Ajourføring af Ansættelsesregistret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajourføring af Ansættelsesregistret"

Transkript

1 April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april

2 0. Indledning Hvilke ansættelser? Hvor ajourføres oplysningerne? Ajourføring af Basisoplysninger pr. 30. april Ajourføring af Beskæftigelsesperioder pr. 30. april Ajourføring af Løndele pr. 30. april Indtastning af løndele direkte i brugergrænsefladen Import af filen Løndele Opret filen Løndele Import af filen Løndele Import af fil fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata Ansættelserne skal være ajourført i Eunomia Import af fil Fejl og meddelelser ved import af løndelsfil Hvilke løndele? Løndele for lærere og børnehaveklasseledere Løndele for intervallønnede Løndele for timelønnede Skolens bekræftelse senest 18. maj Erklæringer om ajourføring af Ansættelsesregistret

3 0. INDLEDNING Fordelingssekretariatet administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger for skolernes personale. Et af formålene med, at Fordelingssekretariatet indhenter løn- og ansættelsesoplysninger på skolerne, er at kunne aflevere oplysninger til Finansministeriets forhandlingsstatistik. Denne statistik bruges dels i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, dels til at følge lønudviklingen i overenskomstperioden. Vores indhentning af løn- og ansættelsesoplysninger på skolerne er en obligatorisk opgave, som er blevet os pålagt af Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Der skal indberettes oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april For timelønnede lærervikarer skal der indtastes oplysninger for vikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Oplysningerne skal indberettes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse. Skolen skal have ajourført oplysningerne senest den 18. maj Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det ved på Liste over ansættelser at vælge Lønelementer ajourført. Skolen skal i nævnte rækkefølge: - Sikre at ansættelserne er oprettet med de korrekte ansættelsesperioder og sørge for at registrere afgangsdatoer for ansatte, der er fratrådt, jf. afsnit 3. - Sikre at ansættelsernes beskæftigelsesperioder er ajourført pr. 30. april 2015, jf. afsnit 4. - Indberette løndele pr. 30. april 2015, jf. afsnit 5, 6 og 7. - Senest 18. maj 2015 bekræfte at oplysningerne er ajourført, jf. afsnit 8. - Når indberetningen er afsluttet og gennemgået af Fordelingssekretariatet, vil skolen blive bedt om at indsende revisorerklæring om, at skolens indberetning er korrekt, jf. afsnit HVILKE ANSÆTTELSER? Der skal indberettes oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april For timelønnede lærervikarer skal der indberettes oplysninger for vikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april

4 2. HVOR AJOURFØRES OPLYSNINGERNE? Oplysningerne indtastes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse i ovennævnte stillingskategorier. På Fordelingssekretariatets hjemmeside skal man trykke på Eunomia, hvorved Log ind -billedet fremkommer. Indtast brugernavn (skolekode) og adgangskode. Tryk på log ind, hvorved siden Menu fremkommer. Vælg Ansættelsesregistret. Vælg blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres, eller vælg Opret ny ansættelse, hvis ansættelsen ikke allerede er oprettet. De ansættelser på Liste over ansættelser, som skal ajourføres, er markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli Ved hjælp af filteret Stilling kan man vælge, at der f.eks. kun vises timelønnede lærervikarer på ansættelseslisten. 3. AJOURFØRING AF BASISOPLYSNINGER PR. 30. APRIL 2015 Der skal være oprettet et skema i Ansættelsesregistret for alle skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat pr. 30. april 2015 og for alle timelønnede lærervikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april

5 Husk at indtaste ansættelsesperiodens slutdato for ansatte, der er fratrådt. Hvis fratrædelsesdatoen ikke bliver indtastet, vil ansættelsen fejlagtigt blive medtaget i statistikken. For at ajourføre basisoplysninger skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. For at oprette en ansættelse skal man på Liste over ansættelser vælge Opret ny ansættelse, vælge stillingskode og trykke på Opret ans.. Herefter skal oplysningerne i fanebladene Basisoplysninger og Beskæftigelsesperioder indtastes. Når oplysningerne er indtastet, skal man vælge Valider og derefter Gem. 4. AJOURFØRING AF BESKÆFTIGELSESPERIODER PR. 30. APRIL 2015 Ansættelsesregistrets oplysninger om beskæftigelsesgrad, perioder som konstitueret, orlovsperioder, arbejdsmarkedsordning og pensionskasse skal være ajourført pr. 30. april Ved ændringer i beskæftigelsesgrad, perioder som konstitueret, orlovsperioder, arbejdsmarkedsordning og pensionskasse skal der oprettes en ny periode. Oplysninger om tidligere perioder må ikke slettes eller overskrives. For at ajourføre beskæftigelsesperioder skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres og herefter vælge fanebladet Beskæftigelsesperioder. For at oprette en ny periode, skal man vælge Tilføj ny periode. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. 5. AJOURFØRING AF LØNDELE PR. 30. APRIL 2015 For hver enkelt ansættelse skal der indberettes løndele pr. 30. april Indberetningen af løndele kan foregå på 3 måder: 1) Løndelene kan som tidligere år indtastes direkte i brugergrænsefladen. Se afsnit ) Skolen kan hente filen Løndele fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. Se afsnit ) Skoler, der anvender lønsystem fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata, kan importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. Se afsnit INDTASTNING AF LØNDELE DIREKTE I BRUGERGRÆNSEFLADEN Løndelene kan som tidligere år indtastes direkte i brugergrænsefladen. De ansættelser på Liste over ansættelser, som skal ajourføres, er markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. 5

6 For at ajourføre løndele skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres og herefter vælge fanebladet Løndele. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. Alle løndelsfelterne skal udfyldes. Løndele, som den ansatte ikke har fået, skal udfyldes med IMPORT AF FILEN LØNDELE OPRET FILEN LØNDELE Skolen kan indberette løndele ved at hente en excel-fil ( Løndele ) fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. For at filen skal indeholde de rigtige ansættelser forudsættes det, at skolen har registreret ansættelserne i Eunomia med de korrekte ansættelsesperioder, jf. afsnit 3. Hvis det ikke er tilfældet, skal ansættelserne først oprettes og ansættelsesperioderne ajourføres, hvorefter man kan hente en ny fil Løndele. Vælg Løndele på siden Liste over ansættelser, vælg Bestil, hvorefter man kan åbne eller gemme en excel-fil med de ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres. Ansættelserne er på Liste over ansættelser markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Alle løndele, som den ansatte kan have (de blanke felter), skal udfyldes også løndele, hvor beløbet er 0. Løndele, som den ansatte ikke kan have (de gråtonede felter), må ikke udfyldes. Når lønbeløbene er indtastet i excel-filen, anbefaler vi, at filen gemmes som excel-fil. Herefter skal filen gemmes som CSV (semikolonsepareret) fil. Vælg Gem som i menupunktet Filer. Vælg CSV (semikolonsepareret) under filtype og gem filen. Hvis der er behov for at rette i filen, anbefaler vi, at rettelserne foretages i excel-filen og gemmes. Excel-filen gemmes derefter som CSV-fil, som importeres til Eunomia IMPORT AF FILEN LØNDELE For at importere filen til Eunomia, skal man på Liste over ansættelser vælge Importer løndele, trykke på Vælg fil, markere den gemte CSV-fil, trykke på Åbn og trykke på Importer. Der gives en meddelelse i brugergrænsefladen, om filen er blevet importeret, og der sendes samtidig en mail til skolen med eventuelle meddelelser. Ved importen er det kun lønbeløbene, der bliver importeret. Oplysningerne i filen om cprnr og stillingskode bruges til at identificere ansættelsen. Oplysningerne i filen om navn og ansættelsesperiode er en oplysning til skolen, som ikke bruges ved importen. Man kan således ikke oprette en ansættelse ved import af fil, men udelukkende bruge importen til at ajourføre løndele IMPORT AF FIL FRA EDB-BRUGSEN ELLER DANSK SKOLEDATA ANSÆTTELSERNE SKAL VÆRE AJOURFØRT I EUNOMIA Skoler, der anvender lønsystem fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata, kan indberette løndele ved at importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. 6

7 Som det allerførste skal skolen sørge for, at ansættelserne i Eunomia er registreret, så de svarer til ansættelserne i filen fra lønsystemet. Hvis det ikke er tilfældet, kan filen ikke importeres. Før filen forsøges importeret anbefaler vi derfor, at man sammenligner ansættelserne i filen fra lønsystemet med ansættelserne i Eunomia. De ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres, er på Liste over ansættelser markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Skolen kan også hente filen Løndele fra Liste over ansættelser og sammenligne med ansættelserne i filen fra skolens lønsystem. Filen Løndele indeholder de ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres. Hvis ansættelserne i filen fra skolens lønsystem ikke svarer til ansættelserne i Eunomia, så skal ansættelserne først oprettes i Eunomia og ansættelsesperioderne ajourføres, før filen fra lønsystemet kan importeres IMPORT AF FIL For at importere filen til Eunomia, skal man på Liste over ansættelser vælge Importer løndele, trykke på Vælg fil, markere CSV-filen, trykke på Åbn og trykke på Importer. Der gives en meddelelse i brugergrænsefladen, om filen er blevet importeret, og der sendes samtidig en mail til skolen med eventuelle meddelelser. Ved importen er det kun lønbeløbene, der bliver importeret. Oplysningerne i filen om cprnr og stillingskode bruges til at identificere ansættelsen. Oplysningerne i filen om navn og ansættelsesperiode er en oplysning til skolen, som ikke bruges ved importen. Man kan således ikke oprette en ansættelse ved import af fil, men udelukkende bruge importen til at ajourføre løndele. 7

8 6. FEJL OG MEDDELELSER VED IMPORT AF LØNDELSFIL Importresultat Fejltyper Løsningsmuligheder Filen kan ikke importeres til Eunomia. Ved forsøg på import sendes en mail til skolen med fejlmeddelelser. Filen kan ikke importeres til Eunomia. Ved forsøg på import sendes en mail til skolen med fejlmeddelelser. Filen kan importeres til Eunomia, men der er en fejl på ansættelsen. Fejl vises i importmailen til skolen og på ansættelsen i Eunomia. Filen kan importeres til Eunomia. I importmailen og på ansættelsen i Eunomia bliver skolen bedt om at undersøge, om der er fejl i ansættelsesperiode, beskæftigelsesgrad, basistrin, orlovsperioder eller indberettede beløb for basisløn og/eller områdetillæg. Der er ændret i kolonneoverskrifter, fjernet eller oprettet kolonner. Der er ændret i statistikdato eller skolekode. Der er tastet beløb for løndele, som den ansatte ikke kan have. Der er tastet andet end tal i løndelsfelterne. Ansættelserne i filen svarer ikke til ansættelserne i Eunomia. Der mangler løndelsbeløb i filen. Indberettet basisløn+områdetillæg afviger fra forventet løn+områdetillæg for en eller flere lærere. Fejlene skal rettes, før filen kan importeres. Hvis der er tale om en fil fra Eunomia, anbefaler vi, at rettelserne foretages i excel-filen, som derefter gemmes som CSV-fil og importeres til Eunomia. Hvis der er tale om en fil, der er udtrukket fra skolens lønsystem, kontakt evt. leverandøren. (Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata). Ansættelserne i Eunomia skal oprettes og registreres med de korrekte stillingsbetegnelser og korrekte ansættelsesperioder. Husk at indtaste ansættelsesperiodens slutdato for ansatte, der er fratrådt. Og filen, der forsøges importeret, skal indeholde ansættelser svarende til ansættelserne i Eunomia. Beløbet for løndelen skal indberettes, før skolen kan bekræfte, at løndele er ajourført. Løndele, som den ansatte kan have, skal udfyldes også løndele, hvor beløbet er 0. Løndele, som den ansatte ikke kan have, må ikke udfyldes. Beløbet kan indberettes enten ved at korrigere filen og importere på ny eller ved at indtaste beløbet på ansættelsen i Eunomia. Hvis der er fejl i ansættelsesperiode, beskæftigelsesgrad, basistrin eller orlovsperioder skal fejlene rettes på ansættelsen i Eunomia. Hvis der er fejl i indberettede beløb, kan fejlene rettes ved at korrigere filen og importere på ny eller ved at rette beløbene på ansættelserne i Eunomia. 8

9 7. HVILKE LØNDELE? 7.1. LØNDELE FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, skal beløbene indberettes enten som udbetalt beløb for april måned eller som sum af udbetalinger for perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Som hovedregel skal den udbetalte løn indberettes. Men hvis der er foretaget regulering i den normale løn pga. ferie uden løn eller på grund af fejl i tidligere udbetalinger, så er det den normale løn, der skal indberettes. Eksempel: Normal løn for april 2015: kr. Udbetalt løn: kr. (der er sket fradrag pga. ferie uden løn) Der skal indberettes kr. For lærere og børnehaveklasseledere ansat pr. 30. april 2015 skal der indberettes beløb for følgende løndele: Centralt aftalte løndele Basisløn Basisløn udbetales til lærere og børnehaveklasseledere, jf. organisationsaftalens 4. Områdetillæg Områdetillæg udbetales til lærere og børnehaveklasseledere i stedtillægsområde 3-6, jf. organisationsaftalens 4. Arbejdsgivers ATP-bidrag Der indbetales til ATP-ordningen efter sats A. Arbejdsgivers ATP-bidrag indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Undervisningstillæg Undervisningstillæg udbetales til lærere og børnehaveklasseledere, jf. organisationsaftalens bilag 1. Souscheftillæg Til lærere, der varetager en funktion som souschef, ydes et pensionsgivende særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (2012-niveau), jf. organisationsaftalens bilag 1. OK-2008 tillæg ikke pensionsgivende Til lærere og børnehaveklasseledere, der indplaceres på basistrin 1-3, og som har mindre end 12 års anciennitet, ydes et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg på kr. årligt (Basisløntrin 1) og kr. årligt (Basisløntrin 2 og 3), jf. organisationsaftalens 4. Beløbene er i 2012-niveau. 9

10 Trin 4 tillæg Ansatte, der pr. 1. april 2013 har 12 års anciennitet og derover, vil med indplacering på trin 4 oppebære den samme løn som hidtil. Overstiger den nuværende samlede faste løn (eksklusiv pension) pr. 1. april 2013 niveauet for trin 4 (eksklusiv pension), ydes et pensionsgivende varigt trin 4 tillæg til udligning af forskellen, jf. organisationsaftalens 4. Særligt OK-2013 tillæg Til lærere og børnehaveklasseledere ydes med virkning fra 1. august 2014 et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012 niveau) jf. organisationsaftalens 4. Vederlag for funktion i højere stilling (Konstituering) Ved funktion i højere stilling ydes funktionsvederlag jf. organisationsaftalens 14. Ulempegodtgørelse Til lærere og børnehaveklasseledere ydes et tillæg ( ulempegodtgørelse ) som godtgørelse for tjeneste på ubekvemme tidspunkter i forbindelse med deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen, jf. organisationsaftalens 22. Specialundervisningstillæg Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg til lærere og børnehaveklasseledere der i den almindelige undervisning har ansvaret for undervisning af en eller flere elever, til hvem skolen modtager ekstra tilskud i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler mv. 11 til specialundervisning eller støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, jf. organisationsaftalens bilag 1. Praktikvederlag Der udbetales praktikvederlag, jf. aftalen om de lærerstuderendes praktik på de frie skoler og tillæg til aftalen (organisationsaftalens bilag 6 og 7). Seniorordning I forbindelse med frivillig fratrædelse kan skolen aftale at yde et fratrædelsesbeløb, og skolen kan i forbindelse med seniorordning med retræte (overgang til en lavere placeret stilling) aftale, at der ydes et personligt, ikkepensionsgivende tillæg, jf. Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger. Arbejdstidsbestemte tillæg Med arbejdstidsbestemte tillæg menes tillæg i tilfælde, der ikke er omfattet af aftalen om ulempegodtgørelse: Ulempetillæg for arbejde i weekender fra lørdag kl. 00 søndag kl. 24, på søgnehelligdage fra kl. 00 kl. 24, på grundlovsdag efter kl , på juleaftensdag efter kl samt på hverdage fra kl. 17 kl. 06. Weekendtillæg for arbejde fra lørdag kl. 00 søndag kl. 24. Tillæg for delt tjeneste ud over 11 timer. Tillæg for 3-delt tjeneste. 10

11 Udbetalte særlige feriedage Merarbejde Overarbejde Gruppelivspræmie For særlige feriedage, jf. ferieaftalen, som ikke afvikles, men udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Deltidsansatte lærere og børnehaveklasselederes betaling for tjeneste ud over den ansattes arbejdstidsnorm, men inden for den fuldtidsnorm, der måtte være fastsat i den pågældende organisationsaftale (merarbejde) skal indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Overarbejdsbetaling, hvis arbejdets omfang har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af aftale om gruppelivsordning, og skolen skal derfor betale præmie til Forenede Gruppeliv. Lokalt aftalte løndele Lokalt aftalt varigt kvalifikationstillæg Lokalt aftalt midlertidigt kvalifikationstillæg Lokalt aftalt varigt funktionstillæg Lokalt aftalt midlertidigt funktionstillæg Lokalt aftalt resultatlønstillæg Lokalt aftalt engangsvederlag Lokalt aftalte varige kvalifikationstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Lokalt aftalte midlertidige kvalifikationstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte varige funktionstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Lokalt aftalte midlertidige funktionstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte resultatlønstillæg, jf. organisationsaftalens bilag 2 og fællesoverenskomstens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte engangsvederlag, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Pensionsbidrag Pensionsbidrag Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april For ansatte med pension i P25 og Efterlønskassen, for hvem der indbetales supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pension, skal både bidraget til P25/Efterlønskassen og bidraget til Lærernes Pension medtages i indberetningen. 11

12 7.2. LØNDELE FOR INTERVALLØNNEDE Afhængig af hvilken løndel der er tale om, skal beløbene indberettes enten som udbetalt beløb for april måned eller som sum af udbetalinger for perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Som hovedregel skal den udbetalte løn indberettes. Men hvis der er foretaget regulering i den normale løn pga. ferie uden løn eller på grund af fejl i tidligere udbetalinger, så er det den normale løn, der skal indberettes. Eksempel: Normal løn for april 2015: kr. Udbetalt løn: kr. (der er sket fradrag pga. ferie uden løn) Der skal indberettes kr. For intervallønnede ansat pr. 30. april 2015 skal der indtastes beløb for følgende løndele: Centralt aftalte løndele Intervalløn Ledere ved frie grundskoler aflønnes efter et decentralt intervallønssystem, jf. organisationsaftalens 7 9 og Intervallønnen indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Arbejdsgivers ATP-bidrag Der indbetales til ATP-ordningen efter sats A. Arbejdsgivers ATP-bidrag indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Souscheftillæg Til afdelingsledere, der varetager en funktion som souschef, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (2012-niveau), jf. organisationsaftalens 9, stk. 8. Vederlag for funktion i højere stilling (Konstituering) Praktikvederlag Ved funktion i højere stilling ydes funktionsvederlag jf. organisationsaftalens 14. Der udbetales praktikvederlag, jf. aftalen om de lærerstuderendes praktik på de frie skoler og tillæg til aftalen (Organisationsaftalens bilag 6 og 7). Seniorordning I forbindelse med frivillig fratrædelse kan skolen aftale at yde et fratrædelsesbeløb, og skolen kan i forbindelse med seniorordning med retræte (overgang til en lavere placeret stilling) aftale, at der ydes et personligt, ikkepensionsgivende tillæg, jf. Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger. 12

13 Udbetalte særlige feriedage Gruppelivspræmie For særlige feriedage, jf. ferieaftalen, som ikke afvikles, men udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Intervallønnede er omfattet af aftale om gruppelivsordning, og skolen skal derfor betale præmie til Forenede Gruppeliv. Lokalt aftalte løndele Lokalt aftalt varigt kvalifikationstillæg (Personligt tillæg pga. højere løn ved overgang til intervalløn i 1997) Lokalt aftalt resultatlønstillæg Lokalt aftalt engangsvederlag Ved overgangen til intervalløn pr. 1. oktober 1997 fik nogle ledere et personligt tillæg, da lønnen pr var højere end intervallets top pr Hvis tillægget fortsat udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Lokalt aftalte resultatlønstillæg, jf. organisationsaftalens bilag 2 og fællesoverenskomstens 5 indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Til skoleledere og øvrige ledere kan der ud over intervallønnen lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats. Merarbejde Skoleledere og øvrige ledere følger arbejdstidsaftalen for ledere og herunder aftalen om godtgørelse for merarbejde. Pensionsbidrag Pensionsbidrag Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april For ansatte med pension i P25 og Efterlønskassen, for hvem der indbetales supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pension, skal både bidraget til P25/Efterlønskassen og bidraget til Lærernes Pension medtages i indberetningen. 13

14 7.3. LØNDELE FOR TIMELØNNEDE Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli 2014, på ansættelseslisten. For timelønnede, ansat i løbet af perioden fra , skal der indtastes beløb for følgende løndele: Løndele Timeløn Timelønnen til timelønnede lærervikarer, jf. organisationsaftalens 34 indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Arbejdsgivers ATP-bidrag Arbejdsgivers ATP-bidrag for timelønnede lærervikarer indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Pensionsbidrag Pensionsbidrag Ved frie grundskoler kan der ansættes timelønnede lærere, der ansættes til mere end 3 måneders beskæftigelse, hvis det årlige arbejdstimetal ikke overstiger 180 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansættelsesperioden er kortere end 1 år. For disse lærere er timelønnen pensionsgivende. Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april

15 8. SKOLENS BEKRÆFTELSE SENEST 18. MAJ 2015 Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det i Eunomia ved på Liste over ansættelser at vælge Lønelementer ajourført. Hvis der er fejl i indberetningerne, eller hvis der mangler at blive indberettet løndele, kan ajourføringen ikke bekræftes. Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli Skolen modtager pr. mail kvittering for ajourføringen. Senest 18. maj 2015 skal skolen have ajourført oplysningerne. 15

16 9. ERKLÆRINGER OM AJOURFØRING AF ANSÆTTELSESREGISTRET Når Fordelingssekretariatet har gennemgået skolernes indberetninger af løndele, vil skolerne blive bedt om at indsende en ledelseserklæring attesteret af skolens leder og skolens bestyrelsesformand og en revisorerklæring attesteret af skolens revisor, om at skolens indberetning af løn pr. 30. april 2015 er korrekt. Formålet med at indhente revisorerklæringer fra skolerne er dels at vurdere den samlede lønindberetnings pålidelighed og korrigere eventuelle fejl, dels at medvirke til, at skolernes fremtidige indberetninger bliver korrekte. 16

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere