Kurser til dig der arbejder med unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser til dig der arbejder med unge"

Transkript

1 Kurser til dig der arbejder med unge kognitiv center

2 Efteruddannelse til undervisere, vejledere, mentorer, pædagoger, socialrådgivere m.fl. der arbejder med sårbare, vanskelige og udsatte unge. UngLiv.dk er en privat psykologpraksis, med 15 års ekspertise indenfor arbejdet med udsatte, vanskelige og sårbare unge. Vores primære målgruppe er 10 til 25 årige. De mange års erfaring med de unge og deres nærmeste netværk har givet en erfaringsbaseret og sund grobund for en lang række specialtilrettede kurser for professionelle. Vi er kendt for et skarpt fokus på anvendt metode i form af konkrete redskaber og velafprøvede teknikker til arbejdet med sårbare unge. Samtidig er alle undervisere og behandlere i UngLiv.dk kendetegnet ved en omsorgsfuld, jordnær og direkte facon. Vores kurser er altid direkte anvendelige og lette at overføre i dit daglige arbejde. Et arbejde der i vores øjne kræver den nyeste viden og teori om emnet. Alle vores kurser veksler mellem oplæg, filmklip, diskussion, implementeringsovervejelser samt en særlig vægtning af strukturerede øvelser, hvor deltagerne trænes i at tilegne sig redskaberne igennem praktisk casearbejde. Tilmelding sker via vores hjemmeside Vi glæder os til at byde dig og dine kolleger velkommen på et af vores spændende kursusforløb. Med venlig hilsen Chefpsykolog Marianne Schøler Tlf: Mail:

3 Indhold ACT & Unge 1 og Angst tilstande - børn og unge... 5 A.R.T. Aggression Replacement Training... 6 Depressive tilstande - børn og unge... 7 Eksamensangst... 8 Kognitiv Vejledning... 9 Niveau Mentoruddannelsen Traumer & PTSD - børn og unge Unge & Hash - terapeutiske teknikker Unge & Selvskade - Cutting Alle kurser i dette katalog kan tilpasses specifikke faggrupper. Hvis I er en gruppe, der gerne vil have os til at komme ud og undervise på jeres arbejdssted, så ring og hør nærmere! Det har jeg aldrig prøvet før. Så det kan jeg sikkert godt :-) - citat Pippi

4 ACT & Unge - introduktion til ACT Du vil på kurset blive præsenteret for DNA modellen, som er en grundlæggende forståelsesramme for ACT orienterede samtaler. Kurset er bygget op om en lang række praksisnære øvelser og eksempler, der samlet vil vise dig hvordan du kan arbejde struktureret i støtten til unge. Psykolog Tusse Sidenius Acceptance and Commitment Therapy er en nyere kognitiv tilgang, hvor der arbejdes konkret lige dér, hvor den unge er i sit liv. I ACT arbejdes der struktureret i støtten med henblik på at øge den unges selvindsigt og handlemuligheder til forbedring af vanskelige livsvilkår. Ved at bruge øvelser, eksempler, små rollespil, værdikort, metaforer m.m. kan samarbejdet med de unge få en øget dybde og helt nye dimensioner. Deltagerne bliver på 1-dags kurset primært introduceret til en anden måde at få øje på de unges handlinger og strategier på. Samt en let anvendelig model for hvordan det er muligt at forstå funktionen af deres (til tider uhensigtsmæssige) adfærdsmønstre. 2-dages kurset er vores videregående ACT modul på det første kursus, og tilfører flere teknikker og øvelser, samt tilpassede metoder til psykiske og adfærdsmæssige problemstillinger. fx. selvskade, angst eller depression. ACT er en transdiagnostisk kognitiv metode, og kan derfor tilpasses unge med mange forskellige diagnoser og problemstillinger. Max 20 deltagere på 2-dages kurset. Ryomgård: Hillerød: Ryomgård: 1-dags grundkursus dags videregående kursus Psykolog Aut. Tusse Sidenius er leder af afdelingen i Hillerød, og arbejder terapeutisk med unge, individuelt og i grupper. Tusse superviserer og underviser tværfagligt personale med primært fokus på sårbare unge. Pris: 1-dags kursus: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the, materialer. 2-dags kursus: kr ,- ex moms inkl. frokost, kaffe og materialer.

5 5 Angst tilstande - børn og unge forstyrrende tilstand. Det er særdeles vanskeligt for børn og unge selv at komme angsten til livs, og ofte ser vi, at det kan være ganske sårbart blot at tale om angsten. For mange vil det at skulle tage imod professionel behandling være en kæmpe udfordring i sig selv. Psykolog Rosa Greve Angst er et grundlæggende fænomen, der opleves af alle på bestemte tidspunkter i løbet af vores tidlige udvikling, og som er afgørende for individets basale evne til at forudse og undgå farer. For nogle afviger angsten dog så meget i intensitet og varighed fra normalen, at tilstanden i hverdagen bliver invaliderende. Angst som psykologisk problemstilling opleves ofte af børn og unge - og især af familien/de pårørende - generelt som en belastende, gennemgribende og dagligt Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende viden om angst som psykologisk problemstilling, redskaber og metoder til anvendelse i behandlingen, samt mulighed for at understøtte din professionelle tilgang til angstramte børn og unge. Kurset er henvendt til psykologer og psykoterapeuter, der i deres daglige arbejde møder børn og unge mennesker, der er ramt af angst. Kurset baserer sig på den kognitive adfærdsterapeutiske forståelse af individuel angstbehandling, men vil inddrage erfaringer fra de gruppebaserede programmet Cool Kids og Chilled. 1-dags kursus Ryomgård: Greve: Psykolog aut. Rosa Greve er behandler, underviser og supervisor i UngLiv.dk. Pris: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the, materialer.

6 6 A.R.T. Agression Replacment Training A.R.T. er en fantastisk metode der anvendes i arbejdet med aggressive, modstandsfyldte og kriminalitetstruede unge samt til generel træning af sociale kompetencer. Metoden er internationalt anerkendt som en af de mest effektive indsatser overfor målgruppen, med påviselig langvarig effekt. A.R.T. retter sig hovedsageligt mod børn og unge, som står i fare for at udvikle adfærdsproblemer (primærforebyggende) og/eller til unge, der allerede har udviklet adfærdsproblemer (sekundærforebyggende for videre negativ udvikling). Det har imidlertid vist sig, at også børn og unge med ikkeproblematisk adfærd kan drage stor nytte af træningen. F.eks. i den almene folkeskole, i fritidsklubber og andre sociale sammenhænge, hvor unge færdes sammen. A.R.T træner uddannelsen varetages af danske instruktører, og vi anbefaler at mere end én person uddannes fra samme arbejdssted. Dette med henblik på mulighed for den løbende sparring og træning samt den rent praktiske afholdelse af grupper der kræver en hoved- og hjælpetræner. A.R.T. er et multimodalt program, som indeholder tre hovedkomponenter, der hver især fokuserer på særlige aspekter ved social funktion. 1. Social færdighedstræning 2. Træning i vredeskontrol/håndtering af belastende følelser 3. Træning i moralsk ræsonnement Kurset svarer til 10 ETCS point, og afsluttes med praktisk eksamen. Deltagerne er herefter som A.R.T. trænere i stand til at varetage arbejdet med opstart, gennemførsel og evaluering af egne børne-/ungegrupper. 8 dages kursus a 3 moduler Ryomgård. Pris: kr ,- ex. moms, fuldt kursushonorar, frokost, materialer, kaffe, og eksamen. Oprettes ved 8 tilmeldte. Venteliste findes på hjemmesiden.

7 7 Depressive tilstande - børn og unge Som behandler, er det således vigtigt at være fortrolig med de depressive symptomer, samt at kunne skelne dem fra andre i et differentialdiagnostisk overblik, for bedst muligt at kunne tilrettelægge og målrette behandlingen. Med udgangspunkt i en kognitiv adfærdsterapeutisk indgangsvinkel præsenteres deltagerne på kurset for en grundlæggende forståelsesramme for symptomer på depression, samt behandlingstiltag i mødet med de depressive børn og unge. Psykolog Rosa Greve Børn og unge kan udvikle depressive tilstande helt svarende til dem, man ser hos voksne. Til forskel fra symptomer ved de voksne, er det dog væsentlig mere udfordrende at afklare de depressive symptomer ved den yngre målgruppe. Kurset er henvendt til psykologer samt psykoterapeuter, der ønsker at blive bedre klædt på i behandling af depressive tilstande for den yngre målgruppe. Barnet og den unges grad af modenhed, samt deres kognitive forudsætninger for at kunne beskrive deres humør, har afgørende betydning for, hvordan de depressive symptomer udtrykkes. 1-dags kursus Ryomgård: Pris: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the, materialer. Psykolog aut. Rosa Greve er behandler, underviser og supervisor i UngLiv.dk.

8 8 Eksamensangst handlestrategier og negative automatiske tankemønstre hos den eksamensangste unge. Derefter præsenteres let anvendelige samtaleteknikker og metoder der både kan anvendes i individuelle samtaler og i gruppesammenhænge. Kurset vil slutteligt pege på, hvordan deltagerne kan implementere et gruppe program, tilrettelægge indhold og materialer, og herefter afholde et struktureret eksamensangstforløb for elever på egen skole. Psykolog Nina Schultz Pedersen Rigtig mange unge kæmper med svær angst, når de skal til eksamen. Nogle er endda så hårdt ramte, at bare tanken om en kommende fremlæggelse udløser stor bekymring, fysisk ubehag og måske uhensigtsmæssige adfærdsstrategier. Balancen mellem den helt naturlige nervøsitet op til en eksamen, og den måske invaliderende eksamensangst er hårfin. Kursusdagen er opdelt i tre blokke. Der undervises først i konkrete angstsymptomer, uhensigtsmæssige Således giver kurset et indgående kendskab til eksamensangste unges indre liv, til konkrete samtaleteknikker og forslag til gruppeprocesser - alt sammen med henblik på den bedst mulige støtte i studielivet. Kurset er henvendt til vejledere og lærere på ungdomsuddannelserne, der ønsker at opstarte et gruppeforløb. Sagt om kurset: Meget anvendeligt. Klart og tydeligt formidlet. Stort kendskab til vores målgruppe. Masser af inspiration til at tilpasse materialet hjemme på skolen i de rammer vi har. - Katrine Haaring 1-dags kursus Ryomgård: Greve: Psykolog Nina Schultz Pedersen er behandler i UngLiv.dk og har til daglig unge i terapi, der lider af forskellig typer af angst - herunder eksamens- og præstationsangst. Pris: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the, materialer.

9 9 Kognitiv Vejledning samlede behov for kompetente fagpersoner omkring de unge. Deltagerne på kurset vil opnå indsigt og forståelse for nogle af de typiske ungdomsproblemer. Dertil præsenteres de grundlæggende kognitive teorier, modeller og samtaleteknikker, og der bliver tid til lidt træning i nogle af de mest anvendte skemaer fra den klassiske kognitive tradition. Chefpsykolog Marianne Schøler Mange undersøgelser af ungdomslivet i dag peger på generelle problemstillinger i retning af mistrivsel, angst og depressioner, stress og lavt selvværd blandt rigtig mange unge. Dette indebærer, at unge i dag ofte kæmper med en lang række psykiske og sociale problemer der står i vejen for det gode ungdomsliv. Sammenholdt med, at der i dag stilles højere og højere krav til de unges præstationer, fx i forbindelse med uddannelses- og arbejdsliv, øges det Kendetegnet for kurset er et indgående kendskab til mange af de tværfaglige udfordringer der er i støtten til det sårbare ungdomsliv og deltagerne vil kunne genkende mange af de unge de møder i hverdagen: De sårbare, triste, udsatte, vanskelige og til tider psykisk belastede unge. Læs om overbygningsmodulet til dette kursus på næste side: Niveau 2, til dig der ønsker at videreudvikle og forfine de samtaletekniske færdigheder. Sagt om kurset: God kombination af teori, praktisk erfaring og øvelser, hvilket giver en komplet og grundig forståelse af kursets indhold og anvendelse. 2-dags kursus Horsens: Ryomgård: Pris: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the og materialer. Chefpsykolog Aut. Marianne Schøler indehaver af UngLiv.dk og har daglige samtaler med de mest sårbare unge. Dertil er Marianne underviser og supervisor for en lang række tværfaglige teams indenfor ungdomsområdet.

10 Niveau 2 Deltagerne på dette kursus vil blandt andet blive præsenteret for en dybere diagnostisk og psykologisk forståelse af fx angst, depression, personlighedsforstyrrelser, kognitive forstyrrelser, selvskade, selvværd og stress m.m. Chefpsykolog Marianne Schøler Overbygnings modul på Kognitiv Vejledning. Overbygningsmodulet er for alle der har gennemført Kognitiv Vejledning, og ønsker at videreudvikle og forfine deres færdigheder indenfor den kognitive tradition. Kurset lægger særligt vægt på træning og demonstrationer af den Sokratiske dialog og arbejdet med den unges dysfunktionelle leveregler. Dertil vil deltagerne lære at opstille forskellige adfærdseksperimenter og afprøve gradueret eksponering. Som forberedelse til kurset fremsendes et caseskema, hvor deltagerne har mulighed for at forberede netop den problemstilling de ønsker at arbejde med. Kursusprogrammet vil derfor i et mulige omfang tilgodese deltagerens konkrete ønsker til indholdet. Max. 18 deltagere Kurset indeholder et målrettet og specielt tilrettelagt indhold, for derved at give deltagerne mulighed for at komme i dybden med de særlige aspekter, der kendetegner anvendelse og tilpasning af de kognitive metoder til unge. 2-dags kursus Horsens: Greve: Pris: kr ,- ex. moms 2-dags kursus med aftenprogram, fuld forplejning, materialer og overnatning. Chefpsykolog Aut. Marianne Schøler indehaver af UngLiv.dk, og har daglige samtaler med nogle af de mest sårbare unge. Dertil er Marianne underviser og supervisor for en lang række tværfaglige teams og organisationer indenfor ungdomsområdet. 10

11 11 Mentoruddannelsen Bliv godt klædt på som professionel varetager af mentorfunktionen for frafaldstruede og psykisk sårbare unge. Psykolog Mette Lebech Andersen Sagt om kurset: Bedste kursus i mange år. Alle gymnasielærere burde have dette kursus. -Søren Friis, Bjerringbro Gymnasium UngLiv.dk har siden 2013 uddannet mentorer med henblik på støtte til psykisk sårbare unge i fastholdelse af deres ungdomsuddannelsesforløb. I denne forbindelse har vi udviklet et specialtilrettelagt kursusforløb med metoder inspireret fra dels den kognitive teori, dels teorier om almene vitaliseringsbehov og udvikling af mestringskompetencer hos udsatte unge. Udviklingsarbejdet har resulteret i et indgående kendskab til mentores udfordringer og særlige ressourcer, og ofte fylder spørgsmål som: Hvordan struktureres et mentorforløb? Hvilke metoder og teknikker er gode at anvende undervejs? Hvornår er det ikke længere en mentor-, men en behandleropgave? Hvordan håndterer jeg, når den unge har specifikke psykiske symptomer? Få svar på dette og meget mere, og få samtidig en grundig forståelse for hvilken faglig opgave, der definerer et mentorskab. Bliv klædt på med skarp teoretisk viden og helt nye konkrete værktøjer og bliv styrket i at indgå i en sund relation med sårbare unge. Konfliktmægler Rene D. C. Juhler Der vil blive lagt vægt på øvelser og casearbejde undervejs, så alle demonstrerede redskaber trænes af deltagerne, og du får udleveret vores nyeste bog Mentorhåndbogen samt alle arbejdsark ved opstart. 3 dage fordelt over 3 mdr.: Ryomgård: 27.10, og , og Greve: 15.09, og Pris: kr ,- ex moms inkl. frokost, kaffe, material og mentorhåndbog. Undervisere: Psykolog Mette Lebech Andersen er koordinator for UngLiv.dk s mentorkorps, har dagligt samtaler med sårbare unge. og er supervisor for plejefamilier, pædagoger og andre faggrupper. Konfliktmægler Rene D. C. Juhler arbejder som konfliktmægler og gruppefacilitator, derudover underviser og superviserer Rene, særligt hvor mægling og konflikthåndtering er i fokus.

12 12 Traumer & PTSD - børn og unge På kurset præsenteres deltagerne for en grundlæggende teoretisk forståelse af traumer, deres konsekvenser for den unges videre udvikling og sociale funktion, samt muligheder for terapeutisk intervention i behandlings øjemed. Psykolog Rosa Greve Kurset vil ruste dig som behandler til mødet med traumatiserede unge klienter, og give dig kendskab til den bagvedliggende symptomatologi, konkrete terapeutiske interventionsmetoder, samt refleksioner på omsorg for din egen person i arbejdet med traumatiserede klienter. Tidlige traumatiske oplevelser kan have afgørende konsekvenser for barnets videre udvikling. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) er en tilstand, der opstår hos en psykisk rask person, som er blevet udsat for overvældende stress. Når børn og unge udsættes for svære psykiske og potentielt traumatiserende belastninger afhænger deres psykiske reaktion på belastningen til dels af deres alder, modenhed og forudsætninger for at kunne forstå denne oplevelse, samt af omgivelsernes støtte til barnet og den unge. Kurset er henvendt til psykologer samt psykoterapeuter, der ønsker at blive bedre klædt på til behandling af traumatiserede unge. 1-dags kursus Ryomgård: Greve: Psykolog aut. Rosa Greve er behandler, underviser og supervisor i UngLiv.dk. Pris: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the, materialer.

13 13 Unge & Hash - teraputiske teknikker Med dette kursus får deltagerne både et større kendskab til de unges adfærd og problemstillinger forbundet med misbruget, samt konkrete redskaber til samtalen med den unge. Teknikkerne blandt andet omhandle: Alliancearbejde, fastholdelse af dialog, og motiverende samtale. Psykolog Nina Schultz Pedersen Hos UngLiv.dk arbejder vi jævnligt med unge der er hashmisbrugende. Vi hjælper med selve afvænningen, men har et særligt øje for nogle af de mange problemstillinger der ofte er forbundet hash. Mange gange er motivationen for at komme ud af et hash forbrug/misbrug en af de første og største udfordringer i et samtaleforløb. Men derefter skal der i lige så høj grad ses på nogle af de almene livsudfordringer: Uddannelse, sociale relationer, familie og generel trivsel for at et endeligt farvel til hashen bliver en realitet. Du vil få viden om de akutte og kroniske påvirkninger ved brugen af hash, både kognitivt, socialt og mere følelsesmæssige påvirkninger. Kurset giver en større forståelse for misbrugets funktion for den/de unge og peger på nogle af de mulige årsager bag. Kurset henvender sig til fagpersoner, som arbejder med unge, hvor et hashmisbrug/ forbrug til tider indgår. 1-dags kursus Ryomgård: Greve: Pris: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the, materialer. Psykolog Nina Pedersen er behandler i UngLiv.dk og er uddannet i det specialiserede cannabis afvænningsbehandlingsprogram HAP.

14 14 Unge & Selvskade - cutting Kurset præsenterer en dybere og bredere forståelse for den selvskadende adfærds funktion hos den unge, og deltagerne opnår en indsigt der både kan anvendes direkte i samtalen med sårbare unge, eller bruges som forebyggende viden. Psykolog Nina Schultz Pedersen Selvskade er næsten ved at være normalt i ungdomskulturen, og fænomenet Cutting er en stærkt stigende tendens blandt unge. Man ved i dag, at den selvskadende adfærd ofte skyldes komplekse personlige og sociale problemer, men nøgleordet for UngLiv.dk er, at en selvskadende ung på egen vis råber om hjælp. Du vil på kurset få et indblik i, hvad der ligger bag selvskadende adfærd, de udløsende og vedligeholdende faktorer, hvordan den selvskadende adfærd på forskellig vis kan komme til udtryk. En ting er at kende en ung, der er åben omkring sin selvskadende adfærd - men mange vil opleve blot at have mistanken om en selvskadende ung, uden konkrete beviser. Dette kræver en faglig indsigt og viden om, hvordan og hvornår man skal/ikke skal træde til som professionel. Der præsenteres let anvendelige samtaleteknikker og metoder, som kan anvendes med den sårbare unge. Kurset henvender sig til fagpersoner, som arbejder med børn og unge, f.eks. skolelærere, pædagoger, klubpersonale, personale på bosteder eller behandlingshjem m.v. 1-dags kursus Ryomgård: Greve: Pris: kr ,- ex. moms inkl. frokost, kaffe/the, materialer. Psykolog Nina Schultz Pedersen er behandler i UngLiv.dk og har til daglig sårbare unge i terapi, der kæmper med forskellige problemstillinger - herunder selvværdsproblematikker, depression og stress.

15 Behov for kompetenceudvikling? Har I brug for ny inspiration eller konkret viden? UngLiv.dk kan tilrettelægge en lang række kurser, workshops eller kompetece forløb lige efter Jeres ønsker. Vi har selv en lang række kompetencer og stor viden, og kan dertil hente dygtige undervisere hjem indenfor specialområder i arbejdet med børn og unge. Vi kan tilbyde at afholde kurser i vores egne kursuslokaler på Djursland, men vi kommer også gerne rundt i landet. Er I blevet nysgerrige på, hvad vi kan tilbyde Jer, er I meget velkommen til at kontakte os for nærmere oplysning. Vi glæder os til at byde Jer velkommen. Kontakt: Marianne Schøler Tlf:

16 Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om vores kurser. UngLiv.dk Hovedafdeling: Jernbanegade 14A Ryomgård Telefon: Mail: Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag aktuelle kursustilbud. kognitiv center

Kurser efterår til dig der arbejder med unge

Kurser efterår til dig der arbejder med unge Kurser efterår 2017 -til dig der arbejder med unge kognitiv center Efteruddannelse til undervisere, vejledere, mentorer, pædagoger, socialrådgivere m.fl. der arbejder med sårbare, vanskelige og udsatte

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Mentoruddannelsen. - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentoruddannelsen. - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentoruddannelsen - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Sted/Tid Ryomgård/Jylland vinter Dag 1: 18. januar 2017 Dag 2: 28. februar 2017 Dag 3: 30. marts 2017

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kursus. Åben Dialog. Relations- og netværksarbejde i relation til unge med behov for støtte

Kursus. Åben Dialog. Relations- og netværksarbejde i relation til unge med behov for støtte Kursus Åben Dialog Relations- og netværksarbejde i relation til unge med behov for støtte Åben Dialog i relation til unge med behov for støtte Indledning Åben Dialog er en samtaleform, der styrker relations-

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer. Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

EN GOD STUDIETID FORDI UNGE DER TRIVES LÆRER MERE

EN GOD STUDIETID FORDI UNGE DER TRIVES LÆRER MERE EN GOD STUDIETID FORDI UNGE DER TRIVES LÆRER MERE Foredrag og Workshops med fokus på effektive psykologiske værktøjer Psykolog Iben Jørgensen ved DET SUNDE SIND Antallet af studerende med stress, angst

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Støtte til psykisk sårbare elever

Støtte til psykisk sårbare elever Støtte til psykisk sårbare elever FUETS-konference 17. november 2010 Hallur Gilstón Thorsteinsson, afdelingsleder PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling De fleste trives, men... 1 Hvad ved vi om dem,

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl På kurset

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Bilag B(1): Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjemmehjælpere, (social)pædagoger og andre, der har behov for kendskab

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Den næste 30 min, oplæggets indhold. Præsentation Hvad er Metakognitioner? Kort intro til metakognitiv teori, terapi og model Demonstration undervejs

Den næste 30 min, oplæggets indhold. Præsentation Hvad er Metakognitioner? Kort intro til metakognitiv teori, terapi og model Demonstration undervejs Præsentation Michelle Vinzents Center for Familie og Forebyggelse, Glostrup kommune Leder af Globus, Glostrup Børne/Unge sektion Døgnbehandlingshjem med plads til 8 børn/unge + 1 aflastningsplads Målgruppe

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere