med degnebolig, skolestue, udhuse med bl.a. grisesti og tilhørende kålgård blev nedrevet, og undervisningen midlertidigt henlagt til lejede lokaler i Doktorhuset (også kaldet Lindebo). Det viste sig, at det gamle tømmer i bl.a. bindingsværket var så godt, at en køber genopførte huset i Hedehusene, hvor det endnu står lidt gemt bag butikkerne på nordsiden af Hovedgaden. Fløngs første skoler Nåh, ja, rent faktisk begyndte det 200 år tidligere, da kongen udsendte en forordning om, at der overalt i landet skulle oprettes skoler, så også landbobørnene kunne lære at læse, skrive og regne. Skolen skulle indrettes i den eksisterende 6 degnebolig og degnen skulle stå for undervisningen. Denne skole i Fløng begyndte så at fungere i Men nu stod den nye skole altså der med skolestue i sydenden og bolig for læreren i nordenden. Den første lærer, der flyttede ind der, var lærer Lynge, der ligesom børnene fulgte med fra den gamle skole. Men der var nu sket noget forinden, for den nye skole blev Fløng Skole 1904 Og sådan fungerede det så i mange år, indtil der kom en ny forordning, som i 1957 forvandlede landsbyskolen til en købstadsordnet skole, og der blev ansat en inspektør i stedet for førstelæreren, og nye bygninger stod parat til at modtage eleverne. Der var dog i 1957 slet ikke plads til alle klasserne i de nye bygninger, så først i 1963 forlod de sidste elever den gamle skolestue, som straks blev lavet om til lærerbolig for en ugift lærer. Allerede i 1958 var loftet på førstesalen blevet indrettet til lærerbolig, så nu var der 3 lærerboliger i den»gamle«skole.

7 Fra skole til sognehus I 1979 fik huset sit tredje liv. Menighedsrådet købte huset af kommunen. Inden købet havde man valgt at kalde det ved det neutrale»den grå bygning«, men straks efter købet omdøbte man det til»sognets Hus«. Samme år var sognet blevet selvstændigt, og man havde ansat en præst. Præstefamilien Bruun flyttede ind i huset, hvor de boede i 2½ år under idelig flytten rundt, medens huset blev ombygget til brug for undervisning af konfirmander samt til møder og kontorer. Sådan så Sognets Hus ud, da Menighedsrådet købte huset i 79 Præsten flyttede til egen bolig, men i den gamle skole fortsatte man med ombygninger og omflytninger for bedst muligt at tilpasse huset til nye krav og aktiviteter. Sidste ombygning fandt sted så sent som i 2009, da Taarnkærgaard blev nedre- vet og der skulle skaffes plads til graveren i Sognets Hus. Denne glorværdige og omtumlede tilværelse slutter så her i foråret Og kære læser, når du ser dette, findes den gamle bygning ikke længere. Historien Lidt historie Af Orla Roed Jensen Som bekendt ligger det nye Sognets Hus på den grund, hvor en af Fløngs gamle gårde, Tårnkærgård lå. Man mener, at Fløngs første præst efter Reformationen, Hans Albretsøn, der døde i 1569, har boet på gården. Ligeledes har hans efterfølger Knud Sørensen formentlig boet her. Efter hans død i 1627 var det bestemt, at Fløng Kirke skulle betjenes af præsten i Hvedstrup. Gården var i gammel tid en såkaldt»mensalgård«.»mensa«er det latinske ord for»bord«, og en mensalgård er en gård, der skaffer»kost og tæring«til den gejstliges bord. Senere kom forpligtelsen over for kirken til at bestå i, at den skulle stille staldplads til rådighed for præstens hest, når han kom fra Hvedstrup til Fløng for at forrette kirkelige handlinger. Tidligere graver Knud Christiansen, Soderup fortæller, at hans far som ganske ung af og til var kusk for præsten. Og på vej til Fløng skete det engang, at der kom en»væltepeder«imod dem, og hesten blev så bange, at de nær var kørt i grøften. Af Hvedstrup-Fløng Sogneråds protokol fra mødet den 9. december 1890 fremgår, at sognerådet fik forelagt en ny bestemmelse om, at»velocipederryttere, og hvad der står i forbindelse hermed, forbydes at køre, når de møder kørende eller ridende, men at de i en afstand af 50 alen (ca. 30 m.) fra hinanden står af Velocipederen eller lignende Køretøj og holder sig i Vejrabatten«. 7

8 Konfirmationer i Fløng Kirke foråret 2011 Fløng Kirke ved søndag den 15. maj kl Kristian Møller Madsen Patrick Buhr Adrian Lasse Just Benjamin Hansen Maria Tolstrup Andersen Sebastian Hansen Johanne Emilie Wünsche Oldenburg Lucas Ziebell Rav Hansen Silke Buchardt Nicolai Federico Ortiz Heilmann Würtz Simon Lydeking Jensen Cecilie Quindecimus Bertelsen Fløng Kirke ved Finn Risum søndag den 20. maj kl Sofie Rose Braune Caroline Lander Brun Frederikke Bournonville Jensen Sebastian Baagøe Jensen Magnus Hedegaard Larsen Simon Mathisen Fløng Kirke ved Finn Risum søndag den 20. maj kl Martin Meulengracht Leiling Casper Halkier Rod Løyche Mathias Vad Pedersen Oliver Pröll Karoline Benedikte Aagaard Roskvist Niklas Vejlby Schjoldager Cecilia Vig Fløng Kirke ved søndag den 22. maj kl Marius Enghoff Jensen Jesper Andrä Møllebro Alle har et liv - der er værd at leve Tirsdag den 22. marts kl en fed aften for konfirmander, forældre, søskende og andre interesserede! Et sjovt og afslappet foredrag for unge om unges selvopfattelse og om vores værdi som menneske. Globetrotter og Robinson-deltager Anders Kofoed Pedersen, fortæller ved hjælp af musikvideoer og jordnære eksempler, som alle kan forstå.»kristendommens budskab er også at ethvert menneske er værdifuldt uanset evner«, siger Anders. Han kommmer til Fløng to gang i marts måned, først tirsdag den 22. marts, hvor det er for konfirmanderne og igen onsdag den 30. marts, hvor det er et almindeligt foredrag ved en Højskoleaften. Vidste du at konfirmation 8 betyder»bekræftelse«. I konfirmationen bekræfter Gud sin tilsigelse i dåben til den troende om syndernes forladelse og genfødslen ved vand og Helligånden til et evigt liv. Konfirmation forudsætter et undervisningsforløb i kirken ved præsten eller en konfirmandlærer. Mange opfatter konfirmationen som det unge menneskes egen bekræftelse af sin dåb. Dette er dog ikke sagen det er Gud, der bekræfter! Hvad konfirmanden til gengæld bekræfter og bekender er, at han/hun vil bede Gud lade sit Ord og sin Ånd blive levende og frelsende virkelighed i hans/hendes liv.

9 Velkommen og arrangementer i 2011 Af Inge Jacobsen, formand for Fløng Menighedsråd Formandens Hjørne: Velkommen til gudstjenester Vi har nu fantastiske rammer og et flot nyt SOGNETS HUS. Nu er det op til os selv med flid og engagement at skabe indholdet. Det gælder personale, Menighedsråd og alle i Fløng Sogn. Den 28. december holdt vi julefest i Sognets Hus, en rigtig dejlig dag hvor 78 personer havde tilmeldt sig. Foldevægen til lille sal måtte skydes til side for at gøre plads. Dejligt med så mange deltagere! Det viser, at sognet har taget huset til sig, og menighedsrådet kan med glæde konstatere, at vores ønske om et større hus var rigtigt. Jeg håber, at vi fortsat vil se rigtig mange til vores arrangementer og at huset må summe af liv og finde anvendelse til rigtig meget. Ikonudstilling i Sognets hus 30. marts til 26. april Interessen for ikoner og ikonmaling er støt voksende i Danmark. Det var derfor naturligt, at Fløng Menighedsråd i vinteren tog initiativet til at starte et kursus i ikonmaling. Med billedkunstner Kirsten Hansson Brøns, Ågerup, som instruktør fandt det første kursus på 25 timer sted i Sognets Hus 2 weekender i februar Interessen var overvældende: 12 deltagere var med på kurset, og under Kirstens kyndige vejledning blev der under dyb koncentration gået til den vanskelige opgave. I de efterfølgende vintre blev kurset fulgt op, og i dette forår mødes de dygtige ikonmalere en gang månedlig i Sognets Hus. Ikonmalerne og Kirsten Hansson Brøns har fundet det naturligt at fremvise en del af den meget smukke produktion. Det sker ved en udstilling i foyer en i Sognets Hus i perioden 30. marts 26. april. Litteratur kredsen mødes den 3. onsdag i hver måned kl fra januar til maj. Der er udflugt den 18. maj. Henv. til Bente Gormsen, tlf Ikon skrevet af Kirsten Hansson Brøns Der er fernisering på udstillingen onsdag den 30. marts kl forud for højskoleaftenen, der finder sted samme aften. Udstillingen er åben hverdage kl samt i påsken Skærtorsdag kl Lykke Sønberg fra ikonmalerholdet 9

10 Kaffe efter gudstjenesten Hidtil har der været»kirkekaffe«efter gudstjenesten den første søndag i måneden i Sognets Hus, hvor der samtidig har været mulighed for at stille spørgsmål til præsten om søndagens prædiken. Denne ordning fortsætter i det nye Sognets Hus. Og der vil denne søndag stadig være kirkebil til rådighed for gangbesværede. Men derudover har kirkegængerne nu hver søndag efter gudstjenesten mulighed for at få en kop kaffe, te, eller chokolade m.m. ved cafébordene i foyeren i Sognets Hus, hvor der er installeret en kaffeautomat. Ordningen er indtil videre gratis. Kom og syng med! Den anden mandag i måneden kl mødes omkring 40 sangglade mennesker i Sognets Hus i Fløng og synger efter højskolesangbogen. Kom og syng med eftermiddagene i Fløng har eksisteret siden januar Initiativet blev taget af Jytte og Gunnar Kaspersen som et samarbejde mellem Ældre Sagen i Høje Taastrup og Fløng Menighedsråd. Tilslutningen til disse eftermiddage, der nu foregår i det nye Sognets Hus, er i årenes løb blevet større og større. Undervejs i programmet er der pause med kaffe og kage, som kun koster 15 kr. pr. person. Det giver livsglæde og livsmod at synge sammen - sangen og fortællingerne om sangene er med til at skabe sammenhæng og fællesskab. De næste gange der er Kom og syng med! er 14. marts og 11. april. Tilmelding er ikke nødvendig - du er meget velkommen til at være med. Evt. henvendelse til Arne Kristiansen tlf og endvidere velkommen til sangaften 4. maj kl , se side Fælles højskoleuge for Fløng, Sengeløse, Rønnevang og Ishøj Sogne Sommerglæder et kursus for aktive ældre En uge i det smukke Sønderjylland med musik, kunst, litteratur, natur og historie på Løgumkloster Højskole den juni Højskolen har sammensat et program, som gerne skulle være lyst og let som en smuk junidag. Vi bevæger os ved kyndige foredragsholderes hjælp rundt i litteratur, kunst, musik og historie og ikke mindst i den smukke natur, som egnen byder på. Vi skal besøge den smukke by Christiansfeld og Noldes museum i Neukirchen, ligesom vi skal ud i marsk og vadehav og på tur til Ballum og Randerup, hvor salmedigteren Brorson blev født. I Ballum skal vi se»sorg Agre stenen«, som vi introduceres til gennem foredrag om Karen Blixens fortælling Sorg Agre. Kurset er i samarbejde med Ishøj, Sengeløse og Rønnevang sogne, men er åbent for alle. Udførligt program fås i Sognets Hus eller det kan ses på: ww.lkhojskole.dk Kursuslærer Annemarie Morris. Kursuspris: kr. ved ophold på dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: kr. 600,- Tilmel ding kan ske direkte til Løgumkloster Højskole, Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster. tlf ,

11 Billedkavalkade Indvielsen af Sognets hus den 28. december 2010» Mel.: Et jævnt og muntert virksomt liv på jord Et hus er bygget på historisk grund. Historiens vingesus i dag må virke. Det er som byen vågner af et blund. Nyt møder grammelt bag den hvide kirke. Og huset åbnes nu for første gang, mens jorden her for fællesskabet gødes, «og ønsket formes, at dets tid bli r lang, at mange under dette tag må mødes. Første vers af indvielsessangen, skrevet af Orla Roed Jensen. Hele sangen kan ses på kirkens hjemmeside Fotos venligst udlånt af Thomas Hvass, Triarc 11

12 Gudstjenester Marts Søndag 6. marts kl Fastelavns søndag Familiegudstjeneste Tøndeslagning, kirkekaffe Søndag 13. marts kl søn. i fasten. Finn Risum Sogneindsamling, kirkekaffe og suppe Søndag 20. marts kl søn. i fasten Søndag 27. marts kl søn. i fasten April Søndag 3. april kl Bemærk tidspunktet! Midfaste Steffen Ringgaard Andresen Kirkekaffe Søndag 10. april kl Mariæ bebudelses dag Familiegudstjeneste Kirkefrokost og Sjov Søndag Onsdag 13. april kl Musikgudstjenesten»Vi synger påsken ind«kaffebord og lotteri i Sognets Hus Palmesøndag 17. april kl Finn Risum Skærtorsdag 21. april kl Aftengudstjeneste m/ nadver Fællesspisning i Sognets Hus kl Langfredag 22. april kl Finn Risum Søndag 24. april kl Påskedag. Festgudstjeneste Mandag 25. april kl påskedag. Finn Risum Maj Søndag 1. maj kl søn. e. påske. Finn Risum Kirkekaffe Søndag 8. maj kl søn. e. påske. Finn Risum Søndag 15. maj kl søn. e. påske. Konfirmation ved Fredag 20. maj kl Bededag. Konfirmation ved Finn Risum Søndag 22. maj kl søn. e. påske. Konfirmation ved Søndag 29. maj kl søn. e. påske Nyt fra Fløng Kirke Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene. Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen, tlf , Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf Layout & tryk: Team Lynderup, tlf / Videbæk Bogtrykkeri A S Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande. Kommende udgivelsesdatoer: 1/ og 1/ Deadline: 18/ Kirkelig vejviser Fløng Kirkes kontor Kordegn: Lone Eddau Øgaard Sørensen Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffetid: mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognepræst, kbf. Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl , samt efter aftale. Sognepræst Finn Risum Ejbytoften 7, 2600 Glostrup privat, tlf Sognets Hus tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl , samt efter aftale. Sognemedhjælper Trine May Knutzen Fløng Byvej 16, Fløng tlf Træffetid: Torsdag kl Graver Lisbet Jensen Graverkontoret, Fløng Byvej 14 tlf Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl Organist og korleder Carl Viggo Jespersen Fløng Byvej 16, Fløng tlf / mobil: Formand for menighedsrådet Inge Jacobsen Fyrrevang 11, Fløng tlf Kirkeværge Preben Stub Stjernedalen 15, Fløng tlf / mobil: Fløng Kirkes hjemmeside:

Læs om præstens»usynlige«arbejde

Læs om præstens»usynlige«arbejde Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar 2011 5. årgang Nr. 4 2010 Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Nyt fra Fløng Kirke december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Julefest for pensionister Om julekrybber, okse og æsel Festgudstjeneste, fernisering og kirkefrokost 1. søndag i advent Menighedsrådsmedlem

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Sengeløse Nyt. Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring

Sengeløse Nyt. Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring Sengeløse Nyt 16. Årgang Nummer 2 Marts 2012 Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring! Læs inde i avisen om Fastelavnsfest Fællesspisning i sognegården Gymnastikopvisning

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Ordet og Ordene O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 2 ma rts apr il maj2013

Ordet og Ordene O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 2 ma rts apr il maj2013 Ordet og Ordene Ormslev Kolt sogne 10. årgang nr. 2 marts april maj 2013 Kirkebladet ORDET OG ORDENE Forsidebilledet viser Bjørn Nørgaards statue fra 2004 af Hans Tavsen. Den står i Viborg, hvor Hans Tavsen

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Formand Carl Nielsen Tlf. 4027 7141 e-mail: cani@stofanet.dk www.8270hhs.dk MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere