Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Januar - juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Januar - juni 2015"

Transkript

1 Netværk for optimering af drift og vedlighold Arrangementer i DDV Januar - juni 2015

2 Kære medlemmer DDV-programmet for 1. halvår 2015 er klar, og det indeholder mange forskellige tilbud om konferencer, temamøder og seminarer inden for de forskellige optimeringsdiscipliner og vedligeholdsværktøjer. Med baggrund i DDV-brugerundersøgelsen i efteråret 2014, hvor vi bad medlemmerne komme med ønsker til det kommende årsprogram, kan DDV nu præsentere en række konferencer med spændende emner og indlægsholdere, temamøder fra medlemsvirksomhederne og et nyt seminarprogram. I 2015 tilbyder DDV to typer seminarer: Kommunikation og Grundlæggende vedligehold. Hver seminarrække består af fire dagsforløb - 2 i foråret og 2 i efteråret -, der i sammenhæng giver deltagerne et godt indblik i emnet, og en række værktøjer lige til at bruge. Hvert forløb afsluttes således, man ikke behøver deltage alle fire dage. Målgruppen for seminarrækkerne er ledere eller kommende ledere, der ønsker at tilegne sig grundviden om emnerne, og som får konkrete værktøjer, der kan afprøves i virksomheden. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver, og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. For seminaret Kommunikation vil der ligeledes blive tilbudt opfølgning imellem møderne. Basis for DDV s medlemmer er stadig netværkene. Møder i de enkelte netværk vil blive programsat og annonceret løbende via hjemmesiden, DDV s nyhedsbreve, og som noget nyt, via LinkedIn. Vi glæder os til at møde jer! ÅRSMØDE / MESSE Generalforsamling... 7 Årsmøde O & M Offshore Expo KONFERENCER Energikonference... 4 Energioptimering gennem differentieret brugstidspunkt... 6 Introduktion til LEAN... 11

3 TEMAMØDER (gratis) Orientering om EFNMS certificering... 4 Energioptimerende løsninger... 5 Termofotografering og Geometrisk Opretning... 7 JYSKs kæmpelager i Uldum... 8 Find viklingsfejl i tide... 8 Systematisk vedligehold og korrekt smøring Optimér vandbehandlingsanlæg og opnå store driftsbesparelser NETVÆRKSDAG NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Øst... 4 NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Vest... 5 SEMINARER Kommunikation er den røde tråd for denne seminarrække. Hver mødedag afsluttes med en hjemmeopgave, som deltageren opfordres til at afprøve i praksis. Efter hvert modul tilbydes et halvdagsarrangement, hvor deltagerne mødes og taler erfaring med de nyligt afprøvede principper. Efter sidste seminar i efteråret bliver der etableret et netværk, hvis deltagerne ønsker det. Ledelse i praksis (forår)... 3 Forandringsledelse (forår)... 9 Kommunikation (efterår) Det strategiske lederskab (efterår) Grundlæggende vedligehold dykker ned i, hvad man som leder eller kommende leder skal overveje, når der arbejdes med vedlighold. Deltagerne præsenteres for relevante og nyttige standarder til støtte for det arbejde. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. Asset Maintenance Management samt grundlæggende vedligeholdselementer (forår)... 6 Planlægning af god vedligehold (forår)... 9 Grundårsagsanalyser metoder og værktøjer (efterår) Vision, Politik, Mål og Strategi for vedligehold (efterår)

4 TEMAMØDE: Orientering om EFNMS certificering (gratis) 21. januar Kl CDV Købmagergade 86, Orientering om krav og muligheder ved certificering til European Maintenance Management Expert (EMME). Mødet er især målrettet mod dem, som overvejer at gå op til eksamen i juni måned På mødet vil der blive orienteret om kravene til certificering samt der vil blive vist eksempler på opgaver. Desuden vil der være certificerede eksperter som fortæller om, hvad de har fået ud af deres certificering. KONFERENCE: Energikonference 28. januar Kl CDV Købmagergade 86, Konferencen er programsat på baggrund af vedtagelse af Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder som trådte i kraft den 8. juli Programpunkter: 1. Lovgivning omkring Tvungen Energisyn i Danmark 2. Gennemgang af Energiledelsesstandarden DS/EN ISO Lovgivning omkring standarder vedr. krav til motor virkningsgrader med tilhørende løsninger 4. Cases fra realiserede projekter 5. Tilskud til energibesparelser NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Øst (gratis) 4. februar Kl JJ Kommunikation Aps Lykkegårdsvej Roskilde Vi inviterer nye medlemmer til en netværksdag, hvor vi fortæller om foreningen og de muligheder, medlemskabet af DDV giver. Mødet vil både være for vedligeholdere, konsulenter, servicevirksomheder samt leverandører. Ud over en præsentation af foreningen, vil nye medlemmer få indblik i hvorledes man får glæde af at netværke, således deltagelse i aktiviteterne ved DDV giver den største værdi.

5 NETVÆRKSdag for nye medlemmer, Vest (gratis) 5. februar Kl Audi Kongens Kvarter 32 Vi inviterer nye medlemmer til en netværksdag, hvor vi fortæller om foreningen og de muligheder, medlemskabet af DDV giver. Mødet vil både være for vedligeholdere, konsulenter, servicevirksomheder samt leverandører. Ud over en præsentation af foreningen, vil nye medlemmer få indblik i hvorledes man får glæde af at netværke, således deltagelse i aktiviteterne ved DDV giver den største værdi. SEMINAR, Kommunikation og ledelse modul 1: Ledelse i praksis 23. februar Kl Hotel Park Viaduktvej Middelfart Situationsbestemt ledelse handler om at tænke sin ledelse hele vejen rundt; om medarbejderen, om opgaven og om situationen. Det betyder, at for at lede ens skal du lede forskelligt. Du lærer at spotte, hvilken persontype dine medarbejdere er og hvad det stiller af krav til din ledelsesform af den enkelte, når målet er at sikre det bedst mulige resultat. Ledelse i praksis Situationsbestemt ledelse o Hvilken betydning har de forskellige persontyper for samarbejdet? o Hvordan motiveres de forskellige persontyper? Opfølgningsmøde den 16. marts kl TEMAMØDE: Energioptimerende løsninger (gratis) 26. februar Kl SEW Eurodrive A/S Germinivej Greve Kom og bliv inspireret af de nye trends inden for energioptimering. Vi tilbyder løsninger til industrien med fokus på energieffektivitet. Vi vil fortælle om vores nye IE3 motorer, vores motorer med permanente magneter samt vores nyeste keglehjulsgear K19 / K29. Afslutningsvis er der rundtur i produktionen.

6 SEMINAR, Grundlæggende vedligehold modul 1: Asset Maintenance Management samt grundlæggende vedligeholdselementer 4. marts Kl CDV Købmagergade 86, Kurset vil give en grundlæggende forståelse for teknisk Asset Management med baggrund i PAS 55 samt ISO Man vil herved opnå en forståelse for såvel muligheder som begrænsninger ved at bruge disse standarder, både når det gælder internet i vedligeholdsafdelingerne og ikke mindst, når det gælder vedligehold i forhold til andre afdelinger på alle niveauer fra direktionsgang til gulvet. Man vil også i løbet af dagen få en god indsigt i betydningen af de grundlæggende vedligeholdsledelseselementer, så som: Tilgængelighed, Pålidelighed, Vedligeholdssupport, Afhjælpende contra Forebyggende Vedligehold, Fejlmønstre samt Fejlprocesserne af såvel teknisk som menneskelig karakter. Under kurset vil man blive præsenteret for andre relevante og nyttige standarder til støtte for ledelsen af vedligehold. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. KONFERENCE: Energioptimering gennem differentieret brugstidspunkt 10. marts Kl Green Tech Center Lysholt Allé Vejle Tidligere blev strømmen produceret, når den skulle bruges, men nu skal vi også tænke på at bruge strømmen når den produceres. Med op til 50 % vindenergi i el-nettet er der behov for at tænke smart, begrænse og flytte forbrug og lagre energi. Det kræver smarte målere, intelligente systemer og kloge brugere. Det giver mange muligheder og rummer også potentialer, for et mere effektivt elforbrug. Det hedder Smart Grid, men hvad er det? På Green Tech Center kan du se det nye test og demonstration site for intelligente energisystemer og vil i den sammenhæng få et indblik i tankerne bag Smart Grid. Der er mange spændende energiprojekter både i Green Tech House, men

7 også i den omkringliggende energipark, hvor bl.a. man kan se Solbrønden, der har til formål at gemme sommerens solvarme i jorden, og genbruge varmen om vinteren. På dagen vil vi desuden invitere en række andre leverandører og brugere ind til en præsentation af driftsoptimeringsmuligheder for virksomhederne. TEMAMØDE: Termofotografering og Geometrisk Opretning (gratis) 25. marts Kl JJ Kommunikation Aps Lykkegårdsvej Roskilde Termografi af el- og styretavler for at forebygge driftsstop Termografi er en rigtig god måde at forebygge driftstop på og i særlige tilfælde forhindre, at eltavler er skyld i brandulykker og nedsmeltninger. J. A. Elektric kommer med eksempler på, hvor galt det kan gå, om hvad det vil sige med forbyggende vedligehold og dermed sparede udgifter til reparationer, når problemerne fanges i opløbet. Nye metoder for Geometriske Opretninger Jannik Halben, Hamar Laser Instruments Inc., viser de sidste nye metoder for geometriske opretninger med selv-roterende 3D laser-planer med ultra præcision på 0,0025mm./m. for CNC/CMM/drejebænke/boretårne. Metoderne anvendes af kalibreringsinstitutter, maskin- og måleproducenter og i service til valser/ruller/flanger/rør/ skinner osv. TripleScan(tm) systemerne anvendes også til papirmaskiner samt diesel-, turbine-og gear-hus opretninger. De nye metoder for Dynamiske Aksel-Opretning kan testes på en Window-7/8 baseret IP65 Tablet, der vil blive præsenteret på dagen. GENERALFORSAMLING 14. april Kl CDV Købmagergade 86 Afholdelse af ordinær generalforsamling i Den Danske Vedligeholdsforening. Dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement.

8 TEMAMØDE: JYSKs kæmpelager i Uldum (gratis) 16. april Kl JYSK Lars Larsens Vej Uldum Vi skal på besøg på JYSKs centrallager i Uldum mellem Vejle og Horsens i Midtjylland. Det er kvm. og består blandt andet af tre markante højlagre på hver 40 meter. Lageret betjener over 200 JYSK-butikker i Danmark, Norge, Holland og Storbritannien samt cirka 100 franchise-butikker rundt om i hele verden. Projektansvarlig i JYSK, Troels F. Larsen, præsentere os for lageret med dels en introduktion til hvorledes produktion og vedligehold gribes an og dels en rundvisning i hallerne. Efter dette vil der være en afsluttende runde hvor deltagerne får mulighed for at give feed back til JYSK herunder den tekniske afdeling, der gerne modtager gode ideer, som kan implementeres og gøre dem mere effektive. TEMAMØDE: En el-motor brænder ikke bare af - find dine viklingsfejl i tide (gratis) 21. april Kl SKF Danmark A/S Stamholmen 151, Hvidovre 80% af elektriske fejl på motorer starter som overslag mellem viklingerne. Disse overslag påvirker ikke driften direkte, men de starter en negativ spiral af handlinger der i sidste ende giver motoren en kortslutning. Med det korrekte udstyr kan man genskaber de elektriske belastninger motoren ser under start / stop og drift og kan på baggrund heraf evaluere motorens tilstand og netop måle om der forekommer bla. overslag. På dette temamøde vil vi gennemgå de måletekniske løsninger der findes, både med statiske- og dynamiske testsystemer. Vi vil gennemgå teorien bag og lave praktiske forsøg. Vi tager udgangspunkt i SKF s serie af elektriske testere også kendt som Baker-Testere. Arrangement afsluttes med en let anretning.

9 KONFERENCE: Introduktion til LEAN 22. april Kl Messe C Vestre Ringvej 101 Formålet med dagen er at give deltagerne en praktisk introduktion til LEAN principper ved hjælp af LEGO-spillet. Dagen er bygget op i en vekselvirkning mellem oplæg, LEGO-spillet, Kaizen (tavle)møder og evaluering af processen og resultaterne. Målet er at deltagerne har en viden om de overordnede principper i LEAN og samtidig selv arbejder med konkrete værktøjer i praksis. Og selvfølgelig har det sjovt i læringsprocessen! SEMINAR Grundlæggende vedligehold modul 2: Planlægning af god vedligehold 6. maj Kl CDV Købmagergade 86, På kurset vil man komme ind på, hvad der skal til for at lave en god planlægning af vedligeholdet for en virksomheds aktiver på såvel kort som lang sigt. Man vil få en forståelse for planlægningens betydning i forhold til øvrige afdelinger i en virksomhed, samt hvad der skal til, for at planlagte aktiviteter kommer til at fungere efter hensigten. Desuden vil man få en gennemgang og forståelse af en af de mest succesrige planlægningsmetoder, nemlig RCM. Endelig vil man behandle området Risikoledelse/Sikkerhedsledelse med fokus på alle ledelseselementerne samt værktøjer som RAM samt Barrierer og øvrige forebyggende foranstaltninger. Under kurset vil man blive præsenteret for andre relevante og nyttige standarder til støtte for ledelsen af vedligehold. Undervisningen vil være en blanding af forelæsning, gruppearbejde samt lettere opgaver og der bliver udleveret undervisningsmateriale under kurset. SEMINAR, Kommunikation og ledelse modul 2: Forandringsledelse 12. maj Kl Hotel Park Viaduktvej Middelfart Forandringerne i hverdagen fylder både hos ledere og medarbejdere. Forandringsledelse handler om at kende metoder til at skabe varige forandringer. Det kan ofte være let at starte en forandringsproces op men for at sikre succes if. implementering og forankring kræver det motivation af medarbejderne via inddragelse.

10 Forandringsledelse Hvilke metoder og værktøjer kan du anvende til at lede i forandringer Hvilke fordele og evt. udfordringer har din egen ledelsesstil? Opfølgningsmøde den 26. maj kl TEMAMØDE: Systematisk vedligehold og korrekt smøring (gratis) 19. maj Kl ITW Spraytec Nordic Priorsvej Silkeborg Har du interesse i systematisk vedligeholdelse og optimal smøring i teori og praksis? Hvad kan systematisk vedligeholdelse/dokumentation betyde i forholdt til audit? Hvor langt er der fra smøring i teori til praksis? Hvad betyder en god vedligeholdelse i forbrug og på bundlinjen? ÅRSMØDE: Motivation/ledelse, CSR og Networking 2. juni Kl Messe C Vestre Ringvej 101 DDVs årsmøde vil handle om ledelse og motivering af medarbejdere og derigennem skabe rammer for udvikling af mennesker, miljø og virksomheder. Årsmødet lægges i forbindelse med O & M Offshore Expo 15, læs mere om messen på modstående side DDV har i 2015 fokus på offshore, og med O & M Offshore Expo 15 kan foreningen tilbyde medlemmer og udstillere et større set-up for årsmødet. Spændende indlæg fra debattører fra den offentlige scene vil give deres bud på, hvor den danske industri og dens arbejdsplader er på vej hen ligesom der vil blive talt om uddannelse, networking og social ansvarlighed. Alle taler CSR men er det noget for alle typer virksomheder? Et alternativ kunne være LSR local social responsibility; At udvise lokal social ansvarlighed. Virksomheder, der påtager sig et konkret socialt ansvar, har

11 mere tilfredse medarbejdere, hvilket er med til at styrke virksomhedens bundlinje. Glade og tilfredse medarbejdere producere bedre produkter og ydelser og er mindre fraværende. Det skaber ringe i vandet, og vil - hvis man kigger i et større perspektiv - også være med til at udvikle en global bæredygtighed. MESSE: Operation og Maintenance Offshore Expo juni Kl Messe C Vestre Ringvej 101 O&M Offshore Expo med fokus på Operation og Maintenance. En ny international fagmesse, der giver branchen et målrettet udstillingsvindue. På O&M Offshore Expo udstilles løsninger og produkter til alle grene af offshore-industrien, fra knowhow, services, installation og support til værktøj og reservedele. TEMAMØDE: Optimér vandbehandlingsanlæg og opnå store driftsbesparelser (gratis) 11. juni Kl Silhorko-Eurowater A/S Århusvej 79, Stilling 8600 Skanderborg SILHORKO vil gerne invitere dig til en eftermiddag med fokus på vandbehandling. Du vil kunne hente inspiration fra en række konkrete projekter fra bl.a. fødevareindustrien og hospitalssektoren, hvor der er opnået meget store driftsbesparelser efter optimering af eksisterende vandbehandlingsanlæg. Besøget vil også indeholde en rundvisning i produktionen og en kort gennemgang af et nyt servicekoncept med baggrund i kvalitetssikring og fuld dokumentation.

12 Se mere på Alle programpunkter kan dowloades fra DDV s hjemmeside. Kontakt sekretariatet på ved eventuelle spørgmål til programmet. Programmet vil løbende blive opdateret, og der vil som supplement til halvårskataloget komme flere netværksmøder og temamøder på kalenderen. Følg med i vores nyhedsmail. The Danish Maintenance Society Vi deler vores viden med dig - styrk dit faglige netværk Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86 Tlf

Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Juli - december 2015

Netværk for optimering af drift og vedlighold. Arrangementer i DDV. Juli - december 2015 Netværk for optimering af drift og vedlighold Arrangementer i DDV Juli - december 2015 Side 2 Kære medlemmer DDV-programmet for 2. halvår 2015 er på gaden. Vi tilbyder fortsat forskellige typer af arrangementer:

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder og workshops fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder og workshops fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2016-2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af DDV og få adgang til stor faglig viden, inden

Læs mere

Konferencer, temamøder og workshops

Konferencer, temamøder og workshops Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af og få adgang til stor faglig viden, inden for vedligehold

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Arrangementer i Den Danske Vedligeholdsforening

Arrangementer i Den Danske Vedligeholdsforening Netværk for optimering af drift og vedligehold Arrangementer i Den Danske Vedligeholdsforening - din vej til viden og inspiration Juli - december 2015 Side 2 KONFERENCE Kan varmegenvinding betale sig?...

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Hotel Frederiksminde Tirsdag, den 16. april 2013 21:11 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl. 12.30 13.30 Kl. 13.30 14.00 Kl. 14.00 14.25 Velkomst

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder, workshops og webinarer. Januar-juli 2016. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder, workshops og webinarer. Januar-juli 2016. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder, workshops og webinarer Januar-juli 2016 fordi vedligehold er mennesker Side 2 Side 3 Kære medlem Velkommen til DDV s aktivitetskatalog

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Asset management forbedring med GAP analyse

Asset management forbedring med GAP analyse Asset management forbedring med GAP analyse Erik Helms Nielsen, direktør DDV konference 2014: Asset management i Introduktion Erik Uddannelse og kurser: Civilingeniør, DTU HD, CBS EMBA, CBS EFNMS Maintenance

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder, workshops og webinarer. Januar-juli 2016. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder, workshops og webinarer. Januar-juli 2016. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder, workshops og webinarer Januar-juli 2016 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af DDV og få adgang til stor

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Anne Lund Andersen. Energisyn. 19. nov. 15. Hvad er energisyn?

Anne Lund Andersen. Energisyn. 19. nov. 15. Hvad er energisyn? Energisyn 19. nov. 15 Hvad er energisyn? 2 Dagsorden Hvem er DI Energi? Hvad er energisynsforpligtelsen? Hvorfor og hvem er forpligtet? Registeret energisynskonsulent? 3 Hvad skal I tage med hjem fra dette

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Fordi vedligehold er mennesker - og mennesker er bundlinje ÅRSBERETNING 2014 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

Fordi vedligehold er mennesker - og mennesker er bundlinje ÅRSBERETNING 2014 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Fordi vedligehold er mennesker - og mennesker er bundlinje ÅRSBERETNING 2014 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Beretning Med udgangen af 2014 kunne foreningen se tilbage på et aktivt år. Alene på arrangementssiden

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i DFM 24. netværk marts 2015 2013 Årsberetning 2014 bestyrelsesformand Mogens Kornbo Organisering Bestyrelse Udvalg Sekretariat Årsberetning

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Anne Lund Andersen. Energisyn. 19. nov. 15. Hvad er energisyn?

Anne Lund Andersen. Energisyn. 19. nov. 15. Hvad er energisyn? Energisyn 19. nov. 15 Hvad er energisyn? Dagsorden Hvem er DI Energi? Hvad er energisynsforpligtelsen? Hvorfor og hvem er forpligtet? Registeret energisynskonsulent? 2 Hvad skal I tage med hjem fra dette

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer

Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer Typiske udfordringer med forandringsledelse hos kunder og samarbejdspartnere 10 gode råd til større succes med organisatorisk implementering af

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Formål Skabe fokus på den ny persondataforordning. Da vi indkaldte til workshoppen havde vi håbet med 5 til 10 deltagere. Vi er i dag ca. 55 deltagere (35 fra og 20 fra DFF). Vi har repræsentanter fra

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

MSP Programme management

MSP Programme management MSP Programme management Managing Successful Programmes Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse. På forløbet får du et højt fagligt udbytte, og der er fokus på at

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Agenda Anne Lund Energisyn? Anne Lund Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning fordi vedligehold er mennesker Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Den Danske Vedligeholdelsesforening 1. Baggrund...

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik Praktisk lederuddannelse for transport og logistik En praksisnær lederuddannelse, som er skræddersyet og målrettet til transportbranchen. Udviklet af: ITD (International Transport Danmark) Danske Speditører

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Har din skole. Styr på Sundheden

Har din skole. Styr på Sundheden Har din skole Styr på Sundheden ellers kan den få det! Det obligatoriske og timeløse emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er alles opgave ude på skolerne. Men i en travl hverdag bliver

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund for projektet: Målgruppen for projektet:

Projektbeskrivelse. Baggrund for projektet: Målgruppen for projektet: Projektbeskrivelse Baggrund for projektet: Psykiske lidelser er en hyppig årsag til, at borgere her i landet er uden for eller forlader arbejdsmarkedet. Mange borgere med psykiske lidelser må formodes

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere