Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Production: Virker det og kan virkningen måles"

Transkript

1 Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean. Per Nikolaj Bukh sætter i denne artikel fokus på hvad Lean tilbyder i forhold til andre ledelsesteknikker og hvilke udfordringer der er i at måle effekten af Lean. Af professor Per Nikolaj Bukh Med jævne mellemrum dukker nye ledelsesbegreber og -metoder op. Som det seneste skud på stammen tages principper fra Lean Production (Lean) nu i brug i både offentlige og private virksomheder herhjemme. Det er sådan set ikke en ny teknik: De metoder og teknikker, der indføres har dels været velkendte og benyttede i produktionsvirksomheder, dels været anvendt på en række andre områder i udenlandske virksomheder. Ligeledes er der ikke tvivl om, at den praksis der indføres med udgangspunkt i Lean-principperne har slående lighedspunkter med teknikker som procesrationaliseringer (Business Process Reeingineering), kvalitetsledelse (Total Quality Management) og forskellige produktionsoptimeringsteknikker (f.eks. Total Productive Maintenance og Six Sigma), som med succes anvendes mange steder. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at Lean er anderledes. Nogle virksomheder er hurtige til at tage nye ideer som Lean til sig, andre lidt langsommere og nogle er næsten totalt modstandsdygtige. De fleste ledere har en sund skepsis i forhold til metoder, som præsenterer sig som helt nye og netop løsningen på en række udfordringer, som det kunne være godt at få gjort noget ved. Men vi kan naturligvis ikke på forhånd afvise alt nyt som unødvendigt eller gammel vin på nye flasker. Mange ledelsesteknikker er partielle i den forstand, at de primært adresserer ét område: Det kan være budgetlægningens planlægnings- og prognoseevvne, det kan være kapacitetsudnyttelsen eller organisationens kundeorientering eller det kan være omkostningsreduktioner. Lidt groft sagt kan man måske sige, at ledelsesteknikker kan inddeles i tre kategorier: Enten drejer de sig om kunde-/markedsforhold, om omkostningsreduktioner eller om udvikling af organisationens potentiale. For mange virksomheder er det besnærende ved Lean givetvis, at det ikke er et

2 spørgsmål om enten-eller, men snarere at man forsøger at forbedre virksomheden på alle tre områder samtidig. MR: Oversalg kan skabe modstand Ofte er introduktionen af en ny metode ledsaget af en kritik af eksisterende metoder eller en påpegning af svagheder ved eksisterende praksis, som den udfolder sig i den enkelte virksomhed eller mere generelt i de fleste virksomheder. Hvis ikke der er noget, der trænger til at blive lavet om, er der jo ingen grund til at gøre noget ved det. Det er delvist et fænomen á la græsset er grønnere på den anden side af åen, hvor fordele ved nye metoder nogle gange overvurderes, mens ulemper undervurderes. Delvist er der tale om et forandringsledelsestrick: at der skal skabes en brændende platform for forandring, for at ledelsen kan samle opbakning til den. Samtidig medvirker overtalelsesretorikken til at skabe barrierer for accept af de nye metoder: I praksis kan der være en tendens til at fordele overdrives, og det kan være vanskeligt at skelne mellem de ledelsesmæssige tiltag, som faktisk vil gøre nytte og de metoder, der enten slet ikke er egnede for organisationen, eller hvor de faglige argumenter for at indføre metoderne ikke er tilstrækkelige. Når en virksomhed indfører Lean, vil nogle af de værktøjer, der tages i brug være helt nye, mens andre er velkendte metoder, der eventuelt bruges på en ny måde eller i en ny sammenhæng. Og vi ser ofte, at Lean i praksis indeholder elementer af metoder, som allerede var i virksomheden, eller som man alligevel ville have brugt. Der rejser sig derfor et naturligt spørgsmål om, hvorvidt Lean er noget særligt: Gør Lean en forskel? Virker det? Kan det betale sig? MR: Vanskeligt at måle effekten Det kunne være rart med lidt videnskabelig indsigt i om de nye metoder hvad enten det er Lean eller et andet ledelseskoncept er bedre end de gamle metoder eller om de i det hele taget virker. Den skuffende meddelelse er, at det ofte er meget svært at levere den slags beviser, da det i praksis ofte er vanskeligt at gennemføre sådanne undersøgelser. For det første skal der først være en forholdsvis udbredt praksis af en metode, før man kan begynde at snakke om muligheden for videnskabelige test. For det andet er det en komplicerende faktor, at Lean ofte ikke er en stabil metode, som enten ikke er til stede eller er til stede i den enkelte virksomhed.

3 Koncepter tilpasses, videreudvikles og indføres kun delvist, ligesom eksisterende praksisser refortolkes eller omdøbes i lyset af de nye ledelsesmetoder og modebølger. Så spørgsmålet er, hvad det er for et fænomen, man egentlig studerer, og hvilken validitet f.eks. en spørgeskemabaseret undersøgelse af Lean vil have? Endelig er det også vanskeligt at afgøre, hvad kriteriet for at virke er. Ultimativt ville det i en almindelig kommercielt drevet virksomhed være overskud, markedsværdi eller andre økonomiske faktorer, men det kan være en næsten umulig opgave at etablere en forbindelse mellem indførelsen af en bestemt metode på et givet tidspunkt og de økonomiske resultater på et senere tidspunkt ved hjælp af statistiske metoder. MR: Brug for flere målemetoder Det er vanskeligt at vurdere betydningen af Lean idet metoden kan være implementere godt, mindre godt eller ligefrem direkte fejlagtigt. Og det indebærer at en undersøgelse af praksis ikke kun er en undersøgelse af Lean-metodens effekt, men i lige så høj grad er en undersøgelse af den måde metoden er implementeret på. Det er også vanskeligt at skelne mellem virksomheder, der i al almindelighed praktiserer god ledelse og virksomheder, der har gode resultater netop fordi de bruger én bestemt metode. Når man studerer konkrete virksomheders brug af bestemte Lean-teknikker, vil man desuden kunne observere, at der kan være ganske langt mellem den metode, som er beskrevet i litteraturen, og den praksis, som udfolder sig i konkrete virksomheder. Om det er godt eller skidt skal jeg ikke vurdere her men det komplicerer en undersøgelse af brugen af konkrete teknikker. Det er desuden en kerneproblematik, at man i sagens natur ikke kan sammenligne en konkret virksomhed, der bruger en given ledelsesteknologi med den samme virksomhed, der ikke gør det. En mulig løsning er derfor, at sammenligne virksomheder der ligner hinanden, for at afgøre om brugen af bestemte metoder gør en forskel. Alternativt kunne man nøjes med at spørge ledere eller medarbejdere, om de er tilfredse med implementeringen af Lean, eller om de mener det har haft de ønskede resultater. F.eks. at medarbejderne bliver mere motiverede, at der bruges færre ressourcer, at kunderne betjenes bedre eller at man arbejder bedre sammen. De nævnte metoder til at vurdere Lean baserer sig alle på statistiske analyser enten af spørgeskemadata, regnskabsdata eller andre data, der indsamles systematisk. Hvis formålet er at undersøge, om f.eks. nye måder at lede på er bedre end traditionelle metoder, er der talte om

4 indirekte undersøgelsesmetoder, som desuden ofte kræver en undersøgelsespopulation af en vis størrelse. I et forholdsvis lille land som Danmark kan det i sig selv være et problem, at der ikke er så mange virksomheder at vælge imellem, hvis vi ønsker at analysere de mere komplicerede teknikker, der ofte anvendes i store virksomheder. Disse forhold skal dog ikke være et argument for ikke at undersøge, om nye teknikker giver anledning til bedre ledelse og/eller bedre økonomiske resultater i danske virksomheder. Men forholdet kan betyde, at den strengt videnskabelige indsigt må suppleres ad anden vej. MR: Brug for nye indsigter og erfaringer Jeg tror, at den største gevinst både forskningsmæssigt og udviklingsmæssigt kan hentes ved at studere Lean-metoderne mere direkte i de danske virksomheder, som i senere år har sat fokus på nye arbejds- og produktionsformer og indført en mangfoldighed af ledelsesteknikker under betegnelsen Lean. I den casebaserede forskning fokuseres sædvanligvis på virksomhedernes brug af de enkelte teknikker, men effekterne opnås ofte ved brugen af de nye teknikker i kombination og som supplement til de traditionelle værktøjer. Da der kun er få virksomheder herhjemme, der har indført bestemte teknikker i en rendyrket version, vil det være nødvendig ikke at tage udgangspunkt i, om teknikken er i brug eller ej, men i, hvordan Lean reelt bringes i anvendelse. Denne indsigt skal ikke skabes af forskerne alene. Det kræver et samarbejde, hvor det ikke kun er forskernes rolle at spørge, undersøge og analysere; men hvor ny viden og nye metoder skal bringes fra kontorerne og den internationale litteratur ud i de virksomheder, hvor den kan gøre en forskel. Men der er også brug for at de chefer og medarbejdere, der arbejder med Lean i danske virksomheder, deler deres erfaringer med hinanden og videregiver den til de nye årgange af kommende medarbejdere, der er under uddannelse. Lean-litteraturen skal ikke kun skrives af dem, der har det som profession at tale om nye produktionsmetoder og rådgive om det men også af dem, der udøver det og som ved, hvad der virker, hvordan det skal gøres og hvordan det i praksis opleves. Om forfatteren Cand. oecon. Per Nikolaj Bukh, ph.d. (www.pnbukh.com) er professor ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet. Han er forfatter til en række artikler og bøger om forkellige

5 emner, blandt andet Strategikort: Balanced Scorecard som strategiværktøj (2004, Børsens Forlag), Knowledge Management and Intellectual Capital (2005, Palgrave) samt Activity Based Costing (Jurist- og Økonomforbudets Forlag, 2003). Herudover er Per Nikolaj Bukh medlem af en række erhvervsvirksomheders bestyrelse, og han har fungeret som rådgiver for en række private og offentlige virksomheder omkring design af ledelsessystemer og er en hyppigt benyttet foredragsholder og underviser i nye ledelsesteknologier.

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Er budgetkritikken relevant?

Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning CAM-I og svenske erfaringer fører til Beyond Budgeting Beyond

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Christoffer Bidstrup Speciale Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Aalborg Universitet 1 Skolen for Statskundskab Standardtitelblad til seminaropgaver,

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Design- eller brugerdreven

Design- eller brugerdreven Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Formålet med håndbogen Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder, hvad

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Effektiv brug af usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm@bright.dk, ad@asym.dk Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus Formålet med håndbogen Controller-funktionen er blevet mere og mere central i mange virksomheder.

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere