Ajourføring af Ansættelsesregistret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajourføring af Ansættelsesregistret"

Transkript

1 April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april

2 0. Indledning Hvilke ansættelser? Hvor ajourføres oplysningerne? Ajourføring af Basisoplysninger pr. 30. april Ajourføring af Beskæftigelsesperioder pr. 30. april Ajourføring af Løndele pr. 30. april Indtastning af løndele direkte i brugergrænsefladen Import af filen Løndele Opret filen Løndele Import af filen Løndele Import af fil fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata Ansættelserne skal være ajourført i Eunomia Import af fil Fejl og meddelelser ved import af løndelsfil Hvilke løndele? Løndele for lærere og børnehaveklasseledere Løndele for intervallønnede Løndele for timelønnede Skolens bekræftelse senest 18. maj Erklæringer om ajourføring af Ansættelsesregistret

3 0. INDLEDNING Fordelingssekretariatet administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger for skolernes personale. Et af formålene med, at Fordelingssekretariatet indhenter løn- og ansættelsesoplysninger på skolerne, er at kunne aflevere oplysninger til Finansministeriets forhandlingsstatistik. Denne statistik bruges dels i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, dels til at følge lønudviklingen i overenskomstperioden. Vores indhentning af løn- og ansættelsesoplysninger på skolerne er en obligatorisk opgave, som er blevet os pålagt af Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Der skal indberettes oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april For timelønnede lærervikarer skal der indtastes oplysninger for vikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Oplysningerne skal indberettes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse. Skolen skal have ajourført oplysningerne senest den 18. maj Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det ved på Liste over ansættelser at vælge Lønelementer ajourført. Skolen skal i nævnte rækkefølge: - Sikre at ansættelserne er oprettet med de korrekte ansættelsesperioder og sørge for at registrere afgangsdatoer for ansatte, der er fratrådt, jf. afsnit 3. - Sikre at ansættelsernes beskæftigelsesperioder er ajourført pr. 30. april 2015, jf. afsnit 4. - Indberette løndele pr. 30. april 2015, jf. afsnit 5, 6 og 7. - Senest 18. maj 2015 bekræfte at oplysningerne er ajourført, jf. afsnit 8. - Når indberetningen er afsluttet og gennemgået af Fordelingssekretariatet, vil skolen blive bedt om at indsende revisorerklæring om, at skolens indberetning er korrekt, jf. afsnit HVILKE ANSÆTTELSER? Der skal indberettes oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april For timelønnede lærervikarer skal der indberettes oplysninger for vikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april

4 2. HVOR AJOURFØRES OPLYSNINGERNE? Oplysningerne indtastes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse i ovennævnte stillingskategorier. På Fordelingssekretariatets hjemmeside skal man trykke på Eunomia, hvorved Log ind -billedet fremkommer. Indtast brugernavn (skolekode) og adgangskode. Tryk på log ind, hvorved siden Menu fremkommer. Vælg Ansættelsesregistret. Vælg blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres, eller vælg Opret ny ansættelse, hvis ansættelsen ikke allerede er oprettet. De ansættelser på Liste over ansættelser, som skal ajourføres, er markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli Ved hjælp af filteret Stilling kan man vælge, at der f.eks. kun vises timelønnede lærervikarer på ansættelseslisten. 3. AJOURFØRING AF BASISOPLYSNINGER PR. 30. APRIL 2015 Der skal være oprettet et skema i Ansættelsesregistret for alle skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat pr. 30. april 2015 og for alle timelønnede lærervikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april

5 Husk at indtaste ansættelsesperiodens slutdato for ansatte, der er fratrådt. Hvis fratrædelsesdatoen ikke bliver indtastet, vil ansættelsen fejlagtigt blive medtaget i statistikken. For at ajourføre basisoplysninger skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. For at oprette en ansættelse skal man på Liste over ansættelser vælge Opret ny ansættelse, vælge stillingskode og trykke på Opret ans.. Herefter skal oplysningerne i fanebladene Basisoplysninger og Beskæftigelsesperioder indtastes. Når oplysningerne er indtastet, skal man vælge Valider og derefter Gem. 4. AJOURFØRING AF BESKÆFTIGELSESPERIODER PR. 30. APRIL 2015 Ansættelsesregistrets oplysninger om beskæftigelsesgrad, perioder som konstitueret, orlovsperioder, arbejdsmarkedsordning og pensionskasse skal være ajourført pr. 30. april Ved ændringer i beskæftigelsesgrad, perioder som konstitueret, orlovsperioder, arbejdsmarkedsordning og pensionskasse skal der oprettes en ny periode. Oplysninger om tidligere perioder må ikke slettes eller overskrives. For at ajourføre beskæftigelsesperioder skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres og herefter vælge fanebladet Beskæftigelsesperioder. For at oprette en ny periode, skal man vælge Tilføj ny periode. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. 5. AJOURFØRING AF LØNDELE PR. 30. APRIL 2015 For hver enkelt ansættelse skal der indberettes løndele pr. 30. april Indberetningen af løndele kan foregå på 3 måder: 1) Løndelene kan som tidligere år indtastes direkte i brugergrænsefladen. Se afsnit ) Skolen kan hente filen Løndele fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. Se afsnit ) Skoler, der anvender lønsystem fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata, kan importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. Se afsnit INDTASTNING AF LØNDELE DIREKTE I BRUGERGRÆNSEFLADEN Løndelene kan som tidligere år indtastes direkte i brugergrænsefladen. De ansættelser på Liste over ansættelser, som skal ajourføres, er markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. 5

6 For at ajourføre løndele skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres og herefter vælge fanebladet Løndele. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. Alle løndelsfelterne skal udfyldes. Løndele, som den ansatte ikke har fået, skal udfyldes med IMPORT AF FILEN LØNDELE OPRET FILEN LØNDELE Skolen kan indberette løndele ved at hente en excel-fil ( Løndele ) fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. For at filen skal indeholde de rigtige ansættelser forudsættes det, at skolen har registreret ansættelserne i Eunomia med de korrekte ansættelsesperioder, jf. afsnit 3. Hvis det ikke er tilfældet, skal ansættelserne først oprettes og ansættelsesperioderne ajourføres, hvorefter man kan hente en ny fil Løndele. Vælg Løndele på siden Liste over ansættelser, vælg Bestil, hvorefter man kan åbne eller gemme en excel-fil med de ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres. Ansættelserne er på Liste over ansættelser markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Alle løndele, som den ansatte kan have (de blanke felter), skal udfyldes også løndele, hvor beløbet er 0. Løndele, som den ansatte ikke kan have (de gråtonede felter), må ikke udfyldes. Når lønbeløbene er indtastet i excel-filen, anbefaler vi, at filen gemmes som excel-fil. Herefter skal filen gemmes som CSV (semikolonsepareret) fil. Vælg Gem som i menupunktet Filer. Vælg CSV (semikolonsepareret) under filtype og gem filen. Hvis der er behov for at rette i filen, anbefaler vi, at rettelserne foretages i excel-filen og gemmes. Excel-filen gemmes derefter som CSV-fil, som importeres til Eunomia IMPORT AF FILEN LØNDELE For at importere filen til Eunomia, skal man på Liste over ansættelser vælge Importer løndele, trykke på Vælg fil, markere den gemte CSV-fil, trykke på Åbn og trykke på Importer. Der gives en meddelelse i brugergrænsefladen, om filen er blevet importeret, og der sendes samtidig en mail til skolen med eventuelle meddelelser. Ved importen er det kun lønbeløbene, der bliver importeret. Oplysningerne i filen om cprnr og stillingskode bruges til at identificere ansættelsen. Oplysningerne i filen om navn og ansættelsesperiode er en oplysning til skolen, som ikke bruges ved importen. Man kan således ikke oprette en ansættelse ved import af fil, men udelukkende bruge importen til at ajourføre løndele IMPORT AF FIL FRA EDB-BRUGSEN ELLER DANSK SKOLEDATA ANSÆTTELSERNE SKAL VÆRE AJOURFØRT I EUNOMIA Skoler, der anvender lønsystem fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata, kan indberette løndele ved at importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. 6

7 Som det allerførste skal skolen sørge for, at ansættelserne i Eunomia er registreret, så de svarer til ansættelserne i filen fra lønsystemet. Hvis det ikke er tilfældet, kan filen ikke importeres. Før filen forsøges importeret anbefaler vi derfor, at man sammenligner ansættelserne i filen fra lønsystemet med ansættelserne i Eunomia. De ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres, er på Liste over ansættelser markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Skolen kan også hente filen Løndele fra Liste over ansættelser og sammenligne med ansættelserne i filen fra skolens lønsystem. Filen Løndele indeholder de ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres. Hvis ansættelserne i filen fra skolens lønsystem ikke svarer til ansættelserne i Eunomia, så skal ansættelserne først oprettes i Eunomia og ansættelsesperioderne ajourføres, før filen fra lønsystemet kan importeres IMPORT AF FIL For at importere filen til Eunomia, skal man på Liste over ansættelser vælge Importer løndele, trykke på Vælg fil, markere CSV-filen, trykke på Åbn og trykke på Importer. Der gives en meddelelse i brugergrænsefladen, om filen er blevet importeret, og der sendes samtidig en mail til skolen med eventuelle meddelelser. Ved importen er det kun lønbeløbene, der bliver importeret. Oplysningerne i filen om cprnr og stillingskode bruges til at identificere ansættelsen. Oplysningerne i filen om navn og ansættelsesperiode er en oplysning til skolen, som ikke bruges ved importen. Man kan således ikke oprette en ansættelse ved import af fil, men udelukkende bruge importen til at ajourføre løndele. 7

8 6. FEJL OG MEDDELELSER VED IMPORT AF LØNDELSFIL Importresultat Fejltyper Løsningsmuligheder Filen kan ikke importeres til Eunomia. Ved forsøg på import sendes en mail til skolen med fejlmeddelelser. Filen kan ikke importeres til Eunomia. Ved forsøg på import sendes en mail til skolen med fejlmeddelelser. Filen kan importeres til Eunomia, men der er en fejl på ansættelsen. Fejl vises i importmailen til skolen og på ansættelsen i Eunomia. Filen kan importeres til Eunomia. I importmailen og på ansættelsen i Eunomia bliver skolen bedt om at undersøge, om der er fejl i ansættelsesperiode, beskæftigelsesgrad, basistrin, orlovsperioder eller indberettede beløb for basisløn og/eller områdetillæg. Der er ændret i kolonneoverskrifter, fjernet eller oprettet kolonner. Der er ændret i statistikdato eller skolekode. Der er tastet beløb for løndele, som den ansatte ikke kan have. Der er tastet andet end tal i løndelsfelterne. Ansættelserne i filen svarer ikke til ansættelserne i Eunomia. Der mangler løndelsbeløb i filen. Indberettet basisløn+områdetillæg afviger fra forventet løn+områdetillæg for en eller flere lærere. Fejlene skal rettes, før filen kan importeres. Hvis der er tale om en fil fra Eunomia, anbefaler vi, at rettelserne foretages i excel-filen, som derefter gemmes som CSV-fil og importeres til Eunomia. Hvis der er tale om en fil, der er udtrukket fra skolens lønsystem, kontakt evt. leverandøren. (Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata). Ansættelserne i Eunomia skal oprettes og registreres med de korrekte stillingsbetegnelser og korrekte ansættelsesperioder. Husk at indtaste ansættelsesperiodens slutdato for ansatte, der er fratrådt. Og filen, der forsøges importeret, skal indeholde ansættelser svarende til ansættelserne i Eunomia. Beløbet for løndelen skal indberettes, før skolen kan bekræfte, at løndele er ajourført. Løndele, som den ansatte kan have, skal udfyldes også løndele, hvor beløbet er 0. Løndele, som den ansatte ikke kan have, må ikke udfyldes. Beløbet kan indberettes enten ved at korrigere filen og importere på ny eller ved at indtaste beløbet på ansættelsen i Eunomia. Hvis der er fejl i ansættelsesperiode, beskæftigelsesgrad, basistrin eller orlovsperioder skal fejlene rettes på ansættelsen i Eunomia. Hvis der er fejl i indberettede beløb, kan fejlene rettes ved at korrigere filen og importere på ny eller ved at rette beløbene på ansættelserne i Eunomia. 8

9 7. HVILKE LØNDELE? 7.1. LØNDELE FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, skal beløbene indberettes enten som udbetalt beløb for april måned eller som sum af udbetalinger for perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Som hovedregel skal den udbetalte løn indberettes. Men hvis der er foretaget regulering i den normale løn pga. ferie uden løn eller på grund af fejl i tidligere udbetalinger, så er det den normale løn, der skal indberettes. Eksempel: Normal løn for april 2015: kr. Udbetalt løn: kr. (der er sket fradrag pga. ferie uden løn) Der skal indberettes kr. For lærere og børnehaveklasseledere ansat pr. 30. april 2015 skal der indberettes beløb for følgende løndele: Centralt aftalte løndele Basisløn Basisløn udbetales til lærere og børnehaveklasseledere, jf. organisationsaftalens 4. Områdetillæg Områdetillæg udbetales til lærere og børnehaveklasseledere i stedtillægsområde 3-6, jf. organisationsaftalens 4. Arbejdsgivers ATP-bidrag Der indbetales til ATP-ordningen efter sats A. Arbejdsgivers ATP-bidrag indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Undervisningstillæg Undervisningstillæg udbetales til lærere og børnehaveklasseledere, jf. organisationsaftalens bilag 1. Souscheftillæg Til lærere, der varetager en funktion som souschef, ydes et pensionsgivende særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (2012-niveau), jf. organisationsaftalens bilag 1. OK-2008 tillæg ikke pensionsgivende Til lærere og børnehaveklasseledere, der indplaceres på basistrin 1-3, og som har mindre end 12 års anciennitet, ydes et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg på kr. årligt (Basisløntrin 1) og kr. årligt (Basisløntrin 2 og 3), jf. organisationsaftalens 4. Beløbene er i 2012-niveau. 9

10 Trin 4 tillæg Ansatte, der pr. 1. april 2013 har 12 års anciennitet og derover, vil med indplacering på trin 4 oppebære den samme løn som hidtil. Overstiger den nuværende samlede faste løn (eksklusiv pension) pr. 1. april 2013 niveauet for trin 4 (eksklusiv pension), ydes et pensionsgivende varigt trin 4 tillæg til udligning af forskellen, jf. organisationsaftalens 4. Særligt OK-2013 tillæg Til lærere og børnehaveklasseledere ydes med virkning fra 1. august 2014 et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012 niveau) jf. organisationsaftalens 4. Vederlag for funktion i højere stilling (Konstituering) Ved funktion i højere stilling ydes funktionsvederlag jf. organisationsaftalens 14. Ulempegodtgørelse Til lærere og børnehaveklasseledere ydes et tillæg ( ulempegodtgørelse ) som godtgørelse for tjeneste på ubekvemme tidspunkter i forbindelse med deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen, jf. organisationsaftalens 22. Specialundervisningstillæg Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg til lærere og børnehaveklasseledere der i den almindelige undervisning har ansvaret for undervisning af en eller flere elever, til hvem skolen modtager ekstra tilskud i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler mv. 11 til specialundervisning eller støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, jf. organisationsaftalens bilag 1. Praktikvederlag Der udbetales praktikvederlag, jf. aftalen om de lærerstuderendes praktik på de frie skoler og tillæg til aftalen (organisationsaftalens bilag 6 og 7). Seniorordning I forbindelse med frivillig fratrædelse kan skolen aftale at yde et fratrædelsesbeløb, og skolen kan i forbindelse med seniorordning med retræte (overgang til en lavere placeret stilling) aftale, at der ydes et personligt, ikkepensionsgivende tillæg, jf. Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger. Arbejdstidsbestemte tillæg Med arbejdstidsbestemte tillæg menes tillæg i tilfælde, der ikke er omfattet af aftalen om ulempegodtgørelse: Ulempetillæg for arbejde i weekender fra lørdag kl. 00 søndag kl. 24, på søgnehelligdage fra kl. 00 kl. 24, på grundlovsdag efter kl , på juleaftensdag efter kl samt på hverdage fra kl. 17 kl. 06. Weekendtillæg for arbejde fra lørdag kl. 00 søndag kl. 24. Tillæg for delt tjeneste ud over 11 timer. Tillæg for 3-delt tjeneste. 10

11 Udbetalte særlige feriedage Merarbejde Overarbejde Gruppelivspræmie For særlige feriedage, jf. ferieaftalen, som ikke afvikles, men udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Deltidsansatte lærere og børnehaveklasselederes betaling for tjeneste ud over den ansattes arbejdstidsnorm, men inden for den fuldtidsnorm, der måtte være fastsat i den pågældende organisationsaftale (merarbejde) skal indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Overarbejdsbetaling, hvis arbejdets omfang har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af aftale om gruppelivsordning, og skolen skal derfor betale præmie til Forenede Gruppeliv. Lokalt aftalte løndele Lokalt aftalt varigt kvalifikationstillæg Lokalt aftalt midlertidigt kvalifikationstillæg Lokalt aftalt varigt funktionstillæg Lokalt aftalt midlertidigt funktionstillæg Lokalt aftalt resultatlønstillæg Lokalt aftalt engangsvederlag Lokalt aftalte varige kvalifikationstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Lokalt aftalte midlertidige kvalifikationstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte varige funktionstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Lokalt aftalte midlertidige funktionstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte resultatlønstillæg, jf. organisationsaftalens bilag 2 og fællesoverenskomstens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte engangsvederlag, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Pensionsbidrag Pensionsbidrag Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april For ansatte med pension i P25 og Efterlønskassen, for hvem der indbetales supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pension, skal både bidraget til P25/Efterlønskassen og bidraget til Lærernes Pension medtages i indberetningen. 11

12 7.2. LØNDELE FOR INTERVALLØNNEDE Afhængig af hvilken løndel der er tale om, skal beløbene indberettes enten som udbetalt beløb for april måned eller som sum af udbetalinger for perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Som hovedregel skal den udbetalte løn indberettes. Men hvis der er foretaget regulering i den normale løn pga. ferie uden løn eller på grund af fejl i tidligere udbetalinger, så er det den normale løn, der skal indberettes. Eksempel: Normal løn for april 2015: kr. Udbetalt løn: kr. (der er sket fradrag pga. ferie uden løn) Der skal indberettes kr. For intervallønnede ansat pr. 30. april 2015 skal der indtastes beløb for følgende løndele: Centralt aftalte løndele Intervalløn Ledere ved frie grundskoler aflønnes efter et decentralt intervallønssystem, jf. organisationsaftalens 7 9 og Intervallønnen indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Arbejdsgivers ATP-bidrag Der indbetales til ATP-ordningen efter sats A. Arbejdsgivers ATP-bidrag indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Souscheftillæg Til afdelingsledere, der varetager en funktion som souschef, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (2012-niveau), jf. organisationsaftalens 9, stk. 8. Vederlag for funktion i højere stilling (Konstituering) Praktikvederlag Ved funktion i højere stilling ydes funktionsvederlag jf. organisationsaftalens 14. Der udbetales praktikvederlag, jf. aftalen om de lærerstuderendes praktik på de frie skoler og tillæg til aftalen (Organisationsaftalens bilag 6 og 7). Seniorordning I forbindelse med frivillig fratrædelse kan skolen aftale at yde et fratrædelsesbeløb, og skolen kan i forbindelse med seniorordning med retræte (overgang til en lavere placeret stilling) aftale, at der ydes et personligt, ikkepensionsgivende tillæg, jf. Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger. 12

13 Udbetalte særlige feriedage Gruppelivspræmie For særlige feriedage, jf. ferieaftalen, som ikke afvikles, men udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Intervallønnede er omfattet af aftale om gruppelivsordning, og skolen skal derfor betale præmie til Forenede Gruppeliv. Lokalt aftalte løndele Lokalt aftalt varigt kvalifikationstillæg (Personligt tillæg pga. højere løn ved overgang til intervalløn i 1997) Lokalt aftalt resultatlønstillæg Lokalt aftalt engangsvederlag Ved overgangen til intervalløn pr. 1. oktober 1997 fik nogle ledere et personligt tillæg, da lønnen pr var højere end intervallets top pr Hvis tillægget fortsat udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Lokalt aftalte resultatlønstillæg, jf. organisationsaftalens bilag 2 og fællesoverenskomstens 5 indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Til skoleledere og øvrige ledere kan der ud over intervallønnen lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats. Merarbejde Skoleledere og øvrige ledere følger arbejdstidsaftalen for ledere og herunder aftalen om godtgørelse for merarbejde. Pensionsbidrag Pensionsbidrag Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april For ansatte med pension i P25 og Efterlønskassen, for hvem der indbetales supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pension, skal både bidraget til P25/Efterlønskassen og bidraget til Lærernes Pension medtages i indberetningen. 13

14 7.3. LØNDELE FOR TIMELØNNEDE Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli 2014, på ansættelseslisten. For timelønnede, ansat i løbet af perioden fra , skal der indtastes beløb for følgende løndele: Løndele Timeløn Timelønnen til timelønnede lærervikarer, jf. organisationsaftalens 34 indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Arbejdsgivers ATP-bidrag Arbejdsgivers ATP-bidrag for timelønnede lærervikarer indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Pensionsbidrag Pensionsbidrag Ved frie grundskoler kan der ansættes timelønnede lærere, der ansættes til mere end 3 måneders beskæftigelse, hvis det årlige arbejdstimetal ikke overstiger 180 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansættelsesperioden er kortere end 1 år. For disse lærere er timelønnen pensionsgivende. Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april

15 8. SKOLENS BEKRÆFTELSE SENEST 18. MAJ 2015 Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det i Eunomia ved på Liste over ansættelser at vælge Lønelementer ajourført. Hvis der er fejl i indberetningerne, eller hvis der mangler at blive indberettet løndele, kan ajourføringen ikke bekræftes. Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli Skolen modtager pr. mail kvittering for ajourføringen. Senest 18. maj 2015 skal skolen have ajourført oplysningerne. 15

16 9. ERKLÆRINGER OM AJOURFØRING AF ANSÆTTELSESREGISTRET Når Fordelingssekretariatet har gennemgået skolernes indberetninger af løndele, vil skolerne blive bedt om at indsende en ledelseserklæring attesteret af skolens leder og skolens bestyrelsesformand og en revisorerklæring attesteret af skolens revisor, om at skolens indberetning af løn pr. 30. april 2015 er korrekt. Formålet med at indhente revisorerklæringer fra skolerne er dels at vurdere den samlede lønindberetnings pålidelighed og korrigere eventuelle fejl, dels at medvirke til, at skolernes fremtidige indberetninger bliver korrekte. 16

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2017 Pr. 30. april 2017 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2017 Frist for ajourføring: 15. maj 2017 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres

Læs mere

Eunomias Ansættelsesregister

Eunomias Ansættelsesregister August 2014 Version 1-2014 Vejledning til Eunomias Ansættelsesregister 0. INDLEDNING... 3 1. SKOLENS OPGAVER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESREGISTRET... 3 2. ADGANG TIL EUNOMIA... 4 3. LISTE OVER ANSÆTTELSER...

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret

Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017 Administrationsgrundlag for Ansættelsesregistret 0. Indledning... 3 1. Lov- og retsgrundlag... 3 2. Ansættelsesregistret formål... 4 3. Område... 4 4. Skolens

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Ansættelsesregistret Afdelingschef Anders Nilsson og Sagsbehandler Chalotte Larsen Orienteringsdagene 2017

Ansættelsesregistret Afdelingschef Anders Nilsson og Sagsbehandler Chalotte Larsen Orienteringsdagene 2017 Velkommen til orienteringsdage 2017 Ansættelsesregistret Afdelingschef Anders Nilsson og Sagsbehandler Chalotte Larsen Orienteringsdagene 2017 Ansættelsesregistret - Formål Levere data til Fordelingssekretariatets

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

ServiceNyt april 2013

ServiceNyt april 2013 ServiceNyt 4 2013 22. april 2013 Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema og fordelingsnøgle 2013/14 Fripladstilskud og lockout Befordring: Tilskud til befordring af syge/ invalide elever og

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 2-2013 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Frist-SMS

Læs mere

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS

ServiceNyt Fordelingssekretariatet. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1-2011 24. januar 2011 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet:

Læs mere

Tilskud til Fratrædelsesordninger

Tilskud til Fratrædelsesordninger Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Tilskud til Fratrædelsesordninger 1 1. Indledning... 3 2. Betingelser for tilskud til fratrædelsesordninger... 3 3. Beregning af tilskud

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole CIS nr 9306 af 31/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., jf. 2015-9206 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten Til alle frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning - OK 2011 - frie

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Januar 2017 Version Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

Januar 2017 Version Vejledning til. Eunomias Vikarsystem Januar 2017 Version 01-2017 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 033-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016 LØNNINGER pr. 1. April 2016 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015 LØNNINGER pr. 1. April 2015 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

ServiceNyt august 2016

ServiceNyt august 2016 ServiceNyt 7 2016 29. august 2016 Fordelingssekretariatet: Aflysning af Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage for nye og nyere skoler Friplads- og opholdsstøtte: Frist

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 6. maj 2014 Modst.nr. 021-14 PKAT

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035 Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 2016 Cirkulære af 9. marts 2016 Modst. nr. 008-16 PKAT nr. 0223, 0230,

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie.

ServiceNyt Lukket i uge 7. Fordelingssekretariatet er lukket i uge 7 på grund af vinterferie. Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 1- Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Lukket

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 5. januar 2017 Foreningen af Kristne Friskoler Denne version er udgivet af: Deutsche Schul- und

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Udgivet d. 8. marts 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und Sprachverein Danmarks Private Skoler Dansk Friskoleforening

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende for perioden: 1.april 2017 til 30. november 2017 Udgivet d. 8. juni 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul-

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

ServiceNyt november 2013

ServiceNyt november 2013 ServiceNyt 10 2013 27. november 2013 Fordelingssekretariatet: Kontingent 2014 Ændring af skolens bankkontonr. Har skolen valgt ny revisor? Administrative lettelser og færre revisorerklæringer Friplads-

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2017 Cirkulære af 24. januar 2017 Modst. nr. 004-17 PKAT nr. 284 J.nr. 2014-1513-0148 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. april 2016 til 31. marts 2017 Version: 1. april 2016 Lilleskolerne Denne version af løntabellen er udgivet af Private Gymnasier Foreningen

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere