Samfundsansvar i DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar i DSB"

Transkript

1 Samfundsansvar i DSB

2 Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder Princip, 4, 5 & 6 8 Klima og miljø Princip 7, 8 & 9 10 Antikorruption Princip Oversigt over GRI indikatorer 1 DSB s virksomhedsoplysninger Adresse DSB Sølvgade København K Tlf CVR nr Ejerforhold DSB er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Transportministeriet Hjemstedskommune København Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Rigsrevisionen Bank Nordea

3 Vores samfundsansvar Dette er den første afrapportering efter DSB i 2009 tilsluttede sig UN Global Compact, og dermed forpligtede os til at implementere og udbrede de 10 grundliggende principper. Vi har valgt en ydmyg tilgang til arbejdet med implementeringen, da vi er meget opmærksomme på, at det tager tid at få alle elementer integreret i forretningen. Vores fokus har først og fremmest været på arbejdstagerrettigheder og miljø, da dette i særlig grad er væsentlige forhold for DSB. Som dansk virksomhed tages mange forhold umiddelbart for givet grundet kulturen og lovgivningen, og vi er da også langt fremme sammenlignet med andre lande, specielt uden for Europa. I DSB ønsker vi en systematisk tilgang til principperne. Vi skal hele tiden forbedre vores egen performance, og blive bedre end vi var i går. Derfor finder vi principperne ganske ambitiøse. For at sikre en systematisk tilgang til vores rapportering er retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI) anvendt. Vi har valgt anvendelsesniveau C. Tabellen sidst i dokumentet viser det samlede overblik over GRI anvendelsen i denne rapport. Det er DSB s ambition, at bæredygtige, kollektive rejseformer skal være danskernes naturlige valg. I vores vision kalder vi det Rejse med omtanke. Omtanke for samfundet og for den enkelte kunde Nærvær, fokus og handlekraft er løftestangen for vores fælles indsats Vi vil anerkendes både herhjemme og ude i verdenen for, hvad vi kan præstere Rejse med omtanke Gennem nærvær, fokus og handlekraft vil vi vise omverdenen hvordan bæredygtige kollektive rejseformer gøres til kundernes naturlige valg Vi vil være kundens naturlige valg, når en travl hverdag skal hænge sammen Vi vil skabe en bæredygtig virksomhed gennem bæredygtige løsninger for klimaet, miljøet og samfundet DSB har hver eneste dag ansvaret for hundredtusinder af kunder, der vælger at rejse med os. Men ansvaret rækker langt videre. Det omfatter også et socialt, etisk og miljømæssigt ansvar for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige omverden. Det indebærer, at vi ikke blot ser os som en transportvirksomhed, men at vi tager kunden i hånden på hele rejsen med omtanke for kunder, klima, miljø, sikkerhed og samfund. I 2009 modtog vi Climate Cup s strategipris, som uddeles på Nordeuropas største klimakonference, Nordic Climate Solutions. Tildelingen af prisen blev begrundet med, at DSB har en strategi, hvor klimaforandringer er drivkraften for virksomhedens handlinger, engagement og villighed til at påvirke kundernes adfærd. DSB s klimastrategi Klimapåvirkningen er 50 procent lavere pr. personkilometer i 2020 end i 2005 (beregnet som CO2). DSB er CO2- neutral i 200. Energiforbruget er 20 procent lavere pr. personkilometer i 2020 end i 2005 (10 procent fra energibesparelser og 10 procent fra højere belægning). Samfundsansvar I DSB 2009 side 1 af 1

4 Et særligt fokusområde indenfor DSB s sociale ansvar er klimastrategien (se figur side 1). DSB har gennem de seneste 20 år arbejdet målrettet på at kortlægge og mindske klima- og miljøbelastningen. Selvom toget er født med miljø-fordele, arbejder DSB til stadighed på at blive endnu bedre til at håndtere miljøudfordringerne og skabe langsigtede, bæredygtige løsninger. DSB vil således halvere klimapåvirkningen fra CO2 allerede i 2020, og være C02 neutrale i 200. Et så ambitiøst mål kan DSB ikke løfte alene, og DSBs interessenter er derfor vitale deltagere for at nå målet. DSB har eksempelvis indgået i et strategisk partnerskab med DONG, der har til formål at identificere potentielle besparelser i vores bygningsmasse, kørestrømsforbrug og mulighederne for at få energi der er baseret på vedvarende energikilder. DSB s primære udfordring for de kommende år vil være at kommunikere togets fordele for at øge antallet af kunder og dermed flytte transporten fra vejene til skinnerne. Udover eksisterende fordele vil der med afsæt i forandrings-programmet Sporskifte2010 igangsættes en række aktiviteter hvoraf mange er målrettet kunderne. Eksempelvis gratis cykel med S-toget, forbedring af de digitale salgskanaler, øget tryghed, endnu bedre rengøring samt forbedret trafikinformation. Alt sammen tiltag der skal sikre at kollektive rejseformer gøres til kunderne naturlige valg. At have tilsluttet sig UN Global Compact har for DSB været med til at holde fokus på at drive vores virksomhed ansvarligt og implementeringen af de 10 principper ser vi som en kontinuerlig proces Der er altid muligheder for forbedringer. Vi tror at ambitionsniveauet for at opfylde de 10 principper løbende hæves, dels på grund af omverdenens påvirkninger, dels fordi nye nuancer hele tiden dukker op ved det systematiske arbejde med principperne. Vi vil gøre vores bedste for at være på forkant med principperne. //Søren Eriksen, Adm. Dir. DSB Samfundsansvar I DSB 2009 side 2 af 1

5 DSBs organisatoriske profil DSB er en Selvstændig Offentlig Virksomhed (SOV) og dermed fuldt statsejet. Det er transportministeren, der udfylder DSB s ejerrolle. DSB har et to-strenget ledelsessystem, hvor bestyrelsen overvåger virksomhedens resultater, ledelse og organisation på vegne af transportministeren, mens direktionen har det daglige ansvar for driften. Valget af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen sikrer at medarbejderne effektivt kan komme med anbefalinger direkte til bestyrelsen. Der er ikke personsammenfald mellem bestyrelse og direktion. DSBs hovedsæde ligger i Sølvgade i København, men grundet togproduktets geografiske udstrækning er DSB repræsenteret i det meste af landet på stationerne, der dækker en meget stor del af Danmark. DSB er organiseret i 5 hovedområder; Fjern & Regionaltog, S-tog, Kommerciel, HR & Organisation samt Økonomi. Hvert område drives af en direktør. Hertil kommer udvalgte stabsfunktioner. Organiseringen afspejler de to primære forretningsområder som er DSB S-tog, Fjern & Regionaltog. DSB S-tog A/S har ansvaret for S-toget, der sikrer hundredetusindevis af pendlere hurtig og let transport i hovedstadsområdet. Fjern og Regionaltog har ansvaret for regional- og intercity tog i Danmark, mens Kommerciel har ansvaret for DSBs aktiviteter i Sverige og Tyskland - hvor DSB især er store på det svenske marked. De udenlandske aktiviteter drives sammen med udenlandske partnere, hvorfor DSBs forskellige strategiske initiativer ikke omfatter disse i fuldt omfang. DSB drives mere og mere på kommercielle vilkår. Transportministeriet har indgået 10-årige aftaler med DSB om levering af personbefordring i fjern- og regionaltogstrafikken og i S-togstrafikken. Aftalerne løber til udgangen af Det kontraktlige grundlag udgør en væsentlig del af DSB s samlede indtægtsgrundlag, der er en kombination af en fast betaling og billetindtægter (kontraktbetaling udgør for ,5 mia. dkk.). Den tætte tilknytning til staten gør, at DSB ofte er omdrejningspunkt for politiske diskussioner, som DSB er uden indflydelse på. DSB er måske den virksomhed i Danmark med størst kontaktflade til kunderne. Dette gør kunderne til vores væsentligste interessent, og der er derfor flere forskellige interessegrupper, hvor kunderne og DSB er i tæt dialog. Dette gælder for eksempel pendlerne. Af øvrige væsentlige interessenter kan nævnes fagforeningerne, folketingspolitikerne, samt en række NGO er. Sidstnævnte er en gruppe, som vi vil øge fokus på i de kommende år. Facts om DSB Nettoomsætning, mio. dkk Årets resultat, mio. dkk Antal medarbejdere Antal togrejser (tusinde rejser) Antal togkilometer (tusinde togkilometer) Samfundsansvar I DSB 2009 side af 1

6 Arbejdet med vores samfundsansvar Ansvaret for at koordinere og udvikle CSR hos DSB ligger hos CSR Chefen, som refererer til direktøren for HR & Organisation. En gang i kvartalet afholder CSR Chefen møde med DSB s CSR board, der består af DSBs koncernledelse med administrerende direktør Søren Eriksen som formand. Hver måned mødes CSR Chefen med de decentrale CSR ansvarlige i organisationen, i et operationelt forum, hvor en række væsentlige funktioner i DSB er repræsenteret. Fast punkt på dagsordenen i begge fora er en diskussion af fremskridt i CSRporteføljen, som er alle projekter med en væsentlig samfundsinteresse. Denne struktur mener vi sikrer en løbende udvikling og resultatskabelse af CSR arbejdet Grundlaget for arbejdet defineres ud fra 5 dimensioner defineret af CSR funktionen. Det drejer sig om: Kunder Medarbejdere Miljø Leverandører Samfund/Etik I de fleste projekter er samfundsinteressen direkte afledt af driftsmæssige betragtninger, men DSB iværksætter også en række projekter med samfundsansvar som eneste prioritet. Sidstnævnte kan gennemføres, idet samfundsansvar er en væsentlig del af DSB s vision. Læs mere om denne del i vores årsrapport 2009 på Omdrejningspunktet for DSB s arbejde med CSR er CSR-visionen: Vi vil udvikle de økonomiske, sociale, etiske og miljømæssige aspekter af vores aktiviteter, så de i tråd med vores værdier fremmer langsigtet vækst for den kollektive trafik til gavn for mennesker og miljø: Vi vil skabe et bedre miljø for alle ved at tilbyde attraktive transportløsninger og ved at reducere miljøbelastningen af vores aktiviteter. Vi vil være en attraktiv og social ansvarlig arbejdsplads. Det betyder for os et fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, balance mellem arbejdsliv og privatliv, og at vi ser mulighederne i forskellighed og en mangfoldig medarbejdersammensætning. Udover CSR visionen har vi en række politikker, der generelt afspejler vores vision. Det er naturligvis DSB s handlinger, der tæller, men visionen og politikkerne udstikker retningslinjerne og bidrager til at vise, hvad vi mener med samfundsansvar. CSR er integreret i bl.a. vores Miljøpolitik, Personalepolitik, Arbejdsmiljøpolitik, Indkøbspolitik og Kommunikationspolitik. Samfundsansvar I DSB 2009 side 4 af 1

7 Om rapporten Denne COP rapport vedrører kalenderåret 2009, som er sammenfaldende med DSB s regnskabsår. Fremover vil rapportering af COP en tidsmæssigt følge DSB s årsrapport som udkommer i april måned hvert år. COP for kalenderåret 2010 vil dermed være tilgængelig i april DSB s CSR arbejde dækker DSB og 100 % ejede datterselskaber. Det er de organisatoriske rammer denne rapport dækker. Data dækker som udgangspunkt ovenstående virksomheder i koncernen. Nogle data opgøres dog efter principperne til DSB s årsregnskab, hvorfor der vil være data, der er opgjort i forhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven. Det vil være nævnt specifikt, såfremt dette er tilfældet. Som den første rapportering skal denne COP rapport være grundlag for erfaringer med formkravene fra FN, samt GRI. Idet rapporteringsåret 2009 allerede er uddybende beskrevet i DSBs årsrapport samt Miljøregnskab, er denne rapport udarbejdet med disse som udgangspunkt. Rapporten skal ses som et supplement til disse. Den store forskel fra dem til denne COP rapport er anvendelsen af GRI, hvorfor der er tilføjet en del informationer. Fokus har i første omgang været Arbejdstagerrettigheder/Menneskerettigheder og Klima & Miljø, fordi det er de mest væsentlige forhold for DSB. På grundlag af erfaringerne fra 2009 rapporten og det fortsat strategiske arbejde siden 2009, forventes 2010 rapporten at være yderligere udbygget for så vidt angår de øvrige områder. For teknisk beskrivelse af opgørelsesmetoder etc. henvises til DSB Årsrapport og DSB Miljørapport, der begge er tilgængelige på I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer til rapporten ret venligst henvendelse til DSB, CSR Chef Malene Kingo Christensen på mail Samfundsansvar I DSB 2009 side 5 af 1

8 Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde og Princip 2: sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Hvordan vi er engageret Overholdelse af menneskerettigheder er en integreret del af den danske kultur. Derfor falder det helt naturligt for DSB at overholde menneskerettighederne i relation til alle DSBs interessenter. Det betyder, at vi selv overholder menneskerettighederne overfor vores kunder og medarbejdere. Med Code of Conduct stiller vi krav om, at vores leverandører overholder menneskerettighederne. Hvordan vi har systematiseret det Kunder Alle borgere i Danmark har lige mulighed for offentlig transport uafhængigt af handicaps, etnisk oprindelse, hudfarve, køn o.l. For at sikre, at alle oplever lige mulighed for offentlig transport har DSB samarbejdet med en række interesseorganisationer som fx handicaporganisationer, skoler og pendlerklubber. Fx sikrer Handicappanelet, at spørgsmål og anliggender omkring tilgang til toget, services og personlig assistance for handicappede drøftes og løses proaktivt, så handicappede har de samme muligheder for at rejse som ikke handicappede. Politikken fremgår af Lige til for handicappede. Leverandører DSB stiller krav om, at vores leverandører overholder alle internationale konventioner og national lovgivning, dermed også menneskerettigheder. Det fremgår af vores Code of Conduct. Heraf fremgår også at DSB har tilsluttet sig UN Global Compact, og at vi opfordrer vores leverandører til at gøre det samme. Medarbejdere DSB er en meget alsidig virksomhed. Vi har mange forskellige arbejdspladser, arbejdsfunktioner og mangfoldighed blandt medarbejderne. Vi har en række politikker, der tager hånd om medarbejdernes rettigheder. Det er for eksempel: Arbejdsmiljøpolitik Personalepolitik Fraværspolitik Misbrugspolitik Sikkerhedspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik DSB har en Arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljø varetages af Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter fra arbejdsgiver siden og arbejdstagersiden. Direktøren for HR & Organisation er formand for rådet. Alle medarbejdere er repræsenteret i formelle arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalg med ledelse og arbejdstagere, som skal bidrage til overvågning og rådgivning om arbejdsmiljøprogrammer. Samfundsansvar I DSB 2009 side 6 af 1

9 De aktiviteter vi har gennemført, og resultater der er opnået Leverandører DSB er i færd med en systematisk kortlægning af vores leverandører med henblik på at identificere dem, der eventuelt ikke lever op til vores CSR krav. Sideløbende udvikler vi en proces for opfølgning over for disse leverandører. Processen iværksættes i løbet af Medarbejderne DSB har for første gang i 2009 udarbejdet et medarbejderregnskab. I 2009 var 70 % af de ansatte i DSB mænd og 0 % kvinder havde 6,9 % af de ansatte i DSB ikke en dansk baggrund. var % af de ansatte i DSB ansat under Socialt kapitel dvs. 56 Sygdom, Fleksjob, Skånejob og Delvis syge I 2009 var Fremføring, Togvedligehold og On board service arbejdsmiljøcertificeret. I 2010 igangsætter DSB et omfattende arbejdsmiljøprogram. Formålet er at få arbejdsmiljøcertificeret hele DSB, dog bortset fra Kort & Godt som kommer med i I programmet indgår også formulering af krav til vores leverandører om deres lokale arbejdsmiljø. En arbejdsmiljøproblematik er fx vold og trusler. DSBs medarbejdere udsættes løbende for vold og trusler fra kunder og ikke kunder. Det kan give mange arbejdsskader og som følge heraf et højt sygefravær. Problemet har været stigende og i 2009 er registreret 467 tilfælde i DSB. En stor andel af medarbejderne i de kundevendte enheder har derfor gennemgået træning i konflikthåndtering, og vi forventer derfor en faldende tendens. DSB tilbyder helbredsforsikring til alle ansatte og deres familier. DSB vil gerne have sunde medarbejdere. Derfor tilbydes alle medarbejder sundhedstjek af en læge hvert 2. år. I 2009 tog personer, hvilket svarer til ca. 17 % imod tilbuddet om sundshedstjek. Hvert 2. år måles på medarbejdernes tilfredshed. Medarbejdertilfredshedsmålinger viser at medarbejderne er mere tilfredse i 2009 end i Den samlede tilfredshed er således steget fra 68 til 74 i perioden 2007 til 2009 (Målt på en scala fra 1-100). Til sammenligning var udviklingen i Dansk Medarbejder Indeks i samme periode en stigning fra 70 til 72. Ud over muligheden for benchmark giver målingen os mulighed for at evaluere forskellige initiativer, idet der kan måles direkte på om den ønskede effekt er opnået. En negativ udvikling i medarbejdertilfredsheden vil foranledige en nærmere analyse af nødvendige indsatser. Arbejdsglæden stiger DSB + 6 % Dansk medarbejderindex I årets undersøgelse af medarbejdertilfredsheden er arbejdsglæden steget med seks point siden sidste undersøgelse i Det er den største fremgang, siden DSB begyndte at måle medarbejdertilfredsheden i 200. Arbejdsglæden ligger hermed for første gang siden 2004 højere end på arbejdsmarkedet generelt. Den primære årsag til den øgede arbejdsglæde er, at medarbejderne vurderer DSB s omdømme markant højere. Også troskaben mod DSB har taget et stort hop opad. Med en stigning på 10 point ligger troskaben på det højeste niveau nogensinde og markant højere end på det generelle arbejdsmarked. Også medarbejdernes vurdering af DSB s ledelse er også steget, særligt af den øverste ledelse. Samfundsansvar I DSB 2009 side 7 af 1

10 Arbejdstagers rettigheder Princip : Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde Princip 5: støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Hvordan vi er engageret I Danmark er der organisationsfrihed. Det betyder, at det er frit for enhver at være medlem af en faglig organisation. Medarbejderne bestemmer selv, om de ønsker at være organiseret i en fagforening og hvilken faglig organisation, de ønsker at være medlem af. I DSB er der tradition for, at forskellige faggrupper er medlem af passende fagforbund. Fx er de fleste lokomotivførere organiseret i Dansk Jernbaneforbund og akademikerne er organiseret i Akademikernes Centralorganisation. DSB har et hovedsamarbejdsudvalg (HSU). Udvalget består af koncernledelsen og underdirektøren for HR, som repræsenterer arbejdstagersiden og repræsentanter fra de væsentlige faglige organisationer som repræsenterer arbejdstagersiden. Formanden for udvalget er DSBs administrerende direktør Søren Eriksen. HSU tager hånd om vigtige forhold som strategi og mål, personalepolitik, budget, rationaliserings- og omstillingsprojekter samt kompetenceudvikling. Under HSU er en række lokale og område Arbejdsmiljø og samarbejdsudvalg. HSU OAMSU Central OAMSU HR & Organisation OAMSU Økonomi OSU Kommerciel OSU Fjern- & Regionaltog OSU S-tog AAMSU HR EAMSU Ejendomme ESU Kort & Godt EAMSU IC4 Programmet og Sekretariatet ESU Økonomi Sikkerhed Sekretariat AAMSU IT ESU International Forretningsudvilking ESU Togproduktion ESU Produktion Marketing Design Rejsekort Økonomi & Sekretariat ESU Togvedligeholdelse ESU Salg ESU Salg ESU Teknik & Vedligehold ESU Onboard Service ASU Trafik Foruden den formelle samarbejdsstruktur har hver faglig organisation udvalg som medarbejderne kan deltage i. Her orienteres blandt andet om, hvad der sker på samarbejdsudvalgsmøderne. Der holdes 4-6 årlige møder i HSU. I 2009 blev der holdt 6 møder. Referaterne fra HSU er tilgængelige for alle medarbejdere på DSBs intranet. Mangfoldighed er vigtigt for DSB af flere årsager. Dels har vi i forbindelse med den daglige drift stor berøringsflade med vores kunder, og det er derfor vigtigt for os, at vores med- Samfundsansvar I DSB 2009 side 8 af 1

11 arbejderstabs sammensætning matcher vores kunder. Derudover ønsker vi som en stor statslig virksomhed at være ansvarlig og give alle en fair chance. Gennem det store samarbejde med de faglige organisationer sikrer DSB, at vi ikke selv anvender børne- eller tvangsarbejde. Den største risiko for DSB er dermed risikoen tilknyttet vores leverandører. Alle leverandører forpligter sig ved samhandel med DSB til at overholde vores Code of Conduct, som baserer sig på vores tilslutning til Global Compact. Der arbejdes i DSB på hvordan opfølgning på dette kan ske, og vi forventer at have en plan for audits af væsentlige leverandører i Hvordan vi har systematiseret det DSB er en overenskomstdækket virksomhed, hvor kun medarbejdere i højere stillinger ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Alle overenskomster bliver forhandlet med faglige organisationer. Overenskomsterne dækker de forskellige arbejdsområder, hvilket sikrer at alle medarbejdere inden for samme arbejdsområde er ligestillet, uafhængig af om de er medlem af den forhandlingsberettigede faglige organisation eller er medlem af en anden faglig organisation eller har valgt ikke at være medlem af en organisation. Når DSBs overenskomster bliver indgået, aftales det hvornår overenskomsten kan opsiges. Vores nuværende overenskomster blev indgået i 2008, og skal genforhandles i I overenskomstens løbeperiode er der fredspligt, mens der er strejkeret i de perioder, hvor overenskomsterne genforhandles. Herved sikres der ro på arbejdsmarkedet i overenskomsternes løbeperiode, samtidig med at parterne anerkender retten til genforhandling. I DSB er der tradition for at størstedelen af medarbejderne er medlem af en faglig organisation, og DSB har dagligt et tæt samarbejde med de faglige organisationer. I forbindelse med at varetage medarbejdernes tarv har DSB specialiseret stabspersonale, der skal sikre medarbejdernes rettigheder. Der er således dedikerede HR konsulenter til at varetage eksempelvis fysisk- og psykisk arbejdsmiljø samt mangfoldighed, ligesom der er ansat socialrådgivere til at yde støtte til medarbejderne, når dette er nødvendigt. De aktiviteter vi har gennemført, og resultater der er opnået 99% af DSBs medarbejdere er overenskomstansatte og deres løn og arbejdsvilkår følger de overenskomst staten har indgået med de faglige organisationer.derudover sikrer det formaliserede samarbejde med de faglige organisationer i HSU, at medarbejderrepræsentanter involveres i væsentlige beslutninger. Dette skete således også da vi i december 2009 måtte gennemføre en afskedigelses runde blandt de administrative funktioner. Samfundsansvar I DSB 2009 side 9 af 1

12 Klima og miljø Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Princip 8: tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og Princip 9: tilskynde udvikling og spredning af miljømæssige teknologier Hvordan vi er engageret Togets energiforbrug og CO2 udledning pr. transporteret person er mindre end andre transportformers. Bilen belaster klimaet med tre-fem gange så meget CO2 som toget. I myldretidstrafikken er det op til 10 gange så meget. Da den samlede persontrafik i Danmark forventes at stige med gennemsnitlig mere end % om året, er der store CO2 besparelser at hente, hvis toget står for trafikvæksten. Miljø og klima har i mange år været vigtige områder for DSB, og det er DSB s mål at udnytte jernbanens fordele som miljøvenlig transportform. Vores miljøpolitik er: DSB vil aktivt bidrage til, at transportsektorens miljøbelastning pr. personkilometer bliver mindre. Det vil vi gøre ved at tilbyde konkurrencedygtig transport med mindst mulig miljøbelastning. Vi vil sikre, at alle aktiviteter, der er tilknyttet DSB s drift, planlægges og gennemføres skånsomt for mennesker og miljø. DSB har siden 1997 udgivet en miljørapport med status på året indsats og resultater. Rapporten indeholder en lang række data og dækker udvalgte GRI miljøindikatorerne. Se Miljøregnskabet 2009 på Hvordan vi har systematiseret det DSB har gennem et gennemgribende analysearbejde udpeget de væsentligste fokusområder for miljøarbejdet til at være, energiforbrug, støj, affald, jordforurening, kemikalie- og råvareforbrug og grønne indkøb. For alle fokusområder er der Miljøteams, der arbejder i forhold til årlige aktivitetsplaner. Miljøteams er ledet af medarbejdere fra Miljøkontoret og har desuden medlemmer fra hele organisationen. DSB har en miljøstyregruppe bestående af en række centralt placerede chefer, der har ansvaret for at følge op på mål og fremdriften af miljøarbejdet. Miljøstyregruppen får hvert kvartal en status fra miljøteams, På hvert møde tager Miljøstyregruppen relevante temaer op, og behandler indstillinger og forskellige emner fra miljøteams. DSB har en række støtteværktøjer til miljøarbejdet bl.a. for at sikre en ensartet og valid dataregistrering og for at overvåge energiforbrug, kemikalieforbrug og jordforurening. De aktiviteter vi har og de mål vi har opnået Transportsektorens store bidrag til verdens samlede CO2 udledning og togets vigtige rolle som en del af løsningen gjorde COP 15 til et naturligt fokusområde i Det betød, at DSB havde en lang række kommunikative tiltag i efteråret 2009 og støttede en række klimaprojekter. I hele december 2009 donerede Hovedstadsområdets trafikselskaber 2 kroner til et klimaprojekt i Vietnam for hver solgt SMS billet. For hver billet plantede den internationale hjælpeorganisation CARE to mangrovetræer på Vietnams østkyst, hvor tyfoner og oversvømmelser rammer hårdere og oftere end tidligere på grund af klimaforandringer. DSB har i 2008 og 2009 deltaget i Miljøministeriets kampagne 1 ton mindre. Vores hovedbudskab var Tag toget nedsæt dit CO2 -udslip. DSB har underskrevet en kurveknækkeraftale med Elsparefonden, og dermed har vi forpligtet os til at spare på elforbruget. Vores mål er en besparelse på 10 % pr. personkilometer fra 2006 til I 2009 havde vi nået en 7 % besparelse på el. I 2009 har DSB bestilt emissionskit til 21 ME Lokomotiver. Emissionskittet medfører en reduktion af udledningen af hhv. NOx og partikler på 4 % og 7 %. Kittet bliver monteret i Samfundsansvar I DSB 2009 side 10 af 1

13 Et forbedret datagrundlag om S-togenes energiforbrug har identificeret et besparelsespotentiale på -4 % af kørestrømsforbruget. Det kræver en software ændring at kunne høste besparelsen og denne forventes gennemført i Erfaringer med en mindre elsparekampagne i 2008 viste, at der var et potentiale for besparelser. I sidste del af 2009 gennemførte vi en større elsparekampagne vendt mod de administrative medarbejdere. Konkret blev der monteret elspareskinner, tænd/slukure på kaffeautomater, gamle køleskabe blev erstattet med mere energirigtige, og der blev opsat bevægelsesfølere på udvalgte lokaliteter. Besparelserne forventes først at kunne ses i 2010, men en rundspørge blandt medarbejderne vidste, at andelen af medarbejdere der tilkendegiver at de har en god miljømæssig adfærd steg med 19 %, så der nu er 86 % af de administrative medarbejdere, der i deres dagligdag udviser miljømæssig adfærd. I forbindelse med renovering af en række S-togsstationer har DSB opsat solceller og udskiftet belysningen til LED belysning. Udskiftningen til LED belysning betyder mindst en halvering af elforbruget til belysning. I 2009 indgik vi Partnerskabsaftaler med Albertslund kommune; om at gøre Albertslund station til den første grønne station Better Place; for at fremme dør til dør bæredygtig transport for danskerne Dong Energy; for at skabe klima og energieffektiviseringer Udvalgte tal for energiforbrug og udledninger for DSB 2009 Indeks Direkte energiforbrug (EN) Forbrug Enhed ift Energiforbrug til togkørsel, total inkl datterselskaber Diesel Liter 100 Energiforbrug til biler og varevogne (ekskl. DSBFirst og Roslagståg) Diesel Liter 10 Benzin Liter 57 Varme, total (alle forbrug er graddagekorrigeret) Fyringsolie 648 mwh 7 Gas mwh 95 Indirekte energiforbrug (EN4) El i tog mwh 127 El i bygninger mwh 94 Fjernvarme inkl. damp mwh 106 Udledning (EN16) Tog i alt (ekskl. rangering, positions- og testkørsel) Ton CO 2 61 Brændstof biler og varevogne 791 Ton CO 2 88 El- og varmeforbrug, faste anlæg Ton CO 2 28 For øvrige resultater på miljøområdet henvises til miljøregnskabet 2009 på Samfundsansvar I DSB 2009 side 11 af 1

14 Antikorruption Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Hvordan vi er engageret Korruption er meget sjældent i DSBs markeder Danmark og Sverige. I en international undersøgelse fra 2009 af korruption kommer Danmark ind på en 1 plads som det mindst korrupte land I verden. Sverige kommer ind på en fjerde plads.* DSB tager afstand fra korruption i alle sine former. Siden 2007 har DSB haft en Code of Conduct. I Code of Conduct fra 2009 gør DSB sine leverandører opmærksom på, at korruption ikke er accepteret forretning: For at handle med DSB skal leverandøren naturligvis overholde alle internationale konventioner og national lovgivning, som gælder i det land, hvor arbejdet eller serviceydelsen udføres. DSB har tilsluttet sig FN s Global Compact, og vi forventer, at vore leverandører - uanset om de har tilsluttet sig eller ej - også handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper Af DSBs indkøbspolitik fremgår det entydigt: Det er ikke tilladt at modtage gaver, tilskud eller lignende fra leverandører, såfremt de går over kutymemæssige gaver ved særlige lejligheder eller består af småting, der distribueres med rent reklamemæssigt formål. Det betyder bl.a. også, at det ikke er tilladt for DSBs medarbejdere at deltage i konferencer betalt af leverandører. Hvis medarbejderne deltager betaler DSB selv omkostningerne. Hvordan vi har systematiseret det I blev der udarbejdet en rapport for at kortlægge risici for besvigelser. Rapporten mundede ud i 7 anbefalinger, der siden er arbejdet videre med. Der er nedsat en projektgruppe som i løbet af 2010 skal udarbejde et sæt af etiske regler for DSBs medarbejdere. Formålet er at samle op på, samt udvide, eksisterende politikker på området. Reglerne specificerer eksempelvis, hvordan DSBs medarbejdere skal forholde sig overfor gaver. Reglerne skal godkendes i CSR boardet og drøftes i samarbejdsudvalget. Herefter kommunikeres reglerne til alle medarbejdere. De aktiviteter vi har gennemført, og resultater der er opnået Med baggrund i et øget fokus både nationalt og globalt på etisk og ansvarlig virksomhedsledelse, har DSBs ledelse besluttet, at mulighederne for at oprette en Whistle Blower funktion skal undersøges i * Samfundsansvar I DSB 2009 side 12 af 1

15 Oversigt over GRI indikatorer Betegnelse Beskrivelse COP'en side 1.1 Erklæring fra organisationens højestplacerede ansvarlige beslutningstager (f.eks. Administrerende direktør, bestyrelsesformand eller lignende stilling) om relevansen af bæredygtighed for organisationen. 2.1 Organisationens navn. Forside 2.2 Primære mærker, produkter og/eller tjenesteydelser. 2. Organisationens driftsmæssige struktur, inkl. hovedafdelinger, driftsvirksomheder, datterselskaber og joint ventures. 2.4 Placering af organisationens hovedkontor. 2.5 Antallet af lande, hvor organisationen har aktiviteter, og navne på lande med enten større aktiviteter, eller som er særligt relevante for bæredygtighedsspørgsmål, og som er inkluderet i rapporten. 2.6 Ejerskabets art og juridiske form. 2.7 Markeder (inkl. geografisk inddeling, brancher, og kundetyper/modtagere). 2.8 Omfanget af den rapporterende organisation Væsentligste ændringer i løbet af rapporteringsperioden vedrørende størrelse, struktur eller ejerskab, 2.10 Priser vundet i rapporteringsperioden. 1.1 Rapporteringsperioden (f.eks. regnskabs/kalenderåret) for de anførte oplysninger. 5.2 Dato for den seneste rapport (hvis der har været en). N/A. Rapporteringsfrekvens (årlig, halvårlig osv.) 5.4 Kontaktperson for spørgsmål vedrørende rapporten og dens indhold. 5.5 Proces for definition af rapportens indhold 5.6 Afgrænsning af rapporten (f.eks. lande, afdelinger, dattervirksomheder, lejede faciliteter, joint ventures, leverandører). Jf. GRI s afgrænsningsprotokol for mere vejledning..7 Anfør eventuelle særlige begrænsninger i rapportens omfang eller afgrænsning. Såfremt afgrænsning og omfang ikke fokuserer på organisationens fuldstændige antal vigtige økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger, anføres strategien og den projekterede tidsplan for fuldstændig dækning..8 Grundlag for rapportering om joint ventures, dattervirksomheder, lejede faciliteter, outsourcede driftsaktiviteter og andre enheder, der kan påvirke sammenligneligheden fra den ene periode til den anden væsentligt, og/eller mellem organisationer..10 Forklaring af effekten ved enhver justering af information fremsat i tidligere rapporter og årsagerne til sådanne justeringer (f.eks. fusioner/overtagelser, ændring af basisår/perioder, forretningens art, målingsmetoder)..11 Væsentlige ændringer i tidligere rapporteringsperioder inden for rapportens omfang, afgrænsning eller målingsmetoder..12 Tabel der identificerer hvor standardoplysningerne kan findes i rapporten. Denne tabel 4.1 Organisationens ledelsesstruktur, herunder udvalg under bestyrelsen, som er ansvarlig for særlige opgaver, som f.eks. fastlæggelse af strategi eller tilsyn med organisationen. 4.2 Anfør hvorvidt formanden for bestyrelsen også er administrerende direktør/udfylder en ledende stilling 4. Organisationer med en enhedsstruktureret bestyrelse skal anføre antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer og/eller medlemmer der ikke er medlem af direktionen. 4.4 Måder hvorpå aktionærer og medarbejdere, som kan komme med anbefalinger eller vejledning til bestyrelsen Liste over interessentgrupper der er involveret i organisationen Grundlaget for identificering og udvælgelse af de for organisationen relevante interessenter. EN Direkte energiforbrug fordelt på primær energikilde. 11 EN4 Indirekte energiforbrug fordelt på primær energikilde. 11 EN16 Samlede direkte og indirekte drivhusgasudledninger fordelt på vægt. 11 EC2 Økonomiske implikationer og andre risici og muligheder for organisationens aktiviteter grundet klimaforandringer N/A N/A EC4 Væsentlig økonomisk støtte fra staten. LA4 Procentdel af medarbejdere, der er omfattet af kollektive overenskomster. 10 LA8 HR6 HR7 SO5 Uddannelse og træning, rådgivning, forebyggelse og risikokontrolprogrammer fastlagt med henblik på at hjælpe medlemmer af arbejdsstyrken, deres familie eller medlemmer af lokalsamfundet med hensyn til alvorlige sygdomme. Aktiviteter, der indebærer betydelig risiko for at involvere børnearbejde samt initiativer iværksat med henblik på at støtte afskaffelsen af børnearbejde. Aktiviteter, der indebærer betydelig risiko for at involvere tvungent eller pligtmæssigt arbejde, samt iværksatte initiativer til støtte af afskaffelsen af tvungent eller pligtmæssigt arbejde. Offentlige politiske udmeldinger samt deltagelse i udviklingen af og lobbyarbejde i forhold til regeringens politik. SO4 Iværksatte tiltag som reaktion på tilfælde af korruption Samfundsansvar I DSB 2009 side 1 af 1

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

GRI TABEL FOR PFA RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR INDSATSER OG RESULTATER 2014

GRI TABEL FOR PFA RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR INDSATSER OG RESULTATER 2014 GRI TABEL FOR PFA RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR INDSATSER OG RESULTATER 2014 PFA Holdings årsrapport, med bilag samt CSR-siderne på pfa.dk samler PFA s CSR rapportering for 2014. PFA tager i sin rapportering

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Rapporteringsprincipperne i Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002

Læs mere

Krydsreferencetabel GRI

Krydsreferencetabel GRI Posten Nordens bæredygtighedsrapport 2010: Krydsreferencetabel GRI Posten Nordens bæredygtighedsrapport for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative s (GRI) retningslinjer

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Communication On Progress 09/10

Communication On Progress 09/10 Communication On Progress 09/10 Afrapportering om Bordings CSR indsatser, der relaterer sig til Global Compact Side 1 af 7 Brief description of nature of business F.E. Bording A/S F.E. Bording har selskaber

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere