Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Januar - juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Januar - juni 2015"

Transkript

1 Netværk for optimering af drift og vedlighold Arrangementer i DDV Januar - juni 2015

2 Kære medlemmer DDV-programmet for 1. halvår 2015 er klar, og det indeholder mange forskellige tilbud om konferencer, temamøder og seminarer inden for de forskellige optimeringsdiscipliner og vedligeholdsværktøjer. Med baggrund i DDV-brugerundersøgelsen i efteråret 2014, hvor vi bad medlemmerne komme med ønsker til det kommende årsprogram, kan DDV nu præsentere en række konferencer med spændende emner og indlægsholdere, temamøder fra medlemsvirksomhederne og et nyt seminarprogram. I 2015 tilbyder DDV to typer seminarer: Kommunikation og Grundlæggende vedligehold. Hver seminarrække består af fire dagsforløb - 2 i foråret og 2 i efteråret -, der i sammenhæng giver deltagerne et godt indblik i emnet, og en række værktøjer lige til at bruge. Hvert forløb afsluttes således, man ikke behøver deltage alle fire dage. Målgruppen for seminarrækkerne er ledere eller kommende ledere, der ønsker at tilegne sig grundviden om emnerne, og som får konkrete værktøjer, der kan afprøves i virksomheden. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver, og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. For seminaret Kommunikation vil der ligeledes blive tilbudt opfølgning imellem møderne. Basis for DDV s medlemmer er stadig netværkene. Møder i de enkelte netværk vil blive programsat og annonceret løbende via hjemmesiden, DDV s nyhedsbreve, og som noget nyt, via LinkedIn. Vi glæder os til at møde jer! ÅRSMØDE / MESSE Generalforsamling... 7 Årsmøde O & M Offshore Expo KONFERENCER Energikonference... 4 Energioptimering gennem differentieret brugstidspunkt... 6 Introduktion til LEAN... 11

3 TEMAMØDER (gratis) Orientering om EFNMS certificering... 4 Energioptimerende løsninger... 5 Termofotografering og Geometrisk Opretning... 7 JYSKs kæmpelager i Uldum... 8 Find viklingsfejl i tide... 8 Systematisk vedligehold og korrekt smøring Optimér vandbehandlingsanlæg og opnå store driftsbesparelser NETVÆRKSDAG NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Øst... 4 NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Vest... 5 SEMINARER Kommunikation er den røde tråd for denne seminarrække. Hver mødedag afsluttes med en hjemmeopgave, som deltageren opfordres til at afprøve i praksis. Efter hvert modul tilbydes et halvdagsarrangement, hvor deltagerne mødes og taler erfaring med de nyligt afprøvede principper. Efter sidste seminar i efteråret bliver der etableret et netværk, hvis deltagerne ønsker det. Ledelse i praksis (forår)... 3 Forandringsledelse (forår)... 9 Kommunikation (efterår) Det strategiske lederskab (efterår) Grundlæggende vedligehold dykker ned i, hvad man som leder eller kommende leder skal overveje, når der arbejdes med vedlighold. Deltagerne præsenteres for relevante og nyttige standarder til støtte for det arbejde. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. Asset Maintenance Management samt grundlæggende vedligeholdselementer (forår)... 6 Planlægning af god vedligehold (forår)... 9 Grundårsagsanalyser metoder og værktøjer (efterår) Vision, Politik, Mål og Strategi for vedligehold (efterår)

4 TEMAMØDE: Orientering om EFNMS certificering (gratis) 21. januar Kl CDV Købmagergade 86, Orientering om krav og muligheder ved certificering til European Maintenance Management Expert (EMME). Mødet er især målrettet mod dem, som overvejer at gå op til eksamen i juni måned På mødet vil der blive orienteret om kravene til certificering samt der vil blive vist eksempler på opgaver. Desuden vil der være certificerede eksperter som fortæller om, hvad de har fået ud af deres certificering. KONFERENCE: Energikonference 28. januar Kl CDV Købmagergade 86, Konferencen er programsat på baggrund af vedtagelse af Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder som trådte i kraft den 8. juli Programpunkter: 1. Lovgivning omkring Tvungen Energisyn i Danmark 2. Gennemgang af Energiledelsesstandarden DS/EN ISO Lovgivning omkring standarder vedr. krav til motor virkningsgrader med tilhørende løsninger 4. Cases fra realiserede projekter 5. Tilskud til energibesparelser NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Øst (gratis) 4. februar Kl JJ Kommunikation Aps Lykkegårdsvej Roskilde Vi inviterer nye medlemmer til en netværksdag, hvor vi fortæller om foreningen og de muligheder, medlemskabet af DDV giver. Mødet vil både være for vedligeholdere, konsulenter, servicevirksomheder samt leverandører. Ud over en præsentation af foreningen, vil nye medlemmer få indblik i hvorledes man får glæde af at netværke, således deltagelse i aktiviteterne ved DDV giver den største værdi.

5 NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Vest (gratis) 5. februar Kl Audi Kongens Kvarter 32 Vi inviterer nye medlemmer til en netværksdag, hvor vi fortæller om foreningen og de muligheder, medlemskabet af DDV giver. Mødet vil både være for vedligeholdere, konsulenter, servicevirksomheder samt leverandører. Ud over en præsentation af foreningen, vil nye medlemmer få indblik i hvorledes man får glæde af at netværke, således deltagelse i aktiviteterne ved DDV giver den største værdi. SEMINAR, Kommunikation og ledelse modul 1: Ledelse i praksis 23. februar Kl Hotel Park Viaduktvej Middelfart Situationsbestemt ledelse handler om at tænke sin ledelse hele vejen rundt; om medarbejderen, om opgaven og om situationen. Det betyder, at for at lede ens skal du lede forskelligt. Du lærer at spotte, hvilken persontype dine medarbejdere er og hvad det stiller af krav til din ledelsesform af den enkelte, når målet er at sikre det bedst mulige resultat. Ledelse i praksis Situationsbestemt ledelse o Hvilken betydning har de forskellige persontyper for samarbejdet? o Hvordan motiveres de forskellige persontyper? Opfølgningsmøde den 16. marts kl TEMAMØDE: Energioptimerende løsninger (gratis) 26. februar Kl SEW Eurodrive A/S Germinivej Greve Kom og bliv inspireret af de nye trends inden for energioptimering. Vi tilbyder løsninger til industrien med fokus på energieffektivitet. Vi vil fortælle om vores nye IE3 motorer, vores motorer med permanente magneter samt vores nyeste keglehjulsgear K19 / K29. Afslutningsvis er der rundtur i produktionen.

6 SEMINAR, Grundlæggende vedligehold modul 1: Asset Maintenance Management samt grundlæggende vedligeholdselementer 4. marts Kl CDV Købmagergade 86, Kurset vil give en grundlæggende forståelse for teknisk Asset Management med baggrund i PAS 55 samt ISO Man vil herved opnå en forståelse for såvel muligheder som begrænsninger ved at bruge disse standarder, både når det gælder internet i vedligeholdsafdelingerne og ikke mindst, når det gælder vedligehold i forhold til andre afdelinger på alle niveauer fra direktionsgang til gulvet. Man vil også i løbet af dagen få en god indsigt i betydningen af de grundlæggende vedligeholdsledelseselementer, så som: Tilgængelighed, Pålidelighed, Vedligeholdssupport, Afhjælpende contra Forebyggende Vedligehold, Fejlmønstre samt Fejlprocesserne af såvel teknisk som menneskelig karakter. Under kurset vil man blive præsenteret for andre relevante og nyttige standarder til støtte for ledelsen af vedligehold. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. KONFERENCE: Energioptimering gennem differentieret brugstidspunkt 10. marts Kl Green Tech Center Lysholt Allé Vejle Tidligere blev strømmen produceret, når den skulle bruges, men nu skal vi også tænke på at bruge strømmen når den produceres. Med op til 50 % vindenergi i el-nettet er der behov for at tænke smart, begrænse og flytte forbrug og lagre energi. Det kræver smarte målere, intelligente systemer og kloge brugere. Det giver mange muligheder og rummer også potentialer, for et mere effektivt elforbrug. Det hedder Smart Grid, men hvad er det? På Green Tech Center kan du se det nye test og demonstration site for intelligente energisystemer og vil i den sammenhæng få et indblik i tankerne bag Smart Grid. Der er mange spændende energiprojekter både i Green Tech House, men

7 også i den omkringliggende energipark, hvor bl.a. man kan se Solbrønden, der har til formål at gemme sommerens solvarme i jorden, og genbruge varmen om vinteren. På dagen vil vi desuden invitere en række andre leverandører og brugere ind til en præsentation af driftsoptimeringsmuligheder for virksomhederne. TEMAMØDE: Termofotografering og Geometrisk Opretning (gratis) 25. marts Kl JJ Kommunikation Aps Lykkegårdsvej Roskilde Termografi af el- og styretavler for at forebygge driftsstop Termografi er en rigtig god måde at forebygge driftstop på og i særlige tilfælde forhindre, at eltavler er skyld i brandulykker og nedsmeltninger. J. A. Elektric kommer med eksempler på, hvor galt det kan gå, om hvad det vil sige med forbyggende vedligehold og dermed sparede udgifter til reparationer, når problemerne fanges i opløbet. Nye metoder for Geometriske Opretninger Jannik Halben, Hamar Laser Instruments Inc., viser de sidste nye metoder for geometriske opretninger med selv-roterende 3D laser-planer med ultra præcision på 0,0025mm./m. for CNC/CMM/drejebænke/boretårne. Metoderne anvendes af kalibreringsinstitutter, maskin- og måleproducenter og i service til valser/ruller/flanger/rør/ skinner osv. TripleScan(tm) systemerne anvendes også til papirmaskiner samt diesel-, turbine-og gear-hus opretninger. De nye metoder for Dynamiske Aksel-Opretning kan testes på en Window-7/8 baseret IP65 Tablet, der vil blive præsenteret på dagen. GENERALFORSAMLING 14. april Kl CDV Købmagergade 86 Afholdelse af ordinær generalforsamling i Den Danske Vedligeholdsforening. Dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement.

8 TEMAMØDE: JYSKs kæmpelager i Uldum (gratis) 16. april Kl JYSK Lars Larsens Vej Uldum Vi skal på besøg på JYSKs centrallager i Uldum mellem Vejle og Horsens i Midtjylland. Det er kvm. og består blandt andet af tre markante højlagre på hver 40 meter. Lageret betjener over 200 JYSK-butikker i Danmark, Norge, Holland og Storbritannien samt cirka 100 franchise-butikker rundt om i hele verden. Projektansvarlig i JYSK, Troels F. Larsen, præsentere os for lageret med dels en introduktion til hvorledes produktion og vedligehold gribes an og dels en rundvisning i hallerne. Efter dette vil der være en afsluttende runde hvor deltagerne får mulighed for at give feed back til JYSK herunder den tekniske afdeling, der gerne modtager gode ideer, som kan implementeres og gøre dem mere effektive. TEMAMØDE: En el-motor brænder ikke bare af - find dine viklingsfejl i tide (gratis) 21. april Kl SKF Danmark A/S Stamholmen 151, Hvidovre 80% af elektriske fejl på motorer starter som overslag mellem viklingerne. Disse overslag påvirker ikke driften direkte, men de starter en negativ spiral af handlinger der i sidste ende giver motoren en kortslutning. Med det korrekte udstyr kan man genskaber de elektriske belastninger motoren ser under start / stop og drift og kan på baggrund heraf evaluere motorens tilstand og netop måle om der forekommer bla. overslag. På dette temamøde vil vi gennemgå de måletekniske løsninger der findes, både med statiske- og dynamiske testsystemer. Vi vil gennemgå teorien bag og lave praktiske forsøg. Vi tager udgangspunkt i SKF s serie af elektriske testere også kendt som Baker-Testere. Arrangement afsluttes med en let anretning.

9 KONFERENCE: Introduktion til LEAN 22. april Kl Messe C Vestre Ringvej 101 Formålet med dagen er at give deltagerne en praktisk introduktion til LEAN principper ved hjælp af LEGO-spillet. Dagen er bygget op i en vekselvirkning mellem oplæg, LEGO-spillet, Kaizen (tavle)møder og evaluering af processen og resultaterne. Målet er at deltagerne har en viden om de overordnede principper i LEAN og samtidig selv arbejder med konkrete værktøjer i praksis. Og selvfølgelig har det sjovt i læringsprocessen! SEMINAR Grundlæggende vedligehold modul 2: Planlægning af god vedligehold 6. maj Kl CDV Købmagergade 86, På kurset vil man komme ind på, hvad der skal til for at lave en god planlægning af vedligeholdet for en virksomheds aktiver på såvel kort som lang sigt. Man vil få en forståelse for planlægningens betydning i forhold til øvrige afdelinger i en virksomhed, samt hvad der skal til, for at planlagte aktiviteter kommer til at fungere efter hensigten. Desuden vil man få en gennemgang og forståelse af en af de mest succesrige planlægningsmetoder, nemlig RCM. Endelig vil man behandle området Risikoledelse/Sikkerhedsledelse med fokus på alle ledelseselementerne samt værktøjer som RAM samt Barrierer og øvrige forebyggende foranstaltninger. Under kurset vil man blive præsenteret for andre relevante og nyttige standarder til støtte for ledelsen af vedligehold. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. SEMINAR, Kommunikation og ledelse modul 2: Forandringsledelse 12. maj Kl Hotel Park Viaduktvej Middelfart Forandringerne i hverdagen fylder både hos ledere og medarbejdere. Forandringsledelse handler om at kende metoder til at skabe varige forandringer. Det kan ofte være let at starte en forandringsproces op men for at sikre succes if. implementering og forankring kræver det motivation af medarbejderne via inddragelse.

10 Forandringsledelse Hvilke metoder og værktøjer kan du anvende til at lede i forandringer Hvilke fordele og evt. udfordringer har din egen ledelsesstil? Opfølgningsmøde den 26. maj kl TEMAMØDE: Systematisk vedligehold og korrekt smøring (gratis) 19. maj Kl ITW Spraytec Nordic Priorsvej Silkeborg Har du interesse i systematisk vedligeholdelse og optimal smøring i teori og praksis? Hvad kan systematisk vedligeholdelse/dokumentation betyde i forholdt til audit? Hvor langt er der fra smøring i teori til praksis? Hvad betyder en god vedligeholdelse i forbrug og på bundlinjen? ÅRSMØDE: Motivation/ledelse, CSR og Networking 2. juni Kl Messe C Vestre Ringvej 101 DDVs årsmøde vil handle om ledelse og motivering af medarbejdere og derigennem skabe rammer for udvikling af mennesker, miljø og virksomheder. Årsmødet lægges i forbindelse med O & M Offshore Expo 15, læs mere om messen på modstående side DDV har i 2015 fokus på offshore, og med O & M Offshore Expo 15 kan foreningen tilbyde medlemmer og udstillere et større set-up for årsmødet. Spændende indlæg fra debattører fra den offentlige scene vil give deres bud på, hvor den danske industri og dens arbejdsplader er på vej hen ligesom der vil blive talt om uddannelse, networking og social ansvarlighed. Alle taler CSR men er det noget for alle typer virksomheder? Et alternativ kunne være LSR local social responsibility; At udvise lokal social ansvarlighed. Virksomheder, der påtager sig et konkret socialt ansvar, har

11 mere tilfredse medarbejdere, hvilket er med til at styrke virksomhedens bundlinje. Glade og tilfredse medarbejdere producere bedre produkter og ydelser og er mindre fraværende. Det skaber ringe i vandet, og vil - hvis man kigger i et større perspektiv - også være med til at udvikle en global bæredygtighed. MESSE: Operation og Maintenance Offshore Expo juni Kl Messe C Vestre Ringvej 101 O&M Offshore Expo med fokus på Operation og Maintenance. En ny international fagmesse, der giver branchen et målrettet udstillingsvindue. På O&M Offshore Expo udstilles løsninger og produkter til alle grene af offshore-industrien, fra knowhow, services, installation og support til værktøj og reservedele. TEMAMØDE: Optimér vandbehandlingsanlæg og opnå store driftsbesparelser (gratis) 11. juni Kl Silhorko-Eurowater A/S Århusvej 79, Stilling 8600 Skanderborg SILHORKO vil gerne invitere dig til en eftermiddag med fokus på vandbehandling. Du vil kunne hente inspiration fra en række konkrete projekter fra bl.a. fødevareindustrien og hospitalssektoren, hvor der er opnået meget store driftsbesparelser efter optimering af eksisterende vandbehandlingsanlæg. Besøget vil også indeholde en rundvisning i produktionen og en kort gennemgang af et nyt servicekoncept med baggrund i kvalitetssikring og fuld dokumentation.

12 Se mere på Alle programpunkter kan dowloades fra DDV s hjemmeside. Kontakt sekretariatet på ved eventuelle spørgmål til programmet. Programmet vil løbende blive opdateret, og der vil som supplement til halvårskataloget komme flere netværksmøder og temamøder på kalenderen. Følg med i vores nyhedsmail. The Danish Maintenance Society Vi deler vores viden med dig - styrk dit faglige netværk Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86 Tlf

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO ERHVERVSLIVET KAN SPARE SEKS MILLIARDER PÅ ENERGIEN. FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HELT

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

TALENTUDVIKLING Kun for voksne!

TALENTUDVIKLING Kun for voksne! TALENTUDVIKLING Kun for voksne! Fra projekt Talenter i Produktionsmiljøet til erhvervsskolerne og andre talentudviklere: opsamling på projekterfaringer omkring vækst gennem talentudvikling af ansatte i

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere