ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISTYRING I PRAKSIS"

Transkript

1 KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum, få styrket dine praksiskompetencer og bliv skarpere på udvikling og implementering af nye økonomistyringsværktøjer

2 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 2 UDBYTTE AF UDDANNELSEN 2 MÅLGRUPPE 2 TILRETTELÆGGELSEN AF UDDANNELSEN 3 EKSAMENSFORM 3 LEDELSE, UNDERVISNING OG DELTAGELSE 3 PROGRAM 5 UNDERVISNINGSMODUL 1 6 DAG 1: 21. OKTOBER ØKONOMISTYRING I DEN KOMMUNALE KONTEKST 6 DAG 2: 22. OKTOBER BUDGETLÆGNING 7 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 1 7 UNDERVISNINGSMODUL 2 8 DAG 3: 11. NOVEMBER BUDGETOPFØLGNING OG STYRINGSMODELLER 8 DAG 4: 12. NOVEMBER SAMMENHÆNGEN MELLEM BUDGETLÆGNING, BUDGETOPFØLGNING OG LEDELSESINFORMATION 9 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 2 9 UNDERVISNINGSMODUL 3 10 DAG 5: 2. DECEMBER EFFEKTIVISERING OG ØKONOMISKE ANALYSEMETODER 10 DAG 6: 3. DECEMBER BUSINESSCASES OG BESLUTNINGSOPLÆG 11 EKSAMEN 12 UNDERVISERE 13 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FORLØBET 15 TID OG STED 15 PRIS OG TILMELDING 15 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER 16

3 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 2 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS UDBYTTE AF UDDANNELSEN Med Kommunal Økonomistyring i Praksis får du en praksisnær og yderst anvendelig uddannelse i kommunal økonomistyring, hvor du får mulighed for at dykke helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum. Har du deltaget på uddannelsen Grundlæggende økonomistyring i kommuner og regioner vil denne uddannelse være en naturlig fortsættelse i forhold til din kompetenceudvikling. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem COK og KL og fokuserer på de økonomifaglige discipliner, som hører til i den kommunale økonomistyring. Fokus er samtidig på de forskellige roller, som medarbejderne fra centrale eller decentrale økonomifunktioner forventes at kunne håndtere. Du får styrket dine kompetencer inden for rapportering og effektivisering af og implementering på konkrete områder, og så får du mulighed for at udvikle en økonomistyringsmodel skræddersyet til de rammer, du arbejder indenfor. Helt konkret kommer du til at arbejde med følgende: Aktuelle kommunaløkonomiske forhold og problemstillinger De bedste eksempler på forskellige økonomistyringsmodeller fra de danske kommuner Anvendelsen af den teoretiske tilgang i praksis Udvikling af en økonomistyringsmodel Dernæst fokuseres der på rollen som konsulent i en organisation f.eks. opgaver omkring samarbejdet med institutionsniveauet, implementeringsopgaven og rollen som konsulent og controller. Arbejdet med konsulentrollen foregår som en central integreret del i det faglige program. Uddannelsen er en blanding af teoretiske oplæg, aktuelle problemstillinger, eksempler fra den bedste praksis i kommunerne og opgaver baseret på en gennemgående case for hele forløbet. Uddannelsen kan evt. afsluttes med en eksamen, der dokumenterer din læring og viden om kommunal økonomistyring. MÅLGRUPPE Uddannelsen er for dig, der til dagligt arbejder med økonomistyring i en kommune typisk i den centrale forvaltning og som gerne vil styrke sine praksiskompetencer og blive skarpere på udvikling og implementering af nye økonomistyringsværktøjer.

4 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 3 TILRETTELÆGGELSEN AF UDDANNELSEN Uddannelsesforløbet er tilrettelagt som tre internatmoduler á to dages varighed. Undervisningsdagene afholdes på Den Kommunale Højskole/Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa på følgende datoer: Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Modul 3: december 2015 Der indgår desuden to studiegruppedage, som gennemføres mellem modul 1 og 2 og modul 2 og 3. COK sammensætter studiegrupperne med hensyntagen til geografi, og der stilles konkrete opgaver, som studiegrupperne skal arbejde med på de to dage. Det samlede uddannelsesforløb varer således otte dage. Til uddannelsesforløbet er der knyttet litteratur i form af bøger og artikler, og det forventes, at du som deltager forbereder dig. Forberedelsen vil have et omfang, der er rimeligt i forhold til, at du samtidig varetager et fuldtidsjob. Bøger og artikler udleveres i forbindelse med afholdelse af forløbet og betaling herfor er en del af deltagerbetalingen. EKSAMENSFORM Uddannelsen kan afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et kortere skriftligt oplæg fra dig om en problemstilling fra din egen kommune. Eksamen kan føre til et certifikat på, at du har tilegnet dig viden om kommunal økonomistyring, og at du er i stand til at anvende din viden i praksis. LEDELSE, UNDERVISNING OG DELTAGELSE Morten Højberg Vestergaard og Søren Sønderby fra Kl s Konsulentvirksomhed har det faglige ansvar for hele uddannelsesforløbet. Morten Højberg Vestergaard, KL s Konsulentvirksomhed. Morten er chefkonsulent i KL s konsulentvirksomhed og arbejder primært med økonomistyring, styringsmodeller, analyser, ledelsesinformation og budgetlægning. Morten har mange års erfaring som økonomichef og med undervisning på det økonomiske område. Søren Sønderby, chefkonsulent, KL s Konsulentvirksomhed. Søren er chefkonsulent i KL s Konsulentvirksomhed og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, effektivisering, styring og organisering. Han har særlig ekspertise i økonomisk styring på det sociale område og i anvendelse af Lean i kommunerne.

5 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 4 Morten og Søren er de gennemgående undervisere på forløbet. Derudover vil du på forløbet møde erfarne kommunale praktikere, som giver deres bud på, hvordan god økonomistyring i praksis ser ud. Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, aktuelle problemstillinger, eksempler fra bedste praksis og opgaver baseret på en gennemgående case for hele forløbet. Vi forventer en aktiv og engageret deltagelse fra dig som deltager, både i dialogen med undervisere, oplægsholdere og øvrige deltagere og naturligvis i forbindelse med casearbejdet og i studiegrupperne.

6 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 5 PROGRAM UNDERVISNINGSMODUL 1: OKTOBER 2015 (INTERNAT) Dag 1 Dag 2 Økonomistyring i den kommunale kontekst Budgetlægning STUDIEGRUPPEDAG 1 UNDERVISNINGSMODUL 2: NOVEMBER 2015 (INTERNAT) Dag 3 Dag 4 Budgetopfølgning og styringsmodeller Sammenhængen mellem budgetlægning, budgetopfølgning og ledelsesinformation STUDIEGRUPPEDAG 2 UNDERVISNINGSMODUL 3: DECEMBER 2015 (INTERNAT) Dag 5 Dag 6 Effektivisering og økonomiske analysemetoder Businesscases og beslutningsoplæg EKSAMEN Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

7 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 6 UNDERVISNINGSMODUL 1 DAG 1: 21. OKTOBER 2015 ØKONOMISTYRING I DEN KOMMUNALE KONTEKST På det første modul sætter vi rammerne for økonomistyring i kommunerne generelt og i din egen organisation. Det er her, du får grundlaget for at kunne omsætte resten af uddannelsen til praksis hjemme i din egen kommune. På den faglige side gennemgår vi de store samfundsmæssige sammenhænge og de overordnede styringsmæssige behov i den offentlige økonomi. Det er disse, der udgør de eksterne rammebetingelser for kommunernes økonomi og samtidig sætter rammerne for økonomistyringen. Vi diskuterer også, hvordan sammenhængen er mellem økonomistyring og politik i en kommune. Formålet med økonomistyringen er nemlig at få gennemført så mange af de politiske mål så økonomisk effektivt som muligt, og ligeledes at give politikerne mulighed for at vælge inden for de økonomiske rammer, der er. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og introduktion til forløbet, herunder præsentation af programmet, deltagerne og underviserne (SS) Det overordnede styringsbehov i samfundet (SS) Statens styring af kommunerne Det interne styringsbehov i kommunerne Hvad betyder de nationale og lokale styringsbehov i din kommune? Frokost Det overordnede styringsbehov - fortsat Kaffepause Rammevilkår og regelgrundlaget for den kommunale økonomistyring (SS) Den styringsmæssige udfordring politisk og administrativt Økonomistyring i egen organisation (SS) Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Middag Ny borgmester oplevelser fra mit første budget v/borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune (CW) Fagligt og socialt netværk

8 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 7 DAG 2: 22. OKTOBER 2015 BUDGETLÆGNING Det mest grundlæggende element i den kommunale økonomistyring er budgettet. Det er gennem lægningen af budgettet, at de forskellige muligheder præsenteres for ledelserne, og det er også ved budgetlægning at det fastlægges, hvad kommunen, de enkelte sektorområder og de enkelte institutioner skal lave det næste år. Men budgetlægning er andet end tal og teknik. Derfor beskæftiger vi os også med, hvordan man kan tilrettelægge en proces for budgetlægningen. Budgettet skal nemlig ikke bare være en samling af tal, men et meningsfyldt styringsinstrument for ledere og medarbejdere, og det kræver, at processen med at lægge budget er tilpasset de lokale forhold. PROGRAM Morgenrefleksion Budgetlægning i kommunen (SS) Budgetmetoder Den gode budgetproces Design din egen budgetproces Frokost Budgetproces fortsat Gennemfør budgetprocessen i Kattegat Kommune Præsentation af opgaven til studiegruppen (SS) Personlige læringsmål (arbejde i studiegrupperne) Opsamling og afslutning på modul 1 (SS) Afrejse og på gensyn til modul 2 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 1 Der stilles en konkret opgave, som studiegruppen skal løse på sin mødedag. Dertil angives en tekst, der skal læses og drøftes i studiegruppen med henblik på videre undersøgelser i egen organisation.

9 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 8 UNDERVISNINGSMODUL 2 DAG 3: 11. NOVEMBER 2015 BUDGETOPFØLGNING OG STYRINGSMODELLER På det andet modul fortsætter vi med at arbejde med buget og styring, og derfor har vi fokus på, hvordan budgettet i praksis kan bruges, og på de forskellige styringssammenhænge, budgettet indgår i. På denne undervisningsdag er fokus på, hvordan man bruger budgettet i løbet af året og hvordan man sikrer en god og retvisende budgetopfølgning. Du lærer, hvordan du i din egen kommune selv kan tilrettelægge metoder og processer for budgetopfølgningen, så I altid ved, hvor I er rent økonomisk. Vi ser også på sammenhængen mellem det I producerer i din enhed og økonomien, og vi drøfter, hvordan budgetmodeller kan se ud i forskellige institutionstyper. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og opsamling på hjemmeopgave (Kursusledelsen/KLK) Budgetprocessen i egen kommune (Kursusledelsen/KLK) Frokost Budgetopfølgning (Kursusledelsen/KLK) Vi gennemgår grundlaget og forskellige metoder for budgetopfølgning, ligesom vi hører om de udfordringer, en kommune kan stå over for i forbindelse med budgetopfølgning. Endelig tager vi fat på, hvordan den gode budgetopfølgning kan tilrettelægges Styringsmodeller på institutions- og afdelingsniveau (Kursusledelsen/KLK) Kobling mellem indhold og økonomi Budgetmodeller på institutions- og afdelingsniveau Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Middag Orientering om eksamen og praktiske forhold omkring opgaveskrivning (Kursusledelsen/KLK) Der er mulighed for at få yderligere oplysninger omkring eksamensformen og stille spørgsmål til underviserne omkring eksamen og opgaveskrivning Fagligt og socialt netværk

10 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 9 DAG 4: 12. NOVEMBER 2015 SAMMENHÆNGEN MELLEM BUDGETLÆGNING, BUDGETOPFØLGNING OG LEDELSESINFORMATION På baggrund af generelle modeller for budgetlægning får du mulighed for at lave en budgetmodel, der passer til det fagområde eller den institution, hvor du er den økonomiske ekspert og står for den økonomifaglige og praktiske del af økonomoistyringen. Vi ser også på hvilken information, der er brug for på forskellige ledelsesniveauer for at ledelsen kan varetage sit budgetansvar nemlig ansvaret for levering af serviceydelser til borgerne, overholdelse af budgettet og passende sparsommelighed og effektivitet. PROGRAM Morgenrefleksion Budgetlægning og budgetopfølgning på afdelings- og institutionsniveau (Kursusledelsen/KLK) Budgetmodeller på fagområder (produktionsfunktionen) Værktøj: Produktionsfunktionen som styringsværktøj på fagområder, som deltagerne vælger Udfordringer for budgetlægning og budgetopfølgning på institutionsniveau Frokost Ledelsesinformation og sammenhæng med budgetlægning og budgetopfølgning (Kursusledelsen/KLK) Som afslutning på de to temaer om budgetlægning og budgetopfølgning arbejder vi med, hvad god ledelsesinformation er, og hvordan den anvendes og af hvem. Vi hører om en kommune der arbejder systematisk med sammenhængen mellem budgetlægning, budgetopfølgning og ledelsesinformation Præsentation af opgaven i studiegruppen og afslutning af modul Afrejse og på gensyn til modul 3 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 2 Der arbejdes videre med den konkrete opgave.

11 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 10 UNDERVISNINGSMODUL 3 DAG 5: 2. DECEMBER 2015 EFFEKTIVISERING OG ØKONOMISKE ANALYSEMETODER På det tredje undervisningsmodul bevæger vi os lidt væk fra den basale økonomistyring med budgettet og har fokus på, hvordan økonomistyringen også med mere forbedrende redskaber kan bidrage til bedre og billigere service til borgerne. Dag 5 er i effektivseringens tegn, og vi ser på konkrete praktiske metoder, redskaber og processer til at effektivisere. Vi vil også høre erfaringer fra en kommune, som har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre effektiviseringer i praksis. Dagen slutter vi af med en hyggelig festmiddag, idet det er vores sidste aften sammen på denne uddannelse. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og opsamling på hjemmeopgave (Kursusledelsen/KLK) Budgetprocessen i egen kommune (Kursusledelsen/KLK) Frokost Effektivisering på dagsordenen (Kursusledelsen/KLK) Praktisk afsæt, metoder og redskaber, den gode proces Kommunal erfaring med tilrettelæggelse af effektiviseringsproces v/kommunaldirektør Henning Haar Pedersen, Odder Kommune (HHP) Vejledning om problemformulering til eksamensopgave for deltagere, der afslutter uddannelsen med eksamen. De øvrige kursister arbejder med dilemmaer i økonomiarbejdet (Kursusledelsen/KLK) Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Festmiddag og socialt samvær

12 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 11 DAG 6: 3. DECEMBER 2015 BUSINESSCASES OG BESLUTNINGSOPLÆG På den sidste undervisningsdag arbejder vi med nogle aktuelle metoder til effektivisering og kvalitetsudvikling, som er udbredt i alle kommuner: Innovation, digitalisering og benchmarking. Det er ikke sikkert, at du forbinder disse tre begreber med økonomisk effektivisering, men det er blandt andet på grund af den økonomiske udfordring, at disse tre metoder er så udbredte i kommunerne for tiden. Endelig vil vi introducere et økonomiværktøj, som giver mulighed for at vurdere, om et effektiviseringsprojekt skal sættes i gang eller ej. I den private sektor hedder det en businesscase, og det begreb har vi valgt at fastholde i kommunerne, også selvom en kommune ikke er en forretning. Problemstillingen kan dog i visse tilfælde være den samme, nemlig Kan det betale sig?. PROGRAM Morgenrefleksion Praktisk eksempel på metoder til effektivisering (Kursusledelsen/KLK) Innovation af velfærdsydelser Lean i centrale og decentrale administrative processer Effektivisering ved digitalisering Benchmarking Frokost Businesscase (Kursusledelsen/KLK) Vi arbejder med hvad en businesscase er, og vi prøver at lave vores egen businesscase ud fra et konstrueret eksempel. Vi kommer også til at høre erfaringer fra en kommune, der aktivt bruger business cases i beslutningsoplæg Opsamling på hele forløbet (Kursusledelsen/KLK) Afrejse og på gensyn til nogle af jer (til eksamen)

13 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 12 EKSAMEN Som beskrevet kan forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et kortere skriftligt oplæg fra dig om en problemstilling fra din egen kommune. Eksamen vil give et certifikat på, at du har tilegnet dig viden om kommunal økonomistyring, og at du er i stand til at anvende din viden i praksis. Stedet for eksamen er COK s lokaler i hhv. Skejby og Herlev. Tidspunktet fastsættes senere.

14 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 13 UNDERVISERE Undervisningen og eksamen vil blive varetaget af følgende erfarne konsulenter fra KL s Konsulentvirksomhed. Derudover vil du på forløbet møde erfarne kommunale praktikere, som giver deres bud på, hvordan god økonomistyring i praksis ser ud. MORTEN HØJBERG VESTERGAARD (MHV), CHEFKONSULENT, KL S KONSULENTVIRKSOMHED Morten er chefkonsulent i KL s konsulentvirksomhed og arbejder primært med økonomistyring, styringsmodeller, analyser, ledelsesinformation og budgetlægning. Morten har mange års erfaring som økonomichef og med undervisning på det økonomiske område. SØREN SØNDERBY (SS), CHEFKONSULENT, KL S KONSULENTVIRKSOMHED Søren er chefkonsulent i KL s Konsulentvirksomhed og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, effektivisering, styring og organisering. Han har særlig ekspertise i økonomisk styring på det sociale område og i anvendelse af Lean i kommunerne. HENNING HAAHR PEDERSEN (HHP), KOMMUNALDIREKTØR, ODDER KOMMUNE Henning blev i marts 2015 kommunaldirektør i Odder Kommune. Efter sin eksamen fra Århus Universitet arbejdede Henning i Finansministeriet og i Udlændingestyrelsen. Efter tre år som viceøkonomichef i Varde Kommune, blev han i 2001 ansat som kommunaldirektør i Blaavandshuk Kommune, hvor han sad indtil kommunesammenlægningen i Efter knapt et år i direktionen for den sammenlagte Ny Varde Kommune, blev han i november 2006 direktør i Skanderborg kommune, hvor han har haft ansvar for fagområderne Ældre & Handicap og Børn & Unge.

15 CLAUS WISTOFT ( CW), BORGMESTER, SYDDJURS KOMMUNE Claus Wistoft blev borgmester (valgt for venstre) i Syddjurs Kommune d. 1. januar 2014 og forud herfor sad han 4 år i byrådet. Claus er landmands, merconom- og learning by doing uddannet. Siden 1985 har Claus været selvstændig erhvervsdrivende med landbrug i ind- og udland, energi- og varmeproducent, udlejningsejendomme, udstykning af byggegrunde, en del bestyrelsesarbejde privat mm. KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 14

16 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 15 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FORLØBET TID OG STED Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Modul 3: december 2015 Undervisningen afholdes på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa. Mødetid og -sted for studiegruppedagene aftales i grupperne. Eksamen afholdes i COK s lokaler i Herlev og Aarhus. Tidspunktet for eksamen fastsættes senere. PRIS OG TILMELDING Prisen for uddannelsen er kr. ekskl. moms og dækker undervisning, uddannelsesmaterialer og forplejning samt internatophold med logi på Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa. Der opnås rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): 2 deltagere: 10% rabat pr. deltager. 3 deltagere: 20 % rabat pr. deltager. 4 eller flere: 30 % rabat pr. deltager. Tilmelding skal ske på senest torsdag d. 17. september Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Der optages maksimalt 30 deltagere på holdet. Optagelse kan stadig ske efter tilmeldingsfristens udløb, såfremt der er ledige pladser. Faktura på totalbeløbet sendes ud 3-4 uger før uddannelsens start. Kysthotellet tilbyder ekstra overnatning inkl. morgenmad i tilslutning til kurset til en favorabel pris på 300 kr. inkl. moms. Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet skal du selv kontakte og afregne med hotellet T: Eksamen kan tilkøbes for en merpris på kr. Der udstedes eksamenscertifikat.

17 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 16 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER Hvem er COK? COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med sin ejer KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse. For yderligere information om uddannelsesforløbet eller andre af vores tilbud på økonomiområdet, kontakt: Chefkonsulent Koordinator Klaus Akselsen Aida Hadzimahovic Buzdalek T: T: E: E:

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning ØKONOMIKONSULENTEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

DEN KOMMUNALE CONTROLLER

DEN KOMMUNALE CONTROLLER I foråret 2014 præsenterede vi en nyudviklet version af Den kommunale Controller i samarbejde med reflexio P/S. Evalueringerne efter første forløb viser meget tilfredse deltagere. Tilmeld dig efterårsholdet

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management Temadag om kommunal Facilities Management Deltagere Den strategiske ledelse samt udviklingsmedarbejdere i kommunerne med tilknytning til den økonomiske og faglige styring af kommunernes ejendomsportefølje.

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Målet med dagens oplæg 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 2 Målet med dagens oplæg 1. Et opgør med to gængse fortællinger Vi

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Datoer: Internat: 10.-12. september 2013 Ekstern kursusdag: 20. september 2013 Afleveringsfrist for synopsis: 30. september 2013 Sendes pr. post

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015 AEU 2015 Seminar for administrative medarbejdere Om kommunikation og samarbejde på tværs af organisatoriske niveauer i Info Målgruppe Administrative medarbejdere samt gruppe- og/eller teamledere, som arbejder

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Der er taget afsæt i, at anbefalingerne skal have gyldighed uanset hvilket styringsmodel, som kommunerne har valgt.

Der er taget afsæt i, at anbefalingerne skal have gyldighed uanset hvilket styringsmodel, som kommunerne har valgt. Økonomistyring Indledning Som led Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt om styringsmodeller har de deltagende kommuner i efteråret 2008 fordelt sig på fem temagrupper. Temagrupperne blev dannet omkring

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere