ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISTYRING I PRAKSIS"

Transkript

1 KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum, få styrket dine praksiskompetencer og bliv skarpere på udvikling og implementering af nye økonomistyringsværktøjer

2 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 2 UDBYTTE AF UDDANNELSEN 2 MÅLGRUPPE 2 TILRETTELÆGGELSEN AF UDDANNELSEN 3 EKSAMENSFORM 3 LEDELSE, UNDERVISNING OG DELTAGELSE 3 PROGRAM 5 UNDERVISNINGSMODUL 1 6 DAG 1: 21. OKTOBER ØKONOMISTYRING I DEN KOMMUNALE KONTEKST 6 DAG 2: 22. OKTOBER BUDGETLÆGNING 7 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 1 7 UNDERVISNINGSMODUL 2 8 DAG 3: 11. NOVEMBER BUDGETOPFØLGNING OG STYRINGSMODELLER 8 DAG 4: 12. NOVEMBER SAMMENHÆNGEN MELLEM BUDGETLÆGNING, BUDGETOPFØLGNING OG LEDELSESINFORMATION 9 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 2 9 UNDERVISNINGSMODUL 3 10 DAG 5: 2. DECEMBER EFFEKTIVISERING OG ØKONOMISKE ANALYSEMETODER 10 DAG 6: 3. DECEMBER BUSINESSCASES OG BESLUTNINGSOPLÆG 11 EKSAMEN 12 UNDERVISERE 13 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FORLØBET 15 TID OG STED 15 PRIS OG TILMELDING 15 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER 16

3 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 2 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS UDBYTTE AF UDDANNELSEN Med Kommunal Økonomistyring i Praksis får du en praksisnær og yderst anvendelig uddannelse i kommunal økonomistyring, hvor du får mulighed for at dykke helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum. Har du deltaget på uddannelsen Grundlæggende økonomistyring i kommuner og regioner vil denne uddannelse være en naturlig fortsættelse i forhold til din kompetenceudvikling. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem COK og KL og fokuserer på de økonomifaglige discipliner, som hører til i den kommunale økonomistyring. Fokus er samtidig på de forskellige roller, som medarbejderne fra centrale eller decentrale økonomifunktioner forventes at kunne håndtere. Du får styrket dine kompetencer inden for rapportering og effektivisering af og implementering på konkrete områder, og så får du mulighed for at udvikle en økonomistyringsmodel skræddersyet til de rammer, du arbejder indenfor. Helt konkret kommer du til at arbejde med følgende: Aktuelle kommunaløkonomiske forhold og problemstillinger De bedste eksempler på forskellige økonomistyringsmodeller fra de danske kommuner Anvendelsen af den teoretiske tilgang i praksis Udvikling af en økonomistyringsmodel Dernæst fokuseres der på rollen som konsulent i en organisation f.eks. opgaver omkring samarbejdet med institutionsniveauet, implementeringsopgaven og rollen som konsulent og controller. Arbejdet med konsulentrollen foregår som en central integreret del i det faglige program. Uddannelsen er en blanding af teoretiske oplæg, aktuelle problemstillinger, eksempler fra den bedste praksis i kommunerne og opgaver baseret på en gennemgående case for hele forløbet. Uddannelsen kan evt. afsluttes med en eksamen, der dokumenterer din læring og viden om kommunal økonomistyring. MÅLGRUPPE Uddannelsen er for dig, der til dagligt arbejder med økonomistyring i en kommune typisk i den centrale forvaltning og som gerne vil styrke sine praksiskompetencer og blive skarpere på udvikling og implementering af nye økonomistyringsværktøjer.

4 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 3 TILRETTELÆGGELSEN AF UDDANNELSEN Uddannelsesforløbet er tilrettelagt som tre internatmoduler á to dages varighed. Undervisningsdagene afholdes på Den Kommunale Højskole/Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa på følgende datoer: Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Modul 3: december 2015 Der indgår desuden to studiegruppedage, som gennemføres mellem modul 1 og 2 og modul 2 og 3. COK sammensætter studiegrupperne med hensyntagen til geografi, og der stilles konkrete opgaver, som studiegrupperne skal arbejde med på de to dage. Det samlede uddannelsesforløb varer således otte dage. Til uddannelsesforløbet er der knyttet litteratur i form af bøger og artikler, og det forventes, at du som deltager forbereder dig. Forberedelsen vil have et omfang, der er rimeligt i forhold til, at du samtidig varetager et fuldtidsjob. Bøger og artikler udleveres i forbindelse med afholdelse af forløbet og betaling herfor er en del af deltagerbetalingen. EKSAMENSFORM Uddannelsen kan afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et kortere skriftligt oplæg fra dig om en problemstilling fra din egen kommune. Eksamen kan føre til et certifikat på, at du har tilegnet dig viden om kommunal økonomistyring, og at du er i stand til at anvende din viden i praksis. LEDELSE, UNDERVISNING OG DELTAGELSE Morten Højberg Vestergaard og Søren Sønderby fra Kl s Konsulentvirksomhed har det faglige ansvar for hele uddannelsesforløbet. Morten Højberg Vestergaard, KL s Konsulentvirksomhed. Morten er chefkonsulent i KL s konsulentvirksomhed og arbejder primært med økonomistyring, styringsmodeller, analyser, ledelsesinformation og budgetlægning. Morten har mange års erfaring som økonomichef og med undervisning på det økonomiske område. Søren Sønderby, chefkonsulent, KL s Konsulentvirksomhed. Søren er chefkonsulent i KL s Konsulentvirksomhed og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, effektivisering, styring og organisering. Han har særlig ekspertise i økonomisk styring på det sociale område og i anvendelse af Lean i kommunerne.

5 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 4 Morten og Søren er de gennemgående undervisere på forløbet. Derudover vil du på forløbet møde erfarne kommunale praktikere, som giver deres bud på, hvordan god økonomistyring i praksis ser ud. Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, aktuelle problemstillinger, eksempler fra bedste praksis og opgaver baseret på en gennemgående case for hele forløbet. Vi forventer en aktiv og engageret deltagelse fra dig som deltager, både i dialogen med undervisere, oplægsholdere og øvrige deltagere og naturligvis i forbindelse med casearbejdet og i studiegrupperne.

6 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 5 PROGRAM UNDERVISNINGSMODUL 1: OKTOBER 2015 (INTERNAT) Dag 1 Dag 2 Økonomistyring i den kommunale kontekst Budgetlægning STUDIEGRUPPEDAG 1 UNDERVISNINGSMODUL 2: NOVEMBER 2015 (INTERNAT) Dag 3 Dag 4 Budgetopfølgning og styringsmodeller Sammenhængen mellem budgetlægning, budgetopfølgning og ledelsesinformation STUDIEGRUPPEDAG 2 UNDERVISNINGSMODUL 3: DECEMBER 2015 (INTERNAT) Dag 5 Dag 6 Effektivisering og økonomiske analysemetoder Businesscases og beslutningsoplæg EKSAMEN Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

7 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 6 UNDERVISNINGSMODUL 1 DAG 1: 21. OKTOBER 2015 ØKONOMISTYRING I DEN KOMMUNALE KONTEKST På det første modul sætter vi rammerne for økonomistyring i kommunerne generelt og i din egen organisation. Det er her, du får grundlaget for at kunne omsætte resten af uddannelsen til praksis hjemme i din egen kommune. På den faglige side gennemgår vi de store samfundsmæssige sammenhænge og de overordnede styringsmæssige behov i den offentlige økonomi. Det er disse, der udgør de eksterne rammebetingelser for kommunernes økonomi og samtidig sætter rammerne for økonomistyringen. Vi diskuterer også, hvordan sammenhængen er mellem økonomistyring og politik i en kommune. Formålet med økonomistyringen er nemlig at få gennemført så mange af de politiske mål så økonomisk effektivt som muligt, og ligeledes at give politikerne mulighed for at vælge inden for de økonomiske rammer, der er. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og introduktion til forløbet, herunder præsentation af programmet, deltagerne og underviserne (SS) Det overordnede styringsbehov i samfundet (SS) Statens styring af kommunerne Det interne styringsbehov i kommunerne Hvad betyder de nationale og lokale styringsbehov i din kommune? Frokost Det overordnede styringsbehov - fortsat Kaffepause Rammevilkår og regelgrundlaget for den kommunale økonomistyring (SS) Den styringsmæssige udfordring politisk og administrativt Økonomistyring i egen organisation (SS) Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Middag Ny borgmester oplevelser fra mit første budget v/borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune (CW) Fagligt og socialt netværk

8 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 7 DAG 2: 22. OKTOBER 2015 BUDGETLÆGNING Det mest grundlæggende element i den kommunale økonomistyring er budgettet. Det er gennem lægningen af budgettet, at de forskellige muligheder præsenteres for ledelserne, og det er også ved budgetlægning at det fastlægges, hvad kommunen, de enkelte sektorområder og de enkelte institutioner skal lave det næste år. Men budgetlægning er andet end tal og teknik. Derfor beskæftiger vi os også med, hvordan man kan tilrettelægge en proces for budgetlægningen. Budgettet skal nemlig ikke bare være en samling af tal, men et meningsfyldt styringsinstrument for ledere og medarbejdere, og det kræver, at processen med at lægge budget er tilpasset de lokale forhold. PROGRAM Morgenrefleksion Budgetlægning i kommunen (SS) Budgetmetoder Den gode budgetproces Design din egen budgetproces Frokost Budgetproces fortsat Gennemfør budgetprocessen i Kattegat Kommune Præsentation af opgaven til studiegruppen (SS) Personlige læringsmål (arbejde i studiegrupperne) Opsamling og afslutning på modul 1 (SS) Afrejse og på gensyn til modul 2 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 1 Der stilles en konkret opgave, som studiegruppen skal løse på sin mødedag. Dertil angives en tekst, der skal læses og drøftes i studiegruppen med henblik på videre undersøgelser i egen organisation.

9 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 8 UNDERVISNINGSMODUL 2 DAG 3: 11. NOVEMBER 2015 BUDGETOPFØLGNING OG STYRINGSMODELLER På det andet modul fortsætter vi med at arbejde med buget og styring, og derfor har vi fokus på, hvordan budgettet i praksis kan bruges, og på de forskellige styringssammenhænge, budgettet indgår i. På denne undervisningsdag er fokus på, hvordan man bruger budgettet i løbet af året og hvordan man sikrer en god og retvisende budgetopfølgning. Du lærer, hvordan du i din egen kommune selv kan tilrettelægge metoder og processer for budgetopfølgningen, så I altid ved, hvor I er rent økonomisk. Vi ser også på sammenhængen mellem det I producerer i din enhed og økonomien, og vi drøfter, hvordan budgetmodeller kan se ud i forskellige institutionstyper. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og opsamling på hjemmeopgave (Kursusledelsen/KLK) Budgetprocessen i egen kommune (Kursusledelsen/KLK) Frokost Budgetopfølgning (Kursusledelsen/KLK) Vi gennemgår grundlaget og forskellige metoder for budgetopfølgning, ligesom vi hører om de udfordringer, en kommune kan stå over for i forbindelse med budgetopfølgning. Endelig tager vi fat på, hvordan den gode budgetopfølgning kan tilrettelægges Styringsmodeller på institutions- og afdelingsniveau (Kursusledelsen/KLK) Kobling mellem indhold og økonomi Budgetmodeller på institutions- og afdelingsniveau Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Middag Orientering om eksamen og praktiske forhold omkring opgaveskrivning (Kursusledelsen/KLK) Der er mulighed for at få yderligere oplysninger omkring eksamensformen og stille spørgsmål til underviserne omkring eksamen og opgaveskrivning Fagligt og socialt netværk

10 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 9 DAG 4: 12. NOVEMBER 2015 SAMMENHÆNGEN MELLEM BUDGETLÆGNING, BUDGETOPFØLGNING OG LEDELSESINFORMATION På baggrund af generelle modeller for budgetlægning får du mulighed for at lave en budgetmodel, der passer til det fagområde eller den institution, hvor du er den økonomiske ekspert og står for den økonomifaglige og praktiske del af økonomoistyringen. Vi ser også på hvilken information, der er brug for på forskellige ledelsesniveauer for at ledelsen kan varetage sit budgetansvar nemlig ansvaret for levering af serviceydelser til borgerne, overholdelse af budgettet og passende sparsommelighed og effektivitet. PROGRAM Morgenrefleksion Budgetlægning og budgetopfølgning på afdelings- og institutionsniveau (Kursusledelsen/KLK) Budgetmodeller på fagområder (produktionsfunktionen) Værktøj: Produktionsfunktionen som styringsværktøj på fagområder, som deltagerne vælger Udfordringer for budgetlægning og budgetopfølgning på institutionsniveau Frokost Ledelsesinformation og sammenhæng med budgetlægning og budgetopfølgning (Kursusledelsen/KLK) Som afslutning på de to temaer om budgetlægning og budgetopfølgning arbejder vi med, hvad god ledelsesinformation er, og hvordan den anvendes og af hvem. Vi hører om en kommune der arbejder systematisk med sammenhængen mellem budgetlægning, budgetopfølgning og ledelsesinformation Præsentation af opgaven i studiegruppen og afslutning af modul Afrejse og på gensyn til modul 3 MELLEMLIGGENDE STUDIEGRUPPEDAG 2 Der arbejdes videre med den konkrete opgave.

11 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 10 UNDERVISNINGSMODUL 3 DAG 5: 2. DECEMBER 2015 EFFEKTIVISERING OG ØKONOMISKE ANALYSEMETODER På det tredje undervisningsmodul bevæger vi os lidt væk fra den basale økonomistyring med budgettet og har fokus på, hvordan økonomistyringen også med mere forbedrende redskaber kan bidrage til bedre og billigere service til borgerne. Dag 5 er i effektivseringens tegn, og vi ser på konkrete praktiske metoder, redskaber og processer til at effektivisere. Vi vil også høre erfaringer fra en kommune, som har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre effektiviseringer i praksis. Dagen slutter vi af med en hyggelig festmiddag, idet det er vores sidste aften sammen på denne uddannelse. PROGRAM Ankomst med morgenmad Velkomst og opsamling på hjemmeopgave (Kursusledelsen/KLK) Budgetprocessen i egen kommune (Kursusledelsen/KLK) Frokost Effektivisering på dagsordenen (Kursusledelsen/KLK) Praktisk afsæt, metoder og redskaber, den gode proces Kommunal erfaring med tilrettelæggelse af effektiviseringsproces v/kommunaldirektør Henning Haar Pedersen, Odder Kommune (HHP) Vejledning om problemformulering til eksamensopgave for deltagere, der afslutter uddannelsen med eksamen. De øvrige kursister arbejder med dilemmaer i økonomiarbejdet (Kursusledelsen/KLK) Pause og indkvartering AFTENPROGRAM Festmiddag og socialt samvær

12 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 11 DAG 6: 3. DECEMBER 2015 BUSINESSCASES OG BESLUTNINGSOPLÆG På den sidste undervisningsdag arbejder vi med nogle aktuelle metoder til effektivisering og kvalitetsudvikling, som er udbredt i alle kommuner: Innovation, digitalisering og benchmarking. Det er ikke sikkert, at du forbinder disse tre begreber med økonomisk effektivisering, men det er blandt andet på grund af den økonomiske udfordring, at disse tre metoder er så udbredte i kommunerne for tiden. Endelig vil vi introducere et økonomiværktøj, som giver mulighed for at vurdere, om et effektiviseringsprojekt skal sættes i gang eller ej. I den private sektor hedder det en businesscase, og det begreb har vi valgt at fastholde i kommunerne, også selvom en kommune ikke er en forretning. Problemstillingen kan dog i visse tilfælde være den samme, nemlig Kan det betale sig?. PROGRAM Morgenrefleksion Praktisk eksempel på metoder til effektivisering (Kursusledelsen/KLK) Innovation af velfærdsydelser Lean i centrale og decentrale administrative processer Effektivisering ved digitalisering Benchmarking Frokost Businesscase (Kursusledelsen/KLK) Vi arbejder med hvad en businesscase er, og vi prøver at lave vores egen businesscase ud fra et konstrueret eksempel. Vi kommer også til at høre erfaringer fra en kommune, der aktivt bruger business cases i beslutningsoplæg Opsamling på hele forløbet (Kursusledelsen/KLK) Afrejse og på gensyn til nogle af jer (til eksamen)

13 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 12 EKSAMEN Som beskrevet kan forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et kortere skriftligt oplæg fra dig om en problemstilling fra din egen kommune. Eksamen vil give et certifikat på, at du har tilegnet dig viden om kommunal økonomistyring, og at du er i stand til at anvende din viden i praksis. Stedet for eksamen er COK s lokaler i hhv. Skejby og Herlev. Tidspunktet fastsættes senere.

14 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 13 UNDERVISERE Undervisningen og eksamen vil blive varetaget af følgende erfarne konsulenter fra KL s Konsulentvirksomhed. Derudover vil du på forløbet møde erfarne kommunale praktikere, som giver deres bud på, hvordan god økonomistyring i praksis ser ud. MORTEN HØJBERG VESTERGAARD (MHV), CHEFKONSULENT, KL S KONSULENTVIRKSOMHED Morten er chefkonsulent i KL s konsulentvirksomhed og arbejder primært med økonomistyring, styringsmodeller, analyser, ledelsesinformation og budgetlægning. Morten har mange års erfaring som økonomichef og med undervisning på det økonomiske område. SØREN SØNDERBY (SS), CHEFKONSULENT, KL S KONSULENTVIRKSOMHED Søren er chefkonsulent i KL s Konsulentvirksomhed og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, effektivisering, styring og organisering. Han har særlig ekspertise i økonomisk styring på det sociale område og i anvendelse af Lean i kommunerne. HENNING HAAHR PEDERSEN (HHP), KOMMUNALDIREKTØR, ODDER KOMMUNE Henning blev i marts 2015 kommunaldirektør i Odder Kommune. Efter sin eksamen fra Århus Universitet arbejdede Henning i Finansministeriet og i Udlændingestyrelsen. Efter tre år som viceøkonomichef i Varde Kommune, blev han i 2001 ansat som kommunaldirektør i Blaavandshuk Kommune, hvor han sad indtil kommunesammenlægningen i Efter knapt et år i direktionen for den sammenlagte Ny Varde Kommune, blev han i november 2006 direktør i Skanderborg kommune, hvor han har haft ansvar for fagområderne Ældre & Handicap og Børn & Unge.

15 CLAUS WISTOFT ( CW), BORGMESTER, SYDDJURS KOMMUNE Claus Wistoft blev borgmester (valgt for venstre) i Syddjurs Kommune d. 1. januar 2014 og forud herfor sad han 4 år i byrådet. Claus er landmands, merconom- og learning by doing uddannet. Siden 1985 har Claus været selvstændig erhvervsdrivende med landbrug i ind- og udland, energi- og varmeproducent, udlejningsejendomme, udstykning af byggegrunde, en del bestyrelsesarbejde privat mm. KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 14

16 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 15 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FORLØBET TID OG STED Modul 1: oktober 2015 Modul 2: november 2015 Modul 3: december 2015 Undervisningen afholdes på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa. Mødetid og -sted for studiegruppedagene aftales i grupperne. Eksamen afholdes i COK s lokaler i Herlev og Aarhus. Tidspunktet for eksamen fastsættes senere. PRIS OG TILMELDING Prisen for uddannelsen er kr. ekskl. moms og dækker undervisning, uddannelsesmaterialer og forplejning samt internatophold med logi på Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa. Der opnås rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): 2 deltagere: 10% rabat pr. deltager. 3 deltagere: 20 % rabat pr. deltager. 4 eller flere: 30 % rabat pr. deltager. Tilmelding skal ske på senest torsdag d. 17. september Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Der optages maksimalt 30 deltagere på holdet. Optagelse kan stadig ske efter tilmeldingsfristens udløb, såfremt der er ledige pladser. Faktura på totalbeløbet sendes ud 3-4 uger før uddannelsens start. Kysthotellet tilbyder ekstra overnatning inkl. morgenmad i tilslutning til kurset til en favorabel pris på 300 kr. inkl. moms. Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet skal du selv kontakte og afregne med hotellet T: Eksamen kan tilkøbes for en merpris på kr. Der udstedes eksamenscertifikat.

17 KOMMUNAL ØKONOMISTYRING I PRAKSIS 16 COK OG KONTAKTOPLYSNINGER Hvem er COK? COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med sin ejer KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse. For yderligere information om uddannelsesforløbet eller andre af vores tilbud på økonomiområdet, kontakt: Chefkonsulent Koordinator Klaus Akselsen Aida Hadzimahovic Buzdalek T: T: E: E:

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning ØKONOMIKONSULENTEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

DEN KOMMUNALE CONTROLLER

DEN KOMMUNALE CONTROLLER I foråret 2014 præsenterede vi en nyudviklet version af Den kommunale Controller i samarbejde med reflexio P/S. Evalueringerne efter første forløb viser meget tilfredse deltagere. Tilmeld dig efterårsholdet

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management Temadag om kommunal Facilities Management Deltagere Den strategiske ledelse samt udviklingsmedarbejdere i kommunerne med tilknytning til den økonomiske og faglige styring af kommunernes ejendomsportefølje.

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål Effektivisering og gevinstrealisering 11. oktober 2016 Effektivisering og gevinstrealisering Side 2 af 7 1 Projektets baggrund og formål Effektiviseringer, der kan bidrage til at skabe politisk råderum

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Målgruppe: Pædagogiske ledere i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Omfang: 25 timers forløb Opbygning: 2 dages internat i januar 2015 og

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle

Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november 2016 Hotel Munkebjerg Munkebjergvej 125 7100 Vejle Velkommen til kursus for specialtandlægen som mellemleder Mange specialtandlæger i den kommunale tandpleje

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling KONFERENCE Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling Torsdag 5. april 2018 kl. 9.00-15.30 Vingsted Hotel & Konferencecenter Få indsigt og se muligheder i det skolepolitiske

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Coaching Forandringsledelse

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne Partnerskabsprojekt om FLIS Brug af FLIS i kommunerne Indhold Indledning... 2 Målet med partnerskabsprojektet... 2 Arbejdsform... 3 Deltagere og deltagerbetaling... 3 Tidsplan og sted... 4 Tilmelding...

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER NOVEMBER 2015 EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER FORLØB MÅLRETTET DET DØGNBEMANDEDE ÆLDREOMRÅDE EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

CHEF I TEKNIK OG MILJØ

CHEF I TEKNIK OG MILJØ CHEF I TEKNIK OG MILJØ En værdiskabende aktør i fremtidens velfærdssamfund DELTAG PÅ ÅRETS KONFERENCE DEN 17.-18. MARTS 2016 I KOLDING Chef i Teknik og Miljø En aktiv spiller i komplekse digitale processer

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge 2-dags kursus ØKONOMI for ikke-økonomer i det offentlige For ledere med budgetansvar Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge Hvad er økonomisk styring egentlig? Bliv bedre til at forstå og præsentere

Læs mere

Skatteeksperten I. Program for:

Skatteeksperten I. Program for: Program for: Skatteeksperten I Skatteeksperten er den sikre og nemme måde at holde dig helt opdateret og skarp på aktuelle skattemæssige problemstillinger, så du leverer de optimale løsninger til dine

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udbudskursus med fokus på affald

Udbudskursus med fokus på affald udbud kriterier kontrakter Udbudskursus med fokus på affald Den 10. 11. september 2014 i Svendborg Formål og målgruppe Formålet med kurset er, at du får en viden, så du kan gennemføre et udbud uden at

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Brugerkonference 2011 8. december 2011

Brugerkonference 2011 8. december 2011 Brugerkonference 2011 8. december 2011 Økonomistyring og anvendelse af Ø90 til rådgivningsydelser Videncentret indbyder til konference for økonomistyring og anvendelse af Ø90 til rådgivningsydelser. Vi

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2015 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum CSR Master Class CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum ANSVARLIGHED. STRATEGI. VÆKST Hvordan kan CSR skabe værdi for mit faglige arbejde? CSR omfatter virksomheders indflydelse

Læs mere

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015 AEU 2015 Seminar for administrative medarbejdere Om kommunikation og samarbejde på tværs af organisatoriske niveauer i Info Målgruppe Administrative medarbejdere samt gruppe- og/eller teamledere, som arbejder

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Varmeplanuddannelse for kommunale sagsbehandlere

Varmeplanuddannelse for kommunale sagsbehandlere Varmeplanuddannelse for kommunale sagsbehandlere Udbytte Varmeplanudannelsen giver en grundig introduktion til kommunernes sagsbehandling efter lov om varmeplanlægning. Hertil kommer særligt en juridisk

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. 1 Baggrund

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere