Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean"

Transkript

1 Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010

2 Forord Denne rapport samt vedlagte appendiks A (Værktøjskassen) udgør studerende Lene Johannsens afhandling i forbindelse med studiet på, HD (R). Rapporten er udarbejdet i perioden Rapportens målgruppe Rapporten henvender sig primært til følgende målgruppe: Denne målgruppe koncentrerer sig primært om vejleder og censor, men er også rettet til øvrige studerende på. Derudover er rapporten henvendt til alle, der har interesse i Lean. Rapportstruktur Afhandlingen består af en rapport med et tilhørende appendiks. Rapportens opbygning består af 9 kapitler: Det første kapitel er obligatorisk består af et resumé på engelsk, executive summary. Indledningsvis beskrives den store udbredelse af Lean, der fører til problemformuleringen. Historien og teorien bag Lean beskrives i det efterfølgende kapitel, hvorefter de næste kapitler omhandler teorien bag implementeringen Lean og ledelsesteorien. Efter teoridelen følger en analysedel, hvor Lean analyseres ud fra tre danske virksomheder, der i løbet af de seneste år har implementeret Lean. På baggrund af denne opstilles der nogle problemstillinger og analysedelen løber ud i en diskussion af disse i de næste kapitler. Der opsamles løbende i delkonklusioner og afslutningsvis i den endelige konklusion, som udgør det sidste kapitel. Side 2 af 109

3 Henvisninger Henvisning til referencer, kapitler og appendiks foretages i rapporten efter nedenstående principper: Henvisninger til referencer sker via fodnoter. I fodnoteteksten er angivet forfatter, årstal og titel (for hjemmesider er angivet navn + eventuelt fortløbende nummer), der henvises til litteraturliste sidst i rapporten. Henvisninger til kapitler og afsnit angives med afsnitnummer, eksempelvis jf. afsnit 4.2. Appendiks nummereres fortløbende med bogstaver, eksempelvis appendiks A. Side 3 af 109

4 Fremgangsmåde Kapitel 2 Indledning Danmark er på vej til at blive et Lean-samfund, men hvordan kan ledelsen sikre, at Lean bliver en succes for virksomheden? Problemformulering Kapitel 3 Historien og teori Leans oprindelse Den historiske baggrund og udviklingen af Lean De 5 principper Det centrale i Lean Værktøjskassen Introduktion og Muda Kapitel 4 Teori Kapitel 5 Teori Kapitel 6 Analyse Implementering af Lean Kort- og langsigtet Lean-ledelse Forandringer for både ledelsen og medarbejdere Lean i praksis Undersøgelse af tre danske virksomheder Odense Universitetshospital Post Danmark Danfoss Appendiks A - Værktøjskassen Lean begreber og værktøjer Ledelsesmæssige problemstillinger/fokuspunkter Grundlag for den videre analyse og diskussion Kapitel Analyse og diskussion Modtagelse af Lean Hvordan ledelsen påvirker måden, hvorpå medarbejderne tager imod Lean Påvirkning ved Lean Hvordan ledelsen påvirker måden, hvorpå medarbejderne bliver påvirket af Lean Kapitel 9 Konklusion Konklusion Side 4 af 109

5 Den 1. december 2010 Denne afhandling er udarbejdet af studerende: Lene Johannsen, LJ86195 Side 5 af 109

6 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Lean Oprindelse Værktøjskassen Muda De 5 principper Skabe værdi for kunden Fjerne de ikke-værdiskabende aktiviteter Skabe flow i arbejdsgangene Nye styringsprincipper Perfektion Delkonklusion Implementering af Lean Vision Implementering Langsigtet strategi Delkonklusion Lean-ledelse Forandringer i virksomheden Kultur Kommunikation Arbejdsmiljø Ny ledelse Selvledelse Delkonklusion Lean i tre danske virksomheder Odense Universitetshospital Lang og hård proces Problemstillinger Post Danmark Modstridende meninger Problemstillinger Side 6 af 109

7 6.3 Danfoss Behov for ændring i implementeringen Problemstillinger Opsummering Modtagelse af Lean Vision Ledelsens udstråling Stop op, kig dig omkring og tænk dig om Kultur Medarbejder viden Kommunikation Bekymringer Delkonklusion Påvirkning ved Lean Arbejdsmiljø Medarbejderfordele Effektivitet Motivation Pep talk Medarbejderansvar og selvledelse Stress Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Appendiks A - Værktøjskassen Side 7 af 109

8 1. Executive summary Problem definition In what way does the management influence whether the implementation of Lean becomes a success or a failure, and how can the management ensure the best possible conditions for the implementation of Lean becoming profitable for the company? To answer this problem is it important to know the theory behind Lean and the principles and tools associated with the Lean concept. This will be compared to opinion polls of managers and employees in a company, where Lean has been implemented. In answering the problem, the following sub questions will be analyzed. What is Lean? How is Lean implemented, and what is understood by Lean-management? Which management issues / focus points can originate from the implementation of Lean in practice? How can the management influence the way the employees adapt to Lean? How can the management influence the way the employees are affected by Lean? As examples of the implementation of Lean in practice, there will be used descriptions of some Danish companies, where Lean has been implemented in recent years. In addition to the opinion polls of managers and employees, there will be an examination of how the implementation of Lean has progressed in the companies. Content Lean is divided into 5 principles with additional waste types and tools, which combined will be a part of changing the company s business and management philosophy. There are 7 basic types of waste, and one additional 8 th type, which is very relevant as it focuses on not wasting the employees intellectual resources, by not taking advantage of their knowledge. The 5 principles which partly specifies what Lean stands for, goes as follows: 1. Create value for the costumer 2. Remove all activities that do not contribute to the creation of value. 3. Create workflow Side 8 af 109

9 4. New management principles 5. Perfection It is crucial for the success of the implementation of Lean that the results obtained by following the 5 principles are maintained. Lean sees therefore as a long-term investment. With Lean changes will occur in the company s culture and mindset, where it is essential for the management to establish and maintain good communication between manager and employee. It is important that the management guides the employees through the changes, and at the same time works hard on maintaining the job satisfaction and enthusiasm of the employees, and thereby maintaining a good work environment. The management is to lay down the whip and use a more motivational management style. A management style that is based on developing the employee, the managers, and the product itself in a close cooperation. Analysis It can be hard to predict what will and will not work, when implementing Lean in practice. If the theory as described I chapter 3 to 5 is followed, the probability of a successful implementation of Lean is very high. Nevertheless is there no guarantee that the transformation will go smoothly, especially with a transformation into something as comprehensive as Lean. The analysis is therefore based on 3 danish companies which has implemented Lean in recent years, so that lessons can be taking by the experiences the companies have made in practice. A number of problems/focus points will be set up as the benchmark of the analysis; what the management primarily should be aware of, and how the management can influence the individual points. The analysis is based on following companies: Odense Universitetshospital Post Danmark Danfoss Continuing work on these problems shows that these can be divided into two phases, a start up phase and an ongoing phase. It is so because some problems occur at the beginning of the implementation and some occur later on. However all problems in both phases is coherent, since they belong inseparably together, and will affect each other. Side 9 af 109

10 Following aspects can influence the way Lean is received: Vision o The managers charisma o Stop, look around, think! Culture o Large and fast changes o Freedom of action / levels of freedom Communication o Disputes on the approach to the implementation o Levels of concern o Misunderstandings How Lean is received in the company, is influenced by many things. To ensure the success of the implementation, the vision must first and foremost be in place. Does the management focus more on removing non-value adding activities rather than keeping focus on the employee, is a sign of the management and the employees not sharing the same vision, which makes it difficult to act as a team. It often takes big changes for the management. The management must be attentive to the man behind the employee. Lean will not be a success by solely making physical changes, not until the management is willing to change is there profit to gain. A good foundation for the perfect management is to have: motive power, commitment, and a sense of cultural development. The management must be at the disposal for support and motivation, and feedback is required when employees are granted responsibility and influence. The management must be visible and focused on keeping employee in the centre, just as the customer. The managements understanding of the frustrations of the employees is important. There must be a dialogue between the management and the employees in the case of major changes, such as responsibilities changing hands. Lean must be adjusted to the pre-existing culture of the company. In Danfoss and Post Danmark are they sticking to what they do best. Lean helps them see how their work can be done more efficiently. The management must listen to knowledge and ideas of the employees, so they do not miss possible optimizations. The good management knows how to eliminate the 8 th type of waste in favour of both the company and the employee. Side 10 af 109

11 It is especially important for the implementation of Lean that the management knows how to communicate properly, mainly when the company is undergoing significant changes. Good communication is both a part of making the vision easier to understand, and to help the culture through the changes. Following aspects can influence how Lean affects the work. Work environment o Social composition Motivation o Employee responsibility o Freedom of action / Levels of freedom o Assistance support Stress o Self management o Be depressed or scared when leaving work. Lean is very influential on the work environment. That is why there must be a management behind Lean, who can handle the changes and be open towards the opinions of the employees, the positive as well the negative. The social aspect plays a major part in the employees view on the work environment. The management can strengthen this by taking initiative to some social arrangements, teambuilding, etc. Socially it can be profitable for the employees to have greater knowledge of each other s work assignments. It can increase the respect between co-workers to promote understanding for each other s skills and the value of the work. The management must be attentive of their employees, otherwise this can have the exact opposite effect. Stress can be the downside of Lean, since many changes can lead to extra work and confusion for an employee lost in the system. But Lean can also be seen as having the opposite effect. By being attentive and focused on the employee, stress can be made noticeable and therefore easier to reduce. Focus on the social aspect also helps with the reduction of stress. Co-workers are more likely to help each other in busy and stressful periods, both at work and in their private life. Side 11 af 109

12 Lean enables changes in areas where changes were not previously considered. With the five principles one can form a general view over the most important factors of the company and become aware of where changes are needed, both large and small all factors influencing the employees work environment. Conclusion The management has an influence on the implementation of Lean in the sense that their participation affects the process. The way the employees work depends on the way the management interacts with them. If the management cannot communicate with the employees, it is likely that the right tools may not be used. If the management is not taking part in motivating the employees to try out new initiatives, the employees may avoid these initiatives and Lean will not have its entry. The management s attention in this process has a significant impact on the implementation taking place in accordance with the Lean-principles. The management is of great importance in terms of vision, communication, work environment and motivation all factors that are very significant when it comes to how the implementation of Lean will go. The management can influence these factors in whatever way is best intended for Lean. To make sure that Lean is implemented with profit for the company, the management must change its management style from being problem solving to being specialist in management, and thereby see the company in a different light. The employees must become problem solving, so the management better can see the possibilities for optimization. Lean is not just a toolbox, but is based on a management philosophy, for which reason the management is of great importance when the company culture must be adapted to the Lean way of thinking. Therefore, the management must be visible and involved and ensure the best possible communication between management and employee. Ensuring that the best possible conditions for the implementation of Lean is going to be a profit for the company, further more requires persistent commitment and follow-up by the management. If one is willing to work hard, keep eyes and ears open to the smallest changes, Lean is a very good tool. The management s job is to stay focused and provide a persistent general view that keeps the profit of the company in sight. Side 12 af 109

13 2. Indledning I løbet af de seneste år har Lean spredt sig som en steppebrand til mange danske virksomheder. 1 Ser man alene på de 10 største børsnoterede firmaer i Danmark, så har de alle i et eller andet omfang indført Lean. Størstedelen af de artikler og den omtale, som man kan finde omkring Lean, er positive, og beskriver Lean som et vidundermiddel, der kan sikre virksomheden store besparelser, gladere medarbejdere og større kundetilfredshed. Efter at have implementeret Lean i afdelingen er sagsbehandlingstiden faldet fra otte uger til to uger til glæde for brugeren og de ansatte 2 Der er, med de mange succeshistorier, ingen tvivl om, at man ved brug af Lean kan lave mange positive ændringer i en virksomhed. Det er derfor heller ikke svært at forstå, hvorfor mange virksomheder, der ikke anvender Lean, bliver fristet til også at implementere Lean. Men hvor nemt er Lean så at gå til, og hvad kræver det af virksomheden, og ikke mindst ledelsen, når Lean skal implementeres? Man kan sagtens forestille sig en ledelse, der enerådigt vælger at implementere Lean, fordi alle de andre gør det og pga. de førnævnte succeshistorier, men som ikke har sat sig godt nok ind i, hvad Lean er, og hvad implementeringen egentlig kræver og dermed implementerer Lean for Leans skyld. En sådan situation må da være dømt til at gå galt, for hvordan skal man skabe en succes med et rigtigt godt værktøj alene, som man samtidigt ikke ved, hvordan man skal bruge? Det udtales ofte om Lean, at Lean ikke er raketvidenskab, men blot sund fornuft tilsat nogle principper. 3 Denne beskrivelse er meget interessant, for det der er sund fornuft for nogle, kan være langt fra sund fornuft hos andre, så hvad forstås der egentligt ved Lean-ledelse? De fleste vil nok påstå, at de selv besidder en hvis grad af sund fornuft, og er derfor, ifølge udtalelsen, i stand til at anvende Lean, ledere såvel som medarbejdere. Ved implementering af Lean sker der en forandring i virksomheden. Det kræver en god ledelse, når de skal overbevise deres medarbejdere om fordelene ved en forandring, især når forandringen drejer sig om hele virksomheden. Der er oftest skepsis og i værste fald modarbejdelse fra medarbejdernes side, når der forandres og pilles ved de trygge rammer, for hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi plejer?. Derfor er det for ledelsen vigtigt at vide, 1 Svansø, V. (2008), Danmark på vej til at blive et Lean-samfund 2 Rambøll (2008), Implementering af Ishøj Kommune 3 Christensen, T., Ahrengot, N., Leck, M. (2006), side 213 Side 13 af 109

14 hvordan de kan påvirke medarbejderne både under og efter forandringen, men også hvordan selve forandringen påvirker medarbejderne. Brugen af Lean og ikke mindst implementeringen af Lean ses derfor allerede på nuværende tidspunkt som værende en stor udfordring for hele virksomheden. Da ledelsen altid skal gå foran som et godt eksempel for medarbejderne, kan det alene af indledningen spås, at implementeringen af Lean kommer til at kræve en hel del, hvis ledelsen skal undgå faldgruber, og dermed at Lean bliver en fiasko. For at sikre at implementeringen af Lean bliver en succes, er målet med denne afhandling at behandle og belyse det ovenstående, så ledelsen får de bedst mulige forudsætninger for, at implementeringen af Lean bliver en gevinst for virksomheden. Side 14 af 109

15 2.1 Problemformulering I afhandlingen søges det at besvare følgende: Hvorledes har ledelsen indflydelse på om implementering af Lean bliver en succes eller en fiasko, og hvordan kan ledelsen sikre de bedst mulige forudsætninger for, at implementering af Lean kommer til at være en gevinst for virksomheden? For at besvare denne problemstilling er det vigtigt at kende til teorien bag Lean og til de principper og værktøjer, der forbindes med Lean. Dette sammenholdes med ledelses- og medarbejderholdninger for implementering af Lean i praksis. Til besvarelsen vil følgende underspørgsmål derfor blive behandlet og analyseret: Hvad er Lean? Hvordan implementeres Lean, og hvad forstås der ved Lean-ledelse? Hvilke væsentlige ledelsesmæssige problemstillinger/fokuspunkter kan der opsættes ud fra implementering af Lean i praksis? Hvordan kan ledelsen påvirke måden, hvorpå medarbejderne tager imod Lean? Hvordan kan ledelsen påvirke måden, hvorpå medarbejderne bliver påvirkede af Lean? Som eksempler på implementering af Lean i praksis vil der blive anvendt beskrivelser af nogle danske virksomheder, hvor Lean er blevet implementeret inden for de seneste år. Udover ledelses- og medarbejderholdninger vil der blive set på, hvordan implementeringen af Lean er forløbet i virksomhederne. Der vil i besvarelsen blive anvendt tilgængelige informationer i form af bøger, artikler, hjemmesider og radioudsendelser. Side 15 af 109

16 2.2 Afgrænsning Der lægges, som det nævnes i problemformuleringen, vægt på ledelse, og hvordan ledelsen påvirker medarbejderne ved implementering af Lean. Der tages indledningsvis udgangspunkt i teorien, hvor det søges at give læser et overblik over og en baggrundsviden for denne, og der afgrænses derfor for følgende: Hvordan man anvender Lean-værktøjerne fuldt ud, og i praksis Forskellen på Lean i produktion og administration Ledelsesværktøjer generelt; hvordan ledelsen opfylder de nævnte anbefalinger (bedre kommunikation, arbejde med vision, motivering m.m.) Påvirkningen analyseres ud fra ledelses- og medarbejderholdninger i tre danske virksomheder, hvor der er implementeret Lean indenfor de seneste år. For virksomhederne vil det blive undersøgt og beskrevet, hvordan Lean er blevet implementeret til brug i analysen og den videre diskussion. Der afgrænses derfor fra at undersøge virksomhedernes fysiske resultater, men i stedet at se på de menneskelige værdier gennem ovennævnte holdninger. Derfor er det også svært at konkludere på, om Lean har medført succes eller fiasko for de enkelte virksomheder, hvilket der ligeledes afgrænses fra. Overordnet skelnes der ikke mellem den daglige ledelse og topledelsen. Det vil blive for omfattende, hver gang at præcisere, om der er tale om den ene eller den anden form for ledelse. I stedet ses der på ledelsen som én samlet instans, der har et ansvar over for deres medarbejdere. Dog bliver topledelsen i enkelte tilfælde nævnt, hvor dette har stor relevans. Side 16 af 109

17 3. Lean Hvad er Lean? Det er ikke lige til at finde en egentlig definition af Lean, og der findes flere svar på dette spørgsmål, så som: - En forretningsfilosofi. 4 - At have en forståelse for, hvad der er vigtigt for kunden, og arbejde der ud fra. 5 - At skabe værdi med færre ressourcer. 6 - At optimere sine processer ved at eliminere overflødig aktivitet og forebygge spild. 7 - En måde at organisere og strukturere virksomheden. 8 Dette vidner om, at Lean ikke blot kan beskrives med få ord, og at man samtidig ikke kan give et entydigt svar. Oversætter man ordet Lean fra engelsk, så står man tilbage med betydningen; slank og trimmet. 9 Ifølge Womack kan trimmet også forstås som fysisk trimmet og dermed symbolisere sund, stærk og overlevelsesdygtig. 10 Dette er ensbetydende med, hvad Lean stræber efter; ikke at favne for stort, men i stedet være mere disponeret. For at løfte sløret lidt for, hvad Lean egentlig er, så er Lean baseret på målet om at skabe mest mulig værdi bl.a. ved at skære alle overflødige processer væk og skabe samt opretholde et flow, der er tilpasset en varierende efterspørgsel. 11 For en videre beskrivelse, og som svar på det ovenstående spørgsmål, ses der i det følgende nærmere på hovedprincipperne i Lean. Inden der tages hul på hovedprincipperne i Lean er det nødvendigt med en større baggrundsviden i form af en introduktion til udviklingen og historien bag Lean samt Leanbegreber. 4 Wikipedia, 1) 5 Skriver, M. (2006), side 15 6 BCH (2010) 7 Skriver, M. (2006), side 15 8 Plesner, C (2005) 9 Plesner, C. (2005) 10 Arlbjørn, J., Nørby, M., Norlyk, B., Wiborg, K., Holm, N. (2008), side Nørby, M. (2010) Side 17 af 109

18 3.1 Oprindelse Selve begrebet Lean er af nyere dato, hvor teorien kan føres tilbage til omkring år Her begyndte tre ingeniører fra industrien at undersøge, hvordan produktionsprocessen kunne forbedres. De tog alle udgangspunkt i at undgå spild, men undersøgte tre forskellige områder. Frederik Taylor studerede arbejdsprocessen i traditionelt fabriksarbejde. Frank Gilbreth så nærmere på hele flowet i arbejdsprocessen og i sær på de processer, der ikke skabte værdi. Lillian Gilbreth undersøgte medarbejdernes psyke og deres motivation. De tre anses for at være grundlæggerne af Just-In-Time. 12 Da krisen kradsede i Toyota i årene efter Anden Verdenskrig, drog chefingeniør Thiichi Ohno og produktionsingeniør Shigeo Shingo tog til Detroit for at hente inspiration til at udvikle en ny og bedre produktionsmetode. De fandt at Fords produktionsmetode ikke ville blive en succes i Japan, da de anså Fords samlebåndsarbejde som behæftet med spild af såvel materialer, kræfter og tid. De mente heller ikke at de monotome arbejdsopgaver var holdbare, hvilket sås på højt sygefravær. Grunde til at det var Henry Ford og Fordfabrikkerne de besøgt, var at han havde fået opbygget en kæmpe koncern. De kunne producere cirka 7000 bil om dagen i 1936, hvor Toyota til sammenligning producerede cirka 200 biler om året. 13 Ford havde udviklet en, på den tid effektiv masseproduktion. Der blev lavet biler på samlebånd, hvilket krævede en tiendedel mandetimer. Hver medarbejder udførte en lille opgave på hver bil, hvilket medførte at oplæringen var minimal og medarbejderne derfor ikke havde større ansvar. I stedet var der medarbejdere der fyldte lager op, kom med nye ideer, rettede fejl og reparerede maskinerne, desuden var der medarbejdere som holdt øje med at tingene blev gjort rigtigt. Ford's holdninger var barske og meget lidt medarbejdervenlige, men han kunne tillade sig at føre denne nedværdigende arbejdsstruktur, idet det på grund af stor arbejdsløshed var nemt at holde på medarbejderne eller at skifte dem ud. 14 På grund af den hårde konkurrence fra Fordfabrikkerne m.fl., havde Toyota i Japan, svært ved at følge med. Toyota havde ikke råd til så store lagre som de amerikanske selskaber havde. Og kunne derved ikke spare de samme omkostninger ved at lave masseproduktion. Toyota måtte derfor prøve at tænke i nye baner. Dette gjorde de ved at opfinde et produktionssystem med små lagre. Dette nye system fik navnet: Toyota Production System (TPS) Strategos 13 Womack, J., Jones, D. og Ross, D. (1991), kap Strategos 15 Dansk Lean Forum (2007), 1) Side 18 af 109

19 Japanerne tog udgangspunkt i Just-In-Time og de forbedringer, som de kunne se i forhold til deres erfaringer fra Fords samlebåndsarbejde. De indførte medarbejderne i teams, hvor teamlederen udover at koordinere arbejdet også skulle deltage i produktionen. Hvert team fik et antal montagetrin, som de i fællesskab skulle udføre bedst muligt. De enkelte teams skulle selv gøre rent, foretage mindre reparationer på deres værktøj, og selv kontrollere kvaliteten. De nye tiltag var en stor forandring til den traditionelle masseproduktion. I produktionen stiger omkostningerne til udbedrelse af fejl proportionelt, for hvert led der passerer i produktionen, og det er derfor vigtigt at fange fejlene tidligt. At medarbejderne selv kontrollerer deres produkter for fejl, er derfor mere effektivt end en kvalitetssikringsmedarbejder der opdager fejlen, når f.eks. bilen er kørt af samlebåndet. Efterhånden blev de enkelte teams inddraget i fællesskabet ved at komme med forslag til, hvordan processen kunne forbedres. Hvilket også var en forandring i forhold til den traditionelle masseproduktion, hvor der var rationaliseringsmedarbejdere, der blot studerede produktionen, men ikke selv var den del af den. Den tidligere direktør for Toyota Eiji Toyoda 16 lovede livslang ansættelse til de medarbejdere, der ikke var blevet afskediget under krisen, hvor de på den måde kom til at føle sig som en del af Toyota-fabrik-familien. 17 Alt dette gjorde at medarbejderne blev meget mere involverede i selve produktionen, hvilket yderligere førte til at medarbejderne følte at de fik bedre arbejdsforhold på grund af indflydelse i arbejdet. Trin for trin fik medarbejderne mere ansvar for deres eget og teamets arbejde. De stoppede op i fællesskab for at se på de problemer, der opstod hen ad vejen. I starten gav det mange produktionsstop, men efterhånden som medarbejderne havde vænnet sig til denne praksis, viste det sig at produktionen kom til at køre langt mere effektivt end tidligere. Ved at involvere og engagere medarbejderne i processen, opnåede Toyota en mere effektiv arbejdsstyrke. Efterhånden som arbejdsgangen blev mere implementeret, begyndte de at se, hvorledes produktionen kunne gøres mere omstillingsparat. Der blev arbejdet på at gøre produktionsomstillingerne hurtigere, og så enkle at manden, der passer maskinen selv kan omstille den. Ved at det blev lettere at omstille maskinerne, blev det også lettere at omstille produktionen. Således kunne Toyota producere det, der blev ønsket frem for at producere til lager. Dette betød at lagrene er minimale, store fejl blev undgået, og at der ikke blev produceret mere end der kan sælges. Toyota viste gode resultater med det nye system og op igennem 1980 erne måtte amerikanerne erkende, at Toyota havde fat i noget rigtigt. Hidtil havde den amerikanske holdning været, at 16 Wikipedia, 2) 17 Brede Værk Side 19 af 109

20 man ikke lage vægt på medarbejderne, da der altid stod en ny i rækken til at overtage en ledig plads. Et citat af Henry Ford lyder: Why is it every time I ask for a pair of hands, they come with a brain attached? 18 Men efterhånden fik amerikanerne øjnene op for, hvad TPS/Lean gik ud på, og de begyndte at tage det til sig. Udviklingen på Toyotas fabrikker foregik i primært i tidsrummet fra 1949 til I takt med at The Toyota Production System blev mere og mere implementeret, steg Toyotas succes og markedsandele også. Fra at have en markedsandel på omkring 1 % på verdensplan i 1955, havde Toyota en markedsandel på cirka 28 % i starten af 1980 erne. Desuden havde alle effektiviseringerne fået produktionstiden for en japanskproduceret bil ned på 16,8 timer, til sammenligning var det i USA og Europa henholdsvis 24,9 timer og 35,5 timer. Resultaterne skabte stor interesse i resten af verden. I 1990 og senere i 1996 blev The Toyota Production System og selve ordet Lean bundet sammen i bøgerne The Machine that changed the world og Lean Thinking af Womack og Jones, hvor de introducerede begrebet Lean. Ordet Lean blev valgt, fordi det som tidligere nævnt betyder mindre, slank, trimmet 19, og passer derfor godt til et system der bygger på; mindre lagre, trimmet kapacitet, men bedre udnyttelse, færre fejl, kortere gennemløbstid m.m.. Leanbølgen breder sig hastigt i Danmark og Lean er allerede udbredt til mange danske virksomheder som f.eks. Post Danmark, Danfoss, Novo Nordisk, Vestas, Carlsberg og Grundfos. 20 Lean er ikke længere forbeholdt produktionsvirksomhederne, men er godt i gang med at vinde udbredelse i bl.a. kommunerne, finanssektoren og sundhedssektoren. 21 Efterfølgende er der også sket en stor udbredelse i de servicerende virksomheder, såsom Odense Universitetshospital, DSB, Ishøj Kommune, og mange flere. 3.2 Værktøjskassen Det er ikke alle begreber og værktøjer i Lean der er lige anvendelige og forståelige. Dette skyldes at brugen af Lean skal formes efter den specifikke virksomhed, hvor man kan vælge at benytte nogle enkelte værktøjer der har relevans for denne virksomhed. Derved kan begreberne 18 Think exist 19 Skriver, M. (2006), side Jensen, A. (2006) 21 Center for ledelse (2008) Side 20 af 109

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Nu hedder Unigate Innovation:

Nu hedder Unigate Innovation: Nu hedder Unigate Innovation: Af Claus Holm Hvorfor nyt navn... Skabe sammenhæng mellem navn og profil Tydeliggøre vores fremadrettede vækst strategi Det nye navn signalerer nogle af de værdier vi står

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 LEAN & Kvalitetsledelse Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 Lasse Sall, konsulent Fagområder: Miljø- og Kvalitetsledelse LEAN Ledelse Mine styrkeområder er: Helhedsorienterede løsninger Kunden i centrum

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere