Ajourføring af Ansættelsesregistret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajourføring af Ansættelsesregistret"

Transkript

1 April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april

2 0. Indledning Hvilke ansættelser? Hvor ajourføres oplysningerne? Ajourføring af Basisoplysninger pr. 30. april Ajourføring af Beskæftigelsesperioder pr. 30. april Ajourføring af Løndele pr. 30. april Indtastning af løndele direkte i brugergrænsefladen Import af filen Løndele Opret filen Løndele Import af filen Løndele Import af fil fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata Ansættelserne skal være ajourført i Eunomia Import af fil Fejl og meddelelser ved import af løndelsfil Hvilke løndele? Løndele for lærere og børnehaveklasseledere Løndele for intervallønnede Løndele for timelønnede Skolens bekræftelse senest 18. maj Erklæringer om ajourføring af Ansættelsesregistret

3 0. INDLEDNING Fordelingssekretariatet administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger for skolernes personale. Et af formålene med, at Fordelingssekretariatet indhenter løn- og ansættelsesoplysninger på skolerne, er at kunne aflevere oplysninger til Finansministeriets forhandlingsstatistik. Denne statistik bruges dels i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, dels til at følge lønudviklingen i overenskomstperioden. Vores indhentning af løn- og ansættelsesoplysninger på skolerne er en obligatorisk opgave, som er blevet os pålagt af Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Der skal indberettes oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april For timelønnede lærervikarer skal der indtastes oplysninger for vikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Oplysningerne skal indberettes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse. Skolen skal have ajourført oplysningerne senest den 18. maj Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det ved på Liste over ansættelser at vælge Lønelementer ajourført. Skolen skal i nævnte rækkefølge: - Sikre at ansættelserne er oprettet med de korrekte ansættelsesperioder og sørge for at registrere afgangsdatoer for ansatte, der er fratrådt, jf. afsnit 3. - Sikre at ansættelsernes beskæftigelsesperioder er ajourført pr. 30. april 2015, jf. afsnit 4. - Indberette løndele pr. 30. april 2015, jf. afsnit 5, 6 og 7. - Senest 18. maj 2015 bekræfte at oplysningerne er ajourført, jf. afsnit 8. - Når indberetningen er afsluttet og gennemgået af Fordelingssekretariatet, vil skolen blive bedt om at indsende revisorerklæring om, at skolens indberetning er korrekt, jf. afsnit HVILKE ANSÆTTELSER? Der skal indberettes oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april For timelønnede lærervikarer skal der indberettes oplysninger for vikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april

4 2. HVOR AJOURFØRES OPLYSNINGERNE? Oplysningerne indtastes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse i ovennævnte stillingskategorier. På Fordelingssekretariatets hjemmeside skal man trykke på Eunomia, hvorved Log ind -billedet fremkommer. Indtast brugernavn (skolekode) og adgangskode. Tryk på log ind, hvorved siden Menu fremkommer. Vælg Ansættelsesregistret. Vælg blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres, eller vælg Opret ny ansættelse, hvis ansættelsen ikke allerede er oprettet. De ansættelser på Liste over ansættelser, som skal ajourføres, er markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli Ved hjælp af filteret Stilling kan man vælge, at der f.eks. kun vises timelønnede lærervikarer på ansættelseslisten. 3. AJOURFØRING AF BASISOPLYSNINGER PR. 30. APRIL 2015 Der skal være oprettet et skema i Ansættelsesregistret for alle skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat pr. 30. april 2015 og for alle timelønnede lærervikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2014 til 30. april

5 Husk at indtaste ansættelsesperiodens slutdato for ansatte, der er fratrådt. Hvis fratrædelsesdatoen ikke bliver indtastet, vil ansættelsen fejlagtigt blive medtaget i statistikken. For at ajourføre basisoplysninger skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. For at oprette en ansættelse skal man på Liste over ansættelser vælge Opret ny ansættelse, vælge stillingskode og trykke på Opret ans.. Herefter skal oplysningerne i fanebladene Basisoplysninger og Beskæftigelsesperioder indtastes. Når oplysningerne er indtastet, skal man vælge Valider og derefter Gem. 4. AJOURFØRING AF BESKÆFTIGELSESPERIODER PR. 30. APRIL 2015 Ansættelsesregistrets oplysninger om beskæftigelsesgrad, perioder som konstitueret, orlovsperioder, arbejdsmarkedsordning og pensionskasse skal være ajourført pr. 30. april Ved ændringer i beskæftigelsesgrad, perioder som konstitueret, orlovsperioder, arbejdsmarkedsordning og pensionskasse skal der oprettes en ny periode. Oplysninger om tidligere perioder må ikke slettes eller overskrives. For at ajourføre beskæftigelsesperioder skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres og herefter vælge fanebladet Beskæftigelsesperioder. For at oprette en ny periode, skal man vælge Tilføj ny periode. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. 5. AJOURFØRING AF LØNDELE PR. 30. APRIL 2015 For hver enkelt ansættelse skal der indberettes løndele pr. 30. april Indberetningen af løndele kan foregå på 3 måder: 1) Løndelene kan som tidligere år indtastes direkte i brugergrænsefladen. Se afsnit ) Skolen kan hente filen Løndele fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. Se afsnit ) Skoler, der anvender lønsystem fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata, kan importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. Se afsnit INDTASTNING AF LØNDELE DIREKTE I BRUGERGRÆNSEFLADEN Løndelene kan som tidligere år indtastes direkte i brugergrænsefladen. De ansættelser på Liste over ansættelser, som skal ajourføres, er markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. 5

6 For at ajourføre løndele skal man på Liste over ansættelser vælge blyanten ud for den ansættelse, der skal ajourføres og herefter vælge fanebladet Løndele. Når oplysningerne er ajourført, skal man vælge Valider og derefter Gem. Alle løndelsfelterne skal udfyldes. Løndele, som den ansatte ikke har fået, skal udfyldes med IMPORT AF FILEN LØNDELE OPRET FILEN LØNDELE Skolen kan indberette løndele ved at hente en excel-fil ( Løndele ) fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. For at filen skal indeholde de rigtige ansættelser forudsættes det, at skolen har registreret ansættelserne i Eunomia med de korrekte ansættelsesperioder, jf. afsnit 3. Hvis det ikke er tilfældet, skal ansættelserne først oprettes og ansættelsesperioderne ajourføres, hvorefter man kan hente en ny fil Løndele. Vælg Løndele på siden Liste over ansættelser, vælg Bestil, hvorefter man kan åbne eller gemme en excel-fil med de ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres. Ansættelserne er på Liste over ansættelser markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Alle løndele, som den ansatte kan have (de blanke felter), skal udfyldes også løndele, hvor beløbet er 0. Løndele, som den ansatte ikke kan have (de gråtonede felter), må ikke udfyldes. Når lønbeløbene er indtastet i excel-filen, anbefaler vi, at filen gemmes som excel-fil. Herefter skal filen gemmes som CSV (semikolonsepareret) fil. Vælg Gem som i menupunktet Filer. Vælg CSV (semikolonsepareret) under filtype og gem filen. Hvis der er behov for at rette i filen, anbefaler vi, at rettelserne foretages i excel-filen og gemmes. Excel-filen gemmes derefter som CSV-fil, som importeres til Eunomia IMPORT AF FILEN LØNDELE For at importere filen til Eunomia, skal man på Liste over ansættelser vælge Importer løndele, trykke på Vælg fil, markere den gemte CSV-fil, trykke på Åbn og trykke på Importer. Der gives en meddelelse i brugergrænsefladen, om filen er blevet importeret, og der sendes samtidig en mail til skolen med eventuelle meddelelser. Ved importen er det kun lønbeløbene, der bliver importeret. Oplysningerne i filen om cprnr og stillingskode bruges til at identificere ansættelsen. Oplysningerne i filen om navn og ansættelsesperiode er en oplysning til skolen, som ikke bruges ved importen. Man kan således ikke oprette en ansættelse ved import af fil, men udelukkende bruge importen til at ajourføre løndele IMPORT AF FIL FRA EDB-BRUGSEN ELLER DANSK SKOLEDATA ANSÆTTELSERNE SKAL VÆRE AJOURFØRT I EUNOMIA Skoler, der anvender lønsystem fra Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata, kan indberette løndele ved at importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. 6

7 Som det allerførste skal skolen sørge for, at ansættelserne i Eunomia er registreret, så de svarer til ansættelserne i filen fra lønsystemet. Hvis det ikke er tilfældet, kan filen ikke importeres. Før filen forsøges importeret anbefaler vi derfor, at man sammenligner ansættelserne i filen fra lønsystemet med ansættelserne i Eunomia. De ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres, er på Liste over ansættelser markeret med en gul advarselstrekant om, at løndele ikke er ajourført. Skolen kan også hente filen Løndele fra Liste over ansættelser og sammenligne med ansættelserne i filen fra skolens lønsystem. Filen Løndele indeholder de ansættelser, der ifølge Eunomia skal ajourføres. Hvis ansættelserne i filen fra skolens lønsystem ikke svarer til ansættelserne i Eunomia, så skal ansættelserne først oprettes i Eunomia og ansættelsesperioderne ajourføres, før filen fra lønsystemet kan importeres IMPORT AF FIL For at importere filen til Eunomia, skal man på Liste over ansættelser vælge Importer løndele, trykke på Vælg fil, markere CSV-filen, trykke på Åbn og trykke på Importer. Der gives en meddelelse i brugergrænsefladen, om filen er blevet importeret, og der sendes samtidig en mail til skolen med eventuelle meddelelser. Ved importen er det kun lønbeløbene, der bliver importeret. Oplysningerne i filen om cprnr og stillingskode bruges til at identificere ansættelsen. Oplysningerne i filen om navn og ansættelsesperiode er en oplysning til skolen, som ikke bruges ved importen. Man kan således ikke oprette en ansættelse ved import af fil, men udelukkende bruge importen til at ajourføre løndele. 7

8 6. FEJL OG MEDDELELSER VED IMPORT AF LØNDELSFIL Importresultat Fejltyper Løsningsmuligheder Filen kan ikke importeres til Eunomia. Ved forsøg på import sendes en mail til skolen med fejlmeddelelser. Filen kan ikke importeres til Eunomia. Ved forsøg på import sendes en mail til skolen med fejlmeddelelser. Filen kan importeres til Eunomia, men der er en fejl på ansættelsen. Fejl vises i importmailen til skolen og på ansættelsen i Eunomia. Filen kan importeres til Eunomia. I importmailen og på ansættelsen i Eunomia bliver skolen bedt om at undersøge, om der er fejl i ansættelsesperiode, beskæftigelsesgrad, basistrin, orlovsperioder eller indberettede beløb for basisløn og/eller områdetillæg. Der er ændret i kolonneoverskrifter, fjernet eller oprettet kolonner. Der er ændret i statistikdato eller skolekode. Der er tastet beløb for løndele, som den ansatte ikke kan have. Der er tastet andet end tal i løndelsfelterne. Ansættelserne i filen svarer ikke til ansættelserne i Eunomia. Der mangler løndelsbeløb i filen. Indberettet basisløn+områdetillæg afviger fra forventet løn+områdetillæg for en eller flere lærere. Fejlene skal rettes, før filen kan importeres. Hvis der er tale om en fil fra Eunomia, anbefaler vi, at rettelserne foretages i excel-filen, som derefter gemmes som CSV-fil og importeres til Eunomia. Hvis der er tale om en fil, der er udtrukket fra skolens lønsystem, kontakt evt. leverandøren. (Edb-Brugsen eller Dansk Skoledata). Ansættelserne i Eunomia skal oprettes og registreres med de korrekte stillingsbetegnelser og korrekte ansættelsesperioder. Husk at indtaste ansættelsesperiodens slutdato for ansatte, der er fratrådt. Og filen, der forsøges importeret, skal indeholde ansættelser svarende til ansættelserne i Eunomia. Beløbet for løndelen skal indberettes, før skolen kan bekræfte, at løndele er ajourført. Løndele, som den ansatte kan have, skal udfyldes også løndele, hvor beløbet er 0. Løndele, som den ansatte ikke kan have, må ikke udfyldes. Beløbet kan indberettes enten ved at korrigere filen og importere på ny eller ved at indtaste beløbet på ansættelsen i Eunomia. Hvis der er fejl i ansættelsesperiode, beskæftigelsesgrad, basistrin eller orlovsperioder skal fejlene rettes på ansættelsen i Eunomia. Hvis der er fejl i indberettede beløb, kan fejlene rettes ved at korrigere filen og importere på ny eller ved at rette beløbene på ansættelserne i Eunomia. 8

9 7. HVILKE LØNDELE? 7.1. LØNDELE FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, skal beløbene indberettes enten som udbetalt beløb for april måned eller som sum af udbetalinger for perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Som hovedregel skal den udbetalte løn indberettes. Men hvis der er foretaget regulering i den normale løn pga. ferie uden løn eller på grund af fejl i tidligere udbetalinger, så er det den normale løn, der skal indberettes. Eksempel: Normal løn for april 2015: kr. Udbetalt løn: kr. (der er sket fradrag pga. ferie uden løn) Der skal indberettes kr. For lærere og børnehaveklasseledere ansat pr. 30. april 2015 skal der indberettes beløb for følgende løndele: Centralt aftalte løndele Basisløn Basisløn udbetales til lærere og børnehaveklasseledere, jf. organisationsaftalens 4. Områdetillæg Områdetillæg udbetales til lærere og børnehaveklasseledere i stedtillægsområde 3-6, jf. organisationsaftalens 4. Arbejdsgivers ATP-bidrag Der indbetales til ATP-ordningen efter sats A. Arbejdsgivers ATP-bidrag indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Undervisningstillæg Undervisningstillæg udbetales til lærere og børnehaveklasseledere, jf. organisationsaftalens bilag 1. Souscheftillæg Til lærere, der varetager en funktion som souschef, ydes et pensionsgivende særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (2012-niveau), jf. organisationsaftalens bilag 1. OK-2008 tillæg ikke pensionsgivende Til lærere og børnehaveklasseledere, der indplaceres på basistrin 1-3, og som har mindre end 12 års anciennitet, ydes et ikke-pensionsgivende OK 2008 tillæg på kr. årligt (Basisløntrin 1) og kr. årligt (Basisløntrin 2 og 3), jf. organisationsaftalens 4. Beløbene er i 2012-niveau. 9

10 Trin 4 tillæg Ansatte, der pr. 1. april 2013 har 12 års anciennitet og derover, vil med indplacering på trin 4 oppebære den samme løn som hidtil. Overstiger den nuværende samlede faste løn (eksklusiv pension) pr. 1. april 2013 niveauet for trin 4 (eksklusiv pension), ydes et pensionsgivende varigt trin 4 tillæg til udligning af forskellen, jf. organisationsaftalens 4. Særligt OK-2013 tillæg Til lærere og børnehaveklasseledere ydes med virkning fra 1. august 2014 et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012 niveau) jf. organisationsaftalens 4. Vederlag for funktion i højere stilling (Konstituering) Ved funktion i højere stilling ydes funktionsvederlag jf. organisationsaftalens 14. Ulempegodtgørelse Til lærere og børnehaveklasseledere ydes et tillæg ( ulempegodtgørelse ) som godtgørelse for tjeneste på ubekvemme tidspunkter i forbindelse med deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen, jf. organisationsaftalens 22. Specialundervisningstillæg Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg til lærere og børnehaveklasseledere der i den almindelige undervisning har ansvaret for undervisning af en eller flere elever, til hvem skolen modtager ekstra tilskud i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler mv. 11 til specialundervisning eller støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, jf. organisationsaftalens bilag 1. Praktikvederlag Der udbetales praktikvederlag, jf. aftalen om de lærerstuderendes praktik på de frie skoler og tillæg til aftalen (organisationsaftalens bilag 6 og 7). Seniorordning I forbindelse med frivillig fratrædelse kan skolen aftale at yde et fratrædelsesbeløb, og skolen kan i forbindelse med seniorordning med retræte (overgang til en lavere placeret stilling) aftale, at der ydes et personligt, ikkepensionsgivende tillæg, jf. Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger. Arbejdstidsbestemte tillæg Med arbejdstidsbestemte tillæg menes tillæg i tilfælde, der ikke er omfattet af aftalen om ulempegodtgørelse: Ulempetillæg for arbejde i weekender fra lørdag kl. 00 søndag kl. 24, på søgnehelligdage fra kl. 00 kl. 24, på grundlovsdag efter kl , på juleaftensdag efter kl samt på hverdage fra kl. 17 kl. 06. Weekendtillæg for arbejde fra lørdag kl. 00 søndag kl. 24. Tillæg for delt tjeneste ud over 11 timer. Tillæg for 3-delt tjeneste. 10

11 Udbetalte særlige feriedage Merarbejde Overarbejde Gruppelivspræmie For særlige feriedage, jf. ferieaftalen, som ikke afvikles, men udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Deltidsansatte lærere og børnehaveklasselederes betaling for tjeneste ud over den ansattes arbejdstidsnorm, men inden for den fuldtidsnorm, der måtte være fastsat i den pågældende organisationsaftale (merarbejde) skal indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Overarbejdsbetaling, hvis arbejdets omfang har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af aftale om gruppelivsordning, og skolen skal derfor betale præmie til Forenede Gruppeliv. Lokalt aftalte løndele Lokalt aftalt varigt kvalifikationstillæg Lokalt aftalt midlertidigt kvalifikationstillæg Lokalt aftalt varigt funktionstillæg Lokalt aftalt midlertidigt funktionstillæg Lokalt aftalt resultatlønstillæg Lokalt aftalt engangsvederlag Lokalt aftalte varige kvalifikationstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Lokalt aftalte midlertidige kvalifikationstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte varige funktionstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Lokalt aftalte midlertidige funktionstillæg, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte resultatlønstillæg, jf. organisationsaftalens bilag 2 og fællesoverenskomstens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Lokalt aftalte engangsvederlag, jf. organisationsaftalens 5, indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Pensionsbidrag Pensionsbidrag Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april For ansatte med pension i P25 og Efterlønskassen, for hvem der indbetales supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pension, skal både bidraget til P25/Efterlønskassen og bidraget til Lærernes Pension medtages i indberetningen. 11

12 7.2. LØNDELE FOR INTERVALLØNNEDE Afhængig af hvilken løndel der er tale om, skal beløbene indberettes enten som udbetalt beløb for april måned eller som sum af udbetalinger for perioden fra 1. maj 2014 til 30. april Som hovedregel skal den udbetalte løn indberettes. Men hvis der er foretaget regulering i den normale løn pga. ferie uden løn eller på grund af fejl i tidligere udbetalinger, så er det den normale løn, der skal indberettes. Eksempel: Normal løn for april 2015: kr. Udbetalt løn: kr. (der er sket fradrag pga. ferie uden løn) Der skal indberettes kr. For intervallønnede ansat pr. 30. april 2015 skal der indtastes beløb for følgende løndele: Centralt aftalte løndele Intervalløn Ledere ved frie grundskoler aflønnes efter et decentralt intervallønssystem, jf. organisationsaftalens 7 9 og Intervallønnen indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Arbejdsgivers ATP-bidrag Der indbetales til ATP-ordningen efter sats A. Arbejdsgivers ATP-bidrag indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Souscheftillæg Til afdelingsledere, der varetager en funktion som souschef, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb (2012-niveau), jf. organisationsaftalens 9, stk. 8. Vederlag for funktion i højere stilling (Konstituering) Praktikvederlag Ved funktion i højere stilling ydes funktionsvederlag jf. organisationsaftalens 14. Der udbetales praktikvederlag, jf. aftalen om de lærerstuderendes praktik på de frie skoler og tillæg til aftalen (Organisationsaftalens bilag 6 og 7). Seniorordning I forbindelse med frivillig fratrædelse kan skolen aftale at yde et fratrædelsesbeløb, og skolen kan i forbindelse med seniorordning med retræte (overgang til en lavere placeret stilling) aftale, at der ydes et personligt, ikkepensionsgivende tillæg, jf. Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger. 12

13 Udbetalte særlige feriedage Gruppelivspræmie For særlige feriedage, jf. ferieaftalen, som ikke afvikles, men udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Intervallønnede er omfattet af aftale om gruppelivsordning, og skolen skal derfor betale præmie til Forenede Gruppeliv. Lokalt aftalte løndele Lokalt aftalt varigt kvalifikationstillæg (Personligt tillæg pga. højere løn ved overgang til intervalløn i 1997) Lokalt aftalt resultatlønstillæg Lokalt aftalt engangsvederlag Ved overgangen til intervalløn pr. 1. oktober 1997 fik nogle ledere et personligt tillæg, da lønnen pr var højere end intervallets top pr Hvis tillægget fortsat udbetales, skal beløbet indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april Lokalt aftalte resultatlønstillæg, jf. organisationsaftalens bilag 2 og fællesoverenskomstens 5 indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Til skoleledere og øvrige ledere kan der ud over intervallønnen lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats. Merarbejde Skoleledere og øvrige ledere følger arbejdstidsaftalen for ledere og herunder aftalen om godtgørelse for merarbejde. Pensionsbidrag Pensionsbidrag Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Udbetalt beløb for april For ansatte med pension i P25 og Efterlønskassen, for hvem der indbetales supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pension, skal både bidraget til P25/Efterlønskassen og bidraget til Lærernes Pension medtages i indberetningen. 13

14 7.3. LØNDELE FOR TIMELØNNEDE Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli 2014, på ansættelseslisten. For timelønnede, ansat i løbet af perioden fra , skal der indtastes beløb for følgende løndele: Løndele Timeløn Timelønnen til timelønnede lærervikarer, jf. organisationsaftalens 34 indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj Arbejdsgivers ATP-bidrag Arbejdsgivers ATP-bidrag for timelønnede lærervikarer indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april Pensionsbidrag Pensionsbidrag Ved frie grundskoler kan der ansættes timelønnede lærere, der ansættes til mere end 3 måneders beskæftigelse, hvis det årlige arbejdstimetal ikke overstiger 180 timer. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansættelsesperioden er kortere end 1 år. For disse lærere er timelønnen pensionsgivende. Det samlede pensionsbidrag (eget- og skolens bidrag) indberettes i Ansættelsesregistret som Sum af udbetalinger i perioden 1. maj april

15 8. SKOLENS BEKRÆFTELSE SENEST 18. MAJ 2015 Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det i Eunomia ved på Liste over ansættelser at vælge Lønelementer ajourført. Hvis der er fejl i indberetningerne, eller hvis der mangler at blive indberettet løndele, kan ajourføringen ikke bekræftes. Vær opmærksom på, at man skal vælge en skoleperiode, der omfatter skoleåret 2013/14, for at se timelønnede lærervikarer, der har været ansat i perioden fra 1. maj 31. juli Skolen modtager pr. mail kvittering for ajourføringen. Senest 18. maj 2015 skal skolen have ajourført oplysningerne. 15

16 9. ERKLÆRINGER OM AJOURFØRING AF ANSÆTTELSESREGISTRET Når Fordelingssekretariatet har gennemgået skolernes indberetninger af løndele, vil skolerne blive bedt om at indsende en ledelseserklæring attesteret af skolens leder og skolens bestyrelsesformand og en revisorerklæring attesteret af skolens revisor, om at skolens indberetning af løn pr. 30. april 2015 er korrekt. Formålet med at indhente revisorerklæringer fra skolerne er dels at vurdere den samlede lønindberetnings pålidelighed og korrigere eventuelle fejl, dels at medvirke til, at skolernes fremtidige indberetninger bliver korrekte. 16

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 033-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035 Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet.

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. Orientering fra DLF om lovindgrebet I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. 2 DLF orienterer DLF orienterer

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Side 1 Lærerløn - gl. lønsystem FASTANSATTE HANDELSLÆRERE OG HANDELSOVERLÆRERE Lønramme 16/20/25/26/27/30 Månedsløn inklusive tillæg 01.04.2012 16

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere