Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser"

Transkript

1 Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade E I 700 Vejle I tlf.: I I

2 Indholdsfortegnelse Baggrund Formål Konklusion Metode og gennemførelse Målgruppe og respondenter Projektfaser Metode og spørgeramme Åbningstider for genbrugspladserne Bearbejdning af data Usikkerhed og fejlkilder Spørgeskema Resultater Antal respondenter Samlet andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder Åbningstiden i weekenden Åbningstiden på hverdage Personalets synlighed Personalets vejledning Ordenen på genbrugspladsen Køreafstand til genbrugsplads Trafiksikkerheden på genbrugspladsen Indretning af genbrugspladsen Ventetiden Husstandstype Besøgshyppighed Batteriafhentning Sammenligning af serviceniveau Sammenligning med resultaterne fra Antal estimerede kunder på ugebasis Besøgsfrekvenser Besøgsfrekvens for Nr. Nebel Genbrugsplads Besøgsfrekvens for Oksbøl Genbrugsplads Besøgsfrekvens for Varde Genbrugsplads Besøgsfrekvens for Vrenderup Genbrugsplads Besøgsfrekvens for Ølgod Genbrugsplads Kommentarer fra kunderne Hvad er god service for dig? Kommentarer til Nr. Nebel Genbrugsplads: Kommentarer til Oksbøl Genbrugsplads Kommentarer til Varde Genbrugsplads Kommentarer til Vrenderup Genbrugsplads Kommentarer til Ølgod Genbrugsplads Bilag Side 2 af 48

3 Baggrund Varde Forsyning og JHN Processor har gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser: Nr. Nebel, Oksbøl, Varde, Vrenderup og Ølgod. Varde Forsyning bruger bl.a. resultaterne i det systematiske arbejde med at fastholde og udvikle kundeservicen på genbrugspladserne. Varde Forsyning har cirka hvert andet år, sidst i 202 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse på genbrugspladserne. Fra april påbegyndes en omfattende renovering af genbrugspladserne i Varde og Oksbøl. 2 Formål Kundetilfredshedsundersøgelsen har fokus på kundernes tilfredshed med servicen på Varde Forsynings fem genbrugspladser. Resultaterne skal bruges fremadrettet for fortsat at kunne udvikle og optimere genbrugspladsernes drift og serviceniveau. Side 3 af 48

4 3 Konklusion.876 kunder har besvaret et spørgeskema med spørgsmål om hvor tilfredse de er med Varde Forsynings fem genbrugspladser. Stort set alle der er blevet spurgt har besvaret spørgeskemaet og ydermere har mere end 60 % afgivet en eller flere skriftlige kommentarer. Ud fra kundernes besvarelser kan følgende konkluderes: Der er rigtig stor tilfredshed med personalets vejledning. 99 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med den vejledning de får på genbrugspladserne. Dette er en virkelig flot præstation af personalet på genbrugspladserne, og viser Varde Forsynings systematiske fokus på kundeservice har båret frugt. Tilfredsheden med personalets synlighed er også helt i top. 98 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med personalets synlighed. De ændrede åbningstider i weekenden med søndagsåbent på alle genbrugspladser har også skabt stor tilfredshed. 97 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne i weekenden. 92 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne på hverdage. Deler man tilfredsheden op i kundetyper, er 87 % af virksomhederne tilfredse mod 93 af private husstande. Den lidt lavere tilfredshed kan henføres til de fire små genbrugspladser, der åbner kl..00 på hverdage. Ordenen på genbrugspladserne skaber også stor tilfredshed. Overordnet set er 99 % af kunderne tilfredse eller meget tilfredse med den orden der er på genbrugspladserne. For genbrugspladserne i Oksbøl og Varde er tilfredsheden dog lidt mindre. Trafiksikkerheden er generelt set også helt i top. 97 % af kunderne udtrykker tilfredshed med trafiksikkerheden på genbrugspladserne. Kun på Varde Genbrugsplads, udtrykker kunderne lidt mindre tilfredshed. 94 % af kunderne tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med genbrugspladsernes indretning. På genbrugspladserne i Oksbøl og Varde er der flest mindre tilfredse kunder at finde. Dette kan være med til at underbygge beslutningen om renoveringen af netop disse genbrugspladser. Næsten ingen af kunderne oplever ventetid på genbrugspladserne. Ud af alle kunderne er 99 % tilfredse med ventetiden på de forskellige genbrugspladser. Køreafstanden til genbrugspladserne er den parameter, som flest kunder er mindre tilfredse med. Utilfredsheden er størst på Oksbøl og dernæst Nr. Nebel genbrugsplads. Dette kan skyldes, at kunderne fra sommerhusområderne nu har lidt længere til en genbrugsplads end de havde i 202. På spørgsmålet, om hvad god service er på en genbrugsplads, svarer kunderne at personalet er den helt afgørende faktor for den gode service på genbrugspladserne. Kunderne udtrykte, at de oplever god service, når personalet: Giver god vejledning Er smilende og i imødekommende Er hjælpsomme fx med at læsse af Side 4 af 48

5 Genbrugspladsens indretning og åbningstider spiller en mindre, men dog stadig en vigtig, rolle for den gode service. Yderligere kan det konkluderes, at mere end halvdelen af de adspurgte kunder benytter genbrugspladserne mere end en gang pr. måned. Til den enkelte genbrugsplads kan følgende konkluderes: Nr. Nebel Genbrugsplads: - Meget høj tilfredshed for 7 ud af 9 parametre. - Der har været størst fremgang ved personalets synlighed og vejledning, sammenlignet med sidste tilfredshedsundersøgelse. - Kunderne er mindre tilfredse med åbningstiden på hverdagene og køreafstanden til genbrugspladsen. Nogle kunder foreslår en genbrugsplads eller flere beholdere i sommerhusområderne. Oksbøl Genbrugsplads: - Meget høj tilfredshed for 6 ud af 9 parametre. - Tilfredsheden er steget mest for åbningstiderne. Særligt de udvidede åbningstider i weekenden har øget tilfredsheden. - Personalets vejledning og synlighed forbedret, sammenlignet med Køreafstanden og indretningen af genbrugspladsen oplever nogle af kunder som mindre tilfredsstillende. Varde Genbrugsplads: - Meget høj tilfredshed for 7 ud af 9 parametre. - Tilfredsheden er steget mest ved åbningstiderne. De udvidede åbningstider på hverdage og i weekenden, har gjort kunderne mere tilfredse. - Personalet yder forsat god service på pladsen og er blevet lidt bedre sammenlignet med Enkelte kunder er utilfredse med indretningen af pladsen. Vrenderup Genbrugsplads: - Meget høj tilfredshed for 7 ud af 9 parametre. - Den største forbedring af tilfredsheden er sket med åbningstiden. Søndagsåbnet og tidligere åbnet på hverdage, skaber mere tilfredshed blandt kunderne. - Personalets vejledning og synlighed giver stadig kunderne tilfredshed.. Ølgod Genbrugsplads: - Meget høj tilfredshed for 7 ud af 9 parametre. - Personalet yder forsat en god service på genbrugspladsen og tilfredsheden er høj blandt kunderne. - Trafiksikkerheden og ordenen på genbrugspladsen, finder enkelte kunder mindre tilfredsstillende, men overordnet set er kunderne meget tilfredse med genbrugspladsen. Ud fra kommentarerne kan det udledes, at det der giver høj kundetilfredshed er, at/hvis: - åbningstiderne udvides på hverdage på de små genbrugspladser. - der er mere opsøgende personale til at hjælpe med aflæsning og vejledning. Side 5 af 48

6 - flere containere bliver nedsænket for at gøre aflæsningen lettere. - trafiksikkerheden kan forbedres ved at lave pladserne større fx ved haveaffald - der er mulighed for at aflevere flere asbestplader. Side 6 af 48

7 4 Metode og gennemførelse De følgende afsnit specificerer undersøgelsens metode og gennemførelse, herunder de usikkerheder og fejkilder, som undersøgelsen er forbundet med. 4. Målgruppe og respondenter Målgruppen for tilfredshedsundersøgelsen er kunderne på de fem genbrugspladser, som kommer som private eller erhvervsvirksomheder for at benytte genbrugspladsen. 4.2 Projektfaser Undersøgelsen bestod af følgende projektfaser:. Godkendelse af projektbeskrivelsen 2. Fastlæggelse af spørgeskema, analyseplan og rapportering 3. Afklaring af praktiske forhold omkring gennemførsel af undersøgelsen 4. Uddannelse/briefing af og bemanding med interviewere 5. Gennemførelse af brugerundersøgelse fra 23. marts til 9. april 6. Bearbejdning af data 7. Rapportering af resultater 4.3 Metode og spørgeramme Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført sammen med en undersøgelse hvor kundernes affald blev vurderet. Interviewerne introducerede spørgeskemaet og uddelte efterfølgende et spørgeskema. Kunderne udfyldte spørgeskemaet inde på pladsen og afleverede det på vej ud. Erfaringen viser, at interviewerne kan nå at henvende sig til størstedelen af kunderne, og at stort set alle ønsker at deltage. Kunderne besvarede spørgeskemaet en gang, det vil sige, at såkaldte gengangere ikke besvarede spørgeskemaet igen. Der var tilknyttet en koordinator, der skulle sikre at interviewene foregik på en faglig og kommunikativ fornuftig måde. Der blev placeret en A-buk med en tekst i indkørslen, som kunden så inden vedkommende blev stoppet. Det betød, at interviewet forløb mere effektivt, da kunden herved er forberedt på, hvad der skal til at ske. Side 7 af 48

8 Tabel viser, hvornår undersøgelsens blev gennemført på de forskellige genbrugspladser i Varde Forsyning. Tabel : Bemandingsplan for gennemførelse af undersøgelse Dag Varde Oksbøl Nr. Nebel Ølgod Vrenderup Søndag d. 23/3 9-5 X X 9-5 Mandag d. 24/3 7-7 X -7 X -7-7 X -7 X Tirsdag d. 25/ X -7-7 X -7 X Onsdag d. 26/ X -7-7 Torsdag d. 27/ X -7 X -7 X -7 Fredag d. 28/3 7-7 X -7-7 X -7 X -7 X Lørdag d. 29/ X X Søndag d. 30/ X Mandag d. 3/3 7-7 X -7-7 X Åbningstider for genbrugspladserne Åbningstiderne på genbrugspladserne fremgår af tabel 2. I forhold til undersøgelsen i 202 er åbningstiderne øget. Der er nu søndagsåbent på alle pladserne, hvor det tidligere kun var Nr. Nebel der havde søndagsåbent. Endvidere åbnes der nu kl på hverdage i Varde og kl..00 på hverdage på de øvrige genbrugspladser. Tabel 2: Åbningstider for genbrugspladser i Varde Forsyning Ugedag Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Mandag :00-7:00 :00-7:00 07:00-7:00 :00-7:00 :00-7:00 Tirsdag :00-7:00 :00-7:00 07:00-7:00 :00-7:00 :00-7:00 Onsdag :00-7:00 :00-7:00 07:00-7:00 :00-7:00 :00-7:00 Torsdag :00-7:00 :00-7:00 07:00-7:00 :00-7:00 :00-7:00 Fredag :00-7:00 :00-7:00 07:00-7:00 :00-7:00 :00-7:00 Lørdag 09:00-5:00 09:00-5:00 09:00-5:00 09:00-5:00 09:00-5:00 Søndag 09:00-5:00 09:00-5:00 09:00-5:00 09:00-5:00 09:00-5:00 Side 8 af 48

9 4.5 Bearbejdning af data De udfyldte spørgeskemaer er først scannet og efterfølgende bearbejdet i et statistikprogram og i et regneark. Regnearket følger med som bilag. 4.6 Usikkerhed og fejlkilder Brugerundersøgelsen udgør en stikprøve på.876 kunder på de fem genbrugspladser i Varde Forsyning. Stort set alle kunder har ønsket at deltage i kundeundersøgelsen. Der er i undersøgelsens design og gennemførelse forsøgt at tage højde for og minimere fejlkilder, som kunne opstå i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen: - Vejret i interviewperioden: Det har været mildt forårsvejr med enkelte regnvejrsdage i perioden. Således har vejret ikke været en hindring for, at kunderne kunne benytte genbrugspladsen (men snarere tilskyndet til at komme af med affald). - Sæsonen: Sæsonen, hvor undersøgelsen er fortaget i, har en indflydelse på fordelingen mellem private husstande og virksomheders brug af pladsen. 4.7 Spørgeskema I samarbejde med Varde Forsyning er der udarbejdet et spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder både åbne og lukkede spørgsmål. Nogle af spørgsmålene og parametrene fra de tidligere undersøgelser er fastholdt i spørgeskemaet, således at det i analysen er muligt at sammenligne udviklingen. Spørgeskemaet ses på næste side. Side 9 af 48

10 + Hvad synes du om denne genbrugsplads? + Hvor tilfreds er du med? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Åbningstiden i weekenden Åbningstiden på hverdage Personalets synlighed Personalets vejledning Ordenen på pladsen Køreafstanden til denne genbrugsplads Trafiksikkerheden på pladsen Indretningen af pladsen, herunder kørselsforholdene Ventetiden Dit affald er? Privat affald Erhvervsaffald - fra erhvervsaktivitet Både erhvervsaffald og privat affald Hvis du kommer med privat affald, hvilken type husstand kommer du fra? Sommerhus (fritids/helårs) Villa/parcelhus/stuehus Rækkehus Lejlighed/etagebolig Andet Hvor ofte bruger du denne genbrugsplads? -4 gange om året 5-2 gange om året 3-24 gange om året Oftere end 24 gange om året Er du opmærksom på at, skraldemanden tager dine batterier og småt elektronik med, hvis de ligger i en klar pose på låget af dine affaldsbeholdere? Ja Nej Hvordan oplever du servicen på denne genbrugsplads i forhold til for 2 år siden? Servicen er blevet meget bedre Servicen er blevet lidt bedre Servicen er cirka den samme Servicen er blevet lidt dårligere Servicen er blevet meget dårligere Ved ikke Hvad er god service for dig når du er på en genbrugsplads? Har du forslag eller kommentarer i øvrigt, kan du skrive dem her. + + Side 0 af 48

11 5 Resultater Dette afsnit giver ved hjælp af tabeller og figurer en detaljeret oversigt over resultaterne af kundernes besvarelser på de fem genbrugspladser i Varde Forsyning. Kunder, der har undladt at svare eller svaret ved ikke, er ikke medtaget i analysen af det pågældende spørgsmål. Generelt har alle kunder været i stand til at besvare langt de fleste spørgsmål i spørgeskemaet. 5. Antal respondenter.876 kunder har besvaret spørgeskemaet. Tabel 3 viser antallet af respondenter fordelt mellem private husstande og erhvervsvirksomheder. Kunderne skulle tilkendegive, om affaldet var privat fra en husholdning, en erhvervsaktivitet eller både erhvervs- og privataffald. Det skal bemærkes at i de tilfælde, hvor kunder har krydset af i at have affald fra både erhverv og privat, er disse registreret begge steder. Det betyder dermed, at summen ikke svarer til antallet af besvarede spørgeskemaer. 02 kunder svarede, at de kom med både privat- og erhvervsaffald. Disse kunder bliver talt med udelukkende som virksomheder senere i rapporten. Samlet set har.598 husstande og 255 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Derudover har 23 ikke angivet, hvor de har hentet deres affald henne, hvilket betyder, at de ikke indgår i opgørelsen, hvor der skelnes mellem privat- og erhvervsaffald. Tabel 3: Antal af respondenter opgjort efter privat eller erhvervsaffald Antal Procent Privat affald % Erhvervsaffald 53 8% Privat- og erhvervsaffald 02 5% ikke angivet 23 % Total % Side af 48

12 Ølgod Vrenderup Varde Oksbøl Nr. Nebel 5.2 Samlet andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder Den samlede andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder er opgjort i procenter i tabel 4. Tabellen giver et overblik over hver plads præstation på hvert enkelt parameter. For eksempel kan man se, at i Vrenderup er der 7 %, som er mindre tilfredse eller utilfredse med åbningstiderne i hverdagene. En grøn celle indikerer, at en andel på under 5 % er mindre tilfredse eller utilfredse. En gul celle indikerer en andel mellem 5-0 %, og en rød celle viser, at andelen er større end 0 % af alle adspurgte kunder. Der er også lavet to lignende tabeller opgjort i kundetype, private husstande eller erhverv. Disse tabeller er opstillet i bilaget under Samlet andel. Resultaterne for hvert enkelt parameter er opgjort i de følgende afsnit fra Tabel 4: Samlet andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder i procent Alle brugere 204 Åbningstider i weekenden Åbningstider på hverdage Personalets synlighed Vejledningen fra personalet 2 0 Ordenen på pladsen Køreafstanden til denne genbrugsplads Trafiksikkerheden på pladsen Indretningen af pladsen, herunder kørselsforholdene Ventetiden 0 2 Side 2 af 48

13 Genbrugsplads 5.3 Åbningstiden i weekenden Figur viser den procentvise fordeling af kundernes tilfredshed med åbningstiderne i weekenden, fordelt efter genbrugsplads. Her kan man for eksempel se, at 65 % af kunderne i Ølgod er meget tilfredse med åbningstiderne i weekenden. Generelt er kunderne tilfredse med åbningstiderne i weekenden på alle genbrugspladser. Dette er en forbedring i forhold til 202, hvilket kan skyldes, at alle genbrugspladser nu holder åbent om søndagen, hvor det tidligere kun var Nr. Nebel, der havde søndagsåbnet. Figur : Fordeling af kundernes tilfredshed med åbningstiderne i weekenden, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent). 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Figur 2 viser kundernes procentvise tilfredshed med åbningstiderne i weekenden. Figuren er opdelt efter kundetype. For eksempel viser figur 2 at 67 % af de private kunder er meget tilfredse med åbningstiderne, mens 6 % af virksomhederne er meget tilfredse. Den procentvise forskel mellem private og virksomheder kan skyldes, at private får mest ud af, at genbrugspladserne holder åbent om søndagen, mens virksomheder mest bruger pladserne i hverdagen. Figur 2: Fordeling af kundernes tilfredshed med åbningstider i weekenden, opdelt efter kundetype (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Private husstande Virksomheder 6 38 Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Side 3 af 48

14 Genbrugsplads 5.4 Åbningstiden på hverdage Figur 3 viser fordelingen af kundernes tilfredshed med åbningstiden på hverdage fordelt på de forskellige genbrugspladser. For eksempel viser figur 3, at 53 % er meget tilfredse med åbningstiderne på hverdage for Oksbøls genbrugsplads. Der er lidt mindre tilfredshed med åbningstiderne på hverdage end i weekenden. I Nr. Nebel og Ølgod er henholdsvis % og 2 % mindre tilfredse eller utilfredse med åbningstiderne. Dette bliver også udtrykt i kommentarerne. Varde Genbrugsplads klarer sig allerbedst med kun 3 %, der er mindre tilfredse. Dette skyldes, at Varde har åbnet tidligere end de andre pladser. Overordnet set er de øgede åbningstider blevet godt modtaget af kunderne. Figur 3: Fordeling af kundernes tilfredshed med åbningstiderne på hverdage, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent). 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Figur 4 viser fordelingen af kundernes tilfredshed med åbningstiderne på hverdage opdelt efter kundetype. For eksempel fremgår det, at 58 % af private husstande er meget tilfredse med åbningstiderne, mens 47 % af virksomhederne er meget tilfredse med åbningstiderne. Andelen af mindre tilfredse og utilfredse kunder er større ved virksomhederne end ved private husstande. Figur 4: Fordeling af kundernes tilfredshed med åbningstiderne på hverdage, opdelt efter kundetype (opgjort i procent). 0% 25% 50% 75% 00% Private husstande Virksomheder Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Side 4 af 48

15 Genbrugsplads Generelt er kunderne mere tilfredse med åbningstiderne i weekenden end åbningstiderne på hverdage, og det gælder både for private husstande og virksomheder. Den største utilfredshed er at finde ved åbningstiderne på hverdage for virksomheder. På Nr. Nebel, Oksbøl og Ølgod er der forholdsvis flere kunder, som er mindre tilfredse eller utilfredse med åbningstiderne i hverdagen, mens Varde klarer sig bedst. Antallet af utilfredse kunder, kan skyldes at genbrugspladserne nu lukker kl. 7, hvor de tidligere lukkede kl Personalets synlighed Kunderne lægger stor vægt på, at personalet er synligt, når de kommer ind på en genbrugsplads. Figur 5 viser kundernes tilfredshed med personalets synlighed på de forskellige genbrugspladser. Eksempelvis viser figur 5, at 56 % af kunderne er meget tilfredse med personalets synlighed på Varde Genbrugsplads. Stort set alle kunder er tilfredse med personalets synlighed på Varde Forsynings genbrugspladser. Endvidere er tilfredsheden blevet større sammenlignet med sidste undersøgelse i 202. Dette kan ses i bilaget under Sammenligning og i afsnit 5.5. Figur 5: Fordeling af kundernes tilfredshed med personalets synlighed på genbrugspladserne, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl 5 48 Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Side 5 af 48

16 Genbrugsplads 5.6 Personalets vejledning God vejledning er måske den vigtigste faktor kundernes oplevelse af en genbrugsplads, hvilket blandt andet fremgår af de kommentarer, som kunderne har givet. Generelt set er kunderne rigtigt godt tilfredse med personalets vejledning på alle genbrugspladser i Varde Forsyning. Der er stort set ikke nogen der er mindre tilfredse eller utilfredse med personalets vejledning. Ølgod genbrugsplads klarer sig bedst. Figur 6: Fordeling af kundernes tilfredshed af personalets vejledning, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Samlet set er kunderne tilfredse med både personalets synlighed og vejledning på de forskellige genbrugspladser. Andelen af mindre tilfredse eller utilfredse kunder ligger omkring 2 % eller derunder ved de forskellige genbrugspladser. Dette viser, at Varde Forsyning har gjort fremskridt i forhold til sidste undersøgelse. Side 6 af 48

17 Genbrugsplads 5.7 Ordenen på genbrugspladsen Figur 7 viser fordelingen af kundernes tilfredshed med ordenen på de respektive genbrugspladser. For eksempel er 7 % af kunderne meget tilfredse med ordenen på Vrenderup Genbrugsplads. Generelt set er kunderne tilfredse med ordenen på genbrugspladserne. Kun i Oksbøl er 3 % mindre tilfredse med ordenen. Figur 7: Fordeling af kundernes tilfredshed med ordenen på genbrugspladserne, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup 7 28 Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Side 7 af 48

18 Genbrugsplads 5.8 Køreafstand til genbrugsplads Hvor langt kunderne har til genbrugspladserne påvirker deres tilfredshed med den enkelte plads. I figur 8 er fordelingen over kundernes tilfredshed med denne parameter opstillet. For eksempel viser figuren, at 69 % af kunderne ved Ølgod genbrugsplads er meget tilfredse med køreafstanden. Den største andel af mindre tilfredse eller utilfredse er ved Oksbøl Genbrugsplads, hvor henholdsvis 0 % og 9 % er mindre tilfredse eller utilfredse med køreafstanden. Figur 8: Fordeling af kundernes tilfredshed med køreafstand til genbrugspladserne, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Generelt er tilfredsheden med køreafstanden til genbrugspladserne lidt lavere, hvilket kan skyldes de relativt store afstande i Varde Kommune samt at nogle små genbrugspladser er i 203 er blevet lukket, hvorfor nogle kunder har fået lidt længere til en genbrugsplads end tidligere. Kunder med affald fra sommerhuse, der kommer på Oksbøl og Nr. Nebel Genbrugspladser er generelt lidt mindre tilfredse med køreafstanden. Der henvises til de afgivne kommentarer, hvor kunderne enten giver forslag eller udtrykker, hvad de netop finder utilfredsstillende ved køreafstanden. Side 8 af 48

19 Genbrugsplads I figur 9 er tilfredsheden med køreafstanden opdelt efter kundetype. Herved kan man for eksempel se, at 5 % af virksomhederne er meget tilfredse med køreafstanden til genbrugspladserne. Generelt er virksomhederne mindre tilfredse med køreafstanden til genbrugspladserne end private husstande. Figur 9: Fordeling af kundernes tilfredshed med køreafstand til genbrugsplads, opdelt efter kundetype (opgjort i procent). 0% 25% 50% 75% 00% Private husstande Virksomheder Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds 5.9 Trafiksikkerheden på genbrugspladsen Kundernes oplevelse og tilfredshed med trafiksikkerheden er opstillet i figur 0. Her ses det for eksempel, at 49 % af kunderne er meget tilfredse med trafiksikkerheden i Oksbøl, mens 6 % er mindre tilfredse med trafiksikkerheden i Varde. Den største andel af mindre tilfredse kunder er ved Varde Genbrugsplads. I bilagene er der ligeledes opstillet en figur over tilfredsheden med trafiksikkerheden opdelt efter kundetype og om betydningen af, om det er hverdag eller weekend. Generelt er der ingen forskel mellem hverdag og weekend eller mellem private husstande og virksomheder. Figurerne findes i bilaget under Trafiksikkerhed. Figur 0: Fordeling af kundernes tilfredshed med trafiksikkerhed på genbrugspladsen, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Side 9 af 48

20 Genbrugsplads 5.0 Indretning af genbrugspladsen Figur viser kundernes tilfredshed med indretningen af genbrugspladserne. For eksempel er 62 % meget tilfredse med indretningen af Ølgod genbrugsplads. Den største andel af mindre tilfredse eller utilfredse kunder finder man på Oksbøl og Varde Genbrugspladser. Det kan nævnes, at Varde Forsyning netop har igangsat renoveringen af disse to genbrugspladser. Figur : Fordeling af kundernes tilfredshed med indretningen af genbrugspladsen, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Deles kunderne op i private husstande og virksomheder, er der en lille forskel mellem, hvem der er mest tilfredse med indretningen af pladsen. Figur 2 viser denne fordeling. Som det kan ses, er 7 % af virksomhederne mindre tilfredse med indretningen, mens 4 % af private husstande er mindre tilfredse, og % er utilfredse. Figur 2: Fordeling af kundernes tilfredshed med indretning af genbrugspladserne, opdelt efter kundetype (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Private husstande Virksomheder Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Side 20 af 48

21 Genbrugsplads 5. Ventetiden Ventetid på at få hjælp til at læsse affald af er et parameter, som bliver vægtet højt af mange kunder. Figur 3 giver et overblik over kundernes tilfredshed med ventetiden. Her kan det blandt andet ses, at i Nr. Nebel er 60 % af kunderne meget tilfredse med ventetiden. Generelt klarer alle genbrugspladserne det godt på dette parameter. Nr. Nebel er i top med 66 % meget tilfredse kunder. Dog skal der også her tages højde for travlhed på pladser og størrelse på mandskabet. Figur 3: Fordeling af kundernes tilfredshed med ventetiden på genbrugspladserne, opdelt efter plads (opgjort i procent) 0% 25% 50% 75% 00% Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Alle brugere 58 4 Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Side 2 af 48

22 5.2 Husstandstype I spørgeskemaet har kunderne besvaret, hvilken type bolig de kommer fra. Dette er opstillet i figur 4, som giver et overblik over fordelingen af husstandstyper, der benytter Varde Forsyning. Eksempelvis viser figuren, at 89 % af kunderne på Varde Genbrugsplads kommer fra villa/parcelhus/stuehus. Som det fremgår af figuren kommer langt størstedelen af kunderne fra villa/parcelhus/stuehus. Dog ser det lidt anderledes ud ved Nr. Nebel og Oksbøl Genbrugspladser, hvor omkring 30 % kommer fra sommerhuse, hvilket forklares ud fra deres placering tæt på sommerhusområder. Figur 4: Fordeling af kundernes husstandstyper, opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Sommerhus Villa/parcelhus/stuehus Rækkehus Lejlighed/etagebolig Andet 5 Side 22 af 48

23 5.3 Besøgshyppighed Det udleverede spørgeskema registrerede også, hvor kunderne har hentet deres affald. Figur 5 giver et overblik over, hvor ofte henholdsvis private husstande og virksomheder kommer på pladserne. Eksempelvis viser figuren, at halvdelen af virksomhederne, der bruger genbrugspladserne, kommer mere end 24 gange om året, mens 9 % af private hustande kommer mere end 24 gange om året. Ud fra figuren kan man derfor se, at virksomheder er oftere gengangere end private husstande. Figur 5: Fordeling af besøgshyppighed opdelt efter kundetype (opgjort i procent) 60% 50% 50% 40% 36% 37% 30% 20% 9% 9% 26% 0% 9% 5% 0% Privat husstand Virksomhed -4 gange om året 5-2 gange om året 3-24 gange om året Oftere end 24 gange om året Besøgshyppigheden er også opdelt efter genbrugspladserne i figur 6. Her fremgår det, at Oksbøl og Ølgod har flest gengangere, der kommer mere end 24 gange om året. Vrenderup har færrest gengangere, der kommer mere end 24 gange om året. Figur 6: Besøgshyppighed opdelt efter genbrugsplads (opgjort i procent) Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod 30-4 gange om året 5-2 gange om året 3-24 gange om året Oftere end 24 gange om året Side 23 af 48

24 5.4 Batteriafhentning Der blev også spurgt ind til kundernes kendskab til batteriafhentningsordningen i spørgeskemaet. Resultatet er opstillet i figur 7, som viser at 84 % af kunderne kender til denne affaldsordning, mens 6 % ikke kender til den. Dette er en forbedring set i forhold til sidste undersøgelse i 202, hvor 69 % kendte til batteriordningen. Figur 7: Er du opmærksom på, at skraldemanden tager dine batterier og småt elektronik med, hvis de ligger i en klar pose på låget af dine affaldsbeholdere? 6% 84% Ja Nej 5.5 Sammenligning af serviceniveau Kunderne blev også bedt om at vurdere serviceniveauet i forhold til 202. Der var mulighed for at give følgende svar: service er blevet meget bedre, lidt bedre, cirka den samme, lidt dårligere og meget dårligere i forhold til for to år siden. Resultatet er opstillet i figur 8. Generelt set oplever de fleste kunder at serviceniveauet er blevet meget bedre, eller er den samme som for to år siden. 47% af private husstande melder at de oplever servicen er blevet meget bedre og ligeledes 45% af virksomheder. Kun meget få svarer at de oplever at serviceniveauet er blevet lidt dårligere eller meget dårligere. Personalet har dermed ydet en bedre indsats, set fra kundernes synpunkt. Figur 8: Sammenligning af serviceniveau med 202, opdelt efter kundetyper, opgjort i procent 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 5% 0% 5% 0% 47% 45% 27% 25% 26% 26% Meget bedre Lidt bedre Cirka den samme 0% % 0% % Lidt dårligere Meget dårligere Privat Virksomhed Side 24 af 48

25 Figur 9 viser oplevelsen af serviceniveauet i forhold til 202 opdelt på genbrugspladserne. Her fremgår det, at kunderne ved Varde og Vrenderup har oplevet den største forbedring på serviceniveauet. Hele 64 % af kunderne i Varde mener, at serviceniveauet er blevet meget bedre og på samme måde 5 % af kunderne i Vrenderup. Figur 9: Sammenligning af serviceniveau i forhold til 202 opdelt på genbrugspladser, opgjort i procent Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod Meget bedre Lidt bedre Cirka den samme Lidt dårligere Meget dårligere Side 25 af 48

26 Ølgod Vrenderup Varde Oksbøl Nr. Nebel 5.6 Sammenligning med resultaterne fra 202 Varde Forsyning valgte i 202 at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse. Resultaterne fra 202 er sammenlignet med resultaterne præsenteret i denne rapport. Tabel 5 viser differencen i mindre tilfredse og utilfredse kunder mellem de to undersøgelser. Et negativt fortegn betyder et fald i antallet af mindre tilfredse og utilfredse kunder. Disse felter er markeret grønt, da faldet er positivt. Modsat indikerer de røde en stigning i antallet af mindre tilfredse eller utilfredse kunder i perioden For eksempel viser figuren, at andelen af kunder, der er mindre tilfredse eller utilfredse med åbningstiden, er faldet med 28,5 % i Oksbøl. Tabel 5: Differencen i andelen af mindre tilfredse eller utilfreds kunder (opgjort i procent) Alle brugere Difference Åbningstid -0,6-28,5-22, -2,6-5,2 Personalets synlighed -2,2-8, -0,7 0,9-0, Vejledningen fra personalet -,3-5,9-0,5,3-0,4 Ordenen på pladsen -0,2,0-0,2 0,4 0,3 Køreafstanden til denne genbrugsplads 6,5 0,,3 6,0 0,0 Trafiksikkerheden på pladsen -0,9-0,3 2,8-0,7 0,4 Indretningen af pladsen, herunder kørselsforholdene -0,8 8,0,8-2,2 0,4 Ventetiden 0,3-0,2-0,7 0, -0,5 Generelt er der sket størst forbedring i tilfredsheden omkring åbningstiderne på genbrugspladserne. Her er antallet af mindre tilfredse eller utilfredse kunder faldet på alle genbrugspladser, hvilket viser at de ændrede åbningstider har gjort kunderne meget mere tilfredse. Ændringen i åbningstiderne har været søndagsåbnet for alle genbrugspladser og tidligere åbnet i hverdagene. Fremgangen er størst på Oksbøl, Varde og Vrenderup genbrugsplads, der er faldet med henholdsvis 28,5 %, 22, % og 2,6 %. Derimod er utilfredsheden med køreafstanden til genbrugspladserne generelt steget ved alle pladser undtaget Ølgod, og skaber derved mindre tilfredshed blandt kunderne. Dette kan skyldes nedlukning af små genbrugspladser rundt i Varde forsyning. Specielt kunderne fra genbrugspladserne i Nr. Nebel og Oksbøl efterspørger genbrugspladser i sommerhusområderne, dette er uddybet i kommentarerne, i afsnit 6. Set ud fra den enkelte plads har Nr. Nebel oplevet en fremgang på 6 ud af 8 parametre. Bedst er det gået med personalets synlighed og vejledning på genbrugspladsen. Dog er der en stigning på 6,5 % i mindre tilfredse eller utilfredse kunder ved køreafstanden til pladsen. Dette kan skyldes lukning af genbrugspladsen i Blåvand. Side 26 af 48

27 Oksbøl har haft størst fremgang i tilfredsheden med åbningstiderne, personalets synlighed og vejledning. Igen et tegn på at tiltagene i Varde Forsyning har båret frugt. Køreafstanden til og indretningen af genbrugspladsen har desværre skabt flere utilfredse kunder. Her skal det bemærkes, at Varde Forsyning har igangsat en renovering af genbrugspladsen, hvilket kan have påvirket utilfredsheden med indretningen. Varde genbrugsplads har ligeledes haft meget stor fremgang i tilfredsheden med åbningstiden og personalets præstation med vejledning og synlighed, sammenlignet med sidste tilfredshedsundersøgelse. Tilfredsheden med trafiksikkerhed, indretning og køreafstand til genbrugspladsen er faldet. Men som oplyst tidligere er der igangsat en renovation af genbrugspladsen, hvilket påvirker trafiksikkerheden og indretningen. Vrenderup har kun haft fremgang på 3 ud af 8. Kunderne har været mest tilfredse med de ændrede åbningstider, hvor der er sket en markant stigning i tilfredshed. Derudover er kunderne mere tilfredse med indretningen og trafiksikkerhed på genbrugspladsen end tidligere. Ved de øvrige parametre er kunderne blevet mindre tilfredse. Dog skal det bemærkes, at Vrenderup klarede sig rigtig godt i 202 og derved allerede havde et højt tilfredshedsniveau blandt dens kunder. Størst er stigningen i mindre tilfredse eller utilfredse kunder på køreafstanden til genbrugspladsen. Ølgod genbrugsplads har klaret sig bedre på 5 ud af 8 parameter. Generelt klarer genbrugspladsen i Ølgod sig rigtig godt, og der er kun sket små ændringer. Kunderne er mere tilfredse med åbningstiden, personalets synlighed og vejledning, samt ventetiden på genbrugspladsen, end tidligere i 202. Tilfredsheden med ordenen, trafiksikkerhed og indretning af genbrugspladsen er lidt mindre end tidligere, dog er tilfredsheden stadigvæk meget høj. Side 27 af 48

28 5.7 Antal estimerede kunder på ugebasis Sammen med tilfredshedsundersøgelsen blev antallet af kunder registreret på hver genbrugsplads. Dette giver data til at kunne beregne, hvor mange kunder, der kan komme på en uge på de forskellige genbrugspladser. Disse beregninger er opstillet i tabel 6. Eksempelvis er det estimeret, at Oksbøl Genbrugsplads i løbet af en uge vil få besøg af 02 husstande. Tabel 6: Estimeret antal kunder om ugen opdelt i kundetyper og genbrugsplads, i absolutte tal Private husstan de Håndv. 0- ansatte Håndv. 2-0 ansatte Håndv. 0+ ansatte Øvrige virks. Virks. Total Total Nr. Nebel Oksbøl Varde Vrenderup Ølgod I alt I tabel 7 er disse beregninger stillet op i procentsatser for at give et bedre overblik over fordelingen. Derved kan man aflæse, at 90 % af Varde Genbrugsplads kunder er private husstande. (Grunden til at procenterne ikke helt summerer op skyldes afrundinger i estimaterne). Tabel 7: Estimeret antal kunder om ugen opdelt i kundetyper og genbrugsplads, opgjort i procent Genbrugsplads Genbrugsplads Private husstan de Håndv. 0- ansatte Håndv. 2-0 ansatte Håndv. 0+ ansatte Øvrige virks. Virks. Total Total Nr. Nebel 94 % % 2 % 0 % 3 % 6 % 00 % Oksbøl 93 % % % % 3 % 7 % 00 % Varde 90 % 2 % % % 7 % 0 % 00 % Vrenderup 94 % 0 % 0 % 0 % 5 % 6 % 00 % Ølgod 92 % 0 % 2 % 0 % 5 % 8 % 00 % I alt 92 % % % % 5 % 8 % 00 % Den samlede fordeling er opstillet i figur 20. Her fremgår det, hvordan den samlede kundemængde for Varde Forsyning ser ud på en uge ifølge estimaterne. Side 28 af 48

29 Figur 20: Samlet oversigt over estimeret kundebesøg på Varde Forsynings genbrugspladser % % 5% % Private husstande Håndværker 0- ansatte Håndværker 2-0 ansatte Håndværker 0+ ansatte 92% Øvrige virksomheder 5.8 Besøgsfrekvenser Der blev under undersøgelsen registreret, i hvilket tidsrum kunderne kørte ind på pladsen. Det gør det dermed muligt at opstille en graf over besøgsfrekvenserne på hver enkelt plads. Da der ikke blev registreret kunder på alle ugens dage, er det kun sikkert at sige noget om de dage, hvor kundebesøgene blev registreret. Registreringen giver indsigt i, hvordan en gennemsnitlig hverdag kan se ud Besøgsfrekvens for Nr. Nebel Genbrugsplads Besøgsfrekvensen for Nr. Nebel er opstillet i figur 2. På en gennemsnitlig hverdag vil der i tidsrummet -2 komme omkring 27 kunder, hvorfra 2 er virksomheder, og de resterende er private husstande. Figur 2: Besøgsfrekvens på en gennemsnitlig hverdag på Nr. Nebel Genbrugsplads A n t a l Virksomheder Private husstande Interval Side 29 af 48

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

PRISLISTE 15.04.2015

PRISLISTE 15.04.2015 PRISLISTE 15.04.2015 2015 Salg af materialer fra Lønggården, Sorø Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Søsand

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser STU august 2014 Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole 193 besvarelser Resultater på Syddansk Erhvervsskole 193 skolepraktikelever (266 svar i 2013), har i 2014 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere