ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISTYRING I PRAKSIS"

Transkript

1 KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum, få styrket dine praksiskompetencer og bliv skarpere på udvikling og implementering af nye økonomistyringsværktøjer

2 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 2 UDBYTTE AF UDDANNELSEN 2 MÅLGRUPPE 2 TILRETTELÆGGELSEN AF UDDANNELSEN 3 EKSAMENSFORM 3 LEDELSE, UNDERVISNING OG DELTAGELSE 3 PROGRAM 5 UNDERVISNINGSMODUL 1 6 DAG 1: 21. OKTOBER ØKONOMISTYRING I DEN KOMMUNALE KONTEKST 6 DAG 2: 22. OKTOBER BUDGETLÆGNING 7 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 1 7 UNDERVISNINGSMODUL 2 8 DAG 3: 11. NOVEMBER BUDGETOPFØLGNING OG STYRINGSMODELLER 8 DAG 4: 12. NOVEMBER SAMMENHÆNGEN MELLEM BUDGETLÆGNING, BUDGETOPFØLGNING OG LEDELSESINFORMATION 9 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 2 9 UNDERVISNINGSMODUL 3 10 DAG 5: 2. DECEMBER EFFEKTIVISERING OG ØKONOMISKE ANALYSEMETODER 10 DAG 6: 3. DECEMBER BUSINESSCASES OG BESLUTNINGSOPLÆG 11 EKSAMEN 12 UNDERVISERE 13 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FORLØBET 15 TID OG STED 15 PRIS OG TILMELDING 15 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER 16

3 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 2 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS UDBYTTE AF UDDANNELSEN Med Kommunal Økonomistyring i Praksis får du en praksisnær og yderst anvendelig uddannelse i kommunal økonomistyring, hvor du får mulighed for at dykke helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum. Har du deltaget på uddannelsen Grundlæggende økonomistyring i kommuner og regioner vil denne uddannelse være en naturlig fortsættelse i forhold til din kompetenceudvikling. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem COK og KL og fokuserer på de økonomifaglige discipliner, som hører til i den kommunale økonomistyring. Fokus er samtidig på de forskellige roller, som medarbejderne fra centrale eller decentrale økonomifunktioner forventes at kunne håndtere. Du får styrket dine kompetencer inden for rapportering og effektivisering af og implementering på konkrete områder, og så får du mulighed for at udvikle en økonomistyringsmodel skræddersyet til de rammer, du arbejder indenfor. Helt konkret kommer du til at arbejde med følgende: Aktuelle kommunaløkonomiske forhold og problemstillinger De bedste eksempler på forskellige økonomistyringsmodeller fra de danske kommuner Anvendelsen af den teoretiske tilgang i praksis Udvikling af en økonomistyringsmodel Dernæst fokuseres der på rollen som konsulent i en organisation f.eks. opgaver omkring samarbejdet med institutionsniveauet, implementeringsopgaven og rollen som konsulent og controller. Arbejdet med konsulentrollen foregår som en central integreret del i det faglige program. Uddannelsen er en blanding af teoretiske oplæg, aktuelle problemstillinger, eksempler fra den bedste praksis i kommunerne og opgaver baseret på en gennemgående case for hele forløbet. Uddannelsen kan evt. afsluttes med en eksamen, der dokumenterer din læring og viden om kommunal økonomistyring. MÅLGRUPPE Uddannelsen er for dig, der til dagligt arbejder med økonomistyring i en kommune typisk i den centrale forvaltning og som gerne vil styrke sine praksiskompetencer og blive skarpere på udvikling og implementering af nye økonomistyringsværktøjer.

4 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 3 TILRETTELÆGGELSEN AF UDDANNELSEN Uddannelsesforløbet er tilrettelagt som tre internatmoduler á to dages varighed. Undervisningsdagene afholdes på Den Kommunale Højskole/Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa på følgende datoer: Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Modul 3: december 2015 Der indgår desuden to studiegruppedage, som gennemføres mellem modul 1 og 2 og modul 2 og 3. COK sammensætter studiegrupperne med hensyntagen til geografi, og der stilles konkrete opgaver, som studiegrupperne skal arbejde med på de to dage. Det samlede uddannelsesforløb varer således otte dage. Til uddannelsesforløbet er der knyttet litteratur i form af bøger og artikler, og det forventes, at du som deltager forbereder dig. Forberedelsen vil have et omfang, der er rimeligt i forhold til, at du samtidig varetager et fuldtidsjob. Bøger og artikler udleveres i forbindelse med afholdelse af forløbet og betaling herfor er en del af deltagerbetalingen. EKSAMENSFORM Uddannelsen kan afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et kortere skriftligt oplæg fra dig om en problemstilling fra din egen kommune. Eksamen kan føre til et certifikat på, at du har tilegnet dig viden om kommunal økonomistyring, og at du er i stand til at anvende din viden i praksis. LEDELSE, UNDERVISNING OG DELTAGELSE Morten Højberg Vestergaard og Søren Sønderby fra Kl s Konsulentvirksomhed har det faglige ansvar for hele uddannelsesforløbet. Morten Højberg Vestergaard, KL s Konsulentvirksomhed. Morten er chefkonsulent i KL s konsulentvirksomhed og arbejder primært med økonomistyring, styringsmodeller, analyser, ledelsesinformation og budgetlægning. Morten har mange års erfaring som økonomichef og med undervisning på det økonomiske område. Søren Sønderby, chefkonsulent, KL s Konsulentvirksomhed. Søren er chefkonsulent i KL s Konsulentvirksomhed og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, effektivisering, styring og organisering. Han har særlig ekspertise i økonomisk styring på det sociale område og i anvendelse af Lean i kommunerne.

5 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 4 Morten og Søren er de gennemgående undervisere på forløbet. Derudover vil du på forløbet møde erfarne kommunale praktikere, som giver deres bud på, hvordan god økonomistyring i praksis ser ud. Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, aktuelle problemstillinger, eksempler fra bedste praksis og opgaver baseret på en gennemgående case for hele forløbet. Vi forventer en aktiv og engageret deltagelse fra dig som deltager, både i dialogen med undervisere, oplægsholdere og øvrige deltagere og naturligvis i forbindelse med casearbejdet og i studiegrupperne.

6 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 5 PROGRAM UNDERVISNINGSMODUL 1: OKTOBER 2015 (INTERNAT) Dag 1 Dag 2 Økonomistyring i den kommunale kontekst Budgetlægning STUDIEGRUPPEDAG 1 UNDERVISNINGSMODUL 2: NOVEMBER 2015 (INTERNAT) Dag 3 Dag 4 Budgetopfølgning og styringsmodeller Sammenhængen mellem budgetlægning, budgetopfølgning og ledelsesinformation STUDIEGRUPPEDAG 2 UNDERVISNINGSMODUL 3: DECEMBER 2015 (INTERNAT) Dag 5 Dag 6 Effektivisering og økonomiske analysemetoder Businesscases og beslutningsoplæg EKSAMEN Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

7 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 6 UNDERVISNINGSMODUL 1 DAG 1: 21. OKTOBER 2015 ØKONOMISTYRING I DEN KOMMUNALE KONTEKST På det første modul sætter vi rammerne for økonomistyring i kommunerne generelt og i din egen organisation. Det er her, du får grundlaget for at kunne omsætte resten af uddannelsen til praksis hjemme i din egen kommune. På den faglige side gennemgår vi de store samfundsmæssige sammenhænge og de overordnede styringsmæssige behov i den offentlige økonomi. Det er disse, der udgør de eksterne rammebetingelser for kommunernes økonomi og samtidig sætter rammerne for økonomistyringen. Vi diskuterer også, hvordan sammenhængen er mellem økonomistyring og politik i en kommune. Formålet med økonomistyringen er nemlig at få gennemført så mange af de politiske mål så økonomisk effektivt som muligt, og ligeledes at give politikerne mulighed for at vælge inden for de økonomiske rammer, der er. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og introduktion til forløbet, herunder præsentation af programmet, deltagerne og underviserne (SS) Det overordnede styringsbehov i samfundet (SS) Statens styring af kommunerne Det interne styringsbehov i kommunerne Hvad betyder de nationale og lokale styringsbehov i din kommune? Frokost Det overordnede styringsbehov - fortsat Kaffepause Rammevilkår og regelgrundlaget for den kommunale økonomistyring (SS) Den styringsmæssige udfordring politisk og administrativt Økonomistyring i egen organisation (SS) Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Middag Ny borgmester oplevelser fra mit første budget v/borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune (CW) Fagligt og socialt netværk

8 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 7 DAG 2: 22. OKTOBER 2015 BUDGETLÆGNING Det mest grundlæggende element i den kommunale økonomistyring er budgettet. Det er gennem lægningen af budgettet, at de forskellige muligheder præsenteres for ledelserne, og det er også ved budgetlægning at det fastlægges, hvad kommunen, de enkelte sektorområder og de enkelte institutioner skal lave det næste år. Men budgetlægning er andet end tal og teknik. Derfor beskæftiger vi os også med, hvordan man kan tilrettelægge en proces for budgetlægningen. Budgettet skal nemlig ikke bare være en samling af tal, men et meningsfyldt styringsinstrument for ledere og medarbejdere, og det kræver, at processen med at lægge budget er tilpasset de lokale forhold. PROGRAM Morgenrefleksion Budgetlægning i kommunen (SS) Budgetmetoder Den gode budgetproces Design din egen budgetproces Frokost Budgetproces fortsat Gennemfør budgetprocessen i Kattegat Kommune Præsentation af opgaven til studiegruppen (SS) Personlige læringsmål (arbejde i studiegrupperne) Opsamling og afslutning på modul 1 (SS) Afrejse og på gensyn til modul 2 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 1 Der stilles en konkret opgave, som studiegruppen skal løse på sin mødedag. Dertil angives en tekst, der skal læses og drøftes i studiegruppen med henblik på videre undersøgelser i egen organisation.

9 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 8 UNDERVISNINGSMODUL 2 DAG 3: 11. NOVEMBER 2015 BUDGETOPFØLGNING OG STYRINGSMODELLER På det andet modul fortsætter vi med at arbejde med buget og styring, og derfor har vi fokus på, hvordan budgettet i praksis kan bruges, og på de forskellige styringssammenhænge, budgettet indgår i. På denne undervisningsdag er fokus på, hvordan man bruger budgettet i løbet af året og hvordan man sikrer en god og retvisende budgetopfølgning. Du lærer, hvordan du i din egen kommune selv kan tilrettelægge metoder og processer for budgetopfølgningen, så I altid ved, hvor I er rent økonomisk. Vi ser også på sammenhængen mellem det I producerer i din enhed og økonomien, og vi drøfter, hvordan budgetmodeller kan se ud i forskellige institutionstyper. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og opsamling på hjemmeopgave (Kursusledelsen/KLK) Budgetprocessen i egen kommune (Kursusledelsen/KLK) Frokost Budgetopfølgning (Kursusledelsen/KLK) Vi gennemgår grundlaget og forskellige metoder for budgetopfølgning, ligesom vi hører om de udfordringer, en kommune kan stå over for i forbindelse med budgetopfølgning. Endelig tager vi fat på, hvordan den gode budgetopfølgning kan tilrettelægges Styringsmodeller på institutions- og afdelingsniveau (Kursusledelsen/KLK) Kobling mellem indhold og økonomi Budgetmodeller på institutions- og afdelingsniveau Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Middag Orientering om eksamen og praktiske forhold omkring opgaveskrivning (Kursusledelsen/KLK) Der er mulighed for at få yderligere oplysninger omkring eksamensformen og stille spørgsmål til underviserne omkring eksamen og opgaveskrivning Fagligt og socialt netværk

10 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 9 DAG 4: 12. NOVEMBER 2015 SAMMENHÆNGEN MELLEM BUDGETLÆGNING, BUDGETOPFØLGNING OG LEDELSESINFORMATION På baggrund af generelle modeller for budgetlægning får du mulighed for at lave en budgetmodel, der passer til det fagområde eller den institution, hvor du er den økonomiske ekspert og står for den økonomifaglige og praktiske del af økonomoistyringen. Vi ser også på hvilken information, der er brug for på forskellige ledelsesniveauer for at ledelsen kan varetage sit budgetansvar nemlig ansvaret for levering af serviceydelser til borgerne, overholdelse af budgettet og passende sparsommelighed og effektivitet. PROGRAM Morgenrefleksion Budgetlægning og budgetopfølgning på afdelings- og institutionsniveau (Kursusledelsen/KLK) Budgetmodeller på fagområder (produktionsfunktionen) Værktøj: Produktionsfunktionen som styringsværktøj på fagområder, som deltagerne vælger Udfordringer for budgetlægning og budgetopfølgning på institutionsniveau Frokost Ledelsesinformation og sammenhæng med budgetlægning og budgetopfølgning (Kursusledelsen/KLK) Som afslutning på de to temaer om budgetlægning og budgetopfølgning arbejder vi med, hvad god ledelsesinformation er, og hvordan den anvendes og af hvem. Vi hører om en kommune der arbejder systematisk med sammenhængen mellem budgetlægning, budgetopfølgning og ledelsesinformation Præsentation af opgaven i studiegruppen og afslutning af modul Afrejse og på gensyn til modul 3 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 2 Der arbejdes videre med den konkrete opgave.

11 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 10 UNDERVISNINGSMODUL 3 DAG 5: 2. DECEMBER 2015 EFFEKTIVISERING OG ØKONOMISKE ANALYSEMETODER På det tredje undervisningsmodul bevæger vi os lidt væk fra den basale økonomistyring med budgettet og har fokus på, hvordan økonomistyringen også med mere forbedrende redskaber kan bidrage til bedre og billigere service til borgerne. Dag 5 er i effektivseringens tegn, og vi ser på konkrete praktiske metoder, redskaber og processer til at effektivisere. Vi vil også høre erfaringer fra en kommune, som har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre effektiviseringer i praksis. Dagen slutter vi af med en hyggelig festmiddag, idet det er vores sidste aften sammen på denne uddannelse. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og opsamling på hjemmeopgave (Kursusledelsen/KLK) Budgetprocessen i egen kommune (Kursusledelsen/KLK) Frokost Effektivisering på dagsordenen (Kursusledelsen/KLK) Praktisk afsæt, metoder og redskaber, den gode proces Kommunal erfaring med tilrettelæggelse af effektiviseringsproces v/kommunaldirektør Henning Haar Pedersen, Odder Kommune (HHP) Vejledning om problemformulering til eksamensopgave for deltagere, der afslutter uddannelsen med eksamen. De øvrige kursister arbejder med dilemmaer i økonomiarbejdet (Kursusledelsen/KLK) Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Festmiddag og socialt samvær

12 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 11 DAG 6: 3. DECEMBER 2015 BUSINESSCASES OG BESLUTNINGSOPLÆG På den sidste undervisningsdag arbejder vi med nogle aktuelle metoder til effektivisering og kvalitetsudvikling, som er udbredt i alle kommuner: Innovation, digitalisering og benchmarking. Det er ikke sikkert, at du forbinder disse tre begreber med økonomisk effektivisering, men det er blandt andet på grund af den økonomiske udfordring, at disse tre metoder er så udbredte i kommunerne for tiden. Endelig vil vi introducere et økonomiværktøj, som giver mulighed for at vurdere, om et effektiviseringsprojekt skal sættes i gang eller ej. I den private sektor hedder det en businesscase, og det begreb har vi valgt at fastholde i kommunerne, også selvom en kommune ikke er en forretning. Problemstillingen kan dog i visse tilfælde være den samme, nemlig Kan det betale sig?. PROGRAM Morgenrefleksion Praktisk eksempel på metoder til effektivisering (Kursusledelsen/KLK) Innovation af velfærdsydelser Lean i centrale og decentrale administrative processer Effektivisering ved digitalisering Benchmarking Frokost Businesscase (Kursusledelsen/KLK) Vi arbejder med hvad en businesscase er, og vi prøver at lave vores egen businesscase ud fra et konstrueret eksempel. Vi kommer også til at høre erfaringer fra en kommune, der aktivt bruger business cases i beslutningsoplæg Opsamling på hele forløbet (Kursusledelsen/KLK) Afrejse og på gensyn til nogle af jer (til eksamen)

13 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 12 EKSAMEN Som beskrevet kan forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et kortere skriftligt oplæg fra dig om en problemstilling fra din egen kommune. Eksamen vil give et certifikat på, at du har tilegnet dig viden om kommunal økonomistyring, og at du er i stand til at anvende din viden i praksis. Stedet for eksamen er COK s lokaler i hhv. Skejby og Herlev. Tidspunktet fastsættes senere.

14 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 13 UNDERVISERE Undervisningen og eksamen vil blive varetaget af følgende erfarne konsulenter fra KL s Konsulentvirksomhed. Derudover vil du på forløbet møde erfarne kommunale praktikere, som giver deres bud på, hvordan god økonomistyring i praksis ser ud. MORTEN HØJBERG VESTERGAARD (MHV), CHEFKONSULENT, KL S KONSULENTVIRKSOMHED Morten er chefkonsulent i KL s konsulentvirksomhed og arbejder primært med økonomistyring, styringsmodeller, analyser, ledelsesinformation og budgetlægning. Morten har mange års erfaring som økonomichef og med undervisning på det økonomiske område. SØREN SØNDERBY (SS), CHEFKONSULENT, KL S KONSULENTVIRKSOMHED Søren er chefkonsulent i KL s Konsulentvirksomhed og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, effektivisering, styring og organisering. Han har særlig ekspertise i økonomisk styring på det sociale område og i anvendelse af Lean i kommunerne. HENNING HAAHR PEDERSEN (HHP), KOMMUNALDIREKTØR, ODDER KOMMUNE Henning blev i marts 2015 kommunaldirektør i Odder Kommune. Efter sin eksamen fra Århus Universitet arbejdede Henning i Finansministeriet og i Udlændingestyrelsen. Efter tre år som viceøkonomichef i Varde Kommune, blev han i 2001 ansat som kommunaldirektør i Blaavandshuk Kommune, hvor han sad indtil kommunesammenlægningen i Efter knapt et år i direktionen for den sammenlagte Ny Varde Kommune, blev han i november 2006 direktør i Skanderborg kommune, hvor han har haft ansvar for fagområderne Ældre & Handicap og Børn & Unge.

15 CLAUS WISTOFT ( CW), BORGMESTER, SYDDJURS KOMMUNE Claus Wistoft blev borgmester (valgt for venstre) i Syddjurs Kommune d. 1. januar 2014 og forud herfor sad han 4 år i byrådet. Claus er landmands, merconom- og learning by doing uddannet. Siden 1985 har Claus været selvstændig erhvervsdrivende med landbrug i ind- og udland, energi- og varmeproducent, udlejningsejendomme, udstykning af byggegrunde, en del bestyrelsesarbejde privat mm. KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 14

16 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 15 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FORLØBET TID OG STED Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Modul 3: december 2015 Undervisningen afholdes på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa. Mødetid og -sted for studiegruppedagene aftales i grupperne. Eksamen afholdes i COK s lokaler i Herlev og Aarhus. Tidspunktet for eksamen fastsættes senere. PRIS OG TILMELDING Prisen for uddannelsen er kr. ekskl. moms og dækker undervisning, uddannelsesmaterialer og forplejning samt internatophold med logi på Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa. Der opnås rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): 2 deltagere: 10% rabat pr. deltager. 3 deltagere: 20 % rabat pr. deltager. 4 eller flere: 30 % rabat pr. deltager. Tilmelding skal ske på senest torsdag d. 17. september Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Der optages maksimalt 30 deltagere på holdet. Optagelse kan stadig ske efter tilmeldingsfristens udløb, såfremt der er ledige pladser. Faktura på totalbeløbet sendes ud 3-4 uger før uddannelsens start. Kysthotellet tilbyder ekstra overnatning inkl. morgenmad i tilslutning til kurset til en favorabel pris på 300 kr. inkl. moms. Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet skal du selv kontakte og afregne med hotellet T: Eksamen kan tilkøbes for en merpris på kr. Der udstedes eksamenscertifikat.

17 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 16 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER Hvem er COK? COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med sin ejer KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse. For yderligere information om uddannelsesforløbet eller andre af vores tilbud på økonomiområdet, kontakt: Chefkonsulent Koordinator Klaus Akselsen Aida Hadzimahovic Buzdalek T: T: E: E:

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014 03-12-2013 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3.

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 Hold løbende øje med vores hjemmeside. BDO udbyder i løbet af foråret en række gå hjem møder og uddannelser, som

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen en drejebog 2 Talentskolen er et forløb, der udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer og giver dem mulighed for at opbygge

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere