Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af lovgivning og egne regelsæt."

Transkript

1 Peter Frederiksen Blomstermarken Aalborg Tlf.: Web: Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold, offentligret, ledelsesbetjening, regeludfærdigelse og -implementering, legalitetskontrol i vid forstand samt løsning af komplekse juridiske opgaver. Fagligt ses jeg som engageret, selvstændig og særdeles kompetent med en evne til hurtigt at overskue og analysere komplicerede problemstillinger med fokus på løsninger. På det mere personlige plan opfattes jeg som let omgængelig med en uformel omgangstone. Erhvervserfaring: Videregående uddannelse: Jurist (specialkonsulent) v/ Aalborg Universitet, Ledelsessekretariatet Ansvarlig for AAU s styrelses- og kompetenceforhold, herunder for udfærdigelse og implementering af vedtægt, delegationsinstruks mv. Udarbejdelse af oplæg mv. til rektorat, bestyrelse og direktion Løsning af komplekse, juridiske ( brandsluknings )opgaver for hele AAU (fx redning af Humanistisk Informatik, vinteren 2014/15) Legalitetskontrol og juridisk rådgivning især ift. universitetsjura, almindelig forvaltningsret og forsikringsret Behandling og afgørelse af sager (fx vedr. aktindsigt, eksamener) Implementering af lovgivning og egne regelsæt Sekretariatsbetjening af Nordjysk Universitetsfond Planlægning og afholdelse af AAU s interne kursus i forvaltningsret. Jurist (fuldmægtig) v/aalborg Universitet, Studieforvaltningen Daglig leder af universitetets valgsekretariat med ansvar for forberedelse og afholdelse af valg til AAU s styrende organer Ansvarlig for AAU s regler om disciplinære sanktioner overfor studerende og indstilling af disciplinærsagers afgørelse til rektor Behandling og afgørelse af sager (især vedr. optagelse af studerende) Legalitetskontrol og juridisk rådgivning især ift. uddannelsesjura Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Jurist (fuldmægtig) v/aalborg Universitet, TekNatSund-fakultetet Udfærdigelse og implementering af regelsæt Behandling og afgørelse af eksamensklagesager. Jurist v/ Foreningen Til Borgernes Retssikkerhed Butik (14 år), værnepligt (11 mdr.), avisbud (2 år) Cand.jur. (selvstuderende), Aalborg Universitet 2013 Bacheloruddannelsen i Jura (selvstuderende), Aalborg Universitet 20 Cand.merc.jur., Aalborg Universitet 2004 Persondataret, cand.jur. (enkeltfag, ECTS) 2013 Lean-ledelse i praksis, diplomuddannelse (enkeltfag, ECTS) 2011 Side 1 af 2

2 Cand.jur. & cand.merc.jur. Telefon: Blomstermarken 83 Peter Frederiksen Aalborg Sprog: IT: Fritid: Dansk: Ekspert-niveau i skrift og tale Engelsk: Flydende (forhandlingsniveau i skrift og tale) Effektiv bruger af office-pakker, browser, Min fritid bruger jeg fortrinsvis på hygge med min kæreste, min familie og mine venner samt på motionstræning i center. Herudover engagerer jeg mig i diverse foreninger og klubber som bestyrelsesmedlem. Side 2 af 2

3 Cand.jur. & cand.merc.jur. Telefon: Blomstermarken 83 Peter Frederiksen Aalborg VIDEREGÅENDE UDDANNELSE: FAG & KARAKTEROVERSIGT * * Kopier af eksamensbeviser kan findes her: ENKELTFAG Fagelement, -niveau og år Mdtl. Skr. Fagelement, -niveau og år Mdtl. Skr. Persondataret, cand.jur., 2013 Leanledelse i praksis, diplom, Karakterer efter 7-trinsskalaen JURAUDDANNELSEN BA i jura Mdtl. Skr. Cand.jur. Mdtl. Skr. Juridisk metode, retslære og retshistorie B Ansættelsesret og arbejdsret 12 Statsforfatningsret Grundlæggende skatteret B Juridisk valgfag B Civilproces I 12 Formueret 2 (køberet, obligationsret Fast ejendom 7 B B I, IP-ret og indledning til tingsret) Selskabsret B EU-ret og folkeret B Civilproces II (mediation og voldgift) 12 Strafferet og straffeproces 4 Pengeinstitutjura 4 Familieret og arveret 02 Valgfag (Grundrettigheder) 12 Formueret 3 (obligat.ret II, konkursret, Valgfag (Selskabsskatteret) 12 B B tvangsfuldbyrdelse, panteret og kaution) Kandidatspeciale Forvaltningsret B Fag: Pengeinstitutjura/forvaltningsret Titel: Tilsynet med pengeinstitutters ledelse Finanstilsynets anvendelse af fit & Bachelorprojekt B proper-reglerne Karakterer efter 7-trinsskalaen, B = bestået/merit ERHVERVSJURAUDDANNELSEN: JURIDISKE FAG HA-Jur. Mdtl. Skr. Cand.merc.jur. Mdtl. Skr. Juridisk metode Procesret Forvaltningsret, alm. del Erhvervsreguleringsret, videregående 13 Miljøret (herunder EU-ret) Markedsret Erhvervsstrafferet Arbejdsret Selskabsret, videregående Formueret 8 Obligationsret, inkl. CISG 9 Skatteret (personskatteret) Finansierings/tings-ret, videregående Selskabsret Grundrettigheder 11 8 Insolvensret Immaterialret Finansierings//tings-ret Selskabsskatteret 11 9 EU-ret Kandidatspeciale International privatret Komparativ ret Fag: Grundrettigheder/forvaltningsret Titel: Hvornår er det lige lige? Bachelorprojekt 11 Fag: Selskabsret/finansieringsteori Titel: Spaltning af børsnoterede selskaber som instrument til frembringelse af Shareholder value Karakterer efter 13-skalaen ERHVERVSJURAUDDANNELSEN: ØKONOMIFAG HA-Jur. Mdtl. Skr. Cand.merc.jur. Mdtl. Skr. Omkostningsteori Finansieringsteori, videregående Afsætningsøkonomi Organisationsteori 7 Investeringsteori Økonomistyring 7 Statistik International virksomhedsøkonomi Internt og eksternt regnskabsvæsen 9 Virksomhedsvurdering og værdian- 9 Finansieringsteori sættelse Penge- og kapitalmarkeder 11 9 Personaleadministration 9 Internationale monetære forhold Karakterer efter 13-skalaen

4

5

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE

Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE Afgivet af et underudvalg under Det faglige landsudvalg forde samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser, nedsat af direktoratet for de videregående

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12)

Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12) Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12) Udarbejdet af Sandie Nøhr Nielsen Cand.merc.jur.-studerende Copenhagen Business School FORORD 3 STUDIEOVERSIGT 4 CBS BACHELOR HA(JUR.) UDDANNELSENS

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura Fagbeskrivelse Valgfag 9. Semester 2011 Jura og erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning 2010 -----OOOO----- Aalborg Universitet

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

vækst end tilsvarende virksomheder uden akademikere evne til at skabe nye serviceydelser og produkter

vækst end tilsvarende virksomheder uden akademikere evne til at skabe nye serviceydelser og produkter NYHEDSBREV NR. 9, 8. MAJ 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Tour de Hjørring side 2 Scanvogn i medvind side 7 Nyt virksomhedsbesøg side 8 EU-information side 9 Formanden mener

Læs mere