RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30"

Transkript

1 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1" SLUTRAPPORT

2 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Resume 5 3 Ny forskning afledt af projektet 8 4 Formidling og kommunikation Artikler og rapporter Indlæg og foredrag 10 5 Bygningsbeskrivelse FØR renoveringen 12 6 Bygningsbeskrivelse EFTER renoveringen Forbedringer Vinduer Ventilation Indvendig isolering Udvendig efterisolering 20 7 Måleresultater Fugtforhold i bjælkeender Energiforbrug Indeklima og brugeradfærd 30 8 Konklusion 31 9 Illustreret resumé 33

3

4 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE Indledning Denne rapport udgør slutrapporten på EUDP-projektet "Udvikling og 1:1- demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1". Projektet modtog tilsagn på DKK fra Energistyrelsen i december 2009 og er færdiggjort i juli Parterne i projektet er: COWI A/S Rockwool A/S DTU Byg Rønby.dk Ekolab M.T. Højgaard Exhausto Drostfonden (Ejer af Ryesgade 30) Formålet med projektet har været at udvikle løsninger til renovering ældre etageejendomme og at afprøve/demonstrere løsningerne på oprindeligt to ejendomme i det indre København. Den ene ejendom ligger på Ryesgade 30 og den anden ligger på Herman Triers Plads, hvoraf den sidstnævnte måtte udgå af projektet undervejs. Den største udfordring i projektet har som udgangspunkt været, at ejendommenes facader er bevaringsværdige, og dermed var udvendig efterisolering udelukket. Fra projektets start har det været intentionen at demonstrere og teste andre isoleringsmaterialer end traditionel isolering, herunder specielt indvendig isolering udført med kompaktisolering. Ejendommen på Ryesgade 30 har undergået en totalrenovering i forbindelse med den bygningsfornyelse, der blev projekteret i 2010 og gennemført fra efteråret 2011 og måneder frem. Byfornyelsesprojektet omfattede bl.a. nye køkkener og badeværelser, vinduesudskiftning, udvendig efterisolering på en brandgavl og etablering af mekanisk ventilation. I den forbindelse gav EUDP-projektet mulighed for at "opgradere" renoveringen ved at give tilskud til energibesparende løsninger som f.eks. bedre isolerende vinduer, indvendig isolering af facaderne, varmegenvinding på ventilationen etc. samt udvikling, målinger og evalueringer.

5 4 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 For at kunne vælge de bedste energibesparende løsninger til ejendommen til den bedste pris, blev det besluttet at begynde med at renovere en enkelt lejlighed, en "prøvelejlighed", hvor forskellige tiltag blev afprøvet, målt og evalueret inden den totale renovering. Erfaringer herfra er beskrevet i delrapporten: "Erfaringer fra prøvelejlighed Ryesgade 30C 1.tv.". 1 Denne slutrapport er udarbejdet i fællesskab af projektgruppen bestående af: Leif Rønby Pedersen, rönby.dk Maria Harrestrup, DTU Troels Kildemoes, EKOLAB Svend Erik Mikkelsen, COWI Maja Grud Minzari, COWI Projektgruppen påtager sig intet ansvar for den videre anvendelse af projektets resultater og værktøjer, som helhed eller i uddrag, ligesom der tages forbehold for evt. fejl og mangler. Prisvinder Projektet fik i september 2013 tildelt RENOVER Prisen 2013 for året bedste energirenovering en pris stiftet af Realdania og GI for at sætte fokus på og styrke anerkendelsen af renovering. Sammen med prisen fulgte et beløb på kr. til at fejre titlen med en fest. 1 tv_juli_2011.pdf

6 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE Resume En københavnsk boligejendom fra 1896 beliggende på Ryesgade 30 på Nørrebro er blevet byfornyet i perioden Ejendommen indeholder 32 lejlighedsmål samt erhvervslokaler og har en bevaringsværdigværdi svarende til klasse 4 i SAVE klassifikationssystemet. Tilskuddet på DKK fra EUDP gav mulighed for at opgradere byfornyelsen med mere energieffektive løsninger såsom vinduer, isolering og ventilationsanlæg samt at registrere og måle energiforbruget både før og efter renoveringen. Ydermere har DTU undersøgt risikoen for fugtskader i træbjælkelagets ender som konsekvens af mere isolering. I projektets indledende fase, blev en række løsninger testet i en såkaldt "prøvelejlighed" og målt og evalueret henover en opvarmningssæson. På baggrund af erfaringer herfra blev der valgt følgende løsninger til byfornyelsesprojektet: Nye vinduer Indvendig isolering Udvendig isolering Mekaniske ventilationsanlæg (Centrale CAV og VAV og decentrale anlæg) Tagboliger Solceller Isolering mod kælder Projektet har vist, at indvendig isolering er en god metode til at reducere energiforbruget, og risikoen for skimmeldannelse ser ud til at kunne minimeres, når udførslen sker korrekt. Fugt- og temperaturmålinger af bjælkeenderne i træbjælkelaget har vist, at der ikke er risiko for fugtskader og nedbrydelse af bærende elementer i konstruktionen. De nye vinduer er designet, så de ligner de gamle vinduer med bl.a. trukket glas i yderste lag. Ventilationsanlæggene har i skrivende stund (september 2014) ikke haft så lang driftstid, men foreløbige målinger viser gode resultater. Før renoveringen blev ejendommens samlede energiforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand målt til 156 kwh/m² pr. år.

7 6 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 Målet med projektet var at demonstrere løsninger til at energirenovere ældre etageboliger til den daværende lavenergiklasse 1, som var et forbrug på 35 kwh/m² pr. år. Allerede da projekteringen var afsluttet og renoveringen gik i gang, stod det klart at vi ikke ville komme helt i mål. En Be10-beregning af de projekterede tiltag viste en reduktion til 51,5 kwh/ m² pr. år + yderligere en besparelse fra solceller på en del af bygningens tag. De tiltag, der bidrog mest til energibesparelserne, var følgende tiltag, der hver stod for en besparelse på kwh/ m² pr. år: Indvendig isolering Nye vinduer Ventilation med varmegenvinding Det nye isolerede tag med nye tagboliger Efter at renoveringen er afsluttet, er der både foretaget målinger af energiforbruget og simuleringer med bygnings energi simuleringsprogrammet IDA ICE. Simuleringerne er baseret på de tiltag, der faktisk blev gennemført, og som stort set svarer til de projekterede. Dog betød problemer med levering af materialer (som beskrevet sidst i afsnit 6.4) at der i enkelte rum i opgang A ikke blev udført indvendig facadeisolering. I perioden fra september 2013 til september 2014 blev forbruget målt til 83 kwh/m² pr. år uden solcelle produktionen (se Figur 1). Hertil kommer en produktion fra solcellerne som kan fratrækkes det årlige energiforbrug. Fra producentens side blev produktionen beregnet til kwh pr. år / 3310 m² = 2,7 kwh/m²/år, mens det målt har vist sig at producere kwh pr. år / 3310 m² = 3,3 kwh/m²/år. Dette er knap 20 % over hvad der var forventet og betyder, at det målte energiforbrug reduceres til 79,7 kwh/m² pr. år med solcelle produktionen. Dette svarer til en besparelse på 47 % uden solcelle produktion og 49 % med solcelle produktionen. Dette ligger dog markant under det beregnede forbrug. En midlertidig årsag til det højere forbrug kan være, at varme- og ventilationsanlæg frem til årsskiftet 2013/14 ikke var indstillet og ikke fungerede optimalt, og at der derfor i den første tredjedel af måleperioden var skruet for højt op for både fremløbstemperatur og radiatorer. En mere permanent årsag er, at beboerne har en højere rumtemperatur end de forudsatte 20 C, samt at mange har en tendens til at åbne vinduerne for at få frisk luft, hvilket ikke burde være nødvendigt da den mekaniske ventilation forsyner frisk luft til lejlighederne. Dette skaber ekstra store varmetab, da der i disse tilfælde ikke er varmegenvinding på ventilationen. Hvis temperaturen er holdt på 20 C også efter renoveringen, ville det være muligt at opnå en besparelse uden solcelle produktionen på omkring 61 % eller et forbrug på 60,6 kwh/m 2 pr. år, og en besparelse på 63 % eller et forbrug på 57,3 kwh/m 2 pr. år med solcelle produktionen. Dette ligger sig tæt op ad kravene til nye bygninger i henhold til bygningsreglementet 2010 (BR10).

8 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 7 Energiforbrug før og efter renoveringen 180 Energiforbrug [kwh/m2/år] , Ventilation Varme 0 Før renovering Efter renovering Figur 1: Målt årligt energiforbrug for Ryesgade 30. Målinger af elforbrug til husholdninger samt produktionen fra solcellerne er ikke inkluderet. Beboerne er generelt meget tilfredse med renoveringen og oplever store komfortforbedringer. Områder af lejlighederne, der før ikke kunne bruges pga. kulde og træk, kan nu udnyttes til fulde. Et sideløbende forskningsprojekt om brugeradfærd har vist, at beboerne har meget forskellige vaner, hvilket som nævnt afspejler sig i energiforbruget. Projektet påviser, at der fortsat er store udfordringer i at få beboere i nyrenoverede boliger til at bruge boligerne mest hensigtsmæssigt i forhold til energiforbrug.

9 8 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 3 Ny forskning afledt af projektet Projektet har været underlagt en meget stor interesse fra branchen og det har været katalysator for en række nye forskningsprojekter, herunder både afgangsprojekter, ph.d.-projekter og EUDP-projekter. Martin Morelli: "Development of a method for holistic energy renovation", udgivet i 2013, DTU BYG. Ph.d. projekt. Maria Harrestrup: "Energirenovering af etagebyggerier med vidtgående energibesparelser", udgives i 2014, DTU BYG. Ph.d. projekt. Kristina Vang Jacobsen: "Change of occupant behavior in Danish Apartments based on building renovation and personal feedback", Kandidatspeciale. EUDP: Energirigtig komfort i ældre etageboliger" bygger videre på erfaringerne fra det nu afsluttede projekt, med fokus på indvendig isolering og decentral ventilation, suppleret med bygningsintegreret produktion af vedvarende energi. Den innovative indsats for energi- og indeklimaoptimering var afgørende for, at Ryesgade 30 med Renovérprisen 2013 blev kåret som Danmarks bedste renovering. Ejeren af Ryesgade 30 har nu igangsat en endnu mere omfattende og ambitiøs renovering af Ryesgade 25, med udviklingsstøtte fra FornyelsesFonden og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

10 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE Formidling og kommunikation 4.1 Artikler og rapporter Der er skrevet en række artikler og rapporter om Ryesgade 30, som er udgivet både online samt i faglige og videnskabelige tidsskrifter: "Energy retrofitting of a typical old Danish multi-family building to a "nearlyzero" energy building based on experiences from test apartment", Martin Morelli et. al., 2012 "Energy retrofitting of an old multi-storey building with heritage value: a fullscale case study in Copenhagen", Maria Harrestrup et al., "Energy retrofitting of an old multi-storey building with heritage value: A casestudy in Copenhagen with full-scale measurement.", Maria Harrestrup et al., 2014, "Forsøg med indvendig isolering overrasker", Bedre Boliger nr. 4, 2012 "Vellykket energirenovering afhænger af brugernes adfærd", HVAC Magasinet, 2010, "Kan man holde varmen og samtidig holde facaden?", Leif Rønby, Københavns Kommunes eksempelsamling: "Bæredygtig renovering af bygninger", 2013, "Beboere skal lære energirigtig adfærd", Rune Korsholm Andersen, Dynamo, 2013,

11 10 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 "Store energibesparelser uden at ødelægge arkitekturen", Svend Svendsen, Dynamo, 2013 "Danmarks bedste renovering er fundet", Teknikogviden.dk, 2013, "Danmarks bedste renovering er fundet", Building Supply, 2013, supply.dk/article/view/110509/danmarks_bedste_renovering_er_fundet#.u- C7-U2KC71 "Klassisk byejendom vinder renoveringspris", Ingeniøren, 2013, "Energirenovering med udfordringer", Byggeplads.dk, 2014, "Baggrund: Ekolab vinder Renoverprisen 2013", Passivhus Nordvest, 2014, "Energirigtig brugeradfærd", RAPPORT, Rune Vinther Andersen, DTU Indeklima _15_04_11.pdf "Indvendig efterisolering ved energirenovering", RAPPORT, Peter H. Moser- Nielsen, 2014, Indlæg og foredrag Der er holdt foredrag og indlæg om projektet på Ryesgade på følgende konferencer, kurser og møder: Foredrag hos Struer Boligselskab Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College Nordjylland, Ekolab : Københavns Kommunes Center for Bydesign workshop, Rønby.dk Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College Nordjylland, Ekolab

12 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE : Københavns Kommune Center for Byggeri, Gå-hjem-møde, Rønby, DTU og COWI : Kursus i Byggecentrum, Rønby.dk Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College Nordjylland, Ekolab : Temadag i Århus afholdt af Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, Ekolab : Kursus i Byggecentrum, Rønby.dk : Building Green messen, København, Københavns Kommune : MiljøForum Fyn, Odense, Ekolab : Dansk Bygningsarv workshop, Rønby.dk : Estate Media konference, Krydsrum Arkitekter : Dansk Arkitektur Center, Rønby.dk : Kulturstyrelsen, Rønby.dk Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College Nordjylland, Ekolab : VIA Horsens, Rønby.dk : Kursus i Byggecentrum, Rønby.dk : Præsentation på Nordic Symposium on Buildings Physics 2014 i Lund, Sverige, DTU : EnergiForsk14, Vejle, COWI : IDA arrangement om Nordic Symposium on Buildings Physics 2014, DTU

13 12 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 5 Bygningsbeskrivelse FØR renoveringen Ejendommen Ryesgade 30 på Indre Nørrebro er en typisk Københavnerejendom fra 1896 bygget til beboelse. Den er bygget i røde og gule mursten i seks etager plus uopvarmet kælder- og loftsetage, se Figur 2. Bygningsarealet var i alt 2760 m² fordelt på tre opgange, 30A, 30B og 30C, med hhv. 12, 10 og 10 lejligheder samt erhvervslokaler i stueetagen. Bygningen har en bevaringsværdigværdi svarende til klasse 4 i SAVE klassifikationssystemet pga. den tidstypiske murede, men slidte, facade med vandrette gesimser og bånd. Figur 2: Ryesgade 30 før renoveringen. Bygningen er opvarmet med fjernvarme og frisk luft blev leveret af naturlig ventilation fra åbne vinduer og utætheder. Før renoveringen var bygningen blevet utidssvarende og fra toilet/badeværelser og køkkener var der oprindeligt naturlig ventilation, men i de fleste lejligheder var kanalerne enten blokeret eller virkede ikke.

14 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 13 Alle lejligheder på nær én havde indeliggende toilet, enkelte lejligheder havde badeværelse, og en del havde brusekabine i værelse eller køkken. Den bærende konstruktion består af træbjælker og massiv mur. Tykkelsen af facadens murværk varierer fra mm (1½-3 sten). Der var ingen isolering i klimaskærmen og vinduerne var gamle 1-lags ineffektive vinduer. Figur 3 viser en plantegning af bygningen. Figur 3: Plantegning af Ryesgade 30 A, B og C U-værdier for den eksisterende bygning kan ses i tabel 1. Tabel 1: U-værdier for den eksisterende bygning U- VÆRDI W/(m 2 K) Gennemsnitsværdi af facaden (mursten) 1,40 Tagkonstruktionen 0,52 Gulv mod kælder 1,50 1-lags vinduer 4,20

15 14 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 6 Bygningsbeskrivelse EFTER renoveringen 6.1 Forbedringer Ejendommen blev i byfornyelsesprojektet både energirenoveret og moderniseret. Følgende forbedringer blev gennemført. Generelle forbedringer: Nye køkkener, i to af opgangene blev bitrapperum inddraget (og hovedtrapperum sprinklet) for at få større køkkener. Nye badeværelser Istandsættelse af facader, kælder og trapperum Udskiftning af alle installationer, bortset fra dele af varmeanlægget Attraktive penthouselejligheder med individuelle tagterrasser hvilket hæver det opvarmede areal til 3310 m 2. Energimæssige forbedringer: Nye energirigtige vinduer der ligner de oprindelige Indvendig isolering med kompaktisolering Mekanisk ventilation med varmegenvinding Opgang A: Traditionel central ventilation Opgang B: Central behovsstyret ventilation Opgang C: Decentrale ventilationsanlæg i lejlighederne Solceller Udvendig isolering af brandgavl med mineraluld Isolering under kælderloft med mineraluld

16 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 15 Figur 4: Ejendommen på Ryesgade 30 efter renovering. 6.2 Vinduer På grund af bygningens status som bevaringsværdig, måtte renoveringen ikke ændre facadens udtryk. Kommunen accepterede dog, at vinduerne blev udskiftet med nye vinduer, der var konstrueret som de gamle vinduer, da det fra testlejligheden blev erfaret, at denne løsning var den billigste samtidig med at være den mest energibesparende. De nye vinduer var specialudviklede til projektet med bl.a. trukket glas i det yderste lag af ruden for at give vinduet det samme udtryk og spejling som oprindeligt i De nye vinduer, som blev monteret, er trævinduer med koblede rammer 1+2 fra Frovin Vinduer og Døre A/S. U-værdien for vinduerne er på U = 0,89 W/m 2 K, og E ref er ca. 20 kwh/m2/år. 6.3 Ventilation Tre forskellige mekaniske ventilationssystemer med varmegenvinding blev installeret i de tre opgange for at lave en tæt sammenligning af drift og energiforhold Traditionelt centralt mekanisk ventilationsanlæg Opgang A: Et traditionelt centralt mekanisk ventilationssystem (fabrikat Exhausto) er placeret i kælderen. Anlægget har friskluftindtag i kælderniveau ved trappeskakt. Eksisterende skorstene anvendes til føre luften fraudsugningskanaler fra badeværelser og køkkener til kælder. Yderligere anvendes eksisterende skorstene til afkast af brugt luft over tag. Friskluft ledes frem til lejligheder via nye kanaler (fremføring af friskluft via eksisterende skorstene blev overvejet men ville nødvendiggøre

17 16 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 en relativ dyr og kompliceret strømpeforing uden garanti for et tilstrækkeligt lavt tryktab + svært integrerbar lyddæmper i hvert rum i boligerne) Anlægget er brandsikringsmæssigt opbygget som et røgventileret system med røgventilator placeret på tag. Den tilførte luft til de resterende rum har en konstant luftstrøm på 140 m 3 /h. Udsugningsluften fra badeværelserne er konstant på 20 m 3 /h, når den relative luftfugtighed er under 55 % og 54 m 3 /h, når den overstiger 55 %. I køkkenet er udsugningen generelt på 72 m 3 /h, men stiger til 144 m 3 /h, når emhætten aktiveres. Som det kan ses af elmålingerne inklusiv kommentarer i afsnit 7.2.3, har anlægget i opgang A et markant højere elforbrug end det tilsvarende centrale anlæg i opgang B. Dette skyldes blandt andet den store brug af eksisterende skorstene med relativt store tryktab til følge. Figur 5: Traditionelt centralt placeret mekanisk ventilationsanlæg i kælderen Avanceret centralt mekanisk ventilationsanlæg Opgang B: Ventilationssystemet i opgang B er et centralt ventilationssystem med et aggregat, der er placeret i kælderen (fabrikat Exhausto med Leanvent spjældsystem). Anlægget har friskluftindtag i kælderniveau ved trappeskakt. Der er nye hovedkanaler til både friskluft og udsugning fra lejligheder. Eksisterende skorstene anvendes til afkast af brugt luft over tag. Brugen af eksisterende skorstene til afkast af brugt luft over tag har vist sig problematisk i opgang B. Selvom skorsten er tætnet meget grundigt i forbindelse med renoveringen (dog ikke blevet trykprøvet), så er der i en specifik lejlighed opstået

18 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 17 mindre lugtgener pga. udsivning af afkastluft i små sprækker (der er et mindre overtryk i skorstenen pga. blæser i ventilationsanlæg i kælderen). Dette viser tydeligt, at brugen af eksisterende skorstene til afkast, og hvor der er et lille overtryk, er risikobetonet. Strømpeforing kan naturligvis minimere risikoen, men er som tidligere nævnt en relativ dyr løsning, og der er ikke garanti for et godt lavt tryktab. Anlægget er brandsikringsmæssigt opbygget som et røgventileret system med røgventilator placeret på tag. Ventilationssystemet er behovsstyret baseret på CO 2, relativ luftfugtighed og temperatur. Desuden er der et brugerpanel til at regulere specifikke brugerbehov. Når lejligheden er ubemandet, har kommunen givet dispensation til at afvige fra kravene i bygningsreglementet således, at der kun ventileres med et luftskifte på 22 m 3 /h Decentralt ventilationsanlæg Opgang C: Ventilationsanlæggene i opgang C er decentrale anlæg på lejlighedsniveau (fabrikat Drexel & Weiss). Dette indebærer, at hver lejlighed har sit eget aggregat. Anlæggene er væghængte og placeret i skabe i henholdsvis køkken og mellemgang. Hvert anlæg har friskluftindtag via facaden. I den ene opgangsside ledes afkast over tag for hvert anlæg via brandisolerede kanaler i kanalskakt. I den anden opgangssideledes afkast til gavlvæg uden vinduer. Ventilationsanlæggene kører uden nogen form for behovsstyring. Anlægget kan dog forceres til maksimal kapacitet ved aktivering af emfang. Anlægget er ikke udført med intelligent spjæld (f.eks. Emboks fra Nilan) til prioritet af sug fra emfang under forceret drift. Da anlægget har en kapacitet begrænset til ca. 180 m 3 /h, så er emfangets effektivitet i flere af lejlighederne relativt begrænset pga. utilstrækkeligt sug (dette kan forbedres ved brug af intelligent spjæld).

19 18 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 Figur 6: Decentralt ventilationsanlæg i et køkkenskab Sammenfatning ventilation Der er udført omfattende brugerundersøgelser for at få feedback på ventilationen, og beboere er efterfølgende besøgt. Overordnet set er der tilfredshed med ventilationen i Ryesgade 30 - dog er der alligevel tendenser, som skal behandles og det er primært: Ventilationen støjer (ventiler og aggregatstøj) Emfanget virker dårligt Beboerne forstår ikke, hvordan ventilationen (og anlægget) virker Mht. driftssikkerhed, har de decentrale anlæg vist sig klart bedre end de centrale anlæg i opgang A og B. Anlæggene har også vist sig markant nemmere at fejlfinde på, da en given fejl kun er relateret til en enkelt lejlighed og enhed. I forbindelse med servicearbejde påvirkes kun et enkelt lejemål ad gangen og ikke en hel opgang som i A og B. 6.4 Indvendig isolering Det blev besluttet at anvende indvendig isolering i hele ejendommen efter gode erfaringer med dette fra prøvelejligheden. Dog viste disse erfaringer samtidigt, at det er vigtigt at tage en række forholdsregler. Ved anvendelse af indvendig isolering er der risiko for fugtskader af det bærende træbjælkelag, da isoleringen ændrer temperatur og fugtforhold i bjælkeenderne i

20 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 19 murværket. Samtidig har tidligere eksempler på indvendig isolering vist, at der er risiko for dannelse af skimmelsvamp i grænsefladen mellem isoleringsmaterialet og murstenene, da temperaturen her sænkes og fugtigheden øges på grund af den indvendige isolering. Efterprøvninger af nye kompakte isoleringsmaterialer i prøvelejligheden viste, at det er afgørende for væksten af skimmelsvamp, at afrense muren for alt organisk materiale, før den indvendige isolering opsættes, hvormed svampesporerne fratages deres næringsgrundlag. Derudover kræver det stor omhyggelighed at opsætte isoleringen således, at luftlommer bagved elimineres og fugtige områder, hvor svampen kan leve, dermed ikke kan opstå. Analyser og beregninger relateret til prøveligheden og foretaget af DTU viste endvidere, at risikoen for skimmelsvamp vækst og trænedbrydende svampe i bjælkeenderne i den bærende bjælkekonstruktion minimeres, hvis de nederste 20 cm af væggen lige over gulv konstruktionen friholdes for isolering, da der hermed tilføres mere varme til bjælken. Dette er særligt relevant i den øverste etage, hvor murtykkelsen er mindst på blot én mursten. Figur 7 viser en tegning af udførelsen af den indvendige isolering. Dog stoppes isoleringen nogle steder 200 mm. over gulvet, dels for at sikre en smule varmetilførsel til bjælkerne og dels for at give plads til installationer.

21 20 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 Figur 7: Princip skitse af udførelsen af den indvendige isolering. For at undersøge risikoen for skimmelsvamp vækst og vækst af trænedbrydende svampe i træbjælkeenderne, blev der udført målinger af temperatur og relativ fugtighed i disse i de to mest udsatte lejligheder for drivende regn, som har en stor indflydelse på vand og fugtindhold i facaden og bjælkeenderne. Der blev målt på den sydvest vendte facade i opgang 30 B på 4. og 5. sal. På Figur 8 ses målepunkterne. Resultaterne herfra gennemgås i afsnit 7 Måleresultater. Figur 8: Målepunkter for temperatur og relativ luftfugtighed på 4. sal (tv) og 5. sal (TH) i opgang B. Lejlighederne i opgang A og B blev isoleret med Aerorock (en blanding af Rockwool og aerogel) med en varmeledningsevne (λ-værdi) på 0,019 W/mK og lejlighederne i opgang C blev efterisoleret med Kingspan (λ-værdi på 0,020 W/mK). Årsagen til at Aerorock blev udskiftet med Kingspan ligger en udviklingsproces, hvor forudsætningerne ændrede sig. Rockwool donerede et parti Aerorock til afprøvning og test i hhv. prøvelejligheden og byfornyelsesprojektet, men da man på baggrund af de gode resultater fra prøvelejligheden besluttede at videreføre den indvendige isolering i byfornyelsesprojektet, og dermed skulle bruge en større mængde Aerorock end forventet, fik Rockwool problemer med at levere. Årsagen skyldtes, at Rockwools tyske afdelings udvikling af produktet ikke var gået som forventet, og prisen på produktet var ikke længere økonomisk bæredygtig. 6.5 Udvendig efterisolering Den nordøstlige facade af bygningen (brandgavl mod nummer 32) er blevet efterisoleret udvendigt med 250 mm mineraluld fra Rockwool (varmeledningsevne, λ- værdi = 0,039 W/mK).

22 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE Måleresultater 7.1 Fugtforhold i bjælkeender Der er foretaget målinger af temperatur og relativ luftfugtighed i træbjælkeenderne i to slagregnsudsatte lejligheder på hhv. 4. og 5. sal, og resultaterne er vist i Figur 9 og Figur 10. Som det kan ses på figurerne ligger den relative fugtighed i bjælkeenderne på 5. sal kun i meget korte perioder over 75 %, som anses at være den kritiske grænse for vækst for skimmelsvamp. På 4. sal ses det, at den relative fugtighed ikke overstiger 70 %, med undtagelse af en kort periode i starten af måleperioden. Figur 9: Temperatur og relativ luftfugtighed i bjælkeenderne på 5. sal Figur 10: Temperatur og relativ luftfugtighed i bjælkeenderne på 4. sal.

23 22 EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE 1 Figur 11 og Figur 12 viser rumtemperaturen og relativ luftfugtighed i de to rum, hvori der udføres målinger i bjælkeenderne på hhv. 4. og 5. sal. Det ses, at rumtemperaturen på 5. sal i en periode over vinteren har ligget forholdsvist lavt (< 20 C), hvor temperaturen på 4. sal har ligget på mellem C. Figur 11: Temperatur og relativ luftfugtighed i rummet på 5. sal Figur 12: Temperatur og relativ luftfugtighed i rummet på 4. sal. Baseret på disse målinger, der viser, at forholdene for skimmelsvamp og andre trænedbrydende svampevækster kun er til stede i meget kort perioder, kan det umiddelbart konkluderes, at der ikke er nogen risiko for nedbrydning af træbjælkelaget ved indvendig isolering. Dog skal det nævnes, at den målte vinterperiode var en mild vinter i forhold til normalåret, hvorfor det er nødvendigt at indsamle flere data for koldere vintre for at kunne konkludere endeligt på risikoen. 7.2 Energiforbrug Varmeforbrug Før renoveringen Det målte energiforbrug i ejendommen før renoveringen omfatter rumopvarmning og varmt brugsvand og er på 155,5 kwh/m² pr. år, som er et gennemsnit af årene For at kunne evaluere og analysere renoveringen, energibesparelserne forbundet herved samt energiforbruget efterfølgende, er der lavet en simulering af energiforbruget i bygningen før renoveringen med bygningssimuleringsprogrammet IDA ICE 4.5 med udgangspunkt i det Danske Reference År (DRY). Simuleringen er udført ved en infiltration på 0,5 h -1. Tabel 2 viser en oversigt over det

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Ryesgade 30: Danmarks Bedste Renovering

Ryesgade 30: Danmarks Bedste Renovering Ryesgade 30: Danmarks Bedste Renovering Svend Erik Mikkelsen, COWI 1 18 JUNI 2014 ENERGIFORSK2014 Efter 2 9 DECEMBER 2013 ENERGIRENOVERING MED RESPEKT Agenda Hvordan opstod projektet Hvilke resultater

Læs mere

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Energirenovering / indeklima-udfordringer Rune Korsholm Andersen Ph.d. Center for indeklima og energi DTU www.ie.dtu.dk Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Indeklimaets temadag 27. September 2016 Ole Ravn Teknologisk institut, Energi & Klima or@teknologisk.dk Projekt:

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur.

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. 10. december 2013 Ryesgade 30 Kvalitetsrenovering og energioptimering Bygherres erfaringer v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. Arup & Hvidt Nørre Voldgade 88, 1358 København K www.aruphvidt.dk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER Temadag om energimåling, adfærd og indeklima Hvor er vi på vej hen? HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER PILOTPROJEKTER: Wilkenbo Brændgårdsparken Hornemanns Vænge Hovedspørgsmål Er det muligt

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snubbekorsvej 58 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-014294 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spedalsø 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-114693 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Fasanstien 35 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2015 Til den 16. februar 2025. Energimærkningsnummer 311095695

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport FORELØBIGT ENERGIMÆRKE Carlsberg Byen Byggefelt 13.1 Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2015 Til den 5. november 2025.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-005 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere